Phong trào thi đua

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thi đua hoàn thành nhiệm vụ 9 tháng đầu năm trên tất cả các lĩnh vực

TĐKT - 9 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) Việt Nam đã thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 Báo cáo kết quả công tác 09 tháng đầu năm 2018 của BHXH Việt Nam cho thấy, số người tham gia BHXH là 14,31 triệu người; trong đó, BHXH bắt buộc là 14,06 triệu người (đạt 95,5% kế hoạch cả năm) , BHXH tự nguyện là 247 triệu người (đạt 74,6%); 12 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) (đạt 93,3%); 82,3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 87,6% dân số (chỉ tiêu bao phủ tại Quyết định 1167/QĐ-TTg là 85,2% dân số). Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 238.227 tỷ đồng; đạt 72,2% kế hoạch cả năm. Số nợ BHXH bằng 3,4% kế hoạch thu. Số người được cấp sổ BHXH là 14,22 triệu người, đạt 99,4% số người tham gia BHXH. Số sổ BHXH đã bàn giao cho người lao động là 12.937.930 sổ, đạt 99,58%. Số người tham gia đã được cấp thẻ BHYT là 82,3 triệu người; trong đó, cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH là 78,65 triệu người, đạt tỷ lệ 99% tổng số người tham gia đã có mã số BHXH. Toàn ngành đã thực hiện giải quyết 93.812 người hưởng BHXH hàng tháng, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó, giải quyết chế độ hưu trí là 75.541 người. Giải quyết 620.821 người hưởng trợ cấp 1 lần, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó BHXH 1 lần là 534.038 người, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2017. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ cho 7.311.377 lượt người, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2017. Tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 412.473 người, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2017; chi trả kinh phí hỗ trợ học nghề cho 20.378 người. 9 tháng năm 2018, số lượt khám, chữa bệnh ước khoảng 131,4 triệu lượt người với số tiền chi BHYT là 72.798 tỷ đồng. Tổng số chi BHXH, BHYT, BHTN là 228.017 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2018, BHXH Việt Nam đã bám sát các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; chủ động, tích cực phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện các Luật BHXH, Luật BHYT, Luật An toàn, vệ sinh lao động; phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng, giảm nợ đọng BHXH, BHYT; thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm; thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi BHYT; kiện toàn tổ chức bộ máy BHXH các cấp. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước hiện đại hoá hệ thống quản lý BHXH, BHYT. Đặc biệt, qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính tại BHXH Việt Nam (từ 1/1/2017 đến 30/6/2018), Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã đánh giá: “BHXH Việt Nam đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, được cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức chuyên ngành trong, ngoài nước đánh giá cao, trở thành một điểm sáng trong triển khai thực hiện các Nghị quyết số 19 của Chính phủ; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ cũng như trong giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính được người dân, tổ chức đánh giá cao”. Kết luận của đoàn Giám sát của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam giám sát tình hình thực hiện BHXH, BHYT tại một số tỉnh, thành phố thời gian vừa qua cũng khẳng định: “Công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành BHXH đã đạt được nhiều kết quả tích cực, quy trình luân chuyển hồ sơ, chứng từ, trách nhiệm và thời hạn giải quyết được niêm yết và tuân thủ công khai, minh bạch; các thủ tục giải quyết chế độ, chính sách đã được cải cách; thời hạn giải quyết chế độ chính sách, cấp lại, đổi sổ BHXH, thẻ BHYT... được rút ngắn, nhận được sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân. Việc thực hiện mô hình "một cửa điện tử tập trung" góp phần giảm áp lực về thiếu nhân lực của cơ quan BHXH; công tác thực hiện chi phí khám, chữa bệnh từ quỹ BHYT đã đáp ứng tốt mục tiêu phục vụ người bệnh”. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh thông tin về thành công của Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á (ASSA) lần thứ 35 vừa được tổ chức tại Khánh Hoà. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc nhấn mạnh, đây là thành quả của một năm tích cực triển khai mọi nhiệm vụ công tác, đẩy mạnh ứng dụng CNTT bắt kịp xu hướng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; nắm bắt kịp xu hướng chuyển dịch lao động; thực hiện cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trình độ nghiệp vụ. Đồng chí Thứ trưởng, Tổng Giám đốc ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của toàn ngành, đồng thời cho biết sẽ khen thưởng cá nhân, tập thể có những đóng góp quan trọng để thực hiện thành công Hội nghị quan trọng này. Tại ASSA 35, BHXH Việt Nam đã cùng các tổ chức thành viên ký kết Tuyên bố chung, cam kết đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ theo tư duy của 4.0; trên nền của CM 4.0. Chính vì vậy, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành phải có những phương pháp mới, cách làm mới, thái độ mới; đặc biệt, phương pháp điều hành phải bài bản, khoa học, mang đậm dấu ấn của 4.0. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh yêu cầu, cùng với những kết quả đã đạt được, hội nghị tập trung đưa ra những hạn chế, tồn tại, đi sâu vào các vấn đề nóng như phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; thực hiện khám, chữa bệnh BHYT; liên thông dữ liệu trên Hệ thống giám định BHYT điện tử; tập trung làm rõ và chỉ đạo quyết liệt, đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm 2018. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh đến thực thi đạo đức công vụ trong toàn ngành; thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm cải cách hiệu quả thủ tục hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và tổ chức, doanh nghiệp; kiên quyết xử lý, kỷ luật tập thể, cá nhân gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính hoặc có tinh thần, thái độ phục vụ chưa tốt. Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cho biết, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Giám đốc, công tác thu – sổ, thẻ đang đi đúng xu thế của CMCN 4.0. Thu - sổ, thẻ đạt được cam kết minh bạch, cam kết dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số định danh, trả sổ BHXH... Tuy nhiên, đồng chí Trần Đình Liệu cũng cho rằng, trong công cuộc đổi mới này, việc sắp xếp lại cán bộ; công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ phải được các đơn vị quan tâm, chủ động. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thích ứng với CNTT, ứng dụng vào trong thực thi nhiệm vụ; nêu cao việc chấp hành, thực thi đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động đối với từng vị trí, công việc. Phát huy thành tích đã đạt được, 3 tháng cuối năm, BHXH Việt Nam sẽ khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong triển khai nhiệm vụ như công tác phối hợp giữa cơ quan BHXH và các sở ngành liên quan; việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện còn thấp; tình trạng trốn đóng, nợ đóng, đóng không đủ số lượng và mức đóng; công tác tham mưu, tổ chức thực hiện Giám định BHYT còn hạn chế dẫn đến tình trạng lạm dụng quỹ BHYT tại một số địa phương... Đồng thời, đưa ra những giải pháp cụ thể, chi tiết nhằm phấn đầu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2018. Hồng Thiết  

