Phong trào thi đua

Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng: Phát huy tinh thần yêu nước, đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện

BTĐKT - Sáng 29/3, tại tỉnh Bắc Ninh, Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023. Quang cảnh hội nghị Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Cùng dự, có đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí là đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh trong cụm thi đua: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Ninh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên; Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Ninh phát biểu khai mạc hội nghị Năm 2022, các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật: Vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Đặc biệt, kinh tế - xã hội của các tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện, kết hợp hài hòa giữa tập trung các mũi đột phá với tầm nhìn chiến lược theo hướng phát triển bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của các tỉnh trong cụm thi đua đạt trung bình chung của cụm là 9,73%, cao hơn trung bình chung của cả nước (8,02%), trong đó, cao nhất là tỉnh Hưng Yên tăng 13,41%. Tổng ngân sách thu được của các tỉnh trong cụm là 268.328 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu của cụm đạt 85,418 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của các tỉnh trong cụm đạt 413.612 tỷ đồng. Tính hết năm 2022, toàn cụm đã có 1334 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 461 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 84 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ giảm nghèo của các tỉnh đã có nhiều chuyển biến, cụ thể: Quảng Ninh còn 0,067%; Bắc Ninh còn 0,94%; Vĩnh Phúc còn 1,08%; Nam Định còn 1,69%; Hải Dương còn 1,75%; Hưng Yên tỷ lệ giảm còn 1,94%; Thái Bình giảm còn 2,4%; Ninh Bình còn 2,45%; Hà Nam còn 3,15%. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên tham luận tại hội nghị Các tỉnh đã hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương và được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Công tác khen thưởng đã được các tỉnh quan tâm, chỉ đạo, thực hiện kịp thời, có cơ chế khen thưởng hợp lý, chất lượng khen thưởng được nâng lên, tỷ lệ khen thưởng cho người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác ngày càng tăng đã động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân hăng hái lao động, học tập, cống hiến. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã đạt được trong năm 2022, đồng thời đề nghị các tỉnh trong cụm tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung: Trước hết là tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Càng khó khăn càng phải thi đua”, Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết thi hành; có nhiều hình thức truyền thông đa dạng, phù hợp để tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”. Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến” theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng tỉnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, hướng phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề khó khăn cần tập trung giải quyết. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt 5 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tích cực giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường phổ biến, chia sẻ các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, các điển hình tiên tiến giữa các tỉnh trong cụm thi đua để nhân rộng, phát huy tác dụng của các phong trào thi đua.       Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, chất lượng công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng; kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, đặc biệt là quan tâm chỉ đạo nghiên cứu, tham gia ý kiến hoàn thiện các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và xây dựng, ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh, tạo cơ sở pháp lý thực hiện đồng bộ, phù hợp với thực tiễn... Hội nghị đã thông qua kết quả chấm điểm và bình xét khen thưởng năm 2022, đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Thái Bình và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát động phong trào thi đua năm 2023   Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chứng kiến đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh trong cụm ký kết giao ước thi đua năm 2023 Hội nghị đã giới thiệu và suy tôn tỉnh Thái Bình là Cụm trưởng, tỉnh Nam Định và tỉnh Hà Nam là Cụm phó cụm thi đua năm 2023; tổ chức phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Ninh trao Bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2022 Tại hội nghị, 12 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2022 đã được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu bế mạc hội nghị Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nêu rõ: Năm 2023 là năm bản lề thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội; kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn gây ra nhiều tác động tiêu cực.  Vì vậy, để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu  phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo, đề nghị các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng cần quyết tâm thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, đảm bảo tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.   Nguyệt Hà

Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2023

BTĐKT - Sáng 25/3, tại Đà Nẵng, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang; đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ trì hội nghị (Ảnh: Báo Đà Nẵng) Báo cáo kết quả hoạt động của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, năm 2022, tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động, phức tạp, khó lường. Ở trong nước, tình hình lạm phát tăng cao, giá xăng dầu, các yếu tố đầu vào biến động mạnh. Trong khi đó, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ ngày càng bất thường đã ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các địa phương cũng như đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân nói chung và việc thực hiện các nội dung ký kết giao ước thi đua của Cụm thi đua 5 thành phố nói riêng. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, quan tâm, hỗ trợ của trung ương, sự chỉ đạo, điều hành chủ động, hiệu quả, linh hoạt và quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các thành phố, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân, 5 thành phố đã triển khai thực hiện tốt mục tiêu kép và các giải pháp về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ nhanh, kịp thời cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhất là các hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các thành phố đồng thời phải giải quyết nhiều vấn đề lớn về quy hoạch, hạ tầng đô thị, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, thiên tai, bão lũ, an ninh trật tự...; tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của trung ương và thành phố, ban hành sớm các kế hoạch, chương trình hành động, củng cố kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước từ thành phố đến cơ sở với nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương có sự bứt phá so với năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, tỷ lệ đóng góp của 5 thành phố vào GDP của cả nước năm 2022 là hơn 34%, tổng thu ngân sách chiếm 52% tổng thu ngân sách của cả nước... Đánh giá việc thực hiện giao ước thi đua năm 2022, 5 thành phố đã thẳng thắn chỉ ra những kết quả đạt được, những việc còn tồn tại, hạn chế, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Theo đó, công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 được 5 thành phố trực thuộc trung ương triển khai đồng bộ, chặt chẽ, toàn diện từ cấp thành phố đến cơ sở; khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích, theo quy định của luật, nghị định và các văn bản hướng dẫn. Các thành phố luôn chú trọng và giải quyết kịp thời các công việc liên quan đến đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng; tích cực chỉ đạo các quận, huyện và sở, ban, ngành liên quan rà soát, tổng hợp hồ sơ xét duyệt danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, khen thưởng các gia đình có nhiều liệt sĩ… Cùng với việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, các thành phố còn tập trung phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng trong tổ chức các phong trào thi đua nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình đột phá theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ và chủ đề năm của từng thành phố. Với những kết quả nổi bật, năm 2022, 5 thành phố trực thuộc trung ương có 50.178 tập thể, cá nhân được khen thưởng. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của 5 thành phố luôn sát thực tiễn, có đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Từ đó động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thi đua hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, đạt kết quả toàn diện. Kết quả phong trào thi đua của 5 thành phố đã đóng góp quan trọng để cả nước hoàn thành 14/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022. Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng; là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các thành phố; triển khai Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11/6/1948 - 11/6/2023). Năm 2023 cũng là năm đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và là năm Chính phủ đề xuất chủ đề có ý nghĩa "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả". Do vậy, ngoài những phong trào thi đua toàn quốc, mỗi thành phố cần lựa chọn đợt thi đua ngắn hạn để giải quyết những việc khó, việc mới, việc trọng tâm của địa phương. Đặc biệt, quan tâm đến việc khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong các cuộc kháng chiến, các hình thức khen thưởng lịch sử; tăng số lượng khen thưởng, hướng về cơ sở, người lao động trực tiếp, chú trọng khen thưởng đột xuất; phát động phong trào thi đua gắn với việc phục hồi, phát triển kinh tế... 5 thành phố cần có cơ chế, chính sách cụ thể để tạo khí thế, khích lệ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang… tiếp tục đề cao trách nhiệm, bản lĩnh, dấn thân vì việc chung; cần lựa chọn chủ đề sát thực, khả thi để phát động phong trào thi đua. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang chứng kiến Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2023 của 5 thành phố Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến (bên phải) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên trái) tặng hoa chúc mừng Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023. (Ảnh: Báo Đà Nẵng) Tại hội nghị, lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc trung ương đã ký kết giao ước thi đua năm 2023; thống nhất suy tôn Hải Phòng là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023. Mai Thảo

Phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trải qua quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, trí thức Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Cũng chính vì vậy mà cha ông ta đã luôn luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm - Ảnh: VGP/Hoàng Giang Sáng 24/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 - 18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023). Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Cách đây 60 năm, ngày 18/5/1963, tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam, tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ngày nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ, nói chuyện và giao nhiệm vụ cho đội ngũ trí thức nước nhà. Hai mươi năm sau, ngày 26/3/1983, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được thành lập và Thiếu tướng, Anh hùng Lao động, GS.VS Trần Đại Nghĩa được bầu làm Chủ tịch đầu tiên. Đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh của đội ngũ trí thức KHCN nước nhà, có hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, do Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp lãnh đạo. Phát biểu Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trải qua quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, trí thức Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, và giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Cũng chính vì vậy mà cha ông ta đã luôn luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức. Hơn 500 năm về trước, Đông các Đại học sĩ Triều Lê Thân Nhân Trung vâng mệnh của vua Lê Thánh Tông đã soạn bài ký cho tấm bia Văn Miếu, tại Quốc Tử Giám, trong đó đã khẳng định vai trò đặc biệt cao cả và quan trọng của nhân tài trong công cuộc làm hưng thịnh cho đất nước: "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và càng lớn lao; nguyên khí suy thì thế nước yếu và càng xuống thấp".  Trong thời đại Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức của nước nhà đã không ngừng phấn đấu hy sinh, hăng hái tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngay từ khi mới thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã nói: "Nước nhà cần phải kiến thiết; kiến thiết cần phải có nhân tài"; "Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc"... Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ giữa những năm 80 của thế kỷ XX đã có tác động to lớn đối với việc giải phóng lực lượng sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra một không khí cởi mở và thổi một luồng sinh khí mới vào các hoạt động của xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các hội KHCN. Theo Tổng Bí thư, nhờ tích cực tham gia xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã đạt được những kết quả to lớn, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức KHCN nước nhà, được Đảng và Nhà nước đánh giá cao; thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam để vận động, tập hợp trí thức KHCN trong và ngoài nước vì sự nghiệp của Đảng, của nhân dân và đất nước. Trong đội ngũ đó, có rất nhiều tấm gương sáng, có nhiều đóng góp lớn lao cho đất nước và dân tộc, như: GS.VS.AHLĐ Trần Đại Nghĩa; GS Tôn Thất Tùng; GS Tạ Quang Bửu; GS Hà Học Trạc; GS.VS Vũ Tuyên Hoàng... Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các trí thức- Ảnh: VGP/Hoàng Giang Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn các tổ chức KHCN, đội ngũ trí thức KHCN nước ta, đặc biệt là trí thức, các nhà khoa học thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần nỗ lực phấn đấu, có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa, có hiệu quả cao hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần chủ động tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác vận động trí thức trong tình hình mới, thể hiện rõ vai trò chủ công của mình trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết và phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, trí thức KHCN Việt Nam tiếp tục chủ động và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tham mưu cho Đảng và Nhà nước; nhiệm vụ tư vấn, phản biện trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật với các tiêu chí cụ thể, thu hút, trọng dụng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, nhằm xây dựng đội ngũ trí thức nước ta không ngừng lớn mạnh, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng, có cơ cấu phù hợp, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần có kế hoạch bố trí, sử dụng đội ngũ trí thức một cách hợp lý; có chính sách thu hút trí thức trẻ được đào tạo chính quy thực sự có trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức tham gia hoạt động trong các viện nghiên cứu, nhà trường và doanh nghiệp; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, tập hợp trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia hiến kế, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới; quan tâm công tác khuyến khích, tôn vinh những trí thức có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam từ Trung ương tới địa phương tăng cường củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức hoạt động và đóng góp cho sự phát triển đất nước. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn và các cấp ủy Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho trí thức truyền bá kiến thức, hướng dẫn quần chúng nhân dân tiến quân vào khoa học và công nghệ để giải quyết những vấn đề bức thiết trong cuộc sống, sản xuất, kinh doanh và bảo vệ môi trường... "Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, giáo dục tư tưởng đối với đội ngũ trí thức để anh chị em nhận thức sâu sắc hơn nữa vinh dự và trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, với nhân dân; nỗ lực đoàn kết phấn đấu, lao động sáng tạo, hoàn thành thật tốt trọng trách của mình; tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, cũng như đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ trí thức; động viên anh chị em có nhiều đóng góp tâm sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc sự bình yên của nước nhà", Tổng Bí thư nhấn mạnh. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc - Ảnh: VGP/Hoàng Giang 'Mái nhà chung' tập hợp và phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức Việt Nam TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, đội ngũ trí thức KH&CN của cách mạng Việt Nam đã một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ kính yêu, phấn đấu liên tục và đã có nhiều cống hiến, phát huy sức mạnh đoàn kết trong liên minh công - nông - trí vì sự nghiệp của Đất nước, của Dân tộc và Nhân dân đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước. Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tập hợp được đông đảo đội ngũ trí thức KHCN trong và ngoài nước. Từ những ngày đầu thành lập chỉ có 15 hội thành viên với số lượng rất ít ỏi, đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tập hợp được trên 2,2 triệu trí thức trong số 3,7 triệu hội viên, chiếm 32,5% đội ngũ trí thức cả nước; với 156 hội thành viên gồm 63 liên hiệp hội địa phương và 93 hội ngành toàn quốc; thành lập gần 600 tổ chức KHCN trực thuộc, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Vifotec, Nhà xuất bản Tri thức và Báo Tri thức và Cuộc sống. Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nội dung cơ bản của hoạt động Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, là kênh quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quốc hội trong việc lấy ý kiến để quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, dân tộc. Trong những năm gần đây, mỗi năm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam triển khai khoảng 500 - 600 nhiệm vụ; trong 5 năm qua đã tư vấn, phản biện được khoảng 3.000 nhiệm vụ.  Các nhiệm vụ tập trung vào góp ý các dự thảo báo cáo chính trị trình Đảng các cấp, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, KHCN, GD&ĐT, bảo vệ môi trường, y tế; các dự thảo luật quan trọng, các dự án đầu tư trọng điểm; các vấn đề nóng cần sự vào cuộc của trí thức KHCN. Liên hiệp hội từ Trung ương tới tỉnh, thành trở thành cầu nối tin tưởng giữa trí thức với Đảng. Hoạt động KHCN với nội dung nổi bật là nghiên cứu ứng dụng. Nhiều cán bộ khoa học có năng lực, tuy đã nghỉ hưu, nhưng còn sức khỏe đã tích cực tham gia nghiên cứu ở các hội. Hằng năm có hàng trăm để tài nghiên cứu từ cấp Nhà nước cho tới cơ sở đã được thực hiện ở các hội và các tổ chức KHCN.  Công tác phổ biến kiến thức KHCN vào cuộc sống được đẩy mạnh, đặc biệt là việc chuyển giao công nghệ tới các hợp tác xã, các hộ gia đình, vùng sâu, vùng xa, góp phần tham gia công tác xóa đói, giảm nghèo, đã được nhân dân đánh giá cao về hiệu quả của hoạt động này... TSKH Phan Xuân Dũng hứa với Tổng Bí thư, với Đảng là đội ngũ trí thức KHCN đất nước tập hợp xung quanh "mái nhà chung" là Liên hiệp Hội Việt Nam đã đoàn kết, đoàn kết thì càng đại đoàn kết hơn; đã thành công, thành công thì lại càng đại thành công hơn. Mỗi trí thức sẽ làm tròn bổn phận của mình đối với đất nước, dân tộc, phát huy những phẩm chất tốt đẹp như lòng yêu nước, tính tích cực xã hội, tính nhân văn, tính đạo đức, lối sống theo truyền thống dân tộc. Theo baochinhphu.vn

Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp ký kết giao ước thi đua năm 2023

BTĐKT - Ngày 22/3, tại tỉnh Hải Dương, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp (Khối thi đua) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Khối phó Khối thi đua; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Quang cảnh hội nghị Cùng dự hội nghị có ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo của 9 tổ chức trong Khối thi đua: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua phát biểu khai mạc hội nghị  Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua khẳng định: Năm 2022, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; Kết luận số 83-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”, Quốc hội đã ban hành Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi; Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua mới trong cả nước “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Ông Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương  dự hội nghị Cùng với cả nước, các tổ chức thành viên trong Khối đã chủ động bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, các nội dung, nhiệm vụ chính trị của đơn vị để triển khai đạt kết quả các kế hoạch; công tác thi đua, khen thưởng từng bước có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, ngày càng sáng tạo, đổi mới về hình thức và hiệu quả về nội dung tổ chức. Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được các tổ chức thành viên trong Khối triển khai bằng nhiều hoạt động sáng tạo, đổi mới, phù hợp với thực tiễn, tập trung vào công tác hỗ trợ hội viên, đoàn viên khởi nghiệp, giảm nghèo, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao tinh thần, vật chất cho người dân. Theo đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phối hợp đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg về Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…; Trung ương Hội Nông dân đã vận động hội viên, nông dân hiến trên 3,79 triệu m2 đất, góp 1,48 triệu ngày công lao động; làm mới và sửa chữa, bê tông hóa, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” thực hiện các công trình, phần việc thanh niên góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới; triển khai đồng loạt Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới (13/3/2022); Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tiếp tục thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, mô hình “giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu”… Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được các đơn vị triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc, đóng góp tích cực trong nỗ lực giảm nghèo của Việt Nam. Cụ thể, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành công Chương trình “Vì người nghèo” năm 2022; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội được trên 8.014 tỷ đồng. Từ số tiền này đã giúp đỡ xây mới và sửa chữa được 42.622 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ trên 1,9 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn khám chữa bệnh; giúp đỡ trên 346.000 lượt học sinh, sinh viên về học tập; hỗ trợ trên 309.000 lượt người nghèo về phát triển sản xuất và hỗ trợ xây dựng hàng trăm công trình dân sinh. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội... với số tiền trên 46,8 tỷ đồng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đoàn công tác đi thăm, chúc tết và tặng quà cho gần 9 triệu đoàn viên, người lao động với tổng nguồn kinh phí là gần 5.850 tỷ đồng; trao tặng 638 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” trị giá trên 29 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 5.000 “Mái ấm công đoàn”; hỗ trợ 500 tỷ đồng chăm lo cho đoàn viên, người lao động khó khăn (khoảng 1 triệu người). Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã xây dựng 2.791 mái ấm tình thương và sửa chữa 1.061 mái ấm, trị giá trên 154 tỷ đồng; đã giúp 59.728 hội viên, phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Tổng số tiền, quà vận động, ủng hộ nhân đạo từ thiện trị giá trên 877 tỷ đồng. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp triển khai Chương trình “Mang Tết về nhà” cho đối tượng sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động xa nhà có hoàn cảnh khó khăn đang học tập, làm việc tại một số tỉnh, thành phía Nam với 3.290 vé, trong đó có 540 vé máy bay khứ hồi, 2.475 vé xe ô tô khứ hồi, 275 vé tàu khứ hồi. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vận động các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ trên 39.000 hộ nông dân khó khăn về vật tư, vốn, công lao động… trị giá 2.851,2 tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất, xóa đói, nghèo... Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, các tổ chức đã phát huy tốt vai trò tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp ý vào các văn kiện của Đảng, các dự thảo luật, nghị định, thông tư; kịp thời đề xuất giải pháp giải quyết những bất cập về chế độ, chính sách; tích cực góp ý kiến, phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia phản biện xã hội nhiều dự thảo văn bản pháp luật. Nhiều ý kiến đóng góp, nhiều nội dung được tiếp thu, sửa đổi, góp phần hoàn thiện các chính sách khả thi trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 2022, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã hoàn thành 10 nội dung giám sát theo kế hoạch. Cùng với đó, Khối thi đua cũng chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản, hồ sơ khen thưởng, thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm chú trọng. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Hoạt động của các Khối thi đua được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn, ngày càng sáng tạo, đổi mới về hình thức và hiệu quả về nội dung tổ chức. Công tác khen thưởng đảm bảo trên các lĩnh vực, chú trọng khen thưởng hướng về cơ sở, đơn vị có nhiều khó khăn khắc phục vươn lên, các cá nhân thực sự tiêu biểu, gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến, các mô hình mới. Các đơn vị chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng, động viên các trường hợp có thành tích, đồng thời quan tâm hơn trong việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, người trực tiếp lao động, sản xuất, các chức sắc tôn giáo, người uy tín trong cộng đồng, người dân tộc thiểu số... Tại hội nghị, đại biểu đã cùng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, những hoạt động nổi bật của tổ chức trong năm 2022; đồng thời để xuất những giải pháp cụ thể để triển khai nhiệm vụ năm 2023, từ đó triển khai thực hiện tốt các nội dung Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2023; đồng thời tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trên cơ sở đảm bảo đúng quy định.... Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trung ương Hội Nông dân Việt Nam   Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022. Các thành viên trong khối ký kết giao ước thi đua năm 2023 Hội nghị đã thống nhất suy tôn Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Khối trưởng và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là Khối phó Khối thi đua năm 2023. Đồng thời, tại Hội nghị, thay mặt các thành viên trong Khối thi đua, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao tặng 100 suất quà cho hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trước đó, chiều ngày 21/3, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu trong Khối thi đua đã đến dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Mai Thảo  

Cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc ký kết thi đua năm 2023

Sáng nay (20/3), tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phổ biến nhân rộng, biểu dương các điển hình tiên tiến và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Lãnh đạo UBND tỉnh và thành viên hội đồng thi đua khen thưởng các tỉnh: Lào Cai, Sơn La, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn tham dự. Đại diện các tỉnh trong cụm ký kết giao ước thi đua năm 2023. Năm 2022, phong trào thi đua yêu nước của cụm thi đua 7 tỉnh biên giới phía Bắc đã được triển khai sâu rộng, sôi nổi, đa dạng, thiết thực gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tạo những chuyển biến tích cực, lan tỏa trên các mặt, lĩnh vực của đời sống, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của các địa phương. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân các tỉnh đạt trên 8,2%; thu ngân sách trên địa bàn 7 tỉnh hơn 33.000 tỷ đồng, đạt và vượt kế hoạch Trung ương giao. Công tác an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đời sống, tinh thần của nhân dân dần được nâng lên. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền địa phương tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng của các tỉnh ngày càng đi vào thực chất và hướng về cơ sở, chú trọng người lao động trực tiếp và các tập thể ở vùng sâu, vùng cao biên giới... Những kết quả đó có ý nghĩa quan trọng tạo đà nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023. Để chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong triển khai phong trào thi đua, bồi dưỡng, phát hiện nhân rộng gương điển hình tiên tiến, hội nghị đã giao lưu với đại diện tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến của 7 tỉnh: Tấm gương cô giáo với dự án “Nuôi em” của tỉnh Điện Biên; du lịch Mộc Châu cất cánh của tỉnh Sơn La; Lạng Sơn thi đua chuyển đổi số; người thủ lĩnh đoàn tâm huyết tại tỉnh Lai Châu; Hiệp hội doanh nghiệp Lào Cai thi đua thúc đẩy sản xuất kinh doanh... Gương điển hình tiên tiến trong cụm thi đua giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Hội nghị cũng đã thông báo kết quả chấm điểm thi đua năm 2022; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023, giới thiệu đề xuất đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó năm 2023. Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Điện Biên - đơn vị cụm trưởng cụm thi đua năm 2022 đã trao Cờ luân lưu cho đại diện tỉnh Lạng Sơn - đơn vị cụm trưởng thi đua năm 2023. Nhân dịp này, UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 6 cá nhân trong cụm có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2022. Theo baodienbienphu.info.vn

