Phong trào thi đua

TP Hải Phòng phát động phong trào thi đua “Công chức phục vụ Chính phủ, Chính phủ phục vụ nhân dân và vì tiện ích của nhân dân”

BTĐKT - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa ký ban hành Kế hoạch 155/KH-UBND phát động phong trào thi đua “Công chức phục vụ Chính phủ, Chính phủ phục vụ nhân dân và vì tiện ích của nhân dân”, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tính cấp bách của việc triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần thúc đẩy xây dựng Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số tại Hải phòng. Với chủ đề “Công chức phục vụ Chính phủ, Chính phủ phục vụ nhân dân và vì tiện ích của nhân dân", nội dung thi đua tập trung vào việc huy động mọi nguồn lực triển khai trọng điểm thực hiện Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nâng cao trách nhiệm trong việc quán triệt, chỉ đạo tới từng cán bộ, công chức, viên chức và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc xác định rõ lộ trình và nhiệm vụ của Đề án 06/CP trong năm 2023 gắn với thực tiễn của đơn vị, địa phương để chủ động tham mưu và kịp thời có các giải pháp cụ thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố nâng cao nhận thức, hiểu rõ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp bách của Đề án 06/CP, trong đó tập trung tuyên truyền để người dân đăng ký, sử dụng tài khoản dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm điều kiện về thiết bị, máy móc, đường truyền, an ninh an toàn kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính  với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thực hiện việc cập nhật dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm công tác tra cứu, theo dõi, tổng hợp báo cáo về tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ, lưu trữ dữ liệu; giải pháp xác thực, an toàn thông tin; đồng bộ trạng thái tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ của các ban, ngành, địa phương, đơn vị. Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng từ thành phố đến cơ sở với các nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phân công rõ trách nhiệm; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào, việc tổ chức thực hiện phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá định kỳ hằng năm. Cùng với đó, phải quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP bảo đảm đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng. Xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân có biểu hiện chậm trễ, thiếu quyết liệt, trách nhiệm trong chỉ đạo, thực hiện Đề án 06/CP, đặc biệt trong triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Bình Nguyên  

Biểu dương 133 đoàn viên công đoàn học và làm theo lời Bác

BTĐKT - Ngày 14/5, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm và biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan trung ương, địa phương; đông đảo cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động. Các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương và Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho các điển hình tiên tiến Quán triệt sâu sắc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, quý IV/2021, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành hướng dẫn, kế hoạch triển khai, thực hiện tới các cấp công đoàn và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp công đoàn cụ thể hóa trong từng hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, trong phát động các phong trào thi đua, trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh. Các chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn và người lao động”, "Tết Sum vầy", “Tháng Công nhân”, “Mái ấm Công đoàn” đã trở thành hoạt động thiết thực mang đậm dấu ấn của tổ chức Công đoàn, được đoàn viên, người lao động đánh giá cao và nhiệt tình hưởng ứng. Trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã xuất hiện hàng vạn mô hình tốt, cách làm hay, nhiều sáng kiến, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội và trong hoạt động công đoàn. Cán bộ công đoàn đã thực hiện nêu gương học đi đôi với làm. Cụ thể, trong 2 năm qua, các cấp công đoàn đã tổ chức hơn 26 nghìn cuộc tuyên truyền, quán triệt với sự tham gia của hơn 3 triệu lượt đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Từ “học tập” đã chuyển thành hành động “làm theo” cụ thể. Đã có 7.256 lượt tập thể và 812.800 lượt cá nhân đăng ký thực hiện 966.500 việc làm theo Bác. Các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn phát động được đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng. Điển hình là chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, do Tổng LĐLĐ phát động, đã “về đích” sớm gần 1 năm, mang lại giá trị làm lợi khoảng 16.000 tỷ đồng. Hai năm qua đã có 15.128 tập thể, cá nhân được các cấp công đoàn biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, 58 tập thể, 75 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên, hết sức quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, góp phần tu dưỡng, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng chí yêu cầu tổ chức Công đoàn Việt Nam cần không ngừng nghiên cứu đổi mới nội dung phương pháp, hình thức tuyên truyền, thúc đẩy, tạo sự chuyển biến hơn nữa trong học tập và làm theo Bác, gắn với nêu gương, làm cho việc này trở thành nhu cầu tự thân, là động lực, sức mạnh to lớn để xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tổ chức công đoàn vững mạnh. Biểu dương thành tích xuất sắc của 58 tập thể, 75 cá nhân được tuyên dương tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Đây là những đóa hoa đẹp nhất trong rừng hoa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời mong muốn các cá nhân, tập thể tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy tinh thần nêu gương, trở thành nhân tố lan tỏa mạnh mẽ phong trào học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động. Hưng Vũ

