Diễn đàn

Cụm các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc: Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các phong trào thi đua

BTĐKT - Ngày 28/7, tại tỉnh Tuyên Quang, Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc (Cụm thi đua) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, Cụm trưởng Cụm thi đua; Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Cụm phó Cụm thi đua. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo UBND các tỉnh: Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hòa Bình, đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2023, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong Cụm thi đua đã phát huy nội lực, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn từng tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được quan tâm đẩy mạnh. UBND các tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng, tôn vinh các điển hình tiên tiến nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023). Các cụm, khối thi đua, cơ quan, đơn vị tại mỗi tỉnh đều tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của đơn vị, tạo được sức lan tỏa sâu rộng và có sức khuyến khích, động viên lớn, mang lại hiệu quả, hiệu suất cao trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương. Các đơn vị đã thực hiện tốt việc đăng ký chỉ tiêu thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua, bám sát nội dung phát động thi đua của tỉnh gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện. Chất lượng công tác khen thưởng dần được nâng cao, bám sát các tiêu chuẩn quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc bình xét, suy tôn đề nghị các hình thức khen thưởng đảm bảo đúng quy trình, chính xác, công khai, khách quan. Công tác khen thưởng, đặc biệt là khen thưởng cho người lao động, người trực tiếp làm chuyên môn nghiệp vụ được chú trọng hơn. Hội đồng và cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Cụm thi đua đã đạt được trong thời gian qua. Thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo sơ kết tại hội nghị, để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục thực sự trở thành động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng chí Phạm Đức Toàn đề nghị các tỉnh trong Cụm thi đua tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: Trước hết, các tỉnh cần cập nhật quá trình hoàn thiện các nghị định, thông tư hướng dẫn các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 để chủ động xây dựng Quy chế Thi đua, khen thưởng của tỉnh và hệ thống các văn bản triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời và đồng bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, chú trọng tổ chức sơ kết hai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 bằng những hình thức phù hợp. Tích cực giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm triển khai các phong trào thi đua nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, liên kết và phát triển giữa các tỉnh trong Cụm thi đua. Tăng cường phổ biến, chia sẻ các mô hình mới, cách làm sáng tạo, các điển hình tiên tiến giữa các tỉnh trong Cụm thi đua và với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để nhân rộng, phát huy tác dụng của các phong trào thi đua, của các gương điển hình tiên tiến.      Các đại biểu giao lưu với các gương điển hình tiên tiến Đồng chí Phạm Đức Toàn cũng đề nghị các tỉnh trong Cụm thi đua nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, chất lượng công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương. Quan tâm việc khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng tập thể ở cơ sở, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu theo nguyên tắc thành tích đến đâu khen thưởng đến đó. Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến” theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp. Tăng cường công tác tập huấn, đặc biệt trong việc triển khai các quy định mới của Luật Thi đua, khen thưởng (năm 2022) và các văn bản quy định chi tiết. Hồng Long

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại TP Đà Nẵng

BTĐKT - Từ ngày 27 - 28/6, Đoàn Kiểm tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại TP Đà Nẵng. Đoàn Kiểm tra làm việc với Sở Nội vụ TP Đà Nẵng Đoàn đã làm việc tại UBND quận Thanh Khê, Sở Nội vụ thành phố và UBND quận Ngũ Hành Sơn. Đồng chí Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra Đồng chí Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Đà Nẵng tiếp và làm việc với Đoàn tại Sở Nội vụ thành phố. Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố tại Trung tâm hành chính công Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Đà Nẵng, thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản, hướng dẫn của trung ương về công tác thi đua, khen thưởng, UBND thành phố và các cấp đã tập trung ban hành các chính sách, quy định về công tác thi đua, khen thưởng khá đầy đủ, làm cơ sở để công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố được triển khai thống nhất, chặt chẽ, có tính khả thi cao, khá phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, tạo được sự chuyển tích cực trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Đoàn Kiểm tra làm việc tại quận Thanh Khê Các phong trào thi đua đã được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; nội dung thi đua được gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; hình thức tổ chức phát động phong phú, đã động viên và thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua được các cấp khen thưởng. Việc tổ chức bình xét khen thưởng dần được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện đúng quy định; chất lượng khen thưởng từng bước được nâng cao, nhiều nơi đã quan tâm khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các đối tượng là người trực tiếp lao động, sản xuất. Công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm. Hoạt động của các cụm, khối thi đua của thành phố ngày càng đi vào thực chất, thường xuyên được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Đoàn Kiểm tra làm việc tại quận Ngũ Hành Sơn Phát biểu tại các buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung, báo cáo của các đơn vị được kiểm tra, công tác lưu trữ hồ sơ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. Đoàn ghi nhận những kết quả đạt được, cùng các đơn vị làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, vướng mắc để đề ra những giải pháp tháo gỡ, bao gồm công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, các quy chế, quy định cũng như công tác tổ chức thực hiện các văn bản, quy định đã ban hành, chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng, phát huy tác dụng của các gương điển hình tiên tiến… Phương Thanh

