Phong trào thi đua

Tổng công ty GAET tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 – 2019

TĐKT - Sáng 23/10, tại Hà Nội, Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng (GAET) tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2014 - 2019. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội Thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên được cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong Tổng công ty GAET quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực. Phong trào thi đua Quyết thắng diễn ra rộng khắp, có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo, gắt kết chặt chẽ với các phong trào thi đua và các cuộc vận động của các cấp, các ngành, các tổ chức… góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động trong Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh có mức tăng trưởng cao (trên 7%/năm). Vị thế, uy tín, thương hiệu của Tổng công ty GAET ngày càng được khẳng định. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và người lao động không ngừng nâng cao… 5 năm qua, toàn Tổng công ty đã có 76 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó có 1 đề tài cấp Nhà nước, 8 đề tài cấp Bộ, 9 đề tài cấp Tổng cục và 58 sáng kiến cấp cơ sở góp phần làm giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, Tổng công ty còn thực hiện thành công nhiều dự án chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí, sản phẩm công nghiệp vật liệu nổ; cải tiến, nâng cấp nhiều trang bị, vũ khí và nhiều dự án quân sự quan trọng khác… Tổng công ty GAET khen thưởng các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chúc mừng những thành tích xuất sắc của Tổng công ty GAET trong phong trào thi đua Quyết thắng thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng công ty GAET tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua, khen thưởng; chú trọng đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, vững chắc… Nhân dịp này, tại Đại hội, Tổng công ty đã công bố quyết định tặng Cờ thi đua 1 đơn vị trực thuộc Tổng công ty, trao bằng khen cho 19 tập thể và 44 cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019. Đức Anh

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ 9 tháng đầu năm

TĐKT - 9 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thi đua thực hiện tốt  chính sách BHXH, BHYT, BHTN và những định hướng tiếp theo trong những tháng cuối năm. Kết quả, số người tham gia BHXH bắt buộc khoảng 14,85 triệu người; BHXH tự nguyện khoảng 453 nghìn người; bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) khoảng 14,732 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) khoảng 13 triệu người; bảo hiểm y tế (BHYT) khoảng 85,2 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,8% dân số.   BHXH thực hiện tốt nhiệm vụ 9 tháng đầu năm Song song với đó số thu trong tháng, toàn ngành thu 33.100 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 9/2019 toàn ngành thu 262.097 tỷ đồng, đạt 72,9% kế hoạch cả năm. Trong đó: Thu BHXH 175.187 tỷ đồng, thu bảo hiểm TNLĐ-BNN 3.471 tỷ đồng, thu BHTN 13.338 tỷ đồng, thu BHYT 70.101 tỷ đồng. Đặc biệt, nhằm hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển đối tượng tham gia. Trong đó có việc nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng hình ảnh đại lý thu BHXH, BHYT chuyên nghiệp, có hiệu quả. Trong thời gian qua, từ việc giám sát, đôn đốc tình hình hoạt động của các đại lý thu BHXH, BHYT, phát hiện vẫn còn một số đại lý thu hoạt động hiệu quả thấp, chưa chuyên nghiệp như chậm trễ trong việc nộp hồ sơ và tiền thu của người tham gia; việc ứng dụng công nghệ thông tin của các đại lý thu (xã, phường) chưa đáp ứng được yêu cầu. Do đó, để khắc phục những hạn chế nêu trên, phấn đấu giảm thời gian nộp hồ sơ và tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT từ đại lý về cơ quan BHXH để kịp thời cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân, BHXH Việt Nam đã ban hành công văn số 3046/BHXH-BT ngày 20/8/2019 về việc thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường và đại lý thu. Theo đó, trước 16h00 hằng ngày, tất cả các đại lý thu nộp thủ tục của người tham gia BHXH, BHYT bằng hình thức giao dịch điện tử và tiền đóng BHXH, BHYT trong ngày cho cơ quan Bưu điện trên địa bàn. Cơ quan Bưu điện có trách nhiệm cập nhật nội dung của người tham gia BHXH, BHYT vào phần mềm quản lý thu, nộp toàn bộ hồ sơ của người tham gia BHXH, BHYT và tiền đóng BHXH, BHYT cho cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH cấp sổ BHXH, thẻ BHYT chuyển cơ quan Bưu điện. Trong 3 ngày kể từ ngày nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từ cơ quan BHXH, cơ quan Bưu điện có trách nhiệm trả tận tay cho người tham gia BHXH, BHYT. Quy trình này sẽ giảm đáng kể thời gian cho các đại lý thu trong việc nộp hồ sơ và tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng cho cơ quan BHXH; đảm bảo việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được kịp thời, công khai,  minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia và thụ hưởng chính sách. Bên cạnh đó, việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cũng đạt nhiều kết quả khả quan. Trong tháng, toàn ngành đã giải quyết 10.622 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 78.071 người hưởng trợ cấp 1 lần; 986.776 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 9 tháng đầu năm, đã giải quyết 86.209 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 647.931 người hưởng trợ cấp 1 lần; 7.851.307 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Cùng với đó, trong tháng, cả nước có khoảng 14,55 triệu lượt người khám, chữa bệnh (KCB) BHYT nội trú và ngoại trú; lũy kế 9 tháng đầu năm có khoảng 134,002 triệu lượt người KCB BHYT. Mặt khác BHXH Việt Nam đã phối hợp với ngành lao động - thương binh và xã hội giải quyết cho 67.884 người hưởng chế độ BHTN; lũy kế 9 tháng đầu năm đã giải quyết cho khoảng 642.131 người hưởng chế độ BHTN (bao gồm cả trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề). Việc chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN cũng đã có những đóng góp đáng ghi nhận. Cụ thể, trong tháng chi BHXH, BHYT, BHTN 25.726 tỷ đồng. Lũy kế đến hếttháng 9/2019, số chi BHXH, BHYT, BHTN là 232.741 tỷ đồng, đạt 70,08% kế hoạch cả năm. Trong đó: Chi BHXH từ nguồn Ngân sách 31.982 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 118.460 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 4.641 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 77.658 tỷ đồng.  Ngoài ra, triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH và Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, BHXH Việt Nam đã tiếp tục tập trung hoàn thiện và triển khai các đề án, dự án được Chính phủ giao, bao gồm: Hoàn thiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan”. Cùng với đó, cần tích cực, chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện một số đề án của các bộ, ngành như: "Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách BHTN"; "Kiện toàn và nâng cao năng lực của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam"; "Nghiên cứu, đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền"... Tiếp tục tập trung, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nêu trongChương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ của Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm của ngành như: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện; giải quyết, chi trả kịp thời các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đổi mới phương thức phục vụ, tạo thuận lợi cho đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân... Phát huy kết quả đạt được, trong những tháng cuối năm, BHXH Việt Nam tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm: Thứ nhất, tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết của Chính phủ gồm: Nghị quyết số 125/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP về giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019. Thứ hai, tập trung triển khai Kế hoạch của BHXH Việt Nam về thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 01/2016/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam đảm bảo đúng tiến độ. Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở trung ương; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt là các văn bản quy định, hướng dẫn, sửa đổi bổ sung mới của Chính phủ và các bộ, ngành. Thứ tư, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn, xử lý những tồn tại, vướng mắc trong triển khai, thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ. Thứ năm, chỉ đạo BHXH các tỉnh tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT; tăng cường kiểm soát việc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN, chi phí KCB BHYT; kịp thời xử lý và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. Thứ sáu, tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Thứ bảy, tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống dữ liệu tập trung, các phần mềm nghiệp vụ của ngành theo các văn bản, quy định của Chính phủ và các bộ, ngành; tập trung hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH; triển khai có hiệu quả hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử; quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trục liên thông của Chính phủ. Thứ tám, tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH. Hồng Thiết

