Phong trào thi đua

Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017, phát động phong trào thi đua “Đoàn kết Sáng tạo”

TĐKT- Sáng 28/8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ,  Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 và phát động phong trào thi đua "Đoàn kết Sáng tạo". Tới dự có các Ủy viên Bộ Chính Trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn;  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Chu Ngọc Anh; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban và Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh, cùng nhiều lãnh đạo bộ, ban, ngành. Tại buổi lễ,  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và một số đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện  nghi thức công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 Theo đó, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 gồm có 72 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ được tuyển chọn từ 141 công trình do các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố giới thiệu và đề nghị. Đó là những công trình sáng tạo khoa học - công nghệ tiêu biểu, các dự án, sáng kiến, nhất là các sáng kiến có giá trị hỗ trợ cộng đồng về y tế, môi trường về phát triển kinh tế - xã hội ở những địa bàn khó khăn, biên giới, biển đảo và được ứng dụng rộng rãi trong xã hội.   Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và một số lãnh đạo bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện  nghi thức công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 Việc công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam không chỉ nhằm tôn vinh các nhà khoa học và thành tựu khoa học, công nghệ mà còn nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân; thông qua đó góp phần kết nối, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển bền vững của đất nước.  Cũng tại buổi lễ, phong trào thi đua “Đoàn kết Sáng tạo” với 5 nội dung và 7 nhiệm vụ, giải pháp đã chính thức được phát động tới tất cả các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư người Việt Nam ở trong và ngoài nước, đặc biệt là đội ngũ trí thức, doanh nhân, thanh niên, người lao động trực tiếp sản xuất và kinh doanh. Đây là một hoạt động có ý nghĩa nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Phong trào thi đua “Đoàn kết Sáng tạo” nhằm mục tiêu kết nối các phong trào thi đua sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, tạo những chuyển biến mạnh mẽ, có tính đột phá trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Phát huy sức sáng tạo của mọi người Việt Nam trong và ngoài nước thành sức mạnh sáng tạo của toàn dân tộc. Quá trình thực hiện phong trào sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng thời ứng dụng thành tựu nghiên cứu khoa học - công nghệ vào thực tiễn, khuyến khích phát triển tài năng sáng tạo của người Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc tuyển chọn và biên tập, công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam cũng như phát động phong trào thi đua “Đoàn kết Sáng tạo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ,  Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và một số đơn vị tổ chức. Đồng thời biểu dương các tác giả của 72 công trình, giải pháp sáng tạo được tuyển chọn trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2017 nói riêng và hàng ngàn tác giả, hàng vạn công trình khoa học, giải pháp đổi mới sáng tạo qua các thời kỳ, đã và đang phát huy hiệu quả, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh: đổi mới, sáng tạo luôn tạo động lực phát triển xã hội, nhất là trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập thế giới sâu rộng và bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, quốc gia nào có năng lực đổi mới, sáng tạo cao thì có nhiều cơ hội vượt lên để phát triển nhanh và bền vững.   Ủy viên Bộ Chính Trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Giấy chứng nhận cho các tác giả có công trình trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2017 Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, luôn dành những điều kiện tốt nhất phù hợp với khả năng của đất nước cho hoạt động sáng tạo. Để khoa học công nghệ thực sự trở thành quốc sách, là động lực phát triển kinh tế, xã hội; để phong trào thi đua “Đoàn kết Sáng tạo” được phát động, khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương cùng các cấp, ngành tập trung thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ; quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Trên cơ sở những định hướng lớn về phát triển kinh tế, xã hội, các bộ, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hỗ trợ tích cực, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hưởng ứng, tổ chức, triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết Sáng tạo” trong phạm vi cả nước, tránh hình thức, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, nhằm khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam và toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội. Tiếp tục tổ chức tốt các cuộc thi sáng tạo khoa học, công nghệ, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học, công nghệ Việt Nam và hàng năm cho ra mắt Sách vàng Sáng tạo Việt Nam vào dịp 2/9 làm phong phú và tôn vinh các công trình, giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu, góp phần phát triển thị trường khoa học, công nghệ, đưa sản phẩm khoa học, công nghệ đi vào cuộc sống. Thủ tướng tin tưởng phong trào thi đua “Đoàn kết Sáng tạo” sẽ truyền cảm hứng, niềm say mê sáng tạo cho thế hệ trẻ và cộng đồng xã hội cùng đoàn kết, nuôi dưỡng, bồi đắp nguồn trí tuệ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, tạo nên động lực mạnh mẽ để xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mai Thảo

Tổng kết công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh, thiếu nhi Thủ đô năm học 2016 - 2017