Chủ tịch nước dự Lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên

Với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, Lễ phát động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì tổ chức đã diễn ra sáng 13/5. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao ủng hộ đợt 1 cho tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN Buổi lễ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến giữa điểm cầu chính tại cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và điểm cầu trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố. Đây là sự kiện đặc biệt hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể; các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, đền ơn đáp nghĩa, cùng đồng lòng, chung sức ủng hộ, góp công, góp của để MTTQ Việt Nam thực hiện thành công chương trình này. Cùng dự Lễ phát động có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Đặc biệt, tại chương trình có sự tham dự của hai nhân chứng lịch sử đã trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện đang sinh sống tại Thủ đô Hà Nội là Thiếu tướng Đào Quang Cát (91 tuổi) và Đại tá Nguyễn Hữu Tài (94 tuổi). Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là hoạt động vô cùng ý nghĩa không chỉ trong công tác chăm lo cho người nghèo tỉnh Điện Biên mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân quan tâm chăm lo cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, căn cứ cách mạng có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Theo Đề án, mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/căn nhà với tổng kinh phí vận động hỗ trợ dự kiến khoảng 350 - 400 tỷ đồng. Ngoài mức hỗ trợ như trên, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang nhân dân đóng quân trên địa bàn cùng tham gia vận động, hỗ trợ kinh phí, nguyên vật liệu, ngày công… để nâng cao giá trị công trình nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao ủng hộ đợt 1 cho tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN Tại Lễ phát động, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao việc MTTQ Việt Nam đã có sáng kiến “Đền ơn đáp nghĩa” thực chất, nặng tình “tương thân tương ái”; đồng thời hoan nghênh sự có mặt của đông đảo đại diện các tổ chức, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân tại sự kiện này. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Chiến thắng Điện Biên Phủ là một mốc son chói lọi, là bản anh hùng ca bất diệt trong lịch sử dân tộc, là biểu tượng ngời sáng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của ý chí và tinh thần quật khởi; được làm nên từ sự cống hiến, hy sinh to lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta; trong đó có sự đóng góp trực tiếp của đồng bào, quân và dân các dân tộc tỉnh Điện Biên cùng các địa phương vùng Tây Bắc, nơi vừa là tiền tuyến vừa là hậu phương trực tiếp của Chiến dịch Điện Biên Phủ. Chủ tịch nước cho rằng, chúng ta hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong bối cảnh đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau gần 40 năm đổi mới. Đời sống các tầng lớp nhân dân nói chung, trong đó có đời sống của đồng bào các dân tộc, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa ngày càng được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, so với mặt bằng phát triển chung của cả nước, Điện Biên và các tỉnh vùng Tây Bắc vẫn còn nhiều khó khăn, hạ tầng chưa đồng bộ, hàng vạn hộ nghèo vẫn phải sống trong những căn nhà tạm, dột nát, một bộ phận nhân dân còn thiếu các dịch vụ xã hội cơ bản như nước sạch, điện chiếu sáng, cơ sở trường học, dịch vụ khám chữa bệnh... Do đó, mục tiêu vận động xây dựng 7.000 đến 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn Tây Bắc trong thời gian một năm, từ tháng 5/2023 đến tháng 5/2024 của Chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” là một quyết tâm cao để xóa nhà tạm, nhà dột nát, các hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, có điều kiện nâng cao mức sống, thoát nghèo bền vững. “Đây là việc làm đẹp, thể hiện tinh thần nhân văn, nhân ái, giúp đỡ, tiếp sức thiết thực, vừa là trách nhiệm, vừa là sự tri ân chân thành đối với đồng bào các dân tộc trên vùng đất mà trước kia bà con đã dành sự hy sinh, cống hiến lớn lao, đóng góp sức người, sức của, không tiếc máu xương cho Tổ quốc” Chủ tịch nước nhấn mạnh. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN Chủ tịch nước cũng đề nghị, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên, các tỉnh vùng Tây Bắc cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quản lý triển khai có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, thực hiện đồng bộ các giải pháp, làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân sinh kế không chỉ để thoát nghèo mà còn tiến tới có cuộc sống đủ đầy, chất lượng hơn. Phát huy lợi thế truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa các dân tộc, huy động tổng thể các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững. Chủ tịch nước cũng mong muốn các cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến địa phương tiếp tục quan tâm rà soát, đánh giá, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế-xã hội ở các khu vực miền núi, biên giới nói chung, đối với tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc nói riêng. Trọng điểm là thúc đẩy thực hiện có chất lượng, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chủ tịch nước đề nghị MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan báo chí tích cực cổ vũ, vận động người dân nỗ lực lao động sáng tạo, vươn lên thoát nghèo bền vững; tăng cường tuyên truyền, động viên khích lệ, nêu gương điển hình, lan tỏa những việc làm tốt, những cách làm hay, những việc thiện nguyện dành cho vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, gian khổ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận và cảm ơn những tấm lòng nhân văn, nhân ái, những hành động thiết thực, nghĩa tình của các tổ chức, cá nhân đã và sẽ chung tay đóng góp, tham gia thực hiện Chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các tập thể ủng hộ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN Ngay tại Lễ phát động, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương, cá nhân đã đăng ký ủng hộ chương trình với tổng kinh phí hơn 250 tỷ đồng. Theo TTXVN

