Phong trào thi đua

Học viện Cảnh sát nhân dân: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

TĐKT - Giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công tác thi đua, khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Học viện. Thi đua và khen thưởng đã có sự gắn kết chặt chẽ hơn, thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc. Học viện CSND biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020 Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong toàn Học viện có sự đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức. Các phong trào thi đua đã có sự phát triển sâu rộng, góp phần khơi dậy lòng tự hào, năng lực và nhiệt tình của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên, trở thành động lực cho việc phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Học viện xứng đáng là trường đại học trọng điểm của ngành công an. Công tác khen thưởng đã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời phát hiện và khen thưởng, đề nghị khen thưởng những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trên tất cả các mặt công tác của Học viện. Học viện đã làm tốt công tác động viên, khuyến khích đông đảo cán bộ, chiến sĩ tự giác tham gia các phong trào thi đua, phát huy vai trò của người đứng đầu, thực hiện nghiêm túc việc “nêu gương”, “tự soi, tự sửa”; chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng để đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua. Những phong trào thi đua luôn được Nhà trường kế thừa, phát triển sâu rộng và thật sự trở thành động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên về mọi mặt; qua đó xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được các cấp, các ngành khen thưởng. Phong trào thi đua trong toàn Học viện đã được gắn kết với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục đào tạo, khảo thí, nghiên cứu khoa học, công tác tham mưu, hậu cần, tài chính, phục vụ, công tác hợp tác quốc tế, công tác giáo dục quản lý học viên, công tác tình nguyện, tình nghĩa, chung sức vì cộng đồng... Các phong trào thi đua, dạy tốt, rèn luyện tốt trong Học viện được đẩy mạnh với 2 đột phá là: Gắn đào tạo với thực tiễn và mở rộng quan hệ quốc tế về giáo dục đào tạo. Trong những năm qua, Học viện CSND được đánh giá là một trong những trường đứng đầu phong trào thi đua dạy giỏi cấp Bộ. Từ năm học 2014 - 2015 đến nay, Học viện đã có 886 lượt giáo viên tham gia phong trào dạy giỏi, 60 giảng viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp Bộ, 215 giảng viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường. Năm học 2018 - 2019, Đoàn Học viện CSND tham dự Hội thi giảng viên cấp Bộ các học viện, trường đại học công an nhân dân đã xuất sắc đạt giải nhất toàn đoàn, giải nhất lĩnh vực nghiệp vụ và giải nhất lĩnh vực tiếng Anh; giải cá nhân có 2 giải nhất, 9 giải nhì và 4 giải ba. Hoạt động nghiên cứu khoa học trong khối cán bộ, giảng viên, học viên cũng được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ năm 2014 đến nay, Học viện đã triển khai 288 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có 5 đề tài cấp Nhà nước, 31 đề tài cấp Bộ. Đặc biệt, Học viện đã tổ chức nghiệm thu 8 tổng tập nghiệp vụ của các chuyên ngành với 53 cuốn. Nhiều hội thảo khoa học cấp Bộ, cấp Học viện đã được tổ chức thành công tại Học viện, được các cấp đánh giá cao. Công tác tham mưu, hậu cần, tài chính, phục vụ đã chủ động nắm tình hình, tham mưu đề xuất, xây dựng chương trình công tác của Học viện trong các năm học, đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ hoạt động trong nhà trường. Công tác hợp tác quốc tế của Học viện đã có những bước phát triển vượt bậc, góp phần quan trọng vào việc khẳng định uy tín, thương hiệu và vị thế của một trung tâm nghiên cứu, giáo dục và đào tạo hàng đầu của Bộ Công an; là một trong những hoạt động quan trọng tạo ra sự bứt phá trong việc phát triển các nguồn lực để phục vụ sự nghiệp xây dựng Học viện CSND trở thành trường đại học chuẩn quốc gia, là một trong những trung tâm đào tạo Cảnh sát hàng đầu trong khu vực ASEAN. Công tác giáo dục, quản lý học viên của Học viện tiếp tục có những chuyển biến tích cực, thường xuyên nghiên cứu đổi mới mô hình, cơ chế quản lý, giáo dục học viên theo hướng gắn với Khoa chuyên ngành. Tỷ lệ phân loại học viên đạt yêu cầu trên 99%, trong đó tỷ lệ học viên đạt Xuất sắc, Giỏi, Khá đều đạt trên 80%. Tổng kết các phong trào thi đua của học viên giai đoạn 2015 - 2020 đã có 8.382 học viên được khen thưởng, trong đó cấp Bộ Công an 119 học viên, cấp Tổng cục 248 học viên, cấp Học viện 3.010 học viên, cơ quan khác khen 5.005 học viên… Ngoài ra, Học viện CSND được xem là một trong những đơn vị đi đầu về phong trào tình nguyện, tình nghĩa, hiến máu tình nguyện; nhiều hoạt động đã thực sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người cán bộ, chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020, Học viện đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước CHDCND Lào; Huân chương Munisarath-phoan của Chính phủ Hoàng gia Campuchia; được Thủ tướng Chính phủ tặng 3 Bằng khen về thành tích đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Công an và thành tích 5 năm công tác phát triển lý luận cảnh sát. Học viện CSND cũng là đơn vị luôn được Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao và ghi nhận bằng các danh hiệu thi đua hàng năm: Năm học 2014 - 2015, Học viện đạt “Cờ Thi đua Bộ Công an”; 2015 - 2016 đạt “Cờ Thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo”; năm học 2016 - 2017 đạt “Cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ”; năm học 2017 - 2018 đạt “Bằng khen của Bộ Công an”; năm học 2018 - 2019 đạt “Cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ”. Phát huy những kết quả đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ, giảng viên, học viên Học viện sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020 - 2025; đẩy mạnh, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, quán triệt sâu sắc, bám sát các chủ đề, nội dung trong phong trào thi đua; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân lần thứ XVII. Minh Phương

