Phong trào thi đua

Viettel đặt mục tiêu trở thành 1 trong 20 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới

TĐKT - Ngày 27/12, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019. Dự Đại hội, có: Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng cùng lãnh đạo Tập đoàn và các đại biểu nhấn nút đặt mục tiêu kiến tạo số cho các doanh nghiệp cùng phát triển 5 năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng đã được Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cụ thể hóa thành các chủ đề, chỉ tiêu thi đua riêng, với phương châm “cái gì tốt không tốt mãi” và “hôm nay tốt hơn và khác ngày hôm qua”, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Mỗi tập thể, mỗi cá nhân ở Viettel đã thực hiện phong trào thi đua với các cách làm sáng tạo, khác biệt. Mỗi phong trào thi đua đều gắn liền với kết quả đo đếm được, không khuếch trương, không hô khẩu hiệu. Các chủ đề, nội dung thi đua luôn được cụ thể hóa, ánh xạ vào văn hóa Viettel, luôn định hướng hành động và không ngừng đổi mới. Ở Viettel, không có những lời phát động, kêu gọi chung chung mà thi đua phải thấm sâu vào từng người, thi đua là công việc hàng ngày, nhưng hôm nay tốt hơn hôm qua, mới hơn ngày hôm qua. Các khối thi đua được chia nhỏ theo tính chất nhiệm vụ tương đồng, thi đua không chỉ theo diện rộng, bề ngang mà còn theo chiều dọc, ngành dọc, theo từng lĩnh vực công tác. Đặc biệt, Viettel đã lượng hóa tiêu chí đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào theo dõi kết quả thi đua đến từng tập thể, cá nhân làm cơ sở cho bình xét, tôn vinh, chính sách phúc lợi, quy hoạch, đào tạo cán bộ lâu dài. Qua phong trào thi đua, Viettel đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, giữ vững vị trí tập đoàn số một về viễn thông - công nghệ thông tin ở Việt Nam, là mô hình tiêu biểu tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu, là bài học sinh động trong đổi mới, hội nhập, công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Đến hết năm 2019, Viettel tăng trưởng 7,2% với tổng doanh thu ước đạt 251,3 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 39,3 nghìn tỷ đồng, gấp nhiều lần đơn vị đứng tiếp sau. Viettel cũng là đơn vị đứng đầu về nộp ngân sách nhà nước và có năng suất lao động cao. Bên cạnh đó, về hạ tầng, Viettel đã phủ cáp quang đến 95% các xã tại Việt Nam và dựng 170.473 trạm phát sóng di động tại 11 quốc gia trên toàn cầu. Tập đoàn đã có 4 đường trục Bắc Nam, 1 đường trục Đông Dương và 6 hướng kết nối quốc tế cả trên biển lẫn đất liền với chiều dài 500.000 km cáp quang, đủ quấn 12 vòng quanh trái đất. Đây là hạ tầng, nền tảng quan trọng phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Tại Đại hội, Tập đoàn Viettel đã phát động thông điệp thi đua 2019 - 2024 là “Kiến tạo xã hội số”, với khẩu hiệu “Thần tốc hơn - Quyết liệt hơn - Thành công hơn”. Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu tại Đại hội. Theo đó, Viettel đặt ra 5 mục tiêu: Tiếp tục giữ vững, nâng tầm vị trí Tập đoàn kinh tế số 1 của quốc gia, duy trì tốc độ tăng trưởng từ 10%/năm trở lên, trong đó công nghiệp công nghệ cao đóng góp 50% tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận. Nâng cao hiệu quả đầu tư quốc tế để trở thành Tập đoàn toàn cầu nằm trong 20 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới. Phát triển chiến lược nghiên cứu, sản xuất thiết bị, hiện thực hóa xây dựng Tổ hợp công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp quốc phòng. Tiên phong thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Nhanh chóng triển khai công nghệ 5G và các hạ tầng đáp ứng cơ hội phát triển trong cuộc CMCN 4.0; đẩy mạnh 3 ngành công nghiệp công nghệ cao gồm Công nghiệp điện tử viễn thông, Công nghiệp quốc phòng và Công nghiệp an ninh mạng. Xây dựng đạo đức và khát vọng Người Viettel, trở thành mẫu mực của con người mới, hội nhập quốc tế. Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel nói: “Trong giai đoạn phát triển lần thứ 4 với vai trò tiên phong kiến tạo xã hội số, Viettel sẽ không chỉ tính bài toán kinh doanh cho riêng mình, mà phải tạo nền tảng hệ sinh thái cho các doanh nghiệp khác cùng phát triển.”. Tại Đại hội, Tập đoàn Viettel đã vinh danh 16 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trên toàn cầu với giải thưởng Viettel’s Stars năm 2019. 8 cá nhân và 8 tập thể xuất sắc được tôn vinh lần này đều là những tấm gương về đổi mới sáng tạo, tiên phong trong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, tạo ra những sản phẩm dịch vụ khác biệt, đem lại đột phá về năng lực cạnh tranh cốt lõi cũng như tăng trưởng ở các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Viettel. Phương Thanh

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thi đua thực hiện phương châm “Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả”

