Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ về đổi mới tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua
28/12/2023 - 19:32

BTĐKT - Chiều 28/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Đổi mới tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng”. Đề tài do ThS Nguyễn Công Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm chủ nhiệm.

PGS. TS Nguyễn Thế Thắng, Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì cuộc họp.

PGS. TS Nguyễn Thế Thắng, Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì cuộc họp

Dự cuộc họp, có các thành viên của Hội đồng nghiệm thu; các đồng chí đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban; Đỗ Thúy Phượng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ; Bùi Quang Đức, Phó Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra.