Phong trào thi đua

Khối thi đua các bộ, ngành khoa học – văn hóa – xã hội thổi luồng sinh khí mới cho các phong trào đi lên

TĐKT - Năm 2019 là năm bản lề thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020), với quyết tâm của các đơn vị, ngay từ đầu năm 2019, 14 đơn vị thành viên Khối thi đua các bộ, ngành khoa học - văn hóa - xã hội đã chủ động tập trung mọi nguồn lực, bám sát sự chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, triển khai nhiều giải pháp, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan, đơn vị nói riêng. Ngay từ đầu năm, các đơn vị thuộc Khối đã đồng loạt phát động, triển khai các phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, hành động, sáng tạo, hiệu quả” phấn đấu thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch đề ra. Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng Khối thi đua ngành khoa học – văn hóa – xã hội Theo đó, mỗi đơn vị thành viên đều căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của đơn vị để phát động các phong trào thi đua với tên gọi phù hợp, có màu sắc riêng nhưng vẫn đảm bảo định hướng nội dung phong trào thi đua của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương. Trong quá trình thực hiện khối tiếp tục đẩy mạnh 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau” nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Khối bộ, ngành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc gắn các phong trào thi đua trên lồng ghép và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Tính đến tháng 6/2019, toàn Khối đã phát động trên 45 phong trào thi đua thường xuyên, theo chuyên đề và đột xuất. Tiêu biểu như: Bộ Thể thao, Văn hóa và Du lịch phát động phong trào thi đua tại đơn vị với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” trong toàn ngành;  Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tham gia Lễ phát động phong trào “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Trung ương, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương triển khai.  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai công nghệ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”, đã triển khai kế hoạch thi đua yêu nước và Hội nghị tiên tiến điển hình các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề “Sáng tạo, hành động, kỷ cương và phát triển”; Bộ Y tế phát động phong trào “Đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày để thay đổi cuộc sống”, “Giảm thiểu chất thải nhựa trong cơ sở y tế”.  Thông tấn xã Việt Nam đã xây dựng và phát triển mạnh một số phong trào như: “Đảm bảo thông tin tuyệt đối chính xác nhanh và kịp thời”, “Học tập Bác Hồ, cách làm báo, viết báo”, “Giữ vững định hướng thông tin chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng thông tin”, “Bám sát các sự kiện thông tin chính xác, kịp thời”. Đài Truyền hình Việt Nam phát động thi đua chuyên đề “Đẩy mạnh phong trào xây dựng văn minh công sở tại các đơn vị” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày thành lập Đài Truyền hình Việt Nam (7/9/2019). Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phát động phong trào thi đua với chủ đề “Công chức, viên chức ngành BHXH luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam”. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  phát động tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ ba với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn”. Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”. Bộ Khoa học và Công nghệ phát động phong trào thi đua giai đoạn 2018 - 2020 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo đưa nhanh khoa học và công nghệ vào cuộc sống”, “Khoa học và công nghệ đồng hành cùng doanh nghiệp”. Bộ Ngoại giao phát động phong trào “Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII”, xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 – 2025”. Các phong trào thi đua được phát động triển khai bài bản, có tiêu chí và nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lấy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là tiêu chí đánh giá thi đua; triển khai thực hiện thống nhất đồng loạt từ cấp trung ương đến cấp cơ sở và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi tập thể, mọi cá nhân. Có thể khẳng định, các phong trào thi đua được phát động đã thổi luồng sinh khí mới, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân trong từng đơn vị, cũng như trong toàn ngành và toàn Khối đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác. Cùng với việc chủ động phát động phong trào thi đua, các đơn vị thành viên thuộc Khối đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và địa phương phát động như: Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Doanh nghiệp Việt Nam - Hội nhập và phát triển. Một số đơn vị thành viên thuộc Khối đã có những hoạt động thiết thực, hiệu quả được ghi nhận qua các phong trào này. Cụ thể như: Bộ Ngoại giao phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” chung tay giúp đỡ người nghèo, gia đình có công với cách mạng đã tổ chức nhiều đợt quyên góp với tổng số tiền là 628 triệu đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu trình Chính phủ ban hành các văn bản về chế độ chính sách đối với nhà giáo, học sinh, sinh viên, trẻ mầm non ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện tiêu chí số 5 và tiêu chí số 14 của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tích cực hưởng ứng, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại địa phương, tổ chức các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ người nghèo như mua thẻ bảo hiểm y tế tặng cho các hộ cận nghèo, trực tiếp giúp đỡ xây nhà mới hoặc phối hợp với UBND các địa phương xây dựng, đóng góp kinh phí xây dựng nhà dột nát cho các hộ nghèo, hoặc tham gia ủng hộ các hoạt động tình nghĩa, hỗ trợ thiên tai... Còn rất nhiều các hoạt động khác của các đơn vị thành viên thuộc Khối đã thực hiện có hiệu quả nhằm hưởng ứng phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước phát động. Song song với đó, công tác khen thưởng đã được đổi mới, đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ, đúng người, đúng việc, đi vào thực chất và hiệu quả hơn, kịp thời khuyến khích và động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt chức trách được giao. Các thành viên trong Khối một mặt chủ động triển khai công tác TĐKT phù hợp với đặc thù của đơn vị, mặt khác đã có sự trao đổi, phối kết hợp với các thành viên khác góp phần làm cho phong trào thi đua của toàn Khối đa dạng, phong phú hơn. Công tác kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác TĐKT luôn được quan tâm. Năng lực của cán bộ ngày càng nâng lên đáp ứng yêu cầu của công tác TĐKT trong tình hình mới. Khối trưởng Khối thi đua các bộ ngành khoa học – văn hóa – xã hội, Giám đốc Đại học Quốc gia Nguyễn Kim Sơn cho biết, phát huy thành tích đã đạt được, những tháng cuối năm 2019, Khối sẽ tập trung đẩy mạnh 6 biện pháp cơ bản, thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng,  chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Thứ hai, tổ chức thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục, xét tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng. Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng thông qua việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Hồng Thiết

