Diễn đàn

Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2023

Sáng 24/10, tại Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Phạm Đức Toàn – Phó Trưởng ban, Ban TĐKT Trung ương; Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng III, Ban TĐKT TW và các đồng chí Chuyên viên Phòng III – Ban TĐKT Trung ương. Về phía Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên có Đ/c Trịnh Hoàng Thắng, Tỉnh uỷ viên – Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Điện Biên, cùng cán bộ, công chức Ban TĐKT Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên. Tham dự Hội nghị tập huấn có 191 cán bộ, công chức làm công tác TĐKT tại Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và 10 đầu cầu trực tuyến tại 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh với 377 đại biểu là công chức làm công tác TĐKT tại các phòng, ban, cơ quan đơn vị trên địa bàn 10 huyện thị xã, thành phố tỉnh Điện Biên. Đ/c Trịnh Hoàng Thắng – Tỉnh uỷ viên – Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị Tại Hội nghị các đồng chí báo cáo viên Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã truyền đạt một số nội dung đó là: Một số quy định mới của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Hướng dẫn nội dung cơ bản về xây dựng, tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua chuyên đề; Hướng dẫn xây dựng, phổ biến nhân rộng và trao đổi học tập kinh nghiệm điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; Nội dung, thủ tục hồ sơ khen thưởng; Trao đổi, thảo luận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng tại địa phương cơ sở. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng phòng Phòng III Ban TĐKT Trung ương, Truyền đạt nội dung Hội nghị tập huấn Thông qua Hội nghị tập huấn sẽ giúp nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương; trang bị thêm kiến thức và nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt trao đổi thảo luận giải đáp khó khăn vướng mắc trong thực tiễn triển khai ở cơ sở trong thời gian tới./.     Quang cảnh Hội nghị tập huấn công tác TĐKT năm 2023 Theo snv.dienbien.gov.vn

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Nội vụ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 15/2023/TT-BNV ngày 15/10/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Nội vụ. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024; trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản mới ban hành. Ảnh minh họa Thông tư số 15/2023/TT-BNV quy định chi tiết thi hành Khoản 4 Điều 24; Khoản 3 Điều 26; Khoản 3 Điều 27; Khoản 3 Điều 28, Khoản 6 Điều 74; Khoản 2 Điều 75; Khoản 6 Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Thông tư này áp dụng đối với tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, ngành Nội vụ và các tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Bộ, ngành Nội vụ. Thông tư quy định về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến" như sau: Danh hiệu ''Lao động tiên tiến'' được xét tặng hàng năm cho cá nhân các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Cá nhân được cấp có thẩm quyền cử tham gia các khóa học tập, đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian này được tính để bình xét danh hiệu ''Lao động tiên tiến". Thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định được tính để bình xét danh hiệu ''Lao động tiên tiến". Đối với cá nhân chuyển công tác về Bộ Nội vụ trong năm xét khen thưởng, cơ quan đề xuất bình xét khen thưởng cho cá nhân đó có trách nhiệm xin ý kiến nhận xét của cơ quan nơi công tác trước khi chuyển về Bộ Nội vụ nếu cá nhân có thời gian công tác ở cơ quan đó từ 06 tháng trở lên. Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến làm việc tại Bộ Nội vụ thì việc bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến" do cơ quan, đơn vị điều động, biệt phái thực hiện. Cơ quan, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái có trách nhiệm cho ý kiến nhận xét về việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thời gian điều động, biệt phái tại Bộ Nội vụ. Không bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với một trong các trường hợp sau đây: - Có thời gian tuyển dụng hoặc đang làm hợp đồng lao động dưới 06 tháng. - Nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng (trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này). - Cá nhân đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ. Về tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Nội vụ'': Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Nội vụ” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Nội vụ” là các tập thể tiêu biểu, dẫn đầu phong trào thi đua của cụm, khối thi đua do Bộ trưởng Bộ Nội vụ tổ chức, bao gồm: - Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ và các tổ chức đoàn thể. - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Học viện Hành chính Quốc gia. - Các đơn vị thuộc Học viện Hành chính Quốc gia quy định tại Điều 3 Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ. - Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông tư số 15/2023/TT-BNV cũng quy định về: 1) Tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu ''Tập thể lao động xuất sắc''; 2) Tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu ''Tập thể lao động tiên tiến''; 3) Tiêu chuẩn xét tặng hoặc truy tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 4) Tiêu chuẩn xét tặng Giấy khen./. Theo tcnn.vn

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BTĐKT - Ngày 16/10, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng (TĐKT) tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT). Dự buổi công bố, về phía Ban TĐKT Trung ương, có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban; Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Thanh tra. Về phía Bộ NN&PTNT có các đồng chí: Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ; Ngô Hồng Giang, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến Bộ; Nguyễn Hà Xuyên, Chủ tịch Công đoàn NN&PTNT Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ; Lê Văn Thành, Chánh Văn phòng Bộ; Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; đại diện lãnh đạo các đoàn thể, các vụ, đơn vị được thanh tra. Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra Ban TĐKT Trung ương, Trưởng đoàn Thanh tra công bố quyết định thanh tra Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra Ban TĐKT Trung ương, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định số 2972/QĐ-BTĐKT của Ban TĐKT Trung ương ngày 5/10/2023 quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về TĐKT tại Bộ NN&PTNT; nêu mục đích, yêu cầu, phương pháp và thống nhất lịch làm việc với các đơn vị được thanh tra. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại buổi công bố Tại buổi công bố, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu quán triệt hoạt động của Đoàn Thanh tra, yêu cầu Đoàn đảm bảo thực hiện nghiêm quy chế, quy định tổ chức và hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra. Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo Bộ, Hội đồng TĐKT Bộ NN&PTNT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị được thanh tra phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn các đơn vị chia sẻ, phản ánh những vấn đề thực tiễn đặt ra để Đoàn tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình hoàn thiện thể chế, pháp luật cũng như trong khâu tổ chức thực hiện công tác TĐKT thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ phát biểu tại buổi công bố Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ thống nhất chương trình, nội dung làm việc của Đoàn Thanh tra và yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan sắp xếp thời gian, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, tổ chức làm việc với Đoàn theo đúng quy định và lịch làm việc đã thống nhất. Theo báo cáo của Hội đồng TĐKT Bộ NN&PTNT, thấm nhuần tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, công tác TĐKT trong Bộ NN&PTNT luôn được Bộ trưởng, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi. Công tác thi đua luôn được xác định vừa là nhiệm vụ, vừa là động lực cho phát triển. Hoạt động thi đua được coi là tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét khen thưởng trong các cơ quan, đơn vị và trong bộ, ngành. Nhiều phong trào thi đua yêu nước được phát động, tổ chức thực hiện, phù hợp với từng lĩnh vực của bộ, ngành. Phong trào thi đua được phát động luôn có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các tổ chức đoàn thể quần chúng, đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia, có sức lan tỏa sâu rộng trong thực tiễn. Các phong trào chuyên đề, phong trào nhánh thuộc các lĩnh vực đã luôn bám sát với nhiệm vụ chính trị, kế hoạch công tác đã đề ra. Nhiều phong trào thi đua yêu nước đã có sức lan tỏa, được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng tham gia, tạo nên sức mạnh tổng hợp, khí thế sối nổi góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành. Phương Thanh

Khảo sát và trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng tại Hungary

