Điển hình tiên tiến

Tuyên dương 192 bí thư chi bộ tiêu biểu trong xây dựng Đảng và lãnh đạo sản xuất, kinh doanh

TĐKT – Thiết thực kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007 – 11/4/2017) và chào mừng 87 năm ngày thành lập Đảng, sáng 4/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Tới dự, có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. Đây là lần thứ 2 Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.   Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Những năm qua, bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đảng bộ trực thuộc đã lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp; đảm đương nhiều công trình trọng điểm quốc gia; luôn đi đầu thực hiện có hiệu quả các chương trình xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội; kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh, có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.   Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối là công cụ vật chất quan trọng để Đảng, Nhà nước đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia; kịp thời cân đối thị trường xăng dầu, than, điện, phân bón, thép, xi măng, dịch vụ bưu chính viễn thông, giao thông vận tải và hàng tiêu dùng thiết yếu, điều tiết lãi suất ở các ngân hàng thương mại, đóng góp hàng năm 25 - 30% tổng ngân sách quốc gia. Trong giai đoạn 2011 - 2015, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối đã nộp ngân sách 1,048 triệu tỷ đồng; vốn chủ sở hữu tăng trên 74,3 %, đạt hơn 1,121 triệu tỷ đồng; tổng tài sản tăng trên 66,4%, đạt hơn 6,042 triệu tỷ đồng. Các doanh nghiệp trong khối đã đóng góp 11.600 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, đồng thời kết hợp tốt phát triển kinh tế với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Riêng năm 2016, các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong khối nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 196,129 nghìn tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 96,928 nghìn tỷ đồng. Từ các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng là các tổ chức cơ sở Đảng, các chi bộ Đảng ở cơ quan, doanh nghiệp tiêu biểu. Đặc biệt là xuất hiện nhiều tấm gương bí thư chi bộ gương mẫu về đạo đức lối sống, về tinh thần trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh và trong công tác xây dựng Đảng; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; năng động, sáng tạo, tâm huyết với nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng vào những thành tích chung của doanh nghiệp. Năm 2016, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lựa chọn ra 192 bí thư chi bộ tiêu biểu nhất để tuyên dương. Họ thực sự là hạt nhân đáng quý để xây dựng phong trào thi đua sâu rộng trong các cấp ủy Đảng, trong toàn Đảng bộ, tạo nên sức mạnh tổng hợp, khối đại đoàn kết thống nhất, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo và tổ chức, cùng nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.   Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao Bằng khen cho các bí thư chi bộ tiêu biểu. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty, các ngân hàng, đơn vị trong khối đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: 192 bí thư chi bộ tiêu biểu được tuyên dương lần này là những hạt nhân quan trọng của các phong trào thi đua, thời gian tới cần biến quyết tâm và lòng nhiệt tình của mình thành hành động cụ thể, thường xuyên sáng tạo, đổi mới cách nghĩ, cách làm, tìm tòi những giải pháp phù hợp, có tính đột phá để phát huy những thành quả đã đạt được, cùng với cấp ủy lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục lãnh đạo, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, có tính chiến đấu cao. Đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn, thời gian tới, bên cạnh tập trung thực hiện triển khai sáng tạo, có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; triển khai Nghị quyết số 04 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”….Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục làm tốt công tác khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Từ 192 bí thư chi bộ được tuyên dương lần này cần tiến hành tổng hợp, xây dựng mẫu hình bí thư chi bộ giỏi. Bên cạnh đó, tiếp tục lựa chọn tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến là các chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc, cán bộ quản lý giỏi và công nhân lành nghề để ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương lao động góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thực hiện thành công tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nâng cao vị thế, sự đóng góp xứng đáng của doanh nghiệp nhà nước đối với phát triển kinh tế đất nước. Mai Thảo

Kịp thời tham mưu những vấn đề về quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

TĐKT – Sáng 3/1, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu ý kiến Cách đây 40 năm, ngay sau khi đất nước thống nhất, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Học viện Quân sự Cao cấp, tiền thân của Học viện Quốc phòng ngày nay, nhằm kịp thời tổng kết chiến tranh, nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự, đường lối quốc phòng, quân sự; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của quân đội, của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Ngày 3/1/1977, Học viện tổ chức Lễ khai giảng khóa học đầu tiên. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, với trọng trách là một trung tâm huấn luyện – đào tạo, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự hàng đầu của quân đội và Quốc gia, Học viện Quốc phòng luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào công tác huấn luyện – đào tạo. Đồng thời, tích cực xây dựng, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện – đào tạo, sát với từng đối tượng, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra, từng bước nâng tầm tư duy, năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán  bộ cấp chiến dịch – chiến lược. Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng được hàng vạn cán bộ cao cấp, trong đó có trên 700 đồng chí trở thành sĩ quan cấp tướng; 824 thạc sĩ, 346 tiến sĩ, 155 phó giáo sư, 11 giáo sư, nhiều đồng chí đã và đang đảm nhiệm những trọng trách cấp cao của Đảng, Nhà nước và quân đội. Bên cạnh đó, Học viện luôn bám sát sự phát triển của lý luận và thực tiễn, đã chủ động, tích cực nghiên cứu 943 đề tài khoa học và gần 6000 tài liệu các cấp. Nhiều đề tài, tài liệu có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao, nhất là đề tài “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới” được đánh giá xuất sắc, góp phần phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam, tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề có ý nghĩa chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Cùng với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, Học viện luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực và phát triển bền vững. Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Học viện Quốc phòng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích đặc biệt xuất sắc Học viện Quốc phòng đã đạt được trong suốt chặng đường 40 năm qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh: nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Học viện Quốc phòng nói riêng tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Học viện Quốc phòng cần quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 28 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu: tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng nâng cao nhận thức lý luận cơ bản, gắn lý luận với thực tiễn đổi mới đất nước trên cơ sở thấm nhuần phương pháp tư duy, nhận thức, hành động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng những vấn đề về quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và sẵn sàng đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ địch. Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hoá, môi trường học tập, nghiên cứu. Tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân – dân. Chăm lo xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, hiện đại, chính quy, mẫu mực… Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Học viện Quốc phòng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Phương Thanh