Phát động phong trào thi đua “Sơn La phát triển du lịch bền vững và hội nhập”

Ngày 10/3, tại huyện Mộc Châu, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định phê duyệt đề án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2022 và Phát động phong trào thi đua “Sơn La phát triển du lịch bền vững và hội nhập” giai đoạn 2023 – 2025. Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng Ban Thi đua – khen thưởng Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh. Hội nghị công bố các quyết định phê duyệt đề án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2022 và Phát động phong trào thi đua. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xác định mục tiêu du lịch của tỉnh đến năm 2030 thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư khu du lịch quốc gia Mộc Châu, phấn đấu đến năm 2025 được công nhận là khu du lịch quốc gia, trở thành một trong những khu du lịch hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Định hướng quy hoạch du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La thành khu du lịch quốc gia. Cụ thể hoá Nghị quyết, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt các đề án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La. Các đại biểu dự hội nghị. Tại hội nghị, đã công bố Đề án phát triển Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện công nhận năm 2025 (được phê duyệt tại Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh). Theo đó, năm 2022, phê duyệt, công bố và triển khai tổ chức thực hiện đề án. Năm 2022 – 2024, thực hiện các nhiệm vụ thuộc các chương trình đã đề xuất. Năm 2023- 2024, lập hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Năm 2024-2025, tổ chức công bố Quyết định công nhận Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu. Đề án định hướng phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch Quốc gia (được phê duyệt tại Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh). Với mục tiêu, đến năm 2024, được đưa vào danh mục là khu du lịch tiềm năng phát triển thành du lịch quốc gia. Đến năm 2025, định hướng phát triển vùng lòng hồ thủy điện Sơn La theo hướng thành khu du lịch Quốc gia. Đến năm 2030, hoàn thành 50% các điều kiện công nhận vùng lòng hồ thủy điện Sơn La thành khu du lịch quốc gia. Đến năm 2040, tổ chức công nhận vùng lòng hồ thủy điện Sơn La thành khu du lịch Quốc gia. Quyết tâm thực hiện mục tiêu các đề án đề ra, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Lê Hồng Minh đã phát động Phong trào thi đua “Sơn La phát triển du lịch bền vững và hội nhập” giai đoạn 2023- 2025. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá về tài nguyên, tiềm năng, lợi thế, hình ảnh địa phương, hình ảnh du lịch Sơn La. Rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch; xây dựng quy hoạch và tăng cường quản lý thực hiện quy hoạch phát triển du lịch đảm bảo triển khai đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương... Các đại biểu xem giới thiệu hình ảnh du lịch Mộc Châu qua công nghệ số. Nhóm PV Nguồn: Báo Sơn La

Tôn vinh, tri ân nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô xuất sắc

BTĐKT - Tối 5/3, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2022 và “Chương trình nghệ thuật tri ân nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô xuất sắc”. Dự Hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai; Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh. “Chương trình nghệ thuật tri ân nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô xuất sắc” là một trong những hoạt động ý nghĩa của LĐLĐ TP Hà Nội nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội XVII Công đoàn thành phố; đồng thời thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô; tri ân, động viên khích lệ nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn xuất sắc trong công tác, lao động, sản xuất và hoạt động công đoàn… Khai mạc chương trình, đồng chí Phạm Quang Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội thay mặt tổ chức Công đoàn và đội ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô đã ôn lại ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; Ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng cũng như ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương trao Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Chủ tịch LĐLĐ thành phố cũng bày tỏ niềm trân trọng, tự hào về sự phát triển và những đóng góp của đội ngũ nữ CNVCLĐ Thủ đô đối với sự phát triển của Thủ đô, đất nước. Đồng chí cho biết, cùng với sự phát triển của tổ chức Công đoàn Thủ đô, đội ngũ nữ CNVCLĐ ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Với hơn 390 nghìn nữ CNVCLĐ (chiếm 57% tổng số CNVCLĐ), có mặt trên mọi lĩnh vực công tác, từ tham gia công tác quản lý, đến chuyên môn và trực tiếp sản xuất. Nối tiếp truyền thống của phụ nữ Việt Nam được hun đắp qua nhiều thế hệ, nữ CNVCLĐ Thủ đô đã không ngừng phát huy vai trò và năng lực, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước. Với truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tổ chức Công đoàn cũng thấy được trách nhiệm của mình trong xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ Thủ đô trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, những người phát triển toàn diện cả về trí lực, thể lực và tâm lực, những nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đồng chí Phạm Quang Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc chương trình. Đồng chí Phạm Quang Thanh cho biết, trong tháng 3, các cấp Công đoàn Thành phố có nhiều hoạt động hướng đến nữ CNVCLĐ; phối hợp, đề nghị chuyên môn, người sử dụng lao động hỗ trợ nguồn lực, để chăm lo thiết thực hơn, hiệu quả hơn cho nữ CNVCLĐ, giúp nữ CNVCLĐ thêm tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn. Riêng LĐLĐ thành phố đã dành những tình cảm, sự sẻ chia, trao hỗ trợ đến 1.793 nữ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền gần 1,8 tỷ đồng; vận động ủng hộ; trao tặng áo dài cho nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình “Tặng áo dài - Trao yêu thương - Giữ gìn nét đẹp truyền thống”, đến nay đã quyên góp được hàng nghìn bộ áo dài và sẽ trao tặng cho nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn vào dịp “Tháng Công nhân” năm 2023. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật ý nghĩa được tổ chức hôm nay như một lời tri ân của LĐLĐ thành phố đối với những đóng góp, trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ chủ chốt Công đoàn các cấp trong cả nhiệm kỳ qua; cũng như thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô; tri ân, động viên khích lệ nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn xuất sắc trong công tác, lao động, sản xuất và hoạt động công đoàn. Thông qua đó, tạo động lực để nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn tiếp tục có những đóng góp, cống hiến tốt hơn nữa trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Quang Thanh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố bày tỏ niềm tin tưởng và mong muốn mỗi nữ CNVCLĐ sẽ vừa là một tấm gương, vừa là một tuyên truyền viên về phẩm chất phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, phát huy năng lực, trí tuệ trong lao động, sản xuất, công tác; thực hiện tốt vai trò làm mẹ, làm vợ; luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu và kỷ cương trong công việc; khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong sự nghiệp đổi mới, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố cũng tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; động viên, khích lệ nữ CNVCLĐ thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, góp phần nâng cao vị thế của nữ CNVCLĐ trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Mai Thảo

