Diễn đàn

Cục Thi đua – Khen thưởng nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại VNPT

TĐKT – Ngày 23/6, Đoàn công tác Cục Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) nước CHDCND Lào do Cục trưởng Vanna Boupha làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Toàn cảnh buổi làm việc Dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT; các đồng chí đại diện Ban TĐKT Trung ương, đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác TĐKT của Tập đoàn VNPT. Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng để vận dụng trong công việc của mình. Đồng chí Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT phát biểu tại buổi làm việc Tập đoàn cũng chia sẻ kinh nghiệm trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước do trung ương phát động và việc tổ chức các phong trào thường xuyên, theo đợt/chuyên đề của Tập đoàn, kinh nghiệm phát hiện và bồi dưỡng điển hình tiên tiến, kinh nghiệm đo lường và đánh giá thành tích chính xác, khách quan và sát thực để khen thưởng kịp thời, thực chất, động viên khích lệ được cá nhân người lao động và các tập thể nhỏ, ở cơ sở. Theo đó, tại Tập đoàn VNPT, các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các đơn vị đều nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác TĐKT, luôn xác định công tác TĐKT là động lực, là một trong những biện pháp quan trọng thúc đẩy toàn Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Vanna Boupha, Cục trưởng Cục TĐKT nước CHDCND Lào trao quà lưu niệm tặng Tập đoàn VNPT Công tác TĐKT đã được lãnh đạo các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các tổ chức đoàn thể đã có sự phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, tổ chức được nhiều phong trào thi đua phong phú về nội dung và hình thức, có tính thiết thực đối với tình hình thực tiễn ở các đơn vị trong Tập đoàn. Các phong trào thi đua đã được gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Nhìn chung, các phong trào thi đua đã động viên và tập hợp được sức mạnh tập thể, phát huy được sức sáng tạo của đông đảo cán bộ, công nhân viên, trở thành động lực, biện pháp quản lý hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển sản xuất, kinh doanh của VNPT trong giai đoạn vừa qua. Đồng chí Vanna Boupha, Cục trưởng Cục TĐKT nước CHDCND Lào viết cảm tưởng tại Bảo tàng Bưu điện (Trụ sở VNPT) sau khi tham quan bảo tàng Công tác khen thưởng đã được thực hiện kịp thời, bình xét công khai, công bằng và dân chủ, do đó đã có tác dụng động viên các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn. Thi đua và khen thưởng đã có sự gắn kết chặt chẽ hơn; thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc, mang tính sáng tạo. Đoàn công tác Cục TĐKT nước CHDCND Lào, đại diện Ban TĐKT Trung ương và Tập đoàn VNPT Tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đã thường xuyên được kiện toàn, củng cố. Từ Tập đoàn đến các đơn vị trực thuộc đều bố trí cán bộ chuyên trách, hoặc kiêm nhiệm công tác thi đua. Đội ngũ cán bộ thi đua đã có nhiều cố gắng thực hiện chức năng tham mưu cho các cấp lãnh đạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Từ Tập đoàn đến các đơn vị trực thuộc đều đã thành lập Hội đồng TĐKT. Nguyệt Hà