Triển khai thẻ BHYT điện tử - bước tiến mới trong hiện đại hóa hành chính

TĐKT - Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã khẩn trương triển khai nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, xây dựng đề cương chi tiết và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Đây là bước tiến mới trong hiện đại hóa hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong việc ban hành Quyết định về cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử. Triển khai thẻ BHYT điện tử - bước tiến mới trong hiện đại hóa hành chính Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho biết, ngày 19/11/2018, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 4795/BHXHST về việc dự thảo Quyết định cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử kèm theo Tờ trình, dự thảo Quyết định gửi Văn phòng Chính phủ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 4173/VPCPKSTT ngày 08/5/2018 của Văn phòng Chính phủ. Đến ngày 15/01/2019, Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì làm việc với các bộ, ngành có liên quan gồm: Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, BHXH Việt Nam đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thẻ BHYT điện tử. Tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoàn thiện trước khi trình ký, ban hành Quyết định về việc thực hiện thẻ BHYT điện tử. Theo lộ trình đã được đặt ra tại các văn bản pháp luật về BHYT hiện hành, từ ngày 01/01/2020, cơ quan BHXH sẽ thực hiện việc cấp thẻ BHYT điện tử cho người tham gia. Như vậy, việc nghiên cứu và đưa vào ứng dụng thẻ BHYT điện tử là một trong những nội dung của hiện đại hoá hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia BHYT, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Hiện tại, các điều kiện về cơ sở hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đã cơ bản hoàn thiện, BHXH Việt Nam đã có cơ sở dữ liệu tập trung về đối tượng tham gia và hoạt động nghiệp vụ của ngành trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT như: Cấp số định danh cá nhân (mã số BHXH) cho người tham gia. Mặt khác, người tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) cũng đã quen với việc tra cứu thông tin về thẻ BHYT trên Cổng dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT. Như vậy, việc triển khai thẻ BHYT điện tử trong thời gian tới là rất thuận lợi. Trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt và ban hành Quyết định về việc thực hiện thẻ BHYT điện tử, BHXH Việt Nam chủ động nghiên cứu, khảo sát, thí điểm, đánh giá ưu, nhược điểm các mô hình cấp, quản lý và sử dụng thẻ điện tử trong và ngoài nước để có cơ sở xây dựng dự thảo văn bản về mẫu và quy trình hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện cấp chuyển đổi từ thẻ BHYT chất liệu giấy sang thẻ BHYT điện tử trong thời gian tới. Cùng với đó, khi chuyển đổi sang thẻ BHYT điện tử trong tương lai sẽ mang đến  lợi ích lớn cho tất cả các bên liên quan như người tham gia BHYT, cơ sở KCB và cơ quan BHXH. Đối với người tham gia BHYT, những người đã có thẻ giấy sẽ được cơ quan BHXH chủ động chuyển đổi sang thẻ điện tử và không yêu cầu phải lập bổ sung hồ sơ. Quan trọng nhất là người tham gia khi đi KCB không cần mang giấy tờ tùy thân mà có thể thực hiện xác thực nhân thân bằng thông tin sinh trắc học như vân tay, khuôn mặt..., giúp thuận tiện và giảm phiền hà. Toàn bộ lịch sử KCB của người tham gia cũng được lưu trữ trên thẻ sẽ tạo thuận lợi hơn cho quá trình theo dõi và điều trị bệnh tật. Lợi ích nữa không kém phần quan trọng đó là đối với cơ sở KCB, việc chuyển đổi sang sử dụng thẻ điện tử để xác thực người sử dụng thẻ tại khâu tiếp đón bệnh nhân, giúp tiết kiệm được chi phí và giảm thời gian kiểm tra thủ tục, đảm bảo nhanh gọn, chính xác do thông tin lưu giữ trong thẻ điện tử (trong chíp) được dùng để nhận dạng, xác thực nhân thân bệnh nhân, thay vì phải kiểm tra giấy tờ tùy thân có ảnh. Thẻ điện tử cũng giúp cơ sở y tế kiểm tra thông tin các lần KCB BHYT gần nhất để tránh việc sử dụng các dịch vụ cận lâm sàng với tần suất có thể gây ra những tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh hay việc cấp các loại thuốc điều trị phù hợp, tránh tình trạng kháng thuốc do sử dụng không hợp lý. Bên cạnh đó, đối với cơ quan BHXH, việc cấp thẻ BHYT điện tử giúp giải quyết tình trạng trục lợi, lạm dụng quỹ BHYT do người đi khám chữa bệnh phải thực hiện việc xác thực nhân thân của chủ thẻ thông qua thông tin sinh trắc học sẽ ngăn chặn tình trạng mượn thẻ BHYT. Đồng thời, rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm thời gian thực hiện công tác giám định và thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo phương thức thủ công. Bên cạnh đó, thông tin về BHXH, BH thất nghiệp dự kiến sẽ được tích hợp vào thẻ BHYT điện tử để tiến tới dùng chung thay thế cho sổ BHXH giấy hiện hành. Ngoài ra, việc cấp thẻ BHYT điện tử cũng góp phần cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục như in gia hạn sử dụng thẻ BHYT hàng năm; đổi thẻ do sai, lệch thông tin, thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu, điều chỉnh quyền lợi, đối tượng; thu hồi thẻ còn giá trị sử dụng đối với người lao động báo giảm… Có thể thấy rằng, sử dụng thẻ hẻ BHYT điện tử sẽ là một bước đột phá của ngành và chắc chắn sẽ phát hành thẻ BHYT điện tử đến với người dân theo đúng quy định. Hồng Thiết

Cụm 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc: Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, phù hợp, hiệu quả