TĐKT - Với phương châm “Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả”, năm 2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ - TBXH)  đã thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao gắn với nhiệu vụ chung của đất nước. Hoàn thành 100% các đề án, nhiệm vụ được giao Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Lê Tấn Dũng cho biết, năm 2019, ngành LĐ-TBXH hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội giao với chất lượng được nâng lên rõ rệt: Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị khoảng 3,12%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 24%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1,3% so với cuối năm 2018, riêng các huyện nghèo giảm gần 5%. Toàn cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2020 Hoàn thành 100% các đề án, nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Bộ luật lao động với nhiều điểm mới và thay đổi nhằm bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của cả người lao động và người sử dụng lao động; thực hiện đúng chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phù hợp hơn với các cam kết, thông lệ quốc tế về lao động. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành đều đạt và vượt kế hoạch, có bước tiến so với năm 2018. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đột phá phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Tổ chức thành công các hội nghị triển khai công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trong và ngoài nước; Diễn đàn "Nâng tầm kỹ năng lao động Việt nam". Gắn kết hiệu quả giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; đặt hàng đào tạo tạo nghề, đào tạo thí điểm theo Chương trình chuyển giao từ Đức và Úc; đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Xây dựng các chuẩn đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo. Tham gia Kỳ thi tay nghề thế giới đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. Chất lượng đào tạo nghề được cải thiện, góp phần làm tăng chỉ số chất lượng đào tạo nghề nghiệp năm 2019 của Việt Nam lên 13 bậc. Thứ trưởng Bộ LĐ- TBXH Lê Tấn Dũng Đặc biệt, tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường lao động; tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo nhu cầu thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động trên thị trường. Triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động trong độ tuổi thanh niên, lao động là người khuyết tật, lao động nông thôn, lao động di cư, lao động là người dân tộc thiểu số, phụ nữ... Nâng cao năng lực hoạt động của các Trung tâm dịch vụ việc làm; tổ chức sàn giao dịch, chợ việc làm với tần suất tăng và hình thức tổ chức đa dạng, phong phú. Duy trì và phát triển thị trường lao động ngoài nước; mở nhiều thị trường mới, tiềm năng ở khu vực châu Âu, ký Bản ghi nhớ về phái cử lao động kỹ năng đặc định sang Nhật Bản. Thực hiện các chính sách hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tăng cường tuyển dụng, đào tạo, tạo nguồn lao động từ khu vực Tây Nam Bộ. Cụ thể: Ước cả năm, tạo việc làm cho trên 1,655 triệu người, đạt 103,5% kế hoạch, bằng 100,4% so với thực hiện năm 2018, trong đó: Tạo việc làm trong nước khoảng 1,508 triệu người; đưa trên 147 nghìn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Năm 2019, Bộ LĐ-TBXH cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Tiếp tục các giải pháp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Đạt nhiều kết quả tích cực  Theo Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, triển khai các giải pháp mở rộng, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đến nay cả nước có trên 15,7 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm khoảng 32,5% lực lượng lao động trong độ tuổi (trong đó tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt trên 545 nghìn người, hoàn thành trước 2 năm so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết 28-NQ/TW); trên 13,3 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm trên 27% lực lượng lao động trong độ tuổi. Năm 2019, Bộ LĐ-TBXH trình Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; chỉ đạo các địa phương thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công. Tiếp tục giải quyết hồ sơ tồn đọng với phạm vi mở rộng hơn, theo báo cáo của 49 tỉnh/thành phố có hồ sơ tồn đọng, đến nay có 8 địa phương đã giải quyết xong và 14 tỉnh không có tồn đọng. Thực hiện tốt hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ và người có công; tổ chức thành công lễ gặp mặt, tuyên dương 500 thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc, đại diện cho 12 nghìn thương binh nặng trong cả nước; lễ trao bằng Tổ quốc ghi công đến 72 thân nhân liệt sĩ, đại diện cho 468 thân nhân gia đình liệt sĩ của cả nước tại thành phố Vĩnh Long. Vận hành Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Tiếp tục phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai việc hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở. Ước đến cuối năm 99,5% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; 99% xã/phường/thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công. Phối hợp, tham gia xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Công ước của Liên hiệp quốc về quyền trẻ em. Chỉ đạo các địa phương bảo đảm cho mọi trẻ em được đón Tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm như: Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em; Chương trình "Mùa Xuân cho em" lần thứ 12; Tết Trung thu cho trẻ em. Chú trọng triển khai các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; giảm tai nạn, thương tích ở trẻ em. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tích cực huy động nguồn lực từ cộng đồng, xã hội để trợ giúp cho trẻ em, trong năm Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt nam đã vận động được 188,2 tỷ đồng, thực hiện hỗ trợ cho 128.007 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng kinh phí hỗ trợ trên 113 tỷ đồng. Đến nay có 70% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp dưới các hình thức; 55% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em. Hơn hết, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đạt được nhiều kết quả tích cực; vai trò và địa vị của phụ nữ được cải thiện, nâng lên rõ rệt; tỷ lệ nữ lãnh đạo trong các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cấp ủy, chính quyền địa phương tăng lên; ngày càng có nhiều gương mặt nữ doanh nhân và nữ giám đốc điều hành tiêu biểu của Việt Nam được các Diễn đàn kinh tế thế giới ghi nhận và được tôn vinh là những Doanh nhân quyền lực nhất châu Á - Thái Bình Dương. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ, đặc biệt ở khu vực nông thôn được chú trọng. Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020, việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu đặt ra sẽ tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược 10 năm 2021 – 2030, Bộ LĐ - TBXH sẽ quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; quán triệt phương châm hành động của Chính phủ và tiếp tục phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả” với 5 trọng tâm chỉ đạo điều hành: Thứ nhất, tập trung cho công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống luật pháp về lao động, người có công và xã hội bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, khả thi và hội nhập quốc tế. Thứ hai, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với thị trường lao động; đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Thứ ba, tạo lập đầy đủ, đồng bộ các yếu tố và điều kiện cơ bản để thúc đẩy sự phát triển và hoạt động của thị trường lao động, bảo đảm đồng bộ với các loại thị trường khác trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thứ tư, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Thực hiện đầy đủ Công ước quốc tế về quyền trẻ em, Khuyến nghị của Ủy ban về quyền trẻ em của Liên hợp quốc. Cuối cùng là đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tốt hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội. Hồng Thiết

Phong trào thi đua Quyết thắng góp phần xây dựng bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia

TĐKT - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; phát huy truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 5 năm qua (2014 - 2019), phong trào thi đua Quyết thắng của Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108 được triển khai toàn diện với nhiều cách làm mới, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào đã động viên toàn thể cán bộ, nhân viên nỗ lực vượt khó, sáng tạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ, có nhiều chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc. Chất lượng chuyên môn của Bệnh viện không ngừng được nâng cao, có những tiến bộ vững chắc. Đội ngũ cán bộ của Bệnh viện ngày một vững vàng trưởng thành, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Hậu cần, tài chính lành mạnh. Chính trị ổn định, cán bộ, nhân viên đoàn kết, tin tưởng, phấn khởi, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 5 năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, trực tiếp là Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, phong trào thi đua Quyết thắng của Bệnh viện TWQĐ 108 đã đổi mới toàn diện, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó tập trung làm tốt các khâu đột phá: Về cơ cấu tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; về nâng cao chất lượng công tác huấn luyện đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, nhân viên; làm chủ khoa học kỹ thuật và các trang thiết bị y tế hiện đại; về công tác xây dựng nền nếp chính quy và chấp hành kỷ luật, thực hiện cải cách hành chính theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng 9001-2015. Khoa Hồi sức (Bệnh viện TWQĐ 108) thực hiện hồi sức ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não tại Việt Nam Phong trào thi đua Quyết thắng đã thúc đẩy mọi đơn vị, mọi cán bộ, nhân viên vượt khó, sáng tạo vươn lên, tận tuỵ với công việc, hết lòng vì người bệnh, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị; không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tích cực ứng dụng vào thực tế, nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị. Giai đoạn 2015 - 2019, Bệnh viện đã khám hơn 4,2 triệu lượt bệnh nhân; tiến hành cấp cứu 139 nghìn ca; phẫu thuật 141 nghìn ca, phẫu thuật loại đặc biệt 26 nghìn ca (chiếm 19%); truyền máu với tổng số hơn 32 triệu lít; xét nghiệm 72 triệu lượt. Đặc biệt, tỷ lệ bệnh nhân khỏi bệnh ra viện tăng dần hàng năm từ 74% đến 78%, với số lượng ngày điều trị khỏi trung bình được rút ngắn từ 10 ngày năm 2015 xuống còn 7 ngày năm 2019. Bệnh viện TWQĐ 108 cũng là cơ sở y tế đầu tiên trong Quân đội đạt chứng chỉ ISO: 9001- 2015 việc quản lý chất lượng khám, chữa bệnh. Bệnh viện đã triển khai 16 đề tài và dự án cấp quốc gia; 18 đề tài, đề án khoa học công nghệ cấp Bộ Quốc phòng, trong đó các công trình nghiên cứu khoa học của đội ngũ bác sĩ, nhà khoa học của Bệnh viện vô cùng giá trị, đạt được nhiều giải thưởng khoa học có uy tín trong nước và quốc tế, đóng góp to lớn cho nền y học cách mạng nước nhà. Cán bộ, nhân viên Trung tâm Đột quỵ não (Bệnh viện TWQĐ 108) luôn tận tâm, tận lực cứu chữa người bệnh Tiêu biểu như: Năm 2017, Trung tướng, GS.TS Thầy thuốc nhân dân Mai Hồng Bàng - Giám đốc Bệnh viện và 18 đồng chí đồng tác giả Cụm công trình “Nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị ung thư gan nguyên phát và một số bệnh lý tiêu hóa gan mật” đã được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Công trình “Nghiên cứu tối ưu hóa phương pháp cho việc chẩn đoán nhiễm trùng máu” và Công trình “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xác định vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết thường gặp và phát hiện gien kháng kháng sinh” thuộc nhóm nghiên cứu của Đại tá, PGS,TS Lê Hữu Song, Phó Giám đốc Bệnh viện đã được Hiệp hội Y khoa Việt Nam - Thụy Sỹ tặng giải thưởng Alexandre Yersin; Giải nhất Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ (VIFOTEC) và Giải thưởng WIPO của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới năm 2018. 5 năm qua, Bệnh viện cũng đã triển khai làm chủ 79 kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, trong đó nhiều kỹ thuật khó trên thế giới đã được các bác sĩ của Bệnh viện làm chủ. Điển hình như: Ca biến dạng cong vẹo phức tạp bẩm sinh 2 chi dưới (thường gọi Hoàng tử Ếch) chưa từng có trong y văn thế giới, phẫu thuật rất khó và rất phức tạp trên thế giới, đã được GS.TSKH Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện cùng với tập thể Khoa Chấn thương Chỉnh hình Tổng hợp, Viện Chấn thương Chỉnh hình của Bệnh viện phẫu thuật thành công, đem lại những bước đi bình thường cho người bệnh, mở ra hi vọng mới cho nhiều bệnh nhân có bệnh lý tương tự. Lãnh đạo Bệnh viện TWQĐ 108 luôn quan tâm, sát sao, nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh Cùng với đó, với chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học, 5 năm qua, Viện nghiên cứu Khoa học Y Dược Lâm sàng 108, đã hướng dẫn, nghiên cứu, tổ chức bảo vệ cho 93 nghiên cứu sinh; tổ chức tuyển sinh đầu vào cho 145 học viên nghiên cứu sinh và 68 học viên đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp 1 và chuyên khoa cấp 2 cả trong và ngoài quân đội bảo đảm chất lượng. Đồng thời, tổ chức gần 50 lớp huấn luyện, tập huấn toàn quân và nội bộ cho hơn 2000 cán bộ, bác sĩ… Ngoài ra, Bệnh viện TWQĐ 108 đóng vai trò tích cực trong liên kết hợp tác, giúp đỡ, đào tạo, chuyển giao công nghệ cho gần 20 ngành y tế và hàng chục bệnh viện đa khoa trung ương, bệnh viện đa khoa các tỉnh, thành phố, các trường đại học y khoa. Bệnh viện đào tạo chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trực tiếp tại Bệnh viện cho gần 30 bệnh viện trong quân đội, gần 50 bệnh viện, trường học y dược của các tỉnh, thành phố; liên kết, chuyển tuyến với 13 tỉnh thành với 23 bệnh viện và 2 trường Đại học. Đồng thời, Bệnh viện cử nhiều đoàn bác sĩ sang làm chuyên gia giúp đỡ trực tiếp cho Bệnh viện Quân y 103 - Lào, tiếp nhận học viên sang học tập, đào tạo miễn phí tại Bệnh viện; lắp đặt hệ thống Telemedicine và hỗ trợ chuyên môn trực truyến từ Bệnh viện TWQĐ 108 cho Bệnh viện Quân y 103 Lào, thực hiện cấp cứu, phẫu thuật điều trị các ca bệnh khó, phức tạp. Phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 – 2019 của Bệnh viện TWQĐ 108 đã làm xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, là những nhân tố quan trọng, góp phần thúc đẩy Bệnh viện phát triển lên tầm cao mới. Tiêu biểu như: Khoa Hồi sức tích cực; Trung tâm đột quỵ não; Khoa Gây mê hồi sức; Khoa Khám bệnh đa khoa; Khoa Chẩn đoán hình ảnh; Phòng Chính trị; Phòng Kế hoạch - Tổng hợp; Phòng Tài chính… Đặc biệt, trong đó có những bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đã và đang làm nhiệm vụ tại Bệnh xá Song Tử Tây - điểm sáng về y tế trong huyện đảo Trường Sa. Họ vừa giỏi chuyên môn, vừa có tinh thần trách nhiệm cao, trực tiếp góp phần vào việc giữ gìn biển đảo của Tổ quốc. Một tấm gương điển hình tiêu biểu là Thiếu tá Lê Hải Sơn, bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh, đã khắc phục mọi khó khăn của hoàn cảnh gia đình và điều kiện công tác ở Nam Sudan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Đồng chí đã có nhiều đóng góp cho hoạt động khám, chữa bệnh cũng như quảng bá về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam… Trong giai đoạn mới, Bệnh viện TWQĐ 108 xác định, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng lên tầm cao mới; góp phần xây dựng bệnh viện chính quy, khoa học, tiên tiến, văn hóa, xứng đáng là bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia hoàn thành xuất sắc trong tình hình mới. Theo đó, Bệnh viện tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng theo hướng thực chất, vững chắc, đúng các Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn của cấp trên; lồng ghép nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua Quyết thắng với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các ngành, các tổ chức quần chúng; tập trung giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu, hướng vào nâng cao chất lượng khám, điều trị; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Bệnh viện vững mạnh toàn diện. Mai Thảo