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; trong đó, coi trọng công tác nghiên cứu lý luận tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước... Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: hochiminh.vn) Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành văn bản số 102-HD/BTGTW hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Qua đó, nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để công tác thi đua, khen thưởng là động lực, biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Đồng thời, nhằm khẳng định giá trị và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước qua từng giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhân dân ta, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong các phong trào thi đua và công tác thi đua - khen thưởng; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Hướng dẫn, việc tuyên truyền xoay quanh các nội dung về mục đích, ý nghĩa to lớn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc, khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc là nét đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện sự sáng tạo trong phương thức lãnh đạo của Đảng ta, nhằm khơi dậy sức mạnh vĩ đại của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, trong đó nhấn mạnh giá trị và sức lan tỏa của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong phong trào thi đua yêu nước hiện nay; khẳng định và làm rõ sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở từng giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhân dân ta 75 năm qua, nhất là trong hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng, về kết quả tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng ở các cấp, các ngành, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, bất cập, nguyên nhân, từ đó kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quyết định về công tác thi đua - khen thưởng.  Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt thân mật các đại biểu dự Đại hội liên hoan Anh hùng, Chiến sĩ thi đua ngành nông nghiệp và đổi công toàn quốc tại Hà Nội ngày 23/5/1957. (Ảnh: TTXVN) Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" trong đó, tập trung nhấn mạnh 5 nội dung quan trọng là: thi đua xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước..., khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới, đột phá mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. Thi đua phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Về các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng 75 tập thể, cá nhân “Anh hùng Lao động”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước toàn quốc; tổ chức Cuộc thi viết, phóng sự hoặc video clip cấp quốc gia về điển hình tiên tiến, mô hình mới, gương “người tốt, việc tốt”; tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; tin bài, phóng sự trên các báo, đài, tạp chí, trên intemet và mạng xã hội; sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; trong đó, coi trọng công tác nghiên cứu lý luận tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đánh giá kết quả tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, rút ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm về vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Người trong từng giai đoạn cách mạng; biểu dương, tôn vinh, gặp mặt, giao lưu các điển hình, anh hùng, chiến sĩ thi đua qua các thời kỳ; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân./. Xem toàn văn Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW tại đây Theo dangcongsan.vn

Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

BTĐKT - Ngày 28/4, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương (bao gồm 14 cơ quan, đơn vị: Văn phòng Trung ương Đảng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Báo Nhân Dân; Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Tạp chí Cộng sản). Chủ trì Hội nghị có: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, đại diện đơn vị Khối trưởng Khối thi đua; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Khối phó. Về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, có đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban và công chức Phòng II. Cùng dự Hội nghị có: Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể; đại diện lãnh đạo các cơ quan thành viên, đại diện lãnh đạo vụ (ban, phòng) và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng của 14 cơ quan thành viên Khối thi đua. Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương Năm 2022, nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, tạo nên sức mạnh tổng hợp quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp chung vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển đất nước. Theo báo cáo do đại diện Ban Dân vận Trung ương (đơn vị Khối trưởng) trình bày tại Hội nghị, trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng. Chất lượng công tác khen thưởng được nâng lên, đảm bảo công khai, minh bạch, thực chất, có nhiều đổi mới, phát huy tác dụng khuyến khích, nêu gương. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả tích cực. Công tác thi đua, khen thưởng luôn được các cơ quan, đơn vị trong Khối quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị. Công tác khen thưởng đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đúng quy định, thực chất, khen đúng người, đúng đối tượng có thành tích tiêu biểu nên đã tác động tích cực trong các cơ quan, đơn vị, đã tạo động lực, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Nội bộ các cơ quan, đơn vị trong Khối đoàn kết, tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, dân chủ trong công tác. Tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động có chất lượng, hiệu quả. Các đại biểu trao đổi ý kiến tại hội nghị Các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất để phát động phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Các cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất trong thực hiện các hoạt động chung của Khối đã tạo điều kiện để công tác thi đua trong Khối đảm bảo hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra. Cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị, cũng như tham gia các hoạt động chung của Khối, tiêu biểu là hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì tổ chức, có 13/14 đơn vị tham gia. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai một số hoạt động của Khối chưa đảm bảo nội dung và thời gian theo Kế hoạch. Báo cáo của một số đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng chưa đánh giá cụ thể những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân đạt được trong việc thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở một số đơn vị chưa nhiều. Đại diện các đơn vị Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua năm 2023 ra mắt tại hội nghị Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các mặt còn hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng, đề ra các giải pháp khắc phục; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng và đăng ký giao ước thi đua trong năm 2023. Theo đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả, vai trò công tác thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Khối thi đua đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục gắn công tác thi đua, khen thưởng của toàn Khối với việc động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, hướng các hoạt động, phong trào thi đua của Khối vào mục tiêu tập trung toàn lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong năm bản lề 2023. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện công khai, chính xác các quy định về thi đua, khen thưởng trong bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng, đảm bảo chính xác, dân chủ, kịp thời. Đồng thời, tăng cường tổ chức các hoạt động chung nhằm gắn kết các đơn vị trong Khối… Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm Trong khuôn khổ chương trình, hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bình xét thi đua, trình Chính phủ xem xét tặng Cờ thi đua cho 2 đơn vị và tặng Bằng khen cho 5 đơn vị; bầu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm Khối trưởng; Ban Tổ chức Trung ương làm Khối phó Thường trực; Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm Khối phó Khối thi đua năm 2023. Hưng Vũ  

Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ tổng kết giao ước thi đua năm 2022

