Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại TP Đà Nẵng
29/06/2023 - 16:04

BTĐKT - Từ ngày 27 - 28/6, Đoàn Kiểm tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại TP Đà Nẵng.

Đoàn Kiểm tra làm việc với Sở Nội vụ TP Đà Nẵng

Đoàn đã làm việc tại UBND quận Thanh Khê, Sở Nội vụ thành phố và UBND quận Ngũ Hành Sơn.

Đồng chí Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra

Đồng chí Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Đà Nẵng tiếp và làm việc với Đoàn tại Sở Nội vụ thành phố.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố tại Trung tâm hành chính công

Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Đà Nẵng, thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản, hướng dẫn của trung ương về công tác thi đua, khen thưởng, UBND thành phố và các cấp đã tập trung ban hành các chính sách, quy định về công tác thi đua, khen thưởng khá đầy đủ, làm cơ sở để công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố được triển khai thống nhất, chặt chẽ, có tính khả thi cao, khá phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, tạo được sự chuyển tích cực trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Đoàn Kiểm tra làm việc tại quận Thanh Khê

Các phong trào thi đua đã được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; nội dung thi đua được gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; hình thức tổ chức phát động phong phú, đã động viên và thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua được các cấp khen thưởng. Việc tổ chức bình xét khen thưởng dần được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện đúng quy định; chất lượng khen thưởng từng bước được nâng cao, nhiều nơi đã quan tâm khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các đối tượng là người trực tiếp lao động, sản xuất.

Công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm. Hoạt động của các cụm, khối thi đua của thành phố ngày càng đi vào thực chất, thường xuyên được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đoàn Kiểm tra làm việc tại quận Ngũ Hành Sơn

Phát biểu tại các buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung, báo cáo của các đơn vị được kiểm tra, công tác lưu trữ hồ sơ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. Đoàn ghi nhận những kết quả đạt được, cùng các đơn vị làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, vướng mắc để đề ra những giải pháp tháo gỡ, bao gồm công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, các quy chế, quy định cũng như công tác tổ chức thực hiện các văn bản, quy định đã ban hành, chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng, phát huy tác dụng của các gương điển hình tiên tiến…

Phương Thanh