Điển hình tiên tiến

Bộ đội Hóa học tiếp nối truyền thống “Phòng, chống tốt, chiến đấu giỏi”

TĐKT – Ngày 19/4, tại Hà Nội, Binh chủng Hóa học (BCHH) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và phát biểu ý kiến. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho BCHH Cách đây tròn 60 năm, ngày 19/4/1958, Bộ Tổng tham mưu quyết định thành lập Phòng Hóa học – nguyên tử trực thuộc Cục Quân huấn, là đơn vị tiền thân của Bộ đội Hóa học (BĐHH) ngày nay. Năm 1973, Bộ Tổng Tham mưu quyết định lấy ngày 19/4 hàng năm là Ngày truyền thống của BĐHH. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, BĐHH nhanh chóng xây dựng và phát triển lực lượng trong ba thứ quân, làm nòng cốt trong công tác phòng hóa cho LLVT và nhân dân; chỉ đạo, hướng dẫn bộ đội và nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả chất độc hóa học; trực tiếp tham gia chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ ra miền Bắc, BĐHH tổ chức ngụy trang, nghi binh bằng màn khói, bảo vệ an toàn nhiều mục tiêu quan trọng. Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, BĐHH thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ở những nơi độc hại, nguy hiểm; thu gom, xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh. Chức năng, nhiệm vụ của binh chủng được mở rộng; làm nòng cốt trong phòng, chống vũ khí hủy diệt lớn; xử lý, khắc phục sự cố hóa chất độc, xạ, bảo vệ môi trường; xây dựng tiềm lực phòng hóa vững mạnh về con người, trang bị kỹ thuật, nghệ thuật bảo đảm phòng hóa; luôn sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xử lý nhiều vấn đề liên quan đến môi trường, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Binh chủng luôn chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cho Đảng, Nhà nước chỉ đạo về quản lý, kiểm soát, lưu thông, sử dụng, cảnh báo sự cố hóa chất độc, xạ và xây dựng các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả; tham gia các hoạt động đối ngoại trong khắc phục hậu quả hóa học sau chiến tranh, thực hiện Công ước cấm vũ khí hóa học. Trình độ, khả năng SSCĐ của BĐHH không ngừng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới. Với trách nhiệm chính trị và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, BCHH đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu công nghệ xử lý chất độc; thu gom, xử lý hàng trăm tấn chất độc CS và vũ khí, phương tiện chứa chất độc CS, hàng trăm nghìn mét khối đất, trầm tích bị nhiễm chất độc da cam/dioxin; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trắc cảnh báo môi trường; xử lý thành công nhiều sự cố hóa chất độc, xạ, ô nhiễm môi trường... Cán bộ, chiến sĩ BCHH luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ ở nơi gian khổ, khó khăn, nguy hiểm, độc hại. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong binh chủng không ngừng được nâng cao, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết ở đơn vị cơ sở. Các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần quan trọng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, BCHH vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; được tặng thưởng 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập, 4 Huân chương Quân công, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Hàng trăm lượt tập thể, hàng nghìn cá nhân được tặng thưởng danh hiệu cao quý, huân chương, huy chương các hạng... Tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, BCHH vinh dự đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và biểu dương những thành tích và chiến công BĐHH đã đạt được trong 60 năm qua, đồng thời nhấn mạnh: Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Những thách thức an ninh phi truyền thống và nguy cơ xảy ra các sự cố hóa chất độc, phóng xạ từ các khu công nghiệp và ô nhiễm môi trường, nhiệm vụ khắc phục hậu quả chất độc tồn lưu sau chiến tranh còn vô cùng nặng nề, đặt ra cho BĐHH nhiều khó khăn, thách thức mới. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm Phó Chủ tịch nước đề nghị BĐHH trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời kỳ mới; tập trung xây dựng Binh chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, độc hại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát huy truyền thống “Phòng, chống tốt, chiến đấu giỏi”, chủ động nhạy bén trong thực hiện nhiệm vụ, đánh giá, nhận định chính xác, kịp thời tình hình phát triển, sử dụng vũ khí hóa học, vũ khí hạt nhân trong khu vực và trên thế giới cũng như nguy cơ, thách thức an ninh phi truyền thống. Trên cơ sở đó, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nội dung, giải pháp xây dựng tiềm lực phòng hóa, kế hoạch phòng, chống vũ khí hủy diệt lớn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục, đào tạo, quyết tâm vươn lên làm chủ vũ khí, trang bị khí tài, nhất là những trang bị khí tài mới, hiện đại. Chú trọng nâng cao năng lực phát hiện, xử lý kịp thời, chính xác các tình huống hóa học, phóng xạ có thể xảy ra. Phối hợp với các lực lượng bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đầu tư nghiên cứu khoa học, ưu tiên các đề tài, sáng kiến có tính ứng dụng cao, giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách. Tích cực, chủ động hợp tác quốc tế trong khắc phục hậu quả chất độc tồn lưu sau chiến tranh. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ điều tra, thu gom, xử lý chất độc tồn lưu tại các vùng. Chủ động tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, phong cách làm việc dân chủ, khoa học, có trình độ chuyên môn sâu về công tác phòng  hóa, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới. Phương Thanh