Quân chủng Phòng không - Không quân: Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới

TĐKT - Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội Phòng không - Không quân (PK-KQ) luôn gắn liền với phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng và lãnh đạo. Trong chiến tranh, các phong trào thi đua: “Ra quân đánh thắng trận đầu”, “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”, “Vạch nhiễu tìm thù”, “Đã xuất kích là mang chiến thắng trở về”... đã cổ vũ, động viên Bộ đội PK-KQ, tạo nên sức mạnh to lớn, củng cố niềm tin, xây dựng ý chí quyết tâm dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng không quân hiện đại của đế quốc Mỹ. Bước vào thời kỳ đổi mới, phát huy phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) trong Quân chủng PK-KQ tiếp tục được đổi mới, sáng tạo, sôi nổi, rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực trên mọi lĩnh vực hoạt động. Thi đua đã có sức lan tỏa rộng khắp, tạo động lực cho mọi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ bầu trời, biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân. Quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nội dung, mục tiêu thi đua, có nhiều nội dung hoàn thành tố. Phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đặc biệt, phong trào TĐQT là động lực quan trọng thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện “Ba khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ IX: Nâng cao trình độ toàn diện về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, bảo đảm chặt chẽ, vững chắc, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ vì các tình huống trên không. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện quân sự; giáo dục, đào tạo, bảo đảm nguồn nhân lực, làm chủ trang bị khí tài mới, cải tiến; bảo đảm an toàn bay vững chắc, an toàn giao thông và an toàn trong các hoạt động. Tiếp tục chấn chỉnh tổ chức lực lượng của Quân chủng theo lộ trình chặt chẽ, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Biên đội Su-30 xuất kích huấn luyện Bên cạnh các phong trào thi đua thường xuyên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã thường xuyên quan tâm tổ chức triển khai phát động nhiều đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích theo chuyên đề. Nhằm đẩy mạnh, triển khai sâu rộng phong trào TĐQT, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ngay từ những tháng đầu năm 2020, Quân chủng đã phát động các đợt thi đua cao điểm: “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020; tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2020 và phát động đợt thi đua “Đoàn kết, lập công, quyết thắng” (từ ngày 1/3 đến 19/5/2020) chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X và Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân chủng. Hưởng ứng phong trào TĐQT, các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) trong toàn Quân chủng đã quán triệt nghiêm túc Chỉ lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân chủng; xây dựng và triển khai kế hoạch, chỉ tiêu huấn luyện, SSCĐ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, với tinh thần đã ra quân là chiến thắng. Thường xuyên giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm chắc, dự báo tình hình chính xác; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực ban SSCĐ, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay; kịp thời phát hiện và xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ, bảo vệ vững chắc vùng trời, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và nhân dân trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ an toàn các mục tiêu và vùng trời trách nhiệm. Trong từng cơ quan, đơn vị, các tập thể, cá nhân luôn phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, nghiên cứu sâu, hướng dẫn kỹ, bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh; tham mưu đề xuất đúng, trúng, kịp thời, giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp triển khai nhiệm vụ hiệu quả; hướng dẫn, giúp đơn vị khắc phục khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các học viện, nhà trường, Viện Kỹ thuật, nhà máy, xí nghiệp, kho, trạm đẩy mạnh thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đề án, dự án, các chỉ tiêu phong trào thi đua nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học; động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động sáng tạo khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường, thi đua thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Doanh nghiệp Quân đội hội nhập và phát triển”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn” gắn với nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng năm 2020; bảo đảm tốt việc làm, thu nhập, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động.         Trong các tổ chức đoàn thể, phong trào thi đua "Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, "Phụ nữ Quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" đã cổ vũ cán bộ, đoàn viên, hội viên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tích cực thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Luyện tập bắn đạn thật tại TB1 năm 2018 Cùng với đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được triển khai một cách có hiệu quả trong những năm qua. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hàng trăm lượt đợt, với hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận về các địa phương giúp đỡ nhân dân, làm đường giao thông nông thôn; đào đắp kênh, mương; thu hoạch mùa màng, giúp dân khắc phục thiên tai, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ... trị giá hàng tỷ đồng. Thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội, Quân chủng đã vận động quyên góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo hàng chục tỷ đồng; xây dựng hàng trăm nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; hàng năm tặng hàng nghìn suất quà cho các đối tượng chính sách. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Vũ khí đạn dược là tài sản của Nhân dân…” với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường”, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân chủng đã đẩy mạnh Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, với nhiều hình thức, phương pháp, cách làm đa dạng, phong phú, hiệu quả, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của từng loại VKTBKT và từng đơn vị. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được triển khai rộng rãi trong Quân chủng, với 186 đề tài nghiệp vụ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật từ cấp cơ sở đến cấp Bộ Quốc phòng. Trong đó, nhiều công trình khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị cao về thực tiễn và hiệu quả kinh tế. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật chủ động trong nghiên cứu, học tập, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại. Theo đó, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; phong trào “Xây dựng doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” đã góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng phát huy nội lực, chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống bộ đội. Bảo đảm tốt công tác hậu cần tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Từ thực tiễn phong trào TĐQT đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trên các lĩnh vực công tác. Trong 5 năm qua, đã có 24 tập thể, 48 cá nhân tiếp tục được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong các cuộc kháng chiến và trong thời kỳ đổi mới; hơn 12.000 tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại; 10 Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 50 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; 125 Cờ thi đua của Quân chủng, có 15.940 tập thể; 96.080 cá nhân được các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen và các danh hiệu thi đua trong phong trào thi đua quyết thắng. Đó là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc, thể hiện ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vượt khó, vươn lên trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác, cũng như trong lao động sản xuất và nghiên cứu khoa học, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, "Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú" trong thời đại mới. Phát huy những kết quả đã đạt được, Quân chủng PK-KQ xác định trong thời gian tới, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác TĐKT và phong trào TĐQT. Hướng các hoạt động thi đua vào nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng, làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc tình hình cơ quan, đơn vị. Động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu hằng năm mà Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng đã đề ra, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân chủng, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN. Phương Thanh  

