Phong trào thi đua

Phụ nữ công an nhân dân tích cực học tập và làm theo gương Bác

TĐKT - Ngày 19/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ công an nhân dân (CAND) học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình, hạnh phúc, bền vững” trong CAND, giai đoạn 2017 - 2021. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại Hội nghị. Trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 5 năm qua, phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững” giai đoạn 2017 - 2021 đã được triển khai nghiêm túc trong phụ nữ lực lượng CAND, có sự thống nhất tới cấp cơ sở, hình thức thi đua đa dạng, thiết thực, nội dung phong phú, tạo sức lan tỏa sâu rộng cả trong và ngoài lực lượng. Các cấp Hội Phụ nữ đã xây dựng, triển khai thực hiện 235 công trình, mô hình phần việc giải quyết khâu yếu, việc khó. Tổ chức trên 1.000 lượt hội thi, hội thảo, bồi dưỡng kiến thức, nói chuyện chuyên đề, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; 142 câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ pháp luật; đăng ký, đảm nhận 485 công trình, mô hình, phần việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Hoạt động xã hội tình nghĩa, hậu phương quân đội, hậu phương công an đã chia sẻ, đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách… với tổng kinh phí hơn 96 tỷ đồng. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi cũng đã được triển khai thực hiện hiệu quả trong các cấp Hội toàn lực lượng. Đến nay đã có 5 Cụm thi đua, 25 Hội Phụ nữ các đơn vị trực thuộc Bộ, 63 Hội Phụ nữ Công an địa phương đã triển khai phần việc “Mẹ đỡ đầu” với hơn 400 cháu được nhận nuôi dưỡng, bảo trợ. Bên cạnh đó, phụ nữ CAND đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chung tay cùng lực lượng và cả nước phòng, chống dịch Covid-19, làm đẹp thêm hình ảnh người nữ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Các cấp Hội đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua đề ra, 3 tập thể, 5 cá nhân được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam”, 14 tập thể và cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba; 86 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 137 cá nhân được Bộ Công an tặng “Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu”, hàng nghìn lượt tổ chức Hội được Bộ Công an, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố khen thưởng... Tại Hội nghị, Bộ Công an đã trao tặng Bằng khen cho 87 tập thể và 55 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2017 - 2021. Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những kết quả, thành tích của phụ nữ CAND đã đạt được trong 5 năm qua. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, Hội Phụ nữ các cấp và hội viên cần gắn kết chặt chẽ việc thực hiện phong trào thi đua của phụ nữ CAND với việc thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy", phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các cuộc vận động do Bộ Công an, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục đổi mới và đổi mới hơn nữa về cả nội dung và hình thức các hoạt động phong trào, hướng về cơ sở, đa dạng hóa, cụ thể hóa thể hiện bằng các công trình, mô hình, phần việc bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương phù hợp với thực tiễn cơ sở và đặc điểm giới. Mỗi cán bộ, hội viên cần nhận thức đúng đắn, tích cực tham gia các phong trào thi đua; thường xuyên rèn luyện và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; chấp hành kỷ cương, kỷ luật, quy trình, quy chế công tác và sinh hoạt; tích cực, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tham mưu, đề xuất nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và hoàn thành tốt vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Cấp ủy, lãnh đạo các cấp cần quan tâm chỉ đạo Hội Phụ nữ triển khai thực hiện phong trào thi đua. Thực hiện tốt công tác cán bộ nữ, đặt công tác cán bộ nữ thành một trong các hoạt động trọng tâm trong công tác cán bộ, công tác xây dựng lực lượng đơn vị. Chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết việc thực hiện phong trào thi đua, có cơ chế biểu dương, khen thưởng phù hợp, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo động lực thi đua trong các cấp hội... Nguyệt Hà

Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ

TĐKT - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) vừa phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ. Đợt thi đua diễn ra từ nay đến trung tuần tháng 7/2022. Đây là phong trào thi đua nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống tự hào của ngành TN&MT sau 20 năm thành lập, đóng góp tích cực vào thắng lợi chung của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phong trào nhằm động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy những thành quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, hội nhập và phát triển của ngành, đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng, hăng hái thi đua yêu nước góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Bộ TN&MT xác định 5 nội dung phong trào thi đua: Thứ nhất quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nội dung Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34- CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao 2 động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng. Thứ hai, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong toàn ngành tài nguyên và môi trường, phấn đấu thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Thứ ba, tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động, như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021- 2025; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Thực hiện chuyển đổi số quốc gia”; “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”… Thi đua toàn diện trên các lĩnh vực theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các phong trào thi đua yêu nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, trọng tâm là các phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển” giai đoạn 2020 – 2025; “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, hội nhập, hiệu quả” năm 2022, bằng các nội dung, việc làm, hành động thiết thực gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thứ tư, tập trung thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo Kế hoạch số 03/KH-BTNMT ngày 27/7/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong đổi mới phương thức tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua hằng năm. Thứ năm, đa dạng hóa các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ thiết thực, hiệu quả, gắn với các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thông qua phong trào thi đua và nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Bộ TN&MT xem xét, tặng thưởng tập thể, cá nhân (Bằng khen) theo các tiêu chí cụ thể thi đua và quy định pháp luật về khen thưởng. Phương Thanh

