Diễn đàn

Thủ tướng: Thi đua khen thưởng phải gắn với nhiệm vụ, tránh bệnh hình thức

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều này khi chủ trì Phiên họp thứ 7 của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, sáng 25/1. Cùng dự có Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, cùng lãnh đạo các bộ ngành, thành viên hội đồng. Thi đua khen thưởng đạt được nhiều kết quả quan trọng Tại hội nghị, các thành viên của Hội đồng đánh giá thực trạng công tác thi đua, khen thưởng và phân tích rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đưa ra các nhiệm vụ mục tiêu, giải pháp năm 2024 nhằm đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; hoàn thiện ban hành quy chế làm việc của Hội đồng theo hướng phân công rõ nhiệm vụ, phát huy vai trò của từng thành viên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hội đồng. Toàn cảnh phiên họp. Năm 2023 kết quả công tác thi đua khen thưởng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát huy vai trò, triển khai tích cực, hiệu quả các hoạt động và hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó đã đôn đốc các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm; góp phần thúc đẩy phát triển KTXH năm 2023.   Tham mưu, đề xuất triển khai tích cực, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, Công tác thi đua khen thưởng được các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả; phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030" được tích cực triển khai. Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" được hưởng ứng, triển khai đồng bộ, hiệu quả, 100% bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai, là một điểm sáng trong triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng chiến lược. Đã khởi công, khánh thành nhiều dự án hạ tầng quan trọng; năm 2023 đưa vào sử dụng 475 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài đường cao tốc đến nay là khoảng 1.900 km, là tiền đề để thực hiện thành công mục tiêu 3.000 km cao tốc vào năm 2025. Các bộ, ban, ngành, địa phương đã tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua một cách phong phú, sôi nổi, thiết thực, rộng khắp hướng vào việc thực hiện các nhiệm vụ khó, trọng tâm, cấp bách, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KTXH năm 2023 điển hình như các phong trào: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"... Nhiều phong trào thi đua được phát động, triển khai có hiệu quả, có tính lan tỏa cao; Công tác tôn vinh điển hình tiên tiến và khen thưởng được thực hiện kịp thời, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã có trên 1.900 quyết định khen thưởng cho trên 103.600 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc... Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và đóng góp tích cực của các đồng chí thành viên Hội đồng; các bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể đã hưởng ứng, phát động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng đã đạt được thời gian qua, đóng góp quan trọng vào triển khai thành công các nhiệm vụ chính trị của đất nước trong năm 2023. Bên cạnh đó Thủ tướng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh, cần thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng khó khăn thì càng phải thi đua để huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển KTXH năm 2024. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng. Thủ tướng cũng nhấn mạnh phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp tới tình hình thực tế, xuất phát từ nhân dân; đảm bảo triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh hình thức. Cùng với đó phải quan tâm tới bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng; khen thưởng phải đúng, trúng, kịp thời và phải quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá; đôn đốc thực hiện các phong trào thi đua, kịp thời khen thưởng, tránh việc phát động phong trào hình thức, để xảy ra sai sót. Chỉ rõ, tình hình thế giới năm 2024 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức nhiều hơn, Thủ tướng lưu ý, để góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó có phát huy vai trò cực kỳ quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Khuyến khích dám nghĩ dám làm, tránh bệnh thành tích Thủ tướng yêu cầu, bám sát chủ đề điều hành "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững" của Chính phủ, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH đã đề ra, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ thi đua khen thưởng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Phát động Phong trào thi đua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025, "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030"... Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương báo cáo công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tổng kết, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về thi đua khen thưởng; triển khai tích cực, hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng và các quy định liên quan Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, các ngành; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong tham mưu và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua khen thưởng. Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, các cấp, các ngành bảo đảm tính đại diện, thực chất; ban hành quy chế làm việc của Hội đồng thống nhất với Luật Thi đua, khen thưởng. Ban hành kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng bảo đảm hợp lý, thiết thực, khả thi. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; bảo đảm thực chất, hiệu quả, hướng về cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; tránh phô trương, hình thức, tiêu cực, lợi dụng cho mục đích cá nhân, lợi ích nhóm. Thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo vov.vn

Triển khai Đề tài độc lập cấp quốc gia nghiên cứu vai trò điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

