Phong trào thi đua

Cụm thi đua số 10 Bảo hiểm xã hội Việt Nam sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017

TĐKT – Ngày 28/7, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 10 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương dự và phát biểu chỉ đạo. Cụm thi đua số 10 bao gồm 9 đơn vị: Viện Khoa học BHXH, Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH, Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Trung tâm Lưu trữ, Trung tâm CNTT, Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế (BHYT) và Thanh toán đa tuyến (TTĐT) khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT khu vực phía Nam, Ban Quản lý Dự án Phần mềm nghiệp vụ. Toàn cảnh Hội nghị Báo cáo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Viện trưởng Viện Khoa học BHXH, đại diện đơn vị Cụm trưởng cho biết: trong thời gian qua, Cụm thi đua số 10 cũng như từng đơn vị thành viên luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo ngành. Chính vì vậy, công tác thi đua, khen thưởng của Cụm dần đi vào nền nếp, tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn; tập thể các đơn vị thành viên luôn duy trì được truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương. Trong 6 tháng đầu năm, các tập thể, cá nhân trong các đơn vị thành viên của Cụm đã sôi nổi, hăng hái thi đua, thực hiện tốt các nội dung thi đua đã đăng ký. 100% đơn vị có công chức viên chức chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của BHXH Việt Nam, tận tâm với công việc, có tinh thần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. 100% công chức, viên chức hưởng ứng các phong trào thi đua do BHXH Việt Nam phát động; thực hiện tốt quy định về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên ngành BHXH... góp phần không nhỏ vào kết quả chung của Cụm. Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, Cụm thi đua số 10 sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Cụm cũng như các đơn vị thành viên sẽ phát động phong trào thi đua sâu rộng, tạo sức lan tỏa đến tất cả các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhằm duy trì thường xuyên, liên tục các phong trào thi đua. Qua đó phát hiện, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương đã biểu dương tinh thần thi đua và những kết quả mà Cụm thi đua số 10 cũng như các đơn vị thành viên đã đạt được, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Phó Tổng Giám đốc cũng đề nghị các đơn vị cần tiếp tục phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua. Đặc biệt, cần tiếp tục đồng lòng, sáng tạo xây dựng BHXH Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh. La Giang

Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội sơ kết 6 tháng đầu năm

TĐKT - Sáng 28/7, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp và công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lại Xuân Môn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. Công tác thi đua, khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2017 của khối các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng với phương pháp, hình thức và nội dung thiết thực. Các tổ chức trong Khối thi đua đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan đối với công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên được tăng cường. Tổ chức chuyên môn và các tổ chức đoàn thể quần chúng đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua. Công tác thi đua, khen thưởng từng bước đổi mới cả về nội dung và hình thức. Ngay từ đầu năm, các tổ chức trong Khối đã chỉ đạo, tổ chức ký kết giao ước thi đua, đăng ký danh hiệu thi đua và phát động các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017 với  các chủ đề thi đua đa dạng, phong phú, thiết thực. Tiêu biểu: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn - 2017”; Hội Nông dân Việt Nam với chủ đề: “Đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017” với 3 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII” và tập trung thực hiện có hiệu quả 4 trọng tâm ưu tiên năm 2017. Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với 3 nhóm nội dung trọng tâm. Nhờ vậy đã tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các tổ chức. Các đơn vị được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp đã được các thành viên trong Khối chú trọng thực hiện với nhiều hình thức, phương pháp sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi tổ chức. Công tác khen thưởng của Khối ngày càng đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục theo quy định; chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng được nâng lên rõ rệt, đảm bảo tính công khai, chính xác; đã kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển của các tổ chức trong Khối. Các đơn vị trong Khối đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Tại Hội nghị, Khối chính trị - xã hội và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đồng thời đã sơ kết, đánh giá công tác phối hợp trong 6 tháng đầu năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm, công tác phối hợp đã đạt được nhiều kết quả. Việc phối hợp trao đổi, nắm bắt, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục được thực hiện nền nếp. Đã tích cực trong triển khai công tác tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Triển khai nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhằm nâng cao vai trò, vị trí, sức mạnh của Khối trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Nhân dịp này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.  Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn biểu dương những kết quả hoạt động của Khối thi đua và công tác phối hợp của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Khối ưu tiên tập trung tuyên truyền, phát động trong toàn thể đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức, lao động của tổ chức mình thực hiện tốt chương trình Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng kết hợp với Chỉ thị 05. Đồng thời, mỗi thành viên trong khối làm tốt hơn công tác giới thiệu các điển hình tiên tiến, qua đó kịp thời động viên mọi người tích cực thi đua lao động, sản xuất. “Khen nóng hết sức quan trọng, không cần đợi đến sơ kết, tổng kết mới tặng mà cần khen tặng cho kịp thời, như thế mới phát huy được tính hiệu quả của công tác khen thưởng” - Đồng chí nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Khối tiếp tục phát huy tính sáng tạo của đoàn viên, hội viên nhằm phát huy hiệu quả các phong trào thi đua của từng tổ chức mình; tập trung triển khai hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Đặc biệt, mỗi tổ chức cần lựa chọn điểm nhấn, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện thật tốt, nhằm khẳng định vai trò của khối trong sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Mai Thảo

Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm

TĐKT - Vừa qua, tại TP Hải Phòng, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà dự và phát biểu ý kiến. 6 tháng đầu năm 2017, UBND các thành phố trong Cụm đã quan tâm và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng. Hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp đã và đang ngày càng được nâng cao chất lượng, thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm là cơ quant ham mưu, tư vấn cho cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác thi đua, khen thưởng của địa phương, đơn vị. Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng được quan tâm củng cố, kiện toàn. Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 5 thành phố đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn liền với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017. Tiêu biểu: các phong trào “Người tốt, việc tốt” “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”, “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, “Năm trật tự văn minh đô thị” của TP Hà Nội; phong trào “Vì biển đảo quê hương – vì tuyến đầu Tổ quốc”, “Giữ gìn trật tự an toàn giao thông” của TP Hồ Chí Minh; phong trào “Thành phố 4 An” của Đà Nẵng; “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước – cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh” của TP Hải Phòng;  “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” của TP Cần Thơ… 5 thành phố đã triển khai đồng bộ phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phái sau” do Thủ tướng phát động. Phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được triển khai sáng tạo, hiệu quả. Công tác tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến được 5 thành phố quan tâm, triển khai sôi động. Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành. Ngày càng xuất hiện nhiều nhân tố mới, mô hình tiêu biểu, nhiều sáng kiến. Công tác khen thưởng được 5 thành phố triển khai đúng quy định, theo luật; chú ý khen thưởng đến những thành tích đột xuất, khen chuyên đề, khen đối với các doanh nghiêp, đơn vị kinh tế, tập thể lao động nhỏ, hộ gia đình và người trực tiếp lao động sản xuất. Đặc biệt, đã tập trung giải quyết khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng. Phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của 5 thành phố. Thể hiện rõ nhất ở kết quả của tổng sản phẩm trên địa bàn, thu ngân sách, huy động đầu tư xã hội tăng cao so với cùng kỳ năm 2016. 6 tháng đầu năm, thu ngân sách của 5 thành phố ước đạt hơn 322 ngàn tỷ đồng. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà biểu dương kết quả kinh tế - xã hội của 5 thành phố đạt được trong thời gian qua, đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của cả nước. Đồng chí đề nghị, trên cơ sở kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, 5 thành phố cần tiếp tục tập trung nâng cao vai trò của từng thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, tăng cường sự phối hợp giữa các ban ngành, tổ chức chính trị, xã hội, đẩy mạnh phong trào thi đua trong khối các cơ quan của Đảng gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền về các mô hình, điển hình, phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Quan tâm hơn đến nội dung phát hiện điển hình. 5 thành phố cần có sự liên kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, đưa các phong trào thi đua đi vào thực chất, trở thành cụm thi đua kiểu mẫu dẫn đầu cả nước. Mai Thảo