BTĐKT - Ngày 18/4, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ (Cụm thi đua) tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2022. Các đại biểu dự hội nghị Dự hội nghị, có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp. Chủ tọa hội nghị, có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Cụm trưởng Cụm thi đua; Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Cụm phó thứ nhất Cụm thi đua; Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Cụm phó thứ hai Cụm thi đua. Cùng dự, có các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên Phòng III và Phòng Tổ chức Cán bộ, thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND, lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Ban, Phòng Thi đua - Khen thưởng và chuyên viên các tỉnh trong Cụm thi đua. Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc hội nghị Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Năm qua, Đồng Tháp đã cùng với các tỉnh trong cụm tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cụm thi đua. Trong năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các tỉnh trong Cụm thi đua đã thể hiện sự quyết liệt ngay từ đầu năm và đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh được giữ vững, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch. Phong trào thi đua yêu nước của các tỉnh trong Cụm thi đua được triển khai với nội dung, tiêu chí cụ thể, đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng được kịp thời hoàn thiện; bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp được củng cố, kiện toàn... Công tác khen thưởng được quan tâm đúng mức, kịp thời và có tác dụng nêu gương, tỷ lệ khen người lao động trực tiếp được nâng lên; khen chuyên đề được chú trọng, công tác khen thưởng đột xuất đã được thực hiện kịp thời, góp phần động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Công tác thi đua luôn được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các tỉnh; công tác xét khen thưởng đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, chính xác và kịp thời. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng được thể hiện rõ nét hơn, quyết liệt hơn. Kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) nhiều tỉnh trong cụm vươn lên sau đại dịch COVID-19, trong đó, các tỉnh có mức tăng trưởng cao: Trà Vinh tăng 3,45%, đạt 261,36% kế hoạch; Vĩnh Long tăng 11,28% đạt 188% kế hoạch; Hậu Giang tăng 13,94% đạt 174,25% kế hoạch; An Giang tăng 6,87%, đạt 132,12% kế hoạch; Long An tăng 8,46%, đạt 130,15% kế hoạch; Kiên Giang tăng 7,7%, đạt 127,91% kế hoạch; Đồng Tháp tăng 8,62%, đạt 123,14% kế hoạch. Các tỉnh còn lại tăng trưởng trung bình từ 6,5% - 9,6%, đạt trung bình từ 91,63% - 118,62% kế hoạch. Tổng thu ngân sách của Cụm thi đua được 97.725,24/83.703 tỷ đồng; đạt 116,75% so kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 21.547/19.475 triệu USD, đạt 110,63% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của các tỉnh trong Cụm thi đua đạt 349.985 tỷ đồng, đạt 105,85% kế hoạch. Năm 2022 toàn Cụm thi đua có 196 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 109% chỉ tiêu kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo các tỉnh đều giảm đạt kế hoạch. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chúc mừng và biểu dương những thành tích Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ đã đạt được trong  năm 2022. Đồng chí đề nghị các tỉnh trong Cụm tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; quan tâm chỉ đạo nghiên cứu, tham gia ý kiến hoàn thiện các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và xây dựng, ban hành quy chế của tỉnh, tạo cơ sở pháp lý thực hiện đồng bộ, phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Càng khó khăn càng phải thi đua”, Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp để triển khai các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến, lan tỏa rộng rãi gương “Người tốt, việc tốt”. Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến” theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng tỉnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, hướng phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề khó khăn cần tập trung giải quyết. Gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025); lập thành tích thiết thực, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tích cực giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm triển khai các phong trào thi đua giữa các tỉnh trong Cụm thi đua. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, chất lượng công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương. Quan tâm hơn nữa đến việc khen thưởng tập thể ở cơ sở, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu; chú trọng công tác khen thưởng đột xuất để kịp thời động viên phong trào với hình thức khen thưởng phù hợp… Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng UBND tỉnh An Giang Tại hội nghị, UBND tỉnh An Giang đã được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trao cờ luân lưu cho Cụm trưởng và 2 Cụm phó Cụm thi đua năm 2023 Cụm các tỉnh Tây Nam Bộ ký kết giao ước thi đua năm 2023 Hội nghị đã suy tôn UBND tỉnh Sóc Trăng là Cụm trưởng; UBND tỉnh Long An là Cụm phó thứ nhất; UBND tỉnh Bến Tre là Cụm phó thứ hai Cụm thi đua năm 2023. Các tỉnh trong Cụm đã ký kết giao ước thi đua năm 2023, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Phương Thanh