TĐKT – Ngày 30/7, tại Thái Nguyên, Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương; Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương; Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái – đơn vị Cụm trưởng; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên – đơn vị Cụm phó. Cùng dự có lãnh đạo UBND các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Kạn. Toàn cảnh Hội nghị 6 tháng đầu năm 2019, phong trào thi đua của Cụm 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc nói chung và phong trào thi đua yêu nước của mỗi tỉnh nói riêng đã đi vào chiều sâu, lan rộng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chất lượng khen thưởng từng bước được nâng cao, đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời; chú trọng khen theo chuyên đề, đột xuất, khen thưởng điển hình tiên tiến, người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân… Các tỉnh trong Cụm đã tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, phù hợp và hiệu quả, tập trung giải quyết các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng tỉnh. Các phong trào thi đua đã động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn các địa phương. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tôn vinh và khen thưởng đã được các tỉnh trong Cụm chú trọng thực hiện, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho các phong trào thi đua. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm, hiệu quả tổ chức phong trào thi đua yêu nước, phân tích thực trạng và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các tỉnh năm 2019, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2019 đề ra. Hội nghị đã thống nhất thông qua Quy chế hoạt động và Bảng chấm điểm thi đua của Cụm theo Hướng dẫn số 2694 ngày 8/11/2018 của Ban TĐKT Trung ương. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương cho rằng trong thời gian qua các phong trào thi đua của các tỉnh trong Cụm thi đua đã đạt được những hiệu quả tích cực, bám sát vào các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của cả năm; các tỉnh đã chủ động hoàn thiện các quy định TĐKT với các đối tượng khác nhau. Đồng chí đề nghị các tỉnh trong Cụm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua do Chính phủ, các bộ, ban, ngành và UBND các tỉnh phát động, tạo không khí thi đua sôi nổi trong hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Trong đó, chú trọng các phong trào thi đua, công tác khen thưởng đối với từng nhóm đối tượng như: Doanh nghiệp, nông dân, công nhân, thi đua trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phong trào thi đua trong cải cách hành chính. Nâng cao vai trò của Hội đồng thi đua cấp tỉnh, hoạt động của Cụm, khối thi đua; đa dạng hóa các hình thức khen thưởng như khen thưởng định kỳ, khen thưởng đột xuất…; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vào năm 2020. Xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến, kịp thời phát hiện, tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, gương "Người tốt, việc tốt”; nâng cao chất lượng xét, công nhận sáng kiến, giải pháp để thúc đẩy phong trào thi đua lao động, sản xuất… Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của các tỉnh trong triển khai các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; đặc biệt là việc xây dựng được "Quy chế hoạt động và Bảng chấm điểm của Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2019”. Đồng chí đề nghị Cụm tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện trong các tháng cuối năm theo hướng hiệu quả, thiết thực; tập trung thực hiện các chương trình cụ thể trong phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm”; chương trình xây dựng nông thôn mới và phong trào không sử dụng rác thải nhựa; tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua mang tính chuyên đề gắn với các mô hình, điển hình tiên tiến, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, trong sản xuất nông nghiệp… Trang Lê

Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2019

TĐKT - Sáng 29/7, tại Hà Nội, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương (bao gồm: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng) tổ chức Hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2019. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2019, công tác thi đua, khen thưởng 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã đổi mới về cả nội dung, hình thức, phương thức hoạt động. Cùng với phong trào thi đua có tính truyền thống, nhiều phong trào thi đua mang tính chuyên đề đã được kết hợp triển khai có hiệu quả. Sự đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của các tỉnh, thành phố đã góp phần tạo ra khí thế thi đua mới, đồng bộ và rộng khắp. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương sáng, điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội. Phong trào thi đua đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp các ngành, đoàn thể và nhân dân các thành phố góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội nghị Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh ước đạt 611.525 tỷ đồng, tăng 7,86% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 193.310 tỷ đồng, đạt 48,43%, tăng 7,04% so với cùng kỳ; tổng lượng khách du lịch đến với thành phố ước đạt 4,25 triệu lượt khách, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trên địa bàn TP Hà Nội ước tăng 7,21% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 133.854 tỷ đồng, đạt 50,2% dự toán; lượng khách du lịch đến với Hà Nội ước đạt 14,4 triệu lượt khách, tăng 9,5% so với cùng kỳ.  Tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP Hải Phòng ước đạt 16,3% so với cùng kỳ - cao nhất từ trước đến nay; tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn ước thực hiện được 7.075,2 triệu USD, tăng 80,95% so với cùng kỳ, bằng 70,22% so với kế hoạch; thu hút khách du lịch ước đạt trên 3,98 triệu lượt, tăng 11,86% so với cùng kỳ, bằng 43,85% so với kế hoạch… Ngoài thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” và thực hiện các nội dung ký kết giao ước thi đua của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019, 5 thành phố còn tập trung phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và giải pháp trong tổ chức các phong trào thi đua nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của từng thành phố.  Công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và nhân tố mới được các thành phố chú trọng, mở nhiều chuyên trang, chuyên mục trên các báo, đài. Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị Công tác khen thưởng trên địa bàn 5 thành phố được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, toàn diện; đảm bảo khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích, theo quy định của Luật, Nghị định và các văn bản hướng dẫn. Việc lập hồ sơ, quy trình xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng và dân chủ, tập trung khen cơ sở, tập thể nhỏ và thành phần kinh tế trong công nhân, nhân dân, lao động. Đối tượng khen thưởng cũng được mở rộng hơn đến các tầng lớp nhân dân ở nhiều lĩnh vực hoạt động, công tác, từ đó góp phần động viên, nêu gương kịp thời và thiết thực trong quần chúng nhân dân. Để công tác thi đua - khen thưởng tạo động lực cho mỗi tập thể, cá nhân trong triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đại diện 5 thành phố cũng đề nghị: Chính phủ cần sửa đổi các quy chế về quản lý tổ chức, xem xét và tôn vinh danh hiệu, trao thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp. Quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng của các cấp. Đề nghị Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương quan tâm, xem xét khen thưởng thành tích kháng chiến, khen thưởng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đối với những trường hợp là mẹ kế; xem xét kéo dài thời gian nộp hồ sơ đề nghị Cờ thi đua của Chính phủ trước ngày 30/6 hàng năm để đảm bảo các doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ khi trình khen; xây dựng và phát hành bộ tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay để các địa phương quán triệt, triển khai công tác thi đua, khen thưởng được thống nhất… Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương ghi nhận 3 điểm đổi mới, sáng tạo trong công tác thi đua, khen thưởng của 5 thành phố: Hệ thống văn bản thi đua, khen thưởng được 5 thành phố liên tục rà soát và hoàn thiện, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn. Hoạt động cụm, khối thi đua của các tỉnh được sắp xếp hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Các phong trào thi đua bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu việc khó, có các tiêu chí thi đua rõ ràng và được kiểm tra, sơ, tổng kết và đánh giá cẩn thận. Ấn tượng nhất là kết quả của phong trào “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”. Công tác tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được 5 thành phố chú trọng triển khai bài bản và hiệu quả… Thứ trưởng Trần Thị Hà cũng trả lời các kiến nghị của các đại biểu tại Hội nghị. Đồng chí thừa nhận, hiện nay quy trình thủ tục xét khen thưởng đang còn gặp một số vấn đề, đôi lúc rườm rà. Nhưng chủ yếu gặp ở các hồ sơ khen thưởng thành tích tích lũy, còn đối những trường hợp khen thưởng đột xuất, khen theo chuyên đề đã được đổi mới rất nhiều, nhanh chóng, kịp thời. Tuy nhiên, Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi sắp tới sẽ khắc phục được những hạn chế này, nhất là sẽ có nhiều đổi mới trong cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng. Ban Thi đua Trung ương hiện đã có phần mềm quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử liên thông từ cấp tỉnh lên Trung ương… Thứ trưởng cũng đề nghị các thành phố nên học tập kinh nghiệm của Hà Nội trong triển khai trình xét khen thưởng Cờ thi đua Chính phủ hàng năm rất bài bản, kịp thời… Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của 5 thành phố trong 6 tháng đầu năm 2019. "5 thành phố đã liên tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34 của Bộ chính trị. Mỗi một thành phố có một chủ đề thi đua khác nhau, cụ thể hóa các chương trình hành động của địa phương mình; triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức….” Đồng chí đề nghị, các thành phố tiếp tục tập trung phát động mạnh mẽ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; tích cực thực hiện cải cách hành chính. Các thành phố tăng cường hoạt động trao đổi kinh nghiệm, học tập mô hình tốt, cách làm hay với nhau hơn nữa. Hướng đến sơ kết 5 năm Chỉ thị 34, các thành phố cần chỉ ra những mô hình đổi mới, đột phá trong thực hiện thi đua, khen thưởng để tiếp tục nhân rộng ra khắp cả nước… Mai Thảo  