Tọa đàm Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16

TĐKT - Chiều 10/5 tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức tọa đàm công bố danh sách 84 giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc. Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc đã trải qua 30 năm (1989 – 2019) với 15 lần tổ chức (2 năm/1 lần), do Quỹ Vifotec, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính, Cục Sở hữu trí tuệ và các bộ, ngành, địa phương… phát triển. Tọa đàm Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 Mục đích của Hội thi là nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của quần chúng nhân dân, tạo ra bước phát triển mới về khoa học công nghệ và góp phần phát triển kinh tế, xây dựng đất nước. Trong 30 năm qua đã có khoảng 7.000 giải pháp dự thi và gần 1.000 giải pháp được trao giải. Các giải pháp đạt giải đã được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống, giải quyết các yêu cầu của thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao. Tại buổi tọa đàm, ban tổ chức ghi nhận và vinh danh các tác giả có giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần tạo bước phát triển mới về khoa học công nghệ, thúc đẩy phát triển kinh tế. Các giải pháp thuộc các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên môi trường; y, dược và giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác. Danh sách gồm 84 giải pháp đoạt giải với 5 giải nhất, 11 giải nhì, 23 giải ba, 45 giải khuyến khích. Trong số 52 tỉnh, thành phố tham dự Hội thi thì có 36 tỉnh, thành phố và Bộ Quốc phòng có giải. Trong đó, 5 giải pháp đoạt giải Nhất đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ Quốc Phòng, bao gồm: Giải pháp “Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hoàn thiện hệ thống Affnation sản xuất đường Refned từ đường thô, đường vàng chất lượng thấp” của tác giả Trịnh Việt Dũng, Công ty CP mía đường Lam Sơn, Thanh Hóa – Lĩnh vực vật liệu, hóa chất, năng lượng. Giải pháp “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị chế áp phương tiện bay không người lái Flycam” của Đại tá, PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Học viện Kỹ thuật Quân sự – Lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông. Giải pháp “Nghiên cứu sản phẩm mới thuốc dược liệu viên hoàn nhỏ giọt Quancardio điều trị bệnh tim mạch” của tác giả Phan Văn Ngọc, Công ty CP Dược phẩm Quảng Bình – Lĩnh vực y dược. Giải pháp “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy lốc thép tấm dày 20 mm – 80 mm” của tác giả Hà Giang, Công ty CP cơ khí Hà Giang Phước Tường, TP Đà Nẵng – Lĩnh vực cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải. Giải pháp “Thu hồi khí Hydrocacbon trên tàu chứa dầu Vietsovpetro bằng cách lắp đặt thêm hệ thống thu gom Hydrocacbon” của tác giả Trần Văn Vĩnh, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu – Lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp và tài nguyên môi trường. Góp mặt tại tọa đàm, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Bộ môn tác chiến điện tử, Học viện Kỹ thuật Quân sự – chủ nhiệm đề tài đạt giải Nhất “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị chế áp phương tiện bay không người lái Flycam” chia sẻ rằng đề tài được nghiên cứu và thực hiện từ năm 2012. Với mục tiêu tạo ra vùng cấm bay nhân tạo, hạn chế và ngăn chặn thiết bị bay flycam không cho bay vào khu vực cấm vận. Đại tá Nguyễn Huy Hoàng cho biết: “Sản phẩm mang tính chất công nghệ đòi hỏi đầu tư lớn. Điểm nổi bật giúp sản phẩm cạnh tranh với các loại flycam nước ngoài là công nghệ cao, giá thành rẻ, tạo ra vùng cấm bay nhân tạo xung quanh mục tiêu bảo vệ bằng cách giả lập tọa độ GPS nhằm đánh lừa thiết bị nhận diện, định vị - dẫn đường bay trên flycam”. Các dự án đoạt giải được nhận bằng khen và tiền thưởng của ban tổ chức, Bằng Lao động sáng tạo từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đối với 5 cá nhân là chủ nhiệm giải pháp đoạt giải Nhất được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng 2 Huy hiệu Tuổi trẻ cho các tác giả của các đề tài đoạt giải nhất. Hồng Thiết

Phát động các phong trào thi đua về nghiên cứu khoa học chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022

