Thanh Hóa: Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng
12/12/2023 - 08:15

BTĐKT - Ngày 8/12, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại UBND tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị, có các đồng chí: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo các địa phương, đơn vị được thanh tra.

Về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, có đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban; Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra…

Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương công bố kết luận thanh tra

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố kết luận thanh tra. Theo đó, thực hiện Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 18/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 và Quyết định số 167/QĐ-BTĐKT ngày 7/8/2023 của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, từ ngày 15/8 - 25/8/2023, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại UBND tỉnh Thanh Hóa và 14 cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc tỉnh.

Theo kết luận thanh tra, nhìn chung, công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh Thanh Hóa được thực hiện theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua giữa các tập thể, cá nhân trong tỉnh; chỉ đạo các cấp, các ngành tiến hành sơ, tổng kết các phong trào thi đua, tổ chức tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

Các phong trào thi đua có nhiều hình thức, nội dung bám sát với yêu cầu nhiệm vụ, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện các phong trào thi đua, kết hợp các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh với các phong trào của từng ngành, từng địa phương, đơn vị nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Công tác khen thưởng cơ bản được thực hiện theo quy trình, tiêu chuẩn và thủ tục quy định, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, kịp thời và đúng đối tượng. Việc xét khen thưởng đã quan tâm đến người trực tiếp lao động, công nhân, nông dân. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến được thành lập và hoạt động theo quy định. Công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương được quan tâm thực hiện.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn thanh tra của UBND tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị thanh tra trực tiếp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận thanh tra theo quy định. Các đơn vị không được thanh tra trực tiếp cũng nên rà soát, hoàn thiện công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm cập nhật các nội dung mới của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành để chủ động xây dựng các quy định cho đồng bộ, thống nhất và phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất các nội dung trong kết luận thanh tra, giao Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai khắc phục các tồn tại, hạn chế; đồng thời, xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai các quy định mới về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Nguyệt Hà