Phong trào thi đua

Huyện Phúc Thọ (Hà Nội) phát động phong trào thi đua năm 2021

TĐKT - Sáng 15/3, Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ (Hà Nội) long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021. Tới dự Hội nghị, có: Phó Trưởng ban Ban Thi đua -  Khen thưởng TP Hà Nội Đinh Việt Thắng. Về phía lãnh đạo huyện Phúc Thọ có các đồng chí: Nguyễn Doãn Hoàn, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Doãn Trung Tuấn, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện. Năm 2020, diễn biến của dịch bệnh Covid - 19, dịch tả lợn Châu Phi cũng như các diễn biến bất thường của thời tiết đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện Phúc Thọ. Với tinh thần quyết liệt, ngay từ đầu năm, Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần sâu sát theo phương châm 5 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả; các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành kế hoạch thành phố và HĐND huyện giao. Nổi bật là đã tổ chức thành công Đại hội 360 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 45 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện. Đây là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kỳ đại hội được đánh giá là thành công nhất trong nhiều nhiệm kỳ trở lại đây. Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Đinh Việt Thắng trao  “Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc” năm 2020 tặng các tập thể Huyện triển khai thực hiện Đề án sáp nhập 4 xã để thành lập 2 xã mới Sen Phương và Xuân Đình; sáp nhập 31 thôn, cụm để thành lập 16 thôn, tổ dân phố mới tại 6 xã, thị trấn; thực hiện đổi tên 41 thôn, cụm tại 5 xã, thị trấn. Lĩnh vực phát triển kinh tế có nhiều khởi sắc, đã có 18/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (trong đó có các chỉ tiêu vượt cao so với các năm trước như: Thu ngân sách đạt 445 tỷ đồng, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản...), cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; thu hút doanh nghiệp đầu tư tiếp tục được cải thiện; xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Huyện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện nông thôn mới; tập trung các nguồn lực để xây dựng các xã điển hình tiên tiến, kiểu mẫu gắn với thực hiện cuộc vận động 3 sạch. UBND các xã, thị trấn tổ chức làm tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn, các đường tranh bích họa, đường hoa làm điểm nhấn với tổng số 53,2km. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt. An sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhân đạo từ thiện. Quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững. “Để đạt được những kết quả đó, có sự quan tâm, sâu sát của thành phố; sự phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của huyện Phúc Thọ.” -  Đồng chí Doãn Trung Tuấn, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Phúc Thọ khẳng định. Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân Ghi nhận những nỗ lực đó, năm 2020, UBND huyện Phúc Thọ đã khen thưởng 746 tập thể, 2692 cá nhân đã có thành tích trong các phong trào thi đua thuộc các ngành, lĩnh vực. 6 tập thể được UBND TP Hà Nội tặng “Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc”; 20 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc"; 11 tập thể và 14 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội; 12 cá nhân tiêu biểu được tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt cấp thành phố. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa đạt như: Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong nội bộ đất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất trên địa bàn huyện. Việc triển khai thực hiện một số dự án, giải ngân vốn đầu tư xây dựng công trình cơ bản còn chậm, tình hình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp còn xảy ra ở một số xã, việc xử lý còn chưa quyết liệt… Trong năm 2021, huyện Phúc Thọ xác định, sẽ phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua bám sát vào các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2021, thiết thực lập thành tích chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Trong đó tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn đạt thấp trong năm qua.  Thứ nhất, thi đua thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế; mỗi phòng ban, ngành, đơn vị, xã, thị trấn cần thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch tuần, tháng, quý đến từng cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức triển khai thực hiện để nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới. Thứ hai, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp nhận và xử lý văn bản trên phần mềm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiện toàn và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị cần nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ công tác, ngoài việc được phân công phụ trách một số lĩnh vực còn phải trực tiếp đảm nhiệm những việc khó, phức tạp như một công chức chuyên môn và được cụ thể hóa trong quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Thứ ba, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; mở rộng các vùng sản xuất chuyên canh, mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, phát triển các chuỗi liên kết; thực hiện hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân nhằm tạo nguồn thu ngân sách bền vững. Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát động phong trào thi đua năm 2021 Thứ tư, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ thành phố và Huyện ủy đề ra, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI; triển khai thực hiện 6 chương trình công tác của Huyện ủy. Chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thứ năm, tập trung hoàn thành quy hoạch vùng huyện; điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn sinh thái và các quy hoạch chi tiết khác đảm bảo tính liên kết, đồng bộ và hệ thống giữa các quy hoạch; tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong đấu thầu đất công ích, xử lý vi phạm đất đai theo kế hoạch được duyệt, không để phát sinh vi phạm mới. Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng phương án khai thác hiệu quả quỹ đất công trên địa bàn.  Thứ sáu, tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát huy giá trị cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng khơi dậy ý chí tự lực, tự cường thành khát vọng vươn lên của cán bộ, nhân dân Phúc Thọ quyết tâm xây dựng huyện Nông thôn mới điển hình tiên tiến”; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “3 sạch”, nhân rộng các mô hình sản xuất sạch, giữ gìn vệ sinh và cảnh quan môi trường nông thôn, xây dựng các tuyến đường hoa, tuyến đường cây xanh, cụm dân cư kiểu mẫu, cánh đồng xanh, sạch, đẹp. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, tuổi thọ của nhân dân. Thứ bảy, chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc còn tồn đọng lâu năm; giải quyết các kiến nghị của nhân dân tại hội nghị đối thoại và các kỳ tiếp xúc cử tri; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Mai Thảo - Thanh Huyền                                

Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam: Ký kết ghi nhớ thực hiện Chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển"

TĐKT - Chiều 13/3, tại Khu Kinh tế Nghi sơn và các khu công nghiệp thị xã Nghi Sơn, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Ban Giám đốc Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển phong trào sáng kiến trong công nhân hưởng ứng Chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển" của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam. Dự chương trình, về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam, có ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đại diện các Ban của Tổng Liên đoàn. Về phía tỉnh Thanh Hóa, có ông Lại Thế Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, Ban Thi đua - Khen thưởng; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo các Ban LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN; lãnh đạo Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam cùng nhiều đoàn viên, người lao động của công ty. Ký kết ghi nhớ thực hiện Chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển" tại Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam là đơn vị đầu tiên của tỉnh tổ chức ký kết ghi nhớ giữa ban chấp hành công đoàn cơ sở (CĐCS) và lãnh đạo công ty hưởng ứng thực hiện Chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển. Bản ghi nhớ giữa ban chấp hành CĐCS và Ban Giám đốc Công ty TNHH Giày Annora không chỉ dừng lại ở việc phát động hưởng ứng theo một thời gian nhất định mà cùng nhau cam kết tạo ra một quy chế khen thưởng, động viên, khích lệ lâu dài, thường xuyên đối với tất cả cán bộ, công nhân, người lao động trong nhà máy để phát huy tinh thần sáng tạo trong quá trình lao động, tạo nên được sự khích lệ và dân chủ trong quá trình lao động, giúp người lao động tự tin khẳng định được vai trò, sự đóng góp của mình cho doanh nghiệp.  Hai bên cũng đặt chỉ tiêu phấn đấu từ 1/3/2021 đến 10/10/2021 có 45 sáng kiến  trở lên được đề xuất, triển khai ứng dụng. Trong đó, có 5 sáng kiến liên quan đến quản lý; 10 sáng kiến liên quan đến cải tiến thiết bị, máy móc, công cụ làm việc; 20 sáng kiến liên quan đến cải thiện môi trường điều kiện làm việc; 10 sáng kiến khác. Công ty và công đoàn Công ty trao phần thưởng bằng tiền mặt cho đoàn viên, người lao động có các sáng kiến mang lại giá trị làm lợi cho công ty; đồng thời là căn cứ để biểu dương khen thưởng và xét nâng lương định kỳ cho người lao động. Tại buổi lễ, bà Ochid Liu – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giày Annora cho biết, hiện nay hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. Do đó, cần thiết phải có sự đổi mới, sáng tạo hơn nữa để xây dựng môi trường làm việc an toàn hơn, nâng cao được sức cạnh tranh của doanh nghiệp để ổn định và phát triển mang tầm quốc tế. Muốn làm được điều đó, phải phát huy được sự đoàn kết và đặc biệt là tinh thần sáng tạo của toàn thể người lao động trong nhà máy.  “Chúng tôi đã rất vui mừng khi những trăn trở của doanh nghiệp đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cụ thể hóa thông qua Chương trình 75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” – bà Ochid Liu nhấn mạnh. “Chương trình lần này đặc biệt hơn là có sự ủng hộ, sự phát động và đồng hành của tổ chức công đoàn với người sử dụng lao động. Sự kết hợp chặt chẽ giữa lợi ích của người lao động với doanh nghiệp, cho người lao động hiểu được rằng giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn để phát triển bền vững cũng chính là nhiệm vụ của chính mình, vì lợi ích của doanh nghiệp và người lao động luôn gắn liền với nhau, doanh nghiệp phát triển sẽ chăm lo, mang lại tốt hơn thu nhập, đời sống, phúc lợi cho người lao động.” Chia sẻ về kinh nghiệm trong phát huy sáng kiến, anh Dương Thiên Phú – bộ phận Lean (bộ phận chuyên chỉ đạo cải thiện tại Công ty TNHH Giày Annora), người có 9 sáng kiến cải thiện đã được áp dụng cho biết, sẽ tiếp tục nỗ lực trong công tác, làm việc với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao nhất. Đồng thời, cùng với công nhân trong công ty làm việc với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao nhằm xây dựng đội ngũ công nhân, lao động đoàn kết, tiến bộ, góp phần xây dựng công ty TNHH giầy Annora Việt Nam ngày càng phát triển. Ông Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị ban chấp hành CĐCS phối hợp đồng bộ với lãnh đạo công ty triển khai cao điểm từ 1/3 đến 30/5, vận động đông đảo công nhân tham gia và biểu dương kịp thời, thỏa đáng cho công nhân có sáng kiến được thực hiện. “Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và chứng kiến việc ký kết hưởng ứng chương trình ở các đơn vị tiếp theo đạt kết quả tốt; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng chương trình; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến được ghi nhận tại các CĐCS để phong trào phát huy sáng kiến lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam giao nhiệm vụ. Chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển là một hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân năm 2021 và LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa là một trong 5 đơn vị được Tổng LĐLĐ Việt Nam lựa chọn làm điểm để triển khai thực hiện trên địa bàn cả nước. Đặc biệt hơn, đây cũng là hoạt động hưởng ứng  phong trào thi đua “CNVCLĐ chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021 - 2023” và lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Thanh Hóa./. Ngọc Tú  

40 ngày cao điểm phát huy sáng kiến vượt khó, phát triển trong CNVCLĐ

TĐKT - Từ ngày 10/3 - 20/4/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chính thức khởi động 40 ngày cao điểm của Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tại địa chỉ https://congdoanvietnam.org/75nghin-sangkien-vuotkho-phattrien/. Theo đó, công đoàn cơ sở sẽ tiếp nhận, tổng hợp sáng kiến; phối hợp với chuyên môn đánh giá, thẩm định và cập nhật sáng kiến trên Cổng trực tuyến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (https://congdoanvietnam.org/75nghin-sangkien-vuotkho-phattrien/). Đồng thời, xét chọn các sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc và giới thiệu với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đảm bảo số lượng yêu cầu. Bộ nhận diện cho Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” Kết thúc 40 ngày cao điểm, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn gửi hồ sơ (tờ trình, bảng tóm tắt sáng kiến...) về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trước ngày 22/4/2021. Từ ngày 22/4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức xét chọn và biểu dương các sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng lưu ý, các sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc được khen thưởng ở cả 4 cấp công đoàn phải được cập nhật đầy đủ trên Cổng trực tuyến. Riêng đối với các sáng kiến thuộc bí mật công nghệ thì chỉ cần cập nhật tên sáng kiến, tóm tắt hiệu quả và khen thưởng (nếu có). Để tạo hiệu ứng lan tỏa, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát hành bộ nhận diện cho Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” để các cấp công đoàn sử dụng cho công tác thông tin, tuyên truyền. Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” là một trong những hoạt động thiết thực của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam hướng đến Tháng Công nhân năm 2021 và kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Qua đó, tăng cường đoàn kết giai cấp, phát huy vai trò tiên phong, năng lực sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và xã hội trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Đối tượng tham gia Chương trình bao gồm đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước. Mai Thảo    

Phát động Chương trình “75 ngàn sáng kiến vượt khó, phát triển”

TĐKT - Ngày 9/3, tại tỉnh Đồng Nai, diễn ra Lễ ký kết ghi nhớ giữa Ban giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty CP Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP Biên Hòa), thực hiện chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó phát triển”. Dự chương trình có: Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai; ông Thái Bình Dương, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Nai. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Công đoàn cơ sở Công ty CP Taekwang Vina là đơn vị đầu tiên hưởng ứng 40 ngày cao điểm (từ ngày 10/3 đến ngày 20/4) phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật trong công nhân lao động. Theo nội dung bản ghi nhớ giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Ban Giám đốc Công ty TNHH Teakwang Vina, hai bên đặt mục tiêu phối hợp tổ chức phát động trong công nhân lao động, hưởng ứng Chương trình nhằm thúc đẩy tăng năng suất lao động, thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thể hiện quyết tâm, nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa chống dịch thành công, vừa phát triển kinh tế; thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn, trách nhiệm và sự gắn bó đoàn viên, người lao động với người sử dụng lao động và phát triển của doanh nghiệp. Để đạt được chỉ tiêu phấn đấu từ 10/3/2021 đến 30/4/2021 có 100 sáng kiến được đề xuất, triển khai ứng dụng, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở sẽ tổ chức thông tin, vận động  đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đăng ký tham gia, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình, khơi dậy lòng nhiệt tình, ý thức trách nhiệm tích cực tham gia các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến trong mỗi CNVCLĐ. Về phía công ty, sẽ tạo điều kiện về các cơ sở vật chất cần thiết (địa điểm, trang thiết bị, máy móc….) và cho phép đoàn viên, người lao động ứng dụng sáng kiến tại cơ quan, doanh nghiệp. Lễ ký kết ghi nhớ giữa Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty CP Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP Biên Hòa), thực hiện chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó phát triển”. Đặc biệt, để phát huy tính sáng tạo, xây dựng thói quen phát hiện vấn đề và ý thức cải thiện, nâng cao năng lực làm việc góp phần cùng doanh nghiệp vượt khó, phát triển và đạt mục tiêu cùng có lợi, Ban Giám đốc Công ty thống nhất: Cơ cấu giải thưởng cho các sáng kiến cải tiến tại Công ty TaeKwang Vina năm 2021  gồm: Giải hàng tháng: Giải Nhất: 11.000.000 đ; giải Nhì: 7.000.000 đ; giải Ba 5.000.000 đ; giải Khuyến khích 3.000.000đ. Giải thưởng hàng quý có: Giải Nhất 20.000.000 đ; giải Nhì là 15.000.000 đ; giải Ba là 10.000.000 đ. Giải Nhất của năm là 30.000.000 đ. Các ý tưởng của người lao động được thực hiện sẽ được hỗ trợ 70.000 đ/cải tiến với số lượng không hạn chế. Tại Lễ ký kết, ông Lee Hyung Jin – Phó Tổng Giám đốc Công ty Taekwang Vina cho biết, trong nhiều năm qua, Công đoàn cơ sở đã cùng Ban Giám đốc Công ty thực hiện nhiều chương trình chăm lo, nâng cao đời sống phúc lợi cho người lao động. Qua đó, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, góp phần phát triển bền vững doanh nghiệp. “Trong quá trình phát triển, chúng tôi đã luôn được sự đồng hành của tổ chức công đoàn; sự cống hiến, đóng góp của tập thể người lao động… Chính nhờ sự nỗ lực làm việc chăm chỉ của gia đình Taekwang Vina đã sản xuất ra những sản phẩm chất lượng. Đặc biệt, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất đã góp phần tăng năng suất lao động, giảm tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu đã làm lợi về mặt kinh tế cho công ty bằng con số đáng kể. Đến nay Taekwang Vina đã mở rộng sản xuất thêm 4 chi nhánh, thu hút trên 35 ngàn lao động” – ông Yang Jae Ho nhấn mạnh. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - cho biết: Chỉ riêng năm 2020, công nhân đã đề xuất hơn 5.000 ý tưởng và có hơn 1.000 ý tưởng được triển khai trong thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng lao động. Để thỏa thuận hợp tác phát triển phong trào phát huy sáng kiến trong công nhân thành công tốt đẹp, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp đồng bộ với lãnh đạo công ty triển khai thực hiện. Đặc biệt là cao điểm từ ngày 10/3 đến ngày 20/4, vận động đông đảo công nhân tham gia và biểu dương kịp thời, thỏa đáng cho công nhân có sáng kiến được thực hiện, phấn đấu đạt 100 sáng kiến như cam kết và cả năm đạt được 1.000 sáng kiến như kỳ vọng của BCH Công đoàn cơ sở công ty. "Đặc biệt, tôi chờ đón các sáng kiến của công nhân Công ty Taekwang Vina sẽ xuất hiện trên chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển của Tổng LĐLĐVN” - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải bày tỏ. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai khẩn trương nhân rộng điển hình từ Công ty Taekwang Vina để tạo thành phong trào sáng kiến vượt khó, phát triển được lan tỏa mạnh mẽ trong công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh. Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao tặng máy tính xách tay cho chị Nguyễn Thị Tuyết – công nhân có hơn 20 sáng kiến trong năm 2020 đã được áp dụng vào thực tiễn hoạt động sản xuất của công ty. Đây là kết quả thuyết phục về tinh thần trách nhiệm, tình cảm của công nhân dành cho doanh nghiệp, là tinh thần đoàn kết đồng nghiệp của công nhân để góp phần nâng cao năng suất, kết quả lao động, việc làm bền vững, cải thiện thu nhập công nhân. Công ty CP Taekwang Vina có 4 chi nhánh với trên 35.000 lao động đang làm việc và công ty đang tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh. Trong năm 2020, công ty đã thực hiện được 5.391 sáng kiến cải tiến, làm lợi cho doanh nghiệp gần 100 tỷ đồng và nhiều lợi ích khác như môi trường làm việc an toàn hơn, nhà xưởng thông thoáng mát mẻ hơn, tư thế làm việc tốt hơn... Ngọc Tú      

