Phong trào thi đua

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Gắn phong trào thi đua với việc làm thiết thực

Gắn phong trào thi đua yêu nước với những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây là những nội dung quan trọng được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018 tỉnh Nam Định, diễn ra ngày 7/2. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân tiêu biểu Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nam Định đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia và đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Nam Định là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhiều công việc khó, phức tạp đã được chính quyền các cấp tỉnh Nam Định giải quyết kịp thời, qua đó đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị, thời gian tới Nam Định tập trung khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế; đồng thời, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thu nhập cho nhân dân. Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nam Định cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch nước lưu ý, Nam Định cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đảm bảo triển khai phong trào thi đua sâu rộng, hiệu quả. Đặc biệt, chú trọng phát hiện, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến, từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, hoàn thành nhiệm vụ và các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương... Để phong trào thi đua đạt hiệu quả, thiết thực, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị yêu cầu, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016 - 2020; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới; triển khai hiệu quả việc cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh cụ thể hóa những nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất... Qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Năm 2017, có 119 tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Nam Định được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao động, Cờ thi đua và Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - hội. Hàng nghìn tập thể, cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tuyên dương, khen thưởng. Tin, ảnh: Vũ Văn Đạt (Theo TTXVN)

Khối Thi đua các bộ, ngành khoa học, văn hóa, xã hội thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

TĐKT - Chiều 6/2, tại Hà Nội, Khối Thi đua các bộ, ngành khoa học, văn hóa, xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2018. Đến dự, có:  Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; đại diện đơn vị khối trưởng: Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH)Việt Nam Nguyễn Thị Minh; khối phó: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa. Toàn cảnh Hội nghị Năm 2017 là năm bản lề đối với việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Trong bối cảnh thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp ở nhiều vùng trên cả nước, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với quyết tâm thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, năm qua, các thành viên Khối Thi đua các bộ, ngành khoa học, văn hoá, xã hội đã chủ động, tập trung mọi nguồn lực, bám sát sự chỉ đạo của Quốc hội, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn cũng như công tác thi đua, khen thưởng. Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ,Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương  Trần Thị Hà phát biểu tại Hội nghị Ngay từ đầu năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị thuộc Khối đã đồng loạt phát động, triển khai các phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Phong trào thi đua của mỗi đơn vị có chủ đề và màu sắc riêng nhưng vẫn đảm bảo định hướng nội dung phong trào thi đua của Hội đồng TĐKT Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, tại Chỉ thị số 18 CT-TTg ngày 19/5/2016 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong năm 2017, toàn Khối thi đua phát động trên 20 phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề và đột xuất. Công tác khen thưởng được lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc Khối quan tâm, chỉ đạo đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, tăng cường khen thưởng đột xuất theo thẩm quyền, chú trọng khen thưởng cho công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tiếp, chủ động phát hiện và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu, có thành tích trong công tác, có đóng góp cho xã hội. Việc khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc đã có tác dụng động viên, khuyến khích rất lớn đối với các tập thể và cá nhân. Phát biểu tại Hội nghị, đại diện đơn vị Khối trưởng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh: Trong năm vừa qua, công tác thi đua, khen thưởng của Khối đã thực sự tạo được những dấu ấn rõ nét. Các đơn vị trong Khối đã chủ động phát động, tổ chức được nhiều phong trào thi đua với nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Việc ký kết và thực hiện giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối được tiến hành nghiêm túc với nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể, thiết thực gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đồng thời đăng ký phấn đấu danh hiệu thi đua đúng quy định. Đặc biệt, công tác khen thưởng đã được đổi mới, đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ, đúng người, đúng việc, đi vào thực chất và hiệu quả hơn, kịp thời khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt chức trách được giao. Công tác kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng luôn được quan tâm. Năng lực của cán bộ ngày càng nâng lên đáp ứng yêu cầu,  nhiệm vụ trong tình hình mới. Các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà ấn tượng với kết quả mà các đơn vị trong Khối đã đạt được, qua đó, Thứ trưởng nhấn mạnh thêm: Với đặc thù có nhiều đơn vị sự nghiệp công lập trong Khối, có nhiều điểm tương đồng chính là lợi thế để tổ chức các hoạt động đồng đều, thống nhất, năm 2018, Khối thi đua các bộ, ngành khoa học, văn hoá, xã hội đã tạo bước phát triển rõ nét trong công tác thi đua, khen thưởng. Nhìn lại một năm qua, Khối đã để lại những dấu ấn to lớn với hoạt động của từng bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, tạo sự lan tỏa trong cả nước. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá, Khối là đơn vị dẫn đầu trong các Khối về đổi mới phong trào thi đua, khen thưởng năm 2017 của cả nước. Với vai trò là Khối trưởng, BHXH Việt Nam đã làm tốt vai trò của mình. Sang năm 2018, các đơn vị trong Khối cần tiếp tục phát huy vai trò của phong trào thi đua, khen thưởng; đặc biệt là tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động; đẩy mạnh tuyên truyền về các điển hình trong Khối… Cũng tại Hội nghị, BHXH Việt Nam được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa – Thể thao - Du lịch, Đại học Quốc gia Hà Nội được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Khối trưởng Khối thi đua các bộ, ngành văn hóa, xã hội năm 2018; Trường Đại học Quốc gia là Khối phó. Các đơn vị đã cùng ký kết giao ước thi đua năm 2018. Hồng Thiết