Thừa Thiên Huế: Các chương trình giảm nghèo được triển khai đồng bộ

BTĐKT - Từ ngày 26 - 27/6, Đoàn Giám sát của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoàn Giám sát làm việc tại Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế Đoàn đã làm việc tại Sở Nội vụ tỉnh; UBND xã Phong Bình, huyện Phong Điền; UBND xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc; thăm 2 mô hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 tại 2 địa phương trên. Đoàn Giám sát làm việc tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền Đoàn đến thăm nhà, trò chuyện về quá trình vượt lên hoàn cảnh của bà Lê Thị Mỹ Khánh, thôn Đông Phú, xã Phong Bình Đoàn đã tới thăm hộ gia đình bà Lê Thị Mỹ Khánh, thôn Đông Phú, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, là tấm gương người khuyết tật vượt qua mặc cảm, vượt lên số phận, thoát nghèo. Nhờ tiếp cận vốn vay chính sách, bà Khánh đã mở cửa hàng ăn uống, sau 3 năm đã trả hết tiền vay, thu nhập ổn định 6 triệu đồng/tháng. Đoàn Giám sát làm việc tại UBND xã Vinh Hưng Đoàn nghe đồng chí Chủ tịch UBND xã Vinh Hưng trao đổi, giới thiệu mô hình một cửa, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, tăng cường tương tác, nâng cao khả năng tiếp cận, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, cá nhân, tổ chức Đoàn cũng thăm hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mai, cư trú tại thôn Phùng Chánh 1, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc. Chồng mất sớm, một mình nuôi hai con, với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ, bà Mai được tiếp cận nguồn vay Ngân hàng Chính sách xã hội và vay mượn người thân, xây được nhà kiên cố, làm may mặc, vươn lên thoát nghèo. Đoàn thăm hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mai Tại các buổi làm việc, bên cạnh việc giám sát theo yêu cầu kế hoạch đề ra, các thành viên trong Đoàn Giám sát đã dành thời gian trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng, chia sẻ mô hình hay, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm triển khai phong trào của một số địa phương khác. Đoàn cũng đề nghị các đơn vị được giám sát tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sát thực; tăng cường tương tác, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong thi đua, khen thưởng; nâng cao nhận thức, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, vươn lên thoát nghèo; phát huy vai trò của các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội trong việc vận động, triển khai phong trào; kịp thời phát hiện, tôn vinh, khen thưởng và đề nghị khen thưởng những gương điển hình, những tập thể, cá nhân có thành tích, nhằm lan tỏa và phát huy tác dụng của các điển hình.   Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian qua, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã trở thành phong trào sôi nổi, sâu rộng từ tỉnh tới cơ sở; được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động. Các chương trình giảm nghèo được triển khai đồng bộ,  người nghèo được tiếp cận nhiều chính sách trợ giúp. Các dự án giảm nghèo đã bổ sung nguồn lực cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện kế hoạch sản xuất, phát triển kinh tế. Các mô hình kinh tế dành cho hộ nghèo, cận nghèo cũng được triển khai có kết quả.   Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được tỉnh cụ thể hóa thành các phong trào cụ thể, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp. Tiêu biểu, phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo” ra đời đã phát huy được vai trò, trách nhiệm các dòng họ, dòng tộc, làng, bản, đặc biệt là vai trò của trưởng họ, trưởng tộc, già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Từ cách làm trên, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh giảm từ 4,93% cuối năm 2021 xuống còn 3,56% vào cuối năm 2022 vượt 1,37% so với chỉ tiêu đặt ra. Năm 2023, Thừa Thiên Huế phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm còn 2,79%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% trở lên, tỷ lệ hộ nghèo tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25% giảm từ 4% trở lên.  Phương Thanh

Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

BTĐKT - Sáng 14/6, Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng năm 2021 - 2022 tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đồng chủ trì buổi công bố. Cùng dự, có đồng chí Đặng Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban; đại diện lãnh đạo các đơn vị được thanh tra. Buổi công bố quyết định thanh tra Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Tại buổi công bố, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định số 132/QĐ-BTĐKT ngày 2/6/2023 của Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2022. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi công bố Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Thanh tra chấp hành nghiêm quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra và các quy định pháp luật về thanh tra; phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức Cán bộ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các đơn vị được thanh tra, đảm bảo tiến độ, chất lượng, theo đúng kế hoạch. Đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại buổi công bố Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thống nhất ý kiến của lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, của Trưởng Đoàn Thanh tra, phân công Vụ Tổ chức Cán bộ của Ủy ban làm đầu mối phối hợp; giao nhiệm vụ cho các đơn vị được thanh tra bố trí thành phần làm việc, chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu, báo cáo theo quy định và thực hiện theo lịch làm việc đã thống nhất với Đoàn. Theo báo cáo tại buổi công bố, công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong năm 2021 và 2022 đã có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Thi đua, khen thưởng đã thực sự trở thành động lực của sự phát triển, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Trách nhiệm của cấp ủy Đảng trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua được thể hiện rõ nét hơn. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban được kiện toàn và đi vào nền nếp, ổn định; công tác tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ủy ban trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả hơn. Hầu hết các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn; nội dung thi đua được gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban; hình thức tổ chức phát động phong trào thi đua phong phú, đa dạng, đã động viên, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia, hưởng ứng tích cực và đạt kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, đã chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh và khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Hằng năm, Ủy ban đều xây dựng kế hoạch giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại các doanh nghiệp thuộc Ủy ban. Thông qua công tác giám sát đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng và có giải pháp chỉ đạo khắc phục nhanh chóng, hiệu quả. Phương Thanh