Yên Bái khen thưởng 150 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

TĐKT - Sáng 6/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2020, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Cục Thuế tỉnh Yên Bái Thực hiện phong trào thi đua yêu nước với chủ đề "Đẩy mạnh ba đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp”, năm 2020, phong trào thi đua và công tác khen thưởng tiếp tục được đẩy mạnh từ tỉnh Yên Bái đến cơ sở với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nội dung thi đua thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, chỉ tiêu thi đua cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và phát huy hiệu quả; đã bao quát được các lĩnh vực của đời sống xã hội và mọi tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế... Các phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy quá trình đổi mới, góp phần quan trọng vào việc phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn phát động thi đua năm 2021. Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 với 10 mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng" và Chỉ thị của Tỉnh ủy Yên Bái về tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2021 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng phù hợp với định hướng phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, trọng tâm là cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh, kinh tế số, xã hội số; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập". Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh trên 2,05%, giải quyết việc làm cho 19.500 người, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 57,3%... Cùng với đó, tập trung xây dựng các điển hình tiên tiến, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Củng cố quốc phòng, an ninh, thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh cũng kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bám sát phương châm và chủ đề hành động của năm 2021, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần đổi mới, sáng tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, ra sức thi đua lập thành tích, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua đã đề ra. Tại Hội nghị, lãnh đạo 18 khối thi đua trong tỉnh đã ký kết giao ước thi đua hưởng ứng nội dung phát động thi đua yêu nước năm 2021 của UBND tỉnh. Nhân dịp này, Cục Thuế tỉnh Yên Bái được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì; 6 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019 được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 23 cá nhân được trao tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú; 5 tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục – đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2019 – 2020 của tỉnh được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 46 tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2020, trao danh hiệu Nghệ nhân tỉnh Yên Bái cho 7 cá nhân có đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 16 cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Ngọc Long

Ngành Tài nguyên và Môi trường thi đua "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới toàn diện để phát triển"

TĐKT - Thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của ngành, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Trần Hồng Hà đã phát động đợt thi đua năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới toàn diện để phát triển" nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành TNMT; tạo không khí phấn khởi, hăng hái thi đua, qua đó phát huy trí tuệ, sức mạnh to lớn của mọi tập thể, cá nhân, lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Đại hội Thi đua yêu nước ngành TNMT lần thứ IV, giai đoạn 2020 - 2025 Phong trào thi đua yêu nước của ngành TNMT năm 2021 tập trung vào các nội dung trọng tâm: Thi đua đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật để quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên cho phát triển, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Thi đua thực hiện chuyển đổi số toàn diện ngành; xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng số, dữ liệu số, thông tin phục vụ quản lý, điều hành thông minh trên nền tảng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0; đề xuất những sáng kiến, giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; củng cố và hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tâm, có tầm, có phẩm chất tốt và trình độ chuyên môn cao, chuyên nghiệp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là 4 phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc từ thực tiễn. Về tổ chức thực hiện, Bộ trưởng giao Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ 6 tháng, kết thúc năm, báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện; tham mưu biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Khối trưởng, Cụm trưởng các Khối, Cụm thi đua phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, đoàn thể, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát động thi đua, nhằm thực hiện tốt công việc hằng tháng, hằng quý, năm của cơ quan, đơn vị; đăng ký sáng kiến, các danh hiệu thi đua theo quy định và tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức thực hiện thành công. Phương Thanh

Triển khai chương trình “Tháng ba biên giới”

TĐKT - Chương trình “Tháng ba biên giới” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức được triển khai từ ngày 1 - 31/3/2021 hướng về cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân vùng biên giới của Tổ quốc, trong đó tập trung tại địa bàn các xã biên giới khó khăn, địa bàn sinh sống của các dân tộc thiểu số rất ít người. Theo đó, các cấp bộ Đoàn, Hội, hội viên, thanh niên sẽ thực hiện các công trình, phần việc thanh niên như: Tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử của quê hương, đất nước, truyền thống 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; tuyên truyền rộng rãi các tấm gương người tốt, việc tốt, có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ biên giới quốc gia; tuyên truyền, vận động nhân dân vùng biên giới chấp hành nghiêm các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; khơi gợi và thúc đẩy tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng tại các địa bàn giáp biên. Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao quà cho người dân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  tại chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2019 Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động tình nguyện, các đội hình tình nguyện tại chỗ của thanh niên thực hiện các công trình, phần việc góp phần phát triển kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc khu vực biên giới; tổ chức các đội tình nguyện chỉnh trang, dọn dẹp, tu sửa nghĩa trang, thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ...; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình tham gia bảo vệ đường biên, các cựu chiến binh, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn…; triển khai Chương trình “San sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch”: vận động nguồn lực trao tặng trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người dân các địa bàn giáp biên; xây dựng Nhà nhân ái tặng các gia đình chính sách, gia đình chiến sĩ bộ đội biên phòng, hội viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng “Nhà bán trú”, “Trường đẹp cho em”, “Sân chơi cho em”,… bê tông hóa đường nông thôn các xã khu vực biên giới. Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đến đối tượng dân tộc thiểu số ít người đang sinh sống tại các địa bàn biên giới. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn, Hội sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu giữa thanh niên các tỉnh biên giới; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao giữa đoàn viên, thanh niên với bộ đội biên phòng và nhân dân vùng biên giới; tổ chức các hoạt động đoàn kết quân, dân các dân tộc khu vực biên giới; các hoạt động kết nghĩa với lực lượng vũ trang trên địa bàn, đặc biệt là khu vực biên giới… Chương trình “Tháng ba biên giới” là hoạt động thiết thực triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)… Hưng Vũ  

