Phong trào thi đua

Phát động chương trình doanh nhân thi đua đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước

TĐKT - Nhằm góp phần động viên, cổ vũ đội ngũ doanh nhân thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, sáng 25/1, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tổ chức phát động thi đua triển khai Chương trình “Doanh nhân đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước” và khai trương Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự. Chương trình được tổ chức nhằm phát động tới toàn thể hội viên Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam và đội ngũ doanh nhân trên cả nước bước vào năm mới với khí thế mới, tinh thần thi đua đổi mới, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, giành thắng lợi trong sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước. Nghi thức ấn nút khai trương Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam Đây đồng thời là hoạt động thiết thực, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua yêu nước, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp của doanh nhân Việt Nam ra toàn xã hội, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 5 của Đảng và sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đi vào cuộc sống. Các nội dung thi đua mà chương trình hướng đến: Thi đua đóng góp ý kiến tham mưu, đề xuất sáng kiến với Đảng, Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện chính sách quản lý và xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đón đầu lợi thế của cuộc cách mạng 4.0; thi đua đổi mới sáng tạo trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, đẩy mạnh tăng trưởng, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh, vươn tới thành công; thi đua nêu cao tính liêm chính, minh bạch, gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh và bảo vệ môi trường. Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội doanh nhân Tư nhân Việt Nam cho biết: Những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, khu vực kinh tế tư nhân ở nước ta đã không ngừng phát triển, ngày càng đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đạo đức, văn hoá kinh doanh của doanh nhân ngày càng được nâng lên… Đổi mới sáng tạo không chỉ là yêu cầu sống còn đối với doanh nghiệp trong đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh để theo kịp và thích ứng với đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng… mà còn là vấn đề của toàn xã hội trước những thách thức của thời đại, là động lực và chìa khóa mở ra các cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước tiếp tục vững bước tiến lên trên con đường đổi mới và hội nhập. Dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và lãnh đạo Trung ương Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam đã nhấn nút khai trương Tạp chí Điện tử Doanh nhân Việt Nam. Tạp chí Điện tử Doanh nhân Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, tiếng nói của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp cả nước. Với phương châm bám sát tôn chỉ mục đích, chân chính, hiện đại, đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp, Tạp chí Điện tử Doanh nhân Việt Nam là cầu nối của doanh nhân với Đảng, Nhà nước và với nhân dân, tôn vinh những gương điển hình trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Tạp chí Điện tử Doanh nhân Việt Nam có tên miền trên Internet tại địa chỉ: “http://doanhnhanviet.net.vn”. Khánh An

