Điển hình tiên tiến

Trung đoàn 218 - Lá cờ đầu trong phong trào thi đua của Quân chủng Phòng không - Không quân

TĐKT - Là đơn vị pháo phòng không (PPK) có bề dày truyền thống, hơn 60 năm qua, từ ngày thành lập đến nay, Trung đoàn PPK 218 – Đoàn Hoa Lư anh hùng luôn quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua yêu nước nói chung và thi đua Quyết thắng nói riêng đã khơi dậy được ý thức trách nhiệm, tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ, tạo ra được động lực quan trọng góp phần xây dựng Trung đoàn luôn vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, quyết tâm giữ vững đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trung đoàn vững mạnh toàn diện Trung đoàn PPK 218 được thành lập ngày 21/3/1958 nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn Phòng không 361 (thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân), được biên chế PPK 57 và 37 mm và nhiều trang bị khí cải tiến có nhiệm vụ chính trị trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ vùng trời phía Nam - Tây Nam thủ đô Hà Nội và các mục tiêu được giao. 5 năm qua, Trung đoàn đã triển khai đồng bộ, thực hiện toàn diện các phong trào thi đua và đạt được nhiều thành tích nổi bật, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng  tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Quân chủng Phòng không – Không quân khen thưởng trong thực hiện các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của đất nước và quân đội. Thực hiện các đợt, các phong trào thi đua, đơn vị luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng thi đua vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Trong quá trình triển khai có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, tổ chức thực hiện dứt điểm; chú trọng kết hợp giữa khen thưởng thường xuyên và đột xuất, kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật. Nhờ đó, Trung đoàn luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Kết quả kiểm tra huấn luyện thường xuyên 100% đạt yêu cầu, có gần 87% khá, giỏi. Thực hiện nghiêm nền nếp SSCĐ thường xuyên, hoàn thành tốt các đợt SSCĐ tăng cường; tham gia các cuộc diễn tập đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Toàn Trung đoàn hành động theo điều lệnh Các kíp chiến đấu đều đạt chỉ tiêu giỏi; không để sai, sót, lọt, chậm tín hiệu, lộ bí mật thông tin. Trung đoàn và 100% phân đội đạt đơn vị huấn luyện giỏi. Tham gia diễn tập bắn đạn thật năm 2017, các kíp đều diệt mục tiêu, an toàn tuyệt đối, được nhận Cờ đơn vị bắn giỏi của Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân. Cùng với đó, Trung đoàn thi đua thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, bảo đảm tốt khí tài trang bị cho các nhiệm vụ vượt chỉ tiêu đề ra; là đơn vị có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào sử dụng có hiệu quả. Trong 5 năm qua, Trung đoàn cùng nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng ở các cấp. Năm 2013, 2016, 2017, Trung đoàn được Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân tặng Cờ thi đua trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng; năm 2015 đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” 5 năm liên tục. Đảng bộ Trung đoàn 3 năm liên tục đạt trong sạch, vững mạnh. Toàn Trung đoàn có 125 lượt tập thể đã được tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Bằng khen, Giấy khen các cấp và 92 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Đó là những tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt” của Trung đoàn. Toàn trung đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” Thượng tá Vương Cảnh Năng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 218 cho biết: Để có những thành tích trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, trong những năm qua, từ Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đến các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn có nhận thức đúng đắn về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng. Luôn coi đó là động lực to lớn để biến Nghị quyết của Đảng ủy, quyết tâm của người chỉ huy thành hành động cách mạng của quần chúng, hướng vào thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Trung đoàn và Tổ thi đua các đơn vị thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, đúng cơ cấu, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các phong trào thi đua đã được Trung đoàn tổ chức thực hiện nghiêm túc, hướng vào nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, nhất là nhiệm vụ SSCĐ, quản lý vùng trời, huấn luyện, xây dựng cơ quan, rèn luyện kỷ luật, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018, Trung đoàn 218 xác định cần tập trung thực hiện tốt một số phương hướng: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; các nghị định, Thông tư về công tác thi đua, khen thưởng hiện hành; quy chế, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và của cấp mình, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của Trung đoàn. Cùng với đó, tổ chức tốt các phong trào thi đua sôi nổi mang lại hiệu quả cao, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, quân đội nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo động lực để toàn Trung đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thường xuyên làm tốt việc phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, uốn nắn những thiếu sót, khuyết điểm, đưa phong trào thi đua phát triển đồng đều, vững chắc. Phương Thanh

