Diễn đàn

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2020 - 2025

TĐKT - Ngày 13/8, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị ký chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Thị Hà, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc hai cơ quan. Chương trình phối hợp được triển khai với mục đích ngày càng nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy sức mạnh của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công tác, thúc đẩy, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các cá nhân là công nhân, lao động tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2014 - 2019, ông Đỗ Thanh Hải, Phó Vụ trưởng Vụ 2, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cho biết: Các nội dung của Chương trình phối hợp đều được lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương quan tâm chỉ đạo, triển khai kịp thời; công tác phối hợp được thực hiện một cách chủ động, thường xuyên và trách nhiệm. Các hoạt động thi đua được chỉ đạo, thống nhất triển khai từ trung ương đến các địa phương theo cả hai hệ thống, tính liên kết trong tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng giữa Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương với Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố, Vụ Thi đua – khen thưởng các bộ, ngành từng bước được hình thành thông qua các chương trình phối hợp cụ thể, đã đem lại hiệu quả thiết thực, rõ nét trong công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn nói riêng và kết quả hoạt động thi đua, khen thưởng của cả nước nói chung. Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025 Cụ thể, từ chương trình phối hợp, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng trong cán bộ, đoàn viên CNVLĐ được hai cơ quan quan tâm, đẩy mạnh. Hệ thống các cơ quan báo chí của hai cơ quan mở thêm các chuyên trang, chuyên mục, tích cực giới thiệu các phong trào thi đua, tấm gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay cần được nhân rộng cũng như các hoạt động của Công đoàn. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với công tác thi đua, khen thưởng; đặc biệt, nâng cao nhận thức đối với lực lượng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; tạo ra tính lan tỏa trong công đoàn các cấp và cộng đồng xã hội. Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương luôn phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ đã phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ. Hai bên đã thống nhất chỉ đạo thực hiện và xác định rõ các nội dung, chỉ tiêu khen thưởng cho CNVCLĐ có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Hằng năm, đã có ít nhất từ 3 - 5 công nhân, lao động xuất sắc tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đáng chú ý, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khen thưởng luôn được Tổng Liên đoàn quan tâm và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp chỉ đạo thực hiện. Qua đó, Tổng Liên đoàn đã xây dựng phần mềm khen thưởng của tổ chức Công đoàn, cập nhật hồ sơ điện tử, thực hiện tốt việc lưu trữ và quản lý dữ liệu khen thưởng cấp Tổng Liên đoàn trên hệ thống phần mềm. Việc tin học hóa công tác thi đua, khen thưởng đã giúp đẩy nhanh tiến độ thẩm định thành tích, trình khen thưởng, chặt chẽ trong công tác quản lý, đảm bảo chính xác, kịp thời. Đồng thời, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cũng đã thống nhất, phối hợp thực hiện các giải pháp cực đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ trong công tác khen thưởng, đặc biệt là thủ tục, hồ sơ khen thưởng cho đối tượng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất. Trong quá trình tham mưu, ban hành sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Tổng Liên đoàn và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đề xuất tách riêng tiêu chuẩn và thủ tục khen thưởng đối với công nhân, lao động trực tiếp sản xuất; qua đó, đã tạo điều kiện cho nhiều công nhân, lao động được khen thưởng cấp Nhà nước… Việc đơn giản hoá thủ tục, giảm điều kiện khi xét khen thưởng với nhóm đối tượng này đã tạo động lực cho người lao động trực tiếp tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Dựa trên những kết quả đã đạt được của chương trình phối hợp giữa hai cơ quan trong giai đoạn 2014 - 2019, tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo hai cơ quan đã ký kết chương trình phối hợp trong giai đoạn mới 2020 - 2025, sẽ tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung: Thông tin, tuyên truyền; tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ. Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang đã chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được trong chương trình phối hợp của hai cơ quan. Đồng chí Phạm Huy Giang mong muốn, thời gian tới, hai cơ quan tiếp tục phối hợp tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; phản ánh phong phú các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và của Tổng Liên đoàn. Qua các phong trào thi đua, Tổng Liên đoàn tiếp tục lựa chọn những gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm tốt để trình khen; đồng thời để tuyên truyền không chỉ trên hệ thống báo chí của Tổng Liên đoàn mà trên các ấn phẩm của Tạp chí Thi đua Khen thưởng và và Cổng thông tin Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang mong muốn: Trong thời gian tới, với nội dung, phương thức phối hợp mới, với sự năng động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, của các cấp công đoàn; sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, công tác phối hợp giữa hai cơ quan và công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả, phát huy sức mạnh to lớn của giai cấp công nhân, người lao động Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng Bằng Khen cho bà Trần Thị Hà, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương Tại Hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Bằng khen cho bà Trần Thị Hà, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Trưởng ban Ban Thi đua -  Khen thưởng Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn. Mai Thảo      

Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020

TĐKT - Chiều 31/7, tại Vũng Tàu, Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ (bao gồm các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự. Cùng dự có: Ông Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ và đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh miền Đông Nam bộ… Toàn cảnh Hội nghị Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện đến đời sống kinh tế - xã hội, song 7 tỉnh thành viên trong Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ đã nỗ lực, đoàn kết, ra sức thi đua, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết liệt, kịp thời thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa tích cực phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả; các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã chủ động và phối hợp để tổ chức các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng. Nổi bật, các phong trào thi đua trong lĩnh vực kinh tế, đã góp phần tích cực vào giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý. Đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Cụm tăng 4,82%; thị trường xuất khẩu tiếp tục được duy trì ở mức cao, kim ngạch xuất khẩu của các tỉnh trong Cụm đạt 26.197,7 triệu USD. Thu ngân sách của các tỉnh trong Cụm đạt 110.830 tỷ đồng; thu hút đầu tư nước ngoài của các tỉnh trong Cụm đạt tương đối cao, trong đó dẫn đầu là tỉnh Bình Dương đạt 34,93 tỷ USD, Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 28.104 triệu USD, Đồng Nai đạt 6.963,65 triệu USD. Cơ cấu kinh tế của các tỉnh trong Cụm tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng tỉnh. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Hội nghị Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được các tỉnh triển khai hiệu quả. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Đồng Nai có 133/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%), có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 11/11 đơn vị hành chính cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%). Tỉnh Bình Dương có 48/48 tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%). Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 36/45 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 80%). Tỉnh Bình Thuận có 63/96 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 65,6%). Tỉnh Ninh Thuận có 26/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 55%). Tỉnh Bình Phước có 48/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 53,3%). Tỉnh Tây Ninh có 35/71 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 49,3%). Cùng với đó, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” được tổ chức phát động, tạo động lực mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, được người dân đồng tình hưởng ứng, trở thành phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, huy động được cả hệ thống chính trị tham gia, tạo bước chuyển biến trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Nổi bật lên là những mô hình, điển hình tiên tiến như: Phong trào “Bình Dương chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần đưa Bình Dương không còn hộ nghèo theo tiêu chí Trung ương. Hay ở Ninh Thuận có: Ông Lê Nguyễn Lê Vi, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Trường Hoa Sen đã đầu tư máy ATM gạo, cung cấp gạo để cấp phát miễn phí gạo phục vụ người nghèo, giúp đỡ người khó khăn; với thông điệp “Chia sẻ yêu thương trong lúc khó khăn”, Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Dubai đã tổ chức “Siêu thị hạnh phúc không đồng” phục vụ hộ nghèo, già yếu, khó khăn không nơi nương tựa gồm 7 mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, mỗi người dân khi đến mua hàng sẽ được chọn tối đa 5 mặt hàng và không phải trả bất kỳ chi phí nào. Tỉnh Bình Thuận với nhiều nghĩa cử cao đẹp và việc làm thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không bị “Đói cơm, nhạt muối” vì dịch COVID-19... Trong 6 tháng đầu năm, 7 tỉnh trong Cụm cũng chú trọng tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Công tác khen thưởng đã quan tâm kịp thời đến các trường hợp có thành tích đột xuất, người lao động trực tiếp lao động, sản xuất, dũng cảm cứu người, ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo… có tác dụng động viên, nêu gương để nhân dân học tập theo.  Trước đó, ngày 30/7 đã diễn ra phiên trù bị Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 Cụm thi đua miền Đông Nam bộ Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước các cấp được các tỉnh trong Cụm thi đua miền Đông Nam bộ thực hiện nghiêm túc. Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước cấp tỉnh vào tháng 8/2020 (Ninh Thuận; Bình Thuận; Đồng Nai; Bình Dương; Tây Ninh); tháng 9/2020 (Bà Rịa - Vũng Tàu; Bình Phước).  Trong 6 tháng cuối năm 2020, các tỉnh miền Đông Nam bộ sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành và đơn vị, chú trọng phát động cá phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất gắn với nhiệm vụ chính trị của từng sở, ngành, địa phương và gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng phát hiện khen thưởng mô hình mới, nhân tố mới, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, hành động dũng cảm, sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất, học tập công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu; tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước cấp tỉnh tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X… Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao kết quả thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020 của các tỉnh trong Cụm miền Đông Nam bộ. Phó Chủ tịch nước đề nghị các tỉnh trong Cụm thi đua tiếp tục triển khai tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, gồm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; trong đó đặc biệt chú trọng quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, giảm nghèo bền vững, tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm những hồ sơ hưởng chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu… Ngoài ra, Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị các tỉnh trong Cụm miền Đông Nam bộ đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các tỉnh lần thứ V; chú trọng lựa chọn các gương điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa mạnh mẽ, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hưng Vũ

