Kinh tế

8 tháng đầu năm 2017, Bộ Tài chính thu ngân sách nhà nước ước đạt 762,8 nghìn tỷ đồng

TĐKT - Tháng 8/2017, tổng thu cân đối NSNN Bộ Tài chính ước đạt 78,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 762,8 nghìn tỷ đồng bằng 62,9% dự toán năm, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thu nội địa tháng 8 uớc đạt 59,76 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 30,9 nghìn tỷ đồng so với tháng 7, do các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý II/2017: thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền cổ tức từ các công ty cổ phần do bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu và lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ đã thực hiện kê khai, thu nộp trong tháng 7 theo chế độ quy định. Luỹ kế thu nội địa 8 tháng ước đạt 603,6 nghìn tỷ đồng, bằng 61% dự toán năm, tăng 10,7% so cùng kỳ năm 2016. Một số khoản thu đạt tiến độ đạt khá so với dự toán năm và cùng kỳ năm trước là thuế thu nhập cá nhân đạt 68,6% dự toán năm, tăng 20,9%; thu phí và lệ phí đạt 73,5% dự toán năm, tăng 52,6%; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 83,7% dự toán năm, tăng 11,9%. Riêng các khoản thu về nhà, đất đã vượt dự toán năm (đạt 108,6%) và tăng 25% so với cùng kỳ năm 2016. Được biết, tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so dự toán năm và tăng so với cùng kỳ năm trước. Ước tính cả nước có 43/63 địa phương thu nội địa đạt từ 63% dự toán năm trở lên. Tuy nhiên, vẫn còn 20 địa phương thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán năm (dưới 63%); 6 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ do nguyên nhân khách quan. Thu từ dầu thô tháng 8 ước đạt 3,6 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 930 tỷ đồng so với tháng 7. Giá dầu thô trên thị trường thế giới từ cuối tháng 7/2017 dao động ở mức 48-50 USD/thùng; do có độ trễ trong thanh toán, giá dầu thanh toán bình quân trong tháng khoảng 50 USD/thùng, bằng giá tính dự toán; sản lượng thanh toán tháng 8 ước đạt khoảng 1,13 triệu tấn. Lũy kế thu dầu thô 8 tháng ước đạt 29,97 nghìn tỷ đồng, bằng 78,3% dự toán năm, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2016. Sản lượng dầu thanh toán 8 tháng ước đạt 8,96 triệu tấn, bằng 73% kế hoạch, bằng 87% so với cùng kỳ năm 2016; giá dầu thanh toán bình quân 8 tháng đạt khoảng 53,2 USD/thùng, cao hơn 3,2 USD/thùng so với giá tính dự toán. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 8 ước đạt 24 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 300 tỷ đồng so với tháng 7, nhờ kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng có số thu lớn cho NSNN tăng. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (9,2 nghìn tỷ đồng), thu cân đối ngân sách đạt 14,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 8 tháng ước đạt 190,78 nghìn tỷ đồng, bằng 66,9% dự toán năm, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (63 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu 8 tháng đạt 127,7 nghìn tỷ đồng, bằng 70,9% dự toán năm. Tổng chi NSNN tháng 8 ước 98,4 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi 8 tháng đạt 793,56 nghìn tỷ đồng, bằng 57,1% dự toán, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, chi đầu tư phát triển tháng 8 ước 17,67 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi 8 tháng đạt khoảng 137 nghìn tỷ đồng, bằng 38,4% dự toán, tăng 9,9% cùng kỳ năm 2016. Chi cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách tín dụng nhà nước cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đạt 73,1% dự toán. Công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) trong tháng 8 tiếp tục có chuyển biến, lũy kế 8 tháng vốn đầu tư XDCB nguồn NSNN giải ngân ước đạt 43,8% dự toán (cùng kỳ năm 2016 đạt 43,2% dự toán). Vốn trái phiếu Chính phủ, do kế hoạch năm 2017 mới giao được 5,2/50 nghìn tỷ đồng, bằng 10,4% dự toán Quốc hội quyết định, vốn giải ngân đến nay chỉ đạt 2,46 nghìn tỷ đồng, bằng 4,9% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 47,3% dự toán đã giao (cùng kỳ năm 2016 đạt 32,4% dự toán). Trong tháng 8, chi dự trữ quốc gia ước 58 tỷ đồng, lũy kế chi 8 tháng đạt 298 tỷ đồng, bằng 35,1% dự toán. Tiến độ chi đạt thấp so dự toán chủ yếu do tính chất đặc thù trong mua sắm hàng hóa, trang thiết bị dự trữ quốc gia. Chi trả nợ lãi thực hiện tháng 8 ước 5,8 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi 8 tháng đạt 68,1 nghìn tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán, tăng 14,6% so cùng kỳ năm 2016. Chi thường xuyên thực hiện trong tháng 8 ước 74,35 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi 8 tháng đạt 585,6 nghìn tỷ đồng, bằng 65% dự toán, tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2016. Về nhiệm vụ chi ngân sách cơ bản được đảm bảo theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ của các đơn vị sử dụng ngân sách. Nguồn dự phòng NSNN được điều hành, sử dụng chặt chẽ, đáp ứng các nhu cầu chi phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định. Về cân đối ngân sách nhà nước, cân đối ngân sách trung ương (NSTW) và ngân sách các cấp địa phương cơ bản được đảm bảo. Trong đó, bội chi NSTW tháng 8 ước đạt 16 nghìn tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước đạt 97,2 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 56,4% dự toán năm. Về công tác huy động vốn, tính đến 31/8/2017, khối lượng trái phiếu chính phủ (TPCP) huy động trên thị trường là 144.093 tỷ đồng, đạt 78,6% kế hoạch (183,3 nghìn tỷ đồng) đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán năm. Đã phát hành 53 nghìn tỷ đồng TPCP cho bảo hiểm xã hội với lãi suất bình quân là 5,89%/năm. Trong đó, khối lượng TPCP huy động thuộc kế hoạch năm 2017 là 38 nghìn tỷ đồng đạt 63.3% kế hoạch phát hành (60 nghìn tỷ đồng) với kỳ hạn phát hành là 10 năm. La Giang

Cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

TĐKT -  Ngày 8/9, tại Hà Nội, Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội) tổ chức Diễn đàn khoa học về “Cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”. Đến dự, có: PGS.TS Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương; GS. TSKH Hoàng Xuân Hòa, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương; TS. Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm tổng thư ký Liên hiệp hội; TS Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội; nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Trương Đình Tuyển. Được biết, hội nhập kinh tế quốc tế đã mang lại động lực và điều kiện cho Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, góp phần khẳng định vị trí của Việt Nam trong khu vực và thế giới. Song song với ổn định kinh tế vĩ mô và cải cách thể chế theo định hướng thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế cũng mang lại nhiều cơ hội cho nền kinh tế, cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân Việt Nam. Chính quá trình hội nhập sâu rộng cũng góp phần tạo động lực cho Việt Nam thực hiện cải cách mạnh mẽ trong nước. Bên cạnh đó, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng mang lại một số thách thức trong quá trình thực thi các cam kết và thỏa ước quốc tế, nhất là trong bối cảnh gia tăng cạnh tranh. Quang cảnh Diễn đàn Theo đó, mục tiêu của TPP là thiết lập một mặt bằng tự do “sân chơi” chung cho các nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Phạm vi điều chỉnh của TPP rất rộng, đây là một thoả thuận toàn diện bao quát tất cả các khía cạnh chính của một hiệp định thương mại tự do bao gồm trao đổi hàng hóa, các quy định về xuất xứ, rào cản kỹ thuật, trao đổi dịch vụ, vấn đề sở hữu trí tuệ, các chính sách quản lý nhà nước về vấn đề môi trường, lao động, phòng, chống tham nhũng, an ninh… Với những yêu cầu mới đó, tại Diễn đàn, các đại biểu đã có những đóng góp và ý kiến liên quan vấn đề về: đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và có hiệu quả, việc tham gia và kết thúc đàm phán một số FTA thế hệ mới (TPP, EVFTA, RCEP,..) là bước tiếp theo trong quá trình hội nhập của Việt Nam. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế góp phần mang lại lợi ích đáng kể cho nền kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Tuy vậy phạm vi và độ sâu các cam kết trong các FTA thế hệ mới tiếp tục gia tăng so với các cam kết trong WTO và các thỏa ước hội nhập kinh tế quốc tế truyền thống khác. Bên cạnh đó, cơ hội và thách thức từ hội nhập kinh tế quốc tế sẽ đan xen nhau một cách phức tạp hơn, ảnh hưởng đến quá trình ổn định và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Trong bối cảnh đó, việc tận dụng cơ hội và xử lý các thách thức đòi hỏi phải có những nỗ lực cải cách thế chế trong nước sâu rộng hơn; tổ chức triển khai mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Chỉ khi tham gia chủ động và thực hiện có hiệu quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế thì Việt Nam mới có cơ hội để phát triển, theo kịp các nền kinh tế khác trên thế giới và hội nhập thế hệ mới thành công. Hồng Thiết

