Phong trào thi đua

Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết 6 tháng đầu năm

TĐKT - Sáng 5/8, tại Hải Phòng, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đỗ Văn Chiến tham dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự Hội nghị có: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa; Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang; lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đỗ Văn Chiến phát biểu kết luận Hội nghị Trong 6 tháng đầu năm 2022, đất nước thực hiện mở cửa trong điều kiện bình thường mới; các thành phố đối mặt với những hệ quả tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, khó khăn do sự bất ổn về kinh tế, chính trị trên thế giới, nhất là căng thẳng địa chính trị - kinh tế tại khu vực Đông Âu khiến giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và phục hồi, phát triển kinh tế... Trong bối cảnh đó, thực hiện các nội dung ký kết giao ước thi đua của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân 5 thành phố đã đoàn kết, đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 5 thành phố bám sát chỉ đạo của Chính phủ và các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của từng thành phố, để phát động và triển khai thực hiện sâu rộng nhiều phong trào thi đua đi vào thực tiễn, có giá trị thiết thực đối với cuộc sống của nhân dân. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước nói chung và mỗi địa phương nói riêng. Quang cảnh Hội nghị Bên cạnh phong trào thi đua thường xuyên, 5 thành phố trong cụm cũng chú trọng phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, việc khó trong từng ngành, lĩnh vực của tỉnh như: TP Hà Nội với phong trào thi đua đẩy mạnh Cải cách hành chính,phong trào Sáng kiến sáng tạo Thủ đô; phong trào “Người tốt, việc tốt”...; TP Hồ Chí Minh với phong trào thi đua “Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh khởi nghiệp - lập nghiệp”, “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Chính quyền số, chuyển đổi số”, “Chỉnh trang và phát triển đô thị”…; thành phố Đà Nẵng với phong trào thi đua thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm được UBND thành phố giao cho các các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện,  “Thực hiện công tác đầu tư xây dựng, đền bù giải toả, tái định cư đối với các dự án, công trình trọng điểm, mang tính động lực”… Qua việc tổ chức các phong trào thi đua, vai trò của cấp ủy được thể hiện ngày càng rõ nét, mục tiêu thi đua cụ thể, việc sơ kết, tổng kết phong trào thi đua kịp thời gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình, mô hình tiên tiến, vì vậy đã động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua đạt thành tích cao nhất. 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn của 5 thành phố đều tăng trên 7% so với cùng kỳ năm 2021; tổng thu ngân sách của 5 thành phố đạt trên 488.820 tỷ đồng, tăng so cùng kỳ năm 2021; kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu, tổng doanh thu du lịch của cả 5 thành phố đều tăng. Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính của các thành phố tiếp tục được duy trì, cải thiện, nâng cao, Công tác đối ngoại được tăng cường; quốc phòng - an ninh được củng cố; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác khen thưởng trong Cụm cơ bản đảm bảo đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn; đã chú ý khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng người trực tiếp lao động, tập thể lao động nhỏ, các doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế tập thể, hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các thành phố đã khen thưởng 25.974 tập thể, cá nhân, cụ thể: Cờ thi đua của UBND thành phố: 890 tập thể; danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc: 3001 tập thể; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 117 cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố: 21.966 tập thể, cá nhân. Kịp thời đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho: 471 tập thể, cá nhân, cụ thể: Tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 7 mẹ; Cờ thi đua của Chính phủ cho 46 tập thể; Huân chương các loại cho 77 tập thể, cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 341 tập thể, cá nhân. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2022, thảo luận, trao đổi và đề xuất các biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, đi tới thống nhất chương trình công tác trọng tâm năm 6 tháng cuối năm 2022 của Cụm. Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang trao đổi ý kiến tại Hội nghị Cụm thi đua 5 thành phố có đề nghị Chính phủ: Sau khi Quốc hội ban hành Luật Thi đua, khen thưởng thay thế Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan sớm trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết thi hành để các bộ, ban, ngành, địa phương kịp thời triển khai thực hiện; chỉ đạo việc tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng cấp tỉnh là tổ chức tương đương Chi cục, thống nhất trong phạm vi cả nước. Đối với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Cụm thi đua 5 thành phố có đề nghị: Việc lấy ý kiến hiệp y khen thưởng, đề nghị xem xét kéo dài thời hạn phải trả lời lên 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị (tính theo dấu bưu điện) để các địa phương có thời gian thẩm định, lấy thông tin từ các đơn vị liên quan để có cơ sở hiệp y khen thưởng. Hướng dẫn triển khai thực hiện quy định về Huy hiệu để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm giúp việc triển khai ở các tỉnh, thành được thống nhất... Các địa phương trao tặng quà lưu niệm tại Hội nghị Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng Trung ương biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của 5 thành phố trong 6 tháng đầu năm 2022 đã đóng góp vào thành tích chung của cả nước. Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị 5 thành phố trực thuộc Trung ương cần quán triệt sâu sắc, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là các Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: "4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không". Theo Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến, trong tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước cần chú ý toàn diện các vấn đề, giải quyết hài hòa mối quan hệ: “Ổn định phát triển; kế thừa và đổi mới; mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội; nơi thuận lợi với nơi khó khăn; thành tích của tập thể và thành tích của cá nhân”. Đặc biệt trong thực tiễn hiện nay, cần chú ý một số vấn đề mới phát sinh như: Tâm lý xã hội, sức khỏe tinh thần của cá nhân sau đại dịch Covid-19; chú ý tới những sự việc gây bức xúc tới một cá nhân; phải lấy người dân là chủ thể, là trọng tâm và là động lực để phục vụ. Nhất định không coi thường một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả một cánh rừng. “Cụm thi đua cần tăng cường hơn nữa công tác nhân rộng các điển hình tiên tiến, những cách làm hay để trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở. Mai Thảo

Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

TĐKT - Ngày 5/8, tại Khu di tích K9 Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2022. Dự Hội nghị, về phía Khối thi đua, có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp (đơn vị Khối trưởng Khối thi đua); Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (đơn vị Khối phó Khối thi đua); đại diện lãnh đạo, cơ quan thường trực TĐKT các bộ, ngành thuộc Khối... Về phía Ban TĐKT Trung ương, có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ II Ban TĐKT Trung ương. Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm, công tác TĐKT ở từng bộ, ngành trong Khối đã có nhiều đổi mới. Công tác TĐKT đã được lãnh đạo từng bộ, ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Nội dung hoạt động công tác thi đua của các đơn vị thành viên Khối diễn ra phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng bộ, ngành, vì vậy đã lôi cuốn được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác. Các thành viên trong Khối không chỉ triển khai và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao mà còn tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và quốc phòng, an ninh. Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại Hội nghị Các văn bản chỉ đạo về công tác TĐKT của các bộ, ngành luôn bám sát, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các nội dung thi đua được quán triệt, tổ chức thực hiện kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác TĐKT. Công tác khen thưởng tại các bộ, ngành được duy trì thường xuyên, công khai, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kịp thời ghi nhận, biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan thường trực TĐKT các bộ, ngành đã làm tốt vai trò tham mưu, giúp lãnh đạo các bộ, ngành tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, chính sách khen thưởng. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác TĐKT của Khối và từng đơn vị thành viên trong khối 6 tháng đầu năm 2022; thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cũng như các giải pháp thực hiện đề ra trong Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Đồng chí đề nghị các đơn vị trong Khối tiếp tục quan tâm tổ chức các hoạt động chung nhằm chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi cách làm hay, mô hình tốt và nghiệp vụ chuyên môn TĐKT giữa các đơn vị trong Khối. Đồng thời, mong muốn các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành tiếp tục quan tâm kiện toàn, bố trí đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác TĐKT để có thể tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương cũng trao đổi về một số đề xuất, kiến nghị trong Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị xoay quanh các nội dung về công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật; công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ TĐKT; công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; một số tình huống giải quyết vướng mắc phát sinh trên thực tế… Quang cảnh Hội nghị Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị trong 6 tháng cuối năm, Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT; đặc biệt, tập trung quán triệt, phổ biến, tuyên truyền về nội dung của Luật TĐKT đã được Quốc hội khóa XV thông qua. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở từng bộ, ngành trong Khối để tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành trong năm 2022 theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Đặc biệt, cần đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua do Hội đồng TĐKT Trung ương phát động. Tập trung góp ý, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của Trung ương về công tác TĐKT cũng như hệ thống các văn bản hướng dẫn công tác TĐKT của từng bộ, ngành trong Khối ngay sau khi Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua. Thông qua đó, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng theo quy định. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, tăng cường công tác truyền thông nhằm lan tỏa, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng lưu ý việc tổ chức thực hiện tốt hoạt động kiểm tra về công tác TĐKT của Khối ở các đơn vị thuộc bộ, ngành theo đúng kế hoạch đã đề ra. Gắn đợt kiểm tra này với các hoạt động xã hội, từ thiện thông qua việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, cũng như phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành động thiết thực hướng về biên giới và hải đảo...tùy theo tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị... Các đại biểu trao đổi và chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích K9 Phương Thanh

Đề xuất tổ chức biểu dương những điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả Covid-19