Đa dạng hóa các phong trào thi đua để phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên quân đội trong giai đoạn hiện nay

TĐKT - Thanh niên quân đội - bộ phận cấu thành của thanh niên cả nước có vai trò rất quan trọng trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Mỗi bước phát triển của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với đóng góp, cống hiến của thanh niên cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhất là với thanh niên quân đội, lực lượng chủ yếu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh… Do đó, việc đa dạng hóa các phong trào thi đua yêu nước để phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên quân đội trong giai đoạn hiện nay vừa là yêu cầu, nhiệm vụ mang tính cấp bách trước mắt, vừa mang tính chiến lược cơ bản lâu dài nhằm toả sáng phẩm chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.  Đa dạng hóa các phong trào thi đua yêu nước để phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên quân đội trong giai đoạn hiện nay về thực chất là đánh thức, khơi dậy tiềm năng, nguồn lực đã có sẵn ở mỗi thanh niên quân đội, trên nền đó, với sự tổ chức các hoạt động thi đua sẽ cho phép phát huy cao độ những thế mạnh, sở trường của họ vào thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Trong thời gian vừa qua, ở các đơn vị cơ sở trong quân đội đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước với nội dung, hình thức, biện pháp rất phong phú, đa dạng, sáng tạo, đã thu hút, lôi cuốn được đông chiến sĩ tham gia, tiêu biểu như: Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; Tuổi trẻ Quân đội vươn tới những đỉnh cao; Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ… Thông qua những phong trào thi đua như vậy, không chỉ giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, quân đội, đơn vị mà còn phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên quân đội, chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, vất vả, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ thực tiễn thực hiện các phong trào thi đua ở các đơn vị cơ sở, đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến sĩ tiêu biểu về nghị lực, ý chí trong rèn luyện, học tập. Các phong trào thi đua yêu nước ở các đơn vị cơ sở trong quân đội đã góp phần rất quan trọng để động viên, khích lệ, cổ vũ chiến sĩ không ngừng tu dưỡng phấn đấu rèn luyện xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện về mọi mặt. Theo đó, việc đa dạng hóa các phong trào thi đua yêu nước để phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên quân đội ở đơn vị cơ sở hiện nay cần thiết thực, cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị; tạo được sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động cách mạng. Muốn vậy, cần thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp sau. Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý đơn vị, thanh niên quân đội về tầm quan trọng của việc đa dạng hóa các phong trào thi đua. Cán bộ quản lý đơn vị, thanh niên quân đội (bao gồm chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự năm thứ nhất, năm thứ hai) phải nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc đa dạng hóa các phong trào thi đua yêu nước để phát huy ý chí tự lực, tự cường là nhằm phục vụ cho các nhiệm vụ của đơn vị, không phải cho một cá nhân, tổ chức nào. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý đơn vị, thường xuyên, trực tiếp nhất là cán bộ chính trị phải chủ động xây dựng kế hoạch thi đua, tổ chức phát động thi đua, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động lực mới cho cả một giai đoạn thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cùng tham gia xây dựng, thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra. Hàng tuần, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện các mục tiêu, nội dung của phong trào thi đua yêu nước, từ đó, có biểu dương, khen thưởng, chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những nhận thức lệch lạc chưa đúng, tạo thành sức mạnh đoàn kết rộng khắp bền vững trong toàn thể đơn vị. Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý đơn vị trong kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đây là nội dung, biện pháp có vai trò rất quan trọng quyết định đến thành công của việc đa dạng hóa các phong trào thi đua yêu nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên quân đội trong giai đoạn hiện nay. Đội ngũ cán bộ quản lý đơn vị định kỳ hàng tháng phải kiểm tra chất lượng thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao của thanh niên quân đội, xem họ đã làm được những gì, chưa làm được những gì, không được khoán trắng, phó mặc cho bản thân thanh niên quân đội thực hiện. Thông qua kiểm tra, đánh giá như vậy, buộc thanh niên quân đội phải tích cực, chủ động hoàn thiện những nội dung, khoa mục còn thiếu, còn yếu; đề cao tinh thần, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao; đồng thời, cũng để giáo dục, bồi dưỡng ý thức chính trị với bản thân và với đơn vị, không được lơ là, thờ ơ. Trong quá trình kiểm tra, đánh giá phải khách quan, công tâm, chỉ rõ những việc đã làm được, chưa làm được với tinh thần xây dựng đơn vị vững mạnh, đoàn kết, thống nhất là chính, không được mạt sát, dựa vào đó để xử lý nặng chiến sĩ… Ba là, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng với tập thể, cá nhân có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Việc biểu dương, khen thưởng này phải thật sự dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc, ai xứng đáng, làm tốt, có nhiều nỗ lực, cố gắng trong học tập, rèn luyện, thực hiện các nhiệm vụ thì khen thưởng, biểu dương, tránh hình thức, tô hồng, không đúng người, đúng việc. Đội ngũ cán bộ quản lý đơn vị phải thường xuyên bám nắm hoạt động của chiến sĩ để phát hiện, tìm ra hạt nhân ưu tú tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể quân nhân trong đơn vị, nhất là đồng chí thường xuyên cùng ăn, ở, sinh hoạt với nhau phát hiện rất dễ; biểu dương, khen thưởng thiết thực, cụ thể, như thưởng phép cho về nhà thăm gia đình, không cắt gác trong một tuần… Thực hiện tốt những nội dung, biện pháp trên là góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động, gắn với làm tốt việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ quản lý đơn vị căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị có hình thức, biện pháp phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên quân đội cho phù hợp, đạt được mục đích, nhiệm vụ đề ra.                       Đỗ Quang Dũng

Bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân

TĐKT -  “Các tổ chức trong Khối phải bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nhân dân, doanh nghiệp để kịp thời phản ánh với Đảng và Chính phủ có biện pháp kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân.” - Đó là đề nghị của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2020 Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp chiều ngày 20/7. Cùng dự Hội nghị có: Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; cùng lãnh đạo các tổ chức trong Khối thi đua. Chủ tọa Hội nghị Phong trào thi đua phát triển cả bề rộng, chiều sâu Báo cáo sơ kết công tác thi đua của Khối nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật trong 6 tháng qua, Khối thi đua đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, đồng hành cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện mục tiêu kép. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, các đơn vị trong Khối đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phát huy tinh thần đại đoàn kết, tương thân tương ái cùng cả nước đồng lòng vượt qua khó khăn của đại dịch. Đến nay, số tiền, hiện vật ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 thông qua hệ thống MTTQ các cấp đạt trên 2.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua, các cuộc vận động được các tổ chức thành viên trong Khối phát động đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có chuyển biến rõ nét. Đặc biệt công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, đảm bảo chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi các kinh nghiệm để tiếp tục thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, từ đó góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn phát biểu tại Hội nghị Theo Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn, trong thời gian tới các đơn vị thành viên trong Khối cần tiếp tục tổ chức triển khai những phong trào thi đua sôi nổi với hình thức phong phú, nội dung thiết thực. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng phải được thực hiện chặt chẽ, đúng người đúng việc, chú trọng người lao động trực tiếp. Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, ông Phạm Đức Toàn cho rằng các tổ chức thành viên trong Khối cần tiếp tục hưởng ứng triển khai hiệu quả 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, trọng tâm là triển khai phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020 - 2025; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; tiếp tục triển khai đồng bộ ở các cấp phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Nghiên cứu, tham gia ý kiến tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Thực hiện tốt Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019, các bộ, ngành tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, đảm bảo trang trọng, thiết thực, với nội dung, hình thức phong phú; lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong 5 năm qua để biểu dương, tôn vinh, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, đồng thời tăng cường hơn nữa trách nhiệm, vai trò của cơ quan chuyên trách trong việc tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, tạo chuyển biến rõ nét trong việc khen thưởng cho các điển hình tiên tiến… Tiếp tục triển khai giám sát gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của các tổ chức trong khối, đặc biệt là những đóng góp quan trọng trong nỗ lực của cả nước phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và ổn định kinh tế - xã hội. Nhấn mạnh tới bối cảnh cả nước vừa thực hiện phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các tổ chức trong Khối thi đua tập trung thực hiện quyết liệt hơn nữa Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về “Đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của dịch bệnh Covid-19” bằng các chương trình hành động cụ thể của từng tổ chức, gắn với các phong trào, các cuộc vận động đang được thực hiện hiệu quả của Khối trong thời gian qua. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị “Mặc dù sẽ có nhiều khó khăn hơn các năm trước, nhưng các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp sẽ tiếp tục chung tay cùng với Mặt trận để vận động ủng hộ Ngày vì người nghèo, tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và chuẩn bị cho Tết vì người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị. Các thành viên trong Khối cần tiếp tục triển khai giám sát việc thực hiện gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ của Chính phủ để tiền hỗ trợ đến đúng đối tượng và nhanh chóng; phản ánh những bất cập hoặc sai phạm để các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý. Trước hết là phối hợp cùng với ngành lao động, thương binh và xã hội làm tốt việc chi trả tiền hỗ trợ, không để xảy ra sai phạm trong tổ chức, hội viên, đoàn viên của mình.  Các tổ chức trong Khối phải bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nhân dân và doanh nghiệp để phản ánh với Đảng và Chính phủ có biện pháp kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh tới yêu cầu các tổ chức trong Khối thi đua tích cực tham gia vào quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức các hoạt động hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, của Mặt trận và các thành viên trong Khối. Bên cạnh đó, trong những tháng cuối năm 2020, các tổ chức cần vận động các cơ quan báo chí của tổ chức mình tham dự Giải báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ 3 do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức; đề cử các công trình tiêu biểu của đoàn viên, hội viên tham dự tuyển chọn 75 công trình trong Sách Vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020. Mai Thảo

Thủ tướng yêu cầu chống bệnh thành tích trong thi đua khen thưởng

Sáng nay, 15/7, tại Trụ sở Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã họp về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Quang Hiếu   Tham dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các thành viên Hội đồng. Theo báo cáo của Hội đồng do Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày, trong những tháng đầu năm, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây hậu quả nặng nề cho đất nước ta và các nước trên thế giới. Với quan điểm xuyên suốt là “chống dịch như chống giặc”, các biện pháp ứng phó với dịch bệnh đã được chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả. Ngay từ đầu, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các lực lượng y tế, quân đội, công an và các lực lượng khác khẩn trương vào cuộc, ngày đêm bám trụ ở tuyến đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng Thủ tướng Chính phủ trực tiếp phát động phong trào “Toàn dân ủng hộ phòng chống dich bệnh COVID-19”, với số tiền và hiện vật ủng hộ đạt trên 2.000 tỷ đồng. Xuất hiện nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt” thể hiện trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng. Từ những cháu bé đến cụ già trên 100 tuổi đã mang những đồng tiền dành dụm được để ủng hộ chống dịch, Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt (97 tuổi) tự may khẩu trang để tặng người nghèo, những mô hình như “ATM gạo”, “Siêu thị 0 đồng”... đã giúp đỡ thiết thực cho người nghèo trong giai đoạn khó khăn. Nhiều chiến sĩ quân đội, cán bộ y tế gác lại việc riêng, “ăn lán, ngủ rừng”, bám địa bàn tiếp tục làm nhiệm vụ. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đồng bào ta ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam đã tích cực đóng góp nguồn lực tài chính, thời gian, công sức, kinh nghiệm, tinh thần cho công tác phòng chống dịch bệnh. Các phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được các bộ, ngành, địa phương tích cực hưởng ứng và triển khai có hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng đã thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ 1.088 tờ trình khen thưởng. Thực hiện 750 quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước cho 23.447 trường hợp, 407 quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ cho 3.463 trường hợp. Theo Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đôn đốc phong trào thi đua thực hiện mục tiêu kép, để làm sao cố gắng đạt được các chỉ tiêu của năm 2020 ở mức cao nhất. “Cần cố gắng giải quyết dứt điểm khen thưởng thành tích kháng chiến trong năm 2020”. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho rằng, cần đánh giá kỹ hơn nữa phong trào thi đua để “khen trúng, thưởng trúng thì mới lan tỏa được”. Khen thưởng phải có tính thuyết phục cao, tạo được niềm tin. Các ý kiến nhấn mạnh, cần tập trung chỉ đạo đại hội thi đua và hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X. Ảnh: VGP/Quang Hiếu Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tình hình 6 tháng đầu năm 2020 rất đặc biệt, cần đánh giá toàn diện để thấy được sự cố gắng của hệ thống chính trị trong phong trào thi đua yêu nước. Cần tiếp thu những vấn đề lớn để đưa vào báo cáo tổng kết của Hội đồng, thể hiện rõ tình hình đặc biệt của 6 tháng qua như thời tiết khắc nghiệt, đại dịch COVID-19 diễn ra nghiêm trọng trên toàn cầu, làm cho thế giới chao đảo, ảnh hưởng lớn đến Việt Nam, vấn đề căng thẳng chính trị trong khu vực và thế giới… trong bối cảnh chúng ta là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mặc dù đối diện nhiều thách thức, khó khăn trong 6 tháng đầu năm, nhưng chúng ta đã đạt được một số kết quả, chuyển biến đáng mừng, đã chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành công. Chúng ta có trạng thái bình thường mới, chi phí thấp, không có ca tử vong và thực hiện mục tiêu kép. “Nhiều hình ảnh cảm động, nhân văn, những tấm gương đa dạng trong nhiều lĩnh vực, từ người chiến sĩ lực lượng vũ trang đến người dân, người già, trẻ nhỏ đều có tấm lòng đối với đất nước trong lúc khó khăn, bệnh tật diễn ra”, Thủ tướng bày tỏ. “Chúng ta đã làm những việc mà thế giới cảm động, khâm phục”.  Toàn dân hưởng ứng mạnh mẽ trước lời kêu gọi của Đảng, của Chính phủ, MTTQ, “đó chính là tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc trong lúc xảy ra nhiều sự kiện, nhất là dịch bệnh”. Theo Thủ tướng, điều quan trọng cần tổng kết là lòng dân, là niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. “Trong công tác thi đua khen thưởng, chúng ta đã làm kịp thời, tích cực, chủ động”. Nhiều bộ, ngành, địa phương tổ chức phong trào thiết thực, sáng tạo, tập trung giải quyết một số khâu yếu, nhất là tuyên truyền người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Hoạt động của Hội đồng đã bám sát phong trào chung, chỉ đạo kịp thời. Tuy vậy, còn nhiều tồn tại, bất cập đối với công tác thi đua khen thưởng cần lưu ý để chỉ đạo tốt hơn. Cần đánh giá thẳng thắn, sâu sắc hơn một số bất cập. “Các đồng chí cũng lưu ý tình hình là không khoán trắng cho bộ phận thi đua khen thưởng ở các địa phương, các ngành”, Thủ tướng nói, chống bệnh thành tích trong thi đua khen thưởng là yêu cầu đặt ra. Về định hướng trong thời gian tới, Thủ tướng chỉ rõ tình hình, từ khủng hoảng y tế toàn cầu dẫn đến khủng hoảng kinh tế và tại nhiều nước, từ khủng hoảng kinh tế dẫn tới khủng hoảng xã hội, nhất là nạn thất nghiệp, đói kém. Do đó, không được chủ quan, không để dịch bệnh quay trở lại. Đây là trách nhiệm rất lớn của hệ thống chính trị, chính quyền các cấp. Đồng thời, cố gắng không để đứt gãy nền kinh tế, bảo đảm tăng trưởng cần thiết. “Đây là nhiệm vụ song trùng, cần bám vào để triển khai các công việc liên quan”. Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển doanh nghiệp, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội là vấn đề rất lớn đặt ra mà Hội đồng cần bám sát để triển khai các hoạt động, phong trào bằng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng phải sát hơn nữa, cụ thể hơn nữa, bám vào địa bàn hơn nữa, chứ không chỉ nói qua cuộc họp. Thủ tướng tán thành với đề xuất của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc phát động một số phong trào như toàn dân tiết kiệm, dành nguồn lực phát triển kinh tế, khắc phục khó khăn. Đức Tuân (baochinhphu.vn)