Chuyển biến sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 ở Hà Nam

TĐKT - Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã có sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động tự giác, tích cực của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân. Những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận được giải quyết kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Ông Trần Đức Thuần, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam cho biết:  Việc tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị 05 và các chuyên đề hàng năm được các cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Điểm mới trong công tác này là thành phần dự học được mở rộng đến công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, trưởng thôn, tổ phố chưa phải là đảng viên. Hội nghị triển khai mô hình điểm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Công an tỉnh Hà Nam Các chi bộ, cơ quan, đơn vị tổ chức thảo luận, hướng dẫn cho 100% đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người lao động cam kết tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đăng ký nội dung cụ thể làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiến hành nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của tập thể, cá nhân. Kết quả học và làm theo Bác là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hình thức sáng tạo, sinh động, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội: Tổ chức hội nghị báo cáo viên, nói chuyện chuyên đề, hội thảo, tọa đàm về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thi tìm hiểu, thi kể chuyện về Bác; giao lưu văn nghệ, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng... Song song với đó, các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được triển khai sâu rộng. Từ năm 2016 đến nay, đã có hàng trăm tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về chủ đề trên được đăng trên báo, tạp chí. Tỉnh đã có 1 cá nhân đạt giải C về sáng tác, 1 tập thể được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền. Cuộc thi viết "Những tấm gương làm theo Bác" do Tỉnh ủy phát động năm 2016 - 2017 đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia, với trên 52 nghìn bài dự thi. Thông qua cuộc thi đã phát hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo ông Thuần, nét mới trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Hà Nam là việc xây dựng mô hình điểm về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2017, toàn tỉnh xây dựng 290 mô hình điểm, trong đó có 3 mô hình cấp tỉnh, 36 mô hình cấp huyện, 251 mô hình cấp cơ sở. Nhiều địa phương, đơn vị đã chọn đúng vấn đề trọng tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc triển khai nên đã đạt được những kết quả nhất định. Một số mô hình đang được triển khai nhân rộng: Mô hình “Đổi mới, sáng tạo, nhân văn, vì nhân dân phục vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của  Công an tỉnh; mô hình “Cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ” của huyện Bình Lục... Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong tổ chức thực hiện. Các cấp ủy đảng cũng chú trọng công tác sơ kết, tổng kết gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, Hà Nam có gần 500 tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp khen thưởng. Ông Thuần cho biết: Để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, có sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, thời gian tới, Hà Nam sẽ tập trung tổ chức tốt việc đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để từ đó đề ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, những mô hình mới, cách làm sáng tạo. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình "”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, trọng tâm là giải quyết những vấn đề khó, bức xúc ở cơ sở, nhằm khắc phục bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm. Tích cực đẩy mạnh phong trào "Thi đua làm nhiều việc tốt kính dâng lên Bác Hồ" do tỉnh phát động nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Nam và kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Duy trì nền nếp chế độ báo cáo, giao ban, sơ kết, tổng kết để kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05. Bảo Linh

Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân: Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng

TĐKT - Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân đóng quân trên địa bàn TP Đà Nẵng, có nhiệm vụ chính trị trọng tâm: Duy trì thực chất, đồng bộ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cho lực lượng, phương tiện trực SSCĐ, đặc biệt theo phương án “CV”; huấn luyện cơ bản làm chủ vũ khí trang bị (VKTB), hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các lực lượng trong toàn Vùng 3 Hải quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Lữ đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Đại tướng Ngô Xuân Lịch,  Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn trong thực hiện nhiệm vụ bắn tên lửa năm 2017 Nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tác dụng, hiệu quả của phong trào thi đua Quyết thắng, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua tạo động lực để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị. Song song với việc quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch, hướng dẫn của Phòng Chính trị Vùng 3 Hải quân về công tác thi đua, khen thưởng, Lữ đoàn đã chủ động xây dựng, báo cáo và triển khai thực hiện kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng từ khâu phát động, tổ chức thực hiện đến sơ kết, tổng kết, khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đồng thời phê bình, nhắc nhở những khuyết điểm thiếu sót của các cơ quan, đơn vị... Vì vậy công tác thi đua, khen thưởng của Lữ đoàn ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được chất lượng, hiệu quả thiết thực. Qua đó góp phần quan trọng động viên, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần, trách nhiệm, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn của mọi cán bộ chiến sĩ, tạo sự chuyển biến rõ nét trên nhiều mặt công tác, góp phần xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với tinh thần thi đua chủ động, sáng tạo, tích cực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, từ năm 2013 đến tháng 9 năm 2018, Lữ đoàn 680 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đại tá Nguyễn Văn Sở, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: 100% cán bộ, chiến sĩ trong Lữ đoàn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch vững mạnh. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hàng năm đều có 100% đạt yêu cầu; có trên 85% khá và giỏi. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Lữ đoàn thường xuyên duy trì 4 xe bệ phóng, 1 dây chuyền kiểm tra tên lửa và khí tài bảo đảm hoạt động tốt, tỷ lệ bảo đảm thông tin liên lạc đạt 100%. Thực hiện nghiêm chế độ tuần tra canh gác đảm bảo an toàn. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án SSCĐ tại chỗ, xây dựng kế hoạch A, A2, A3, A4 theo mệnh lệnh của cấp trên. Đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch SSCĐ các ngày lễ, tết trong năm và các dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước. Hàng năm, đều hoàn thành 100% nội dung, chư­ơng trình kế hoạch huấn luyện chiến đấu, kiểm tra các khoa mục đạt 100% khá, giỏi (trên 50% giỏi), diễn tập thực binh và bắn đạn thật hằng năm đều đạt 100 khá, giỏi (50% giỏi). Lữ đoàn có 3 lần (2014, 2015 và 2017) được Bộ Quốc Phòng tặng Cờ “Đơn vị Huấn luyện giỏi”; năm 2014, 2017 được Bộ Tư lệnh (BTL) Hải quân tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; đặc biệt trong năm 2015 được tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua quyết thắng” trong Quân chủng Hải quân; hàng năm tham gia các đợt diễn tập đều được cấp trên đánh giá cao, trong đó tham gia diễn tập CH-TM có 3 năm đạt Giỏi (2014, 2015 và 2017), tổ chức diễn tập VTH kết hợp cơ động đường dài có 4 năm đạt Giỏi (2014, 2016, 2017 và 2018). Năm 2017 Lữ đoàn thực hiện nhiệm vụ TL-17, tham gia thực hành bắn tên lửa trúng mục tiêu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  được Bộ Quốc phòng, Quân chủng, Vùng khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân. Ban Chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 Bên cạnh những thành tích trên, hàng năm Lữ đoàn đều đảm bảo tốt công tác hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, SSCĐ nhất là nhiệm vụ “CV”. Năm 2017, Lữ đoàn được tặng danh hiệu “Đơn vị thực hiện công tác Hậu cần tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân”; năm 2015, 2017 được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” cũng đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện qua những thành tích đạt được trong các hội thao Xe - Máy, kho trạm xưởng cấp vùng, cấp Quân chủng: Năm 2014 thi xe máy tốt cấp Vùng đạt 3 giải nhất, 1 giải ba; năm 2015, thi cấp Vùng nội dung Xe - Máy tốt đạt 1 giải nhất, 1 giải nhì, thi Kho trạm tốt đạt 1 giải nhất; năm 2016, thi Xe - Máy tốt cấp Vùng đạt 1 giải ba tập thể, 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba cá nhân. Đặc biệt, trong năm 2017, Lữ đoàn tham gia Hội thi Tên lửa Khí tài đặc chủng toàn quân đạt giải nhất; Hội thi Tăng Thiết giáp Quân chủng Hải quân Lữ đoàn đạt loại giỏi và có 8 tập thể, cá nhân được khen thưởng. Ngoài ra, Lữ đoàn còn tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị kết nghĩa tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều việc làm cụ thể như tham gia vệ sinh môi trường, vệ sinh khu vực bãi biển, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc... Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, Lữ đoàn 680 đã được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu “Đơn vị 3 tiêu biểu”. Từ nay cho đến hết năm, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của Lữ đoàn tiếp tục được đẩy mạnh nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện chặt chẽ việc gắn xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện; cán bộ, chiến sĩ  có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018 và trong những năm tiếp theo. Mai Hoa

Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai

TĐKT - Ngày 23/9, Tỉnh ủy Lào Cai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2018) và tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng ngày kỷ niệm trên. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai đọc diễn văn kỷ niệm Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai; Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy... Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai đã ôn lại chặng đường phát triển của tỉnh Lào Cai trong thời gian qua. Trải qua các giai đoạn, thời kỳ lịch sử, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Lào Cai luôn cố gắng, nỗ lực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Thực hiện tốt những điều Bác Hồ căn dặn với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai, bằng những hành động cụ thể, 60 năm qua, tỉnh Lào Cai luôn đổi mới trên con đường xây dựng phát triển kinh tế. Tỷ lệ đói nghèo giảm, đời sống dân trí ngày càng nâng cao. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Lào Cai luôn sáng tạo, đoàn kết cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020), được cụ thể hóa bằng 4 chương trình, 19 đề án, tỉnh Lào Cai đã gặt hái nhiều thành công. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) đạt trên 10%. Trong số 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, ước thực hiện đến hết năm 2018 có 11 chỉ tiêu đạt trên 90%, 6 chỉ tiêu đạt từ 80 - 90%, 2 chỉ tiêu đạt từ 70 - 80%, 3 chỉ tiêu đạt từ 50 - 70%. Các chỉ tiêu đạt từ 50 - 79% chủ yếu là các chỉ tiêu có mức tăng trưởng hàng năm, nên dự kiến hết năm 2020 sẽ đạt và vượt kế hoạch. Toàn tỉnh có 36/144 xã đạt chuẩn nông thôn mới… Trao tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 130 cá nhân tiêu biểu Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai đã thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao: Cần, kiệm, liêm, chính, một lòng một dạ phục vụ nhân dân và được cụ thể hóa thành mục tiêu, công việc 2 thạo, 3 đúng, 3 không. Đặc biệt, đợt thi đua đã được nhiều cơ quan, đơn vị lồng ghép với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai đã đạt được kết quả quan trọng, thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn tỉnh. Đợt thi đua đã góp phần làm chuyển biến nhận thức đối với cán bộ, công nhân, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là chấn chỉnh lề lối, tác phong, phong cách công tác theo hướng phục vụ nhân dân. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 130 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2018), 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Ngọc Long  

BHXH Việt Nam: Thi đua lập những dấu ấn tích cực trong hợp tác và hội nhập quốc tế