Cô hiệu trưởng tâm huyết với sự nghiệp trồng người

TĐKT - Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy, sáng tạo, tâm huyết với nghề, cô giáo Nguyễn Thị Thực, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Thịnh B (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đã trở thành tấm gương sáng trong sự nghiệp trồng người. Cô giáo Nguyễn Thị Thực (thứ hai từ trái sang) thay mặt Trường Mầm non Tân Thịnh B nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Với cương vị là hiệu trường, chị luôn xác định phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Trong chỉ đạo, quản lý, thực hiện nhiệm vụ nhà trường, chị luôn chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai một cách có hiệu quả. Đồng thời, chị cũng tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua do các cấp, ngành giáo dục và nhà trường phát động. Xây dựng kỷ cương nền nếp trường học, nội quy, quy chế: “Quy định về chuẩn mực đạo đức nhà giáo”; “Quy chế văn hoá công sở”, “Quy tắc ứng xử”, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Đặc biệt, chị đã xây dựng thành công mô hình “Không gian kỳ diệu của bé”. Mô hình được triển khai và thực hiện có hiệu quả tại trường và được nhân rộng đến các trường mầm non trong toàn tỉnh Hoà Bình. Ngoài ra, chị còn tổ chức các hội thi cho giáo viên đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan: Hội thi giáo viên dạy giỏi; Hội thi làm đồ dùng - đồ chơi sáng tạo. Tổ chức hội thi cho các cháu: Hội thi "Vẽ tranh về môi trường và biển đảo", "Bé với an toàn giao thông" đạt kết quả cao được các bậc phụ huynh và nhân dân địa phương hưởng ứng nhiệt tình. Bên cạnh đó, với cương vị người đứng đầu nhà trường và mang trên vai rất nhiều trọng trách nhưng chị luôn tự học tập, rèn luyện không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. Chị luôn tích cực học tập, trao đổi, cập nhật thông tin, tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, đổi mới phương pháp chỉ đạo chuyên môn cho giáo viên. Trong nhiều năm công tác, chị đã có nhiều sáng kiến được áp dụng có hiệu quả: Sáng kiến “Xây dựng mô hình lớp học ngoài trời giúp trẻ mầm non trải nghiệm thực tế”; “Nâng cao hiệu quả giáo dục an toàn giao thông trong trường mầm non”; “Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia”... Nhận thức rõ giáo viên là yếu tố quyết định, là khâu then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, chị luôn động viên cán bộ, giáo viên gắn bó với nhà trường, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, tích cực học tập, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay có 100% giáo viên đã ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác giáo án điện tử, hiệu quả chất lượng bài giảng tốt. Chị cũng xây dựng các chỉ tiêu thi đua gắn với nhiệm vụ của giáo viên, hàng tháng đánh giá, xếp loại chất lượng giảng dạy của từng đồng chí là điều kiện để khen thưởng phong trào thi đua. Qua đó đã kích thích đội ngũ giáo viên tích cực học tập và sáng tạo trong dạy và học. Đồng thời, chị chỉ đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch, mỗi năm đã tổ chức được từ 11 - 13 chuyên đề với 300 - 320 lượt người tham dự, nội dung chuyên đề đi sâu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao kiến thức và kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Chị còn thường xuyên tổ chức kiểm tra thăm lớp, dự giờ hàng tháng, hàng tuần để đánh giá chất lượng đội ngũ và có những biện pháp bồi dưỡng chuyên môn phù hợp với từng giáo viên, giúp giáo viên đổi mới phương pháp hình thức tổ chức dạy học mang lại hiệu quả cao trong giảng dạy. Thường xuyên kiểm tra đột xuất, 100% giáo viên, nhân viên đánh giá hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Bên cạnh đó, trong những năm qua chị cũng thường xuyên tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chú trọng quan tâm tới việc nâng cao chất lượng giáo dục như Nghị quyết về công tác phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi, vận động trẻ ra lớp. Để đảm bảo cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ cho dạy và học, chị đã tích cực tham mưu với chính quyền địa phương, sở, phòng giáo dục bổ sung đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị cho nhà trường. Ngoài chỉ đạo công tác dạy và học, chị còn chỉ đạo các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên trong toàn trường, nhất là đối với những giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chị đã phối hợp với công đoàn trường xây dựng “Quỹ phúc lợi”, “Quỹ tình thương”, tạo điều kiện cho giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn không tính lãi để tăng gia ở gia đình. Với 25 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, cô giáo Nguyễn Thị Thực đã đem hết khả năng, tâm huyết của mình cho từng lứa học sinh, cho sự phát triển của nhà trường, xứng đáng với niềm tin của đồng nghiệp, học sinh và các bậc phụ huynh. Tùng Chi

Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan – Chắp cánh tương lai học trò