Làm giàu nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất

TĐKT - Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng nhờ biết nắm bắt thời cơ và bản tính chăm chỉ, cần cù, dám nghĩ dám làm và mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, ông Đặng Xuân Hạnh (xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đã xây dựng cho mình cơ ngơi kinh tế khiến nhiều người mơ ước. Ông Hạnh chăm sóc vườn ngô của gia đình Năm 1990, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, trở về địa phương, ông Hạnh cùng với gia đình phát triển kinh tế. Ban đầu, cùng với nhiều hộ hội viên nông dân khác trong vùng, trên diện tích ít ỏi của gia đình cộng thêm mấy sào ruộng mướn của mấy hộ dân trong xóm, ông đã trồng lúa và hoa màu. Những lúc nông nhàn, ông tranh thủ làm thêm nghề máy xát gạo và chạy xe thuê. “Cuộc sống vất vả quanh năm mà thu nhập chẳng được bao nhiêu so với công sức bỏ ra. Với niềm đam mê sản xuất nông nghiệp, tôi thấy được đồng đất quê mình có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế và làm giàu hơn nữa.” – ông Hạnh chia sẻ. Bởi vậy, năm 2005, sau khi được sự đồng thuận của gia đình, ông đã đấu thầu 6 mẫu đất do UBND xã quản lý thuộc chi 3, 4 Đồng Phú để trồng ngô, khoai lang, đỗ tương. Khi đó ông mới sử dụng 1 máy phay đất loại nhỏ nên việc canh tác chủ yếu dựa vào sức người. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất và hạch toán kinh tế, ông thấy phải mở rộng diện tích hơn nữa để đưa máy móc hiện đại vào sản xuất kết hợp với lựa chọn giống cây trồng phù hợp mới có thể làm giàu được. Với quyết tâm ấy, năm 2007, ông Hạnh dồn toàn bộ số tiền dành dụm cùng với tiền vay mượn anh em họ hàng và Ngân hàng, thuê hơn 80 mẫu đất. Trong đó đất UBND có 6 mẫu, còn lại là ông thuê trực tiếp của bà con xã viên. Với diện tích này ông đã đầu tư một máy cày đa năng vừa làm đất, vừa tra hạt, bỏ phân trị giá hơn 250 triệu đồng; một máy phay đất; hai máy chuyên trở phục vụ sản xuất. Có sự hỗ trợ của máy móc hiện đại, việc canh tác gặp rất nhiều thuận lợi, vừa giải phóng được sức lao động vừa đảm bảo được thời vụ, đồng thời lại tăng hiệu quả sản xuất. Ngoài phục vụ cho gia đình, ông còn mang máy đi phục vụ cho nhân dân các thôn lân cận. Năm 2014, ông thuê thêm diện tích ruộng của một số hội viên trong chi hội xóm 4, Trần Xá, nâng tổng diện tích 100 mẫu đất canh tác. Ông Hạnh đã mạnh dạn chuyển từ trồng ngô lấy hạt sang trồng ngô làm thực phẩm cho bò sữa.  “Mật độ cây trồng dày hơn, chi phí đầu vào thấp nên lợi nhuận thu về cũng cao hơn đáng kể so với trồng ngô lấy hạt mà lại chắc ăn hơn.”- ông Hạnh cho biết. Tuy vậy, chưa bằng lòng những thành quả đã đạt được, để nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích đất canh tác, ông tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nghĩ là làm, từ giữa năm 2014 ông quyết định chuyển từ chăn nuôi bò ta sang chăn nuôi bò sữa rồi đến chăn nuôi gà ta thả vườn. Hiện nay ông đang chăn nuôi 26 con bò sữa trong đó có 14 con đang cho khai thác sữa. Với thuận lợi nguồn thức ăn sản xuất được, mỗi năm việc chăn nuôi bò sữa đã đem lại nguồn thu nhập lớn cho gia đình. Đến năm 2015, ông đã chuyển đổi 70/100 mẫu đất hiện tại của gia đình từ trồng ngô sang trồng húng quế dược liệu. Theo ông Hạnh, thời gian trồng húng thích hợp là từ đầu năm cho đến tháng 8, trong khi thời gian sinh trưởng của trồng rau húng từ khi gieo đến khi thu hoạch khoảng hơn một tháng. Như vậy, một năm trồng được 3 lứa rau húng. Đây là cây dễ trồng trên đất thịt, khâu quan trọng nhất là làm đất, chọn giống, gieo hạt và bón phân. Đất phải tơi, đắp luống cao để chống ngập úng. Rau húng sau khi thu hoạch được đưa vào chế xuất thành tinh dầu húng và bán cho công ty thu mua. Mỗi sào rau húng sẽ cho 2,5 – 3 kg tinh dầu. Với mức giá từ 1 - 1,2 triệu đồng/kg như hiện nay, mỗi sào rau húng quế tương đương với mức đầu tư cho một sào ngô nhưng lợi nhuận cao hơn gấp 2 - 3 lần. Tất cả các khâu trong suốt quá trình sản xuất trừ cấy giống đến trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến thành tinh dầu đều do gia đình ông tự thực hiện, do đó đã giảm chi phí thuê lao động và nâng cao hiệu quả kinh tế. Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, ông Hạnh cũng tích cực giúp đỡ người dân nơi đây làm giàu. Mô hình sản xuất của gia đình ông đã tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Ông và gia đình đã giúp đỡ được 12 hộ trong xã về kỹ thuật kinh nghiệm sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho các hộ trồng ngô làm thức ăn cho bò sữa. Ngoài ra, ông cũng tích cực tham gia đóng góp tiền của, công sức vào các phong trào ở địa phương và của Hội như xây dựng nông thôn mới với số tiền 60 triệu đồng, tham gia thực hiện tốt công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Nói về dự định trong tương lai, ông Hạnh chia sẻ: Tôi sẽ tiếp tục phát triển cơ cấu vật nuôi, cây trồng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất, phát triển kinh tế. Bên cạnh một máy thái cỏ hiện có, tôi sẽ đầu tư thêm một máy thu hoạch, băm chặt, sơ chế ngay tại ruộng nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu cơ giới hóa của gia đình cũng như bà con xã viên địa phương, đồng thời tăng quy mô đàn bò sữa lên 30 - 40 con. Tuệ Minh