TĐKT - Sắp tới, Khối Thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp sẽ tiến hành hiệp thương, phối hợp thống nhất và đề xuất với Chính phủ về việc tổ chức Lễ tri ân hoặc biểu dương những điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả Covid-19 quy mô quốc gia. Đó là thông tin được ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đưa ra tại Hội nghị Sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của Khối Thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tổ chức chiều 3/8, tại Hà Nội. Chủ trì Hội nghị là ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua và bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Khối phó Khối thi đua. Dự Hội nghị có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, phụ trách Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp cùng lãnh đạo 9 tổ chức trong khối thi đua: UBTƯ MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Cùng dự có ông Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Các đại biểu dự Hội nghị Sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của Khối Thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá: Trong những tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Song song với việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, các tổ chức thực hiện 7 nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2022. Công tác tổ chức hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm của các thành viên trong khối tiếp tục có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Cùng với đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm hơn. Các đơn vị trong Khối đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có chuyển biến rõ nét; có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan truyền thông trong giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Hồ sơ, thủ tục, quy trình khen thưởng được thực hiện đảm bảo quy định. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện... Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu kết luận tại Hội nghị Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chỉ ra rằng, thực tế công tác thi đua, khen thưởng của Khối chưa phát huy hết được vai trò của các phong trào thi đua mà mới chỉ tập trung làm tốt được phần khen thưởng. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, Khối thi đua cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, trọng tâm là Tháng cao điểm Vì người nghèo và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự kiến trong tháng 8/2022, Thủ tướng Chính phủ sẽ tổ chức phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại”. Đây là phong trào thi đua có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Vì vậy, theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, khi phong trào này được phát động, các thành viên trong Khối thi đua cần chung sức tuyên truyền, vận động, hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức thi đua lao động sản xuất, hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị, các thành viên Khối thi đua cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Trong đó tập trung vào 4 nội dung chính: Thứ nhất, cần làm luôn và ngay là công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục các tầng lớp nhân dân thực hiện tiêm phòng vaccine phòng Covid-19 theo công điện của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của ngành Y tế, không được lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19. Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua lao động, sản xuất, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19; khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19 thông qua các việc làm cụ thể như: Đỡ đầu trẻ em mồ côi, chăm sóc sức khỏe tâm thần, triển khai các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Thứ ba, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần tiến hành hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động trong đó Khối thi đua làm nòng cốt để tổ chức một lễ tri ân hay biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có công sức, thành tựu đóng góp vào công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19. Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến nêu: “Tôi đã có mặt ở tâm dịch vào những thời khắc rất quan trọng, nguy hiểm, khi nhìn lại mới thấy được công tác khen thưởng, biểu dương, ghi nhận đánh giá công lao của các tổ chức, cá nhân tham gia vào phòng, chống đại dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả hình như vẫn còn nhỏ hơn so với công sức người ta đã bỏ ra. Nếu Khối thi đua đề xuất Lễ tri ân hay biểu dương những điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả Covid-19 chắc chắn sẽ được ủng hộ, bởi vì đây là sức mạnh của toàn dân.” Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị, các thành viên trong Khối thi đua rà soát lại 7 nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2022, thống nhất về thực hiện phong trào thi đua năm 2022, tiếp tục phát huy những thành công đã đạt được, tìm ra nguyên nhân và sớm khắc phục những việc làm còn chưa tốt để hoàn thành tốt hơn, làm sao để phong trào thi đua yêu nước phải thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp công xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Mai Thảo