BTĐKT - Sáng 12/1, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề tài độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu vai trò điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn hiện nay”. Chủ trì hội nghị có TS Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ nhiệm đề tài. Quang cảnh hội nghị Đề tài “Nghiên cứu vai trò điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn hiện nay” (mã số ĐTĐL.XH-04/23) do TS Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Chủ nhiệm, có 13 thành viên chính và 1 thư ký đề tài cùng tham gia. Đề tài được triển khai thực hiện từ tháng 12/2023 đến tháng 12/2025 với mục tiêu chung là nghiên cứu, đề xuất quan điểm, nhiệm vụ và các giải pháp phát huy vai trò của điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các năm tiếp theo. Để thực hiện được mục tiêu tổng quát, đề tài đưa ra các mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu cơ sở lý luận, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng về điển hình tiên tiến trong công tác thi đua, khen thưởng; những vấn đề thực tiễn trong quá trình phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các giai đoạn phát triển của đất nước, trên cơ sở đó luận giải rõ ràng các vấn đề lý luận và thực tiễn về điển hình tiên tiến trong công tác thi đua, khen thưởng. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua (kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, thách thức, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm...), đặc biệt từ khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (có hiệu lực từ ngày 1/6/2014). Trên cơ sở các vấn đề lý luận, thực tiễn và đánh giá thực trạng về phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, đề tài sẽ đề xuất quan điểm, các nhiệm vụ, giải pháp để phát huy vai trò điển hình tiên tiến trong đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Tại hội nghị, các thành viên đã đóng góp ý kiến chủ yếu vào việc phối hợp trong triển khai các nhóm công việc cụ thể. Theo đó, để phục vụ nội dung nghiên cứu, Ban chủ nhiệm đề tài dự kiến tổ chức 3 cuộc hội thảo ở 3 miền Bắc - Trung - Nam với các chủ đề: “Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng và điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua”; “Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương”; "Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”. Ngoài ra, Ban chủ nhiệm đề tài và người đứng đầu các nhóm nghiên cứu, các chuyên gia sẽ tổ chức 10 cuộc hội thảo nhóm với quy mô vừa và nhỏ, đi vào từng lĩnh vực chuyên sâu theo các nhóm vấn đề đặt ra trong các nội dung nghiên cứu của đề tài. Về điều tra, khảo sát thực tế trong nước, đề tài tập trung vào phương pháp phỏng vấn sâu, đối tượng là các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến đã được tôn vinh, nhân rộng trong thời gian qua để thu thập dữ liệu thông tin, từ đó góp phần đề xuất ra các giải pháp phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng Ngoài ra, dựa trên các nội dung nghiên cứu của đề tài, Ban chủ nhiệm dự kiến sẽ tổ chức điều tra, khảo sát thực tế tại 5 khối cơ quan, đơn vị theo nội dung nghiên cứu: Khối các cơ quan đảng; khối các cơ quan nhà nước; khối Mặt trận tổ quốc Việt nam và các tổ chức chính trị - xã hội; khối lực lượng vũ trang nhân dân; khối các doanh nghiệp. Tại mỗi khối cơ quan nêu trên, sẽ chọn từ 2 - 3 đơn vị tại các địa phương khác nhau; mỗi đơn vị điều tra 100 - 200 phiếu, tổng số là 2.800 phiếu. Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong việc điều tra chọn mẫu, Ban chủ nhiệm đề tài sẽ tổ chức điều tra, khảo sát tại các các bộ, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải phòng, Quảng Ninh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau. Về phương án hợp tác quốc tế, Ban chủ nhiệm dự kiến sẽ tổ chức đoàn 6 người đến Cộng hòa Séc trong 6 ngày (Dự kiến Quý IV năm 2024) để nghiên cứu khảo sát nhằm tìm hiểu kinh nghiệm Cộng hòa Séc về việc khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho phát triển đất nước. Đặc biệt là chế độ khen thưởng, quy trình khen thưởng, công tác tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích. Phát biểu kết luận hội nghị, TS Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ nhiệm đề tài đã đề nghị các thành viên chính triển khai các nội dung công việc trong kế hoạch phân công đúng với tiến độ thời gian đã đề ra. Đồng chí đặc biệt lưu ý hội thảo lần 3 cần đẩy nhanh tiến độ so với kế hoạch đề ra, dự kiến tổ chức vào tháng 10 hoặc 11/2024. Phương Thanh

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ về đổi mới tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua

BTĐKT - Chiều 28/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Đổi mới tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng”. Đề tài do ThS Nguyễn Công Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm chủ nhiệm. PGS. TS Nguyễn Thế Thắng, Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì cuộc họp. PGS. TS Nguyễn Thế Thắng, Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì cuộc họp Dự cuộc họp, có các thành viên của Hội đồng nghiệm thu; các đồng chí đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban; Đỗ Thúy Phượng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ; Bùi Quang Đức, Phó Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra. ThS. Nguyễn Công Hoan, Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt nội dung đề tài Báo cáo tại cuộc họp, ThS. Nguyễn Công Hoan, Chủ nhiệm đề tài cho biết: Tổ chức cụm, khối thi đua là một chủ trương của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chỉ đạo thực hiện từ năm 2005 và đã được các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương (sau đây gọi tắt là bộ, ban, ngành), các địa phương tổ chức triển khai trong cả nước. Việc tổ chức các cụm, khối thi đua được thực hiện trên cơ sở sự phân chia tương đối giữa các đơn vị, địa phương có chức năng, nhiệm vụ hoặc điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, tự nhiên tương đồng; các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cụm, khối cùng nhau phối hợp tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Thực hiện các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, trong những năm qua, tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua ở trung ương và các bộ, ban, ngành, địa phương đã được triển khai tích cực và đạt nhiều kết quả, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức phong trào thi đua và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Việc tổ chức và triển khai các hoạt động của cụm, khối thi đua đã tạo nên phương thức thi đua đa dạng, phong phú và là một nội dung quan trọng, không thể thiếu trong quá trình triển khai tổ chức phong trào thi đua từ trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, hoạt động của các cụm, khối thi đua còn có những bất cập, hạn chế: Các quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua chưa đầy đủ, có nội dung chưa phù hợp với thực tiễn; việc tổ chức cụm, khối thi đua chưa được triển khai đồng bộ và thống nhất tại các bộ, ngành, địa phương; chất lượng hoạt động của cụm, khối thi đua còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu; việc xây dựng nội dung tiêu chí thi đua, bình xét, chấm điểm trong cụm, khối chưa thống nhất, một số nội dung, tiêu chí thi đua và cơ cấu điểm còn chưa phù hợp, bất cập, cứng nhắc; một số chỉ tiêu định tính, chung chung, khó kiểm tra, thẩm tra, gây khó khăn trong đánh giá, bình xét, chấm điểm giữa các thành viên trong khối; việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các cụm, khối thi đua chưa thường xuyên; việc bình xét, suy tôn đơn vị dẫn đầu để đề nghị tặng Cờ thi đua hoặc các hình thức khen thưởng ở một số cụm, khối thi đua còn có biểu hiện hình thức, mang tính luân phiên… Việc lựa chọn đề tài “Đổi mới tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng” vừa có ý nghĩa khoa học vừa có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, từ đó tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các vấn đề về lý luận, cơ sở khoa học, cũng như nghiên cứu những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với phương thức tổ chức cụm, khối thi đua, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2024 - 2030 và những năm tiếp theo. Đề tài đã đi sâu nghiên cứu và làm sáng tỏ các nội dung cơ bản: Khái quát những vấn đề chung về công tác thi đua, khen thưởng, trong đó làm rõ cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng; nêu và phân tích khái niệm về thi đua, khái niệm về cụm, khối thi đua; nội dung hoạt động, đặc điểm, vai trò của cụm, khối thi đua; trên cơ sở đó rút ra các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của cụm, khối thi đua. Đề tài cũng đã hệ thống và khái quát lại các chủ trương của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các quy định của pháp luật về tổ chức cụm, khối thi đua; phân tích và làm rõ vai trò của cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua. Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của các cụm, khối thi đua trong cả nước, phân tích, đánh giá trên cơ sở các nội dung hoạt động của cụm, khối thi đua ở từng giai đoạn, để có cái nhìn tổng quan về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua hiện nay. Đánh giá những kết quả đã đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua, trong đó sâu phân tích, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện trên thực tiễn. Trên cơ sở các quan điểm và mục tiêu cơ bản, đề tài đã đề xuất một số giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. PGS. TS Nguyễn Thế Thắng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu tại cuộc họp Theo PGS. TS Nguyễn Thế Thắng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, Hội đồng đánh giá cao tính cấp thiết và ý nghĩa thực tiễn của đề tài. Đề tàilà một công trình công phu, có bố cục hợp lý và được trình bày khá cẩn thận.Đề tài đã góp phần củng cố về mặt lý luận, hệ thống hóa các nhu cầu thực tiễn và đưa ra những nét chính về các giải pháp nhằm đưa công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta phát triển mạnh mẽ hơn nữa cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.Tuy còn một số nhược điểm nhưng không ảnh hưởng lớn đến chất lượng của công trình. Ban chủ nhiệm đề tài nên tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên trong Hội đồng để sửa đổi đề tài cho hoàn thiện. Ban Chủ nhiệm đề tài chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng nghiệm thu và các đồng chí đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự cuộc họp. Đề tài đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu và được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại Đạt. Phương Thanh  

