Thủ tướng: Thi đua khen thưởng phải gắn với nhiệm vụ, tránh bệnh hình thức
29/01/2024 - 09:51

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều này khi chủ trì Phiên họp thứ 7 của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, sáng 25/1.

Cùng dự có Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, cùng lãnh đạo các bộ ngành, thành viên hội đồng.

Thi đua khen thưởng đạt được nhiều kết quả quan trọng

Tại hội nghị, các thành viên của Hội đồng đánh giá thực trạng công tác thi đua, khen thưởng và phân tích rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đưa ra các nhiệm vụ mục tiêu, giải pháp năm 2024 nhằm đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; hoàn thiện ban hành quy chế làm việc của Hội đồng theo hướng phân công rõ nhiệm vụ, phát huy vai trò của từng thành viên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hội đồng.

thu tuong thi dua khen thuong phai gan voi nhiem vu, tranh benh hinh thuc hinh anh 1

Toàn cảnh phiên họp.

Năm 2023 kết quả công tác thi đua khen thưởng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát huy vai trò, triển khai tích cực, hiệu quả các hoạt động và hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó đã đôn đốc các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm; góp phần thúc đẩy phát triển KTXH năm 2023.

 

Tham mưu, đề xuất triển khai tích cực, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, Công tác thi đua khen thưởng được các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả; phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030" được tích cực triển khai.

Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" được hưởng ứng, triển khai đồng bộ, hiệu quả, 100% bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai, là một điểm sáng trong triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng chiến lược.

Đã khởi công, khánh thành nhiều dự án hạ tầng quan trọng; năm 2023 đưa vào sử dụng 475 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài đường cao tốc đến nay là khoảng 1.900 km, là tiền đề để thực hiện thành công mục tiêu 3.000 km cao tốc vào năm 2025.

Các bộ, ban, ngành, địa phương đã tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua một cách phong phú, sôi nổi, thiết thực, rộng khắp hướng vào việc thực hiện các nhiệm vụ khó, trọng tâm, cấp bách, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KTXH năm 2023 điển hình như các phong trào: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"...

Nhiều phong trào thi đua được phát động, triển khai có hiệu quả, có tính lan tỏa cao; Công tác tôn vinh điển hình tiên tiến và khen thưởng được thực hiện kịp thời, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã có trên 1.900 quyết định khen thưởng cho trên 103.600 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc...

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và đóng góp tích cực của các đồng chí thành viên Hội đồng; các bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể đã hưởng ứng, phát động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng đã đạt được thời gian qua, đóng góp quan trọng vào triển khai thành công các nhiệm vụ chính trị của đất nước trong năm 2023.

Bên cạnh đó Thủ tướng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh, cần thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng khó khăn thì càng phải thi đua để huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển KTXH năm 2024.

thu tuong thi dua khen thuong phai gan voi nhiem vu, tranh benh hinh thuc hinh anh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp tới tình hình thực tế, xuất phát từ nhân dân; đảm bảo triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh hình thức.

Cùng với đó phải quan tâm tới bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng; khen thưởng phải đúng, trúng, kịp thời và phải quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá; đôn đốc thực hiện các phong trào thi đua, kịp thời khen thưởng, tránh việc phát động phong trào hình thức, để xảy ra sai sót.

Chỉ rõ, tình hình thế giới năm 2024 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức nhiều hơn, Thủ tướng lưu ý, để góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó có phát huy vai trò cực kỳ quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng.

Khuyến khích dám nghĩ dám làm, tránh bệnh thành tích

Thủ tướng yêu cầu, bám sát chủ đề điều hành "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững" của Chính phủ, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH đã đề ra, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ thi đua khen thưởng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Phát động Phong trào thi đua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025, "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030"...

thu tuong thi dua khen thuong phai gan voi nhiem vu, tranh benh hinh thuc hinh anh 3

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương báo cáo công tác thi đua, khen thưởng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tổng kết, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về thi đua khen thưởng; triển khai tích cực, hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng và các quy định liên quan

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, các ngành; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong tham mưu và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua khen thưởng.

Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, các cấp, các ngành bảo đảm tính đại diện, thực chất; ban hành quy chế làm việc của Hội đồng thống nhất với Luật Thi đua, khen thưởng. Ban hành kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng bảo đảm hợp lý, thiết thực, khả thi. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; bảo đảm thực chất, hiệu quả, hướng về cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; tránh phô trương, hình thức, tiêu cực, lợi dụng cho mục đích cá nhân, lợi ích nhóm.

Thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo vov.vn