Thành công từ sự nỗ lực không ngừng

TĐKT - Nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hai năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được công nhận đạt danh hiệu Giảng viên giảng dạy giỏi cấp Bộ, “Người tốt việc tốt” tiêu biểu TP Hà Nội năm 2014… đó là những thành tích đáng nể của Tiến sĩ Lê Văn Cường, giảng viên Viện Xây dựng Đảng – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Có lẽ con đường đến với nghề nghiệp hiện tại của anh Cường đầy ắp sự tình cờ. Trong câu chuyện vui anh kể: khi còn trẻ anh luôn muốn một cuộc sống tự do, phóng khoáng nên chẳng bao giờ nghĩ mình lại trở thành thầy giáo và gắn bó với bục giảng. Xuất ngũ khi vừa tròn 21 tuổi, năm 1993, theo lời khuyên của cha, anh Cường quyết định ôn và thi đỗ Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp loại giỏi, anh được giữ lại trường và công tác ở Khoa Luật tư pháp rồi chuyển về Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) từ tháng 9/2000. Cũng chính từ đây, nghề đã chọn người. Tại môi trường làm việc mới, với sự dìu dắt của các thế hệ cán bộ đi trước, anh đã không ngừng học tập, trau dồi tri thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và đã để lại trong lòng đồng nghiệp ấn tượng về một người nhiệt tình với phong trào đoàn thể, quan tâm đến mọi người xung quanh, luôn nỗ lực vươn lên để hoàn thiện chính mình. Là một người có ý thức cầu tiến, ngoài học vị Tiến sĩ, anh còn là Cử nhân Luật, cử nhân Chính trị, cử nhân Ngoại ngữ. Tiến sĩ Lê Văn Cường, giảng viên Viện Xây dựng Đảng – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Từ năm 2006, anh bắt đầu được phân công giảng bài cho các lớp Cao cấp lý luận chính trị, Cử nhân chính trị chuyên ngành công tác tổ chức và công tác kiểm tra. Đảm nhận môn dạy được mệnh danh là “khó, khổ, khô”, thời gian đầu, khi được giao nhiệm vụ đứng lớp, anh Cường không khỏi lo lắng do thực tế trải nghiệm của bản thân chưa nhiều, mặt khác học viên đều là đảng viên, có người tham gia cấp ủy, đa số là cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên, có trình độ chuyên môn từ cử nhân, đặc biệt, nhiều người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư và các học viên quốc tế. Để hóa giải điều đó, ngoài việc chú trọng nâng cao chất lượng bài giảng, tìm đọc sách chuyên ngành, sách chuyên khảo để nâng cao kiến thức chuyên môn, anh Cường còn áp dụng 2 “bí quyết” riêng đó là chủ động xin danh sách lớp học để hiểu và nắm bắt tốt về đối tượng người nghe cũng như tìm gặp chủ nhiệm lớp để lấy phản hồi, đánh giá của học viên về phương pháp giảng dạy, khối lượng kiến thức truyền đạt, từ đó có sự điều chỉnh phù hợp trong quá trình lên lớp. Nhiều người quan niệm giảng dạy các môn lý luận không cần hay, chỉ cần đúng, nhưng anh Cường không nghĩ vậy. Đối với anh, ngoài việc giảng đúng, người giảng viên phải luôn xác định tầm quan trọng của việc “cung cấp cho xã hội cái người ta cần chứ không phải cung cấp cái mình đang có”. Để thực hiện được điều đó, bản thân mỗi người thầy phải không ngừng học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn từ nhiều kênh thông tin khác nhau. Ngoài ra, giảng viên phải chủ động thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, biết tận dụng sức mạnh công nghệ thông tin nhằm tạo sự sinh động, phong phú trong mỗi tiết học. Ở mỗi bài giảng, anh luôn chú trọng đến việc cung cấp phương pháp tiếp cận vấn đề phù hợp đối với từng đối tượng người học, chủ động nêu ra các tình huống thực tế để học viên trao đổi, lấy đó làm cơ sở giải thích các vấn đề lý luận. Đó có thể là những ví dụ anh có được từ quá trình trải nghiệm thực tế, đi cơ sở hoặc là những tình huống phát sinh ở địa phương mà học viên phản ánh lại. Đây được coi là cách làm hiệu quả, tạo sự tương tác giữa giảng viên và người học nhằm tránh tình trạng nhàm chán, thụ động trong học tập. Ngoài việc làm tốt vai trò là một giảng viên, anh Cường còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Cho đến nay, anh đã có 34 bài viết được đăng trên các tạp chí; tham gia viết giáo trình cho các hệ lớp cử nhân chính trị chuyên ngành công tác tổ chức và kiểm tra, giám sát, viết 5 bài giáo trình cho hệ cao học và 5 bài giáo trình bồi dưỡng cho cán bộ Lào. Trong những cuốn sách xuất bản nhân dịp kỷ niệm 75 năm, 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, anh cũng có bài viết được tuyển chọn in. Tuy bận rộn với công việc giảng dạy nhưng anh vẫn tham gia 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, chủ nhiệm 1 đề tài cấp Bộ, 3 đề tài cấp cơ sở… Anh cũng là người có “duyên” với các cuộc thi khi đoạt nhiều giải thưởng: giải nhất cuộc thi tìm hiểu “75 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Quận đoàn Cầu Giấy, giải ba cuộc thi tìm hiểu 55 năm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Năm 2013, tham gia khóa học Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, anh được Giám đốc Học viện Hành chính tặng Giấy khen vì có nhiều thành tích trong học tập và đóng góp cho hoạt động của lớp. Anh vinh dự được công nhận là “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2014. Hưng Vũ  