TĐKT - Sau 10 năm hoạt động (2008 – 2018), tổng số tiền Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa thu được là hơn 10 tỷ đồng. Quỹ đã chi hơn 5,8 tỷ đồng thưởng cho 7.241 lượt học sinh giỏi các cấp, cấp học bổng cho 1.750 lượt học sinh nghèo, vượt khó học khá, giỏi; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học; tài trợ quỹ khuyến học 43 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoằng Hóa…, đóng góp to lớn vào phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của huyện nói riêng và của cả nước nói chung. “Ngọn đuốc sáng” được thắp lên từ Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan Vài tháng tuổi đã mất cha, mẹ thì bỏ nhà đi biệt xứ, bà nội già yếu là nơi nương tựa duy nhất của cô bé Lê Thị Hằng (sinh năm 1996) ở xã Long Thành, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Dù tuổi cao nhưng người bà đã không quản ngại, làm đủ mọi việc để có tiền nuôi cháu mình khôn lớn. Bản thân Hằng đang ở cái tuổi mà các bạn cùng trang lứa còn chưa biết đến thồ, biết gánh, biết đi phun thuốc trừ sâu thì em đã cùng bà nội trải qua hết những khó khăn ấy. Nhưng ở làng quê nghèo xứ Thanh ấy, kiếm được tiền để ăn đã khó, nói gì đến tiền đóng học. Ước mơ được đến trường của cô bé Hằng sẽ không thành hiện thực hoặc bỏ dở giữa chừng nếu như không có sự giúp đỡ của Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan. Chính số tiền học bổng một triệu đồng hàng tháng của Quỹ hỗ trợ (từ năm Hằng học lớp 9 cho đến nay) đã cho cô gái bé nhỏ ấy cơ hội được tiếp tục đến trường, phấn đấu bước vào giảng đường Đại học Luật Hà Nội và đang dần hiện thực hóa mơ ước trở thành một thạc sĩ Luật kinh tế doanh nghiệp trong tương lai. Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan đã chắp cánh cho Lê Thị Hằng trở thành sinh viên Đại học Luật Hà Nội Nguyễn Thị Liễu, học sinh trường THCS Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Em sinh ra trong gia đình kém may mắn. Bố em bị bệnh tâm thần phân liệt, mấy năm trở lại đây bệnh nặng phải nằm liệt trong một căn phòng nhỏ chật hẹp tối om. Chỉ trông vào mấy sào ruộng, hai mẹ con em làm lụng vất vả, vừa lo tiền chữa bệnh cho bố, vừa lo tiền ăn cho cả nhà, rồi tiền trang trải học hành, vất vả trăm bề. Cuộc sống khó khăn bộn bề nhưng Liễu không hề bị khuất phục mà trái lại coi đó là một thử thách. Trong suốt những năm học từ tiểu học đến nay, em luôn là học sinh giỏi của trường, của huyện và của tỉnh, được Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan tiếp sức. “Thực sự Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan rất quan trọng đối với em, cho em thêm niềm tin, cơ hội, chắp cho em đôi cánh bay thực hiện mơ ước của mình. Em nghĩ, chỉ có học tập thật tốt em mới chạm đến ước mơ của mình”  - Liễu chia sẻ. Cô giáo Lê Thị Yên, giáo viên trường THCS xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa cho biết: Có thể với nhiều người, khoản hỗ trợ năm trăm hay một triệu đồng là rất nhỏ bé nhưng với những hoàn cảnh khó khăn ở quê nghèo chúng tôi, nó là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm nghị lực cho hàng ngàn học sinh nghèo được đến lớp, đến trường, được học tập, vui chơi, hoàn thiện nhân cách và trí tuệ, được trưởng thành để xây dựng quê hương, đất nước. Ấn tượng những “con số biết nói” Phó Chủ tịch Hội khuyến học huyện Hoằng Hóa Lê Xuân Thảo cho biết: Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan ra đời năm 2008, mang tên cố nhà giáo Lê Xuân Lan - cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính huyện Hoằng Hóa thời kỳ kháng chiến chống Pháp, là người ưu ái với giáo dục, tận tâm với dân, với Đảng, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, vẫn giữ được phẩm chất cách mạng của người Đảng viên Đảng cộng sản. Quỹ hình thành giữa lúc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang trở thành phong trào thi đua ái quốc sôi động, mạnh mẽ trong huyện Hoằng Hóa, với mục đích khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ học sinh giỏi, đặc biệt là những học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho huyện và cho đất nước. Lễ trao học bổng cho học sinh, sinh viên mồ côi, học giỏi từ Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan Quỹ được thành lập từ số tiền tài trợ hơn 2,5 tỷ đồng do những “hậu duệ” cố nhà giáo Lê Xuân Lan là: Gia đình TS Lê Xuân Thảo, Lê Thị Bích Hằng, thạc sĩ Lê Thị Tuyết và Nguyễn Đỗ Ân cùng với tấm lòng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện ủng hộ; cộng với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban thường vụ Huyện ủy huyện Hoằng Hóa, Hội khuyến học huyện. Đến nay, sau 10 năm thành lập, tổng số tiền Quỹ thu được là hơn 10 tỷ đồng. Quỹ đã chi 5,8 tỷ đồng thưởng cho 7.241 lượt học sinh giỏi các cấp, cấp học bổng cho 1.750 lượt học sinh nghèo vượt khó học khá, giỏi; đầu tư hơn 1,6 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất trường học; dành hơn 1 tỷ đồng để tài trợ quỹ khuyến học 43 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoằng Hóa … Đó là những con số “biết nói” cho thấy sự lớn mạnh không ngừng của Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan cũng như đóng góp to lớn của Quỹ trong công tác chăm lo học đường, xây dựng xã hội học tập và học tập lâu dài. Quỹ trở thành chiếc cầu nối rộng rãi, vững chắc giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Từ hoạt động hiệu quả của mô hình Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan, phong trào xây dựng quỹ khuyến học trên địa bàn huyện Hằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa phát triển, bắt rễ sâu trong lòng dân ở từng gia đình, từng dòng họ, từng cộng động dân cư lớn nhỏ. Đến nay, tất cả các xã, thị trấn, các cơ quan, trường học, các chi hội, dòng họ và nhiều gia đình đều có quỹ khuyến học riêng. 10/43 xã trong huyện có quỹ khuyến học từ 100 triệu đồng trở lên; có dòng họ xây dựng được quỹ khuyến học trên 200 triệu đồng, có trường học xây dựng quỹ khuyến học đến 300 triệu đồng…, kịp thời động viên con em huyện Hoằng Hóa ra sức thi đua học tập tốt, trở thành những nhân tài đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Bằng các hoạt động của mình, Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện, cả những người xa quê, phát huy truyền thống hiếu học, lan tỏa phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, chắp cánh tương lai cho nhiều thế hệ trẻ yên tâm, vững vàng theo đuổi ước mơ, hoài bão. Tính từ năm 2008 đến nay đã có hơn 115 tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ với số tiền lên đến gần 6,3 tỷ đồng. Chung tay xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài và xã hội học tập Là một người luôn chạy đôn chạy đáo đến từng lớp học đi xác minh hoàn cảnh, thành tích học tập và lập danh sách học sinh được nhận học bổng từ Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan suốt 10 năm qua, thầy giáo Nguyễn Văn Trào, trường THPT Hoằng Hóa 4 cho biết: Dù bận, dù khó nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình làm có thể giúp đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cơ hội vươn lên, tiếp tục học tập, trở thành người có ích cho xã hội, tôi lại thấy vui vẻ, hứng khởi và làm hết mình, sẵn sàng đi huy động, kêu gọi các bậc phụ huynh, thầy cô giáo, các nhà hảo tâm xây dựng quỹ khuyến học, xây dựng nhà nhân ái cho các em… Còn ông Lê Đức Ky, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Hoằng Hóa, một người  nhiều năm gắn bó với ngành giáo dục, với công tác khuyến học, khuyến tài chia sẻ: Còn sức, tôi còn đồng hành cùng với các em học sinh. Ông Lê Xuân Thảo, cán bộ hội khuyến học tâm huyết, một doanh nhân thành đạt cam kết: Tôi sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Quỹ khuyến học thực hiện sứ mệnh “nâng bước em đến trường”. Dự định, năm 2018 gia đình tôi sẽ ủng hộ thêm cho Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan 1,5 tỷ đồng, để ngày càng có thêm nhiều học sinh đất nghèo có cơ hội thực hiện ước mơ, hoài bão. Tin rằng, với đóng góp của các quỹ khuyến học nói chung và Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan nói riêng; cùng với sự  chung tay của nhiều doanh nghiệp, cá nhân, có lòng hảo tâm, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập huyện Hoằng Hóa tiếp tục phát triển, khuyến khích động viên ngày càng nhiều con em quê hương xứ Thanh vượt khó vươn lên trong đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực mới của đất nước. Mai Thảo

Tôn vinh mô hình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”

TĐKT - Tối 16/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức giao lưu "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", nhân kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát biển (1998 - 2018) và tôn vinh mô hình dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân". Tới  dự, có: Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Giao lưu với các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong thực hiện mô hình Qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát biển đã tích cực thực hiện công tác dân vận rộng khắp, trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Mô hình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" ra đời, góp phần khẳng định: Ở bất cứ nơi nào thuộc vùng biển của Việt Nam, khi có ngư dân hoạt động, khai thác, đánh bắt hải sản thì lực lượng Cảnh sát biển đều có mặt để bảo vệ, sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. 2 năm qua, mô hình dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" đã tuyên truyền trực tiếp cho hàng nghìn cán bộ, nhân dân, học sinh các vùng biển, đảo; cấp phát hàng nghìn tờ rơi và hàng trăm sổ tay tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Đây là mô hình dân vận có tính tương tác cao, đòi hỏi trách nhiệm của tất cả các bên, gồm cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển, các địa phương, ngư dân và các doanh nghiệp đồng hành, trong bảo vệ môi trường biển, bảo vệ an toàn hoạt động nghề cá và hoạt động kinh tế biển, duy trì thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng Bằng khen tôn vinh những điển hình tiên tiến của lực lượng Cảnh sát biển và ngư dân, tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp tiêu biểu Tại Chương trình, khán giả đã được giao lưu với các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển và ngư dân về quá trình tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, hiệu quả của mô hình dân vận "Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân"... Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã trao Bằng khen và kỷ niệm chương cho 20 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong 2 năm phối hợp, đồng hành thực hiện mô hình dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân"; 12 ngư dân tiêu biểu đã dành nhiều công sức, thời gian đồng hành cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trong hoạt động dân vận. Nguyệt Hà

Nữ sinh Việt Nam đầu tiên giành Huy chương Đồng thiết kế đồ họa thế giới

TĐKT - Nữ sinh Nguyễn Trần Thảo Nguyên – đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Vòng Chung kết (VCK) thế giới cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa thế giới 2018 (ACAWC 2018) vừa được tổ chức tại Mỹ đầu tháng 8/2018 đã xuất sắc giành Huy chương Đồng, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Đáng chú ý, tại VCK thế giới Cuộc thi ACAWC chỉ có duy nhất 1 bộ huy chương (HC) gồm 1 HC vàng, 1 HC bạc, 1 HC đồng. Nữ sinh Nguyễn Trần Thảo Nguyên giành Huy chương Đồng duy nhất cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa thế giới – ACAWC 2018 Để giành được Huy chương này, Thảo Nguyên, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông cơ sở Hồ Chí Minh đã xuất sắc vượt qua gần 100 thí sinh tài năng đến từ 52 quốc gia có nhiều năm kinh nghiệm tham gia VCK thế giới cuộc thi ACAWC 2018. Trước đó, Thảo Nguyên đã vượt qua hơn 120 thí sinh được tuyển chọn kỹ lưỡng từ 30 đội tuyển của các trường THPT, cao đẳng, đại học trọng điểm trên toàn quốc, trong đó có các thí sinh đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng đầu ngành về thiết kế đồ họa để giành ngôi vị quán quân quốc gia, trở thành đại sứ ACA đầu tiên của Việt Nam. ACAWC là cuộc thi thiết kế đồ họa lớn nhất thế giới được tổ chức quy mô toàn cầu trong 6 năm bởi Trung tâm khảo thí Certiport (Hoa Kỳ) và năm 2018 là năm đầu tiên cuộc thi được đưa về Việt Nam. Ngay tại mùa giải ACAWC 2018, Việt Nam đã tìm ra đại sứ ACA đầu tiên – em Nguyễn Trần Thảo Nguyên đại diện cho quốc gia tham gia tranh tài trên đấu trường quốc tế. Với trí tuệ, sự ham học hỏi và sức sáng tạo của tuổi trẻ, đại diện duy nhất của Việt Nam đã xuất sắc giành Huy chương Đồng thế giới duy nhất, tạo mốc son khởi đầu cho quốc gia trên sân chơi này. Đồng thời, thành tích của Nguyễn Trần Thảo Nguyên được đánh giá là rất xuất sắc trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt với rất nhiều tài năng thiết kế đồ họa đến từ các quốc gia trên thế giới đã nhiều năm có đại diện tham gia cuộc thi. Thảo Nguyên vinh dự được khoác trên vai quốc kỳ Việt Nam tại Lễ trao giải thế giới cuộc thi ACAWC 2018 vừa diễn ra đầu tháng 8/2018 tại Orlando, Florida, Hoa Kỳ Chia sẻ về cảm xúc khi giành được huy chương thế giới, Thảo Nguyên cho biết: “Em vô cùng bất ngờ khi Ban tổ chức cuộc thi thế giới xướng tên em. Đối với em, việc đến được Vòng Chung kết thế giới ACAWC 2018 được coi là hành trình khó tin của tuổi trẻ. Và hành trình ấy còn đặc biệt ý nghĩa khi em đã mang về tấm Huy chương Đồng ngay trong mùa giải ACAWC đầu tiên Việt Nam tham dự. Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban tổ chức cuộc thi cấp quốc gia (IIG Việt Nam) đã tạo ra sân chơi trí tuệ, bổ ích này để học sinh – sinh viên Việt Nam được tranh tài trên đấu trường quốc tế; cảm ơn các thầy cô bộ môn Đa phương tiện của Học viện Bưu chính Viễn thông cơ sở TP Hồ Chí Minh đã luôn hỗ trợ em chuẩn bị hành trang kiến thức và kỹ năng toàn diện; cảm ơn gia đình em đã luôn động viên và giúp đỡ em có được những thành công ngày hôm nay.” Trên cương vị Đại sứ ACA, Thảo Nguyên tự nhủ sẽ chia sẻ những kiến thức và trải nghiệm đạt được trong suốt cuộc thi ACAWC 2018 để giúp đỡ các bạn trẻ Việt Nam vươn đến ước mơ của bản thân. Với thành tích vang dội trong cuộc thi ACAWC 2018, Đại sứ ACA 2018 Nguyễn Trần Thảo Nguyên đã khắc tên Việt Nam trên bản đồ trí tuệ sáng tạo thế giới. Đây cũng là minh chứng khẳng định tài năng thiết kế sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam. Đối với bạn bè năm châu, tuổi trẻ Việt Nam ngày càng khẳng định là một đối thủ nặng ký trên các đấu trường trí tuệ quốc tế. Mai Thảo

