Phong trào thi đua

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nâng cao chất lượng hoạt động khối, cụm thi đua

TĐKT- Trong những năm qua, hoạt động của khối, cụm thi đua trong ngành BHXH đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các khối, cụm đã duy trì nền nếp các hoạt động sơ kết, tổng kết, đề ra phương hướng nhiệm vụ để thực hiện tốt các phong trào thi đua; tổ chức đăng ký, ký kết thực hiện giao ước thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thông qua đó, tạo cơ hội cho các đơn vị giao lưu, trao đổi nghiệp vụ góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch của từng đơn vị và của ngành. Tuy nhiên, quá trình thực hiện không thể tránh khỏi một số tồn tại, hạn chế. Việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua tại khối, cụm thi đua và các đơn vị thành viên chưa đồng đều. Việc xây dựng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến còn hạn chế. Việc bình xét, suy tôn, đề nghị tặng Cờ thi đua ở một số khối, cụm còn mang tính chất luân phiên, có tập thể được suy tôn nhưng thành tích chưa thực sự tiêu biểu, xuất sắc. Đa số các khối, cụm thi đua lập hồ sơ đề nghị khen thưởng chậm, báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân còn sơ sài, không đầy đủ nội dung theo quy định... làm giảm hiệu quả và ý nghĩa, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng. Các hoạt động thi đua trong ngành BHXH Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động khối, cụm thi đua trong ngành, BHXH Việt Nam yêu cầu: Thứ nhất, các đơn vị đẩy mạnh đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/04/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của ngành theo hướng thiết thực, hiệu quả. Thứ hai, tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do BHXH Việt Nam phát động. Từng khối, cụm thi đua căn cứ kết quả và tiến độ thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch và đặc thù riêng chủ động tổ chức phát động phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thứ ba, xây dựng các tiêu chí chấm điểm thi đua phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động của khối, cụm thi đua làm căn cứ đánh giá và bình xét khen thưởng. Thứ tư, tập trung công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến theo Kế hoạch số 2861/KH-BHXH ngày 29/07/2016 của BHXH Việt Nam về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020; giới thiệu gương điển hình tiên tiến để nhân rộng trong khối, cụm thi đua và toàn ngành. Thứ tư, tổ chức sơ kết, tổng kết và các hoạt động chung nhằm kết nối các thành viên, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ; đánh giá việc thực hiện các phong trào thi đua, đề ra các biện pháp, giải pháp hiệu quả tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thứ năm, thực hiện Quy chế Thi đua, khen thưởng của BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 234/QĐ-BHXH ngày 23/02/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, hằng năm, căn cứ thành tích của các đơn vị thành viên khối, cụm thi đua, thực hiện tổng kết, bình xét, suy tôn đề nghị tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua của BHXH Việt Nam, Cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị thực sự tiêu biểu, xuất sắc và đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Quan tâm khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và toàn ngành. Thứ sáu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị được suy tôn đề nghị tặng Cờ thi đua của BHXH Việt Nam, Cờ thi đua của Chính phủ lập hồ sơ đề nghị khen thưởng đảm bảo nội dung và thời gian quy định. Cuối cùng, thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, đánh giá sát sao tình hình, chất lượng và kết quả hoạt động khối, cụm thi đua trong ngành BHXH, kịp thời báo cáo lãnh đạo ngành những vấn đề vướng mắc phát sinh, tham mưu, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, trường hợp cần thiết, đề xuất trình lãnh đạo ngành sửa đổi, bổ sung hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét khen thưởng phù hợp. Hồng Thiết

PVN ủng hộ 250 tỷ đồng cho đồng bào nghèo trong năm 2018

TĐKT - Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và triển khai tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các đơn vị thành viên đã đăng ký với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác an sinh xã hội đối với địa phương, tổ chức, cá nhân trong cả nước năm 2018 với kinh phí 250 tỷ đồng. Để hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, tại chương trình truyền hình trực tiếp "Cả nước chung tay vì người nghèo" vào tối ngày 17/10 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội, PVN đã trao tặng cho Quỹ “Vì người nghèo” số tiền biểu trưng 3 tỷ đồng cùng cam kết đóng góp 250 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào nghèo cả nước trong năm 2018.   PVN ủng hộ nhân dân các tỉnh vùng núi phía Bắc PVN cũng đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV) tham gia chương trình hướng về người nghèo, soạn tin nhắn với nội dung “VNN” và gửi vào số 1409 để quyên góp ủng hộ người nghèo qua Cổng thông tin Nhân đạo Quốc gia 1400. Chương trình nhắn tin “Cả nước chung tay vì người nghèo” do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức. Với cú pháp VNN gửi 1409, mỗi tin nhắn sẽ gửi 20 nghìn đồng dành cho người nghèo. Đợt vận động nhắn tin ủng hộ vì người nghèo được thực hiện từ 0 giờ ngày 1/10/2018 đến hết 24 giờ ngày 31/12/2018. Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác an sinh xã hội luôn luôn được tập thể lãnh đạo, CBCNV PVN quan tâm và coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm, tình cảm của những người lao động dầu khí đối với cộng đồng, với xã hội. Đây cũng chính là đặc trưng văn hóa của một doanh nghiệp Nhà nước đầu tầu, trụ cột của nền kinh tế. Hồng Thiết