Một số giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

BTĐKT - Việc tổ chức và triển khai các hoạt động của cụm, khối thi đua đã tạo nên phương thức thi đua đa dạng, phong phú và là một nội dung quan trọng, không thể thiếu trong quá trình triển khai tổ chức phong trào thi đua từ trung ương đến địa phương. Đây cũng là điều kiện tốt để lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương nâng cao hơn nữa về trách nhiệm trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân tham gia, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước cũng như của các bộ, ban, ngành, địa phương. Hoạt động cụm, khối thi đua có ý nghĩa quan trọng trong việc đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng và trong cả nước nói chung. Trên cơ sở hoạt động của các cụm, khối thi đua, các cơ quan, tổ chức đơn vị đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua phạm vi toàn quốc hoặc của bộ, ban, ngành, địa phương, đồng thời phát động và triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung giải quyết những khâu khó, việc khó, những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất. Việc tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua đã tạo ra những “sân chơi” với những thành viên tham gia tương đối đồng đều và có sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ hoặc vị trí địa lý, điều kiện phát kinh tế, xã hội… từ hoạt động của cụm, khối thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương có cơ hội cùng nhau trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, so sánh giữa các đơn vị, tìm ra những mặt còn tồn tại, hạn chế để có các biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện phong trào thi đua. Các đơn vị trong Cụm thi đuacác tỉnhđồng bằng sông Hồng ký kết giao ước thi đua năm 2023 Những năm qua, các cụm, khối thi đua thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động thông qua nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và có ý nghĩa, như: Tổ chức hội thảo, tọa đàm về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức khảo sát, tham quan thực tế để tham khảo, học tập các mô hình, điển hình tiên tiến; phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ... Công tác đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, bình xét, suy tôn đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và các hình thức khen thưởng được thực hiện bảo đảm công khai, dân chủ, góp phần động viên các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, hoạt động của các cụm, khối thi đua còn có những bất cập, hạn chế: Các quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua chưa đầy đủ, có nội dung chưa phù hợp với thực tiễn; việc tổ chức cụm, khối thi đua chưa được triển khai động bộ và thống nhất tại các bộ, ngành, địa phương; chất lượng hoạt động của cụm, khối thi đua còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu; việc xây dựng nội dung tiêu chí thi đua, bình xét, chấm điểm trong cụm, khối chưa thống nhất, một số nội dung, tiêu chí thi đua và cơ cấu điểm còn chưa phù hợp, bất cập, cứng nhắc; một số chỉ tiêu định tính, chung chung, khó kiểm tra, thẩm tra, gây khó khăn trong đánh giá, bình xét, chấm điểm giữa các thành viên trong khối; việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các cụm, khối thi đua chưa thường xuyên; việc bình xét, suy tôn đơn vị dẫn đầu để đề nghị tặng Cờ thi đua hoặc các hình thức khen thưởng ở một số cụm, khối thi đua còn có biểu hiện hình thức, mang tính luân phiên… Do đó, để đổi mới tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua ở nước ta trong giai đoạn hiện nay cần thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau: Một là, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện vừa là giải pháp, vừa là mục đích để đổi mới tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua. Bởi vì, đây là những chủ thể liên quan trực tiếp, có vai trò quan trọng, quyết định chất lượng, nội dung, cách thức tổ chức và triển khai các hoạt động của cụm, khối thi đua ở các cấp, các ngành và trong cả nước. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thi đua, khen thưởng sẽ có tác động tích cực đến hoạt động của cụm, khối thi đua, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị đã đề ra tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng: “Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng... Mỗi chi bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở”. Các cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua cần nhận thức và quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, làm chuyển biến, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và việc tổ chức, hoạt động của cụm, khối thi đua trong tổng thể đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nói chung, gắn trách nhiệm của tổ chức Đảng, chính quyền, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua, nhằm phát triển phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua phải được thực hiện thống nhất từ trung ương đến địa phương, thường xuyên, cụ thể, kịp thời, nhất là ở cấp cơ sở, nhằm tạo sự chuyển biến đồng đều ở các cấp, các ngành, các địa phương. Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung tổ chức Hội nghị Sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Đề cao vai trò của các thành viên Hội đồng trong việc chỉ đạo, theo dõi hoạt động của các cụm, khối thi đua theo kế hoạch, trương trình công tác; tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động của các cụm, khối thi đua, chỉ đạo thực hiện, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề thực tiễn đặt ra trong hoạt động cụm, khối. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (cơ quan thường trực của Hội đồng) tiếp tục nghiên cứu tham mưu và hướng dẫn về hoạt động của cụm, khối thi đua sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nguyên vọng, điều kiện thực hiện của từng cụm, khối thi đua, tăng cường các hoạt động chung, có chiều sâu, tạo sự gắn kết giữa các đơn vị thành viên, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của cụm, khối thi đua. Đối với cụm, khối thi đua của các bộ, ban, ngành, địa phương, căn cứ các quy định của pháp luật, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn việc tổ chức các cụm, khối thi đua thống nhất trong cả nước và hoạt động thực sự thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên rà soát các văn bản quy định về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua, kịp thời hướng dẫn giải quyết khó khăn, vướng mắc, đặc biệt khi có vấn đề phát sinh phải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Hai là, tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua.Điểm neo Hoàn thiện các quy định của pháp luật có vai trò quan trọng trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả trên thực tếĐiểm neo. Cần có sự nghiên cứu, quy định cụ thể các nội dung về cụm, khối thi đua trong các văn bản quy định chi tiết, quy định biện pháp thi hành luật, trong đó quy định rõ về thẩm quyền tổ chức cụm, khối thi đua; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua; nội dung hoạt động, phương thức chấm điểm và bình xét khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị dẫn đầu cụm, khối thi đua và các nội dung có liên quan, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện hiệu quả, nâng cao chất lượng trong tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua.Điểm neoĐể hoạt động của cụm, khối thi đua được thực hiện bảo đảm đúng quy định, mục đích, yêu cầu, cần quy định cụ thể để định hướng các nội dung hoạt động của cụm, khối thi đua; đồng thời để các hoạt động của cụm, khối thi đua được da dạng, phong phú, cũng cần có quy định mở cho phép các cụm, khối thi đua căn cứ tình hình thực tiễn để tổ chức các hoạt động phù hợp, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Trên cơ thực tiễn hoạt động của cụm, khối thi đua, quy định một số nội dung hoạt động chủ yếu của các cụm, khối thi đua gồm: (1) Xây dựng quy chế hoạt động và nội dung, tiêu chí thi đua. (2) Ký kết giao ước thi đua và tổ chức triển khai phong trào thi đua. (3) Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và hoạt động của cụm, khối thi đua. (4) Chấm điểm thi đua và bình xét và đề nghị khen thưởng cho các tổ chức, đơn vị, địa phương dẫn đầu hoạt động của cụm, khối thi đua. Ngoài ra, có thể quy định các hoạt động khác như: Hội thảo, tọa đàm, trao đổi nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng; kiểm tra chéo giữa các đơn vị thành viên trong thực hiện phong trào thi đua; tổ chức tham quan, học tập mô hình, điển hình tiên tiến; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao… Ba là, đổi mới hoạt động của cụm, khối thi đua. Đổi mới hoạt động của cụm, khối thi đua đòi hỏi phải đổi mới toàn diện đối với các nội dung nêu trên, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cụm, khối thi đua và các phong trào thi đua trong cả nước, phù hợp với quan điểm định hướng của Đảng, Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nói chung và đối với các cụm, khối thi đua nói riêng.Về xây dựng quy chế hoạt động và nội dung, tiêu chí thi đua.Quy chế hoạt động là cơ sở để tổ chức các hoạt động của cụm, khối thi đua, vì vậy xây dựng quy chế có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm, khối thi đua. Để quy chế hoạt động của cụm, khối được đầy đủ, chặt chẽ, toàn diện, việc xây dựng các quy chế phải bảo đảm một số nội dung: Phải căn cứ trên cơ sở các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; trên cơ sở mục tiêu, yêu cầu, nội dung hoạt động và phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của cụm, khối thi đua cũng như từng thành viên, tạo cơ sở, nguyên tắc chung để tổ chức các hoạt động của cụm, khối thi đua. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đơn vị thành viên trong việc xây dựng quy chế hoạt động. Về ký kết giao ước thi đua và tổ chức triển khai phong trào thi đua. Trong đổi mới hoạt động của cụm, khối thi đua, việc ký kết giao ước thi đua và tổ chức triển khai phong trào thi đua là nội dung trọng tâm, có tính chất quyết định trong đánh giá hiệu quả hoạt động của cụm, khối thi đua. Hoạt động của cụm, khối thi đua hiệu quả phải xuất phát từ chất lượng, hiệu quả của các phong trào thi đua. Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và hoạt động của cụm, khối thi đua.Công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và các hoạt động của cụm, khối được quy định trong quy chế hoạt động và là một trong những hoạt động chung của các cụm, khối thi đua, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã thống nhất đề ra và bàn các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Chấm điểm thi đua và bình xét khen thưởng.Chấm điểm thi đua, bình xét khen thưởng là hoạt động của cụm, khối thi đua, nhằm đánh giá, ghi nhận kết quả thực hiện phong trào thi đua và hoạt động của các đơn vị thành viên. Vì vậy, kết quả chấm điểm thi đua và bình xét khen thưởng phải phản ánh đúng kết quả, thành tích của các cơ quan, đơn vị, địa phương; việc chấm điểm, bình xét khen thưởng thực hiện chính xác, kịp thời, đúng quy định sẽ có tác dụng động viên, khuyến khích, thúc đẩy phong trào thi đua nói chung và hoạt động của các cụm, khối thi đua nói riêng. Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng các cấp. Vai trò là cơ quan tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan thường trực, giúp việc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của các cụm, khối thi đua, thể hiện trên bốn nội dung chủ yếu: (1) Chủ trì tham mưu, nghiên cứu xây dựng các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng trong đó có các quy định về cụm, khối thi đua. (2) Đôn đốc, hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các cụm, khối thi đua trong cả nước. (3) Tham mưu thực hiện công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát. (4) Trực tiếp tham gia các hoạt động của cụm, khối thi đua. Vì vậy, đổi mới tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua phải gắn liền với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức cụm, khối thi đua. Hiện nay, tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp đang trong quá trình tổ chức, sắp xếp lại, chưa được ổn định, thống nhất, việc xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ chưa rõ ràng, ảnh hưởng tới việc tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng nói chung và hoạt động của cụm, khối thi đua nói riêng. Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần kịp thời quan tâm, tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng được nhanh chóng, ổn định, theo hướng thống nhất từ trung ương đến địa phương, đồng thời quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng; đặc biệt, cần xác định và quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với tổ chức và hoạt động của các cụm, khối thi đua ở các cấp, các ngành, các địa phương; tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng và hoạt động của cụm, khối thi đua. Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền tăng cường bố trí đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm chất lượng và số lượng; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ, nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, có năng lực tham mưu, nghiên cứu cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng, có khả năng tổ chức vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước và có kinh nghiệm thực tiễn... Trong công tác tham mưu về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua, bên cạnh việc nắm vững kiến thức, nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng, công chức, viên chức cần phải nắm bắt, có hiểu biết toàn diện về các nội dung liên quan như: Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, tính chất hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; vị trí địa lý, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương...; có khả năng theo dõi, tổng hợp, kết nối trong quá trình hướng dẫn triển khai hoạt động của cụm, khối thi đua, từ đó đưa ra các nội dung tham mưu phù hợp, hiệu quả cho cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cụm, khối thi đua. ThS. Nguyễn Công Hoan Tài liệu tham khảo Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam (2014), Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Hà Nội. Luật Thi đua, khen thưởng (2003), Nxb Lao động, Hà Nội. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (2005), Nxb Lao động, Hà Nội. Luật Thi đua, khen thưởng (2022).      