877 tỷ đồng ủng hộ tại Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019

TĐKT - Tối 17/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2019. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên sóng VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam và tiếp sóng trên các kênh, đài truyền hình trong cả nước. Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị Chương trình truyền hình trực tiếp "Cả nước chung tay vì người nghèo" là sự kiện thường niên được tổ chức vào đúng ngày 17/10 (Ngày Quốc tế xóa nghèo và Ngày Vì người nghèo Việt Nam) hằng năm. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Chương trình. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội. Trong những năm qua, Chương trình truyền hình trực tiếp "Cả nước chung tay vì người nghèo" nói riêng và vận động hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo nói chung đã nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao và phối hợp chặt chẽ từ Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan có liên quan. Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" đã góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, khơi dậy tình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau từ mỗi cộng đồng dân cư cùng chăm lo cho người nghèo, củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ Qua 3 năm triển khai (từ năm 2017 - 2019), số tiền ủng hộ người nghèo qua Quỹ "Vì người nghèo" và Chương trình an sinh xã hội là 9.656 tỷ đồng (9 tháng đầu năm 2019 là 2.348 tỷ đồng). Trong đó, ủng hộ qua Quỹ "Vì người nghèo" các cấp: 3.053 tỷ đồng; ủng hộ qua Quỹ Trung ương gần 92 tỷ đồng (bao gồm cả ủng hộ người nghèo bằng nhắn tin qua cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 trên 14 tỷ đồng), 9 tháng đầu năm 2019 được trên 33 tỷ đồng; ủng hộ qua Quỹ 3 cấp địa phương: 2.961 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm 2019 được trên 615 tỷ đồng. Số tiền ủng hộ qua Chương trình an sinh xã hội là 6.603 tỷ đồng (9 tháng đầu năm 2019 trên 1.700 tỷ đồng). Trong đó, từ năm 2017 đến hết tháng 8/2019, ngành ngân hàng đã hỗ trợ hơn 3.900 tỷ đồng, số tiền hỗ trợ tập trung vào 3 lĩnh vực chính, gồm: Giáo dục; hỗ trợ hộ nghèo và y tế. Đã xây dựng gần 6.000 ngôi nhà cho người nghèo (9 tháng đầu năm 2019 là 1.400 ngôi nhà), tập trung vào các địa phương còn gặp nhiều khó khăn thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, nhiều huyện thuộc Chương trình 30a của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững. Quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn VinGroup từ năm 2017 đến nay đã hỗ trợ số tiền 790 tỷ đồng để phẫu thuật và điều trị miễn phí cho 8.319 bệnh nhân thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người có công với cánh mạng mắc bệnh hiểm nghèo tại hệ thống bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec. Ban vận động Quỹ Vì người nghèo Trung ương xác định mục tiêu nguồn vận động của Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 sẽ tập trung hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo; người cận nghèo, hộ cận nghèo; người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất do gặp thiên tai, bệnh tật, cộng đồng nghèo (huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn). Nội dung hỗ trợ sẽ tập trung xây dựng mới và sửa chữa nhà ở; hỗ trợ tiền mua vật tư, công cụ sản xuất, giống cây, con...; hỗ trợ cho học sinh đi học, hỗ trợ chữa bệnh khi ốm đau, nằm viện; hỗ trợ cứu đói đột xuất, hỗ trợ người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày lễ lớn. Đặc biệt, ưu tiên hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo thuộc thôn bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn, hộ có thành viên là người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ cũng được thực hiện thông qua chương trình an sinh xã hội: Các công trình dân sinh tại cộng đồng nghèo (xã nghèo, huyện nghèo, thôn bản khó khăn...; khám chữa bệnh...). Phát biểu tại Chương trình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao các ngành, các cấp, các doanh nhân, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên mọi miền đất nước đã nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia đóng góp thiết thực vào công tác giảm nghèo bền vững thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ cũng cảm ơn đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, các cá nhân, các quốc gia, các tổ chức quốc tế, nhất là các chương trình phát triển của Liên hợp quốc, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Ngân hàng Thế giới đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc chống đói nghèo. Việt Nam vẫn còn hơn 2 triệu hộ nghèo, cận nghèo, còn 2.000 xã, gần 20.000 thôn, bản đặc biệt khó khăn, hàng vạn cháu nhỏ chưa đủ áo ấm, suy dinh dưỡng…, Thủ tướng cho rằng, nỗ lực giảm nghèo cần được tiếp tục đẩy mạnh với sự kiên trì, bền bỉ. Mỗi năm tới đây, Việt Nam cần làm tốt hơn, hiệu quả hơn, cần sớm hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững về giảm nghèo theo chương trình Nghị sự 2030 của Liên hợp quốc mà Việt Nam đã cam kết. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện mạnh mẽ và hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; xây dựng xã hội đoàn kết, nhân ái, đồng hành cùng đồng bào ta thoát nghèo, vươn lên có cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn cả về vật chất và tinh thần. Nhà nước sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực chống đói nghèo nhưng cũng rất cần sự nỗ lực vươn lên của bản thân người nghèo bên cạnh vai trò đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức, doanh nhân, cá nhân trong và ngoài nước. Thủ tướng mong muốn, mỗi cá nhân sẽ tận tâm, tận lực, làm hết mình để quyết tâm đưa đất nước vươn lên thành quốc gia có thu nhập cao, để nhân dân được ấm no, hạnh phúc, được sống trong một xã hội dân chủ, công bằng, nhân ái, văn minh. Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn cả nước sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tại chương trình Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham dự đã cùng nhắn tin vào Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, với cú pháp VNN n, gửi 1408. Mỗi tin nhắn tối thiểu là 20 nghìn đồng và tối đa là 2 triệu đồng chính là hành động thiết thực góp phần giảm bớt những khó khăn, tạo niềm tin cho người nghèo vươn lên thoát nghèo. Tại chương trình truyền hình trực tiếp "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2019 tối 17/10 đã có 143 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,… đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền lên tới trên 877 tỷ đồng, trong đó ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" là 66 tỷ, ủng hộ chương trình an sinh xã hội là 811 tỷ đồng. Tính đến 22h00 ngày 17/10/2019, số tiền ủng hộ bằng nhắn tin thông qua Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 là trên 5,1 tỷ đồng. Mai Thảo  

Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 1 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức

TĐKT - Sáng 16/10, tại Thái Nguyên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 1, giai đoạn 2014 - 2019. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội. Lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu trao Cờ thi đua tặng các đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019. Giai đoạn 2014 - 2019, phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT Quân khu 1 đã được triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng; gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khí thế thi đua sôi nổi, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. LLVT Quân khu 1 đã tích cực, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; tổ chức huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến thuật các cấp đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc... Cùng với đó, các mặt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm đầy đủ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng mối đoàn kết hữu nghị với nước có chung đường biên giới. Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 1 luôn đoàn kết, thống nhất, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên, góp phần xây dựng LLVT Quân khu 1 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Trong giai đoạn 2014 – 2019, Quân khu 1 có 5 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 37 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, 657 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 1 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua toàn Quốc, 37 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân và 4.139 Chiến sĩ thi đua cơ sở; nhiều tập thể cá nhân được thủ trưởng các cấp tặng các phần thưởng cao quý khác. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của LLVT Quân khu và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng. Để phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT Quân khu phát triển sâu rộng, bền vững, Thượng tướng Lê Chiêm yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT Quân khu cần quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quan điểm của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục giáo dục, quán triệt làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò công tác thi đua, khen thưởng, trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, xác định rõ quyết tâm thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT Quân khu cần hướng đến thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột xuất. Nội dung, chỉ tiêu thi đua phải cụ thể, dễ nhớ, dễ triển khai. Thi đua hướng về cơ sở, chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị và LLVT Quân khu. Kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT của cơ quan, đơn vị với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân khu tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tại Đại hội, Quân khu 1 đã trao Cờ thi đua tặng 19 tập thể, trao Bằng khen tặng 55 tập thể, 114 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng. Phương Thanh

