Diễn đàn

Công tác thi đua, khen thưởng cần bám sát cơ sở, sát dân, tránh quan liêu, đi vào thực chất

TĐKT - Chiều 11/7, tại Trụ sở Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương  chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương; các thành viên của Hội đồng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương chủ trì phiên họp Theo dự thảo Báo cáo của Hội đồng TĐKT Trung ương, 6 tháng đầu năm, các phong trào thi đua được các bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các địa phương phát động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong cả nước. Các phong trào thi đua được triển khai bài bản, hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, được nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) được tổ chức thành công. Hội đồng TĐKT các cấp đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các phong trào thi đua và biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến. Công tác quản lý nhà nước về TĐKT được tăng cường, việc tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về TĐKT được tập trung thực hiện. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước và khen thưởng kháng chiến. Chất lượng khen thưởng được nâng lên. Việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác đã có sự chuyển biến rõ nét ở các bộ, ngành, địa phương. 6 tháng đầu năm, Ban TĐKT Trung ương đã tiếp nhận 1.198 tờ trình đề nghị khen thưởng của các bộ, ngành, địa phương. Thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ 1.120 tờ trình khen thưởng; thực hiện 1.213 quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước cho 32.281 trường hợp, trong đó khen thưởng theo niên hạn là 15.644 trường hợp, Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 1.156 mẹ; 1.109 Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ; 1.696 Huân, Huy chương Kháng chiến; phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho 228 tập thể, cá nhân có thành tích trong thời kỳ kháng chiến. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận công tác TĐKT những tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả. Các phong trào thi đua được triển khai hiệu quả, đổi mới hình thức, nội dung phong phú bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) được tổ chức tốt, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TĐKT vẫn còn những hạn chế cần tập trung khắc phục. Một số phong trào thi đua chưa thu hút được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, có nơi còn hình thức nên hiệu quả chưa cao. Tiêu chí của một số phong trào thi đua còn chung chung, chưa đánh giá được tác động đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị... Định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 với tinh thần không được thỏa mãn, chủ quan. Công tác TĐKT cần bám sát cơ sở, sát dân, tránh tình trạng quan liêu, giấy tờ. Phong trào thi đua phải đi vào thực chất, có chiều sâu, phát huy dân chủ. Chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp. Khen thưởng phải kịp thời, đúng quy định, đặc biệt là đối với đơn vị cơ sở, người lao động, công nhân, nông dân, chiến sĩ… Tập trung giải quyết dứt điểm khen thưởng thành tích kháng chiến, phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” trên cả nước. Thực hiện đúng quy định về tổ chức các giải thưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh tình trạng trao giải thưởng tràn lan, hình thức. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong TĐKT. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tập trung tham mưu, hoàn thiện thể chế pháp luật về thi đua, khen thưởng. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật TĐKT sửa đổi, Nghị định quy định việc quản lý xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp, để trình Chính phủ ban hành... Nguyệt Hà

Nâng cao hiệu quả xây dựng, nhân điển hình tiên tiến ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 hiện nay

TĐKT - Công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến (ĐHTT) trong phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) của quân đội nói chung, Trường Sĩ quan Lục quân 2 nói riêng là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có vai trò, ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp xây dựng Nhà trường, quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Nếu không có mô hình, ĐHTT thì phong trào thi đua chưa đạt được hiệu quả, chưa thực sự đi vào cuộc sống. Thời gian qua, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là việc xây dựng, nhân ĐHTT, Thường vụ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã đề ra chương trình hành động, kế hoạch và hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng, nhân ĐHTT 5 năm (2015 - 2020). Theo đó, các cơ quan, khoa, đơn vị đã quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, tập trung xây dựng và biểu dương gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới, nhất là ĐHTT trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những kinh nghiệm quý của các tập thể, cá nhân trên các mặt công tác của Nhà trường, những biện pháp bồi dưỡng và nhân ĐHTT của các cơ quan, khoa, đơn vị đã được phổ biến rộng rãi, nhân rộng trong toàn trường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào TĐQT, làm chuyển biến các mặt công tác, đồng thời là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ Nhà trường trong sạch, vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện.   Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, nhất là việc xây dựng, nhân ĐHTT ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, tác dụng của một số ĐHTT còn thấp, chưa tạo thành phong trào học tập, đuổi, vượt các gương ĐHTT trong các đợt thi đua. Một số cơ quan, khoa, đơn vị chưa chú trọng, nghiên cứu, xây dựng các mô hình, điển hình mới; phong trào thi đua đơn điệu. Nguyên nhân chính của thực trạng này là một số cơ quan, khoa, đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức đến việc phát hiện, xây dựng, nhân  ĐHTT, khi xét khen thưởng mới “đi tìm ĐHTT”; nhận thức, trách nhiệm một số cấp ủy, đảng viên chưa cao; nội dung, hình thức xây dựng, nhân ĐHTT chưa phong phú, chậm đổi mới... Thực tiễn cho thấy, để có được nhiều ĐHTT, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên quan tâm, chăm lo phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng  ĐHTT. ĐHTT không có sẵn mà là kết quả của cả một quá trình tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kiên trì, bền bỉ, thông qua hoạt động thực tiễn trong học tập, công tác, sinh hoạt hàng ngày và các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Do đó, để không ngừng nâng cao hiệu quả xây dựng, nhân ĐHTT ở Nhà trường ta hiện nay, bài viết xin đề xuất một số biện pháp sau: Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về việc xây dựng và nhân ĐHTT. Đây là nội dung biện pháp quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả xây dựng, nhân ĐHTT. Vì vậy, đảng ủy, các chi ủy, chi bộ khi ra nghị quyết lãnh đạo cần đánh giá đúng thực trạng ưu, khuyết điểm trong xây dựng, nhân ĐHTT, từ đó đề ra nội dung, biện pháp lãnh đạo chính xác, cụ thể, kịp thời. Mỗi đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong phong trào thi đua ở đơn vị. Đồng thời, thường xuyên củng cố, kiện toàn xây dựng Đảng bộ, các chi bộ nâng cao năng lực lãnh đạo đơn vị, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhất là việc xây dựng, nhân ĐHTT, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng việc ra nghị quyết đến tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết. Cùng với việc tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), cần tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung, tinh thần cơ bản của Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư Trung ương (Khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X); Chỉ thị số 692/CT-BQP, ngày 24/12/2010 của Quân ủy Trung ương; Kế hoạch số 510/KH-CT, ngày 22/4/2011; Hướng dẫn số 694/HD-CT, ngày 30/5/2011 của Tổng cục Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Nhà trường về xây dựng, nhân ĐHTT, gắn với việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua đó, làm cho các cấp, các ngành và mọi người nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của thi đua yêu nước và phong trào TĐQT, tạo sự thống nhất cao trong toàn trường về vị trí, ý nghĩa của việc xây dựng, nhân ĐHTT, xem đây là việc làm thường xuyên, là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ, đơn vị; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, tinh thần tự giác sống vì mọi người, sống vì tập thể, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Xây dựng động cơ thi đua trong sáng, đúng đắn, khơi dậy tinh thần vượt mọi khó khăn, gian khổ, ra sức thi đua trở thành những ĐHTT tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của Nhà trường. Hai là, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức xây dựng, nhân ĐHTT  trong tổ chức phong trào TĐQT. Đây là việc làm thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính trị viên, người chỉ huy các tổ chức và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo cho các ĐHTT luôn có sự phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của Nhà trường. Nội dung xây dựng, nhân ĐHTT cần quán triệt và bám sát Hướng dẫn của Nhà trường, từ việc lựa chọn, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng đến nhân rộng ĐHTT; yêu cầu phải đạt được tính thiết thực, sâu rộng, phát triển đều khắp và bao quát được toàn bộ các nhiệm vụ của từng cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị. Đặc biệt ở các khoa, cần quan tâm các đồng chí giảng viên trực tiếp giảng dạy, có cường độ huấn luyện cao; xây dựng các ĐHTT phải nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, tạo sự chuyển biến vững chắc tình hình đơn vị, nhất là phải chuyển biến mạnh về dân chủ, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Hình thức phải có tính uyển chuyển, linh hoạt, gắn với chủ đề của phong trào thi đua, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, nội dung thi đua chung của Nhà trường và của toàn quân.  Chú trọng đổi mới về phương pháp, tác phong công tác; khắc phục triệt để biểu hiện phô trương hình thức trong xây dựng, nhân ĐHTT. Khi tổ chức phong trào TĐQT cần kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, thi đua cao điểm, gắn với các cuộc vận động lớn để các ĐHTT thể hiện hết khả năng phấn đấu vươn lên. Thường xuyên tổ chức tốt việc kiểm tra, chấm điểm thi đua theo kế hoạch và đột xuất. Tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời để các ĐHTT trong phong trào thi đua liên tục được đổi mới và phát triển. Ba là, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân tích cực tham gia xây dựng, nhân ĐHTT.   Các tổ chức quần chúng (đoàn thanh niên, công đoàn, phụ nữ) và hội đồng quân nhân các cấp trong Nhà trường có vai trò hết sức quan trọng đối với việc xây dựng, nhân ĐHTT. Các tổ chức quần chúng trong Nhà trường là lực lượng đông đảo nhất, chiếm gần 80% quân số, là lực lượng chủ yếu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Do đó các tổ chức quần chúng vững mạnh là điều kiện tiên quyết thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua đề ra. Thông qua hoạt động thực tiễn, các tổ chức quần chúng giúp lãnh đạo, chỉ huy tạo nguồn xây dựng những nhân tố mới, những ĐHTT để thúc đẩy phong trào TĐQT ngày càng phát triển. Do đó thông qua các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “5 không, 3 sạch”, “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới”... hướng hoạt động của các tổ chức quần chúng vào việc tuyên truyền vận động cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ tích cực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ thực hiện các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng trong tham gia đóng góp xây dựng kế hoạch, nội dung, biện pháp xây dựng, nhân ĐHTT. Bốn là, làm tốt công tác rút kinh nghiệm, phát động phong trào thi đua noi gương, học tập, làm theo ĐHTT. Thông qua sơ, tổng kết phong trào TĐQT để kịp thời nêu gương các ĐHTT, có thể tổ chức cho các ĐHTT đến từng đơn vị phổ biến kinh nghiệm, kể chuyện phấn đấu, rèn luyện. Sau khi tuyên dương, nêu gương các ĐHTT, các cơ quan, khoa, đơn vị phải tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, làm theo, đuổi kịp và vượt các gương ĐHTT. Kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng, lấy kết quả thi đua làm cơ sở để xét khen thưởng, phát huy tác dụng của khen thưởng để thúc đẩy phong trào thi đua. Phong trào TĐQT của Nhà trường luôn gắn với việc xây dựng, nhân ĐHTT, đó là động cơ chính để phát huy cao độ sức lực, tài năng và trí tuệ, sức sáng tạo của cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ, là một trong những biện pháp căn bản để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào TĐQT, là việc làm thiết thực tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng Nhà trường vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trần Chí Hùng  

Giá trị lý luận và thực tiễn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TĐKT – Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), sáng 8/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay”.  Dự và chỉ đạo hội thảo có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.. Cùng dự, có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu khai mạc Hội thảo Ngày 11/6/1948, nhân kỷ niệm 1.000 ngày Nam bộ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua ái quốc trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Từ đây, phong trào thi đua ái quốc liên tục phát triển, mở rộng, trở thành phong trào hành động thiết thực gắn liền với các nhiệm vụ chính trị qua các giai đoạn lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam. Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết ngắn gọn, chỉ khoảng hơn 400 từ, song, đó là sự kết tinh và thể hiện tập trung những nội dung cơ bản tư tưởng của Người về thi đua ái quốc. Lời kêu gọi thi đua ái quốc thực sự là văn kiện chứa đựng những chỉ dẫn hết sức quý báu, có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt là thể hiện rõ nét tính hệ thống và nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, về xây dựng đời sống mới, xã hội mới, con người mới. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức, bám sát thực tiễn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Nhiều phong trào thi đua trong toàn quốc được phát động, mang lại hiệu quả thiết thực: Phong trào “Cả nước xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”... Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo Qua các phong trào thi đua đã có nhiều sáng kiến, mô hình cải tiến kỹ thuật, các giải pháp, biện pháp nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác được đề ra, góp phần phát huy mọi tiềm lực trong xã hội để xây dựng đất nước. Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng kịp thời, trở thành những tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua, mang lại hiệu ứng lan tỏa rộng lớn toàn xã hội. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà trình bày tham luận Trong tham luận “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về thi đua, khen thưởng hiện nay”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương,Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà chỉ ra rằng: Những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước thực sự là nền tảng tư tưởng có giá trị to lớn trong việc xây dựng, hoàn thiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Cụ thể là trong việc sửa đổi Luật thi đua, khen thưởng và các nghị định, thông tư, quy chế, quy định hướng dẫn về thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. Từ hơn 90 tham luận gửi về ban tổ chức và các ý kiến tham luận tại Hội thảo đã làm sáng tỏ và khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc là sự kết tinh và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam; là sự khởi đầu một phong trào hành động thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội; là cơ ở nền tảng cho việc xây dựng con người mới trong phong trào thi đua yêu nước. Phát biểu tổng kết Hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Hội thảo thực sự là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần khẳng định ý nghĩa lịch sử bất hủ và những giá trị lịch sử to lớn của Lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Mai Thảo

Khẳng định giá trị lịch sử và hiện thực của Lời kêu gọi thi đua ái quốc

TĐKT - Sáng 6/6, tại Hà Nội, Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự (KHXHNVQS) tổ chức Hội thảo khoa học “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và hiện thực”. Đoàn Chủ tịch Hội thảo Sau chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc để động viên lực lượng kháng chiến và kiến quốc. Chỉ thị vạch rõ: “Mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc mau thành công”. Để triển khai và thực hiện Chỉ thị này, nhân dịp kỷ niệm 1.000 ngày toàn quốc kháng chiến, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Dương, Viện trưởng Viện KHXHNVQS nêu rõ: Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa chỉ đạo, động viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, kiến thiết, xây dựng đất nước, mà còn có giá trị chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 70 năm đã trôi qua, nhưng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, thúc giục tinh thần thi đua yêu nước của mỗi người dân Việt Nam, trong đó có cán bộ, chiến sĩ quân đội. Mục đích của Hội thảo nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn Viện; tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo, xây dựng Đảng bộ Viện trong sạch, vững mạnh, Viện vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tại Hội thảo, các ý kiến phát biểu, bài tham luận đã phân tích, làm rõ hoàn cảnh ra đời, những nội dung cơ bản, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc; bài học về phát huy động lực tinh thần của thi đua; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công nhân, nông dân, trí thức, bộ đội, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ trong thi đua; định hướng nội dung, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo, đấu tranh tư tưởng lý luận, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Đức Anh

Từ thi đua ái quốc đến thi đua Quyết thắng - Lý luận và thực tiễn

TĐKT - Sáng 18/5, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) phối hợp Tạp chí Quốc phòng toàn dân  tổ chức Hội thảo "Từ thi đua ái quốc đến thi đua Quyết thắng - Lý luận và thực tiễn". Tới dự, có: Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà. Đoàn Chủ tịch Hội thảo Báo cáo đề dẫn Hội thảo, Đại tá Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn điểm lại những nét cơ bản nhất phong trào thi đua yêu nước của toàn quốc nói chung và phong trào thi đua Quyết thắng của Quân đội nói riêng trong 70 năm thực hiện tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cách đây 70 năm, ngày 11/6/1948, tại bản Là Nọn, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm huy động sức người, sức của cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Với tinh thần “người người thi đua, ngành ngành thi đua”, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác như động lực tinh thần, lời hiệu triệu toàn dân, toàn quân ta không quản ngại khó khăn, gian khổ, đứng lên bảo vệ nền độc lập của dân tộc, kiến thiết đất nước, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Thấm nhuần lời dạy của Người, hơn 7 thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, nổi bật là phong trào thi đua “Giết giặc lập công” trong kháng chiến chống Pháp, “Cờ Ba nhất”, “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” trong kháng chiến chống Mỹ, và hiện nay là phong trào thi đua Quyết thắng. Đại tá Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn báo cáo đề dẫn Hội thảo Tuy mỗi giai đoạn cách mạng có tên gọi và nhiệm vụ khác nhau, song các phong trào thi đua trong quân đội luôn được giữ vững và phát triển ngày càng sâu rộng, tạo ra động lực mạnh mẽ, cổ vũ, động viên toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, dũng cảm chiến đấu, hăng say công tác, lao động, sản xuất, lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần to lớn vào thắng lợi trong các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Từ những phong trào thi đua ấy, đã xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn đơn vị anh hùng, đơn vị quyết thắng, các nhân anh hùng, dũng sĩ, chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng, là những bông hoa đẹp làm rực rỡ thêm “Vườn hoa thi đua Quyết thắng” của quân đội, góp phần đưa chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam phát triển đến đỉnh cao của thời đại. Những năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng của quân đội đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, luôn đồng hành và gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua của toàn quốc. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn đã tạo sự tiến bộ mạnh mẽ, vững chắc trên tất cả các mặt, các lĩnh vực công tác của toàn quân và từng cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trong công tác giáo dục chính trị, củng cố trận địa tư tưởng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, huấn luyện giỏi – sẵn sàng chiến đấu cao, chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới, hải đảo, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc. Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại Hội thảo Tại Hội thảo, tham luận của các đại biểu đã tập trung làm rõ một số nội dung: Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và tấm gương mẫu mực trong thực hiện thi đua ái quốc của Người; sức lan tỏa của Lời kêu gọi trong đời sống xã hội lúc bấy giờ và trong tình hình hiện nay; vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của thi đua ái quốc nói chung, thi đua Quyết thắng nói riêng trong lịch sử và hiện tại, nhất là trước tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay; thi đua Quyết thắng là sự cụ thể hóa, sáng tạo từ thi đua ái quốc trong quân đội, việc gắn kết hai phong trào thi đua này trong thực tiễn; những tác động cả tích cực và tiêu cực hiện nay đến thi đua ái quốc và thi đua Quyết thắng. Các đại biểu cũng thảo luận về việc phát huy tinh thần của thi đua ái quốc vào tổ chức thi đua Quyết thắng trong quân đội hiện nay ra sao để phong trào thi đua Quyết thắng khẳng định đúng vị trí, vai trò của nó. Đặc biệt, trao đổi làm rõ kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đảm bảo cho phong trào thi đua Quyết thắng của ngành, đơn vị, địa phương mình như thế nào để mang lại hiệu quả thiết thực… Các tham luận tại Hội thảo thống nhất cho rằng, tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy các đơn vị trong lực lượng vũ trang về giá trị lịch sử của Lời kêu gọi thi đua ái quốc đối với phát huy nguồn lực sức mạnh chính trị - tinh thần trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, tiếp tục làm rõ vị trí, vai trò của công tác thi đua – khen thưởng, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào. Hai là, việc tổ chức các phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị. Các tham luận đều thống nhất rằng, phong trào thi đua phải bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng và chủ đề thi đua giai đoạn 2016 – 2020 là “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt nhằm động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia các phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn của Đảng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đi đôi với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính; ứng dụng khoa học, kỹ thuật; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các phong trào thi đua của đơn vị, ngành, địa phương cần bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, chống hình thức, hướng vào việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Quân đội đã đề ra. Ba là, cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả của phong trào. Phương Thanh

Tinh thần, khí thế của những phong trào thi đua yêu nước trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

TĐKT - Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi bằng đại thắng mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, non sông đất nước thu về một mối, đưa cả nước bước vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi vĩ đại đó là thành quả của nhiều nhân tố hợp sức tạo thành, trong đó không thể không nói đến tinh thần, khí thế của các phong trào thi đua yêu nước. Tinh thần, khí thế của những phong trào thi đua yêu nước trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử thể hiện sức mạnh của lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh ngoan cường, ý chí không sợ khó khăn, gian khổ, hy sinh của toàn thể dân tộc Việt Nam. Có thể kể đến hàng loạt những phong trào thi đua yêu nước trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước: Phong trào “Ba nhất” trong quân đội; phong trào “Gió Đại Phong” trong nông nghiệp; phong trào “Sóng Duyên Hải” trong công nghiệp và thi đua hợp tác xã Thành Công trong thủ công nghiệp; phong trào “Hai tốt” trong giáo dục; phong trào “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong; phong trào “Ba đảm đang”; phong trào “Ba quyết tâm”…  Cùng với đó là phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công” do Trung ương Cục miền Nam phát động ngày 25/3/1963 nhằm động viên toàn thể cán bộ, chiến sĩ phát huy chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho), đánh bại Chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ; phong trào “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”…. Những phong trào thi đua yêu nước đó như lời hịch, lời hiệu triệu, kêu gọi, động viên tinh thần mọi người hãy gạt bỏ mọi lợi ích riêng tư, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, đấu tranh bảo vệ vững chắc từng tấc đất, tấc vàng mà tiên tổ đã vun đắp, tạo dựng. Tất cả những phong trào đó đã tạo thành sức mạnh vô địch mà không vũ khí nào có thể ngăn được. Khát vọng thống nhất non song đất nước đã hoà quyện, thống nhất với ý chí quyết chiến, quyết thắng với quân thù, trở thành ngọn hải đăng soi đường, chỉ lối cho các phong trào thi đua yêu nước đi đúng hướng và đúng mục đích của nó, đạt được những mục tiêu, nội dung mà các phong trào đề ra, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975. Có thể dễ dàng nhận thấy tinh thần, khí thế của các phong trào thi đua yêu nước trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước, góp phần bồi dưỡng và củng cố niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng, tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động; bồi dưỡng, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc; khơi dậy ý thức tự giác, tính tích cực ở mọi người. Các phong trào ấy là động lực góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị; có tác dụng làm cho đường lối cách mạng nhanh chóng thấm sâu vào thực tiễn; qua đó góp phần làm cho các tầng lớp nhân dân nâng cao giác ngộ cách mạng, trình độ văn hóa, kỹ thuật, năng lực chiến đấu, lao động sản xuất. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, bộ đội có thêm sáng kiến về kỹ thuật - chiến thuật; công nhân phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm nguyên, vật liệu; nông dân phát triển thủy lợi, cải tiến nông cụ, khai hoang mở rộng diện tích; trí thức đóng góp kết quả nghiên cứu khoa học; thanh niên tăng thêm nhiệt huyết cách mạng, sẵn sàng xung phong chiến đấu; phụ nữ đảm đang việc nhà, xông pha việc nước; văn nghệ sĩ cho ra đời nhiều tác phẩm cổ vũ tinh thần cách mạng. Tinh thần, khí thế của các phong trào thi đua yêu nước Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã phát triển đến độ thăng hoa, rực rỡ, trở thành ngọn nguồn của mọi thắng lợi, đánh bại các cuộc hành quân, càn quét của địch, lập nên những chiến công vĩ đại trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Đúng 11h 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng của ta đã húc đổ cánh cửa vào Dinh Độc lập và lá cờ đỏ sao vàng năm cánh tung bay trên nóc nhà của Dinh Độc lập đã báo hiệu cho sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy khó khăn, gian khổ. Lời nguyện ước của Bác Hồ và cũng là mong muốn, khát vọng cháy bỏng của toàn thể dân tộc Việt Nam đã được thực hiện là “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, Bắc - Nam sum họp một nhà”. 43 năm đã trôi qua nhưng tinh thần và sức sống của những phong trào thi đua yêu nước làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 mãi mãi không bao giờ phai, mãi là biểu tượng sáng ngời của tinh thần đoàn kết, ý chí lao động, chiến đấu sục sôi, khẩn trương, tiếp thêm năng lượng, sức mạnh để con người vượt qua khó khăn, gian nguy, vươn lên giành thắng lợi trong chiến đấu và lao động sản xuất. Phát huy tinh thần đó, nhiều phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay đã xuất hiện và có tác dụng tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng nhân dân lao động. Tiêu biểu: Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; Doanh nghiệp Việt Nam  hội nhập và phát triển; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Phát huy tinh thần, khí thế của những phong trào thi đua trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, toàn thể dân tộc Việt Nam đã và đang dồn tâm sức, trí tuệ của mình trong cuộc đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền của đất nước; đấu tranh chống lại những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; cùng những chỉ tiêu, nội dung mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đã đề ra.  Nguyễn Tú Anh  

Những vấn đề có tính nguyên tắc trong tổ chức phong trào thi đua ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 hiện nay

TĐKT - Thi đua ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 (SQLQ2) là phong trào tự giác, sôi nổi, rộng khắp, sáng tạo, chủ động của mọi người, mọi tổ chức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, cấp ủy, chi bộ, cán bộ chủ trì các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị, nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao có chất lượng, hiệu quả cao. Nắm vững và thực hiện tốt những vấn đề có tính nguyên tắc trong tổ chức phong trào thi đua ở nhà trường hiện nay sẽ trực tiếp nâng cao chất lượng hoạt động thi đua của toàn trường . Thời gian qua, trên cơ sở nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định của Chính phủ, các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, cấp ủy, chi bộ, chủ trì các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tương đối tốt những vấn đề có tính nguyên tắc trong tổ chức phong trào thi đua. Do đó, phong trào thi đua ở nhà trường luôn sôi nổi, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mỗi cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị và toàn trường, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nhà trường vững mạnh toàn diện. Tuy nhiên, quá trình tổ chức phong trào thi đua ở nhà trường còn bộc lộ những hạn chế, bất cập. Một số cấp ủy, chi bộ, chủ trì các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị chưa gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chưa phát huy tốt vai trò tự giác của quần chúng. Thực hiện công khai, dân chủ, gắn kết giữa thi đua với khen thưởng có lúc, có nơi còn yếu, còn biểu hiện chạy theo thành tích, tuyệt đối hóa khen thưởng. Việc nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được chú trọng đúng mức. Thời gian tới, để phong trào thi đua ở Nhà trường có chất lượng, hiệu quả cao, cần nắm vững và thực hiện tốt một số vấn đề có tính nguyên tắc sau: Thứ nhất, xây dựng chỉ tiêu, nội dung thi đua phải gắn với quán triệt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng các tổ chức trong đơn vị vững mạnh toàn diện. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc cơ bản, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua của mỗi cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị và toàn trường. Thi đua là biện pháp tổ chức thực hiện tích cực, chủ động của các cấp ủy, chi bộ, chủ trì trong phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo của cá nhân, tập thể. Việc xác định phương hướng, nội dung, chỉ tiêu thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu xây dựng các tổ chức. Khi nhiệm vụ chính trị, yêu cầu xây dựng các tổ chức có sự phát triển, thì nội dung, chỉ tiêu thi đua cần phải điều chỉnh cho phù hợp. Đánh giá hiệu quả phong trào thi đua, phải căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị và xây dựng các tổ chức của mỗi cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị. Thứ hai, kết hợp chặt chẽ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chi bộ, chủ trì với phát huy tính tự nguyện, tự giác của mọi cá nhân, mọi tổ chức. Hoạt động thi đua luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chi bộ, cán bộ chủ trì các cấp. Mặt khác, thi đua đòi hỏi tính tự nguyện, tự giác, sáng tạo rất cao của mọi tổ chức, mọi cá nhân. Do đó, chỉ có sự kết hợp chặt chẽ giữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ, chủ trì với phát huy tính tự nguyện, tự giác cao của mọi người, mọi tổ chức thì thi đua mới mang lại hiệu quả thiết thực. Để thực hiện tốt vấn đề có tính nguyên tắc này, đòi hỏi các cấp ủy, chi bộ, chủ trì khi tổ chức thi đua phải quan tâm đến trình độ, năng lực, khả năng, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của mỗi con người, mỗi tổ chức. Phải có nghệ thuật vận động, giáo dục, thuyết phục để mọi người, mọi tổ chức phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong phong trào thi đua, bảo đảm mỗi cá nhân, mỗi tổ chức làm việc đúng chức trách, nhiệm vụ, có hiệu quả, tránh chồng chéo. Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân cần nâng cao nhận thức trách nhiệm, đem hết tài năng, trí tuệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thi đua, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và hoàn thiện chính bản thân mỗi tổ chức, mỗi con người. Thứ ba, thực hiện tốt dân chủ, công khai, đoàn kết cùng phát triển trong thi đua. Dân chủ, công khai, đoàn kết cùng phát triển trong thi đua thể hiện bản chất của thi đua xã hội chủ nghĩa. Điều này phải được thực hiện ở mọi khâu, mọi giai đoạn thi đua, từ quán triệt, xác định nội dung, chỉ tiêu đến quá trình tổ chức thực hiện phong trào. Muốn vậy, quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải xây dựng quy chế lãnh đạo, quy chế hoạt động và quy chế chấm điểm thi đua chặt chẽ, cụ thể, tỉ mỉ, toàn diện; có thưởng, phạt (cộng, trừ) rõ ràng, phù hợp; bảo đảm mọi hoạt động của mỗi tập thể và cá nhân đều được đánh giá, chấm điểm một cách công bằng, công khai, rõ ràng. Đồng thời, trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp ủy, chi bộ, chủ trì phải duy trì thực hiện chặt chẽ quy chế; kịp thời phát hiện những điểm chưa phù hợp, những điểm mới nảy sinh để sửa đổi, bổ sung kịp thời. Do đó, các cấp ủy, chi bộ, chủ trì cần lãnh đạo, chỉ đạo phát huy dân chủ, huy động tốt trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo của mọi cá nhân, mọi tổ chức trong xây dựng quy chế, cần phải để mọi người, mọi tổ chức bàn bạc cụ thể, tạo sự nhất trí cao. Bên cạnh đó, tiêu chí của các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cũng phải được xác định ngay từ khi chuẩn bị phát động thi đua năm học hoặc mỗi đợt thi đua, để mọi người, mọi tổ chức đăng ký phấn đấu.  Thứ tư, kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng. Thi đua và khen thưởng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Thi đua là tiền đề của khen thưởng, khen thưởng là động lực của thi đua. Thi đua mang lại lợi ích cho mỗi cá nhân và tập thể, phản ánh sự thống nhất giữa lợi ích vật chất với lợi ích tinh thần, khích lệ sự nhiệt tình, hăng say lao động sáng tạo, không chỉ vì lợi ích riêng của mỗi người mà còn vì lợi ích của cả tập thể. Quá trình thi đua sẽ kích thích sự phát triển và bộc lộ tài năng của cá nhân và tập thể. Đồng thời, thông qua việc tặng thưởng cho tập thể, cá nhân điển hình những phần thưởng xứng đáng, mang lại niềm vui về phẩm giá được tôn vinh và sự hài lòng về lợi ích vật chất, sẽ tạo ra động lực to lớn thúc đẩy thi đua. Thực tế cho thấy, chỉ khi nào kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng thì khi đó, thi đua mới có chất lượng và đạt hiệu quả cao. Do đó, phải kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng. Nếu tuyệt đối hóa thi đua, sẽ làm giảm hiệu quả kích thích động lực, tuyệt đối hóa khen thưởng sẽ tạo điều kiện cho bệnh thành tích phát triển. Cả hai khuynh hướng trên đều làm cho thi đua giảm hiệu lực. Trên cơ sở kết quả thi đua, tiến hành bình xét khen thưởng cần quán triệt tốt yêu cầu: Thành tích đến đâu, đề nghị khen thưởng đến đó. Bình xét khen thưởng phải khách quan, toàn diện, cụ thể, khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng tiêu chuẩn, đúng tỉ lệ quy định. Kết hợp hài hòa giữa động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất, chống tuyệt đối hóa từng mặt, làm sai lệch bản chất của khen thưởng. Thứ năm, kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực. Thông qua thi đua sẽ xuất hiện những tập thể cá nhân điển hình. Do đó cần kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tuyên truyền và phát động phong trào học tập, đuổi và vượt các điển hình tiên tiến, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Bên cạnh đó cần kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, ganh đua, chạy theo thành tích, che giấu khuyết điểm…, kìm hãm sự tiến bộ chung của mỗi cá nhân, tập thể. Thực hiện tốt những vấn đề có tính nguyên tắc, bảo đảm cho phong trào thi đua ở Nhà trường thực sự là động lực, huy động tài năng, trí sáng tạo, năng lực thực tiễn của mọi tổ chức, mọi cá nhân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Do đó, các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị cần vận dụng phù hợp, sáng tạo để phong trào thi đua thực sự trở thành phong trào tự nguyện, tự giác, đầy sáng tạo của mỗi tổ chức, mỗi con người. Nguyễn Văn Bốn  

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng ở các trường sĩ quan Quân đội hiện nay