Người phụ nữ hết lòng vì công việc của tập thể

TĐKT - Sinh ra và lớn lên tại Cao Bằng, ở tuổi 52, bác sĩ (BS) Lê Thị Tuyết Chinh, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng vẫn luôn nhiệt huyết và say mê với ngành. BS Chinh là người có nhiều cống hiến cho nền y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng. Từ năm tháng 3/2005, BS Chinh được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh. Bằng lòng yêu nghề và nhiệt huyết với công việc, bà đã đưa bệnh viện đạt nhiều thành tích trong ngành. BS Lê Thị Tuyết Chinh, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng BS Lê Thị Tuyết Chinh cho biết: Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) Cao Bằng là bệnh viện chuyên khoa hạnh II, quy mô giường bệnh là 50 giường với 4 phòng chức năng và 9 khoa, 134 công chức, viên chức, lao động. Thời gian qua, các phong trào thi đua và đã trở thành động lực thúc đẩy công chức, viên chức, lao động bệnh viện phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới, luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Quán triệt và thấm nhuần tư tưởng “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” thi đua là động lực phát triển, ngay từ đầu năm, bà đã chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, phát động thi đua trong năm, xây dựng bản tiêu chí chấm điểm thi đua cụ thể cho từng khoa, phòng và các cá nhân của từng bộ phận trong đó có tiêu chí thưởng, phạt rõ ràng. 100% cá nhân trong bệnh viện đã đăng ký thi đua từ đầu năm. Hàng tuần, bệnh viện tiến hành chấm điểm bình xét thi đua theo thang điểm A, B, C cho từng cá nhân. Hàng tháng bình xét thi đua cho các khoa, phòng theo thang điểm 100 trên cơ sở kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tháng và kết quả bình xét của cá nhân trong phòng khoa. Kết quả xét thi đua tuần, tháng là cơ sở để chi thưởng, chi thu nhập tăng thêm cho công chức viên chức – lao động theo quý và cũng là cơ sở để xét thi đua khen thưởng cả năm, cả giai đoạn. Việc bình xét, đánh giá, chấm điểm thi đua được giao cho Ban Thanh tra nhân dân chủ trì phối hợp với khoa, phòng thực hiện kiểm tra chéo hàng tuần, hàng tháng đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng. Để có được thành công như ngày hôm nay, bà Chinh luôn quan niệm, bệnh viện là đơn vị sự nghiệp cung cấp dịch vụ công nên người bệnh đến với bệnh viện là khách hàng, là thượng đế. Mỗi công chức viên chức, người lao động trong bệnh viện đều là người làm chủ, cần có tinh thần thái độ phục vụ người bệnh như phục vụ thượng đế của mình, phải tôn trọng, hiểu rõ, nắm bắt nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của khách hàng để đáp ứng cao nhất trong điều kiện có thể của bệnh viện. Thời gian qua, bệnh viện đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về quy tắc ứng xử, nhiều buổi tọa đàm giáo dục truyền thống nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày truyền thống của ngành y học cổ truyền, ngày thành lập Bệnh viện… Ngoài ra, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về 12 điều y đức  và tiêu chuẩn phấn đấu, thi điều dưỡng thanh lịch, thi đua xây dựng “Người thầy thuốc giỏi cũng là mẹ hiền”, thực hiện “3 xây, 3 chống” ” trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện khẩu hiệu “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo”, đặt hộp thư góp ý ở tất cả các khoa phòng, thiết lập đường dây nóng, đường dây chăm sóc khách hàng... Kết quả, bệnh viện luôn nhận được những lời cảm ơn, khen ngợi về tinh thần thái độ phục vụ người bệnh tốt. Bên cạnh đó, bệnh viện tổ chức tốt bếp ăn phục vụ người bệnh, phục vụ cả nhu cầu về nước uống, nước tắm. Đặc biệt những bệnh nhân nặng có hoàn cảnh khó khăn luôn được các y bác sĩ quan tâm về cả vật chất lẫn tinh thần, giúp người bệnh an tâm điều trị. Với quan điểm “Lấy người bệnh là trung tâm”, bệnh viện luôn quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo nhân lực, không ngừng cải tiến, ứng dụng và phát triển thêm các dịch vụ kỹ thuật mới đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Bà vẫn nhớ như in ngày cải tạo lại bệnh viện khi đã xuống cấp, bởi bệnh viện xây dựng từ năm 1999, bà đã chủ động trình cấp trên cấp thêm nguồn vốn sự nghiệp và sử dụng quỹ phát triển của đơn vị để sửa chữa, cải tạo, xây mới một số hạng mục, ưu tiên bố trí các khoa điều trị có đủ buồng bệnh. Đến nay số giường thực kê đạt 188/150 giường (không kể 42 giường thủ thuật), hạn chế tối đa bệnh nhân phải nằm ghép. Đảm bảo các khoa phòng, buồng bệnh đều có nước sạch, công trình vệ sinh, đủ phương tiện chiếu sáng. Bà cho xây dựng vườn thuốc nam của bệnh viện có đủ loại cây thuốc mẫu để phục vụ học tập và giảng dạy. Thường xuyên phát động phong trào thi đua xanh, sạch đẹp, đảm bảo cảnh quan môi trường. Từ năm 2010, bệnh viện đã hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển môi trường đô thị Cao Bằng vệ sinh toàn bộ khuôn viên bệnh viện, vận chuyển và xử lý rác thải trong bệnh viện đảm bảo đúng theo quy trình quy định. Về trang thiết bị, bệnh viện đã đầu tư một số trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác điều trị như máy sắc thuốc tự động công nghệ Hàn Quốc, máy siêu âm điều trị, điện từ trường, laser châm, laser nội mạch, siêu âm màu, điện tim 6 cần...,  cải tiến hệ thống lò hơi sắc thuốc đảm bảo sắc thuốc tất cả bệnh nhân nội trú và ngoại trú của bệnh viện. Trang bị hệ thống máy tính cho tất cả các khoa, phòng. Trang bị điều hòa nhiệt độ cho phòng đón tiếp bệnh nhân và các phòng phẫu thuật, thủ thuật. Có đủ ghế cho bệnh nhân ngồi chờ tại phòng khám, phòng xét nghiệm và các buồng thủ thuật. Xác định nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng điều trị, trong 5 năm qua bệnh viện đã cử nhiều cán bộ đi học các lớp về nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, quản lý, chính trị. Hàng năm, tiến hành kiểm tra chuyên môn, tay nghề cho 100% viên chức và người lao động trong bệnh viện. Tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mới về phục hồi chức năng, đại trường châm, mai hoa châm…, triển khai thêm hơn 50 kỹ thuật dịch vụ mới.  Bệnh viện đã phát huy được thế mạnh của y học cổ truyền, kết hợp hài hòa y học cổ truyền với y học hiện đại, ứng dụng các kỹ thuật y học tiên tiến như X quang, điện tim, siêu âm màu, sử dụng laser, điện từ trường, sóng ngắn, tần phổ, hồng ngoại... trong điều trị. Từng bước vững chắc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, điều trị có hiệu quả các bệnh tăng huyết áp, gout, rối loạn lipit máu, xơ vữa động mạch, thoái hóa khớp, viêm đa khớp, di chứng tai biến mạch máu não, xơ gan, sỏi thận, đau thần kinh số V, VII, hông to. Sưu tầm và bảo tồn được nhiều bài thuốc quý trong dân gian như bài tán sỏi, rong kinh rong huyết, viêm đại tràng mạn, viêm đa khớp dạng thấp... Sử dụng nhiều dược liệu địa phương để sản xuất thuốc y học cổ truyền trực tiếp điều trị cho người bệnh tại bệnh viện để tiết kiệm chi phí điều trị; đồng thời khuyến khích nhân dân nuôi trồng và bảo tồn dược liệu quý tại địa phương góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Song song với việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực, bệnh viện đã tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh nhằm giảm bớt thời gian đợi khám của người bệnh. Với sự nỗ lực không ngừng của bà, Bệnh viện Y học cổ truyền được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Giai đoạn 2010 - 2015, Bệnh viện liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, trong đó có 2 Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Cao Bằng, 1 Cờ thi đua của bộ Y tế, 5 bằng khen của UBND tỉnh. Đặc biệt, bệnh viện được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba. Riêng bản thân bà nhiều năm liền được nhận Bằng khen của Bộ Y tế, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có nhiều thành tích xuất sắc, sáng kiến và đóng góp cá nhân trong hoạt động vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hồng Thiết