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2018

TĐKT – Chiều 23/1, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tới dự. Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017 của toàn ngành hàng hải; đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước; triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua năm 2018 tới toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động toàn ngành. 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nổi bật năm 2017, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã hoàn thiện phương án cổ phần hóa công ty mẹ và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây chính là kết quả đạt được sau thời gian thực thi quyết liệt các giải pháp tái cơ cấu toàn diện, đã vực dậy một doanh nghiệp bên bờ vực phá sản, tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn đủ điều kiện thực hiện cổ phần hóa. 3 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo Tổng công ty, sự đồng lòng, chung sức của tập thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, toàn ngành hàng hải đã vượt qua những khó khăn, thử thách, bước đầu tăng trưởng ổn định sau giai đoạn tái cơ cấu: Doanh thu năm 2017 đạt 15.591 tỷ đồng (đạt 112,3 % kế hoạch), mang lại lợi nhuận đạt 515 tỷ đồng (tăng gấp 2 lần so với năm 2016 và vượt so với kế hoạch cân bằng). Công tác tái cơ cấu tài chính tiếp tục là giải pháp trọng tâm và xuyên suốt của các doanh nghiệp khối vận tải biển trong năm qua. Đổi mới quản trị doanh nghiệp là mục tiêu dài hạn nhằm hội nhập và nâng cao vị thế Tổng công ty trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng 4.0. Tổng công ty đã mạnh mẽ triển khai làm việc với các đơn vị tư vấn về xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến, triển khai dự án về công nghệ thông tin, kiện toàn khung pháp lý quản trị nội bộ và đẩy mạnh hoạt động truyền thông về hình ảnh, thương hiệu của Tổng công ty. Năm 2017, Tổng công ty được giao 2137 nhiệm vụ. Trong đó, 30 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; 341 nhiệm vụ do Bộ Giao thông Vận tải giao và 82 nhiệm vụ do các bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước giao; 265 Nghị quyết của Hội đồng thành viên và 1685 nhiệm vụ theo thông báo kết luận cuộc họp, văn bản chỉ đạo và phân giao của lãnh đạo Tổng công ty. Kết quả thực hiện có 2033 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, đạt 95,14%, 5 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn, chiếm 0,23%, 99 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn, chiếm 4,63 %. Ghi nhận những nỗ lực của tập thể, cán bộ, công nhân viên ngành hàng hải Việt Nam, tại Hội nghị, 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 tập thể được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Giao thông Vận tải, 5 đơn vị  được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Năm 2018, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên xác định tập trung tái cơ cấu thành công về cơ cấu tổ chức, thị trường, phương thức kinh doanh; hiện đại hóa công tác quản trị doanh nghiệp; chuyên nghiệp hóa bộ máy điều hành và sản xuất và phát triển văn hóa lấy khách hàng là trung tâm. Với mục tiêu trở lại vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong ngành hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam sẽ thực hiện đồng bộ một loạt các giải pháp trong năm 2018 nhằm khắc phục mọi khó khăn, tận dụng tối đa nguồn lực hiện hữu để mở rộng, phát triển thị trường và nâng cao hiệu quả kinh doanh: Phối kết hợp các doanh nghiệp thành viên để cung ứng các gói sản phẩm dịch vụ tích hợp các lĩnh vực hoạt động cốt lõi là vận tải biển – cảng biển – logistic; gia tăng năng lực cơ sở hạ tầng cảng biển, tập trung phát triển cụm cảng nước sâu khu vực Cái Mép – Thị Vải; phát triển vận tải thủy tại khu vực phía Bắc và đồng bằng sông Cửu Long.  Kết hợp tuyến container nội địa và feeder nội Á với lịch tàu cố định hàng tuần dưới thương hiệu chung Vinalines. Cùng với đó, tiếp tục triển khai tái cơ cấu tài chính đối với các doanh nghiệp vận tải biển; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp; đổi mới quản trị doanh nghiệp. Cương quyết xử lý dứt điểm các tài sản không hiệu quả nhằm cắt lỗ, ngăn chặn đà suy giảm và góp phần hoàn thành các mục tiêu kế hoạch của năm 2018. Mai Thảo  

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô

TĐKT - Ngày 23/1, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2017, triển khai chương trình công tác công an năm 2018. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng Tổ chức Cán bộ (Công an TP Hà Nội) Năm 2017, Công an TP Hà Nội đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các giải pháp, biện pháp, đối sách theo phương châm hướng về cơ sở, bám dân, sát dân, mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm, bài bản hơn, sáng tạo và hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường hòa bình, ổn định, thu hút đầu tư, du lịch, quảng bá hình ảnh, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của thành phố. Cụ thể, Công an thành phố đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp những chủ trương, giải pháp trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm tình hình và chủ động hơn trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia; không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại; không để hình thành, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; không để tụ tập đông người, tuần hành trái pháp luật gây rối an ninh, trật tự. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị Trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế. Năm qua, Công an thành phố đã tổ chức 2 đợt cao điểm chung, 6 cao điểm chuyên đề tấn công, trấn áp tội phạm có chiều sâu, đánh trúng vào những loại tội phạm mới nổi lên. Trong năm qua, Công an thành phố đã điều tra, khám phá 3.880 vụ phạm pháp hình sự, 5.530 đối tượng, đạt tỷ lệ 80,7%, trong đó, điều tra, khám phá 96 vụ trọng án, đạt tỷ lệ 100%. Phát hiện, khám phá 2.696 vụ, 2.782 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế, đạt 180% chỉ tiêu năm. Điều tra, khám phá 2.980 vụ, 3.831 đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chứa chấp, tổ chức, sử dụng trái phép các chất ma túy; xử lý hình sự 2585 vụ, 3001 đối tượng, đạt 129,3% chỉ tiêu năm. Phát hiện, xử lý 6546 vụ, 6681 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường, đạt 218% chỉ tiêu năm. Đấu tranh, triệt phá 97 vụ việc, ổ nhóm, 165 đối tượng có hành vi vi phạm, sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội, đạt 112,5% chỉ tiêu năm. Công tác bắt, giam, giữ, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Cùng với đó, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được nâng cao, cải cách thủ tục hành chính là điểm sáng, tạo thuận lợi và phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Công an thành phố cũng tiến hành đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị; tăng cường xử lý vi phạm qua hệ thống camera, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều đổi mới tích cực về nội dung, phương thức theo hướng sâu sát cơ sở, thiết thực và hiệu quả, góp phần giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở. Tập trung xây dựng nhiều mô hình, chuyên đề hoạt động hiệu quả tại những địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thận trọng, khách quan. Công tác nghiên cứu, tổng kết lịch sử và quản lý khoa học được quan tâm và đạt nhiều kết quả thiết thực. Công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật được thực hiện theo phương châm "chủ động bảo đảm, hiệu quả, tiết kiệm", đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất. Trong năm 2017, Công an thành phố đã có 10.393 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Đồng thời, có gần 150 thư khen, thư cảm ơn của lãnh đạo các cấp, các cá nhân biểu dương thành tích của tập thể và cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô. Năm 2018, với phương châm hành động "Cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô: Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Công an TP Hà Nội tập trung chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp trọng tâm, đột phá: Sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh tăng cường lực lượng cho các đơn vị nghiệp vụ, cho cơ sở; nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm hộ, nắm người; chấn chỉnh, cải tiến lề lối làm việc đi đôi với tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong các mặt công tác công an. Tại Hội nghị Ban Tổ chức đã công bố và tiến hành trao các quyết định khen thưởng cho những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc. 4 tập thể và 3 cá nhân được trao tặng Huân chương các loại. 1 đơn vị được trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 6 đơn vị được Bộ Công an khen tặng Cờ thi đua. UBND TP Hà Nội tặng thưởng Cờ thi đua cho 10 đơn vị cơ sở. Có 4 cá nhân được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân; có 5 tập thể và 10 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 15 tập thể được trao tặng Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; 13 đơn vị được trao tặng Cờ thi đua của thành phố; 29 tập thể được trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Phương Thanh

