Phong trào thi đua

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, nhất là công tác tham mưu chiến lược của Văn phòng Chủ tịch nước

Sáng 12/1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước; một số bộ, ban, ngành và các cán bộ, công chức Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh Nam Anh/VPCTN Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, năm qua, đất nước gặp nhiều khó khăn do đại dịch, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ và niềm tin của nhân dân, đã giúp nước ta chuyển trạng thái bình thường mới. Cùng với nền tảng vĩ mô của những năm trước đó, các chỉ tiêu vĩ mô dù thấp nhưng vẫn đạt kết quả tích cực. Trong bối cảnh chung đó, Chủ tịch nước đánh giá cao Văn phòng Chủ tịch nước đã đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng với các Văn phòng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại và cũng là năm chuyển giao nhiệm kỳ mới Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước. Tán thành với Báo cáo của Văn phòng Chủ tịch nước về kết quả năm 2021, Chủ tịch nước nêu rõ, thành công này có nguyên nhân quan trọng là nền tảng thành công của cả giai đoạn và nhiệm kỳ năm 2016-2021. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, hoạt động đối nội, đối ngoại, phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quan tâm đẩy mạnh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao Văn phòng Chủ tịch nước năm 2021 đã có khí thế, quyết tâm mới trong công tác tham mưu, phục vụ; trong đó phát huy ngày càng tốt hơn công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ các cuộc họp, làm việc quan trọng của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước. Dù trong bối cảnh dịch Covid-19, Văn phòng Chủ tịch nước đã tích cực tham mưu, giúp việc, chủ động, linh hoạt phối hợp với các cơ quan chức năng để Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước thực hiện các hoạt động đối ngoại rất thành công, qua đó nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam trên trường quốc tế, nhất là thành công của Việt Nam sau 2 năm đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Văn phòng cũng thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch nước thực hiện hiệu quả, có dấu ấn vai trò Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án ''Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; tham mưu Chủ tịch nước gửi thư khen, thăm các tấm gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến để kịp thời động viên và lan tỏa những điều tốt đẹp trong sản xuất và đời sống, nhân lên tinh thần, khát vọng Việt Nam; đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng với số lượng hồ sơ khen thưởng tăng gần 30% so với năm 2020; công tác quản trị tài vụ có nhiều điểm sáng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các cá nhân. Ảnh Nam Anh/VPCTN Nhấn mạnh vai trò công tác tham mưu và với khí thế mới và quyết tâm cao trong năm 2022, Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước phát huy thành tích trong những năm qua, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm và để đóng góp cho công tác tham mưu chiến lược thật sự xứng tầm phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, bảo đảm các mặt công tác sâu sát, chất lượng, hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới, cải tiến phương thức, quy trình làm việc, nâng cao chất lượng công tác, nhất là công tác tham mưu, tổng hợp, nâng cao hơn nữa chất lượng soạn thảo các văn bản, báo cáo, dự thảo bài phát biểu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Chủ động bám sát tình hình kinh tế xã hội đất nước để phát hiện, tham mưu kịp thời, nhất là những vấn đề Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tấm gương điển hình, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Xem xét, rà soát, đề xuất sửa đổi, ban hành các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Chủ tịch nước, về quy chế làm việc, quy chế phối hợp, phân công xử lý công việc, bảo đảm chặt chẽ, khoa học đúng quy định, xứng đáng là cơ quan đầu não trong hệ thống các văn phòng trung ương. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Văn phòng Trung ương, các bộ, ban, ngành, cơ quan hữu quan để nâng cao hiệu quả công tác. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các cá nhân. Ảnh Nam Anh/VPCTN Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các cá nhân. Ảnh Nam Anh/VPCTN Chủ tịch nước cũng đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ngang tầm nhiệm vụ, làm tốt hơn nữa công tác bồi dưỡng cán bộ, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các chuyên gia uy tín; chú trọng xây dựng Đảng bộ Văn phòng trong sạch vững mạnh, xây dựng môi trường công sở thân ái, đoàn kết, đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên. Cán bộ văn phòng cần thấm nhuần quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, tự giác tu dưỡng rèn luyện, chủ động nghiên cứu, năng cao trình độ, phát huy năng lực, trí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân. Ảnh Nam anh/VPCTN Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải phát biểu. Ảnh Nam Anh/VPCTN Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước nêu rõ, dưới sự lãnh đạo sát sao, trực tiếp, toàn diện và yêu cầu đổi mới, sáng tạo của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, đồng thời kế thừa truyền thống tốt đẹp qua các nhiệm kỳ, Văn phòng Chủ tịch nước đã có một năm công tác hết sức sôi động, toàn diện các lĩnh vực.  Theo đó, Văn phòng Chủ tịch nước đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng nghiên cứu, tham mưu, phục vụ lãnh đạo Nhà nước thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về chủ trương, đường lối, các vấn đề đối nội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh. Triển khai hiệu quả nhiệm vụ Chủ tịch nước là Trưởng ban chỉ đạo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Văn phòng Chủ tịch nước đã tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước trình Quốc hội bầu miễn nhiệm, phê chuẩn Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các chức danh quan trọng khác của bộ máy Nhà nước; phục vụ Chủ tịch nước lần đầu tiên trao quyết định cho các thành viên Chính phủ tại Phủ Chủ tịch trang trọng, ý nghĩa. Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước cũng thường xuyên đi công tác địa phương, cơ sở, nắm tình hình thực tiễn, đời sống, sinh kế của nhân dân; thăm hỏi, động viên đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, nhất là lực lượng tuyến đấu chống dịch, các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp ở TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn luôn trăn trở, cùng Đoàn Đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều buổi làm việc với Đảng bộ, chính quyền Thành phố, vận động nhiều nguồn lực xã hội, đưa ra các giải pháp cùng Thành phố vượt qua thời điểm sóng gió đại dịch Covid-19. Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thường xuyên có ý kiến đóng góp với Chính phủ về các vấn đề chế chính sách, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế, xã hội, các mục tiêu, chỉ tiêu lớn trong nền kinh tế; quyết định ký kết 40 điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; quyết định cho nhập, cho trở lại, cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 4.615 công dân; chỉ đạo các phong trào thi đua; quyết định khen thưởng 85.167 huân, huy chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước; trong đó kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua. Ảnh Nam Anh/VPCTN Trong lĩnh vực tư pháp, Văn phòng đã tích cực, nỗ lực phục vụ Chủ tịch nước trên cương vị là Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; chỉ đạo các cơ quan tư pháp nâng cao hiệu quả công tác, đạt nhiều kết quả đột phá, kịp thời, tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc, bất cập trong thực thi hoạt động tư pháp ở nước ta. Đặc biệt, công tác đặc xá năm 2021 đã để lại dấu ấn đậm nét, tạo niềm tin, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Văn phòng đã tham mưu, phục vụ lãnh đạo Nhà nước quan tâm, chăm lo công tác xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Dù bối cảnh dịch bệnh và chuyển giao nhiệm kỳ mới, Văn phòng đã phối hợp với các cơ quan ngoại giao của Đảng, Nhà nước, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước triển khai toàn diện, hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng năm 2021, góp phần đưa quan hệ hợp tác với các nước, các đối tác đi vào chiều sâu hiệu quả. Đặc biệt các hoạt động đối ngoại của Chủ tịch nước đã thể hiện đậm nét vai trò của người đứng đầu, thay mặt Nhà nước về đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Tại Hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng 3 Huân chương Lao động hạng Nhất, 5 Huân chương Lao động hạng Nhì, 5 Huân chương Lao động hạng Ba cho lãnh đạo cấp Vụ, phòng. Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải trao Cờ thi đua Chính phủ và Bằng khen Thủ tướng cho tập thể và cá nhân của Văn phòng Chủ tịch nước. Theo vpctn.gov.vn

Ngành Tài chính quyết tâm phấn đấu thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2022

TĐKT - Vượt qua khó khăn, thử thách, năm 2022, ngành Tài chính đã thi đua  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào những kết quả đạt được trong việc thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”: Vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Theo đó, trong công tác tài chính ngân sách năm 2021 của ngành Tài chính nói chung và Bộ Tài chính nói riêng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đó là, Bộ Tài chính tập trung triển khai công tác hoàn thiện thể chế chính sách, các đề án trong lĩnh vực tài chính ngân sách. Chủ động điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, hiệu quả; ứng phó với dịch Covid 19, hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, bảo đảm an sinh xã hội. Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính ký kết giao ước thi đua năm 2022 Cụ thể, thu ngân sách Nhà nướ (NSNN) ước đạt 116,5 % dự toán, tăng 3,7% so với năm 2020. Tỷ lệ động viên GDP vào NSNN đạt 18,6 % GDP (vượt so với chỉ tiêu đề ra là 15,5 %); cả ngân sách trung ương (NSTW) và ngân sách địa phương (NSĐP) đều vượt dự toán. Các nhiệm vụ chi NSNN năm 2021 đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Bên cạnh việc đảm bảo nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, NSNN đã ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân, xuất cấp 141,97 nghìn tấn gạo hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid 19; báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ vắc xin với số tiền huy động đạt trên 8.800 tỷ đồng; cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được bảo đảm bội chi NSNN dưới 4% GDP. Bên cạnh đó, nợ công được kiểm soát chặt chẽ, tiếp tục tái cơ cấu nợ công theo hướng bền vững, nâng cao định mức tín nhiệm quốc gia. Tăng cường quản lý giá góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm và dịch vụ tài chính. Bộ Tài chính cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, sắp xếp, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác quản lý tài chính nội ngành đã đảm bảo nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư hệ thống công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị trong hệ thống tài chính. Việc xây dựng dự toán, phân bổ chỉ tiêu ngân sách đảm bảo theo chế độ quy định… Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, công tác quản lý tài chính, ngân sách còn những hạn chế như tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, tỷ lệ nợ thuế còn cao, tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn DNNN còn chậm so với kế hoạch, hoạt động thị trường chứng khoán có thời điểm còn xảy ra tình trạng nghẽn lệnh, việc phát hành trái phiếu DN không có tài sản đảm bảo cần được giám sát chặt chẽ. Các tồn tại trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, cần được đánh giá và có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Thứ trưởng nhấn mạnh việc triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2022 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, song Thứ trưởng tin tưởng rằng với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và với quyết tâm cao của cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính, nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao. Trong năm 2021, việc thực hiện quy chế dân chủ tại các đơn vị trong ngành Tài chính và cơ quan Bộ Tài chính đã được Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo toàn diện nhằm phát huy quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động, tự giác của mỗi công chức, viên chức và người lao động. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá công chức, viên chức hàng năm, đánh giá cán bộ trước khi quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển... Trong đó, đã tập trung làm rõ, xác định cụ thể một số tiêu chí đánh giá và chú trọng kết quả thực hiện nhiệm vụ làm cơ sở đánh giá cán bộ, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định. Bên cạnh đó, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Tài chính được triển khai đầy đủ, toàn diện, gắn công tác phòng, chống tham nhũng vào từng nội dung công tác, nhằm phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định trong nội bộ cơ quan và mối quan hệ với nhân dân; duy trì hoạt động của Tổ thường trực tiếp nhận thông tin, vướng mắc của cá nhân, tổ chức đối với hoạt động của cán bộ, công chức Bộ Tài chính. Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ và quản lý tài chính, tài sản; thường xuyên quan tâm đến việc chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi và nâng cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ ngành Tài chính… Để tiếp tục giữ vững những thành tích đã đạt được, toàn ngành Tài chính đã phát động thi đua năm 2022 với khẩu hiệu hành động là “Đoàn kết, kỷ cương, phục hồi, hiệu quả, kiến tạo, phát triển, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu tài chính - ngân sách năm 2022”. Hồng Thiết