Quyết liệt triển khai xây dựng, phát triển, hoàn thiện Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường

TĐKT - Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã ban hành Kế hoạch hành động, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần triển khai nhằm đáp ứng các chỉ tiêu chủ yếu cho từng giai đoạn, phù hợp với mục tiêu đặt ra. Đến nay, việc thực hiện kế hoạch đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Bộ TNMT đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật cho việc triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; đồng thời, xây dựng, hoàn thiện nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử. Việc xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới phương thức làm việc theo hướng hiện đại hóa, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đến nay, Bộ đã hoàn thành triển khai Cổng Dịch vụ công trực tuyến (tại địa chỉ https://dvctt.monre.gov.vn) và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ (tại địa chỉ https://dvc.monre.gov.vn). Các hệ thống này đồng nhất, trên cơ sở dữ liệu dùng chung và sử dụng văn bản điện tử gắn với chữ ký số; sử dụng chung cơ sở dữ liệu người dùng và liên thông với hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử, tạo sự thống nhất, đồng bộ, thuận tiện, an toàn trong triển khai Chính phủ điện tử của Bộ TNMT. Đến nay, Bộ đã hoàn thành và đưa vào triển khai 114 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Kết quả thực hiện vượt mức kế hoạch 66 thủ tục hành chính đã đăng ký theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ TNMT đã hoàn thành nâng cấp, triển khai Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử (tại địa chỉ https://hscv.monre.gov.vn), tích hợp giải pháp dịch vụ ký số, đáp ứng đầy đủ các chức năng, nghiệp vụ theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kết nối liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia và đã cơ bản thực hiện đầy đủ các quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV, số 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Đến thời điểm hiện tại, Bộ TNMT và các đơn vị trực thuộc Bộ đã hoàn toàn thực hiện công tác xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi, nhận hoàn toàn văn bản điện tử có ký số thay văn bản giấy (trừ văn bản mật). Bên cạnh đó, với nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, Bộ TNMT tiếp tục chỉ đạo Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT chủ động phối hợp với các đơn vị trực thuộc xây dựng, nâng cấp, vận hành các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, hành chính trong hoạt động thường xuyên của Bộ, đảm bảo kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin liên quan của Chính phủ, với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử ngành TNMT được gắn kết chặt chẽ với việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng, bảo mật thông tin, dữ liệu. Bộ đã triển khai các giải pháp bảo mật thông tin và đánh giá, giám sát an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin theo cấp độ; thực hiện phòng, chống, dò quét, ứng cứu sự cố, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, tuyên truyền bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin/ cơ sở dữ liệu; triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng. Thời gian tới, Bộ TNMT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử: Ưu tiên bố trí ngân sách Nhà nước, bảo đảm nguồn kinh phí xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ, thuê dịch vụ công nghệ thông tin do các doanh nghiệp công nghệ thông tin cung cấp khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định hiện hành; tiếp tục xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ về Chính phủ điện tử, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin của Bộ phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, về an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng. Cùng với đó, tiếp tục chủ động đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ trong việc xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cái cách hành chính, đổi mới phương thức làm việc theo hướng điện tử hóa, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, qua đó, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về triển khai Chính phủ điện tử. Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các địa phương tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ theo hình thức dịch vụ công trực tuyến qua Hệ thống một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ. Phương Thanh