Nhân rộng mô hình “Tổ dân phố, khu dân cư điện tử”

TĐKT - Mặc dù mới đi vào hoạt động được một thời gian ngắn nhưng mô hình “Tổ dân phố, khu dân cư điện tử” được ứng dụng, triển khai trên địa bàn các phường Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã thu hút sự hưởng ứng của đông đảo người dân trên địa bàn. Thực hiện mô hình này, chính quyền các địa phương nơi đây cũng được hưởng lợi không ít do không phải bỏ kinh phí cũng như bố trí thêm nguồn nhân lực. Tiện ích, giảm chi phí Tại Tòa nhà 17T2 - Tổ hợp chung cư cao cấp Hapulico đóng tại địa bàn Thanh Xuân Trung - nơi được UBND quận Thanh Xuân chọn triển khai mô hình “Tổ dân phố, khu dân cư điện tử” từ ngày 24/11, gần 1 tháng qua, trụ sở tiếp đón luôn tấp nập người ra vào làm thủ tục hoặc tìm hiểu, tham khảo cách thức làm thủ tục. Tổ trưởng Tổ dân phố Tòa 17T2 cho biết: với đặc điểm là tổ hợp chung cư cao cấp, cư dân sống ở đây chủ yếu là những người có trình độ cao, các gia đình đều làm việc ở những cơ quan nhà nước nên thời gian rất hạn hẹp. Vì vậy, việc triển khai mô hình tổ dân phố, khu dân cư điện tử tạo điều kiện cho người dân không phải đi xa, không phải chờ đợi lâu. Vào nghỉ, ngày lễ, tình nguyện viên có thể đến nhà hướng dẫn, chúng tôi có thể thực hiện ngay tại nhà.  Do vậy, dù mới khai trương, nhưng mô hình này đã được sự quan tâm, hưởng ứng của cư dân. Khu dân cư điện tử Hapulico chính thức đi vào hoạt động từ 24/11/2016 Tương tự, tại phường Hạ Đình - phường đầu tiên của  quận Thanh Xuân triển khai mô hình Tổ dân phố, khu dân cư điện tử, đến nay việc kê khai, làm thủ tục hành chính đã đi vào nền nếp, trở thành thói quen của người dân nơi đây. Anh Phan Trung Hải - một người dân đi làm thủ tục khai sinh cho con cho biết: trước đây, người dân muốn làm thủ tục phải đến trụ sở UBND quận, phường trong giờ hành chính để nộp hồ sơ, kê khai giấy tờ, rồi hôm khác quay lại nhận kết quả. Nhưng từ khi có tổ dân phố, khu dân cư điện tử ở ngay gần nhà, công dân có thể nộp bất cứ lúc nào (kể cả buổi tối, thứ bảy, chủ nhật) và chỉ cần một lần đến trụ sở quận, phường nhận kết quả. Với dân số phát triển ngày càng nhiều, đường xá đông đúc, mô hình này được triển khai quá tốt, mang lại nhiều tiện ích, giảm thời gian đi lại và chi phí đáng kể cho người dân. Cần được nhân rộng  Với đặc điểm là quận có tốc độ đô thị hóa cao, trên địa bàn quận Thanh Xuân hiện có hơn 100 tòa chung cư, nhà cao tầng, vì vậy để tiết giảm thời gian đi lại, giảm thủ tục kê khai cho công dân trong việc làm thủ tục hành chính, việc xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ dân phố, khu dân cư điện tử”, hướng tới công dân điện tử là một trong những hướng đi mà quận Thanh Xuân đã đặt ra. Cán bộ hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính tại Khu dân cư điện tử Hapulico Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Đình Nguyễn Ngọc Khương nêu thực tế: phường Hạ Đình có 8/8 khu dân cư đều được quận bố trí địa điểm xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng; trong đó 3 khu dân cư số 6,7,8 được đầu tư đồng bộ về địa điểm, cơ sở vật chất; có gần 1.000 hộ/3.000 dân, có địa giới hành chính nằm ở hai bên đường Nguyễn Xiển. Khi đến giao dịch hành chính với phường phải qua đường Nguyễn Xiển, mật độ giao thông lớn, rất nguy hiểm. Trước thực tế đó, được sự tạo điều kiện của quận, phường Hạ Đình đã lấy ý kiến người dân để xây dựng mô hình “Tổ dân phố, khu dân cư điện tử”. Theo đó, tháng 8/2015, mô hình chính thức được khai trương, đặt tại nhà sinh hoạt cộng đồng Khu dân cư số 6 với một số trang thiết bị bước đầu gồm: 1 phòng làm việc khoảng 20m2; bàn, ghế, 1 máy tính, 1 máy scan; 1 bảng danh mục thủ tục hành chính (TTHC) cấp quận; TTHC cấp phường; hoàn thiện phần mềm ứng dụng cho 4 TTHC cấp phường, thuộc lĩnh vực Tư pháp lên mức độ 3 gồm: khai sinh, chứng nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký kết hôn và khai tử. Ông Khương cũng cho biết, vận hành khu dân phố điện tử tại khu dân cư 6,7,8, hầu như phường không phải bỏ kinh phí cũng như con người. Vì số tiền để vận hành khu dân cư đều từ nguồn xã hội hóa; về con người, hiện phường cũng đã vận động được 6 tình nguyện viên sinh sống tại chính các khu dân cư, tổ dân phố tình nguyện tham gia hướng dẫn cho công dân mỗi khi có công dân làm thủ tục hành chính. Trước đây, khi chưa triển khai mô hình, công dân muốn làm thủ tục phải lên phường ít nhất là 2 lần để thực hiện nộp hồ sơ và lấy kết quả. Nhưng giờ chỉ mất có 1 lần duy nhất đi lên phường lấy kết quả. Với những tiện ích này, từ tháng 8/2015 đến hết tháng 10/2016, UBND phường đã tiếp nhận 192 hồ sơ qua mạng, chiếm 20% tổng hồ sơ hành chính được tiếp nhận trên toàn phường. Trong đó, tới 90% hồ sơ được người dân nộp tại khu dân cư điện tử, còn lại thực hiện từ nhà. Đồng quan điểm trên, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung Đỗ Thúy Hiền cho biết: trên địa bàn phường có nhiều tổ hợp chung cư cao tầng, phần lớn người dân ở đây là những công nhân, viên chức tại các cơ quan, sự nghiệp, thời gian rất ít. Vì vậy, việc triển khai mô hình “Tổ dân phố, khu dân cư điện tử” góp phần rất đáng kể trong việc giảm thời gian và chi phí cho người dân. Mô hình này cũng chính là sợi dây kết nối để làm nên những công dân điện tử và chính quyền điện tử trong tương lai. Có thể thấy, ưu điểm nổi bật nhất của mô hình là không phát sinh bộ máy, biên chế; không tăng chi ngân sách; lại thuận lợi tối đa cho công dân khi giao dịch hành chính, tạo thân thiện giữa người dân - chính quyền. Thiết nghĩ, với hiệu quả bước đầu từ mô hình “Tổ dân phố, khu dân cư  điện tử” ở phường Hạ Đình và Thanh Xuân Trung, các địa phương nên tham khảo, học hỏi kinh nghiệm, để có thể xây dựng, áp dụng, triển khai mô hình này nhằm phục vụ tốt nhất, mang lại những tiện ích, tiết giảm thời gian cũng như chi phí cho người dân. Thục Anh

