Sáu điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân
09/03/2023 - 18:49

BTĐKT - Ngày 9/3, tại Hà Nội, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản tinh thần vô giá của lực lượng công an nhân dân". Hội thảo được tổ chức tại Hội trường Bộ Công an, kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu của công an các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đồng chí đồng chủ trì Hội thảo khoa học quốc gia "Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản tinh thần vô giá của lực lượng công an nhân dân".

Chủ trì Hội thảo, có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; GS. TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: Cách đây 75 năm, lực lượng công an nhân dân (CAND) vinh dự và tự hào nhận được Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "Tư cách người công an cách mạng". Sáu điều dạy là những chỉ dẫn hết sức thiêng liêng, quý báu, toàn diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh, thái độ, năng lực, tác phong, nghiệp vụ cần phải có của người công an cách mạng Việt Nam để thực hiện xuất sắc bổn phận, trọng trách cao cả được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trải qua các thời kỳ, dù trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây hay trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, lực lượng CAND luôn quán triệt sâu sắc, nỗ lực học tập và thực hiện tốt những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương rất chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, cụ thể hóa chi tiết nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy để cán bộ, chiến sĩ học tập và thực hiện.

Qua mỗi thời kỳ, việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua "CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" luôn đạt được những bước phát triển mới, có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng, với nhiều chủ đề, phương pháp, cách làm, nội dung thiết thực, cụ thể, phong phú, sinh động, bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu. Đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu, tỏa sáng hình ảnh cao đẹp, phẩm chất trong sáng, mẫu mực của người chiến sĩ CAND làm theo lời Bác Hồ dạy.

"Hội thảo khoa học hôm nay là dịp để chúng ta tiếp tục tôn vinh những giá trị quý báu, ý nghĩa sâu sắc của 6 điều Bác Hồ dạy CAND, tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong giai đoạn mới, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu đề dẫn Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương nhận định: Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nội dung ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ nhưng đã khái quát toàn diện bản chất, đặc trưng của người công an cách mạng, đó là: Cần, kiệm, liêm, chính, có lý tưởng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đây là nội dung cơ bản, căn cốt nhất trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề con người, đạo đức cách mạng, thực hành dân chủ; là quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong xây dựng lực lượng CAND; đồng thời là nền tảng để xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là nội dung cốt lõi của các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong CAND.

Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy với CAND và hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thông qua Hội thảo, góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ công an đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; đồng thời cũng là dịp để lan tỏa những giá trị trường tồn Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với CAND trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng, vừa chuyên.

Các ý kiến tại Hội thảo đã làm sáng rõ ý nghĩa lịch sử, thời đại của Sáu điều dạy CAND của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu bật những thành tích to lớn của lực lượng CAND trong học tập, thực hiện, vận dụng những điều Bác dạy, rút ra những bài học kinh nghiệm quý, những giải pháp thiết thực, phù hợp để phát huy và thực hiện trong thời gian tới, tạo động lực để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Đặc biệt, Hội thảo đã thống nhất: Sáu điều dạy CAND của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự là di sản tinh thần vô giá của lực lượng CAND.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận Hội thảo

Kết luận Hội thảo, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng CAND thời gian tới cần làm tốt một số nhiệm vụ: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phong trào học tập Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn kết với tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cần xác định học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy là một giải pháp quan trọng xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động trong học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy…

Phương Thanh