Trao giải thưởng “15 tháng 10” năm 2019

TĐKT - Tối 15/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức Chương trình Kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2019) trao giải thưởng “15 tháng 10” năm 2019. Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và hơn 400 hội viên, thanh niên… Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, phấn đấu trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên. Trong mọi giai đoạn lịch sử, ở bất cứ hoàn cảnh nào, vượt qua những khó khăn, thách thức, các thế hệ thanh niên Việt Nam đều phát huy vai trò xung kích, tiên phong, tình nguyện thực hiện các sứ mệnh vinh quang của dân tộc. Truyền thống đó đã được hun đúc, trao truyền qua các thế hệ và trở thành đặc trưng quý báu của thanh niên Việt Nam.   Ghi nhận những cống hiến xuất sắc của các thế hệ thanh niên Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất cho các thế hệ thanh niên Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại Hội nghị Hiện nay, Hội LHTN Việt Nam không ngừng lớn mạnh, mở rộng cả về quy mô và chất lượng. Hội có hệ thống ở 4 cấp từ trung ương đến cơ sở với tổng số gần 10 triệu hội viên,  Các thành viên tập thể của Hội như Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Khoa học, Công nghệ và Trí thức trẻ… không ngừng được củng cố, xây dựng và mở rộng. Ở các địa phương còn có các câu lạc bộ khởi nghiệp, thanh niên tình nguyện, hiến máu tình nguyện, bảo vệ môi trường, phòng, chống tội phạm; các câu lạc bộ, đội, nhóm theo ngành nghề sở thích..., tạo nên sự đa dạng, phong phú cho công tác Hội và phong trào thanh niên; phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện và sức trẻ của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục hội viên, thanh niên ý thức phấn đấu vươn lên lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước. Qua đó, triển khai thành công phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 phát động. Chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và hướng đến Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Chương trình kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và trao giải thưởng “15 tháng 10”. Giải thưởng “15 tháng 10” được trao cho 15 cán bộ Hội có nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc đóng góp vào công tác Hội và phong trào thanh niên. 15 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu vinh dự được trao Giải thưởng “15 tháng 10” Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình hoan nghênh những thành tích xuất sắc của thanh niên Việt Nam nói chung, Hội LHTN Việt Nam nói riêng thời gian qua và chúc mừng 15 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu vinh dự được trao Giải thưởng “15 tháng 10”. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định: Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đảng, Nhà nước ta luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người, coi việc chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững đất nước. Đồng chí đề nghị Hội LHTN Việt Nam cần tiếp tục, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Xây dựng lớp thanh niên Việt Nam yêu nước, có bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, là những công dân tốt; có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, có khát vọng vươn lên, lập thân, khởi nghiệp, lập nghiệp, hiểu biết về lịch sử, văn hoá, truyền thống đất nước; có tư duy độc lập, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, biết làm; tự tin hội nhập quốc tế. Xây dựng tổ chức hội thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết rộng rãi các đối tượng thanh niên, thực hiện tốt vai trò đồng hành cùng thanh niên. Nhân dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức trao giải cho các cá nhân đạt giải thưởng “15 tháng 10” - phần thưởng cao quý của Hội LHTN Việt Nam. Đây là những cán bộ Hội có nhiều nỗ lực, đóng góp xứng đáng cho công tác Hội và phong trào thanh niên tại đơn vị, địa phương; là những thủ lĩnh thanh niên vượt qua khó khăn, luôn đam mê, nhiệt huyết với công tác Hội. Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức cho các cá nhân đạt giải thưởng “15 tháng 10” đi thăm Khu di tích Đá Chông (K9), Ba Vì, Hà Nội nhằm ôn lại các giá trị truyền thống lịch sử. Đồng thời phối hợp với Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức Tọa đàm “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và thăm quan mô hình thanh niên phát triển kinh tế tại Bắc Ninh. Thục Anh  

Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam: 25 năm thi đua phát triển không ngừng