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

TĐKT - Thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp của quá trình vận động cách mạng, có ý nghĩa sâu sắc, rộng lớn. Thi đua không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người, mà quan trọng hơn là cải tạo bản thân con người, nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế, làm cho già, trẻ, gái, trai và tất cả các tầng lớp nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội đều hướng tới mục đích chung. Thi đua là yêu nước Ngày 11/6/1948, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Pháp đang trong giai đoạn khó khăn, cam go và quyết liệt nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Người kêu gọi: “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mọi mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa”. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền đi như lời hiệu triệu, thôi thúc đồng bào và chiến sĩ cả nước đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, ra sức thi đua, đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Từ đây, phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, phát động và tổ chức thực hiện ngày càng phát triển, gắn liền với lịch sử và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ngày 11 tháng 6 hàng năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc trở thành ngày truyền thống thi đua yêu nước ở nước ta. Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh khi luận bàn về thi đua đã nhấn mạnh: “Tưởng lầm rằng thi đua là một việc khác với những việc hàng ngày. Thật ra công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua. Thí dụ từ trước đến nay ta vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ở. Nay ta thi đua ăn, mặc, ở cho sạch, cho hợp vệ sinh, khỏi đau ốm. Xưa nay ta vẫn làm ruộng, nay ta thi đua làm cho ruộng tốt hơn, sản xuất nhiều hơn, mọi việc đều thi đua như vậy”. Như vậy, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, công việc hàng ngày của mỗi người là nền tảng của thi đua yêu nước. Không kể cương vị nào, thi đua phải thể hiện trước hết là nhận thức, việc gì có lợi cho đất nước, cho dân phải gắng hết sức làm, việc gì có hại cho nước, cho dân phải hết sức tránh. Để có phong trào thi đua với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp quần chúng phải chú trọng tất cả các mặt lợi ích; phải lấy lợi ích của dân tộc làm trọng, làm điểm tương đồng, phải kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, cộng đồng. “Thi đua ái quốc là lợi ích cho mình, lợi ích cho gia đình mình và lợi ích cho làng, cho nước, cho dân tộc”. Hồ Chí Minh từng nói: “Thi đua là cải tạo con người, càng hăng hái thi đua thì người chiến sĩ càng phải ra sức tìm tòi, học hỏi tiến bộ”. Theo Người, thi đua yêu nước còn là môi trường tu dưỡng, rèn luyện con người. Thông qua phong trào thi đua yêu nước, con người tự ý thức hơn về mình, chủ động khám phá, sáng tạo, dám hy sinh vì nghĩa cả, biết sống vì đạo lý, hăng hái làm việc tốt, biết phấn đấu để trở thành người tốt. Người còn chỉ rõ, công tác thi đua có vai trò to lớn đối với sự phát triển, tiến bộ của mọi người dân. Người nhấn mạnh: “Thi đua không phải là tranh đua… không giấu nghề, người đi trước hiểu biết, dẫn người đi sau, làm cho mọi người cùng tiến bộ”. Đó là “một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ”. Nhờ công tác thi đua mà bản thân thi đua thể hiện rõ sức thu hút, sự huy động của mình đối với mọi nguồn lực (sức lực, trí tuệ của đông đảo nhân dân; tiền tài, vật lực trong nhân dân...) vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và mục tiêu, nhiệm vụ cho công cuộc đổi mới. Người cũng chỉ rõ, thi đua phải gắn liền với công tác khen thưởng. Khen thưởng là kết quả của phong trào thi đua. “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”. Khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ động viên, giáo dục và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục. Khen thưởng bằng vật chất hoặc tinh thần nhằm động viên, khuyến khích phát triển cái tốt để lấn át cái xấu, nhằm xây dựng con người mới. Thi đua và khen thưởng thực sự là động lực đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Người cũng chủ trương đa dạng các hình thức thi đua, khen thưởng nhằm biểu dương và nhân rộng nhiều hơn nữa những tấm gương điển hình. Người cho rằng: “Số người và những tập thể được công nhận là anh hùng, chiến sĩ thi đua được tặng huân chương, huy chương vẫn chỉ là số ít so với hàng triệu, hàng chục triệu con người hàng ngày góp gió thành bão, đang gánh vác mọi việc nước, việc nhà… gọi là người tốt việc tốt”. Bên cạnh hình thức tuyên dương Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, Người còn đề xuất hình thức tuyên dương gương người tốt, việc tốt để những việc bình thường nhưng ích nước lợi dân được trân trọng và nhân rộng trong xã hội. Người cũng đề nghị xuất bản sách gương người tốt, việc tốt để phổ biến sâu rộng trong nhân dân, qua đó nhân lên nhiều tấm gương điển hình tiên tiến mới. Mỗi khi biết tin tập thể và cá nhân đạt những thành tích cao, Người thường gửi thư biểu dương, khen ngợi và động viên kịp thời. Hàng ngàn bức thư của Người đến với các tập thể, cá nhân, từ các cụ già đến các cháu thiếu nhi, từ chiến sĩ ngoài mặt trận đến dân quân du kích… đã trở thành những phần thưởng tinh thần vô giá. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong thi đua, khen thưởng 72 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đảng, nhân dân ta luôn quán triệt và không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, góp phần to lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc, bảo tồn, phục hưng và phát triển đất nước, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh. Thi đua yêu nước đã mang lại nhiều thắng lợi và hiệu quả thiết thực, thực sự trở thành động lực và hành động cách mạng trong các cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, chống Mỹ cứu nước và bảo vệ chủ quyền đất nước đến thắng lợi hoàn toàn. Tiếp tục phát huy vai trò to lớn của phong trào thi đua yêu nước, sau khi đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là trong hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh ngày càng được vận dụng sáng tạo, linh hoạt với nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức phong phú trên mọi lĩnh vực, ở các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước tập trung hướng về cơ sở và người lao động, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành động lực quan trọng, thực sự đi vào cuộc sống, khơi dậy, động viên, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Đặc biệt là các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, cùng nhiều phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, các địa phương, như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Vì an ninh của Tổ quốc”, “Thi đua quyết thắng”… đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước. Để tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng phù hợp với tình hình mới của đất nước, đồng thời để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng, từ năm 1998 đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng, như: Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 3/6/1998 (khóa VIII) về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 (khóa XI) ban hành về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng... Năm 2003, Quốc hội đã ban hành Luật Thi đua, Khen thưởng và sửa đổi bổ sung năm 2005, 2013. Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng, tạo ra hành lang pháp lý quan trọng để nhanh chóng đưa Luật Thi đua, khen thưởng vào toàn bộ đời sống xã hội. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng xây dựng và ban hành thông tư, hướng dẫn, quy chế thi đua, khen thưởng phù hợp với điều kiện, đặc điểm, đặc thù của từng bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng đã ngày một hoàn thiện, bám sát yêu cầu của thực tiễn đất nước và đi vào cuộc sống, góp phần tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về công tác thi đua, khen thưởng. Nhiều phong trào thi đua yêu nước được phát động và triển khai rộng lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội với nội dung, hình thức phong phú, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đáng chú ý, công tác phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng và nhân rộng các gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các anh hùng, chiến sĩ thi đua được chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời. Khen thưởng người lao động trực tiếp được quan tâm. Khen thưởng thành tích kháng chiến được tập trung thực hiện tốt. Việc tuyên truyền các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới được tăng cường.   Có thể khẳng định, thi đua, khen thưởng đã và đang có ý nghĩa chính trị và tác dụng to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế, an sinh xã hội và xây dựng đất nước. Để phù hợp với thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH và hội nhập quốc tế, cần thiết phải tập trung nghiên cứu lý luận, bám sát thực tiễn, có sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm đổi mới toàn diện phong trào thi đua và công tác khen thưởng để thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng xây dựng con người mới. Phương Thanh