TĐKT - Ngày 23/8, tại Nhà văn hóa Học sinh, sinh viên, Thành đoàn - Hội đồng Đội TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh, thiếu nhi Thủ đô năm học 2016 - 2017; triển khai công tác năm học 2017 - 2018. Công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh, thiếu nhi Thủ đô năm học 2016 - 2017 đã có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, với nhiều nội dung, hoạt động, hình thức mới đa dạng, phong phú.   “Tiếp sức mùa thi” là một trong những hoạt động được thanh niên Thủ đô tích cực hưởng ứng và triển khai hiệu quả trong năm qua Các phong trào “Thiếu nhi Thủ đô thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Nghìn việc tốt”, mô hình “Sân chơi cuối tuần”, chương trình “Rèn luyện đội viên”, Hội thi “Tin học trẻ”, chương trình “Một triệu quyển vở ủng hộ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Thủ đô”, phong trào “Khi tôi 18”, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng... tiếp tục được triển khai hiệu quả và rộng khắp trên địa bàn thành phố. Năm học 2016 - 2017, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố đã tổ chức tốt các hoạt động: chùm hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ; tập huấn kỹ năng phòng, chống quấy rối và xâm hại tình dục trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em; hoạt động tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”, “Hoa phượng đỏ”. Đã có nhiều mô hình sáng tạo, hoạt động tại cơ sở được đánh giá cao: mô hình “Trại hè kỹ năng đội viên”, “Đội xung kích cờ đỏ - Duy trì trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường”, cuộc thi “Tôi yêu Hà Nội 2016”, “Hùng biện tiếng Anh trong học sinh, sinh viên Thủ đô năm 2017”... Với những kết quả đạt được trong năm học qua, Hội đồng Đội thành phố vinh dự đón nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Cờ đơn vị xuất sắc của Hội đồng Đội Trung ương. Nhân dịp này, Trung ương Đoàn tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi cho 3 liên đội, trao Bằng khen cho 96 tập thể và 137 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thanh, thiếu, nhi; Bằng khen cho 65 tập thể và 101 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề năm học 2016 - 2017. Nguyệt Hà

Khối thi đua các Tổng công ty Nhà nước: không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

TĐKT - Sáng 22/8, tại Hà Nội, Khối thi đua các Tổng công ty Nhà nước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tới dự, có các đồng chí: Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Vương Văn Đỉnh, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phan Xuân Quế, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc, đơn vị Khối trưởng Khối thi đua; đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong khối   Toàn cảnh Hội nghị 6 tháng đầu năm, nhờ công tác tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp hợp lý và sự chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, hoạt động của các tổng công ty trong Khối đã phát huy hiệu quả, đảm bảo tăng trưởng. Để khuyến khích cán bộ, công nhân viên (CBCNV), người lao động hăng hái thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, các tổng công ty đã phát động các phong trào thi đua sôi nổi. Điển hình: phong trào "Vì sự hài lòng hơn của hành khách, hãy hành động để đoàn tàu, nhà ga xanh - sạch - đẹp" của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; "Thay đổi và tăng tốc thay đổi" của Tổng công ty Hàng không Việt Nam; "Phát huy tinh thần Trí tuệ - Đoàn kết - Đổi mới và Phát triển bền vững, động viên sức mạnh của CBCNV, người lao động nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty" của Tổng công ty Lương thực miền Bắc; "Lao động giỏi, lao động sáng tạo - tiết kiệm" của Tổng công ty Thép Việt Nam... Thực hiện các phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, các đơn vị trong Khối đã tích cực triển khai với những hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, các đơn vị luôn làm tốt công tác xã hội, từ thiện với số tiền ủng hộ trong 6 tháng đầu năm là hơn 50 tỷ đồng. Đồng chí Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tổng công ty Lương thực miền Bắc Công tác khen thưởng được lãnh đạo các tổng công ty quan tâm chỉ đạo, thực hiện kịp thời. Chất lượng khen thưởng được nâng lên, trong đó chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua và trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, quan tâm hơn đến khen thưởng chuyên đề, khen thành tích đột xuất, khen lao động nữ, lao động ở những vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, việc khen thưởng kịp thời trong các phong trào thi đua nước rút tại các công trình trọng điểm đã thực sự động viên, cổ vũ đội ngũ cán bộ, người lao động trên các công trình tiếp tục hăng hái thi đua lao động, sản xuất, góp phần cùng đơn vị hoàn thành và về đích trước tiến độ, làm lợi cho Nhà nước hàng tỷ đồng. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm, tình hình sản xuất, kinh doanh của các tổng công ty đạt được kết quả đáng khích lệ. Có nhiều đơn vị trong Khối đạt chỉ tiêu cao về doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách Nhà nước so với kế hoạch năm: Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam... Việc làm và đời sống của người lao động được đảm bảo. Đồng chí Vương Văn Đỉnh, Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vương Văn Đỉnh, Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả Khối đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí lưu ý những nhiệm vụ trọng tâm của Khối trong 6 tháng cuối năm 2017: tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, kịp thời theo sát từng sự kiện của đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2017. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiên cứu tổng kết 13 năm thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng; ban hành quy chế, quy định về công tác thi đua, khen thưởng sát thực với từng tổng công ty. Nâng cao chất lượng khen thưởng, khen thưởng kịp thời, quan tâm khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Khối, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua, khen thưởng các đơn vị trong Khối, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thi đua, khen thưởng. Kiện toàn tổ chức bộ máy và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng... Tại Hội nghị, Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Phương Thanh