Bệnh viện TWQĐ 108 tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021

TĐKT - Ngày 7/1/2022, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (TWQĐ 108) long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 nhằm biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc, đồng thời rút ra những bài học hay, kinh nghiệm quý, tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy phong trào thi đua Quyết thắng với nhiều sáng tạo, đổi mới, giành nhiều thành tích mới. Trung tướng GS. TS Mai Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có: Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng – Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần; Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức – Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Nguyễn Đăng Bảo – Phó Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu; Thiếu tướng Trần Đăng Thành – Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu; Đại tá Đỗ Mạnh Hùng – Phó Cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng; Đại tá Đoàn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị; Thượng tá Trần Viết Năng – Trưởng Ban Thanh niên Quân đội; Đại tá Nguyễn Văn Đề - Phó Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng; Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Trưởng ban Phụ nữ Quân đội; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108, cùng các đồng chí trong cấp ủy, chỉ huy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Bệnh viện. Toàn cảnh Hội nghị Thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) Bệnh viện, Thiếu tướng PGS. TS Phạm Nguyên Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 báo cáo tổng kết phong trào TĐQT năm 2021 trong Bệnh viện và nhấn mạnh những thành tích mà tập thể, cá nhân đạt được: Với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, Quyết thắng”, phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 của Bệnh viện TWQĐ 108 đã diễn ra liên tục, sôi nổi cả bề rộng và chiều sâu; thực sự là đòn bẩy, là động lực mạnh mẽ để phát huy, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể; khắc phục những hạn chế, tồn tại, vượt khó, vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thiếu tướng, PGS. TS Phạm Nguyên Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện báo cáo tổng kết phong trào TĐQT năm 2021 trong Bệnh viện Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, bệnh viện đã đẩy mạnh thi đua, khắc phục khó khăn, có nhiều giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ “vừa phải đảm bảo công tác khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên, vừa đảm nhiệm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19”. Kết quả năm 2021, Bệnh viện đã khám hơn 650.000 bệnh nhân, phẫu thuật kỹ thuật cao cho 11.386 bệnh nhân. Tiếp tục thực hiện thành công 45 ca ghép gan (trong đó 19 ca ghép cấp cứu, 1 ca ghép từ người cho chết não), thực hiện chuyển giao kỹ thuật ghép gan 4 ca cho Bệnh viện Nhi Trung ương (bé nhỏ tuổi nhất là 17 tháng, bé lớn tuổi nhất là 9 tuổi), 30 ca ghép thận. Tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện đã thực hiện 107 ca ghép gan, 103 ca ghép thận. Đặc biệt, năm 2021, Bệnh viện đã lập nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong cấp cứu, điều trị, nổi bật là đã thực hiện thành công 2 ca ghép tế bào gốc CD34 điều trị bệnh nhược cơ và điều trị bệnh lupus ban đỏ, cả 2 ca ghép tế bào gốc đều là lần đầu tiên được thực hiện tại nước ta, mở ra một hướng điều trị mới cho nhóm bệnh nhân mắc bệnh tự miễn. Ngoài ra, Bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép gan phải từ người hiến sống ghép gan thành công. Đây là kỹ thuật được thực hiện đầu tiên tại Việt Nam, là một trong những kỹ thuật mổ phức tạp nhất được thực hiện bằng phẫu thuật nội soi, đòi hỏi trình độ kinh nghiệm cao, trang thiết bị dụng cụ máy móc hiện đại, đồng bộ, là một trong những sản phẩm nổi bật của đề án khoa học công nghệ “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người” do Bệnh viện chủ trì. Trước sự bùng phát của dịch Covid-19, Bệnh viện đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Cục Quân y, chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch theo các cấp độ khác nhau để sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả chuyển đổi linh hoạt các hoạt động khám, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh theo tình hình diễn biến dịch Covid-19. Bệnh viện đã tổ chức 3 lần xuất quân với nhiều cán bộ, thầy thuốc lên đường cùng trang thiết bị y tế “chi viện” cho điểm nóng dịch bệnh tại tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh để chống dịch Covid-19. Trung tướng, GS. TS Mai Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng cho 4 tập thể tiêu biểu, xuất sắc Thiếu tướng, PGS. TS Phạm Nguyên Sơn nhấn mạnh: “Phong trào thi đua Quyết thắng của Bệnh viện năm 2021 đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới mọi tập thể, cá nhân. Qua 3 đợt thi đua cao điểm, 1 đợt thi đua đặc biệt do Bệnh viện phát động, nhiều nhân tố tích cực được khơi dậy, nhân rộng, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của bệnh viện lên tầm cao mới. Bệnh viện đã trao danh hiệu Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng” cho 4 tập thể, danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng cho 12 tập thể”, “Đơn vị tiên tiến” cho 24 tập thể và 293 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, 1007 chiến sĩ tiên tiến... Đó là những tấm gương tiêu biểu, những bông hoa rực rỡ nhất trong “Vườn hoa thi đua Quyết thắng” của Bệnh viện; góp phần làm sáng thêm hình ảnh của Bệnh viện trong lòng cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước. Trung tướng GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Mai Hồng Bàng ghi nhận, biểu dương những thành tích tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị, tinh thần thi đua sôi nổi, nhiệt huyết, hiệu quả của các cán bộ, nhân viên. Trung tướng Mai Hồng Bàng đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong năm 2022 tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được; phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực vượt khó, tích cực, chủ động, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ năm 2022; xây dựng bệnh viện chính quy, khoa học, tiên tiến, văn hóa, bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân. An Ngọc - Bùi Thuấn  

Các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước thi đua thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”

