Xây dựng nông thôn mới

Đặt trọng tâm vào xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản

TĐKT – Ngày 3/8, tại TP Hòa Bình, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2010 – 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có các Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, Ủy ban của Quốc hội, Tỉnh ủy, UBND của 14 tỉnh trong vùng và các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp trong khuôn khổ Hội nghị Theo Bộ NN&PTNT, qua 10 năm triển khai, công tác chỉ đạo xây dựng NTM của cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh miền núi phía Bắc đã thay đổi tích cực. Trước đây chủ yếu tập trung chỉ đạo đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng thì gần đây đã chuyển sang thực hiện các nội dung trọng tâm, tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân (như phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, bảo vệ và cải tạo cảnh quản môi trường, bảo tồn và phát triển văn hóa, phát triển du lịch nông thôn…). Tổng nguồn vốn các tỉnh trong vùng huy động thực hiện chương trình từ năm 2011 - 2019 bằng khoảng 15,6% so với cả nước. Tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các tỉnh trong vùng xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2019 tăng gấp 2,66 lần so với giai đoạn 2011 - 2015 (giai đoạn I) và chiếm khoảng 36% tổng vốn ngân sách trung ương của cả nước. Đến hết tháng 6/2019, khu vực miền núi phía bắc đã có 603/2.280 xã (26,45%) được công nhận đạt chuẩn NTM (tăng 18,34% so với cuối năm 2015, mức độ tăng thấp hơn so với bình quân cả nước là 32,79%), thấp hơn so với mức đạt chuẩn của cả nước (50,26%). Dự kiến đến hết năm 2019 có khả năng đạt 28%, hoàn thành sớm hơn 1 năm so mục tiêu được giao tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, có 7/14 tỉnh đã đạt và vượt mục tiêu phấn đấu đến 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 là Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Hiện nay, toàn vùng không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Bình quân tiêu chí/xã đạt 12,28 tiêu chí (tăng 8,32 tiêu chí so với năm 2011 và tăng 2,9 tiêu chí so với năm 2015), thấp hơn so với bình quân chung của cả nước là 15,26 tiêu chí/xã. Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2010 – 2020 Cả vùng đã có 6 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Theo báo cáo của các địa phương, một số tỉnh khó khăn như Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên… cũng đã có đơn vị cấp huyện hiện đang hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận đạt chuẩn/hoàn thành NTM trong năm 2019. Tuy nhiên, nếu xét riêng từng tiêu chí thì toàn vùng còn có 7/19 tiêu chí đạt thấp, dưới 50% chỉ tiêu như 41,9% đạt tiêu chí giao thông nông thôn, 44,7% xã hoàn thành tiêu chí trường học, 39,6% đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, 40,2% xã đạt tiêu chí thu nhập, 42,3% số xã đạt tiêu chuẩn về thoát nghèo, 34,5% xã đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm. Tiêu chí về thu nhập cũng còn hạn chế khi chỉ đạt 51,7% số xã. Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả xây dựng NTM của 14 tỉnh miền núi phía Bắc. 10 năm qua, 14 tỉnh vùng lõi nghèo của cả nước đã vượt khó và rất thành công trong xây dựng NTM, nhờ có nhiều mô hình mới, cách làm hay, chỉ đạo rất quyết liệt, sáng tạo của các cấp, các ngành, đặc biệt là vai trò chủ thể người dân. Đây là vùng phên dậu của đất nước, do đó thành tựu đạt được về xây dựng NTM đối với các tỉnh này có ý nghĩa chiến lược, rất quan trọng. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, sau Hội nghị, Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực phân tích, đánh giá rõ các nội dung trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM vừa qua. Bộ tiêu chí này được xây dựng theo tinh thần bộ khung, phân cấp mạnh hơn cho các tỉnh, huyện, cần xem xét 19 tiêu chí này đã phù hợp chưa và có cần thay đổi không. Đây là vấn đề quan trọng để chủ động sau năm 2020, khi vào giai đoạn mới đã có khung khổ pháp lý để triển khai, không phải chờ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ngoài cấp xã, huyện, tới đây phải đặt trọng tâm vào NTM cấp thôn, bản; tính toán điều chỉnh về kinh phí, về tiêu chí, về kết cấu hạ tầng giao thông và tiêu chí thu nhập của các tỉnh trong vùng, làm cơ sở xây dựng chỉ tiêu cụ thể đối với vùng trong giai đoạn tới. Về nguồn lực đầu tư cho chương trình, Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh đánh giá kỹ hơn về chính sách để lại 8% tiền đấu giá sử dụng đất cấp xã để chi trả nợ đọng xây dựng cơ bản cũng như cơ cấu nguồn vốn đóng góp cho chương trình để tăng cường huy động nguồn lực của cộng đồng ở trong nước và nước ngoài. Cùng với đó, cần tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực thi chính sách nói chung, vừa bảo đảm phát triển sản xuất, tăng cường cơ sở hạ tầng, vừa giữ gìn được nét văn hoá đặc trưng của vùng miền. Nguyệt Hà