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

TĐKT – Sáng 24/12, tại Hà Nội, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Đường thủy nội địa Việt Nam và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa dự và phát biểu ý kiến.   Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Ngày 11/8/1956, Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã ban hành Nghị định số 70/NĐ thành lập Cục Vận tải đường thủy - tiền thân của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ngày nay. Suốt chặng đường hơn 60 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Đường thủy nội địa luôn phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng ngành từng bước hội nhập và phát triển. Trong sự nghiệp đổi mới, ngành Đường thủy nội địa đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác quản lý nhà nước chuyên ngành cũng như trong công tác quản lý bảo trì, bảo đảm an toàn giao thông, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đường thủy nội địa. Tổng kết thành tích 60 năm qua, ngành vận tải Đường thủy nội địa đã đạt hơn 123 triệu hành khách với hơn 160 triệu tấn hàng hóa. Vận tải thủy hiện chiếm 18% thị phần vận tải hàng hóa, mức tăng trưởng 5 - 6% mỗi năm. Nhiều mặt hàng vốn trước đây chủ yếu đi bằng đường bộ như quặng, xi măng, sắt thép, nông sản… nay đã chuyển sang đường thủy để giảm chi phí vận tải. Bên cạnh sản lượng tăng, lĩnh vực đường thủy đang có xu hướng phát triển các phương tiện vận tải hàng hóa trọng tải lớn, từ vàn nghìn tấn trở lên, để chạy sâu trong nội địa và kết nối với tuyến vận tải ven biển đã được mở từ Quang Ninh – Kiên Giang. Phương tiện sông pha biển (tàu SB) có sự gia tăng nhanh chóng, với hơn 600 tàu và gần 1.000 doanh nghiệp tham gia tuyến vận tải ven biển chỉ sau 2 năm đưa vào khai thác (từ năm 2014). Điểm đáng chú ý là đã hình thành tuyến vận tải container trên một số tuyến và xuất hiện phương tiện du lịch đường thủy, chở khách trên đường sông… Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa ghi nhận: những thành tích của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của ngành Giao thông Vận tải, tham gia tích cực vào sự phát triển của hệ thống Giao thông Vận tải nước nhà”.  Bộ trưởng yêu cầu Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cần phát huy thế mạnh của vận tải đường thủy nội địa theo hướng: chủ yếu đảm nhận vận tải hàng rời khối lớn, vận tải hàng siêu trường, siêu trọng, vận tải chuyển tiếp phục vụ nông nghiệp và nông thôn, tăng thị phần đảm nhận của vận tải thủy nội địa, vận tải sông pha biển, container trên các hành lang vận tải chính tiếp tục thực hiện tái cơ cấu trong vận tải đường thủy nội địa phù hợp với tái cơ cấu tổng thể ngành giao thông vận tải. Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa đảm bảo phù hợp với quy hoạch; huy động tối đa mọi nguồn lực nhằm tạo đột phá trong phát triển đồng bộ giữa luồng tuyến, cảng bến, số lượng và chủng loại phương tiện vận tải thủy theo cơ cấu hợp lý; công chức, viên chức và người lao động khẩn trương triển khai kế hoạch công tác năm 2017 ngay từ đầu năm, tập trung rà soát, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người lao động trong lĩnh vực đường thủy nội địa. Phương Thanh