Hai nước Việt Nam và Lào hội đàm về công tác thi đua – khen thưởng

TĐKT - Chiều 22/6, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Cục Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) nước CHDCND Lào, do đồng chí Vanna Boupha, Cục trưởng Cục TĐKT làm Trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm về công tác TĐKT với Ban TĐKT Trung ương, nước CHXHCN Việt Nam. Tiếp Đoàn, có đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban TĐKT Trung ương. Đại diện Ban TĐKT Trung ương nước CHXHCN Việt Nam và Cục TĐKT nước CHDCND Lào cùng hội đàm trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác TĐKT Tại Hội đàm, đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương đã báo cáo tóm tắt công tác TĐKT của Việt Nam, trong đó giới thiệu cơ cấu tổ chức, bộ máy làm công tác TĐKT từ trung ương tới địa phương; các phong trào thi đua trọng tâm và các hình thức khen thưởng đang thực hiện. Đồng chí Phạm Huy Giang cho biết: Đầu mỗi nhiệm kỳ, căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, các ngành, các địa phương và toàn dân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và cả giai đoạn. Các bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức các phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo từng năm và cả giai đoạn theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương báo cáo tóm tắt công tác TĐKT của Việt Nam Hiện nay, Việt Nam đang tổ chức 4 phong trào thi đua phạm vi toàn quốc, gồm: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã thực hiện qua 2 giai đoạn (2011 - 2015 và 2016 - 2020) và hiện nay đang thực hiện giai đoạn 2021 - 2025. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đã thực hiện giai đoạn 2016 - 2020; hiện đang thực hiện giai đoạn 2021 - 2025. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025, hiện đang sơ kết 3 năm thực hiện phong trào. Phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” được thực hiện rất hiệu quả, góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian qua ở Việt Nam. Các kỳ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc được tổ chức 5 năm/lần để tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo từng giai đoạn phát triển của đất nước. Theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, Việt Nam có 7 hình thức khen thưởng, gồm: Huân chương; Huy chương; Danh hiệu vinh dự nhà nước; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; Kỷ niệm chương, Huy hiệu; Bằng khen; Giấy khen. Ngày 15/6/2022 vừa qua, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. Luật Thi đua, khen thưởng lần này đã sửa đổi toàn diện các quy định của pháp luật hiện hành. Trên cơ sở các quy định của luật, trong thời gian tới Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ nghiên cứu tham mưu các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng.  Đồng chí Vanna Boupha, Cục trưởng Cục TĐKT nước CHDCND Lào tóm tắt tình hình thực hiện công tác TĐKT tại Lào Phát biểu tại Hội đàm, đồng chí Vanna Boupha, Cục trưởng Cục TĐKT nước CHDCND Lào cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Ban TĐKT Trung ương đã dành cho Đoàn. Đồng chí Vanna Boupha cho biết: Hiện nay công tác TĐKT của nước CHDCND Lào được thực hiện căn cứ vào Nghị định 116 của Chính phủ. Trước khi có Nghị định 116 này, có Nghị quyết của Bộ Chính trị và Pháp lệnh của Chủ tịch nước. Có thể nói hai văn bản này là chủ chốt để làm căn cứ triển khai công tác TĐKT tại Lào. Chia sẻ về cơ cấu tổ chức, các phong trào thi đua lớn và một số hình thức khen thưởng hiện nay tại Lào, đồng chí Vanna Boupha nhận định công tác TĐKT tại Lào và Việt Nam có nhiều nét tương đồng, tuy nhiên, quy mô công tác này tại Việt Nam sâu hơn, rộng hơn. Các phong trào thi đua bên phía Việt Nam được tổ chức rất sôi nổi, bài bản. Liên quan đến công tác khen thưởng cho các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, đồng chí cho biết phía Lào đã tổng kết công tác này từ năm 2020, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên chưa chuyển được quyết định và hiện vật khen thưởng cho phía Việt Nam. Nhân dịp chuyến công tác này, Cục TĐKT đã giao Quyết định của Chủ tịch nước CHDCND Lào khen thưởng chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam và hiện vật khen thưởng cho Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và sẽ trao các tài liệu liên quan cho Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Trong đó có 207 Huân chương Ít-xa-la hạng Nhất, 681 Huân chương Chiến thắng, 12 Huy chương chống Pháp, 905 Huy chương chống Mỹ.   Chủ tịch nước CHDCND Lào đã ủy quyền cho đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam trao tặng các quyết định và hiện vật khen thưởng này. Đại sứ quán Lào tại Việt Nam sẽ phối kết hợp với Ban TĐKT Trung ương để tổ chức trao tặng. Cục TĐKT nước CHDCND Lào đề nghị Ban TĐKT Trung ương phối hợp rà soát, xem xét các đối tượng nằm trong diện chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào chưa được khen thưởng, tập hợp thành văn bản để Cục TĐKT nắm được. Đại diện Cục TĐKT nước CHDCND Lào trao cho Ban TĐKT Trung ương các tài liệu liên quan tới việc khen thưởng các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào Đồng chí Vanna Boupha gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo Ban TĐKT Trung ương đã tạo điều kiện thuận lợi tiếp đón đoàn và có dịp trao đổi kinh nghiệm về công tác TĐKT. Đồng chí mong muốn hai bên sẽ tiếp tục triển khai việc ký văn bản hợp tác song phương, từ đó duy trì và phát huy hơn nữa tình cảm, sự gắn kết giữa hai đơn vị. Chúc tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân Việt Nam – Lào nói chung, tình đoàn kết giữa hai cơ quan làm công tác TĐKT ngày càng bền chặt, phát triển. Đại diện Ban TĐKT Trung ương nước CHXHCN Việt Nam và Cục TĐKT nước CHDCND Lào trao tặng quà lưu niệm Đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương cảm ơn lãnh đạo Đảng, nhà nước Lào đã quan tâm khen thưởng, tri ân các chuyên gia, quân tình nguyện của Việt Nam tại Lào. Đồng chí cho biết: Vừa qua Bộ Chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam có chủ trương tiếp tục khen thưởng thành tích kháng chiến; Ban TĐKT Trung ương sẽ tiếp nhận các đề nghị, hồ sơ của các cấp trình khen, rà soát, phân loại và có thông tin phản hồi. Mong Cục TĐKT nước CHDCND Lào tiếp tục phối hợp, hỗ trợ triển khai công tác khen thưởng cho các đối tượng này. Tại Hội đàm, hai bên đã cùng trao đổi kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng của hai nước Việt Nam, Lào. Đoàn đại biểu Cục TĐKT nước CHDCND Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 21/6 – 25/6/2022. Nhân dịp này, Đoàn sẽ trao đổi, học tập kinh nghiệm một số cơ quan tiêu biểu của Việt Nam trong tổ chức thực hiện công tác TĐKT; thăm quan, kiểm tra việc sản xuất hiện vật khen thưởng của Lào tại Công ty SKN Trading Import - Export Sole Co. Phương Thanh

