Kinh tế

9 tháng đầu năm, nhiều lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đạt và vượt chỉ tiêu

TĐKT - Kết quả sản xuất ngành nông nghiệp tháng 9 và 9 tháng qua cho thấy bức tranh khả quan về tình hình thực hiện các mục tiêu tăng trưởng ngành. Mặc dù phải đối mặt với 14 loại hình thiên tai với những tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất nông lâm thủy sản (tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 12.356 tỷ đồng), nhưng nhiều lĩnh vực sản xuất của ngành vẫn đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ, cơ bản đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp báo thường kỳ Quý III/2018 Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng tăng 3,82% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: Nông nghiệp tăng 2,81% (trồng trọt tăng 3,0%, chăn nuôi tăng 2,41%); lâm nghiệp tăng 6,0%; thuỷ sản tăng 6,46%. Theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng GDP nông lâm thủy sản 9 tháng đầu năm đạt 3,65%. Đóng góp vào tăng trưởng chung của toàn ngành có vai trò nổi bật của các lĩnh vực thuỷ sản (giá trị sản xuất tăng 6,46%), lâm nghiệp (tăng 6%), trồng trọt (tăng 3%), và chăn nuôi (tăng 2,41%); những sản phẩm tăng mạnh về giá trị và sản lượng là lúa gạo, rau quả, thịt gia cầm xuất khẩu, cá tra, gỗ và sản phẩm của gỗ. Tính đến hết tháng 9, cả nước đã gieo cấy được 7.262,4 nghìn ha lúa, giảm so với cùng kỳ; thu hoạch được 5.157 nghìn ha. Mặc dù diện tích gieo cấy giảm (160,6 nghìn ha) nhưng năng suất bình quân ước đạt 61,6 tạ/ha, tăng khoảng 2,7 tạ/ha nên sản lượng lúa tăng ước đạt 31,7 triệu tấn, tăng 1,2 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2017. Riêng vụ Đông xuân, năng suất ước đạt 66,4 tạ/ha, tăng 4,1 tạ/ha, sản lượng lúa ước đạt 20,6 triệu tấn, tăng 1,2 triệu tấn (5,8%) so với vụ Đông xuân năm trước. Chín tháng đầu năm, dịch bệnh trên vật nuôi được khống chế tốt, tính đến ngày 24/9, không có địa phương nào có dịch tai xanh, lở mồm long móng và cúm gia cầm. Trong tháng 9, thị trường tiêu thụ và giá các sản phẩm thịt bò, thịt gia cầm ổn định; giá thịt lợn duy trì mức giá cao (thịt lơn hơi khoảng 50.000 – 55.000 đồng/kg), người chăn nuôi có lãi, bên cạnh đó các cơ sở chăn nuôi đang chuẩn bị nguồn hàng, phục vụ cho dịp lễ, tết cuối năm 2018 nên tổng đàn lợn cả nước đã tăng nhanh hơn so với thời gian trước. Xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 9 tháng ước đạt 405 triệu USD, tăng 5,2%. Với ngành lâm nghiệp, thời tiết tương đối thuận lợi cho công tác trồng mới, chăm sóc, bảo vệ rừng; khai thác gỗ đạt khá do thị trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ mở rộng. Lũy kế đến ngày 25/9, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 161,2 nghìn ha, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước; rừng trồng được chăm sóc đạt 433,7 nghìn ha, giảm 13,1%; giao khoán bảo vệ rừng đạt 5.872,1 nghìn ha, tăng 10,7%. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 9,1 triệu m3, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2017. Đến nay, cả nước đã thu được 1.798 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, đạt 77,2% kế hoạch năm, tăng 76% (781 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2017; đã chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 là 434,4 tỷ đồng. Chín tháng đầu năm là giai đoạn nước rút thực hiện các khuyến nghị của Cộng đồng châu Âu EC nên việc ngăn chặn, chấm dứt tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài và chứng nhận, xác nhận nguồn gốc hải sản khai thác được triển khai rộng khắp. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để xây dựng khung pháp lý chặt chẽ quản lý khai thác hải sản để giảm thiểu khai thác tận diệt, hướng tới khai thác ổn định, bền vững. Lũy kế 9 tháng, sản lượng thủy sản ước đạt 5,5 triệu tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng khai thác ước đạt 2,58 triệu tấn (+5,1%), nuôi trồng ước đạt 2,93 triệu tấn (+6,6%). Trong đó, sản lượng thuỷ sản tháng 9 ước đạt 669 nghìn tấn, tăng 6,0% so với tháng 9/2017. Tháng 9, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản ước đạt 3,37 tỷ USD tăng 9,93% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành 9 tháng ước đạt 29,54 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017, bằng 73% kế hoạch năm và vượt 1,3% mục tiêu Quý đã đề ra. Trong đó một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng trưởng mạnh và vượt mục tiêu như gạo, tăng 23,1% (2,48/2,02 tỷ USD); lâm sản chính tăng 3,1% (6,62/6,55 tỷ USD) và rau quả vượt 1,0% (3,034/3,004 tỷ USD). Tính đến 20/9, cả nước đã có 3.542 xã (39,7%) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 64 xã (0,72%) so với cuối tháng 8/2018; bình quân đạt 14,33 tiêu chí/xã; còn 88 xã dưới 5 tiêu chí; có 55 đơn vị cấp huyện thuộc 28 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (hoàn thành sớm mục tiêu của năm 2018: Có ít nhất 54 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới). Để đạt mục tiêu tăng trưởng ngành Quý IV và cả năm 2018, xuất khẩu kim ngạch nông, lâm, thủy sản đạt 40 tỷ USD, ngay trong tháng 10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ quyết liệt thực hiện các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo định hướng phát triển 3 trục sản phẩm chủ lực (sản phẩm chủ lực cấp quốc gia, sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, sản phẩm chủ lực địa phương). Cùng với đó, làm tốt công tác xúc tiến thương mại, đẩy mạnh phát triển thị trường và tổ chức hệ thống phân phối, tiêu thụ nông sản trong nước và xuất khẩu; cắt giảm thủ tục hành chính và thủ tục kiểm tra chuyên ngành để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Trang Lê

Thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành cao su Việt Nam

TĐKT - Ngày 28/9, tại TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA), Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES), Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP Hồ Chí Minh (HAWA) và Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định (FPA Bình Định), Tổ chức Forest Trends phối hợp tổ chức Hội thảo “Chuỗi cung ngành cao su: Thực trạng, rủi ro và giải pháp phát triển bền vững” . Hội thảo đã chia sẻ các nội dung chính của 2 báo cáo: “Chuỗi cung các sản phẩm cao su tự nhiên: Thực trạng, cơ hội, rủi ro và khía cạnh chính sách”; “Chuỗi cung gỗ cao su Việt Nam: Thực trạng, cơ hội, rủi ro và chính sách”. Đây là các báo cáo đầu tiên phác họa những nét chính trong bức tranh tổng quan về chuỗi cung ứng của ngành cao su, gỗ cao su Việt Nam, từ khâu sản xuất, chế biến, thương mại đến tiêu thụ sản phẩm. Kết quả của nghiên cứu này góp phần làm rõ vai trò và vị thế hiện nay của ngành cao su, các thuận lợi và khó khăn mà ngành đang đối mặt trong bối cảnh hội nhập thị trường. Thông tin từ nghiên cứu này sẽ giúp các nhà quản lý đưa ra các chính sách và cơ chế quản lý sát thực tế, từ đó góp phần mở rộng cơ hội phát triển, giảm thiểu rủi ro về thị trường và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành. Các Hiệp hội: Gỗ và lâm sản Việt Nam (VIFORES); HAWA, BIFA, FPA Bình Định và Hội cao su Việt Nam (VRA) cùng tổ chức FOREST TRENDS ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác và chia sẻ thông tin Ông Tô Xuân Phúc, đại diện của Tổ chức Forest Trends cho biết: Sản xuất và chế biến sản phẩm cao su là một trong những ngành sản xuất nông lâm nghiệp quan trọng nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, diện tích cao su tiểu điền vẫn chiếm phần lớn và đây sẽ là một thách thức để đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng của thị trường về sản phẩm cao su bền vững. Đến năm 2017, diện tích cao su của cả nước đạt 969.700 ha, với gần 67% diện tích đang trong giai đoạn cho thu hoạch mủ. Hiện, có nhiều thành phần kinh tế tham gia vào khâu sản xuất, trong đó diện tích cao su tiểu điền chiếm khoảng 51% trong tổng diện tích. Sản lượng cao su Việt Nam đã tăng nhanh theo đà tăng diện tích. Việt Nam đã trở thành một trong những nước dẫn đầu về năng suất ở châu Á, là nước đứng thứ ba về cung cao su thiên nhiên, chiếm khoảng 8,1% tổng sản lượng cao su thế giới, đứng sau Thái Lan và Indonesia. Trong những năm gần đây, các yêu cầu của thị trường về sản phẩm cao su bền vững ngày càng tăng, đặc biệt ở các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, Nhật… Các yêu cầu này không chỉ đơn thuần là về chất lượng sản phẩm đảm bảo, mà còn bao gồm sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về luật pháp, về lao động, môi trường, xã hội. Điều này đòi hỏi nhà sản xuất ngày càng phải thực hiện các trách nhiệm về luật pháp, xã hội và môi trường chặt chẽ hơn. Phương Thanh