Tiếp tục phát triển, xứng danh Rạng Đông anh hùng và có Bác Hồ

TĐKT - Ngày 7/2, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tổ chức Lễ tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017 và tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua làm theo lời Bác trong mọi công việc thường xuyên hàng ngày của tất cả mọi người”. Năm 2017 tiếp tục là một năm Rạng Đông ghi thêm những dấu ấn trong sản xuất, kinh doanh, nối dài thêm truyền thống 28 năm liền từ 1990 đến nay, doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận, thu nhập, cổ tức cứ đều đặn, liên tục năm sau đạt cao hơn năm trước – một sự phát triển bền vững mà hiếm có công ty nào có được trong hàng chục năm liền. Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Rạng Đông phát biểu tại buổi lễ. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đoàn Thăng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty chỉ rõ:  Bên cạnh việc hoàn thành mục tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2017 được đề ra trong Chiến lược phát triển Công ty 2016 - 2020, Rạng Đông đã hoàn thành một khối lượng khổng lồ về nâng cao trình độ quản trị hiện đại, tái cấu trúc toàn diện Công ty trong chương trình quản trị chiến lược phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, doanh thu tiêu thụ đạt 3270 tỷ, tăng 11,3% so với năm 2016. Nộp ngân sách đạt 300,7 tỷ, tăng 6,9% so với năm 2016. Lợi nhuận thực hiện đạt 270,7 tỷ, tăng 43,3% so với năm2016. Thu nhập bình quân đạt 12,9 triệu/người/tháng, tăng 8% so với năm 2016. Cổ tức 2017 trả 50%, giá trị cổ phiếu RAL đạt 149 nghìn đồng/cổ phiếu, đạt mức cao nhất trong 13 năm cổ phần hóa. Giá vốn hàng bán trên doanh thu giảm 7%, lợi nhuận gộp trên doanh thu tăng 7%, vốn chủ sở hữu tăng 20% so với năm 2016. Năm 2017, năm thứ 6 liên tiếp Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được Forbes xếp hạng trong TOP 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, được Vietnam Report xếp 1 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, 1 trong 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, 1 trong 500 doanh nghiệp Việt Nam thịnh vượng, TOP 100 doanh nghiệp đạt chỉ số tài chính tốt nhất. Rạng Đông tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua làm theo lời Bác trong mọi công việc thường xuyên hàng ngày của tất cả mọi người”. Theo Tổng Giám đốc Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng, các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là sức mạnh to lớn để Rạng Đông gặt hái những trái ngọt. Phong trào “Thi đua làm theo lời Bác trong mọi công việc thường xuyên hàng ngày của tất cả mọi người” tiếp tục là phương châm trong hoạt động của Rạng Đông trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Năm 2018, xu hướng hội nhập ngày càng sâu rộng và toàn diện vào nền kinh tế thế giới, cuộc cách mạng 4.0 đang nhanh chóng làm thay đổi mọi mặt về quản lý xã hội, sản xuất – kinh doanh, cuộc sống và hành vi tiêu dùng của nhân loại là những biến động to lớn và khôn lường mà Rạng Đông phải thích ứng. Đồng thời là thời gian Công ty phải thay đổi mô hình tổ chức, mô hình kinh doanh và chuyển giao thế hệ lãnh đạo. Cuộc khởi hành của “người Rạng Đông” ngay từ những ngày đầu năm 2018 đã thực sự sôi động với việc chọn ra 3 trọng tâm của 13 chương trình trọng tâm, đặt mục tiêu cụ thể  nhằm giành lại vị trí chi phối thị trường cho 3 sản phẩm của Công ty trong 4 tháng đầu năm; góp phần viết tiếp trang sử vàng của Rạng Đông anh hùng và có Bác Hồ. Mai Thảo  

