Phong trào thi đua

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Hướng tới nền hành chính phục vụ

TĐKT - Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế về an sinh xã hội đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và khu vực, xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm đáp ứng được các yêu cầu tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong tình hình mới. Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, cắt giảm tối đa TTHC, thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch về BHXH, BHYT với cơ quan BHXH và đã được Chính phủ cùng cộng đồng doanh nghiệp và người dân ghi nhận, đánh giá cao. Cắt giảm nhiều TTHC, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp  Theo Luật BHXH sửa đổi năm 2014, người lao động (NLĐ) có quyền được cấp và quản lý sổ BHXH. Hơn hết, các doanh nghiệp không phải thực hiện lưu giữ, quản lý sổ BHXH cho người lao động. Để triển khai thực hiện quy định này, từ tháng 10/2016, BHXH Việt Nam đã tiến hành rà soát và trả sổ BHXH cho NLĐ. Đến ngày 31/12/2018, ngành BHXH đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát và bàn giao 13,3 triệu sổ đến tận tay người lao động (đạt tỷ lệ 99,28% tổng số người lao động đang tham gia). BHXH Việt Nam nỗ lực TTHC, ứng dụng CNTT được Chính phủ và người dân ghi nhận, đánh giá cao Nhờ đó, từ tháng 1/2019 đến nay, 100% doanh nghiệp đã giảm được thời gian và nhân lực để cập nhật và lưu trữ sổ BHXH. Đặc biệt, việc bàn giao sổ BHXH mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực như: NLĐ sẽ có đầy đủ thông tin về quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của mình, đồng thời hàng năm được cơ quan BHXH gửi thông báo về mức đóng và thời gian tham gia bảo hiểm trong năm. Bên cạnh đó, NLĐ có thể tự tra cứu thông tin về quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của mình trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam. Đồng thời, bỏ quy định về việc doanh nghiệp phải đề nghị đổi thẻ BHYT hàng năm cho NLĐ: Không chỉ giảm thời gian, nhân lực trong việc quản lý sổ BHXH cho NLĐ, từ năm 2018, doanh nghiệp còn tiếp tục được “hưởng lợi” khi không phải rà soát, lập danh sách đề nghị đổi thẻ BHYT hằng năm cho NLĐ. Những thay đổi này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người sử dụng thẻ BHYT, đặc biệt doanh nghiệp được cắt giảm đáng kể thời gian thực hiện các thủ tục đề nghị gia hạn thẻ, nhận thẻ, chuyển thẻ BHYT đến từng NLĐ. BHXH Việt Nam đã rà soát, giản lược các tiêu chí cần kê khai trên mẫu Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và mẫu Tờ khai cá nhân tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS). Cụ thể, doanh nghiệp chỉ cần khai báo 5 tiêu thức trong tổng số 12 tiêu thức của Mẫu Tờ khai cá nhân tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (TK3-TS) khi cập nhật các nội dung thay đổi về thông tin của đơn vị; chỉ cần rà soát để xác nhận 5 tiêu thức trong tổng số 14 tiêu thức của Mẫu Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (TK1-TS) của NLĐ khi cập nhật thay đổi thông tin của của NLĐ.          Thay đổi này giúp doanh nghiệp giảm được thời gian kê khai lại các tiêu thức khác trong mẫu Tờ khai khi có thay đổi thông tin so với việc áp dụng quy định trước đó. Trong Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 24/6/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc công bố TTHC thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHXH thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam đã đơn giản mẫu văn bản đề nghị của đơn vị về đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp đối với NLĐ (Mẫu 05A-HSB) theo hướng bỏ yêu cầu kê khai theo cách thức người khai phải viết rõ nội dung và thay bằng hình thức lựa chọn đánh dấu vào các ô có chứa nội dung phù hợp; bỏ xác nhận của người lập biểu và công đoàn cơ sở, chỉ yêu cầu duy nhất 1 chữ ký xác nhận của đơn vị trong Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu 01B-HSB). Các sửa đổi này cùng với việc bãi bỏ thành phần hồ sơ; bản sao Biên bản điều tra tai nạn lao động; Biên bản khám nghiệm hiện trường; Biên bản đo đạc môi trường lao động có yếu tố độc hại theo quy định tại Điều 57, 58 Luật An toàn về sinh lao động và thành phần hồ sơ là Sổ BHXH đối với trường hợp người lao động đang làm việc bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp đã góp phần giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian khi xử lý những công việc liên quan đến đề nghị giải quyết các chế độ bảo hiểm ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong tháng cho người lao động.  “Đột phá” trong ứng dụng CNTT, đáp ứng tốt hơn mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp Từ năm 2017, ngành BHXH bắt đầu triển khai hình thức kê khai nộp BHXH qua giao dịch điện tử, giúp cho doanh nghiệp giảm được thời gian đi lại, chờ đợi khi nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH. Theo đó, thời hạn nhận thông báo xác nhận hồ sơ giao dịch điện tử và thời gian chờ đợi chấp nhận việc hoàn tất hồ sơ đã được rút ngắn, chỉ còn trong tối đa 2 giờ trong ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ BHXH điện tử của tổ chức, cá nhân. Hiện nay, với việc đẩy mạnh phát triển hệ thống tương tác đa phương tiện với người dân và doanh nghiệp, việc thực hiện thông báo về quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC của ngành đến người dân, doanh nghiệp ngày càng được rút ngắn về thời gian và đa dạng về hình thức như gửi thư điện tử, tin nhắn văn bản. BHXH Việt Nam đã chính thức nâng cấp và cung cấp miễn phí Phần mềm kê khai nộp BHXH (Phần mềm K- BHXH) lên phiên bản web để hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động và cá nhân tham gia giao dịch điện tử với cơ quan BHXH từ ngày  12/8/2019. Theo đó, doanh nghiệp, cá nhân chỉ cần sử dụng phương tiện điện tử có kết nối Internet là có thể thực hiện kê khai “Nộp BHXH” trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn; cùng với đó là cho phép cá nhân thực hiện nộp hồ sơ đối với 8 TTHC liên quan đến giải quyết các chế độ BHXH qua giao dịch điện tử, trường hợp cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH nhưng chưa được cấp chứng thư số thì được sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do BHXH Việt Nam cấp. Điều này giúp người dân có thể gửi yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính trực tiếp trên môi trường mạng, giảm thời gian đi lại, chờ đợi khi nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “1 cửa”. Với việc quy định cụ thể thời gian tối đa gửi Thông báo chấp nhận đã hoàn tất việc nộp hồ sơ qua giao dịch điện tử, đa dạng cách thức gửi thông báo tiếp nhận, giải quyết TTHC và nâng cấp phần mềm K-BHXH lên phiên bản web đã giúp các doanh nghiệp có thêm lựa chọn thực hiện kê khai nộp BHXH, giảm tập trung vào thực hiện kê khai qua hỗ trợ của các nhà IVAN, qua đó góp phần giảm bớt tình trạng nghẽn mạng khi thực hiện, giảm thời gian chờ đợi của doanh nghiệp, cá nhân.      Trong những năm qua, BHXH Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ ứng dụng CNTT, theo đó đã xây dựng các phần mềm nghiệp vụ bao phủ hầu hết các hoạt động của ngành, Tuy nhiên, đến năm 2019, BHXH Việt Nam đã tiến thêm một bước trong việc tích hợp, liên thông các phần mềm nghiệp vụ nhằm kiểm tra, đối chiếu dữ liệu thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT với phần mềm xét duyệt hồ sơ hưởng và chi trả các chế độ BHXH nên đã rút ngắn được thời hạn giải quyết chế độ BHXH cho NLĐ. Đồng thời, việc đẩy mạnh chi trả qua tài khoản cá nhân của NLĐ đã góp phần giảm thời gian của doanh nghiệp và NLĐ khi doanh nghiệp nhận và trực tiếp chi trả các chế độ BHXH ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ. Từ ngày 9/12/2019, mọi cá nhân khi có yêu cầu cấp lại thẻ BHYT mà không thay đổi thông tin chỉ cần có một thiết bị điện tử (máy tính, điện thoại) có kết nối Internet, truy cập địa chỉ https://www.dichvucong.gov.vn là có thể thực hiện đề nghị  cấp lại thẻ BHYT (do hỏng hoặc mất) thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Như vậy, thời gian qua, với những nỗ lực của ngành BHXH trong việc đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng CNTT đã kịp thời tháo gỡ các rào cản trong giải quyết TTHC, tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian giao dịch cho doanh nghiệp, người dân với cơ quan BHXH, được Chính phủ và người dân ghi nhận, đánh giá cao. Thời gian tới, BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện cải cách TTHC, tích hợp các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết ở mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo lộ trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành BHXH. Hồng Thiết      