Trao giải cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

TĐKT - Tối 14/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và một số đơn vị tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Tới dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương. Phát biểu tại Lễ trao giải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết thời gian qua, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được thực hiện sâu rộng trong toàn ngành giáo dục, đạt nhiều kết quả quan trọng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trao giải cho các thí sinh Bộ đã hoàn thành việc biên soạn bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh” từ lớp 2 đến lớp 12, được đưa vào sử dụng từ năm học 2016 - 2017; hoàn thiện biên soạn, phát hành bộ tài liệu hướng dẫn tích hợp nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các cấp học. Đặc biệt, Bộ đã ban hành chương trình tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó nhấn mạnh tới việc giáo dục toàn diện cho học sinh, đặc biệt là giáo dục “làm người”. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chia sẻ: Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là hoạt động thiết thực góp phần triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong ngành giáo dục. Nội dung cuộc thi năm nay tập trung vào các nội dung thiết thực như: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam... Việc tách làm 3 bảng riêng (bảng A cho học sinh, bảng B cho sinh viên, bảng C cho nhà giáo trẻ) đã bảo đảm đề thi phù hợp với trình độ, nhận thức của thí sinh hơn. Việc lựa chọn các thí sinh vào vòng bán kết, chung kết có đại diện của tất cả các tỉnh, thành phố, các trường đại học, giúp lan tỏa cuộc thi tốt hơn. Bộ trưởng khẳng định cuộc thi là cơ hội để đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở trong nước và nước ngoài được học tập, nâng cao hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu những giá trị sâu sắc trong Di chúc của Người, ghi nhớ những lời dạy của Bác đối với thế hệ trẻ, góp phần quan trọng trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hoàn thiện nhân cách thế hệ trẻ. Đây cũng chính là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng của ngành giáo dục. Trong năm tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức; triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 4/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05, để cuộc thi ngày càng thiết thực, hiệu quả và hấp dẫn hơn nữa. Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 đã thu hút gần 500.000 lượt thí sinh dự thi, trong đó có 400.000 học sinh phổ thông, 38.000 sinh viên và 38.500 giáo viên, cán bộ trẻ dưới 35 tuổi. Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên đã có thí sinh đang là lưu học sinh tại nước ngoài hưởng ứng dự thi, đạt giải cao vòng bán kết và được chọn vào tham dự vòng chung kết toàn quốc. Ban Tổ chức có kế hoạch hỗ trợ lưu học sinh tiền vé máy bay về tham dự vòng chung kết, tuy nhiên thí sinh này không bố trí được thời gian. Số lượng giải thưởng năm nay cũng tăng hơn so với các lần tổ chức trước đây, gần 600 triệu đồng giải thưởng gồm hiện vật, tiền thưởng. Trải qua vòng loại và vòng thi bán kết, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 80 thí sinh từ 3 bảng tham dự vòng chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc. Ở mỗi bảng, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 3 giải nhì và 6 giải ba; các thí sinh còn lại đạt giải tư của cuộc thi. Giải nhất bảng A thuộc về em Đậu Huy Minh, lớp 12A2, Trường Trung học phổ thông Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An; giải nhất bảng B thuộc về em Huỳnh Thanh Thân, sinh viên năm thứ ba, lớp 56E, Khoa Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2; giải nhất bảng C thuộc về anh Phạm Văn Trường, xã Ea – Pô, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông. Thục Anh