TP Hải Phòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thành công nhiệm vụ “kép” chống dịch và phát triển kinh tế

Xây dựng thế trận lòng dân, thi đua chống dịch hiệu quả Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Ban Thường vụ Thành ủy đã triệu tập các cuộc họp khẩn cấp, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã triệu tập kỳ họp bất thường để bàn các giải pháp phòng, chống dịch, bảo đảm cho thành phố an toàn trong mọi tình huống cùng với cả nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Với tinh thần quyết liệt, chống dịch như chống giặc, thành phố đã huy động cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn ra sức thi đua, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ngoài các chốt kiểm soát các cửa ngõ ra vào thành phố, chỉ trong một thời gian ngắn, thành phố đã chủ động, sáng tạo, tổ chức được 2.560 tổ công tác tại các thôn, tổ dân phố trên toàn bộ địa bàn; đồng chí Bí thư Chi bộ thôn hoặc Bí thư Chi bộ tổ dân phố làm tổ trưởng, các thành viên gồm cựu chiến binh, dân phòng, dân quân, đoàn viên, thanh niên, nhân viên y tế, với sự tham gia của hơn 30 nghìn người, hoạt động 24/24 giờ kiểm soát chặt chẽ công dân ra, vào thôn, tổ dân phố, biến động nhân khẩu trên địa bàn; đo thân nhiệt tất cả người vào địa bàn; giám sát y tế tất cả nhân khẩu trên địa bàn, kịp thời phát hiện, thông báo cho chính quyền, cơ quan y tế địa phương những trường hợp nghi nhiễm dịch bệnh đã mang lại kết quả lớn cho thành phố. Thành công trong công tác chống dịch của thành phố không chỉ là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, mà đó là sự thắng lợi đồng thuận đồng lòng của toàn dân thành phố. Mỗi người dân là một chiến sĩ; mỗi thôn, tổ dân phố là một pháo đài vững chắc với quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh ở mức cao nhất có thể. Nhân dân thành phố tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Chưa khi nào niềm tin của nhân dân được nâng cao như vậy để rồi từ đó đã tạo nên sức mạnh, đoàn kết thi đua đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian qua. Qua trong trào thi đua toàn dân phòng chống dịch, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, điển hình tiên tiến, trong các ngành, lĩnh vực, sàng góp sức, góp công, góp của, đối mặt với khó khăn, thách thức như: Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân đã tham gia mỗi ngày nấu 450 suất ăn cho người bị cách ly và lực lượng tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn. Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức được gần 15.000 cán bộ, hội viên trực tiếp tham gia vào 2.560 Tổ công tác kiểm soát, phòng, chống dịch. Bà Phạm Thị Phương, Hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương đã may, mua 5.000 khẩu trang để tặng Hội Liên hiệp phụ nữ, nhân dân và các y, bác sĩ, một tuần nấu 400 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân. Cô giáo trẻ Đoàn Thị Hồng Lương, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền đã viết đơn tự nguyện xin được cùng với tuổi trẻ thành phố tham gia chống dịch với tinh thần sẵn sàng xung kích. Em Phạm Khắc Ngọc Bảo, học sinh lớp 2C, Trường Tiểu học Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo đã gửi ủng hộ 1 con lợn tiết kiệm trị giá 2.854.000 đồng với mong muốn "được góp sức cùng mọi người đẩy lùi dịch bệnh để các bạn học sinh sớm được đến trường"... Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trên tinh thần bảo vệ sức khỏe cho người dân là mục tiêu hàng đầu, Hải Phòng đang làm tất cả, hành động quyết liệt, không tiếc công, tiếc của để thực hiện bằng được mục tiêu đó. Sự đồng thuận của toàn thể nhân dân thành phố với tinh thần mãnh liệt không ngại khó khăn, khổ cực, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố và tuân thủ mọi quyết định, quy định mới ban hành đã góp phần ngăn chặn mọi nguy cơ lây lan đại dịch, đến nay trên địa bàn hiện chưa có ca nào dương tính với vi rút SARS-CoV-2, đây là thắng lợi bước đầu có ý nghĩa quan trọng góp phần chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2020). Thi đua phát triển kinh tế - xã hội: Song hành với nhiệm vụ cấp bách hàng đầu chống dịch, toàn thể Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân thành phố ra sức thi đua phát triển kinh tế. Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2020, với "quyết tâm mới", UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 06/01/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới các phong trào thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh". Thành phố tổ chức hội nghị để giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và phát động thi đua đến tận các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên toàn thành phố nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Do đó quý I/2020, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) tăng 14,9%, cao gấp gần 4 lần cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 22,7%, gấp 3,91 lần cả nước. Xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng với kim ngạch tăng 15,62%, trong khi đó cả nước tăng 0,5%; thu ngân sách đạt 18.890 tỷ đồng. 4 tháng đầu năm 2020 thành lập mới 837 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 5.643 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý I đạt hơn 30.662 tỷ đồng, tăng gần 3%. Chỉ số cải cách hành chính công xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh đứng thứ 10 toàn quốc, tỷ lệ hài lòng của người dân gần 91%, an sinh xã hội được bảo đảm. Phấn khởi trong việc thực hiện thành công nhiệm vụ kép, thành phố đã và đang tiếp tục khởi công, khánh thành 16 công trình, dự án lớn để chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phòng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2020). Trong thời gian tới, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự đồng lòng, đồng thuận, dám nghĩ, dám làm của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố Cảng "Trung dũng - Quyết thắng", Hải Phòng sẽ làm nên "chiến thắng Bằng Đằng mới" trong kinh tế, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của đất nước./. Vũ Thị Hương Trưởng ban Ban TĐ-KT thành phố Hải Phòng

