Phong trào thi đua

Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

BTĐKT - Sáng 4/8, tại thành phố Cần Thơ, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương (Cụm thi đua) tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Quang cảnh Hội nghị Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) Trung ương. Cùng dự hội nghị, có các đồng chí:Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ;Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; đại diện lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành và thành viên Hội đồng TĐKT của 5 thành phố. Về phía Ban TĐKT Trung ương, có đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban; các đồng chí lãnh đạo phòng, đơn vị trực thuộc Ban. Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy và UBND các thành phố, cùng sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, các thành phố trong Cụm thi đua đã quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực; huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu đã đề ra. Phong trào thi đua yêu nước trong Cụm được triển khai với nhiều nội dung, tiêu chí cụ thể, bám sát với mục tiêu chính trị, phù hợp với từng địa phương, với sự chỉ đạo của Hội đồng TĐKT Trung ương, Ban TĐKT Trung ương, lãnh đạo các thành phố. Qua đó, đạt được các chỉ tiêu đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Đồng thời, công tác TĐKT luôn được chú trọng, quan tâm, đảm bảo việc thực hiện khách quan, công khai, minh bạch. Trong đó, tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp được nâng lên, khen thưởng chuyên đề được quan tâm; công tác khen thưởng đột xuất được thực hiện kịp thời, góp phần động viên, đề cao tính nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Việc triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2023. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn của 5 thành phố đều tăng trên 3,5% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách của 5 thành phố đạt được 471.000 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính của các thành phố tiếp tục được duy trì cải thiện và nâng cao, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được các thành phố trong cụm đẩy mạnh và đến nay các thành phố có trên 29% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có trên 5% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” được thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, Hội đồng TĐKT 5 thành phố bám sát chỉ đạo của Chính phủ và các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của từng thành phố để phát động và triển khai thực hiện sâu rộng nhiều phong trào thi đua đi vào thực tiễn, có giá trị thiết thực đối với cuộc sống của nhân dân. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước nói chung và mỗi địa phương nói riêng. Thực hiện tốt các phong trào thi đua do trung ương và thành phố phát động, ngay từ đầu năm 2023, 5 thành phố đã tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch và phát động phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là thi đua thực hiện 4 phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 -2025. Đặc biệt,ngoài các phong trào thi đua thường xuyên, 5 thành phố trong cụm cũng chú trọng phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, việc khó trong từng ngành, lĩnh vực của thành phố: TP Hà Nội với phong trào thi đua do thành phố phát động như: “Sáng kiến, sáng tạo”, “ Kỷ cương hành chính”, “An toàn thực phẩm”, xây dựng “ Nông thôn mới”, “ Người tốt việc tốt”; TP Hồ Chí Minh thực hiện phong trào “Chính quyền số”, “Chỉnh trang và phát triển đô thị”; TP Hải Phòng thực hiện phong trào “Tăng thu ngân sách địa phương”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính”; TP Đà Nẵng thực hiện 73 phong trào thi đua theo chuyên đề; TP Cần Thơ thực hiện phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính chủ đề “Dịch vụ công trực tuyến - nhanh chóng, dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi”. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm, các thành phố đã khen thưởng 23.735 tập thể, cá nhân, cụ thể: Cờ thi đua của UBND thành phố cho 1.092 tập thể; danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 3.013 tập thể; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố cho 329 cá nhân; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 3 cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 19.117 tập thể, cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 58 tập thể; Huân chương các loại cho 39 tập thể, cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 84 tập thể, cá nhân. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Thay mặt cho Hội đồng TĐKT Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương chúc mừng, biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của 5 thành phố trong 6 tháng đầu năm 2023đã đóng góp vào thành tích chung của cả nước. Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị các đồng chí cấp ủy cần quan tâm, nghiên cứu, chỉ đạo sâu sắc công tác TĐKT. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT và Nghị định số 91/2017/NĐ- CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT. Trong 6 tháng cuối năm 2023, các thành phố trực thuộc trung ương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra năm 2023. Nhanh chóng thể chế hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của trung ương về cơ chế đặc thù để tạo sự đột phá và dư địa phát triển mạnh mẽ của mỗi thành phố, cần đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí chấm điểm thi đua. Các thành phố cần lựa chọn những nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, có sức lan tỏa như lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, chuyển đổi số… để thi đua, nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội. Cần quan tâm phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để nhân rộng, khen thưởng kịp thời. Xuân Phúc

Hướng thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các khâu đột phá

BTĐKT - Chiều 4/8, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương (Khối thi đua) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023. Chủ trì và điều hành hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương 6 tháng đầu năm 2023, các bộ, ban, ngành trong Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương đã bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị mình, tổ chức phát động các phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, gắn với phương châm hành động của Chính phủ năm 2023 "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả". Cùng với đó, đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực, với tinh thần "Càng khó khăn, càng ra sức thi đua", thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những việc khó, những vấn đề "nóng", nổi cộm, gây bức xúc... để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Nhờ đó, nhiều lĩnh vực công tác của các bộ, ban, ngành trong Khối đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được kết quả tốt. Tiêu biểu là: Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước 5.531 tỷ đồng, kiến nghị khác 6.865 tỷ đồng và giảm lỗ các doanh nghiệp 92 tỷ đồng; cung cấp 214 báo cáo kiểm toán và tài liệu có liên quan cho các cơ quan thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, giám sát...Tòa án các cấp đã thụ lý 369.347 vụ việc, đã giải quyết được 199.371 vụ việc, đạt tỷ lệ 54%; so với cùng kỳ năm 2022, số vụ việc đã thụ lý tăng 24.928 vụ, đã giải quyết răng 7.129 vụ. Bộ Công an đã tập trung lực lượng, chủ động "nhận diện", đấu tranh với tội phạm một cách bài bản, có chiều sâu; điều tra, làm rõ hàng vạn vụ phạm tội, tỷ lệ điều tra khám phá vượt 7,66%; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn, vụ án mới, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.... Công tác thi đua, khen thưởng ở từng thành viên trong Khối đã có nhiều đổi mới. Việc chỉ đạo triển khai công tác thi đua, khen thưởng đã được lãnh đạo ở từng bộ, ban, ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của các bộ, ban, ngành đã bám sát, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các nội dung thi đua được quán triệt, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả. Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến đã được các thành viên trong Khối quan tâm, triển khai thực hiện; công tác khen thưởng được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả, phục vụ yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ban, ngành, kịp thời ghi nhận, biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan Thường trực Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành đã làm tốt vai trò tham mưu, giúp lãnh đạo các bộ, ban, ngành tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, chính sách khen thưởng. Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Khối thi đua đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí đề nghị thời gian tới,các đơn vị trong Khối căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ được giao để đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng, hướng phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề khó, cấp bách cần tập trung giải quyết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2023. Gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với nhiệm vụ chính trị và đối tượng của từng thành viên trong Khối theo tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn, hiệu quả, phục hồi phát triển”. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị thành viên cần tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động. Thành viên Hội đồng tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các phong trào thi đua, tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Đồng chí đề nghị các đơn vị thành viên Khối tập trung nguồn lực, đội ngũ cán bộ xây dựng thể chế nhất là các văn bản quy phạm pháp luật được giao quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 đúng thời hạn đảm bảo chất lượng. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng, Luật Thi đua, khen thưởng 2022 và các văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành về thi đua, khen thưởng; dành thời lượng xứng đáng cho việc giới thiệu và lan tỏa các điển hình tiến tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua. Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan phục vụ chức năng, nhiệm vụ được giao. Kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực thi công vụ làm công tác thi đua, khen thưởng.... Phương Thanh  

Hậu Giang: Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ hộ nghèo

BTĐKT - Từ ngày 2/8 - 3/8, Đoàn Giám sát của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Phòng III và thành viên đoàn đã làm việc với Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, giám sát việc thực hiện phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025 tại tỉnh Hậu Giang. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng III phát biểu tại buổi làm việc với Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hậu Giang Tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát tại UBND tỉnh, có các đồng chí: Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; Nguyễn Hoàng Thoại, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phạm Vương Huyền, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh Hậu Giang. Theo báo cáo của UBND tỉnh Hậu Giang, thời gian qua, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng tình của nhân dân. Từ đó, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo. Tiêu biểu là: Hội Nông dân tỉnh phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch”, phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Hậu Giang đoàn kết, nhân ái, tự tin, năng động” và “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; Hội Cựu chiến binh tỉnh với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tích cực triển khai vận động quỹ “Vì người nghèo”, phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”. Các phong trào thi đua do các cơ quan, đơn vị phát động đều có tiêu chí cụ thể rõ ràng, nội dung thi đua phù hợp, sát thực tiễn đã huy động các tập thể, cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp, hợp tác xã có những việc làm thiết thực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, của cải vật chất để hỗ trợ, giúp đỡ địa phương, cơ sở, cộng đồng và các hộ gia đình nghèo giảm nghèo và thoát nghèo bền vững. Bên cạnh việc kêu gọi, huy động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ nghèo đa chiều tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản: Chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, thông tin truyền thông, về nhà ở, về nước sạch và vệ sinh môi trường, cho vay tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động... Các chính sách được ban hành đồng bộ, kịp thời, có tính thực tiễn cao đã tạo điều kiện cho các địa phương triển khai thực hiện tốt các nguồn lực tại chỗ, phân bổ nguồn kinh phí hợp lý hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo theo kế hoạch đặt ra. Đồng chí Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Giám sát Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phong trào thi đua đã thực sự tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa trong toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Toàn tỉnh hiện còn 9.736 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,84% và 7.426 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,69%. Ước thực hiện năm 2023 giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1%, đạt 100% so với Nghị quyết đề ra; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số so với tổng số hộ dân tộc thiểu số giảm trên 2% đạt mục tiêu đề ra. Toàn tỉnh đã cung cấp tín dụng ưu đãi cho 17.100 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi, với số tiền cho vay 585.153 triệu đồng; có trên 202.378 người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn và người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được cấp thẻ bảo hiểm y tế, với kinh phí thực hiện trên 142.551 triệu đồng; đã đào tạo nghề cho 2.780 lao động thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, với kinh phí thực hiện 5.150 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 1.594 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, với số tiền gần 66.194 triệu đồng; hỗ trợ tiền điện cho 28.676 lượt hộ nghèo, kinh phí thực hiện trên 13.998 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn cho 2.248 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội, người có công và thân nhân người có công với cách mạng trong vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19, kinh phí thực hiện trên 1.851 triệu đồng… Phong trào thi đua bước đầu đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội luôn ổn định, đời sống vật chất và mức thu nhập của nhân dân trên địa bàn tỉnh được nâng lên rõ rệt. Nhờ các cơ chế, chính sách được triển khai đồng bộ, kịp thời cùng sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng đã giúp người nghèo từng bước được hỗ trợ, ổn định sản xuất, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vươn lên thoát nghèo bền vững. Để kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, từ năm 2021 đến nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 74 tập thể và 83 cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội; 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Bên cạnh đó, căn cứ thành tích đạt được trong phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền quy định. Đoàn Giám sát làm việc tại huyện Vị Thủy Thay mặt Đoàn Giám sát, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Phòng III, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận, đánh giá cao Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của tỉnh đã chủ động tham mưu và phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho UBND tỉnh ban hành đồng bộ các văn bản triển khai thực hiện phong trào thi đua vì người nghèo, huy động sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị các cấp. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay được đánh giá, tổng kết, nhân rộng tại địa phương, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1% theo Nghị quyết của tỉnh đề ra. Đoàn Giám sát đề nghị thời gian tới, Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thực hiện thường xuyên, liên tục công tác truyền thông về công tác giảm nghèo, nhằm lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân; tập huấn nâng cao năng lực của các cấp, các ngành, đoàn thể trong quá trình thực hiện; tiếp tục quan tâm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế gia đình; chăm lo, hỗ trợ về nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Đồng thời, tích cực chuẩn bị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, hộ gia đình, cá nhân, đặc biệt là nông dân, người lao động trực tiếp. Đoàn Giám sát và đại diện các cấp, các ngành, đoàn thể tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Hậu Giang đã cùng nhau trao đổi ý kiến, đề xuất, kiến nghị nêu các vướng mắc và giải pháp thực hiện về công tác thi đua, khen thưởng nói chung và phong trào thi đua vì người nghèo nói riêng… Đoàn khảo sát mô hình vay vốn chăn nuôi bò xóa nghèo của gia đình bà Võ Thị Lợi, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy Trong chương trình công tác, Đoàn Giám sát đã khảo sát mô hình vay vốn chăn nuôi bò xóa nghèo của gia đình bà Võ Thị Lợi, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy; mô hình trồng trầu của ông Nguyễn Văn Đời, Giám đốc HTX Trầu Vàng, ấp 5, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy. Nguyệt Hà

Ninh Bình phấn đấu đến hết 2025 số hộ nghèo của tỉnh giảm bình quân 1.610 hộ/năm

BTĐKT - Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, công tác giảm nghèo tại Ninh Bình đã có nhiều chuyển biến. Tỷ lệ nghèo đa chiều  toàn tỉnh là 5,17%, trong đó: Tổng số hộ nghèo: 7.438 hộ, tỷ lệ 2,36%; tổng số hộ cận nghèo: 8.829 hộ, tỷ lệ 2,81%. Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, công tác giảm nghèo luôn được tỉnh Ninh Bình quan tâm thực hiện đạt kết quả tốt. Tỉnh đã có nhiều chính sách cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản. Năm 2022, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho gần 540,8 nghìn đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh, sinh viên và hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Công tác bảo trợ xã hội và đền ơn đáp nghĩa cũng được thường xuyên quan tâm thực hiện. Các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đã động viên thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội... với tổng số kinh phí 97.984,3 triệu đồng. Thực hiện tín dụng chính sách xã hội hỗ trợ giảm nghèo, năm 2021, tỉnh đã giải quyết cho 600 lượt hộ nghèo, 1.300 lượt hộ cận nghèo và 2.300 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất với tổng kinh phí 227,3 tỷ đồng. Năm 2022, giải quyết cho 4.915 lượt đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, với tổng kinh phí là 293 tỷ đồng; giải quyết cho 12.400 hộ được vay vốn xây dựng nước sạch và vệ sinh môi trường với tổng kinh phí 248 tỷ đồng; 170 hộ được vay vốn nhà ở xã hội với tổng kinh phí 70 tỷ đồng; 2.270 lượt học sinh, sinh viên được vay vốn với tổng kinh phí 53,4 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội đã triển khai thông suốt hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đặc biệt, các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội đã được triển khai rất kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy hiệu quả cao, góp phần tích cực vào sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương sau đại dịch. Kết quả đầu tư tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thu hút và tạo việc làm cho gần 10 ngàn lao động; giúp cho trên 2.400 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, mua máy móc thiết bị học tập trực tuyến, không để học sinh, sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính; xây dựng cải tạo trên 25 ngàn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ xây dựng trên 160 ngôi nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách... Đến hết năm 2025, tỉnh Ninh Bình phấn đấu số hộ nghèo của tỉnh giảm bình quân 1.610 hộ/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022 – 2025. Phấn đấu trên 80% người có khả năng và nhu cầu lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện, thành phố tham gia Chương trình được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, tăng thu nhập. 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo; lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện các chương trình giảm nghèo. Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, tỉnh sẽ tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, phối hợp thực hiện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến về tiếp cận nghèo đa chiều, về mục tiêu giảm nghèo bền vững với phương pháp và cách làm phù hợp, tạo sự đồng thuận, chung tay của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và giai đoạn 2021 - 2025 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của Chính phủ; xây dựng đội ngũ rà soát viên có chất lượng để tổ chức thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo kết quả chính xác, đúng thực trạng; thực hiện phương pháp quản lý hồ sơ hộ nghèo, hộ cận nghèo hợp lý, khoa học làm cơ sở đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp theo từng nhóm hộ nghèo, từng khu vực; có biện pháp quyết liệt, cương quyết đối với các hộ có đủ điều kiện tổ chức sản xuất, học tập, lao động nhưng có tư tưởng trông chờ thụ hưởng chính sách; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác giảm nghèo bền vững; tổ chức triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, chính sách giảm nghèo thường xuyên, tín dụng chính sách xã hội hỗ trợ giảm nghèo… Thu Hiền

Nhân rộng mô hình, sáng kiến tiêu biểu trong công nhân, lao động

BTĐKT - Chiều 23/7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, sáng kiến tiêu biểu trong công nhân, lao động với chủ đề "Tự hào trí tuệ Việt Nam". Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì tọa đàm. Dự tọa đàm có 167 đoàn viên công nhân, lao động ưu tú xuất sắc đạt giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV, năm 2023. Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì tọa đàm. Tọa đàm diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023), chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Phó Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Toản cho biết: Thời gian qua, bên cạnh các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ phát động, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã phát động và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với đặc thù của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo đã được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng loại hình ngành, nghề, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động tích cực hưởng ứng, tham gia. Từ phong trào thi đua, đã có hàng trăm nghìn đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ mới vào sản xuất, kinh doanh, công tác, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, hạ giá thành sản phẩm, giữ vững thương hiệu hàng Việt Nam để cạnh tranh ngay trên thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường thế giới. Quang cảnh tọa đàm Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh là đỉnh cao của phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo, là phần thưởng cao quý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm tôn vinh những công nhân, lao động tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo. Trên cơ sở 203 hồ sơ giới thiệu của Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, Hội đồng xét chọn Tổng Liên đoàn đã thẩm định, đánh giá kỹ lưỡng, công phu, cẩn trọng, khách quan để chọn và quyết định trao thưởng cho 167 công nhân, lao động tiêu biểu với 808 đề tài, sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật có tổng giá trị làm lợi 2.787 tỷ đồng. Đã có 132 lượt cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn; có đồng chí trong 5 năm đã thực hiện 32 sáng kiến, mang lại giá trị làm lợi trên 500 tỷ đồng; có những đồng chí được tặng thưởng 3 Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn; một số đồng chí đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều phần thưởng cao quý khác. Tại tọa đàm, các đoàn viên công đoàn ưu tú đã chia sẻ về tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ trong lao động, sản xuất; phát huy tinh thần nghiên cứu, học tập, ứng dụng khoa học, công nghệ, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại 4.0; sự nỗ lực, phấn đấu vượt khó, sáng tạo trong từng vị trí công việc cụ thể; sự tham gia hưởng ứng chủ động, tích cực các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn và doanh nghiệp phát động; động lực, nỗ lực vượt khó để xây dựng ý tưởng, sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Các đại biểu cũng trao đổi về vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở và chủ doanh nghiệp trong việc phát huy sáng kiến, triển khai ý tưởng sáng tạo, ứng dụng sáng kiến; kết quả và sự lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, hỗ trợ đồng nghiệp tại các đơn vị, doanh nghiệp; sức lan tỏa phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo thông qua tổ chức các giải thưởng tôn vinh công nhân, lao động… Phương Thanh

Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi phía Bắc: Lan tỏa tinh thần thi đua, nhân lên điển hình tiên tiến

Sáng 14/7, tại tỉnh Lào Cai, Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc gồm các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023. Quang cảnh hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh trong cụm thi đua. Về phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường phát biểu tại hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các tỉnh trong Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, phong phú trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, cổ vũ, động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các tỉnh tích cực tham gia, phát huy nội lực, sáng tạo, chủ động đổi mới cách nghĩ, cách làm, nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động, sản xuất và công tác để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, đảm bảo an sinh xã hội. Kinh tế - xã hội của các tỉnh trong cụm những tháng đầu năm có nhiều khởi sắc và chuyển biến tích cực. Đời sống vật, chất tinh thần của Nhân dân từ đô thị đến vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện và nâng lên. Đại biểu các tỉnh dự hội nghị. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Hội nghị là dịp để các tỉnh trong cụm đánh giá những kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua; nhận diện rõ những tồn tại, hạn chế và chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm, đề ra giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế từng tỉnh, từ đó khơi dậy, lan tỏa tinh thần thi đua, nhân lên điển hình tiên tiến và phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Hội nghị đánh giá: Phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023 của 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng rất lớn sau đại dịch Covid-19, cũng như tác động từ cuộc chiến tranh Nga - Ukraina và nhiều yếu tố không thuận lợi khác. Nhưng với sự đồng thuận và quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành, sự nỗ lực của các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, phong trào thi đua, công tác khen thưởng của 7 tỉnh đã có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả trên các tất cả các lĩnh vực, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng... Các đồng chí chủ trì hội nghị. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của các tỉnh trong cụm thi đua cụ thể như sau: Điện Biên 7,06%, Lai Châu 6,32%, Lạng Sơn 5,32%, Lào Cai 4,65%, Cao Bằng 3,29%, Sơn La 2,1%, Hà Giang 1,18%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn của các tỉnh trong cụm 6 tháng đầu năm 2023 đạt 19.325,2 tỷ đồng. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được đẩy mạnh; công tác giáo dục - đào tạo, giảm nghèo đạt kết quả tích cực, đã giải quyết việc làm mới cho 56.720 lao động. Công tác cải cách hành chính được các tỉnh quan tâm, chỉ đạo, tập trung thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đẩy mạnh và nhân rộng hiệu quả hoạt động của mô hình “Một cửa điện tử” trong giải quyết thủ tục hành chính. Đại biểu tỉnh Lào Cai dự hội nghị. Trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" đến hết tháng 6, cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc có 332 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm tỷ lệ 31,17% tổng số xã), 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm tỷ lệ 8,13% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới), 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (chiếm tỷ lệ 7,4% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và bằng 0,6% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới); 6/51 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 11,76%).   Các tỉnh tích cực đẩy mạnh thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhiều kinh nghiệm, đề xuất được đưa ra tại hội nghị. Ghi nhận những thành tích nổi bật trên trong 6 tháng đầu năm 2023, Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc Lập, Huân chương Lao động cho 9 tập thể và cá nhân; Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ khen thưởng 120 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; UBND các tỉnh trong cụm khen thưởng 3.541 tập thể và 6.324 cá nhân. Đại biểu thảo luận tại hội nghị. Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức các đợt thi đua chuyên đề, thi đua đột xuất để thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; công tác tham mưu tổ chức xét tặng các danh hiệu thi đua... Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Hội nghị thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với chỉnh đốn Đảng để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương và quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp... Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá cao và biểu dương những thành tích Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Phó Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phan Văn Hùng phát biểu tại hội nghị. Đồng thời đề nghị các tỉnh trong cụm căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để đẩy mạnh các phong trào thi đua sao cho thiết thực, trong đó hướng phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề khó khăn cần tập trung giải quyết. Tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động và phối hợp với các cơ quan, ban ngành làm tốt công tác tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, sáng tạo, gương “Người tốt, việc tốt” để giáo dục, nêu gương, tạo sự lan tỏa, truyền cảm hứng trong cộng đồng, xã hội. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Theo baolaocai.vn

Quỹ Tín dụng nhân dân Yên Minh: Đơn vị dẫn đầu phong trào phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên

BTĐKT - Nhắc đến Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Yên Minh (thành phố Phổ Yên) là nhắc tới một điểm sáng phát triển của hệ thống Quỹ TDND trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sau chưa đầy 15 năm hoạt động, Quỹ đã không ngừng khẳng định uy tín, chất lượng, đạt được những thành tựu rất đỗi tự hào, nằm trong Top 76 quỹ tín dụng tiêu biểu toàn quốc, Top 30 doanh nghiệp xuất sắc nhất tỉnh Thái Nguyên; được vinh danh và tặng Cúp “Quỹ Tín dụng tăng trưởng bền vững và có chất lượng dịch vụ tốt nhất Việt Nam”. Một điểm nhấn đáng chú ý trong hoạt động của Quỹ TDND Yên Minh là luôn quan tâm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo hoạt động hệ thống an toàn, hiệu quả. Hội đồng quản trị Quỹ đã chỉ đạo thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng các văn bản chỉ đạo của ngành ngân hàng, Bộ Tài chính, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; điều hành quản lý chuyên môn, nghiệp vụ đúng quy định, chú trọng về chuyên môn nghiệp vụ phát sinh hàng ngày, đảm bảo tỷ lệ an toàn trong hoạt động kinh doanh; chấp hành nghiêm chỉnh chế độ, quy định báo cáo, thực hiện tốt chế độ kế toán, tín dụng, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn… Cùng với đó, Quỹ luôn đi tiên phong trong ứng dụng công nghệ mới, hội nhập, liên kết thanh toán với tất cả các ngân hàng để thực hiện thanh toán liên ngân hàng không dùng tiền mặt... Tất cả những yếu tố đó đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng vị thế thương hiệu của Quỹ TDND Yên Minh. Nói về kết quả hoạt động và những bước tiến vượt bậc của Quỹ, Chủ tịch HĐQT Tạ Trung Bình tự hào chia sẻ: “Từ 39 thành viên ban đầu khi mới hoạt động, đến nay Quỹ đã có gần 2.000 thành viên, là đơn vị kinh tế tập thể hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có số lượng thành viên đông nhất, hoạt động trên 4 địa bàn phường, xã có dân số gần 60 nghìn người. Nguồn vốn Quỹ từ hơn 300 triệu đồng trong buổi đầu thành lập nay đã tăng lên trên 500 lần, kịp thời hỗ trợ cho vay vốn, tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế, xã hội sâu rộng; góp phần tích cực xóa đói, giảm nghèo, làm giàu cho các gia đình thành viên; đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, đô thị mới, hạn chế hoạt động tín dụng đen, góp phần giữ gìn an ninh chính trị trên địa bàn. Trong ba năm trở lại đây, đại dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, song Quỹ vẫn tồn tại, trụ vững và có bước phát triển thần kỳ, các chỉ tiêu đều tăng cao. Năm 2022, Quỹ đã làm mới mình với việc đầu tư năng lượng mặt trời áp mái, vừa tiết kiệm chi phí, vừa chủ động đáp ứng yêu cầu hoạt động của đơn vị trong tình hình mới”.   Qũy TDND Yên Minh được nhận các giải thưởng khi tham gia thi đấu các môn thể thao tại buổi gặp mặt giao lưu 4 quỹ tín dụng Đáng quý hơn, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quỹ Tín dụng Yên Minh cũng luôn hướng về cộng đồng, xã hội, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, từ thiện trên địa bàn. Hằng năm, Quỹ TDND Yên Minh luôn chủ động dành một phần kinh phí ủng hộ 5 trường học và một trạm y tế trên địa bàn hoạt động, đồng thời hỗ trợ tham dự các hoạt động với các tổ chức chính trị - xã hội; thăm hỏi, tặng quà các gia đình, cá nhân thuộc đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các học sinh nghèo vượt khó. Mỗi năm đơn vị tặng 10 phần quà cho hội người cao tuổi để trao cho những cụ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ năm 2019 đến nay, mỗi năm Quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội bình quân trên 100 triệu đồng, riêng năm 2022 đóng góp trên 200 triệu đồng. Qũy TDND Yên Minh hỗ trợ kinh phí cho nhà trường mua thiết bị phục vụ cho giảng dạy Có thể khẳng định bằng sự hoạt động hiệu quả của mình, Quỹ TDND Yên Minh đã đóng góp nhiều giá trị tích cực, mang đến diện mạo mới cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố Phổ Yên nói riêng, tỉnh Thái Nguyên nói chung. Ghi nhận những thành tích, cống hiến của Quỹ TDND Yên Minh, các ngành, các cấp đã tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng xứng đáng. Quỹ đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2018; Liên minh HTX Việt Nam, UBND tỉnh Thái Nguyên tặng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen... Bước sang giai đoạn phát triển mới với hành trang là những thành tích vẻ vang đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, Quỹ TDND Yên Minh sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững và ngày càng tỏa sáng trong sự nghiệp kinh tế hợp tác, chung tay xây dựng và phát triển thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh. Bình Nguyên    

Hội LHPN huyện Yên Khánh (Ninh Bình): Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

BTĐKT - Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, phụ nữ Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) ngày càng thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo trong học tập, lao động, ghi nhiều dấu ấn quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những kết quả đáng tự hào ấy được khơi nguồn từ chính các phong trào thi đua yêu nước do các cấp Hội phụ nữ phát động. Các phong trào đã ngày càng thấm sâu vào mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ, tạo động lực thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cán bộ, hội viên phụ nữ thôn Khê Thượng (Yên Khánh) tích cực tham gia trồng hoa Bà Tống Thị Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Yên Khánh cho biết: Những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng được Hội tập trung, chú trọng, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua đi vào chiều sâu. Hội đã chủ động xây dựng các nội dung, chỉ tiêu, thang điểm cụ thể; khen toàn diện và chuyên đề, chú trọng những tập thể, cá nhân tiêu biểu cấp cơ sở, người lao động trực tiếp; khen thưởng đảm bảo công khai, dân chủ, đúng người, đúng việc, qua đó ghi nhận, động viên, cổ vũ chị em không ngừng phấn đấu, vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời lan tỏa phong trào thi đua trong các tầng lớp phụ nữ. Song song với đó, các cấp Hội sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, tổ chức hoạt động để đông đảo phụ nữ tham gia phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… Việc triển khai thực hiện phong trào phát động được gắn kết với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo chủ đề hằng năm, qua đó khích lệ các tầng lớp phụ nữ phát huy nội lực, sức sáng tạo, phấn đấu “làm theo” Bác, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam, thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ Hội phụ nữ Yên Khánh “Trung thành, vị tha, tận tụy, thủy chung”. Các cấp Hội cũng tích cực triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” góp phần xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh. Từ năm 2016 - 2022, các cấp Hội đã vận động hội viên phụ nữ đóng góp trên 80 tỷ đồng, trên 25.560 ngày công, hiến 200 ha đất để dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, tham gia xây dựng NTM... hỗ trợ xây dựng 10 mái ấm tình thương với tổng số tiền 550 triệu đồng. Các cấp Hội đã đăng ký và xây dựng 61 mô hình “Dân vận khéo” đạt kết quả tốt. “Điểm mới là Hội đã lựa chọn các mô hình phù hợp với điều kiện của địa phương và khả năng huy động nguồn lực của Hội để chỉ đạo như mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Nhà sạch, ngõ đẹp”, “Đường hoa, đường cây phụ nữ”, “Tuyến đường bích họa”... Các mô hình được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.” - bà Minh cho biết. Bên cạnh đó, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện tốt chính sách, pháp luật về gia đình, phụ nữ, trẻ em; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc, giáo dục con, phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, tai nạn thương tích trẻ em... Phối hợp tổ chức 325 buổi truyền thông thu hút trên 40.000 lượt người tham dự. 19/19 cơ sở Hội giúp đỡ 610 hộ gia đình đạt mới các tiêu chí “5 không, 3 sạch”; giúp 57 thanh, thiếu niên hư, có nguy cơ vi phạm pháp luật tiến bộ, được đưa ra khỏi danh sách quản lý. Đồng thời, Hội LHPN huyện chỉ đạo 100 cơ sở Hội rà soát, nắm tình hình phụ nữ, trẻ em gái khuyết tật. Toàn huyện có 2.006 phụ nữ, trẻ em khuyết tật, trong đó 65% được Hội giúp đỡ các điều kiện để nâng cao chất lượng cuộc sống. Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã trao tặng 1 suất học bổng “Cùng em đến trường” trị giá 4,5 triệu đồng cho em Nguyễn Duy Khánh xóm 7, xã Khánh Thủy; 19/19 đơn vị cơ sở Hội nhận giúp đỡ 39 cháu mồ côi với số tiền hỗ trợ ban đầu trị giá 37,5 triệu đồng, tặng 9.387 suất quà khuyến học trị giá trên 500 triệu đồng cho học sinh vượt khó học tốt. Đặc biệt, để hỗ trợ chị em phụ nữ phát triển kinh tế, 5 năm qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, giảm nghèo. Hội LHPN huyện phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ quay vòng hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh trong việc tín chấp vốn vay, hiện các cấp Hội đang quản lý 565 tỷ đồng cho 8.781 lượt phụ nữ vay, trong đó có trên 1.000 lượt phụ nữ nghèo đứng chủ vay. Hội cũng đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”; tư vấn hỗ trợ thành lập 1 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác. Các cơ sở Hội giúp đỡ gần 90 phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp hiệu quả. 100% cơ sở Hội, trên 90% chi hội phối hợp tổ chức 1.871 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 135.000 lượt hội viên phụ nữ. Các cấp Hội phối hợp tổ chức 33 lớp dạy nghề cho 1.335 hội viên phụ nữ, giới thiệu việc làm cho 2.080 người. Các cấp Hội vận động hội viên, phụ nữ giúp 705 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn nâng cao chất lượng cuộc sống với nhiều hình thức, trong đó có 312 hộ thoát nghèo. Ngoài ra, thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, các cấp Hội tích cực triển khai thực hiện khâu đột phá “ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”, thực hiện có hiệu quả phần mềm xử lý văn bản, phần mềm quản lý cán bộ, hội viên, từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, hội viên, đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời, đồng bộ, có hệ thống. Hội LHPN huyện thành lập 1 trang fanpage, 19/19 cơ sở Hội thành lập facebook của cấp Hội để tuyên truyền về các phong trào và hoạt động Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua đã khẳng định vai trò của người phụ nữ thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn mới. Để các phong trào thi đua yêu nước lan tỏa rộng khắp, thời gian tới, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho cán bộ, hội viên; thường xuyên đổi mới nội dung, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của xã hội... góp phần khẳng định và xây dựng hình ảnh người phụ nữ Yên Khánh“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngọc Hà    