Ngành Giáo dục thi đua đạt nhiều thành tích

TĐKT - Ngày 21/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017 - 2018. Đến dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam;  Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và đại diện lãnh đạo của các bộ, ngành các tỉnh, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, trường đại học, cao đẳng sư phạm qua các điểm cầu trên toàn quốc.     Toàn cảnh Hội nghị Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, trong năm học 2016 - 2017 vừa qua, ngành Giáo dục đã nỗ lực thi đua thực hiện có hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản đã đề ra. Để chuẩn bị cho Hội nghị này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các hội nghị tổng kết chuyên đề theo từng bậc học: mầm non, tiểu học, trung học và đại học, nhằm đánh giá sâu sắc các kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm học tới đối với từng bậc học. Trên cơ sở đó, tổng hợp và hoàn thiện báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 của toàn ngành. Kết quả, năm học 2016 - 2017, cả nước có hơn 42 nghìn cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học, hơn 1,3 triệu giáo viên các cấp, với quy mô gần 22 triệu học sinh, sinh viên. Các bậc học đều thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Đối với bậc mầm non, tỷ lệ trẻ đến trường các độ tuổi đều tăng, trong đó trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp đạt tỷ lệ 99,7%, hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi. Trẻ em vùng dân tộc thiểu số được chuẩn bị tiếng Việt, trẻ em khuyết tật được tạo điều kiện chăm sóc, giáo dục. Giáo dục phổ thông thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, đổi mới đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học. Giáo dục thường xuyên từng bước đa dạng hóa nội dung chương trình giáo dục, chú trọng các chương trình và hình thức tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn, với hơn 22 triệu lượt người học tập tại các cơ sở. Giáo dục đại học đã tập trung nâng dần các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, kịp thời điều chỉnh phương án tuyển sinh đảm bảo chất lượng, hiệu quả... Một trong những điểm sáng trong năm học 2016 - 2017 là kỳ thi THPT quốc gia được các địa phương, các cơ sở giáo dục đại học phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và tổ chức an toàn, nhẹ nhàng, giảm áp lực, giảm tốn kém đối với người dân và xã hội. Các đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự thi Olympic khu vực và quốc tế tiếp tục đạt thành tích xuất sắc với tổng số 31 huy chương trong đó có 14 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 4 huy chương đồng. Tuy nhiên, ngành Giáo dục vẫn còn gặp nhiều hạn chế. Tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ vẫn chưa được giải quyết. Năng lực nghề nghiệp của một bộ phận giáo viên còn yếu, phương pháp giảng dạy chậm đổi mới. Phương thức dạy nghề phổ thông phối hợp giữa nhà trường phổ thông với các cơ sở đào tạo, với các doanh nghiệp chưa hiệu quả. Tiến độ thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông chưa đảm bảo. Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng được yêu cầu, số lượng sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa tìm được việc làm vẫn còn. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã đạt được, đồng thời chỉ ra những đề tồn tại của ngành. Về những nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng ngành Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm triển khai 9 nhóm vấn đề, trong đó trọng tâm là chú trọng đến vấn đề dạy người ở tất cả các bậc học. Cần bãi bỏ những quy định cứng nhắc, không phù hợp với điều kiện dạy và học hiện nay, đồng thời tăng cường tự chủ đại học.  Đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình sách giáo khoa mới, theo tinh thần khẩn trương nhưng phải đảm bảo chất lượng, trong đó chú trọng đến việc đào tạo bồi dưỡng giáo viên. Vấn đề thi cần tiếp tục có những đổi mới, tập trung vào khâu ra đề sao cho tốt hơn. Việc tuyển sinh trên tinh thần tự chủ của các trường và các trường cũng phải đặt lợi ích của học sinh lên trên khi đưa ra phương án tuyển sinh. La Giang