Ngày 05/5, Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 1824/BNV-VP về việc tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022. Theo đó, ngày 14/4/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 799/BKHCN-VP về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam; phát động các phong trào thi đua về nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến cách làm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và các học viên, sinh viên tại cơ sở đào tạo.  Luật Khoa học và Công nghệ được Quốc hội khóa XIII thông qua và quy định ngày 18/5 hàng năm là Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam. Ảnh minh họa Bộ trưởng giao Viện Khoa học tổ chức nhà nước tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra những đề xuất nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức có nhiều thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học của Bộ, ngành Nội vụ.  Giao Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nghiên cứu, đề xuất tổ chức chương trình giao lưu giữa các nhà quản lý KH&CN với học viên, sinh viên nhằm khơi dậy tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học của thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.  Bộ trưởng yêu cầu Tạp chí Tổ chức Nhà nước, Trung tâm Thông tin và Trang thông tin của các đơn vị tăng cường đăng tải tin, bài, các phóng sự, phim tài liệu về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; giới thiệu các thành tựu KH&CN, các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dựng công nghệ của Việt Nam; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KH&CN, vai trò của KH&CN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  Giao Văn phòng Bộ thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5” với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” tại trụ sở Bộ Nội vụ. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 nhằm biểu dương và tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến các thành tựu KH&CN, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo; thu hút các chuyên gia nước ngoài, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ và năng lực sáng tạo, tích cực tham gia hoạt động KH,CN và đổi mới sáng tạo trong nước; khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai. Chủ đề của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 được xác định là “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” Các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức bắt đầu từ ngày 04-20/5/2022 (các hoạt động chính tổ chức bắt đầu từ ngày 17-19/5/2022). Về nội dung, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam; các hoạt động KH,CN và đổi mới sáng tạo năm 2022-2023; tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam; tuyên truyền cơ chế, chính sách nhằm thu hút các cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phục vụ sự nghiệp phát triển ngành KH&CN nước nhà. Đồng thời, giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất dựa trên nền tảng KH,CN và đổi mới sáng tạo; các mục tiêu, định hướng lớn trong các chiến lược, chương trình quốc gia về KH&CN đến năm 2030; các chính sách KH,CN và đổi mới sáng tạo nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội... Theo moha.gov.vn  

Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

TĐKT - Chiều 6/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với CAND và trao tặng các hình thức khen thưởng của Đảng, Nhà nước. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho đại diện gia đình nguyên Thứ trưởng Bộ công an Trần Xuân Viên Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tư, Kế hoạch, Hướng dẫn về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống. Năm 2021, công an các đơn vị, địa phương xây dựng, nhân rộng hơn 100 mô hình điển hình làm theo Bác; tiếp tục tổ chức học tập chuyên đề: “Phát huy truyền thống vẻ vang, công an nhân dân gương mẫu, đi đầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh” trong năm 2022; chỉ đạo các cấp ủy xác định rõ các khâu khó, việc khó, tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và những việc còn tồn đọng, gây bức xúc trong nhân dân để tập trung lãnh đạo giải quyết dứt điểm. Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu đã đề cao trách nhiệm nêu gương trong thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định về trách nhiệm nêu gương. Cấp ủy công an các đơn vị địa phương đã chỉ đạo tổ chức tốt sinh hoạt chi bộ chuyên đề quý I/2022 với chủ đề “Chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, hằng năm, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức cán bộ và công tác chính sách; tổ chức tốt việc nắm, dự báo, định hướng, quản lý và giải quyết tư tưởng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ từ cơ sở. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình, “tự soi”, “tự sửa”, cam kết tu dưỡng, rèn luyện; đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Sau 4 năm thực hiện lấy ý kiến của nhân dân đối với Công an nhân dân theo Quyết định số 3104, Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp tổ chức hơn 7.000 hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Qua các hội nghị, có hơn 80.000 ý kiến góp ý của nhân dân; trong đó có 80% ý kiến ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của lực lượng công an nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh thần phục vụ nhân dân… Các đơn vị có mối quan hệ, thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc cho tổ chức và nhân dân đã ban hành hơn 5.000 văn bản gửi xin ý kiến trong đó có 95% ý kiến đánh giá cao kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. Xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, gương cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn gian khổ, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, sẵn sàng chấp nhận hy sinh bảo vệ nhân dân. Từ năm 2016 đến năm 2021, trong lực lượng công an nhân dân có 70 đồng chí hy sinh, gần 1.500 đồng chí bị thương, hơn 300 đồng chí bị phơi nhiễm HIV trong khi thi hành công vụ. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Công an các địa phương đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị và các Cuộc vận động. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động, Quy định tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với công an nhân dân đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân , bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đặc biệt, cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong toàn lực lượng. Cần tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nhất là chất lượng đội ngũ đảng viên trong công an nhân dân. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo Bác để mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân thấy được trách nhiệm, vai trò, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, công an nhân dân là “công bộc của dân”, là “người bạn của nhân dân”. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ là tuyên truyền viên, giúp nhân dân hiểu và chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, cần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên; thường xuyên tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, “tự soi”, “tự sửa”, “tự nhận diện”, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm. Tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân, đây là kênh thông tin quan trọng, giúp cho công tác chỉ huy, chỉ đạo, phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ vi phạm, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí mà Đảng ta đang quyết tâm thực hiện. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng, thước đo để đánh giá chất lượng tổ chức, bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên công an, làm cho nhân dân ngày càng tin yêu, quý trọng giúp đỡ lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ. Tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho đại diện gia đình đồng chí Trần Xuân Viên - tức Viễn Chi, Cố Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Công an, vì những thành tích đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Huân chương Quân công hạng Nhì cho Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Huân chương Quân công hạng Ba cho Thượng tá Trần Đăng Quỳnh, Trợ lý Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an đã trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 10 cá nhân tiêu biểu thuộc Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 10 tập thể và cá nhân; trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng một số cá nhân. Nguyệt Hà