Khai trương cửa hàng Old Navy đầu tiên tại Hà Nội

TĐKT - Thương hiệu lớn nhất thuộc sở hữu của Tập đoàn Gap Inc - Old Navy đã chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội vào ngày 1/9 tại khu trung tâm thương mại Vincom Nguyễn Chí Thanh trên diện tích 655 m2. Được thành lập vào năm 1994, Old Navy nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu thời trang hàng đầu tại Mỹ, ghi dấu mốc lịch sử vào năm 1997 khi trở thành nhà bán lẻ đầu tiên đạt doanh thu hàng năm 1 tỷ USD trong vòng chưa đầy 4 năm. Old Navy thuộc sở hữu của Tập đoàn Gap Inc, bên cạnh các thương hiệu khác là Gap, Banana Republic, Athleta và Intermix.   Cửa hàng thời trang Old Navy tại Trung tâm thương mại Vincom Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội Việc Old Navy mở cửa hàng thứ hai tại Việt Nam đánh dấu một bước phát triển mới trong chiến lược tăng trưởng toàn cầu của thương hiệu nổi tiếng này. Cửa hàng sẽ giới thiệu các sản phẩm chủ đạo đã tạo nên danh tiếng cho thương hiệu tại Mỹ đồng thời ra mắt các BST trang phục và phụ kiện cho nam giới, nữ giới, trẻ em và em bé. Bên cạnh đó, cửa hàng sẽ mang đến trải nghiệm mua sắm thú vị và năng động cho khách hàng với không gian 655 m2 được thiết kế theo phong cách cửa hàng Old Navy mới nhất. Với chiến lược của Old Navy là luôn thiết kế sản phẩm phù hợp xu hướng với giá phải chăng. Nhưng khách hàng Việt Nam cũng là những người khá sành về thời trang. Do đó, Old Navy sẽ thực hiện chiến lược làm mới toàn bộ hàng cửa hàng 3 tháng/lần. Theo đó, sẽ có khoảng 70-80% là hàng mới với mỗi lần thay đổi, tỷ lệ còn lại là những sản phẩm có thể sử dụng quanh năm như quần áo jean. Tuy nhiên, những hàng mặc 4 mùa như jean cũng được hãng cập nhật liên tục bằng việc thiết kế thêm những họa tiết khác nhau nhằm tạo phong cách mới mẻ. Được biết, Việt Nam là thị trường thứ 8, Old Navy lựa chọn để mở rộng hoạt động nhượng quyền thương hiệu. Vào tháng 3/2014, thương hiệu này đã khai trương cửa hàng nhượng quyền đầu tiên tại Philippines, sau đó tiếp tục mở cửa hàng tại Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, UAE và gần đây nhất là tại Indonesia và Malaysia. Trong dịp này, Old Navy cũng giới thiệu tới các khách hàng những mẫu thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập mùa thu 2017 với chủ đề The Do’s and Do’s Fall Fashion. Mai Thảo