Long Thuận: Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

TĐKT - Nhằm hiện đại hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, từng bước xây dựng chính quyền điện tử, thời gian qua, xã Long Thuận (thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) luôn chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết công việc. Xác định được tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT trong thời đại 4.0, xã đã triển khai đồng bộ việc xử lý công việc chuyên môn và quản lý nhà nước bằng CNTT. Đến nay cán bộ, công chức của xã đều được trang bị máy tính phục vụ công việc với tổng cộng 19 máy (đạt 135%). Các máy tính đều được kết nối mạng và tích hợp các phần mềm chuyên dụng thuộc các lĩnh vực khác nhau như: Văn phòng điện tử, quản lý tài chính kế toán, quản lý tài sản công… Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Long Thuận cho biết: Trước đây, công văn, báo cáo, chỉ đạo của UBND xã gửi đến các đơn vị chức năng của xã  và ngược lại phải mất nhiều thời gian. Nhưng hiện tại, nhờ có hệ thống mạng, công việc được xử lý nhanh, gọn hơn rất nhiều. Hiện 100% cán bộ, công chức của xã đều sử dụng thành thạo máy tính và được cấp tài khoản, thường xuyên cập nhật, sử dụng Hộp thư công vụ, Văn phòng điện tử… đã góp phần giải quyết nhanh chóng, kịp thời mọi thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức trên địa bàn. Các văn bản nội bộ như: Báo cáo, giấy mời… cũng được cập nhật kịp thời trên phần mềm để chuyển đến các ngành giúp xử lý công việc, quản lý, điều hành hiệu quả và nhanh hơn, với 100% văn bản được lưu trữ theo đúng quy định. Bên cạnh triển khai phần mềm quản lý văn bản, phần mềm “Một cửa điện tử” cũng là một trong những ứng dụng quan trọng mà Long Thuận triển khai thực hiện và đã mang lại hiệu quả tích cực.  “Một cửa điện tử là phần mềm cho phép quản lý, theo dõi tình trạng tiếp nhận, xử lý hồ sơ của người dân tại UBND cấp xã, nhằm chuẩn hóa, thống nhất về quy trình, thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ; công khai, minh bạch quá trình xử lý. Phần mềm khi triển khai còn được kết nối liên thông với phần mềm một cửa điện tử của UBND thị xã, cho phép UBND xã chuyển xử lý hồ sơ lên thị xã để quản lý, giám sát quy trình.”- ông Nam cho biết. Việc ứng dụng phần mềm này đã giúp việc giám sát quá trình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính được giải quyết triệt để với 100% hồ sơ của cá nhân, tổ chức được giải quyết đúng hạn và nhập đúng quy định vào phần mềm Một cửa điện tử. Ông Lê Quốc Tuấn (ấp Gò Tre, xã Long Thuận) vui vẻ chia sẻ: Mới đây tôi có đến UBND xã để làm thủ tục cấp lại giấy khai sinh cho con do giấy khai sinh cũ bị thất lạc. Thông tin về hồ sơ khai sinh của con tôi được cán bộ hộ tịch tra cứu trên phần mềm, sau đó in lại giấy khai sinh, trình lãnh đạo xã ký và cấp lại. Toàn bộ quá trình mất chưa đến nửa giờ chờ đợi. Có thể thấy, việc ứng dụng CNTT ở xã Long đã có sự phát triển đáng kể, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và hiệu quả công tác cải cách hành chính ở cơ sở. Tuệ Minh  

Thiết thực học tập và làm theo Bác ở Kim Sơn

TĐKT - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, Huyện ủy Kim Sơn đã có nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, sát thực tiễn, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đường hoa phụ nữ là một trong những mô hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Kim Sơn Học và làm theo Bác, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý trong đảng bộ huyện Kim Sơn đã thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Phần lớn cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách. Ðội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp quan tâm, sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân, nắm tâm tư nguyện vọng, nói đi đôi với làm, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh tại cơ sở. Ðây là một trong những nội dung trọng tâm mang tính đột phá, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ðảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… Bên cạnh đó, để phát huy được hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05, Huyện ủy đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo, tập trung xây dựng các nghị quyết chuyên đề, các chương trình, đề án triển khai thực hiện nhằm tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Ðảng, chính quyền vững mạnh; gắn Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Ðảng, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên trong đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo giải quyết, xử lý, từng bước khắc phục những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn. Không chỉ vậy, nhờ tăng cường các biện pháp chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh sát với tình hình thực tế của UBND huyện đã góp phần giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Huyện đã gắn kết chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng “kỷ cương, kỷ luật, hiệu quả, sát thực tế”, “chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với trách nhiệm người đứng đầu... Thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã có 50 mô hình được thực hiện hiệu quả. Tiêu hiểu như các mô hình: Đường hoa phụ nữ, nhà sạch, vườn đẹp của Hội Phụ nữ huyện; ngôi nhà khăn quàng đỏ, thanh niên thắp sáng đường quê của Huyện đoàn; vận động nhân dân vùng giáo hiến tặng giác mạc và hiến máu nhân đạo của Hội chữ thập đỏ... Những mô hình này đã tạo sức lan tỏa trong đời sống, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Kim Sơn sẽ nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp tự giác thực hiện Chỉ thị, tạo chuyển tiến tích cực trong thực thi công vụ; tiếp tục phát huy việc đối thoại trực tiếp với nhân dân; tập trung giải quyết, tháo gỡ những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm; những đề xuất kiến nghị chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt sẽ quan tâm hơn nữa việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Tùng Chi