Nông dân Bắc Kạn thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

TĐKT- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Kạn đã triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, trong đó có đối tượng là nông dân ở khu vực nông thôn. Song song với công tác tổ chức triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo của các cấp bằng việc cụ thể hóa các văn bản cho phù hợp với đặc thù của địa phương thì công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chủ động phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến cũng được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc quan tâm. Từ đó, tạo không khí thi đua sôi nổi trong tầng lớp nông dân hăng say lao động, sản xuất. Phong trào “ Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là phong trào đã được các cấp hội, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh nhiệt liệt hưởng ứng và cấp ủy chính quyền các cấp ủng hộ. Phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nông dân nêu cao ý thức tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, tương trợ, hợp tác, giúp đỡ nhau, khắc phục khó khăn, tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở mang, phát triển đa dạng ngành nghề…, góp phần đưa sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn lên một bước phát triển mới. Phong trào đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công cuộc giảm nghèo bền vững, đóng góp đáng kể cho việc thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Với phương châm “Giúp đỡ nhau vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng”; bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đã “Thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng”, “Thực hiện mô hình 70 triệu đồng/ha” cùng với các đề án, dự án, mô hình, việc áp dụng khoa học công nghệ đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Trên cơ sở khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương trên các lĩnh vực tài nguyên đất đai, khí hậu, các loại cây, con đặc sản, bản địa, một số đề tài, dự án khoa học công nghệ đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội hết sức thiết thực như. Có 5 sản phẩm được công nhận chỉ dẫn địa lý và chứng nhận nhãn hiệu tập thể bao gồm: nhãn hiệu tập thể gạo bào thai Chợ Đồn, miến dong Bắc Kạn; khẩu nua Lếch (nếp thơm) Ngân Sơn; chỉ dẫn địa lý hồng không hạt và chỉ dẫn địa lý quýt Bắc Kạn. Giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh có 13.150 lượt hộ nông dân đạt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Xuất hiện nhiều nông dân  với những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, thu nhập cao: gia đình ông Triệu Đình Khích, thôn Nà Vịt, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn; ông Hà Văn Mạn, xã Quân Bình, huyện Bạch Thông; ông Lý Nguyên Bảo, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể; ông Cao Xuân Lãng, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông... Các gương điển hình tiên tiến thực sự là tấm gương trong lao động, sản xuất, họ không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình mình mà họ còn góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại các địa phương, tạo việc làm, hỗ trợ vốn, hướng dẫn kỹ thuật...cho bà con. Phong trào thi đua phát triển sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn đã thực sự đi vào đời sống người dân, tạo ra khí thế mới, khích lệ nông dân trong lao động, sản xuất, kinh doanh, giúp cho người nông dân tăng thêm thu nhập. Nhờ đó đời sống ngày càng được cải thiện, số hộ nghèo giảm, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, cơ sở hạ tầng ngày càng được chú trọng và phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Tuy nhiên, việc thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững” còn gặp khó khăn do nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về lĩnh vực này chưa đầy đủ; trình độ dân trí của một bộ phận người dân còn thấp, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước; việc áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, nhân rộng mô hình phát triển kinh tế còn hạn chế. Mặt khác, do địa hình chia cắt nên dân cư sống phân tán, gây khó khăn trong công tác thông tin tuyên truyền và nhân rộng các mô hình hay và hiệu quả. Mặc dù công tác khen thưởng đối với nông dân đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm và đảm bảo tính công khai, dân chủ, công bằng nhưng tỷ lệ khen thưởng cho người nông dân trên địa bàn tỉnh còn rất hạn chế. Nguyên nhân là do công tác phát hiện các gương điển hình tiên tiến trong nông dân ở nhiều địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Mặt khác, một số nông dân có thành tích trong lao động sản xuất, kinh doanh nhưng còn e ngại với việc báo cáo thành tích đề nghị các cấp khen thưởng. Kinh phí thực hiện khen thưởng tại cấp xã, phường, thị trấn còn hạn hẹp nên đã ảnh hưởng đến việc khen thưởng. Thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua đã phát động; từng bước đổi mới nội dung, cách thức tổ chức các phong trào thi đua cho phù hợp với đặc thù của địa phương, gắn các phong trào thi đua do các tổ chức hội phát động với phong trào xây dựng nông thôn mới để đạt hiệu quả thiết thực hơn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, các sáng chế, sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực phục vụ sản xuất từ cơ sở xuất hiện  trong phong trào thi đua và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua. Tổ chức cho nông dân đăng ký tham gia các phong trào thi đua và xét danh hiệu thi đua hàng năm. Xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp với từng địa phương, làm căn cứ để bình xét thi đua cuối năm và đề nghị khen thưởng. Tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ các phong trào thi đua, thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, phát hiện và bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời các hộ gia đình, cá nhân người nông dân lập thành tích xuất sắc góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Song Huê