Ra quân bảo đảm an ninh trật tự Thủ đô dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân 2018

TĐKT – Sáng 22/1, tại Hà Nội, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ ra quân tăng cường các biện pháp, giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các lễ hội đầu xuân năm 2018 trên địa bàn thành phố. Lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự Thủ đô dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân 2018 Tại buổi lễ, Công an TP Hà Nội phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an Thủ đô ra quân thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị với những nội dung cụ thể: Đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút; kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố, nhất là các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, giảm số người chết, số người bị thương, phục vụ hiệu quả các hoạt động vui Xuân, đón Tết của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên địa bàn. Tuyên truyền, vận động nhân dân đi đôi với việc kiểm tra, xử lý các vi phạm, nhất là các vi phạm là nguyên nhân chính, trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông. Kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán và trông giữ phương tiện; tình trạng chợ xanh, chợ cóc, lập bến, bãi sai quy định, bảo đảm trật tự đô thị văn minh, “xanh, sạch, đẹp”. Các cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người thực thi công vụ, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; quy chế, quy trình, kế hoạch công tác, văn hóa ứng xử trong công an nhân dân. Xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an Thủ đô “gần gũi, thân thiện, nhân văn, vì dân phục vụ”. Ngay sau buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô lên đường triển khai thực hiện nhiệm vụ. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã bố trí lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố từ  6h00’ ngày 22/1/2018 đến hết ngày 4/3/2018. Trong đó, tập trung phân công, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn, phân luồng phòng, chống ùn tắc giao thông, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị tại 352 chốt trọng điểm, 63 chợ hoa xuân phục vụ Tết. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án cụ thể, chi tiết bảo đảm an ninh, trật tự tại 30 điểm, 31 trận địa bắn pháo hoa trên địa bàn thành phố; triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao; các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế diễn ra trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các lễ hội đầu xuân năm 2018. Bên cạnh đó, tập trung kiểm tra, xử lý các phương tiện và người điều khiển phương tiện chở khách ngang sông, phương tiện chở khách du lịch, phục vụ vui chơi, giải trí… vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa. Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm tại các điểm tổ chức những lễ hội liên quan đến sông nước, nhất là tại Lễ hội Chùa Hương. Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an các phường, xã, đồn, trạm, thị trấn bố trí 100% quân số phối hợp với các lực lượng khác như bảo vệ dân phố, tự quản, đoàn thanh niên… làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn, phân luồng phòng, chống ùn tắc giao thông trên địa  bàn. Ngoài ra, Công an thành phố còn phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Công an các tỉnh có địa bàn giáp ranh nắm tình hình, phân luồng giao thông từ xa trên các tuyến Quốc lộ dẫn ra, vào thành phố. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng, UBND các quận, huyện, thị xã khảo sát các tuyến, nút, điểm giao cắt chưa hợp lý để tổ chức phân luồng giao thông nhằm giảm nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông. Tại buổi lễ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngay sau buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đã tỏa đi khắp các địa bàn để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nguyệt Hà