Lotte Department Store 3 năm trưởng thành

TĐKT – Với phương châm coi “khách hàng là thượng đế”, luôn nỗ lực mang đến những dịch vụ tốt nhất xuất phát từ những trái tim biết quan tâm đến khách hàng, 3 năm qua Lotte Department Store đã khẳng định là một đơn vị cung cấp dịch vụ và hàng hóa tiêu dùng bán lẻ uy tín tại thị trường Việt Nam. Lotte Department Store là một công ty bán lẻ của Hàn Quốc được thành lập vào năm 1979, có trụ sở chính tại Sogong-dong, Jung-gu, Seoul, Hàn Quốc. Lotte Department Store cung cấp dịch vụ và hàng hóa tiêu dùng bán lẻ và là một trong 8 đơn vị kinh doanh của Lotte Shopping; đã mang đến hơn 2000 cơ hội việc làm cho người lao động tại Việt Nam. Ngoài việc quan tâm chăm sóc khách hàng, Lotte Department Store còn chăm lo tới đời sống nhân viên và thực hiện nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng: thực hiện thành công dự án hệ thống lọc nước sạch cho hai trường tiểu học và mẫu giáo cùng một số hộ dân tại xã Cự Khê (Thanh Oai, Hà Tây) với tổng kinh phí 2 tỷ đồng.   Lotte Department Store Lotte Department Store được coi là nơi mua sắm với dịch vụ thoải mái, tiện lợi có tiếng tại Việt Nam hiện nay. Khách hàng của Lotte Department Store được đón chào bởi những nụ cười và cái cúi chào thân thiện, gia đình có con nhỏ được mượn xe đẩy để shopping, ghế nghỉ, sạc pin điện thoại khắp nơi… Nhân kỷ niệm 3 năm Lotte Department Store, từ 25/8 - 17/9 tại Lotte Department Store (54 Liễu Giai, Hà Nội) sẽ tổ chức nhiều hoạt động, gửi gắm tình yêu và sự trân trọng đến khách hàng đã tin tưởng, lựa chọn mình trong 3 năm qua. Tâm điểm là chương trình tri ân khách hàng đặc biệt “Love concert” với sự tham gia của ca sỹ Tuấn Hưng, nhóm nhạc Dalab và DJ Mai Thỏ lúc 19h00 ngày 2/9/2017 tại Quảng trường Lotte Center Hanoi. Điều đặc biệt là đêm nhạc sẽ được mở cửa tự do cho tất cả mọi người tham dự. Dịp này, Lotte Department Store cũng dành tặng các khách hàng thân thiết chương trình khuyến mại ấn tượng lên đến 50% tại hơn 200 gian hàng và nhận phiếu ưu đãi lên tới 700 nghìn đồng. Ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng thành viên duy nhất trong ngày 2/9: nhận phiếu khuyến mại 100.000 đồng, 200.000 đồng, 400.000 đồng, 600.000 đồng và 1 triệu đồng tương ứng với các hóa đơn trị giá từ một triệu đồng đến 10 triệu đồng cùng với hàng ngàn quà tặng độc đáo. Chương trình diễn ra từ 25/8 đến hết 17/9/2017. Đặc biệt, hàng trăm sản phẩm từ các nhãn hàng nổi tiếng thế giới và Hàn Quốc sẽ được bán với các mức đồng giá rẻ chưa từng có (50.000 đồng; 100.000 đồng; 200.000 đồng; 300.000 đồng và 500.000 đồng) trong một chiếc hộp bí ẩn có tên “Mystery box”. Chương trình chỉ diễn ra duy nhất trong ngày 2/9 tại các múi giờ từ 10:30 đến 11:30; từ 15:30 đến17:30 và từ 19:00 đến 21:00 tại Event hall tầng 3 của trung tâm thương mại. Hưng Vũ