Hội ngộ doanh nhân, chủ cơ sở sản xuất là người khuyết tật năm 2018

TĐKT - Sáng 16/4, tại Hà Nội, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức Chương trình "Hội ngộ doanh nhân, chủ cơ sở sản xuất là người khuyết tật (NKT)" năm 2018. Dự Chương trình có 48 đại biểu NKT là các giám đốc doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất được lựa chọn từ 37 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ông Lương Phan Cừ, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát biểu khai mạc Chương trình Phát biểu khai mạc Chương trình, ông Lương Phan Cừ, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam cho biết: Trong những năm qua, tuy tình hình kinh tế, xã hội của đất nước còn nhiều khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước ta vẫn luôn quan tâm chăm lo, đảm bảo đời sống an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là đã ban hành nhiều chính sách thực hiện quyền của NKT để họ được hòa nhập bình đẳng vào xã hội. Luật NKT qua 8 năm đi vào thực tiễn là cơ sở pháp lý vững chắc để NKT được bảo vệ, trợ giúp, trong đó có quy định nhằm đảm bảo quyền có việc làm của NKT, quy định ưu đãi đối với NKT tự tạo việc làm, ưu đãi đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động là NKT. Đề án trợ giúp NKT giai đoạn 2012 - 2020 đã và đang tích cực được triển khai thực hiện ở cả Trung ương và địa phương với mục tiêu chung: Hỗ trợ NKT phát huy khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu bản thân; tạo điều kiện để NKT vươn lên tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng và xã hội. Năm 2014, Việt Nam phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền của NKT là một dấu mốc khẳng định cam kết của Chính phủ trong việc nỗ lực thực thi chính sách, tạo mọi điều kiện để NKT được đảm bảo thực hiện các quyền của mình trong cuộc sống. “Trợ giúp, tạo điều kiện cho NKT phát huy khả năng, đóng góp vào xã hội là chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và nhu cầu xã hội…Tiềm năng của NKT chưa được khai thác còn rất lớn, họ luôn có nhiều hoài bão, ước mơ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Họ cần được tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ hội phát triển, cơ hội thành lập, quản lý doanh nghiệp để tự tin góp sức vào sự nghiệp chung.” – ông Phan Lương Cừ nhấn mạnh. 48 đại biểu NKT là các giám đốc doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất được lựa chọn từ 37 tỉnh, thành phố trên cả nước về dự Hội nghị là những bông hoa tươi thắm trong rừng hoa thi đua yêu nước của NKT Việt Nam. Họ là những người có tri thức, ham học hỏi, không ngừng nâng cao trình độ để đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc, quyết tâm theo đuổi đam mê. Họ không chỉ thoát nghèo mà còn làm giàu chính đáng, tạo được thương hiệu cho doanh nghiệp, cơ sở của mình, tạo địa vị, chỗ đứng vững chắc trong xã hội, xây dựng sự ghiệp cho bản thân và tạo việc làm cho nhiều người khác. Dù mang trong mình khiếm khuyết, nhưng tinh thần, nghị lực, tri thức của họ là tấm gương sáng, là những bài học cuộc sống sinh động khiến nhiều người phải noi theo. Tiêu biểu trong số đó là anh Nguyễn Quốc Toàn (Phú Thọ). Dù không một ngày đến trường, liệt toàn thân, chỉ có hai ngón tay cử động, anh vẫn thành lập Công ty TNHH NQT đưa công nghệ thông tin đến với quê hương mình, doanh thu hàng năm đạt 6 – 8 tỷ đồng, tại việc làm cho 10 người với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. Anh Nguyễn Văn Đoàn (Lạng Sơn) mạnh dạn thành lập Trung tâm máy tính và thiết bị văn phòng Bảo Việt, có doanh số bán hàng năm 2017 đạt 4 tỷ đồng, tạo việc làm cho 4 người với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng. Thương binh Hoàng Phi Thường (Hải Dương) thành lập Xí nghiệp Thương mại – Du lịch và Xây dựng thương binh 27/7 có doanh thu năm 2017 đạt 88 tỷ đồng, tạo việc làm cho 150 lao động chính và 250 lao động thời vụ với mức lương từ 3,5 triệu đến 12 triệu đồng/người/tháng. Tại Chương trình, Trung ương Hội Bảo trợ NKT và trẻ mồ côi Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho các đại biểu doanh nhân, chủ cơ sở sản xuất là NKT tiêu biểu năm 2018. Phương Thanh

Nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong Công an nhân dân

TĐKT - Ngày 15/4, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Công điện chỉ đạo việc nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phát huy những hành động, tấm gương đẹp trong lực lượng Công an nhân dân gửi các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phát huy những hành động, tấm gương đẹp trong lực lượng Công an nhân dân Thời gian gần đây, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường… được phát hiện, nhanh chóng làm rõ và đưa ra xử lý trước pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm. Nhiều tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc: Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao bắt 11 đối tượng tổ chức đánh bạc trên internet với số tiền trên 1,2 nghìn tỉ đồng; Công an TP Hà Nội bắt 2 đối tượng thu 39 bánh heroin; Công an TP Hồ Chí Minh bắt 2 đối tượng cướp ngân hàng; Công an Thanh Hóa bắt 6 đối tượng dùng súng tự chế bắn chết người; Công an Vĩnh Phúc bắt đối tượng dùng xăng đốt nhà để trả thù cá nhân làm chết 2 người… Các cơ quan thông tấn, báo chí và các trang mạng xã hội có hàng trăm bài viết, clip, hình ảnh đưa tin phản ánh về những thành tích, chiến công xuất sắc, tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh đẹp, phẩm chất và tinh thần “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ” của người chiến sĩ Công an nhân dân được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, khen ngợi, đánh giá cao. Điển hình: Cảnh sát hình sự tấn công xóa bỏ hàng chục băng ổ nhóm tội phạm; Cảnh sát phòng, chống ma túy tấn công xóa bỏ hàng chục đường dây mua bán, vận chuyển ma túy; Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy bị thương khi dũng cảm quên mình chữa cháy; Cảnh sát giao thông cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe; đưa người thất lạc về nhà; dọn bùn, đất, sỏi đá gây nguy hiểm trên đường; trả lại tài sản cho người bị đánh rơi; được nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ… Những việc làm trên không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc mà còn mang đậm giá trị nhân văn của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam. Trong Công điện, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, khen ngợi những thành tích, chiến công xuất sắc, những hành động đẹp, những tấm gương đẹp của lực lượng Công an nhân dân toàn quốc trong thời gian qua; mong các lực lượng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời làm nhiều việc tốt hơn nữa để giúp đỡ nhân dân và góp phần bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện, biện pháp kiên quyết đấu tranh trấn áp và phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm có tổ chức, băng nhóm hình sự nguy hiểm, tội phạm giết người, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, ma túy, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường... Đồng thời, tập trung đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua mạng internet, liên quan tiền ảo; tội phạm sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả...Lực lượng Công an tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Công điện số 434/CĐ-TTg ngày 6/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2018. Đồng thời, tăng cường các giải pháp chấn chỉnh công tác phòng, chống cháy, nổ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ kịp thời khi có tình huống khẩn cấp. Tổng cục Chính trị Công an nhân dân phát động phong trào học tập, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong Công an nhân dân. Đẩy mạnh phong trào “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân” trong toàn lực lượng Công an nhân dân; xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 795/BCA-V11 ngày 06/4/2018 của Bộ về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái trong Công an nhân dân. Nguyệt Hà