Cán bộ, công chức, viên chức TP Hải Phòng thi đua thực hiện văn hóa công sở

TĐKT - Triển khai phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP Hải Phòng đã có những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng năng động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, ứng xử văn minh, thân thiện, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Đổi mới tư duy, sửa lối làm việc Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động Phong trào thi đua ở Trung ương, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 07/8/2019 về việc phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn thành phố. Phong trào được phát động với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức thành phố; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực thi công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể, hàng ngày trên mọi lĩnh vực công tác. Qua đó, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, vì sự phát triển của thành phố. Cán bộ, công chức Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tham quan thực tế công tác giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Cát Hải, TP Hải Phòng Đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã hưởng ứng tích cực phong trào, đưa việc thực hiện phong trào này trở thành nhiệm vụ trọng tâm của cụm, khối thi đua thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các đoàn thể. Tập thể thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; cá nhân thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp. Nhiều cơ quan, đơn vị phát động phong trào vệ sinh cơ quan chiều thứ 6 hàng tuần, trồng cây xanh nơi làm việc… tạo môi trường làm việc thoải mái, hiện đại, thân thiện, giúp cán bộ, công chức, viên chức nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Xây dựng công sở văn minh, thân thiện Một số sở, ngành, quận, huyện đã có cách làm hay, sáng tạo trong việc thực hiện phong trào. Điển hình như Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền đã quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải thực hiện nghiêm túc “4 xin, 4 luôn”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ trong giao tiếp và giải quyết công việc với nhân dân gắn với thực hiện cải cách hành chính. Sở Y tế phát động phong trào thi đua rèn luyện nâng cao y đức, quy tắc ứng xử, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, công khai tài chính hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; nâng cao đạo đức nghề nghiệp, duy trì thực hiện tốt 12 điều quy định về y đức; 9 điều y huấn cách ngôn của Hải Thượng Lãn Ông; lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Y tế “Lương y như từ mẫu”; quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. 100% các đơn vị trong ngành triển khai niêm yết số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận 24/24h thông tin phản ánh của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, qua đó đã góp phần thay đổi phong cách thái độ phục vụ, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế. Công an thành phố ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Công an Hải Phòng thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 gắn với thực hiện quy tắc ứng xử của công an nhân dân. Chỉ đạo triển khai phong trào thi đua gắn với phong trào thi đua Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”… Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nghiêm túc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đa số cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; có ý thức tổ chức kỷ luật; giữ gìn đoàn kết nội bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình phục vụ nhân dân; giao tiếp với nhân dân có thái độ nhã nhặn, lịch sự hơn; giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể hơn về các quy định liên quan đến giải quyết công việc, đáp ứng những yêu cầu chính đáng của nhân dân; rèn luyện tính chuyên nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ, duy trì chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử, trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc. Đến nay, chưa phát hiện cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có biểu hiện gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân. Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức đua thực hiện văn hóa công sở” đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thái độ, hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong việc xây dựng nếp sống văn hóa tại cơ quan, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của cơ quan hành chính Nhà nước tại địa phương. Vũ Thị Hương Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hải Phòng

Đổi mới công tác thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị từng địa phương

TĐKT - Ngày 28/7, tại UBND tỉnh Bắc Kạn, Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc sơ kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) 6 tháng đầu năm 2022. Các đồng chí: Lương Quốc Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT T.Ư phụ trách cụm thi đua; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Bắc Giang - đơn vị Trưởng Cụm thi đua năm 2022; Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn chủ trì. Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc gồm 7 tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái. Quang cảnh Hội nghị Phát biểu khai mạc, đồng chí Đinh Quang Tuyên nhấn mạnh hội nghị là dịp để các tỉnh trong cụm thi đua trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các tỉnh. 6 tháng đầu năm qua, công tác TĐKT của các đơn vị trong cụm tiếp tục được thực hiện tốt, có nhiều đổi mới. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về TĐKT, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được đẩy mạnh. Phong trào thi đua yêu nước được phát động phù hợp, thiết thực với từng địa phương nên đã động viên, khích lệ được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua phát triển rộng khắp. Công tác khen thưởng đã bám sát các tiêu chuẩn quy định của luật và các văn bản hướng dẫn; việc bình xét, suy tôn đề nghị các hình thức khen thưởng bảo đảm đúng quy trình, chính xác. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, khen thưởng tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong phòng, chống dịch Covid -19. Các đại biểu tham quan gian hàng sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bắc Kạn. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn ghi nhận, biểu dương những kết quả cụm thi đua đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời đề nghị các địa phương trong cụm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các đơn vị trong cụm tiếp tục đổi mới phong trào thi đua, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác TĐKT và các văn bản pháp luật về TĐKT; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT ở cơ sở. Thay mặt các đơn vị trong cụm thi đua, đồng chí Lê Ánh Dương cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Quốc Đoàn. Hội nghị nghiêm túc tiếp thu các ý kiến và cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực để thực hiện hiệu quả công tác TĐKT trong thời gian tới. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cụm và các tỉnh thành viên trong cụm. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, cụm thi đua tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo trung ương để công tác TĐKT của các đơn vị thành viên nói riêng và toàn cụm nói chung ngày càng đổi mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Hùng Quyết

Ngành Y tế Thái Nguyên quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch

TĐKT - Trong 6 tháng đầu năm 2022, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là những tháng đầu năm chứng kiến số ca nhiễm liên tục tăng cao trong cộng đồng. Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh, Sở Y tế Thái Nguyên đã chủ động tham mưu với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần giữ vững thành quả phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Ngành Y tế Thái Nguyên tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em Dưới sự nỗ lực, xung kích, tiên phong của toàn ngành Y tế, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cơ bản đã được kiểm soát. Từ 1/1/2022 đến hết 30/6/2022, toàn tỉnh ghi nhận 367.594 trường hợp mắc Covid-19; 116 trường hợp tử vong (đa số là trường hợp mắc bệnh nền, người già, người chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19). Hiện tại, hầu hết các bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng đều được quản lý, theo dõi tại nhà; các trường hợp mắc bệnh ở mức độ vừa hoặc mắc bệnh kèm theo được điều trị tại tất cả các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn toàn tỉnh; trường hợp mắc bệnh nặng, nguy kịch được điều trị tại Bệnh viện tuyến Trung ương. Tăng tốc bao phủ tiêm vắc xin phòng Covid-19, đến hết ngày 13/7, với đối tượng từ 18 tuổi trở lên, ngành Y tế đã thực hiện tiêm ít nhất 1 mũi là 916.166 liều, đạt 99,8%; số đã tiêm đủ liều cơ bản là 910.260 liều, đạt 99,2%; mũi bổ sung 207.095 liều; mũi nhắc lại 651.849 liều; mũi nhắc lại lần 2 là 86.696 liều. Song song với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, trong nửa đầu năm, toàn ngành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Tiếp tục triển khai các hoạt động của chương trình y tế - dân số năm 2022, công tác tiêm chủng mở rộng, phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và các bệnh không lây nhiễm; thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn trong khám chữa bệnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh; thanh tra, kiểm tra hoạt động hành nghề y dược tư nhân, quản lý giá thuốc, vật tư y tế, sinh phẩm, an toàn thực phẩm… Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đẩy mạnh triển khai giải pháp sử dụng chung nguồn nhân lực chất lượng cao, kết hợp với hoạt động chỉ đạo tuyến và hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viện trong tỉnh. Tổng số lượt khám bệnh 6 tháng đầu năm toàn tỉnh là 496.111 lượt người; công suất sử dụng giường bệnh tuyến tỉnh đạt 89,2%. Đáng chú ý, ngành Y tế Thái Nguyên được đánh giá là đơn vị đi đầu trong thực hiện phong trào “Đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” và phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính”, “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Trong 6 tháng đầu năm, Ngành Y tế đã tăng cường phối hợp cùng Công an tỉnh thực hiện đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; đến nay đã có 2.945.515/ 3.088.727 mũi tiêm thực tế được cập nhật trên hệ thống, trong đó có 2.820.713 số mũi tiêm tương đương với 1.209.028 người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh đã được ký hộ chiếu vắc xin. Dự báo dịch Covid-19 có thể bùng phát lại với biến chủng mới và một số dịch bệnh mới nổi trên thế giới như viêm gan lạ, đậu mùa khỉ có khả năng xâm nhập vào nước ta, cũng như nguy cơ bùng phát các dịch bệnh lưu hành: Sốt xuất huyết, tay chân miệng đang gia tăng tại một số địa phương trong cả nước. Hơn bao giờ hết, trách nhiệm đặt trên đôi vai ngành Y tế là khá nặng nề. Song bằng tinh thần, trí tuệ tập thể, cùng hành trang là những thành quả gặt hái được trong hai năm căng mình trên trận tuyến phòng chống, đẩy lùi đại dịch Covid-19, ngành Y tế Thái Nguyên vững tin sẽ về đích thành công năm 2022, hoàn thành sứ mệnh bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng hành cùng toàn tỉnh tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội. Tố Quyên

Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2022

TĐKT - Sáng ngày 28/7/2022, tại tỉnh Bình Phước – đơn vị Phó Trưởng Cụm, Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2022. Chủ trì Hội nghị có: ÔngVõ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua; bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, đơn vị Phó Cụm trưởng; đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các vụ, đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh, lãnh đạo Ban, Phòng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh trong Cụm. Chủ tọa Hội nghị. Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù phải chịu ảnh hưởng nặng nề sau dịch Covid-19, nhưng các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh trong Cụm thi đua miền Đông Nam bộ quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả gắn với thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Các phong trào thi đua được phát động kịp thời, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các tỉnh. Đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị Công tác khen thưởng tiếp tục được đổi mới, bám sát về tiêu chuẩn theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, quan tâm khen thưởng kịp thời cho người lao động trực tiếp. Các chương trình phối hợp liên quan đến lĩnh vực công tác thi đua, khen thưởng giữa các cơ quan, đơn vị được duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả, công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước được quan tâm đẩy mạnh. Ưu tiên khen thưởng cho tập thể nhỏ, cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, chiến đấu, đặc biệt là khen thưởng đột xuất đã kịp thời biểu dương, động viên các các tập thể, cá nhân trong tham gia các phong trào thi đua, góp phần cùng cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Đại biểu Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương dự Hội nghị Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước toàn diện, rộng khắp trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung hình thức phong phú, tạo được khí thế thi đua sôi nổi với sự hưởng ứng tích cực nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Nổi bật các phong trào thi đua: “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… đã đạt được nhiều kết quả khích lệ, thu hút được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Mặt khác, công tác khen thưởng đã kịp thời động viên các tập thể, cá nhân phấn đấu đạt thành tích xuất sắc; nhiều nhân tố mới xứng đáng được khen thưởng. Việc khen thưởng, tuyên dương người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân tiếp tục được quan tâm. Quy trình thẩm định, xử lý hồ sơ đề nghị khen thưởng ngày càng chặt chẽ, khoa học, đặc biệt khen thưởng các phong trào thi đua chuyên đề ngày càng được nâng cao về chất lượng, tránh tình trạng khen thưởng. Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể để phát hiện, quan tâm, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho người lao động, cá nhân, tập thể ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo… Việc phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và khen thưởng kháng chiến được tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả tốt. Có thể thấy, 6 tháng đầu năm, hoạt động cụm, khối thi đua trên địa bàn các tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nền nếp, việc xây dựng quy chế bình xét suy tôn cụm ngày càng chặt chẽ. Một số cụm, khối tổ chức được các hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục, thể thao, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Cụm trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua. Đồng chí cũng đề nghị, các tỉnh trong Cụm cần đẩy mạnh phong trào thi đua thiết thực, bám sát các nhiệm vụ mục tiêu, chỉ tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại Hội nghị Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, đơn vị Cụm trưởng đề nghị các đơn vị thuộc Cụm phát huy truyền thống đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị giữa các tỉnh trong khu vực, mỗi tỉnh cần tiếp tục cùng với đơn vị Cụm trưởng, Phó Cụm trưởng nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực các nhiệm vụ, giải pháp và nội dung giao ước thi đua đã đề ra, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022 và Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua với 5 trọng tâm: Tiếp tục tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, nêu gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh tổ chức phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của từng sở, ngành, địa phương và gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 trên địa bàn các tỉnh. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, tuyên truyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các cấp, các ngành, doanh nghiệp trong việc tuyên truyền các phong trào thi đua, các gương điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt để nhân rộng và nêu gương cổ vũ, động viên trong các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để công tác thi đua, khen thưởng đi vào nền nếp, chặt chẽ, hiệu quả hơn; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ công chức, viên chức, nhân sự làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Tố Như

Ngành Bảo hiểm Xã hội nỗ lực trong công tác chuyển đổi số

TĐKT - Trong những năm qua, ngành BHXH Việt Nam đã và đang đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin của ngành theo định hướng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, tích hợp, tập trung cấp quốc gia, hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới khách hàng, với quy trình nghiệp vụ tự động hóa mức độ cao, được vận hành bởi nguồn nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội quốc gia, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, toàn diện hơn trong lĩnh vực BHXH và BHYT. Kết quả từ thực hiện chuyển đổi số Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 dẫn đến giãn cách xã hội, nhiều cơ quan, đơn vị trong ngành BHXH Việt Nam không thể tổ chức làm việc tập trung tại trụ sở. Đứng trước nhu cầu thực tế đặt ra là cần một giải pháp để các công chức, viên chức và người lao động vẫn có thể hoàn thành công việc ở mức tối đa mà không cần tới cơ quan hay làm việc tập trung, BHXH Việt Nam đã áp dụng giải pháp công nghệ để giải quyết. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Lê Nguyên Bồng Hiện tại, toàn ngành BHXH Việt Nam đang có gần 30 hệ thống ứng dụng; quản lý cơ sở dữ liệu của khoảng 100 triệu người dân; với hơn 20 nghìn tài khoản công chức, viên chức và người lao động trong ngành thường xuyên truy cập, khai thác và sử dụng để thực hiện các nghiệp vụ của ngành; kết nối liên thông với trên 13.000 cơ sở khám, chữa bệnh và hơn 500 nghìn tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ, ngành. Mỗi năm, Cổng Giao dịch BHXH điện tử tiếp nhận và xử lý gần 100 triệu lượt hồ sơ, riêng năm 2021, số lượng hồ sơ được giải quyết trực tuyến là gần 94,6 triệu hồ sơ (chưa tính gần 130 triệu hồ sơ tiếp nhận và xử lý trên hệ thống thông tin giám định BHYT). Riêng hồ sơ tiếp nhận và xử lý từ Cổng DVC Quốc gia là 157.184 hồ sơ. Với việc đưa ứng dụng trên thiết bị di động VssID - Bảo hiểm xã hội số chính thức đi vào hoạt động, cung cấp các dịch vụ, tiện ích cho người tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, sau hơn 1 năm công bố ứng dụng, đến nay đã có gần hơn 25 triệu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân (dùng để đăng nhập, sử dụng ứng dụng VssID) được đăng ký và phê duyệt, hơn 700 nghìn lượt sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám, chữa bệnh BHYT. Năm 2021, ứng dụng VssID đã được AppStore xếp thứ 7 trong số các ứng dụng miễn phí được yêu thích nhất. Tính đến thời điểm hiện nay, BHXH Việt Nam là đơn vị đầu tiên đã kết nối thành công với CSDL quốc gia về dân cư ngay từ khi CSDL quốc gia về dân cư được đưa vào vận hành chính thức. Tính đến nay, hệ thống đã xác thực khoảng 41 triệu thông tin nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng đã cung cấp, chia sẻ trên 35 triệu lượt thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư. Việc ứng dụng CNTT của ngành BHXH Việt Nam được đánh giá cao, liên tiếp giữ vị trí cao trong khối cơ quan bộ, ngành về ứng dụng CNTT. Đặc biệt, tại Hội nghị Hiệp hội ASXH ASEAN (ASSA) lần thứ 35, BHXH Việt Nam đã được trao tặng giải thưởng về “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp” với sản phẩm “Hệ thống thông tin giám định BHYT”. Tại Hội nghị Ban Chấp hành ASSA lần thứ 38 diễn ra vừa qua, BHXH Việt Nam đã vinh dự nhận Giải thưởng Thực tiễn hiệu quả của Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2020 - 2021 tại hạng mục “Công nghệ thông tin” cho ứng dụng trên điện thoại thông minh “VssID - Bảo hiểm xã hội số” góp phần quảng bá hình ảnh, nâng tầm vị thế BHXH Việt Nam ở trong nước và quốc tế. Ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số Trong giai đoạn 2022 - 2025, BHXH Việt Nam phấn đấu tiếp tục thuộc nhóm 5 bộ, ngành dẫn đầu về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, hình thành hệ sinh thái số, xây dựng thành công ngành BHXH số. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong các hoạt động quản lý, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số. Căn cứ vào các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, nhiệm vụ Đề án 06, ngành BHXH Việt Nam phấn đấu đến năm 2025, thứ nhất, triển khai thành công CSDL quốc gia về Bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021, đáp ứng nguyên tắc dữ liệu chỉ từ một nguồn, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ tài nguyên thông tin dữ liệu. Thứ hai, hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử BHXH Việt Nam với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thứ ba, 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện triển khai mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. Thứ tư, 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của BHXH Việt Nam. Thứ năm, 90% các hệ thống thông tin của BHXH Việt Nam có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia, CSDL chuyên ngành, không phải cung cấp lại. Thứ sáu, hoàn thành Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH (Datawarehouse- DWH) phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và các hoạt động nghiệp vụ của ngành. Cuối cùng, 50% người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, trong đó có 40% sử dụng ứng dụng VssID. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, có 100% các hệ thống thông tin của BHXH Việt Nam có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các CSDL quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, không phải cung cấp lại. Đồng thời, 100% hồ sơ công việc trong toàn ngành BHXH Việt Nam được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Đặc biệt, 80% người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, trong đó có 60% sử dụng ứng dụng VssID. Hồng Thiết

Cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc: Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước

TĐKT – Ngày 20/7, tại TP  Lạng Sơn, Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên cho biết: Phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, chịu ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19 và thiên tai, lũ lụt. Tuy nhiên, với sự đồng thuận và quyết tâm cao, phong trào thi đua, công tác khen thưởng của 7 tỉnh đã có nhiều đổi mới và đạt kết quả đáng khích lệ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên phát biểu khai mạc Hội nghị (ảnh: TTXVN Ngay từ đầu năm 2022, các tỉnh trong cụm đã tổ chức phát động các phong trào thi đua với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, bám sát tình hình thực tế và nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của địa phương, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Phương châm, khẩu hiệu, nội dung thi đua rất cụ thể: Tỉnh Lạng Sơn với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”; tỉnh Điện Biên với chủ đề "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, bứt phá, phát triển"; tỉnh Cao Bằng với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, đẩy mạnh phát triển”; tỉnh Hà Giang với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022”; tỉnh Sơn La với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua, phấn đấu xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững” tỉnh Lai Châu với chủ đề “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2022”; tỉnh Lào Cai với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Thích ứng linh hoạt - Phát triển toàn diện”. Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng của 7 tỉnh bình quân đạt trên 7%; thu ngân sách đạt 14.563 tỷ đồng, trong đó cao nhất là tỉnh Lào Cai thu ngân sách đạt 4.800 tỷ đồng, Lạng Sơn đạt 3.880 tỷ đồng. Công tác an sinh được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đời sống nhân dân cơ bản ổn định, an ninh – quốc phòng được bảo đảm, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông được kiềm chế, công tác đối ngoại tiếp tục duy trì có hiệu quả… Tính đến hết tháng 6/2022, toàn cụm có 315/994 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); 14 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; trên địa bàn 7 tỉnh có 1.069 doanh nghiệp thành lập mới. Tỷ lệ giảm nghèo của các tỉnh trong Cụm thi đua đạt được nhiều kết quả. Tính đến hết tháng 6, năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Lào Cai còn 5,31%; tỉnh Lạng Sơn còn 5,76%; tỉnh Lai Châu còn 13,32%; tỉnh Sơn La còn 15,10%; tỉnh Cao Bằng còn 18,36%; tỉnh Hà Giang còn 18,54%; tỉnh Điện Biên còn 27,33%. Thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, các tỉnh trong cụm đã xây dựng quỹ phòng, chống dịch COVID-19, công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 được triển khai với quy mô lớn nhất từ trước đến nay… Công tác khen thưởng của các tỉnh trong Cụm đã dần vào nền nếp, UBND các tỉnh đều ban hành quy chế và kịp thời sửa đổi khi có các văn bản mới ban hành. Công tác khen thưởng nhìn chung đảm bảo đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn. Trong 6 tháng đầu năm, UBND các tỉnh trong Cụm đã khen thưởng theo thẩm quyền cho hơn 9.500 tập thể và cá nhân , trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho gần 100 tập thể, cá nhân. Các tỉnh trong Cụm đã chú ý khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, tập thể lao động nhỏ, các doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế tập thể, hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu. Phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tiếp tục phát động, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại; với chủ đề thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; thực hiện phát động các phong trào thi đua với nhiều hình thức, nội dung da dạng, bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của từng địa phương, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phan Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị (ảnh: TTXVN) Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phan Văn Hùng chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí đề nghị, các tỉnh trong cụm cần phát động phong trào thi đua thiết thực, bám sát các nhiệm vụ mục tiêu, chỉ tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, sớm ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai 2 phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”; phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025”. Gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác tham mưu về thi đua - khen thưởng. Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng, Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2022 và các quy định của Chính phủ, bộ, ngành trung ương về thi đua - khen thưởng, các điển hình tiến tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua. Tích cực tham gia góp ý, xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 phù hợp với thực tiễn tại địa phương, đơn vị, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Kiện toàn tổ chức, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước... Phương Thanh