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020: Thanh niên làm theo lời Bác

TĐKT - Ngày 17/5, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức chặng thứ hai Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2020 với chủ đề “Thanh niên làm theo lời Bác”. Dự Hành trình có anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; PGS. TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; anh Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Thừa Thiên Huế và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Thừa Thiên – Huế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng đại diện các thanh niên tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên Huế... Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2020 được khởi động từ ngày 29/4/2020 tại tỉnh Quảng Trị vào dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020), được triển khai trong tất cả các cấp bộ Hội trên cả nước với sự tham gia của đông đảo hội viên, thanh niên trong và ngoài nước, các văn nghệ sĩ trẻ... Hành trình được chia thành 4 chặng. Cụ thể chặng thứ nhất với chủ đề “Cảm ơn Tổ quốc” được tổ chức từ ngày 29/4 đến ngày 15/5/2020; chặng thứ 2 với chủ đề “Thanh niên làm theo lời Bác” được tổ chức từ ngày 15/5 đến ngày 30/6/2020; chặng thứ ba với chủ đề “Tháng bảy tri ân” được tổ chức từ ngày 1/7 đến ngày 31/7/2020 và chặng thứ tư với chủ đề “Tự hào Việt Nam” được tổ chức từ ngày 1/8 đến ngày 2/9/2020. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; PGS. TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng. Thông qua Hành trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mong muốn lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên, thanh niên Việt Nam tình yêu quê hương, đất nước, tri ân công lao, sự hi sinh của các thế hệ cha anh đi trước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, từ đó thôi thúc thanh niên tu dưỡng, học tập, rèn luyện để sống có ích, có ý nghĩa, chứng tỏ bản lĩnh, sức trẻ, sự sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Chặng thứ hai của Hành trình với chủ đề “Thanh niên làm theo lời Bác”, cán bộ Hội, hội viên, thanh niên Việt Nam sẽ tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; viết các câu chuyện về Bác hoặc chia sẻ câu chuyện về Bác trên mạng xã hội; tổ chức “Hành trình theo dấu chân Bác” đến thăm, tìm hiểu các địa danh văn hóa - lịch sử trong và ngoài nước gắn với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu khởi công và trao tặng kinh phí xây dựng nhà Nhân ái Bên cạnh đó, hội viên, thanh niên được tham gia chương trình “Học Bác mỗi ngày” với việc chọn 1 việc cụ thể học và làm theo Bác mỗi ngày; lan tỏa, truyền cảm hứng đến những người xung quanh, chia sẻ câu chuyện “Học Bác mỗi ngày” của bản thân lên mạng xã hội kèm theo hastag: #Tôi yêu Tổ quốc tôi, #Học Bác mỗi ngày. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức tặng quà cho 20 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 2 triệu đồng); tặng Chương trình “Triệu bữa cơm” cho người dân có hoàn cảnh khó khăn (15.000 “bữa cơm” cho 1.000 người). Công ty VinaCare tặng 17.300 cơ số thuốc (trị giá hơn 1,6 tỷ đồng), Công ty Cổ phần CP tặng 340.000 quả trứng gà trị giá 700 triệu đồng để thực hiện Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2020. Bên cạnh đó, Ban tổ chức Hành trình cũng tặng 10 suất quà cho 10 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng (mỗi suất 1 triệu đồng); đến thăm, tặng quà 1 Mẹ Việt Nam anh hùng; khởi công 1 Nhà nhân ái cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 50 triệu đồng). Đồng thời, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam kêu gọi toàn bộ cán bộ, hội viên, thanh niên thay avatar, cover Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với chủ đề “Thanh niên làm theo lời Bác” và chọn việc “Học Bác mỗi ngày” chia sẻ trên mạng xã hội. Đây là hoạt động nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên và thanh niên cả nước chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII Mai Thảo