Gây dựng uy tín từ nước mắm thủ công

TĐKT - Với bản tính cần cù, chịu khó, ham học, anh  Lý Quốc Dân, Chủ cơ sở sản xuất mắm 24 Tân Thịnh (xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đã vươn lên làm giàu từ nghề truyền thống của gia đình. Thôn Lâm Trúc 1, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định là thôn nghèo, đất đai cằn cỗi, nhiều đồi gò, ít ruộng lúa, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông và ngư nghiệp. “Cuộc sống gia đình tôi có phần khó khăn, bố mẹ làm nghề biển chỉ đủ ăn, trang trải cuộc sống cho con ăn học chứ không có dư giả. Qua tìm hiểu và sẵn có kinh nghiệm nên năm 2000, khi tôi 14 tuổi, ba mẹ tôi chuyển nghề sang chế biến nước mắm. Nước mắm làm ra chủ yếu bán cho bà con lân cận và chợ vùng quê, từ đó thu nhập ngày càng ổn định hơn.” - anh Dân chia sẻ. Xưởng lọc nước mắm thủ công của anh Dân Phụ giúp ba mẹ trong việc chế biến nước mắm, được ba mẹ chỉ dẫn nhiều, khi đến tuổi trưởng thành anh đã có thể làm nghề thành thạo. Đồng thời, anh tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật về chế biến nước mắm do tỉnh và huyện tổ chức. Qua những buổi tập huấn, anh Dân ấp ủ việc mở rộng nghề sản xuất nước mắm thủ công với quy mô lớn hơn so với cách làm “nhỏ giọt” lâu nay. Sản phẩm nước mắm của anh Dân tham gia Hội chợ thương mại Quy Nhơn Để thực hiện ý tưởng, năm 2008, anh Dân mạnh dạn vay 200 triệu đầu tư mua cá gốp để chế biến nước mắm và đăng ký thương hiệu nước mắm 24 Tân Thịnh. Ban đầu anh Dân áp dụng theo phương pháp chế biến truyền thống. Sau khi được tập huấn và tham quan học hỏi các mô hình khác trong và ngoài tỉnh, anh dần cải tiến và áp dụng thêm một số tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới vào sản xuất. Cùng với nguồn nguyên liệu và nguồn lao động dồi dào có tại địa phương, quá trình sản xuất của gia đình anh thuận lợi, cho thu nhập ổn định. Lợi nhuận từ việc sản xuất, kinh doanh nước mắm mang lại cho anh hàng trăm triệu đồng mỗi năm và tăng dần theo từng năm. Năm 2013, cơ sở nước mắm của anh bán được 12.000 lít nước mắm, cho lợi nhuận 180 triệu đồng. Đến năm 2017, anh bán được 18.000 lít nước mắm cho lợi nhuận đạt 400 triệu đồng. Bên cạnh việc phát triển kinh tế từ sản xuất nước mắm, vừa qua anh Dân còn đầu tư vốn cùng ông Lê Văn Luận mở thêm một cơ sở bún, bánh tráng các loại, mang tên cơ sở Bánh tráng Phương Trang. Cơ sở này hiện nay đang phát triển rất mạnh tại địa phương, giải quyết việc làm cho 15-20 lao động thường xuyên tại địa phương với mức thu nhập 4-6 triệu đồng/người/tháng. Có tháng cao điểm, hàng nhiều, cơ sở của anh cần đến 30 - 35 lao động. Chia sẻ về thành công của mình, anh Dân cho biết: Muốn thành công, bản thân phải quyết đoán, mạnh dạn đầu tư, phải cần cù, chịu khó. Đặc biệt tích cực tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, tham quan các mô hình phát triển kinh tế ở các tỉnh khác. Bên cạnh đó, phải thực hiện tốt vệ sinh, an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất gắn với vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe con người. Bên cạnh việc phát triển kinh tế gia đình, anh Dân tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tham gia Hội, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, tạo việc làm ổn định, giúp đỡ hộ nghèo có việc làm, thu nhập khá và vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, hàng năm gia đình anh còn góp tiền cho quỹ đền ơn, đáp nghĩa và quỹ khuyến học của địa phương, ủng hộ cho quỹ hỗ trợ nông dân của xã, thôn. Tuệ Minh  