Tổng Công ty GAET phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018

TĐKT - Chiều 2/2, tại Hà Nội, Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (GAET) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018. Khen thưởng các tập thể và cá nhân thuộc Tổng Công ty có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017 Năm 2017, công tác thi đua, khen thưởng nói chung và phong trào thi đua Quyết thắng nói riêng đã được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty triển khai toàn diện, có nhiều tiến bộ, gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ của Tổng công ty. Nhờ đó, Tổng Công ty có mức tăng trưởng năm 2017 cao so với năm 2016 và đạt được các mục tiêu đề ra. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên không ngừng được nâng cao. Đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Năm 2017, doanh thu của Tổng Công ty đạt trên 4.670 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch năm. Lợi nhuận trên 66,2 tỷ đồng. Nộp ngân sách gần 99 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động hơn 10 triệu đồng/người/tháng. Thông qua phong trào thi đua Quyết thắng, đã có hàng chục tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến của Tổng Công ty được khen thưởng. Tổng Công ty đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng... . Năm 2018, Tổng Công ty triển khai phong trào Thi đua Quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, tập trung thi đua theo chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá”. Trong đó: Tập trung thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đột phá về tổ chức, biên chế; đột phá về huấn luyện, đào tạo; đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính. Đồng thời Tổng Công ty sẽ triển khai tích cực, hiệu quả Đề án “Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp quân đội giai đoạn 2016 - 2020”, đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, duy trì hoạt động kinh tế bảo đảm mức tăng trưởng chung, phấn đấu doanh thu đạt 4.100 tỷ đồng. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Minh Phương  

Đại học Phòng cháy, chữa cháy thi đua “Dạy tốt, học tốt - tham mưu, phục vụ tốt”

TĐKT - Chiều 29/1, tại Hà Nội, Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018 và sơ kết học kỳ I năm học 2017 - 2018. Các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua được khen thưởng tại Hội nghị 5 năm qua, thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học PCCC đã chỉ đạo các đơn vị trong nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt - tham mưu, phục vụ tốt”. Chất lượng đào tạo không ngừng được nâng lên với số lượng học viên đạt danh hiệu học viên khá, giỏi năm sau cao hơn năm trước. Đội ngũ giáo viên luôn được tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng với nhu cầu đổi mới. Lãnh đạo nhà trường cũng đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Chính trị CAND cho phép mở rộng quy mô và loại hình đào tạo. Năm 2017, Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định giao cho trường Đại học PCCC đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Tổ chức PCCC và Cứu hộ, cứu nạn, dự kiến sẽ tuyển sinh trong năm 2018. Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua, nhà trường đã hoàn thành 14 đề tài nghiên cứu cấp bộ, 61 đề tài cấp cơ sở và hàng ngàn chuyên đề, sáng kiến cải tiến nâng cao chất lượng công tác cán bộ, giáo viên; 424 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Với những thành tích đã đạt được trong triển khai thực hiện phong trào, Trường Đại học PCCC đã 2 lần được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; hàng trăm tập thể, cán bộ nhà trường được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục tặng nhiều Bằng khen, giấy khen. Tại Hội nghị, lãnh đạo nhà trường đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018. Minh Phương