TĐKT - Trong gần 24 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam  đã luôn thi đua chủ động, tích cực hợp tác, học hỏi và chia sẻ các kinh nghiệm triển khai thực hiện các chính sách BHXH, BHYT với các tổ chức an sinh xã hội quốc tế. Theo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh, với mục tiêu tiếp tục cụ thể hóa định hướng Chiến lược phát triển ngành và hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cũng như triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Cải cách chính sách BHXH, góp phần xây dựng và phát triển ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, bền vững, hiệu quả, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của BHXH Việt Nam thời gian qua đã có những bước tiến lớn cả về bề rộng lẫn chiều sâu và ngày càng đi vào thực chất. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu tại Hội nghị Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 35 Song song với đó, ngành BHXH đã tiếp tục được triển khai linh hoạt, sáng tạo và kế thừa được những thành công trước đây: Thu hút, vận động tài trợ quốc tế cho sự phát triển ngành; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đối ngoại; tăng cường đào tạo quốc tế về ngoại ngữ, kỹ năng làm việc, văn hoá ứng xử và đạo đức công vụ theo chuẩn mực quốc tế cho cán bộ ngành BHXH; tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ, các hội thảo chuyên đề giúp chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm quốc tế trong nhiều lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ của ngành. Việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực được chú trọng, giúp hỗ trợ các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ: Dược, vật tư y tế; thanh tra, kiểm tra; giám định BHXH; quản lý tài chính, đầu tư quỹ; kỹ năng ngoại ngữ cho cán bộ của ngành. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành, BHXH Việt Nam đã xây dựng và tích cực triển khai kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2018 và kế hoạch thông tin đối ngoại trung hạn giai đoạn 2018 - 2020. Trong đó, hệ thống công chức, viên chức làm đầu mối công tác thông tin đối ngoại sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc tham mưu xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại của đơn vị và là đầu mối triển khai thực hiện một cách sáng tạo, đổi mới hoạt động thông tin đối ngoại tại BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố. BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm đến việc đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của ngành, nhằm tối đa hoá hiệu quả thông tin, góp phần giúp BHXH Việt Nam vững bước trong tiến trình hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, ngành sẽ định hướng và tăng cường phối hợp hoạt động thông tin đối ngoại từ trung ương đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, tin cậy và minh bạch.          Đặc biệt, trước xu thế tuổi thọ trung bình và dân số tăng nhanh trong khu vực Đông Nam Á, việc thành lập một tổ chức về an sinh xã hội được coi là giải pháp lâu dài giúp các nước trao đổi quan điểm và kinh nghiệm về các vấn đề an sinh xã hội. Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam chính thức gia nhập ASSA từ năm 1998. Trong suốt quá trình đồng hành cùng ASSA, BHXH Việt Nam luôn chủ động, tích cực tham gia trong mọi hoạt động của Hiệp hội, đóng góp vào việc xây dựng trụ cột văn hóa - xã hội của Cộng đồng ASEAN. Việc tăng cường phát triển các mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ, trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau với các tổ chức thành viên ASSA đã giúp BHXH Việt Nam bổ sung các kiến thức và kinh nghiệm quốc tế trong hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, hiện đại hóa quản lý ngành BHXH… Trên cơ sở đó, đề xuất và kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT của Việt Nam. Thực tiễn 20 năm qua cho thấy, việc tham gia vào ASSA đã mang lại cho BHXH Việt Nam nhiều lợi ích quan trọng và thiết thực, góp phần hoàn thiện hệ thống BHXH, BHYT tại Việt Nam -  thông qua việc tiếp thu các kinh nghiệm và bài học thực tiễn trong công tác quản lý và thực hiện chính sách tại các quốc gia có hệ thống an sinh xã hội phát triển cao trong khu vực. Thông qua các kỳ Hội nghị ASSA, BHXH Việt Nam có cơ hội đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại, góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của Ngành. Qua đó, học hỏi được những kinh nghiệm quý của quốc tế, nhằm phát triển sự nghiệp ASXH bền vững, hiệu quả, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Việc tham gia ASSA cũng đã giúp BHXH Việt Nam đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của ngành, để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ được giao…     Xác định được những vấn đề và thách thức trên, BHXH Việt Nam cũng như các thành viên ASSA đã xác định nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới: Thay đổi, điều chỉnh chính sách; nghiên cứu tổ chức lại hệ thống quản lý và phục vụ người dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dịch vụ; nỗ lực trong các hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế, ký kết các hiệp định song phương và đa phương nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ và học hỏi từ các chuyên gia, đối tác và tổ chức quốc tế; đề xuất, kiến nghị các bộ, ban, ngành liên quan chú trọng đào tạo cho người lao động nâng cao khả năng thích ứng với nền kinh tế việc làm phi biên giới, gia nhập khu vực việc làm chính thức. Đồng thời, BHXH Việt Nam sẽ chú trọng tổ chức điều phối, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng đối tượng và diện bao phủ với các tổ chức thành viên ASSA; nỗ lực thúc đẩy các mối quan hệ song phương, đa phương giữa các thành viên ASSA; tăng cường kết nối giữa các thành viên của ASSA với Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA), nhằm mục tiêu phát triển an sinh xã hội bền vững vì một tương lai tươi sáng cho mọi người dân. La Giang