Vinh quang giai cấp Công nhân và Công đoàn Việt Nam

TĐKT – Trải qua 9 thập kỷ hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành cùng dân tộc, là lực lượng và chỗ dựa tin cậy, trung thành của Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp công nhân, người lao động và đã có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Cách đây 90 năm, trong không khí sục sôi cách mạng của nhân dân cả nước, giai cấp công nhân Việt Nam đã quả cảm tham gia vào cuộc đấu tranh giành quyền lợi cho giai cấp, sâu xa hơn là để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Ngày 28 tháng 7 năm 1929, tại ngôi nhà số 15 phố Hàng Nón, Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đông Dương Cộng sản Đảng, Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ chính thức được thành lập, do lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh đứng đầu. Sự kiện thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ là mốc son chói lọi, đánh dấu bước ngoặt lớn của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn cách mạng Việt Nam, khẳng định sự lớn mạnh của phong trào công nhân Việt Nam, là kết quả tất yếu của phong trào công vận đúng đắn và sự truyền bá lý luận công đoàn cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - người đặt nền móng lý luận, tư tưởng và tổ chức cho Công đoàn Việt Nam. Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện cán bộ công đoàn tiêu biểu Thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945), Công đoàn Việt Nam thực sự là trung tâm đoàn kết của công nhân, lao động (CNLĐ) Việt Nam, tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia đấu tranh chính trị và vũ trang trong các cuộc diễn tập cách mạng. Với hơn 20 vạn người trong năm 1945, đoàn viên công đoàn trở thành lực lượng nòng cốt làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Sau Cách mạng tháng Tám thành công, những năm đầu đất nước giành được độc lập, tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong việc bảo vệ và phát huy thành quả của cách mạng. Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nổ ra, tổ chức Công đoàn đã vận động công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, chiến đấu anh dũng, góp phần quan trọng vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975), Công đoàn Việt Nam đã tuyên truyền, giáo dục, vận động được đông đảo CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, “lao động sản xuất giỏi”, “mỗi người làm việc bằng hai”, “ba sẵn sàng”, “năm xung phong”, “giết giặc lập công”, phối hợp với lực lượng vũ trang tiêu diệt địch, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào tháng 4 năm 1975. Giai đoạn cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội (1975 - 1986), Công đoàn Việt Nam được thống nhất trên phạm vi cả nước, tập trung tuyên truyền, vận động CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa trong cả nước, đi đầu trong thực hiện ba chương trình kinh tế lớn của Đảng, tham gia bảo vệ Tổ quốc. Từ đây, nhiều phong trào thi đua đã được phát động, các hoạt động của tổ chức công đoàn dần hướng vào nhiệm vụ chủ yếu là chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động, được xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (từ 1986 đến nay), Công đoàn Việt Nam đã có nhiều đổi mới, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo CNVCLĐ để đề ra và tổ chức các hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả. Những năm đầu đất nước đổi mới, cả nước hân hoan chào đón các quyết sách đột phá, vượt trước của các đồng chí lãnh đạo xuất sắc của Đảng, và tổ chức công đoàn tự hào vì những công trình sư của công cuộc đổi mới ấy cũng chính là những cán bộ, đoàn viên của tổ chức mình. Lực lượng CNVCLĐ là những người đi tiên phong, đưa chủ trương đổi mới của Đảng vào cuộc sống, thẩm thấu đến mọi người dân, tác động đến toàn xã hội, góp phần làm nên những thành tựu to lớn của Đảng và Nhân dân ta trong hơn 30 năm qua. Thành tựu đất nước ta giành được trong công cuộc đổi mới là to lớn, có ý nghĩa lịch sử, khẳng định sự đóng góp rất quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Những năm gần đây, trước yêu cầu đổi mới toàn diện và đồng bộ đất nước, các cấp công đoàn, trực tiếp là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn. Trước hết là đổi mới tư duy về công đoàn và hoạt động công đoàn trong bối cảnh mới. Các hoạt động dần đi vào chiều sâu, bám sát chức năng, nhiệm vụ và nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, trong đó tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Các cấp công đoàn đang nỗ lực hết mình để trả lời một cách thuyết phục câu hỏi, người lao động vào tổ chức công đoàn thì được lợi ích gì. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn ngang tầm nhiệm vụ, củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động. Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tăng cường tính minh bạch, công khai, tiết kiệm và hiệu quả trong công tác tài chính. Bước đầu nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Đổi mới hoạt động công tác nữ công và chăm lo, bảo vệ lao động nữ. Mở rộng quan hệ đối ngoại với tổ chức công đoàn các nước và các tổ chức quốc tế. Đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo và nội dung, phương thức hoạt động công đoàn. Nội dung và tinh thần đổi mới đang được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng, sôi nổi, tạo xung lực mới cho tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam. 90 năm xây dựng và phát triển, trải qua 12 kỳ đại hội, với các tên gọi khác nhau: Công hội Đỏ, Nghiệp đoàn ái hữu, Hội Công nhân phản đế, Hội Công nhân cứu quốc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Công đoàn Việt Nam và nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam đã lớn mạnh toàn diện, với gần 10,5 triệu đoàn viên, đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, tham gia đóng góp ngày càng to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giai cấp công nhân Việt Nam tự hào luôn là lực lượng tiên phong, đứng ở trung tâm các sự kiện quan trọng của đất nước. Chương trình Vinh quang Việt Nam – một trong những sáng kiến tiêu biểu của Công đoàn Việt Nam được duy trì nhiều năm qua Mặc dù có những khó khăn trong bối cảnh mới, song giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam vẫn giữ vững truyền thống yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo, tin tưởng vào chế độ, vào sự lãnh đạo của Đảng, xứng đáng là giai cấp đi đầu trong công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công đoàn Việt Nam luôn là tổ chức rộng lớn của giai cấp công nhân, được giai cấp công nhân và người lao động tin cậy, gắn bó; là chỗ dựa vững chắc, người cộng tác đắc lực của cơ quan nhà nước, là sợi dây nối Đảng, Nhà nước với quần chúng công nhân, lao động, đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Trong tiến trình lịch sử vẻ vang của mình, Công đoàn Việt Nam đã tiến hành những cuộc vận động cách mạng to lớn, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước rộng khắp; đã thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng giai cấp công nhân, giới thiệu số lượng lớn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đào tạo được nhiều cán bộ xuất sắc giữ các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị. Tổ chức Công đoàn không chỉ là người đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động mà thực sự còn là tổ chức để tập hợp, đoàn kết, giáo dục công nhân, người lao động phấn đấu vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vì sự phồn vinh của đất nước. Ngoài hoàn thành sứ mệnh trên, tổ chức Công đoàn còn là người bạn đồng hành gắn bó, thủy chung với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác, góp phần củng cố khối liên minh vững chắc của cách mạng Việt Nam. Bên cạnh những thành tích to lớn, những đổi mới đúng hướng và đáng khích lệ, công tác công đoàn và phong trào công nhân còn một số hạn chế, bất cập và đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế sâu rộng, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tác động không nhỏ đến phong trào công nhân và công tác tập hợp, phát triển đoàn viên công đoàn. Việc nước ta cam kết đảm bảo sự ra đời và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở ngoài hệ thống Công đoàn Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đặt Công đoàn trước những thách thức và yêu cầu mới chưa từng có. Với tinh thần nhìn lại để đi tới, đổi mới để phát triển, thời gian tới, cán bộ công đoàn các cấp tiếp tục đổi mới tư duy về công đoàn, nghề công đoàn và hoạt động công đoàn trong bối cảnh mới. Tập trung thực hiện thật tốt chức năng cốt lõi, cơ bản của công đoàn là đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động bằng các hoạt động đa dạng, thiết thực nhất là hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên; tích cực tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội và tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng đa dạng, linh hoạt, hướng về cơ sở, trong mọi hoàn cảnh chỉ tổ chức những hoạt động thực sự thiết thực, mang lại hiệu quả cao. Phát động và triển khai rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo môi trường để CNVCLĐ sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị và đất nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sức lan tỏa, hấp dẫn đối với người lao động, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để các chủ trương, chỉ đạo và những thông tin cần thiết của tổ chức công đoàn đến được với số đông người lao động. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn và đoàn viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công đoàn tiếp tục tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Mai Thảo