TĐKT - Ở các trường sĩ quan quân đội, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) chiếm hơn 75% quân số; các tiểu đoàn, đại đội trực thuộc hầu hết cán bộ, học viên, chiến sĩ đều ở độ tuổi thanh niên.  Đây là lực lượng chủ yếu, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ và có vai trò rất quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua quyết thắng của từng cơ quan, đơn vị. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Thanh niên cần phải làm đầu tàu, làm gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước. Phải thực hiện khẩu hiệu: đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên làm", những năm qua, Đoàn Thanh niên ở các trường sĩ quan quân đội đã phát huy tốt vai trò xung kích của mình trong thực hiện phong trào thi đua và đạt được kết quả tích cực. Tổ chức đoàn ở các trường sĩ quan quân đội đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn cho cán bộ, đoàn viên thanh niên. Xuất phát từ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phong trào thi đua quyết thắng, các cơ sở đoàn các nhà trường đã tích cực, chủ động tổ chức nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo để tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, ĐVTN nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua Quyết thắng (PTTĐQT) trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thông qua các hình thức sinh hoạt, diễn đàn, tọa đàm, trao đổi, thi tìm hiểu…, ĐVTN hiểu rõ mục đích của PTTĐQT là xây dựng tổ chức, xây dựng con người và hướng tới hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Các tổ chức đoàn coi trọng xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn cho ĐVTN, đây là yếu tố cơ bản đầu tiên, trực tiếp quyết định tính hiệu quả thiết thực của thi đua. Nhờ đó, các tổ chức đoàn và từng ĐVTN đã chủ động, cố gắng vươn lên bằng chính khả năng, sức lực của mình phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thông qua Đài truyền thanh nhà trường, bảng tin, bảng ảnh, khẩu hiệu, báo tường, panô, áp phích để tuyên truyền, kịp thời thông tin, phản ánh về kết quả hoạt động thi đua và giới thiệu những cách làm hay, mô hình giỏi của Đoàn trong thực hiện PTTĐQT. Thực tiễn cho thấy, các tổ chức đoàn có vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền giáo dục, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn cho tuổi trẻ ở đơn vị, làm tốt công tác này là thiết thực hưởng ứng các nội dung, mục tiêu thi đua một cách tích cực, tự giác và hiệu quả cao; quyết tâm thi đua đúng thì phong trào phát triển mạnh mẽ, chống được tư tưởng ganh đua, chạy theo thành tích và những biểu hiện không lành mạnh của ĐVTN trong thực hiện PTTĐQT. Các tổ chức đoàn đã bám sát nội dung, mục tiêu của PTTĐQT, tổ chức tốt việc đăng ký, cam kết, giao ước thi đua giữa các cơ sở đoàn và ĐVTN, xác định các hình thức, biện pháp thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đoàn và đối tượng ĐVTN. Từ chủ đề, nội dung, mục tiêu của PTTĐQT, ban chấp hành đoàn các cấp đã chủ động lập kế hoạch, xác định rõ nội dung, chỉ tiêu, thời gian và biện pháp thực hiện; tổ chức cho cán bộ, ĐVTN đăng ký, cam kết, giao ước thi đua, xác định chỉ tiêu phấn đấu trong từng tuần, tháng, quý, từng nhiệm vụ. Nghiên cứu xây dựng các mô hình mới, chọn chi đoàn làm điểm phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị. Các liên chi đoàn, chi đoàn tổ chức sinh hoạt mạn đàm trao đổi để ĐVTN dân chủ hiến kế, thảo luận xây dựng các chỉ tiêu và biện pháp thi đua. Thành lập các tổ, đội thi đua xung kích của Đoàn để kiểm tra chéo, chấm điểm thi đua hàng ngày, đề nghị với chỉ huy đơn vị đánh giá nhận xét kết quả thực hiện trong giao ban, chào cờ, sinh hoạt bình tuần và sinh hoạt đoàn. Hàng tháng, hàng quý cơ quan Chính trị cùng với các đoàn cơ sở bồi dưỡng phương pháp tổ chức, duy trì phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là bí thư chi đoàn và các hạt nhân nòng cốt.  Đoàn thanh niên thường tổ chức các đợt thi đua đột kích, thi đua cao điểm, nhằm nâng cao chất lượng học tập, công tác, phục vụ và khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Sau mỗi đợt thi đua đột kích tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả, tìm ra nguyên nhân và rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức tốt PTTĐ tiếp theo. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc, động viên những tập thể và ĐVTN từ yếu kém đã vươn lên. Các tổ chức đoàn ở các trường đều có "sổ vàng" ghi nhận và lưu giữ những kỷ lục, đỉnh cao trên các lĩnh vực thi đua; tôn vinh những tấm gương xuất sắc, những thành tích tiêu biểu của tập thể và cá nhân, tạo động lực cho phong trào thanh niên. Do đó, phong trào đoàn phát triển toàn diện, liên tục, rộng khắp, góp phần thực hiện thắng lợi PTTĐQT, cán bộ và ĐVTN có tinh thần đoàn kết, thân ái, tương trợ giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn đã phát huy vai trò xung kích của thanh niên, xây dựng các mô hình hoạt động của Đoàn, tạo động lực, cổ vũ tuổi trẻ thi đua trên các lĩnh vực, với các nội dung và hình thức phong phú: Phong trào "thi đua dạy tốt, học tốt, tích cực sáng tạo"; cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục"; các đợt diễn đàn, tọa đàm "Học thực chất, thi thực chất, rèn đức, luyện tài vì ngày mai lập nghiệp" gắn với thực hiện chương trình hành động "ba nhất - hai không" (Học tập tốt nhất, thi kiểm tra kết quả cao nhất; rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất - không chạy điểm, xin điểm; không vi phạm quy chế thi kiểm tra). Để hỗ trợ cho ĐVTN nâng cao kiến thức, chất lượng học tập, Đoàn thanh niên đã đề xuất với cấp ủy, chỉ huy đơn vị thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như: Thi đua có nhiều giờ giảng tốt, bài giảng hay; chi đoàn giảng viên trẻ 3 tốt (Chuẩn bị bài giảng tốt, thục luyện thông qua bài tốt, thực hành giảng tốt); tổ chức các đôi bạn học tốt; tuần học tập kiểu mẫu của thanh niên; phương pháp học hay – ngày mai cùng tiến; ánh đèn đêm, học thêm ngoài giờ; câu lạc bộ học viên phấn đấu học giỏi; câu lạc bộ ngoại ngữ, tin học; tổ cán sự học tập; đẩy khá, xóa kém, vươn lên giỏi và thực hiện những kỳ thi nghiêm túc; thao trường, giảng đường chính quy. Tổ chức nhiều buổi tọa đàm, diễn đàn trao đổi về tận dụng các phương pháp dạy học tích cực, phù hợp với từng đối tượng học viên… Quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, Đoàn thanh niên đã phát huy vai trò xung kích tổ chức các đợt hoạt động giáo dục pháp luật, kỷ luật và nếp sống văn hóa gắn với đợt thi đua thực hiện phong trào "3 xây, 4 chống, 5 