Phát động phong trào không khói thuốc lá ở các cơ sở y tế

TĐKT - Vừa qua, tại Quảng Nam, PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đã phát động phong trào thi đua "Xây dựng môi trường cơ sở y tế, bệnh viện, trường học y - dược không khói thuốc lá". PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đã phát động phong trào thi đua Phong trào nhằm thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2018 giữa Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam về việc tiếp tục triển khai xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá. Trong đó, đặt ra mục tiêu nhằm tuyên truyền các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, tăng cường thông tin, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và nhân dân về tác hại của thuốc lá. Hiện nay, việc hút thuốc lá tại nơi công cộng, đặc biệt trong các bệnh viện, cơ sở y tế, cơ quan, đơn vị là hành vi thiếu văn minh, lịch sự. Hút thuốc lá không chỉ gây hại tới sức khỏe của bản thân mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe người xung quanh. Tuy nhiên, vẫn có những người thiếu ý thức hút thuốc ở nơi cấm hút thuốc. Chính vì vậy, nhiều công đoàn bệnh viện, cơ sở y tế phối hợp chặt chẽ với chính quyền nhằm tuyên truyền, vận động 100% CNVCLĐ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân không hút thuốc lá trong khuôn viên đơn vị. Năm 2017, hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đã thu được những kết quả đáng khích lệ: Đã có trên 77 nghìn người bỏ thuốc, gần 100.000 người giảm hút thuốc lá và hơn 150.000 lượt người được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá cũng như phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Thục Anh

Phát động thi đua “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông

TĐKT - Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm nhựa và ni lông, chung tay bảo vệ môi trường, vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã phát động trong toàn ngành phong trào thi đua “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”. Phong trào được phát động nhằm tiếp tục thực hiện kỷ luật, kỷ cương, hành động quyết liệt, phát huy mọi nguồn lực, hoàn thành có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của ngành trong việc ngăn chặn ô nhiễm nhựa và ni lông. Mỗi cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong toàn Ngành hãy hành động và vận động gia đình, người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa và túi ni lông sử dụng một lần” - đó là thông điệp được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát động, coi như một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành tài nguyên và môi trường cùng thực hiện nhằm hưởng ứng đợt vận động thi đua “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”. Các nhiệm vụ trọng tâm của đợt thi đua tập trung vào việc tổ chức, xây dựng kế hoạch, lộ trình để giảm thiểu tiêu thụ các sản phẩm nhựa, túi ni lông trong các cơ quan, đơn vị. Hàng ngày, phát động mỗi cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong toàn ngành hãy hành động và vận động gia đình, người thân cùng thực hiện “nói không với sản phẩm nhựa và túi ni lông sử dụng một lần”. Tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về môi trường, trong đó hoàn thiện các công cụ kinh tế để khuyến khích các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sản xuất các loại vật liệu thân thiện với môi trường thay thế cho các sản phẩm nhựa, ni lông sử dụng một lần. Đề xuất và triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về lĩnh vực bảo vệ môi trường liên quan đến việc giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông. Trình ban hành các kế hoạch, lộ trình giảm thiểu tiến tới thay thế các sản phẩm nhựa, túi ni lông sử dụng một lần trong các công sở, cơ quan hành chính tại địa phương. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài ngành tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cơ quan và cộng đồng và thực hiện các chiến dịch truyền thông về nguy cơ ô nhiễm nhựa và ni lông; phát hành kèm theo các mô hình, cách làm. Tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ để thực hiện việc dự báo, cảnh báo các nguy cơ của việc ô nhiễm nhựa và ni lông; tăng cường hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế; thúc đẩy thực hiện các diễn đàn đối thoại chính sách, tham vấn các nhà đầu tư, tài trợ, phục vụ trao đổi thông tin pháp luật về vấn đề ô nhiễm nhựa và ni lông. Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật môi trường đối với vấn đề ô nhiễm các sản phẩm nhựa và ni lông nghiêm trọng. Về tổ chức thực hiện, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng, Phó các Khối, Cụm thi đua phát động phong trào thi đua “Hành động đế giảm thiếu ô nhiêm nhựa và ni lông” trong đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trọng tâm, cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm nhựa và ni lông nghiêm trọng đang tiếp diễn để bảo vệ môi trường. Phong trào thi đua sẽ được sơ kết, tổng kết và khen thưởng làm 2 đợt. Đợt 1: Kết thúc năm 2018. Đợt 2: Đến hết ngày 30/4/2019. Các đơn vị, các Sở tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả, tác dụng hiệu quả của phong trào và khen thưởng theo thẩm quyền và đề xuất Bộ trưởng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với tinh thần “thi đua ái quốc”, yêu ngành, yêu nghề, phát huy những thế mạnh đã đạt được, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng đợt thi đua, lập thành tích hoàn thành thắng lợi mục tiêu cải thiện môi trường xanh hơn, sạch hơn và góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành tài nguyên và môi trường trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và các năm tiếp theo. Phương Thanh

Bộ Tài chính đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) và công bố chỉ số CCHC