Phú Đình: Quyết tâm về đích nông thôn mới cuối năm 2019

TĐKT - Với xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) thấp, chỉ đạt 6/19 tiêu chí, sau 7 năm triển khai thực hiện, đến nay xã Phú Đình (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) đã đạt 15/19 tiêu chí, trong đó 4 tiêu chí chưa đạt là nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo và y tế. Xã quyết tâm đạt chuẩn NTM cuối năm 2019. Ông Trương Văn Vựng, Chủ tịch UBND xã Phú Đình cho biết: Phú Đình bắt tay triển khai xây dựng NTM từ năm 2012. Khi đó, xã gặp nhiều khó khăn trong triển khai phong trào. Tỷ lệ hộ nghèo so với mặt bằng chung của toàn tỉnh còn cao (chiếm tỷ lệ 35,5%), thu nhập bình quân của người dân trong xã thấp (đạt 8,3 triệu đồng/người/năm). Tuy vậy, các cấp chính quyền và nhân dân cùng vào cuộc đã đưa phong trào xây dựng NTM trở thành phong trào thi đua sâu rộng toàn xã. Phú Đình phát huy thế mạnh trồng chè để nâng cao thu nhập cho người dân Xã đã vận dụng linh hoạt các nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân trong xây dựng NTM; giúp thay đổi tư duy để người dân thấy vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới cũng như lợi ích từ phong trào. Do đó, người dân tin và tự nguyện làm theo. Sau 7 năm, xã đã huy động được trên 40 tỷ đồng từ các nguồn vốn để thực hiện phong trào NTM, trong đó, riêng nguồn vốn đóng góp của nhân dân trên 7 tỷ đồng. Hưởng ứng phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, người dân trong xã đã hiến trên 50.000 m2 đất cùng tài sản trên đất trị giá trên 1 tỷ đồng để mở rộng, kiên cố hóa các tuyến đường. Từ chỗ gần 100% đường giao thông trên địa bàn xã là đường đất, đến nay, toàn xã đã có 31,8 km đường giao thông được bê tông và cứng hóa (đạt 83%). Đồng thời các công trình hạ tầng thiết yếu như trường học, kênh mương, nhà văn hóa, công trình cấp nước sinh hoạt… cũng được xã quan tâm đầu tư xây mới. Ông Vựng chia sẻ, để đạt được những kết quả trên, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trên địa bàn xã đã luôn gương mẫu, đi đầu trong tất cả các phong trào xây dựng NTM; thường xuyên bám sát địa bàn, tuyên truyền, giải thích, vận động để tự người dân thấy được những lợi ích do NTM mang lại. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Phú Đình đã có những chính sách, lộ trình, phương án hợp lý, hợp lòng dân và phù hợp với điều kiện của địa phương. Phú Đình xác định mục tiêu xây dựng NTM là hướng đến người dân; gây dựng niềm tin, vị trí chủ thể và gắn trách nhiệm của người dân trong quá trình xây dựng NTM; lấy nông nghiệp làm nền tảng để phát triển kinh tế cũng như xây dựng NTM; phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và thương mại. Bởi vậy xã đã triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như: Thay thế giống chè trung du bằng các loại chè lai cho năng suất và giá trị kinh tế cao; tập trung phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại; tích cực đưa các giống lúa lai, lúa cao sản, lúa thuần chất lượng cao vào gieo cấy… Hiện toàn xã có gần 223 ha chè thương phẩm, trong đó, trên 70% diện tích đã được người dân thay thế bằng các giống chè lai: LDP1, PH1, Long Vân… Nhờ đó, giá trị kinh tế của cây chè ở Phú Đình đã được nâng lên rõ rệt. Theo ông Vựng, với mục tiêu về đích NTM vào cuối năm 2019, hiện nay, chính quyền và nhân dân xã Phú Đình đang chung sức, đồng lòng nỗ lực hoàn thành 4 tiêu chí chưa đạt. Theo ông Vựng, để đạt mục tiêu về đích NTM cuối năm 2019, Phú Đình phải tập trung hoàn thành 4 tiêu chí còn lại gồm: Nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo và y tế. Trong đó tiêu chí thu nhập bình quân đầu người và tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo được tập trung chỉ đạo thực hiện. Để đạt được 2 tiêu chí này, xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung vào các loại cây trồng, vật nuôi có thế mạnh của địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh hỗ trợ về vốn và khoa học - kỹ thuật để nhân dân có điều kiện phát triển sản xuất, mở rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả trên địa bàn. Xã còn khuyến khích và tạo điều kiện cho lực lượng lao động trẻ tại địa phương được đào tạo nghề và giới thiệu việc làm tại các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh hoặc xuất khẩu lao động đi nước ngoài. Đối với tiêu chí y tế, xã đang đề nghị huyện phê duyệt kinh phí đầu tư xây dựng công trình trạm y tế và nâng cấp trang thiết bị y tế với tổng mức đầu tư khoảng 4 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Dự kiến, công trình sẽ được khởi công vào đầu quý III năm nay. Riêng nhà ở dân cư, xã đang tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo. Bên cạnh đó, xã cũng tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện việc sửa chữa, xây mới, chỉnh trang nhà cửa, xây dựng nếp sống văn minh. Tùng Chi  