Người cầm lái vững vàng

TĐKT - So với các đơn vị khác, Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông có “tuổi đời” khá trẻ: 11 tuổi. Vượt lên những thiếu thốn về điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh sự chung sức, đồng lòng của tập thể cán bộ, giảng viên, còn có đóng góp không nhỏ của Ban Giám hiệu, trong đó có Thạc sĩ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Viết Bé, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Trong con mắt của nhiều người, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Viết Bé là tấm gương sáng trong công việc, cuộc sống. Anh em, đồng nghiệp, những người được tiếp xúc với anh và cả những người nơi anh cư trú đều có ấn tượng về một nhà giáo luôn có ý thức giữ gìn đạo đức, tư cách, lối sống với cách nói năng, cư xử chan hoà, cởi mở, thân thiện, hay hỏi han, khích lệ để niềm vui nhân lên, nỗi buồn được chia sẻ dịu bớt. Cán bộ cơ sở nơi anh cư trú còn rất kính trọng anh bởi tinh thần trách nhiệm, tâm huyết mà anh dành cho địa phương. Anh luôn quan tâm đến việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nêu gương sáng trong các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để phát triển kinh tế gia đình, góp sức xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc. Thạc sĩ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Viết Bé Đằng sau vẻ ngoài điềm đạm, dễ gây thiện cảm với người tiếp xúc, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Viết Bé lại có một tinh thần đầy nhiệt huyết, sôi nổi với công việc. Anh coi công việc là niềm hạnh phúc, được bận rộn, được cống hiến để chăm lo đời sống cán bộ, giảng viên ngày càng tốt hơn, nhà trường ngày thêm phát triển là niềm vui của cuộc sống.  Được giao cương vị Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác Tổ chức - Hành chính - Quản trị (2010 - 2014) rồi Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo của nhà trường (từ đầu năm 2015), anh luôn là một người dành nhiều tâm huyết, trách nhiệm đối với công việc. Tiên liệu hết những khó khăn của nhà trường khi mới thành lập, anh đặc biệt coi trọng yếu tố đoàn kết trong nội bộ. “Đoàn kết là sức mạnh”, phương châm ấy được anh nỗ lực thực hiện đưa vào thực tế ở đơn vị. Đội ngũ cán bộ, giảng viên liên tục được bổ sung, kiện toàn, hoạt động đi vào nền nếp, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của trường.  Từ chỗ chỉ có 15 cán bộ khi thành lập, đến nay nhà trường đã có 48 cán bộ giảng viên, nhân viên, trong đó, 11 giảng viên có trình độ thạc sĩ. Những dịp gặp mặt, những cuộc họp hoặc những khi có dịp tiếp xúc, trao đổi với đội ngũ cán bộ, giảng viên, anh luôn cố gắng truyền cho họ ngọn lửa yêu nghề, động viên anh chị em yên tâm công tác, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hàng năm. Bản thân anh nêu gương về tinh thần làm việc, đi sớm, về muộn, làm thêm cả ngày nghỉ, mang tài liệu về nhà nghiên cứu… để công việc được triển khai, hoàn thành đúng tiến độ đặt ra. Mặt khác, anh luôn đôn đốc, kiểm tra công việc sát sao, sẵn sàng tương trợ, hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ, giảng viên nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ. Bởi anh coi đơn vị cũng giống như một dây chuyền sản xuất, tất cả các khâu phải có sự liên kết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng. Nếu một khâu nào có vướng mắc, khó khăn thì phải kịp thời tháo gỡ ngay. Cùng với đó, trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, anh rất quan tâm đến công tác phát triển Đảng viên, coi đây chính là nguồn sức mạnh để đơn vị phát triển. Anh sâu sát trong chỉ đạo, đôn đốc việc bồi dưỡng các quần chúng ưu tú, tạo điều kiện, cơ hội để họ có thể bộc lộ, phát huy năng lực, sở trường… phấn đấu hoàn thiện bản thân. Có môi trường tốt để rèn luyện, tu dưỡng, lại thêm sự quan tâm của Đảng ủy, Phó Bí thư Chi bộ, 4 năm qua, 19 quần chúng ưu tú đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Chi bộ Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông có thêm sức mạnh, trí tuệ để lãnh đạo đơn vị bước tiếp trên chặng đường xây dựng và phát triển. Đồng chí Nguyễn Viết Bé phát biểu khai giảng lớp học Trung cấp lý luận chính trị khóa 40 năm 2016 tỉnh Đắk Nông. Bận rộn công việc quản lý, giảng dạy các lớp theo quy định, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Viết Bé còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Anh đã có sáng kiến, cải tiến “Phương pháp giảng dạy trao đổi tích cực” được áp dụng phổ biến rộng rãi ở các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong nhà trường, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học viên trong học tập, tiếp thu kiến thức. Hai đề tài khoa học do anh nghiên cứu: “Đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị cơ sở tỉnh Đắk Nông -  thực trạng và giải pháp”, “Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông” đã được Hội đồng khoa học tỉnh nghiệm thu, xếp loại xuất sắc. Anh cũng hoàn thành hai giáo trình: “Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp  huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2011 - 2016”, “Giáo trình bồi dưỡng kiến thức thực tiễn cán bộ nguồn dài hạn tỉnh Đắk Nông”… góp phần vào công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị các xã, phường của tỉnh. Nhiều lần là Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Viết Bé là người đã góp phần không nhỏ giúp Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông vượt qua khó khăn, vững bước trên chặng đường phía trước. Hưng Vũ