Đại hội đại biểu Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khóa VII

TĐKT - Ngày 6/5, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2026 đã thành công tốt đẹp. Hội Sinh vật cảnh Việt Nam thành lập ngày 13/5/1989, đến nay đã qua 6 nhiệm kỳ và hơn 32 năm hoạt động liên tục. Hiện nay, cả nước có 20.657 tổ chức hội, trong đó ở trung ương có 8 đơn vị trực thuộc, ở địa phương có 57 hội cấp tỉnh, gần 330 hội cấp huyện, gần 3900 hội cấp xã, 262 đơn vị trực thuộc, trên 400 câu lạc bộ, hơn 4600 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, 11.000 nhà vườn, 100 làng nghề sinh vật cảnh (SVC). Có trên 250.000 hội viên chính thức thường xuyên sinh hoạt tại các tổ chức hội. Nếu tính cả số hội viên thuộc các ngành nghề nông nghiệp tại các tổ chức hội đã sát nhập với Hội SVC ở một số địa phương (Hội làm vườn, Hội ngành nghề nông nghiệp) thì số hội viên cá nhân khoảng 500.000 người. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” TS Nguyễn Hữu Vạn, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khóa VI cho biết: Nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã kiên trì chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu: Xây dựng mô hình tổ chức phù hợp; đổi mới phương thức hoạt động; phát triển phong trào lành mạnh, toàn diện, bền vững; từng bước xây dựng ngành kinh tế sinh vật cảnh. Thực hiện các nghị quyết Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Hội đã tích cực sắp xếp, kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, quan tâm kết nối, phối hợp hoạt động giữa Hội với các tỉnh, thành hội, các tổ chức thành viên, đơn vị trực thuộc. Nhiệm kỳ VI, Hội đã thực hiện tốt việc chủ động phối hợp, đề xuất các hoạt động với các bộ, ngành, cơ quan trung ương, điển hình là triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp hoạt động với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trọng tâm là phát triển hoa, cây cảnh, xây dựng ngành kinh tế sinh vật cảnh. Hội đang tham gia, triển khai một số đề án phát triển hoa cảnh, cây cảnh, bảo tồn, phát triển nghề và làng nghề truyền thống, ứng dụng, chuyển giao một số mô hình…, góp phần xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Hoạt động và phong trào sinh vật cảnh ở các cấp Hội luôn bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát chức năng, nhiệm vụ; gắn liền và phục vụ tốt mục đích chính trị, sự kiện văn hóa; bảo đảm sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương. Qua đánh giá của nhiều địa phương, hoạt động sinh vật cảnh đã góp phần làm nên sự chuyển biến tích cực về nhận thức, chuyển dịch cơ cấu cây trồng khu vực nông thôn, thúc đẩy sự phát triển phong trào sinh vật cảnh, ngành sinh vật cảnh, từng bước thực hiện mục tiêu đưa sinh vật cảnh trở thành ngành kinh tế có giá trị, thu nhập cao. Trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp, các cấp Hội đã cố gắng vượt qua nhiều khó khăn để duy trì, bảo đảm hoạt động. Các sự kiện triển lãm, hội chợ bị hoãn, hủy, không được tổ chức tập trung đông người... nhưng phong trào sản xuất, kinh doanh sinh vật cảnh vẫn được duy trì, không bị đứt gãy. Đến năm 2021, cả nước có khoảng 45.000 ha hoa, cây cảnh (tăng 6,6 lần so với năm 2000); thu nhập bình quân 520 triệu đồng/ha/năm (tăng 2,1 lần); giá trị sản lượng đạt 23.400 tỷ đồng (tăng 27,5 lần); giá trị xuất khẩu gần 80 triệu USD. Mô hình sản xuất hoa, cây cảnh đạt 1,5 tỷ đến 2,5 tỷ đồng/ha/năm, có mô hình đạt 3 - 5 tỷ đồng/ha/năm (giá trị thu nhập/ha canh tác của ngành trồng trọt chỉ đạt 80 - 83 triệu đồng/ha/năm). Trong nhiệm kỳ tới, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức hội và hội viên chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế sinh vật cảnh. Cùng với đó, tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh, phù hợp, hiệu quả; vận động các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, cá nhân tiêu biểu trong phạm vi cả nước tham gia hội với tư cách hội thành viên, hội viên cá nhân thuộc Hội Sinh vật cảnh Việt Nam. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 135 ủy viên, trong đó Ban thường vụ gồm 25 ủy viên. TS Nguyễn Hữu Vạn tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022 - 2026). Phương Thanh