Chuyển biến tích cực trong chuyển đổi số ở Thái Nguyên

BTĐKT - Xác định chuyển đổi số là hướng đi đúng, tạo động lực phát triển mới, hơn 2 năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã và đang triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số”. Tỉnh được đánh giá xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố trong cả nước về chuyển đổi số năm 2021 (tăng 4 bậc so với năm 2020). Đây chính là nền tảng vững chắc để tỉnh tiếp tục thực hiện phong trào thi đua này đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới. Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh Thái Nguyên Xây dựng Chính quyền số là một trong những mục tiêu quan trọng mà Thái Nguyên hướng tới. Tỉnh đang đã tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ... nhằm làm đổi mới căn bản hoạt động của bộ máy chính quyền, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước kết nối 4 cấp hành chính được duy trì ổn định, kết nối an toàn. Hệ thống đã kết nối thông suốt đến 100% các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên toàn tỉnh. Tỉnh cũng hoàn thành kết nối, giám sát mạng truyền số liệu chuyên dùng đối với 36 kênh cấp tỉnh, huyện và 100% kênh cấp xã. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị Nhà nước tăng cường sử dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản đi đến và điều hành của tỉnh. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có hơn 4 triệu văn bản điện tử được trao đổi giữa các đơn vị trên hệ thống, ước tính tiết kiệm khoảng hơn 15 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã cấp hơn 7.730 chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho các đơn vị, địa phương… Song song với đó, Thái Nguyên cũng đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ. Đến nay, Thái Nguyên đã thực hiện được 23/25 dịch vụ công thiết yếu. Trong đó có trên 1 triệu căn cước công dân gắn chíp được cấp, đạt tỷ lệ 99%; đã xác thực 97% người đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; cung cấp tích hợp 100% thủ tục hành chính toàn trình, gồm 760 thủ tục lên Cổng dịch vụ công quốc gia; hoàn thành tích hợp chức năng số hóa hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống ở cả 3 cấp. Ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương xây dựng đã được triển khai đến toàn bộ đảng viên tại 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, với 87% đảng viên đã cài đặt, đăng ký thành công. Về phát triển đô thị thông minh, Thái Nguyên đã triển khai thử nghiệm Trung tâm Điều hành thông minh (IOC). Ứng dụng công dân số “C-ThaiNguyen” ra đời đã phát huy hiệu quả vai trò là nền tảng kết nối giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người dân tham gia xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đối với kinh tế số, ước doanh thu kinh tế số trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 đạt khoảng 357 nghìn tỷ đồng. Số lượng doanh nghiệp số trên địa bàn tỉnh hiện nay là 324 doanh nghiệp. Thái Nguyên đang đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; triển khai hóa đơn điện tử và thuế điện tử; phát triển thương mại điện tử (sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Thái Nguyên đã có hơn 2.600 sản phẩm được cập nhật)... Trên trụ cột xã hội số, hiện nay, 100% các xã trên địa bàn tỉnh đã có tổ công nghệ số cộng đồng. Với mục tiêu thu hẹp khoảng cách số, đưa các dịch vụ số phục vụ cuộc sống tới người dân thông qua thiết bị di động, Thái Nguyên đã triển khai nền tảng xã hội số “Thai Nguyen ID”. Hiện ứng dụng này đạt 74.591 lượt cài đặt; 3.012 tài khoản eKYC, 623 hồ sơ việc làm… Điểm nổi bật trong phát triển xã hội số ở Thái Nguyên là triển khai mô hình Chợ 4.0 - chợ thanh toán không dùng tiền mặt. Sau hơn 1 năm triển khai, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 107 chợ 4.0. Đặc biệt, thực hiện chi trả chính sách xã hội, Thái Nguyên đã tạo tài khoản cho 95,38% số hộ nghèo, cận nghèo; 76,3% số người có công; 77,5% các đối tượng trợ giúp xã hội. Theo đó, tỉnh đã triển khai thí điểm chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng đang hưởng chính sách trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng trên toàn tỉnh. Hiện 100% các cơ sở khám, chữa bệnh của tỉnh đã tiếp nhận khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân có gắn chíp hoặc qua ứng dụng VNeID. Tỉnh cũng thực hiện số hóa 16 điểm di tích tại Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa, nâng cấp phần mềm 3D và tích hợp trên ứng dụng “C-ThaiNguyen”… Những kết quả và thành tựu bước đầu trong chuyển đổi số của Thái Nguyên sẽ là cơ hội để tạo ra những cú huých cho sự phát triển đột phá của tỉnh. Với khát vọng vươn xa hơn nữa, Thái Nguyên phấn đấu trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực trung du miền núi phía Bắc, với mục tiêu đến năm 2025 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Tùng Chi