Người nghệ sĩ góp phần phát triển, bảo tồn dân ca Ví, Giặm

TĐKT - Sinh ra và lớn lên bên dòng Lam (xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), ngay từ bé, từng làn điệu dân ca của bà của mẹ đã thấm đẫm vào tâm hồn Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Hồng Lựu và thôi thúc chị dành cả cuộc đời mình để sáng tạo, để cống hiến, để đưa dân ca xứ Nghệ lan tỏa và trường tồn cùng thời gian.   NSND Hồng Lựu hướng dẫn các em nhỏ hát dân ca NSND Hồng Lựu là một trong những nghệ sỹ xuất sắc của Nhà hát dân ca Nghệ An, là một trong những tên tuổi được khán giả cả nước quan tâm, yêu mến. Dù vào vai chính hay phụ, đào thương hay đào lệch, hoàng hậu, công chúa hay cô gái quê mùa… chị đều để lại những dấu ấn đặc biệt nơi khán giả với giọng hát ấm áp, truyền cảm. NSND Hồng Lựu tên thật là Trịnh Thị Hồng Lựu, sinh năm 1967, chị tốt nghiệp THPT với năng khiếu hát và khả năng biểu diễn, được tuyển chọn vào lớp diễn viên, khoa sân khấu của Trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh Nghệ An. Năm 20 tuổi, Hồng Lựu về công tác tại Đoàn Dân ca Nghệ Tĩnh nay là Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ, chính thức bước vào hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Thời gian đầu chị gặp vô vàn khó khăn, vất vả và thiếu thốn. Cuộc sống khắc nghiệt, kéo theo đó là gánh nặng của cơm áo, gạo tiền làm cho Hồng Lựu nhiều lần đuối sức. Nhiều lần chị định từ bỏ niềm đam mê để tìm con đường khác, nhẹ nhàng và đỡ áp lực hơn. Nhưng những làn điệu dân ca quê nhà đã níu giữ chị vượt qua thời khắc khó khăn nhất của cuộc sống. Chị chia sẻ, có những lúc sau buổi biểu diễn, vợ chồng chị phải nấu cháo đi bán, đi chụp ảnh dạo, đi bắn khuyên tai để sống, để tiếp tục duy trì niềm đam mê với làn điệu dân ca quê mình. Có những lúc chị mệt mỏi, chính các làn điệu dân ca giống như liều thuốc hóa giải mọi ưu phiền trong cuộc sống của chị. Chị luôn cảm thấy hạnh phúc khi được yêu, được sống với dân ca và truyền tình yêu dân ca đến với tất cả mọi người. Chị nhớ nhất kỷ niệm, lúc chị bị ốm, một khán giả đã đạp xe từ Nam Đàn (Nghệ  An) xuống nhà chị để hỏi thăm, động viên. Chính tình yêu của khán giả dành cho chị đã không cho phép chị gục ngã và làm cho chị ngày càng yêu mến làn điệu dân ca hơn. Cũng vì thế mà tình yêu khán giả dành cho chị đã đi theo chị qua từng câu, từng lời ví và làm nên một Hồng Lựu mượt mà, đằm thắm, duyên dáng nhưng cũng hết sức mạnh mẽ, vững vàng và gắn bó tha thiết cùng loại hình diễn xướng dân gian này. Ở thể loại kịch hát Ví, Giặm, một thể loại nghệ thuật sáng tạo trên cơ sở làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh, Hồng Lựu là một nghệ sĩ tiên phong, có rất nhiều đóng góp đáng giá. Mỗi vai diễn vớ́i chị là sự trải nghiệm, không lặp lại chính mình, thuyết phục đồng nghiệp và khán giả. Để đạt được những thành công ấy, người nghệ sĩ dân ca này phải lăn lộn bao năm dài lao động nghệ thuật. Dù ở trong hoàn cảnh nào, Hồng Lự̣u cũng luôn hát dân ca bằng hồn cốt, niềm yêu mến và say mê đặc biệt của một người nghệ sĩ. Hồng Lựu có một cách hát dân ca riêng biệt, rất khó trộn lẫn. Chỉ cần nghe tiếng hát, là khán giả đã có thể nhận ra người nghệ sĩ. Khi cuộc sống dần ổn định, Hồng Lựu cùng với dàn nghệ sỹ dân ca tài năng  mang ví, giặm đến các vùng miền trong cả nước và hải đảo xa xôi để phục vụ đồng bào, chiến sĩ. Sau đó, trước nhu cầu truyền nghề cho các nghệ sĩ trẻ, Hồng Lựu đi học đạo diễn và trở thành nữ đạo diễn tâm huyết của đoàn. Ở vai trò đạo diễn, những gì chị thể hiện qua nhiều vở diễn thành công chứng minh một người nghệ sĩ tài năng, luôn hết lòng với thế hệ đàn em, một người giữ lửa di sản dân ca xứ Nghệ. Ngoài thể hiện xuất sắc các vai diễn, Hồng Lựu còn tham gia sáng tác, biên tập, chuyển thể kịch bản dân ca, dàn dựng các vở̉ diễn, chương trình nghệ thuật.    Hồng Lựu còn là một trong những người tiên phong đề xướ́ng chương trình phát triển dân ca rộng rãi trong cộng đồng. Chị cũng là người trực tiếp sưu tầm, tìm các làn điệu dễ hát, phù hợp với lứa tuổi học sinh, lồng ghép kiến thứ́c ở bài dạy trong môn sử, môn văn trên lớp của học sinh để chuyển thành các làn điệu dân ca. Không chỉ dạy hát dân ca trong các trườ̀ng học, Hồng Lựu còn thường xuyên dạy hát dân ca trên sóng truyền hình Nghệ An. Đến nay tại nhiều trường học, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thành lập được một mạng lưới các câu lạc bộ hát dân ca rộng khắp. Khi có chủ trương làm hồ sơ để trình UNESCO công nhận dân ca Ví, Giặm là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Hồng Lự̣u lại xông xáo cùng đồng nghiệp rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm, từ̀ thôn dã tới các miền núi gần xa để sưu tầm, tập hợp những gì là gốc gác, là truyền thống của kho tàng nghệ thuật dân ca Ví, Giặm làm tăng thêm sức nặng hồ sơ một di sản. Và cuối cùng nỗ lực đấy đã được đền đáp khi UNESCO chính thức thông báo công nhận Ví, Giặm là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đối với người nghệ sĩ như Hồng Lựu thì không có niềm vui sướng, hạnh phúc nào hơn thế. Hơn 30 năm đứng trên sân khấu vớ́i hơn 60 vai diễn, 8 lần tham gia Liên hoan, Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, chị đã gặt hái được 8 Huy chương Vàng và 3 giải nghệ sĩ xuất sắ́c. Với những cống hiến lớn lao cho nghệ thuật và sự nghiệp phát triển dân ca xứ Nghệ. Ngày 27/4/2012, Hồng Lự̣u đã vinh dự̣ được Chủ tịch nước ký Quyết định số 533/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân” một danh hiệu cao quý, ghi nhận xứng đáng dành cho người nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp quý báu cho dân ca. Giờ đây, NSND Hồng Lựu là Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ. Ngoài công việc quản lý, Hồng Lựu vẫn đều đặn vào vai trên sân khấu trong các chương trình biểu diễn. Hồng Lự̣u vẫn luôn trăn trở với ước nguyện làm sao để dân ca Ví, Giặm lan tỏa và ngày càng ăn sâu, bám rễ trong cộng đồng. Chính vì thế, chị luôn xông xáo, lăn lộn với phong trào và hàng ngày trực tiếp giảng dạy dân ca cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ trong các trường họ̣c. La Giang

