Cụm các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc: Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các phong trào thi đua
28/07/2023 - 16:44

BTĐKT - Ngày 28/7, tại tỉnh Tuyên Quang, Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc (Cụm thi đua) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, Cụm trưởng Cụm thi đua; Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Cụm phó Cụm thi đua.

Cùng dự hội nghị có lãnh đạo UBND các tỉnh: Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hòa Bình, đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2023, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong Cụm thi đua đã phát huy nội lực, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn từng tỉnh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được quan tâm đẩy mạnh. UBND các tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng, tôn vinh các điển hình tiên tiến nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023).

Các cụm, khối thi đua, cơ quan, đơn vị tại mỗi tỉnh đều tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của đơn vị, tạo được sức lan tỏa sâu rộng và có sức khuyến khích, động viên lớn, mang lại hiệu quả, hiệu suất cao trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương. Các đơn vị đã thực hiện tốt việc đăng ký chỉ tiêu thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua, bám sát nội dung phát động thi đua của tỉnh gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện.

Chất lượng công tác khen thưởng dần được nâng cao, bám sát các tiêu chuẩn quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc bình xét, suy tôn đề nghị các hình thức khen thưởng đảm bảo đúng quy trình, chính xác, công khai, khách quan. Công tác khen thưởng, đặc biệt là khen thưởng cho người lao động, người trực tiếp làm chuyên môn nghiệp vụ được chú trọng hơn.

Hội đồng và cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Cụm thi đua đã đạt được trong thời gian qua.

Thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo sơ kết tại hội nghị, để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục thực sự trở thành động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng chí Phạm Đức Toàn đề nghị các tỉnh trong Cụm thi đua tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Trước hết, các tỉnh cần cập nhật quá trình hoàn thiện các nghị định, thông tư hướng dẫn các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 để chủ động xây dựng Quy chế Thi đua, khen thưởng của tỉnh và hệ thống các văn bản triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời và đồng bộ.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, chú trọng tổ chức sơ kết hai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 bằng những hình thức phù hợp.

Tích cực giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm triển khai các phong trào thi đua nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, liên kết và phát triển giữa các tỉnh trong Cụm thi đua. Tăng cường phổ biến, chia sẻ các mô hình mới, cách làm sáng tạo, các điển hình tiên tiến giữa các tỉnh trong Cụm thi đua và với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để nhân rộng, phát huy tác dụng của các phong trào thi đua, của các gương điển hình tiên tiến.     

Các đại biểu giao lưu với các gương điển hình tiên tiến

Đồng chí Phạm Đức Toàn cũng đề nghị các tỉnh trong Cụm thi đua nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, chất lượng công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương. Quan tâm việc khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng tập thể ở cơ sở, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu theo nguyên tắc thành tích đến đâu khen thưởng đến đó.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến” theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp. Tăng cường công tác tập huấn, đặc biệt trong việc triển khai các quy định mới của Luật Thi đua, khen thưởng (năm 2022) và các văn bản quy định chi tiết.

Hồng Long