Thi đua thực hiện tốt công tác Đảng trong doanh nghiệp

TĐKT - Thi đua thực hiện tốt công tác Đảng trong doanh nghiệp (DN), trong những năm qua Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc là một trong những đơn vị điển hình xuất sắc, tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện công tác xây dựng và phát triển Đảng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, góp phần tích cực trong việc thi đua thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Chi bộ Công ty CPĐT Xây dựng Thiên Lộc khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong sản xuất kinh doanh Tổ chức Đảng luôn là hạt nhân cho sự phát triển bền vững của công ty Công ty Thiên Lộc là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Ngoài trụ sở chính tại Thủ đô Hà Nội, công ty còn có thêm các chi nhánh và văn phòng giao dịch tại TP Hồ Chí Minh, Biên Hoà (Đồng Nai) và TP Sông Công (Thái Nguyên). Trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc (Công ty Thiên Lộc) không chỉ khẳng định được thương hiệu trên thị trường với nhiều công trình trải dài khắp cả nước mà còn triển khai các dự án lớn, điển hình: Dự án đầu tư xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi tại TP Sông Công; Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Quang Trung, Quang Vinh TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, một số dự án ở Hà Nội, Đồng Nai... Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty Vũ Văn Trường 3 năm qua (2017 - 2020), dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm, Chi bộ Công ty Thiên Lộc đã lãnh đạo công ty từng bước thực hiện thắng lợi và thu được kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực hoạt động. Bí thư Chi bộ, Phó TGĐ công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc Nguyễn Thị Thanh Trang cho biết, ngoài công tác chuyên môn, đều đặn mỗi tháng 1 lần công ty luôn tổ chức sinh hoạt Đảng. Trong tổ chức Đảng có đầy đủ quy chế, quy định cho từng đảng viên, chi bộ. Đặc biệt chi bộ Đảng thảo luận rất nhiều về hoạt động sản xuất kinh doanh để phát triển DN, tăng trưởng kinh tế, xây dựng văn hóa DN, doanh nhân. Thành công lớn nhất của Chi bộ Công ty Thiên Lộc là đã xây dựng được mối đoàn kết thống nhất, gắn bó trong chi bộ; đồng thời, phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu và của mỗi cán bộ, đảng viên. Từ đó, xây dựng được niềm tin, sự đoàn kết trong chi bộ cũng như trong nhân dân, tạo động lực lôi cuốn, thúc đẩy các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của cán bộ, nhân viên công ty. Ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng kỷ niệm chương cho ông Vũ Văn Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc (người đứng thứ nhất từ phải sang trái) và một số cá nhân tiêu biểu có đóng góp tại buổi Lễ trao giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ nhất Để nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức đảng trong DN, Chi bộ công ty đã xây dựng quy chế hoạt động, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc cùng xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế. Nội dung sinh hoạt bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng bộ khối. Những vấn đề lớn liên quan đến sự phát triển của DN được tập thể Chi bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thảo luận, thống nhất quyết định trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm. Cùng với đó, để khuyến khích đảng viên và tạo điều kiện cho sự phát triển của tổ chức Đảng, đa số các đảng viên đều được bố trí vào các vị trí chủ chốt và đều phát huy tốt vai trò quản lý, thể hiện năng lực điều hành trong các hoạt động... Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp Rời quân ngũ về tham gia mặt trận kinh tế, ông Vũ Văn Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thiên Lộc là người thuyền trưởng gây dựng Công ty ngày một vững mạnh. Với tâm thế của một người lính - doanh nhân, Ông luôn luôn đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Ông Vũ Văn Trường khẳng định: “Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp về mọi mặt, mọi nơi, mọi lúc. Đặc biệt trong Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc, Chi bộ Đảng giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện; mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ công ty dù ở bất cứ đâu, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo tài tình, toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, Chi bộ công ty sẽ nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo bằng Nghị quyết để luôn đưa doanh nghiệp phát triển đúng định hướng với 4 nhiệm vụ cụ thể: Thứ nhất, đường lối, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh. Thứ hai, công tác cán bộ trong đó có: Quy hoạch, đào tạo, đặc biệt là công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các Phòng, Ban, Chi nhánh, Công ty thành viên, Ban Giám đốc. Thứ ba, công tác kiểm tra: Giám sát, uốn nắn các sai sót và đấu tranh với các biểu hiện sai phạm trong công ty; giúp HĐQT công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Thứ tư, công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp: Kết nạp các đảng viên trẻ. Ông Đỗ Văn Vinh - Quận ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm cùng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vũ Văn Trường và bà Vũ Thị Hải - Trưởng Ban Kiểm soát công ty chúc mừng các đồng chí trong Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội Theo đó, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc khẳng định luôn ủng hộ cho các hoạt động của Đảng và đoàn thể chính trị - xã hội trong công ty. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc cũng gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã tập trung trí tuệ, kịp thời tham mưu, đề xuất đường lối chiến lược của công ty, chỉ đạo phát triển theo đúng định hướng. Quan tâm chỉ đạo công tác kiến tạo văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường công tác thân thiện, gắn bó, tôn trọng, chia sẻ để phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của cán bộ nhân viên công ty. Ở mỗi vị trí công tác, cán bộ, đảng viên của Chi bộ tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được phân công, luôn là tấm gương sáng trong đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc và ý thức chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ công ty tiếp tục vận dụng tốt phương châm phát triển của Công ty “Uy tín - Chất lượng - Hiệu quả” để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phương thức điều hành của cấp ủy Chi bộ, từ đó quán triệt đội ngũ đảng viên, khuyến khích người lao động, khai thác tốt các nguồn lực, phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ sớm đưa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc phát triển lên một tầm cao mới. La Giang    

Định Hóa tích cực học tập và làm theo Bác

TĐKT - Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, huyện Định Hóa (Thái Nguyên) đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là những vấn đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của đội ngũ cán bộ, đảng viên được chấn chỉnh, ý thức trách nhiệm và niềm tin của người dân được nâng lên. Từ đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, lan tỏa trong các phong trào thi đua.   Tích cực học tập và làm theo Bác, người dân Định Hóa hăng say lao động sản xuất Để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ Chỉ thị 05, trong 4 năm qua, Huyện ủy Định Háa đã xây dựng nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề từng năm và phổ biến tới cấp cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký các nội dung học tập xây dựng kế hoạch làm theo gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện. Qua đó đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có tác dụng tốt trong việc đổi mới nội dung, hình thức học tập, thu hút người nghe và mở rộng đối tượng học tập. Sau 4 năm triển khai thực hiện chỉ thị, 100% chi, đảng bộ cơ sở đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên. 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành việc xây dựng kế hoạch học tập theo gương Bác theo chuyên đề gắn với việc xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, kế hoạch tu dưỡng của cá nhân với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền về nội dung chuyên đề được gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị. Việc tuyên truyền được triển khai rộng rãi trong nhân dân, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện “làm theo” của cán bộ đảng viên. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giới thiệu nội dung chuyên đề hàng năm trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết và các buổi nói chuyện thời sự; tuyên truyền thông qua việc tổ chức diễn đàn giao lưu, phổ biến kinh nghiệm… Huyện ủy cũng triển khai nội dung chuyên đề trong hội nghị giao ban công tác tuyên giáo và báo cáo viên định kỳ hàng tháng, Cuốn thông tin nội bộ… Trong 4 năm qua, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện thực hiện được gần 1.300 tin, bài, 230 chương trình truyền hình về học tập và làm theo Bác, 45 video clip tuyên truyền các sự kiện lớn của địa phương. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm theo đúng quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực; nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác với phong cách gần dân, sát dân, có trách nhiệm với dân, nói đi đôi với làm… được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tiêu biểu trong trong lĩnh vực kinh tế có mô hình Hợp tác xã sản xuất nông sản sạch “ATK farm” của anh Hoàng Minh Lập, xã Phượng Tiến; hợp tác xã nông sản của đoàn viên Hoàng Minh Tịnh xã Bảo Cường…  hàng năm thu nhập trên 300 triệu đồng và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 7 đến 8 lao động tại địa phương. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, học tập và làm theo Bác, nhiều hộ dân ở các xã Tân Dương, Bảo Cường, Phú Đình... đã hiến hàng nghìn mét đất, tài sản trên đất làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa. Để phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Huyện ủy Định Hóa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW; tạo động lực mạnh mẽ để mỗi tổ chức, cá nhân phấn đấu, nỗ lực không ngừng cùng toàn huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; góp phần xây dựng quê hương Định Hóa ngày càng khởi sắc. Bảo Linh  