Vượt qua căn bệnh thế kỷ, góp sức xây đời

TĐKT – Bị nhiễm HIV trong một lần khám và điều trị cho bệnh nhân, Thiếu tá Nguyễn Quang Ánh dường như đã mất động lực sống. Nhưng sau tất cả, anh quyết tâm chiến đấu với căn bệnh thế kỷ, tiếp tục làm xuất sắc công việc của người cán bộ y tế tại Trại giam Thủ Đức, góp sức mình làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Ở phân trại số 3 - Trại giam Thủ Đức, hỏi về Thiếu tá Nguyễn Quang Ánh, ai cũng có chung một cảm nhận đó là cảm thông sâu sắc với hoàn cảnh đồng thời vô cùng cảm phục bởi nghị lực, thái độ làm việc trách nhiệm, tâm huyết của anh. Làm cán bộ y tế của Phân trại K3 của Trại giam Thủ Đức, ngoài khám và điều trị, anh còn gần gũi, giáo dục hoàn lương cho rất nhiều phạm nhân. Nhớ lại sự việc xảy ra năm 2001 như một định mệnh đưa cuộc đời anh rẽ sang một lối khác, Thiếu tá Nguyễn Quang Ánh chia sẻ: Năm 2001, trong lần cấp cứu cho phạm nhân Bùi Văn Phú bị nhiễm HIV, tôi bị đối tượng đe dọa rồi dùng ca hứng máu hất tung tóe lên người và mặt. Do mải cấp cứu cho đối tượng, tôi không nghĩ rằng mình có khả năng bị phơi nhiễm HIV/AIDS, nên không đi xét nghiệm. Thiếu tá Nguyễn Quang Ánh Cho đến 3 năm sau, vào giữa tháng 7/2004, anh Ánh đưa vợ vào Bệnh viện 30-4, Bộ Công an để chuẩn bị sinh. Tưởng chừng đó là ngày hạnh phúc nhất của đôi vợ chồng trẻ khi đón đứa con đầu lòng. Nhưng đó cũng là ngày hai vợ chồng anh nhận được kết quả xét nghiệm máu, bị nhiễm HIV. Anh bảo, đó là những tháng ngày cay đắng và đau khổ nhất của mình. Vợ anh do không chịu đựng nổi cú sốc này nên đã tìm đến cái chết. Mọi khổ đau bất ngờ ập đến, như một người vô thức, anh Ánh cũng tìm đến cái chết theo vợ của mình. Thế nhưng, số phận đã buộc anh phải sống, phải đối đầu với thực tế. Đứa con gái nhỏ được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc và theo dõi sức khỏe. Được sự động viên của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, anh đã quyết tâm đứng dậy sống tiếp. Anh xin Ban Giám thị Trại giam Thủ Đức đi làm những công việc khó nhất là quản giáo, quản lý đội trồng rừng. Thời gian đầu, anh Ánh sống như cái xác không hồn, sống khép kín, không chịu tiếp xúc với ai, chỉ khóa cửa ở trong phòng làm việc. Mất hơn 2 năm, anh Ánh mới tĩnh tâm để trở lại cuộc sống đời thường. Anh như một con người khác, dẫu vẫn trầm tính, nhưng không còn là người cán bộ Đoàn sôi nổi trước đây, mà luôn tìm đến công việc để quên nỗi buồn quá khứ. May mắn nhất là ông trời đã cho anh thêm tia hy vọng. Khi con gái anh được 24 tháng, anh mừng rỡ khi kết quả xét nghiệm cho thấy cháu đã không nhiễm HIV từ mẹ. Anh được đón con gái về nhà chăm sóc. Yêu con đến tột cùng, nhưng khi con bé gần 5 tuổi, cân nặng nhích đến gần chục ký thì anh quyết định chuyển cháu ra sống cùng ông bà nội ngoài Bắc. Anh nhớ con bé lắm, ngày nào cũng phải gọi điện cho nó. Nhưng anh không thể để con gái ở trong này với bố, bởi anh sợ, một nỗi sợ rất mơ hồ, sẽ chẳng may lây căn bệnh chết người mình đang mang sang con gái… Anh tâm sự: “Giờ đây, con gái tôi đã lớn. Nó chính là động lực sống lớn nhất của tôi. Tôi phải sống để con luôn thấy tự hào về bố của nó.” Từ người quản giáo, anh lại tiếp tục trở về gắn bó với công việc của người “Lương y như từ mẫu” để hàng ngày cứu chữa cho các bệnh nhân. Dù hiện nay, hàng ngày, anh vẫn đang phải điều trị theo phác đồ để chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Nhiều khi mệt rã người vì tác dụng phụ của thuốc. Nhưng anh luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cuộc đời và căn bệnh đang mang khiến anh gần gũi, giáo dục tốt hơn với các phạm nhân cũng mang trong mình căn bệnh thế kỷ dẫn đến các hành vi quậy phá. Khu anh phụ trách toàn nhóm phạm nhân thuộc diện giang hồ, cộm cán như Oanh “Hà”, Hải “bánh”…, nhưng họ đã bị thuần phục bởi những người cán bộ trại giam biết dùng nhân tâm để khơi dậy cái thiện. Thiếu tá Nguyễn Quang Ánh thực sự là một trong những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xứng đáng được cả xã hội tôn vinh. Hưng Vũ

Chủ động áp dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn công tác quân sự, quốc phòng