Quy định phải rõ ràng, dễ thực hiện để khen đúng, trúng

Sáng 17/4, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang, Phó trưởng Ban soạn thảo Nghị định cho biết, Luật Thi đua, khen thưởng chính thức có hiệu lực thi hành vào ngày 1/1/2024, cùng với đó, sẽ có 10 nghị định có hiệu lực thi hành. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng là nghị định quan trọng nhất để đưa Luật vào cuộc sống. Trong quá trình xây dựng Luật, Nghị định, Ban soạn thảo đã cố gắng cụ thể hóa những quy định, những vấn đề mới, tháo gỡ khó khăn, tuy nhiên chưa đáp ứng được hết các mong mỏi, gỡ được hết vướng mắc. Theo ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thành viên Ban soạn thảo Nghị định, thực hiện văn bản số 766/BNV-BTĐKT của Bộ trưởng Nội vụ về lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành Kế hoạch số 395/KH-UBQLV về tổ chức lấy ý kiến góp ý đến các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban. Căn cứ Kế hoạch của Chủ tịch Ủy ban, 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban đã nghiên cứu dự thảo và triển khai lấy ý kiến đến các đơn vị thành viên trực thuộc. Tính đến ngày 11/4, tất cả các tập đoàn, tổng công ty đã gửi văn bản góp ý kiến vào dự thảo Nghị định. Tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban cho thấy, hầu hết đều cho rằng việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng là cần thiết nhằm quy định chi tiết các điều khoản được giao trong Luật đảm bảo Nghị định có hiệu lực thi hành đồng thời cùng với hiệu lực thi hành của Luật; đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý trong quá trình triển khi thực hiện Luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Cơ bản đồng tình, nhất trí với một số nội dung dự thảo Nghị định, song các ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng và phù hợp với thực tiễn; đảm bảo cải cách thủ tục hành chính về thi đua, khen thưởng và nghiên cứu để kế thừa những nội dung hợp lý của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng mà trong Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 không quy định chi tiết, cụ thể. Các ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định về hình thức tổ chức phong trào thi đua, nội dung tổ chức phong trào thi đua, tập thể không thuộc đối tượng tặng Cờ thi đua, về khen thưởng người đứng đầu đơn vị gắn với kết quả thành tích đạt được của tập thể, về khen thưởng thường xuyên, khen thưởng chuyên đề, khen thưởng đột xuất để làm điều kiện, tiêu chuẩn trình xét khen thưởng cấp Nhà nước, tỷ lệ % các tập thể tham gia cụm, khối thi đua được xét tặng Cờ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh. Hầu hết các đơn vị thành viên thuộc các tập đoàn, tổng công ty đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố Trung ương đều tham gia cụm, khối thi đua do UBND tỉnh, thành phố tổ chức. Do vậy, cần quy định cụ thể về đối tượng xét Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể vừa tham gia phong trào thi đua do bộ, ban, ngành tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền cho các tập đoàn, tổng công ty tổ chức vừa tham gia cụm, khối thi đua do UBND tỉnh, thành phố tổ chức. Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng đánh giá cao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chủ động lấy ý kiến doanh nghiệp, có báo cáo tổng hợp phản ánh đúng tính chất tình hình công tác thi đua khen thưởng diễn ra trong thời gian qua và có những “điểm nghẽn” mà nghị định cần giải tỏa. Theo ông, công tác thi đua khen thưởng bao hàm đối tượng rộng, quy trình thực hiện phải chặt chẽ, khen thưởng phải trúng, đúng, có sức khích lệ cao, đánh giá tích cực, thực chất mỗi cá nhân, tổ chức được khen thưởng. Đồng ý cơ bản với nội dung của Nghị định, ông Phòng cho rằng, các quy định phải rõ ràng, dễ thực hiện, quản lý, kiểm tra được, khỏa lấp các khiếm khuyết trong công tác thi đua, khen thưởng. Công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ của toàn xã hội, bất kỳ công dân nào, cá nhân nào phát hiện thấy cá nhân, hiện tượng điển hình tiên tiến, sự việc tốt đều có thể đề xuất khen thưởng. Các hình thức khen thưởng đều cần được trân trọng. Đánh giá cao Ban soạn thảo đã dành một chương về xét tôn vinh trao tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác, ông đề nghị dự thảo cần làm rõ hơn vai trò của các tổ chức kinh tế - xã hội trong chủ động đề xuất, đề nghị, tham mưu khen thưởng, bổ sung điều về trách nhiệm của tổ chức kinh tế - xã hội trong việc chủ động đề xuất tham mưu khen thưởng. Nhấn mạnh “cộng đồng doanh nghiệp mong được khen trúng, khen đúng, theo ông, những nỗ lực của doanh nhân phấn đấu cho nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cũng cần được ghi nhận và tôn vinh một cách phù hợp. Gần 900 nghìn doanh nghiệp đang đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước, khu vực này cần được tính đến một cách đầy đủ. Ông đơn cử, chúng ta đang thực hiện tuyến trình đề nghị khen thưởng theo bộ quản lý ngành, một doanh nghiệp có thể đầu tư kinh doanh tại nhiều địa bàn khác ngoài nơi đặt trụ sở chính. Do vậy, việc trình khen thưởng cần thực hiện theo hướng ở đâu trình cũng được, miễn là trình trúng, đúng để có cơ sở quyết định đúng. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN Về vấn đề này, ông Phạm Huy Giang cho biết, quy định về tuyến trình hiện đã mở rộng nhiều, doanh nghiệp lập thành tích ở đâu, nơi đó có thể đề nghị và khen thưởng. Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bến Tre Trần Quang Tâm nêu thực tế, theo quy định hiện hành, doanh nghiệp cùng lúc tham gia cụm thi đua tại địa phương và ngành dọc, hàng năm được xét Cờ thi đua của UBND theo cụm thi đua tại tỉnh và Cờ thi đua của Chính phủ, của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo ngành dọc. Tuy nhiên, khi xét khen thưởng cấp nhà nước, chỉ được lấy danh hiệu thi đua và thành tích theo hệ thống ngành dọc làm căn cứ xét khen thưởng. Vì vậy, công ty đạt thành tích và được khen thưởng khi tham gia khối thi đua của tỉnh nhưng lại chưa được chấp nhận làm căn cứ trình xét khen thưởng cấp nhà nước, trong khi việc ghi nhận kết quả khen thưởng này là toàn diện các mặt của đơn vị. Điều này chưa khuyến khích, chưa tạo được động lực cho doanh nghiệp ngành dọc đóng trên địa bàn tham gia phong trào thi đua do tỉnh phát động. Ông đề nghị dự thảo Nghị định bổ sung quy định chấp thuận các hình thức khen thưởng của UBND tỉnh cho các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn có thành tích tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu cụm khối thi đua của tỉnh làm căn cứ trình xét khen thưởng cấp nhà nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thêm động lực ra sức thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Theo TTXVN

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay”

BTĐKT – Ngày 30/3, tại Hà Nội, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay” do ThS. Bùi Quang Đức, Phó Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Chủ nhiệm. Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài gồm 7 thành viên, do PGS. TS Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng. Cùng dự buổi nghiệm thu, có đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số phòng, đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. PGS. TS Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì  nghiệm thu đề tài Quản lý nhà nước với công tác thi đua có vị trí, vai trò quan trọng trong tổ chức thành công các phong trào thi đua yêu nước. Để từ đó có cơ sở khách quan, khoa học trong việc kịp thời khen thưởng đúng người, đúng việc mới làm cho phong trào thi đua phát triển và đạt hiệu quả, chất lượng cao, trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển. Thực hiện tốt công tác thi đua sẽ phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, phát huy ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết của tập thể,của toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. ThS. Bùi Quang Đức, Phó Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài Đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay” nghiên cứu, hệ thống hóa những thành tựu đã có trong nghiên cứu công tác thi đua ở nước ta. Trước hết, từ tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng ta và từ các văn kiện Đảng, đề tài đã phân tích chỉ ra cơ sở lý luận và sự cần thiết của việc tăng cường quản lý nhà nước về thi đua. Đề tài tập trung vào nội dung thi đua là chủ yếu, song thi đua và khen thưởng là hai vấn đề có mối quan hệ gắn bó, biện chứng với sự tác động qua lại lẫn nhau rất sinh động trong thực tiễn. Bởi vậy, đề tài này cũng chỉ ra mối quan hệ biện chứng giữa tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng và cho thấy từ mục tiêu, phương hướng, thực trạng và giải pháp về quản lý nhà nước với công tác thi đua đều không thể tách rời với công tác khen thưởng. Chương 1 đã phân tích về 8 nội dung cơ bản trong quản lý nhà nước về công tác thi đua. Đó chính là kim chỉ nam, cơ sở lý luận của đề tài “Quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay”. Đề tài đã làm rõ thực trạng tại 8 vấn đề cơ bản quản lý nhà nước diễn ra trong thời kỳ đổi mới từ năm 2003 đến năm 2022, cụ thể là: Công tác ban hành các văn bản pháp luật về thi đua; công tác xây dựng chính sách về thi đua; công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác thi đua; công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, đánh giá hiệu quả công tác thi đua; công tác nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ trình xét danh hiệu thi đua; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua; công tác hợp tác quốc tế về công tác thi đua; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thi đua; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thi đua trong giai đoạn hiện nay. Các đại biểu dự nghiệm thu chụp ảnh lưu niệm Đề tài đã đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong thực trạng quản lý nhà nước về công tác thi đua từ năm 2003 đến năm 2022, vạch ra những vấn đề cần giải quyết trong quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn tới từ năm 2022 đến năm 2030. Từ trình bày, đánh giá đúng thực trạng quản lý nhà nước về công tác thi đua từ năm 2003 đến năm 2022, đề tài đã đề xuất 8 giải pháp, đề xuất 6 kiến nghị tăng cường quản lý nhà nước về công tác thi đua trong thời gian tới (từ năm 2022 - 2030). Những kiến nghị, giải pháp này đều có tính khả thi, cùng với toàn bộ các sản phẩm của đề tài “Quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay” sẽ có thể là một đóng góp thiết thực vào việc tăng cường quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay. Hội đồng nghiệm thu đề tài đánh giá Nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản của quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Bên cạnh đó, đã đánh giá được thực trạng quản lý nhà nước về công tác thi đua, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Các số liệu kết quả điều tra khá phong phú. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất được những giải pháp, phương án và kiến nghị cụ thể trực tiếp làm cơ sở khoa học cho việc  đổi mới quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay. Nhìn chung, các giải pháp khá toàn diện có tính khả thi cao, nội dung lý luận, thực trạng giải pháp khá nhất quán, bám sát các nội dung quản lý nhà nước,… Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Văn Tất Thu, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện công phu, nghiêm túc, hoàn thành tốtmục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần phải tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng nghiệm thu để bổ sung, hoàn thiện các nội dung của Đề tài. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Đạt. Phương Thanh    