TP Đà Lạt: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021

TĐKT - Thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua", "Càng khó khăn càng phải thi đua", năm 2021, thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) luôn phát huy tinh thần sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo động lực góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ổn định và phát triển; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể được quan tâm, đổi mới và phát triển ngày càng vững mạnh. Xác định thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong năm 2021, thành phố đã tổ chức, phát động thi đua thường xuyên ngay từ đầu năm và 8 đợt thi đua chuyên đề, huy động sự tham gia của toàn xã hội vào giải quyết các nhiệm vụ đột xuất, trọng tâm của thành phố; công tác khen thưởng thực hiện theo đúng quy định, kịp thời và chính xác; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được phổ biến, nhân rộng, là những nhân tố góp phần quan trọng tạo ra sự đột phá về tăng năng suất, chất lượng lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống thúc đẩy sự tăng tốc phát triển của địa phương. Hướng đến xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành đô thị du lịch sinh thái, thông minh, văn minh, thân thiện, phát triển toàn diện và là điểm đến yêu thích của du khách, bạn bè trong nước và quốc tế. Năm 2021 thành phố Đà Lạt đã đạt được một số kết quả khả quan như: Giá trị sản xuất theo giá so sánh bình quân năm 2021 tăng 5,8%/năm; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 84,44 triệu USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 14.044 tỷ đồng; năm 2021 thu ngân sách bám sát kế hoạch, đạt 1.403,5 tỷ đồng. Trong lĩnh vực an sinh xã hội, thành phố cũng luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ của Nhà nước đối với đối tượng chính sách, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công được thực hiện đầy đủ và kịp thời, đảm bảo an sinh xã hội,... nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thành phố đã chi trợ cấp đối với 1.643 người có công và thân nhân người có công với cách mạng với tổng số tiền là 968,9 triệu đồng...; duy trì công tác giảm nghèo, chống tái nghèo, hiện nay thành phố Đà Lạt không còn hộ nghèo. Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố đã thành lập và kiện toàn 646 Tổ Covid cộng đồng, triển khai mô hình tự quản bảo vệ vùng xanh tại 191 khu dân cư và tại 35 doanh nghiệp, 12 hợp tác xã, cơ sở kinh doanh nông sản, chợ nông sản; hỗ trợ cho các khu cách ly, các bếp ăn, các hộ gia đình khó khăn, các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ cho các địa phương lân cận với tổng giá trị 8,3 tỷ đồng; các cơ sở tôn giáo cũng đã đồng hành cùng chính quyền thành phố tổ chức quyên góp hơn 18.000 tấn rau, củ, quả, nhu yếu phẩm... ủng hộ các đơn vị, bệnh viện dã chiến ở Thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị 15,6 tỷ đồng; triển khai thu mua rau, củ, quả của người dân để hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh theo kế hoạch của UBND tỉnh với số lượng 975 tấn rau, củ, quả; hỗ trợ kịp thời, đúng quy định đối với các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đã chi 70, 322 triệu đồng/39.365 đối tượng, hộ gia đình, hộ kinh doanh. Trong năm, thành phố đã tổ chức biểu dương, khen thưởng đối với 64 tập thể và 118 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hưởng ứng các phong trào thi đua “Cùng cả nước và tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, thành phố đã và đang phát huy những thuận lợi, các thế mạnh của địa phương để tổ chức thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với phong trào thi đua tạo động lực cho việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy phát triển về kinh tế - xã hội hướng đến xây dựng xã văn hóa nông thôn mới. Năm 2021, thành phố Đà Lạt vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới năm 2019 (Quyết định số 61/QĐ-TTg ngày 15/01/2021); các xã: Xuân Thọ, Xuân Trường và Trạm Hành được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn thành phố. Năm 2021, tỷ lệ cơ quan văn hóa đạt 96%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93% và tỷ lệ tổ dân phố, thôn văn hóa đạt 92%; tỷ lệ tổ dân phố, thôn có hội trường sinh hoạt đạt 80%; 100% phường xã có điểm sinh hoạt văn hóa (có hội trường kết hợp nhà văn hóa). Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Lạt vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba do có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Lạt tiếp tục tổ chức sáng tạo và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thúc đẩy thành phố ngày càng phát triển, hướng đến xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành đô thị du lịch sinh thái, thông minh, văn minh, thân thiện, phát triển toàn diện và là điểm đến yêu thích của du khách, bạn bè trong nước và quốc tế. Thục Anh      