Hải Phòng tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

TĐKT – Ngày 14/6, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2022. Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, Trưởng Ban TĐKT TP Hải Phòng Vũ Thị Hương nhấn mạnh: Trong thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác TĐKT của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố. Công tác thi đua, khen thưởng đã được các ngành, các cấp quan tâm và luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; thực sự trở thành động lực quan trọng trong việc thúc đẩy mọi người, mọi thành phần trong xã hội thi đua lao động sản xuất, học tập, sáng tạo, sẵn sàng chiến đấu… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Trưởng Ban TĐKT TP Hải Phòng Vũ Thị Hương phát biểu tại hội nghị tập huấn. (ảnh: Nguyễn Hải) Hội nghị sẽ tập trung giới thiệu, cập nhật các nội dung mới về công tác TĐKT, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời kịp thời cập nhật các nội dung liên quan đến sửa đổi một số điều của Luật TĐKT, Quy chế khen thưởng trên địa bàn thành phố, phục vụ tốt cho công tác xét, khen thưởng tổng kết công tác năm học 2021 - 2022 và công tác năm 2022. Khẳng định việc trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác TĐKT có vai trò quan trọng, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT các cấp nâng cao hơn nữa hiệu quả tham mưu cho thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc quản lý nhà nước về TĐKT, đồng chí Vũ Thị Hương yêu cầu các cán bộ, công chức bố trí thời gian tham gia tập huấn đầy đủ, nghiêm túc, tập trung trao đổi, thảo luận những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Luật TĐKT. Các đại biểu dự Hội nghị Tại lớp tập huấn, giảng viên từ Ban TĐKT Trung ương đã trao đổi một số vấn đề trong việc thực hiện Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành; việc triển khai và xây dựng phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ khen thưởng cấp Nhà nước (tờ trình, biên bản, báo cáo thành tích)…; hướng dẫn thực hiện nghi thức đón nhận và trao thưởng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng; triển khai thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 (với đối tượng huyện, xã, thị trấn); cấp đổi, cấp lại và điều chỉnh thông tin khen thưởng. Ban TĐKT thành phố hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác TĐKT ban hành kèm theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tham gia tập huấn có 958 học viên, chia làm 2 lớp. Lớp thứ nhất có 508 học viên, gồm các đồng chí là Thường trực Hội đồng TĐKT và cán bộ làm công tác TĐKT các huyện; Trưởng phòng và cán bộ làm công tác TĐKT Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện; Chủ tịch Hội đồng TĐKT các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn các huyện. Lớp thứ hai có 450 học viên, gồm các đồng chí là Thường trực Hội đồng TĐKT và cán bộ làm công tác TĐKT các đơn vị thuộc các Khối thi đua của thành phố; Thường trực Hội đồng TĐKT và cán bộ làm công tác TĐKT của Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Hội đồng TĐKT các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố; Thường trực Hội đồng TĐKT và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các quận; Trưởng phòng và cán bộ làm công tác TĐKT Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận; Chủ tịch Hội đồng TĐKT các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn các quận. Phương Thanh