Ngành Tư pháp tập trung cao cho công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

TĐKT - Sáng 20/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo công tác tư pháp quý II/2017.  Trong 6 tháng đầu năm, trên cơ sở bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chính phủ và từng địa phương, Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương, ngành Tư pháp đã ban hành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả cụ thể.   6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành đã nỗ lực, tập trung cao cho công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Bộ đã giúp Chính phủ trình Quốc hội thông qua 3 luật, 2 nghị quyết với tỷ lệ nhất trí cao; tích cực tham gia vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, điểm nhấn là chùm nghị định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, bảo đảm chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Bộ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, báo cáo Chính phủ và đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh để bảo đảm tính thống nhất, khả thi. Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục có nhiều điểm sáng, chú trọng khâu xử lý văn bản trái pháp luật. Chỉ số cải cách hành chính của Bộ được cải thiện, tăng 3 bậc so với năm trước. Cùng với đó, Bộ Tư pháp, các tổ chức pháp chế và cơ quan tư pháp địa phương chủ động tham gia giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; tích cực theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực về đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Toàn cảnh họp báo Các công tác tư pháp khác được tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Kết quả 6 tháng đầu năm, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện đăng ký khai sinh mới cho trên 940.000 trường hợp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã trình Chủ tịch nước giải quyết 2.815 hồ sơ quốc tịch. Toàn quốc đã chứng thực trên 51,4 triệu bản sao, trên 3,5  triệu việc chứng thực khác; giải quyết trên 1200 trường hợp nuôi con nuôi trong nước, trong đó, trên 200 trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; cấp trên 200.000 phiếu lý lịch tư pháp; giải quyết trên 397.000 đơn yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin. Các cơ quan có trách nhiệm bồi thường trên cả nước đã giải quyết xong  30/92 vụ việc, đạt tỷ lệ 32,6%. Kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền tiếp tục đạt cao: giải quyết xong trên 314.000 việc, đạt tỷ lệ 59% và 21.400 tỷ đồng về tiền, đạt tỷ lệ trên 21%. Toàn hệ thống thi hành án dân sự đã tập trung giải quyết các vụ việc thi hành án trọng điểm, các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Bộ, ngành Tư pháp đã xác định 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2017. Trong quý III/2017, Bộ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuẩn bị kỹ hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Lý lịch tư pháp và các báo cáo trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4; chuẩn bị và tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước hoặc có tác động lớn đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp. Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực luật sư, công chứng, giải quyết kịp thời các vướng mắc và đề xuất hướng hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực này. Tập trung các nguồn lực để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi hành án dân sự được giao năm 2017. Chuẩn bị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, với điểm nhấn là Diễn đàn pháp luật, tư pháp với doanh nghiệp; tổ chức tốt Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Cam pu chia lần thứ 1; các hoạt động nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ tư pháp giữa Việt Nam - Lào và một số hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp. Kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan tư pháp các cấp... Phương Thanh

Tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua của ngành Giao thông Vận tải

TĐKT - Sáng 18/7, tại Hà Nội, Công đoàn Giao thông Vận tải (GTVT) Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 mở rộng nhằm sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, bầu bổ sung Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, bầu đại biểu dự Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam. Tới dự có: Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng. Quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức, ngay từ những tháng đầu năm 2017, các cấp công đoàn ngành GTVT đã phối hợp với chuyên môn triển khai phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước và ngành, động viên công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) hăng hái lao động, sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu thi đua toàn ngành GTVT năm 2017. Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ 12 mở rộng Công đoàn GTVT Việt Nam đã tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tổ chức đăng ký giao ước thi đua, gắn biển các công trình, sản phẩm tiêu biểu, tiếp tục triển khai phong trào thi đua thực hiện văn hóa ứng xử, giao tiếp trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo phương châm "4 xin", "4 luôn", đặc biệt đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. Cùng với đó, các cấp công đoàn trong ngành đã chủ động phối hợp với cơ quan quản lý đồng cấp tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị người lao động năm 2017. Đến nay, 100% đơn vị trong ngành đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, 82% đơn vị đã tổ chức hội nghị người lao động (cao hơn cùng kỳ năm 2016). Công đoàn ngành đã phối hợp với Bộ GTVT tổ chức Lễ hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017 với sự tham gia tích cực của hầu hết các đơn vị trong ngành. Đồng thời, chủ động phối hợp với các Công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn trong Bộ GTVT tổ chức thành công Hội nghị biểu dương 235 CNVCLĐ xuất sắc tiêu biểu ngành GTVT năm 2016. Công tác xã hội, từ thiện những tháng đầu năm được các đơn vị quan tâm. Đặc biệt, trong Tháng công nhân, các cấp công đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà, kịp thời hỗ trợ CNVCLĐ, cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo... với tổng số tiền trên 6,7 tỷ đồng. Tại Hội nghị, Công đoàn GTVT Việt Nam đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Trong đó, quan trọng nhất, các cấp công đoàn trực thuộc tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý đồng cấp triển khai đồng bộ các giải pháp giúp tăng cường việc làm, đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, quan tâm chăm lo đời sống CNVCLĐ; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… cho người lao động. Tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ, đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc và môi trường lao động nhằm hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… Tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nói chung và của ngành GTVT nói riêng, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, quản lý, điều hành. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc triển khai tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ công đoàn cấp cơ sở, cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023… Phương Thanh

