TĐKT - Ngày 11/9, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức Hội nghị Nâng cao chất lượng công tác TĐKT khối bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước. Chủ trì Hội nghị có: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà; Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang; Vụ...