Đẩy mạnh phát triển kinh tế thông qua các mô hình dân vận khéo

TĐKT - Thấm nhuần lời dạy của Bác “Dân vận khéo (DVK) thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Đông Sơn (thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) luôn quan tâm, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Qua đó, địa phương đã thu hút và phát huy được sức mạnh từ nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Người trồng đào ở Đông Sơn tích cực áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào trồng cây Trước đây Đông Sơn là một trong những xã nghèo của thị xã Tam Điệp. Địa hình nơi đây chủ yếu là đồi núi và đất đá. Đời sống thu nhập của nhân dân trong xã thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Toàn xã, chỉ có vài hộ dân có nhà cao tầng. Xuất phát từ mong muốn đem lại cho người dân một cuộc sống no đủ hơn, góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương, Đảng bộ xã đã tích cực triển khai thực hiện DVK trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong việc vận động nhân dân phát triển kinh tế gia đình. Ban chỉ đạo phong trào thi đua DVK xã Đông Sơn đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công phong trào thi đua DVK. Đồng thời nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội về vị trí vai trò, tầm quan trọng của phong trào. Bên cạnh đó, các hội, đoàn thể được phân công phụ trách các mô hình thường xuyên sâu sát cơ sở, gần gũi với nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời hỗ trợ, tư vấn và đề xuất các giải pháp giải quyết những khó khăn với cấp ủy, chính quyền, từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Mô hình chăm sóc con nuôi đặc sản tại trang trại của ông Trịnh Văn Tiến Xã còn phân công từng đồng chí lãnh đạo, cán bộ phụ trách trực tiếp xuống thôn hướng dẫn cơ sở lựa chọn, xây dựng mô hình phù hợp với tình hình, đặc điểm của thôn. Nhờ vậy, người dân đã chủ động hơn trong tìm hiểu thông tin qua các mô hình để vận dụng phát triển kinh tế gia đình. Để xây dựng mô hình, điển hình phát triển kinh tế trong DVK, xã đã xác định các cây trồng chủ lực và vùng trồng trọng điểm. Theo đó, cây đào phai là cây trồng được xã đưa vào mô hình DVK. Nắm bắt được nhu cầu thị trường, xã đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân từng bước chuyển đổi từ việc trồng đào cành, đào cây sang phát triển đào thế. Đồng thời từng bước thực hiện trồng xen canh nhằm tận dụng tối đa về diện tích cây trồng, tăng thu nhập cho người nông dân. Nhờ tích cực tuyên truyền, cùng những hỗ trợ kịp thời của ban chỉ đạo, nhiều hộ trồng đào ở Đông Sơn đã thực hiện trồng xen canh các loại cây trồng và trồng đa dạng các loại thế cây đào nhằm phục vụ tốt thị hiếu người tiêu dùng. Hiện toàn xã đã có trên 100 ha diện tích trồng đào xen canh với các cây trồng ngắn ngày cho thu nhập cao. Tiêu biểu là mô hình đào phai xen canh cây trồng ngắn ngày của gia đình anh Ninh Văn Tám. Anh cũng là một trong những hộ tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương. Hiện nay, trên 1 ha đất trồng đào phai của gia đình, anh Tám đã kết hợp trồng thêm các cây trồng ngắn ngày: Dưa hấu, dưa lê cùng một số cây ăn quả (bưởi diễn, vải) và nuôi lợn nhằm tạo nguồn thu nhập quanh năm. Ngoài ra, để bắt nhịp với thị hiếu của người chơi đào, ngoài việc trồng, phát triển các cây đào tự nhiên, anh Tám còn được Hội Nông dân xã phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố chuyển giao kỹ thuật trồng đào thế. Hiện anh đã trồng trên 1.000 cây đào phai, đào cành, đào thế, hứa hẹn cho thu nhập khả quan. Ngoài đào phai, Đông Sơn còn lựa chọn xây dựng các mô hình DVK dựa trên lợi thế của địa phương để phát triển, nhân rộng: Nuôi các loại con nuôi đặc sản, trồng hoa công nghệ cao, trồng bưởi Diễn, trồng rừng kết hợp chăn nuôi... Các mô hình này được quan tâm hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, nguồn vốn, tư vấn về thị trường, hỗ trợ liên kết, phát triển theo chuỗi sản phẩm. Đến nay, Đông Sơn đã xây dựng được 9 mô hình, điển hình DVK trong phát triển kinh tế cho thu nhập cao.  Có thể thấy phong trào thi đua DVK đã trở thành phong trào mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Phát huy những kết quả đã đạt được, xã Đông Sơn tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung của mô hình DVK, trọng tâm là nhân rộng các mô hình, điển hình DVK trên các lĩnh vực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương. Bảo Linh

Trường Mầm non Trác Văn tích cực nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ

TĐKT - Những năm qua, Trường Mầm non xã Trác Văn (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đến tập thể giáo viên trong nhà trường. Đặc biệt việc nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ được coi là mục tiêu hàng đầu và là việc làm thiết thực, cụ thể của đội ngũ giáo viên nhằm học tập và làm theo gương Bác. Học tập theo các chuyên đề được trường áp dụng đã góp phần phát huy khả năng sáng tạo, tự khám phá của trẻ Bà Nguyễn Thị Hằng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trác Văn cho biết: Hiện nay, chi bộ nhà trường có 26 đảng viên trong tổng số 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chi bộ trường chú trọng và triển khai nghiêm túc và được đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường hưởng ứng tích cực bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Bản thân tôi là bí thư chi bộ trường, tôi luôn nêu cao tinh thần tiên phong và dân chủ trong các hoạt động của đơn vị như phân công nhiệm vụ, dân chủ trong sinh hoạt đảng, minh bạch trong quản lí tài chính, công khai trong thi đua khen thưởng…, cố gắng thực hiện tốt việc nêu gương cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Bên cạnh đó, để việc học tập và làm theo Bác đi vào thực tế, mỗi cán bộ, giáo viên của nhà trường đều lấy việc học và làm theo Bác là tôn chỉ, mục đích trong quá trình công tác, áp dụng thành những việc làm cụ thể. Tùy vào nhiệm vụ được giao mỗi người đều đăng ký những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong các buổi họp, chi bộ đều phân công đảng viên kể câu chuyện về Bác, rút ra ý nghĩa giáo dục qua nội dung câu chuyện và liên hệ vào thực tiễn cho cá nhân và đơn vị học tập, có nhận xét rút kinh nghiệm hàng tháng việc làm được và chưa được căn cứ vào bài học thực tiễn đó. Đồng thời, trường cũng tổ chức cho mỗi cán bộ, giáo viên đăng ký thi đua những việc làm cụ thể theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn: Nâng cao chất lượng giảng dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ; sáng tạo, xây dựng các thiết bị, mô hình để giảng dạy đối với các giáo viên đứng lớp; với cán bộ, nhân viên nhà bếp thì thực hành tiết kiệm điện, nước, sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm… Học và làm theo Bác, cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Trác Văn chủ động xây dựng và duy trì chuyên đề “Quê hương - Đất nước - Bác Hồ” mỗi tuần một lần. Thông qua chuyên đề, mỗi giáo viên đã tích cực dạy, kể chuyện cho các em về Bác qua những bài thơ, bài hát, những bức ảnh của Bác với các cháu thiếu nhi… để các em sớm nhận biết được những tình cảm bao la mà Bác dành cho thiếu niên, nhi đồng. Trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới và cải cách giáo dục, giáo viên nhà trường chủ động nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy và triển khai lồng ghép các chuyên đề: Chuyên đề lễ giáo, tạo hình, giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh, an toàn thực phẩm, giáo dục âm nhạc, làm quen với toán, làm quen với âm nhạc... nhằm phát huy khả năng sáng tạo, tự khám phá của trẻ trong vui chơi, học tập và nâng cao nhận thức, hiểu biết qua từng tiết học, bài giảng. Bà Hằng cho biết: Gắn với mỗi chuyên đề, tiết học khác nhau, các em sẽ được các cô chỉ bảo hướng dẫn những việc làm cụ thể mà các em có thể tự khám phá, tìm hiểu và có thể nhận biết, phục vụ cho mình. Cụ thể như trong chuyên đề giáo dục phát triển vận động, chúng tôi luôn chú ý đến hướng dẫn, giáo dục cho trẻ kỹ năng tự phục vụ và thói quen vệ sinh hằng ngày; trong chuyên đề lễ giáo, dạy trẻ lòng yêu thương, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô, người lớn tuổi và yêu thương, đoàn kết với bạn bè... Các trẻ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần 1 năm Gắn giáo dục đạo đức nghề nghiệp với việc học tập và làm theo Bác, Chi bộ Trường mầm non Trác Văn chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên chú trọng chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Hàng năm, trường phối hợp Trạm Y tế xã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần để nắm bắt kịp thời số trẻ bị suy dinh dưỡng, béo phì và mắc các bệnh thông thường, từ đó có kế hoạch điều chỉnh chế độ chăm sóc phù hợp. Chương trình Sữa học đường được nhà trường và phụ huynh phối hợp thực hiện tốt góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực cho trẻ về chỉ số cân nặng, chiều cao Song song với đó, trường thực hiện nghiêm nội quy bếp ăn an toàn, chế biến đúng quy trình, thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, hợp đồng chặt chẽ. Nhà trường đã ký hợp đồng mua rau sạch của tổ hợp tác rau hữu cơ Trác Văn. Thịt, cá mua ở các hộ gia đình, cửa hàng giết mổ tại xã. Thực đơn thường xuyên được thay đổi phù hợp theo mùa. Ngoài chăm sóc tốt sức khỏe cho trẻ, trường luôn quan tâm đầu tư xây dựng, mở rộng các sân chơi, khu vui chơi ngoài trời cho trẻ như khu vui chơi cổ tích, khu chợ quê, khu vui chơi với cát và nước… Ở các phòng học, phòng chức năng, mỗi cô giáo lại chủ động xây dựng cho mình những không gian, trò chơi riêng nhằm phục vụ cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Trường Mầm non Trác Văn đã có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt. Hàng năm, chi bộ nhà trường luôn đạt chi bộ trong sạch vững mạnh; công đoàn được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen. Nhà trường đã được nhận “Cờ thi đua xuất sắc” của UBND tỉnh và nhà trường đã đạt chuẩn về chất lượng giáo dục cấp độ 2 năm 2013. 100% cán bộ, giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó, trên 20 giáo viên xếp loại xuất sắc, 3 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 18 giáo viên dạy giỏi cấp huyện… Đặc biệt, tham dự hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm năm học 2017 - 2018, nhà trường đạt giải nhất toàn huyện, giải nhì cấp tỉnh và được tham gia dự thi cấp quốc gia. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em trong nhà trường đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra… Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Trường Mầm non Trác Văn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, đoàn kết xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tập thể nhà trường giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Tuệ Minh