Sức sống mới trên quê hương Đồng Khởi

TĐKT - Phát huy tinh thần Đồng Khởi năm xưa, phong trào “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2015 - 2020 đã được các cấp, ngành và người dân tỉnh Bến Tre tích cực hưởng ứng với tinh thần “nhà nhà thi đua, người người thi đua, ngành ngành thi đua”, mang lại hiệu quả thiết thực. TP Bến Tre được công nhận là đô thị loại II Tháng 1/2015, đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trên cơ sở phát huy truyền thống Đồng Khởi anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc năm 1960 thành phong trào Đồng Khởi trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, tính năng động, sáng tạo, cần cù trong lao động, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới, đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Các cơ quan, đơn vị các cấp trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch, đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, tạo bước chuyển biến khá tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Yếu tố tinh thần “Đồng khởi” được vận dụng, lan tỏa trong cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và các phong trào khác như: Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, Đồng khởi trong xây dựng nông thôn mới, Đồng khởi trong trữ nước mưa, nước ngọt… Từ đó, phong trào Đồng Khởi mới ngày càng đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả thiết thực. Qua 5 năm triển khai với phương châm 2 chân, 3 mũi (3 khâu đột phá), phong trào đã giành được thắng lợi. Công tác xây dựng Đảng được đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; văn hóa từng bước lan tỏa, thấm sâu vào từng cán bộ, đảng viên và toàn xã hội. Kinh tế phát triển toàn diện, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X đều đạt kết quả khá, dự kiến có 20/22 chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt và vượt. Đặc biệt, chương trình Đồng khởi, khởi nghiệp thoát nghèo, làm giàu được triển khai đồng bộ với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt kết quả tích cực, thông qua các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người dân, các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, người cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Có 8.889 hộ được hỗ trợ phát triển sinh kế thông qua các hoạt động sản xuất nông nghiệp; 2.836 hộ sản xuất phi nông nghiệp. Qua rà soát hộ nghèo cuối năm 2019, có hơn 8.410 hộ thoát nghèo; trong đó có 5.800 hộ thoát nghèo bền vững theo 3 tiêu chí của Đề án sinh kế. Tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh từ 12,11% năm 2015 giảm còn 5,3% cuối năm 2019 và dự kiến cuối năm 2020 giảm còn 4,6 %. Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh từ 5,1% năm 2015 lên 7,39% năm 2019 và thu nhập bình quân đầu người từ 27 triệu đồng năm 2015 lên 38,7 triệu đồng năm 2019. Hạ tầng đô thị tiếp tục được tập trung, tốc độ đô thị hóa chuyển biến tích cực, tỷ lệ đô thị hóa từ 10% vào năm 2015 dự kiến tăng lên 22% vào năm 2020. Công tác lập quy hoạch đô thị luôn được tập trung thực hiện. Hạ tầng công nghiệp được tập trung đầu tư, khu công nghiệp lấp đầy 100%; hệ thống mạng lưới truyền tải điện được cải tạo, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,85%. Thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển khá. Xuất nhập khẩu duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao, kim ngạch xuất khẩu đạt 2.520 triệu USD, đạt bình quân 13,5%/năm. Các địa phương tập trung đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, tạo ra phong trào “Nhà nhà thi đua, người người thi đua” chung tay xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Bến Tre có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; có 19 xã đạt 15 - 18 tiêu chí; 57 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 18 xã đạt 8 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trung bình đạt 14,45 tiêu chí/xã (tăng 4,26 tiêu chí so với năm 2015). Song song với đó, tỉnh Bến Tre tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được nâng lên; công tác tự phê bình và phê bình được tiến hành thường xuyên... Phương châm "Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình" tạo được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và nhân dân. Trong thời gian tới, Bến Tre sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá cụ thể với tinh thần “Đồng lòng, đồng bộ, đồng loạt” trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và có hiệu quả phong trào thi đua “Ðồng khởi mới” gắn với các phong trào thi đua trọng tâm để tạo xung lực chính trị mới, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng kinh tế phát triển nhanh và toàn diện. Minh Phương