Thủ tướng phát động phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, chúng ta phải chung sức, đồng lòng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tạo động lực, truyền cảm hứng để nhà nhà học tập, người người học tập, xã hội học tập, cả nước học tập, "chứng minh dân tộc ta, đất nước ta không thua kém bất cứ đất nước nào, dân tộc nào trên thế giới". Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự lễ phát động Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Sáng 10/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát động Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030". Chương trình phát động do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức. Sự kiện được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 điểm cầu tỉnh/thành phố trong cả nước. Cùng tham dự lễ phát động có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; GS. TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội. Tại 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Tại sự kiện, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng một số bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, các tỉnh, thành phố phát biểu hưởng ứng Phong trào thi đua. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng báo cáo về một số kết quả hoạt động xây dựng xã hội học tập và đề xuất các nội dung của Phong trào thi đua. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, dân tộc Việt Nam ta là một dân tộc cần cù, hiếu học và luôn có nghị lực vươn lên trong cuộc sống - Ảnh VGP/Nhật Bắc Hình thành mô hình xã hội học tập tới tận cấp xã Năm 2005, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010". Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" và Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030". Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc triển khai các Đề án này đã mang lại nhiều kết quả quan trọng. Mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên được củng cố và phát triển nhanh chóng về số lượng, đa dạng về mô hình, hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân. Hiện cả nước có 17.459 cơ sở giáo dục thường xuyên, trong đó có 71 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh; 619 trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên cấp huyện; 10.469 trung tâm học tập cộng đồng; 5.642 trung tâm ngoại ngữ-tin học; 658 cơ sở, trung tâm thực hiện giáo dục kỹ năng sống. Số lượng cơ sở giáo dục thường xuyên, tư thục tăng nhanh, đặc biệt là hệ thống trung tâm tin học, ngoại ngữ, đã hỗ trợ tích cực trong việc nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, giáo viên và mọi người dân theo hướng xã hội hoá. Trong 4 mục tiêu chính của Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" đã đạt được 2 mục tiêu lớn là "Xoá mù chữ và phổ cập giáo dục", "Học tập để hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn". Đến nay, 63/63 tỉnh/thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1, trong đó 46/63 tỉnh/thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. 63/63 tỉnh/thành phố đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1. Một kết quả quan trọng khi thực hiện Đề án là hình thành được mô hình xã hội học tập ở cấp xã. Trong khi các nước xây dựng xã hội học tập ở cấp thành phố trở lên thì Việt Nam đã tiếp cận tới cấp nhỏ hơn là cơ sở và tạo động lực, huy động được người dân tham gia học tập. Cách làm riêng này đã được UNESCO và các quốc gia công nhận. Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn cho thấy còn những hạn chế, rào cản xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam. Nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chưa đúng mức. Các hoạt động học tập suốt đời ở ngoài nhà trường chưa đa dạng, phong phú, điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn. Sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập còn hạn chế... Thủ tướng Phạm Minh Chính: Học tập, làm việc, cống hiến và hưởng thụ là nhu cầu tất yếu, khách quan của mỗi cá nhân - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Mọi công dân có trách nhiệm và quyền được học tập thường xuyên, học tập suốt đời Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, học tập, làm việc, cống hiến và hưởng thụ là nhu cầu tất yếu, khách quan của mỗi cá nhân trong quá trình phát triển xã hội. Mọi công dân có trách nhiệm và quyền được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân tốt, công dân số, công dân toàn cầu. Với ý nghĩa đó và nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), chúng ta cùng nhau phát động phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030". Đây là phong trào quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và hành động về xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy việc học tập suốt đời cho mọi người dân. Theo Thủ tướng, dân tộc Việt Nam ta là một dân tộc cần cù, hiếu học và luôn có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Truyền thống đó có từ thời xa xưa, tiêu biểu là tư tưởng tự học, tự lập, học tập suốt đời của thầy giáo Chu Văn An, tấm gương mẫu mực về tôn sư trọng đạo. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu-người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, từng căn dặn: "… Muốn biết thì phải thi đua học. Học không bao giờ cùng. Học mãi để tiến bộ mãi. Càng tiến bộ, càng thấy càng phải học thêm". Và chính Người cũng là một tấm gương vĩ đại, mẫu mực về tự học, tự rèn luyện, học tập suốt đời. Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nền giáo dục nước ta đã có những chuyển biến quan trọng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Phát huy truyền thống của dân tộc và thấm nhuần tư tưởng của Bác, đồng thời bám sát xu thế thời đại như UNESCO đã đề xướng "Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"; những năm qua, sự nghiệp "trồng người" đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Giáo dục và đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội và phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trên cả nước. Nền giáo dục nước ta đã có những chuyển biến quan trọng; mạng lưới giáo dục được mở rộng trên khắp mọi miền đất nước, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc ít người; nhiều điểm yếu về giáo dục đã được khắc phục; có nhiều loại hình đào tạo phong phú, đa dạng, phù hợp, mang lại cơ hội học tập cho người dân ở mọi lứa tuổi. Vai trò các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và của xã hội, nhất là Hội Khuyến học được tăng cường, góp phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Ý thức học tập suốt đời đã và đang thấm nhuần vào từng gia đình, từng dòng họ, từng khu dân cư, từng cơ sở đào tạo, từng vùng, miền... Nhiều phong trào dòng họ, làng, xã thi đua học tập được khôi phục và phát triển mạnh. Nhiều nơi đã xây dựng và duy trì có hiệu quả "Quỹ Khuyến học", có các hình thức tuyên dương, động viên, khen thưởng tinh thần học tập-một nét đẹp văn hóa, tạo nên phong trào to lớn, có sức lan tỏa rộng rãi. Đã xuất hiện nhiều phong trào học tập ngoại ngữ, khiêu vũ của người cao tuổi ở thành phố; học kỹ năng trồng trọt, chăn nuôi ở nông thôn; lớp học trên ghe, thuyền cho các cháu làng chài miền sông nước; lớp học tiếng Việt cho người dân tộc thiểu số; lớp học tiếng Anh ở vùng cao do các thầy cô giáo dưới xuôi giảng dạy thông qua các phương tiện nghe nhìn; lớp học tình thương dành cho các cháu mồ côi, khuyết tật… Có nhiều làng trở thành hiện tượng xã hội như làng hội họa, làng của những nông dân chơi vĩ cầm, làng của những chị em quê lúa chơi kèn Tây, làng của văn hóa đọc, làng của chị em học và chơi bóng đá... Có những tấm gương cao niên nhiều năm liền kiên trì quyên góp sách, xây dựng thư viện, cổ vũ phòng trào đọc sách ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng khó khăn. Đặc biệt là phong trào học tập từ xa thông qua Internet thời kỳ dịch COVID-19.  