Chung tay hành động phòng, chống rác thải nhựa

TĐKT - Hưởng ứng chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018, sáng 12/10 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”. Dự Lễ phát động, có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong; Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra. Cùng dự có đại diện một số Đại sứ quán, đại diện các tổ chức quốc tế, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo 31 tỉnh, thành phố và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường khu vực Hà Nội. Đại diện các đơn vị trao cam kết phòng, chống rác thải nhựa Các sản phẩm từ nhựa, nilon ra đời mang lại không ít tiện ích và đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người. Theo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, kể từ thập niên 50 của thế kỷ trước, hơn 8,3 tỷ tấn sản phẩm nhựa đã được sản xuất, sử dụng, trong đó khoảng 60% lượng sản phẩm đó được chôn lấp hoặc thải thẳng ra môi trường. Những đặc tính bền, khó phân hủy của các sản phẩm nhựa, nilon đã và đang gây ô nhiễm môi trường, để lại những hậu quả khôn lường đối với sức khỏe con người và các loài động thực vật trên trái đất Ô nhiễm rác thải nhựa, đặc biệt là ô nhiễm rác thải nhựa đại dương đã trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu. Vì vậy, giảm thiểu chất thải từ nhựa, nilon đã trở thành yêu cầu cấp bách ngay lúc này, trước hết bắt đầu từ việc giảm thiểu tiêu thụ các sản phẩm nhựa và nilon khó phân hủy, đặc biệt là các sản phẩm nhựa dùng một lần. Cũng chính vì vậy, Ngày Môi trường thế giới năm 2018, Liên Hợp Quốc đã phát động chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi mọi người cùng nhau thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, qua đó góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tự nhiên, bảo vệ sức khỏe con người. Bên cạnh đó, Hội nghị bàn tròn về “Định hướng hình thành quan hệ đối tác hành động khu vực ASEAN về rác thải nhựa” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018, cũng đã khẳng định ô nhiễm rác thải nhựa là mối quan tâm lớn của khu vực ASEAN nói riêng và cả thế giới nói chung. Để tiếp nối các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, góp phần giải quyết ô nhiễm nhựa, nilon trên phạm vi toàn cầu cũng như tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” nhằm kêu gọi những hành động thiết thực, thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, bao gồm cả túi nilon khó phân hủy, ngay hôm nay và ngay bây giờ. Tại Lễ phát động, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan tổ chức, các doanh nghiệp và cộng đồng cùng thống nhất nhận thức, chung tay hành động chống rác thải nhựa. Bộ trưởng đề nghị các cấp, các ngành cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa, túi nilon đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe con người; xây dựng các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tiêu thụ, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa đến cộng đồng và người dân. Đồng thời cần tăng cường hợp tác toàn cầu, khu vực, quốc gia và mỗi địa phương cũng như cần các nhà quản lý, nhà phân phối và đặc biệt là người tiêu dùng thông minh… Phát động phong trào "Chống rác thải nhựa" với sự tham gia trực tiếp của cộng đồng, vận động người tiêu dùng từ bỏ hành vi, thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần, khuyến khích sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường. Kêu gọi các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng các vật liệu thân thiện mới môi trường thay thế các sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng cần đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất; hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, đồ nhựa dùng một lần. Đặc biệt Bộ trưởng mong muốn và đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi thói quen, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần của người dân. Đồng thời, người đứng đầu Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế về giải quyết rác thải nhựa thông qua thúc đẩy các hình thức hợp tác đối tác, hỗ trợ tiếp nhận công nghệ về quản lý, tái chế, xử lý chất thải nhựa, phát triển các sản phẩm dễ phân hủy, thân thiện với môi trường thay thế nhựa, nilon… Ngay tại Lễ phát động, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và các doanh nghiệp tham dự đã trao các cam kết tham gia “Phong trào chống rác thải nhựa”. Bình Nguyên

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam nỗ lực thi đua đạt nhiều thành tích cao trong năm học mới