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

TĐKT - Ngày 20/12, tại Hà Nội Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và tổng kết cuộc thi tìm hiểu mô hình Hợp tác xã kiểu mới năm 2016. Đến dự có, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự trao giải A cho đại diện các tác phẩm báo chí được giải. Trong những năm qua với tinh thần thi đua ái quốc theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, cán bộ, thành viên, người lao động trong khu vực kinh tế hợp tác, nòng cốt là các HTX đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.   Để tạo bước phát triển trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX bằng các mô hình HTX điển hình tiên tiến gắn với chuỗi giá trị hàng hóa quy mô lớn, đảm bảo an toàn thực phẩm, Liên minh HTX Việt Nam đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về HTX,  xác định năm 2016 là “Năm tuyền thông về HTX” và tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về các mô hình HTX kiểu mới”. Liên minh HTX Việt Nam đã xây dựng tiêu chí và hướng dẫn Liên minh HTX các tỉnh, thành phố lựa chọn, bình xét, khen thưởng 50 đại biểu tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, là những người cán bộ HTX tâm huyết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xây dựng và phát triển HTX. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà trao giải C cho đại diện các tác phẩm báo chí được giải Cuộc thi tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới đã thu hút sự tham gia của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các cơ quan thông tấn báo chí, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Qua 3 đợt, Liên minh HTX Việt Nam đã thu được hơn 1.100 tác phẩm và đã trao 6 giải nhất, 16 giải nhì, 23 giải ba, 41 giải khuyến khích cho các tác phẩm báo chí và thể loại sân khấu. Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, thực hiện Nghị quyết Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2021.  Mặc dù chịu nhiều hậu quả thiên tai nặng nề nhưng nền nông nghiệp vẫn đạt những thành tựu nổi bật trong xuất khẩu. Trong thành công đó có sự đóng góp của những người nông dân, những người làm công tác khoa học, kỹ thuật, những người làm công tác tài chính hỗ trợ cho nông dân, đặc biệt có sự đóng góp của Liên minh HTX Việt Nam. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, trong mỗi giai đoạn lịch sử của cách mạng, các HTX có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt từ năm 1986, cả nước chuyển sang cơ chế thị trường, khu vực kinh tế hợp tác, HTX đã có những chuyển biến quan trọng. Kinh tế hộ đóng vai trò chủ lực, hộ nông dân chịu trách nhiệm trong quá trình sản xuất của mình nhưng chủ yếu vẫn chỉ tiêu thụ sản phẩm với quy mô rất nhỏ ở chợ tại làng. Khi Việt Nam bước vào hội nhập, áp lực cạnh tranh ngày càng cao đòi hỏi sản phẩm trong nông nghiệp phải có chất lượng cao hơn, an toàn hơn, hiệu quả hơn thì từng hộ sản xuất cá thể đơn độc, không đủ sức cạnh tranh. Luật Hợp tác xã năm 2012 và thực tế cuộc sống đã hình thành nên những hợp tác xã kiểu mới, trong đó kinh tế hộ không phủ định mà được hỗ trợ mạnh mẽ hơn bởi HTX. Chỉ có HTX với quy mô lớn về đầu vào, đầu ra mới có tư cách pháp nhân, mới có điều kiện tiếp thu về khoa học, công nghệ, mới có điều kiện vay vốn và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của các hộ thành viên. Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự đã trao danh hiệu công nhận Điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2016 cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu; trao giải cho các tác giả đoạt giải cuộc thi tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới. Hồng Thiết