Phụ nữ Kim Sơn tích cực học tập và làm theo gương Bác

TĐKT - Với suy nghĩ học Bác ngay từ những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) đã gắn kết nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các chuẩn mực phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thông qua nhiều hoạt động, phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Phụ nữ huyện Kim Sơn ra quân dọn vệ sinh môi trường Để việc học tập và làm theo Bác thực sự đi vào chiều sâu, trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của mỗi hội viên, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã tuyên truyền sâu rộng các nội dung học tập và làm theo Bác đến cán bộ, hội viên, phụ nữ. Các cấp hội đã lựa chọn, phát động nhiều chương trình, phong trào cụ thể; xây dựng, nhân rộng các mô hình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ tổ chức hội và những vấn đề xã hội đặt ra tại cơ sở, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Đồng thời, lấy kết quả việc học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các cấp hội. Thông qua công tác tuyên truyền, cán bộ, hội viên phụ nữ đã nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của phụ nữ trong học tập, lao động và công tác. Các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã bổ sung tiêu chí thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, hội viên theo tinh thần Chỉ thị 05. Cụ thể: Đối với cán bộ hội các cấp chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực hiện tốt việc nêu gương... Đối với hội viên, tự giác chấp hành và vận động người thân trong gia đình, cộng đồng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm giáo dục ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp cho con, cháu trong gia đình; tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Xác định việc giúp nhau phát triển kinh tế là công tác trọng tâm, vừa góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo, vừa là đòn bẩy trong việc thực hiện các nhiệm vụ, Hội đã triển khai đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”. Các cấp hội đã phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tìm kiếm, giới thiệu việc làm cho hơn 400 lượt hội viên; mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; kỹ thuật cải tạo ao đầm, nuôi trồng thủy, hải sản với hàng nghìn lượt hội viên, phụ nữ tham dự. Đồng thời Hội đã liên kết với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện quản lý số vốn trên 422 tỷ đồng cho 8.756 hộ gia đình vay vốn phát triển kinh tế; rà soát các hộ nghèo do phụ nữ đứng chủ trên địa bàn từ đó đề ra các biện pháp giúp đỡ hiệu quả. Từ nguồn vốn vay ưu đãi và sự hỗ trợ từ tổ chức Hội, nhiều hội viên, phụ nữ đã mạnh dạn khởi nghiệp. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019 đã có 28 phụ nữ tại 26/27 chi hội khởi nghiệp thành công đem về nguồn thu nhập ổn định, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động và trở thành các điển hình trong phong trào phụ nữ khởi nghiệp tại địa phương. Bên cạnh đó Hội cũng đẩy mạnh thực hiện phong trào “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác” với các mô hình như: “Lợn nhựa tiết kiệm”, “Nhóm xoay vòng”; “Tiết kiệm 10.000 đồng/tháng”; “Tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày”... Hiện 100% cơ sở hội đều đăng ký thực hiện mô hình, 85% hội viên, phụ nữ tham gia ít nhất 1 loại hình tiết kiệm; 707 nhóm tiết kiệm được thành lập với 27.597 phụ nữ tham gia với tổng số tiền tiết kiệm hơn 13 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ tiết kiệm, Hội đã hỗ trợ 14.020 phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế; thực hiện công tác an sinh xã hội, trao tặng hơn 500 suất quà cho các hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, học sinh vượt khó trên địa bàn. Không chỉ thực hiện tốt các phong trào thi đua và trong lao động sản xuất, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện còn tích cực học tập và làm theo Bác trong bảo vệ đất nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc thông qua các phong trào như: Xây dựng nông thôn mới, xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”... Riêng với phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội phụ nữ huyện đã xây dựng 12 tuyến đường kiểu mẫu; trồng và chăm sóc hơn 28 km đường hoa; hướng dẫn, vận động nhân dân xây mới 262 bồn cây, lắp đặt 27 thùng rác, dựng 19 cột điện chiếu sáng tại các xã, thị trấn trên địa bàn. Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tốt Chỉ thị số 05 trong toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ bằng nhiều hoạt động thiết thực. Đồng thời, vận động chị em hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và hoàn thành các chỉ tiêu của hội phụ nữ cấp trên đề ra Bảo Linh  

Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực và thi đua thực hiện văn hóa công sở

TĐKT – Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 -28/7/2019), chiều 24/7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tới dự và phát biểu. Cùng dự, có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường. Phát động tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường chỉ rõ: Những năm qua, phần lớn đoàn viên công đoàn là cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) luôn nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, sáng tạo, đổi mới và sâu sát với cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ CBCCVC có biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền với người dân và doanh nghiệp để vụ lợi. Những biểu hiện và hành vi đó làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào đội ngũ CBCCVC, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại buổi lễ Thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng, phê duyệt và tổ chức Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, sau một thời gian nghiên cứu, chuẩn bị công phu, tổ chức các hội thảo, lấy ý kiến của các ban, bộ, ngành Trung ương và 63 tỉnh, thành phố, đến nay Đề án đã được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt. Nội dung của Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, gọi tắt là “5 không” bao gồm: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ. Nội dung chính của phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở được cụ thể hóa: Đối với tập thể, thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; đối với CBCCVC, thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp. Để đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, theo đồng chí Bùi Văn Cường, các cấp công đoàn trong cả nước cần chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thi đua thực hiện tốt các nội dung: Một là, tuyên truyền nâng cao nhận thức của CBCCVC trong thực thi công vụ, ý thức gắn bó, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân; phát huy mạnh mẽ vai trò của các cơ quan thông tin, truyền thông trong và ngoài hệ thống công đoàn nhằm giám sát, phát hiện và đấu tranh với các hành vi tiêu cực. Đồng thời, tuyên truyền, cổ vũ, động viên, khích lệ những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động và phong trào. Hàng năm tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương với đại diện CBCCVC để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết các vấn đề liên quan. Hai là, nâng cao chất lượng xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật. Loại bỏ tư tưởng “cục bộ”, “lợi ích nhóm”, tất cả phải vì lợi ích chung, đặt lợi ích của nhân dân, lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết. Công khai hóa, quy trình hóa, chuẩn hóa các thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị, thẩm quyền, trách nhiệm của CBCCVC để người dân và doanh nghiệp biết, giám sát, thực hiện. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường phát động phong trào thi đua đến CBCCVC. Ba là, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của CBCCVC. Vận động CBCCVC gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, công tâm, khách quan, tận tụy, chuyên nghiệp, hiệu quả; thái độ phục vụ tận tình, chu đáo; ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng nhân dân. Bốn là, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở nhằm công khai, minh bạch các chế độ, chính sách, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; có trách nhiệm cao, thân ái đoàn kết, xây dựng và phát huy tình đồng chí, đồng nghiệp để chia sẻ khó khăn, phát hiện và uốn nắn khuyết điểm cho nhau, để cùng nhau tiến bộ, vì lợi ích chung. Năm là, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động trong CBCCVC. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh việc hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động với hình thức và biện pháp hiệu quả gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, phong trào “Đổi mới sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, Cuộc vận động người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo". Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của CBCCVC. Phát huy vai trò người đứng đầu trong các cấp công đoàn. Động viên, tôn vinh, khen thưởng kịp thời những CBCCVC có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Coi việc thực hiện cuộc vận động và phong trào là tiêu chí đánh giá thi đua, là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, đoàn viên công đoàn và hiệu quả hoạt động công đoàn trước yêu cầu mới. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt và vai trò tiên phong gương mẫu của các cán bộ lãnh đạo, chủ chốt trong thực hiện cuộc vận động và phong trào là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, cần phải xây dựng được mô hình điểm, các cá nhân điển hình để nhân rộng trong toàn hệ thống. Gắn việc thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua với các cuộc vận động khác, với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam đã có những đóng góp xứng đáng vào những thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam, luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam và các đoàn thể chính trị phát động. Các phong trào thi đua đã thấm sâu vào đội ngũ CNVCLĐ, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ cách mạng. Tin rằng, cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của CBCCVC trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ CBCCVC trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; xây dựng cơ quan văn minh, văn hóa. Mai Thảo

Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

TĐKT - Chiều 24/7, tại Hà Nội, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019. Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng chủ trì Hội nghị. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tich Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhận định: Sáu tháng đầu năm 2019, do chỉ đạo quyết liệt, đổi mới của Chính phủ, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,76%, cao hơn cùng kỳ giai đoạn 2011 - 2017. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên. Góp chung vào thành công đó có sự nỗ lực và tham gia của các tổ chức thành viên trong Khối thi đua. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã chủ động, tích cực thực hiện các nội dung giao ước thi đua từ đầu năm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm hơn; đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên. Đáng chú ý là các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được các thành viên trong khối tổ chức triển khai có hiệu quả; nòng cốt là các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2021, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"… Công tác khen thưởng được các thành viên trong Khối thực hiện có nền nếp, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ; kịp thời khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất trong lao động, sản xuất, dũng cảm bảo vệ người, tài sản trong thiên tai... Hồ sơ, thủ tục, quy trình khen thưởng được thực hiện đúng quy định. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện. Đại diện của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham gia ý kiến tham luận tại Hội nghị Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế cụ thể: Công tác phát hiện, tuyên truyền và điển hình tiên tiến trong khối chưa được nhân rộng đến các tổ chức thành viên và chưa có sức lan tỏa. Việc đổi mới trong hoạt động thi đua của khối, việc trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các thành viên về tổ chức phong trào thi đua, giao lưu với các điển hình tiên tiến còn hạn chế. Công tác phối hợp tổ chức thực hiện các phong trào, các cuộc vận động giữa MTTQ và các thành viên chưa thật sự gắn kết và chủ động... Sáu tháng cuối năm 2019, các thành viên trong Khối thi đua tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bám sát các phong trào thi đua trọng tâm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2021, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại ở phía sau"; phong trào “Chống rác thải nhựa trên toàn quốc”, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Cùng với đó, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Đại hội thi đua yêu nước Hội Cựu chiến binh các cấp lần thứ VI và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019); kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)…; tăng cường tuyên truyền các mô hình, điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực hoạt động trên các phương tiện truyền thông của tổ chức mình; tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng; quan tâm đến công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến làm nòng cốt trong các phong trào thi đua. Đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp nhằm thực hiện tốt chức năng tham mưu về khen thưởng. Thực hiện tốt tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và quy trình bình xét các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng, đảm bảo đúng quy định. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác đúng người, đúng việc, kịp thời, công khai, minh bạch; khen thưởng đúng tiêu chuẩn, thực chất, tránh tràn lan; chú trọng phát hiện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc, nhất là ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức và một số hoạt động chung của Khối thi đua chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tại Hội nghị, các đại biểu đã bàn bạc, thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Khối thi đua. Mai Thảo

Quân khu 4: Thi đua hướng về cơ sở, lấy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị làm trung tâm

TĐKT - 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 được tổ chức chặt chẽ, phát triển liên tục, tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện. Giao lưu với các điển hình tiên tiến trong phong trào TĐQT của LLVT Quân khu 4 Quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào TĐQT và công tác TĐKT, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, cụ thể hóa để triển khai thực hiện trong LLVT Quân khu với phương châm: Thi đua phải hướng về cơ sở, lấy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị làm trung tâm, tập trung đột phá khắc phục các khâu yếu, mặt yếu. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó chính ủy Quân khu 4 cho biết: Hằng năm, trong từng giai đoạn, nhiệm vụ trọng tâm, các cấp ủy đảng đều ra nghị quyết lãnh đạo; người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên đã cụ thể hoá bằng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện; phát huy tốt cơ chế: Đảng lãnh đạo, người chỉ huy điều hành, cơ quan chính trị làm tham mưu, Hội đồng TĐKT làm tư vấn; các tổ chức quần chúng tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Phong trào TĐQT đã tập trung vào mục tiêu: Giữ vững trận địa tư tưởng cho LLVT Quân khu thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên coi trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tăng cường đấu tranh trên không gian mạng; chủ động nắm bắt, giải quyết tốt tình hình tư tưởng, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, với nhiều cách làm phong phú, xây dựng động cơ trách nhiệm, định hướng tư tưởng và hướng dẫn hành động cho cán bộ, chiến sĩ. Kết quả công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật vượt chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ khá, giỏi tăng 0,79%  so với giai đoạn 2009 - 2014. Phong trào TĐQT đã hướng vào xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tổ chức Đảng, làm tốt công tác quản lý, giáo dục rèn luyện đối với cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, chủ động làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phong trào TĐQT đã góp phần quan trọng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của LLVT Quân khu; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phong trào TĐQT 5 năm qua đã nở rộ nhiều phong trào, mô hình hay, cách làm sáng tạo. Điển hình như phong trào: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”; “Luyện giỏi, rèn nghiêm, SSCĐ cao”, “Chính quy, mẫu mực, kỷ luật nghiêm minh, an toàn tuyệt đối”, “Ba bám, ba rèn, ba khắc phục”; “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”; “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Nói thật nhiều lời hay, làm thật nhiều việc tốt”, “Mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Ba nhất, ba không”, “Hai chủ động, ba trách nhiệm”; “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Giữ xe tốt, lái xe an toàn”, “Nhà kho kiểu mẫu”; “Tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; “Xanh, sạch, đẹp - an toàn, vệ sinh lao động”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Phụ nữ Quân khu 4 đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… Cùng với đó là các mô hình tiêu biểu: “Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo”, “Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển”, “Bệnh viện văn hóa”, “Bệnh xá văn hóa”… Những phong trào, mô hình, cách làm đó đã kịp thời cổ vũ, động viên, khơi dậy lòng nhiệt tình say mê, sáng tạo, ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức, người lao động. Cùng với đó, phong trào TĐQT LLVT Quân khu còn được lồng ghép, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”… là động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện. Từ những việc làm thiết thực như hành quân dã ngoại kết hợp xây dựng nông thôn mới, ngày thứ Bảy, Chủ nhật vì dân, chương trình “Xuân biên cương, Tết hải đảo”… phong trào TĐQT đã động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu tham gia hỗ trợ 76 huyện, 1.047 xã xây dựng nông thôn mới; huy động 155.000 ngày công và trên 15 tỷ đồng tham gia cùng với nhân dân thi công 857 km đường bê tông nông thôn; đào đắp, khơi thông 3.187 km kênh mương nội đồng. Thực hiện phong trào “LLVT Quân khu chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” các cơ quan, đơn vị đã đăng ký giúp đỡ 17 huyện, thành phố; 146 xã, phường, thị trấn; 411 thôn, bản và 1.261 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng quà, xe đạp cho gia đình khó khăn, học sinh nghèo vượt khó. Nhiều mô hình giảm nghèo của các Đoàn kinh tế - quốc phòng được triển khai hiệu quả. Phong trào TĐQT đã góp phần tạo “sức bật” mới trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, giúp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thực hiện tốt mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của địa phương. Cùng với việc tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua, 5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4 đã thường xuyên coi trọng tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”, bằng nhiều mô hình hay, việc làm thiết thực, có bước phát triển mới cả về diện rộng và chiều sâu. Các cơ quan, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Trong 5 năm qua, LLVT Quân khu đã có trên 3.000 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp cơ sở; trên 500 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp trên cơ sở; gần 100 điển hình tiến tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp Quân khu và 4 cá nhân được tôn vinh cấp Bộ Quốc phòng. Có thể nói, trong 5 năm qua, công tác TĐKT, phong trào TĐQT của LLVT Quân khu 4 đã được triển khai đồng bộ, thường xuyên, toàn diện có sự đột phá mới, hướng trọng tâm vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương đạt hiệu quả thiết thực. Kết quả đó đã tạo động lực to lớn cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu được nâng lên. Nguyệt Hà