Thủ tướng nhắc tới nhiều tấm gương người khuyết tật, điển hình như thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, bằng nghị lực phi thường đã vượt qua số phận để đóng góp cho cộng đồng và xã hội; nhiều người cao tuổi trên 60, 70 tuổi vẫn hằng ngày cắp sách đến trường; thậm chí có những cụ 80, 90 tuổi, vượt qua cả tuổi tác để hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, lấy bằng đại học, thạc sĩ để thỏa ước mơ của cuộc đời mà tuổi trẻ không có điều kiện thực hiện. Thủ tướng nhấn mạnh: Đây thực sự là những mô hình mới, những tấm gương sáng về tinh thần học không bao giờ muộn, "học, học nữa, học mãi"; "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng sự tổ chức, đoàn thể, phục vụ Tổ quốc, dân tộc và nhân loại", góp phần để đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau gần 40 năm đổi mới. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà các cấp, các ngành, các địa phương đã đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đặc biệt là vai trò quan trọng của ngành giáo dục và Hội Khuyến học Việt Nam. Học tập để đưa đất nước sánh vai cường quốc năm châu Theo Thủ tướng, chúng ta đang sống trong một thế giới không ngừng biến đổi nhanh chóng, kỷ nguyên toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đòi hỏi tri thức, hiểu biết, kỹ năng, tay nghề và khả năng thích ứng cao. Vì thế, vai trò của học tập, rèn luyện, tự trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ đặc biệt quan trọng. Lời căn dặn của Bác Hồ "Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi" đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Thực tế đã chứng minh, không có quốc gia phát triển nào mà không bắt đầu từ giáo dục. Xu hướng học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập đã được chú trọng triển khai ở nhiều nước như Mỹ, Canada, Australia, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Israel… Đến nay đã có hơn 1.000 thành phố trên thế giới tham gia  vào các sáng kiến "thành phố giáo dục, thành phố học tập". Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh báo cáo đề dẫn tại Lễ phát động - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, bảo đảm mọi người dân đều bình đẳng trong học tập, Thủ tướng đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là Chỉ thị số 11 ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị, Kết luận số 49 ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 29 ngày 4/11/2013 của Trung ương... Xây dựng hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại, công bằng, hội nhập, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức xã hội và của từng người dân về vai trò của xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời. Cùng với đó, cần rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về xây dựng xã hội học tập theo hướng đa dạng hóa, gắn học với hành, tài với đức, phù hợp với các đối tượng, từng địa phương thông qua các mô hình mới, các làm hay. Đẩy mạnh hoạt động của các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa cơ sở. Hỗ trợ các trung tâm học tập cộng đồng, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả những ai có nhu cầu học tập đều được thỏa mãn. Hỗ trợ những người yếu thế, hết tuổi lao động, người nội trợ, người khuyết tật có điều kiện thuận lợi để học tập suốt đời. Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Thủ tướng đề nghị, cần huy động sự chung tay đóng góp của toàn xã hội để tạo sức mạnh tổng hợp cả về nguồn lực, về vật chất, ý chí và quyết tâm, tạo đột phá trong phát triển xã hội học tập. Khuyến khích phát triển bình đẳng, theo quy định của pháp luật đối với các loại hình đào tạo, không phân biệt giữa công lập với ngoài công lập, liên doanh, liên kết. Tập trung củng cố hệ thống thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa; hình thành các thư viện cố định và di động ở từng khối xóm, khu phố; khuyến khích văn hóa đọc ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp nhân dân. Phát triển các trung tâm học tập cộng đồng, hệ thống giáo dục thường xuyên. Xóa các vùng thiếu điện, thiếu sóng viễn thông, tạo điều kiện cho mọi người, mọi nhà tiếp cận Internet và các thành tựu công nghệ mới. Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, xây dựng và phát huy hiệu quả vai trò của các quỹ, hương ước, quy ước trong dòng họ, cộng đồng, cơ quan, đơn vị để đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời. Thực hiện tốt Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030". Có hình thức khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả, lan tỏa tấm gương sáng đến mọi người. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền về phong trào và điển hình tiêu biểu, tạo động lực, truyền cảm hứng, phổ biến những mô hình hay, cách làm hiệu quả; tạo sự lan tỏa trong xã hội để khích lệ tinh thần nhà nhà học tập, người người học tập, thôn học tập, xã học tập, huyện học tập, tỉnh học tập, cả nước học tập. Khuyến khích, nhân rộng những tấm gương cần cù, kiên trì, say mê học tập, đổi mới sáng tạo. Coi trọng giá trị của tri thức, của hiểu biết, của nhân văn, nhân ái, vị tha, của giá trị tinh thần, sống có mục tiêu, lý tưởng. Bảo đảm tri thức phải đi cùng với văn hóa và đạo đức, góp phần xây dựng, phát triển và chấn hưng nền văn hóa Việt Nam; để cuộc sống có ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn. "Chúng ta phải chung sức, đồng lòng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tạo động lực, truyền cảm hứng để nhà nhà học tập, người người học tập, xã hội học tập,  cả nước học tập, học tập bất cứ nơi nào, khi nào có thể, học tập trong bất cứ lĩnh vực nào, học tập để hoàn thiện mình về "đức–trí -thể-mỹ", học tập để đổi mới sáng tạo, góp phần bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, học tập để không tự ti, không tự mãn, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu, để chứng minh dân tộc ta, đất nước ta không thua kém bất cứ đất nước nào, dân tộc nào trên thế giới", Thủ tướng nhấn mạnh. Thủ tướng lưu ý, cần đẩy mạnh hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng và phát triển xã hội học tập, ứng dụng công nghệ đào tạo mở, từ xa, xây dựng thành phố học tập; tiếp thu và phát triển những kiến thức mới trong các lĩnh vực khoa học công nghệ đang là xu thế của thế giới. Thủ tướng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ phát động Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị và kêu gọi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực tham gia, cùng chung tay, đóng góp, hưởng ứng hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. GS. TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã phát động Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030"; coi cuộc thi đua do Thủ tướng phát động là dấu ấn quan trọng, là động lực thúc đẩy toàn dân thi đua học tập nhằm nâng cao dân trí, bồi đắp tri thức để phát triển bền vững, đưa đất nước phát triển bằng tri thức và bằng sức sáng tạo của tất cả nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới. Nhiệt liệt chào đón và hưởng ứng lời phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Hội Khuyến học Việt Nam sẽ triển khai cụ thể và phát động thi đua trong toàn hệ thống Hội Khuyến học Việt Nam nhằm góp phần thực hiện tốt Phong trào thi đua này, đưa dân tộc Việt Nam thành "Dân tộc thông thái" như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Theo chinhphu.vn

Trang