TĐKT - Năm 2021, trước bối cảnh quốc tế và trong nước xuất hiện nhiều yếu tố rủi ro, phức tạp, khó lường, biến đổi khí hậu toàn cầu và đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường đã tiếp tục tác động tiêu cực mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế, trong mọi lĩnh vực sản xuất và đời sống dân sinh, trong đó có các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước. Tuy nhiên, các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước vẫn thi đua thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”. Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh Năm qua, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành để hỗ trợ, thúc đẩy các Tập đoàn, Tổng công ty; tích cực đổi mới phương thức, lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, điều hành; đồng thời, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các Tập đoàn, Tổng công ty trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và sắp xếp lại, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho 3 tập thể: Viễn thông Hà Nội (Tập đoàn VNPT), Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (Tổng công ty Lương thực miền Nam) và Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Hàng hải (Tổng công ty Hàng hải Việt Nam) Trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ảnh hưởng rất nặng nề đến hoạt động của các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban, nhiều chuỗi sản xuất, cung ứng bị đứt gãy, nhiều thị trường bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp giảm mạnh doanh thu, lợi nhuận, thậm chí thua lỗ lớn, giảm vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, với nỗ lực và quyết tâm cao độ, vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng mọi thời cơ, các Tập đoàn, Tổng công ty đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và góp phần phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, về sản xuất, kinh doanh, tổng doanh thu ước đạt 816.015 tỷ đồng (bằng 107% so với năm 2020); tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 34.119 tỷ đồng; tổng nộp ngân sách ước đạt 62.443 tỷ đồng. Trong đó, 13/19 Tập đoàn, Tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu; 14/19 Tập đoàn, Tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế; 14/19 Tập đoàn, Tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về nộp ngân sách; 5 Tập đoàn, Tổng công ty đạt lợi nhuận cao so với kế hoạch và so với năm 2020; 4 Tập đoàn, Tổng công ty nộp ngân sách cao so với kế hoạch và so với năm 2020. Ủy ban đã thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo xử lý các tổn tại, yếu kém của các dự án, doanh nghiệp ngành Công Thương: Chuẩn bị nội dung phục vụ cho 5 Phiên họp Ban Chỉ đạo; 3 cuộc họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; xây dựng các báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo. Đồng thời, có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các Tập đoàn, Tổng công ty triển khai thực hiện việc xử lý các dự án, doanh nghiệp theo Đề án, kế hoạch và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo. Chủ trì, phối hợp với các Thành viên ban Chỉ đạo tổng hợp, đánh giá, phân tích và tham mưu cho Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo và được Bộ Chính trị đồng ý với giải pháp xử lý cụ thể, phù hợp đối với 5 dự án, doanh nghiệp để giao các Tập đoàn, Tổng công ty chủ động thực hiện và đề ra định hướng xử lý tiếp tục đối với 7 dự án, doanh nghiệp còn lại. Đây là cơ sở quan trọng để Chính phủ, Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty tiếp tục sớm xử lý dứt điểm các dự án, doanh nghiệp, giảm thiếu tối đa thiệt hại cho Nhà nước. Trong bối cảnh đất nước chịu tác động rất tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty đã có nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt để vừa ứng phó với dịch bệnh vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời các doanh nghiệp thuộc Ủy ban cũng đã tham gia rất tích cực vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an sinh xã hội như: Đóng góp, ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 với số tiền 2.565 tỷ đồng; chủ động triển khai nhiều hoạt động từ thiện, chương trình an sinh xã hội góp phần hỗ trợ, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống của người dân; huy động cơ sở vật chất, kỹ thuật, hỗ trợ nhân lực, vật lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh cho biết, Ủy ban đã làm tốt công tác tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ của đại diện chủ sở hữu nhà nước thuộc quyền, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ đối với doanh nghiệp giao Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu về: Chiến lược tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban; thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan đại diện chủ sở hữu được Chính phủ giao; tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, về công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước trong năm 2021, Ủy ban đã quyết liệt chỉ đạo 4 Tập đoàn, Tổng công ty tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021 - 2025 trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt... Chỉ đạo thoái vốn nhà nước tại 6 doanh nghiệp với tổng giá trị sổ sách 574,7 tỷ đồng, thu về 2.637,7 tỷ đồng (gấp 4,6 lần)... Các Tập đoàn, Tổng công ty đã tích cực triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch. Một số Tập đoàn, Tổng công ty có giá trị đầu tư thực hiện khá lớn là: Tập đoàn Điện lực Việt Nam ước đạt 18.194 tỷ đồng (90,1% kế hoạch), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ước đạt 5.095 tỷ đồng (97,2% kế hoạch), Tổng công ty Viễn thông MobiFone ước đạt 6.245 tỷ đồng (79,1% kế hoạch), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ước đạt 6.895 tỷ đồng (70% kế hoạch), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ước đạt 3.235 tỷ đồng (65% kế hoạch), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ước đạt 19.600 tỷ đồng (44% kế hoạch). Trong đó, nổi bật là: Triển khai một số dự án trọng điểm về năng lượng (các dự án Nhà máy: Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Thủy điện Ialy mở rộng, Nhiệt điện Quảng Trạch I); một số dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không (Long Thành, nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất, nhà ga hành khách T2 Cát Bi, mở rộng sân bay Điện Biên). Về định hướng trong năm 2022, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh, thứ nhất, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền việc hoàn thiện, phát triển mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động để thực hiện tốt hơn chức năng cơ quan chuyên trách, chuyên nghiệp thực hiện thống nhất chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thứ hai, rà soát, phát hiện và đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp lý còn bất cập, chưa đồng bộ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với tổ chức và hoạt động của Ủy ban và doanh nghiệp. Thứ ba, nghiên cứu đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy định cụ thể về cơ chế, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các Bộ, ngành với Ủy ban trong việc quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Thứ tư, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ủy ban và các bộ, ngành để nâng cao vai trò của Ủy ban trong việc thực hiện chức năng phản biện, đóng góp ý kiến với các Bộ, ngành trong quá trình hoạch định cơ chế, chính sách pháp luật và và xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành kinh tế - kỹ thật trung và dài hạn. Thứ năm, thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm thời hạn các công việc thuộc quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 19 Tập đoàn, Tổng công ty... Thứ sáu, đối với 19 Tập đoàn, Tổng công ty, Ủy ban yêu cầu thực hiện nghiêm túc, bảo đảm thời hạn các quy định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh hiệu quả hoạt động và công khai tài chính, công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Thứ bảy, thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid 19 vừa phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực Nhà nước giao; đầu tư theo chiến lược, kế hoạch, phù hợp cơ chế kinh tế thị trường, bảo đảm hiệu quả, phát triển bền vững. Thứ bảy, đặc biệt chú trọng xây dựng các phương án chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Thứ tám, bảo đảm an toàn, sức khỏe, tính mạng và đời sống cho người lao động. Thứ chín, khẩn trương đổi mới, hiện đại hóa quản trị doanh nghiệp theo cơ chế kinh tế thị trường và các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế. Kiện toàn hệ thống kiểm soát nội bộ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật. Nâng cao tính minh bạch, công khai và trách nhiệm giải trình, đặc biệt là về tài chính, đầu tư, mua sắm, sử dụng vốn nhà nước. Rà soát, phát hiện và kiên quyết xử lý dứt điểm các doanh nghiệp thua lỗ, dự án đầu tư không hiệu quả, hiệu quả thấp theo nguyên tắc thị trường. Tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình hoạt động kinh doanh và quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và quản lý, sử dụng vốn nhà nước… Hồng Thiết    