Bộ Tài chính giữ vị trí thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính năm 2019

TĐKT - Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2019, Bộ Tài chính đạt điểm số cao với 94,77 điểm và tiếp tục vững vàng ở vị trí thứ 2/17 bộ, ngành về cải cách hành chính. Đây là lần thứ 6 liên tiếp Bộ Tài chính luôn nằm trong top 3 Bộ đứng đầu về xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính. Kết quả này được công bố tại Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 do Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức vào ngày 19/5/2020. Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2019) được đánh giá ở 17 bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, ngành tập trung vào 2 nhóm điểm. Thứ nhất là nhóm A, kết quả chỉ số cải cách hành chính trên 90%, bao gồm 3 đơn vị: Ngân hàng Nhà nước (95,4%), Bộ Tài chính (94,77%) và Bộ Tư pháp (90,12%). Nhóm B, đạt kết quả chỉ số cải cách hành chính từ 80 - 90%, gồm 14 Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; Lao động - Thương binh và Xã hội; Công Thương; Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; Y tế và Giao thông vận tải. Từ kết quả nêu trên, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cho rằng vẫn còn một số bộ chưa hoàn thành việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2019. Công tác cải cách thể chế còn một số hạn chế, bất cập. Bên cạnh đó, còn có 5 bộ chưa hoàn thành việc xử lý, trả lời các kiến nghị của địa phương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý của bộ. Một số bộ vẫn còn trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Về kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các tỉnh, thành phố, Quảng Ninh là địa phương đứng ở vị trí thứ nhất với 90,09%, vị trí thứ 2 là Hà Nội với 84,64%. Xếp ở vị trí cuối bảng về chỉ số cải cách hành chính cấp địa phương là tỉnh Bến Tre với 73,87%. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, phải cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh - đây là thông tin cốt lõi trong Nghị quyết 68 vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Ngoài ra, theo Nghị định, rà soát và kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không hợp lý, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh, ưu tiên nhóm quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. La Giang  

Học tập tư tưởng của Hồ Chủ tịch trong đạo đức công vụ

TĐKT - Chiều 19/5, tại Hà Nội, Ban chấp hành Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tham gia Lễ dâng hương tưởng niệm và Sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) "Tư tưởng của Hồ Chủ tịch trong đạo đức công vụ". Chương trình do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ tổ chức. Ban Chấp hành Chi đoàn Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng đoàn viên, thanh niên Bộ Nội vụ tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề Đây một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2020), chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV. Đây đồng thời là cơ hội để mỗi đoàn viên, thanh niên Bộ Nội vụ nói chung và đoàn viên, thanh niên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nói riêng nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao trời biển và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ gương mẫu, tiêu biểu. Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Nhân dịp này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ đã phát động cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”. Cuộc thi dành cho tất cả đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ, được tổ chức từ ngày 20/5/2020 đến ngày 20/6/2020 bằng hình thức trực tuyến. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ đã chia sẻ với các bạn đoàn viên, thanh niên về các vấn đề: Tinh thần tư tưởng, con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư tưởng của Bác đối với thế hệ trẻ; tư tưởng của Bác về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức; xây dựng đạo đức công vụ, Đề án văn hóa công vụ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt… Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ chia sẻ về tư tưởng của Hồ Chủ tịch trong đạo đức công vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm nổi tiếng “Sửa đổi lối làm việc” đã chỉ rõ: “Cán bộ là gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại đều là do cán bộ tốt hay kém” bởi vậy, phải biết cách lựa chọn, sử dụng và không ngừng bồi dưỡng cán bộ để cái vốn quý đó ngày càng to lớn lên theo yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, những nguyên tắc đạo đức, chuẩn mực cơ bản mà người cán bộ, công chức nhà nước cần phấn đấu đó là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, yêu thương con người, sống có nghĩa có tình, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, thi hành công vụ có sáng tạo, chấp hành nghiêm kỷ luật, có ý chí phấn đấu, có tinh thần đoàn kết, thân ái, hợp tác với đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ phải suốt đời phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng. Người cán bộ phải đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết và lên trước hết, phải kiên quyết “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, phải trung thành, tận tụy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, “phải hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”, “việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ, cũng gắng sức làm, việc gì có hại cho dân, dù nhỏ, cũng hết sức tránh”. Để nền hành chính nhà nước vững mạnh chuyên nghiệp hiện đại, hoạt động có hiệu lực hiệu quả mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhà nước cần lấy tấm gương hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm khuôn mẫu để học tập, rèn luyện và phấn đấu và phải luôn nhớ rằng mình là người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân trong hoạt động công vụ, luôn phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, theo con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn. Phương Linh  

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Hướng tới nền hành chính phục vụ

TĐKT - Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế về an sinh xã hội đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và khu vực, xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm đáp ứng được các yêu cầu tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong tình hình mới. Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, cắt giảm tối đa TTHC, thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch về BHXH, BHYT với cơ quan BHXH và đã được Chính phủ cùng cộng đồng doanh nghiệp và người dân ghi nhận, đánh giá cao. Cắt giảm nhiều TTHC, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp  Theo Luật BHXH sửa đổi năm 2014, người lao động (NLĐ) có quyền được cấp và quản lý sổ BHXH. Hơn hết, các doanh nghiệp không phải thực hiện lưu giữ, quản lý sổ BHXH cho người lao động. Để triển khai thực hiện quy định này, từ tháng 10/2016, BHXH Việt Nam đã tiến hành rà soát và trả sổ BHXH cho NLĐ. Đến ngày 31/12/2018, ngành BHXH đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát và bàn giao 13,3 triệu sổ đến tận tay người lao động (đạt tỷ lệ 99,28% tổng số người lao động đang tham gia). BHXH Việt Nam nỗ lực TTHC, ứng dụng CNTT được Chính phủ và người dân ghi nhận, đánh giá cao Nhờ đó, từ tháng 1/2019 đến nay, 100% doanh nghiệp đã giảm được thời gian và nhân lực để cập nhật và lưu trữ sổ BHXH. Đặc biệt, việc bàn giao sổ BHXH mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực như: NLĐ sẽ có đầy đủ thông tin về quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của mình, đồng thời hàng năm được cơ quan BHXH gửi thông báo về mức đóng và thời gian tham gia bảo hiểm trong năm. Bên cạnh đó, NLĐ có thể tự tra cứu thông tin về quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của mình trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam. Đồng thời, bỏ quy định về việc doanh nghiệp phải đề nghị đổi thẻ BHYT hàng năm cho NLĐ: Không chỉ giảm thời gian, nhân lực trong việc quản lý sổ BHXH cho NLĐ, từ năm 2018, doanh nghiệp còn tiếp tục được “hưởng lợi” khi không phải rà soát, lập danh sách đề nghị đổi thẻ BHYT hằng năm cho NLĐ. Những thay đổi này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người sử dụng thẻ BHYT, đặc biệt doanh nghiệp được cắt giảm đáng kể thời gian thực hiện các thủ tục đề nghị gia hạn thẻ, nhận thẻ, chuyển thẻ BHYT đến từng NLĐ. BHXH Việt Nam đã rà soát, giản lược các tiêu chí cần kê khai trên mẫu Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và mẫu Tờ khai cá nhân tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS). Cụ thể, doanh nghiệp chỉ cần khai báo 5 tiêu thức trong tổng số 12 tiêu thức của Mẫu Tờ khai cá nhân tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (TK3-TS) khi cập nhật các nội dung thay đổi về thông tin của đơn vị; chỉ cần rà soát để xác nhận 5 tiêu thức trong tổng số 14 tiêu thức của Mẫu Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (TK1-TS) của NLĐ khi cập nhật thay đổi thông tin của của NLĐ.          Thay đổi này giúp doanh nghiệp giảm được thời gian kê khai lại các tiêu thức khác trong mẫu Tờ khai khi có thay đổi thông tin so với việc áp dụng quy định trước đó. Trong Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 24/6/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc công bố TTHC thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHXH thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam đã đơn giản mẫu văn bản đề nghị của đơn vị về đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp đối với NLĐ (Mẫu 05A-HSB) theo hướng bỏ yêu cầu kê khai theo cách thức người khai phải viết rõ nội dung và thay bằng hình thức lựa chọn đánh dấu vào các ô có chứa nội dung phù hợp; bỏ xác nhận của người lập biểu và công đoàn cơ sở, chỉ yêu cầu duy nhất 1 chữ ký xác nhận của đơn vị trong Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu 01B-HSB). Các sửa đổi này cùng với việc bãi bỏ thành phần hồ sơ; bản sao Biên bản điều tra tai nạn lao động; Biên bản khám nghiệm hiện trường; Biên bản đo đạc môi trường lao động có yếu tố độc hại theo quy định tại Điều 57, 58 Luật An toàn về sinh lao động và thành phần hồ sơ là Sổ BHXH đối với trường hợp người lao động đang làm việc bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp đã góp phần giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian khi xử lý những công việc liên quan đến đề nghị giải quyết các chế độ bảo hiểm ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong tháng cho người lao động.  “Đột phá” trong ứng dụng CNTT, đáp ứng tốt hơn mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp Từ năm 2017, ngành BHXH bắt đầu triển khai hình thức kê khai nộp BHXH qua giao dịch điện tử, giúp cho doanh nghiệp giảm được thời gian đi lại, chờ đợi khi nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH. Theo đó, thời hạn nhận thông báo xác nhận hồ sơ giao dịch điện tử và thời gian chờ đợi chấp nhận việc hoàn tất hồ sơ đã được rút ngắn, chỉ còn trong tối đa 2 giờ trong ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ BHXH điện tử của tổ chức, cá nhân. Hiện nay, với việc đẩy mạnh phát triển hệ thống tương tác đa phương tiện với người dân và doanh nghiệp, việc thực hiện thông báo về quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC của ngành đến người dân, doanh nghiệp ngày càng được rút ngắn về thời gian và đa dạng về hình thức như gửi thư điện tử, tin nhắn văn bản. BHXH Việt Nam đã chính thức nâng cấp và cung cấp miễn phí Phần mềm kê khai nộp BHXH (Phần mềm K- BHXH) lên phiên bản web để hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động và cá nhân tham gia giao dịch điện tử với cơ quan BHXH từ ngày  12/8/2019. Theo đó, doanh nghiệp, cá nhân chỉ cần sử dụng phương tiện điện tử có kết nối Internet là có thể thực hiện kê khai “Nộp BHXH” trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn; cùng với đó là cho phép cá nhân thực hiện nộp hồ sơ đối với 8 TTHC liên quan đến giải quyết các chế độ BHXH qua giao dịch điện tử, trường hợp cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH nhưng chưa được cấp chứng thư số thì được sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do BHXH Việt Nam cấp. Điều này giúp người dân có thể gửi yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính trực tiếp trên môi trường mạng, giảm thời gian đi lại, chờ đợi khi nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “1 cửa”. Với việc quy định cụ thể thời gian tối đa gửi Thông báo chấp nhận đã hoàn tất việc nộp hồ sơ qua giao dịch điện tử, đa dạng cách thức gửi thông báo tiếp nhận, giải quyết TTHC và nâng cấp phần mềm K-BHXH lên phiên bản web đã giúp các doanh nghiệp có thêm lựa chọn thực hiện kê khai nộp BHXH, giảm tập trung vào thực hiện kê khai qua hỗ trợ của các nhà IVAN, qua đó góp phần giảm bớt tình trạng nghẽn mạng khi thực hiện, giảm thời gian chờ đợi của doanh nghiệp, cá nhân.      Trong những năm qua, BHXH Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ ứng dụng CNTT, theo đó đã xây dựng các phần mềm nghiệp vụ bao phủ hầu hết các hoạt động của ngành, Tuy nhiên, đến năm 2019, BHXH Việt Nam đã tiến thêm một bước trong việc tích hợp, liên thông các phần mềm nghiệp vụ nhằm kiểm tra, đối chiếu dữ liệu thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT với phần mềm xét duyệt hồ sơ hưởng và chi trả các chế độ BHXH nên đã rút ngắn được thời hạn giải quyết chế độ BHXH cho NLĐ. Đồng thời, việc đẩy mạnh chi trả qua tài khoản cá nhân của NLĐ đã góp phần giảm thời gian của doanh nghiệp và NLĐ khi doanh nghiệp nhận và trực tiếp chi trả các chế độ BHXH ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ. Từ ngày 9/12/2019, mọi cá nhân khi có yêu cầu cấp lại thẻ BHYT mà không thay đổi thông tin chỉ cần có một thiết bị điện tử (máy tính, điện thoại) có kết nối Internet, truy cập địa chỉ https://www.dichvucong.gov.vn là có thể thực hiện đề nghị  cấp lại thẻ BHYT (do hỏng hoặc mất) thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Như vậy, thời gian qua, với những nỗ lực của ngành BHXH trong việc đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng CNTT đã kịp thời tháo gỡ các rào cản trong giải quyết TTHC, tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian giao dịch cho doanh nghiệp, người dân với cơ quan BHXH, được Chính phủ và người dân ghi nhận, đánh giá cao. Thời gian tới, BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện cải cách TTHC, tích hợp các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết ở mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo lộ trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành BHXH. Hồng Thiết      