Binh đoàn 11: xây dựng thương hiệu từ uy tín, chất lượng

TĐKT – Binh đoàn 11 (tên doanh nghiệp là Tổng công ty Thành An) là binh đoàn xây dựng cơ bản đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại một số lực lượng xây dựng các doanh trại thuộc Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Trong những năm qua, các thế hệ lính thợ Thành An luôn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đồng thời thấm nhuần tư tưởng của Bác “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, đã quyết tâm trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những năm qua, Binh đoàn đã nghiêm túc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng; qua đó, xây dựng quyết tâm, đoàn kết, thống nhất trong đơn vị và đoàn kết quân - dân, thực hiện tốt chức năng của Quân đội là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Phong trào thi đua Quyết thắng cùng với các hoạt động khác đã tạo ra môi trường lành mạnh, tác động vào xây dựng tổ chức, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa; nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng đạo đức quân nhân cách mạng, tinh thần vượt lên khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Nhờ đó, kết quả sản xuất, kinh doanh của Binh đoàn năm sau cao hơn năm trước. Đơn vị không ngừng nâng cao kết quả huấn luyện, sẵn sàng cơ động; chất lượng xây dựng nền nếp chính quy có chuyển biến, tiến bộ; tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.   Những người lính thợ Thành An hăng say lao động trên công trường Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, Binh đoàn 11 đã vượt qua nhiều gian khó để hòa nhập với cơ chế thị trường, trở thành một mô hình điển hình tiêu biểu về thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng: kết hợp kinh tế với quốc phòng trong thời kỳ đổi mới. Đặc biệt, thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Binh đoàn đã hoạch định chiến lược phát triển, tìm hướng đi riêng, phù hợp. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11 chia sẻ: thành công của Binh đoàn chính nhờ vào sự đột phá trên nhiều mặt, với phương châm “Chất lượng là thương hiệu, tiến độ là danh dự, hiệu quả là phát triển, an toàn là hạnh phúc”. Toàn Binh đoàn đã quán triệt đến tất cả các đơn vị thành viên “Luôn luôn bảo đảm và nâng cao chất lượng công trình sản phẩm, thỏa mãn tốt nhất yêu cầu khách hàng, giữ vững uy tín trên thị trường xây dựng trong và ngoài nước”. Để cụ thể hóa phương châm ấy, đội ngũ lãnh đạo luôn theo sát các công trình, không quản ngày đêm đến các công trường để đảm bảo chất lượng, tiến độ, đồng thời, khích lệ, động viên các cán bộ, công nhân viên, người lao động yên tâm sản xuất. Nhất là ở các công trường xa xôi, hẻo lánh, điều kiện thi công bí mật, tiến độ gấp rút, thời tiết khắc nghiệt, thời gian thi công dài. Ở Binh đoàn 11, yếu tố con người, xây dựng văn hóa doanh nghiệp được đặc biệt quan tâm. Những người trẻ ở đây luôn được khuyến khích thể hiện quan điểm, được tin tưởng giao cho những vị trí quan trọng dựa vào năng lực. Nguồn nhân lực chất lượng cao với hơn 1.600 thạc sĩ, kỹ sư, thợ bậc cao và hơn 1000 trang thiết bị, máy móc hiện đại đã giúp Binh đoàn chinh phục nhiều loại công trình đòi hỏi tính hữu dụng cao, công suất vận hành lớn, những công trình cao vài chục tầng với 3-4-5 tầng hầm. Đến nay, Binh đoàn 11 đã thi công hơn 2.000 công trình quy mô lớn với nhiều công trình khó, kết cấu phức tạp, phạm vi hoạt động, thị phần ngày càng mở rộng. Trong đó có thể kể đến: Sở chỉ huy, Hội trường Bộ Quốc phòng; văn phòng, trụ sở các cơ quan của Đảng, Nhà nước; trụ sở, doanh trại các học viện, nhà trường, quân khu, quân đoàn, quân, binh chủng; các bệnh viện, trung tâm y tế lớn; các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất; đường Hồ Chí Minh, đường tuần tra biên giới, Quốc lộ 1… Đặc biệt là các hạng mục công trình trên biển đảo. Rất nhiều công trình mang tính chiến lược mà sự bền vững của nó gắn với phương lược phòng thủ, tác chiến của toàn quân. Hầu hết các dự án, công trình xã hội, an ninh, quốc phòng được Binh đoàn 11 thiết kế, thi công và đưa vào sử dụng đều bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ, được đánh giá cao. Doanh thu của đơn vị năm 2016 đạt gần 8.300 tỷ đồng; nộp ngân sách gần 400 tỷ đồng. Hơn 20 nghìn lao động luôn được chăm lo mọi mặt với mức lương bình quân hơn 12 triệu đồng/người/tháng. Song song với nhiệm vụ đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh,  Binh đoàn 11 luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tham gia tích cực vào các phong trào, cuộc vận động của quân đội và đất nước, góp phần rèn luyện phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tăng tình đoàn kết, thấu hiểu lẫn nhau. Các tổ chức đoàn thể, công đoàn, hội phụ nữ, đoàn thanh niên ở Binh đoàn đã thực sự trở thành tổ ấm của mỗi người lao động; định hướng, phát động đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo Binh đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện tốt các chế độ, chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, phòng, chống cháy nổ cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và người lao động. Ngoài ra, Binh đoàn luôn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tích cực tham gia công tác đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo... Từ năm 2012 - 2017, Binh đoàn đã xây tặng hơn 300 căn nhà tình nghĩa; 50 nhà đồng đội; 20 nhà văn hóa thôn, xã; hỗ trợ và tặng hàng nghìn suất quà cho thương binh, các gia đình chính sách, phụ nữ, trẻ em vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị lũ lụt... với số tiền hàng chục tỷ đồng. Với những thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế, Binh đoàn và các đơn vị thành viên đã nhận được nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và quân đội: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động; Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Anh dũng của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống, Binh đoàn 11 và cá nhân Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thành An vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. "Chất lượng là thương hiệu, tiến độ là danh dự, hiệu quả là phát triển, an toàn là hạnh phúc”, phương châm ấy sẽ mãi là hành trang, là kim chỉ nam để những người lính thợ Thành An - Binh đoàn 11 hôm nay tiếp nối truyền thống vẻ vang, đưa thương hiệu Thành An vươn cao, vươn xa hơn nữa. Nguyệt Hà

