Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Thanh Hóa
15/08/2023 - 10:18

BTĐKT - Chiều 14/8, Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại tỉnh Thanh Hóa. Chủ trì buổi công bố, có các đồng chí: Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa; Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Đoàn Thanh tra công bố quyết định thanh tra

Cùng dự, có các đồng chí: Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Thanh tra; Trần Quốc Huy, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa; Lê Ngọc Khánh, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp huyện, các đơn vị được kiểm tra. 

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị các thành viên Đoàn Thanh tra thực hiện nghiêm Quy chế tổ chức, hoạt động đoàn và các quy định có liên quan; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được thanh tra để hoàn thành mục đích, yêu cầu nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra. Nếu có vướng mắc, vấn đề phát sinh cần chỉ đạo, đề nghị Đoàn kịp thời báo cáo lãnh đạo Ban.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa quan tâm chỉ đạo các đơn vị bố trí thành phần dự họp, chuẩn bị báo cáo, hồ sơ tài liệu, địa điểm, thực hiện theo lịch làm việc đã thống nhất, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa thống nhất mục đích, nội dung, yêu cầu thanh tra, mong muốn Đoàn chỉ ra những ưu điểm để phát huy, những tồn tại để đề ra những giải pháp điều chỉnh, khắc phục trong công tác thi đua, khen thưởng thời gian tới. Bên cạnh đó, đồng chí Đầu Thanh Tùng cũng đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh làm đầu mối phối hợp, đôn đốc các đơn vị chuẩn bị các nội dung, điều kiện để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định và lịch làm việc đã thống nhất.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản, hướng dẫn của trung ương, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản và chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương bám sát nội dung, xây dựng kế hoạch, nhằm cụ thể hóa các chính sách, quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Thông qua công tác triển khai thực hiện, việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng đã tạo được sự chuyển tích cực trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Nội dung thi đua được gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Hình thức tổ chức phát động phong phú, đã động viên và thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua được các cấp khen thưởng.

Việc tổ chức bình xét khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện đúng quy định. Chất lượng khen thưởng từng bước được nâng cao, nhiều nơi đã quan tâm khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các đối tượng là người trực tiếp lao động, sản xuất. Công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm… Hồ sơ khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước được quản lý theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Hoạt động các cụm thi đua của tỉnh ngày càng đi vào thực chất, theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.

Nguyệt Hà