Thành công nhờ đam mê

TĐKT - Vào đầu tháng 8 vừa qua, học sinh Đoàn Đức Thanh – thí sinh nhỏ tuổi nhất đại diện của Việt Nam tham dự Vòng Chung kết thế giới cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2018 (MOSWC 2018) tại Orlando, Florida, Hoa Kỳ đã xuất sắc giành Huy chương Đồng danh giá của nội dung thi Microsoft Word 2013. Đoàn Đức Thanh, học sinh lớp 10, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định)  giành Huy chương Đồng nội dung MOS Word tại Vòng chung kết Thế giới MOSWC 2018 Bằng trí tuệ và bản lĩnh, Đức Thanh,  học sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (tỉnh Nam Định) đã vượt qua hơn 150 thí sinh tiêu biểu đến từ trên 50 quốc gia trên thế giới và giành chiến thắng vinh quang. Đáng chú ý, tại Vòng Chung kết Thế giới Cuộc thi MOSWC, trong mỗi nội dung thi chỉ có duy nhất một bộ Huy chương bao gồm: 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Trước đó, tại cuộc thi cấp quốc gia tại Việt Nam, Đức Thanh đã vượt qua hơn 1000 thí sinh là học sinh, sinh viên đến từ gần 200 trường đại học, cao đẳng và các trường THPT, THCS trên cả nước, trong đó có tới 23 đội tuyển học sinh phổ thông do 23 tỉnh, thành phố đề cử để trở thành Đại sứ MOS Word của Việt Nam tham gia tranh tài trên đấu trường quốc tế. Thành công của Đức Thanh tại Vòng Chung kết thế giới đã nối dài bảng thành tích của Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định). Trong 2 năm liền tham dự Cuộc thi MOSWC, nhà trường đều có học sinh vinh dự đại diện cho Việt Nam tham dự VCK thế giới tại Hoa Kỳ và cùng đạt Huy chương Đồng thế giới nội dung Microsoft Word 2013. Người mang về niềm tự hào đó chính là Đại sứ MOS 2017 Bùi Mạnh Tú và Đại sứ MOS 2018 Đoàn Đức Thanh. Khi được hỏi về bí quyết đạt được thành công, Đức Thanh chia sẻ: “Thành công ngày hôm nay của em là nhờ niềm đam mê với bộ môn Microsoft Word. Em được tiếp xúc với môn tin học từ khi học tiểu học và niềm đam mê của em với bộ môn này cứ dần lớn lên từ đó.” Với niềm yêu thích từ nhỏ với môn tin học, Đức Thanh đã tự tìm tòi, học hỏi và được sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô giáo có chuyên môn cao, từ đó kiến thức và kỹ năng tin học của em ngày càng được củng cố. Đoàn Đức Thanh thành công nhờ đam mê Nhờ thế mạnh với nội dung MOS Word, Đức Thanh thường xuyên tham gia hỗ trợ các thầy cô và bạn bè soạn thảo văn bản, sử dụng các ứng dụng của MOS Word cho các hoạt động trong học tập và cuộc sống. Không chỉ thành thạo về tin học văn phòng, nam sinh đất học này cũng là một “cao thủ” tiếng Anh và đây chính là lợi thế khi em tham gia cuộc thi MOSWC. “Vì nội dung đề thi và tài liệu ôn tập đều bằng tiếng Anh nên việc học thật tốt tiếng Anh cũng là chìa khóa giúp em đạt được thành công trong môn tin học.”– Đức Thanh tâm sự. Đối với Đức Thanh, cuộc thi MOSWC là một sân chơi trí tuệ bổ ích dành cho thế hệ trẻ Việt Nam. Thông qua cuộc thi, Tin học văn phòng MOS càng trở nên gần gũi với các em học sinh, sinh viên, không hề phức tạp và khô khan như mọi người vẫn nghĩ. Đức Thanh cũng gửi đến các bạn trẻ một thông điệp rằng: Chỉ cần có đam mê và ham học hỏi thì nhất định mỗi người sẽ tự tìm ra niềm vui và kiến thức quý giá trong bộ môn này. Mai Thảo  