Bộ Tài chính 7 tháng đầu năm hoàn thành chỉ tiêu đề ra

TĐKT - 7 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 98,9 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5 nghìn tỷ đồng so với tháng 6, lũy kế đến hết tháng 7, ước đạt 666,68 nghìn tỷ đồng, bằng 55% dự toán năm, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2016. Thu nội địa tháng 7 ước đạt 79,3 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 14 nghìn tỷ đồng so với tháng 6. Chủ yếu do tháng 7 là thời hạn các doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý II/2017 theo chế độ quy định: thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền cổ tức từ các công ty cổ phần do bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu và lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Đồng thời, các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh có xu hướng tăng, cho thấy đà tăng trưởng của nền kinh tế đã có ảnh hưởng tích cực đến số thu NSNN. Lũy kế đến hết tháng 7 ước đạt 532,5 nghìn tỷ đồng, bằng 53,8% dự toán năm, tăng 9,4% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó: thu tiền bán bớt cổ phần sở hữu của Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạt 16,7% dự toán năm, bằng mức thực hiện cùng kỳ năm 2016; thu cổ tức, lợi nhuận còn lại của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ đạt 40,7% dự toán năm, giảm 11%; thu tiền sử dụng đất ước đạt 93,5% dự toán năm, tăng 29,8%; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 77,9% dự toán năm, tăng 13,8%; các khoản thu nội địa còn lại đạt 53,7% dự toán năm, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2016. Tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so dự toán năm và tăng so với cùng kỳ năm trước. Ước tính cả nước có 43/63 địa phương thu nội địa đạt từ 56% dự toán năm trở lên, trong đó không kể thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết thì có 12 địa phương đạt trên 62% dự toán năm; 52/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, vẫn còn 20 địa phương thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán năm (dưới 56%); 11 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ. Thu từ dầu thô tháng 7 ước đạt 3,5 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 660 tỷ đồng so với tháng 6. Giá dầu thô trên thị trường thế giới từ cuối tháng 6/2017 dao động ở mức thấp (khoảng 46-48 USD/thùng); giá dầu thanh toán bình quân trong kỳ khoảng 48 USD/thùng, giảm 2 USD/thùng so với giá dự toán năm. Lũy kế đến hết tháng 7 ước đạt 27,1 nghìn tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán năm, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2016. Sản lượng dầu thanh toán 7 tháng ước đạt 7,94 triệu tấn, bằng 64,6% kế hoạch, bằng 88,6% so với cùng kỳ năm 2016; giá dầu thanh toán bình quân 7 tháng khoảng 53,7 USD/thùng, cao hơn 3,7 USD/thùng so với giá tính dự toán năm. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 7 ước đạt 22 nghìn tỷ đồng, sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (6,1 nghìn tỷ đồng), thu cân đối ngân sách đạt 15,87 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 7 ước đạt 165 nghìn tỷ đồng, bằng 57,9% dự toán năm, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2016. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (59,5 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 105,58 nghìn tỷ đồng, bằng 58,7% dự toán năm. Tổng chi NSNN tháng 7 ước 110,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 695,16 nghìn tỷ đồng, bằng 50% dự toán năm, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 7 tháng đạt khoảng 119,36 nghìn tỷ đồng, bằng 33,4% dự toán năm, tăng 15,1% cùng kỳ năm 2016. Riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản, những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với công tác giải ngân vốn đầu tư tại các phiên họp thường kỳ Chính phủ những tháng gần đây đã và đang tạo chuyển biến trong thanh toán vốn đầu tư. Ước tính vốn đầu tư thanh toán trong tháng 7 tăng khoảng 1,8 lần so với tháng 6. Chi trả nợ lãi ước thực hiện 7 tháng đạt 62,29 nghìn tỷ đồng, bằng 63% dự toán năm, tăng 15,1% so cùng kỳ năm 2016. Chi thường xuyên ước thực hiện 7 tháng đạt 511,29 nghìn tỷ đồng, bằng 57% dự toán năm, tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2016. Các bộ, ngành và địa phương đã nghiêm túc tổ chức triển khai các giải pháp quản lý chi NSNN đã đề ra theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017. Về cân đối ngân sách nhà nước, đến hết tháng 7/2017, bội chi ngân sách trung ương ước là 87,2 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 50,6% dự toán; ngân sách địa phương chênh lệch thu lớn hơn chi. Về công tác huy động vốn, tính đến ngày 31/7/2017, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phát hành là 201.535 tỷ đồng. Trong đó khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ là 183.915 tỷ đồng, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh là 17.620 tỷ đồng. Phát huy kết quả đã đạt được, Bộ Tài chính tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ  trọng tâm vào tháng 8: tiếp tục theo dõi, tổng hợp về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và kịp thời đề xuất các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện trước ngày 20 hằng tháng. Đặc biệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về NSNN. Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - NSNN, phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi để giảm bội chi  NSNN. Quản lý chặt việc ứng trước và chuyển nguồn chi thường xuyên, các khoản thu, chi NSNN phải được thực hiện theo dự toán. Tăng cường giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN. Hồng Thiết