Ra mắt Hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

TĐKT - Sáng 28/9, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Lễ ra mắt Hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc buổi lễ Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng khẳng định: DNNVV có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện thu nhập người lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, DNNVV hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và hạn chế. Đặc biệt, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là vấn đề thiết yếu đối với DNNVV. Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức hiệp hội đã có sự quan tâm, dành nguồn kinh phí để triển khai đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho các doanh nghiệp và bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc đào tạo này chủ yếu thực hiện thông qua phương thức truyền thống và mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu đào tạo hiện nay của các DNNVV. Nhận thấy đào tạo trực tuyến sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho các DNNVV tại Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc (thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã phối hợp với Học viện Doanh nhân MVV triển khai Hệ thống đào tạo trực tuyến cho DNNVV (SME E-learning) với hệ thống bài giảng trực tuyến phong phú về nội dung, bao trùm các vấn đề trọng yếu đối với doanh nghiệp: Bán hàng, tiếp thị, tài chính, kế toán, nhân sự, sản xuất, tư duy chiến lược và kỹ năng lãnh đạo... Đây là một trong những nỗ lực của Trung tâm nhằm đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018), hướng đến việc trang bị kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý và cá nhân khởi nghiệp. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng đào tạo trực tuyến MVV Everlearn, sử dụng công nghệ điện toán đám mây và tích hợp nhiều chức năng học tập tiên tiến. Với hệ thống này, các doanh nhân có thể học tập mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại thông minh, tham khảo hệ thống tài liệu phong phú, các clip minh họa sinh động cho các tình huống học tập... Hơn nữa, các doanh nhân còn có thể tương tác, kết nối với nhau trong hệ thống. Nghi thức cắt băng khai trương hệ thống Chia sẻ về việc triển khai hệ thống, ông Lê Văn Khương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc cho biết: Chúng tôi hy vọng hệ thống sẽ là tín hiệu mở đầu để khuyến khích các DNNVV quan tâm nhiều hơn đến việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời giới thiệu một hình thức học tập đang được sử dụng hiệu quả trên thế giới - hình thức đào tạo trực tuyến. Năm 2018, Chương trình đào tạo trực tuyến cho DNNVV dự kiến sẽ triển khai 15 bài giảng trực tuyến với các chuyên đề: Chuyên gia bán hàng; quản lý bán hàng; ứng dụng công nghệ số trong marketing; marketing căn bản cho chủ doanh nghiệp; marketing cho ngành hàng B2B; quản trị tài chính cho khởi sự doanh nghiệp; kế toán quản trị doanh nghiệp; quản trị nhân sự cho doanh nghiệp; quản trị sản xuất; kaizen 5S - cải tiến chất lượng liên tục; tư duy chiến lược và kỹ năng lãnh đạo; kỹ năng đàm phán; ủy quyền và giao việc hiệu quả; kiến thức căn bản về khởi sự doanh nghiệp; pháp luật kinh doanh và hội nhập. Các bài giảng được xây dựng bởi Học viện Doanh nhân MVV, hướng đến tính ứng dụng để phù hợp với các DNNVV.  Tất cả các cá nhân, doanh nghiệp trên toàn quốc đều có thể đăng ký tham dự miễn phí. Doanh nhân tham gia sẽ được hỗ trợ và tương tác trực tuyến trong suốt quá trình học tập bởi các chuyên gia uy tín. Toàn bộ các bài giảng trong chương trình sẽ được cung cấp miễn phí tại địa chỉ: vietnamsme.gov.vn và facebook.com/TACHANOI. Doanh nhân có thể đăng ký tham gia theo đường dẫn: http://bit.ly/sme-elearning. Phương Thanh

Chuyển đổi số trong ngành tài chính

TĐKT - Ngày 26/9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo – triển lãm Vietnam Finance 2018 với chủ đề “Chuyển đổi số trong ngành tài chính”. Đây là sự kiện thường niên do Bộ Tài chính phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG) Việt Nam tổ chức. Vietnam Finance đã trở thành diễn đàn công nghệ thông tin (CNTT) uy tín trong lĩnh vực tài chính công được tổ chức thường niên, là nơi kết nối và chia sẻ thông tin hiệu quả liên quan đến các giải pháp CNTT trong ngành Tài chính. Toàn cảnh khai mạc Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, Vietnam Finance 2018 là diễn đàn tốt cho các cơ quan quản lý, các nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp thảo luận về yêu cầu của ngành tài chính trong việc triển khai ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, triển khai Chính phủ điện tử, thực hiện chuyển đổi số. Qua đó, các tổ chức doanh nghiệp trong nước và quốc tế có cơ hội nắm bắt thông tin về kế hoạch triển khai của ngành tài chính, từ đó đề xuất, tư vấn các mô hình, công nghệ và kinh nghiệm thực hành tốt nhất cho Bộ Tài chính. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển như Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông minh và các phương thức sản xuất, kinh doanh mới để thúc đẩy phát triển kinh tế. Để tận dụng được cơ hội và hạn chế, thách thức do Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, đồng thời chủ động tham gia cuộc cách mạng này, Việt Nam cần ban hành một cách đồng bộ các cơ chế, chính sách phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan đến Cách mạng công nghiệp 4.0. Trong đó, hệ thống chính sách thuế và tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc huy động, phân bổ nguồn lực và hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bộ Tài chính đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ về việc triển khai ứng dụng công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực tài chính – ngân sách với mục tiêu “Bộ Tài chính chủ động áp dụng các thành quả công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng nền tảng quản trị thông minh, cung cấp các dịch vụ tài chính thông minh, tham gia tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế số. Đến năm 2025, hoàn thành xây dựng tài chính điện tử và cơ bản thiết lập nền tảng tài chính số hiện đại, bền vững, công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu lớn, dữ liệu tài chính mở và hệ sinh thái tài chính số. Ngành tài chính đóng vai trò kiến tạo, kết nối, chia sẻ dữ liệu và nền tảng số hóa, đáp ứng toàn diện nhu cầu giao dịch tài chính công, nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin số của Chính phủ, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức. Hội thảo Vietnam Finance 2018 gồm 1 phiên toàn thể và 3 phiên thảo luận chuyên đề: “Chuyển đổi số trong lĩnh vực kho bạc Nhà nước”, “Chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan” và “Chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế”. Ngoài các chuyên đề hội thảo, khu vực triển lãm Vietnam Finance 2018 sẽ đem đến những trải nghiệm chân thực về các mô hình, các sản phẩm, giải pháp CNTT hiện đại giúp thúc đẩy tiến trình xây dựng nền tài chính số. La Giang    