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong quân đội

BTĐKT - Sáng 15/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Tọa đàm khoa học "Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tại Bộ Quốc phòng". Tọa đàm khoa học "Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tại Bộ Quốc phòng" Dự và chủ trì tọa đàm, có các đồng chí: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; PGS. TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chào mừng Phát biểu chào mừng tọa đàm, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Trong quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức nhiều phong trào thi đua và tiến hành hiệu quả công tác khen thưởng. Cùng với tiến trình phát triển của cách mạng, công tác thi đua, khen thưởng trong quân đội luôn giữ vững và phát triển ngày càng sâu rộng, tạo ra động lực thi đua mạnh mẽ, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu, hăng say công tác, lao động, sản xuất, lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần to lớn vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến. Bước sang giai đoạn cách mạng mới, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 507/CT-QUTW ngày 28/7/2014 "Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam", Tổng cục Chính trị cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể, tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong quân đội. Việc đổi mới này được tiến hành đồng bộ, chặt chẽở các khâu, các bước, các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các mặt hoạt động, các lĩnh vực công tác. Thông qua đó đã tạo sự tiến bộ mạnh mẽ, đồng đều, vững chắc của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân, đặc biệt là trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ "Đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất", huấn luyện giỏi - sẵn sàng chiến đấu cao, chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết mong muốn qua tọa đàm nhận được sự góp ý, chia sẻ những kinh nghiệm quý trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng của Quân đội nhân dân Việt Nam từ các đồng chí lãnh đạo, các chuyên viên và cán bộ nghiên cứu của cơ quan trung ương; đồng thời mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các đồng chí trong thời gian tới, đặc biệt trong năm 2024, năm kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương điều hành tọa đàm Tại tọa đàm, các đại biểu, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung chính: Trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tổ chức các phong trào thi đua; công tác tổ chức, quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua; công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến. Các đại biểu cũng chia sẻ, đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị, tổchức trong Quân đội nhân dân Việt Nam; cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng tại Bộ Quốc phòng; tăng cường sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tại Bộ Quốc phòng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, văn hóa trong thi đua, khen thưởng - thực trạng và giải pháp; nâng cao chất lượng báo cáo chuyên đề về công tác thi đua, khen thưởng hệ cao cấp và trung cấp lý luận chính trị... PGS. TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu kết luận Kết luận tọa đàm, PGS. TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Tọa đàm đã góp phần quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, cũng như nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, bản thân mỗi cán bộ của các cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của công tác thi đua, khen thưởng. Tọa đàm cũng đã lan tỏa được những giá trị tích cực, tính thực tiễn trong việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị; qua đó, một lần nữa khẳng định giá trị bền vững của công tác thi đua, khen thưởng, thực sự là phương thức lãnh đạo của đảng, công cụ quản lý của Nhà nước, là động lực thúc đẩy mỗi tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay. Từ các kết quả đạt được của tọa đàm, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ có cơ sở để tổng kết, đánh giá toàn diện việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2014 - 2024. Từ đó, đề xuất các giải pháp và kiến nghị ban hành Chỉ thị, chủ trương mới của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay với giải pháp tập trung vào sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; văn hóa trong thực hiện thi đua, khen thưởng; kiểm soát quyền lực trong công tác thi đua, khen thưởng; đổi mới công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến; ứng dụng công nghệ thông tin để đưa công tác thi đua, khen thưởng ngày càng “gần dân” hơn nữa thông qua việc tổ chức học tập về thi đua, khen thưởng trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý cao cấp và trung cấp... PGS. TS Hoàng Phúc Lâm hi vọng các kinh nghiệm được chia sẻ tại tọa đàm sẽ được các cơ quan, đơn vị nghiên cứu áp dụng vào thực tế để từ đó có nhận thức và hành động đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng ngày càng phát triển, đi vào thực chất và bám sát thực tiễn. Mỗi đơn vị trong lực lượng quân đội sẽ cùng đẩy mạnh các phong trào thi đua để lập nhiều chiến công trong công cuộc giữ gìn và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phương Thanh

Thanh Hóa: Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng

BTĐKT - Ngày 8/12, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại UBND tỉnh Thanh Hóa. Dự hội nghị, có các đồng chí: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo các địa phương, đơn vị được thanh tra. Về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, có đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban; Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra… Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương công bố kết luận thanh tra Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố kết luận thanh tra. Theo đó, thực hiện Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 18/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 và Quyết định số 167/QĐ-BTĐKT ngày 7/8/2023 của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, từ ngày 15/8 - 25/8/2023, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại UBND tỉnh Thanh Hóa và 14 cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc tỉnh. Theo kết luận thanh tra, nhìn chung, công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh Thanh Hóa được thực hiện theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua giữa các tập thể, cá nhân trong tỉnh; chỉ đạo các cấp, các ngành tiến hành sơ, tổng kết các phong trào thi đua, tổ chức tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Các phong trào thi đua có nhiều hình thức, nội dung bám sát với yêu cầu nhiệm vụ, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện các phong trào thi đua, kết hợp các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh với các phong trào của từng ngành, từng địa phương, đơn vị nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Công tác khen thưởng cơ bản được thực hiện theo quy trình, tiêu chuẩn và thủ tục quy định, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, kịp thời và đúng đối tượng. Việc xét khen thưởng đã quan tâm đến người trực tiếp lao động, công nhân, nông dân. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến được thành lập và hoạt động theo quy định. Công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương được quan tâm thực hiện. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn thanh tra của UBND tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị thanh tra trực tiếp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới.  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận thanh tra theo quy định. Các đơn vị không được thanh tra trực tiếp cũng nên rà soát, hoàn thiện công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm cập nhật các nội dung mới của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành để chủ động xây dựng các quy định cho đồng bộ, thống nhất và phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất các nội dung trong kết luận thanh tra, giao Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai khắc phục các tồn tại, hạn chế; đồng thời, xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai các quy định mới về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Nguyệt Hà