TĐKT- Ngày 12/9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) và công bố chỉ số CCHC năm 2017 của Bộ Tài chính dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn. Báo cáo kết quả công tác CCHC năm 2017, 8 tháng đầu năm 2018 và các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) thời gian tới, ông Trần Quân, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính cho biết: Triển khai các nhiệm vụ Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm điều kiện kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, trong thời gian qua, lãnh đạo Bộ Tài chính đã chỉ đạo triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực tài chính và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó góp phần thiết thực vào việc tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2017 Cụ thể, về công tác chỉ đạo điều hành, Bộ Tài chính đã ban hành 9 Quyết định về các chương trình, kế hoạch triển khai công tác CCHC, cải cách TTHC, trong đó phân công các nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ, hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai công tác CCHC một cách đồng bộ và toàn diện đối với tất cả các lĩnh vực; Ban hành 1 Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC trong lĩnh vực tài chính. Cùng với đó, Bộ Tài chính đã tổ chức kiểm tra công tác CCHC đối với 38 đơn vị trong ngành tài chính, chú trọng kiểm tra công tác giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế, hải quan và kho bạc... Về cải cách thể chế, Bộ Tài chính đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 31/8/2018, Bộ Tài chính đã chủ trì soạn thảo trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 2 Luật, 2 Nghị quyết. Cụ thể, tất cả các quy trình thủ tục hải quan đã kết nối Cơ chế một cửa quốc gia và được tự động hóa ở mức độ rất cao với 99,65% doanh nghiệp tham gia thực hiện tại 100% các đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc... Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định, những kết quả quan trọng trong công tác CCHC của Bộ Tài chính trong thời gian qua đã tác động tích cực đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, được xã hội và cộng đồng người dân và doanh nghiệp đánh giá cao. Trong công tác hiện đại hóa ngành, Thứ trưởng yêu cầu cần có lộ trình đưa 961 TTHC ở cấp độ 1, 2 lên cấp độ 3 và 4 theo mục tiêu đến cuối năm 2018 phải đạt 60 - 65%; đến ngày 30/6/2019 là 80%; ngày 31/12/2019 đạt 90%. Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2017. Hồng Thiết  

Trường Giáo dưỡng số 2 Ninh Bình khai giảng năm học mới 2018 - 2019

TĐKT – Ngày 5/9, toàn thể cán bộ giáo viên và các em học sinh Trường Giáo dưỡng số 2 Ninh Bình long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018 – 2019. Trường Giáo dưỡng số 2 Ninh Bình tiền thân là Trường Phổ thông Công nông nghiệp 2, được thành lập ngày 2/6/1967 tại xã Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, có nhiệm vụ  quản lý, giáo dục trẻ em hư, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự quốc gia. Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý Trại giam tặng hoa chúc mừng nhà trường Từ một ngôi trường có cơ sở vật chất nghèo nàn, lớp học bằng nhà tranh, vách đất, bàn ghế đơn sơ, mộc mạc, lại đóng trên vùng đất sình, lầy trũng sâu rộng trên 10 ha ngập đầy cỏ năn, với 6 cán bộ, chiến sĩ, quản lý 105 em học sinh … đến nay, Trường Giáo dưỡng số 2 đã là một ngôi trường khang trang, bề thế, sạch đẹp. Trường có khu nội trú của học sinh, thư viện, bệnh xá, nhà ăn, khu học văn hóa, học nghề với đầy đủ phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và tổ chức các hoạt động ngoại khóa; với trên 500 lượt cán bộ; tiếp nhận, quản lý, giáo dục, nuôi dưỡng hơn 20 ngàn học sinh, giúp các em làm lại cuộc đời, trở về hòa nhập với cộng đồng, là những công dân tốt, sống có ích cho xã hội và gia đình. Thượng tá Trần Hữu Trung, Hiệu trưởng Trường Giáo dưỡng  số 2 đọc diễn văn khai giảng năm học mới 2018 - 2019 Đọc diễn văn khai giảng năm học mới, Thượng tá Trần Hữu Trung, Hiệu trưởng Trường Giáo dưỡng số 2 Ninh Bình cho biết: Năm học 2017 – 2018 là một năm rất đáng tự hào của thầy và trò trường Giáo dưỡng số 2. Đây là năm học mà các thầy cô giáo trong trường không ngừng nỗ lực vươn lên vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của “nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo”; thực hiện tốt công tác chuyên môn, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, lấy học sinh làm trung tâm; các hoạt động giáo dục đều có sự chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững nền nếp, kỷ cương trong nhà trường. Thượng tá Trần Hữu Trung - Hiệu trưởng Trường Giáo dưỡng số 2 tặng hoa chúc mừng đội Giáo viên văn hóa nhân dịp khai giảng năm học mới Năm học 2017 – 2018 đồng thời là năm các em học sinh góp phần tạo nên những con số ấn tượng: 100% học sinh tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh lên lớp, chuyển cấp tăng 13,1% so với năm học trước. Không chỉ có ý thức trong học tập, các em còn tích cực tham gia tập luyện thể thao, góp phần không nhỏ làm nên thành tích Giải nhất toàn đoàn trong Ngày hội văn hóa thể thao các trường Giáo dưỡng. Cũng trong năm học này, nhà trường tròn 50 năm tuổi và vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.   Bước vào năm học 2018 – 2019, nhà trường đón thêm gần 100 học sinh lần đầu tiên được tham gia theo học văn hóa tại trường. Gian nan, khó khăn sẽ không ít, nhưng thầy và trò trường Giáo dưỡng số 2 Ninh Bình sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, góp phần làm rạng danh truyền thống của nhà trường, luôn là điểm sáng trong công tác giảng dạy của huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình cũng như trong hệ thống các trường Giáo dưỡng toàn quốc. Mai Thảo    

