Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng thời kỳ hội nhập
06/10/2017 - 10:55

TĐKT – Sáng 6/10, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Hội thảo Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng thời kỳ hội nhập. Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải dự và phát biểu khai mạc Hội thảo. Cùng dự, có lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất và phân phối hàng hóa.

Hội thảo là một trong những hoạt động thuộc Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam – Tự hào hàng Việt Nam năm 2017 do Tạp chí Công thương (Bộ Công thương) thực hiện.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết: xác định rõ được tầm quan trọng của chuỗi cung ứng, Chính phủ đã giao cho các bộ, ngành, địa phương, trong đó có Bộ Công thương xây dựng cơ chế, chính sách, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển chuỗi cung ứng bền vững.

Theo đó, Bộ Công thương đã tham mưu cho Chính phủ xây dựng một số Đề án, chương trình đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tổ chức chuỗi cung ứng hàng hóa: Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Đề án Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010 – 2015 và định hướng đến năm 2020; Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia, Chương trình Khuyến công Quốc gia đến năm 2020…

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải phát biểu khai mạc Hội thảo

“Việc tổ chức Hội thảo lần này hết sức có ý nghĩa, góp phần định hình rõ nét hơn nữa về hiện trạng và khả năng của Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh Chính phủ quyết tâm xây dựng một hệ thống công vụ kiến tạo, liêm chính và hành động” – Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ những thông tin về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng thời kỳ hội nhập; kinh nghiệm hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của địa phương; kinh nghiệm của các doanh nghiệp thành công trong công tác phát triển, mở rộng thị trường; kinh nghiệm của các doanh nghiệp phân phối về các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng; giới thiệu những thông tin cơ bản của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia mở rộng thị trường.

Ý kiến đóng góp của các diễn giả và người tham gia Hội thảo sẽ được Ban tổ chức tổng hợp và chuyển đến các bên liên quan, những người có trách nhiệm. Qua đó, góp phần tham mưu xây dựng chính sách, tạo thuận lợi hóa cho các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng ở các cấp độ và quy mô phù hợp.

Phương Thanh