TĐKT - Trong không khí mùa tựu trường, thầy trò trường Cao đẳng Công thương Việt Nam (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội )hân hoan chào đón hơn 1000 tân học sinh, sinh viên là thế hệ thứ 3 của trường, những chủ nhân tương lai của đất nước. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã vạch ra mục tiêu, phấn đấu thi đua đạt nhiều thành tích cao. Tiến sĩ Nguyễn Duy Đô, Hiệu trường Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đánh trống khai giảng năm học mới. Tiến sĩ Nguyễn Duy Đô, Hiệu trường trường Cao đẳng Công thương Việt Nam chia sẻ, việc các em lựa chọn mái trường này là cách xác định hướng đi đúng đắn của mình, cánh cửa đại học không phải là con đường duy nhất đưa các em đến với bến bờ thành công. Năm học 2017 - 2018 vừa đi qua, với sự nỗ lực thi đua của toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động cùng toàn thể các em học sinh, sinh viên, Nhà trường đã đạt được những thành tựu quan trọng về nhiều mặt, để lại dấu ấn đáng ghi nhớ và tự hào trên con đường “cách mạng giáo dục” của Nhà trường.  Với tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, phòng ban trong trường, công tác tuyển sinh vẫn tiếp tục thực hiện theo hướng chủ động, thường xuyên, liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, phát huy nội lực của toàn trường với kết quả đạt được tương đối khả quan. “Trong tổng số 960 sinh viên được phân thành 27 lớp, công tác quản lý đào tạo đã hoàn thành vai trò của mình rất tốt, xây dựng triển khai kế hoạch giảng dạy phù hợp linh hoạt với điều kiện thực tế của nhà trường. 109 cán bộ, giảng viên giàu kinh nghiệm đều có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên tâm huyết, tận tình giảng dạy các em từ lý thuyết đến thực hành.” - TS Nguyễn Duy Đô cho biết thêm. Chủ tịch HĐQT, TS quản lý giáo dục Lê Đại Hùng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh Mai Nhung) Theo Chủ tịch HĐQT, TS. Lê Đại Hùng, điểm sáng của công tác tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy là việc thực hiện đổi mới phương thức tuyển sinh theo hướng xét tuyển đúng quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết hợp với thực hiện đề án tuyển sinh riêng. Trên thực tế, đề án tuyển sinh của trường đã đi đúng hướng, số lượng và chất lượng thí sinh trúng tuyển vào trường được đảm bảo và ngày càng được nâng cao, thể hiện uy tín của trường đã được xã hội ghi nhận, người học tin tưởng và đánh giá cao. Điều này đồng nghĩa với việc thương hiệu trường Cao đẳng Công thương Việt Nam ngày càng được khẳng định là địa chỉ đào tạo, hỗ trợ chuyên nghiệp, đáng tín cậy. Một trong những thế mạnh của nhà trường chính là điều kiện cơ sở vật chất, luôn luôn có sự quan tâm, đầu tư nguồn lực, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu với hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng thực hành đầy đủ, hiện đại bậc nhất hiện nay. Trường có 4 cơ sở tại các vùng miền trên cả nước, và đáp ứng nhu cầu nhiều hạng mục đã, đang được hoàn thiện, hiện tại đã có 10 phòng thực hành Dược, 7 phòng thực hành Điện tử, 5 phòng thực hành Chế biến món ăn, 2 phòng thực hành Du lịch… Thời gian qua, ban lãnh đạo Nhà trường đã tích cực tìm hướng đi mới trong việc hợp tác quốc tế, mở rộng tăng cường liên kết với các đối tác, các trường Đại học có uy tín của các nước như New Zealand, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… để sinh viên có cơ hội thực tập, du học, tìm kiếm việc làm… Các hợp đồng liên kết trao đổi sinh viên, liên kết đào tạo đã được ký kết là nhịp cầu nối tri thức, chắp cánh ước mơ cho sinh viên tiếp cận tri thức, khoa học trong khu vực và thế giới. TS. Trương Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng hoa và chúc mừng nhà trường. Đặc biệt, ngay từ buổi Lễ khai giảng, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đã trao nhiều suất quà đặc biệt có giá trị cả về vật chất, tinh thần nhằm động viên, khích lệ kịp thời các em sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc. Cụ thể, tặng 5 máy tính xách tay cho 5 sinh viên (trong đó tặng 3 em có điểm thi THPT năm 2018 cao nhất và 2 em sinh viên có điểm xét học bạ đầu vào cao nhất). Miễn 100% học phí toàn khoá học cho 3 em sinh viên mồ côi cha mẹ. Nhà trường giảm 100% học phí cả khoá học (3 năm) 4 ngoại ngữ (Anh, Trung, Hàn Quốc, Nhật Bản) cho sinh viên toàn khoá và giảm 50% học phí năm thứ nhất cho 15 sinh viên có điểm thi lớp 10,11,12 đạt kết quả học tập từ 8,0 trở lên. Đại diện lãnh đạo nhà trường tặng 5 máy tính xách tay cho 5 sinh viên có điểm thi THPT năm 2018 cao nhất và sinh viên có điểm xét học bạ đầu vào cao nhất. Ngoài ra, nhà trường cũng đã tặng hơn 1000 áo đồng phục cho học sinh, sinh viên làm cơ sở tiền đề cho các em khi có cơ hội du học hoặc lao động ở các nước. Đây là quyết định táo bạo, sáng suốt và rất nhân văn của Hội đồng quản trị với tinh thần tất cả vì nguồn lực của xã hội và tình thương, trách nhiệm của nhà trường. Thời gian tới, định hướng hoạt động trọng tâm của Nhà trường là tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội, chú trọng rèn luyện cho người học các kỹ năng tiếp cận, ứng phó và xử lý linh hoạt những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống. Đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập theo hướng khuyến khích tự học, tự nghiên cứu, coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề. Cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, việc giáo dục đạo đức, lễ nghĩa là một trong tiêu chí quan trọng được đặt lên hàng đầu với khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”. Bản thân mỗi sinh viên tu đức, luyện tài để trở thành công dân có ích, trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, chủ nhân tương lai đưa đất nước vững mạnh trên con đường phát triển và hội nhập. Hồng Thiết

Khối thi đua các bộ, ngành khoa học – văn hóa – xã hội: “Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”