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2018

TĐKT – Thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ V và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh đã phát động phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề “Hành động, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” tới toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), sĩ quan, thuyền viên Tổng công ty. Phong trào thi đua hướng đến đạt được các chỉ tiêu: Sản lượng vận chuyển đạt 21,4 triệu tấn; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 97,8  triệu tấn; tổng doanh thu đạt 13.638 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất 667 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đúng hạn, đầy đủ theo quy định; thực hiện chính sách bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội, tạo thêm việc làm và ổn định thu nhập cho cán bộ, CNVCLĐ, sĩ quan, thuyền viên. Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh phát động thi đua năm 2018 Theo đó, phong trào sẽ tập trung vào các nội dung:  Thứ nhất, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, quán triệt tới toàn thể cán bộ, CNVCLĐ, sĩ quan, thuyền viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; đổi mới tổ chức, đoàn kết nội bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020. Phổ biến sâu rộng tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú, tạo động lực thi đua, thúc đẩy nâng cao năng suất lao động, xây dựng và tổ chức thực hiện văn hóa doanh nghiệp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. Nâng cao uy tín, thương hiệu và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế. Thứ hai, thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với các hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực với mục tiêu xây dựng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, có quy mô lớn, nguồn lực mạnh. Trong đó, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua "Lao động và quản lý giỏi", "Lao động sáng tạo" nhằm phát huy sức mạnh của các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể cán bộ, CNVCLĐ, sĩ quan, thuyền viên Tổng công ty. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương lao động, tác phong làm việc chuyên nghiệp. Đẩy mạnh phát huy sáng tiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, đổi mới áp dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng vận tải, bốc xếp, dịch vụ nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh.  Tích cực mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác, đẩy mạnh hỗ trợ giữa các doanh nghiệp thành viên. Tiết giảm chi phí quản lý, chi phí sản xuất, tận dụng có hiệu quả các giải pháp chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải nâng cao hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị và toàn Tổng công ty. Thứ ba, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, công bằng, kịp thời, công khai, minh bạch và thực sự có tác dụng động viên, nêu gương. Khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ chính trị của từng doanh nghiệp, đơn vị. Chú trọng việc phát hiện những điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua để kịp thời biểu dương, khen thưởng, tạo sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo trong toàn thể cán bộ, CNVCLĐ, sĩ quan, thuyền viên. Quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, sáng kiến, sáng tạo.  Thứ tư, các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo chuyên môn chủ trì, phối hợp với Công đoàn đồng cấp tổ chức Hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại định kỳ năm 2018 theo nội dung hướng dẫn tại Kế hoạch liên tịch số 3310/KHLT-HHVN-CĐHHVN ngày 11/12/2017 của Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Đồng thời, thông qua Hội nghị người lao động, tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế quản lý nội bộ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội quy, quy chế đã ban hành. Thứ năm, nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ và xây dựng tác phong lao động công nghiệp trong các đơn vị, doanh nghiệp. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra giám sát an toàn lao động trong bốc xếp, vận tải dịch vụ và các chính sách bảo hiểm cho người lao động, sĩ quan, thuyền viên, tạo điều kiện phát triển mạng lưới an toàn vệ sinh viên, góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn lao động, đặc biệt là các vụ tai nạn nghiêm trọng và bệnh nghề nghiệp. Thứ sáu, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phong trào đền ơn, đáp nghĩa, xoá đói, giảm nghèo và chăm lo giúp đỡ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho CNVCLĐ, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), chào mừng Đại hội Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ V tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Tin rằng, với những nội dung thi đua thiết thực, phong trào thi đua năm 2018 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ đạt được kết quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Tổng công ty trở lại vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong ngành hàng hải quốc gia. Thục Anh

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, vượt qua khó khăn

TĐKT - Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị số 22 - CT/TW về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ban, bộ, ngành, địa phương. Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương. Bên cạnh những thuận lợi, đất nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do những tác động của tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng diễn ra trong khu vực và thế giới, cũng như các tác động không thuận lợi do biến đổi khí hậu toàn cầu. Để động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2017 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức học tập, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, Đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vì "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ban, bộ, ngành, địa phương. Các phong trào thi đua phải bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chủ đề thi đua giai đoạn 2016 - 2020 là "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng tích cực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cả nước, đưa phong trào thi đua yêu nước trở thành động lực to lớn góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời và quan tâm người lao động trực tiếp. Khen thưởng phản ánh đúng kết quả phong trào thi đua và có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong thi đua, khen thưởng. Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thiết thực, hiệu quả. Trong đó, coi trọng công tác nghiên cứu, lý luận tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đánh giá kết quả tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, rút ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm về vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Người trong từng giai đoạn cách mạng; biểu dương, tôn vinh, gặp mặt, giao lưu các điển hình, anh hùng, chiến sĩ thi đua qua các thời kỳ. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng xây dựng đề cương tuyên truyền về 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Chỉ đạo hệ thống tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng kế hoạch tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước và các điển hình, mô hình mới, sáng tạo, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân và trong xã hội. Phương Thanh

Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thủ đô

TĐKT - Sáng 26/1, tại Hà Nội, Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2018. Toàn cảnh Hội nghị Với khẩu hiệu hành động "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", năm 2017, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã chủ động tổ chức, triển khai nhiều kế hoạch, chuyên đề công tác cơ bản, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô; kiềm chế sự gia tăng và diễn biến phức tạp số vụ cháy, giảm thiểu thiệt hại về người do cháy gây ra. Công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố, quận, huyện, thị xã tiếp tục có bước chuyển biến tiến bộ; đã tham mưu đúng, trúng, sát tình hình thực tế trên 150 văn bản đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công tác PCCC trong tình hình mới, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể về công tác PCCC. Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành tiếp tục được mở rộng và phát huy hiệu quả. Các mặt công tác nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ được tăng cường. Nhiều đơn vị đã chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện các kế hoạch, chuyên đề chuyên sâu phù hợp với đặc điểm, tình hình địa bàn quản lý. Công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC được đẩy mạnh, tác động tích cực đến ý thức chấp hành pháp luật về PCCC của đơn vị, cơ sở và quần chúng nhân dân. Nhiều vụ cháy đã được lực lượng cơ sở, quần chúng nhân dân phát hiện, dập tắt kịp thời ngay khi mới phát sinh. Công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đạt kết quả tích cực, chuyên nghiệp hơn. Lực lượng, phương tiện được tăng cường. Kỹ năng vận dụng các kỹ chiến thuật, sử dụng trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên một bước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Năm 2017, trên địa bàn thành phố xảy ra 820 vụ cháy, 699 sự cố chập điện, 442 sự cố cháy bãi rác, phế liệu không gây cháy lan; 3 vụ nổ, trong đó có 2 vụ nổ do cưa, cắt thùng phuy có chữa hỗn hợp hơi khí cháy, 1 vụ nổ trạm biến áp. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã tiếp nhận 87 tin báo cứu nạn, cứu hộ, trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu hộ 65 vụ, cứu được 69 người, tìm được 32 thi thể. Trong năm, các đơn vị đã phối hợp cơ sở, địa bàn chủ động rà soát, củng cố 2 đội PCCC chuyên ngành với 64 đội viên; 17.489 đội PCCC cơ sở với 262.335 đội viên; 3.229 đội dân phòng với 28.607 đội viên; mở 3.031 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho 4.766 lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở. Lực lượng PCCC cơ sở và người dân đã phát hiện, dập tắt kịp thời 305 vụ cháy và xử lý 559 sự cố chập điện, cháy bãi rác, phế liệu. Phát huy những kết quả đã đạt được, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội được xác định. Nhiệm vụ công tác trong năm 2018: Tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn PCCC, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Tại Hội nghị, Đảng ủy, Ban Giám độc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2018 với khẩu hiệu hành động: "Chủ động - Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả", gắn với đợt thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy Công an nhân dân và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, với chủ đề "Nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác, vì an ninh Tổ quốc" và chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị” do UBND thành phố phát động. Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2018 của Cảnh sát PCCC TP Hà Nội được chia làm 4 đợt. Đợt 1 từ nay đến 15/3 với chủ đề “Thi đua lập thành tích mừng xuân mới, mừng Đảng quang vinh”. Đợt 2 từ ngày 16/3 – 30/6 với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày sinh nhật Bác”. Đợt 3 từ ngày 1/7 – 25/9 với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân”. Đợt 4 từ ngày 26/9 – 31/12 với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô và ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC”. Phương Thanh

Công đoàn Viên chức TP Hà Nội tiếp tục một nhiệm kỳ hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên công đoàn

