Quyết định khen thưởng

Ngày ban hànhsắp xếp tăng dần
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước
06/06/2020 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 2288/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Lô Văn Bảo, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện
13/12/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 2282/QĐ-CTN về việc tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng nhất; 2 Huân chương Lao động hạng Nhì; 9 Huân chương Lao động hạng ba cho 4 tập thể và 8 cá nhân thuộc thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
12/12/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 2272/QĐ-CTN về việc tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng nhất và 1 Huân chương Lao động hạng nhì cho 2 cá nhân thuộc tỉnh Vĩnh Long
11/12/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 2268/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho nhân dân và cán bộ thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
06/12/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 2250/QĐ-CTN về việc tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng nhất và 3 Huân chương Lao động hạng ba cho 4 cá nhân thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
05/12/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 2253/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba cho 7 gia đình thuộc tỉnh Nam Định
05/12/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 2205/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho Công ty TNHH xây dựng Xuân Quyền, tỉnh Ninh Bình
05/12/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 2258/QĐ-CTN về việc tặng thưởng 1 Huân chương Độc lập hạng nhất; 2 Huân chương Độc lập hạng nhì; 3 Huân chương Độc lập hạng ba cho 6 gia đình thuộc tỉnh Bình Định
05/12/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 2244/QĐ-CTN về việc truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 6 cá nhân thuộc TP Hà Nội
05/12/2019 Tải xuống Chi tiết

Trang