Điển hình tiên tiến

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

TĐKT-  Sáng 7/9, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội, Bộ Quốc phòng,  Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu tại buổi lễ. Cách đây 70 năm, ngày 7/9/1945, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập, là cơ quan tham mưu quân sự cơ mật của đoàn thể, là cơ quan đầu não của quân đội, có nhiệm vụ: Tổ chức huấn luyện quân đội cho giỏi, tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng; bày mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ thành quả cách mạng. Trong diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định: Từ khi thành lập đến nay, Bộ Tổng Tham mưu đã luôn phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, cơ quan chỉ huy cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ Tổng Tham mưu đã kề vai, sát cánh cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiến hành 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, đánh bại những kẻ thù hùng mạnh nhất của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Đó không chỉ là cuộc đọ sức quyết liệt giữa hai chế độ, hai quân đội mà còn là cuộc đấu trí đặc biệt cam go giữa hai bộ tham mưu đối địch trong các tình huống chiến lược, chiến dịch và chiến thuật. Chiến thắng của quân ta là thành công của nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân,  sự vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự Việt Nam "lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều". Thắng lợi đó đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, trong đó Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan tham mưu chiến lược đắc lực, trung thành. Trong 40 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975-2015), Bộ Tổng Tham mưu đã từng bước tiếp cận làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, tham mưu, chỉ đạo, chỉ huy quân đội đánh thắng cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc; ngăn chặn âm mưu, hành động xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế; tham mưu xử lý kịp thời, đúng đắn các tình huống,  duy trì sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các kế hoạch tác chiến chiến lược, các công trình phòng thủ; đề xuất nâng cao chất lượng huấn luyện, gắn với xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng,  xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; chỉ đạo thực hiện chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc; chú trọng đẩy mạnh công tác đối ngoại quân sự quốc phòng... Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Với những công lao to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt 7 thập kỷ qua, Bộ Tổng Tham mưu đã vinh dự được Đảng, nhà nước trao tặng 1 Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Sao Vàng cho Dân quân tự vệ Việt Nam; 14 đơn vị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu vinh dự được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân,  2 đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý khác.  Tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, Bộ Tổng Tham mưu vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chúc mừng những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu trong 70 năm qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách cho Đảng, toàn quân, toàn dân, toàn quân, đặc biệt là lực lượng vũ trang nhân dân. Trong đó, vai trò, trách nhiệm của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam là hết sức nặng nề. Để làm tròn nhiệm vụ của mình, trong thời gian tới,  Bộ Tổng Tham mưu cần thực hiện tốt một số nội dung: Quán triệt sâu sắc học thuyết quân sự Mác – Lê-nin, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kế thừa và phát huy tinh hoa nghệ thuật quân sự dân tộc, tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo khoa học công nghệ quân sự tiên tiến trên thế giới, đưa nền khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam phát triển lên tầm cao mới; tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, xây dựng quân đội chính quy, cách mạng, tinh nhuệ; thường xuyên nắm chắc tình hình, dự báo sất đúng với các tình huống chiến lược có thể xảy ra, kịp thời đề xuất giúp Đảng và Nhà nước đề ra những chủ trương, đường lối đúng đắn, chủ động đối phó thắng lợi với mọi tình huống do các thế lực thù địch gây ra. Cùng với đó, cần xây dựng cơ quan Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, trung với nước và hiếu với dân, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, quyết tâm đánh thắng mọi kẻ thù; chú trọng công tác xây dựng Đảng, gắn xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, nắm vững khoa học quân sự, hiểu biết thực tiễn, tư duy chiến lược sắc sảo, tài giỏi về công tác tham mưu, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân. Chủ tịch nước khẳng định Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, vững mạnh, tài cán hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới. Phương Thanh

Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

TĐKT- Sáng 10/8, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội, ngành Doanh trại quân đội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của ngành (10/8/1955-10/8/2015) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Đảng, Nhà nước trao tặng. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ. Ngày 10/8/1955, Cục Doanh trại trực thuộc Tổng cục Hậu cần được thành lập, có nhiệm vụ giúp Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần tổ chức chỉ đạo công tác bảo đảm doanh trại phục vụ quân đội xây dựng chính quy, sẵn sàng chiến đấu. Những ngày đầu mới thành lập, trước yêu cầu cấp bách về nơi ở, làm việc của bộ đội, Cục Doanh trại đã chỉ đạo toàn quân tranh thủ tận dụng các cơ sở doanh trại cũ của địch để sửa chữa, cải tạo; đồng thời khẩn trương xây dựng cơ sở doanh trại tạm thời bằng tre, nứa, lá, giải quyết nhu cầu trước mắt về chỗ ở cho bộ đội. Với tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, ngành Doanh trại đã tự thiết kế, sản xuất, khai thác vật liệu, xây dựng được một khối lượng doanh trại khá lớn bảo đảm cho bộ đội rút dần khỏi nhà dân theo kế hoạch đề ra. Trong 10 năm từ năm 1965-1975, toàn ngành Doanh trại đã xây dựng và cải tạo được gần 8 triệu m2 nhà và công trình; đồng thời mở trường đào tạo, huấn luyện cho hàng nghìn cán bộ, nhân viên trong ngành, đáp ứng các hướng chiến trường, góp phần xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đánh thắng đế quốc xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.  Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Cục Doanh trại. Bước vào thời kỳ đổi mới, ngành Doanh trại quân đội đã tích cực tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng trong công tác xây dựng các công trình doanh trại. Đến nay, hầu hết các cơ sở doanh trại trong quân đội đã và đang được đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo theo đúng quy trình, quy định của nhà nước, Bộ Quốc phòng. Các công trình được thiết kế theo mẫu thống nhất, chính quy, khang trang, hiện đại, thuận tiện cho sinh hoạt, rèn luyện và học tập của bộ đội. Hệ thống sở chỉ huy từ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng đến sở chỉ huy các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng; sở chỉ huy các sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, ban chỉ huy quân sự các huyện từng bước được đầu tư xây dựng theo mô hình hiện đại. Doanh trại các học viện, nhà trường, bệnh viện, hệ thống kho tàng, các đoàn an, điều dưỡng cũng được đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp cải tạo. Năm 2005, Cục Doanh trại đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong toàn quân xóa xong hoàn toàn nhà tạm, năm 2015 xóa xong dứt điểm nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng; thực hiện giải quyết chính sách nhà ở, đất ở cho hàng nghìn gia đình cán bộ quân đội, góp phần ổn định tư tưởng cán bộ và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Từ khi thành lập tới nay, ngành đã được Đảng, nhà nước, quân đội tin tưởng giao nhiệm vụ xây dựng nhiều công trình quan trọng, có ý nghĩa chính trị to lớn như: Nhà sàn để Bác Hồ làm việc tại Phủ Chủ tịch; thiết kế và xây dựng nhà tại khu K9- Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội để Bác Hồ và Trung ương Đảng làm việc, chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1960-1969; quản lý dự án đầu tư xây dựng tòa nhà làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ... Năm 2002, phong trào Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp được phát động. Phong trào đã được toàn quân hưởng ứng nhiệt tình và sôi nổi, đem lại hiệu quả vô cùng to lớn. Nhiều doanh trại đẹp như công viên, sạch như bệnh viện và là điểm sáng văn hóa để chính quyền và nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân thăm quan và học tập. Đến nay, toàn quân đã có trên 400 tập thể, đơn vị được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Trưởng Ban chỉ đạo phong trào thi đua ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy tặng Bằng khen, Cờ thi đua và danh hiệu đơn vị "Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp". Với những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 60 năm qua, ngành Doanh trại quân đội nói chung và Cục Doanh trại nói riêng đã có nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2005, Cục Doanh trại được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất và được Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy. Năm 2010, Cục Doanh trại được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba. Nhiều cơ quan doanh trại của các đơn vị được cấp trên khen thưởng: 3 đơn vị được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 4 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 5 đơn vị được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng... Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, Cục Doanh trại vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Thiếu tướng Nguyễn Văn Tươi, Cục trưởng Cục Doanh trại khẳng định: Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, cán bộ, chiến sỹ ngành Doanh trại quân đội nguyện tiếp tục phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng cơ quan, đơn vị doanh trại các cấp vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích to lớn ngành Doanh trại quân đội đã đạt được trong 60 năm qua. Phó Thủ tướng đề nghị ngành tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Làm tốt hơn nữa công tác quán triệt các nghị quyết của Đảng về lĩnh vực được giao; nghiên cứu, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ để tham mưu có hiệu quả cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác xây dựng công trình, bảo đảm và quản lý tài sản doanh trại, công tác quy hoạch và quản lý đất quốc phòng trong các cơ sở doanh trại, bảo đảm chính sách nhà ở cho cán bộ quân đội; phối hợp với các ban, bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị, chính quyền, nhân dân địa phương để huy động tốt nhất nguồn lực đầu tư xây dựng doanh trại quân đội; đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp” trong toàn quân, duy trì và thúc đẩy phong trào phát triển theo hướng “Bền vững, thiết thực và hiệu quả”; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt và năng lực chuyên môn sâu…  Phương Thanh

Ngành Hậu cần quân đội đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

TĐKT- Sáng 10/7, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội, Tổng cục Hậu cần tổ chức lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất và gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Hậu cần quân đội (11/7/1950-11/7/2015). Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu tại buổi lễ. Ngày 11/7/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 121/SL thành lập Tổng cục Cung cấp và cử đồng chí Trần Đăng Ninh, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng làm Chủ nhiệm Tổng cục. Đến tháng 1/1955, Tổng cục Cung cấp đổi tên thành Tổng cục Hậu cần. Ngay sau khi thành lập, Tổng cục đã phối hợp với các bộ, ngành trung ương, địa phương và các đơn vị trong toàn quân, xây dựng ngành lớn mạnh, làm tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho các chiến dịch, đặc biệt là các chiến dịch lớn như Chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh..., đáp ứng tốt yêu cầu đảm bảo hậu cần cho cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và phía Bắc, bảo đảm hậu cần cho các đơn vị làm nghĩa vụ quốc tế, cho lực lượng hải quân trụ vững ở Trường Sa, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên quân kỳ Quyết thắng của Tổng cục Hậu cần. Bước vào thời kỳ đổi mới, Tổng cục Hậu cần đã chủ động nghiên cứu đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần phù hợp với việc chuyển đổi mô hình quản lý kinh tế của Nhà nước; tham mưu, chỉ đạo và tham gia xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố; xây dựng kế hoạch bảo đảm hậu cần cho phòng thủ đất nước, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ, cải tiến trang thiết bị đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” do Tổng cục Hậu cần tham mưu cho Đảng ủy quân sự Trung ương phát động triển khai 20 năm qua đã được toàn quân sôi nổi hưởng ứng, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác hậu cần quân đội, xây dựng ngành vững mạnh. Công tác hậu cần đã bám sát đời sống bộ đội, có nhiều đổi mới, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, vừa làm tròn nhiệm vụ của lực lượng hậu cần chiến lược, vừa trực tiếp bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất hậu cần cho chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và hoạt động thường xuyên của toàn quân, góp phần cải thiện đời sống bộ đội, nâng cao sức mạnh tổng hợp của quân đội. Bên cạnh đó, trong những năm qua, ngành đã xây dựng, sắp xếp, đổi mới công nghiệp hậu cần phát triển tương đối đồng bộ. Năng lực sản xuất có bước tiến bộ khá vững chắc, bảo đảm đáp ứng nhu cầu quốc phòng và kết hợp sản xuất hàng kinh tế. Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, toàn ngành nói chung, Tổng cục Hậu cần nói riêng luôn chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên phát triển cả về số lượng và chất lượng. Công tác dân vận, xây dựng cơ sở địa phương được chú trọng, tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, thực hiện các chính sách xã hội, góp phần xây dựng địa bàn vững mạnh về chính trị, bảo vệ tốt trật tự trị an, được nhân dân yêu quý, tin tưởng. Với những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 65 năm qua, toàn ngành đã có 166 tập thể, 156 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; hàng vạn tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương các loại. Tổng cục Hậu cần đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, ngành Hậu cần quân đội vinh dự đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chúc mừng những thành tích, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang của ngành Hậu cần quân đội trong 65 năm qua. Trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị ngành Hậu cần quân đội cần làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng xây dựng chiến lược và các kế hoạch bảo đảm hậu cần trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, các phương án bảo đảm hậu cần cho từng cấp, từng quân, binh chủng, từng địa bàn, từng khu vực phòng thủ; giữ gìn tốt, quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả cao các nguồn kinh phí, cơ sở vật chất, vũ khí, trang thiết bị mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao cho; không được để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bên cạnh đó, ngành cần tăng cường đầu tư, đổi mới, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng ngành Hậu cần chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, học tập kinh nghiệm công tác hậu cần quân đội của các nước trên thế giới; ứng dụng các thành tựu mới, các phương thức mới bảo đảm hậu cần trong chiến tranh hiện đại phù hợp với đặc điểm địa hình, khí hậu, nghệ thuật tác chiến, đường lối chiến tranh nhân dân, hậu cần nhân dân của ta. Đồng thời, ngành Hậu cần quân đội cần tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội đất nước, sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, chăm sóc, bảo vệ cuộc sống của nhân dân. Chủ tịch nước tin tưởng rằng phát huy truyền thống vẻ vang 65 năm qua, ngành Hậu cần quân đội nhất định sẽ không ngừng lớn mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Trang Lê

Khẳng định khả năng tự chủ trong sản xuất khí tài thông tin quân sự

TĐKT - Với những thành tích đặc biệt xuất sắc góp phần hiện đại hoá ngành công nghiệp quốc phòng, nhất là trong nghiên cứu, chế tạo, sửa chữa các thiết bị thông tin quân sự, công ty Thông tin M1 thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai vào sáng 12/3, tại hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô, Hà Nội.   Được thành lập từ ngày 21/11/1945, Nhà máy Thông tin M1 (nay là công ty Thông tin M1) đã lập nhiều thành tích xuất sắc và năm 1985 đã vinh dự được tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ nhất. Bước vào thời kỳ đổi mới, công ty tiếp tục hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu,  sản xuất các loại máy thông tin vô tuyến điện quân sự chất lượng cao trang bị cho quân đội. Từ năm 2010, trong đội hình của Viettel, công ty đã tập trung mọi nguồn lực cho nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất khí tài thông tin quân sự và thiết bị điện tử viễn thông. Đến nay công ty đã nghiên cứu, sản xuất thành công 11 loại máy thu phát vô tuyến điện, điển hình là máy thu phát sóng cực ngắn 5W có tên gọi VRP612, máy vô tuyến điện sóng ngắn 20W-1... Việc tự làm được các loại khí tài thông tin quân sự có ý nghĩa rất lớn đối với quân đội và đất nước. Lần đầu tiên Việt Nam đã nghiên cứu,  sản xuất thành công máy thông tin quân sự, tạo niềm tin và khẳng định khả năng tự chủ trong sản xuất khí tài thông tin, phù hợp với nghệ thuật tác chiến, điều kiện khí hậu, môi trường của đất nước, vừa bảo đảm bí mật, an toàn, không phụ thuộc vào nước ngoài, đồng thời tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng ngân sách. Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể lãnh đạo, cán bộ,  công nhân viên công ty Thông tin M1 Ngoài việc tiên phong trong nghiên cứu, sản xuất thiết bị thông tin quân sự và sửa chữa các thiết bị viễn thông phục vụ sản xuất, kinh doanh của Viettel, công ty còn đột phá trong nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm dân sự, tạo nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tiêu biểu, công ty đã nghiên cứu, sản xuất được hàng triệu sản phẩm điện tử viễn thông phục vụ nhu cầu của xã hội như máy chăm sóc sức khoẻ, máy tạo khí ô zôn, điện thoại di động, thiết bị giám sát hành trình và hàng chục loại thiết bị phục vụ phát triển hạ tầng mạng lưới của Viettel tại thị trường Việt Nam và các nước Viettel đầu tư,  góp phần nâng cao vị thế của các doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế. Nhờ đó,  từ năm 2003 đến năm 2014,  doanh thu của công ty tăng 28 lần (từ 38, 9 tỷ đồng lên 1. 100 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế tăng 73, 6 lần (từ 1, 28 tỷ đồng lên 94, 3 tỷ đồng), nộp ngân sách tăng 52 lần (từ 2, 04 tỷ đồng lên 106, 7 tỷ đồng); thu nhập bình quân người lao động tăng 12 lần. Đặc biệt từ năm 2012 đến nay, doanh thu năm sau cao gấp đôi năm trước. Với những thành tích đã đạt được, từ năm 2010 đến nay, công ty Thông tin M1 được tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Quân công hạng Ba năm 2010,  Cờ thi đua của Chính phủ năm 2011, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng năm 2012, Huân chương Chiến công hạng Nhất năm 2013...  Công ty là một trong 50 tập thể được Quân ủy Trung ương -Bộ Quốc phòng tuyên dương tại hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tháng 8/2013. Chia sẻ về bí quyết thành công, Đại tá Nguyễn Cao Sơn,  Giám đốc công ty cho biết: Để tạo động lực phấn đấu mạnh mẽ, ngoài việc khơi dậy niềm tự hào của đơn vị có bề dày truyền thống, công ty rất quan tâm xây dựng giá trị cốt lõi là kiên quyết tiên phong phát triển sản phẩm mới với những sự khác biệt đẳng cấp, đồng thời thực hiện công tác quản lý và điều hành khác biệt. Bốn yếu tố chính được công ty đặc biệt chú ý là: Đoàn kết - quyết tâm; dân chủ  - kỷ luật; quan tâm tạo điều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần; sử dụng cán bộ và đãi ngộ xứng đáng. Chính vì vậy mọi người đều làm việc hết mình, nhiều lúc quên cả việc gia đình để thức đêm nghiên cứu, chế thử. Đại tá Nguyễn Cao Sơn cho biết thêm: Chúng tôi xác định phải tiếp tục sáng tạo và có quyết tâm cao hơn nữa để tạo đột phá mới trong nghiên cứu, sản xuất với mục tiêu đưa các thiết bị điện tử viễn thông quân sự và dân sự có mặt ở tất cả các quân binh chủng, ở tất cả các phân lớp người dùng, hạn chế tối đa việc nhập khẩu thiết bị thông tin quân sự, thiết bị hạ tầng mạng viễn thông và công nghệ thông tin;30% sản phẩm công ty sản xuất có mặt tại Việt Nam và trên 9 thị trường nước ngoài Việt Nam đầu tư (đến năm 2020 là 15 thị trường). Công ty phấn đấu trở thành đơn vị nòng cốt của tổ hợp nghiên cứu, sản xuất các thiết bị quân sự và dân sự,  góp phần thực hiện thành công chiến lược sản xuất thiết bị của Viettel, xứng đáng với niềm tin,  sự kỳ vọng của lãnh đạo các cấp và của các thế hệ đi trước. Phương Thanh

Trang