Góp ý dự thảo lần 2 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022

BTĐKT – Chiều 27/3, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo Góp ý dự thảo lần 2 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng nhóm 2 Ban Soạn thảo dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (Ban Soạn thảo); Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Soạn thảo. Quang cảnh hội thảo Cùng dự hội thảo, có Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam; các đồng chí thành viên nhóm 2 Ban Soạn thảo, thành viên Tổ Biên tập, Tổ Giúp việc nhóm 2; đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện lãnh đạo cấp vụ, cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, đại diện các đơn vị cơ sở thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khai mạc hội thảo Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng nhóm 2 Ban Soạn thảo cho biết: Ngày 6/2/2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến đối với dự thảo lần 1 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng. Theo đó, các đại biểu đã tập trung góp ý vào đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng trong 10 điều dự thảo Nghị định theo phân công của Ban Soạn thảo. Hội thảo đã ghi nhận rất nhiều ý kiến góp ý sâu sắc, cụ thể, xác đáng, xuất phát từ thực tiễn trong công tác chỉ đạo và triển khai công tác thi đua, khen thưởng tại các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành. Tổ Biên tập đã tổng hợp, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại hội thảo lần 1, trong đó, có nội dung phải tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn, toàn diện hơn để xin ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bên cạnh đó, vẫn còn những nội dung có ý kiến trái chiều, cần tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp từ các cấp, các ngành trên nhiều lĩnh vực nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản; bao quát các lĩnh vực, đối tượng, chính xác, khả thi về tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng... Đại biểu thảo luận tại hội thảo Tại hội thảo lần này, các đại biểu đã nghiên cứu, đóng góp ý kiến tập trung vào các nội dung trọng tâm: Các điều 6, 7, 8, 9 10, 14, 15, 16, 20, 21 trong Dự thảo Nghị định liên quan đến việc cụ thể hóa đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng đối với cá nhân; việc quy định chức danh tương đương, thời gian khen thưởng quá trình cống hiến; tiêu chuẩn “được giải thưởng cao của thế giới”, “được giải thưởng quốc tế cao nhất của khu vực”, “được giải thưởng quốc tế cao của khu vực” đối với Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba (Điều 14, Điều 15 và Điều 16 dự thảo Nghị định). Hội thảo cũng trao đổi vấn đề đối với khen thưởng cá nhân có quá trình cống hiến được thực hiện 1 lần hay cứ đủ tiêu chuẩn thì khen thưởng theo quy định; khái niệm “tổ chức kinh tế khác” được quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; quy định trích lập và sử dụng Quỹ Thi đua, khen thưởng trong thực tiễn tại các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; quy định thủ tục, hồ sơ khen thưởng; quy định sử dụng hình thức khen thưởng theo chuyên đề làm tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng các hình thức cao hơn; quy định trách nhiệm thực hiện xin ý kiến hiệp y khen thưởng; hướng dẫn điều kiện, thủ tục xét, công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, quy định về tỷ lệ đóng phí khi tham gia đề tài, đề án, công trình khoa học để làm căn cứ xét danh hiệu thi đua; quy định về tỷ lệ tặng Cờ thi đua của Chính phủ; quy định báo cáo kết quả kiểm toán đối với các hình thức khen thưởng cấp nhà nước đối với doanh nghiệp; quy định các loại mẫu tờ trình, báo cáo thành tích... Ngoài ra, tại hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận, góp ý thêm những vấn đề còn vướng mắc trong thực tiễn về việc xét khen thưởng cấp Nhà nước cần cụ thể hóa trong Luật và giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay tại các bộ, ngành, tỉnh. Đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội thảo Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết: Luật Thi đua, khen thưởng đã được Quốc hội thông qua gần 1 năm nay, từ ngày 15/6/2022. Đây là giai đoạn mang tính quyết định để đưa Luật đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương xác định việc xây dựng các nghị định hướng dẫn thi hành Luật là nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trao đổi về những nội dung được đưa ra thảo luận tại hội thảo, đồng chí Phạm Huy Giang khẳng định các ý kiến đóng góp mang tính phản biện sẽ góp phần hoàn thiện, đưa Luật Thi đua, khen thưởng vào cuộc sống một cách nhanh nhất. Kết luận hội thảo, đồng chí Trần Thanh Hải đề nghị các thành viên nhóm 2 cố gắng làm tốt trách nhiệm, rà lại các ý kiến góp ý dự thảo nghị định, tổng hợp thành văn bản báo cáo để trình Ban Soạn thảo. Phương Thanh