không" (Xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, xây dựng ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật, xây dựng môi trường môi trường văn hóa sư phạm quân sự lành mạnh). Tổ chức nhiều mô hình hoạt động thiết thực: Chi đoàn kỷ luật nghiêm; nhà ở thanh niên chính quy, xanh, sạch, đẹp; vọng gác thanh niên làm theo lời Bác; chi đoàn 5 không (Không vi phạm kỷ luật Quân đội, không vi phạm luật giao thông, không uống rượu, bia, không hút thuốc lá, không tham gia các tệ nạn xã hội). Cùng với đó, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: Thanh niên tự giác, tự quản, tự rèn; thanh niên xung kích thực hiện nếp sống văn hóa; hội thi vẽ đẹp quân nhân; thi tìm hiểu 10 lời thề danh dự của quân nhân, 12 điều kỷ luật khi tiếp xúc với nhân dân, qua đó góp phần tạo nên sự chuyển biến tiến bộ trong thanh niên về ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ chính quy, nếp sống dân chủ, văn minh; đồng thời khắc phục hiện tượng vi phạm kỷ luật, tăng cường tình đoàn kết, yêu thương đồng chí, đồng đội, đoàn kết quân dân, xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, phong phú.  Phong trào thanh niên ở các nhà trường còn có nhiều hình thức hoạt động thực hiện tốt cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông", phong trào "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"; các hội thi tay nghề, hội thi xe sạch; xây dựng các chi đoàn phục vụ tốt, góp phần phục vụ nhiệm vụ dạy - học và bảo đảm đời sống cho bộ đội. Để tiếp tục phát huy vai trò của Đoàn thanh niên thực hiện thắng lợi PTTĐQT ở các trường sĩ quan quân đội, cần thực hiện tốt một số vấn đề sau: Một là, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của PTTĐQT. Đây là nội dung có ý nghĩa quyết định đến chất lượng PTTTĐQT và là yêu cầu khách quan. Cần chủ động và thường xuyên làm tốt công tác giáo dục để mọi đối tượng có nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của PTTĐ trong thực hiện nhiệm vụ, từ đó đề cao trách nhiệm, khơi dậy lòng yêu nước, yêu mến nghề nghiệp, có quyết tâm thi đua đúng đắn. Trên cơ sở nhận thức sâu sắc về PTTĐ, từng bước khắc phục "bệnh hình thức và bệnh thành tích", thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm. Và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi". Hai là, coi hoạt động và các phong trào xung kích của Đoàn thanh niên là một bộ phận không tách rời của PTTĐQT.  PTTĐQT chỉ đạo phong trào thanh niên trong Quân đội cả về nội dung và mục tiêu hoạt động, tạo ra môi trường để tổ chức đoàn và ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Ngược lại, phong trào thanh niên là một bộ phận của PTTĐQT ở đơn vị, do Đoàn thanh niên tổ chức, điều hành và hướng tới nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, đẩy mạnh thi đua xung kích, các cuộc vận động trong thanh niên nhằm phát triển PTTĐ cả bề rộng và chiều sâu, là phương pháp lấy phong trào nuôi phong trào. Từ nội dung, mục tiêu của PTTĐQT phải cụ thể hóa thành các hoạt dộng xung kích của Đoàn, mang đậm mầu sắc tuổi trẻ, bảo đảm vừa sức và phù hợp với đối tượng thanh niên. Cấp ủy đảng, cán bộ chủ trì các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", "Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao", "Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học" và cuộc vận động "Thanh niên quân đội học tập và làm theo lời Bác", khơi dậy sức sáng tạo của tuổi trẻ, quan tâm chỉ đạo xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, đỉnh cao, kỷ lục mới trong PTTN. Hướng dẫn tổ chức đoàn đẩy mạnh các phong trào xung kích trong học tập, tự học, nghiên cứu khoa học gắn với rèn luyện toàn diện. Thông qua công tác thi đua, khen thưởng cần quan tâm phát triển tài năng trẻ, tạo nhiều cơ hội hơn nữa cho tuổi trẻ được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Ba là, phát hiện và nhân rộng cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong thanh niên; phát huy vai trò xung kích của thanh niên đồng thời giải quyết kịp thời những nhu cầu chính đáng của thanh niên. Bác Hồ đã dạy: "Lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên để giáo dục lẫn nhau còn là phương pháp… rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn". Phong trào là môi trường cho điển hình phát triển, điển hình là thực tiễn sinh động đóng góp kinh nghiệm thúc đẩy phong trào. Để thực hiện điều đó, kinh nghiệm từ thực tiễn là phải bám sát phong trào thì mới kịp thời phát hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho điển hình tiên tiến phát triển. Phong trào thi đua sẽ không ngừng lớn mạnh khi các cá nhân, tập thể có thành tích được suy tôn, nhân rộng. Để phát huy vai trò xung kích của thanh niên đồng thời phải chăm lo giải quyết những nhu cầu chính đáng của thanh niên, tạo động lực tinh thần và vật chất thúc đẩy phong trào phát triển. Bốn là, xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; phối hợp chặt chẽ phong trào thanh niên với phong trào của các tổ chức quần chúng khác trong đơn vị. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ đoàn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị là một nhiệm vụ của Đoàn. Đồng thời, hoạt động đoàn phải mang tính phong trào, thông qua các phong trào hành động làm "bà đỡ" cho trí tuệ, tiềm năng sáng tạo của thanh niên, xây dựng các mô hình hoạt động, tạo ra động lực, cổ vũ tuổi trẻ thi đua trên các lĩnh vực là một biện pháp chủ yếu góp phần thực hiện thắng lợi PTTĐQT gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Phong trào thi đua xung kích của Đoàn thường xuyên được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào nhiệm vụ chủ yếu, việc mới, việc khó, những nhiệm vụ mà lãnh đạo, chỉ huy đang quan tâm và trăn trở, những khâu yếu, mặt yếu của thanh niên đang cản trở quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Cùng với những nội dung, biện pháp trên, cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, trước hết phải đổi mới về nhận thức. Tuyên truyền, quán triệt, giáo dục cho thanh niên nhận thức sâu sắc về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội, nhiệm vụ của nhà trường.  Tiếp tục cụ thể hóa Luật Thi đua, khen thưởng và các nghị định bảo đảm đồng bộ, thống nhất; bổ sung, hoàn thiện quy chế thi đua, khen thưởng trong quân đội cho phù hợp với điều kiện thực tiễn. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng chặt chẽ, dân chủ, công khai, khách quan, khoa học nhằm góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua quyết thắng ở các trường đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Phan Thị Quỳnh Hoa  

Hội thảo khoa học Quốc gia “70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”

TĐKT - Ngày 5/3, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “70 năm Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội thảo. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an công bố Thư của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội thảo Cùng dự, có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Giang… Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu mặc dù bận trăm công, nghìn việc nhưng Bác luôn quan tâm, chăm lo, giáo dục, rèn luyện và xây dựng lực lượng CAND về mọi mặt. Ngày 11/3/1946, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII, Bác đã có Sáu điều dạy CAND. Nhận rõ ý nghĩa cách mạng và khoa học của Sáu điều Bác Hồ dạy, ngay từ năm 1948, tuy còn rất khó khăn, lực lượng CAND đã phát động phong trào thi đua học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Bác, mở nhiều đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt từng lời dạy của Người. Các đơn vị CAND trong cả nước đã có nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú, sinh động, dấy lên phong trào thi đua học tập, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác dạy, xây dựng lực lượng CAND với các cấp, các ngành, nhất là đối với lực lượng Quân đội nhân dân tạo thành sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế lực an ninh nhân dân rộng khắp, đập tan âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển của kinh tế - xã hội của đất nước. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn xác định nhiệm vụ hàng đầu nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong điều kiện đổi mới, hội nhập. Bộ Công an đã ban hành nhiều Chỉ thị, đề ra các chủ trương lớn và những hình thức, biện pháp cụ thể nhằm đưa phong trào đi vào nền nếp, có chiều sâu, đưa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với nhiệm vụ chiến đấu, công tác, sinh hoạt hàng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ  công an. Phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND” đã trở thành hành động cách mạng cụ thể, thiết thực, lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đã đi vào tiềm thức, thôi thúc hành động, là kim chỉ nam cho hành động của cán bộ, chiến sĩ CAND và trở thành phong trào thi đua rộng lớn, bền bỉ và hiệu quả nhất của lực lượng CAND. Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành khẳng định Hội thảo khoa học quốc gia “70 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” là hoạt động khoa học có nội dung sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ công an đối với Bác, thông qua việc học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Người. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành gợi ý 4 vấn đề, đề nghị các đại biểu tham luận, luận giải sâu hơn: Những giá trị lý luận và thực tiễn, tính khoa học và cách mạng nhân văn, biện chứng trong Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; nội dung tư tưởng Sáu điều Bác dạy, mối liên hệ và ý nghĩa sâu sắc các điều dạy của người đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và công tác xây dựng lực lượng CAND; thực tiễn công tác chiến đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND, từ đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đối với lực lượng CAND; phân tích đánh giá thực trạng học tập Sáu điều Bác Hồ dạy ở các cấp trong CAND; đề xuất các giải pháp nâng cao việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy lên tầm cao mới... Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã công bố thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội thảo. Qua thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, thông qua Hội thảo và sau khi kết thúc Hội thảo, phải tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nội dung, giá trị, ý nghĩa lịch sử của Sáu điều Bác Hồ dạy về tư cách người Công an cách mạng đến từng cán bộ, chiến sĩ, trong toàn Đảng, toàn dân đưa phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” lên tầm cao mới; đấu tranh loại bỏ tư tưởng trung bình chủ nghĩa, ngại gian khổ; ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành pháp luật kém; đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” không để kẻ địch mua chuộc, lôi kéo, tấn công vào nội bộ Công an; luôn bảo vệ, giữ gìn danh dự và uy tín của lực lượng Công an như điều thiêng liêng, cao quý nhất. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải nêu cao dũng khí, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện cho bằng được các yêu cầu về tư cách, phẩm chất, xây dựng cho bằng được các mối quan hệ (với tự mình, với đồng sự, với Chính phủ, với nhân dân, với đối tượng, đối tác và kẻ địch) như lời Bác Hồ dạy. Phải coi đây là việc làm thường xuyên, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác chiến đấu hàng ngày của mình, luôn giữ cho mình trong sạch, vững vàng, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo; không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích của Đảng, Nhà nước, nhân dân... Nguyệt Hà

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của các doanh nghiệp

TĐKT - Sáng 12/2, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức đánh giá, nghiệm thu Đề tài độc lập cấp Quốc gia "Công tác thi đua - khen thưởng (TĐKT) đối với các doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn hiện nay" do Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, Trần Thị Hà làm chủ nhiệm. Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước là cơ quan tổ chức chủ trì đề tài. GS, TS. Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước là Chủ tịch Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài. Tới dự, có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, các ông, bà là thành viên Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu, đại diện các vụ, đơn vị thuộc Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài Đề tài được thực hiện từ tháng 12/2015 - 11/2017 nhằm hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về TĐKT nói chung và TĐKT trong doanh nghiệp nói riêng; đánh giá thực trạng công tác TĐKT trong doanh nghiệp ở nước ta; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TĐKT đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Sau 2 năm thực hiện, sản phẩm đã hoàn thành đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng của Hợp đồng nghiên cứu khoa học đã ký kết, gồm: 1 báo cáo tổng hợp gần 300 trang A4; 1 báo cáo tóm tắt của báo cáo tổng hợp không quá 60 trang A4; 1 báo cáo kiến nghị; 5 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành, 4 kỷ yếu Hội thảo khoa học; Bộ tiêu chuẩn đánh giá TĐKT đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước; Bộ tiêu chuẩn đánh giá TĐKT đối với các các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Bộ tiêu chuẩn đánh giá TĐKT đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà trình bày báo cáo tổng hợp Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã đóng góp cho việc hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về TĐKT của các doanh nghiệp ở nước ta, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng công tác TĐKT của các doanh nghiệp. Là một trong những cơ sở để tham mưu sửa đổi, bổ sung Luật TĐKT vào năm 2019. Trong quá trình triển khai thực hiện đề tài, các thành viên Ban chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, trao đổi phương pháp luận, tư duy mới về công tác TĐKT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác TĐKT tại các bộ, ngành, các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. GS, TS. Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài phát biểu Các thành viên Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nhận định: Nhiệm vụ của đề tài đã đạt yêu cầu đề ra. Đề tài đã đánh giá khách quan, chính xác thực trạng công tác TĐKT tại các doanh nghiệp trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra. Việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua và thực hiện tốt công tác khen thưởng trong các doanh nghiệp, tạo khí thế và động lực giúp doanh nghiệp hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần bảo đảm quyền lợi của người lao động, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với Nhà nước và xã hội. Đẩy mạnh hoạt động liên kết, phối hợp giữa các doanh nghiệp trong các cụm, khối thi đua. Đề tài cũng đã đề xuất được các giải pháp, chính sách mới về công tác TĐKT tại các doanh nghiệp, tạo động lực góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh cũng như phát triển kinh tế - xã hội. Thay mặt Hội đồng, GS, TS. Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước đánh giá cao tính lý luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu. Đồng thời, đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài tiếp tục phát huy các thành công của đề tài, tiếp thu, chỉnh sửa lại theo ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng và xuất bản sách để phổ biến, nhân rộng. Phương Thanh

Trang