Gặp mặt cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển tiêu biểu

TĐKT - Ngày 15/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát biển; đại biểu cấp ủy, chính quyền, bà con ngư dân của 11 xã, huyện đảo và đại biểu các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội. Cùng dự, có: Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thượng tướng Lê Chiêm chủ trì buổi gặp mặt Cách đây 20 năm, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển và thềm lục địa của Việt Nam, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã được thành lập. Trong thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát biển đã làm tốt công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, xứng đáng là lực lượng chủ trì trong bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp pháp luật, dân sự. Lực lượng đã chủ động trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân; thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng; đồng thời, thường xuyên quan tâm và triển khai hiệu quả công tác dân vận, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân trên biển. Đặc biệt, từ đầu năm 2017, lực lượng Cảnh sát biển đã triển khai có hiệu quả mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” ở các xã, huyện đảo xa đất liền, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh. Đây là mô hình mới góp phần xây dựng hệ thống chính trị xã, huyện, đảo vững mạnh, làm cơ sở xây dựng thế trận lòng dân trên biển, giúp bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, vừa làm giàu cho gia đình, quê hương, đất nước, vừa góp phần đấu tranh bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo của Tổ quốc. Sự tham gia của bà con ngư dân trên các vùng biển là “sự hiện diện dân sự”, “những cột mốc sống trên biển”, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Các doanh nghiệp và tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực hỗ trợ về kinh phí và vật chất để cùng Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc mà lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã đạt được trong suốt chặng đường vẻ vang 20 năm qua; biểu dương các tập thể, cá nhân, đặc biệt là các ngư dân có thành tích tiêu biểu tham dự Lễ tôn vinh “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Đồng thời nhấn mạnh, biển, đảo Việt Nam có một vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là không gian sinh tồn và phát triển của dân tộc. Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đất nước từng bước trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, được giao nhiệm vụ chủ trì bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc bằng biện pháp pháp luật, dân sự, lực lượng Cảnh sát biển cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để nắm chắc, chủ động tổng hợp, phân tích, dự báo chính xác tình hình; kịp thời đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý có hiệu quả các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Lực lượng Cảnh sát biển phải thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật; chủ động tham gia tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ môi trường và ứng phó với các sự cố trên biển; thực hiện tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế... Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã, huyện đảo, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, đồng thời vận động các nguồn lực xã hội để đồng hành với ngư dân có chiều sâu và thực chất. Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý cấp ủy, chính quyền các địa phương ven biển, trong đó có các xã, huyện đảo tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 thành các kế hoạch, biện pháp cụ thể để xây dựng, phát triển kinh tế biển bền vững; gắn phát triển nuôi trồng với nâng cao hiệu quả khai thác, đánh bắt; phát triển các ngành dịch vụ du lịch; kết hợp chặt chẽ kinh tế biển với bảo đảm quốc phòng, an ninh; chăm lo đời sống văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng các xã, huyện đảo phát triển về kinh tế, xã hội, mạnh về quốc phòng, an ninh, vừa là cửa ngõ để vươn ra biển lớn, vừa là pháo đài tiền tiêu để tạo thành thế phòng thủ nhiều tầng, nhiều lớp vững chắc. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị bà con ngư dân cần phát huy những phẩm chất tốt đẹp, cần cù, chịu thương, chịu khó, yêu nghề và yêu biển; đoàn kết, khắc phục khó khăn, hiểm nguy để bám biển, bám ngư trường truyền thống; tích cực áp dụng khoa học - kỹ thuật trong đánh bắt và khai thác hải sản theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ môi trường biển; đồng thời tích cực hỗ trợ các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên biển. Các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp cần phát huy tinh thần nhân ái, tấm lòng và tình cảm hướng về biển, đảo, tiếp tục cùng Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, tích cực tham gia xây dựng các công trình dân sinh có ý nghĩa thiết thực, có giá trị sử dụng lâu dài trên các xã, huyện đảo và trực tiếp hỗ trợ ngư dân trong khai thác, đánh bắt, chế biến và tiêu thụ hải sản. Nguyên Hải

Chiến sĩ nuôi quân xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân

TĐKT –  Hơn 20 năm công tác trong quân ngũ, gần 10 năm làm bếp trưởng, Thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Đoàn Thị Toán, nhân viên Nhà khách, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân luôn nhiệt huyết, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ân cần, chu đáo, chăm chút từng bữa ăn chất lượng cho bộ đội, đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm, chị được mệnh danh là “Chiến sĩ nuôi quân xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân”. Sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống cách mạng - xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, năm 1995, chị nhập ngũ, công tác tại Lữ đoàn 170 Hải quân. Thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Đoàn Thị Toán chăm sóc vườn rau của đơn vị Hơn 20 năm rèn luyện trong môi trường quân đội, dù ở bất cứ đâu, trên cương vị công tác nào, chị cũng nêu cao tính gương mẫu; gương mẫu qua từng lời nói, việc làm cụ thể hàng ngày, chấp hành nền nếp, chế độ, lễ tiết, tác phong quân nhân cũng như trong ứng xử. Lữ đoàn 170 là đơn vị lớn, đông người, trước khi được xây mới, khu bếp ăn khá thô sơ, dụng cụ cấp dưỡng không đồng bộ, quân số của bộ phận thường xuyên thiếu so với biên chế. Khó khăn là thế nhưng trên cương vị bếp trưởng, phụ trách công tác nuôi dưỡng, phục vụ bộ đội, chị luôn chủ động học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cải tiến, chế biến món ăn. Chị chia sẻ: “Cũng là vợ bộ đội, thấu hiểu những vất vả, gian lao trong những giờ thao trường huấn luyện, đặc biệt là đối với bộ đội Hải quân, nên tôi luôn tâm niệm: Cũng một miếng thịt, một miếng đậu, một con cá nhưng mình trăn trở một tí, cố gắng một tí, đặt vị trí của người ăn trong bếp như chính người thân gia đình của mình, từ đó mình chế biến sao cho bộ đội được đổi bữa, lạ miệng, ăn sẽ ngon hơn, nhiều hơn...” Với tình thương yêu và lo lắng cho bộ đội, chị luôn nhắc nhở mọi người trong bộ phận mình quản lý phải nêu cao trách nhiệm phục vụ bữa ăn, bảo đảm bộ đội phải được ăn ngon, ăn hết tiêu chuẩn, đúng giờ, đúng bữa. Để làm được điều ấy, sau mỗi bữa ăn, chị luôn lắng nghe ý kiến góp ý của bộ đội, linh hoạt thay đổi thực đơn để mọi người thấy ngon miệng, hài lòng về các món ăn và tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên nhà bếp. Với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170, chị không chỉ là một bếp trưởng mà còn  giống như một người mẹ, người chị ân cần chỉ bảo cho các con, em của mình những kinh nghiệm trong công việc, cuộc sống. Chị mang đến cho họ cảm giác thân thuộc, trìu mến như ở trong chính gia đình của mình. Trong mọi nhiệm vụ, chị luôn thẳng thắn đóng góp ý kiến, bàn biện pháp để phục vụ bộ đội tốt nhất. Trong quá trình làm việc, chị luôn rèn cho bản thân cũng như bộ phận phục vụ tính cụ thể, tỉ mỉ và đặc biệt không được bỏ qua, coi nhẹ bất cứ một quy trình nào trong quy tắc đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống thất thoát tiêu chuẩn của bộ đội và tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài thời gian chuẩn bị bữa ăn phục vụ bộ đội, chị cùng tập thể bộ phận bếp tận dụng thời gian, giờ nghỉ, ngày nghỉ, thực phẩm thừa tổ chức tăng gia sản xuất như nuôi lợn, trồng rau, thả cá… Những sản phẩm tăng gia từ đây được đưa vào bữa ăn đều đảm bảo chất lượng tốt hơn thị trường vì không có thuốc kích thích, tăng trọng. Do vậy chất lượng bữa ăn của bộ đội tốt hơn, ngon hơn. Chị nói, nghề nấu ăn tuy “làm dâu trăm họ”, nhưng đó không chỉ là nghề, là nhiệm vụ, mà còn là sự nghiệp của chị. Và niềm vui ấy khi thấy bộ đội ăn ngon miệng, ăn hết suất là những món quà vô giá mà chị nhận được từ những người đồng đội thân yêu. Trên cương vị mới là nhân viên nhà khách Lữ đoàn, công việc đặc thù đòi hỏi có nhiều đổi mới, chị không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật cải tiến, chế biến món ăn sao cho phù hợp với yêu cầu cao của các đoàn khách đến đơn vị công tác. Trong giao tiếp, chị cởi mở hướng dẫn và quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất buồng, bàn một cách tỉ mỉ, khoa học, hợp lý. Ngoài công tác chuyên môn, chị còn được chị em tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ phụ nữ. Quán triệt tinh thần nêu gương, tình thương, trách nhiệm trong hoạt động hội, chị luôn tích cực tham gia các phong trào và kịp thời phổ biến chương trình hoạt động của hội tới từng hội viên; nắm bắt tình hình, hoàn cảnh của từng hội viên để kịp thời giúp đỡ, động viên chị em tham gia phong trào của hội. Bận rộn là vậy, nhưng chị luôn cố gắng sắp xếp công việc để có thời gian chăm lo cho gia đình. Và chị thật may mắn khi chồng, con thông cảm, xắn tay cùng làm công việc nhà. Niềm vui cùng tham gia lao động đã lan tỏa đến mọi thành viên trong gia đình. Tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, gương mẫu, 5 năm qua trên cương vị là bếp trưởng bếp cơ quan, nhân viên Nhà khách Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân, chị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đã được thủ trưởng các cấp ghi nhận bằng nhiều phần thưởng: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, danh hiệu “Chiến sĩ nuôi quân suất sắc nhất Quân chủng”; được Chính ủy Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Phụ nữ Hải quân tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen. Phương Thanh

