TĐKT - Chiều ngày 26/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sau khi thực hiện Nghi lễ Tuyên thệ nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu trước Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức. Tạp chí Thi đua Khen thưởng  trân trọng giới toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính:...