BTĐKT - Thực hiện Chương trình công tác, từ ngày 25/9/2023 đến ngày 30/9/2023, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức đoàn nghiên cứu, học tập, khảo sát và trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng tại Hungary. Đoàn gồm 5 thành viên do đồng chí Phó Trưởng ban Phạm Đức Toàn làm Trưởng đoàn, đồng chí Ngô Thị Việt Hà, Phó Trưởng Phòng II làm Phó Trưởng đoàn và 3 thành viên trong đoàn, gồm: Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, chuyên viên chính Phòng III; Đỗ Phương Quý, chuyên viên chính Phòng Pháp chế - Thanh tra; Nguyễn Quang Nam, chuyên viên Văn phòng Ban. Đoàn đã đến làm việc tại 5 cơ quan, đơn vị: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary; các cơ quan cấp trung ương: Văn phòng Thủ tướng, Văn phòng Quốc hội, Bảo tàng quốc gia Hungary, nơi trưng bày các hiện vật khen thưởng của Nhà nước Hungary từ năm 1922 đến nay; cơ quan cấp địa phương: Ủy ban Quận IV thuộc thành phố Budapest. Về nội dung, kết quả 1. Tại Đại sứ quán Việt Nam Đón tiếp và làm việc với Đoàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Nguyễn Thị Bích Thảo, ông Lê Trọng Hà, Tham tán và các cán bộ chủ chốt của Đại sứ quán. Tại đây, Đoàn được tìm hiểu về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Hungary, mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hungary. Theo đó, Đoàn đã nắm bắt thông tin tổng quan về đất nước Hungary. Đoàn làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary 2. Tại Văn phòng Thủ tướng Tiếp và làm việc với Đoàn có: Bà Gabriella Bali, Phó Quốc vụ khanh (tương đương Thứ trưởng) cùng 2 Vụ trưởng là bà Tunde Folk, Vụ trưởng Vụ Khen thưởng và ông Vekony David, Vụ trưởng Vụ Pháp luật. Tại đây, Đoàn được nghiên cứu, tìm hiểu về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ khen thưởng cấp Nhà nước của Hungary; cụ thể như sau: Đoàn công tác làm việc tại Văn phòng Thủ tướng Hungary a) Khái quát về khen thưởng của Hungary: Hungary có Luật Khen thưởng từ năm 2011, sửa đổi bổ sung năm 2013 và 2022. Trước khi có Luật Khen thưởng, Hungary đã có nhiều hình thức khen thưởng cấp nhà nước. Cụ thể: Năm 1922, Hungary có Huân chương Chữ thập, Huân chương Công đức với 5 hạng, từ hạng 1 đến hạng 5. Huân chương hạng Nhất được trao cho những người cấp cao, bộ trưởng, các tướng lĩnh và các chức sắc cao nhất giáo hội. Huân chương hạng Nhì tặng cho bộ trưởng, đại sứ, giám mục, tướng lĩnh, các thành viên cấp cao của chính quyền và tư pháp, các nhân vật nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, khoa học. Huân chương hạng Ba để tặng cho các vận động viên có thành tích xuất sắc, các giáo sư, cố vấn, các thành viên giáo sĩ, tu viện trưởng, giám mục, giám đốc các công ty có tầm quan trọng quốc gia… Huân chương hạng Tư tặng cho các thư ký chính quyền địa phương, giáo viên, bác sĩ, giáo sĩ. Huân chương hạng Năm để tặng cho các hạ sĩ quan. Bên cạnh huân chương, Hungary còn có Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và Huy chương Đồng để tặng cho những nhân viên có cấp bậc thấp hơn. Năm 1939, Hungary có Huân chương Công đức Hungary với biểu tượng chữ thập lớn và vương miện thánh để dành tặng chủ yếu cho người nước ngoài như một nghi thức ngoại giao. Ngoài ra, còn có các Huân chương Thập tự sĩ quan Hungary, Huân chương Thập tự của Tư lệnh Hungary, Huân chương Hiệp sĩ Hungary, Huy chương dũng cảm để tặng cho các sĩ quan, tướng lĩnh. Sau Thế chiến thứ hai, Hungary đã ban hành Đạo luật XXI quy định: Huân chương Công trạng Hungary và Huân chương Công trạng chữ thập để tặng cho các công dân, sĩ quan Hungary và người nước ngoài có những đóng góp xuất sắc trong việc thúc đẩy lợi ích của Hungary độc lập và dân chủ. Huân chương Công trạng Hungary được chia thành năm hạng (1, 2, 3, 4, 5) và Huân chương Công trạng chữ thập được chia thành 3 hạng (Vàng, Bạc, Đồng). Năm 1991, Hungary ban hành đạo luật XXXI đổi tên Huân chương Công trạng thành Huân chương Thập tự giá của Hungary, quy định: Huân chương để ghi nhận những hoạt động xuất sắc và mẫu mực trong việc thúc đẩy lợi ích của đất nước và làm phong phú các giá trị nhân loại phổ quát. Năm 2011, Luật Khen thưởng CCII của Hungary, bao gồm các quy định về việc sử dụng quốc huy, quốc kỳ, các biểu trưng quốc gia và khen thưởng cấp Nhà nước được ban hành. b) Các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước của Hungary theo Luật Khen thưởng được ban hành CCII năm 2011 và Luật XLIX năm 2023 về Giải thưởng Corvin và Hội đồng xét Giải thưởng Corvin. *Các hình thức khen thưởng Huân chương Thánh Stephano: Là Huân chương cao quý nhất của Hungary, dành tặng cho các cá nhân có công lao đặc biệt to lớn đối với Hungary, những cá nhân có những đóng góp xuất sắc trong cuộc sống, mang lại những giá trị quan trọng trên trường quốc tế vì lợi ích của Hungary. Mỗi năm, Tổng thống Hungary trao tặng tối đa 3 Huân chương Thánh Stephano. Huân chương Thánh Stephano thường dành tặng cho Tổng thống, Thủ tướng Hungary hoặc gần đây trao tặng cho một số cá nhân có thành tích đặc biệt, đóng góp to lớn cho đất nước, có phạm vi ảnh hưởng toàn thế giới trong các lĩnh vực. Giải thưởng Corvin: Là giải thưởng cao quý, dành tặng cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, văn học nghệ thuật. Cùng 1 thời điểm, chỉ có 15 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Corvin. 15 cá nhân này tạo thành một Hội đồng để tham mưu xét chọn những cá nhân được đề cử nhận giải thưởng Corvin. Mỗi cá nhân được trao Giải thưởng sẽ được khắc tên trên hiện vật của Giải thưởng. Khi Giải thưởng khắc đủ 4 tên người được nhận Giải thưởng lên hiện vật (chuỗi vòng Corvin) thì sẽ được bảo quản, lưu trữ vĩnh viễn. Khi một trong 15 cá nhân đã được trao tặng không còn thì mới trao tặng để bổ sung người mới từ trong danh sách đã được duyệt. Huân chương Danh dự Hungary: Nhằm ghi nhận sự phục vụ xuất sắc của cá nhân hoặc những hành động anh hùng của cá nhân vì lợi ích của quốc gia Hungary. Hàng năm, Tổng thống Hungary trao tặng tối đa 15 Huân chương Danh dự Hungary. Huân chương Công trạng Hungary: Gồm Huân chương Công trạng Thánh giá lớn; Huân chương Công trạng Thánh giá Tư lệnh, Huân chương Công trạng Thánh giá chỉ huy, Huân chương công trạng sĩ quan, Huân chương Công trạng hiệp sĩ. Chủ yếu dành cho lực lượng vũ trang. Hằng năm, Tổng thống Hungary trao tặng không quá 5 Huân chương Công trạng Thánh giá lớn, 20 Huân chương Công trạng Thánh giá Tư lệnh, 40 Huân chương Công trạng Thánh giá chỉ huy, 140 Huân chương Công trạng sĩ quan, 300 Huân chương Công trạng hiệp sĩ. Huân chương Chữ thập Hungary: Gồm Huân chương Chữ thập Vàng, Huân chương Chữ thập Bạc, Huân chương Chữ thập Đồng. Huân chương Chữ thập Hungary tặng cho các cá nhân để ghi nhận những hoạt động xuất sắc, mẫu mực của cá nhân đó trong phục vụ đất nước góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước và các giá trị nhân loại. Hàng năm, Tổng thống Hungary trao tặng không quá 250 Huân chương Chữ thập Vàng, 250 Huân chương Chữ thập Bạc, 250 Huân chương Chữ thập Đồng. *Nguyên tắc xét khen thưởng: - Không khen thưởng cho tập thể, chỉ khen thưởng cho cá nhân - Không truy tặng (chỉ khen thưởng đối với người còn sống) - Mang tính chất tưởng thưởng, cá nhân được nhận hình thức khen thưởng không có tiền thưởng kèm theo (trừ Giải thưởng Corvin) - Ai cũng có quyền đề cử người khác, nếu thấy xứng đáng; nhưng không được đề cử khen thưởng cho bản thân và người thân - Cá nhân chỉ được nhận một mức hạng Huân chương một lần - Cá nhân đã được nhận hình thức khen thưởng cấp nhà nước thì trong vòng 10 năm sau mới được đề cử hình thức khen thưởng nhà nước và phải chứng minh được thành tích nổi bật, vượt trội hơn thành tích đã được ghi nhận tại hình thức trước. - Không tặng hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho cá nhân đã bị kết án vì phạm tội, bất kể người đó có được miễn trừ hậu quả pháp lý hay không (trừ trường hợp đặc biệt xứng đáng được công nhận). Trách nhiệm của cơ quan, cá nhân trong công tác khen thưởng - Trách nhiệm của các cơ quan: + Ủy ban Khen thưởng Quốc gia: Có trách nhiệm tổng hợp và xét từng trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước. Ủy ban gồm 1 Phó Thủ tướng là Chủ tịch Ủy ban và các ủy viên. Các ủy viên Ủy ban gồm các Bộ trưởng, 1 Vụ trưởng Vụ khen thưởng và 1 cá nhân đại diện Văn phòng Tổng thống. + Các bộ: Chịu trách nhiệm thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ qua Ủy ban Khen thưởng Quốc gia để xét, trình Tổng thống khen thưởng cấp nhà nước. Đây là bộ lọc về chuyên môn (các cá nhân, cơ quan, tổ chức đề cử đều phải thông qua bộ lọc này để xem xét, đánh giá uy tín và mức độ thành tích của cá nhân với hình thức khen thưởng đề nghị). Các bộ có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ nhằm mục đích chuẩn bị trao tặng và tránh trao tặng huân chương nhiều lần cho 1 cá nhân. Các bộ có bộ phận giúp việc cho Bộ trưởng về công tác khen thưởng. + Vụ Khen thưởng trực thuộc Văn phòng Thủ tướng: Có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng; kiểm tra lý lịch tư pháp của các cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp nhà nước, trực tiếp giúp việc cho Ủy ban Khen thưởng Quốc gia. + Bộ phận giúp việc tại Văn phòng Tổng thống: Có trách nhiệm đối chiếu những đề nghị khen thưởng của Thủ tướng với Luật Khen thưởng để tham mưu cho Tổng thống ban hành quyết định khen thưởng. + Hội đồng xét Giải thưởng Corvin: Có trách nhiệm tham gia ý kiến trong việc xem xét thành tích của các cá nhân được đề cử trước khi báo cáo lên Ủy ban Khen thưởng Quốc gia. Hội đồng gồm 15 người đã được trao tặng Giải thưởng Corvin. Người đứng đầu Hội đồng xét Giải thưởng Corvin do Tổng thống bổ nhiệm. *Quyền và trách nhiệm của cá nhân được khen thưởng: + Quyền của cá nhân: Được giữ giải thưởng suốt đời (trừ Giải thưởng Corvin phải trả lại sau khi mất vì Giải thưởng Corvin được coi là tài sản quốc gia); được đeo giải thưởng vào các ngày lễ quốc gia và địa phương. Được tham gia các sự kiện cấp nhà nước trong các ngày lễ quốc gia và địa phương với tư cách khách mời. + Trách nhiệm: Cung cấp Sơ yếu lý lịch và thành tích xuất sắc được đề cử khen thưởng của cá nhân; cam kết đồng ý việc được đề cử và sẽ nhận hình thức khen thưởng cấp nhà nước nếu được duyệt; cho phép các cơ quan cập nhật vào cơ sở dữ liệu cá nhân để tìm hiểu thành tích và đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân, những thành tích xuất sắc của cá nhân để tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng. *Quy trình, thủ tục khen thưởng - Quy trình, thủ tục khen thưởng đối với Huân chương Thánh Stephano, Huân chương Danh dự Hungary, Huân chương Công trạng Hungary và Huân chương Công trạng Chữ thập Hungary. + Bất cứ cá nhân, tổ chức nào của Hungary cũng có quyền được đề cử khen thưởng cấp Nhà nước cho các cá nhân mà họ thấy xứng đáng và gửi tới các Bộ trưởng phụ trách các ngành, lĩnh vực. Thủ tục gồm: Sơ yếu lý lịch và bản báo cáo thành tích của người được đề cử khen thưởng (báo cáo thành tích từ 3 - 4 trang) + Các bộ trưởng xem xét thành tích của các cá nhân được đề cử khen thưởng cấp Nhà nước, đối chiếu với các quy định của Luật khen thưởng. Nếu thấy xứng đáng thì gửi về Ủy ban Khen thưởng Quốc gia. + Ủy ban Khen thưởng Quốc gia: Thực hiện xét khen với từng trường hợp đề nghị khen thưởng và đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Tổng thống khen thưởng cho các cá nhân. + Vụ Khen thưởng kiểm tra lý lịch tư pháp của các cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp nhà nước. + Thủ tướng ký tờ trình trình Tổng thống khen thưởng + Tổng thống ban hành quyết định khen thưởng. + Văn phòng Tổng thống đăng công báo các trường hợp được khen thưởng. - Quy trình, thủ tục khen thưởng đối với Giải thưởng Corvin: + Bất cứ cá nhân, tổ chức nào của Hungary cũng có quyền được đề cử Giải thưởng Corvin cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, văn học nghệ thuật mà họ thấy xứng đáng và gửi tới Hội đồng xét Giải thưởng Corvin. Thủ tục gồm: Sơ yếu lý lịch và bản báo cáo thành tích của người được đề cử khen thưởng (báo cáo thành tích từ 3 - 4 trang) + Hội đồng xét Giải thưởng Corvin thực hiện xét với từng trường hợp. Với những cá nhân có thành tích xứng đáng thì Hội đồng gửi tới các Bộ trưởng phụ trách các ngành, lĩnh vực. + Các bộ trưởng xem xét thành tích của các cá nhân được đề cử giải thưởng Corvin. Nếu thấy xứng đáng thì gửi về Ủy ban Khen thưởng Quốc gia. + Ủy ban Khen thưởng Quốc gia: Thực hiện xét khen với từng trường hợp đề nghị khen thưởng và đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Tổng thống khen thưởng cho các cá nhân. + Vụ Khen thưởng kiểm tra lý lịch tư pháp của các cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp nhà nước. + Thủ tướng ký tờ trình trình Tổng thống khen thưởng + Tổng thống ban hành quyết định khen thưởng. + Văn phòng Tổng thống đăng công báo các trường hợp được khen thưởng. Bên cạnh việc khen thưởng nêu trên còn có những quy định khác như: Không có quy định về việc hủy quyết định khen thưởng và thu hồi hiện vật khen thưởng (có thể kêu gọi tự nguyện trả lại hiện vật). Tổng thống chỉ quyết định khen thưởng những trường hợp do Thủ tướng trình. Quyết định khen thưởng có chữ ký của cả đại diện Văn phòng Thủ tướng để xác nhận việc trình. Văn phòng Tổng thống có thể trả lại Tờ trình không đảm bảo yêu cầu, nhưng thực tế chưa xảy ra. Số lượng khen thưởng cấp nhà nước rất ít, mang tính danh dự rất cao, không đi kèm tiền thưởng hay ưu đãi nào và được trao những dịp trang trọng. Số lượng người được tặng thưởng Giải thưởng Corvin không được quá 15 người cùng lúc. Giải thưởng Corvin chỉ được trao tặng khi có một người đã được nhận giải thưởng qua đời, bị cấm hành nghề hoặc từ chối Giải thưởng. Việc từ chối Giải thưởng thực hiện khi cá nhân đó có văn bản gửi tới Văn phòng xét Giải thưởng Corvin. c) Trao tặng các hình thức khen thưởng - Huân chương Thánh Stephano, Giải thưởng Corvin và Huân chương Danh dự Hungary: Được Tổng thống trao tặng vào 2 dịp trọng thể của đất nước: ngày 15/3 (ngày lễ quốc gia) và 20/8 (ngày Quốc khánh Hungary). - Các hình thức khen thưởng còn lại: Tổng thống ủy quyền cho các Bộ hay các cơ quan liên quan tổ chức trao tặng. 3. Tại Văn phòng Quốc hội Đoàn làm việc tại Văn phòng Quốc hội Đoàn làm việc với bà Dukan Ildiko, Vụ trưởng Vụ Pháp luật thuộc Cục Xây dựng pháp luật, Văn phòng quốc hội Hungary và ông Vladár Zsolt, chuyên viên chính Vụ Pháp luật, Cục Xây dựng pháp luật Văn phòng Quốc hội Hungary. (Văn phòng Quốc hội có 4 Cục lớn, trong đó Cục Xây dựng pháp luật có Vụ Pháp luật).  Trong buổi làm việc, Đoàn được nghiên cứu, tìm hiểu về quy trình lập pháp nói chung và đặc biệt là quy trình các bước ban hành Chương trình xây dựng luật, quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung Luật Khen thưởng, Luật Giải thưởng Corvin và các hình thức khen thưởng của Văn phòng Quốc hội; cụ thể như sau: a) Quy trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung Luật Khen thưởng và Luật Giải thưởng Corvin. Công tác khen thưởng của Hungary được điều chỉnh bởi 2 luật: Luật Khen thưởng và Luật Giải thưởng Corvin. Bất kỳ Nghị sĩ (đại biểu Quốc hội) nào cũng đều có quyền sáng kiến lập pháp, đưa ra đề nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung luật. Cũng như các luật khác, Luật Khen thưởng và Luật Giải thưởng Corvin được đưa vào Chương trình xây dựng và thông qua luật qua 4 giai đoạn: - Bước 1: Thảo luận về sự cần thiết xây dựng, sửa đổi, bổ sung luật: Sau khi có đề nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung luật, Ủy ban Tư pháp (trong trường hợp đối với Luật Khen thưởng) hoặc Ủy ban Văn hóa (đối với Luật Giải thưởng Corvin) lập hồ sơ xây dựng luật gồm: Giải trình sự cần thiết, kèm dự thảo luật. Khi có hồ sơ dự án luật, Quốc hội thảo luận tại phiên họp toàn thể và đề nghị các đại biểu Quốc hội tham gia ý kiến vào dự thảo luật. - Bước 2: Tiếp thu, chỉnh sửa. Ủy ban Tư pháp (hoặc Ủy ban Văn hóa) tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội vào dự thảo luật, trình Quốc hội. Quốc hội sẽ thảo luận và quyết định có nên xây dựng hay sửa đổi, bổ sung luật không. - Bước 3: Thảo luận tại Ủy ban Xây dựng Pháp luật của Quốc hội. - Bước 4: Phiên họp toàn thể Quốc hội, bỏ phiếu quyết định thông qua luật. Đối với Luật Khen thưởng, chỉ cần trên 50% Nghị sĩ biểu quyết đồng ý thông qua thì luật sẽ được ban hành. Tuy nhiên, Luật Giải thưởng Corvin được xác định là luật quan trọng, mang tính rường cột quốc gia nên phải có 2/3 Nghị sĩ biểu quyết đồng ý thì Luật Giải thưởng Corvin mới được ban hành. Tại các giai đoạn xây dựng và thông qua luật của Quốc hội đều có sự tham gia của đại diện Chính phủ. Đặc biệt, tại bước 4, Phiên họp toàn thể của Quốc hội, các Bộ trưởng đều được tham dự. Thể hiện xuyên suốt trong Luật Khen thưởng và Luật Giải thưởng Corvin là giá trị tinh thần (không kèm lợi ích vật chất hay đặc quyền ưu đãi nào). Tất cả các cá nhân có đóng góp lớn, thành tích xuất sắc thì đều được khen thưởng. Các bộ có trách nhiệm xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét và trình Tổng thống khen thưởng. Trong các quyết định khen thưởng cấp Nhà nước có chữ ký của Tổng thống và chữ ký xác nhận của đại diện Văn phòng Thủ tướng để thể hiện trách nhiệm của cơ quan trình khen thưởng. b) Về khen thưởng của Quốc hội Cũng như các cơ quan, tổ chức khác, Quốc hội Hungary có hình thức khen thưởng trong nội bộ (không phải khen thưởng cấp nhà nước) để tặng cho công chức và nhân viên của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Hungary tặng thưởng Giải thưởng Lajos Nasvay và Giải thưởng Károly Hajnik. - Giải thưởng Lajos Nasvay để vinh danh các công chức và nhân viên của Quốc hội có thời gian công tác từ 15 năm trở lên, có thành tích xuất sắc làm việc tại Văn phòng Quốc hội và hỗ trợ hoạt động của các Nghị sĩ quốc hội. Hằng năm, Chủ tịch Quốc hội tặng 1 Giải thưởng Lajos Nasvay cho công chức, nhân viên xuất sắc nhất. - Giải thưởng Károly Hajnik để vinh danh các công chức và nhân viên của Quốc hội có thời gian công tác từ 5 năm trở lên, có thành tích xuất sắc làm việc tại Văn phòng Quốc hội và hỗ trợ hoạt động của các Nghị sĩ quốc hội. Hằng năm, Chủ tịch Quốc hội tặng tối đa 8 Giải thưởng Károly Hajnik. Giải thưởng sẽ được Chủ tịch Quốc hội trao hàng năm vào ngày diễn ra phiên họp đầu tiên của Quốc hội (ngày 8/10). Cá nhân khi được trao Giải thưởng sẽ được nhận một Bằng giải thưởng, 1 Giấy chứng nhận và mức thưởng gấp 3 lần mức lương theo quy định. Huân chương Công trạng dành cho Khối Quân sự   Huân chương Công trạng dành cho Khối Dân sự 4. Tại Ủy ban Quận IV, thành phố Budapest Tiếp và làm việc với Đoàn là ông Czigler László, Phó Chủ tịch Quận. Trong buổi làm việc, Đoàn công tác được nghiên cứu, tìm hiểu về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ khen thưởng khen thưởng của cấp địa phương nói chung và của Quận IV nói riêng; cụ thể như sau: Đoàn làm việc tại Quận IV Budapest a) Các hình thức khen thưởng ở Quận IV Cũng như các địa phương khác, Quận IV có hình thức khen thưởng cấp địa phương (không phải khen thưởng cấp nhà nước). Gồm 3 hình thức: - Công dân danh dự: Một năm Quận trao 1-2 danh hiệu Công dân danh dự - Giải thưởng của Quận: Một năm Quận trao 3-4 Giải thưởng - Bằng khen của Quận: Một năm Quận trao 5-6 Bằng khen b) Về quy trình đề cử và xét khen thưởng - Bất cứ cá nhân, tổ chức nào của Quận IV cũng có quyền được đề cử khen thưởng cấp Quận cho các cá nhân mà họ thấy xứng đáng và gửi tới Quận. Thủ tục gồm: Sơ yếu lý lịch và bản báo cáo thành tích của người được đề cử khen thưởng (báo cáo thành tích từ 3 - 4 trang). - Chủ tịch Quận IV sẽ xem xét thành tích của các cá nhân được đề cử khen thưởng, đối chiếu với các quy định khen thưởng của Quận. (có bộ phận chuyên môn tham mưu về công tác khen thưởng) - Nếu thấy xứng đáng thì Chủ tịch Quận trình Hội đồng Quận xem xét, khen thưởng - Hội đồng Quận xem xét, với sự giúp việc của Ban khen thưởng. Ban khen thưởng gồm các thành viên là thành viên Hội đồng, các chuyên gia ở các chuyên ngành khác nhau để xem xét, tham mưu quyết định. - Hội đồng Quận ban hành quyết định khen thưởng.  c) Nguyên tắc khen thưởng - Không khen cho tập thể, chỉ khen cho cá nhân - Không thu hồi hiện vật khen thưởng - Không có tiền thưởng - Không nhất thiết khen ở cấp dưới mới khen ở cấp trên; trong một số trường hợp, thành phố Budapest đã khen nhưng Quận IV thấy thành tích xứng đáng vẫn có thể khen với cùng thành tích đó. - Đối với công chức, nhân viên thuộc các đơn vị trực thuộc Quận có thể nhận khen thưởng Giấy khen của Quận để biểu dương những thành tích, đóng góp của cá nhân trong công tác (thực hiện theo quy trình trong nội bộ của cơ quan, đơn vị). - Việc trao thưởng diễn ra kết hợp với những sự kiện quan trọng, sự kiện văn hóa lớn của thành phố, của quận, ngày truyền thống… 5. Tại Bảo tàng quốc gia Hungary Tại Bảo tàng Quốc gia Hungary, Đoàn được nghe giới thiệu và nghiên cứu, tìm hiểu thông tin, hình ảnh, hiện vật tại phòng trưng bày các hiện vật khen thưởng của Nhà nước Hungary từ năm 1922 đến nay. PV

Nhân rộng mô hình, sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo

BTĐKT - Ngày 7/10, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, sáng kiến tiêu biểu trong Chương trình "1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19". Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm “Sáng kiến không phải cái gì kỳ lạ. Nó chỉ là kết quả của sự nghiên cứu, suy nghĩ trong những hoàn cảnh, trong những điều kiện rất tầm thường, rất phổ thông, rất thiết thực” và “Bất kỳ ai, nếu có quyết tâm làm ích lợi cho quần chúng, lại chịu học, chịu hỏi quần chúng, óc chịu khó nghĩ, tay chịu khó làm, thì nhất định có sáng kiến, nhất định làm được những việc có ích cho loài người”. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải chủ trì tọa đàm Thực hiện lời dạy của Người, nhằm hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 và phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; quyết tâm thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, ngày 15/12/2021, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Sau 10 tháng phát động, với sự vào cuộc trách nhiệm, nỗ lực quyết tâm cao của các cấp công đoàn, hưởng ứng tích cực của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước, chương trình đã hoàn thành chỉ tiêu 1 triệu sáng kiến, sớm 332 ngày so với kế hoạch đề ra. Theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã có 59/82 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu chương trình. Trong đó, có nhiều đơn vị có tỷ lệ vượt chỉ tiêu cao như: Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đăng ký 100.000 sáng kiến, gấp 2,7 lần chỉ tiêu định hướng (vượt 73.066 sáng kiến); Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đăng ký 130.000 sáng kiến, gấp hơn 2 lần chỉ tiêu định hướng (vượt 67.000 sáng kiến); Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng đăng ký 45.000 sáng kiến, gấp 1,5 lần chỉ tiêu định hướng (vượt 15.427 sáng kiến); Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đăng ký vượt chỉ tiêu 12.000 sáng kiến... Đại diện Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm triển khai chương trình tại tọa đàm Một số cụm thi đua đạt kết quả cao như: Cụm thi đua 6 Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Trung bộ; Cụm thi đua 7 Liên đoàn Lao động tỉnh Biên giới phía Bắc; Cụm thi đua 7 Liên đoàn Lao động tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; Cụm thi đua 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; Cụm thi đua 5 Liên đoàn Lao động thành phố trực thuộc trung ương. Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đánh giá cao những công nhân, viên chức, lao động đã trực tiếp có những sáng kiến, sáng tạo tham gia chương trình. Có sáng kiến làm lợi trên 500 tỷ đồng. Nhiều sáng kiến làm lợi trên 100 tỷ đồng. Số sáng kiến làm lợi trên 30 tỷ đồng là rất nhiều. Ông cho rằng, sự thành công của chương trình có vai trò quan trọng của những người sử dụng lao động, nhiều trong số họ đã có chính sách khen thưởng, động viên kịp thời gương sáng kiến, từ đó tạo niềm tin và động lực cho đoàn viên, người lao động. Chương trình 1 triệu sáng kiến là hoạt động thi đua có ý nghĩa thiết thực và quan trọng nhất của các cấp công đoàn chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028”, ông Hải nhấn mạnh. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về một số nội dung cơ bản như: Phát huy tinh thần nghiên cứu, học tập, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0; sự nỗ lực, phấn đấu vượt khó, sáng tạo trong từng vị trí công việc cụ thể; sự tham gia, hưởng ứng chủ động, tích cực các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn và doanh nghiệp phát động; động lực, nỗ lực vượt khó để xây dựng ý tưởng, sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Các đại biểu cũng chia sẻ vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở và chủ doanh nghiệp trong việc triển khai ý tưởng, ứng dụng sáng kiến; kết quả và sự lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, hỗ trợ đồng nghiệp tại các đơn vị, doanh nghiệp; sức lan tỏa phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” thông qua tổ chức các giải thưởng tôn vinh công nhân lao động… Những kinh nghiệm được các đại biểu trao đổi, chia sẻ tại buổi tọa đàm chính là động lực khơi dậy sức sáng tạo, niềm say mê lao động sản suất, góp phần xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” để ngày càng có nhiều nhân tài, nhiều công nhân giỏi, kỹ sư, kỹ thuật viên ưu tú đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Mai Thảo

Thành phố Cần Thơ: Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

BTĐKT - Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong thời gian tới, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2023, sáng ngày 29/9, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Đến dự lớp tập huấn có bà Hồ Lâm Bạch Vân, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố; ông Trần Quốc Đạt, Phó Trưởng phòng Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ. Cùng dự có hơn 150 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng ở các Ban Xây dựng Đảng thuộc Thành ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố; các quận, huyện, các trường cao đẳng - đại học, các ngân hàng và các cơ quan trung ương thuộc cụm, khối thi đua trên địa bàn thành phố. Bà Hồ Lâm Bạch Vân, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, thuộc Sở Nội vụ thành phố triển khai các nghị định của Chính phủ; văn bản của Bộ Nội vụ và các hướng dẫn của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ Nội dung của lớp tập huấn được triển khai gồm các chuyên đề trọng tâm như sau: Chuyên đề 1: Công văn số 5007/BNV-TĐKT ngày 05/9/2023 của Bộ Nội vụ về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và Hướng dẫn số 31/HD-HĐTĐKT ngày 25/7/2023 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố về biểu dương, khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố Cần Thơ và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương. Chuyên đề 2: Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ. Chuyên đề 3: Hướng dẫn số 1832/HD-SNV ngày 15/6/2022 của Sở Nội vụ thực hiện quy định về công tác thi đua, khen thưởng;Công văn số 483/BTĐKT-NV ngày 04/5/2023 của Ban Thi đua - Khen thưởng về việc đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng hằng năm. Chuyên đề 4: Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Bà Trần Thị Ngọc Dung, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, thuộc Sở Nội vụ thành phố thông qua nội dung lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng Ông Trần Quốc Đạt, Phó Trưởng phòng Phòng Công chức, viên chức, thuộc Sở Nội vụ triển khai các nội dung liên quan đến việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức Ông Phạm Thành Kỳ, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, thuộc Sở Nội vụ triển khai các văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ thi đua, khen thưởng Đại biểu tham dự lớp tập huấn trao đổi nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng Lớp tập huấn đã giúp cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng được trao đổi kinh nghiệm, bổ sung kiến thức, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; từ đó có nhiều giải pháp, biện pháp sáng tạo, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Xuân Phúc    

Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số hiện nay

BTĐKT - Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nhằm nâng cao chất lượng trong cơ quan nhà nước là nội dung quan trọng trong quá trình cải cách nền hành chính nhà nước nói chung và cải cách công vụ, công chức nói riêng. Công tác này trở nên cấp thiết hơn khi tình trạng không ít CBCCVC có năng lực nghỉ việc thời gian qua và khi triển khai Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong bối cảnh đang thực hiện chuyển đổi số quốc gia. Bài viết đi sâu phân tích nội hàm lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế về quản lý CBCCVC theo vị trí việc làm và khung năng lực, có so sánh với một số cách thức quản lý nguồn nhân lực khác, qua đó đối chiếu với thực tiễn trong nước để làm rõ, đóng góp một số nội dung tham khảo trong quá trình thu hút, giữ chân và phát triển CBCCVC có năng lực trong cơ quan nhà nước thời gian tới. Từ khóa: Vị trí; Việc làm; Khung năng lực; Quản lý cán bộ, công chức, viên chức  (nguồn internet) 1. Cơ sở lý luận về quản lý CBCCVC theo vị trí việc làm và khung năng lực 1.1. Vị trí việc làm Theo lý thuyết quản lý nguồn nhân lực, một công việc (hay một việc làm) bao gồm một nhóm nhiệm vụ phải thực hiện để một tổ chức đạt được các mục tiêu của mình. Một việc làm có thể là yêu cầu công việc của một người, như việc làm của người đứng đầu cơ quan, hoặc là công việc của vài chục người như trường hợp của các nhà điều hành trong một công ty lớn. Một vị trí là tập hợp các nhiệm vụ và trách nhiệm, thường do một người thực hiện; mỗi cá nhân đều giữ một vị trí trong một tổ chức. Một số nước sử dụng thuật ngữ vị trí việc làm như là một vị trí nghề nghiệp, một công việc cụ thể có chức danh bao gồm một tập hợp các nhiệm vụ có liên quan do một người thực hiện nhằm đạt được một mục đích nhất định. Một số nước sử dụng thuật ngữ vai trò tại nơi làm việc song song với thuật ngữ vị trí việc làm, nhấn mạnh vào người đảm trách vị trí việc làm hơn là vào bản thân công việc đó. Như vậy, có thể hiểu vị trí việc làm là công việc ứng với một vị trí lao động thực tế, trong một địa điểm và tại một thời điểm nhất định, được đánh giá và đãi ngộ cho việc thực hiện công việc đó. Hoàn thành yêu cầu công việc của vị trí việc làm là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ trong công việc đó, đánh giá chất lượng, kết quả thực thi của từng cá nhân. Quản lý theo vị trí việc làm nhấn mạnh vào việc đáp ứng theo yêu cầu công việc của một vị trí, một công việc cụ thể. Vị trí việc làm trong khu vực công ở nước ta hiện nay gắn với cơ cấu ngạch công chức, chức danh viên chức để xác định biên chế công chức, số lượng viên chức, bố trí sắp xếp nhân sự trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo tính chất, khối lượng công việc, có vị trí việc làm đặc thù chỉ do một người đảm nhận; có một số vị trí việc làm để thực hiện một công việc do nhiều người đảm nhận; trên thực tế, có vị trí việc làm kiêm nhiệm. Có vị trí việc làm theo chức vụ lãnh đạo, quản lý; có vị trí việc làm theo lĩnh vực công tác chuyên sâu, đặc thù; có vị trí việc làm theo chuyên môn nghiệp vụ dùng chung (như tài chính, kế hoạch và đầu tư, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, văn phòng); có vị trí việc làm theo công việc mang tính tác nghiệp, hỗ trợ, phục vụ... Căn cứ xác định vị trí việc làm là chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý, quy trình giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ. Cấu trúc của mỗi vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị gồm bản mô tả công việc và khung năng lực phù hợp để phục vụ công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực. Các bộ phận cấu thành vị trí việc làm gồm: Tiêu đề vị trí việc làm (chức danh); nhiệm vụ và quyền hạn của người đảm nhiệm vị trí việc làm (chức trách); yêu cầu về trình độ, kỹ năng chuyên môn mà người đảm nhiệm vị trí việc làm phải đáp ứng (tiêu chuẩn); tiền lương tương xứng với vai trò của người đảm trách vị trí việc làm, chế độ đãi ngộ và các điều kiện làm việc. Nguyên tắc xác định và quản lý vị trí việc làm cần bảo đảm: Tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý CBCCVC; xác định và điều chỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị; gắn với chức danh nghề nghiệp, chức vụ lãnh đạo quản lý tương ứng; bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch và phù hợp với thực tiễn.  (nguồn internet) 1.2. Khung năng lực Khung năng lực được cấu thành từ các năng lực, là tập hợp của các khả năng, kỹ năng, kinh nghiệm, thái độ và các phẩm chất cần có để người CBCCVC thực hiện hiệu quả chức trách, nhiệm vụ trong cơ quan, tổ chức. Đó là công cụ mô tả các năng lực cần thiết phù hợp với một dạng hoạt động cụ thể, một nghề nghiệp, tổ chức hoặc ngành nghề nhất định. Khung năng lực có thể bao gồm những năng lực đại diện cho các năng lực được tích hợp cần thiết để đảm bảo năng suất, hiệu quả tối đa theo các tiêu chuẩn do tổ chức đặt ra. Đây là công cụ quan trọng để đánh giá kết quả thực thi, phục vụ công tác lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp của cá nhân, quy hoạch kế cận và phát triển tài năng của tổ chức. Khung năng lực mô tả sự kết hợp cụ thể về kiến thức, kỹ năng, thái độ, hành vi và những đặc tính cá nhân khác cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ đó đạt năng suất, hiệu quả. Khung năng lực thường bao gồm các thành phần cơ bản như sau: 1) Tên năng lực hoạt động chính, được sử dụng để xác định chức năng, nhiệm vụ của công việc; 2) Định nghĩa năng lực, để mô tả chung về hành vi, kỹ năng và những hoạt động cần thực hiện để đạt được kết quả mong muốn; 3) Các cấp độ năng lực, để xác định hành vi của người CBCCVC cần có để thực hiện hiệu quả công việc và làm chủ khả năng đó. Các cấp độ được sắp xếp theo chiều tăng dần của kiến thức, kỹ năng và thái độ với công việc. Khi đã đạt năng lực ở cấp độ cao thì tất yếu đã có năng lực ở cấp độ thấp hơn; 4) Chỉ số năng lực, để mô tả mức độ mà người CBCCVC làm chủ được các tiêu chí của các cấp độ năng lực; chỉ số này được thể hiện bằng những thông số cụ thể. Như vậy, khung năng lực nhấn mạnh vào con người thực hiện công việc, là tập hợp các năng lực - là các kỹ năng, kiến thức và hành vi có thể quan sát và đo lường được, giúp thúc đẩy sự tiến bộ về năng lực, góp phần nâng cao kết quả thực thi của người CBCCVC và thành công của tổ chức. Khung năng lực có thể phục vụ việc phân tích tình trạng hẫng hụt kỹ năng, so sánh giữa năng lực sẵn có và năng lực cần có của các cá nhân CBCCVC và của cả cơ quan, tổ chức; qua đó, giúp nhận diện năng lực còn thiếu, dự báo được năng lực nào cần bổ sung, phát triển để thực thi hiệu quả trong công việc hiện tại hoặc chuẩn bị sẵn sàng cho công việc sắp tới của cá nhân cũng như toàn tổ chức. Việc gắn kết cách thức quản lý theo vị trí việc làm và khung năng lực với cách thức quản lý theo kết quả thực thi ngày càng trở nên quan trọng vì các tổ chức cố gắng có sự cân bằng hợp lý giữa mục tiêu đạt kết quả đã xác định và cách thức hoàn thành công việc của CBCCVC. Hiện nay, nhiều quốc gia đã áp dụng kết hợp cách thức quản lý nguồn nhân lực theo năng lực với cách thức quản lý theo kết quả thực thi để xây dựng khung năng lực bao hàm tất cả các năng lực thuộc về hành vi cũng như các năng lực về chuyên môn nghiệp vụ (kỹ năng), áp dụng trong toàn bộ hoặc một phần của tổ chức. Trong thực tiễn cải cách tiền lương một số nước gợi mở việc xây dựng hệ thống đãi ngộ tổng thể, trong đó tăng lương cơ bản gắn với việc nâng cao năng lực của cá nhân, và thực hiện khen thưởng và một số hình thức khích lệ vật chất, tinh thần mang tính khuyến khích để đạt các mục tiêu theo kết quả với hiệu suất cao. Do đó, các cơ quan, tổ chức có thể tham khảo, xây dựng hệ thống đãi ngộ, khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng và thăng tiến theo năng lực, khuyến khích CBCCVC đạt năng lực cao hơn chuẩn đã định hay có tiến bộ trong nâng cao năng lực thực tiễn, khuyến khích việc đổi mới sáng tạo, thi đua đạt thành tích, kết quả cao trong thực thi nhiệm vụ. 2. Các yếu tố bảo đảm thực hiện quản lý theo vị trí việc làm và khung năng lực 2.1. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực phù hợp Thứ nhất, thực hiện phân tích công việc theo vai trò nhằm xác định đặc điểm, tính chất của từng (nhóm) chức danh, vị trí việc làm. Quá trình xây dựng khung năng lực thực chất là hoạt động thu thập, phân tích và xử lý thông tin để đưa ra một bộ các năng lực cần có cũng như các tiêu chí đánh giá năng lực đối với một vị trí, một công việc hoặc một nhóm vị trí việc làm nhất định. Khi xây dựng khung năng lực, cần bắt đầu từ khối lượng, tính chất công việc và chức năng, nhiệm vụ. Xác định được năng lực chủ yếu mà người đảm trách phải có để thực hiện hiệu quả một công việc, một vị trí công tác. Phân tích công việc là quá trình, qua đó một tổ chức nghiên cứu, phân chia công việc và phân công cho các đơn vị, các vị trí thực hiện. Qua phân tích công việc, các tổ chức còn xác định được chuẩn năng lực - đây là một quá trình mang tính hệ thống, thực hiện theo từng bước, đảm bảo những năng lực được xác định thông qua phân tích công việc thực sự là những năng lực cần thiết để hoàn thành công việc có chất lượng, hiệu quả. Phân tích công việc thường được tiến hành: Khi tổ chức được thành lập và chương trình phân tích công việc được khởi xướng lần đầu; khi một số công việc mới được tạo ra; khi các công việc có những thay đổi quan trọng theo yêu cầu đáp ứng công nghệ, phương pháp, quy trình hay hệ thống mới. Phân tích công việc thường được sử dụng nhiều nhất khi có sự thay đổi về bản chất, nội dung của công việc. Phân tích công việc giúp xây dựng Bản tiêu chuẩn công việc, bao gồm những trình độ, năng lực tối thiểu ở mức chấp nhận được mà một người cần đạt được để có thể thực hiện một công việc cụ thể. Trên thực tế, nhiều tổ chức kết hợp bản tiêu chuẩn công việc thành một nội dung trong bản mô tả công việc. Phân tích vai trò nhấn mạnh vào con người thực hiện công việc, là quá trình chỉ ra những kết quả mà người đảm nhận vị trí việc làm được trông đợi hoàn thành khi thực hiện công việc của họ; hành vi và kỹ năng họ cần có để đáp ứng các kỳ vọng đó. Hoạt động này là cơ sở để xây dựng hồ sơ vai trò - chỉ ra các lĩnh vực kết quả chính của vai trò, nhưng quan trọng hơn, xác định rõ các năng lực cần thiết để thực hiện thành công vai trò đó. Khung năng lực theo vai trò, được sử dụng để đánh giá cấp độ năng lực biểu lộ ra trong việc đạt được, hoặc có thể trong một số trường hợp, không đạt được các kết quả dự kiến. Đối với từng vị trí việc làm, phân tích công việc theo vai trò thu thập thông tin cần thiết về công việc và yêu cầu nhiệm vụ của vị trí việc làm, cũng như thái độ, hành vi, kỹ năng của người thực hiện vai trò đó để đạt chất lượng cao trong công việc. Theo đó, người đảm nhận vị trí việc làm có thể tiến hành tự đánh giá năng lực và kết quả thực thi, tự xác định các nhu cầu học tập, xây dựng lộ trình phát triển cá nhân của mình phù hợp với chiến lược của tổ chức. Phân tích công việc theo vai trò có thể dựa trên thông tin do CBCCVC thực thi công việc, đồng nghiệp, cấp trên và các bên có liên quan cung cấp theo phương pháp phản hồi 360 độ để đáp ứng yêu cầu của tổ chức cả trong hiện tại và tương lai. Thứ hai, xác định đầy đủ, chính xác các năng lực cần thiết để đạt được các kết quả đầu ra của vị trí việc làm nhằm tích hợp trong khung năng lực. Xác định vị trí việc làm không chỉ xác định khối lượng, số lượng nhiệm vụ, đầu việc phải thực hiện ở một vị trí, một công việc nhất định trong cơ quan, đơn vị mà quan trọng hơn là phải xác định được đặc điểm, tính đặc thù, độ phức tạp của công việc và trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cần thiết cũng như thái độ, ý thức trách nhiệm của người CBCCVC đối với công việc đó. Đây là căn cứ quan trọng trong việc thu hút, tuyển chọn, sử dụng CBCCVC có năng lực trong các cơ quan, đơn vị. Khi xây dựng bản mô tả công việc, cơ quan, tổ chức cần xác định các hoạt động và thời gian CBCCVC phải thực hiện để hoàn thành từng đầu việc, từng hoạt động ở mỗi vị trí việc làm và kết quả (sản phẩm) công việc của vị trí việc làm cũng như điều kiện làm việc (trang thiết bị, phần mềm quản lý, phương tiện, môi trường làm việc, phạm vi hoạt động, quan hệ công tác) của từng vị trí việc làm; từ đó, kết hợp với khung năng lực chung, sẽ cụ thể hóa thành khung năng lực, bản mô tả công việc cần có đối với vai trò của người đảm nhận vị trí việc làm đó. Qua việc xây dựng hệ thống khung năng lực và các bản mô tả công việc, có thể xác định được yêu cầu, tiêu chuẩn về chuyên môn, hành vi và kỹ năng cần thiết của CBCCVC đảm trách từng vị trí việc làm. Đặc biệt, khung năng lực giúp xác định được các tiêu chí để lựa chọn ứng viên phù hợp với từng vị trí việc làm, phù hợp với văn hóa làm việc và môi trường công tác của cơ quan, tổ chức, ngành nghề, trong đó có tiêu chí về thái độ, hành vi ứng xử. Dựa vào cấp độ yêu cầu cho từng năng lực, các tổ chức có thể xây dựng kế hoạch thu hút, tuyển chọn, sử dụng CBCCVC và xác định cụ thể các kiến thức, kỹ năng, phẩm chất cần thiết cho vị trí việc làm đó và sử dụng thông tin này làm tiêu chí đánh giá trong suốt quá trình tuyển chọn, sử dụng và phát triển CBCCVC.  (nguồn internet) 2.2. Vấn đề áp dụng cách thức quản lý theo vị trí việc làm và khung năng lực trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC Một là, cần xác định được cấu trúc và yêu cầu của khung năng lực trong mối quan hệ với vị trí việc làm. Khung năng lực được xây dựng trên các phạm vi và mức độ khác nhau. Mức độ tổng thể, là “khung pháp lý” chung cho tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc cho chuyên môn, nghiệp vụ theo lĩnh vực, ngành nghề của cả nước hay toàn hệ thống công vụ để bảo đảm có sự thống nhất và nhất quán; đồng thời, phát huy được tính linh hoạt, độ “mở” nhất định để mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, tổ chức có thể cụ thể hóa các tiêu chuẩn chung này cho phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, tổ chức, đặc thù từng vị trí việc làm, lĩnh vực công tác và luôn đề cao nguyên tắc thực tài trong mọi trường hợp, mọi nội dung của công tác quản lý, phát triển nguồn nhân lực nói chung và quản lý CBCCVC nói riêng. Chỉ khi nào lượng hóa được các tiêu chí để đo lường một năng lực từ khung tổng thể đã quy định thì tính khả thi của khung năng lực mới có thể đạt được. Do đó, khi xây dựng khung năng lực cho các vị trí việc làm, cần phân tích rõ yêu cầu nhiệm vụ của công việc tương ứng với trình độ, cấp độ năng lực của CBCCVC cần đáp ứng. Khung này giúp nhận biết, đo lường năng lực của một CBCCVC so sánh với năng lực tại khung chung, đồng thời đánh giá chuẩn xác, khách quan việc thực thi nhiệm vụ, và hỗ trợ quá trình đào tạo, bồi dưỡng, phát triển năng lực cụ thể. Trong thời kỳ chuyển đổi số và có nhiều thay đổi nhanh chóng, khó lường hiện nay, nhiều hệ thống công vụ đã cập nhật vào khung năng lực một số năng lực mới như: năng lực dự đoán sự thay đổi để lên kịch bản ứng phó với từng tình huống; năng lực quản lý tổng thể để giải quyết đồng bộ những vấn đề phức hợp, cần có cơ chế phối hợp liên ngành; khả năng ứng dụng công nghệ, kỹ năng mềm trong việc thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình cập nhật, hoàn thiện khung năng lực trong điều kiện chuyển đổi số, nhiều nước nhấn mạnh các năng lực của CBCCVC bao hàm cả thái độ, hành vi ứng xử, kỹ năng truyền thông, giao tiếp trên môi trường mạng nhằm tận dụng những lợi thế về công nghệ số và vượt qua những thách thức trong xây dựng và thực hiện chính phủ số, kinh tế số và xã hội số trong bối cảnh hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa hiện nay. Hai là, xác định các nhóm năng lực cần thiết phục vụ công tác tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển năng lực CBCCVC. Để xây dựng đội ngũ CBCCVC đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở hiện tại và trong tương lai, cần xác định năng lực làm tiêu chuẩn để thực hiện các khâu của công tác cán bộ, từ thu hút, tuyển chọn, sử dụng, đánh giá đến luân chuyển, đề bạt, đãi ngộ và phát triển CBCCVC. Trong đó, chính sách quản lý CBCCVC không những tập trung vào kết quả thực thi mà còn chú trọng đến năng lực, cách thức cần có để hoàn thành mục tiêu công việc. Việc lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp cá nhân, quy hoạch đội ngũ kế cận và tạo động lực thông qua chế độ đãi ngộ và khuyến khích vật chất, tinh thần dựa trên năng lực và theo kết quả thực thi, trên nguyên tắc thực tài, là điều kiện bảo đảm tính khả thi trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC. Khung năng lực dùng để tham chiếu trong việc đánh giá CBCCVC, là cơ sở cho việc đánh giá cấp độ năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBCCVC. Cơ quan, tổ chức căn cứ vào khung năng lực của vị trí việc làm để lựa chọn, bố trí sử dụng đúng người, đúng việc, đúng sở trường, bổ nhiệm công chức theo đúng tiêu chuẩn, đãi ngộ theo năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, hoặc quy hoạch vào các vị trí phù hợp với triển vọng để bồi dưỡng phát triển. Đồng thời, khung năng lực còn hỗ trợ hiệu quả việc xác định nhu cầu luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng hoặc nhận diện những năng lực mà CBCCVC chưa đạt chuẩn theo yêu cầu của vị trí việc làm để giúp họ có cách thức và nội dung học tập phù hợp. Một số hệ thống công vụ sử dụng thuật ngữ phát triển năng lực như là một quá trình giúp CBCCVC tiến bộ từ tình trạng hiểu biết và năng lực hiện tại sang tình trạng học thức, kỹ năng và năng lực theo yêu cầu của tương lai. Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển diễn ra với hình thức của các hoạt động học tập để chuẩn bị cho mỗi CBCCVC gánh vác các trách nhiệm nhiều và cao hơn. Công tác phát triển giúp các cơ quan, tổ chức xây dựng đội ngũ CBCCVC quản lý cũng như chuyên môn đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai. Công tác này giúp nâng cao hiệu suất thực thi của CBCCVC, cung cấp các cơ hội phát triển và phục vụ cho việc quy hoạch nhân sự, chuẩn bị đội ngũ kế cận không chỉ phục vụ phát triển lãnh đạo mà còn phát triển chức nghiệp theo chuyên môn. Theo đó, thuật ngữ làm giàu công việc (làm phong phú nội dung công việc) được sử dụng nhiều để chỉ cách thức các cơ quan mở rộng nhiệm vụ, bổ sung trách nhiệm, quyền tự quyết trong vai trò mà CBCCVC được giao mà không nhất thiết phải bằng hình thức bổ nhiệm lên chức vụ cao hơn nhằm truyền nhiệt huyết yêu nghề và tạo điều kiện cho CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ba là, vận dụng cách thức quản lý theo vị trí việc làm và khung năng lực trong thu hút, giữ chân, trọng dụng người có tài năng . Quản lý tài năng bao gồm việc hoạch định và phát triển tài năng, được sử dụng như là cách thức nhấn mạnh các vấn đề của tổ chức trong việc thu hút và giữ được những người có tài năng. Tuy nhiên, một số tổ chức đánh giá quá cao nhân sự bên ngoài và chưa chú trọng nhân tài sẵn có. Một số tổ chức khác chỉ quan tâm đến những nhân sự chủ chốt nhằm nâng cao phẩm chất, tính hữu dụng và khả năng sử dụng linh hoạt các nhân viên có năng lực đặc biệt - những người có tác động ảnh hưởng lớn đến kết quả thực thi của tổ chức, bỏ qua những người có kiến thức, kỹ năng trên từng lĩnh vực, từng vị trí việc làm, có thể đóng góp lớn cho tổ chức nếu được phát huy năng lực, sở trường. Do vậy, nhiều nước thực hiện cách tiếp cận vừa thu hút những người có năng lực từ nhiều nguồn trong xã hội vừa tạo điều kiện phát triển năng lực đội ngũ CBCCVC hiện có. Họ xây dựng hệ thống công vụ mở hơn nhằm thu hút tài năng phong phú, từ nhiều khu vực ngoài nhà nước; đồng thời, nhấn mạnh khái niệm tài năng như là năng lực cụ thể trên từng vị trí, từng công việc để phát huy điểm mạnh, sở trường của từng CBCCVC trong cơ quan, đơn vị. Trong quá trình cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, pháp luật về công vụ, công chức và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài hiện nay, chúng ta có thể nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quản lý tài năng theo từng lĩnh vực, ngành nghề, vị trí việc làm để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC trong các cơ quan nhà nước. Trên cơ sở hệ thống khung năng lực với đầy đủ định nghĩa và mô tả cho từng cấp độ năng lực đối với từng vị trí, chức danh CBCCVC, có thể thu hút, đánh giá, trọng dụng và phát triển những người có tài năng, có năng lực phù hợp để bố trí vào các vị trí việc làm và phát triển cá nhân CBCCVC theo nguyên tắc thực tài. Việc kết hợp phù hợp cách thức thi để bổ nhiệm với cách thức xét tuyển thông qua quá trình rèn luyện, bồi dưỡng, luân chuyển cũng là một trong những cách thức tuyển dụng “mở” để lựa chọn người có đủ phẩm chất, năng lực và tín nhiệm để tuyển dụng vào các vị trí theo quy hoạch phát triển của tổ chức và kế hoạch phát triển cá nhân CBCCVC. 3. Đề xuất khung năng lực của CBCCVC và các điều kiện áp dụng Quá trình xây dựng khung năng lực cần chú ý đến các điều kiện và cách thức áp dụng sau: Thứ nhất, xác định rõ các năng lực của các vị trí và tích hợp được trong một khung năng lực. Quản lý theo vị trí việc làm và khung năng lực luôn gắn với việc xác định năng lực, xây dựng một khung năng lực và sử dụng khung năng lực đó như một căn cứ để tuyển chọn, đào tạo, phát triển, đãi ngộ theo (các) mục tiêu đã xác định của lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực cụ thể. Một trong những vấn đề quan trọng là việc chuyển hóa các yêu cầu trong chiến lược của tổ chức thành các năng lực cá nhân cần thiết cho việc thực hiện và hỗ trợ chiến lược đó trong tổ chức. Cần tích hợp các năng lực đó trong một khung năng lực. Cần xác định khung năng lực đó được thiết kế phục vụ cho một hoặc một số mục đích quản lý nguồn nhân lực nào, chẳng hạn như để tuyển dụng CBCCVC đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, để phát triển một số năng lực cần thiết đang thiếu hụt, hay để thu hút tài năng trên một số lĩnh vực, công việc của tổ chức.  Các khung năng lực cần bao hàm các năng lực hành vi cũng như năng lực chuyên môn (các kỹ năng). Sau khi được soạn thảo, cần có sự đánh giá và điều chỉnh khung năng lực dựa trên ý kiến đóng góp của các bên liên quan. Việc xây dựng thành công một hệ thống các khung năng lực thống nhất và đồng bộ đòi hỏi phải có ba hướng tích hợp: tích hợp theo chiều dọc (liên kết với chiến lược phát triển của tổ chức), tích hợp theo chiều ngang (các quá trình, các khâu quản lý nguồn nhân lực khác nhau) và thực hiện xuyên suốt trong toàn hệ thống. Để thực hiện quản lý theo vị trí việc làm và khung năng lực, các tổ chức cần xây dựng lộ trình thực hiện, gồm các bước như: Quyết định lồng ghép cách thức quản lý mới trong tổng thể công tác cán bộ; tổ chức, lập kế hoạch và truyền thông về sự đổi mới công tác quản lý; xác định năng lực và xây dựng khung năng lực cho các (nhóm) lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực theo mục tiêu cụ thể đã đề ra; tích hợp năng lực vào các hoạt động, các khâu công tác cán bộ; rà soát, đánh giá, sơ tổng kết và cập nhật, điều chỉnh hệ thống quản lý nguồn nhân lực một cách thường xuyên. Thứ hai, hoàn thiện thể chế, pháp luật điều chỉnh chính thức và bảo đảm tính hệ thống giữa các nội dung quản lý CBCCVC. Luật và các văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ pháp lý để điều chỉnh mối quan hệ giữa bên sử dụng lao động và người lao động, chi phối các hoạt động của quản lý nguồn nhân lực, bao gồm tạo nguồn, tuyển dụng, sử dụng, trả lương, thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng cũng như đào tạo, phát triển nhân sự … Đối với CBCCVC trong cơ quan nhà nước, bên cạnh pháp luật lao động, các mối quan hệ này còn chịu sự chi phối, ràng buộc của các văn bản pháp luật khác như Luật Cán bộ công chức, Luật viên chức. Vì vậy, để áp dụng quản lý theo vị trí việc làm và khung năng lực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài trong bối cảnh chuyển đổi số, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện khung khổ thể chế, pháp luật làm cơ sở đảm bảo thực hiện trên thực tế. Quản lý theo vị trí việc làm và khung năng lực đối với CBCCVC khó có thể đạt hiệu quả cao nếu thiếu sự thống nhất, đồng bộ với các nội dung quy định pháp luật về tổ chức bộ máy và công vụ, công chức. Phạm Đức Toàn (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ)   TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 2. Trương Hải Long (2023), Xây dựng nền công vụ liên thông, thống nhất, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài, NXB Chính trị Quốc gia sự thật, Hà nội. 3. Phạm Đức Toàn, Đào Thị Thanh Thủy (2016), Khung năng lực và quản lý công chức theo năng lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, Hà nội. 4. Nguyễn Thị Hồng Hải, Phạm Đức Toàn (2019), “Giải pháp và điều kiện ứng dụng quản lý công chức theo năng lực đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 10/2019. 5. Phạm Đức Toàn (2019), “Kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực theo năng lực của một số nền công vụ trên thế giới”.  Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 2/2019.