Ủy ban đoàn kết công giáo TP Hà Nội phát động thi đua năm 2018

TĐKT – Ngày 19/1, Ủy ban đoàn kết công giáo TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác và phát động phong trào thi đua năm 2018. Tại Hội nghị, Linh mục Dương Phú Oanh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội đã kêu gọi đồng bào công giáo Thủ đô phát huy truyền thống yêu nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần đồng hành, chia sẻ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018 do thành phố đề ra. Ban đoàn kết công giáo các quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018 Trong đó, Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội sẽ tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp đồng bào công giáo tự giác chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày lễ trọng của đồng bào công giáo. Phấn đấu 100% các vị ủy viên Ủy ban, Ban đoàn kết, tổ đoàn kết công giáo, Ban Hành giáo, 90% trở lên đồng bào công giáo đều được tuyên truyền pháp luật: Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật Đất đai sửa đổi và một số chủ trương, pháp luật, chính sách mới của Đảng và Nhà nước…, tuyên truyền vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam. Tuyên truyền vận động hướng dẫn Ban Đoàn kết công giáo và đồng bào công giáo đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”, phong trào “Mỗi người Công giáo Thủ đô là một công dân tốt”. Trước mắt, Quý I năm 2018, Ủy ban và Ban Đoàn kết công giáo tích cực tuyên truyền vận động đồng bào công giáo tham gia các hoạt động thiết thực kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2). Tổ chức đón Xuân Mậu Tuất vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn giao thông, thực hiện văn minh nơi lễ hội. Phối hợp chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo, người già cô đơn tàn tật, trẻ em khuyết tật là người công giáo có điều kiện vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc. Tại Hội nghị, Ban đoàn kết công giáo các quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018. Thục Anh

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam biểu dương các tập thể tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh năm 2017

TĐKT – Ngày 20/1, tại Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018. Hội nghị đã đánh giá toàn diện và biểu dương các điển hình tiên tiến của ngành đường sắt Việt Nam trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2017. Theo đó, 4 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giao thông Vận tải; 7 đơn vị được tặng Cờ thi đua dẫn đầu của Tổng công ty, 19 đơn vị được tặng Giải thưởng “Đơn vị tiên tiến năm 2017” của Tổng công ty; 2 đơn vị được tặng Cờ Đơn vị đổi mới khoa học công nghệ xuất sắc nhất năm 2017; 2 đơn vị được tặng Cờ Đơn vị an toàn chạy tàu khá nhất năm 2017. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giao thông Vận tải cho 4 tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2017 Năm 2017 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng kết quả sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực: Sản lượng, doanh thu toàn tổng công ty bước đầu phục hồi đà tăng trưởng. Kết quả cụ thể, toàn Tổng công ty, sản lượng đạt 8.030,8 tỷ đồng, bằng 109,1% cùng kỳ và bằng 100,9% kế hoạch. Doanh thu 8.172,3 tỷ đồng bằng 110,9% cùng kỳ và 101,9% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 154 tỷ đồng, vượt so với cùng kỳ và kế hoạch. Tiền lương bình quân dự kiến của người lao động: Công ty Mẹ đạt 104% so với cùng kỳ; các công ty cổ phần chi phối đạt 106,5% so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong đó, khối vận tải lần đầu tiên tăng trưởng được lượng luân chuyển Tkm tính đổi trên 8 % trong bối cảnh thị trường vận tải cạnh tranh gay gắt. Chất lượng dịch vụ vận tải được cải thiện rõ rệt. Tổng công ty đã hoàn thành việc đóng mới 5 ram tàu khách chất lượng cao; ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại đáp ứng nhu cầu của thị trường... Công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt bước đầu kiểm soát được những nguy cơ tiềm ẩn đe dọa an toàn chạy tàu, an toàn giao thông đường sắt giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2016. Luật Đường sắt sửa đổi, bổ sung đã được Quốc hội thông qua, tạo tiền đề thuận lợi cho ngành đường sắt phát triển... Ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tặng Cờ thi đua dẫn đầu Tổng công ty cho các tập thể tiêu biểu Năm 2018, ngành đường sắt Việt Nam xác định mục tiêu tập trung cải thiện chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt để gỡ các nút thắt cho vận tải; đặt mục tiêu sản lượng và doanh thu tăng trưởng 8% trở lên, lợi nhuận sau thuế 158 tỷ đồng. Đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, phấn đấu giảm 5% trở lên về tai nạn giao thông so với năm 2017 ở cả 3 tiêu chí. Không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng... Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao những kết quả mà ngành đường sắt đã nỗ lực đạt được trong năm 2017. Thứ trưởng nhấn mạnh, vận tải ngành đường sắt đang đi đúng hướng, chuyển dịch mạnh mẽ với việc linh hoạt trong xây dựng biểu đồ chạy tàu, tập trung chạy tàu khách tuyến ngắn hiệu quả và tập trung phát triển vận tải hàng hóa... Do đó sản lượng vận tải hàng hóa tăng lên; vận tải hành khách được duy trì, góp phần lấy lại vị thế của ngành đường sắt Việt Nam. Theo Thứ trưởng, công nghiệp đường sắt được coi là điểm đột phá trong năm 2017. Tuy vẫn là những cơ sở Gia Lâm, Dĩ An cũ, vẫn những con người ấy, có thể máy móc chưa được đầu tư nhiều nhưng công nghiệp đường sắt đã có liên kết đa ngành để đóng ra những đoàn tàu đẹp, chất lượng cao, phát huy sức mạnh nội lực của ngành vận tải đường sắt. Năm 2017, là năm thiên tai xảy ra trải dài khắp cả nước, làm ảnh hưởng lớn đến ngành vận tải đường sắt nhưng ngành đã nhanh chóng khôi phục, trở thành điểm sáng về an toàn giao thông, cải tạo tốt cơ sở hạ tầng, đặc biệt là quản lý đường ngang tốt… Thứ trưởng chỉ rõ, trong năm 2018, ngành cần đẩy mạnh vận tải hơn nữa, nhằm thực hiện mục tiêu tái cơ cấu các lĩnh vực vận tải; trong đó giảm tỷ trọng vận tải đường bộ, nâng tỷ trọng vận tải đường sắt. Cần thực hiện mạnh mẽ các giải pháp sao cho đến năm 2020, vận tải đường sắt phải đạt thị phần 2% về khách và 3-4% về hàng hóa… Mai Thảo

Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

TĐKT - Ngày 19/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải. Quang cảnh Hội nghị Năm 2017, các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh quản trị doanh nghiệp trên tất cả các mặt hoạt động như mua sắm vật tư, điều hành sản xuất, phát triển thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm… để đạt mục tiêu tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, tăng trưởng sản xuất và tăng hiệu quả. Kết quả, giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế đạt 42.198 tỷ đồng, bằng kế hoạch năm và tăng 8,8% so với năm 2016; tính theo giá so sánh 2010 đạt 46.205 tỷ đồng, đạt 97,1% kế hoạch năm và tăng 7,6% so với năm 2016. Doanh thu đạt 44.971 tỷ đồng, bằng 103,3% kế hoạch năm và tăng 5% so với năm 2016. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 524 triệu USD, trong đó tổng giá trị xuất khẩu đạt 257 triệu USD, tăng 19,1% so cùng kỳ năm 2016; nhập khẩu đạt 266 triệu USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận cộng hợp ước lãi 47 tỷ đồng. Trong đó lãi phát sinh là 2.162 tỷ đồng, lỗ phát sinh là 2.115 tỷ đồng. Nộp NSNN đạt 1.788 tỷ đồng. Tổng số cán bộ, công nhân viên toàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là 23.970 người, giảm 675 người so với năm 2016; tiền lương bình quân 8,8 triệu đồng/người/tháng, tương đương năm 2016. Với những thành tích đã đạt được, trong năm 2017 các tập thể, cá nhân thuộc Tập đoàn đã được Đảng, Nhà nước và Bộ Công thương tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 10 Cờ thi đua Bộ Công thương; 21 Chiến sĩ thi đua Bộ Công thương; 157 Bằng khen của Bộ Công thương;  Tập đoàn đã chủ trì, phối hợp với Công đoàn phát động thi đua và hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 tới các đơn vị. Nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn và của mỗi đơn vị thành viên với mục tiêu hướng tới năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.   Phát huy thành tích đã đạt được, năm 2018, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý. Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tập đoàn. Triển khai thực hiện công tác tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 16/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng đối với các dự án trọng điểm của Tập đoàn... Đặc biệt, bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước với những thách thức nhưng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam vẫn đón bắt được cơ hội để phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Với sự giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công thương và với tinh thần đoàn kết vượt khó, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tin tưởng sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2018, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Hồng Thiết