Vùng 1 Hải quân tuyên dương 74 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2013 – 2018

TĐKT - Ngày 10/8, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân (Quân chủng Hải quân) đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Phó Chính ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân chủng Hải quân dự và chỉ đạo Đại hội.   Đại hội thi đua Quyết thắng Vùng 1 Hải quân  giai đoạn 2013 – 2018 (ảnh: Vũ Hưởng) 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác thi đua, khen thưởng; có nhiều biện pháp tích cực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng sát với thực tiễn tình hình, yêu cầu nhiệm vụ. Phong trào thi đua Quyết thắng của Vùng cùng với các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, các ngành thực sự là nguồn động lực để các tập thể và cá nhân tích cực phấn đấu tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, mạnh mẽ. Phong trào thi đua đã góp phần tạo chuyển biến tiến bộ rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, các mặt công tác, tạo động lực xây dựng Vùng và các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo của Tổ quốc. Từ năm 2013 đến nay, Vùng đã tổ chức hơn 20 lượt tàu, xuồng, hàng trăm lượt xe thiết giáp, xe ô tô chuyên dụng và hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn trên biển, cứu giúp nhân dân các địa phương bị mưa lũ, chữa cháy rừng... Tính đến nay, toàn Vùng đã huy động được hàng nghìn ngày công và hơn 800 triệu đồng giúp đỡ nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ đê điều, chữa cháy rừng, xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách; tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 1.562 lượt người; tặng sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 triệu đồng… Từ thực tiễn phong trào thi đua Quyết thắng đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu xuất sắc, điển hình là 74 tập thể, cá nhân vinh dự được biểu dương, tôn vinh tại Đại hội. Đây là những tấm gương ưu tú, những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua Quyết thắng góp phần tô thắm, làm sáng đẹp thêm hình ảnh cao quý “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong giai đoạn mới. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải phát biểu tại Đại hội (ảnh: Vũ Hưởng) Phát biểu tại Đại hội, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Phó Chính ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân chủng Hải quân biểu dương những thành tích trong phong trào thi đua Quyết thắng của Vùng 1 những năm qua. Đồng thời yêu cầu trong giai đoạn tới, Vùng 1 Hải quân cần tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị (Khóa XI), Chỉ thị 507 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, làm cho các lực lượng trong toàn Vùng nhận thức đầy đủ vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng, ý nghĩa của phong trào thi đua Quyết thắng. Trên cơ sở đó, nâng cao trách nhiệm các cấp, các ngành và ý thức tự giác của cán bộ, chiến sĩ; khơi dậy tiềm năng sẵn có, đẩy mạnh thi đua làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc chất lượng tổng hợp của đơn vị, trước hết là xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua hướng vào thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Kết hợp chặt chẽ, lồng ghép có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng với các cuộc vận động của các cấp, các ngành; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng… Phương Thanh

Trang