Triệu Độ: Đẩy mạnh thi đua thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

TĐKT - 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã Triệu Độ (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nhận được sự hưởng ứng của các ban, ngành đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các thôn, khu dân cư trên địa bàn. Phong trào thi đua đã tạo động lực phát huy những kinh nghiệm, cách làm hay, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng chính quyền. UBND xã Triệu Độ phối hợp tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm nuôi tôm cho bà con nông dân Ông Nguyễn Chơn Hòa, Chủ tịch UBND xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết: Công tác tổ chức quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng đã được xã thực hiện tốt; nhận thức của các cấp, các ngành, các hội, hội viên, đoàn viên và nhân dân về công tác thi đua, khen thưởng đã được nâng lên đáng kể. UBND xã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phối hợp với mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan thông tin đại chúng để giới thiệu và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua tiêu biểu, qua đó nâng cao nhận thức về vai trò và tác dụng, động lực của công tác thi đua, khen thưởng đối với đời sống xã hội. Hàng năm, UBND xã phối hợp với công đoàn cơ sở cơ quan tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước và tiến hành ký kết giao ước thi đua với các bộ phận chuyên môn, các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, các đơn vị, địa phương. Đồng thời, lồng ghép triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện Q         uy chế phối hợp giữa UBND xã với Khối Dân vận chính quyền xã, hàng năm Triệu Độ đều triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” và cùng với công đoàn cơ sở cơ quan phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… Cũng theo ông Hòa, chủ đề, mục tiêu, nội dung và tiêu chí thi đua luôn được xã xác định gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của các cấp, các ngành, bộ phận chuyên môn và nhân dân trên địa bàn. Do đó, tình hình kinh tế của Triệu Độ 5 năm qua đạt nhiều kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt gần 9,9%/năm; cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch đúng hướng; tổng giá trị sản xuất các ngành năm 2020 đạt hơn 210 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 47 - 48 triệu đồng/người/năm... Bên cạnh đó, giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2015 – 2020 đạt gần 92 tỷ đồng, tăng bình quân 0,6%/năm. Các loại cây trồng khác diện tích và năng suất, sản lượng đảm bảo kế hoạch đề ra. “Mô hình cánh đồng lớn ở 4 hợp tác xã được duy trì và đảm bảo xây dựng mô hình đúng quy trình “5 cùng”. Áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất, các mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu được ứng dụng đạt hiệu quả cao, giúp cải tạo môi trường, phục hồi cải tạo đất; mạng lưới điện và hệ thống tưới tiêu được trang bị để phục vụ sản xuất nông nghiệp.” - ông Hòa cho biết. Việc đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển đổi giống và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đã nâng cao năng suất cây trồng qua các năm. Một số cây trồng đạt giá trị kinh tế cao như: Các giống lúa mới, dưa lê, dưa hấu… Ngoài ra thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, năm 2019, xã đã tiến hành đăng ký nhãn hiệu đối với “Dưa lê Triệu Độ”, tiến tới xây dựng mô hình sản xuất sạch. Đồng thời, ngành chăn nuôi cũng có những phát triển đáng kể và chuyển dịch theo hướng tăng dần các loại giống nuôi có giá trị kinh tế cao như: Bò lai, vịt biển, dê…. Từ năm 2015 đến nay, xã đã tích cực chỉ đạo, vận động khuyến khích các hộ xây dựng, phát triển 13 mô hình trang trại, gia trại. Nhờ đầu tư áp dụng kỹ thuật tiên tiến đã nâng cao hiệu quả, lợi nhuận sản xuất. Điển hình như: Mô hình chăn nuôi tổng hợp của hộ ông Trương Văn Thượng với diện tích 3,75 ha, nuôi bò nhốt từ 12 - 15 con và lợn 50 con/lứa với 3 lứa/năm cho thu nhập trong năm đạt trên 1,2 tỷ đồng; mô hình chăn nuôi bò, gà của hộ ông Phạm Ngọc Đề với diện tích 3,75 ha, nuôi bò từ 5 - 10 con, gà 1000 con/lứa với 4 lứa/năm cho thu nhập trong năm đạt trên 1,3 tỷ đồng… Năm 2019, một số hộ đã mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng nuôi tôm nước lợ, mặn cho giá trị kinh tế cao. Điển hình, mô hình nuôi tôm của hộ anh Trương Văn Dũng với diện tích 1,2 ha cho thu nhập 500 triệu đồng/vụ. Đặc biệt, phong trào xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân và có sức lan tỏa trong toàn xã nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. 5 năm qua, xã đã tập trung xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đến năm 2020 đạt 17/19 tiêu chí. Xã cũng chỉ đạo các 3 đơn vị (An Lợi, An Trung Đồng, Xuân Quy) phát động xây dựng thôn kiểu mẫu. Việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn được tiếp tục được quan tâm xây dựng, ưu tiên các công trình trọng điểm. Nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của xã như: Giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hệ thống kênh mương… Cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa ngày càng hoàn thiện. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, hạ tầng, xã cũng quan tâm đến các vấn đề văn hóa, xã hội tại địa phương. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, tuyên truyền, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, thiết thực. 5 năm qua, xã đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm, các lễ hội, các giải đấu, phát động các mô hình… tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân; tham gia các hội thi, hội thao do huyện tổ chức đạt thành tích cao. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng được nâng cao về chất lượng, hiệu quả hoạt động. Hiệu quả phát triển hạ tầng thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin góp phần hiện đại hóa nền hành chính. Hiện nay, các văn bản phát hành của UBND tỉnh, huyện, xã đều được nhận trên phần mềm quản lý văn bản. Các thông tin hoạt động chỉ đạo điều hành, tin tức – sự kiện của địa phương đều được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của xã nên mang lại nhiều lợi ích thiết thực.           Ngoài ra, công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình được chú trọng. Chất lượng công tác khám, chữa bệnh ban đầu và chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Cùng với đó, chất lượng, hiệu quả giáo dục ở các bậc học trong 5 năm qua có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được củng cố và hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Phong trào thi đua xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh được các đoàn thể tập trung đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả toàn diện. Bảo Linh                