TĐKT - Sáng 10/4, tại Hà Nội, Cục Khoa học Quân sự (KHQS), Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Cục KHQS (10/4/1958 - 10/4/2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lần thứ hai. Tới dự, có các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Thượng tướng Bế Xuân Trường gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lần thứ hai lên Quân kỳ Quyết thắng của Cục KHQS. Cách đây 60 năm, ngày 10/4/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 60 thành lập Tổng cục Quân huấn, trong đó có Cục Nghiên cứu Điều lệnh và KHQS (tổ chức tiền thân của Cục KHQS Bộ Quốc phòng ngày nay). Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, với nhiều lần thay đổi về tổ chức biên chế, tên gọi, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục KHQS đã không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện quản lý Nhà nước về các hoạt động khoa học công nghệ và môi trường trong quân đội, đáp ứng kịp thời, hiệu quả các yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần thắng lợi vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, qua các thời kỳ cách mạng, Cục luôn quan tâm chăm lo xây dựng và củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, giữ vững nền nếp sinh hoạt và nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ Cục KHQS luôn là một trong những đảng bộ tiêu biểu của Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Bế Xuân Trường biểu dương, ghi nhận những thành tích nổi bật mà cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục KHQS đã đạt được trong 60 năm qua. Trước yêu cầu ngày càng cao đối với công tác khoa học – công nghệ (KHCN) trong giai đoạn hiện nay, Thượng tướng Bế Xuân Trường yêu cầu, Cục KHQS cần quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về KHCN và môi trường; đẩy mạnh công tác nghiên cứu KHCN toàn diện trên các lĩnh vực, hướng đến các sản phẩm mục tiêu và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của quân đội; tham mưu, kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý và các cơ sở nghiên cứu KHCN trong quân đội theo hướng tạo ra những cơ sở nghiên cứu, các nhóm nghiên cứu, phát triển mạnh, có chuyên môn sâu, có tính năng động, gắn chặt với nhiệm vụ hiện đại hóa quân đội. Bên cạnh đó, Cục KHQS cần làm tốt công tác quản lý Nhà nước về KHCN và môi trường; tích cực đổi mới cơ chế, phương thức quản lý và tăng cường năng lực của hệ thống quản lý khoa học trong toàn quân; đề xuất các giải pháp tăng cường đầu tư cho KHCN bằng cách đa dạng hóa nguồn vốn… Nhân dịp này, tại buổi lễ, Cục KHQS vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lần thứ hai. Nguyệt Hà

Tiếp viên đường sắt trả lại trên 37 triệu đồng cho hành khách để quên

TĐKT – Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, một một tiếp viên Đường sắt Phương Nam vừa trả lại trên 37 triệu đồng cho hành khách để quên trên tàu. Tàu SE6 xuất phát tại Ga Sài Gòn lúc 9h sáng ngày 3/4/2018 do Trưởng tàu Trần Khánh Tâm phụ trách. 19h58 ngày 4/4 tàu SE6 về đến ga Hà Nội. Sau khi tiễn hành khách xuống tàu ra ga, tiếp viên phụ trách toa 5 Trần Đức Kha trong khi dọn vệ sinh toa xe phát hiện tại giường 37 có một túi xách màu đen đã cũ. Đối chiếu với sơ đồ vé thì đây là chỗ của hành khách Hà Thị Nhung có vé đi từ Thanh Hóa đến Hà Nội.  Tiếp viên Kha lập tức báo cáo Trưởng tàu Tâm để tiến hành kiểm tra lập biên bản. Trong túi có 37.328.000 đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác. Trưởng tàu Tâm đã liên lạc với hành khách Hà Thị Nhung để trao trả tài sản. Chỉ mười phút sau, chị Nhung đã được nhận lại đầy đủ tài sản để quên trên tàu. Hành động đẹp này của Tổ tàu SE6 đã được Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam viết thư khen ngợi và có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời. Đây là lần thứ 3 liên tiếp trong vòng 2 tuần qua, Đoàn tiếp viên Đường sắt Phương Nam đã trả lại tài sản lớn hành khách để quên trên tàu. Gần đây nhất, ngày 27/3, tiếp viên Ninh Quang Đức tàu khách SE3 do Trưởng tàu Võ Đức Kỷ phụ trách đã phát hiện hành khách xuống ga Đồng Hới bỏ quên ví trên tàu, bên trong có 10.840.000 đồng. Cũng tổ tàu này, ngày 20/3, phát hiện hành khách xuống ga Nha Trang bỏ quên 37,5 triệu đồng. Cả hai trường hợp đều được tổ tàu trao lại hành khách đầy đủ tài sản để quên trên tàu. Từ đầu năm 2018 đến nay, có rất nhiều trường hợp hành khách bỏ quên tài sản trên tàu đều được tiếp viên đường sắt tìm cách trao trả tận tay hành khách. Những tập thể, cá nhân phát hiện và trao trả tài sản hành khách để quên trên tàu đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có các hình thức động viên khen thưởng kịp thời nhằm nhân rộng nét đẹp trong văn hóa phục vụ hành khách. Thục Anh

