TĐKT - Ngày 23/1, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức Hội nghị công chức, viên chức triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Dự Hội nghị, có: Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà; Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang; Chủ tịch Công đoàn Ban TĐKT Trung ương Lê Văn Vũ; lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các vụ, đơn vị thuộc...