200 đại biểu trí thức trẻ sẽ tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ V

TĐKT - Ngày 15/7, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ VN toàn cầu lần thứ 5, năm 2022. Theo đó, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ V sẽ được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức vào tháng 11 năm 2022, tập trung thảo luận xoay quanh vào 4 nhóm nội dung chính. Diễn đàn năm nay có chủ đề “Trí thức trẻ thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần phục hồi phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch” nhằm củng cố và nâng cao vai trò của Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu; tăng cường kết nối, hợp tác giao lưu giữa thanh niên, trí thức trẻ Việt Nam trong và ngoài nước. Các trí thức trẻ tham dự Diễn đàn lần thứ IV chia sẻ, trao đổi thông tin. Bên cạnh đó, diễn đàn là dịp để cộng đồng trí thức trẻ trong và ngoài nước thảo luận, đề xuất các cơ chế, chính sách, các sáng kiến, giải pháp, đóng góp vào công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước nhanh, bền vững; thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế. Đây cũng là hoạt động thiết thực, cụ thể của lực lượng trí thức trẻ góp phần tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Diễn đàn có sự tham dự của 200 đại biểu trí thức trẻ trong và ngoài nước. Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận xoay quanh 4 nhóm chủ đề đó là: Đề xuất mô hình tăng trưởng, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững: Thảo luận các giải pháp hoàn thiện và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế số tại Việt Nam; tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, vùng và địa phương. Quy hoạch và giải pháp sử dụng hiệu quả, đồng bộ các quy hoạch địa phương, vùng, quốc gia: Thảo luận các giải pháp liên quan đến hạ tầng giao thông, năng lượng; hạ tầng công nghệ số, dữ liệu; hạ tầng đô thị, đô thị thông minh; hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế biển, hành lang kinh tế ven biển và các giải pháp phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Phát huy vai trò của trí thức trẻ Việt Nam trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế: Thảo luận các giải pháp bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa địa phương, vùng và quốc gia; phục hồi và phát triển du lịch; áp dụng chuyển đổi số trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; phát triển công nghiệp văn hóa. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh, gắn với đổi mới hệ thống y tế: Giải pháp hoàn thiện mạng lưới cơ sở y tế các cấp, nâng cao chất lượng cán bộ y tế cấp cơ sở, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ giúp khám, chữa bệnh, tầm soát bệnh sớm; cơ chế, chính sách, chiến lược đầu tư toàn diện, đồng bộ hệ thống y tế. Cùng với đó, từ tháng 9 – 10/2022, Ban tổ chức sẽ triển khai các hội thảo nhánh liên quan đến các nhóm chủ đề nêu trên bằng hình thức trực tuyến. Các đại biểu đăng ký tham dự Diễn đàn gửi thông tin cá nhân, đề tài nghiên cứu, các sản phẩm, ấn phẩm có liên quan về Diễn đàn tại website: http://trithuctrevietnam.vn từ ngày 01/9 đến 01/10/2022 hoặc gửi công văn giới thiệu về Trung ương Đoàn qua Ban Đoàn kết và tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn tại địa chỉ: 64 Bà Triệu, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Thục Anh  

Trang