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Thanh Hóa

BTĐKT - Chiều 14/8, Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại tỉnh Thanh Hóa. Chủ trì buổi công bố, có các đồng chí: Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa; Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Đoàn Thanh tra công bố quyết định thanh tra Cùng dự, có các đồng chí: Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Thanh tra; Trần Quốc Huy, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa; Lê Ngọc Khánh, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp huyện, các đơn vị được kiểm tra.  Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi công bố Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị các thành viên Đoàn Thanh tra thực hiện nghiêm Quy chế tổ chức, hoạt động đoàn và các quy định có liên quan; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được thanh tra để hoàn thành mục đích, yêu cầu nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra. Nếu có vướng mắc, vấn đề phát sinh cần chỉ đạo, đề nghị Đoàn kịp thời báo cáo lãnh đạo Ban. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa quan tâm chỉ đạo các đơn vị bố trí thành phần dự họp, chuẩn bị báo cáo, hồ sơ tài liệu, địa điểm, thực hiện theo lịch làm việc đã thống nhất, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi công bố Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa thống nhất mục đích, nội dung, yêu cầu thanh tra, mong muốn Đoàn chỉ ra những ưu điểm để phát huy, những tồn tại để đề ra những giải pháp điều chỉnh, khắc phục trong công tác thi đua, khen thưởng thời gian tới. Bên cạnh đó, đồng chí Đầu Thanh Tùng cũng đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh làm đầu mối phối hợp, đôn đốc các đơn vị chuẩn bị các nội dung, điều kiện để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định và lịch làm việc đã thống nhất. Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản, hướng dẫn của trung ương, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản và chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương bám sát nội dung, xây dựng kế hoạch, nhằm cụ thể hóa các chính sách, quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Thông qua công tác triển khai thực hiện, việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng đã tạo được sự chuyển tích cực trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Nội dung thi đua được gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Hình thức tổ chức phát động phong phú, đã động viên và thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua được các cấp khen thưởng. Việc tổ chức bình xét khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện đúng quy định. Chất lượng khen thưởng từng bước được nâng cao, nhiều nơi đã quan tâm khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các đối tượng là người trực tiếp lao động, sản xuất. Công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm… Hồ sơ khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước được quản lý theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Hoạt động các cụm thi đua của tỉnh ngày càng đi vào thực chất, theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Nguyệt Hà

Thủ tướng: Thi đua-khen thưởng cần bám sát các đột phá, những việc khó khăn, phức tạp