Bàn giao máy soi do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ cho Hải quan Việt Nam

TĐKT - Ngày 24/9, tại Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế (CKSBQT) Nội Bài và Kho hàng của Công ty dịch vụ hàng hóa hàng không (ACSV), Tổng cục Hải quan phối hợp với Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tổ chức Lễ bàn giao máy soi do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ trong khuôn khổ Chương trình Kiểm soát xuất khẩu và an ninh biên giới liên quan (EXBS). Tổng trị giá hệ thống máy soi gần 200.000 USD. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường và ông Daniel Joseph Kritenbrink Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đồng chủ trì buổi lễ. Đến dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc và Công ty Dịch vụ Hàng không Việt Nam (ACSV), đại diện Cục Hải quan TP Hà Nội và các cục, vụ của Tổng cục Hải quan. Lễ bàn giao máy soi do Hoa Kỳ tài trợ trong khuôn khổ chương trình kiểm soát xuất khẩu và an ninh biên giới liên quan (EXBS) Nhân dịp này, ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến các cơ quan của Chính phủ Hoa Kỳ và toàn thể đội ngũ chuyên gia Hoa Kỳ đã tích cực hỗ trợ Hải quan Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình Kiểm soát xuất khẩu và an ninh biên giới và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác giúp đỡ của phía Hoa Kỳ trong các lĩnh vực nghiệp vụ khác phục vụ cho quá trình cải cách và hiện đại hóa Hải quan. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường cho biết: Tổng cục Hải quan cam kết sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ Cục Hải quan TP Hà Nội trong việc đảm bảo việc vận hành máy soi một cách hiệu quả nhất nhằm ngăn chặn từ xa khả năng vận chuyển bất hợp pháp các vật liệu nguy hiểm, thông qua đó ngăn chặn hoạt động khủng bố, buôn lậu. Với những hệ thống máy soi hiện đại, song song với những nỗ lực tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và kinh doanh xuất nhập khẩu, hiệu quả của công tác quản lý và kiểm soát hải quan sẽ được nâng cao hơn nữa. Từ đó, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn quốc gia, an ninh chuỗi cung ứng thương mại khu vực và trên thế giới. Trong những năm qua, trong khuôn khổ Chương trình Kiểm soát xuất khẩu và an ninh biên giới, Chính phủ Hoa Kỳ đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho Hải quan Việt Nam tăng cường năng lực ngăn chặn các hoạt động buôn bán trái phép những hàng hóa sử dụng cho mục đích phổ biến vũ khí hủy diệt. Các hỗ trợ từ Chính phủ Hoa Kỳ được thực hiện dưới nhiều hình thức: Đào tạo, nâng cao nhận thức; hỗ trợ rà soát cơ sở pháp lý cho việc kiểm soát thương mại chiến lược; hỗ trợ xây dựng tài liệu giảng dạy về nhận diện hàng hóa lưỡng dụng và tài trợ một số trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm soát gồm thiết bị cầm tay, thiết bị soi chiếu hình ảnh cho hàng hóa, phương tiện vận tải và hành khách xuất nhập cảnh. Hồng Thiết  