Quận Thanh Xuân (Hà Nội): triển khai hiệu quả, phong phú các mô hình thi đua

TĐKT – Chiều 14/8, UBND quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 7 tháng đầu năm 2017. Chủ tịch UBND quận Nguyễn Xuân Lưu chủ trì cuộc họp. Nhờ áp dụng triển khai hiệu quả nhiều mô hình thi đua tiêu biểu, phong phú trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong những tháng đầu năm 2017, quận Thanh Xuân đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Kinh tế trên địa bàn quận tiếp tục tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt kết quả cao (53,13%). Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân tiếp tục là một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục Thủ đô. Kết thúc năm học 2016 – 2017, quận có 281 học sinh đạt giải cấp thành phố; 13 học sinh đạt giải quốc tế; 30 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố…Nổi bật lên với nhiều mô hình: phổ cập bơi cho học sinh tiểu học; tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý dịch vụ công trực tuyến cho học sinh lớp 8 cấp trung học cơ sở; triển khai hiệu quả công tác thực hiện vệ sinh công nghiệp tại 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở công lập; lắp camera giám sát an ninh các trường học trên địa bàn quận.; thành lập mới mô hình trường trung học cơ sở Thanh Xuân…   Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu chủ trì cuộc họp  Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận trong 6 tháng đầu năm được đảm bảo nhờ triển khai hiệu quả mô hình mới - camera giám sát an ninh, bốt tuần tra nhân dân, lực lượng bảo vệ dân phố tuần tra bằng xe đạp. Bước đầu các mô hình đã phát huy hiệu quả tốt, góp phần hiệu quả vào giữ gìn an ninh địa bàn dân cư. Có thể nói công tác cải cách hành chính là điểm nổi bật đáng ghi nhận của quận Thanh Xuân trong thời gian qua. Với quyết tâm mang thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, quận đã tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó việc chú trọng áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 từ quận đến phường đạt được nhiều kết quả tiến bộ. Nổi bật lên là mô hình Khu chung cư điện tử Hapulico, Hạ Đình. Tới đây, quận sẽ triển khai thực hiện thủ tục hành chính khai tử tại gia đình.  Theo Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu, quận đang tích cực tiến hành xây dựng thành công chính quyền điện tử, trong đó chú trọng đầu tư công nghệ thông tin hiện đại; đội ngũ công chức điện tử và hình thành các công dân điện tử. Các mô hình cung cấp thực phẩm an toàn trên địa bàn quận Thanh Xuân:  điểm cung cấp thực phẩm an toàn có kiểm soát tại phường Hạ Đình, Kim Giang, Trung tâm dạy nghề quận Thanh Xuân, Nguyễn Quý Đức – Thanh Xuân Bắc đã góp phần bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đồng thời dần dần hạn chế và tiến tới xóa bỏ các chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2017, quận Thanh Xuân đã có những cách làm hay trong quản lý trật tự đô thị. Đáng biểu dương là hành động của Chủ tịch quận gửi 11000 lá thư đến nhân dân trong quận, kêu gọi toàn dân tích cực cùng chính quyền tham gia xây dựng, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, đường phố sạch sẽ, thông thoáng, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Đây đồng thời là năm quận Thanh Xuân có số lượng cây xanh trồng nhiều nhất từ trước tới nay. Quận đã hoàn thành chỉnh trang tuyến phố văn minh đô thị hai bên bờ phải, bờ trái sông Tô Lịch và tuyến ngõ 104, đường Lê Trọng Tấn; phối hợp với Công ty Công viên Cây xanh tiến hành trồng mới 494 cây xanh các loại (trong đó có 353 cây giáng hương và phượng đỏ trồng được trồng hai bên đường bờ sông Tô Lịch). Trên các tuyến đường, phố có sự thông thoáng và gọn đẹp hơn; tai nạn giao thông được kiềm chế rõ rệt. Lãnh đạo quận cho biết, để công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tiếp tục được đảm bảo, thời gian tới, quận chủ trương thí điểm thành lập mô hình “Tổ tự quản” ở địa bàn dân cư, tiến tới khoán quản khu dân cư. Tức là người dân, nhất là những gia đình có nhà mặt đường, sẽ nằm trong Tổ tự quản, phát huy tính chủ động, tự giác của nhân dân trong bảo vệ trật tự đô thị và môi trường. 7 tháng qua, quận Thanh Xuân đã và đang triển khai rất tốt việc xây dựng mô hình nhà văn hóa, sân chơi cho các khu dân cư bằng hình thức sử dụng ngân sách quận kết hợp xã hội hóa. Tất cả những phần đầu tư ở dưới sân như láng, lát lại mặt sân là sử dụng ngân sách của quận; còn những trang bị như trò chơi, đồ chơi, tập tạ… khu dân cư và phường tự xã hội hóa. Mô hình được nhân dân đồng tình ủng hộ, phát huy tính hiệu quả thiết thực. Dự kiến trong năm 2017, hệ thống 62 điểm sân chơi trên địa bàn quận sẽ hoàn thiện và đi vào sử dụng, góp phần giải quyết tình trạng thiếu điểm sân chơi trên địa bàn, mang đến sự phấn khởi, hài lòng của người dân trên địa bàn. Trong những tháng còn lại của năm 2017, cùng với đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, chính quyền quận Thanh Xuân chú trọng đổi mới các hình thức thi đua khen thưởng; phát động phong trào nêu gương điển hình tiên tiến, kịp thời phát hiện và khen thưởng những mô hình hay, cách làm tốt trên khắp các lĩnh vực, từ đó nhân rộng trên toàn địa bàn, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Mai Thảo

Công an nhân dân ra sức thi đua lập công dâng Bác

TĐKT - Ngày 7/8, các đơn vị thuộc lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã đồng loạt tổ chức Lễ phát động Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND (11/3/1948 - 11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Đợt thi đua đặc biệt này được chia thành 3 đợt, gắn với từng mục tiêu cụ thể: thi đua nước rút, hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2017; thi đua lập thành tích xuất sắc mừng Đảng, mừng xuân, kính dâng lên Bác nhân 70 năm Ngày Bác có 6 điều dạy CAND; thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Phát động thi đua tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ: lực lượng CAND luôn coi những lời dạy của Bác là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, giúp lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.  Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đề nghị Đảng bộ Công an các đơn vị, địa phương cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên toàn lực lượng CAND nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa lời dạy của Bác; nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua ái quốc, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND anh hùng, tự tin, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung, các chỉ tiêu trong đợt thi đua cao điểm lần này. Lễ phát động thi đua tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Hà Nội Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu nội dung thi đua phải thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Trong đó, tập trung nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ những chủ trương, giải pháp chỉ đạo toàn diện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, góp phần ổn định chính trị, nhất là những địa bàn chiến lược, trọng điểm; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Hội nghị Cấp cao APEC 2017… Các biện pháp thi đua phải gắn với những giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.  Siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh nội vụ, thực hiện nghiêm quy chế, quy trình công tác, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ… Nâng cao chất lượng các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, tổ chức triển lãm tranh, ảnh, sách về chủ đề “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị.  Chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện phong trào thi đua. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những tấm gương tận tụy với công việc, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đóng góp xứng đáng hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nguyên Hải

Khối các tập đoàn kinh tế Nhà nước: phát huy tối đa nội lực từ các phong trào thi đua yêu nước