TĐKT -  Để góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, 14 thành viên Khối thi đua các bộ, ngành khoa học – văn hóa – xã hội đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT), góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của từng cơ quan, đơn vị nói riêng với chủ đề xuyên suốt “Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Khối trưởng Khối thi đua các bộ, ngành khoa học – văn hóa – xã hội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, công tác TĐKT của các bộ, ngành, đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua đã gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tiêu biểu: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh phong trào thi đua của ngành đến năm 2020; Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trên 15 văn bản hướng dẫn về công tác TĐKT; Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung quy chế xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng và quy chế xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngoại giao; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam.. đã sửa đổi quy chế TĐKT, quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT… Đại diện Khối thi đua các bộ, ngành khoa học – văn hóa – xã hội  thăm, tặng quà động viên em Phạm Thị Hoài Thương (Quảng Ninh), là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3 Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc Khối luôn xác định rõ công tác TĐKT là nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện gắn với các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong Khối. Ngay từ đầu năm 2018, các đơn vị thuộc Khối đã đồng loạt phát động, triển khai các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Điển hình là các phong trào thi đua: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo; “Chủ động, tích cực phát huy môi trường thuận lợi cho phát triển và hội nhập quốc tế” của Bộ Ngoại giao; “Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp” của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em”; “Mùa xuân cho em”; Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới... Cùng với đó, công tác tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua được triển khai ngày càng bài bản, khoa học, có chủ đề, tiêu chí, nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lấy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là tiêu chí để đánh giá thi đua. Có thể khẳng định, các phong trào thi đua mà các đơn vị thuộc Khối phát động, đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, viên chức và trở thành động lực, có tác dụng tích cực trong việc xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ngoài việc chủ động phát động phong trào thi đua, các đơn vị thành viên thuộc Khối đã tích cực triển khai và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Chính phủ và địa phương phát động: Đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”… Hơn hết, việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến cũng được Khối coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua. Vì vậy, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc Khối thường xuyên quan tâm, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, giảng dạy, nghiên cứu khoa học… tạo sự lan tỏa trong ngành và cả xã hội. Tiêu biểu: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức biểu dương tôn vinh 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, 1 cá nhân được dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh toàn quốc. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam đăng tải các thông tin về các nghệ sĩ có thành tích tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực nghệ thuật, các nghệ nhân có thành tích trong việc giữ gìn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể đang có nguy cơ bị mai một. Bộ Giáo dục và Đào tạo với phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” đã phát hiện, biểu dương khen thưởng 577 tập thể, 1056 cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong dạy và học; tặng Bằng khen cho 10 cá nhân đạt giải trong cuộc thi giáo viên Tổng phụ trách giỏi, 5 cá nhân viết về tấm gương nhà giáo, 38 cá nhân trong cuộc thi thiết kế bài giảng Elearning, 17 cá nhân cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, 166 cá nhân được tôn vinh tại Lễ tri ân nhà giáo được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2… Việc xét khen thưởng cũng luôn được Khối đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn làm thước đo khen thưởng, tăng cường khen thưởng đột xuất. Kết quả 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị thành viên thuộc Khối đã xét khen thưởng thường xuyên năm 2017, khen thưởng đột xuất và chuyên đề. Kết quả cụ thể: Khen thưởng theo thẩm quyền: 2436 Tập thể Lao động xuất sắc; 523 Cờ thi đua; 649 Chiến sĩ thi đua cơ sở; 348 Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành; 855 Bằng khen tập thể, 7657 Bằng khen cá nhân. Về khen thưởng cấp Nhà nước: Trình 133 Huân chương Lao động các hạng; 278 Bằng khen Thủ tưởng Chính phủ; 58 Cờ thi đua Chính phủ; 843 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú”; 464 hồ sơ đề nghị xét tặng “Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú”. Ngoài ra, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh còn có 3 cá nhân được trao các giải thưởng: TS. Nguyễn Thị Hiệp được trao giải L’Oreal – UNESCO cho những nhà khoa học nữ trẻ tài năng của thế giới năm 2018; GS.TS Phan Thanh Sơn được Tạp chí Asian Scientist là một trong hai nhà khoa học của Việt Nam lọt vào tốp 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á năm 2018; PGS.TS Phạm Văn Hùng và đồng nghiệp đạt giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018. Phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao những tháng cuối năm 2018, công tác TĐKT khối các bộ, ngành khoa học – văn hóa – xã hội tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Thứ hai, thường xuyên, coi trọng việc phát hiện kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới, sáng tạo để biểu dương, tuyên truyền và nhân rộng. Thứ ba, các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp với những tấm gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, mô hình mới, sáng tạo, tạo sự lan tỏa, truyền cảm hứng trong học tập, lao động giữa các tập thể, cá nhân của các đơn vị trong Khối thi đua. Thứ tư, thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, đúng quy định, đặc biệt là đối với các đơn vị ở cơ sở, người trực tiếp lao động. Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng ở cơ sở.  Thứ sáu, tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua đảm bảo sâu rộng, hiệu quả thiết thực. Hồng Thiết

Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2018

TĐKT- Ngay từ đầu năm 2018, Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thi đua triển khai quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề thu ngân sách nhà nước năm 2018 mà Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và địa phương giao.   Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk Lê Văn Nhuận cho biết, ngay từ những tháng đầu năm, Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk đã chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm cũng như các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2018. Đặc biệt là việc thực hiện 4 chỉ tiêu tăng trưởng về số doanh nghiệp, tờ khai, kim ngạch, số thu ngân sách nhà nước và 7 chỉ tiêu nghiệp vụ kiểm soát hải quan. Hơn hết, công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan luôn được đơn vị quan tâm, chú trọng, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với việc thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, đầu tư trên địa bàn quản lý. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa Mặc dù khối lượng công việc ngày càng tăng, biên chế giảm so với những năm trước đây nhưng nhờ sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, sự nỗ lực, phấn đấu của công chức, người lao động trong toàn Cục, đơn vị đã khắc phục vượt qua mọi khó khăn, thách thức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được  nhiều kết quả nổi bật. Kết quả, Cục  đã triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN theo lộ trình chung của ngành; duy trì, triển khai thông suốt, hiệu quả hệ thống VNACC\VCIS, hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, toàn Cục đã tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến đối với 1.306 bộ hồ sơ; đăng ký, thông quan trên Hệ thống VNACCS/VCIS cho 15.349 tờ khai điện tử. Ban hành và triển khai 8 kế hoạch về công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa, công tác ứng dụng công nghệ thông tin. Nhờ Cục làm tốt công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ hải quan nên số lượng doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục, nộp tờ khai tăng hơn những năm trước. Cụ thể, tổng số doanh nghiệp đã tham gia thủ tục là 218 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu:  Tháng 07 phát sinh 148 doanh nghiệp; lũy kế 7 tháng: 225 doanh nghiệp, đạt 90 % chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số doanh nghiệp mới tham gia xuất nhập khẩu: Tháng 7 phát sinh 5 doanh nghiệp; lũy kế 7 tháng: 55 doanh nghiệp, tăng 23 doanh nghiệp  (+71,9%) so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số lượng tờ khai xuất nhập khẩu: Tháng 07 phát sinh 1.440 tờ khai; lũy kế 07 tháng: 9.878 tờ khai, bằng 58,5 % chỉ tiêu Nghị quyết; tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2017. Số lượng tờ khai bổ sung trong tháng 7/2018 phát sinh 111 bộ; lũy kế 7 tháng là 946 bộ tờ khai, giảm 87 bộ tờ khai (-8,42%) so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số tờ khai xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp mới: Tháng 7 phát sinh 111 tờ khai, lũy kế 7 tháng đạt 425 tờ khai, tăng 291 tờ khai (+217,16%) so với cùng kỳ năm 2017.   Ngoài ra, tính đến hết ngày 31/7/2018 đã giải ngân được 17,49 tỷ đồng, đạt 50,56% dự toán (34,59 tỷ đồng); trong đó: Kinh phí giao tự chủ là 17,03 tỷ đồng, đạt 51,51% dự toán (33,05 tỷ đồng); kinh phí Tổng cục Hải quan quản lý 0,46 tỷ đồng, đạt 30,29% dự toán (1,54 tỷ đồng). Cùng với đó, trong 7 tháng đầu năm 2018, các chỉ tiêu tăng trưởng đều đạt tỷ lệ Nghị quyết giao ở mức cao và tăng cao so với cùng kỳ năm 2017, trong đó đặc biệt chỉ tiêu thu NNSN tăng 66,7%. Tuy vậy, hai chỉ tiêu tăng trưởng về tờ khai và kim ngạch đạt tỷ lệ ở mức trung bình từ 58% đến 60%. Do vậy, để 4 chỉ tiêu tăng trưởng đạt và vượt kế hoạch đã đề ra thì trong thời gian tới phải tăng cường, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp lớn, có kim ngạch xuất nhập khẩu cao nhưng vẫn đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk Lê Văn Nhuận nhấn mạnh, Cục Hải quan sắp tới cũng sẽ triển khai đến các đơn vị thuộc, trực thuộc thực hiện đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và đo giải phóng hàng năm 2018. Đồng thời triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông về việc triển khai thực hiện quy định về tạm nhập, tái xuất theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP… Ngoài ra, công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu cũng đã được Cục Hải quan chú trọng:  Xây dựng dự toán thu NSNN năm 2019 và Kế hoạch tài chính 3 năm 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và toàn Cục. Cùng với đó, Cục đã thực hiện giao bổ sung chỉ tiêu thu thuế cho Chi cục Hải quan Buôn Ma Thuột và hỗ trợ cho doanh nghiệp triển khai thực hiện đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Phát huy những thành tích đã đạt được, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và địa phương giao, Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk đã tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018: Thứ nhất, tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan; duy trì, vận hành ổn định, thống suốt Hệ thống VNACCS/VCIS. Thứ hai, phát triển quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp theo lộ trình và kế hoạch của ngành Hải quan, nâng cao ý thức pháp luật và năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Thứ ba, tổ chức thực hiện nghiêm pháp luật về thuế, quản lý thuế chặt chẽ, rà soát nắm chắc các doanh nghiệp, mặt hàng trọng điểm làm căn cứ thu thuế, xây dựng và áp dụng các giải pháp phòng, chống thất thu, nợ đọng thuế. Cuối cùng là tăng cường công tác kiểm tra thông quan, thanh tra chuyên ngành, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Bảo Hân

Chi bộ thôn Nậm Khắp Trong: Đảng viên gương mẫu đi đầu, làng nước tiếp bước theo sau