Ra mắt sản phẩm mỹ phẩm từ thiên nhiên mặt nạ Yến Gold

TĐKT – Tối 22/9, tại Hà Nội, Công ty TNHH Vychi ra mắt sản phẩm mới mặt nạ Yến Gold - phiên bản nâng cấp của mặt nạ yến ra đời năm 2017. Sản phẩm đã được Sở Y tế Hà Nội cấp giấy công bố sản phẩm mỹ phẩm vào tháng 7/2018, số công bố 3076/18/CBMP - HN. Sản phẩm này là sự kết hợp giữa công nghệ gold collagen và tinh chất yến đều là những nguyên liệu tự nhiên, hiệu quả và an toàn cho người sử dụng. Tất cả những hoạt chất trên được kết tinh và sản xuất dạng viên nhộng, mang đến cảm giác mới mẻ và cũng rất tiện lợi khi sử dụng. Vychi được biết đến là một trong những công ty dược mỹ phẩm của Việt Nam, được thành lập năm 2015, người đứng đầu doanh nghiệp này là Ths – Bác sĩ Nguyễn Thị Diễm Hằng, được đào tạo chuyên tu về da liễu thẩm mỹ tại Hàn Quốc. Trong suốt 3 năm qua, Vychi đã và đang tập trung nghiên cứu cho ra đời những sản phẩm mỹ phẩm từ thiên nhiên, an toàn, lành tính, tạo lập giá trị bền vững cho người sử dụng. Với khát vọng “chắp cánh thương hiệu Việt”, chỉ ít lâu sau khi xuất hiện trên thị trường, mỹ phẩm của Vychi đã được người tiêu dùng trong nước đón nhận, tin tưởng và đánh giá cao. Không những vậy, mỹ phẩm của Vychi đã xuất hiện ở nhiều thị trường châu lục: Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia... Vychi đang hướng tới xây dựng và phát triển thành thương hiệu mỹ phẩm uy tín của Việt Nam với đội ngũ chuyên gia về da liễu dày kinh nghiệm, nghiên cứu và sáng tạo ra những sản phẩm mỹ phẩm an toàn, chất lượng, sản xuất theo dây chuyền của nhà máy đạt tiêu chuẩn WHO – CMP và được cơ quan y tế chứng nhận, cấp phép trước khi chuyển đến tay người tiêu dùng. Thục Anh

Hội chợ hàng Việt năm 2018 “Chung tay xây dựng thương hiệu Việt”

TĐKT - Tối 22/9, tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ hàng Việt năm 2018 với chủ đề: “Chung tay xây dựng thương hiệu Việt” và Chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2018. Hội chợ là hoạt động cụ thể, giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội và là đòn bẩy kích thích mua sắm, tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất khẩu trong những tháng cuối năm. Hội chợ diễn ra từ ngày 21/9 - 25/9. Các đại biểu tham gia thực hiện cắt băng khai mạc Hội chợ Hội chợ năm nay có quy mô 250 - 300 gian hàng tiêu chuẩn của khoảng 170 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn Hà Nội và các địa phương. Các sản phẩm tham gia trưng bày được bố trí theo 4 khu vực là khu giới thiệu thương hiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, đặc sản của các địa phương; khu sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ, hàng Việt Nam được người tiêu dùng ưa thích, sản phẩm làng nghề; khu trưng bày hàng thật - hàng giả; khu trưng bày các sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích hằng năm. Năm 2018 là năm thứ 9 TP Hà Nội triển khai Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”, nhằm lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp trong nước để người tiêu dùng bình chọn. Thông qua đó, tôn vinh các sản phẩm, giúp người tiêu dùng nhận biết các sản phẩm tốt, uy tín, chất lượng, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng và là động lực để doanh nghiệp nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Được biết, các sản phẩm được bình chọn sẽ được trao giấy chứng nhận, được sử dụng danh hiệu “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” trong việc truyền thông, quảng bá cho sản phẩm và được tham gia trưng bày, giới thiệu trên các ấn phẩm, các hội chợ, triển lãm thương mại của thành phố. Hưng Vũ

Tái cấu trúc nền tài chính quốc gia hướng đến phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của Việt Nam