Điểm sáng trong “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” ở Bình Định

TĐKT - Hưởng ứng triển khai thực hiện phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện An Lão (Bình Định) đã chủ động triển khai các biện pháp sáng tạo, phù hợp với thực tế địa phương. Qua đó, đã đem lại hiệu quả thiết thực, đưa An Lão trở thành điểm sáng của Bình Định trong thực hiện phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Mô hình “Tổ phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường” của phụ nữ huyện An Lão Bà Nguyễn Thị Yến, Chủ tịch Hội LHPN huyện An Lão cho biết: Ðể đưa phong trào đến với chị em phụ nữ một cách thiết thực nhất, Hội đã xây dựng các tiêu chí đánh giá, đồng thời triển khai thành lập các mô hình hoạt động tại các cấp cơ sở với nhiều hình thức tuyên truyền thông qua sinh hoạt tập thể, phát tờ rơi, tuyên truyền miệng. Không chỉ vậy, cán bộ Hội cơ sở đến tận nhà hội viên để vận động, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm xây dựng các phong trào có ý nghĩa đối với cộng đồng. Tại những khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, những nội dung được triển khai cho các hội viên phụ nữ là người dân tộc thiểu số đều được các chị em hưởng ứng rất nhiệt tình. Kết quả trong 5 năm (2013 - 2018), Hội đã tuyên truyền được 120 buổi tại 57 khu dân cư; vận động 7.000 hộ gia đình ký cam kết chương trình “5 có - 5 không” do Huyện ủy phát động. Bên cạnh đó, bằng việc cụ thể hóa phong trào, hàng năm, Hội đã tổ chức triển khai đến cán bộ, hội viên phụ nữ học tập các nội dung của phong trào cho 57/57 chi hội với 100 % hội viên tham gia. Cuối mỗi năm, qua bình xét, có 100% lượt hội viên tham gia. Tính từ năm 2014 đến nay Hội có 1.581 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Hội cũng chỉ đạo Hội cơ sở xây dựng kế hoạch và đăng ký thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới với chỉ tiêu mỗi xã, thị trấn có 10 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí. Cuối năm có bình xét hộ gia đình đạt 8 tiêu chí gắn với phân loại chất lượng cơ sở Hội để chị em phấn đấu thực hiện. Đặc biệt Hội quam tâm, chỉ đạo, hướng dẫn cho cơ sở xây dựng nhiều mô hình, câu lạc bộ (CLB) để thu hút hội viên tham gia. Đến nay toàn huyện đã xây dựng được 31 CLB “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với 2.931 thành viên; 19 CLB “Phụ nữ không sinh con thứ 3” với 1.381 thành viên; 12 CLB “Phụ nữ với An toàn giao thông” với 376 thành viên; 23 CLB “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” với 1.560 thành viên; 1 CLB “Nói không với bạo lực gia đình” có 104 thành viên; 27 CLB “Phụ nữ với công tác bảo vệ rừng” với 1.711 thành viên; 36 mô hình “Tổ phụ nữ tự quản về môi trường” với 2.967 thành viên … Theo bà Yến, những mô hình này đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tập hợp hội viên phụ nữ và nhân dân, giúp người dân có điều kiện được giao lưu, trao đổi những kiến thức trong việc tổ chức tốt cuộc sống gia đình, chi tiêu tiết kiệm để phát triển kinh tế, phòng, chống bạo lực gia đình, vận động người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội… Cùng với đó, để hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, Hội đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội, Hội cơ sở tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân mạnh dạn tranh thủ các nguồn vốn vay từ chương trình tín dụng ưu đãi để làm ăn phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực như: Trồng trọt, chăn nuôi, làm dịch vụ... Hiện nay, tổng số vốn Hội đang quản lý là hơn 103 tỷ đồng. Hội đã thành lập 40 mô hình “Tổ Phụ nữ liên kết phát triển kinh tế” với 1.094 thành viên. Từ đó, tạo điều kiện cho chị em được hỗ trợ vốn, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, có điều kiện gần gũi, chăm sóc và giáo dục con em. Với tinh thần quyết tâm cùng với sự năng động, sáng tạo, phụ nữ An Lão nói chung, các cấp Hội Phụ nữ nói riêng ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Bảo Linh

Trang