TĐKT – Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với phương châm “Cái gì có lợi cho dân thì hết sức làm”, thời gian qua, đảng viên Chi bộ Nậm Khắp Trong, thuộc Đảng bộ xã Bảo Nhai (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đã triển khai thực hiện nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. Từ sự gương mẫu, tích cực của cán bộ, Đảng viên Chi bộ, bà con thôn Nậm Khắp Trong luôn tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đền ơn, đáp nghĩa; giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế. Nhân dân trong thôn đoàn kết, gắn bó, xây dựng nếp sống văn minh… Đảng viên Mai Văn Toàn là điển hình tiêu biểu của thôn trong phát triển kinh tế, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Nậm Khắp Trong xưa là thôn nghèo, ngoài sản xuất nông nghiệp, các hộ hầu như không có thêm nghề phụ, đời sống gặp nhiều khó khăn. Cả thôn có 101 hộ, với 5 dân tộc cùng sinh sống, nhận thức của người dân chưa đồng đều, một số hộ vẫn còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Nhận thấy cần phải làm gì đó để giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, Chi bộ thôn đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn và xác định tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Cùng với đó, vận động bà con chuyển từ trồng ngô, sắn năng suất thấp sang trồng rừng sản xuất, vừa để bảo vệ đất, chống xói mòn, vừa mang lại giá trị kinh tế cao. Tới nay, người dân trong thôn đã dần thay đổi tập quán canh tác cũ từ cấy 1 vụ lúa lên 2 vụ/năm; triển khai thực hiện mô hình cánh đồng một giống; đẩy mạnh sản xuất vụ đông nhằm nâng cao thu nhập và cải tạo đất. Từ chỗ chỉ biết trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, nhờ sự tuyên truyền, vận động của Chi bộ, bà con đã biết chủ động tìm nguồn vốn, đưa các giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, vườn – ao – chuồng, trồng rừng, chăn nuôi… cho thu nhập cao. Đến nay thôn chỉ còn 14 hộ nghèo, nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên phát triển kinh tế. Thu nhập bình quân đạt trên 22 triệu đồng/người/năm. Thôn đã có trên 60 ha rừng, trong đó 48 ha chuyển từ đất nương trồng ngô sang trồng rừng. Song song với phát triển kinh tế, chi bộ tập trung lãnh đạo nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, bắt đầu bằng việc thực hiện nghiêm túc quy ước của thôn. Đều đặn hằng tháng, mùng 10 họp chi bộ thì ngày 11 họp thôn để triển khai các công việc. Thứ bảy hằng tuần, cả thôn tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm.  Thôn đặt ra quy định hộ nào không tham gia các cuộc họp thôn sẽ phải nộp 3 kg thóc; hộ vi phạm an ninh, trật tự như đánh, chửi nhau phải nộp phạt 100.000 đồng và bị phê bình trước thôn. Toàn bộ số tiền và thóc thu được sẽ đưa vào quỹ chung của thôn. Thành công của Chi bộ thôn Nậm Khắp Trong còn được thể hiện ở việc huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới. Để vận động người dân, thôn đã tổ chức nhiều cuộc họp từ các đoàn thể, chi bộ thôn đến họp toàn thôn nhằm tuyên truyền vai trò, ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới. Với những cá nhân còn có thắc mắc, Chi bộ cử người đến tận nhà để tuyên truyền, giải thích. Một lần không hiểu thì hai lần, ba lần, tới khi dân đồng thuận mới thôi. Ngoài ra, tất cả các hoạt động, đóng góp đều được công khai để người dân trong thôn biết, bàn và kiểm tra nên nhân dân rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chi bộ. Nhờ đó, trong xây dựng nông thôn mới, thôn luôn đi đầu xã về nhiều mặt. Nậm Khắp Trong là thôn đầu tiên trong xã tiên phong trong việc xã hội hóa đường liên thôn từ năm 2011. Bà con đóng góp trên 100 triệu đồng, tham gia 1.500 ngày công lao động để mở rộng và đổ bê tông 1,7 km đường trục thôn; 1,5 km đường liên gia, ngõ xóm. Nhiều gia đình trong thôn còn tự nguyện hiến đất, chặt cây cối, hoa màu để làm đường giao thông. Chia sẻ về bí quyết thành công của Chi bộ, đồng chí Hà Khắc Mơ, Bí thư Chi bộ thôn Nậm Khắp Trong cho biết: Khi triển khai bất cứ nhiệm vụ gì, chúng tôi luôn nghĩ đến lời dạy của Bác Hồ, đó là hướng tới lợi ích của nhân dân, vì nhân dân. Từ đó, chi bộ phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, tạo điều kiện tốt nhất để người dân tham gia bàn và quyết định. Khi đã quyết định được vấn đề rồi thì đảng viên phải gương mẫu, đi đầu, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm gương cho quần chúng. Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền, Chi bộ thôn Nậm Khắp Trong đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Năm 2018, Chi bộ được huyện Bắc Hà khen thưởng là một trong những tập thể điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nguyệt Hà

Bộ GTVT hoàn thành các mặt công tác bảo đảm chất lượng, tiến độ

TĐKT – Chiều 28/9, tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) họp báo Quý III/2018. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông chủ trì họp báo. Trong 9 tháng năm 2018, Bộ GTVT đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai toàn diện các nhiệm vụ, kế hoạch của ngành GTVT với các giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ. Đến nay, hầu hết các mặt công tác của Bộ GTVT đều hoàn thành bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Bộ GTVT họp báo Quý III/2018 Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 12 văn bản QPPL, đạt 100% kế hoạch. Hiện nay, Bộ đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến Luật Quy hoạch trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV. Bộ trưởng đã ban hành theo thẩm quyền 51 thông tư và phê duyệt 3 đề án. Công tác quản lý vận tải và dịch vụ vận tải tiếp tục được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ. Đã tổ chức thành công hội nghị toàn quốc về logistics lĩnh vực GTVT, tham mưu Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông và đang tích cực triển khai kế hoạch thực hiện của Bộ; ban hành kế hoạch phát triển logistics trong lĩnh vực GTVT khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Về công tác đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông: Đã hoàn thành 13 công trình, dự án để đưa vào khai thác, trong đó có các dự án trọng điểm như cầu Cao Lãnh, đường bộ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi...; hoàn tất công tác chuẩn bị, khởi công 15 công trình, dự án. Các dự án trọng điểm như đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, dự án nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, mở rộng Cảng Hàng không quốc tế (CHKQT) Tân Sơn Nhất, đầu tư, xây dựng CHKQT Long Thành, thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng... được tập trung chỉ đạo quyết liệt, bám sát tiến độ, kế hoạch đề ra. Kết quả giải ngân các dự án ước đạt 21.326 tỷ đồng, đạt 60,21% kế hoạch năm 2018. Bộ đã lập, trình quyết toán 28 dự án vốn ngân sách Nhà nước (NSNN), đạt 80% kế hoạch và 6 dự án BOT; đã phê duyệt quyết toán 53 dự án vốn NSNN, đạt 115% kế hoạch và hoàn thành thẩm tra 5 dự án BOT. Đã kịp thời ban hành và triển khai phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh (đã trình Chính phủ 9 dự thảo Nghị định liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực GTVT); ban hành kế hoạch và triển khai công tác rà soát, cắt giảm danh mục sản phẩm hàng hóa, thủ tục hành chính (TTHC) về kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ GTVT. Đã phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực GTVT, theo đó, số thủ tục được cắt giảm, đơn giản hóa là 201 TTHC trên tổng số 486 TTHC của Bộ đạt 41,3% (cắt giảm 35 TTHC, đơn giản hóa 166 TTHC)… Trong Quý IV/2018, ngành GTVT sẽ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; tiếp tục bám sát Chương trình hành động của Bộ thực hiện các Nghị quyết số 01, 19, 35, 36a... của Chính phủ, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch Quý IV và cả năm 2018 trên tất cả các lĩnh vực. Phương Thanh

Trang