Tháng Công nhân năm 2023 “Kết nối Công nhân, xây dựng tổ chức”

BTĐKT - Nhằm tổ chức các hoạt động cao điểm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, chăm lo cho đoàn viên, người lao động về mọi mặt, cả vật chất, tinh thần, củng cố niềm tin, niềm tự hào giai cấp và tăng cường mối quan hệ gắn kết đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) với tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam và các cấp Công đoàn Hà Nội vững mạnh, mới đây, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 81/KH-LĐLĐ tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”. Hiện nay, TP Hà Nội có trên 2,5 triệu công nhân, đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ) Thủ đô đã kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam, ngày đêm hăng hái thi đua lao động, sản xuất ở mọi lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và nộp ngân sách Nhà nước. Nhưng đời sống của một bộ phận công nhân còn gặp không ít khó khăn về thu nhập thấp, việc làm thiếu  hoặc chưa ổn định; các điều kiện về nhà ở; môi trường làm việc; khu vui chơi, giải trí; nhà gửi trẻ; trường học; điều kiện lao động; bảo hộ, an toàn lao động... còn nhiều khó khăn. “Tháng Công nhân” (Tháng 5) – Tháng cao điểm vì người lao động, đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực hướng về người lao động. Các hoạt động “Cảm ơn người lao động” được tổ chức hiệu quả thời gian qua Tháng Công nhân năm 2023, các cấp Công đoàn Thủ đô tổ chức đồng loạt các hoạt động trọng tâm, trọng điểm. Đó là, tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5”; Diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn người lao động”; tổ chức Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp; chương trình “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”; hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động; gắn hoạt động Tháng Công nhân với tổ chức đại hội công đoàn các cấp; tổ chức truyền thông về 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2023), Tháng Công nhân năm 2023 và các hoạt động trọng tâm của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Theo Ban Thường vụ LĐLĐ TP Hà Nội, các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò, đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam; tăng cường mối quan hệ gắn kết đoàn viên, CNVCLĐ với tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam vững mạnh. Đồng thời, động viên đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là đội ngũ công nhân, lao động nỗ lực vượt khó, lao động sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của từng doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thủ đô và đất nước. Thông qua các hoạt động Tháng Công nhân, công đoàn làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động, tạo sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, chủ doanh nghiệp và toàn xã hội đối với giai cấp công nhân. Tháng Công nhân năm nay diễn ra đúng dịp cao điểm tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô gắn việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 với tuyên truyền và tổ chức đại hội công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Có thể đưa một số nội dung hoạt động của Tháng Công nhân vào khuôn khổ, không gian của đại hội công đoàn cấp mình theo hướng linh hoạt, thiết thực như tổ chức đối thoại, tổ chức diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn người lao động”. Đa dạng hóa trong việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động, hướng về cơ sở, tổ chức các “Phiên chợ công nhân”, “Tuần lễ bán hàng giảm giá cho người lao động”, “Ngày hội văn hóa thể thao công nhân”, “Ngày hội chăm sóc sức khỏe”; tổ chức các chương trình du lịch, nghỉ mát cho công nhân; tiếp tục ký kết, triển khai hoạt động với các đối tác phúc lợi nhằm mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động. Khuyến khích Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; các công đoàn ngành và công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động “Kết nối trái tim”, tạo điều kiện để công nhân tìm hiểu, kết đôi, xây dựng hạnh phúc gia đình; triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ con công nhân. Đặc biệt, các diễn đàn, đối thoại cần trực tiếp giải quyết vấn đề công nhân lao động quan tâm, bức xúc và phù hợp tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đồng thời, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia; tạo được lòng tin, sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội đối với tổ chức công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ. Mai Thảo