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII

TĐKT - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam lần thứ VIII - ngày hội lớn của thanh niên Việt Nam, nơi quyết định những vấn đề quan trọng của công tác Hội và phong trào thanh niên trong 5 năm tới chính thức khai mạc trọng thể sáng 11/12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội. Các đại biểu tham dự Đại hội phiên trọng thể Tới dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Trương Thị Mai; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Võ Văn Thưởng. Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII phát biểu khai mạc Đại hội Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII chỉ rõ: Trải qua hơn 63 năm xây dựng, phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên. 5 năm qua, công tác Hội và phong trào thanh niên Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, có đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước. Nổi bật lên là các hoạt động “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; “Thanh niên làm theo lời Bác, sống đẹp vì cộng đồng”; “Thanh niên với văn hóa giao thông”; “Tỏa sáng nghị lực Việt”; “Xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên”; “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”; “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam” và nhiều phong trào khác, đã tiếp tục lan tỏa tình yêu đất nước, kết nối, thôi thúc hội viên, thanh niên xác định trách nhiệm với gia đình và Tổ quốc, ra sức học tập, lao động, cống hiến, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội LHTN Việt Nam tặng công trình thanh niên là 16 công trình “nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng” cho thanh niên 16 nhóm dân tộc thiểu số có quy mô dân số dưới 10.000 người ở Việt Nam Với phương thức tập hợp đa dạng, tổ chức Hội các cấp đã tăng cường tập hợp thanh niên trên địa bàn dân cư, kết nối các nhóm thanh niên tình nguyện, vận động thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ, bác sĩ trẻ, tài năng trẻ tham gia các hoạt động do Hội tổ chức. Qua đó, kết nạp hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay lên tới 9,9 triệu… Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, “lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Đồng chí cho rằng, các phong trào, chương trình hành động của thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ tới phải phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của thanh niên, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới và tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của thanh niên. Muốn vậy, các hoạt động của thanh niên phải thực sự thiết thực, thực sự thấm vào thanh niên, giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa phẩm chất, năng lực cống hiến và hưởng thụ, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân để thanh niên thực sự tin tưởng, muốn đến, tự nguyện đến, sẵn sàng và chủ động tham gia các hoạt động của Hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu tại Đại hội Gợi ý một số nội dung cần lưu ý trong giai đoạn tới, bên cạnh đổi mới hoạt động, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, từ thực tế của mỗi địa phương, đơn vị, các cấp bộ Hội cần lựa chọn những việc làm thiết thực, phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, cùng với cả hệ thống chính trị giải quyết những vấn đề mà thực tế đặt ra, làm rõ, có hiệu quả đích thực, không hình thức, làm việc nào được việc đó, dù là nhỏ. Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, nhân loại đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, dự báo sẽ có những chuyển biến sâu sắc và toàn diện trong mọi mặt của đời sống xã hội. Đó vừa là thời cơ, song cũng là thách thức rất lớn đối với giới thanh niên. Với truyền thống ham học tập, sáng tạo, dám dấn thân trước khó khăn, gian khổ, không ai khác, thanh niên phải là người đi đầu trong việc nghiên cứu, tiếp nhận, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ trong lao động, sản xuất, chiến đấu và học tập. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, công nghệ thông tin đã và đang tác động mạnh đến thanh niên. Vì thế, các cấp bộ Hội cần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh cho thanh niên, giúp họ có đủ năng lực nhận diện, phân biệt thông tin hữu ích, thông tin xấu. Đồng thời, phải triệt để khai thác mặt tích cực của internet, của mạng xã hội để đổi mới cách thức tập hợp thanh niên. Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng cho rằng, các cấp bộ Hội cần chủ động, tích cực tuyên truyền, giáo dục, tổ chức cho thanh niên học tập và thực hành đạo đức “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” theo tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng lối sống, nếp sống mới, ứng xử văn minh, cao đẹp, góp phần hình thành nhân cách cho thanh niên. Để tập trung chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Thường trực Ban bí thư đề nghị chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Hội có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên. Thường trực Ban Bí thư bày tỏ sự tin tưởng, sau Đại hội này, mỗi đại biểu sẽ mang khí thế quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam, đẩy mạnh công tác Hội và phong trào thanh niên, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi thanh niên Việt Nam, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, của Đoàn và của Hội, hãy không ngừng phấn đấu vươn lên, vun đắp khát vọng, ước mơ, cùng toàn Đảng, toàn dân ta phấn đấu “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” như Bác Hồ hằng mong muốn. Mai Thảo