TĐKT - 6 tháng đầu năm 2017, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các thành viên thuộc Khối thi đua các tập đoàn kinh tế Nhà nước đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định sản xuất, đồng thời, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Từ đó, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động hăng hái thi đua thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đã đề ra. Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 Khối các tập đoàn kinh tế Nhà nước Với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, 7 tập đoàn kinh tế Nhà nước đã đóng góp lớn vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều đơn vị trong Khối đã đạt và vượt chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thu, nộp ngân sách... so với cùng kỳ năm trước. Việc làm, đời sống của người lao động được đảm bảo. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có doanh thu ước đạt 8.590 tỷ đồng, nộp ngân sách ước đạt 700 tỷ đồng. Tập đoàn Dệt May Việt Nam có doanh thu ước đạt 20.747 tỷ đồng, nộp ngân sách ước đạt 468 tỷ đồng. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có doanh thu ước đạt 21.301 tỷ đồng, nộp ngân sách 840 tỷ đồng. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, doanh thu đạt 247.100 tỷ đồng, nộp ngân sách 44.200 tỷ đồng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, doanh thu đạt 119.600 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.761 tỷ đồng; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, doanh thu đạt 54.577 tỷ đồng, nộp ngân sách 8.098 tỷ đồng. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, doanh thu đạt 67.583 tỷ đồng, nộp ngân sách 1.900 tỷ đồng… Để có được kết quả ấy, các tập đoàn đã tích cực đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát động các phong trào thi đua đa dạng gắn với nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh của đơn vị mình và theo chủ đề năm: “Đổi mới mạnh mẽ - Tăng trưởng vượt bậc - Vững mạnh toàn diện (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam); “Đẩy mạnh khoa học, công nghệ” (Tập đoàn Điện lực Việt Nam), “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, thân thiện với môi trường và trách nhiệm xã hội” (Tập đoàn Dệt May Việt Nam)… Các phong trào tập trung trên nhiều lĩnh vực: đổi mới và tăng cường công tác quản lý nhà nước; đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ; mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; phát triển nguồn nhân lực; chăm lo cải thiện đời sống người lao động… Tiêu biểu là các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam; "Chất lượng VNPT", "Sáng tạo VNPT", “Nụ cười VNPT” của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; "Giành năng suất dẫn đầu ngành Than - Khoáng sản", "Thi đua lao động giỏi, thu nhập cao", "Thi đua trong xây dựng khu dân cư mỏ văn hóa, khu tập thể văn minh, nhà ăn kiểu mẫu, công tác chăm sóc sức khỏe người lao động" của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; "Đường dây kiểu mẫu, trạm biến áp kiểu mẫu", "Tiếp nhận lưới điện hạ áp và bán lẻ đến hộ nông thôn", "Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử", "Tối ưu hóa chi phí, thực hành tiết kiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; "Về đích trước hạn", "Thi đua đóng góp ý tưởng sáng tạo" của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; "Luyện tay nghề - Thi tay thợ" của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam… Công tác thi đua với nội dung phong phú, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, hình thức đa dạng đã được các tập đoàn coi như một phương thức, biện pháp để tạo sự đồng thuận cao và phát huy nội lực, từng bước tháo gỡ khó khăn, giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh. Các phong trào thi đua của các tập đoàn được tổ chức ký giao ước, có tên gọi dễ nhớ, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể đã thực sự động viên, cổ vũ đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động vượt mọi khó khăn, thách thức, sáng tạo, hăng say thi đua lao động, sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đề ra. Song song với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, công tác khen thưởng tiếp tục có nhiều đổi mới. Chất lượng và hiệu quả của khen thưởng đã được nâng lên rõ rệt. Lãnh đạo các tập đoàn đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác này, chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua và trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các tập đoàn đã quan tâm hơn đến khen thưởng chuyên đề, khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, cá nhân là người trực tiếp lao động hoặc có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất, công tác, lao động nữ, lao động ở những vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn... Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến, lao động giỏi, lao động sáng tạo được tôn vinh, biểu dương. Trong 6 tháng cuối năm, Khối các tập đoàn kinh tế xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, đạt được những chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, những nhiệm vụ trọng tâm của mỗi tập đoàn đã đề ra; thúc đẩy hoàn thành tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tập trung cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, hoàn thành kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo đúng lộ trình đề ra và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm của đất nước. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật Thi đua, khen thưởng. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác thi đua, khen thưởng, trên cơ sở đó nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí và tác dụng to lớn của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, học tập, giao lưu giữa các đơn vị trong khối, tổ chức tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 đảm bảo đúng yêu cầu về nội dung, chất lượng và thời gian… Nguyệt Hà

Cụm thi đua số 10 Bảo hiểm xã hội Việt Nam sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017

TĐKT – Ngày 28/7, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 10 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương dự và phát biểu chỉ đạo. Cụm thi đua số 10 bao gồm 9 đơn vị: Viện Khoa học BHXH, Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH, Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Trung tâm Lưu trữ, Trung tâm CNTT, Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế (BHYT) và Thanh toán đa tuyến (TTĐT) khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT khu vực phía Nam, Ban Quản lý Dự án Phần mềm nghiệp vụ. Toàn cảnh Hội nghị Báo cáo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Viện trưởng Viện Khoa học BHXH, đại diện đơn vị Cụm trưởng cho biết: trong thời gian qua, Cụm thi đua số 10 cũng như từng đơn vị thành viên luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo ngành. Chính vì vậy, công tác thi đua, khen thưởng của Cụm dần đi vào nền nếp, tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn; tập thể các đơn vị thành viên luôn duy trì được truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương. Trong 6 tháng đầu năm, các tập thể, cá nhân trong các đơn vị thành viên của Cụm đã sôi nổi, hăng hái thi đua, thực hiện tốt các nội dung thi đua đã đăng ký. 100% đơn vị có công chức viên chức chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của BHXH Việt Nam, tận tâm với công việc, có tinh thần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. 100% công chức, viên chức hưởng ứng các phong trào thi đua do BHXH Việt Nam phát động; thực hiện tốt quy định về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên ngành BHXH... góp phần không nhỏ vào kết quả chung của Cụm. Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, Cụm thi đua số 10 sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Cụm cũng như các đơn vị thành viên sẽ phát động phong trào thi đua sâu rộng, tạo sức lan tỏa đến tất cả các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhằm duy trì thường xuyên, liên tục các phong trào thi đua. Qua đó phát hiện, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương đã biểu dương tinh thần thi đua và những kết quả mà Cụm thi đua số 10 cũng như các đơn vị thành viên đã đạt được, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Phó Tổng Giám đốc cũng đề nghị các đơn vị cần tiếp tục phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua. Đặc biệt, cần tiếp tục đồng lòng, sáng tạo xây dựng BHXH Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh. La Giang

Trang