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Ninh Bình

BTĐKT - Chiều 15/3, Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại UBND tỉnh Ninh Bình. Dự hội nghị, về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra cùng các thành viên Đoàn Thanh tra (Đoàn). Về phía tỉnh Ninh Bình, có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng thanh tra. Trưởng đoàn Thanh tra Đỗ Ngọc Toàn công bố Quyết định thanh tra Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại UBND tỉnh Ninh Bình, giai đoạn từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2022. Theo đó, trong thời gian 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định, Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương gồm 5 thành viên sẽ tiến hành thanh tra tại 11 đơn vị gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư pháp; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Trường Đại học Hoa Lư; UBND các huyện: Yên Khánh, Nho Quan, Hoa Lư; thành phố Tam Điệp; Công ty TNHH xây dựng Xuân Quyền; Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị các đồng chí thành viên trong Đoàn thực hiện nghiêm các quy định về thanh tra, quy chế làm việc, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ. Đồng chí đề nghị các đơn vị được thanh tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu, bố trí thành phần làm việc, phối hợp chặt chẽ với Đoàn để đảm bảo kế hoạch, lịch làm việc đã thống nhất. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị chủ động trao đổi với đoàn về những bất cập, tồn tại trong thực tiễn để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có ở khâu tổ chức thực hiện. Đồng chí Phó Trưởng ban cũng chia sẻ thông tin về tình hình triển khai Luật Thi đua, khen thưởng (năm 2022), bao gồm việc xây dựng các nghị định của Chính phủ. Đồng chí mong muốn các đồng chí dự hội nghị quan tâm nghiên cứu, tham gia ý kiến góp phần hoàn thiện các dự thảo nghị định, đặc biệt là Nghị định quy định chi tiết thi hành luật, để nâng cao chất lượng, đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn sinh động, đa dạng, không ngừng thay đổi. Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình tiếp thu các ý kiến của đồng chí Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Trưởng đoàn Thanh tra. Đồng chí yêu cầu các đơn vị được thanh tra tham mưu, đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện; bố trí thời gian và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thanh tra, đảm bảo lịch làm việc; phối hợp và tạo điều kiện cho Đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch; giao Sở Nội vụ, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh làm đầu mối, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị để làm việc với Đoàn. Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh trong những năm qua đã có nhiều đổi mới. Thi đua, khen thưởng đã thực sự trở thành động lực của sự phát triển, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua được thể hiện rõ nét hơn. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng đã từng bước đi vào nền nếp, hoạt động ổn định. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả hơn. Các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; nội dung thi đua được gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; hình thức tổ chức phát động phong trào thi đua phong phú, đa dạng đã động viên, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, đã chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh và khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh đã được trích lập, quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật; tiền quỹ thi đua, khen thưởng luôn đáp ứng đầy đủ, kịp thời trong việc chi cho thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng và có giải pháp chỉ đạo khắc phục nhanh chóng, hiệu quả. Các kiến nghị, phản ánh của công dân về công tác khen thưởng đã được chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Phương Thanh  

