Diễn đàn

Vai trò của hiệp hội trong việc kết nối các nhà khoa học, quản lý và doanh nghiệp

TĐKT - Ngày 11/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tăng cường vai trò của tổ chức hội trong việc kết nối các nhà khoa học với doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. 4 tháng đầu năm 2017, Việt Nam có 39.580 doanh nghiệp thành lập mới. Số lượng doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực khoa học – công nghệ rất ít. Số lượng nhà khoa học, chuyên gia làm việc trong khu vực doanh nghiệp chỉ chiếm 0,025% trong tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp. Khoảng 80 - 90% máy móc và công nghệ sử dụng trong các doanh nghiệp Việt Nam là nhập khẩu, có loại được sản xuất từ thập niên 1980 - 1990; 75% máy móc và trang thiết bị đã hết khấu hao. Theo VCCI Việt Nam hiện có khoảng 450 hiệp hội doanh nghiệp là ngôi nhà chung thu hút và đại diện cho tổng số khoảng gần nửa triệu doanh nghiệp còn đang hoạt động trên cả nước… Hội thảo tăng cường vai trò của tổ chức hội trong việc kết nối các nhà khoa học với doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Theo TS Trần Duy Khanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC, các tổ chức hiệp hội đóng vai trò quan trọng, là đơn vị trung gian kết nối chuyển giao công nghệ giữa các nhà khoa học, quản lý và doanh nghiệp. Có thể nói, không có các hiệp hội thì nhà khoa học, quản lý và doanh nghiệp không thể gần nhau bởi không có cái nhìn chung. Việc chuyển giao kết quả nghiên cứu vào cuộc sống, ra ngoài sản xuất hay tới doanh nghiệp chỉ được thực hiện khi có điều kiện thuận lợi hoặc có đơn vị, tổ chức nào tìm đến thì làm, do vậy, cần phải xuất hiện nhiều mô hình các tổ chức trung gian. Thông qua chức năng hiệp hội, các nhà khoa học, quản lý tham gia với các doanh nghiệp bằng các hoạt động: tư vấn xây dựng chiến lược;  tư vấn ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học – công nghệ; tư vấn đào tạo công nghệ mới, phát triển nguồn nhân lực… Ông Khanh nhấn mạnh, thực tiễn đã chứng minh, các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đi lên từ hộ kinh doanh nên thiếu nhiều thứ. Nếu được các nhà khoa học, quản lý tư vấn, hỗ trợ, các doanh nghiệp sẽ phát triển và hội nhập bền vững… Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận nhiều chủ đề xoay quanh việc kết nối các nhà khoa học, trong đó có các tham luận về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chính sách và các chương trình hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ; vai trò của các hiệp hội trong việc kết nối giữa các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp... Hồng Thiết

Vai trò của hiệp hội trong việc kết nối các nhà khoa học, quản lý và doanh nghiệp