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020: Thanh niên làm theo lời Bác

TĐKT - Ngày 17/5, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức chặng thứ hai Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2020 với chủ đề “Thanh niên làm theo lời Bác”. Dự Hành trình có anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; PGS. TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; anh Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Thừa Thiên Huế và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Thừa Thiên – Huế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng đại diện các thanh niên tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên Huế... Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2020 được khởi động từ ngày 29/4/2020 tại tỉnh Quảng Trị vào dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020), được triển khai trong tất cả các cấp bộ Hội trên cả nước với sự tham gia của đông đảo hội viên, thanh niên trong và ngoài nước, các văn nghệ sĩ trẻ... Hành trình được chia thành 4 chặng. Cụ thể chặng thứ nhất với chủ đề “Cảm ơn Tổ quốc” được tổ chức từ ngày 29/4 đến ngày 15/5/2020; chặng thứ 2 với chủ đề “Thanh niên làm theo lời Bác” được tổ chức từ ngày 15/5 đến ngày 30/6/2020; chặng thứ ba với chủ đề “Tháng bảy tri ân” được tổ chức từ ngày 1/7 đến ngày 31/7/2020 và chặng thứ tư với chủ đề “Tự hào Việt Nam” được tổ chức từ ngày 1/8 đến ngày 2/9/2020. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; PGS. TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng. Thông qua Hành trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mong muốn lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên, thanh niên Việt Nam tình yêu quê hương, đất nước, tri ân công lao, sự hi sinh của các thế hệ cha anh đi trước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, từ đó thôi thúc thanh niên tu dưỡng, học tập, rèn luyện để sống có ích, có ý nghĩa, chứng tỏ bản lĩnh, sức trẻ, sự sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Chặng thứ hai của Hành trình với chủ đề “Thanh niên làm theo lời Bác”, cán bộ Hội, hội viên, thanh niên Việt Nam sẽ tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; viết các câu chuyện về Bác hoặc chia sẻ câu chuyện về Bác trên mạng xã hội; tổ chức “Hành trình theo dấu chân Bác” đến thăm, tìm hiểu các địa danh văn hóa - lịch sử trong và ngoài nước gắn với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu khởi công và trao tặng kinh phí xây dựng nhà Nhân ái Bên cạnh đó, hội viên, thanh niên được tham gia chương trình “Học Bác mỗi ngày” với việc chọn 1 việc cụ thể học và làm theo Bác mỗi ngày; lan tỏa, truyền cảm hứng đến những người xung quanh, chia sẻ câu chuyện “Học Bác mỗi ngày” của bản thân lên mạng xã hội kèm theo hastag: #Tôi yêu Tổ quốc tôi, #Học Bác mỗi ngày. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức tặng quà cho 20 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 2 triệu đồng); tặng Chương trình “Triệu bữa cơm” cho người dân có hoàn cảnh khó khăn (15.000 “bữa cơm” cho 1.000 người). Công ty VinaCare tặng 17.300 cơ số thuốc (trị giá hơn 1,6 tỷ đồng), Công ty Cổ phần CP tặng 340.000 quả trứng gà trị giá 700 triệu đồng để thực hiện Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2020. Bên cạnh đó, Ban tổ chức Hành trình cũng tặng 10 suất quà cho 10 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng (mỗi suất 1 triệu đồng); đến thăm, tặng quà 1 Mẹ Việt Nam anh hùng; khởi công 1 Nhà nhân ái cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 50 triệu đồng). Đồng thời, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam kêu gọi toàn bộ cán bộ, hội viên, thanh niên thay avatar, cover Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với chủ đề “Thanh niên làm theo lời Bác” và chọn việc “Học Bác mỗi ngày” chia sẻ trên mạng xã hội. Đây là hoạt động nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên và thanh niên cả nước chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII Mai Thảo