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Đại Từ

TĐKT - Phát huy tinh thần và sự nhiệt huyết, sức sáng tạo của tuổi trẻ, những năm qua, đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã và đang hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đẩy mạnh nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. ĐVTN Đại Từ tham gia xây dựng tuyến đường “Tháp sáng làng quê” trên địa bàn huyện Đồng chí Phạm Thanh Tùng, Bí thư Huyện đoàn Đại Từ cho biết: Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, tuổi trẻ Đại Từ luôn là lực lượng xung kích trong thực hiện phong trào. Hơn 5 năm qua, lực lượng thanh niên trên địa bàn huyện đã cùng nhân dân đóng góp trên 500 triệu đồng cùng nhiều ngày công để xây dựng tuyến đường “Thắp sáng làng quê”. Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, phù hợp đã được các ĐVTN thực hiện trong những năm qua như: Đào đắp lề và sửa chữa trên 50 km đường giao thông nông thôn; tổ chức nạo vét gần 100 km kênh mương nội đồng; hỗ trợ tu sửa 350 nhà văn hóa, điểm vui chơi thiếu nhi; đóng góp hàng nghìn công lao động giúp đỡ các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn, tu sửa các công trình phúc lợi khác… Cùng với đó, để khắc phục tình trạng bao bì, chai lọ, thuốc trừ sâu đã sử dụng vứt la liệt gây ô nhiễm môi trường, Huyện đoàn đã phát động xây dựng gần 600 bể chứa rác thải, thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường gắn với các chương trình Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh… Đặc biệt, đồng hành cùng ĐVTN trên đường lập thân, lập nghiệp, Huyện đoàn đã tổ chức nhiều gặp mặt giao lưu, tọa đàm với thanh niên đang sinh sống tại địa phương và thanh niên làm ăn xa nhà nhằm lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN, từ đó có kế hoạch tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho các đoàn viên. Đồng thời, Huyện đoàn luôn đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, khuyến khích đoàn viên xây dựng các mô hình trang trại, giúp nhau làm kinh tế nhằm giúp thanh niên có thu nhập cao trên chính mảnh đất quê hương mình. Theo đồng chí Phạm Thanh Tùng, để hỗ trợ vốn cho ĐVTN phát triển kinh tế, Huyện đoàn đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội chỉ đạo rà soát, hướng dẫn ĐVTN vay vốn phát triển sản xuất. Nhờ vậy, đến nay, 100% đoàn các xã, thị trấn đều có mô hình thanh niên phát triển kinh tế, Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, trong đó có nhiều mô hình kinh tế điểm của huyện do thanh niên làm chủ. Điển hình như: Mô hình hợp tác xã sản xuất chè sạch theo tiêu chuẩn VietGAP tại 2 xã Minh Tiến, Phú Cường; mô hình nuôi thỏ thương phẩm và chế biến các sản phẩm từ thịt thỏ ở xã Tân Linh… Không chỉ tiên phong phát triển kinh tế, tuổi trẻ Đại Từ luôn nêu cao tinh thần xung kích, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tình nguyện giúp đỡ cộng đồng. Từ năm 2015 đến nay, thông qua các hoạt động cụ thể như Chương trình tình nguyện mùa Đông, Xuân ấm yêu thương, Ngày hội Bánh chưng xanh - Tết vì người nghèo…, Đoàn các đơn vị trực thuộc và Đoàn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đại Từ đã tổ chức trao tặng trên 3.500 suất quà với tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó, người già neo đơn tại nhiều vùng khó khăn trong và ngoài huyện. Song song với đó, Huyện đoàn đã phối hợp với Bệnh viện đa khoa, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ huyện thực hiện khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 1.700 người cao tuổi, gia đình chính sách, thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Theo đánh giá của đồng chí Bí thư Huyện đoàn, những hoạt động tình nguyện trên đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần chăm lo đời sống vật chất, động viên tinh thần cho người dân đặc biệt với những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Với những kết quả đạt được trong 5 năm vừa qua, tuổi trẻ Đại Từ đã khẳng định được bản lĩnh, vai trò xung kích và sự cống hiến của tuổi trẻ, thanh niên trên mọi lĩnh vực. Các phong trào thi đua sôi nổi của tuổi trẻ huyện Đại Từ đã từng bước đi vào cuộc sống, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bảo Linh  

MTTQ Việt Nam phát động toàn dân hiến máu tình nguyện

TĐKT - Ngày 13/4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động trực tuyến hưởng ứng thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Vận động toàn dân hiến máu tình nguyện”. Dự Lễ phát động có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn;  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, cùng 577 đại biểu tham dự từ 67 điểm cầu trên cả nước. Phát biểu tại Lễ phát động, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2020, tròn 20 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 43 (7/4/2000 - 7/4/2020) lấy ngày 7/4 hằng năm là Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện”. Từ đó, hiến máu tình nguyện đã tạo thành phong trào rộng khắp, thu được những kết quả đáng khích lệ, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Mạng lưới vận động hiến máu tình nguyện và Ban Chỉ đạo đã được thành lập ở 100% các tỉnh, thành phố, huyện, thị xã và 85% ở các xã, phường, thị trấn trong cả nước. Từ năm 2000 đến nay đã vận động và tiếp nhận được trên 16 triệu đơn vị máu. Năm 2019 tiếp nhận số đơn vị máu gấp 4,7 lần so với năm 2000; tỷ lệ dân số hiến máu gấp 5 lần. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ “Với thông điệp “Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, đã có nhiều sự kiện tạo dấu ấn, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào hiến máu tình nguyện của cả nước như: “Lễ hội Xuân hồng”, “Những giọt máu hồng hè”, “Hành trình đỏ”, “Chủ nhật đỏ””, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, hiện nay nguồn máu cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân chỉ đáp ứng được khoảng 75% nhu cầu; lực lượng hiến máu còn khiêm tốn; tỷ lệ người hiến máu nhắc lại còn thấp; tình trạng thiếu nguồn người hiến máu còn phổ biến trong dịp học sinh, sinh viên nghỉ hè, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, nhất là khi dịch bệnh, thiên tai, tai nạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra. Đặc biệt, trong thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, việc đảm bảo nguồn cung cấp máu bị ảnh hưởng và càng gặp nhiều khó khăn, có nguy cơ thiếu trầm trọng trên phạm vi cả nước, đặt ra yêu cầu, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi người để góp phần giải quyết tình trạng trên. Trân trọng nhắc tới thư kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước về “Vận động toàn dân Hiến máu tình nguyện” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào ngày 15/3, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, trong bức thư nêu rõ: Vì sức khỏe cộng đồng, vì sức khỏe của chính mình, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, mỗi người khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn, hãy sẵn sàng, hăng hái tham gia hiến máu và tích cực vận động mọi người cùng hiến máu, đồng thời cũng là giúp cho mỗi người kiểm tra sức khỏe của mình, vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, sự phát triển bền vững của đất nước. Để hưởng ứng, tích cực thực hiện thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước theo Kế hoạch số 18 ngày 20/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức về ý nghĩa của việc hiến máu, tạo chuyển biến từ nhận thức thành hành động. “Mọi người đều thể hiện trách nhiệm, nhất là phát huy tính nêu gương để đăng ký hiến máu và ủng hộ các hoạt động hiến máu tình nguyện, tạo nét đẹp văn hóa, nhân văn trong xã hội”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận ở các địa bàn dân cư, của các tổ chức thành viên để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các đoàn viên, hội viên tham gia hiến máu, từ miền núi đến đồng bằng, từ cán bộ, công chức đến lực lượng vũ trang, công nhân tại các khu công nghiệp, đặc biệt là sinh viên các trường đại học, cao đẳng, lực lượng nòng cốt của phong trào; đồng thời phối hợp với ngành y tế để đảm bảo an toàn công tác tiếp nhận và cung cấp máu, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp hiện nay nhằm đảm bảo an toàn cho người hiến máu, an toàn cho người nhận máu và an toàn cho nhân viên y tế. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị cần có các hình thức biểu dương, tôn vinh, ghi nhận những người đã tình nguyện hiến máu, hiến máu nhiều lần, hiến máu khẩn cấp, những người vừa hiến máu vừa vận động người khác cùng hiến máu, tạo động lực, niềm tin và sự phấn khởi cho người hiến máu. Ngay sau Lễ phát động, cán bộ, công chức cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thực hiện hiến máu tình nguyện tại trụ sở UBTƯ MTTQ Việt Nam “Ủy ban MTTQ cần phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố và các cơ quan truyền thông để thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu và nhân rộng các gương điển hình, các mô hình tổ chức hiến máu tình nguyện hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố thực hiện thật hiệu quả, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua đối với các hoạt động nhân đạo, cùng ngành y tế giải quyết tình trạng khan hiếm máu, mang lại niềm vui, sự sống cho nhiều người. Là những người thầy thuốc trực tiếp điều trị và hiểu rõ được sự cần thiết của việc hiến máu tình nguyện, anh Trần Văn Thuấn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khẳng định, với trách nhiệm của mình, mỗi cá nhân trong hội sẽ tiếp tục vận động lực lượng thanh niên, thế hệ trẻ tích cực tham gia hiến máu. Hội sẽ làm theo đúng quy trình để đảm bảo an toàn cho người hiến máu, người nhận máu. “Với sự vào cuộc của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, mỗi đoàn viên, hội viên sẽ tích cực hưởng ứng và phát huy trách nhiệm của mình trong hoạt động hiến máu, cứu người đầy ý nghĩa này”, anh Trần Văn Thuấn chia sẻ. Ngay sau Lễ phát động, cán bộ, công chức cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thực hiện hiến máu tình nguyện tại trụ sở UBTƯ MTTQ Việt Nam. Tại điểm cầu Hà Nội, Ủy ban MTTQ thành phố đã tổ chức hiến máu tình nguyện với sự tham gia của 50 người. Hưng Vũ