Tập đoàn và Công đoàn Dệt May Việt Nam phát động thi đua năm 2022

TĐKT - Sáng 8/1, tại Tổng Công ty May 10 - CTCP, Tập đoàn và Công đoàn Dệt May Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Lễ phát động. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công thương; Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; lãnh đạo các cơ quan, ban, bộ, ngành trung ương và TP Hà Nội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ Đồng chí Lê Tiến Trường – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam Vinatex cho biết: Năm 2021, Tập đoàn không chỉ hoàn thành mục tiêu phục hồi về mức trước đại dịch mà còn vượt xa mục tiêu này, đồng thời đạt mục tiêu giữ vững lao động và vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Năm qua, do dịch bệnh, có những lúc 60.000 công nhân (tương đương 40%) phải tạm nghỉ việc. Tuy nhiên, Tập đoàn đã nỗ lực vượt khó, không để đứt gãy sản xuất và quý 4 đã có 95% lao động trở lại sản xuất. Năm qua, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành Dệt May vẫn đạt 39 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2020. Trong đó, Tập đoàn Dệt may Việt Nam đạt kết quả sản xuất, kinh doanh tốt nhất kể từ khi hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với doanh thu đạt trên 16.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.200 tỷ đồng, gấp 2 lần so với năm 2020 và vượt kế hoạch tới 70%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 8 triệu đồng một tháng. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận Dệt May năm qua là điểm sáng, tấm gương tốt trong sản xuất, kinh doanh và phòng, chống dịch, đặc biệt là vai trò đầu tàu của Tập đoàn Dệt May Việt Nam với hiệu quả sản xuất, kinh doanh cao, có nhiều sản phẩm phục vụ phòng, chống Covid-19 và nằm trong nhóm doanh nghiệp nhà nước có tỷ suất lợi nhuận cao nhất. Năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý ngành cần xây dựng bộ quy chuẩn phòng, chống Covid-19 và các giải pháp ứng phó với các tình huống khác nhau của dịch bệnh, trong đó tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe và tính mạng của công nhân lao động. Ngoài ra, cần phải tiếp tục đổi mới sáng tạo, xây dựng và lan tỏa giá trị văn hóa của doanh nghiệp, của ngành, từ đó tiếp tục phát động các phong trào thi đua rèn luyện, đổi mới sáng tạo trong lao động sản xuất, giúp người lao động gắn bó, cống hiến hơn với ngành. Trong các mặt công tác, doanh nghiệp cùng công đoàn cũng cần quan tâm nhiều hơn đến đối tượng lao động nữ để chị em có sức khỏe tốt, đời sống vật chất và tinh thần được đảm bảo, vừa sản xuất hiệu quả, vừa chăm lo tốt cho gia đình. Các doanh nghiệp cần tập trung quan tâm lo Tết cho công nhân, để mọi nhà, mọi người đều có tết vui vẻ, đầm ấm, tiết kiệm và an toàn. Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi, động viên tới toàn thể người lao động ngành Dệt May nói chung và trên 150.000 lao động của Tập đoàn nói riêng. Chúc người lao động an toàn qua dịch bệnh, tin tưởng ở chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, kế hoạch hành động ở doanh nghiệp. Sẵn sàng thi đua sản xuất với năng suất, hiệu quả cao nhất. Giữ vững tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong đội ngũ người lao động dệt may. Chủ tịch nước tin tưởng, năm Nhâm Dần với mãnh lực vươn lên của con hổ, Tập đoàn Dệt May và hai ngành Dệt May, Da Giày sẽ đạt kết quả vượt mong đợi, giữ được xưng tụng Việt Nam “vương quốc” dệt may của thế giới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các cá nhân tiêu biểu ngành Dệt May Trong dịp này, Chủ tịch nước đã khen thưởng 10 đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021; tặng quà cho 40 cá nhân tiêu biểu của các đơn vị trong hệ thống. Tại buổi lễ, Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Công đoàn Dệt May Việt Nam đã phát động phong trào thi đua năm 2022, với mục tiêu "Trở thành một điểm đến trọn gói cho khách hàng trong ngành Dệt May thời trang" và "Lấy người lao động làm trọng tâm phát triển". Các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể được đưa ra: Duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là sức mạnh chuỗi cung ứng trọn gói trong Tập đoàn. Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng chung trên 8%, chú trọng chất lượng tăng trưởng qua tỷ lệ giá trị gia tăng và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. 100% người lao động (NLĐ) có việc làm. Thu nhập bình quân 8,35 triệu đồng/người/tháng. Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, không để xảy cháy nổ, tai nạn lao động gây thiệt hại về người và tài sản. Giữ vững quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ; không để xảy ra đình công, lãn công hoặc các vụ việc phức tạp nổi cộm. Các đơn vị hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, Tập đoàn và Công đoàn theo luật định. Tập đoàn và Công đoàn Dệt May Việt Nam kêu gọi các đơn vị và toàn thể công nhân, viên chức, lao động ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả hệ thống trong năm 2022, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của từng đơn vị, của tổ chức công đoàn và toàn ngành trên con đường đổi mới và hội nhập. Phương Thanh

Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021 và khen thưởng cấp Nhà nước, cấp thành phố cho các tập thể, cá nhân

TĐKT - Ngày 7/01/2022, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đến dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lê Trung Chinh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị. Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Thiếu tướng Vũ Xuân Viên Trong năm qua, Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình kịp thời tham mưu Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo và tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương, giải pháp, đề án, kế hoạch, chương trình, phương án bảo đảm an ninh trật tự, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đặc biệt, lực lượng Công an TP Đà Nẵng với tinh thần chủ động, nhanh chóng, linh hoạt “chuyển trạng thái”, phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu xung kích, tích cực tham gia, đóng góp toàn diện trong phòng, chống dịch COVID-19, ổn định xã hội, an dân. Nổi bật là Công an thành phố đã chủ động thành lập 30 điểm cung ứng hàng hóa phi lợi nhuận, hỗ trợ giá, phục vụ nhân dân, góp phần không để nhân dân thiếu lương thực, thực phẩm thiết yếu, giảm áp lực cho chính quyền các cấp ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh… Năm 2021, tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiểm soát, kéo giảm 10% so với năm 2020, vượt 5% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao. Trong đó, hầu hết các loại tội phạm đều giảm về số vụ, mức độ nghiêm trọng và tính chất phạm tội như: Giết người giảm 62,5%, cướp tài sản giảm 28,6%, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản giảm 25%; không để xảy ra tội phạm hoạt động theo “kiểu xã hội đen”, tội phạm hoạt động xuyên quốc gia; điều tra, làm rõ 321/371 vụ, đạt 86,5%; 100% án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, làm rõ… Các mặt công tác khác được tổ chức thực hiện nghiêm túc, sát với trọng tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng. Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Đại tá Lê Văn Tam – nguyên Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Lê Ngọc Hai và Đại tá Lê Quốc Dân – nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố về những thành tích, kết quả công tác trên các lĩnh vực, nổi bật là vai trò “Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19”; có nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống tội phạm, kéo giảm phạm pháp hình sự; công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý nhà nước, triển khai phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều tiến bộ; tạo không khí, tinh thần thi đua tích cực trong toàn lực lượng... Trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Công an TP Đà Nẵng tập trung phân tích, đánh giá và đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế tồn tại; tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố về nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua của Khối thi đua các đơn vị thuộc và trực thuộc Công an TP Đà Nẵng năm 2021 Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá, trong năm qua, lực lượng Công an thành phố làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền trong chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống Covid-19, dân vận, an sinh xã hội; giữ vững tình hình an ninh chính trị. Đồng thời, chủ động xây dựng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Công an thành phố tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo; tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị, chương trình trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2021 - 2026. Bên cạnh đó, lực lượng Công an thành phố cần nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra vụ án hình sự, không để xảy ra oan sai, bỏ sót, bỏ lọt tội phạm…. Tăng cường công tác quản lý cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, các loại kinh doanh, dịch vụ nhạy cảm, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là dịp Tết Nguyên đán và các sự kiện, lễ hội đầu năm, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn. Với những kết quả đạt được, năm 2021, Công an TP Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, được Bộ Công an tặng Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021; có 390 lượt tập thể và 1.699 lượt cán bộ, chiến sĩ được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, Giám đốc Công an thành phố. Tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an thành phố; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Đại tá Lê Văn Tam – nguyên Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Lê Ngọc Hai và Đại tá Lê Quốc Dân – nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho tập thể Công an quận Hải Châu; Huân chương Chiến công hạng Ba cho Phòng Cảnh sát Hình sự; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 10 cá nhân nguyên là cán bộ lãnh đạo các đơn vị, phòng nghiệp vụ của Công an thành phố và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 4 cá nhân. Cũng trong dịp này, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã tặng Cờ thi đua của thành phố cho 4 tập thể và Bằng khen cho 4 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Khối thi đua các đơn vị thuộc và trực thuộc Công an TP Đà Nẵng năm 2021. Như Ngọc