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại tỉnh Hà Nam

TĐKT – Từ ngày 26/5 – 27/5, Đoàn kiểm tra của Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương làm trưởng đoàn, đã kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về TĐKT tại tỉnh Hà Nam. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam, thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới về nội dung, hình thức. Hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng hoàn thiện và đồng bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp, các ngành đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động và phối hợp để tổ chức các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến có chuyển biến rõ rệt, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác thi đua khen thưởng với các cơ quan truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến. Đồng chí Trương Công Khải, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh Hà Nam đồng chủ trì buổi làm việc Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ nhiệm vụ   chính trị của tỉnh; đã quan tâm hơn trong việc khen thưởng cho tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và những trường hợp lập được thành tích tiêu biểu, xuất sắc đột xuất. Việc đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, khen thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có con là liệt sĩ, khen thưởng kháng chiến và việc cấp đổi hiện vật khen thưởng bị mất, rách được quan tâm thực hiện đạt kết quả tốt. Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ III, Ban TĐKT Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Từ các phong trào thi đua nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được phát hiện, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương. Phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đoàn kiểm tra, khảo sát tại xã Đông Du, huyện Bình Lục Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 - 2021 đạt kết quả tốt, đứng thứ 6 toàn quốc về điểm bình quân chung với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,18%; an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng - quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác thi hành án được quan tâm. Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban TĐKT Trung ương trao đổi tại buổi làm việc với UBND huyện Kim Bảng Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng lên; đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Những kết quả đạt được trên không chỉ thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, mà đó còn là kết quả của phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng với những nội dung và mục tiêu cụ thể, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đoàn kiểm tra, khảo sát mô hình HTX thủy sản Hải Đăng, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức, chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng của Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực của Hội đồng TĐKT tỉnh) và các đơn vị được kiểm tra. Đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh mục đích, yêu cầu đã đề ra, thông qua hoạt động kiểm tra, Đoàn tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đa dạng, không ngừng phát triển để tổng hợp, báo cáo đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện công tác TĐKT trên thực tế. Các đơn vị được kiểm tra cũng được cung cấp thông tin, giải đáp, trao đổi về những vấn đề vướng mắc và nghiệp vụ công tác TĐKT. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT; triển khai các kế hoạch tuyên truyền gương người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực TĐKT… Trong chương trình, Đoàn đã kiểm tra công tác TĐKT tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam; phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội tại xã Đồng Du, huyện Bình Lục; việc tham mưu, tổ chức thực hiện công tác TĐKT tại cơ quan thường trực của Hội đồng TĐKT tỉnh (Sở Nội vụ); công tác TĐKT tại huyện Kim Bảng; phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” tại HTX thủy sản Hải Đăng, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng. Phương Thanh

Tập huấn phương pháp giảng dạy tích cực cho đội ngũ báo cáo viên nghiệp vụ công tác TĐKT

TĐKT - Sáng 17/5, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương khai mạc Hội nghị Tập huấn phương pháp giảng dạy tích cực cho đội ngũ báo cáo viên nghiệp vụ công tác TĐKT. Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Đức Toàn dự và phát biểu khai mạc Hội nghị. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương nhấn mạnh: Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Đây cũng là một trong những nội dung trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2021 – 2030. Trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ trung ương tới địa phương có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, Ban TĐKT Trung ương đã thành lập đội ngũ báo cáo viên tham gia tập huấn cho những người làm công tác TĐKT. Hội nghị này được tổ chức nhằm trang bị cho đội ngũ báo cáo viên của Ban phương pháp giảng dạy phù hợp cho đối tượng học viên là những người đã có kinh nghiệm công tác. Đồng chí Phạm Đức Toàn mong muốn trong 2 ngày diễn ra Hội nghị, báo cáo viên ngoài truyền đạt kiến thức, có thể chia sẻ những bài học kinh nghiệm, tình huống phát sinh trong thực tế, để làm sao đội ngũ báo cáo viên của Ban có thể lĩnh hội, áp dụng phương pháp đó, truyền cảm hứng cho đội ngũ cán bộ ở trung ương và địa phương. PGS. TS. Bùi Minh Đức, Trưởng khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chia sẻ tại Hội nghị Hội nghị tập huấn diễn ra trong 2 ngày (17/5 và 20/5/2022) tại Hội trường Ban TĐKT Trung ương, do PGS. TS. Bùi Minh Đức, Trưởng khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 làm báo cáo viên, chia sẻ chuyên đề “Vận dụng phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực vào tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ TĐKT”. PGS. TS. Bùi Minh Đức cho biết: Mục tiêu của khóa học là giúp các học viên có thể hiểu được cơ sở khoa học của giảng dạy tích cực; nhận diện và phân tích được một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực tiêu biểu; vận dụng được một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác TĐKT. Phương Thanh