Cựu thanh niên xung phong Thủ đô hăng hái giúp nhau làm kinh tế

TĐKT – Sáng 14/7, tại Hà Nội, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống TNXP Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2017) và tổng kết 5 năm phong trào “Gia đình cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế, xóa nghèo” giai đoạn 2012 – 2017. Ngày 15/7/1950, tại Núi Hồng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, theo Chỉ thị trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam đã thành lập Đội TNXP công tác Trung ương (tiền thân của Hội Cựu TNXP sau này) gồm 225 đội viên. Các thế hệ TNXP đã lên đường chiến đấu, phục vụ chiến đấu và lập công xuất sắc trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống TNXP trong thời kỳ mới, các cán bộ, hội viên cựu TNXP TP Hà Nội đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô và đất nước. Trong đó, phong trào “Gia đình cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế để thoát nghèo” đã được phát triển đa dạng, phong phú, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trên toàn thành phố, trong tất cả các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ du lịch, nuôi trồng và chế biến lâm sản, thủy sản…. Các gia đình cựu TNXP đã liên kết lại thành các cụm kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau giống, vốn, giúp nhau vượt qua khó khăn để phát triển sản xuất và thoát nghèo. 5 năm qua, 30 quận, huyện, thị Hội trong toàn TP Hà Nội đã có 2325 hộ cựu TNXP tham gia phong trào giúp nhau làm kinh tế, xây dựng 285 cặp đôi, thành lập 72 câu lạc bộ làm kinh tế, hình thành 64 cụm kinh tế gia đình. Nhiều công ty, doanh nghiệp do cựu TNXP làm chủ đã được thành lập. 330 hộ cựu TNXP đã thoát nghèo. 2642 lao động có việc làm thu nhập ổn định. Hàng nghìn hộ đã vươn  lên làm giàu chính đáng. Phong trào đã trở thành một tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội nông thôn và thành thị, lôi cuốn, khích lệ hàng nghìn hộ cựu TNXP phát huy tinh thần lao động cần cù, vượt khó, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phong trào đã động viên đông đảo cựu TNXP làm theo lời Bác, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng TNXP Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, góp phần củng cố tổ chức, xây dựng Hội vững mạnh, đẩy mạnh hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, tinh thần đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa các cựu TNXP, giữa hộ giàu và hộ nghèo… Nguyệt Hà

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2017

TĐKT - Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành Tài chính đã chủ động đề xuất, tập trung phấn đấu thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tài chính đã đề ra.     Cụ thể, 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng thể chế đã đáp ứng được yêu cầu đề ra, các chính sách, chế độ về tài chính - NSNN được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới phù hợp với tình hình thực tế và cam kết hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính. Cải cách thủ tục hành chính được chú trọng, góp phần tích cực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. NSNN đã bước đầu được cơ cấu lại theo hướng bền vững, nợ công được đảm bảo trong giới hạn cho phép. Công tác quản lý, điều hành giá đã góp phần tích cực thực hiện kiểm soát lạm phát. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, tạo niềm tin của xã hội vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong điều hành, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Do tăng trưởng kinh tế chậm nên tiến độ thu NSNN 6 tháng đạt thấp, đặc biệt là thu ngân sách trung ương (mới đạt 41,5% dự toán); Công tác quản lý thu NSNN ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa quyết liệt, chưa theo sát tình hình thực tiễn, diễn biến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp; nợ đọng thuế có khả năng thu còn lớn; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm. Việc phân bổ, sử dụng vốn vay còn dàn trải, hiệu quả đầu tư một số chương trình, dự án thấp. Tiến độ tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn đầu tư còn chậm so với yêu cầu đề ra.   Bộ trưởng Bộ Tài chính  Đinh Tiến Dũng khẳng định quyết tâm của ngành Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ tài chính NSNN Trong 6 tháng còn lại của năm 2017, dự báo tình hình kinh tế - xã hội có thể sẽ khá lên, song tình hình thời tiết, biến đổi khí hậu có thể còn tiếp tục diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế và tình hình tài chính ngân sách. Để phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017, trên tinh thần chủ đề chỉ đạo, điều hành năm 2017 của Chính phủ là "tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững", Bộ Tài chính tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, đảm bảo số lượng, chất lượng, thời hạn; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính - NSNN. Trong đó, cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020… Thứ hai, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Thứ ba, tổ chức điều hành dự toán NSNN năm 2017 tích cực, chủ động, chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách; hạn chế tối đa việc đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách; tăng cường thanh tra, kiểm tra tài chính, chống thất thu, chuyển giá, gian lận thuế, thu hồi tiền nợ đọng thuế; quyết tâm thu vượt dự toán Quốc hội quyết định, đảm bảo cân đối ngân sách Trung ương; kiên quyết cắt giảm những khoản chi không cần thiết, chậm triển khai; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo; giữ bội chi NSNN trong phạm vi Quốc hội đã quyết định; phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi để giảm bội chi NSNN. Thứ tư, kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia, đảm bảo trong giới hạn cho phép. Không chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát NSNN. Thứ năm, đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; phấn đấu thu đủ 60 nghìn tỷ đồng tiền bán bớt phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thứ sáu, đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công. Tập trung hoàn thiện, ban hành các danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Thứ bảy, đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, quản lý tốt giá cả, thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Thứ tám, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan để đề xuất các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho phát triển. Thứ chín, triển khai quyết liệt, có chất lượng công tác xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính 3 năm 2018 - 2020 theo đúng quy định của Luật NSNN năm 2015. Cuối cùng là cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của ngành; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với người đứng đầu đơn vị. Đứng trước nhiệm vụ nặng nề trong giai đoạn hiện nay, ngành Tài chính sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, cùng nhau chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - NSNN đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao. La Giang