TĐKT - Ngày 20/9, tại Hà Nội, Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2018 được Bộ Tài chính tổ chức với chủ đề “Tái cấu trúc nền tài chính quốc gia hướng đến phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của Việt Nam”. Đây là diễn đàn thường niên do Bộ Tài chính tổ chức từ năm 2017. Chủ trì có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn; ông Michael Greene - Giám đốc quốc gia của USAID tại Việt Nam; ông Bruno Angelet - Trưởng phái đoàn đại diện Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Quang cảnh Hội thảo Diễn đàn Tài chính Việt Nam quy tụ khoảng 300 đại biểu đến từ Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư… và các tổ chức quốc tế: Cơ quan USAID, Liên minh châu Âu, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Phát triển châu Á, Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp quốc, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc, Viện Nghiên cứu chính sách (Bộ Tài chính Nhật Bản)… các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp. Trong những năm qua, công tác tái cấu trúc nền tài chính quốc gia đã đạt được một số kết quả tích cực, đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, và công bằng xã hội. Các cấu phần của nền tài chính quốc gia đã từng bước được tái cấu trúc nhằm phát triển đất nước theo hướng nhanh, toàn diện và bền vững. Chính sách thuế đã được hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu huy động nguồn lực phục vụ các chương trình phát triển kinh tế trong bối cảnh một số nguồn thu giảm như thu từ dầu thô, thu từ nhập khẩu (do thực hiện cắt giảm thuế theo các cam kết hội nhập quốc tế)… Quy mô thu ngân sách nhà nước (NSNN) được mở rộng, tổng thu ngân sách năm 2017 tăng, tạo điều kiện để tăng chi đầu tư đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Bên cạnh đó, cơ chế về phân cấp ngân sách được điều chỉnh theo hướng tăng quyền chủ động của các địa phương. Cơ cấu thu NSNN bền vững hơn do được điều chỉnh theo hướng tăng tỷ trọng các khoản thu gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất - kinh doanh trong tổng thu NSNN. Cơ cấu chi NSNN cũng được điều chỉnh theo hướng giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển với việc đa dạng hóa, xã hội hóa nguồn lực đầu tư, chi cho y tế, giáo dục nhằm mục tiêu đảm bảo công bằng xã hội. Chính sách tài chính cho an sinh xã hội cũng tiếp tục được sửa đổi… Ngoài ra, các chính sách về bảo vệ môi trường cũng được tăng cường như thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, chi sự nghiệp bảo vệ môi trường... Nhiều biện pháp đổi mới, tăng cường quản lý nợ công đã được thực hiện, qua đó, chỉ tiêu an toàn nợ công nằm trong giới hạn được Quốc hội phê duyệt, đảm bảo an ninh, an toàn tài chính công. Cơ cấu nợ được điều chỉnh hợp lý hơn, nghĩa vụ trả nợ được thực hiện đầy đủ, đúng hạn. Để phát triển nhanh, thị trường vốn, thị trường bảo hiểm từng bước được cơ cấu theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng tổ chức, kinh doanh chứng khoán, các doanh nghiệp bảo hiểm, phát triển nhà đầu tư có tổ chức, qua đó tăng cường huy động vốn, tạo nguồn vốn đầu tư trở lại nền kinh tế. Cùng với đó, việc cơ cấu lại khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN), cổ phần hóa, thoái vốn, nâng cao năng lực quản trị của các DNNN cũng được chú trọng nhằm đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế đất nước. Hồng Thiết