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người Anh hùng giải phóng dân tộc

TĐKT - Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca cách mạng, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam. Người đi tìm hình của nước Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, lớn lên đi học lấy tên là Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc) sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước. Nhiều cuộc khởi nghĩa, đấu tranh anh dũng, bất khuất giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc đều lần lượt thất bại, phong trào cứu nước của nhân dân ta đứng trước khủng hoảng sâu sắc về đường lối. Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, Người đã sớm hun đúc ý chí và khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho dân, cho nước. Ngày 5/6/1911 với tên gọi mới là Văn Ba, Người đã lên tàu Amiran Latusơ Tơrêvin, rời bến cảng Nhà Rồng đi Mác xây (Pháp). Cuộc hành trình gần mười năm sau đó đã đưa Hồ Chí Minh đến nhiều vùng đất thuộc châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ... Những chuyến đi đã giúp Người có cơ hội được quan sát, nhận biết sâu sắc diện mạo của thế giới tư bản chủ nghĩa, trong đó hiện lên rất rõ nét những đặc trưng cơ bản của sự phân hóa, đối nghịch giữa người giàu và người nghèo, giữa những người bị áp bức, bóc lột và những kẻ thống trị nắm quyền uy, giữa các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc với một số ít dân tộc đế quốc xâm lược và thống trị. Đó cũng là quá trình Người học tập, tích lũy tri thức, nghiên cứu lý luận và đối chiếu lý luận với thực tế, tham gia hoạt động trong một số tổ chức chính trị - xã hội. Tháng 7/1920, Hồ Chí Minh tiếp cận, nghiên cứu “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin. Đây là sự kiện đánh dấu sự chuyển hướng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Người đã tìm thấy ở đó những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ đây, Nguyễn Ái Quốc quyết tâm đi theo chủ nghĩa Lênin và con đường của cách mạng Tháng Mười. Từ một người yêu nước, đến tháng 7/1920, Người đã trở thành người cộng sản yêu nước. Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp, ủng hộ Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên. (Ảnh tư liệu). Ra đi tìm đường cứu một quốc gia là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nhưng tìm thấy con đường ấy và điều quan trọng tiếp theo là bổ sung, hoàn thiện nó cho phù hợp với điều kiện cụ thể rồi đưa về áp dụng trong nước là việc khó gấp bội phần. Sau khi được tiếp thu đầy đủ Chủ nghĩa Mác - Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã ngày đêm nghiên cứu kỹ lưỡng, vận dụng một cách đúng đắn và sáng tạo vào thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Cùng với việc chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, Nguyễn Ái Quốc còn dày công chuẩn bị về mặt tổ chức để huấn luyện, đào tạo cán bộ, từ các lớp huấn luyện do Người tiến hành ở Quảng Châu (Trung Quốc) tiến tới thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6/1925). Chính những thanh niên trong Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã tham gia phong trào “vô sản hoá” để cùng ăn, cùng ở, lao động, đồng thời truyền bá lý luận Mác - Lênin và đường lối cách mạng đúng đắn vào phong trào công nhân, giác ngộ họ và tổ chức họ đấu tranh cách mạng một cách tự giác. Thông qua phong trào “vô sản hóa”, lớp lớp thanh niên yêu nước được rèn luyện trong thực tiễn, giác ngộ lập trường giai cấp công nhân sâu sắc, hiểu rõ nguyện vọng, lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, thúc đẩy phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ, tiến tới sự ra đời của các tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, tạo điều kiện chín muồi và hợp quy luật cho sự ra đời của Đảng. Với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập vào năm 1930, cùng Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối cách mạng Việt Nam đã cơ bản được hình thành, con đường cứu nước đúng đắn của Việt Nam đã cơ bản được xác định. Điều này không chỉ khai thông bế tắc trong đường lối giải phóng dân tộc, mà còn giải quyết đúng đắn, sáng tạo và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các vấn đề trọng yếu của cách mạng Việt Nam. Chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã gắn kết thành một khối, phát huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc, làm nên thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Trong bản Tuyên ngôn độc lập đọc ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân, đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”. Ngay sau khi giành độc lập, chính quyền cách mạng non trẻ của ta đứng trước tình thế vô cùng khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng toàn Đảng đã sáng suốt đề ra đường lối đúng đắn, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thác ghềnh, bảo vệ Đảng và giữ vững chính quyền cách mạng. Trên cơ sở đường lối kháng chiến “toàn dân”, “toàn diện”, “trường kỳ”, “dựa vào sức mình là chính” phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của toàn dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân lần lượt đánh bại mọi âm mưu, kế hoạch xâm lược của kẻ thù, đặc biệt là thắng lợi trong Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 với đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (năm 1954), chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương được ký kết, hoà bình lập lại ở Đông Dương, nhưng đế quốc Mỹ can thiệp vào miền Nam Việt Nam. Lại một lần nữa với tinh thần và quyết tâm “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước, từng bước đánh bại Chiến lược chiến tranh đơn phương, Chiến tranh đặc biệt, Chiến tranh cục bộ, Việt Nam hoá chiến tranh, từ Đồng khởi đến Tổng tấn công Mậu Thân (1968), tiếp đó là Điện Biên Phủ trên không và cuối cùng là Tổng tấn công mùa xuân 1975, cuộc chiến tranh kéo dài gần 30 năm của nhân dân Việt Nam đã thắng lợi. Miền Nam đã được giải phóng, đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội, đang phát triển hội nhập cùng bạn bè quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho dân tộc (Ảnh tư liệu) Những thắng lợi vẻ vang đó gắn liền với đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho nhân dân và xây dựng CNXH. Vượt qua muôn trùng khó khăn, thử thách, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho dân tộc, như Người đã tâm sự “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo là vì mục đích đó”. Cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người chỉ có một tâm nguyện và ham muốn “...ham muốn đến tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Cho đến khi phải từ biệt thế giới này, Người chỉ tiếc “...tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Chính ham muốn và mục đích vô cùng cao đẹp ấy đã tạo cho Người một ý chí và nghị lực vô cùng mãnh liệt, là điểm tựa giúp Người vượt qua mọi khó khăn, thử thách, dẫn dắt nhân dân ta đến bến bờ hạnh phúc. Đi theo con đường cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra; trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vận dụng phát triển, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch của đất nước sau gần 35 năm đổi mới và hội nhập quốc tế là minh chứng sinh động khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng; khẳng định sự đúng đắn về đường lối cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra; và chính trong quá trình vận động của cách mạng, tư tưởng, đường lối đó ngày càng được bổ sung, phát triển và hoàn thiện, trở thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Phương Thanh

Khẳng định sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết của toàn dân trong mọi thời đại