TĐKT - Hành trình 25 năm xây dựng và phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là hành trình không ngừng kiến tạo để bứt phá. Đấy chính là kết quả thi đua phát triển không ngừng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành than. Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản  Lê Minh Chuẩn Phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản  Lê Minh Chuẩn cho biết, trong suốt chặng đường 25 năm qua, công nhân, cán bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, lao động sáng tạo, tận tâm, tận lực trong sản xuất, kinh doanh, đạt được những kết quả nổi bật, đáng ghi nhận, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong lĩnh vực kinh doanh chủ lực là công nghiệp than, TKV đã đẩy nhanh tốc độ phát triển ngành than một cách bền vững để đáp ứng nhu cầu than trong nước ngày càng lớn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế - xã hội. Sau 25 năm, TKV đã khai thác được 700 triệu tấn, tiêu thụ 715 triệu tấn than; tổng doanh thu than từ 1,3 nghìn tỷ đồng năm 1994 tăng lên 62,26 nghìn tỷ đồng năm 2018, gấp 47,6 lần so với thời điểm Than Việt Nam ra đời; năng suất lao động tính theo than nguyên khai năm 2018 đạt 572 tấn/người/năm, tăng 3,45 lần so với năm 1995. Trong công nghiệp khai thác khoáng sản, TKV đã phát triển theo hướng tăng cường chế biến sâu, tạo ra sức đột phá mạnh mẽ, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế của Tập đoàn. Đặc biệt, với việc thực hiện thành công hai dự án thí điểm khai thác bauxite tại địa bàn chiến lược Tây Nguyên theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, TKV đã đặt nền móng cho nền công nghiệp mới của Việt Nam, đó là ngành công nghiệp chế biến alumin - nhôm. Trên nền của ngành công nghiệp than, TKV đã phát triển thành công các lĩnh vực nhiệt điện, thủy điện, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí, vật liệu xây dựng và các lĩnh vực khác liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động cho Trung tâm Cấp cứu mỏ và thợ lò Trịnh Văn Sơn (Công ty Than Mạo Khê) vào ngày 15/10/2019 Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, từ tháng 10/1994, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định thành lập một số tổng công ty 91 gồm: Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Than Việt Nam, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam. Sau 10 năm triển khai thí điểm mô hình này, hầu hết các tổng công ty 91 đều hoạt động có hiệu quả, các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh hàng năm có tăng trưởng, bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, việc làm và đời sống của người lao động được cải thiện, đóng góp quan trọng cho ngân sách Nhà nước cũng như góp phần tăng trưởng GDRP các địa phương. Đó là cơ sở để từ cuối năm 2005, theo đề nghị của các Bộ, ngành Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập một số tập đoàn kinh tế, trong đó có Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. 25 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã hai lần hoàn thành trước thời hạn chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII và lần thứ IX đề ra; đáp ứng nhu cầu năng lượng cho nền kinh tế quốc dân, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Từ sản xuất than tại địa bàn Quảng Ninh, Tập đoàn đã đầu tư các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khoáng sản, điện lực, hóa chất, cơ khí và các lĩnh vực kinh doanh khác, đặc biệt là đầu tư khai thác bauxit tại Lâm Đồng và Đắk Nông, làm thức dậy vùng tài nguyên đầy tiềm năng, góp phần tích cực đảm bảo an ninh và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn trọng điểm của đất nước. Cũng trong những năm qua, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã có nhiều giải pháp động viên và khơi dậy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, tinh thần làm chủ, sáng tạo, vượt khó của đội ngũ cán bộ, công nhân, phấn đấu vươn lên hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, TKV đã phối hợp tốt với các địa phương nơi có hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn trong công tác bảo vệ môi trường, làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động. Hành trình 25 năm xây dựng và phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là hành trình không ngừng kiến tạo để bứt phá. Từ một tổng công ty Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất than, TKV đã trở thành tập đoàn kinh tế mạnh với 4 lĩnh vực kinh doanh chính là than, khoáng sản, điện lực và vật liệu nổ công nghiệp, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Tính đến thời điểm hiện nay, Tập đoàn có 68 công ty con và đơn vị trực thuộc. Cùng với sự tăng trưởng về hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đời sống của người lao động không ngừng được cải thiện nâng cao. Tiền lương bình quân của người lao động hiện nay đạt trên 11,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 17,6 lần so với khi thành lập. Các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ và không ngừng nỗ lực chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Tập đoàn đã được đón nhận những phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến ngày 15/10/2019 Để có được những thành tích trên, các phong trào thi đua cũng như công tác thi đua - khen thưởng trong những năm vừa qua đã đóng góp không nhỏ vào sự thành công cũng như trong từng bước phát triển của Tập đoàn. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực sản xuất và công tác. Đó là những tấm gương tiêu biểu, những nhân tố điển hình, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh cũng như nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn. Đóng vai trò quan trọng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động về chính trị và kinh tế. Trung ương đã và đang triển khai nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2019 - 2020 cũng như cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong thời gian tới, TKV tiếp tục triển khai có hiệu quả toàn bộ các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn, đảm bảo được kế hoạch năm 2019 đề ra. Đặc biệt là tập trung sản xuất sản phẩm đáp ứng theo nhu cầu thị trường, nhất là thị trường than; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Cụ thể: Thứ nhất, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả toàn bộ các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn, đảm bảo được kế hoạch năm 2019 đề ra. Đặc biệt là tập trung sản xuất sản phẩm đáp ứng theo nhu cầu thị trường, nhất là thị trường than; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia. Thứ hai, tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017 - 2020 tại Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn. Cần coi khoa học công nghệ là chìa khóa để nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả của doanh nghiệp và tăng hệ số an toàn trong quá trình lao động, sản xuất. Thứ tư, quan tâm nghiên cứu, đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng tới việc nâng cao chất lượng, chú trọng đến năng suất, hiệu quả của tăng trưởng. Thứ năm, chú trọng đầu tư mở rộng sản xuất trên cơ sở tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để thu hút vốn cho các dự án đầu tư; tập trung vốn đầu tư cho các dự án mỏ hầm lò mới; cải tạo, nâng cấp các mỏ hiện có để tăng sản lượng than, đảm bảo nhu cầu than cho nền kinh tế theo Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thứ sáu, chú trọng chăm lo công tác tổ chức và cán bộ, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài trong thời đại kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế; chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, từng bước nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho người lao động; Thứ bảy, làm tốt công tác bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Thứ tám, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường mối quan hệ với các địa phương, cộng đồng dân cư, với đối tác - bạn hàng. Đất nước đang bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế toàn cầu hoá. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là một trong những Tập đoàn trụ cột góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia phải xung kích, đi đầu, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu phát triển của đất nước. Với những nỗ lực không ngừng, Tập đoàn đã được đón nhận những phần thưởng cao quý như:  Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ Thi đua của Chính phủ. Cùng với đó, Tập đoàn cũng tuyên dương và trao Cờ giải Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể giành năng suất dẫn đầu TKV; Cờ thi đua công tác chăm lo đời sống khối hầm lò; Bằng khen của Tổng Giám đốc cho các tập thể xuất sắc trong xây dựng nhà ăn kiểu mẫu và các khu tập thể, trạm y tế tiêu biểu; khen thưởng cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong 9 tháng năm 2019… Hồng Thiết      