Khối các bộ, ngành nội chính Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2021

TĐKT - Ngày 22/1, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2020, ký kết giao ước thi đua năm 2021. Dự Hội nghị, có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện Khối trưởng Khối thi đua; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đại diện Khối phó Khối thi đua; Phạm Huy Giang, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương. Cùng dự có đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các bộ, ngành thuộc Khối thi đua. Quang cảnh Hội nghị Năm 2020, với quyết tâm càng khó khăn thì càng phải thi đua, các bộ, ngành trong Khối đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm hành động của Chính phủ "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả", chủ động tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên hằng năm kết hợp với thi đua đặc biệt, cao điểm, đột kích với các khẩu hiệu hành động phù hợp. Nội dung, phương pháp thi đua phong phú, đa dạng, thiết thực, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề nổi cộm, bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Qua đó, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, động viên cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị Đặc biệt, điểm sáng nhất trong phong trào thi đua năm 2020 của các bộ, ngành là tổ chức thành công, ý nghĩa, ấn tượng Đại hội Thi đua yêu nước, nổi bật nhất là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Tòa án Nhân dân tối cao. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện hàng trăm gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay, mang lại hiệu quả, đặc biệt là những tấm gương đã anh dũng hi sinh trong khi thi hành nhiệm vụ của chiến sĩ công an, quân đội. Năm 2021, công tác TĐKT của Khối sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Các bộ, ngành nội chính Trung ương, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội Khoá XV. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng của cấp ủy đảng, chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của đơn vị, tạo bước đột phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát động thi đua năm 2021 Tổ chức phát động phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức thi đua phong phú, đa dạng, thiết thực, hướng vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế của từng bộ, ngành trong Khối. Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Chú trọng làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, biểu dương, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới... Đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương ghi nhận và đánh giá cao kết quả các bộ, ngành trong Khối thi đua đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh: Các đơn vị trong Khối là những đơn vị đi đầu, nòng cốt trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua. Ban TĐKT Trung ương sẽ tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của Khối để tham mưu với Hội đồng TĐKT Trung ương nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về TĐKT. Đồng chí Phạm Huy Giang đề nghị các đơn vị trong Khối quan tâm tổ chức các hoạt động hưởng ứng, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức các hoạt động chung cho cả Khối như đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật TĐKT, các hoạt động vì cộng đồng… Tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng và lan tỏa các điển hình tiên tiến, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới vừa được Nhà nước phong tặng… Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2021 Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thanh tra Chính phủ và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội nghị đã suy tôn Bộ Quốc phòng là Khối trưởng, Bộ Tư pháp là Khối phó Khối thi đua năm 2021. Tại Hội nghị, các bộ, ngành nội chính Trung ương đã ký kết giao ước thi đua năm 2021 với chủ đề "Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả". Phương Thanh

Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

TĐKT - Chiều 22/1, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tới dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc khối thi đua của các bộ, ngành kinh tế, bao gồm: Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Toàn cảnh Hội nghị Năm 2020, các bộ, ngành khối kinh tế đã nỗ lực phấn đấu để từng bước hoàn thành các tiêu chí thi đua đề ra. Trong đó, tổ chức thực hiện hiệu quả 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung của các phong trào thi đua trên các phương tiện truyền thông, website của bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị, từ đó khuyến khích tính chủ động, tự giác tham gia của các tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc bộ, ngành kinh tế. Tiêu biểu là: Bộ Công thương với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Bộ Xây dựng với phong trào “Năng suất cao - Quản lý giỏi”; “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi”; Bộ Giao thông vận tải với phong trào “Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng và phát triển giao thông nông thôn miền núi”; Bộ Tài nguyên và Môi trường với phong trào “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”; “Chống rác thải nhựa”; “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục với phong trào “Xây dựng tuyến đê kiểu mẫu”; “Xây dựng công trình thủy lợi đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ thi công”; Bộ Thông tin và Truyền thông với phong trào “Toàn ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2020”; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với phong trào thi đua “Đổi mới - Sáng tạo - Chuyên nghiệp - Hiệu quả”; Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp với phong trào thi đua “Kỷ cương - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hiệu quả”. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, chất lượng thẩm định hồ sơ ngày càng chặt chẽ, chính xác. Đã chú trọng khen thưởng điển hình tiên tiến, khen thưởng đơn vị cơ sở, người lao động trực tiếp. Công tác khen thưởng và các phong trào thi đua luôn gắn kết; qua đó, đã phát hiện các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, động viên kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực hoạt động của bộ, ngành kinh tế. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị Qua theo dõi tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và 5 ý kiến tham luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thống nhất với các đánh giá về kết quả, tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Khối trong năm 2020, cũng như phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 như nội dung Báo cáo tổng kết và các ý kiến của đơn vị Khối trưởng và Khối phó. Ghi nhận các đơn vị trong Khối đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong bối cảnh gặp nhiều khó do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 vừa qua, đồng chí Phạm Đức Toàn cho rằng: Việc là một trong hai Khối đầu tiên tổ chức sớm Hội nghị tổng kết hôm nay đã thể hiện sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo và các đơn vị thành viên đối với hoạt động chung của Khối. Các phong trào thi đua đã gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của đất nước và của từng bộ, ngành; bám sát nội dung các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh các phong trào thi đua thường xuyên, các đơn vị trong Khối đã chú trọng phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, khó khăn, trước mắt. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, chất lượng thẩm định hồ sơ ngày càng chặt chẽ, chính xác. Đối với ý kiến, kiến nghị của các đơn vị trong Khối, đồng chí Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn đã trao đổi để các đơn vị nghiên cứu trong quá trình triển khai thực hiện thời gian tới như sau: Về nhóm ý kiến liên quan đến việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy: Năm 2020, Chính phủ đã ban hành 2 Nghị định: Nghị định số 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương mong muốn các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục cùng quan tâm rà soát, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo thống nhất, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong toàn quốc. Về nhóm ý kiến liên quan đến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, việc hiệp y với các địa phương, việc sửa đổi, bổ sung quy trình xét khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân ngoài bộ,ngành khi lập thành tích đột xuất, chuyên đề liên quan đến chuyên ngành của các bộ, ngành; ý kiến về tuyến trình… Các vấn đề này đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành cũng như của các địa phương, để nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết, văn bản hướng dẫn trong thời gian tới cho rõ, cụ thể hơn, phù hợp hơn nữa với thực tiễn. Về nhóm ý kiến liên quan đến việc khen thưởng quá trình cống hiến cho cá nhân đã giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ tiếp tục nghiên cứu, báo cáo, xin chủ trương, ý kiến chỉ đạo của các cơ quan liên quan để tham mưu, đề xuất trong quá trình hoàn thiện thể chế, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Về việc tổ chức tập huấn, đề nghị các bộ, ngành chủ động lập kế hoạch thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẵn sàng phối hợp với các đơn vị trong Khối, hỗ trợ về báo cáo viên hoặc tham gia chuẩn bị chương trình, nội dung khi có đề nghị cụ thể. Nhân dịp Tết cổ truyền Tân Sửu sắp đến, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chúc các đồng chí đại biểu trong Khối cùng gia đình đón xuân mới an khang, thịnh vượng, đạt được nhiều thành công mới. Đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua năm 2020 và 2021 Hội nghị đã thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời thống nhất suy tôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị Khối trưởng Khối thi các bộ, ngành kinh tế năm 2021; Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là đơn vị Khối phó. Tố Như

Trang