TĐKT - Ngày 11/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tăng cường vai trò của tổ chức hội trong việc kết nối các nhà khoa học với doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. 4 tháng đầu năm 2017, Việt Nam có 39.580 doanh nghiệp thành lập mới. Số lượng doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực khoa học – công nghệ rất ít. Số lượng nhà khoa học, chuyên gia làm việc trong khu vực doanh nghiệp chỉ chiếm 0,025% trong tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp. Khoảng 80 - 90% máy móc và công nghệ sử dụng trong các doanh nghiệp Việt Nam là nhập khẩu, có loại được sản xuất từ thập niên 1980 - 1990; 75% máy móc và trang thiết bị đã hết khấu hao. Theo VCCI Việt Nam hiện có khoảng 450 hiệp hội doanh nghiệp là ngôi nhà chung thu hút và đại diện cho tổng số khoảng gần nửa triệu doanh nghiệp còn đang hoạt động trên cả nước… Hội thảo tăng cường vai trò của tổ chức hội trong việc kết nối các nhà khoa học với doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Theo TS Trần Duy Khanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC, các tổ chức hiệp hội đóng vai trò quan trọng, là đơn vị trung gian kết nối chuyển giao công nghệ giữa các nhà khoa học, quản lý và doanh nghiệp. Có thể nói, không có các hiệp hội thì nhà khoa học, quản lý và doanh nghiệp không thể gần nhau bởi không có cái nhìn chung. Việc chuyển giao kết quả nghiên cứu vào cuộc sống, ra ngoài sản xuất hay tới doanh nghiệp chỉ được thực hiện khi có điều kiện thuận lợi hoặc có đơn vị, tổ chức nào tìm đến thì làm, do vậy, cần phải xuất hiện nhiều mô hình các tổ chức trung gian. Thông qua chức năng hiệp hội, các nhà khoa học, quản lý tham gia với các doanh nghiệp bằng các hoạt động: tư vấn xây dựng chiến lược;  tư vấn ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học – công nghệ; tư vấn đào tạo công nghệ mới, phát triển nguồn nhân lực… Ông Khanh nhấn mạnh, thực tiễn đã chứng minh, các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đi lên từ hộ kinh doanh nên thiếu nhiều thứ. Nếu được các nhà khoa học, quản lý tư vấn, hỗ trợ, các doanh nghiệp sẽ phát triển và hội nhập bền vững… Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận nhiều chủ đề xoay quanh việc kết nối các nhà khoa học, trong đó có các tham luận về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chính sách và các chương trình hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ; vai trò của các hiệp hội trong việc kết nối giữa các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp... Hồng Thiết

Giá trị tác phẩm “Đời sống mới” trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

TĐKT - Sáng 9/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề: “70 năm tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Hội thảo là dịp để các cấp, các ngành tìm hiểu, nhận thức rõ hơn hoàn cảnh ra đời, nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là giá trị hết sức to lớn đối với phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh hiện nay. Qua đó, cảm nhận sâu sắc khát vọng cháy bỏng, trí tuệ sáng suốt, mẫn tiệp, sáng tạo, tầm nhìn vượt thời đại, kết đọng những giá trị nhân văn cao đẹp của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ra đời tác phẩm “Đời sống mới”, đồng thời góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội  thảo khoa học Quốc gia: “70 năm tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” Cách đây 70 năm, tháng 3/1947, trong lúc cả nước vừa bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, với bút danh Tân Sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết xong tác phẩm “Đời sống mới”. Tác phẩm được Ban Trung ương vận động Đời sống mới xuất bản năm 1947. Ngoài lời tựa, tác phẩm được kết cấu thành 19 phần, đánh số thứ tự từ I đến XIX, với dung lượng gần 5.800 từ, trình bày theo cách hỏi – đáp. Thông qua tác phẩm, những vấn đề cơ bản của đời sống mới, từ mục đích của đời sống mới, nội dung xây dựng đời sống mới với từng nhóm đối tượng và môi trường cụ thể, cho đến phương châm và phương pháp xây dựng đời sống mới đã được đề cập vắn tắt, thiết thực, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Nói về “Giá trị định hướng xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh giai đoạn hiện nay qua tác phẩm “Đời sống mới”, Giáo sư, Tiến sĩ Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ chí Minh nêu rõ: những nội dung nêu trong tác phẩm vẫn là những giá trị định hướng cho việc xây dựng đô thị trong thời buổi hiện nay cũng như xây dựng con người như là chủ thể duy nhất trong cuộc sống nói chung và trong đô thị văn minh nói riêng. Giáo sư, Tiến sĩ Mạch Quang Thắng phân tích, tại một số nơi xảy ra tình trạng địa phương chỉ chú trọng đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng mà chưa thật sự chú trọng đến sản xuất, tăng mức thu nhập cũng như đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. “Trong tình hình đó, nếu không tỉnh táo xem xét mà cứ dễ dãi công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và cứ công nhận đô thị đạt danh hiệu đô thị văn minh thì chỉ là dối nhau. “Chớ làm dối” mà Hồ Chí Minh đã mong trong tác phẩm “Đời sống mới” từ năm 1947 vẫn còn như tiếng còi cảnh báo cho cuộc vận động ngày hôm nay”, Giáo sư, Tiến sĩ Mạch Quang Thắng nhấn mạnh. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định: lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Đời sống mới” từ 70 năm trước đã tạo động lực to lớn cho cuộc kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công. Ngày nay, lời dạy ấy vẫn còn nguyên giá trị với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nói riêng. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, theo Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Văn Hùng, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân cần nâng cao trách nhiệm lãnh đạo và phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng năm 2016; đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng của nhân dân ở cả nông thôn và đô thị. Các cấp, các ngành đoàn kết, phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò dân chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, góp ý cán bộ, đảng viên. Tại Hội thảo, các đại biểu cũng phân tích thảo luận một số nội dung về xây dựng nền văn hoá mới hiện nay theo quan điểm Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Đời sống mới”; công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chuẩn mực đạo đức con người Việt Nam mới… Bên cạnh việc phân tích những giá trị lý luận của tác phẩm “Đời sống mới”, các đại biểu đến từ nhiều tỉnh, thành phố khẳng định thời gian qua, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt nhiều kết quả tích cực song cũng còn nhiều hạn chế. Nghiên cứu tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thấy rõ hơn những quan điểm, tư tưởng của Người trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế để đạt được mục tiêu. Mai Thảo