Tổng kết công tác mặt trận 5 thành phố trực thuộc trung ương năm 2019

TĐKT - Ngày 9/12, tại Cần Thơ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc  (UBTƯ MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua khối MTTQ Việt Nam 5 thành phố trực thuộc trung ương năm 2019. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu. Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố trực thuộc trung ương thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân và cá nhân tiêu biểu, kết nạp thêm nhiều hội viên, đoàn viên làm lực lượng nòng cốt trong sinh hoạt chính trị và xã hội, tạo nên sự phong phú về tổ chức và hoạt động. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, công tác nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, góp phần hạn chế các điểm nóng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Gần 100% khu dân cư của 5 thành phố tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Tại TP Hà Nội, nhân dịp Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, các cơ quan báo chí đã đăng tải hơn 250 tin bài trên báo giấy và báo điện tử; TP Hồ Chí Minh đã phát động Cuộc thi tìm hiểu “MTTQ Việt Nam thành phố - dấu ấn một nhiệm kỳ”, Bản tin Mặt trận TP Hồ Chí Minh phát hành 43.300 cuốn, trang thông tin điện tử Mặt trận Thành phố cập nhật bình quân 550 tin, bài/tháng…; Trang Thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã đăng tải 1.462 tin, bài viết, 1.687 hình ảnh … Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động và chủ trì với nhiều hoạt động hướng về cơ sở, địa bàn dân cư tiếp tục đi vào cuộc sống và gắn bó với nhân dân, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng có tác dụng thiết thực, tạo nên sự gắn kết cộng đồng. Hoạt động chăm lo cho người nghèo tiếp tục được tăng cường. Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" đạt kết quả tích cực đáng ghi nhận. Theo đó, MTTQ TP Hà Nội vận động hơn 63,9 tỷ đồng quỹ “Vì người nghèo”; MTTQ TP Hồ Chí Minh vận động hơn 293,9 tỷ đồng quỹ “Vì người nghèo”, tổ chức hoạt động xã hội từ thiện với tổng kinh phí trên 900 tỷ đồng, hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trên 8,6 tỷ đồng. MTTQ TP Đà Nẵng vận động hơn 29,5 tỷ đồng; MTTQ TP Hải Phòng vận động trên 11 tỷ đồng và tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, trao tặng nhà với nhiều hoạt động thiết thực; MTTQ TP Cần Thơ vận động trên 17 tỷ đồng; chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo 94.779 phần quà và 314,7 tấn gạo tổng trị giá trên 38,4 tỷ đồng. Vai trò Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền ngày càng được coi trọng với cách làm dân chủ, khoa học; thực hiện, giám sát, phản biện xã hội và phối hợp tổ chức hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được tổ chức bài bản và có nhiều kiến nghị xác đáng được các ngành chức năng tiếp thu giải quyết. Cùng với các chương trình giám sát, phản biện ở trung ương, các địa phương, ở 5 thành phố, MTTQ các cấp đã tiến hành hơn 1.200 cuộc giám sát, gần 1.000 nội dung phản biện. Tiêu biểu, MTTQ Việt Nam các cấp TP Cần Thơ đã tổ chức giám sát 218 nội dung. Trong đó, thành phố giám sát 6 nội dung; tổ chức 116 cuộc phản biện xã hội. MTTQ các quận, huyện, xã, phường, thị trấn TP Hải Phòng phản biện 12 cuộc, tham gia ý kiến vào 549 văn bản dự thảo, tổ chức 428 cuộc đối thoại theo định kỳ, với 25.133 lượt người dự với 3.389 ý kiến… Đặc biệt, 5 thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 cùng nhiều công trình, phần việc được thực hiện lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại Hội nghị, đại biểu 5 thành phố trong Cụm thi đua đã chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm hay, những mô hình tiêu biểu trong triển khai các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động. Từ đó, tạo sức lan tỏa trong triển khai 5 chương trình hành động do UBTƯ MTTQ Việt Nam đề ra. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động với những cách làm sáng tạo là điểm nhấn của công tác Mặt trận được đại diện 5 thành phố chia sẻ tại Hội nghị. Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá: Là 5 thành phố đầu tàu của cả nước với thu ngân sách ước đạt trên 720 ngàn tỷ, chiếm trên 40% tổng thu ngân sách của cả nước,  chính là tiền để để mặt trận các cấp tại 5 thành phố hoàn thành xuất sắc nội dung chương trình hành động đã đề ra. Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao cờ suy tôn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh là cụm trưởng Cụm thi đua các thành phố trực thuộc trung ương năm 2020 “Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền tại địa phương tới hoạt động của Mặt trận ngày càng được nâng lên. Đây là cơ sở để hoạt động của Mặt trận ngày càng đi đến thắng lợi”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh. Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng hiện nay, ở một số nơi, các phong trào thi đua, các cuộc vận động vẫn còn hình thức, chất lượng và hiệu quả chưa cao; chưa quan tâm tới việc bồi dưỡng, bố trí cán bộ đúng với sở trường, nhiệm vụ của mình. Công tác giám sát và phản biện xã hội ở một số địa phương chưa phát huy được vai trò của đội ngũ chuyên gia tham gia vào quá trình phản biện xã hội; việc theo dõi tiến độ và kết quả xử lý các kiến nghị giám sát còn hạn chế. Để tiếp tục phát huy trách nhiệm là đầu tàu trong hệ thống MTTQ cả nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, trong năm 2020, Mặt trận các cấp trong 5 thành phố cần quyết liệt triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra. Từ đó, phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tạo được nhiều điểm sáng trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua. “Phải thuộc bài và làm đúng vai trong triển khai nhiệm vụ”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị. Nhấn mạnh giám sát, phản biện xã hội là một trong những hoạt động nổi bật của Mặt trận các cấp trong năm 2020, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận 5 thành phố cần đề ra chương trình giám sát cụ thể, sát với yêu cầu thực tế tại địa phương để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, có những kiến nghị kịp thời với cấp ủy, chính quyền cùng cấp giải quyết những điểm nóng phát sinh trên địa bàn. Các chương trình giám sát, phản biện phải được triển khai bằng nhiều giải pháp và luôn quan tâm tới hậu kiểm sau giám sát để xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho Mặt trận. Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh  được suy tôn là cụm trưởng Cụm thi đua các thành phố trực thuộc trung ương năm 2020. Thục Anh    

Họp báo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII

TĐKT - Ngày 3/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024. Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ diễn ra từ ngày 10 - 12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Tham dự Đại hội sẽ có 1000 đại biểu là cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực trong và ngoài nước. Đại hội sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ VII; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ VIII (2019 - 2024); báo cáo về việc không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII. Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong phát biểu tại họp báo Trong khuôn khổ Đại hội sẽ có 12 diễn đàn diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình với các chủ đề cụ thể: Thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh; thanh niên Việt Nam sáng tạo, khởi nghiệp; thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích; thanh niên Việt Nam tình nguyện vì cộng đồng; thanh niên Việt Nam khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế; xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh. Đáng chú ý, đại biểu sẽ tham dự Chương trình đối thoại với Thủ tướng Chính phủ, chủ đề “Khát vọng thanh niên Việt Nam - vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh” vào sáng 12/12. Đại hội cũng sẽ công bố và trao tặng 16 công trình sinh hoạt cộng đồng tặng 16 dân tộc thiểu số với quy mô 800 triệu đồng/công trình. Bên cạnh đó, Đại hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động: Dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ Bắc Sơn; Lễ báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, như Chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện”, thăm, tặng quà trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi, gia đình chính sách, người già neo đơn, thương bệnh binh; các hoạt động bảo vệ môi trường. Theo Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong, điểm nhấn của Đại hội lần này là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các hoạt động của Đại hội với mục tiêu tạo không khí hiện đại, trẻ trung, năng động để các đại biểu cảm nhận sự phát triển của đất nước, lan tỏa tinh thần Đại hội. Mai Thảo

Bảo hiểm xã hội Hà Nội thi đua đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ

TĐKTT - Trong những năm qua, nhiều thủ tục hành chính (TTHC), số lượng hồ sơ, chỉ tiêu trên tờ khai, biểu mẫu trùng lắp, chồng chéo trong lĩnh vực BHXH, BHYT của TP Hà Nội đã được loại bỏ, cắt giảm. Kết quả, Bộ TTHC từ 115 thủ tục (năm 2014) đã được cắt giảm xuống còn 28 thủ tục vào năm 2018; số giờ thực hiện các thủ tục BHXH của người dân và doanh nghiệp (DN) trung bình từ 335 giờ/năm (từ năm 2014) giảm xuống còn 51 giờ/năm 2017 và phấn đấu giảm còn 45 giờ vào cuối năm nay. Giám đốc BHXH TP Hà Nội Nguyễn Đức Hoà, báo cáo kết quả Đến nay, 100% TTHC liên quan đến BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đã được tiếp nhận qua hệ thống “Một cửa điện tử”. BHXH Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong ngành BHXH thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử với 13 TTHC chủ yếu trong lĩnh vực thu và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết chế độ và chi trả BHXH đạt dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4. Từ năm 2016, BHXH thành phố và Bưu điện Hà Nội đã phối hợp trong việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC. Theo đó, người dân, DN chỉ cần gọi điện hoặc khai báo trên website của Bưu điện Hà Nội, sẽ có nhân viên đến tận nơi nhận hồ sơ chuyển phát. Năm 2019, mô hình kết nối liên thông giữa hệ thống quản lý bưu phẩm (của Bưu điện) và hệ thống tiếp nhận, trả kết quả “Một cửa điện tử” (của BHXH) đã được BHXH Việt Nam triển khai trong cả nước. Cùng với đó, BHXH Hà Nội đã thực hiện giám định điện tử, kết nối liên thông dữ liệu chi phí KCB BHYT, đảm bảo thanh toán chi phí nhanh gọn, chính xác, kiểm soát được các trường hợp sử dụng quỹ BHYT lãng phí, bất hợp lý… Năm 2018, BHXH Hà Nội kết nối với Ngân hàng trong việc thu, đóng BHXH, BHYT, kiểm soát thanh toán ốm đau, thai sản, góp phần ngăn chặn lạm dụng, trục lợi quỹ. Hà Nội hiện là địa phương duy nhất thực hiện TTHC liên thông theo Thông tư 05 của liên ngành: Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Y tế. Theo đó, người dân cùng lúc làm Giấy khai sinh, đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố và thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; cùng lúc đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố, chế độ tử tuất, mai táng phí. Thời gian cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi giảm từ 7 ngày còn dưới 2 ngày (ở địa bàn quận) và dưới 3 ngày (ở địa bàn huyện). Cùng với những cải cách về quản lý, BHXH Hà Nội đổi mới mạnh về phong cách, tinh thần thái độ phục vụ nên đã được người dân, DN ghi nhận. Nếu năm 2017 chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) đạt 86,71% thì năm 2018 đạt 90,12% (cao nhất thành phố). Giám đốc BHXH Hà Nội Nguyễn Đức Hòa cho biết, BHXH thành phố Hà Nội thời gian tới tiếp tục thi đua đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng CNTT hiệu quả, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; hoàn thành tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, BHXH tự nguyện hằng năm; giảm tỷ lệ nợ đóng BHXH và chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, quỹ BHYT; tổng hợp báo cáo trung ương và UBND thành phố theo quy định. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc thực hiện công tác BHXH, BHYT và giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan về quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố.   Tuy nhiên một số hạn chế trong công tác cải cách hành chính vẫn còn mắc phải, đó là, còn hơn 3% hồ sơ chậm muộn; hơn 6,4% đơn vị DN tham gia BHXH chưa thực hiện giao dịch điện tử, ảnh hưởng đến việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; vẫn còn hiện tượng người dân phàn nàn về thái độ chưa đúng mực của cán bộ BHXH… Nhận thức được rõ BHXH, BHYT là những lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, dù khối lượng công việc lớn nhất cả nước nhưng BHXH Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Trong đó, có việc thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy về đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ CBCCVC. Đặc biệt, BHXH là một trong những đơn vị thực hiện tốt nhất việc rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC; số giờ thực hiện thủ tục được rút ngắn đáng kể; 100% thủ tục được tiếp nhận qua hệ thống “Một cửa”; ứng dụng CNTT hiệu quả; chia sẻ các dịch vụ giữa BHXH thành phố với các đơn vị khác tốt, đem lại tiện ích cho người dân… Việc nâng cao trình độ nghiệp vụ cho CBCCVC để thực hiện tốt các chế độ chính sách, cải cách hành chính công… cũng là “điểm sáng” của BHXH Hà Nội. Theo đó, thời gian tới, BHXH thành phố sẽ có hướng nghiên cứu, mô tả chi tiết các quy trình để xem có thể tiếp tục rút ngắn 28 thủ tục của ngành; nghiên cứu xem có thể tích hợp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi với thẻ BHYT người thân (bố, mẹ) như một thẻ phụ, thay vì phải phát hành riêng thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi như hiện nay. Nếu sự nỗ lực này được đúng như kế hoạch đề ra, một năm sẽ giảm được hàng trăm ngàn giao dịch TTHC, giảm nhân công, tiết kiệm chi phí lớn mà vẫn đúng quy định pháp luật. Hay trong giám định BHYT, BHXH cần đưa trí tuệ nhân tạo vào phân tích đơn giá loại thuốc trong danh mục BHYT, các loại dịch vụ y tế được BHYT chi trả; thí điểm quản lý KCB BHYT bằng sinh trắc học vân tay, tích hợp thẻ sử dụng được nhiều dịch vụ; phát huy sử dụng nguồn dữ liệu dân cư; thiết lập mạng lưới liên kết, liên thông dữ liệu điện tử với các ngân hàng thương mại trong thu, chi BHXH, BHYT.… La Giang  

Công bố chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm ngành công thương” năm 2019