Thi đua thực hiện tốt công tác Đảng trong doanh nghiệp

TĐKT - Thi đua thực hiện tốt công tác Đảng trong doanh nghiệp (DN), trong những năm qua Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc là một trong những đơn vị điển hình xuất sắc, tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện công tác xây dựng và phát triển Đảng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, góp phần tích cực trong việc thi đua thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Chi bộ Công ty CPĐT Xây dựng Thiên Lộc khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong sản xuất kinh doanh Tổ chức Đảng luôn là hạt nhân cho sự phát triển bền vững của công ty Công ty Thiên Lộc là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Ngoài trụ sở chính tại Thủ đô Hà Nội, công ty còn có thêm các chi nhánh và văn phòng giao dịch tại TP Hồ Chí Minh, Biên Hoà (Đồng Nai) và TP Sông Công (Thái Nguyên). Trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc (Công ty Thiên Lộc) không chỉ khẳng định được thương hiệu trên thị trường với nhiều công trình trải dài khắp cả nước mà còn triển khai các dự án lớn, điển hình: Dự án đầu tư xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi tại TP Sông Công; Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Quang Trung, Quang Vinh TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, một số dự án ở Hà Nội, Đồng Nai... Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty Vũ Văn Trường 3 năm qua (2017 - 2020), dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm, Chi bộ Công ty Thiên Lộc đã lãnh đạo công ty từng bước thực hiện thắng lợi và thu được kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực hoạt động. Bí thư Chi bộ, Phó TGĐ công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc Nguyễn Thị Thanh Trang cho biết, ngoài công tác chuyên môn, đều đặn mỗi tháng 1 lần công ty luôn tổ chức sinh hoạt Đảng. Trong tổ chức Đảng có đầy đủ quy chế, quy định cho từng đảng viên, chi bộ. Đặc biệt chi bộ Đảng thảo luận rất nhiều về hoạt động sản xuất kinh doanh để phát triển DN, tăng trưởng kinh tế, xây dựng văn hóa DN, doanh nhân. Thành công lớn nhất của Chi bộ Công ty Thiên Lộc là đã xây dựng được mối đoàn kết thống nhất, gắn bó trong chi bộ; đồng thời, phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu và của mỗi cán bộ, đảng viên. Từ đó, xây dựng được niềm tin, sự đoàn kết trong chi bộ cũng như trong nhân dân, tạo động lực lôi cuốn, thúc đẩy các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của cán bộ, nhân viên công ty. Ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng kỷ niệm chương cho ông Vũ Văn Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc (người đứng thứ nhất từ phải sang trái) và một số cá nhân tiêu biểu có đóng góp tại buổi Lễ trao giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ nhất Để nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức đảng trong DN, Chi bộ công ty đã xây dựng quy chế hoạt động, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc cùng xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế. Nội dung sinh hoạt bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng bộ khối. Những vấn đề lớn liên quan đến sự phát triển của DN được tập thể Chi bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thảo luận, thống nhất quyết định trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm. Cùng với đó, để khuyến khích đảng viên và tạo điều kiện cho sự phát triển của tổ chức Đảng, đa số các đảng viên đều được bố trí vào các vị trí chủ chốt và đều phát huy tốt vai trò quản lý, thể hiện năng lực điều hành trong các hoạt động... Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp Rời quân ngũ về tham gia mặt trận kinh tế, ông Vũ Văn Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thiên Lộc là người thuyền trưởng gây dựng Công ty ngày một vững mạnh. Với tâm thế của một người lính - doanh nhân, Ông luôn luôn đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Ông Vũ Văn Trường khẳng định: “Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp về mọi mặt, mọi nơi, mọi lúc. Đặc biệt trong Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc, Chi bộ Đảng giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện; mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ công ty dù ở bất cứ đâu, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo tài tình, toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, Chi bộ công ty sẽ nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo bằng Nghị quyết để luôn đưa doanh nghiệp phát triển đúng định hướng với 4 nhiệm vụ cụ thể: Thứ nhất, đường lối, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh. Thứ hai, công tác cán bộ trong đó có: Quy hoạch, đào tạo, đặc biệt là công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các Phòng, Ban, Chi nhánh, Công ty thành viên, Ban Giám đốc. Thứ ba, công tác kiểm tra: Giám sát, uốn nắn các sai sót và đấu tranh với các biểu hiện sai phạm trong công ty; giúp HĐQT công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Thứ tư, công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp: Kết nạp các đảng viên trẻ. Ông Đỗ Văn Vinh - Quận ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm cùng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vũ Văn Trường và bà Vũ Thị Hải - Trưởng Ban Kiểm soát công ty chúc mừng các đồng chí trong Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội Theo đó, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc khẳng định luôn ủng hộ cho các hoạt động của Đảng và đoàn thể chính trị - xã hội trong công ty. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc cũng gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã tập trung trí tuệ, kịp thời tham mưu, đề xuất đường lối chiến lược của công ty, chỉ đạo phát triển theo đúng định hướng. Quan tâm chỉ đạo công tác kiến tạo văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường công tác thân thiện, gắn bó, tôn trọng, chia sẻ để phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của cán bộ nhân viên công ty. Ở mỗi vị trí công tác, cán bộ, đảng viên của Chi bộ tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được phân công, luôn là tấm gương sáng trong đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc và ý thức chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ công ty tiếp tục vận dụng tốt phương châm phát triển của Công ty “Uy tín - Chất lượng - Hiệu quả” để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phương thức điều hành của cấp ủy Chi bộ, từ đó quán triệt đội ngũ đảng viên, khuyến khích người lao động, khai thác tốt các nguồn lực, phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ sớm đưa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc phát triển lên một tầm cao mới. La Giang    

Trang