Vinaseed – 50 năm đồng hành cùng nông nghiệp Việt Nam

TĐKT - Thành lập năm 1968, ra đời trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, trải qua hành trình 50 năm đồng hành và phát triển cùng ngành nông nghiệp nước nhà, bằng sự nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ, hạt giống Vinaseed  ươm mầm ngày nào nay đã phát triển trở thành cây lớn mạnh, mang đến năng lượng của tri thức và công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao đời sống, tay nghề kỹ thuật và thu nhập cho bà con nông dân Việt Nam. 50 năm đồng hành cùng Nông nghiệp Việt Chặng đường 50 năm qua của Vinaseed (Công ty cổ phần Giống Cây trồng Trung ương) đã có những đóng góp lớn cho ngành nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất lương thực nói chung và cho sự phát triển của Vinaseed nói riêng. Với mục tiêu mang đến những sản phẩm giống cây trồng năng suất, chất lượng cao, thích nghi rộng với các vùng sinh thái, Vinaseed đã tập trung vào nghiên cứu và ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và đổi mới công nghệ, thực hiện công nghiệp hoá ngành giống cây trồng. Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (ngoài cùng bên phải) trao giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam Ngay từ khi cổ phần hóa, Vinaseed xác định khoa học công nghệ là động lực để phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, công ty đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho hoạt động R&D với tổng kinh phí trên 300 tỷ đồng. Quyết định nhiều thách thức đó đã mở ra trang mới tươi sáng và tràn đầy năng lượng cho công ty. Vinaseed trở thành ngôi sao sáng trong ngành giống cây trồng Việt Nam khi là đơn vị đầu tiên được công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ, từ một đơn vị chỉ kinh doanh giống lúa phổ thông, đến nay, hàng năm Vinaseed sản xuất, kinh doanh 8 vạn tấn hạt giống với 80% sản phẩm bản quyền, tương đương gần 2 triệu ha gieo trồng, chiếm 20% thị phần cả nước. Công ty đã nghiên cứu, chọn tạo và chuyển giao thành công 45 giống cây trồng các loại, trong đó 4 giống lúa nằm trong Top 10 sản phẩm giống cây trồng phổ biến nhất Việt Nam. Sau 15 năm cổ phần hóa, Vinaseed đã có những bước tiến mạnh mẽ, gặt hái nhiều thành công, trở thành công ty có quy mô lớn nhất trong ngành giống cây trồng Việt Nam. Năm 2017, doanh thu công ty đạt 1.512 tỷ đồng, trong đó giá trị sản phẩm khoa học công nghệ là 1.200 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 235 tỷ đồng, hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; vốn chủ sở hữu 1.060 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2017 của công ty duy trì ở mức 40%/năm. Hệ thống mạng lưới trải rộng khắp cả nước với 29 đơn vị thành viên, 1200 đại lý cấp 1 và đội ngũ 1000 nhân sự lao động, trong đó 80% có trình độ đại học trở lên. Những con số nói trên là minh chứng rõ rệt của sự trưởng thành, lớn mạnh của Vinaseed sau quãng đường 50 năm đã đi qua. Không những lan toả năng lượng mới từ khoa học - công nghệ vào thực tế sản xuất và chuyển giao tiến bộ mới cho bà con nông dân khắp mọi miền tổ quốc, Vinaseed còn tiếp sức và đóng góp cho xã hội bằng sự say mê và khát khao được khởi sắc cuộc sống người nông dân. Thông qua các hình thức chuyển giao kỹ thuật liên kết sản xuất, khắp mọi miền đất nước, những nơi Vinaseed đặt chân đến đã hình thành nên các làng nghề công nghệ, góp phần nâng cao đời sống của hàng chục vạn hộ nông dân Việt Nam. Họ được đào tạo nghề, được chuyển giao công nghệ miễn phí, có việc làm ổn định và gia tăng thu nhập 1,3 - 1,5 lần so với làm lúa lương thực, góp phần thay đổi cách thức sản xuất nông nghiệp từ tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa, quy mô lớn. Chính thức đổi tên công ty và ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu mới Tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (15/9/1968 - 15/9/2018), bà Trần Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Vinaseed đã chính thức tuyên bố đổi tên công ty thành "Tập đoàn Giống Cây trồng Việt Nam" và ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới để khởi đầu cho một hành trình mới, một vóc dáng mới khẳng định vị thế, nâng tầm hoạt động và phù hợp với tầm nhìn chiến lược trở thành tập đoàn cung cấp các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững hàng đầu Việt Nam, vươn tầm quốc tế. Hình ảnh logo trong bộ nhận diện thương hiệu mới của Vinaseed thừa hưởng nhận diện 3 hạt mầm, chồi non từ công ty cũ với biểu tượng mới 9 hạt giống vàng được tạo hình vững chãi, kế thừa truyền thống, nâng tầm quy mô và sự trường tồn của Vinaseed. 9 hạt giống được sắp xếp gắn kết thể hiện mô hình chuỗi gien như sự chín chắn và khả năng nắm vững công nghệ, sự đa dạng sinh học, nền tảng cốt lõi cho sự phát triển của Tập đoàn. Logo thương hiệu Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam Logo mới được tạo hình từ hình vuông là hình ảnh tượng trưng đất mẹ nguồn sống vạn vật, gợi nhớ từ sự tích bánh trưng truyền thống của dân tộc Việt Nam, đến sự tích Mai An Tiêm, câu chuyện Phùng Khắc Khoan đi sứ mang hạt giống quý về cho người dân. Nhận diện mới cũng hoàn toàn phù hợp với nền nông nghiệp Việt nam với màu xanh trưởng thành, vững chãi và đáng tin cậy, màu nâu của sự nuôi dưỡng, chở che. Dịp này, Vinaseed cũng cho ra mắt thương hiệu gạo VJ Pearl Rice – sản phẩm chất lượng cao được sản xuất từ giống lúa tốt nhất với công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, được kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ khâu chọn giống, canh tác và sản xuất, đảm bảo truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Gạo VJ Pearl Rice được chế biến, đóng gói bởi hệ thống sử dụng công nghệ hiện đại và được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng và hương thơm tự nhiên. Với chiến lược và quyết tâm hành động, Vinaseed đặt mục tiêu cho đến 2021, tầm nhìn 2025 sẽ chi phối thị trường giống cây trồng Việt Nam, duy trì tốc độ tăng trưởng, bình quân 20-25%/năm. “Hành trình phía trước còn nhiều gian nan, thử thách, chúng tôi tin rằng, với trí tuệ và năng lực khoa học công nghệ, sức mạnh tinh thần đoàn kết, kỷ cương, với khát vọng được cống hiến cho nông nghiệp Việt Nam các sản phẩm giống cây trồng tốt nhất góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, Vinaseed sẽ không ngừng vươn xa mang đến những bình minh ngày càng tươi sáng cho người nông dân Việt Nam” - Bà Trần Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Vinaseed kỳ vọng. Hưng Vũ