Triển khai công tác ngành y tế năm 2018

TĐKT - Ngày 19/1, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngành y tế năm 2018. Đến dự, có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại Hội nghị Theo báo cáo của Bộ Y tế, những sự kiện nổi bật của ngành trong năm 2017 có thể kể đến: Đưa chi phí tiền lương vào giá dịch vụ y tế góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tăng số đơn vị tự chủ tài chính, giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tăng tỷ lệ bảo hiểm y tế lên 84,6%, đặc biệt là việc lần đầu tiên đưa chi phí tiền lương vào giá dịch vụ y tế, cơ bản không làm ảnh hưởng tới các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi… Cũng trong năm 2017, ngành y tế đã thực hiện đổi mới, sắp xếp hệ thống y tế theo hướng tinh gọn bộ máy trên cơ sở sáp nhập các trung tâm y tế làm nhiệm vụ y tế dự phòng không có giường bệnh thành Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố… Theo đó, sẽ giảm ít nhất 1.260 vị trí lãnh đạo (cấp trưởng, phó các đơn vị), giảm biên chế làm gián tiếp như hành chính, văn thư, lái xe, bảo vệ…(đến nay đã giảm được 3.400 cán bộ làm gián tiếp). Nhiều tiến bộ khoa học, kỹ thuật cũng được ứng dụng thành công trong lĩnh vực ghép tạng. Lập hồ sơ sức khỏe cá nhân tại các trạm y tế xã và triển khai đề án tăng cường y tế cơ sở - đây là tuyến y tế gần dân nhất, thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, tuy nhiên, tuyến y tế này vẫn chưa phát huy tối đa hiệu quả do những khó khăn về cơ chế tài chính, khả năng cung ứng dịch vụ. Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia được đưa vào sử dụng, bảo đảm quản lý tất cả các đối tượng tiêm chủng đến suốt đời thông qua cổng thông tin tra cứu lịch sử tiêm chủng. Đấu thầu tập trung thuốc quốc gia giúp giảm chi phí thuốc và tiết kiệm ngân sách. Việt Nam cũng đã tự chủ sản xuất vắc xin sởi - rubella… Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, phát huy thành tích đã đạt được, năm 2018 Bộ Y tế tập trung vào 10 nhóm giải pháp quan trọng. Thứ nhất, khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, về công tác dân số trong tình hình mới. Xây dựng Chương trình sức khỏe Việt Nam trên cơ sở tổng hợp, kết nối các chương trình, đề án về nâng cao sức khỏe và tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030. Thứ hai, thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới theo Quyết định 2348/QĐ-TTg ngày 5/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ: Triển khai mô hình điểm tại 26 trạm y tế xã; mở rộng mô hình bác sĩ gia đình, quản lý sức khỏe đến từng người dân; đẩy mạnh quản lý các bệnh mạn tính, bệnh không lây nhiễm, chăm sóc dài hạn tại trạm y tế xã. Thứ ba, hoàn thành các Đề án, văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong Chương trình công tác của Chính phủ năm 2018; các Thông tư trong Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Y tế. Thứ tư, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế quốc gia. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Thứ năm, tăng cường hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục nâng cao sức khỏe, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh. Bảo đảm vắc - xin và duy trì tỷ lệ tiêm chủng mở rộng trên 95%. Thứ sáu, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm quá tải, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh; tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, thực hiện nghĩa vụ luân phiên; ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục trong khám, chữa bệnh; ban hành các quy trình chuyên môn; đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao y đức. Thứ bảy, tiếp tục thực hiện các giải pháp duy trì mức sinh thấp hợp lý, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; mở rộng sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; bảo đảm hậu cần đầy đủ và có chất lượng các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Thứ tám, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ y tế, xây dựng các văn bản pháp luật về đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo nguồn nhân lực y tế theo hướng hội nhập quốc tế. Thứ chín, tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính y tế, mở rộng quyền tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, hình thành mô hình quản lý bệnh viện như doanh nghiệp công ích. Đẩy mạnh xã hội hoá, thực hiện Nghị quyết 93 của Chính phủ, vận động viện trợ, vốn vay ưu đãi, đầu tư theo hình thức đối tác công -tư trong y tế. Thứ mười, bảo đảm cung ứng đủ về số lượng, an toàn về chất lượng thuốc, vaccine, sinh phẩm và trang thiết bị y tế với giá cả hợp lý phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt việc đấu thầu tập trung và đàm phán giá thuốc cấp quốc gia, thí điểm đấu thầu tập trung trang thiết bị, vật tư, hóa chất. Tiếp tục triển khai Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”, Đề án "Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 - 2020". Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ,  Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương ngành y tế năm 2017 đã rất nỗ lực, làm tới cùng trong nhiều vụ việc, đạt kết quả rất toàn diện. Chất lượng khám, chữa bệnh, thái độ phục vụ rõ ràng đã nâng lên một bước. Thời gian tới, ngành y tế cần làm rất nhiều việc để y tế dự phòng tới đây thực sự có vị trí đúng với vai trò của mình, dần dần ban hành được các gói dịch vụ y tế cơ bản. Ngoài ra, Bộ Y tế phải quán triệt tinh thần từ trên xuống dưới về việc tiếp tục sáng tạo, hành động, hiệu quả.  Cùng với đó, ngành y tế phải đẩy mạnh tự chủ, không phải tất cả nhưng rất nhiều y tế cơ sở có thể thực hiện được vấn đề này. Nếu chất lượng khám, chữa bệnh tăng, người bệnh đến nhiều, từ đó đội ngũ y tế vừa có thu nhập, tay nghề lại nâng lên. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cũng là một vấn đề then chốt của ngành. Tất cả các bệnh viện phải cập nhật bệnh án điện tử, từ đó có hồ sơ theo dõi thông tin cho mọi công dân. Hồng Thiết

Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm quốc gia

TĐKT - Sáng 18/1, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng chủ trì Hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể; các Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Nhật. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị Năm 2017, Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành đã kịp thời, quyết liệt triển khai thực hiện hơn 3.500 văn bản chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã cụ thể hóa các Nghị quyết bằng các chương trình hành động và hướng dẫn, tổ chức thực hiện trong toàn ngành. Bộ cũng đã ban hành 8 chỉ thị, 80 công điện, hơn 3.700 quyết định và 15.000 văn bản chỉ đạo, điều hành, phối hợp giải quyết công việc. Đồng thời tiếp nhận, kịp thời xử lý, giải quyết gần 58.000 văn bản đến từ các ban, bộ, ngành của trung ương và các địa phương; các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Bộ cũng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành: Công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về GTVT; quản lý, triển khai các loại hình dịch vụ vận tải mới như Uber, Grab, xe 4 chỗ có gắn động cơ chở khách du lịch trong phạm vi hạn chế; đẩy mạnh sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4... Công tác quản lý vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) tiếp tục được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải. Sản lượng vận tải năm 2017 ước đạt 1.442,94 triệu tấn hàng, tăng 9,8%; đạt 4.081,61 triệu lượt hành khách, tăng 11,1% so với năm 2016; khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 268,87 triệu Tấn.km, luân chuyển hành khách ước đạt 182,76 triệu HK.km; tăng 6,8% về luân chuyển hàng hóa và tăng 9,1% về luân chuyển hành khách so với năm 2016. Tai nạn giao thông tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2016". Cùng với đó, toàn ngành tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án. Kịp thời hoàn thành 22 dự án để đưa vào khai thác; hoàn thành công tác chuẩn bị, khởi công 12 dự án. Bộ cũng đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2017. Các nguồn vốn giải ngân năm 2017 ước đạt 60.761,46 tỷ đồng, đạt 94,05% kế hoạch. Công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông các lĩnh vực tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là trong việc quản lý hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo hiệu đường bộ, xử lý điểm đen... góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông và tạo sự an toàn, thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông. Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được thực hiện hiệu quả, đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 36ª/NQ-CP của Chính phủ, kịp thời xây dựng, đưa vào sử dụng các dịch vụ công trực tuyến vượt mức kế hoạch đề ra. Hai năm liên tiếp 2016 – 2017, Bộ GTVT dẫn đầu trong 20 bộ, ngành về chỉ số xếp hạng dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, biểu dương các kết quả mà ngành GTVT đã đạt được trong năm 2017, đóng góp vào thành tích chung của nền kinh tế và sự phát triển của đất nước. Đồng thời, chỉ ra các hạn chế, tồn tại của ngành GTVT trong năm 2017, đòi hỏi lãnh đạo, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động ngành GTVT phải khắc phục trong năm 2018: Tình trạng tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, công tác xây dựng thể chế, chất lượng công tác quy hoạch, chiến lược, công tác kế hoạch hóa đầu tư xây dựng, công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức thực hiện dự án... Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trao tặng Huân chương và danh hiệu cho các cá nhân tiêu biểu Phó Thủ tướng yêu cầu năm 2018, Bộ, ngành GTVT cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giao thông, rà soát, tháo gỡ những rào cản, nhất là các chính sách huy động các nguồn lực, kêu gọi nguồn xã hội cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông. Tiếp tục rà soát tái cơ cấu tổ chức quản lý, doanh nghiệp nhà nước, trên cơ sở đó, rà soát xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch có liên quan đến ngành giao thông. Khẩn trương công tác chuẩn bị để sớm khởi công các dự án xây dựng các công trình quan trọng của quốc gia như tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông, Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu khả thi Dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tiếp tục tập trung xử lý các bất cập trong đầu tư theo hình thức BOT, cũng như rà soát lại giá phí dịch vụ tại các cảng hàng không. Ngoài ra, ngành cũng cần xem xét đẩy mạnh tái cấu trúc lại lĩnh vực vận tải, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực logistic, chú trọng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tái cơ cấu nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện và danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề GTVT Trung ương 1 Nguyễn Trọng Minh. Trang Lê