Để chương trình thi đua “Một triệu sáng kiến” đạt hiệu quả cao nhất

TĐKT - Chiều 7/1, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình Tọa đàm triển khai chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Chương trình được truyền trực tuyến trên các nền tảng số của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam, địa chỉ: http://congdoan.vn; youtube Công đoàn Việt Nam, pages Công đoàn Việt Nam; pages VTV3, café sáng với VTV3. Tọa đàm được tổ chức nhằm đảm bảo thống nhất về nhận thức và phương pháp tổ chức hiệu quả Chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” (sau đây gọi tắt là “Một triệu sáng kiến”) trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động trên cả nước. Tại buổi tọa đàm, các khách mời là đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tổng Liên đoàn, lãnh đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố đã cùng nhau trao đổi, tiếp thu ý kiến đóng góp, giải đáp các vướng mắc khi triển khai chương trình tại cơ sở. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải và Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Mạnh Kiên giao lưu với độc giả Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải: Chương trình “Một triệu sáng kiến” là chương trình có ý nghĩa thiết thực do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khởi xướng, nhằm phát huy tinh thần thi đua vượt khó, sáng tạo trong đông đảo đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cấp công đoàn, quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chiến thắng dịch bệnh Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân, phấn đấu vì khát vọng một Việt Nam phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. “Chương trình tổ chức từ nay và hoàn thành vào năm 2023 – trước khi diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kỳ vọng con số “Một triệu sáng kiến” của Chương trình này sẽ là một dấu ấn phong trào thi đua của nhiệm kỳ 2018 – 2023 và là công trình chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; đồng thời cũng là thành tích của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.” – ông Trần Thanh Hải nhấn mạnh. Để chương trình 1 triệu sáng kiến đạt được mục tiêu đề ra, theo ông Nguyễn Mạnh Kiên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam, công tác tuyên truyền đóng vai trò vô cùng quan trọng. Theo ông Kiên, hai nội dung quan trọng hệ thống báo chí của Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng như các cơ quan truyền thông, báo chí trên cả nước tuyên truyền về Chương trình 1 triệu sáng kiến cần làm nổi bật, đó là: Giá trị làm lợi của các sáng kiến, các mô hình hay, cách làm tốt của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; từ đó, giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhìn thấy rõ những lợi ích sáng kiến của người lao động đem lại và có những chính sách tốt hơn nữa với người lao động. Mặt khác, thông qua các các câu chuyện chân thực, cụ thể được các cơ quan truyền thông, báo chí khai thác sẽ giúp người lao động hiểu được rằng nguồn gốc của những ý tưởng, sáng tạo không phải những gì cao siêu ở đâu mà chính là những công việc hằng ngày họ đang làm, cách mà họ đang cải thiện, khắc phục để công việc của mình được thuận lợi hơn và hiệu quả hơn. Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thu Nhi, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An - một đơn vị dẫn đầu cả nước trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” năm 2021 chia sẻ: Khi triển khai chương trình thi đua phát huy sáng kiến có một số khó khăn trong quá trình cập nhật sáng kiến. Người công nhân có thể nghĩ ra sáng kiến làm lợi, nhưng khi đưa lên cấp trên để công nhận thì đòi hỏi phải có tính khoa học. Vì vậy, công đoàn cơ sở phải là nơi trực tiếp hỗ trợ và hiện thực hóa sáng kiến của người công nhân. Có thể cùng tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu để thể hiện sáng kiến; thậm chí hỗ trợ kinh phí để sáng kiến được hiện thực hóa… Ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội cho rằng: Hà Nội là địa phương đã sớm triển khai rất hiệu quả hoạt động phát huy sáng kiến, sáng tạo Thủ đô hơn 20 năm nay. Vì vậy, theo ông, Chương trình “Một triệu sáng kiến” của Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động triển khai lần này là chủ trương đúng đắn, kịp thời, nhất là trong thời điểm hiện nay. Hà Nội cũng vừa phát động chính thức chương trình này đến toàn thể CNVCLĐ Thủ đô vào ngày 6/1, quyết tâm cùng với cả nước hoàn thành các chỉ tiêu trong chương trình này. “Qua triển khai chương trình sáng kiến, cải tiến, thực tế nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô đã công nhận rằng, hầu hết các máy móc sản xuất mà doanh nghiệp nhập khẩu từ nước ngoài về không còn nguyên bản nữa mà đã được những kỹ sư, công nhân, lao động Việt Nam sáng tạo, cải tiến thành những sản phẩm phù hợp, mang lại năng suất lao động cao hơn. Đó là điều rất đáng tự hào.” – ông Hùng khẳng định. Tại chương trình, ông Huỳnh Quang Thịnh – Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Điện tử Myaloha, đơn vị đồng hành cùng Tổng LĐLĐ Việt Nam trong xây dựng phần mềm cập nhật trực tuyến các sáng kiến của Chương trình cho biết: Năm 2021, để tiếp tục đồng hành với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện chuyển đổi số, trước mắt là thí điểm trên lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục, Myaloha đã tặng Tổng Liên đoàn phần mềm là Cổng thi trực tuyến Công đoàn Việt Nam tại địa chỉ https:congdoanvietnam.org. Với Cổng thi trực tuyến này, trong năm, Tổng Liên đoàn đã tổ chức thành công chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” và cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Tiếp nối các hoạt động trên, Myaloha đã và đang hoàn thiện các tiện ích của Cổng trực tuyến cũng như phần mềm cập nhật các sáng kiến để phục vụ Chương trình “Một triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn. Hiện nay, Cổng trực tuyến đã sẵn sàng tiếp nhận các sáng kiến, sáng ngày mai 8/1 chương trình sẽ ra mắt. “Myaloha đang tư vấn cho Tổng LĐLĐ Việt Nam sử dụng trí tuệ nhân tạo trong xem xét, đánh giá hiệu quả các sáng kiến, giúp sàng lọc tự động các sáng kiến có yếu tố trùng lặp, sao chép một cách tự động…”  - Ông Thịnh cho biết. Để chương trình đảm bảo tính công bằng, tại Tọa đàm, ông Nguyễn Văn Toản – Phó Chánh Văn Phòng Tổng Liên đoàn đã giải đáp những thắc mắc cũng như chia sẻ với cộng đồng về các tiêu chí cụ thể để tham gia chương trình; cũng như lộ trình, cách thức tổng kết, đánh giá, khen thưởng Chương trình “1 triệu sáng kiến”. Trong gần 2 tiếng đồng hồ giao lưu, tọa đàm trực tuyến, triển khai chương trình “Một triệu sáng kiến” thu hút hơn 3000 lượt người theo dõi và hàng trăm lượt người tương tác. Mong rằng, chương trình “Một triệu sáng kiến”, sẽ tiếp nối thành công, có thêm nhiều sáng kiến chất lượng, thiết thực, khả thi, áp dụng được ngay vào lao động sản xuất, mang lại nhiều lợi ích cho các cơ quan, doanh nghiệp và cho đất nước góp phần hiện thực hóa khát vọng vì một Việt Nam phát triển và là một dấu ấn để chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra vào năm 2023. Mai Thảo  