Sáu điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân

BTĐKT - Ngày 9/3, tại Hà Nội, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản tinh thần vô giá của lực lượng công an nhân dân". Hội thảo được tổ chức tại Hội trường Bộ Công an, kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu của công an các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đồng chí đồng chủ trì Hội thảo khoa học quốc gia "Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản tinh thần vô giá của lực lượng công an nhân dân". Chủ trì Hội thảo, có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; GS. TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: Cách đây 75 năm, lực lượng công an nhân dân (CAND) vinh dự và tự hào nhận được Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "Tư cách người công an cách mạng". Sáu điều dạy là những chỉ dẫn hết sức thiêng liêng, quý báu, toàn diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh, thái độ, năng lực, tác phong, nghiệp vụ cần phải có của người công an cách mạng Việt Nam để thực hiện xuất sắc bổn phận, trọng trách cao cả được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trải qua các thời kỳ, dù trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây hay trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, lực lượng CAND luôn quán triệt sâu sắc, nỗ lực học tập và thực hiện tốt những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương rất chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, cụ thể hóa chi tiết nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy để cán bộ, chiến sĩ học tập và thực hiện. Qua mỗi thời kỳ, việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua "CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" luôn đạt được những bước phát triển mới, có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng, với nhiều chủ đề, phương pháp, cách làm, nội dung thiết thực, cụ thể, phong phú, sinh động, bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu. Đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu, tỏa sáng hình ảnh cao đẹp, phẩm chất trong sáng, mẫu mực của người chiến sĩ CAND làm theo lời Bác Hồ dạy. "Hội thảo khoa học hôm nay là dịp để chúng ta tiếp tục tôn vinh những giá trị quý báu, ý nghĩa sâu sắc của 6 điều Bác Hồ dạy CAND, tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong giai đoạn mới, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu đề dẫn Hội thảo Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương nhận định: Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nội dung ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ nhưng đã khái quát toàn diện bản chất, đặc trưng của người công an cách mạng, đó là: Cần, kiệm, liêm, chính, có lý tưởng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đây là nội dung cơ bản, căn cốt nhất trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề con người, đạo đức cách mạng, thực hành dân chủ; là quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong xây dựng lực lượng CAND; đồng thời là nền tảng để xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là nội dung cốt lõi của các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong CAND. Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy với CAND và hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thông qua Hội thảo, góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ công an đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; đồng thời cũng là dịp để lan tỏa những giá trị trường tồn Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với CAND trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng, vừa chuyên. Các ý kiến tại Hội thảo đã làm sáng rõ ý nghĩa lịch sử, thời đại của Sáu điều dạy CAND của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu bật những thành tích to lớn của lực lượng CAND trong học tập, thực hiện, vận dụng những điều Bác dạy, rút ra những bài học kinh nghiệm quý, những giải pháp thiết thực, phù hợp để phát huy và thực hiện trong thời gian tới, tạo động lực để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Đặc biệt, Hội thảo đã thống nhất: Sáu điều dạy CAND của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự là di sản tinh thần vô giá của lực lượng CAND. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận Hội thảo Kết luận Hội thảo, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng CAND thời gian tới cần làm tốt một số nhiệm vụ: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phong trào học tập Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn kết với tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cần xác định học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy là một giải pháp quan trọng xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động trong học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy… Phương Thanh

TP Cần Thơ: Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

TĐKT - Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố, tổ chức 9 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng vào tháng 10 và tháng 11/2022; nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tham gia lớp tập huấn có 1.337 học viên, là công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thi đua, khen thưởng thuộc Phòng Nội vụ; công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp Ủy ban nhân dân các quận, huyện; lãnh đạo, công chức, viên chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng các trường học; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Đến nay, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố đã tổ chức 11 lớp tập huấn (trong đó tại thành phố 2 lớp và quận, huyện 09 lớp) với tổng số 1.477 học viên tham dự. Toàn cảnh Lớp tập huấn tại UBND quận Cái Răng Tại các lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên (Trưởng ban, Phó Trưởng Ban TĐKT) hướng dẫn và làm rõ các nội dung cần quan tâm như: Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 24/02/2021 tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua trên địa bàn thành phố; Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 về việc tổ chức cụm, khối thi đua thuộc thành phố; Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 về việc tổ chức cụm, khối thi đua thuộc quận, huyện trên địa bàn thành phố; Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 về việc khối thi đua trực thuộc các cơ quan, sở, ban, ngành thành phố; Công văn số 933/UBND-KGVX ngày 15/3/2022 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và bình xét thi đua, khen thưởng của các cụm, khối thi đua; Hướng dẫn số 1832/HD-SNV ngày 15/6/2022 thực hiện Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố; Công văn số 2160/BTĐKT-VII ngày 11/8/2022 về việc chấn chỉnh công tác lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thẩm định báo cáo thành tích, sáng kiến trên cơ sở Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Đồng thời, báo cáo viên triển khai thêm về Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022, những điểm mới của Luật Thi đua, Khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị, cụm, khối thi đua nắm bắt kịp thời. Toàn cảnh Lớp tập huấn tại UBND huyện Phong Điền Qua các lớp tập huấn, đã trao đổi giải đáp những vướng mắc trong quá trình bình xét thi đua, khen thưởng và các nội dung liên quan khác nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng vận dụng vào thực tế trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; tổng kết, đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đúng quy định, để tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới. Toàn cảnh Lớp tập huấn tại UBND quận Thốt Nốt Toàn cảnh Lớp tập huấn tại UBND huyện Cờ Đỏ Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ được tổ chức nghiêm túc, có chất lượng đã đạt và vượt nội dung kế hoạch đề ra./. Xuân Phúc                 

Trang