TĐKT - Tối 30/11, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Lễ công bố Chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm ngành công thương” năm 2019. Tới dự, có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội Phan Xuân Dũng; Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, cùng đại diện các hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp, các tiểu thương sản xuất và kinh doanh thực phẩm; người tiêu dùng và đông đảo người dân thủ đô. Các đại biểu bấm nút công bố Chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương” năm 2019 Năm 2019, Chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm” ngành công thương được triển khai với 2 thông điệp: “Tôi hành động vì an toàn thực phẩm” và “Xây dựng cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm”. Được triển khai trên quy mô toàn quốc, Chương trình có sự phối hợp và tham gia của các bộ, ngành, các cơ quan đoàn thể trung ương, gồm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tạo nên một mặt trận thống nhất, truyền đi thông điệp rộng khắp, có sức lôi cuốn đến từng địa bàn khu dân cư trên 63 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, Chương trình thu hút sự tham gia, hưởng ứng của 150.000 đoàn viên Công đoàn Công thương, 1.000 sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội làm tình nguyện viên; cùng đội ngũ hàng ngàn tình nguyện viên, tuyên truyền viên tại các tỉnh, thành phố đã dán hàng triệu sticker, poster “Tôi hành động vì an toàn thực phẩm” tới các cơ quan, doanh nghiệp, siêu thị, chợ truyền thống, hộ kinh doanh buôn bán nhỏ và người tiêu dùng. Phát biểu tại Lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh: Là một trong ba cơ quan được Chính phủ giao triển khai công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thời gian qua, Bộ Công thương đã quyết liệt triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm khẳng định thương hiệu cũng như góp phần xây dựng, phát triển thị trường thực phẩm an toàn. Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại buổi lễ Bên cạnh việc ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách về quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực chịu trách nhiệm, Bộ Công thương tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, phân phối thực phẩm: Tư vấn xây dựng mô hình chuỗi cửa hàng, cơ sở kinh doanh bảo đảm an toàn thực phẩm; áp dụng các phương thức quản lý tiên tiến bảo đảm chất lượng, an toàn và truy xuất được nguồn gốc xuất xứ; tư vấn hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp xây dựng mô hình thí điểm chợ bảo đảm an toàn thực phẩm... Tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường xuất khẩu hàng Việt Nam vào các chuỗi siêu thị của doanh nghiệp FDI đầu tư tại Việt Nam, đưa hàng Việt ra nước ngoài, thực hiện chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia, khuyến công, khoa học công nghệ để hỗ trợ các doanh nghiệp có sản phẩm an toàn vào hệ thống phân phối. Cùng với đó, phối hợp với các bộ ngành kiểm soát và ngăn chặn việc sản xuất kinh doanh hàng thực phẩm giả, kém chất lượng, nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Qua thời gian, sự hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp, cùng với công tác đấu tranh phòng, chống và tăng cường tuyên truyền của các lực lượng chức năng, ý thức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm được nâng cao, nhiều sản phẩm uy tín trong nước đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, được người tiêu dùng tin tưởng. Tiếp tục xác định công tác quản lý an toàn thực phẩm là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thời gian tới, Bộ Công thương sẽ tập trung vào các nhiệm vụ: Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông nhằm nâng cao ý thức cộng động sẵn sàng hành động vì an toàn thực phẩm; thuyết phục nhân dân cam kết không tiếp tay cho hành vi vi phạm an toàn thực phẩm. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành thực hiện Chương trình phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội về tuyên truyền, vận động, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý; gắn trách nhiệm của người đứng đầu theo từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng ngừa, chống sản xuất, kinh doanh hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm. Tiếp tục hỗ trợ các địa phương xây dựng mô hình thí điểm chợ an toàn thực phẩm và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mô hình các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn. Nguyệt Hà

Không ngừng thi đua nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Thủ đô

TĐKT - Ngày 28/11, lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019. Dự Đại hội, có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội; Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Chính ủy BTL, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BTL Thủ đô; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh BTL Thủ đô Hà Nội. Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT BTL Thủ đô giai đoạn 2014 - 2019 Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội khẳng định: "Phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) đã trực tiếp góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để Thủ đô phát triển bền vững, đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đại hội TĐQT của lực lượng vũ trang (LLVT) Bộ Tư lệnh Thủ đô lần này là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước trong LLVT Thủ đô. Đây còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm khơi dậy lòng tự hào, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức trách nhiệm chính trị, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô; nâng cao tinh thần cách mạng tiến công, chủ động khắc phục khó khăn, vững bước tiến lên lập nhiều thành tích mới to lớn hơn, xây dựng LLVT Thủ đô ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao." Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội phát biểu khai mạc Đại hội Theo báo cáo tại Đại hội, 5 năm qua, công tác TĐKT và phong trào TĐQT của LLVT BTL Thủ đô Hà Nội được triển khai toàn diện, hiệu quả, trở thành cao trào hành động cách mạng, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, đạt kết quả thiết thực. Phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng LLVT BTL Thủ đô vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đồng thời, là động lực thôi thúc cán bộ, chiến sĩ LLVT BTL Thủ đô Hà Nội khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hằng năm, BTL Thủ đô hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân theo kế hoạch; thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng ngày càng cao, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và sức mạnh chiến đấu của LLVT Thủ đô. 5 năm qua, BTL Thủ đô đã kịp thời huy động gần 70.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, trên 4.200 lượt phương tiện, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quốc phòng - an ninh, phòng, chống lụt bão, cháy nổ, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn, xử lý môi trường... Tham gia các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đều đạt thành tích cao: Có 39 tập thể, 68 cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba toàn quân. Các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ diễn tập chiến đấu phòng thủ và diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai luôn đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối. Cùng với đó, BTL Thủ đô đã thực hiện tốt công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; phong trào thi đua "Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới", "Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. 5 năm qua, BTL Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo các địa phương tổ chức Lễ đón nhận, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến cho 16 tập thể, 3 cá nhân; trao tặng khen thưởng cống hiến, tồn đọng và niên hạn với gần 20.000 huân, huy chương các loại. Trong phong trào TĐQT đã có 108 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, UBND thành phố và BTL; 1.106 Bằng khen; 822 lượt Đơn vị quyết thắng; 2.311 Chiến sĩ thi đua và trên 23.600 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác TĐKT và phong trào TĐQT trong những năm tiếp theo, Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội phấn đấu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nội dung, chỉ tiêu, biện pháp chủ yếu: Thi đua xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Thủ đô, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thi đua đẩy mạnh thực hiện "Ba khâu đột phá" về tổ chức biên chế, huấn luyện và đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự. Thực hiện tốt các hoạt động thi đua trọng điểm. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật TĐKT, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên. Kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, trong các đợt thi đua cao điểm và phong trào TĐQT, bảo đảm dân chủ, khách quan đúng nguyên tắc, quy trình và đối tượng. Đại hội tôn vinh và trao thưởng cho 80 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2014 - 2019: Tặng Cờ thi đua của BTL cho 16 tập thể; tặng Bằng khen của BTL cho 23 tập thể, 20 cá nhân thuộc lực lượng thường trực; Bằng khen của BTL cho 21 đơn vị thuộc lực lượng dân quân tự vệ. Phương Thanh  

Trang