TĐKT - Đại hội Công đoàn Viên chức TP Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 vừa thành công tốt đẹp. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố khóa IV Đặng Thị Phương Hoa tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố khóa V nhiệm kỳ 2018-2023. Công đoàn Viên chức thành phố là đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống Công đoàn Thủ đô. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức thành phố là những cán bộ có bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn cao. 5 năm qua, cùng với đất nước, Thủ đô, phong trào cán bộ công chức, viên chức, người lao động và hoạt động Công đoàn Viên chức thành phố có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quan tâm của ban giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố, phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Viên chức thành phố đã vượt qua khó khăn, thử thách, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ khóa IV đề ra. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng chúc mừng Đại hội Công đoàn Viên chức TP Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp Các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hoạt động của Công đoàn Viên chức TP Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố, sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn Viên chức Việt Nam và chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác đã đề ra trong từng năm. Các cấp Công đoàn Viên chức thành phố đã thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua việc phối hợp tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động. Tham gia xây dựng Quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan có nhiều biện pháp tích cực nhằm chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời các trường hợp ốm đau, khó khăn đột xuất. Hưởng ứng, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện đạt nhiều kết quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục được các cấp Công đoàn Viên chức thành phố quan tâm, chú trọng với nhiều hình thức đa dạng và nội dung phong phú. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động, triển khai sâu rộng trong đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Công đoàn Viên chức thành phố đã củng cố kịp thời bộ máy hoạt động của công đoàn cơ sở; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, chú trọng đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ công đoàn. Thông qua các hoạt động, các cấp Công đoàn Viên chức thành phố tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn, động viên đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Với những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được, năm 2016, Công đoàn Viên chức TP Hà Nội vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và liên tục được đánh giá là đơn vị dẫn đầu cụm thi đua, được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND TP Hà Nội. Trong nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2018 – 2023, Công đoàn Viên chức TP Hà Nội xác định sẽ phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhận rõ những thách thức, khó khăn; tập trung thực hiện mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, hướng về cơ sở, tăng cường đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tuyên truyền vận động giáo dục đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện có hiệu quả việc tham gia quản lý nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp. Để thực hiện mục tiêu nói trên, Công đoàn Viên chức thành phố đã xây dựng 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp với 10 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, Công đoàn Viên chức thành phố phấn đấu sẽ có 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết công đoàn các cấp. 100% cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế phối hợp giữa ban chấp hành công đoàn và thủ trưởng cơ quan, đơn vị; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động; 75% doanh nghiệp xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; 100% doanh nghiệp ký kết và thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể.  Hằng năm, 100% công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền tổ chức phát động phong trào thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 75% trở lên cán bộ công chức, viên chức, lao động đạt các danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua”, “Người tốt, việc tốt”; 85 - 90% nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến, trong nhiệm kỳ tới, các cấp công đoàn cần tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, với trọng tâm hướng về cơ sở, đoàn viên, người lao động, lấy công đoàn cơ sở là trọng tâm để thực hiện nghị quyết, với phương châm: “Vì lợi ích đoàn viên”, “Vì sự phát triển bền vững của Thủ đô, vì việc làm và đời sống của người lao động”. Cùng với chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cấp Công đoàn Viên chức thành phố cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, coi đây là vấn đề gốc, vấn đề cốt lõi trong hoạt động của các cấp công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp. Đặc biệt, các cấp Công đoàn Viên chức thành phố cần nhận định một cách khách quan, toàn diện những thuận lợi, khó khăn của Thủ đô, đất nước, khu vực và quốc tế, nhất là việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến hoạt động công đoàn, đời sống của công nhân, viên chức, lao động. Trên cơ sở đó, làm tốt công tác định hướng, nắm chắc diễn biến, tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của công nhân, viên chức, người lao động; làm tốt việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kiến thức pháp luật để công nhân lao động có trình độ tay nghề đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, giữ vững được việc làm và tăng thu nhập… Mai Thảo  

Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2018

TĐKT – Năm 2017, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) luôn bám sát tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn và thực hiện tốt các chương trình công tác đề ra. Vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định, luôn có mặt và đóng góp to lớn vào những thành tựu chung trong năm của Tập đoàn. Đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp Chủ tịch Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân cho biết: Công đoàn TKV bao gồm 74 đơn vị là các công đoàn cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, với hơn 100.000 đoàn viên và CNVCLĐ. Với nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới phương pháp chỉ đạo điều hành; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn từ cơ sở, năm 2017, hoạt động công đoàn cơ sở đã thiết thực hơn, mang lại kết quả tốt, đóng góp vào thành tích chung của Công đoàn TKV. Đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, nắm tư tưởng, động viên người lao động chia sẻ, đồng thuận với chủ trương và khó khăn của Tập đoàn để đoàn kết, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật tặng Cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể thuộc Công đoàn TKV Công đoàn cũng tích cực phối hợp với chuyên môn thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa; đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ Alumin và phát động cao điểm các đợt thi đua lao động, sản xuất; phối hợp tham gia xây dựng các phương án, đề án tái cơ cấu sản xuất và lực lượng lao động… Đồng thời tham gia trực tiếp vào nhiều hoạt động, phong trào nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động: Đầu tư lắp đặt pa nô cỡ lớn tuyên truyền ngày và đêm về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức phát động thi đua Tháng an toàn; phối hợp tổ chức Hội thi an toàn, vệ sinh viên giỏi, triển khai đề tài tâm lý an toàn… Năm 2017, dù ngành than tiếp tục gặp nhiều khó khăn nhưng việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động được Công đoàn TKV thực sự quan tâm. Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các chế độ đối với người lao động do Nhà nước quy định: Chế độ ăn định lượng; trợ cấp thôi việc; BHXH, BHYT, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chế độ khác, dứt khoát không được phép không thực hiện hay cắt giảm. Mặc dù việc cân đối chi phí còn khó khăn, nhưng TKV vẫn tính toán chi phí giao khoán cho các đơn vị một cách hợp lý. Năm qua, các đơn vị đã tổ chức 268 cuộc đối thoại với 46.389 CNVCLĐ tham gia; tổ chức hội nghị đối thoại thường kỳ quý II/2017 giữa Tổng giám đốc và BTV Công đoàn, nội dung đối thoại tập trung tham gia ý kiến về công tác tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức sản xuất và lao động, nhiều đơn vị tổ chức đối thoại với công nhân, lao động gắn với việc tuyên dương, khen thưởng công nhân.  Do đó, các chế độ, chính sách cho người lao động TKV luôn đảm bảo; tiền lương, thu nhập của người lao động có bước cải thiện; tư tưởng CNVCLĐ trong Tập đoàn cơ bản ổn định, gắn bó với công việc, với đơn vị, tích cực lao động, sản xuất và công tác… Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Doanh thu toàn Tập đoàn năm 2017 thực hiện đạt 109,2 ngàn tỷ đồng, đạt 102,2% kế hoạch, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, tăng thêm 1.500 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016. Nộp ngân sách đạt 13,9 ngành tỷ đồng, bằng 107,7% so với thực hiện năm 2016. Lương trung bình toàn Tập đoàn đạt 9,4 triệu đồng/người/tháng. Đây là những thành quả mà trong đó có phần đóng góp không nhỏ của hệ thống công đoàn TKV các cấp. Ghi nhận những nỗ lực của đoàn viên, công đoàn TKV trong các hoạt động và phong trào thi đua năm 2017, 8 tập thể đã được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 10 tập thể, 13 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ngoài ra, Công đoàn TKV tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 cho 7 tập thể; Cờ thi đua xuất sắc cho 14 đơn vị và Cờ thi đua chuyên đề cho 8 tập thể tiêu biểu. Tiếp tục nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ Bước sang năm 2018, những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã được lãnh đạo Tập đoàn đặt ra, điều đó hơn bao giờ hết đòi hỏi các cấp Công đoàn trong toàn ngành cần tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ trong đội ngũ CNVCLĐ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong TKV. Đồng thời, đòi hỏi người lao động cần hưởng ứng tích cực, nỗ lực quyết tâm hơn nữa, đoàn kết, tập trung trí tuệ, bản lĩnh nhằm biến những khó khăn, thách thức đó thành động lực và thành mục tiêu hành động, để mỗi người lao động ra sức thi đua, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Công đoàn TKV cùng các cấp Công đoàn trong toàn Tập đoàn sẽ tích cực bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung thi đua của Tập đoàn để tiếp tục với vai trò nòng cốt duy trì và tổ chức phát động các phong trào thi đua, bằng các chương trình, chủ đề, chuyên đề cụ thể và thiết thực. Trong đó, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, lao động an toàn, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong đội ngũ CNVCLĐ trước những khó khăn thách thức được đặt ra và việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của Tập đoàn trong năm 2018.  Phân công trách nhiệm cụ thể cho các ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ, cán bộ công đoàn các cấp bám sát cơ sở, chủ động nắm bắt diễn biến tình hình công nhân lao động, giải quyết và kiến nghị chuyên môn và cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh liên quan đến việc làm và quan hệ lao động, đặc biệt công tác tái cơ cấu, sắp xếp lại lao động. Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với chuyên môn đồng cấp; đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công đoàn các đơn vị; nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo và thống kê số liệu của công đoàn cơ sở. Mai Thảo

Trang