Tỉnh Bình Phước phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023

BTĐKT - UBND tỉnh Bình Phước vừa phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023. Phong trào được phát động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng và phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân. Thông qua phong trào thi đua, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các đơn vị, địa phương quyết tâm phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ. Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân Phong trào được phát động với một số nội dung trọng tâm: Thứ nhất, thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2023. Thứ hai, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của tỉnh về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thứ ba, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân. Thứ tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Thứ năm, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Thứ sáu, đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá thu hút hành khách, hàng hóa sử dụng vận tải, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng. Thứ bảy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Thứ tám, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ, chú trọng các khâu quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông, thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Thứ chín, nâng cao chất lượng dịch vụ cấp cứu, chữa trị và phục hồi sức khỏe cho nạn nhân tai nạn giao thông; đẩy mạnh việc tập huấn, phổ biến kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho các lực lượng chức năng, tình nguyện viên. Khắc phục kịp thời hậu quả của tai nạn giao thông./. Lê Văn Tâm

Cao Bằng triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

BTĐKT - Ngày 13/4, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị, có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; lực lượng vũ trang và các địa phương trong tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Triệu Đình Lê trao Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Ba cho các tập thể, cá nhân. Năm 2022, công tác TĐKT được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh Cao Bằng quan tâm chỉ đạo sát sao, coi đây là động lực, là đòn bẩy để khuyến khích, động viên tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT được triển khai hiệu quả. Công tác khen thưởng kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chất lượng được nâng lên; chú trọng biểu dương, khen thưởng tập thể nhỏ, nông dân, công nhân, chiến sĩ, người trực tiếp lao động. Các phong trào thi đua thường xuyên và chuyên đề được triển khai bài bản, có tiêu chí, nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hưởng ứng tích cực và trở thành động lực của sự phát triển. Thực hiện phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", toàn tỉnh có 17 xã về đích nông thôn mới, bình quân đạt 11,63 tiêu chí/xã. Phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" tiếp tục được triển khai sâu rộng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%, đạt 100% kế hoạch giao; Quỹ Vì người nghèo tiếp nhận ủng hộ được trên 11 tỷ đồng. Trong phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", năm 2022, tỉnh có 153 doanh nghiệp đăng ký thành lập, 44 doanh nghiệp hoạt động trở lại… Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Triệu Đình Lê đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT, kiên quyết khắc phục các biểu hiện phô trương, hình thức, bệnh thành tích trong công tác TĐKT. Đảm bảo việc khen thưởng chính xác, đúng thành tích, có tác dụng giáo dục, nêu gương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến nhằm động viên, khích lệ và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, xã hội. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã phát động thi đua năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, chủ động đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”. Năm 2023, tỉnh Cao Bằng đề ra mục tiêu phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8%, GRDP bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng, thu ngân sách đạt trên 2.800 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4% trở lên… Nhân dịp này, 1 tập thể đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất;1 tập thể và 2 cá nhân đượctặng Huân chương Lao động hạng Ba; 5 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 11 tập thể, 8 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 17 tập thể, tặng Bằng khen cho 73 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022. Nguyệt Hà  

