TĐKT - Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” diễn ra sáng nay 12/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đánh giá và chỉ đạo quan trọng, nhằm tiếp tục được đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác Hồ ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp...