Văn bản TĐKT

Loại Ngày ban hànhsắp xếp tăng dần
Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Chỉ thị 16/07/2021 Tải xuống Chi tiết
Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
Luật 08/06/2021 Tải xuống Chi tiết
Đề cương báo cáo rà soát, đánh giá tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng (dành cho khối địa phương)
Biểu mẫu 26/05/2021 Tải xuống Chi tiết
Đề cương báo cáo rà soát, đánh giá tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng (dành cho khối bộ ngành)
Biểu mẫu 24/05/2021 Tải xuống Chi tiết
Kế hoạch số 10-KH/ĐUBNV ngày 29/4/2021 của Đảng ủy Bộ Nội vụ
Kế hoạch 29/04/2021 Tải xuống Chi tiết
Thư mời đặt mua Tạp chí năm 2021
Công văn 13/01/2021 Tải xuống Chi tiết
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước
Kế hoạch 06/06/2020 Tải xuống Chi tiết
Kế hoạch Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Kế hoạch 24/05/2019 Tải xuống Chi tiết
Thông báo Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương tại một số vụ, đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Thông báo 15/12/2018 Tải xuống Chi tiết
Danh sách 70 điển hình tiên tiến tuyên dương tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc
Chương trình 28/05/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 346/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
Thông báo 27/03/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 318/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
Biểu mẫu 09/03/2018 Tải xuống Chi tiết
Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
Chỉ thị 23/01/2018 Tải xuống Chi tiết
Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng
Nghị định 31/07/2017 Tải xuống Chi tiết
Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Chỉ thị 19/06/2016 Tải xuống Chi tiết

Trang