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 11/4/2023 phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023). Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân "Anh hùng Lao động", "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Theo Quyết định, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm mục đích: Quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua đối với công tác thi đua, khen thưởng.  Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, những thành tựu nổi bật của phong trào thi đua yêu nước trong 75 năm qua, từ đó góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Bên cạnh đó, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân "Anh hùng Lao động", "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả  Quyết định nêu rõ, các bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (các bộ, ngành, địa phương) tổ chức phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Ngày 11/6/2023, tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc  Theo Quyết định, các hoạt động kỷ niệm gồm: Tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc vào ngày 11/6/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Thành phần: Dự kiến 1.175 đại biểu, gồm: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện tập thể, cá nhân "Anh hùng Lao động", "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" các thời kỳ; các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, vùng miền, gồm: các tập thể, cá nhân tiêu biểu, người trực tiếp lao động sản xuất, công tác trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao và các lĩnh vực khác; đại diện nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, doanh nhân tiêu biểu, tài năng trẻ....  Bên cạnh đó, tổ chức cuộc thi viết, phóng sự hoặc video clip cấp quốc gia về điển hình tiên tiến, mô hình mới, gương "người tốt, việc tốt".  Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) là cơ quan thường trực, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm; chủ trì xây dựng chương trình tổng thể, kịch bản chi tiết của Hội nghị; Báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến gắn với tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc.  Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Đề cương tuyên truyền về 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục, dành nhiều thời gian, thời lượng để tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc.   Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo công tác tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, kết quả của các phong trào thi đua, gương điển hình tiên tiến và các hoạt động kỷ niệm. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) và các cơ quan liên quan tổ chức Cuộc thi viết, phóng sự hoặc video clip cấp quốc gia về điển hình tiên tiến, mô hình mới, gương "người tốt, việc tốt"...  Theo chinhphu.vn

Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

BTĐKT - Sáng 7/4, tại tỉnh Khánh Hòa, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; gắn biển công trình đầu tiên của cả nước chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Dự án "Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối” thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự lễ phát động. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương gặp gỡ, động viên cán bộ, công nhân viên thực hiện Dự án Tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã kêu gọi đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Phong trào được thực hiện từ nay đến năm 2030 với chủ đề “Thi đua chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2030), kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2029).” Về mục tiêu của phong trào, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho rằng, đất nước đang nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là những tác động nặng nề, sâu rộng của dịch bệnh Covid-19. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động và các cấp công đoàn dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ tiếp tục thi đua vượt mọi khó khăn, ra sức cống hiến, lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, đơn vị, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với bè bạn năm châu như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.  Đồng chí Nguyễn Đình Khang kêu gọi đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước tích cực hưởng ứng thông qua các hoạt động thi đua như phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng các công trình, dự án; nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ mới, hiện đại để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, chất lượng tham mưu cơ chế, chính sách; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động. Đề nghị các cấp công đoàn tập trung triển khai với những nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp với từng nhóm đối tượng, lĩnh vực công tác, gắn với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại các địa phương, ngành, đơn vị; xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể để phấn đấu. Trong quá trình triển khai, cần kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, có nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đặc biệt cần quan tâm động viên, khen thưởng đối với cán bộ, đoàn viên trực tiếp tham gia trên các công trình, dự án. Gắn biển công trình đầu tiên của cả nước chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Dự án "Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối” thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Các cụm, khối thi đua thuộc Tổng Liên đoàn đưa việc hưởng ứng, thực hiện phong trào vào nội dung giao ước thi đua, đôn đốc các đơn vị thực hiện và đánh giá kết quả hoạt động thi đua cụm, khối hàng năm. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nâng cao ý thức trách nhiệm, thi đua hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu quả công tác đầu tư, xây dựng, quản lý, sử dụng tài sản, khai thác các công trình kết cấu hạ tầng đảm bảo đồng bộ, an toàn, hiệu quả; thực hành tiết kiệm trong tổ chức các sự kiện, lễ kỷ niệm, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước và kinh phí công đoàn; đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn. Trong khuôn khổ lễ phát động, hưởng ứng phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức gắn biển công trình đầu tiên của cả nước chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Dự án "Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối” thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Dịp này, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc hoàn thành đóng điện cụm các dự án lưới điện giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện Vân Phong; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trên công trình xây dựng Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối; UBND tỉnh Khánh Hoà tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích đóng góp trong công tác xây dựng Dự án Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối; Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng Bằng khen cho 54 tập thể, 23 cá nhân. Mai Thảo

Trang