Vai trò của cụm, khối thi đua trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở nước ta hiện nay

BTĐKT - Vận dụng sáng tạo những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về thi đua, thi đua xã hội chủ nghĩa vào hoàn cảnh nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng thi đua lên tầm tư tưởng, đường lối chính trị và phương pháp cách mạng, coi thi đua yêu nước là biểu hiện lòng yêu nước của người Việt Nam. Thi đua yêu nước là cốt cách, phẩm chất đạo đức cách mạng của người Việt Nam yêu nước. Việc tổ chức và triển khai các hoạt động của cụm, khối thi đua đã tạo nên phương thức thi đua đa dạng, phong phú và là một nội dung quan trọng, không thể thiếu trong quá trình triển khai tổ chức phong trào thi đua từ trung ương đến địa phương. Đây cũng là điều kiện tốt để lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương nâng cao hơn nữa về trách nhiệm trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân tham gia, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước. Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023 Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua yêu nước bắt nguồn từ sự ra đời của chế độ mới. Mỗi người lao động, dù là lao động trí óc, lao động sản xuất, hay lao động quản lý có lòng yêu nước, yêu chế độ đều nhận thức được: Thi đua ái quốc là ích lợi cho mình, ích lợi cho gia đình mình và lợi ích cho làng cho nước, cho dân tộc. Nội dung cốt lõi, cũng như bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, biến lòng yêu nước thành hành động cụ thể, thiết thực. Theo Người, thi đua không chỉ là hoạt động sáng tạo, tích cực trong lao động, trong công việc hằng ngày mà nó trở thành hoạt động tư tưởng và tinh thần, là biểu hiện của lòng yêu nước, là biểu hiện của tinh thần đấu tranh cách mạng, hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân và tinh thần quốc tế cao cả, biến thi đua thành sức của dân tộc trong lao động sản xuất và trong chiến đấu. Quan niệm thi đua là yêu nước được thể hiện ở việc lấy thi đua làm động lực phát huy tinh thần yêu nước, động lực đó được thể hiện bằng hành động thực tế; ngược lại lấy lòng yêu nước để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả thi đua. Đại diện lãnh đạo Hội đồng TĐKT Trung ương, các địa phương chứng kiến ký kết giao ước thi đua các tỉnh Cụm thi đua đồng bằng sông Hồng năm 2023 Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện thắng lợi các yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đề ra việc tổ chức hoạt động của các cụm, khối thi đua sẽ góp phần quan trọng để đánh giá năng lực làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trung tâm đã xác định. Việc tổ chức hoạt động của các cụm, khối thi đua do cơ quan có thẩm quyền thành lập cụm, khối thi đua chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức thực hiện. Cụm, khối thi đua ở trung ương do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức và hướng dẫn hoạt động. Ở cấp bộ, ban, ngành và các địa phương căn cứ tình hình cụ thể sẽ do bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp thành lập và chỉ đạo hoạt động. Qua nghiên cứu tổ chức hoạt động của các cụm, khối thi đua hiện nay, có thể khái quát vai trò tổ chức hoạt động của các  cụm, khối thi đua như sau: Một là, hoạt động cụm, khối thi đua có ý nghĩa quan trọng trong việc đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng và trong cả nước nói chung. Trên cơ sở hoạt động của các cụm, khối thi đua, các cơ quan, tổ chức đơn vị đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua phạm vi toàn quốc hoặc của bộ, ban, ngành, địa phương, đồng thời phát động và triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung giải quyết những khâu khó, việc khó, những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất. Mỗi ngành, mỗi lĩnh vực, mỗi địa phương đều tổ chức các phong trào thi đua đúng như lời Bác Hồ dạy: Ngành ngành thi đua, người người thi đua, tiêu biểu như: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"... Phong trào “Thi đua Quyết thắng” trong Quân đội nhân dân; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong lực lượng Công an nhân dân; phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong công nhân, viên chức, người lao động; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... Đặc biệt, đã có những phong trào thi đua mang tính chiến lược, dài kỳ đã tạo động lực mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực được người dân đồng tình hưởng ứng, trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua, góp phần tạo bước chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương "Người tốt, việc tốt", nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, lập nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa trong xã hội và tiếp tục thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển ở khắp các vùng, miền, hải đảo xa xôi, lĩnh vực, địa phương trong cả nước. Hai là, việc tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua đã tạo ra những “sân chơi” với những thành viên tham gia tương đối đồng đều và có sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ hoặc vị trí địa lý, điều kiện phát kinh tế, xã hội… từ hoạt động của cụm, khối thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương có cơ hội cùng nhau trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, so sánh giữa các đơn vị, tìm ra những mặt còn tồn tại, hạn chế để có các biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện phong trào thi đua. Trong quá trình hoạt động cụm, khối thi đua, các đơn vị thành viên cũng có cơ hội cọ sát, phát huy khả năng sáng tạo trong triển khai tổ chức phong trào thi đua; chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong chỉ đạo, quản lý cũng như tổ chức công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cũng như các phong trào thi đua của cụm, khối thi đua và của cả nước.  Ba là, thông qua các hoạt động chung của cụm, khối thi đua, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục nhận thức rõ hơn nữa về vị trí, vai trò của phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng; là một phương thức lãnh đạo của Đảng, công cụ quản lý của Nhà nước và là động lực thúc đẩy, góp phần phát huy tính sáng tạo, đoàn kết, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao từ đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đối với công tác thi đua, khen thưởng và hoạt động của cụm, khối thi đua. Trên cơ sở hoạt động của cụm, khối thi đua giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng giải quyết các vấn đề chung, trọng tâm, cần có sự phối hợp, liên kết giữa các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bốn là, hoạt động cụm, khối thi đua cũng là cơ sở giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp có cơ sở đánh giá kết quả, hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương; qua đó tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, đồng thời đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Hoạt động cụm, khối cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương một cách công khai, khách quan, là cơ sở để xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng theo quy định của pháp luật. Với vai trò quan trọng của đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nói chung và đổi mới tổ chức và hoạt động của các cụm, khối thi đua nói riêng đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, với sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, sự đồng lòng hưởng ứng và tham gia tích cực của Nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thành công cuộc đổi mới đất nước./. ThS. Nguyễn Công Hoan