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng

Tối ngày 27/4, tại TP. Sóc Trăng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng (tháng 4/1992 - tháng 4/2022), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Sóc Trăng là đô thị loại 2. Các đại biểu dự lễ kỷ niệm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Buổi lễ do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương, tỉnh Sóc Trăng; các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân… Ngày 26/12/1991, tại kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa VIII đã ban hành Nghị quyết về việc phân chia địa giới hành chính tỉnh Hậu Giang thành tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng. Đầu tháng 4 năm 1992, tỉnh Sóc Trăng chính thức được tái lập. Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Sóc Trăng đã đạt được trong suốt chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Hồ Chí Minh - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước  tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có công lao to lớn, nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong diễn văn kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, đồng chí Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã nhấn mạnh những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực mà tỉnh Sóc Trăng đạt được trong 30 năm qua; khẳng định quyết tâm phát triển mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng; đồng thời, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Sóc Trăng đã đạt được trong suốt chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của cả nước. Vượt qua những khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sóc Trăng đã đoàn kết, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, "vượt lên chính mình, băng qua gian khó", biến thách thức thành cơ hội, vươn lên và đạt được những thành tựu quan trọng. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tự hào về thành quả đạt được sau 30 năm xây dựng và phát triển, Sóc Trăng cần phải xác định rõ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để bứt phá, phát triển nhanh, bền vững với tinh thần dựa vào nội lực là quyết định, chiến lược, cơ bản, lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá. Phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người bằng bình quân khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Thủ tướng lưu ý một số nhiệm vụ tỉnh Sóc Trăng cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Thứ nhất, Sóc Trăng cần tiếp tục giữ gìn, củng cố và vun đắp sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết giữa các dân tộc. Đây là một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển nhanh và bền vững. Coi trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân, gần dân, trọng dân, biết lắng nghe, tiếp thu những ý kiến xây dựng xác đáng của nhân dân. Đồng thời, tập trung phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Thứ hai, quán triệt nghiêm túc, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 120 của Chính phủ về thích ứng với biến đổi khí hậu; Kế hoạch 5 năm, Chiến lược 10 năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Tập trung triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; hoàn thành sớm việc tiêm vaccine mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý II/2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Xác định sự phát triển của Sóc Trăng phải đặt trong yêu cầu phát triển chung của đất nước, của vùng theo Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị. Đồng thời, bám sát các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Cần khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước; tính chủ động, sáng tạo; ý thức tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương trong vùng; quyết vượt lên chính mình..., phải có ý chí và quyết tâm cao hơn nữa, quyết không cam chịu đói nghèo, thua kém các tỉnh khác, vùng khác". Thứ ba, lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh, tăng năng suất lao động; khai thác lợi thế hành lang kinh tế ven sông Hậu kết nối khu vực kinh tế biển để bứt phá phát triển. Tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, kết nối vùng, hạ tầng giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục, nhất là hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, hạ tầng chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng... đồng bộ, hợp lý, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu triển khai các công trình, dự án trọng điểm, trong đó có cảng biển Trần Đề, đường cao tốc kết nối vùng với Cần Thơ. Rà soát, cương quyết cắt bỏ những dự án chưa cần thiết, dàn trải, chậm tiến độ, dồn nguồn lực tập trung cho các dự án lớn, có tác động lan tỏa, tạo ra động lực và không gian phát triển mới. Cần chuyển đổi tư duy từ "phát triển sản xuất nông nghiệp" sang tư duy "phát triển kinh tế nông nghiệp", nông nghiệp sản xuất lớn, xây dựng thương hiệu, chế biến sâu, đồng đều, vươn ra thị trường quốc tế, nhất là đối với các sản phẩm riêng có của Sóc Trăng..., khai thác tối đa thế mạnh về nuôi trồng, chế biến thuỷ sản, sản xuất lúa chất lượng cao. Đa dạng hóa, huy động tối đa, hiệu quả các nguồn lực xã hội, tăng cường hợp tác công tư để phát triển các khu, cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, đầu tư năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo, cảng biển, logistics... Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao và xây dựng nông thôn mới. Thứ tư, tăng cường công tác quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; ưu tiên thu hút đầu tư những ngành công nghiệp sạch, ít ô nhiễm, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng. Tăng cường công tác bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, đặc biệt là sự xâm nhập mặn, nước biển dâng, sụt lún, sạt lở. Đẩy mạnh phát triển toàn diện nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng, phát triển khoa học-công nghệ; chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng từng bước yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; tạo chuyển biến trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp. Đặc biệt là không làm tăng thủ tục hành chính, không gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Thứ năm, thực hiện tốt chính sách với người có công, gia đình chính sách, người yếu thế, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ người nghèo, chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, các giá trị văn hóa, đạo đức và môi trường sinh thái để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Tiếp tục giữ gìn, phát huy và khai thác hiệu quả giá trị văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc của các dân tộc trong tỉnh như những ngôi "chùa vàng", "Chùa Dơi", Lễ hội Nghinh Ông; Đờn ca Tài tử được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; Lễ hội Ooc Om Boc, nghệ thuật biểu diễn dân gian nhạc Ngũ Âm, múa Rom Vong, nghệ thuật sân khấu Dù kê của đồng bào Khmer; văn hóa ẩm thực truyền thống Bánh pía của người Hoa... gắn với phát triển du lịch, tạo động lực cho phát triển bền vững. Thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc vào tháng 11/2021. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp. Coi trọng giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng, lòng yêu nước, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Thứ sáu, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống những âm mưu lợi dụng tôn giáo, dân tộc để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo. Bảo đảm an ninh chính trị; thực hiện phương châm bảo đảm an ninh, an toàn và an dân ở mọi nơi, mọi lúc. "Tiềm năng phát triển của Sóc Trăng rất lớn. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, với khát vọng và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sóc Trăng sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, biến tiềm năng, lợi thế và cả những thách thức thành cơ hội, động lực phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, đưa Sóc Trăng bứt phá đi lên trong vùng", Thủ tướng bày tỏ. Theo baochinhphu.vn