Đại hội thi đua Quyết thắng Cơ quan Tổng cục Chính trị giai đoạn 2014 - 2019

TĐKT - Sáng 14/10, tại Hà Nội, Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại biểu các cơ quan, đơn vị và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng của Cơ quan Tổng cục Chính trị trong 5 năm qua. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội Giai đoạn 2014 – 2019, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng đã được Cơ quan Tổng cục Chính trị triển khai tích cực, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng đảng bộ và cơ quan hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao. 5 năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng của Cơ quan Tổng cục Chính trị đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tổ chức, duy trì phong trào phát triển toàn diện cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đột phá, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Phong trào thi đua Quyết thắng được cụ thể hóa qua các phong trào thi đua hàng năm, các đợt thi đua cao điểm, đột kích chào mừng những ngày lễ, kỷ niệm lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, quân đội, Tổng cục và từng cơ quan, đơn vị với chủ đề, nội dung phong phú, sáng tạo, trở thành động lực tinh thần, động viên, cổ vũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong Cơ quan Tổng cục Chính trị nỗ lực phấn đấu vươn lên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, trực tiếp góp phần xây dựng Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện, xứng tầm cơ quan nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo chiến lược về công tác Đảng, công tác chính trị đối với toàn quân. Các cơ quan nghiên cứu tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác Đảng, công tác chính trị. Các đơn vị báo chí, phát thanh, truyền hình, xuất bản nâng cao chất lượng tin, bài, tác phẩm. Các đơn vị văn hóa nghệ thuật tập trung nâng cao chất lượng dàn dựng các chương trình nghệ thuật, chất lượng biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân... 5 năm qua, cơ quan Tổng cục Chính trị đã có 26 lượt tập thể được tặng thưởng Huân chương, 86 lượt đơn vị được tặng Cờ thi đua của các cấp, 849 lượt tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 77 lượt cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; 966 lượt tập thể, 2.488 lượt cá nhân được được khen thưởng... Đại tướng Lương Cường trao Cờ thi đua tặng các đơn vị. Phát biểu tại Đại hội, Đại tướng Lương Cường biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng của Cơ quan Tổng cục Chính trị. Để góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, triển khai công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng thường xuyên, tích cực; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành thiết thực, phong phú, hiệu quả. Đặc biệt phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, gắn các phong trào thi đua, cuộc vận động, làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, vững chắc; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong cơ quan… Nhân dịp này, Cơ quan Tổng cục Chính trị đã công bố quyết định và trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019. Phương Thanh

Xuất quân hành trình của các nhà khởi nghiệp trẻ

TĐKT - Sáng 10/10, tại huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang, Trung tâm hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp (sYs Việt Nam) và Công ty cổ phần truyền thông Sun Bright tổ chức Lễ xuất quân “Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2019 với sự tham gia của hơn 100 thanh niên, sinh viên có dự án, ý tưởng khởi nghiệp cùng đông đảo các bạn thanh niên, sinh viên. Với chủ đề Du lịch có tên gọi “Why Vietnam?”, chương trình nhằm tuyên truyền, cổ vũ, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên; tạo môi trường giúp thanh niên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Qua đó, mong muốn phát huy vai trò của thanh niên và tổ chức Đoàn, tổ chức Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành đoàn trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, chủ động tham gia xây dựng đặc sắc du lịch vùng theo hướng phát triển hiệu quả, bền vững, từ đó hình thành năng lực quảng bá du lịch của người dân địa phương, đặc biệt là của đoàn