Tọa đàm về tổ chức phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả

TĐKT - Chiều 27/4, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Tọa đàm về tổ chức phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”. Các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Lê Bá Trình; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Chủ tịch Hội Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh chủ trì Tọa đàm. Phát biểu tại Tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết: phát huy truyền thống sáng tạo qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam; thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, các phong trào thi đua được các cấp, các ngành, đoàn thể, các địa phương tổ chức rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng để động viên và huy động mọi nguồn lực xã hội thi đua hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị của đất nước và kịp thời giải quyết những vấn đề bức thiết trong thực tiễn. Các ngành, các giới, các lĩnh vực trong xã hội triển khai nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động. Qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã có hàng vạn công trình được hoàn thành; hàng vạn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội to lớn. Thông qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua các cấp, những điển hình tiên tiến được Nhà nước và các cấp, các ngành, đoàn thể ghi nhận, khen thưởng. Tọa đàm về tổ chức phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” Tuy nhiên, ở một số ngành, tổ chức và địa phương, việc triển khai các phong trào thi đua chưa thường xuyên, liên tục, còn hình thức, chưa thực sự phát huy sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chậm đổi mới nội dung và hình thức cũng như biện pháp tổ chức phong trào thi đua. Các gương điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, thành tích đạt được giá trị cao và mang ý nghĩa quan trọng. Song việc nuôi dưỡng nhân tố mới và nhân rộng gương điển hình tiên tiến còn nhiều hạn chế. Các phong trào thi đua của các tổ chức chưa có sự liên kết để chia sẻ kinh nghiệm và tạo nên hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong xã hội, chưa khơi dậy được sự đoàn kết, sức sáng tạo trong cả nước và các tầng lớp nhân dân. Vai trò của khoa học công nghệ và sức sáng tạo của người Việt Nam chưa thực sự được chú trọng. Chính sách phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh chưa có đột phá, chưa thực sự thúc đẩy sự sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động.  Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước của Chính phủ tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tham mưu phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” để trình Đoàn Chủ tịch phát động thành một phong trào rộng lớn, được triển khai trong cả nước.  Tại buổi tọa đàm, đa số đại biểu cho rằng, việc Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng Đề án tổ chức phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” là rất cần thiết và quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, theo chuyên gia TS Nguyễn Quang Thái, tên gọi của phong trào cần xem xét lại để đảm bảo tính ngắn gọn, phù hợp, dễ nhớ. Không nên phát động phong trào một cách ào ạt, đồng hạng giữa 3 miền bắc, trung, nam; nên phân biệt cho từng đối tượng, vùng miền, giai tầng, phải có tiêu chí rõ ràng và có thể đo đếm được. Tất cả các thành viên của Mặt trận có thể giám sát được. GS,TS Trần Ngọc Hiên, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn kinh tế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng: “Để phong trào đạt hiệu quả thì phải nhận rõ đặc điểm thực tiễn hiện nay có nhu cầu gì, không làm chung chung, sự sáng tạo chỉ có kết quả khi nhằm đúng vào nhu cầu của thực tiễn, nhất là khi ở nước ta nền kinh tế thị trường đang ở giai đoạn thấp, vậy làm thế nào để tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức là một vấn đề cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Kinh nghiệm từ các nước đã thành công như  Singapore,  Hàn Quốc, Israel cho thấy bắt đầu phải từ tầm nhìn và phương pháp của những người lãnh đạo thì các phong trào thi đua mới được phát huy”. “Nước ta có tiềm năng trí tuệ ở tất cả lĩnh vực còn chưa được khai thác, vì thế cần có những phong trào sáng tạo như thế này để các nhà khoa học yên tâm làm việc. Ngoài ra cũng cần xây dựng cơ chế kiểm tra, kiểm soát để nâng cao chất lượng phong trào thi đua” - Ông Hiên nhấn mạnh. Theo Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, phát động phong trào phải dựa trên nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng của đất nước ta hiện nay. Đã phát động thì phải đến nơi đến chốn và phải có sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng truyền thông. Ngoài ra khi phát động thi đua, phải đề nghị mọi cá nhân, tổ chức phải đăng ký sáng tạo và chịu trách nhiệm với sáng tạo đó. Nếu làm tốt thì ban tổ chức phải khen thưởng kịp thời và làm không tốt thì có hình thức kiểm điểm. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng nhấn mạnh, cần tăng cường động viên bà con kiều bào ở nước ngoài tham gia phong trào này bởi họ là những người nắm giữ nhiều cơ hội của thế giới công nghệ 4.0; tập trung phát động đến giới trẻ. Phát biểu tại Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà nhấn mạnh: MTTQ, các tổ chức đoàn thể, các bộ, ngành Trung ương và địa phương phải hưởng ứng phong trào này bằng những hoạt động cụ thể. Từ chủ trương chung, người đứng đầu các ngành như Mặt trận và các tổ chức đoàn thể có quyền phát động các phong trào thuộc đối tượng quản lý của mình. Tuy nhiên, khi phát động cũng cần bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm để phong trào thật dễ hiểu, dễ nhớ, đồng thời phải có giai đoạn, thời gian hoạt động cụ thể, góp phần thực hiện tốt phong trào. Đồng chí Trần Thị Hà gợi ý, phong trào này nên kết hợp với các phong trào thi đua của các tổ chức đoàn thể vì MTTQ chính là nơi kết nối các phong trào thi đua. Mai Thảo