TĐKT - Trong những ngày này, nhân dân cả nước đang vui mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020), là dịp chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước, nhận thức sâu sắc hơn giá trị, những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 để vượt qua mọi khó khăn, thử thách trên tất cả các lĩnh vực: Đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và trật tự, an toàn xã hội; trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, nghiên cứu khoa học, học tập; trong thiên tai, dịch bệnh, thảm họa và nhiều lĩnh vực khác, để vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Những năm gần đây, đất nước liên tục đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện ở tất cả các lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; các nhiệm vụ về bảo đảm an sinh xã hội, chính sách người có công, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế, thể thao… Tuy nhiên, từ ngày 23/1/2020, dịch Covid-19 được xác định ở Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bước vào cuộc chiến đầy cam go, thử thách. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chứng kiến các doanh nghiệp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19  Với tinh thần "chống dịch như chống giặc”, sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt để cứu người thoát dịch; coi con người là vốn quý nhất, là trung tâm của mọi chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục; ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan chức năng, địa phương tập trung triển khai, ứng phó và ngăn chặn dịch lây lan. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ra Lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”; các ban, bộ, ngành, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ. Toàn lực lượng ngành Y tế, Quân đội, Công an đã phối hợp chặt chẽ cùng các ngành chức năng đồng loạt ra quân, đoàn kết thống nhất, nắm chắc tình hình, diễn biến, kịp thời triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, bài bản, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội. Trong Lời kêu gọi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước viết “Với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh”. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị đã chủ động, kịp thời quán triệt, triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được thực hiện với nhiều hình thức; vận động nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất quyết tâm cùng Đảng, Nhà nước bằng mọi biện pháp, tập trung phòng, chống dịch bệnh. Ban Thường trực chủ động điều chỉnh kế hoạch, phân công công tác, tập trung ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch; tổ chức hội nghị trực tuyến, ban hành nhiều văn bản tới Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí, các tổ chức tôn giáo để thống nhất yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh. Hầu hết Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố đã tổ chức phát động; các tổ chức thành viên là các tổ chức tôn giáo đều có văn bản triển khai đến các chức sắc, chức việc, tín đồ về việc phòng, chống dịch bệnh. Ủy ban MTTQ các cấp đã kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân và phản ánh, đề xuất, kiến nghị với cơ quan chức năng. Ở các địa phương, phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, người uy tín trong cộng đồng, trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, triển khai tuyên truyền đến từng địa bàn khu dân cư, hộ gia đình với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, điển hình như MTTQ: Thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình “Chung tay phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra” kết hợp với vận động hỗ trợ phòng, chống dịch; thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền bằng tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Hàn Quốc cho người nước ngoài trên địa bàn; thành phố Đà Nẵng phát 7.000 tờ khai báo y tế và 19.000 tờ rơi, vận động 1.667 cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn ký cam kết tạm dừng kinh doanh, thành lập 171 Tổ phòng, chống dich bệnh tại khu dân cư; thành phố Hải Phòng, tỉnh Ninh Thuận gặp gỡ, vận động linh mục, chức sắc, chức việc các nhà thờ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Bắc Ninh vận động người dân khai báo sức khỏe y tế điện tử trên hệ thống nCovi; tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền việc kiên trì thực hiện phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”; tỉnh Bình Phước phối hợp với Ban Dân vận và các tổ chức chính trị - xã hội để tổ chức tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 tới cán bộ, công chức… Các tổ chức như: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tuyên truyền, đề xuất các giải pháp hỗ trợ người lao động, hướng dẫn Công đoàn trong các doanh nghiệp chủ động chung tay cùng doanh nghiệp khắc phục hậu quả dịch bệnh, khen thưởng, động viên, ghi nhận cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức có thành tích trong phòng, chống dịch. Hội Nông dân Việt Nam triển khai nhiều giải pháp để khuyến khích hội viên phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng năng lực sản xuất, tìm thị trường mới, phát triển chuỗi cung ứng trong thị trường nội địa. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vận động thanh niên tạm hoãn hoặc giảm quy mô đám cưới; lắp đặt các trạm rửa tay dã chiến; tổ chức các hoạt động tình nguyện “Ngày làm việc tốt”; thành lập các Đội phản ứng nhanh; thực hiện "gõ cửa từng nhà" khai báo y tế. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông tin đến hội viên thông qua zalo, facebook; tổ chức tuyên truyền với 72.944 cuộc, phát trên 3,1 triệu tờ rơi, đăng gần 1,3 triệu tin, bài. Hội Cựu chiến binh Việt Nam phổ biến, quán triệt công tác phòng, chống dịch cho gần 3 triệu hội viên; phát hành 145.000 bản tin nội bộ. Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam lồng ghép nội dung tuyên truyền, khuyến cáo của Bộ Y tế trong các bài giảng, thuyết pháp; dừng tổ chức các khóa tu, thuyết pháp định kỳ và các sự kiện. Các thành viên, hội viên có kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực y khoa của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tích cực tuyên truyền, vận động và hỗ trợ cộng đồng phòng, chống dịch bệnh. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vận động các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước ủng hộ, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người lao động… Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk tuyên truyền vận động nhân dân cách phòng, chống dịch Để cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, ngày 17/3/2020, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ra Lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”. Tại trụ sở cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng như cơ quan Mặt trận 63 tỉnh, thành phố trong cả nước những ngày sau đó đã được đón nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đến ủng hộ phòng, chống dịch. Thông điệp của lòng yêu thương đã lan tỏa mạnh mẽ; thật xúc động khi được tiếp đón, tiếp nhận rất nhiều sự ủng hộ dù ít, dù nhiều từ tấm lòng của các cụ, các bác lớn tuổi đến các cháu thiếu nhi; từ những người có điều kiện kinh tế hay đang còn khó khăn; của các tổ chức tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế; các tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước đến các doanh nghiệp tư nhân; từ các thầy cô giáo đến các em học sinh; từ các chiến sĩ công an, quân đội đến huấn luyện viên bóng đá, các cầu thủ, nghệ sĩ và rất nhiều những cô bác, anh chị với nhiều nghĩa cử cao đẹp. Tính từ khi phát động đến nay (29/4/2020), số tiền, hiện vật các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch được hơn 1.900 tỷ đồng (trong đó thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gần 914 tỷ đồng; tại 63 tỉnh, thành phố, tổng số tiền, hàng ủng hộ và đăng ký ủng hộ được hơn 1.025 tỷ đồng; trong đó ủng hộ bằng tin nhắn thông qua Cổng thông tin điện tử Nhân đạo Quốc gia đầu số 1407 do Ban Thường trực phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam và Bộ Y tế phát động từ ngày 19/3/2020 đến nay được khoảng hơn 150 tỷ đồng). Sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường trực đã chuyển tiền ủng hộ tới Bộ Y tế để mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời chuyển hiện vật tới Bộ Quốc phòng, Bộ Công an… để có thêm những đồ dùng, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tại các địa điểm cách ly trên cả nước. Với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng đó, đến nay, 18 ngày liên tiếp đất nước ta không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Với 271 ca nhiễm Covid-19 trong 100 triệu dân, hệ số lây nhiễm dịch bệnh ở nước ta thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Chúng ta đã thực hiện tốt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đúng đắn, chi phí thấp, được các tổ chức quốc tế, các quốc gia đánh giá cao. Có thể nói, Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi được Covid-19. Thắng lợi bước đầu này đã thể hiện ý chí, sức mạnh của tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trong đó nổi bật là đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ ngành ngoại giao, các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương… đã vào cuộc quyết liệt, quyết đoán với thông điệp quan trọng là “chống dịch như chống giặc”, không ai đứng ngoài cuộc. Tuy nhiên, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng; cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị của Bộ Chính trị ngày 23/4/2020 và Chỉ thị số 19, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung nguồn lực, khắc phục hậu quả nghiêm trọng của dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhau ổn định cuộc sống; lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp trong xã hội, nhân rộng những mô hình, sáng kiến, sáng tạo giúp cá nhân, gia đình, cộng đồng hay hợp tác xã, doanh nghiệp… vươn lên mạnh mẽ trong khó khăn, thử thách. Phát huy ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường nắm bắt tình hình khó khăn của các tầng lớp nhân dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 để chăm lo tốt hơn cho nhân dân. Đặc biệt, chú trọng thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đảm bảo các nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, kịp thời. Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020); 134 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2020) và hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 – 19/5/2020), chúng ta càng thấm nhuần sâu sắc hơn về sức mạnh lòng dân và tình nghĩa đồng bào, về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về tính ưu việt, nhân văn của chế độ ta, về sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước. Chúng ta tin tưởng rằng: Mỗi người, mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, đồng bào trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm khắc phục khó khăn, chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh hơn nữa các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để góp phần khắc phục nhanh hậu quả của dịch Covid-19, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, tạo khí thế mới trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thục Anh

Hội thảo khoa học quốc gia “Di sản V.I.Lênin: Giá trị lý luận và thực tiễn”

TĐKT - Nhân dịp kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020), được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sáng ngày 22/4/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Di sản V.I.Lênin: Giá trị lý luận - thực tiễn”. Chủ trì Hội thảo gồm các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Hội thảo có sự tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các địa phương cùng nhiều nhà khoa học trong cả nước. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến, đảm bảo các yêu cầu về giãn cách xã hội và an toàn sức khỏe cho các đại biểu tham dự cũng như cộng đồng. Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: V.I.Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và những người lao động bị áp bức trên toàn thế giới. V.I.Lênin đã để lại cho chúng ta một di sản đồ sộ vô cùng quý báu. Cuộc đời và sự nghiệp của V.I.Lênin không chỉ biểu hiện phong phú, sâu sắc về tư tưởng, lý luận mà còn là biểu tượng cao đẹp của một người cộng sản chân chính, mẫu mực, suốt đời phấn đấu cho cách mạng và tiến bộ xã hội, cho sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng dân tộc, giải phóng con người khỏi áp bức, nô dịch. Dù thời gian đã lùi xa và thế giới hiện đã có nhiều thay đổi to lớn song tư tưởng của V.I.Lênin vẫn là ngọn đuốc soi đường cho nhân loại trong hành trình phát triển mà Hội thảo của chúng ta hôm nay có nhiệm vụ góp phần làm sáng tỏ. Đồng thời, trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, nhiệm vụ đặt ra cấp thiết cho những người cộng sản trên toàn thế giới là phải tiếp tục, kiên trì, vận dụng, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến, đảm bảo các yêu cầu về giãn cách xã hội Phát biểu đề dẫn Hội thảo, nhắc lại thân thế và sự nghiệp của V.I.Lênin, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: Bằng hoạt động lý luận và thực tiễn xuất sắc, V.I.Lênin đã bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác trong giai đoạn lịch sử mới - giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và cách mạng vô sản; lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917, lập nên nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, đưa chủ nghĩa xã hội từ lý luận khoa học trở thành hiện thực sinh động, mở ra thời đại mới trong lịch sử nhân loại - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của vị lãnh tụ thiên tài V.I.Lênin là dịp để chúng ta tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của Người cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Đây cũng là dịp để chúng ta tiếp tục nghiên cứu nhằm hiểu rõ hơn trí tuệ, bản lĩnh, nhân cách của V.I.Lênin trong việc bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực ở nước Nga Xô-viết; từ đó, chúng ta có thêm bản lĩnh và quyết tâm để kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; có ý chí, sức mạnh và khát vọng mãnh liệt vượt qua mọi khó khăn, thử thách, làm nên kỳ tích Việt Nam. Với nhiều tham luận và ý kiến phát biểu, Hội thảo đã tập trung làm rõ các vấn đề trọng tâm: V.I.Lênin phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác về khả năng thắng lợi của cách mạng vô sản trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga, mở ra thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội; V.I.Lênin bổ sung, phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; V.I.Lênin là tấm gương mẫu mực trong cuộc đấu tranh bảo vệ, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác;  lý luận về dân tộc và dân tộc thuộc địa của V.I.Lênin là chỉ dẫn quý báu cho các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc; di sản của V.I.Lênin là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; bản lĩnh, trí tuệ và đổi mới, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Đảng ta nhất định sẽ lãnh đạo nhân dân ta thành công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mai Thảo  