Rạng Đông: Dành gần 500 triệu đồng tiền thưởng cho công nhân lao động có sáng kiến, cải tiến

TĐKT - Chiều 28/4, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tổ chức tổng kết phong trào “Thi đua lao động sáng tạo, làm thỏa lòng Bác mong”, biểu dương, khen thưởng các công trình đổi mới sáng tạo trong Ngày hội sáng tạo lần 5 và các tập thể các nhân xuất sắc trong năm thi đua lập công dâng Bác 28/4/2021 – 28/4/2022. Đây là hoạt động thường niên của công ty, nhằm tạo động lực thúc đẩy toàn thể cán bộ CNVCLĐ ở Rạng Đông không ngừng đóng góp các ý tưởng sáng tạo và đưa các ý tưởng đó vào cuộc sống, mang lại giá trị cho khách hàng, truyền cảm hứng và tạo nên một Rạng Đông mới - công nghệ cao và hiện đại. Đại diện các đề tài đổi mới sáng tạo được biểu dương khen thưởng Được phát động từ 2020 khi Công ty bước vào Chuyển đổi số, phong trào “Thi đua lao động sáng tạo - Làm thỏa lòng Bác mong” đã tạo khí thế thi đua mới, hành động quyết liệt, biến thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra thành cơ hội, thúc đẩy đồng bộ mọi hoạt động ở tất các các đơn vị, hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số Công ty, hoàn thành thắng lợi tất cả các nhiệm vụ và mục tiêu sản xuất, kinh doanh đã đề ra. Cùng với nguồn lực 15% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hằng năm dành cho R&D (hoạt động nghiên cứu và phát triển trong các doanh nghiệp) và 7% dành cho Quỹ Đầu tư mạo hiểm, các Trung tâm R&D, 8 Trung tâm Sáng tạo sản phẩm mới và 9 Trung tâm Sáng tạo nội dung cho truyền thông số có điều kiện hoạt động tốt làm bệ đỡ cho phong trào "Thi đua lao động sáng tạo - Làm thỏa lòng Bác mong". Năm 2021, phong trào đề xuất được 1.613 ý tưởng, sáng kiến, đổi mới sáng tạo trong đó có 1.099 ý tưởng mới được áp dụng, triển khai hiệu quả vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công ty Rạng Đông đã biểu dương và dành số tiền 295 triệu đồng để khen thưởng cho 15 đề tài đổi mới sáng tạo cấp công ty; 38 triệu đồng khen thưởng cho các cá nhân tham gia nhóm truyền thông số đạt thành tích xuất sắc trong quý 1 năm 2022; 101,5 triệu đồng khen thưởng 6 Tập thể lao động giỏi, lao động xuất sắc cấp công ty; 56 triệu đồng khen thưởng 14 cá nhân đạt danh hiệu lao động giỏi, lao động xuất sắc trong năm thi đua.   “Các công trình, các ý tưởng đổi mới sáng tạo của gần 2.400 CBCNV Rạng Đông là những đóa hoa đẹp báo công dâng lên Bác Hồ. Đây chính là nền tảng vững chắc để Rạng Đông sớm trở thành một Công ty công nghệ cao, một doanh nghiệp số trong thời đại số’’ – đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông khẳng định. Mai Thảo  