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì họp Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương

Sáng 13/5, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương chủ trì họp Thường trực Hội đồng. Phó Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp. Ảnh: VPCTN Tại cuộc họp, Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng (TĐKT) Trung ương đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 của Thường trực Hội đồng.  Theo đó, trong quí I, Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương đã tập trung chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra; tham mưu phiên họp Hội đồng; trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng; tiếp tục tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, nòng cốt là phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động… Phó Chủ tịch nước phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VPCTN Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch nước hoan nghênh những cố gắng của Thường trực Hội đồng trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện công tác thẩm định, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước lưu ý Thường trực Hội đồng TĐKT thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật TĐKT trình Quốc hội tại kỳ hợp sắp tới; đôn đốc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” và các phong trào thi đua trọng tâm khác do Thủ tưởng Chính phủ phát động. Bên cạnh đó, cần tiếp tục hướng dẫn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm, khối thi đua. Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện hồ sơ khen thưởng; kiến nghị, đề xuất chủ trương, chính sách chung về công tác khen thưởng trong công tác phòng chống dịch COVID-19… Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: VPCTN Cuộc họp cũng lấy ý kiến của Thường trực Hội đồng về Kết quả tặng “Cờ Thi đua của Chính phủ”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” cho các bộ, ngành, địa phương dẫn đầu cụm, khối thi đua năm 2021; Công nhận Cụm trưởng, Cụm phó, Khối trưởng, Khối phó các Cụm, Khối thi đua năm 2022. Đồng thời, tổng hợp các trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” đợt 1 năm 2022. Theo vpctn.gov.vn  

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về TĐKT tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

TĐKT - Sáng 5/5, Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương đã công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về TĐKT tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội (KHXH) Việt Nam. Dự Hội nghị, có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; các thành viên của Đoàn Thanh tra do đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban TĐKT Trung ương, làm Trưởng đoàn. Về phía Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, có các đồng chí: Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Cơ quan thường trực làm công tác TĐKT Viện và đại diện các đơn vị được thanh tra trực tiếp. Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban TĐKT Trung ương công bố Quyết định thanh tra Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban TĐKT Trung ương đã công bố Quyết định số 62/QĐ-BTĐKT ngày 25/4/2022 của Ban TĐKT Trung ương quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về TĐKT tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2021. Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã báo cáo tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các quy định về TĐKT của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam năm 2020 - 2021, tập trung vào các nội dung: Công tác xây dựng, ban hành chính sách, văn bản pháp luật và tổ chức triển khai, thực hiện các chính sách, quy định pháp luật về TĐKT; công tác thi đua; công tác khen thưởng; công tác trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ TĐKT; công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và xử lý vi phạm về TĐKT… Đồng chí đề nghị các đơn vị thuộc Viện được thanh tra chuẩn bị báo cáo chính thức, bố trí đúng thành phần và làm việc với Đoàn theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương đề nghị các đơn vị được thanh tra phối hợp chặt chẽ với Đoàn, đảm bảo thực hiện đúng chương trình, kế hoạch và quy định pháp luật về thanh tra chuyên ngành lĩnh vực TĐKT. Đồng chí mong muốn các đơn vị chia sẻ, phản ánh các vấn đề phát sinh từ thực tiễn và đặc thù công tác để Đoàn tổng hợp, báo cáo và đề xuất kiến nghị hoàn thiện thể chế, pháp luật và việc tổ chức thực hiện các quy định trên thực tế, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, khả thi và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay. Nguyệt Hà