Tập trung 3 khâu đột phá, giữ vững mạch máu thông tin liên lạc

TĐKT - Phát huy truyền thống, chủ động sáng tạo, 5 năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) đã góp phần quan trọng xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện hiệu quả, thắng lợi chủ trương xây dựng Binh chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Các đại biểu tham quan một số mô hình, thiết bị kỹ thuật của Binh chủng TTLL Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT. Trong đó, chú trọng tổ chức các đợt thi đua cao điểm, đột kích gắn với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; kết hợp triển khai phong trào TĐQT với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng; đồng thời xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; tuyên truyền gương “Người tốt, việc tốt”; thúc đẩy các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và 3 khâu đột phá của phong trào TĐQT. Phong trào TĐQT của Binh chủng đã khơi dậy trong cán bộ, chiến sĩ tính chủ động, tinh thần khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng thông tin liên lạc quân sự và năng lực mạng viễn thông quốc gia. Nổi bật là: Đề xuất với Bộ Quốc phòng ban hành các văn bản quy phạm quản lý nhà nước về lĩnh vực TTLL quân sự; quản lý, điều hành, khai thác hệ thống thông tin; điều chỉnh, nâng cấp mở rộng các tổng đài nút cấp chiến lược, quy hoạch các tuyến truyền dẫn ở các khu vực trọng điểm; mở rộng mạng VSAT nhất là các trạm cơ động và trên tàu biển; nâng cấp mạng TSL để ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và tự động hóa chỉ huy; quy hoạch mạng thông tin vô tuyến điện tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh; trao đổi hạ tầng với các doanh nghiệp viễn thông; triển khai lắp đặt 16 bộ tổng trạm chiến lược, chiến dịch thuộc dự án T4CĐ... Cùng với đó, Binh chủng duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); bảo đảm tốt TTLL, truyền hình phục vụ các cuộc diễn tập của Bộ Quốc phòng và các đơn vị toàn quân; nhiệm vụ A2, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; các sự kiện chính trị quan trọng; các dịp lễ, tết và nhiệm vụ đột xuất khác; thực hiện thắng lợi “Chiến lược phát triển hệ thống TTLL quân sự giai đoạn 2011- 2020” góp phần đưa hệ thống TTLL quân sự phát triển mới về chất ở cả 3 cấp: Chiến lược, chiến dịch, chiến thuật; cả hệ thống thông tin cố định và thông tin cơ động. Công tác kỹ thuật và thực hiện Cuộc vận động 50 đã có bước phát triển mới cả chiều rộng và chiều sâu, hướng vào mục tiêu phát huy mọi nguồn lực, vươn lên làm chủ công nghệ và chủ động nghiên cứu, sản xuất, bảo đảm trang bị, vật tư, khí tài thông tin, nhất là các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới. Phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ” và hoạt động “Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo” được phát huy mạnh mẽ. Tham gia cấp toàn quân, Binh chủng đã đạt 7 giải nhất, 12 giải nhì, 11 giải ba, 17 giải khuyến khích. Hàng trăm công trình, sáng kiến ứng dụng, đánh dấu sự nỗ lực vượt bậc, trưởng thành toàn diện của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” đã động viên cán bộ, chiến sĩ đẩy mạnh tăng gia sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống bộ đội. Hệ thống cơ sở doanh trại được đầu tư, quy hoạch, xây dựng khang trang sạch đẹp; quân số khỏe đạt trên 99,25%; các cơ quan, đơn vị đều có nếp sống vệ sinh khoa học. Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” tiếp tục được đẩy mạnh. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Binh chủng quản lý tài chính, tài sản chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát; thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm. Đặc biệt, từ phong trào TĐQT, Binh chủng TTLL đã hoàn thành xuất sắc ba khâu đột phá: Đột phá vào công tác tổ chức biên chế; đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học; đột phá trong xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, cải cách hành chính quân sự. Đáng chú ý, Binh chủng đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; nhiều mô hình được triển khai như: “Mỗi tuần học một điều luật” của 5 lữ đoàn; “Tháng hành động theo Điều lệnh” của hai nhà trường; “Câu lạc bộ 5 không”, “Tổ tư vấn tâm lý quân nhân” của Lữ đoàn 596, Lữ đoàn 132, Lữ đoàn 139 đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội, tỷ lệ vi phạm kỷ luật giảm 0,03% so với giai đoạn 2009 - 2014. Tích cực tổ chức hội nghị qua truyền hình; chuyển công văn qua Cổng thông tin điện tử Binh chủng nhằm tiết kiệm chi phí. Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Binh chủng đã hỗ trợ 113 xã xây dựng nông thôn mới; huy động hàng chục nghìn ngày công và trên 2 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân thi công hơn 100 km đường bê tông nông thôn; hỗ trợ chống cháy rừng, tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí, qua đó thực hiện tốt mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của địa phương. Các đợt thi đua cao điểm và đột kích cứ thế nối tiếp nhau, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu của phong trào TĐQT. Từ đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực công tác. Binh chủng đã có 75 chiến sĩ thi đua toàn quốc và toàn quân, trên 500 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp cơ sở; trên 100 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh cấp Binh chủng. Đó là những tập thể tiêu biểu trong triển khai hiệu quả phong trào TĐQT; bảo đảm TTLL, SSCĐ; huấn luyện, giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học; trong phong trào thi đua của các ngành kỹ thuật, hậu cần, tài chính. Đó là những cá nhân tiêu biểu về bản lĩnh, ý chí, nghị lực, quyết tâm, tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ; tinh thần chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tích cực tự học vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, cải tiến nâng cao năng suất lao động, tinh thần tự học tập ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Những điển hình tiên tiến của Binh chủng trong 5 năm qua đã tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống vẻ vang của Bộ đội TTLL 2 lần Anh hùng. Nhiệm vụ bảo đảm TTLL trước tình hình mới ngày càng cao, đòi hỏi công tác TĐKT và phong trào TĐQT luôn phải chủ động, sáng tạo, vươn tới những đỉnh cao mới, Binh chủng sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt đường lối, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác TĐKT. Kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm TTLL, SSCĐ và 3 khâu đột phá; xây dựng Binh chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nguyệt Hà    

Phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng công an nhân dân

TĐKT - Ngày 8/4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng công an nhân dân (CAND) với chủ đề “Hành trình giọt máu nghĩa tình”. Lễ phát động nhằm hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện và Thư của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ngày 6/4 gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND, vận động tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn, vì sức khỏe cộng đồng và sức khỏe chính mình. Trong ngày đầu tiên triển khai, lực lượng Công an đã hiến tặng gần 2.000 đơn vị máu. Trong những năm qua, cùng với các phong trào hiến máu tình nguyện rộng khắp trên cả nước, phong trào hiến máu tình nguyện trong CAND đã được tổ chức nhiều lần và nhân rộng bằng nhiều hoạt động phong phú, cụ thể, thiết thực, góp phần cùng với cộng đồng, xã hội giúp cho người bệnh kịp thời có máu để điều trị. Tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần vì nhân dân phục vụ. Ngoài việc tiếp tục thực hiện các công điện, mệnh lệnh chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh trấn áp tội phạm và phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng CAND cần tích cực tham gia các hoạt động xã hội; đồng thời với nghĩa cử cao đẹp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, hăng hái tình nguyện tham gia hiến máu cứu người.  Tất cả lực lượng, các đơn vị công an, địa phương động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện. Mỗi đơn vị công an địa phương phấn đấu tình nguyện hiến hơn 1.000 đơn vị máu, trong đó riêng Công an TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh mỗi đơn vị hiến 5.000 đơn vị máu, đặc biệt chú trọng nhóm máu khan hiếm. Những người tham gia hiến máu tập trung là lực lượng cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên CAND, học viên, sinh viên các Học viện, Trường CAND, Cảnh sát Cơ động. Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê ghi nhận, đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp, đầy lòng nhân ái, tính nhân văn sâu sắc của những cán bộ, chiến sĩ CAND đã tham gia hiến máu tình nguyện, khẳng định tinh thần, trách nhiệm, tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với đất nước, với cộng đồng xã hội, góp sức, chung tay vì sức khỏe của nhân dân… Ngay sau buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị: Văn Phòng Bộ Công an, Cục Truyền thông Công an nhân dân, Cục Cảnh sát Giao thông, Cục kỹ thuật nghiệp vụ... đã tham gia hiến được gần 200 đơn vị máu. Công an các tỉnh, thành phố như Công an TP Hồ Chí Minh, Quảng Bình, Đắk Lắk, Thanh Hóa cũng đã đồng loạt tổ chức hiến tặng được hơn 1.200 đơn vị máu trong ngày đầu triển khai chương trình. Tất cả các chương trình hiến máu tình nguyện trong CAND đều được triển khai đúng theo tinh thần “giãn cách xã hội” theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Công an các đơn vị, địa phương khác cũng đang lên kế hoạch, dựa vào tình hình thực tế để thực hiện phong trào tình nguyện hiến máu trong thời gian sớm nhất, dự kiến trước ngày 30/4/2020 sẽ đồng bộ hoàn thành. Với phương châm hành động: “Lực lượng CAND Việt Nam - Hành trình giọt máu nghĩa tình”, mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND tiên phong, đi đầu hưởng ứng phong trào tình nguyện hiến máu, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Phương Thanh