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta cần coi trọng hơn nữa, nâng tầm hơn nữa công tác thi đua-khen thưởng, nhất là bám sát các đột phá, những việc khó khăn, phức tạp, những khâu yếu, những vấn đề bức xúc... để hình thành xu thế, thúc đẩy phong trào thi đua, tạo động lực, truyền cảm hứng, huy động sự tham gia của toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, góp phần phát huy sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thi đua-khen thưởng cần bám sát các đột phá, những việc khó khăn, phức tạp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Sáng 10/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 6 nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng. Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Hội đồng; các thành viên Hội đồng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Theo chương trình, phiên họp tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác những tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023 và xem xét, cho ý kiến về đề nghị phong tặng một số danh hiệu khen thưởng. Tạo động lực, truyền cảm hứng cho người dân và hệ thống chính trị Các báo cáo, ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá, trong 7 tháng năm nay, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, với nỗ lực triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, sự hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế, nhìn chung, đất nước ta cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra theo kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Theo đó, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; đối ngoại là điểm sáng, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển đất nước được giữ vững; niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước được củng cố, tăng cường. Những thành tựu, kết quả đạt được có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong cả nước. Phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, yêu cầu của cuộc sống, lấy nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể để đưa phong trào đi vào cuộc sống; bám sát các đột phá, những việc khó khăn, phức tạp, những khâu yếu, những vấn đề bức xúc… để phát động và triển khai thi đua, hình thành xu thế, thúc đẩy phong trào, tạo động lực, truyền cảm hứng cho người dân và hệ thống chính trị; kịp thời động viên cách làm hay, đổi mới sáng tạo, chú trọng phòng chống tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện lệch lạc, chống hình thức để công tác thi đua-khen thưởng thực chất, hiệu quả. Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng thi đua-khen thưởng các cấp, các ngành - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Hội đồng, Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tiếp tục đổi mới hoạt động, phát huy vai trò, tích cực triển khai các hoạt động và hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra. Hội đồng, Thường trực Hội đồng đôn đốc các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao ngay từ đầu năm; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021-2025). Cùng với đó, tham mưu, đề xuất triển khai tích cực, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó triển khai Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 (tuyên truyền; xây dựng 10 nghị định quy định chi tiết thi hành; rà soát, sửa đổi các quy định có liên quan; tổ chức thực hiện…); tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2023 với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, tạo được hiệu ứng tích cực trong xã hội. Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện đồng bộ, bài bản, hiệu quả. Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" nâng cao nhận thức và hành động về xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy việc học tập suốt đời cho mọi người dân. Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" được hưởng ứng, ủng hộ, triển khai, 100% bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai. Các bộ, ban, ngành, địa phương đã tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua một cách phong phú, sôi nổi, thiết thực, hướng vào việc thực hiện các nhiệm vụ khó, trọng tâm, cấp bách để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023. Xuất hiện nhiều phong trào thi đua điển hình như phong trào "Thi đua quyết thắng", "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng" của Bộ Quốc phòng; "Vì an ninh Tổ quốc", "Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" của Bộ Công an; "Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao" của Bộ Tư pháp; "Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả" của Bộ Nội vụ; phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; "Thực hiện Chính quyền số, Chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố" của TP Hồ Chí Minh; thi đua "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô", "Cải cách hành chính" của TP Hà Nội… Công tác tôn vinh điển hình tiên tiến, công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước; việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất và công tác, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được thực hiện kịp thời (Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã có trên 1.000 quyết định khen thưởng cho trên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc...). Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến tại Hội nghị. Thay mặt Hội đồng, Thủ tướng đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và đóng góp tích cực của các đồng chí thành viên Hội đồng; biểu dương các bộ, ban, ngành, tổ chức đoàn thể đã hưởng ứng, phát động, triển khai thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua; đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng đã đạt được trong thời gian qua, đã có đóng góp quan trọng vào triển khai thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thủ tướng nêu rõ, công tác thi đua, khen thưởng còn bộc lộ một số hạn chế. Nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua-khen thưởng có nơi, có lúc còn chưa đúng tầm; trong triển khai các nhiệm vụ cụ thể, có nơi, có lúc còn chậm, lơ là, làm chưa đúng. Công tác đánh giá, tổng kết các phong trào thi đua, đề xuất khen thưởng ở một số nơi chưa được chú trọng; công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến ở một số nơi còn hạn chế. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng những tháng đầu năm 2023, Thủ tướng chỉ ra một số bài học kinh nghiệm. Theo đó, tiếp tục thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Càng khó khăn thì càng phải thi đua" để huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023. Cần bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ tình hình thực tiễn để tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh hình thức. Lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể; phong trào thi đua phải hướng tới người dân và người dân tích cực tham gia phong trào thi đua; gắn kết chặt chẽ giữa lợi ích chung và lợi ích riêng, giữa lợi ích quốc gia dân tộc và lợi ích của mỗi người. Tiếp tục hoàn thiện thế, cơ chế, chính sách về thi đua, khen thưởng tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá. Thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, dự báo tình hình trong nước và quốc tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, phức tạp, khó lường. Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, cần sự chung sức, đồng lòng và vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Để góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đó cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó có phát huy vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta cần coi trọng hơn nữa, nâng tầm hơn nữa công tác thi đua-khen thưởng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất"; từ đó, khuyến khích, động viên, tạo động lực, truyền cảm hứng cho toàn dân, cả hệ thống chính trị để góp phần phát huy sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh bên trong và bên ngoài, kế thừa, phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được, khắc phục, hóa giải những khó khăn, tồn tại, yếu kém, góp phần thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Triển khai phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân Về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước để triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ thi đua, khen thưởng; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tiếp tục triển khai tích cực các phong trào thi đua, nhất là các phong trào thi đua như "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào thi đua "Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau", phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030". Cũng tại phiên họp, Hội đồng thống nhất xây dựng kế hoạch, triển khai phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân từ nay tới năm 2025, bố trí nguồn lực phù hợp trên cơ sở kết hợp các nguồn lực của Nhà nước, người dân và xã hội, lồng ghép với việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, Hội đồng khuyến khích các bộ, ngành, địa phương phát động, triển khai các phong trào thi đua theo chuyên đề, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng nơi. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thi đua khen thưởng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thực hiện Đề án "Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến" giai đoạn 2022-2025; tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương "Người tốt, việc tốt". Hết sức chú trọng công tác tuyên truyền trên không gian mạng. Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông trong phát hiện, tuyên truyền các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực; những tấm gương có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, học tập, các tập thể, cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị "về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng"; Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các phong trào thi đua yêu nước; kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Chuẩn bị kỹ lưỡng, trình Chính phủ ban hành 10 nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng, bảo đảm tiến độ, chất lượng; tinh thần là cần khắc phục được tối đa các hạn chế, bất cập của các quy định hiện hành, khả thi trong áp dụng thực tiễn, theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, giảm thủ tục hành chính. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất, cá nhân dũng cảm cứu người, cứu tài sản,... Chú trọng khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, nhà khoa học, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đội ngũ giáo viên, y bác sĩ... Quan tâm khen thưởng tập thể, cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ tiêu biểu, người yếu thế có ý chí tự lực, tự cường vươn lên. Chủ động đề xuất khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, làm tốt công tác giải quyết công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người lao động, người dân, tham gia tích cực vào hoạt động từ thiện, an sinh xã hội; các tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng thi đua-khen thưởng các cấp, các ngành; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc tham mưu và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch, tránh hình thức, phô trương, tránh tiêu cực. Theo baochinhphu.vn

Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

BTĐKT - Ngày 26/7, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (đơn vị Cụm trưởng); đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam (đơn vị Cụm phó); đồng chí Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (đơn vị Cụm phó) và Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng ban, Trưởng phòng Phòng Thi đua, khen thưởng, Sở Nội vụ của 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng. Quang cảnh hội nghị Hội nghị thông qua kết quả sơ kết phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 9 tỉnh trong Cụm và các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, các tỉnh trong Cụm đã tổ chức triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để thúc đẩy nền kinh tế, trong đó tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng, đối thoại với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp và hợp tác xã trong nước, công nhân và người lao động. Thường xuyên trực tiếp thị sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai xây dựng các công trình trọng điểm và làm việc với các sở, ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Kết quả là, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của các tỉnh trong Cụm đạt mức độ khả quan so với cùng kỳ năm 2022: Hải Dương tăng 11,4%; Quảng Ninh tăng 8,8%; Nam Định tăng 8,5%; Hưng Yên tăng 8,21%; Thái Bình tăng 7,77%; Ninh Bình tăng 7,56%; Hà Nam tăng 6,2%; Vĩnh Phúc tăng 1,69%. Tỉnh Bắc Ninh giảm 12,59%.  Chỉ số sản xuất công nghiệp của các tỉnh trong Cụm nhìn chung có mức tăng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Vĩnh Phúc tăng 34,3%; Nam Định tăng 13,3%; Hà Nam tăng 12,1%; Thái Bình tăng 9,4%; Hải Dương tăng 8,9%; Quảng Ninh tăng 8,63%; Hưng Yên tăng 6,16%; Ninh Bình tăng 5,8%. Tỉnh Bắc Ninh giảm 18,4%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng so với kế hoạch đề ra. Các ngành dịch vụ đã tập trung đảm bảo cung cấp hàng hóa và ổn định giá cả trên thị trường. Các hoạt động vận tải, bưu chính viễn thông, cấp nước sạch, điện lực tiếp tục phát triển, đáp ứng được yêu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh, thực hiện tốt công tác quản lý, cập nhật thông tin. Ngành du lịch có sự thay đổi mạnh mẽ hơn so với thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề dịch bệnh Covid-19, lượng khách đã tăng nhanh. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, lao động, việc làm, giảm nghèo được các tỉnh trong Cụm triển khai đồng bộ. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động được các tỉnh triển khai mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Song song với đó, các tỉnh đã triển khai các phong trào thi đua của riêng mình như tỉnh Thái Bình với phong trào thi đua "Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên", "Tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình"; tỉnh Nam Định với phong trào thi đua “Đoàn kết, vượt khó - Chủ động thích ứng - Điều hành linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả”; tỉnh Quảng Ninh với phong trào thi đua “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”; tỉnh Hà Nam ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2023 phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)… Các phong trào thi đua đã được các tỉnh trong Cụm triển khai và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Giao lưu với các điển hình tiên tiến tại Hội nghị Tại hội nghị sơ kết lần này với sáng kiến của tỉnh Thái Bình (Cụm trưởng), tỉnh Hà Nam (Cụm phó) và tỉnh Nam Định (Cụm phó), đã có sự đổi mới trong hoạt động, các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và Hải Dương lựa chọn 1 điển hình của tỉnh đã về đích đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu về báo cáo, trao đổi trực tiếp trước diễn đàn hội nghị (Xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình và xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Mỗi một xã đều có những giải pháp riêng, phù hợp với đặc điểm của địa phương để xây dựng nông thôn mới. Qua trao đổi trực tiếp giữa 3 đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, tất cả đều thống nhất quan điểm, muốn thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn II, cụ thể là thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cần phải làm tốt các công tác sau: Một là, phải tăng cường tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn II và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, để nhân dân và cả hệ thống chính trị, xã hội hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng, tự xác định được quyền lợi và nghĩa vụ của mình để ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, tiêu chí đã đề ra. Hai là, người lãnh đạo, công chức, viên chức và đảng viên phải luôn luôn tiền phong gương mẫu, đi trước dẫn dắt phong trào, công khai, minh bạch các khoản thu chi về tài chính ngân sách, các khoản đóng góp xã hội hóa, tạo được sự tin tưởng trong nhân dân. Ba là, lựa chọn các giải pháp khả thi, phù hợp với địa phương mình, ưu tiên thực hiện trước các chỉ tiêu, tiêu chí với chi phí thấp, dễ hoàn thành, tạo đà cho việc  có thời gian chuẩn bị về tài lực, nhân lực và vật lực để thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí cao hơn, khó thực hiện hơn với phương châm làm đến đâu, chắc đến đó, không để dây dưa, tồn đọng. Việc trao đổi kinh nghiệm thành công của các xã trong việc về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là cơ sở để 9 tỉnh học tập, rút kinh nghiệm và chỉ đạo triển khai. Trong một thời gian không xa, với việc thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, 9 tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng sẽ thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn II, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, văn minh, xanh - sạch - đẹp. Phùng Thị  

Trang