Khơi dậy phong trào hiến máu tình nguyện ở Thái Nguyên

TĐKT- Với tinh thần sẵn sàng cho đi những giọt máu hồng quý giá để cứu người bệnh, thời gian qua, phong trào Hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát huy hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu máu điều trị, cấp cứu người bệnh. Để vận động mọi người tham gia phong trào HMTN cứu người, hàng năm Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đều tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về công tác tuyên truyền, vận động HMTN. Ông Lê Ngọc Duệ, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: lượng máu tiếp nhận được ở tỉnh tuy đạt và vượt chỉ tiêu, nhưng so với nhu cầu cứu chữa người bệnh trong tỉnh và khu vực vẫn chưa đủ, nhất là vào dịp tết cổ truyền của dân tộc và những tháng hè của học sinh, sinh viên. Do vậy, ngoài việc thực hiện chỉ tiêu do UBND tỉnh giao, hàng năm, Hội CTĐ tỉnh xây dựng kế hoạch vận động, tăng cường HMTN qua chiến dịch “Lễ hội Xuân Hồng”, “Giọt máu hồng hè”, “Hành trình Đỏ”…Qua đó, không chỉ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu, mà còn giúp nâng cao nhận thức của người dân về HMTN và an toàn truyền máu. Nếu như năm 2011, toàn tỉnh chỉ tiếp nhận được 8.341 đơn vị máu thì đến năm 2016 con số này đã tăng lên trên 21 nghìn đơn vị (đạt 149.8% chỉ tiêu kế hoạch năm). Cùng với sự phát triển của phong trào HMTN, trên địa bàn tỉnh cũng đã thành lập nhiều câu lạc bộ (CLB), đội hiến máu thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia sinh hoạt. Hiện nay, toàn tỉnh có 5 CLB vận động HMTN. Tiêu biểu: CLB Thanh niên tình nguyện CTĐ tỉnh hoạt động với 10 đội hiến máu thuộc 10 trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh, với 2.000 tình nguyện viên tham gia. CLB ra đời đã thu hút nhiều học sinh, sinh viên đăng ký hiến máu, đưa phong trào HMTN tại các nhà trường diễn ra sôi nổi. Nhờ đó, mỗi năm, CLB bổ sung thêm khoảng 8.000 đơn vị máu vào nguồn máu dự trữ của tỉnh. Bên cạnh đó, các thành viên còn duy trì mô hình “Những người hiến máu nhắc lại”, mô hình “ngân hàng máu sống” sẵn sàng hiến máu cấp cứu mỗi khi cần.   Phong trào HMTN đang ngày càng lan tỏa tại Thái Nguyên Với thông điệp “Hiến giọt máu đào - trao đời sự sống” và nhằm động viên những người luôn tích cực trong phong trào HMTN, Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh luôn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thăm hỏi, động viên người hiến máu. Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, tham gia HMTN cứu người đã được khen thưởng kịp thời. Trong phong trào HMTN của tỉnh, có nhiều gia đình, cá nhân tích cực tham gia phong trào. Tiêu biểu là anh Lương Huy Liêm (xóm Bãi Á 1, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa). Năm 2016, anh Liêm được tôn vinh là 1 trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc. Anh còn tích cực vận động các thành viên gia đình và người dân địa phương cùng tham gia. Trong vòng 6 năm liên tiếp, gia đình anh đã hiến tặng 24 đơn vị máu. Mỗi đợt hiến máu anh vận động thêm từ 20 - 80 lượt người dân cùng tham gia. Ngoài anh Liêm còn có anh Trịnh Huy Hoàng (xóm Đồng Tâm, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình) hiến máu 35 lần, chị Nguyễn Anh Thư (tổ 17, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên) hiến máu 20 lần… Bên cạnh đó là một số đơn vị tiêu biểu trong phong trào: TP Sông Công, huyện Định Hóa, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Đại học Y - Dược; Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên… Có thể thấy, phong trào HMTN ở Thái Nguyên đạt được kết quả cao là do sự kết nối cộng đồng chặt chẽ trong mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay hành động vì nghĩa cử cao đẹp. Sự thành công của phong trào HMTN đã thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể từ huyện tới cơ sở. Thời gian tới Thái Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thực hiện nhiều cách làm mới để công tác HMTN được nhân rộng và lan toả, thu hút thêm nhiều người cùng chung suy nghĩ, hành động, góp sức vì sức khỏe cộng đồng. Hà Anh

