TĐKT - Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 - 2018 và Kế hoạch 5 năm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Ngành (29/4/1958 - 29/4/2018), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà vừa phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn ngành với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương và...