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

BTĐKT - Nhằm phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023; ngày 14/02/2023, Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) với một số nội dung thi đua trọng tâm như sau: Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; tuyên truyền sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Lễ ký kết phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023 trong lực lượng Biên phòng tỉnh Bình Phước Thứ hai, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, định hướng, quản lý tư tưởng; tăng cường giáo dục nhiệm vụ, truyền thống của đơn vị, bộ đội biên phòng, quân đội, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thứ ba,100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của QUTW “Về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới” và các phong trào hành động cách mạng. Thứ tư, quán triệt, triển khai toàn diện các kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nghiên cứu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Phối hợp với các lực lượng thường xuyên giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng; kiểm soát chặt chẽ xuất, nhập cảnh; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên các tuyến biên giới; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng - tuyên truyền đặc biệt, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; tích cực, chủ động tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Thứ năm, chủ động xây dựng, bổ sung phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, cảnh giác, kịp thời phát hiện và xử lý tốt các tình huống, bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc. Tổ chức huấn luyện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp; tổ chức huấn luyện, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới bảo đảm chất lượng ngay từ tuần đầu, tháng đầu; kiểm tra “3 tiếng nổ” đối với chiến sĩ mới chặt chẽ, 100% nội dung khá, giỏi, an toàn tuyệt đối; huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm 100% quân số; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% trở lên khá, giỏi. Tổ chức diễn tập, luyện tập, hội thi, hội thao bảo đảm thiết thực, giành thành tích cao, an toàn tuyệt đối. Thứ sáu, duy trì chặt chẽ, nghiêm túc nền nếp, chế độ chính quy, tăng cường công tác quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật. Quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn, nhất là an toàn trong huấn luyện, công tác và tham gia giao thông; từng cơ quan, đơn vị phấn đấu không để xảy ra vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vụ việc làm ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống của quân đội, bộ đội biên phòng. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Ban TĐKT tỉnh Bình Phước

Tỉnh Bình Phước phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

BTĐKT - Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn - xã hội, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chức, tạo tiền đề phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân trên địa bàn tỉnh, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. Lễ trao Huân chương của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Phong trào thi đua được phát động với một số nội dung trọng tâm: Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Thứ hai, nghiên cứu đổi mới công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt chú trọng tới công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các lực lượng nòng cốt ở cơ sở; xây dựng, nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản về an ninh, trật tự phù hợp với từng khu dân cư, cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, với phương châm “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, nhất là nhóm các đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Thứ ba, kết hợp chặt chẽ các phong trào thi đua“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” và các phong trào thi đua trên lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội… tạo sự đồng bộ giữa củng cố quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Hội nghị sơ kết hoạt động, mô hình điểm “Tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản về an ninh, trật tự” trên địa bàn TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Thứ tư, các đơn vị, địa phương nỗ lực phấn đấu: Các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được ít nhất 80% trên tổng số hộ dân trên địa bàn. Đối với cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tuyên truyền đến 90% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trở lên (số liệu tuyên truyền thể hiện cụ thể bằng văn bản).  100% khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền hoặc được ủy quyền quản lý trên địa bàn có đăng ký, trong đó từ 70% trở lên được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 1 mô hình và tiến hành củng cố, kiện toàn các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội hiện có hoạt động có hiệu quả; mỗi cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục xây dựng mới hoặc củng cố được ít nhất 01 mô hình “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về an ninh, trật tự” hoạt động hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Cuối năm có 80% khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục được xếp loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ loại “Trung bình” trở lên. Thứ năm, để phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, đạt kết quả cao nhất, các cấp, các ngành, từng cơ quan, đơn vị phải xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong cơ quan, đơn vị mình bằng những việc làm thiết thực, chỉ tiêu cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và bố trí thời lượng phát sóng phù hợp để biểu dương gương người tốt, việc tốt, các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo không khí thi đua sôi nổi, khí thế mạnh mẽ, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự. Thứ sáu, Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua căn cứ vào kết quả công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và kết quả đánh giá, phân loại phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban TĐKT tỉnh Bình Phước

Trang