Lễ ký thỏa thuận về giá khí miệng giếng và cước phí vận chuyển cho chuỗi Dự án khí Lô B – Ô Môn

TĐKT- Ngày 1/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS), Công ty Thăm dò Dầu khí Mitsui (MOECO), Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí PTT (PTTEP) đã tổ chức Lễ ký thỏa thuận về giá khí miệng giếng và cước phí vận chuyển cho chuỗi Dự án khí Lô B – Ô Môn. Lễ ký thỏa thuận hợp tác Dự án khí Lô B – Ô Môn là một trong hai dự án khí lớn nhất tại Việt Nam cho tới nay. Tổng mức đầu tư của Dự án thượng nguồn và dự án đường ống khoảng 10 tỷ USD và sẽ đóng góp vào ngân sách Nhà nước khoảng 18 tỷ USD. Trong giai đoạn bình ổn, sản lượng khai thác khí hàng năm của Dự án đạt khoảng 5 tỷ m3, cung cấp nguồn khí thô quan trọng cho các hộ tiêu thụ tại Trung tâm điện lực Ô Môn và Trung tâm Khí - Điện - Đạm Cà Mau. Việc phát triển Dự án khí Lô B – Ô Môn sẽ cung cấp nguồn khí quan trọng để ổn định và phát triển khu vực miền Tây Nam Bộ, là động lực phát triển các ngành công nghiệp địa phương, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước, thêm động lực phát triển kinh tế địa phương và tạo nhiều công việc làm cho khu vực. Sau một quá trình đàm phán, PVN, PVEP, PV Gas và các Đối tác nước ngoài là MOECO (Nhật Bản) và PTTEP (Thái Lan) đã thống nhất ký thỏa thuận về giá khí miệng giếng và cước phí vận chuyển khí về bờ làm tiền đề để các bên liên quan sớm thống nhất các thỏa thuận thương mại cần thiết cho chuỗi Dự án. Việc ký kết thỏa thuận nói trên có ý nghĩa quan trọng, hỗ trợ để các bên nhà thầu ra quyết định đầu tư cuối cùng và đưa chuỗi Dự án vào triển khai với mục tiêu đạt dòng khí đầu tiên vào cuối năm 2021. La Giang

Hội nghị toàn thể dự án bảo lãnh thông quan

TĐKT - Ngày 1/9, tại Hà Nội, Liên minh tạo thuận lợi Thương mại toàn cầu (GATF) đã tổ chức Hội nghị toàn thể dự án bảo lãnh thông quan. Đây là chương trình hỗ trợ chỉ đạo của Chính phủ trong nỗ lực cải cách thủ tục hành chính xuất, nhập khẩu và hỗ trợ Việt Nam triển khai Hiệp định tạo thuận lợi Thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Tại Hội nghị, Liên minh tạo thuận lợi Thương mại toàn cầu công bố một số dự án đột phá nhằm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật với hậu thuẫn của WTO cho Tổng Cục Hải quan Việt Nam, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm của Bộ Tài chính và các bộ, ngành tham gia quản lý lĩnh vực thương mại ở Việt Nam. Dự án hỗ trợ có sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài đến từ các quốc gia thành viên của WTO để giúp Việt Nam hiện đại hóa và cải cách thủ tục thương mại liên quan đến xuất nhập khẩu. Dự án cũng bao gồm các điều chỉnh, sửa đổi các quy định pháp lý và quản lý; hỗ trợ vận hành và công nghệ thông tin cho hệ thống Hải quan điện tử VNACCS/VCIS và các hỗ trợ khác trong nghiên cứu và triển khai một hệ thống bảo lãnh thông quan hiện đại. Đặc biệt, dự án sẽ hướng đến việc xây dựng một cơ chế cho phép các bộ ngành tham gia vào công tác quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu áp dụng được các phương pháp quản lý rủi ro hiện đại và các thông lệ quốc tế tốt nhất, phối hợp với những quy trình thủ tục được xây dựng  và triển khai bởi Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính Việt Nam. Các đề xuất của dự án đều được lấy ý kiến từ các hiệp hội doanh nghiệp tham gia GATF tại TP Hồ Chí Minh vào năm 2016 và được tiếp nhận bởi Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính vừa được kiện toàn của Thủ tướng Chính phủ. Vào ngày 18/8/2017, Văn phòng Chính phủ đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất triển khai giai đoạn đầu tiên của dự án. Được biết, GATF là một tổ chức đối tác công – tư bao gồm: Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Phòng Thương mại Quốc tế và Trung tâm Doanh nghiệp tư nhân quốc tế… Ngoài ra, GATF còn nhận được hỗ trợ từng phần  từ các chính phủ  Australia, Canada, Đức, Anh và Mỹ. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á và cũng là quốc gia đang phát triển đầu tiên trên thế giới được lựa chọn bởi các quốc gia tài trợ trong WTO để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật này theo Hiệp định tạo thuận lợi Thương mại của WTO. Hồng Thiết