Năm 2018, Bộ Nội vụ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

TĐKT - Ngày 18/1, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự, có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Quang cảnh Hội nghị toàn quốc triển khai công tác nội vụ năm 2018 Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, về công tác cải cách hành chính, hiện nay, Bộ đang phối hợp với MTTQ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân tại 63 tỉnh, thành phố và dự kiến công khai kết quả vào quý I/2018. Công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra, trọng tâm là công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; đơn giản hoá thủ tục hành chính dần đi vào nền nếp. Tính đến ngày 31/12/2017, cả nước đã thực hiện tinh giản biên chế với tổng số 33.459 người. Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy, bên cạnh kết quả đạt được, các Bộ, ngành, địa phương vẫn còn những sai phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng, tôn giáo... Bộ đã kiến nghị các biện pháp để khắc phục các thiếu sót nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật. Bộ Nội vụ cũng thẳng thắn đánh giá, công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển... cán bộ, công chức ở một số bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận. Kỷ luật, kỷ cương hành chính một số nơi còn lỏng lẻo, vẫn còn tình trạng tùy tiện do thiếu quy định về quy trình, thủ tục giải quyết công việc ở các cơ quan hành chính nhà nước. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Trên cơ sở phương châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Bộ và ngành Nội vụ xác định chủ đề năm 2018 là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Một trong những nội dung đáng chú ý là Bộ sẽ xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp, trình Hội nghị Trung ương 7 khoá XII; trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2017 ngành Nội vụ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá Bộ Nội vụ triển khai tương đối toàn diện, trọng tâm các mảng công tác, đảm bảo những nhiệm vụ quan trọng. Những kết quả tích cực đóng góp cho sự phát triển, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế quản lý Nhà nước góp phần xây dựng hệ thống hành chính tinh gọn, hiệu quả. Bộ Nội vụ đã chú trọng thể chế hóa chính sách tinh giản biên chế, bước đầu góp phần nâng cao chất lượng công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Trong năm 2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ phát huy vai trò tham mưu giúp Chính phủ, thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất mô hình các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức theo ngành dọc, bảo đảm tỷ lệ tinh giản đầu mối các đơn vị sự nghiệp, thực hiện hợp lý; kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế theo tỷ lệ, lộ trình đề ra. Bên cạnh đó, Bộ cần nghiên cứu, triển khai chế độ hợp đồng viên chức, khắc phục sử dụng lao động hợp đồng làm chuyên môn nghiệp vụ. Bộ Nội vụ phải chủ động trong công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, kịp thời phát hiện, phòng ngừa vi phạm trong công tác cán bộ; thành lập tổ công tác thanh tra công vụ, nhất là trong công tác đề bạt cán bộ. Ngoài ra, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ cần quyết liệt hơn nữa, rà soát chặt chẽ quy định biên chế, số lượng công chức, viên chức, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, để thu hút người có đức, có tài. Giảm tỷ lệ người phục vụ khối văn phòng, hành chính. Đề cập vấn đề thi đua – khen thưởng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý cần rút kinh nghiệm thời gian vừa qua để làm tốt hơn nữa, trong đó có nghiên cứu để sửa đổi luật nhằm khen thưởng đúng người, đúng thành tích, không cào bằng và không hình thức. Hồng Thiết

Trang