Tập huấn sử dụng phần mềm “Quản lý và khai thác kết quả khen thưởng cấp nhà nước”

BTĐKT - Ngày 23 - 24/11, tại Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm "Quản lý và khai thác kết quả khen thưởng cấp nhà nước", thuộc Dự án “Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng” và đào tạo nhân sự quản trị vận hành hệ thống. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Tổ trưởng Tổ Chuyển đổi số năm 2022 dự lớp tập huấn. Toàn cảnh lớp tập huấn Tham gia lớp tập huấn còn có các thành viên Tổ Chuyển đổi số năm 2022; Phòng Quản lý và Khai thác hồ sơ (những người trực tiếp sử dụng phần mềm); viên chức, nhân viên của Trung tâm Thông tin - Truyền thông, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Phần mềm “Quản lý và khai thác kết quả khen thưởng cấp nhà nước” là công cụ để quản lý toàn bộ quyết định khen thưởng cấp nhà nước được lưu tại Ban, tra cứu thông tin khen thưởng, báo cáo thống kê; dễ sử dụng, nhanh chóng, chính xác; giúp tiết kiệm thời gian và nhân lực. Tại lớp tập huấn ngày 23/11/2023, các chuyên gia của Viettel đã mô tả tổng quan phần mềm, giới thiệu và hướng dẫn các học viên thực hành sử dụng phần mềm. Sau phần thực hành, các học viên đã có những góp ý, trao đổi với Viettel để chỉnh sửa và hoàn thiện phần mềm. Các đại biểu và học viên dự lớp tập huấn Ngày 24/11/2023, Viettel tiếp tục hướng dẫn các học viên nội dung quản trị vận hành hệ thống. Chuyên viên Phòng Quản lý và Khai thác hồ sơ thực hành sử dụng phần mềm PV

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức công tác thi đua, khen thưởng

BTĐKT - Chiều 17/11, Đoàn kiểm tra, giám sát (KTGS) của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương do đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội đồng TĐKT tỉnh Tiền Giang. Cùng dự có đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các thành viên Đoàn KTGS. Đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn KTGS Tiếp và làm việc với Đoàn KTGS có các đồng chí: Nguyễn Thành Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; Trần Thị Thanh Tuyết, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh Tiền Giang; các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Tiền Giang… Đồng chí Trần Thị Thanh Tuyết, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh Tiền Giang báo cáo tại buổi làm việc Theo báo cáo của Hội đồng TĐKT tỉnh Tiền Giang, thời gian qua, phong trào thi đua và công tác khen thưởng được tỉnh Tiền Giang triển khai theo đúng kế hoạch; đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn về chuyên môn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Hoạt động của các cụm, khối thi đua và công tác xét thi đua dần đi vào nền nếp. Cùng với triển khai 5 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, yêu cầu phát triển của từng cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu là: Chuyên đề thi đua “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; thi đua “Cải cách hành chính”; thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; thi đua “Nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên” giai đoạn 2022 - 2025; thi đua “Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm” giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh; thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2023 - 2025… Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức thực hiện có hiệu quả, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác khen thưởng thành tích phát triển kinh tế - xã hội có nhiều tiến bộ, khen đúng người, đúng việc, động viên kịp thời gương người tốt, việc tốt để giáo dục, góp phần tạo niềm phấn khởi trong lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng khen thưởng đối tượng là công nhân, nông dân, người lao động, người trực tiếp sản xuất, cán bộ khoa học kỹ thuật, các thành phần kinh tế và khen người tốt, việc tốt. Lấy hiệu quả công việc làm tiêu chuẩn bình xét trên nguyên tắc “công bằng, dân chủ và công khai”, góp phần đưa Luật Thi đua, khen thưởng đi vào cuộc sống. Tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trong năm 2021 chiếm 57,1%, năm 2022 chiếm 63,9% và 9 tháng đầu năm 2023 chiếm 61,7%. Hiện nay, tỉnh Tiền Giang không tồn đọng khen thưởng thành tích kháng chiến. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến rõ nét, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan báo, đài trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao đổi tại buổi làm việc Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn KTGS đã trao đổi với tỉnh đi sâu vào các nội dung cụ thể hóa các phong trào thi đua, các cuộc vận động của trung ương tại tỉnh; việc phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh; việc đổi mới phương pháp tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; việc kịp thời khen thưởng, biểu dương thành tích, đặc biệt của các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, những tập thể, cá nhân có đóng góp lớn cho các phong trào, các cuộc vận động; các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ TĐKT. Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi làm việc Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chúc mừng và biểu dương những thành tích mà tỉnh Tiền Giang đã đạt được trong thời gian qua. Để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục thực sự trở thành động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang ngày càng giàu đẹp, đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung: Đôn đốc các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, thấm nhuần sâu sắc tinh thần "càng khó khăn thì càng phải thi đua", tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục đề xuất, tham mưu hoàn thiện thể chế, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; kịp thời ban hành các quy định về thi đua, khen thưởng theo Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh chuyển đổi số; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao năng lực cán bộ thực thi. Tập trung làm tốt công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch. Tăng cường tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, sáng tạo, gương “Người tốt, việc tốt” để giáo dục, nêu gương, tạo sự lan tỏa, truyền cảm hứng trong cộng đồng, xã hội... Đoàn KTGS khảo sát thực tế tại vườn sầu riêng của ông Nguyễn Đình Phục ngụ ấp Hòa Thinh, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Đoàn KTGS tham quan Hợp tác xã Sầu riêng Ngũ Hiệp Trong chương trình, Đoàn KTGS đã đi khảo sát thực tế tại vườn sầu riêng của ông Nguyễn Đình Phục, ngụ ấp Hòa Thinh, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; tham quan Hợp tác xã Sầu riêng Ngũ Hiệp do ông Huỳnh Tấn Lộc làm Giám đốc. Phương Thanh

Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm, khối thi đua

BTĐKT - Sáng 26/10, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội thảo “Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm, khối thi đua, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng”. TS. Phan Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì hội thảo. Quang cảnh hội thảo Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của một số bộ, ban, ngành trung ương. ThS. Nguyễn Công Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo đề dẫn hội thảo Báo cáo đề dẫn hội thảo, ThS. Nguyễn Công Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết: Đề tài “Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm, khối thi đua, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng” do ThS. Nguyễn Công Hoan làm chủ nhiệm đã tiến hành nghiên cứu cơ sở khoa học, quan điểm, chủ trương và các quy định của pháp luật về việc tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua; đưa ra khái niệm, nội dung, phân tích đặc điểm, các yếu tố ảnh hưởng, từ đó làm rõ các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua; quá trình triển khai việc tổ chức cụm, khối thi đua đến nay. Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ thêm một số vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua, đề xuất các giải pháp đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2024 - 2030. TS. Phan Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội thảo Phát biểu tại hội thảo, TS. Phan Văn Hùng cho biết: Tổ chức thi đua theo cụm, khối là một chủ trương của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chỉ đạo thực hiện từ năm 2006 và đã được các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai trong cả nước. Việc tổ chức các cụm, khối thi đua được thực hiện trên cơ sở sự phân chia tương đối giữa các đơn vị, địa phương có chức năng, nhiệm vụ hoặc điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, tự nhiên tương đồng. Các đơn vị, địa phương trong cụm, khối cùng nhau phối hợp tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Từ năm 2010, việc tổ chức cụm, khối thi đua làm cơ sở để đề nghị tặng Cờ thi đua đã được thể chế hóa thành các quy định của pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện nền nếp trong phạm vi cả nước. Đến năm 2022, vấn đề này đã được luật hóa tại Khoản 2 Điều 16 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Trên cơ sở quy định của pháp luật và hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, trong những năm qua, tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua ở trung ương và các bộ, ban, ngành địa phương đã được triển khai tích cực và đạt được nhiều kết quả; tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức phong trào thi đua và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Các cụm, khối thi đua thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng và có ý nghĩa: Tổ chức hội thảo, tọa đàm về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức khảo sát, tham quan thực tế để tham khảo, học tập các mô hình, điển hình tiên tiến; phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ… Công tác đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, bình xét, suy tôn đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và các hình thức khen thưởng được thực hiện bảo đảm công khai, dân chủ, góp phần động viên các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, hoạt động của các cụm, khối thi đua còn có những bất cập, hạn chế. Các kiến nghị, đề xuất của các nhà khoa học, nhà quản lý tại hội thảo sẽ góp phần bổ sung, hoàn thiện các vấn đề về lý luận, cơ sở khoa học, cũng như nghiên cứu những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với phương thức tổ chức thi đua cụm, khối, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng những năm tiếp theo, đặc biệt trong quá trình triển khai Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 (có hiệu lực từ 1/1/2024), có quy định về hình thức và phạm vi thi đua theo cụm, khối do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức. Tại hội thảo, các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng đã trao đổi, thảo luận về các nội dung: Một số vấn đề lý luận về cụm, khối thi đua theo chủ trương của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; chủ trương và các quy định của pháp luật về việc tổ chức cụm, khối thi đua; đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua tại một số bộ, ngành, địa phương; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức phong trào thi đua trong các cụm, khối thi đua; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm, khối thi đua, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng… ThS. Đỗ Thúy Phượng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao đổi tại hội thảo Theo ThS. Đỗ Thúy Phượng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương: Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác tổ chức cụm, khối thi đua, cần nghiên cứu, tìm hiểu một cách sâu sắc và toàn diện về nội dung này, đặc biệt là những vấn đề thực tiễn, tiếp tục hoàn thiện các vấn đề mang tính lý luận. Từ đó, đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức và hoạt động của các cụm, khối thi đua; đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cụm, khối thi đua trong cả nước... ThS. Bùi Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi tại hội thảo Để nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm, khối thi đua trong các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, ThS Bùi Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất một số giải pháp: Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị tham gia phong trào thi đua; tiếp tục quán triệt và thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, xây dựng và hoàn thiện các quy định về công tác thi đua cụm, khối trong các bộ, ngành; nâng cao vai trò của bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng trong việc tổ chức và hoạt động thi đua theo cụm, khối. Ông Nguyễn Đình Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế trao đổi tại hội thảo Ông Nguyễn Đình Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế và ThS. Bùi Quang Đức, Phó Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đều nêu lên ý kiến: Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp cần làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, sắp xếp các đơn vị tham gia cụm, khối đảm bảo tính tương đối về đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, để khi tổ chức thi đua, các đơn vị có điều kiện để học tập, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. ThS. Bùi Quang Đức, Phó Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao đổi tại hội thảo Ngoài ra, việc chia khối thi đua phải bám sát các văn bản quy định của trung ương về việc chia khối thi đua, về phương pháp chấm điểm thi đua. Cần có sự thống nhất trong việc xây dựng nội dung, mục tiêu thi đua rõ ràng, tiêu chí cụ thể, cách chấm điểm, bình xét trong từng đơn vị cụm, khối, làm cơ sở để các đơn vị dễ dàng so sánh, đánh giá mức độ thành tích, bình xét, xếp hạng thi đua đảm bảo theo quy định. Khi tiến hành đánh giá, nhận xét, suy tôn, đề nghị khen thưởng giữa các đơn vị trong cụm, khối phải thực sự mang tính khách quan, tránh hình thức, nể nang. ThS. Hoàng Thị Ánh Thư, Phòng Pháp chế - Thanh tra, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông trao đổi tại hội thảo ThS. Hoàng Thị Ánh Thư, Phòng Pháp chế - Thanh tra, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng: Cải cách hành chính là một trong những giải pháp quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm, khối thi đua. Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nội dung thi đua, khen thưởng giữa các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước đã dần hoàn thiện, tạo sức bật trong công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm, khối thi đua. TS. Phạm Thu Thủy, Chuyên viên chính Phòng III, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao đổi tại hội thảo TS. Phạm Thu Thủy, Chuyên viên chính Phòng III, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề xuất: Cần tăng cường sự lãnh đạo của các bộ, ban ngành và UBND cấp tỉnh đối với hoạt động cụm, khối thi đua; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản, hướng dẫn và tổ chức hoạt động khối thi đua đối với những đơn vị trong tỉnh, bộ, ngành, đoàn thể trung ương để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hiện nay... Phương Thanh    

Trang