Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh Khánh Hòa
07/10/2022 - 17:25

TĐKT - Từ ngày 5/10 – 7/10, Đoàn Kiểm tra của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh Khánh Hòa.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

Tại các buổi làm việc, bên cạnh việc tập trung hoàn thành tốt nội dung, chương trình đã đề ra, Đoàn dành nhiều thời gian trao đổi chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh. Đoàn cũng tìm hiểu những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn để tổng hợp, báo cáo, đề xuất trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách cũng như việc tổ chức thực hiện thời gian tới.

Đồng thời, Đoàn chú trọng nắm bắt và trao đổi việc triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Cam Ranh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể của tỉnh đã rất quan tâm, thường xuyên tổ chức phát động phong trào thi đua trên tất cả lĩnh vực, nội dung thi đua luôn được chú trọng, bám sát nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu của từng cấp, từng ngành, từng địa phương... đề ra, đảm bảo sự phù hợp, thiết thực, hiệu quả cao. Công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền về lĩnh vực thi đua, khen thưởng ngày càng phù hợp với thực tiễn.

Đoàn kiểm tra mô hình nuôi tôm tại phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh

Công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức vai trò, vị trí và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đã được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quan tâm thường xuyên. Từ đó, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng thiết thực. Nhiều công trình, mô hình cải tiến kỹ thuật được xây dựng và nhân rộng mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực trong lao động sản xuất, trong đời sống xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Gẩm, Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra

Đoàn kiểm tra mô hình cơ sở sản xuất bánh tráng tại huyện Diên Khánh

Công tác khen thưởng theo từng đợt thi đua, theo chuyên đề, đột xuất, thường xuyên... được thực hiện kịp thời và theo đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, tỉnh đã quan tâm khen thưởng cho người lao động trực tiếp với số lượng ngày càng tăng so với năm trước (năm 2021 tăng 5,23% so với năm 2020) nhằm động viên, khuyến khích kịp thời, tạo sự lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hiện nay, Sở Nội vụ đang tham mưu triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.

Đoàn Kiểm tra làm việc với Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa

Trong chương trình kiểm tra, Đoàn đã làm việc với các đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND TP Cam Ranh, UBND huyện Diên Khánh, Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa - Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

Đồng chí Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra

Đoàn Kiểm tra chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ, các đơn vị và phòng thi đua, khen thưởng thuộc Sở tại trụ sở Sở Nội vụ

Đoàn đã đi kiểm tra một số mô hình trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh: Mô hình nuôi tôm tại phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh; mô hình cơ sở sản xuất bánh tráng của hộ kinh doanh Trần Đăng Hải, thôn Lạc Lợi, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh; Khu du lịch sinh thái Thanh Thảo, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm.

Đồng chí Huỳnh Quang Thành, Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giới thiệu về việc triển khai chương trình của tỉnh, của huyện Cam Lâm, xã Suối Cát nói chung và mô hình Khu du lịch sinh thái Thanh Thảo nói riêng

Đoàn kiểm tra mô hình xây dựng nông thôn mới tại Khu du lịch sinh thái Thanh Thảo, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm.

Nguyệt Hà