Trung tâm hô hấp 35 năm xây dựng và phát triển

TĐKT - Ngày 20/12, tại Hà Nội, Trung tâm Hô hấp (Bệnh viện Bạch Mai) tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (1981 – 2016). Trung tâm Hô hấp với tiền thân là Khoa Hô hấp, luôn gắn bó và đồng hành với sự phát triển của Bệnh viện Bạch Mai trong suốt chiều dài lịch sử. Kế thừa và phát huy truyền thống của Khoa Hô hấp, trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, ngày nay Trung tâm Hô hấp đã trở thành một trong những cơ sở điều trị các bệnh về hô hấp hàng đầu cả nước, là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của nhân dân, được bạn bè đồng nghiệp trong nước và quốc tế đánh giá cao. Trong 5 năm gần đây, Trung tâm đã thực hiện thành công và làm chủ nhiều kỹ thuật cao, góp phần điều trị, cứu sống kịp thời nhiều người bệnh, giúp họ trở lại cuộc sống với gia đình và xã hội. Trung tâm đã có nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người bệnh và tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, đón tiếp rất nhiều đoàn khách từ các nước đến trao đổi học tập, công tác. Đa số cán bộ của Trung tâm đã được học tập, tham quan ở nước ngoài, nhiều thầy thuốc đã hoàn thành tốt các khóa học nâng cao trình độ dài và ngắn hạn ở trong và ngoài nước… Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế và bệnh viện đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đó. Tập thể và nhiều cán bộ Trung tâm đã được nhận các danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND nhiều tỉnh, thành phố và giấy khen của Bệnh viện Bạch Mai. Để tiếp nối những thành tích đã đạt được, tập thể cán bộ nhân viên Trung tâm Hô hấp đã, đang và sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để có thể phát huy tối đa truyền thống và tạo ra những bước phát triển đột phá trong thời gian tới nhằm xây dựng Trung tâm trở thành một trong những đơn vị chuyên sâu về hô hấp hàng đầu Việt Nam, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Bệnh viện Bạch Mai – Bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt đầu tiên của cả nước, là địa chỉ tin cậy của nhân dân và bạn bè quốc tế. Hồng Thiết

Công ty cổ phần Than Sông Hồng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

TĐKT - Sáng 19/12, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Than Sông Hồng (thuộc Tổng công ty Đông Bắc, Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống công ty (19/12/1996 - 19/12/2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.     Tiền thân là Chi nhánh của Tổng công ty Đông Bắc tại Hà Nội, sau 20 năm thành lập, Công ty cổ phần Than Sông Hồng đã trở thành một trong những đơn vị mạnh về kinh doanh than cuối nguồn của Tổng công ty Đông Bắc... Hiện nay, công ty là một đối tác tin cậy của các đơn vị, tổng công ty, các tập đoàn, hộ sản xuất, chế biến tiêu thụ than lớn trên địa bàn miền Bắc. Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuyển, Chủ tịch Hội đồng quàn trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Đông Bắc trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty cổ phần Than Sông Hồng Hiện công ty có 14 trạm chế biến, kinh doanh than, 1 công trường, 4 phòng chức năng, với số lượng khách hàng thường xuyên khoảng hơn 300 đầu mối, trải khắp các tỉnh phía Bắc. Công ty luôn phát huy sức mạnh của cả tập thể, tinh thần kỷ luật, đồng tâm của người thợ mỏ, đoàn kết, nhất trí trong thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành tốt các kế hoạch, chỉ tiêu tổng công ty giao. Những năm đầu thành lập, sản lượng than tiêu thụ của công ty chỉ khoảng 200.000 tấn/năm, thu nhập bình quân đạt gần 1,5 triệu đồng/người/tháng, đến nay, có những năm sản l­ượng tiêu thụ than của công ty đạt 2,2 triệu tấn/năm, tăng gần 50 lần so với lúc công ty mới thành lập, thu nhập bình quân người lao động đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng. Với những thành tích đạt được trong 20 năm qua, Công ty đã vinh dự được Nhà nước, Bộ Công thương, Tập đoàn Vinacomin, Tổng Công ty Đông Bắc tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2011, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009, danh hiệu đơn vị Quyết thắng cùng nhiều bằng khen khác. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Công ty vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Bằng khen của lãnh đạo Tổng Công ty Đông Bắc; Đại tá Nguyễn Đức Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ . Nguyệt Hà

Trang