Hà Nội hướng đến mô hình hoạt động kinh doanh taxi văn minh, hiện đại

TĐKT - Ngày 29/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức giao ban báo chí nhằm thông tin về dự thảo quy chế quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn TP Hà Nội. Mô hình hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi xuất hiện tại Hà Nội từ năm 1993 đến nay. Có thể nói, hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi đáp ứng một phần nhu cầu đi lại của nhân dân. Ông Hà Huy Quang, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội trả lời câu hỏi của báo chí Tuy nhiên, trong thời gian qua, vận tải hành khách bằng xe taxi đang bộc lộ nhiều bất cập: hoạt động của xe taxi phân bố không đồng đều, chủ yếu tập trung tại khu vực trung tâm thành phố, chưa kể số lượng đáng kể của các tỉnh lân cận và xe “dù” đến hoạt động thường xuyên trên địa bàn thành phố, trở thành một trong những nguyên nhân gây ra ùn tắc giao thông tại một số tuyến phố trong giờ cao điểm. Chất lượng cung ứng dịch vụ thấp, bao gồm: chất lượng xe, chất lượng lái xe; quản trị doanh nghiệp; giá dịch vụ cao và ít thay đổi so với biến động của thị trường, cao hơn so với chất lượng cung ứng dịch vụ; chưa tạo được hình ảnh văn minh, văn hóa trong nếp sống, đi lại trên địa bàn Thủ đô. Trong khi Thủ đô và đất nước ta đang bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ mới và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận hành, vận tải hành khách bằng xe taxi, đòi hỏi Nhà nước và TP Hà Nội cần có một quy định quản lý để hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi, đáp ứng yêu cầu khách quan của phát triển đô thị theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại. Theo ông Hà Huy Quang, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, mục đích ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với loại hình vận tải này. Cụ thể: nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ vận tải hành khách của loại hình taxi đáp ứng yêu cầu đi lại của người dân đô thị giảm tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường đô thị; quản lý số lượng, chất lượng xe taxi với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố; ứng dụng khoa học, công nghệ trong việc quản lý, điều hành giao thông của thành phố; tạo lập một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, cạnh tranh lành mạnh; tạo dựng nếp sống, thói quen đi lại theo hướng văn minh, hiện đại, phù hợp với sự phát triển đô thị của Thủ đô. Hiện tại, dự thảo Quy chế Quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn TP Hà Nội có 3 chương và 13 điều. Trong đó có những quy định rõ về: số lượng xe taxi, lái xe taxi, đơn vị kinh doanh taxi, hành khách đi xe taxi, tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, tăng số lượng xe taxi hàng năm và đấu giá quyền khai thác, kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi. Đáng chú ý, trong dự thảo quy chế đưa ra quy định đấu thầu quyền khai thác, kinh doanh dịch vụ vận tải bằng xe taxi. Đây là một nét mới nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho tất cả các doanh nghiệp kinh doanh taxi tham gia và bảo đảm được quyền lợi cho họ. Ngoài ra, trong dự thảo quy chế cũng đề cập đến việc sẽ áp dụng phần mềm vào để quản lý hoạt động của taxi. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ xây dựng một trung tâm điều hành chung để cho khách hàng có thể gọi được xe một cách nhanh nhất trên địa bàn TP Hà Nội. Theo Đề án quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 đã được UBND thành phố phê duyệt, thì đến năm 2020, số lượng xe taxi trên địa bàn thành phố là 25.000 xe. Thực tế, đến thời điểm này, trên địa bàn Hà Nội có 19.265 xe taxi thuộc quản lý của 77 doanh nghiệp. Hưng Vũ

Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng

TĐKT - Sáng ngày 26/8, tại Hà Nội, Trường Kinh doanh Shidler Đại học Hawaii (Hoa Kỳ) tổ chức Hội thảo đầu tiên nằm trong chuỗi sự kiện “Lãnh đạo kinh doanh Shidler Vietnam” với chủ đề “Thương hiệu nhà tuyển dụng”. Tại Hội thảo, 100 nhà quản lý cấp cao, giám đốc nhân sự đã trao đổi, chia sẻ về cách thức xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng hiệu quả nhằm thu hút cũng như giữ chân nhân tài cho công ty/ tổ chức. Toàn cảnh Hội thảo Nhân dịp này, Ban tổ chức đã giới thiệu Khóa học Thạc sĩ Quản trị nguồn nhân sự của Trường Kinh doanh Shidler, Đại học Hawaii. Khóa học sẽ được triển khai năm đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 10/2017. Khóa học được mở ra với mong muốn đây sẽ thực sự là một chương trình đào tạo chất lượng mang tính quốc tế dành cho các nhà quản lý cấp cao, các giám đốc nhân sự và những người yêu thích lĩnh vực nhân sự, để họ có cơ hội được tiếp cận với các kiến thức nhân sự nền tảng của thế giới và cách thức tư duy chiến lược trong việc quản lý và đào tạo con người trong mỗi tổ chức. Khóa học kéo dài trong 18 tháng gồm 10 môn học với mức học phí được hỗ trợ lên tới 60% so với chương trình tại Hawaii, Hoa Kỳ, hy vọng sẽ cung ứng thêm một đội ngũ quản trị nhân sự cao cấp trong thời gian tới, cùng công ty tham gia việc củng cố và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp phát triển bền vững hơn. Phương Linh

Tổng Cục Hải quan triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016

TĐKT- Ngày 25/8, tại Hà Nội, Tổng Cục Hải quan tổ chức họp báo chuyên đề triển khai Nghị quyết số 19/NQ –CP ngày 28/4/2016 về phân luồng tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu. Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã triển khai các biện pháp nhằm giảm chi phí và giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu (XNK) cho doanh nghiệp.   Ông Bùi Thái Quang Phó Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro chủ trì họp báo Ông Bùi Thái Quang, Phó cục trưởng Cục Quản lý rủi ro cho biết: hiện nay cơ quan hải quan đang áp dụng phương pháp phân luồng tờ khai XNK dựa trên phân loại doanh nghiệp theo tiêu chí tuân thủ pháp luật về quản lý rủi ro được hầu hết cơ quan hải quan trên thế giới áp dụng trong vòng 20 năm qua. Căn cứ vào mức độ tuân thủ của doanh nghiệp, hàng hóa XNK của doanh nghiệp sẽ được hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS) phân luồng theo 3 cấp độ: miễn kiểm tra (luồng xanh); kiểm tra hồ sơ (luồng vàng); kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa (luồng đỏ)... Ngoài ra, các doanh nghiệp có hành vi vi phạm khác: buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; trốn thuế, gian lận thuế; không chấp hành yêu cầu của cơ quan hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, kiểm tra sau thông quan (không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, đúng thời hạn chứng từ, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi cơ quan hải quan yêu cầu); đánh tráo hàng hoá đã kiểm tra hải quan với hàng hoá chưa kiểm tra hải quan… Đại diện Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan) đề nghị doanh nghiệp tích cực hợp tác với cơ quan hải quan trong thực hiện thủ tục, kiểm tra, giám sát và chấp hành các quyết định khác của cơ quan hải quan; cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho cơ quan hải quan. Doanh nghiệp cần thực hiện khai báo đầy đủ, cụ thể, chính xác, rõ ràng các thông tin trên tờ khai; hạn chế việc bổ sung, sửa đổi tờ khai; hạn chế hủy tờ khai hoặc bỏ không làm thủ tục đối với tờ khai đã khai báo. Trường hợp khai báo thông qua đại lý, nên sử dụng dịch vụ của các đại lý hải quan có độ tin cậy cao, được cơ quan hải quan công nhận, đồng thời có hợp đồng ủy quyền hoặc hợp đồng thỏa thuận trách nhiệm rõ ràng; bảo mật chữ ký số và tài khoản VNACCS. Hồng Thiết