Hà Nội: Tổ chức tập huấn cho 400 cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng

TĐKT - Với mong muốn ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn, sáng 25/4, Ban Thi đua -  Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho lãnh đạo các cụm thi đua và gần 400 cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị thuộc thành phố. Đây cũng là dịp để các cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thuộc thành phố giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau để cùng triển khai thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới. Tại Hội nghị, các báo cáo viên của Ban Thi đua Khen thưởng TP đã tập trung truyền đạt 4 nội dung: kỹ năng xây dựng mô hình, giải pháp thi đua trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của các đơn vị và công tác xét chọn sáng kiến, kinh nghiệm của cá nhân; một số trọng tâm, cần lưu ý trong các văn bản mới ban hành của Trung ương và thành phố về công tác thi đua, khen thưởng; một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; một số nội dung cần lưu ý khi triển khai Quyết định số 02 về khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân. Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của TP Hà Nội Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi thảo luận, làm rõ những vấn đề còn bất cập trong thực tiễn công tác thi đua, khen thưởng. Trên cơ sở đó đi đến thống nhất về nhận thức, lý luận trong phổ biến kinh nghiệm, cách làm. Ngoài ra, Hội nghị còn khuyến khích các cán bộ tích cực nêu ra những kinh nghiệm hay, hiệu quả tại cơ sở để cùng giải đáp, chia sẻ và học tập. Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng từ thành phố đến cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị đã sáng tạo, đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, các đơn vị đã quan tâm đến thực hiện việc phát hiện và khen thưởng kịp thời  các tập thể nhỏ, cá nhân là người lao động trực tiếp và người dân có thành tích trỏng công tác và đời sống. Mai Thảo