viên, thanh niên, cùng với đó là phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường. Lễ xuất quân hành trình của các nhà khởi nghiệp trẻ 2019 Ông Nguyễn Đức Tùng, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp chia sẻ: “Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2019 sẽ giới thiệu trải nghiệm đặc trưng vùng miền, môi trường khai thác du lịch của từng địa phương để đưa ra những ý tưởng, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch, phát triển hệ thống thông tin ngành du lịch và các ứng dụng gắn với Đề án “Hệ tri thức Việt số hóa”, Chính phủ điện tử… Đồng thời có các giải pháp giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống của Việt Nam ra thế giới, nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong thời gian tới. Hành trình sẽ đi qua 9 tỉnh, thành phố: An Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Đắk Lắk, Bình Định, Huế, Ninh Bình, Yên Bái, Lào Cai. Hành trình huy động 120 thành viên chính thức là các thanh niên khởi nghiệp sáng tạo toàn quốc có các sản phẩm khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch và công nghệ; sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp về du lịch của các trường đại học trên cả nước; tác giả, nhóm tác giả đoạt giải trong cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp “Startup Hunt” năm 2019 và 30 khách mời. Ngay sau Lễ xuất quân tại An Giang, đã diễn chương trình Tọa đàm “Đổi mới sáng tạo thúc đẩy du lịch” và tham quan, trải nghiệm thực tế tại các điểm du lịch tại địa phương, khám phá các đặc trưng du lịch địa phương và tổ chức các cuộc thi trong khuôn khổ hành trình. Hành trình Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - StartUp Journey 2019 được cam kết bởi nhà tài trợ kim cương: Công ty Habeco; nhà tài trợ vàng: Công ty Plaumai Eco Việt Nam; nhà tài trợ bạc: Tập đoàn TMS; tài trợ đồng: Nestle  - Nhãn hàng Maggi, Rubi Midu. Với sự đồng hành của NATEC, ISEV, Adam Store,  mì quảng ếch Bếp Trang, nhà hàng cơm Mậu Việt Nam, đồng hồ SR Watch, Sun Travel, Muabannhanh, KYC, Phuotluon.com. Chia sẻ tại Lễ ra quân, ông Trần Mạnh Hòa – Đại diện PlauMai Eco Việt Nam cho biết: Chương trình Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm nay tập trung nâng cao nhận thức và thực hiện bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, xây dựng đặc sắc du lịch vùng. Do vậy PlauMai Eco Việt Nam tham dự chương trình sẽ bổ sung thêm các giải pháp phát triển du lịch bền vững tại các địa phương. Cùng với đó là việc giảm chi phí của các sản phẩm du lịch bằng cách giảm chi phí nhiên liệu, nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Chúng tôi cũng mong muốn bằng tất cả khả năng và những công nghệ của mình góp phần cải thiện chất lượng không khí trở nên an toàn hơn với người dân và cả du khách, tạo thành yếu tố hấp dẫn du lịch của địa phương bên cạnh văn hóa độc đáo - khung cảnh đẹp - ẩm thực đặc trưng. Từ đó, du lịch của Việt Nam sẽ trở thành ngành kinh tế trọng điểm, mũi nhọn và bền vững trong tương lai. Chúng tôi sẽ hỗ trợ và cung cấp các giải pháp bảo vệ môi trường tới các dự án khởi nghiệp của các bạn trẻ. Bởi việc phát triển kinh tế và phát triển du lịch đều có tác động đến tài nguyên và môi trường, cảnh quan đô thị và nhận thức cư dân. Những hoạt động này có thể là tích cực, song cũng có thể là tiêu cực đến tài nguyên và môi trường, nhất là trong các trường hợp không có tổ chức, quy hoạch không hợp lý, sử dụng và bảo vệ cũng như khôi phục tài nguyên và môi trường không xác đáng. Nằm trong chuỗi hoạt động của Hành trình, Ban tổ chức sẽ tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ trong xây dựng các giải pháp du lịch trực tuyến, quảng bá du lịch. Thanh niên có thể tham khảo các bài giảng được ghi hình và phát trực tiếp, đăng tải trên các trang thông tin của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, trên website www.sysvietnam.vn; www.hanhtrinhthanhnienkhoinghiep.vn. Dự kiến, Lễ tổng kết sẽ được diễn ra vào ngày 7/11, tại tỉnh Lào Cai, Ban tổ chức sẽ tôn vinh các tác giả có dự án khởi nghiệp xuất sắc tham gia đoàn hành trình. Kết thúc hành trình các thành viên đoàn hành trình sẽ được mời tham gia “Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia” - Techfest 2019 tại tỉnh Quảng Ninh. Hưng Vũ