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam

TĐKT - Trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (Hội nghị WEF), chiều 13/9, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã cùng phối hợp với các bộ, ngành liên quan chủ trì tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt nam 2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Hội nghị. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh 2018 Hội nghị đã tập trung hơn 1300 đại biểu trong và ngoài nước bao gồm các CEO của các tập đoàn lớn là thành viên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh: Tinh thần doanh nghiệp và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các thảo luận trong hai ngày vừa qua của Hội nghị WEF. Các đại biểu WEF đã cùng thống nhất với nhau rằng, đó cũng chính là những động lực mới trong sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu, và Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam với chủ đề “Viet Nam: We mean Business” (Việt Nam là đối tác kinh doanh tin cậy) chính là cam kết của Việt Nam với toàn thế giới. Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới ông Borge Brende đã chúc mừng các thành tựu của Việt Nam trong 2 thập kỷ qua. Ông Borge Brende cũng đã nêu rõ 5 điểm tích cực trong các nỗ lực tăng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nền kinh tế của Chính phủ Việt Nam. Đó là: Nợ công Chính phủ giảm, Chính phủ đã có các biện pháp để đảm bảo kiểm soát nợ công. Chính phủ Việt Nam đã có các biện pháp để đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống ngân hàng trong bối cảnh hệ thống tài chính trên thế giới có nhiều khủng hoảng. Thương mại phát triển nhanh và mạnh, Chính phủ Việt Nam là chính phủ ủng hộ phát triển thương mại tự do nhanh và mạnh nhất thế giới. Hệ thống nhà nước cũng đang từng bước được cải tiến theo hướng tư nhân hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh. Chính phủ Việt Nam cũng đã có những bước tiến rõ rệt trong việc cải cách đơn giản hóa thủ tục đầu tư ở Việt Nam, rõ rệt nhất là trong báo cáo hàng năm của Ngân hàng thế giới. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thẳng thắn nêu một số thực trạng mà Việt Nam vẫn còn cần phải giải quyết như tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu chỉ là 21%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 46% ở các nước trong khu vực ASEAN. Tỷ trọng giá trị gia tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng của thế giới chưa tương xứng với mục tiêu và tiềm năng; doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ở các khâu đơn giản như lắp rắp, đóng góp sản phẩm. Đây là những mắt xích hạ nguồn của chuỗi cung ứng thường có giá trị gia tăng không cao và thiếu bền vững. Tỷ lệ giá trị sản phẩm được các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mua từ các nhà chế biến, chế tạo trong nước hiện chỉ đạt chưa tới 27% tổng giá trị đầu vào, phần còn lại là mua từ doanh nghiệp FDI khác hoặc nhập khẩu. Trước thực trạng đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định Việt Nam đặt mục tiêu nâng cấp và dịch chuyển lên nấc thang cao hơn của chuỗi giá trị toàn cầu, tăng cường sự liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI. Việt Nam không đặt tham vọng trở thành người giỏi nhất trong toàn cầu hóa, nhưng Việt Nam muốn là bạn của những người giỏi nhất. Việt Nam có đủ tự tin để làm điều đó, đồng thời Việt Nam có khát vọng trở thành một quốc gia phát triển thịnh vượng, đó là khát vọng mãnh liệt, không thua kém bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Việt Nam đang trở thành một trong những công xưởng của thế giới và là một điểm tựa cho các tập đoàn lớn xuyên quốc gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh trên toàn cầu. Độ mở thương mại của quốc gia hiện nay đạt trên 200% GDP. Môi trường chính trị và xã hội của Việt Nam luôn được đánh giá là ổn định trong khu vực và trên thế giới, điều này càng ý nghĩa hơn trong bối cảnh nền chính trị xã hội một số nước đang bất ổn. Đồng thời các yếu tố kinh tế vĩ mô của Việt Nam được duy trì ổn định với tăng trưởng cao liên tục; thương mại tăng bình quân 15%/năm; nợ công, lạm phát được kiểm soát… Trên nền tảng nền kinh tế mở và hội nhập, Việt Nam hiện có quan hệ thương mại với trên 200 nước và vùng lãnh thổ. Việt Nam có 20 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD với tiềm năng tăng trưởng giá trị của chuỗi cung ứng là rất lớn; khả năng đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Việt Nam được đánh giá là khá tốt trước các rủi ro thương mại quốc tế. Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới cũng đã có phiên đối thoại với cộng đồng doanh nghiêp Việt Nam và quốc tế. Các doanh nghiệp nước ngoài rất quan tâm đến các chính sách và kế hoạch của Chính phủ Việt Nam trong thời gian tới, thời gian Việt Nam dự kiến ký kết CPTPP và kế hoạch triển khai thế nào, kế hoạch triển khai Chính phủ điện tử của Việt Nam, kế hoạch của Việt Nam đối với việc phát triển năng lượng tái tạo. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có những trao đổi thẳng thắn, cởi mở với cộng đồng doanh nghiệp, khẳng định nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo điều kiện cho phát triển môi trường kinh doanh ngày càng cởi mở, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt nam. Phiên hai của Hội nghị với chủ đề “Việt Nam – Kết nối và sáng tạo: Những cơ hội mới trong kinh doanh” là một phiên thảo luận cởi mở giữa lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam, tổ chức quốc tế và đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Phiên thảo luận cũng đã trình bày báo cáo mới nhất về nền kinh tế Việt Nam trong ASEAN và dưới tác động của công nghiệp 4.0, các cơ hội và tiềm năng của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, cơ hội đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, cơ sở hạ tầng và hợp tác công tư. Phương Linh

Trang