Tự hào Tổ quốc Việt Nam

TĐKT - Trải qua lịch sử hàng ngàn năm dựng và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã hun đúc nên nhiều giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, nổi bật là tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái, nhân nghĩa, bao dung, cần cù, sáng tạo và ý chí kiên cường, bất khuất. Truyền thống đó đang tiếp tục được phát huy và tỏa sáng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Lực lượng y tế Thủ đô lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân Yêu nước là truyền thống nổi bật trong hệ giá trị của dân tộc Việt Nam. Truyền thống ấy là mẫu số chung, là nguồn lực nội sinh của cộng đồng dân tộc. Lòng yêu nước của người Việt Nam không chỉ là tư tưởng, tình cảm mà đã trở thành triết lý, là chủ nghĩa yêu nước, là ý chí, khí phách, quyết tâm và hành động của mỗi con người. Nhận định về truyền thống yêu nước của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.6, tr.171). Lòng yêu nước của người Việt Nam được thể hiện ở lòng yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; yêu từng tấc đất, núi sông, yêu thiết tha quê hương, làng xóm, yêu con người, yêu văn hoá, phong tục tập quán, lối sống tốt đẹp trọn nghĩa vẹn tình. Ôi đất nước sau bốn nghìn năm đi đâu ta cũng thấy  Những cuộc đời đã hóa núi sông ta Lịch sử dân tộc Việt Nam là thiên anh hùng ca về tinh thần quật khởi, ý chí quật cường bất khuất, xả thân trong các cuộc đấu tranh chống thiên tai, địch họa, chống lại sự đô hộ, đồng hóa, âm mưu xâm lược của ngoại bang, đưa dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn thử thách, sóng gió để đi đến những thắng lợi vinh quang, cũng như tinh thần quyết tâm mạnh mẽ xây dựng đất nước hùng cường trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước. Trong bài Diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3/2/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cũng nhấn mạnh: “Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta đã chứng minh rằng, yêu nước và giữ nước, kiên quyết chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập, chủ quyền và thống nhất đất nước là truyền thống cực kỳ quý báu của dân ta”. Nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: Ôi! Tổ Quốc ta yêu như máu thịt Như mẹ cha ta, như vợ, như chồng Ôi! Tổ quốc! Nếu cần, ta chết Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông! Lòng yêu nước ấy, tinh thần ấy không chỉ được thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử, qua những chiến công vĩ đại, mà còn được thể hiện sâu sắc chính ngay trong cuộc sống thường ngày, bởi những con người bình dị nhất. Mỗi người Việt Nam luôn thể hiện tinh thần ấy, ý chí ấy trong quá trình lao động sản xuất, chiến đấu để góp phần cống hiến cho đất nước, cho Tổ quốc của mình. Những tháng ngày qua, việc cả nước chống dịch Covid-19 như chống “giặc” đã tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước ấy. Mọi người Việt Nam, từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đến mỗi công dân; từ ngõ xóm, đồng quê đến thành thị, phố phường, từ trong nước đến đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc vẫn hướng về đất nước với tinh thần đoàn kết, quyết tâm. Nổi bật trong cuộc chiến ấy là những chiến sĩ công an, quân đội, những bác sĩ, y tá đã quên ăn, quên ngủ, chấp nhận vất vả và hy sinh sự an toàn của bản thân vì sức khỏe và sự bình yên của nhân dân, đất nước. Hơn bao giờ hết, trong mỗi thời khắc “sống còn ấy” dòng máu Lạc Hồng lại chảy trong huyết quản mỗi con người Việt Nam. Trong Lời kêu gọi toàn dân đồng lòng chống dịch Covid-19, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ngày 30/3/2020 viết: “Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, nhân nghĩa. Mỗi khi đất nước gặp khó khăn, truyền thống đó lại càng được nhân lên gấp bội”. “Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19”. Cùng với lòng yêu nước thì tinh thần đoàn kết cũng là truyền thống nổi bật của dân tộc Việt Nam. Tinh thần đoàn kết trở thành giá trị vững bền, là “chất keo” kết dính tự nhiên, là mạch nguồn của sức mạnh Việt Nam. Mỗi người Việt Nam từ lịch sử đến hiện tại đều mang trong mình giá trị tinh thần ấy. Trong bài thơ “Lịch sử nước ta”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam Kể năm hơn bốn nghìn năm Tổ tiên rực rỡ anh em thuận hòa Thuận hòa, đoàn kết, bao bọc, che chở lẫn nhau là truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc ta. Trong dòng chảy của lịch sử dân tộc, tư tưởng thuận hòa, đoàn kết, sự hòa đồng là tư tưởng chủ đạo, chi phối. Nó mạnh hơn tư tưởng kỳ thị, phân biệt đối xử. Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh hai tiếng “đồng bào” khi đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Hai tiếng thiêng liêng ấy như sức mạnh lôi cuốn, cố kết các thể cộng đồng, dòng giống Việt Nam.  Trên tinh thần ấy, chúng ta thấy trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh từ “đoàn kết” được coi là chìa khóa để mở ra sức mạnh Việt Nam. Cụm từ “đoàn kết” được Người nhắc tới hơn 2.000 lần và cụm từ “đại đoàn kết” được Người nhắc tới hơn 80 lần. Điều đó nói lên sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề đoàn kết, đồng thời tỏ rõ tầm chiến lược tư tưởng đoàn kết của Người. Theo Người, đoàn kết làm nên sức mạnh và là cội nguồn của mọi thành công: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi”. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công Trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm tinh thần đoàn kết đã tạo nên một sức mạnh vô địch và bất diệt, nó nhấn chìm mọi bè lũ bán nước và cướp nước. Tinh thần đoàn kết ấy còn được thể hiện ở sự đùm bọc, sẻ chia, yêu thương, cảm thông với những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Nhiều điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng Ngày nay, tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” được thể hiện rõ trong thời kỳ cả nước chống “giặc” Covid-19. Những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân trong  cuộc chiến chống Covid-19 đã tiếp tục lan tỏa tinh thần ấy. Nhiều tổ chức, cá nhân gửi gắm tấm lòng, niềm tin thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua. Chỉ sau một tuần phát động sự ủng hộ của nhân dân đối với cuộc chiến chống Covid-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã có rất nhiều tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp tham gia ủng hộ hàng trăm triệu cho đến hàng tỷ đồng bằng tiền mặt hoặc hiện vật, là hàng nghìn phần quà là khẩu trang y tế, nước súc miệng diệt khuẩn, những suất cơm cho những người phải cách ly, những người ở tuyến đầu chống dịch, là những cây ATM gạo miễn phí… Bên cạnh đó còn có những mẹ Việt Nam Anh hùng, những cụ già, những em nhỏ, những Việt kiều xa quê đều tích cực hưởng ứng lời kêu gọi ấy. Có nhiều bác sĩ đã nghỉ hưu, những sinh viên các trường đại học còn làm đơn tình nguyện xung phong lên tuyến đầu chống dịch. Tất cả những việc làm đó đã tiếp tục làm cháy mãi ngọn lửa của tinh thần đoàn kết Việt Nam. Hãng thông tấn Sputnik của Nga có bài đánh giá cao những kinh nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam, cho rằng "Việt Nam đã nêu tấm gương trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19", đồng thời khẳng định, truyền thống đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức đã giúp Việt Nam khống chế hiệu quả dịch Covid-19. Trong những lúc gặp khó khăn, hoạn nạn thì tinh thần đoàn kết còn mở rộng thành tinh thần vượt khó, nhân nghĩa, bao dung. Người Việt Nam tự nhắn nhủ nhau rằng: Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống những chung một giàn Nên mỗi cử chỉ, hành động của họ đều hướng theo tinh thần ấy. Thâu thái lối sống trọng nhân tình, đạo lý, lễ nghĩa, nhân ái, khoan dung của người Việt Nam, trong “Bình Ngô Đại Cáo” Nguyễn Trãi đã viết: Đem đại nghĩa để thắng hung tàn Lấy chí nhân để thay cường bạo Hay trong “Bảo kính cảnh giới” Nguyễn Trãi cũng viết: Đồng bào cốt nhục nghĩa càng bền Cành Nam cành Bắc một cội nên Tinh thần nhân nghĩa, bao dung của người Việt Nam cũng được thể hiện ngay trong những ngày chống dịch Covid-19. Với tinh thần “không bỏ lại ai ở phía sau” nên ai cũng được quan tâm, chăm sóc. Những lúc hoạn nạn mới thấy hai tiếng “đồng bào” mang ý nghĩa thiêng liêng và lớn lao đến thế. Những người con ở xa Tổ quốc vẫn muốn về với đất mẹ để được che chở, bao dung, để được sẻ chia đùm bọc. Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, luôn coi sinh mạng, sức khỏe và cuộc sống của nhân dân lên trên hết. Hình ảnh người chiến sĩ công an đáp lại đề nghị của người dân mua giúp đồ dùng tại khu cách ly cũng là những hình ảnh mang mang tinh thần đồng bào, tương thân, tương ái ấy. Trong Lời kêu gọi toàn dân đồng lòng chống dịch Covid-19, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ngày 30/3/2020 cũng viết: “Với tinh thần coi sức khoẻ và tính mạng của con người là trên hết, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh”. Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, người Việt Nam không chỉ bảo vệ mình mà còn chữa trị và chăm sóc người nước ngoài chu đáo. Nghĩa cử đó được cộng đồng quốc tế và các cơ quan báo chí quốc tế đánh giá rất cao. Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward đã nói: “Tôi muốn được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả y, bác sĩ và các cơ quan chính phủ Việt Nam vì đã giúp chúng tôi hỗ trợ các công dân Anh mắc Covid-19 trong thời gian qua”. Nhiều cơ quan truyền thông và báo chí tại Cộng hòa Séc trong những ngày qua đã đồng loạt đưa tin ca ngợi tấm lòng và tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng người Việt tại Séc dành cho chính quyền và người dân sở tại trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19. Hãng Thông tấn Séc ngày 25/3, dẫn lời ông Marcel Winter, Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Séc-Việt đánh giá, cộng đồng người Việt là cộng đồng người nước ngoài duy nhất tại Séc đã hỗ trợ các bệnh viện, lực lượng ứng cứu và người dân Séc bằng cả vật chất và tài chính trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đó là lý do tại sao những ngày vừa qua, các hãng truyền thông quốc gia và địa phương cũng như nhiều tờ báo ở Séc như Mlada fronta dnes, Lidove noviny… đưa tin đậm nét về tình đoàn kết của cộng đồng người Việt tại Séc đối với người dân sở tại trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19. Trước đó, trong bài diễn văn tối 23/3, Thủ tướng Séc Andrej Babis đã ca ngợi tinh thần đoàn kết của người dân trong công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19. Đó là những minh chứng rõ nét về tinh thần bao dung, nhân ái của người Việt Nam. Hơn hết, trong bất kỳ một cuộc chống giặc nào, từ giặc ngoại xâm đến “giặc Covid-19”, người Việt Nam luôn thể hiện tinh thần vượt khó vươn lên, khát khao chiến thắng mãnh liệt, luôn tin tưởng ở chiến thắng, ở tương lai của dân tộc. Tinh thần ấy được thể hiện ở sự quả cảm, ý chí kiên cường cùng quyết tâm sắt đá để vượt qua mọi khó khăn gian khổ của người Việt Nam. Trong kháng chiến, đó là tinh thần bất khuất, sự hy sinh anh dũng, “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, vượt lên phong ba lửa đạn để chiến đấu chống kẻ thù. Trong hòa bình, đó là khát khao đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Ngày nay, trong chống dịch Covid-19, đó là tinh thần quyết tâm cao độ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm hạn chế sự lây lan, không chế thành công dịch. Với quyết tâm đó, Việt Nam đã thành công trong đợt đầu chống dịch, và mặc dù tình hình dịch bệnh trên thế giới ngày càng có diễn biến phức tạp, nhưng đến nay Việt Nam vẫn đang thể hiện tinh thần chủ động, làm chủ tình hình, khắc phục khó khăn để chiến thắng dịch bệnh. Cùng với đó, mọi người dân Việt Nam đều vững một niềm tin mạnh mẽ vào quyết tâm của Chính phủ, cùng đồng lòng, nhất trí để chiến thắng dịch trong thời gian sớm nhất. Trong Lời kêu gọi toàn dân đồng lòng chống dịch Covid-19, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ngày 30/3/2020 cũng viết: “Trong tình hình hiện nay, sự đoàn kết và phối hợp hành động toàn cầu là cơ sở bảo đảm chắc chắn cho chiến thắng cuối cùng của thế giới trước đại dịch này”. Câu thơ nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giai đoạn lịch sử hào hùng chống quân Nguyên Mông thế kỷ XIII của dân tộc sẽ tiếp tục lan tỏa, bồi đắp khát vọng, ý chí mãnh liệt của mỗi con người Việt Nam về một đất nước hùng cường, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hoà bình và phát triển xứng tầm với quốc tế. Mênh mông một dải Bạch Đằng Nghìn thu soi rạng giống dòng quang vinh!                                                                                Đặng Quang Định

Trang