Linh hoạt, đổi mới các hoạt động xung kích vì cộng đồng

TĐKT - Dù diễn ra trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, nhưng Tháng Thanh niên năm 2020 đã được các bạn trẻ trên khắp mọi miền đất nước triển khai một cách sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò quan trọng của thanh niên trong sự phát triển của mỗi địa phương, đơn vị và đất nước. Đồng thời, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của thanh niên Việt Nam trước mọi thời cuộc. Dấu ấn thanh niên trên mặt trận phòng, chống Covid - 19 Năm 2020, cả nước phải gồng mình đối mặt với không ít những khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, điển hình là Covid-19 và xâm ngập mặn ở các tỉnh miền Tây. Thanh niên là một trong những lực lượng hùng hậu, luôn sẵn sàng xung kích trên các mặt trận cam khổ, gay go ấy. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn: Để phát huy tối đa hiệu quả từ các hoạt động của Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, kịp thời cập nhật các nội dung mới theo tình hình thực tế và theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, Trung ương Đoàn và các cấp bộ Đoàn đã kịp thời điều chỉnh phương thức hoạt động, không tổ chức các hoạt động đông người, ra quân, mà triển khai ngay các đội hình với quy mô dưới 10 người, hoặc các hoạt động trên nền tảng số để bắt tay ngay vào các công việc, các công trình thanh niên, các phần việc cụ thể và các sáng kiến vì cộng đồng. Trong điều kiện phải hạn chế tụ tập đông người, các cấp bộ Đoàn đã phát huy các lực lượng thanh niên, phương tiện truyền thông và mạng xã hội để tuyên truyền tới đông đảo người dân và thanh thiếu nhi về chủ động phòng, chống dịch Covid-19. Toàn Đoàn đã đăng tải 387.068 tin bài về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các báo, tạp chí và mạng xã hội; tổ chức 132.836 hoạt động hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh. Thanh niên phát tài liệu tuyên truyền phòng, chống dịch Covid – 19 đến tận tay người dân Những ngày cao điểm đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai báo y tế, Tỉnh đoàn Nghệ An thực hiện phương châm “vườn không, nhà trống”. Chỉ có 1 cán bộ ở lại văn phòng Tỉnh đoàn để trực, còn lại tất cả cán bộ Đoàn đi về từng cơ sở, vào ngõ phố, thôn, bản hỗ trợ người dân khai báo y tế, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ. Tại Thái Nguyên, do nhiều địa phương có địa hình bị chia cắt, địa bàn vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã sáng tạo ra nhiều hình thức, băng rừng, lội suối đến từng nhà dân hướng dẫn, hỗ trợ khai báo y tế. Thậm chí, một số khu vực đi lại, di chuyển không thuận tiện, các nhóm tình nguyện còn phải nghỉ nhờ nhà dân 1 - 2 ngày mới có thể hoàn thành công tác khai báo cho nhân dân. Còn ở Hải Phòng, có 12 nghìn ĐVTN chung tay cùng thành phố phòng, chống dịch, với việc thành lập 243 đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh. Nhiều bạn trẻ đã viết đơn tình nguyện xin được đi hỗ trợ ở các khu cách ly. Các cấp bộ Đoàn ở Hải Phòng đã chế tạo và tặng hơn 25 nghìn mũ chống giọt bắn hỗ trợ các tổ công tác, đang tiếp tục làm hơn 8.700 chiếc; tặng gần 181 nghìn khẩu trang cho nhân dân; tặng gần 50 nghìn chai nước rửa tay sát khuẩn…. Cũng với tinh thần xung kích đó, trước tình hình hạn hán và xâm nhập mặn diễn ra ở các tỉnh miền Tây, các cấp bộ Đoàn đã triển khai kịp thời công tác ứng phó, hỗ trợ nhân dân với nhiều cách làm sáng tạo như: Huy động ĐVTN hỗ trợ vận chuyển nước ngọt, đào giếng khơi cho bà con nhân dân, hỗ trợ máy lọc nước mặn thành nước ngọt; trao tặng người dân thùng nước, bồn chứa nước và các bình nước ngọt; lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước… Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ 100 bồn nước hiệu Toàn Mỹ, loại 500 lít của Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà cho 2 tỉnh Cà Mau, Bến Tre; 1 máy lọc nước mặn thành nước ngọt tại tỉnh Cà Mau. Hỗ trợ mô hình sinh kế thích ứng và giảm thiểu thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra cho 2 tỉnh Cà Mau, Bến Tre, cụ thể: Hỗ trợ 20 mô hình nuôi gà; 20 mô hình nuôi vịt biển; 10 mô hình nuôi ong ở rừng ngập mặn tại Cà Mau… Theo anh Nguyễn Anh Tuấn, chính những việc làm thiết thực đó của các bạn trẻ đã góp phần không nhỏ, giúp bà con nhân dân ở các địa phương đứng vững trước những khó khăn của dịch bệnh, thiên tai; được các ngành, các cấp và các địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, nhiều hình ảnh đẹp về những màu áo tình nguyện đã tạo thành dấu ấn sâu đậm, được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đó là hình ảnh y, bác sĩ tham gia tuyến đầu chữa trị giúp người bệnh; những chiến sĩ bộ đội sẵn sàng nằm trên mảnh chiếu mỏng nhường phòng, hỗ trợ người dân khu cách ly tập trung; các trí thức trẻ nghiên cứu chế tạo nước rửa tay sát khuẩn đạt chuẩn, buồng khử khuẩn đi tặng miễn phí; những thanh niên, sinh viên tình nguyện không quản ngày đêm gõ cửa từng nhà hỗ trợ người dân phòng, chống dịch… Khẳng định bản lĩnh thanh niên Việt Nam Bên cạnh tổ chức triển khai sáng tạo, thiết thực các hoạt động phòng, chống Covid-19 và chống xâm ngập mặn, trong Tháng Thanh niên 2020, các cấp bộ Đoàn còn triển khai mạnh mẽ, hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội. Toàn Đoàn đã triển khai được 106.208 lượt người dân được khám, chữa bệnh miễn phí, hiến tặng 80.736 đơn vị máu, trao 15.443 học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó với tổng giá trị khoảng 206 tỷ đồng, xây dựng mới và sửa chữa được 1.117 nhà nhân ái với tổng giá trị khoảng 30,6 tỷ đồng, 898 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi được xây dựng mới với tổng giá trị khoảng 62,33 tỷ đồng. Mô hình rô bốt “Dũng sĩ diệt khuẩn” phòng chống dịch COVID-19 của tuổi trẻ Quảng Ngãi Cùng với đó, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ Đoàn đã triển khai sửa chữa được 2.204 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới được 271 km đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê với chiều dài 1.456 km, triển khai trồng mới được 1.898.932 cây xanh, xây dựng mới được 129 cầu giao thông nông thôn. Đồng thời, xây dựng được 2.285 mô hình đô thị văn minh. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được các cơ sở đoàn triển khai, tiêu biểu như: Mô hình thùng rác từ lốp xe và chai nhựa; mô hình chậu rửa từ lốp xe; dùng lốp xe làm bồn hoa; mô hình đổi rác lấy khẩu trang và nước sát khuẩn; xây dựng các điểm thu gom rác ở các khu du lịch; đồng loạt “Ngày chủ nhật xanh” vào ngày 1/3/2020… Có thể nói hình ảnh nổi bật xuyên suốt, tạo nên nhiều cảm xúc nhất trong Tháng Thanh niên 2020 là hình ảnh các chiến sĩ màu áo xanh tình nguyện có mặt khắp mọi nẻo đường, cùng với chính quyền địa phương, cơ quan đơn vị và nhân dân vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu. Theo anh Nguyễn Anh Tuấn, có được những kết quả nổi bật đó là nhờ sự chủ động chọn việc; linh hoạt, kịp thời đổi mới phương thức hoạt động trong các hoạt động vì cộng đồng của các cấp bộ Đoàn. “Dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào thì các bạn trẻ cũng tìm ra được cách thức, phương thức tổ chức hoạt động sáng tạo vì cộng đồng. Những kinh nghiệm, kết quả này cho chúng ta cơ hội và điều kiện để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, nhằm đáp ứng nhu cầu của thanh niên và yêu cầu phát triển của đất nước trong thời gian tới” – anh Tuấn khẳng định. Mai Thảo  

Trang