Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong quân đội
15/12/2023 - 14:17

BTĐKT - Sáng 15/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Tọa đàm khoa học "Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tại Bộ Quốc phòng".

Tọa đàm khoa học "Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tại Bộ Quốc phòng"

Dự và chủ trì tọa đàm, có các đồng chí: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; PGS. TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.