Phụ nữ Bình Thuận đoàn kết, hăng hái thi đua

TĐKT- Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp tỉnh Bình Thuận đã phát huy vai trò, nòng cốt trong công tác phụ nữ. Các phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội LHPN phát động đã lan tỏa ngày càng mạnh mẽ đến các tầng lớp phụ nữ. Hội viên phụ nữ không ngừng nỗ lực vươn lên, hăng hái thi đua, tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, đóng góp quan trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng trong thực hiện các phong trào thi đua, 5 năm qua (2016 - 2021), công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ được triển khai thực hiện toàn diện; hoạt động chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc đổi mới, đạt kết quả quan trọng; tính tự chủ của phụ nữ trong gia đình và xã hội được nâng cao. Hội đã tập trung trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Hội thi, tọa đàm, sân khấu hóa, truyền thông sử dụng các kênh mạng xã hội… Trong 5 năm, Hội đã xây dựng 2 chuyên mục “Phụ nữ khởi nghiệp” và “Phụ nữ và các vấn đề xã hội”... tạo hiệu ứng lan tỏa trong hội viên phụ nữ và nhân dân. Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” tiếp tục được các cấp Hội thực hiện sâu rộng và có sự đổi mới, sáng tạo thông qua việc phát hiện các điển hình tiêu biểu từ cơ sở. Qua đó, đã kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh 817 tập thể, 1.121 cá nhân. Việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động trong hội viên, phụ nữ.Nhiều việc làm thiết thực theo gương Bác, các mô hình hoạt động có hiệu quả đã giúp đỡ 3.472 hộ gia đình phụ nữ nghèo và khó khăn 36.623 kg gạo, số tiền gần 1 tỷ đồng. Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” tiếp tục là nội dung cốt lõi thúc đẩy các hoạt động rèn luyện lề lối, phong cách làm việc, hướng tới xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện. Sinh hoạt câu lạc bộ “5 không, 3 sạch” thôn Xuân Phong (xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết) Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới được các cấp Hội triển khai bằng các hình thức phong phú. Các cấp Hội đã xây dựng mô hình các câu lạc bộ, tổ “5 không, 3 sạch”, ngõ hẻm 5 không 3 sạch, tập trung các giải pháp hỗ trợ phù hợp, hỗ trợ 9.377 hộ gia đình chưa đạt 8 tiêu chí. Kết quả có 3.209 hộ/9.377 hộ đạt 8 tiêu chí, đạt 246% so với chỉ tiêu. Các cấp Hội cũng chủ động đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hoàn thành 833 công trình, phần việc góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền 12,2 tỷ đồng. Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, các cấp Hội trong tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp, giao lưu kết nghĩa với các đơn vị như: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, đồn biên phòng, địa phương tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ xã vùng khó khăn. Hội LHPN tỉnh vận động, hỗ trợ Hội LHPN xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 1 bộ máy vi tính và máy in với tổng trị giá 10 triệu đồng; tổ chức các hoạt động gặp mặt, giao lưu văn hóa, văn nghệ và trao 70 suất quà cho các đơn vị bộ đội, hội viên, phụ nữ, quân nhân khó khăn, học sinh nghèo học giỏi tại huyện Phú Quý với tổng số tiền trị giá gần 150 triệu đồng. Đồng thời, các cấp Hội đã tổ chức các hoạt động truyền thông kiến thức pháp luật, giao lưu văn hóa văn nghệ, tặng quà, thẻ bảo hiểm y tế, xây dựng mái ấm tình thương...cho gia đình chính sách, hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được các cấp Hội triển khai kịp thời. Hội đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ, nhân dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa tại cộng đồng; tham gia cùng chính quyền địa phương vận động các nguồn lực chăm lo cho các đối tượng khó khăn; phát huy tốt hoạt động của các nhóm nòng cốt, tổ “Phụ nữ tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch Covid - 19”, góp phần tuyên truyền, vận động, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện được các cấp Hội quan tâm, tích cực tham gia hoạt động giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, trẻ em ở các địa bàn khó khăn với giá trị hàng chục tỷ đồng. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phát huy nội lực, tăng cường kết nối thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo của phụ nữ; hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu có nhiều hình thức sáng tạo và hiệu quả. Từ năm 2016 đến nay, Hội đã huy động nguồn vốn các ngân hàng, tổ chức phi chính phủ được 24 tỷ đồng cho 5.196 hội viên vay, nâng tổng số đến nay các cấp Hội quản lý 2.562,869 tỷ đồng cho 60.594 hội viên vay. Đồng thời huy động vốn nội lực hỗ trợ cho phụ nữ, nữ công nhân, viên chức thiếu vốn sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế trên 200 tỷ đồng. Thực hiện Đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025, hàng năm, từ nguồn lực kinh phí được cấp, Hội đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ về vốn, kiến thức, kết nối tiêu thụ sản phẩm, giúp các ý tưởng khởi nghiệp được hiện thực hóa, đáp ứng được nhu cầu khởi nghiệp của phụ nữ. Cũng trong 5 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức 21 “Ngày phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo”, 63 lớp tập huấn với 2.124 phụ nữ tham gia, kết nối các nguồn lực hỗ trợ 538 phụ nữ khởi nghiệp, 132 ý tưởng khởi nghiệp thành công. Tham gia hướng dẫn, vận động hỗ trợ thành lập mới 17 hợp tác xã. Phối hợp tổ chức 561 lớp tập huấn hỗ trợ kiến thức ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cao trong sản xuất, chăn nuôi, có 13.243 phụ nữ tham gia. Phối hợp tổ chức 561 lớp đào tạo nghề theo nhu cầu, có 13.768 phụ nữ tham gia, qua đó đã tư vấn và giới thiệu việc làm cho 9.680 phụ nữ có việc làm ổn định với mức thu nhập khá, cải thiện đời sống gia đình. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đã giúp 1.016 phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững theo tiêu chí đa chiều. Có thể khẳng định, 5 năm qua, dù ở lĩnh vực nào, phụ nữ Bình Thuận cũng luôn nỗ lực, hăng hái tham gia phong trào thi đua, các cuộc vận động, chăm lo xây dựng hạnh phúc gia đình, bảo vệ quê hương, đất nước. Thời gian tới, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tin tưởng rằng hoạt động Hội LHPN Bình Thuận sẽ ngày càng khởi sắc, góp phần xây dựng quê hương Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững. Tùng Chi  

Ngành Kiểm sát nhân dân thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

TĐKT - Năm 2022, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành KSND với chủ đề: “Đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022” với những nội dung, yêu cầu cụ thể. Mục đích nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành nhằm đảm bảo vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho Viện kiểm sát quân sự Trung ương tại Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của ngành KSND. Năm 2022, trong không khí chung của toàn Đảng, toàn dân ta tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; ngành KSND tiếp tục chung sức, đồng lòng vừa phòng, chống đại dịch COVID-19 vừa đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành với phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; Viện trưởng VKSND tối cao phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 trong toàn Ngành với chủ đề: “Đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”. Nội dung phong trào thi đua hướng vào thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua nói chung và phong trào thi đua: Lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phong trào thi đua: Ngành KSND thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hóa công sở”; hưởng ứng phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025)” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Các đơn vị trong toàn ngành chủ động xây dựng kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị công tác năm 2022 là: “Tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội giao. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Cơ quan điều tra của VKSND tối cao góp phần xây dựng hệ thống các cơ quan tư pháp liêm chính, nghiêm minh. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Viện kiểm sát các cấp ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành KSND và bảo đảm nguồn lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới”, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua, đề ra các mục tiêu cụ thể, triển khai đồng bộ các giải pháp thi đua, khơi dậy khát vọng cống hiến của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành KSND nhằm đảm bảo vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, đảm bảo khách quan, phản ánh thực chất kết quả và những thành tích trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và công chức, viên chức, người lao động trực tiếp thực thi nhiệm vụ. Thực hiện công tác khen thưởng đúng mục đích, đúng thành tích, đúng đối tượng, đúng thời gian quy định để công tác khen thưởng là động lực khuyến khích, động viên công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Xây dựng các hình thức tôn vinh thích hợp biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của các phong trào thi đua yêu nước nhằm nhân rộng, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua toàn ngành. Lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đủ điều kiện để bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến và đề nghị khen thưởng hình thức cao, góp phần tạo động lực thi đua sôi nổi trong cụm, khối; tăng cường hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành. Nguyệt Hà

Ngành Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua năm 2022: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, hội nhập, hiệu quả"

TĐKT - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành TN&MT phát huy những thành quả đã đạt được, nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, thi đua lao động sáng tạo, đặt quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành TN&MT (ảnh: Bộ TN&MT) Năm 2022, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành TN&MT; là năm tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và các kế hoạch theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Đồng thời, thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ TN&MT (2002 - 2022), Bộ trưởng Bộ TN&MT phát động phong trào thi đua toàn ngành TN&MT năm 2022 với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, hội nhập, hiệu quả” nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành TN&MT, đặt quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Các nội dung phong trào thi đua gồm: Thi đua đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thi đua thực hiện chuyển đổi số; phát triển Chính phủ số ngành TN&MT; phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện đại hóa trong công tác chỉ đạo điều hành, kết nối liên thông giữa các ngành, các cấp; nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; củng cố và hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường, đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở; mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT là một hạt nhân tích cực trong phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở; tạo dựng hình ảnh người cán bộ ngành tài nguyên và môi trường “Trung thành - Tận tụy; Sáng tạo - Gương mẫu”, góp phần xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại đáp ứng sự hài lòng của người dân. Tiếp tục hưởng ứng, triển khai thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động; làm tốt công tác xây dựng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; thực hiện đánh giá, xếp loại, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc. Để triển khai các phong trào thi đua hiệu quả, Bộ TN&MT đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Một là, tập trung xây dựng, ban hành các chương trình hành động, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động của ngành TN&MT thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Hai là, hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài nguyên, giải quyết tốt hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu: Xây dựng, trình Quốc hội dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Dự án Tổng kết thi hành Luật quản lý tài nguyên nước và Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổng kết đánh giá và lập hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Địa chất và Tài nguyên khoáng sản. Tập trung xây dựng, trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Quy hoạch không gian biển quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia đồng bộ. Ba là, phát triển tài nguyên số, dữ liệu số, chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường, phát triển vận hành hệ thống thông tin đất đai (MPLIS), cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường. Chỉ đạo điều hành về TN&MT, 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Bốn là, đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng, gắn phong trào thi đua với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng kế hoạch, nội dung, tiêu chí cho từng công việc phù hợp với lĩnh vực quản lý, gắn kết chặt chẽ giữa công tác thi đua, khen thưởng với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng và phát triển ngành TN&MT, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục hưởng ứng và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TN&MT phát động. Phương Thanh

Trang