Tập huấn chuyên đề phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

TĐKT - Từ ngày 11/4 – 12/4, tại tỉnh Bắc Giang, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mớitổ chức tập huấn chuyên đề phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mớigiai đoạn 2016-2020. Toàn cảnh hội nghị tập huấn Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo cấp phòng và công chức thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng, phòng Nội vụ các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh trong Cụm Thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc. Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự lớp tập huấn đã được nghe lãnh đạo Vụ Tổ chức, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới và hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua này giai đoạn 2016 - 2020. Lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 và một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện năm 2017; một số vấn đề cần lưu ý về tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và hướng dẫn khen thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015; Công tác truyền thông, tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới năm 2017. Hội nghị cũng nghe báo cáo kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới của đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang. Xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang điểm sáng trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã tập trung thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm hay, các cách làm mới trong quá trình vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Các đại biểu cũng đã đi khảo sát thực tế và tham quan mô hình xây dựng nông thôn mới của các xã Cảnh Thụy (huyện Yên Dũng), xã Ninh Sơn (huyện Việt Yên) và xã Tân Hưng (huyện Lạng Giang) của tỉnh Bắc Giang. Song Huê

Tây Ninh đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2017

TĐKT - Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Chương trình số 64/CTr-HĐTĐ về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Theo đó, năm 2017, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nội dung thông tin, tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước phải sâu rộng, lan tỏa đến các đối tượng, địa phương, các cấp, các ngành, gắn với việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tuyên truyền việc tổ chức phong trào thi đua của các ngành, các cấp, các địa phương, trọng tâm là thi đua thực hiện 3 chương trình đột phá, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; các phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức Nhà nước; thi đua thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận chính quyền; phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào thi đua quyết thắng trong các lực lượng vũ trang, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh phối hợp các đơn vị nâng cao chất lượng các chuyên mục tuyên truyền cụ thể: Hội Nông dân Việt Nam tỉnh với chuyên mục “Nông dân, nông thôn” và xây dựng nông thôn mới; Liên đoàn Lao động tỉnh với chuyên mục “Công nhân, Công đoàn”; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh với chuyên mục “Chương trình Thanh niên”; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với chuyên mục “Đoàn kết xây dựng xóm làng” phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Đồng thời, đề nghị Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, các gương điển hình tiên tiến thông qua việc tổ chức các hoạt động sáng tác, các cuộc thi sáng tác văn học, giới thiệu tác phẩm văn học nghệ thuật. Nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục “Thi đua yêu nước” thường kỳ trên trang báo, phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; xây dựng chuyên mục “Thi đua yêu nước” trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; thường xuyên tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, những điển hình, nhân tố mới, người tốt, việc tốt...... Thái Thành

Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc

TĐKT - Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn làm thước đo khen thưởng, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới; tăng cường khen thưởng đột xuất; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp ở cấp cơ sở. Đó là một trong những nội dung tại Thông báo số 148/TB-VPCP ngày 17/3/2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 66 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương diễn ra ngày 23/02/2017.   Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp lần thứ 66 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Về nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng. Hệ thống cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tăng cường hơn nữa trách nhiệm, vai trò trong việc tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong cả nước. Tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, cần phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua để công tác này đi vào hiệu quả thực chất. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần chủ động phát hiện kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tốt, mô hình, cách làm hay để biểu dương, nhân rộng. Công tác thi đua, khen thưởng phải gắn với việc nâng cao đạo đức, thái độ, trách nhiệm thực thi công vụ, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng. Tiếp tục tham mưu hoàn thành thể chế, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng, phát hiện những khó khăn, vướng mắc để đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách. Các cơ quan truyền thông báo chí, nhất là Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân… dành thời lượng, khung giờ, trang tin thuận lợi, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền các điển hình tiên tiến để biểu dương, tôn vinh, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Bên cạnh đó, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan, địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm việc phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và tồn đọng khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ giao Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hoàn thiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017 và Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến năm 2017 để sớm triển khai thực hiện.  Trần Danh Nam