Bà Rịa – Vũng Tàu: Sôi nổi các phong trào thi đua

TĐKT - 6 tháng đầu năm 2018, phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục được đổi mới và có sự lan tỏa sâu rộng. Ngoài việc tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương phát động, UBND tỉnh còn chủ động phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước ở mọi lĩnh vực đời sống xã hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đã thu hút sự tham gia sôi nổi, nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công nhân Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia (KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành) tích cực lao động, sản xuất Tiêu biểu là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tháng đầu năm 2018, phong trào tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo. Tính đến cuối tháng 6/2018, toàn tỉnh có 20/45 xã đã hoàn thành đủ 19/19 tiêu chí, được công nhận là xã đạt chuẩn NTM (đạt 44 %). Ngoài ra còn 3 xã đã hoàn thành cơ bản 19/19 tiêu chí NTM và chuẩn bị được công nhận. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã NTM đạt 39,9 triệu đồng/người. Cùng với đó, phong trào “Doanh nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu hội nhập và phát triển” tiếp tục được các sở, ngành, địa phương tích cực triển khai, góp phần thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ngay từ đầu năm 2018, tỉnh đã quan tâm xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính đối với doanh nhân, doanh nghiệp trong quá trình đăng ký đầu tư, thành lập dự án và thực hiện các nghĩa vụ thuế. Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong việc khởi nghiệp, khoa học công nghệ, chính sách khuyến công, tuyển dụng lao động... Nông dân xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ sử dụng máy gặt đập liên hợp để thu hoạch lúa, giảm công sức lao động Bên cạnh đó, tỉnh cũng thực hiện tốt chương trình xóa đói, giảm nghèo. Bởi vậy, đời sống của người dân ổn định, không ngừng nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của tỉnh chỉ còn dưới 2%. Bên cạnh việc hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động, các ngành, các cấp đã phát động kịp thời, liên tục các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với các sự kiện, nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của từng ngành, địa phương. Trong các phong trào thi đua, cùng với những nội dung chủ yếu của từng phong trào, các ngành, các cấp đã lồng ghép các nội dung thi đua: Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đơn vị, đoàn thể vững mạnh; Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tệ nạn xã hội; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc (tai nạn, ùn tắc giao thông; ô nhiễm môi trường; cải cách thủ tục hành chính...). Đồng thời, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức một số phong trào thi đua chuyên đề: Thi đua trong lao động, sản xuất của các đơn vị sản xuất, kinh doanh; thi đua trong chiến đấu và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng quân đội, công an, biên phòng; ngành giáo dục với phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học”. Ngành y tế cũng đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh: Phong trào “Thầy thuốc như mẹ hiền”, “Điều dưỡng, hộ sinh, trạm trưởng giỏi”; thi đua thực hiện tốt các hoạt động “Khám, chữa bệnh từ thiện”. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Các phong trào tiêu biểu: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Liên đoàn Lao động tỉnh với các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong công nhân, viên chức, người lao động. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”. Hội Liên hiệp phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Làm theo Bác, giúp nhau giảm nghèo bền vững” gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”… Ở các huyện, thành phố cũng đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của từng địa phương. Các phong trào có mục đích, nội dung tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng, đã thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Song song với đó, các cụm, khối thi đua của tỉnh tiếp tục được duy trì, củng cố và đi vào hoạt động nền nếp. Đến nay, toàn tỉnh có 23 cụm, khối thi đua với 121 thành viên là các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, huyện, thành phố thuộc tỉnh. Ngoài ra, từng sở, ngành, địa phương cũng đã thành lập 90 cụm, khối thi đua các phòng, ban, đơn vị trực thuộc xã, phường, thị trấn. Việc tổ chức đăng ký, ký kết thực hiện giao ước thi đua ở từng cụm khối được thực hiện nghiêm túc. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác đối với từng cán bộ, nhân viên và từng người dân. Bảo Linh

Trang