Trường Đại học Nguyễn Trãi khai giảng năm học 2019 - 2020

TĐKT - Sáng 8/10, tại Hà Nội, Trường Đại học Nguyễn Trãi tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 và chào đón tân sinh viên K19 niên khóa 2019 - 2023. Chương trình văn nghệ chào mừng Trường Đại học Nguyễn Trãi được thành lập theo Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 5/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hoạt động với phương châm "Trung thực" và thực hiện khẩu quyết: “Tất cả vì ước mơ của thầy và trò - sinh viên là số 1", đào tạo để hình thành lớp "Sinh viên - Công dân toàn cầu" trong bối cảnh Việt Nam đang chủ động hội nhập toàn diện với thế giới. Sau 11 năm xây dựng, trường đã đào tạo nhiều chuyên ngành ở cả hai khối học: Kinh tế - xã hội và kỹ thuật - xây dựng, đáp ứng những nhu cầu từ doanh nghiệp và xã hội. Đến nay, trường đã có 3000 sinh viên tốt nghiệp, trong đó, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm và khởi nghiệp thành công là hơn 90%, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước. Nhiều em được giữ lại trường, làm công tác giảng dạy, tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong việc học gắn với hành. Sinh viên theo học tại trường có cơ hội thực tập, làm việc tại nhiều doanh nghiệp có thương hiệu mạnh trong và ngoài nước (Hàn, Nhật, Singapore). Ngoài kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, thành thạo ngoại ngữ, sinh viên được trang bị thêm 12 kỹ năng xã hội, theo tiêu chí công dân toàn cầu trong nền kinh tế tri thức. TS. Nguyễn Tiến Luận, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng nhà trường đã trao tặng học bổng thu hút nhân tài trị giá gần 3,5 tỷ đồng dành cho sinh viên K19 Không chỉ hợp tác với nhiều doanh nghiệp ở trong nước, tạo môi trường cho sinh viên thực hành, trường còn chủ động liên kết đào tạo ngoài nước như Nhật Bản và Hàn Quốc. Tiêu biểu gần đây là hợp tác với Tập đoàn Grit Group Holdings Nhật Bản (GGH sở hữu gần 2000 công ty khách hàng) mở ra hướng thực tập sinh tại đất nước hoa anh đào và cung ứng nguồn cử nhân chất lượng cao cho nhiều công ty Nhật Bản trong tương lai. Cho đến nay, đã có hàng chục lượt sinh viên được gửi ra nước ngoài (Nhật Bản, Singapore) theo các chương trình trao đổi sinh viên; thực tập sinh hưởng lương trong thời hạn 6 tháng - 1 năm, sau đó trở về tiếp tục học tập tại nhà trường. Tại Lễ khai giảng, TS. Nguyễn Tiến Luận, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng nhà trường đã trao tặng 300 suất học bổng thu hút nhân tài trị giá gần 3,5 tỷ đồng dành cho sinh viên K19. Phía doanh nghiệp đối tác cũng dành tặng 3 suất học bổng trị giá 60 triệu đồng khuyến khích học tập cho 3 sinh viên. Trong dịp này, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Trãi cũng được nhận những món quà tinh thần ý nghĩa đến từ ông Park Hang Seo, huấn luyện viên đội tuyển Quốc gia Việt Nam, món quà từ thầy hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á (Nhật Bản)... Phương Thanh

Trang