Phụ nữ là điểm tựa vững chắc của gia đình và xã hội

TĐKT - Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, phụ nữ Việt Nam đã có những cống hiến, đóng góp to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ non sông gấm vóc của Tổ quốc, tạo dựng nên truyền thống vẻ vang: Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của các thế hệ đi trước, phụ nữ Việt Nam ngày nay đang tiếp tục có vai trò và đóng góp quan trọng trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là điểm tựa vững chắc của gia đình và xã hội. Chiếm hơn 50% dân số và hơn 48% lực lượng lao động xã hội, phụ nữ Việt Nam có mặt trong mọi lĩnh vực, trên mọi địa bàn, chủ động tham gia các hoạt động của đời sống xã hội, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều điển hình tiên tiến là phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được Đảng và Nhà nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam biểu dương, khen thưởng trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 Tổng kết 5 năm 2012 – 2017, các tầng lớp phụ nữ cả nước đã phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của mình, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ Việt Nam ngày càng vững mạnh; nhiệt tình tham gia thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm của Hội Phụ nữ đề ra, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương.  Đặc biệt, các chị em đã tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện, triển khai hiệu quả phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và hai cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân những người phụ nữ, gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; khẳng định vai trò to lớn và đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong lĩnh vực chính trị, phụ nữ ngày càng chủ động thực hiện quyền công dân, nghĩa vụ với đất nước. Phụ nữ tham gia cấp ủy, cơ quan dân cử, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đều tăng cả về số lượng và chất lượng. Lần đầu tiên Việt Nam có 3 Ủy viên Bộ Chính trị và Chủ tịch Quốc hội là nữ. Trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp, các tầng lớp phụ nữ hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp giá trị cao, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và làm thay đổi diện mạo nông thôn. Phụ nữ trong các ngành công nghiệp thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng, góp phần đưa Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu. Phụ nữ ngành giáo dục thi đua “Dạy tốt, học tốt”, góp phần đưa chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo vào cuộc sống. Các nữ trí thức, nhà khoa học say mê nghiên cứu, ứng dụng khoa học, tham gia chủ trì nhiều đề tài là cơ sở hoạch định chính sách. Số chị em có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, được phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư tăng hơn nhiệm kỳ trước và ngày càng được trẻ hoá. Nữ cán bộ ngành y tế với trình độ chuyên môn ngày càng cao, tận tuỵ với bệnh nhân, đã đóng góp đáng kể vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, phụ nữ vừa tham gia bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, vừa tích cực phát triển các sản phẩm du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Ngày càng có thêm nhiều nữ văn nghệ sĩ với các tác phẩm sáng tạo, khơi dậy và phát huy các giá trị nhân văn trong cộng đồng. Các nữ vận động viên không ngừng rèn luyện, chinh phục đỉnh cao, góp phần làm rạng danh Tổ quốc. Phụ nữ lực lượng vũ trang luôn thể hiện ý chí kiên cường, bản lĩnh cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phụ nữ trong lĩnh vực đối ngoại kiên định đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, mở rộng quan hệ hợp tác, nâng cao thế và lực nước ta trên trường quốc tế. Đội ngũ nữ doanh nhân năng động, sáng tạo, vượt khó, tạo việc làm cho hàng triệu lao động, mang lại lợi ích kinh tế cho nước nhà và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Đại bộ phận nữ thanh niên xung kích đi đầu trong các phong trào tình nguyện. Phụ nữ cao tuổi là chỗ dựa tinh thần, làm gương cho con cháu, tích cực thực hiện phương châm “sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Chị em phụ nữ các dân tộc luôn đoàn kết, phát triển sản xuất, phát huy bản sắc văn hoá và chung tay giữ gìn biên cương thân yêu của Tổ quốc. Phụ nữ các tôn giáo tham gia hoạt động thiện nguyện, sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các nhóm phụ nữ yếu thế, dễ bị tổn thương, phụ nữ sống ở khu vực đặc biệt khó khăn đã khắc phục hoàn cảnh, nỗ lực vươn lên. Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong gia đình, phụ nữ tiếp tục là điểm tựa tinh thần, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phấn đấu nuôi dạy thế hệ công dân tương lai của đất nước đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững. Họ là những người vợ, người mẹ, người thầy đầu tiên, là điểm tựa tinh  thần vững chắc, gắn kết các thành viên, cùng chăm lo xây dựng hạnh phúc gia đình. Tin rằng, trong chặng đường tiếp theo, phát huy truyền thống 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phong trào thi đua của phụ nữ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ nữ tiếp tục là điểm tựa vững chắc của gia đình và xã hội. Mai Thảo