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại tỉnh Sơn La

TĐKT - Từ ngày 26 - 28/4, Đoàn kiểm tra của Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương làm trưởng đoàn, đã kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về TĐKT tại tỉnh Sơn La. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Sơn La Tại tỉnh, Đoàn đã trao đổi chuyên môn nghiệp vụ với các đơn vị được kiểm tra, tập trung vào các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tình hình thực hiện Luật TĐKT, Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách khen thưởng. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; việc sơ, tổng kết các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, việc phân chia cụm, khối thi đua, tiêu chí thi đua, biện pháp tổ chức, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua; công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; công tác thẩm định hồ sơ khen thưởng; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về TĐKT; việc quản lý, sử dụng quỹ TĐKT. Cùng với đó, đánh giá vai trò tham mưu của cơ quan làm công tác TĐKT và đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT các cấp, vai trò hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp. Việc đổi mới trong tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng… Đồng chí Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Sơn La báo cáo kết quả tham mưu thực hiện công tác TĐKT tỉnh Sơn La Đoàn cũng trao đổi với các đơn vị về các mô hình hay, cách làm tốt để nhân rộng; tìm hiểu tồn tại hạn chế, khó khăn, bất cập trong việc tổ chức, kiểm tra, đôn đốc các phong trào thi đua, trong công tác khen thưởng, đề nghị khen thưởng và nguyên nhân. Từ đó, đề xuất, hoàn thiện thể chế pháp luật và việc tổ chức thực hiện các quy định trên thực tế hiệu quả, sát thực hơn. Đoàn đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Sơn La; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, khảo sát thực tế mô hình HTX Cà phê Bích Thao Sơn La (bản Hoàng Văn Thụ, xã Hua La, TP Sơn La); UBND huyện Mộc Châu và khảo sát mô hình Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Nông Trường Mộc Châu. Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La Phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị được kiểm tra, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo, tài liệu, cơ bản đáp ứng yêu cầu của Đoàn. Các ý kiến phát biểu trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cho công tác TĐKT. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các văn bản chỉ đạo và quy định có liên quan và căn cứ tình hình thực tiễn để tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù ngành, lĩnh vực, địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, huy động được sự tham gia rộng rãi của các cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác TĐKT, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay; quan tâm đánh giá tính hiệu quả các phong trào thi đua để có đề xuất, kiến nghị phù hợp. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, chính xác, kịp thời, có tác dụng giáo dục, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, lan tỏa các tấm gương người tốt việc tốt, chú trọng khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân ở cơ sở; quan tâm đến đối tượng nông dân, người lao động trực tiếp, các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi…   Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Mộc Châu Theo báo cáo của Ban TĐKT tỉnh Sơn La, công tác TĐKT năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến cả về nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất và đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào thi đua được tổ chức ngày càng thiết thực, hiệu quả, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị, có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục tính hình thức nên được đông đảo tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Phong trào thi đua của các cấp, các ngành đã và đang trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của tỉnh. Qua tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đã cổ vũ, động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là đồng bào ở vùng cao, vùng sâu, vùng có nhiều khó khăn cố gắng vươn lên, khắc phục khó khăn, làm giàu chính đáng, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật, sáng kiến cải tiến trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, mang lại năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến rõ nét. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác TĐKT với các cơ quan truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các ngành đã quan tâm hơn trong việc khen thưởng cho tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và những trường hợp lập được thành tích tiêu biểu, xuất sắc đột xuất. HTX Cà phê Bích Thao Sơn La và Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Nông Trường Mộc Châu là 2 trong số rất nhiều mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Sơn La. Đoàn kiểm tra nghe ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc HTX Cà phê Bích Thao Sơn La giới thiệu về mô hình sản xuất, kinh doanh của HTX Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại vườn nguyên liệu của HTX Cà phê Bích Thao Sơn La HTX Cà phê Bích Thao Sơn La được thành lập ngày 7/5/2017, với tổng số 11 thành viên, vốn điều lệ do các thành viên đóng góp là 2,5 tỷ đồng. Sau 5 năm đi vào hoạt động, HTX đã giúp các thành viên và bà con nông dân trong bản, xã tiêu thụ sản phẩm cà phê đạt lợi nhuận cao. Vụ cà phê năm 2017 - 2020, HTX cung cấp ra thị trường trong và ngoài nước sản phẩm cà phê nhân, cà phê bột rang xay với sản lượng lớn, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, với mức lương từ 5,5 – 6 triệu đồng/người/tháng, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Năm 2019, HTX có 2 sản phẩm “Cà phê bột nguyên chất” và “Trà quả cà phê” đạt sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Sơn La. Năm 2020, sản phẩm của HTX tiếp tục nằm trong danh sách 20 sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận sản phẩm đạt OCOP 5 sao lần thứ nhất. Đoàn kiểm tra khảo sát mô hình Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Nông trường Mộc Châu Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Nông Trường Mộc Châu được thành lập vào ngày 01/8/1996. Đến nay, Quỹ đã trở thành một trong những quỹ tín dụng tiêu biểu có quy mô lớn nhất trong cả nước, chất lượng dịch vụ, uy tín của Quỹ ngày càng được nâng cao, quy mô phát triển ngày một lớn, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tại thị trấn Nông Trường Mộc Châu và 3 xã liền kề là Tân Lập, Vân Hồ, Phiêng Luông nói riêng cũng như huyện Mộc Châu nói chung. Hưởng ứng phong trào doanh nghiệp đẩy mạnh thi đua sản xuất, kinh doanh do các cấp phát động, trong năm qua, Quỹ đã triển khai nhiều giải pháp, thúc đẩy người lao động hăng say làm việc, tạo ra bầu không khí thi đua sôi nổi và đã đạt được những kết quả sản xuất, kinh doanh đáng ghi nhận. Phương Thanh