Khai mạc Tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội năm 2017

TĐKT – Thực hiện chương trình hợp tác giữa TP Hà Nội và tỉnh Hưng Yên trong xúc tiến thương mại nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2020; đồng thời quảng bá, tuyên truyền, phát triển thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên tại thị trường Thủ đô, sáng 25/8, Tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên năm 2017 đã chính thức khai mạc tại siêu thị Big C Thăng Long, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội được tổ chức, giới thiệu đến người tiêu dùng Thủ đô và các tỉnh, thành lân cận trái nhãn lồng có thương hiệu, đóng gói với đầy đủ thông tin như chứng nhận VietGAP, chỉ dẫn địa lý, in logo với nhãn mác bắt mắt.... Ngoài ra, chương trình cũng hướng tới mục tiêu tạo cơ hội cho các đơn vị, doanh nghiệp đầu mối, kinh doanh nông sản gặp gỡ, giao lưu, kết nối tìm kiếm đối tác, ký kết giao thương, tiêu thụ sản phẩm nhãn lồng”. Tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên sẽ diễn ra  tại siêu thị Big C Thăng Long (Hà Nội) từ ngày 25 - 31/8. Lễ ký kết tiêu thụ sản phẩm giữa các huyện, thành phố tỉnh Hưng Yên với các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối tại Hà Nội Dự kiến siêu thị Big C sẽ tiêu thụ khoảng 35 tấn nhãn lồng Hưng Yên trên toàn hệ thống trong thời gian diễn ra sự kiện này. Tại buổi khai mạc cũng diễn ra Lễ ký kết tiêu thụ sản phẩm giữa các huyện, thành phố tỉnh Hưng Yên với các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối tại Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực góp phần thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông sản của Hưng Yên nói chung. Nhãn lồng Hưng Yên đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00055 theo quyết định 186/QĐ-SHTT áp dụng cho 4 khu vực là TP Hưng Yên, huyện Khoái Châu, huyện Kim Động, huyện Tiên Lữ. Nhãn lồng Hưng Yên có hương vị đặc trưng với mùi thơm tinh khiết và dịu mát, cùi quả dày, ráo nước, màu trắng trong, giòn, vị ngọt đậm. Cảm quan và chất lượng của quả nhãn được trồng tại Hưng Yên có chỉ số nổi trội hơn các loại nhãn trồng ở các địa phương khác. Đến Hưng Yên, có thể tìm đến các đơn vị sản xuất và thương mại sản phẩm nhãn lồng tiêu biểu: Hợp tác xã nhãn Hồng Nam, Hợp tác xã nhãn Nễ Châu, Hợp tác xã nhãn Miền Thiết. Trong hơn 20 năm từ khi tái lập tỉnh đến nay, Hưng Yên đã khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh đưa kinh tế của tỉnh phát triển vượt bậc, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Hưng Yên đã và đang phấn đấu là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, là điểm kết nối giao thương hiệu quả giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực. Mai Thảo

Trang