Đồng hành cùng người nông dân sản xuất nông nghiệp sạch

TĐKT - Để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, đồng thời nâng cao giá thành sản phẩm, năng suất, chất lượng trồng trọt, chăn nuôi, năm 2016, Hội Nông dân (HND) tỉnh Ninh Bình đã triển khai Đề án “Nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn”. Sau gần 6 năm triển khai thực hiện, đề án đã thực sự phát huy hiệu quả, không chỉ thay đổi nhận thức của người nông dân về thực phẩm sạch mà còn giúp hội viên tăng thu nhập, phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Lãnh đạo Trung ương HND Việt Nam, HND tỉnh, HND thành phố Ninh Bình thăm quan Cửa hàng nông sản an toàn Sông Vân Ông Đinh Hồng Thái, Chủ tịch HND tỉnh cho biết: Để thực hiện hiệu quả Đề án “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn”, thời gian qua, các cấp HND đã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và những kiến thức cho cán bộ, hội viên nông dân về vệ sinh an toàn thực phẩm, về phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững. Sau gần 6 năm, Hội đã triển khai xây dựng gần 500 mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, trong đó nổi bật là mô hình cửa hàng nông sản an toàn và thành lập Câu lạc bộ nông sản an toàn với 60 thành viên tham gia đều là chủ cửa hàng nông sản an toàn, chủ trang trại, gia trại, chủ cơ sở giết mổ, chế biến an toàn nhằm liên kết tiêu thụ sản phẩm. Theo ông Thái, với sự ra đời cửa hàng nông sản an toàn đầu tiên từ tháng 7/2017, đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã hướng dẫn, tư vấn thành lập 23 cửa hàng nông sản an toàn, góp phần giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm an toàn của nông dân trong và ngoài tỉnh, đồng thời nâng cao nhận thức cho người dân về sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm an toàn. Một trong những điển hình trong mô hình này là Cửa hàng nông sản an toàn Sông Vân do anh Nguyễn Ngọc Tiên làm chủ. Cửa hàng nông sản an toàn của anh Tiên là đơn vị đầu tiên được HND tỉnh hỗ trợ xây dựng. Các sản phẩm bày bán tại cửa hàng đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được cơ quan chức năng kiểm định, chứng nhận an toàn. “Tính đến tháng 6/2021, do nhận thấy nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, chúng tôi đã mở thêm cửa hàng thứ hai. Hiện nay, mỗi ngày chúng tôi cung cấp khoảng 2 tạ rau, củ, quả an toàn đến người tiêu dùng của thành phố Ninh Bình”.- anh Tiên vui mừng chia sẻ. Song song phát triển mô hình cửa hàng nông sản an toàn, HND cũng đã xây dựng các mô hình điển hình sản xuất an toàn như: Mô hình sản xuất rau theo hướng hữu cơ ứng dụng công nghệ cao tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh; mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao tại xã Lạng Phong, huyện Nho Quan; mô hình sản xuất mắm tép an toàn cho 3 hộ gia đình tại thị trấn Me, huyện Gia Viễn… “Khi triển khai thực hiện các mô hình này, các hộ nông dân tham gia mô hình đều được tập huấn kiến thức sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, được HND và cơ quan chức năng tư vấn, hướng dẫn thủ tục để công nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, công bố sản phẩm phù hợp quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, hỗ trợ vay vốn… Các mô hình cấp tỉnh còn được HND tỉnh hỗ trợ một phần nguyên liệu, vật tư, máy móc”- ông Thái chia sẻ. Chị Lê Thị Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ xanh (xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh) cho biết: Thực hiện Đề án “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn”, HND tỉnh đã hỗ trợ công ty hệ thống tưới nước tự động, giúp hoàn thiện quy trình sản xuất rau, củ, quả sạch, khép kín. Đồng thời, các cấp HND cũng hỗ trợ chúng tôi trong việc dán tem truy xuất nguồn gốc nông sản. Nhờ sự đồng hành của HND tỉnh, các sản phẩm nông sản của công ty dần có được vị trí trên thị trường, khẳng định chất lượng nông sản sạch đối với người tiêu dùng. Ông Nguyễn Văn Trưởng ở thị trấn Yên Ninh chia sẻ: Từ một cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, thủ công, doanh thu thấp, năm 2017 gia đình tôi được HND tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng để nâng cấp nhà xưởng và mua sắm máy móc làm miến dong. Với nhà xưởng rộng, máy móc hiện đại, trung bình mỗi ngày gia đình tôi sản xuất trên 2 tạ miến. Cơ sở của tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất sạch, từ các khâu chọn nguyên liệu, không dùng hóa chất tẩy rửa nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm… Bên cạnh việc xây dựng mô hình, HND các cấp đã chú trọng tập huấn, hướng dẫn nông dân lựa chọn, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi có trong danh mục được phép sử dụng, cách thức bảo quản thực phẩm, phòng, chống ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm; tổ chức các lớp dạy nghề nông nghiệp về chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản cho nông dân; vận động thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã chuyên ngành sản xuất thực phẩm an toàn. Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện Đề án “Nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn” với những việc làm cụ thể, thiết thực của các cấp HND đã góp phần làm chuyển biến về nhận thức của hội viên, nông dân trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Người nông dân đã có ý thức trong việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, trong chế biến thực phẩm. “Nhiều hộ nhận thấy sự cần thiết phải sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn mới tồn tại và phát triển bền vững. Vì vậy đã mạnh dạn đăng ký xây dựng mô hình đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra công nhận, đề nghị HND tư vấn hỗ trợ để xây dựng nhãn hiệu sản phẩm.”- ông Thái chia sẻ. Bảo Linh

Trang