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh hình thức

TĐKT - Sáng 14/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng dự cuộc họp có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Hội đồng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp (ảnh: VGP) Năm 2021, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương đã tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua gắn với phương châm hành động của Chính phủ năm 2021 là "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển". Hội đồng đã xây dựng dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) trình Quốc hội; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trình Thủ tướng Chính phủ phát động và ban hành Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 về Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19". Phong trào thi đua đã động viên các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị tham gia thi đua thực hiện mục tiêu "kép" chung tay phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đã góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng phát động tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua của cả nước. Các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương đã chỉ đạo triển khai phong trào thi đua tới cơ sở, với nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, cụ thể; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia và thường xuyên đôn đốc, kiếm tra, đánh giá kết quả thực hiện phong trào. Năm 2021, Hội đồng đã thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ hơn 3000 tờ trình khen thưởng; thực hiện gần 2000 quyết định của Chủ tịch nước khen thưởng cho hơn 12000 trường hợp; trình khen thưởng cấp Nhà nước cho hơn 1.500 tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19... Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phong trào thi đua được phát động kịp thời tới toàn dân, tạo không khí người người thi đua, nhà nhà thi đua, công tác thi đua, khen thưởng được các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, cuộc chiến chống COVID-19 đã khẳng định và phát huy cao độ lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của người dân ở khắp nơi trên cả nước. Công tác thi đua, khen thưởng được tổ chức thực hiện hiệu quả, sát với thực tế, đúng quy định. Đặc biệt, công tác thi đua, khen thưởng đã chú trọng việc khen thưởng đột xuất, hướng mạnh về cơ sở và trực tiếp đối với những cá nhân, đơn vị có các thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2022, tình hình được dự báo sẽ có khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi. Thủ tướng yêu cầu công tác thi đua khen thưởng phải cố gắng hơn, nỗ lực hơn, sáng tạo hơn, thiết thực hơn, đi đúng trọng tâm, trọng điểm, phục vụ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, của cấp ủy các cấp. Phải tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh hình thức, là phong trào của nhân dân, người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, phong trào phải xuất phát từ nhân dân, bắt đầu từ nhân dân, đi sâu vào nhân dân, mang lại lợi ích cho nhân dân, cho đất nước, người dân có đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Công tác thi đua, khen thưởng phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và tình hình thực tiễn. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, phát động phong trào thi đua phù hợp tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra và hoàn cảnh cụ thể từng nơi, từng lúc, có trọng tâm trọng điểm, kịp thời tổng kết, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo hiệu ứng lan tỏa. Về những nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Chính phủ lưu ý, công tác thi đua, khen thưởng tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cấp ủy các cấp. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt, tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" và các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Thủ tướng lưu ý trong nhiệm kỳ này, các phong trào thi đua cần góp phần thúc đẩy việc xóa 100 nghìn căn nhà dột nát tại 74 huyện nghèo trong cả nước bằng nguồn lực nhà nước và huy động các nguồn xã hội hóa, trong đó ưu tiên cho người có công, gia đình chính sách, vùng chiến khu cách mạng, những khu vực khó khăn… Thủ tướng yêu cầu kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng các cấp gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín; tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc để triển khai tốt hơn các nhiệm vụ được giao. Công tác thi đua, khen thưởng phải đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, kịp thời; bảo đảm đúng người, đúng đối tượng; chống tiêu cực… Nguyệt Hà          

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hạn chế tối đa tình trạng "luật khung, luật ống"

Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách diễn ra sáng 28/3 tại Hội trường Diên Hồng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu địa phương để thảo luận, cho ý kiến đối với 4 dự án luật được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV diễn ra vào tháng 5/2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Lê Sơn Tham dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương… Theo đó, 4 dự thảo luật được thảo luận tại Hội nghị ĐBQH chuyên trách lần này là Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi, Luật Điện ảnh sửa đổi, Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, việc xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa rất quan trọng, là một trong ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước nhanh và bền vững, đã được Đảng ta đề ra từ Đại hội XI và tiếp tục được xác định là khâu đột phá trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và cả giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Tại kỳ họp thứ nhất vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo định hướng cho hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV, trong đó đặt ra yêu cầu: "Quốc hội cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật; sớm xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Ưu tiên xây dựng mới, bổ sung các đạo luật ở các lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt, có tính khả thi cao, tạo sự bứt phá phát triển kinh tế - xã hội". Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hạn chế tối đa tình trạng 'luật khung, luật ống' - Ảnh: VGP/Lê Sơn "Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội sắp tới có nội dung trọng tâm về công tác lập pháp. Với tinh thần chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan khẩn trương tổng hợp, nghiêm túc giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội; tổ chức nhiều cuộc khảo sát thực tế, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý để có thêm thông tin, cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện các dự thảo Luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Chủ tịch Quốc hội cũng gợi mở, nhấn mạnh và trao đổi một số nội dung cơ bản xin ý kiến các vị ĐBQH chuyên trách đối với 4 dự thảo luật. Về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ xác định nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế về sở hữu trí tuệ theo hướng khuyến khích sáng tạo, bảo đảm tính minh bạch và độ tin cậy cao; quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ và thực thi; bảo hộ và khai thác hiệu quả, hợp lý các tài sản trí tuệ do Việt Nam tạo ra; khuyến khích thương mại hóa và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ… đã sớm được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đề ra. Mặc dù là Luật sửa đổi, bổ sung nhưng có đến hơn 100 điều của Luật hiện hành phải sửa đổi; đồng thời, còn điều chỉnh một số quy định tại 4 luật khác có liên quan. Việc ban hành Luật sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả nền kinh tế trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế. Để bảo đảm chất lượng của dự án Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến chú trọng vào các nội dung sau: Về giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước; về thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; việc bổ sung quy định về Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca; về nội dung cụ thể trong các nhóm vấn đề về quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng; kỹ thuật lập pháp cần bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa dự thảo Luật này và các Luật Hải quan, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Giá… Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách diễn ra sáng 28/3 tại Hội trường Diên Hồng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu địa phương - Ảnh: VGP/Lê Sơn Đối với dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) thì công tác này được coi là động lực nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững và góp phần bảo vệ chế độ chính trị - xã hội. Công tác thi đua, khen thưởng là công cụ quản lý quan trọng, tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, xây dựng con người mới; lay động mạnh mẽ đến tình cảm, trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường, lòng tự hào của cộng đồng và sức sáng tạo của tập thể, cá nhân. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, người dân, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, quan tâm khen thưởng cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số; tập trung giải quyết dứt điểm việc khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến… Về dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến kỹ lưỡng về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau tại đợt họp chuyên đề xây dựng pháp luật của phiên họp thứ 9. Tại Hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung vào một số vấn đề, phương án quy định cụ thể các điều khoản chi tiết, hạn chế tối đa tình trạng "luật khung, luật ống", nhất là về các nội dung: Chính sách của Nhà nước về phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh; cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước; phổ biến phim trên không gian mạng; quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh… Với dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Tiềm năng thị trường bảo hiểm tại Việt Nam rất lớn; nhu cầu bảo hiểm ngày càng cao. Trong khi đó, quy mô thị trường bảo hiểm còn khiêm tốn, tỉ lệ doanh thu phí bảo hiểm/GDP còn thấp; chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm không ổn định; thông tin và nguồn thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm còn chưa đa dạng, đầy đủ, toàn diện, dễ phát sinh tranh chấp.  Do đó, dự án Luật này đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 2 theo hướng sửa đổi toàn diện nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra; xây dựng và phát triển thị trường bảo hiểm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ hiện đại, có giá trị gia tăng cao như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, logistics... Đến nay, dự thảo Luật đã cơ bản được hoàn thiện, tuy nhiên, đề nghị các vị đại biểu phát biểu tập trung, sâu hơn về các vấn đề sau: Về tiếp tục hoàn thiện kết cấu của dự án Luật, về nguyên tắc áp dụng pháp luật; các quy định về các loại hình bảo hiểm; các hình thức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, về đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; quy định về hợp đồng bảo hiểm để bảo đảm bao quát đầy đủ các trường hợp phát sinh, phù hợp với các nguyên tắc chung về hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hàng hải cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên; việc tiếp tục duy trì hay dừng hoạt động của Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm; về bảo hiểm vi mô... Theo baochinhphu.vn  

Trang