Khu dân cư Tường – Khu dân cư văn hóa tiêu biểu của tỉnh Hải Dương

TĐKT – Vừa qua, Khu dân cư (KDC) Tường, phường Văn An, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu KDC văn hóa. KDC Tường có trục đường Quốc lộ 18 chạy qua, là KDC đồi núi giàu tiềm năng, nơi hội tụ 13 dòng họ chung sống trong cộng đồng. Trong lịch sử giữ nước, chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước, làng Tường xưa có rất nhiều đóng góp, đặc biệt, có khu Trại Chua là căn cứ cách mạng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Qua tổng kết sau chiến tranh, KDC đã được nhà nước tặng thưởng 175 huân chương các loại và các phần thưởng cao quý khác. Có 8 gia đình được tặng Bằng khen Gia đình có công với cách mạng. Lễ đón nhận danh hiệu KDC văn hóa Tường Ông Nguyễn Văn Mẫn, Trưởng KDC Tường cho biết: KDC hiện có 409 hộ với 1200 nhân khẩu, được chia thành 12 xóm; có 1 chi bộ với 35 đảng viên. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cán bộ và nhân dân KDC Tường tích cực lao động, sản xuất, xây dựng quê hương giàu đẹp. Bộ mặt nông thôn ngày càng “thay da đổi thịt” với hơn một nghìn mét đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, các công trình phúc lợi được xây dựng khang trang, sạch đẹp. Để đưa các hoạt động vào nền nếp và ngăn chặn các tệ nạn xã hội, vận động, khuyến khích nhân dân thực hiện tốt và chấp hành đầy đủ mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, KDC đã xây dựng quy ước riêng. Quy ước này gồm 5 chương, 22 điều, hướng mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, đoàn kết, gắn bó tình làng nghĩa xóm. 100% gia đình trong KDC đều thực hiện tốt Quy chế việc cưới, việc tang do UBND phường quy định, không làm cỗ quá 30 mâm. Năm 2017, KDC có 394/409 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 96,33%. 100% số hộ có nhà tắm, nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh. Cảnh quan, v ệ sinh môi trường đảm bảo tốt. Các tệ nạn xã hội giảm. 100% trẻ em trong độ tuổi được cắp sách tới trường và đi nhà trẻ, mẫu giáo. Nhiều gia đình đã có con em thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học. Quang cảnh buổi lễ Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển mạnh. KDC có 2 đội bóng chuyền, 1 câu lạc bộ dưỡng sinh. Mỗi xóm có một đội văn nghệ thường xuyên hoạt động. Các câu lạc bộ (CLB) như CLB dưỡng sinh, CLB bóng chuyền, CLB cầu lông thu hút đông đảo người dân tham gia. KDC có một tủ sách với gần 500 đầu sách, có hệ thống loa truyền thanh gồm 6 loa, 1 tăng âm để thường xuyên thông báo các công việc trong KDC và tuyên truyền tới nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đại diện các đơn vị tặng hoa chúc mừng KDC Tường Thực hiện công cuộc đổi mới và chuyển dịch cơ cấu cây trồng, năm 2014, thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ và chỉ đạo của UBND phường, Chi bộ, chính quyền và nhân dân KDC đã thực hiện xong việc dồn ô đổi thửa và chỉnh trang ruộng đồng. Đến nay, mỗi hộ chỉ có từ 1 đến 2 thửa, tạo điều kiện thuận tiện cho nhân dân đầu tư sản xuất. Các mô hình chăn nuôi theo quy mô trang trại, nông trại được liên kết để cùng nhau phát triển kinh tế. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/năm. KDC không có hộ đói; hộ giàu tăng nhanh. 100% số hộ dùng điện thắp sáng và nước sạch hợp vệ sinh. Các hộ đều có phương tiện nghe nhìn, nhiều hộ còn sắm được đồ dùng và phương tiện đắt tiền như xe máy, ô tô. KDC có một tổ dân vận, một tổ hòa giải do đồng chí Bí thư Chi bộ làm Tổ trưởng, tích cực hoạt động và đạt được kết quả tốt. KDC không có các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Tình làng, nghĩa xóm ngày càng gắn bó, nhân dân nhiệt tinhf tham gia đóng góp và xây dựng KDC ngày càng giàu đẹp và phát triển hơn. Với những thành tích đã đạt được, KDC Tường vinh dự được UBND thị xã Chí Linh tặng danh hiệu KDC văn hóa năm 2017. Đây là vinh dự, tự hào, đồng thời là động lực để nhân dân trong KDC phấn đấu phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, gìn giữ và xây dựng KDC văn hóa ngày càng phát triển vững mạnh, giàu đẹp, văn minh hơn. Minh Phương

Đoàn Thanh niên Đại học Sư phạm Hà Nội đón nhận Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ

TĐKT – Ngày 23/3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Đại học Sư phạm (ĐHSP) Hà Nội tổ chức kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, trao giải thưởng 26/3 đợt XIV và Giải thưởng sáng tạo trẻ đợt 1; trao học bổng của tổ chức HEDO. Năm 1951, với sự thành lập của Trường Sư phạm Cao cấp (nay là Trường ĐHSP Hà Nội) và Trường Dự bị Đại học – Sư phạm cao cấp Liên khu IV, Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc của Trường chính thức ra đời. Đoàn Thanh niên Trường ĐHSP Hà Nội là một tổ chức chính trị có nhiệm vụ tập hợp, tổ chức, giáo dục và rèn luyện đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong trường. Đoàn trường ĐHSP Hà Nội vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội luôn khẳng định vị thế là đơn vị xuất sắc, dẫn đầu trong khối các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Thành đoàn Hà Nội. Với bề dày thành tích 67 năm xây dựng và phát triển, Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội đã đạt được những thành tích đáng tự hào, qua mọi thời kì đã có những cống hiến liên tục và cụ thể vào phong trào Đoàn thanh niên, sinh viên Thủ đô Hà Nội và cả nước, cũng như đối với quá trình xây dựng nhà trường về mọi mặt. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHSP Hà Nội tự hào là đơn vị đầu tiên (và duy nhất cho đến nay) trong khối các trường đại học – cao đẳng cả nước từng vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao Động Hạng nhất. Với những thành tích đó, tại Lễ kỷ niệm, Đoàn trường ĐHSP Hà Nội vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Đây là phần thưởng to lớn nhằm động viên, khích lệ toàn thể đoàn viên sinh viên toàn trường viết tiếp trang sử vàng của Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội. Nhân dịp này, Đoàn trường đã trao 6 Giải thưởng 26 tháng 3 lần thứ XIV cho các cán bộ Đoàn và cán bộ Hội sinh viên có nhiều thành tích trong học tập, công tác và có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho công tác Đoàn và phong trào sinh viên của trường; trao Giải thưởng Sáng tạo trẻ lần thứ I cho 3 đoàn viên có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn thể và hoạt động cộng đồng vì sự phát triển chung của trường. Đồng thời, trao 20 suất học bổng của tổ chức Hỗ trợ phát triển giáo dục Miền núi (HEDO) cho đoàn viên, sinh viên người dân tộc đang học tập tại trường, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. Thục Anh

Trang