Lễ ký kết chương trình phối hợp phát huy vai trò công tác thi đua – khen thưởng

TĐKT- Ngày 3/3, tại Hà Nội, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp phát huy vai trò công tác thi đua – khen thưởng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác xã giai đoạn 2017-2022. Đến dự, có: Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự. Chương trình phối hợp được ký kết với mục đích tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vị trí, vai trò và tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam và khu vực kinh tế HTX. Đưa công tác thi đua, khen thưởng thật sự trở thành động lực, nguồn lực và công cụ để phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là HTX. Đồng thời phát huy sức mạnh của cán bộ, thành viên và người lao động trong các HTX; đẩy mạnh phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, Liên hiệp HTX, Liên minh HTX các cấp, góp phần xây dựng nông thôn mới” do Liên minh HTX Việt Nam phát động. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị  phát biểu tại Lễ ký kết Song song với đó, công tác thi đua, khen thưởng sẽ kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các HTX tiêu biểu, người lao động trong các HTX là những mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước bằng các hình thức khen thưởng đột xuất, chuyên đề do Thủ tướng Chính  phủ và Liên minh HTX Việt Nam phát động. Nội dung phối hợp tập trung các vấn đề: tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò động lực của công tác thi đua, khen thưởng trong cán bộ, thành viên, người lao động các HTX. Phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”... Bên cạnh đó, tăng cường và đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến bằng các loại hình phong phú, thích hợp. Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự khẳng định công tác thi đua, khen thưởng có tác dụng rất lớn Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng banBan Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà ghi nhận những thành tích mà Liên minh HTX Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng chỉ đạo, cần nâng cao vai trò, vị thế của HTX trong việc thực hiện  chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng phát động nhưng cần nhất là các phong trào thi đua phải thực chất, thiết thực và không hình thức. Về mặt nội dung triển khai các phong trào, nên giao Ban Thi đua – Khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam lên kế hoạch cụ thể: hàng năm phát động phong trào ra sao và tiêu chí, nội dung như thế nào để cuối năm bình xét, tôn vinh. Đặc biệt, các phong trào thi đua cần phải được tổ chức tỉ mỉ, bám sát nhiệm vụ chính trị, có tiêu chí, đánh giá cụ thể; có sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng hàng năm. Đặc biệt, phong trào thi đua phải có nhiều mô hình kiểu mẫu, tiêu biểu để đến năm 2020 giới thiệu cho Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X.   Lễ ký kết chương trình phối hợp Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự  cảm ơn đến Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương nhiều năm qua đã đồng hành, ủng hộ Liên minh HTX Việt Nam. Trong những năm tới, Liên minh HTX Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hoá quy mô lớn, để tất cả các cán bộ, thành viên HTX, các tầng lớp nhân dân trong xã hội hiểu và nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí, bản chất, giá trị nhân văn tốt đẹp của HTX. Theo đó, công tác thi đua, khen thưởng có tác dụng rất lớn, là nguồn lực vô tận, mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao đời sống thành viên và người lao động. Chủ tịch Liên minh HTX đề xuất cần định kỳ phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để lựa chọn các tập thể, cá nhân thật sự tiêu biểu, từ đó có hình thức khen thưởng cao để tôn vinh, học tập và nhân rộng. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã ký kết Chương trình phối hợp. Hồng Thiết

Trang