Ngành Giao thông Vận tải hoàn thành nhiệm vụ với nỗ lực, quyết tâm cao

TĐKT - Sáng 13/7, tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.  Hội nghị được truyền hình trực tuyến từ Bộ GTVT tới 4 điểm cầu: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đắc Lắk. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa và các Thứ trưởng Bộ GTVT điều hành Hội nghị. Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ và sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, Bộ GTVT đã bám sát và kịp thời triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành kế hoạch đề ra trên hầu hết các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm 2017.        Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa và các Thứ trưởng điều hành Hội nghị  Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Bên cạnh việc hoàn thành 100% chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ hoàn thành dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, được Quốc hội thông qua với trên 80% đại biểu tán thành. Công tác chuẩn bị cho các dự án trọng điểm của ngành như dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất... được thực hiện với sự nỗ lực, quyết tâm cao và đã kịp thời trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ.  Thực hiện tốt tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, với việc kịp thời triển khai Nghị quyết 19 - 2017/NQ - CP, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP, Bộ GTVT đã kịp thời xử lý, giải quyết và trả lời các vướng mắc, kiến nghị của tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp và người dân. Công tác quản lý vận tải tiếp tục được tăng cường, chất lượng dịch vụ vận tải được cải thiện, nhất là trong lĩnh vực đường sắt. Sản lượng vận tải 6 tháng đầu năm 2017 đạt 705,2 triệu tấn hàng, tăng 8,8%; đạt 1.977,5 triệu lượt hành khách, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2016; khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 130,6 triệu tấn.km, luân chuyển hành khách ước đạt 88,9 triệu HK.km; tăng 5,8% về luân chuyển hàng hóa và tăng 8,5% về luân chuyển hành khách so với cùng kỳ năm 2016... Tai nạn giao thông tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. 06 tháng đầu năm 2017, cả nước xảy ra 9.593 vụ, làm chết 4.134 người, làm bị thương 7.935 người; so với cùng kỳ năm 2016, giảm 636 vụ (giảm 6,22%), giảm 229 người chết (giảm 5,25%), giảm 1.004 người bị thương (giảm 11,23%); công tác giảm ùn tắc giao thông được quan tâm triển khai với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ.  Cùng với đó, công tác khoa học, công nghệ và môi trường tiếp tục được chú trọng, triển khai hiệu quả. Hợp tác quốc tế được thúc đẩy toàn diện... Thời gian tới, tiếp tục bám sát Chương trình hành động của Bộ và các phiên họp thường kỳ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, toàn ngành GTVT sẽ ra sức khắc phục khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2017 trên tất cả các lĩnh vực.  Phương Thanh

Trang