Đến hết tháng 6/2019, 603/2.280 xã miền núi phía Bắc đạt chuẩn nông thôn mới

TĐKT - Chiều 29/7, tại Hà Nội, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới (NTM) Trung ương (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức họp báo Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM khu vực miền núi phía Bắc. Hội nghị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức từ ngày 2 - 3/8/2019 tại TP Hòa Bình. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM sẽ chủ trì Hội nghị. Họp báo thông tin về Hội nghị Tại họp báo, ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương cho biết: Sau 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc thay đổi rõ rệt. Người dân đã phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn; thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia chuỗi giá trị; thu nhập ngày càng tăng, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được nâng cao...  Đến hết tháng 6/2019, khu vực miền núi phía Bắc đã có 603/2.280 xã (26,45%) được công nhận đạt chuẩn NTM (tăng 18,34% so với cuối năm 2015), không còn xã dưới 5 tiêu chí. Dự kiến đến hết năm 2019, tỷ lệ này có khả năng đạt 28% (hoàn thành sớm hơn 1 năm so với mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao. Bình quân tiêu chí/xã đạt 12,28 tiêu chí (tăng 8,32 tiêu chí so với năm 2011 và tăng 4,14 tiêu chí so với năm 2015), thấp hơn so với bình quân chung của cả nước là 15,16 tiêu chí. Cả vùng đã có 6 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (cả nước có 82 đơn vị). Theo báo cáo của các địa phương, dự kiến đến hết năm 2018, một số tỉnh khó khăn như Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái... đang khẩn trương hoàn thành hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận cho 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Việc những địa phương khó khăn được công nhận đạt chuẩn NTM có sức lan tỏa rất lớn, tạo động lực cho các tỉnh trong vùng phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM theo hướng chất lượng và bền vững. Ngoài kết quả đạt được trong 10 năm qua của Chương trình, Hội nghị sẽ tập trung đề xuất định hướng và giải pháp xây dựng NTM giai đoạn sau năm 2020 ở cấp thôn, bản và phát triển du lịch cộng đồng cho vùng miền núi phía Bắc.  Để chuẩn bị cho công tác truyền thông trước Hội nghị, Văn phòng điều phối NTM Trung ương tổ chức Đoàn công tác báo chí đi thực tế tại tỉnh Sơn La, một trong những địa phương tiêu biểu về cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM của vùng miền núi phía Bắc. Thời gian bắt đầu từ 30/7/2019. Chuyến đi thực tế sẽ tập trung vào các nội dung: Kinh nghiệm xây dựng NTM cấp thôn, bản tại các xã miến núi phía Bắc; mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở những xã đặc biệt khó khăn; xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và phát huy lợi thế vùng miền; phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc. Phương Thanh  

Thị xã Phổ Yên: Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

TĐKT - Sau hơn 8 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), với nhiều cách làm hay, nhiều nhân tố điển hình tiêu biểu, bộ mặt nông thôn thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) đã đổi thay từng ngày. Hiện tại, đường giao thông nông thôn ở Phổ Yên đã được cứng hóa thuận tiện đến các thôn, xóm. Đến thôn, xóm nào cũng có nhà văn hóa được xây dựng khang trang, khuôn viên sạch sẽ, thoáng đãng, gắn với sân thể thao, là nơi sinh hoạt cộng đồng, đồng bào được giao lưu văn hóa, văn nghệ. Hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất cây trồng. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên.   Đến thôn, xóm nào cũng có nhà văn hóa được xây dựng khang trang, khuôn viên sạch sẽ thoáng đãng, gắn với sân thể thao Ở Phổ Yên, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn hiện chiếm 4,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm. 100% người dân được sử dụng điện lưới quốc gia, có phương tiện đi lại và thông tin liên lạc. Trên 94% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh... Để có được những thành quả đó là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như sự đoàn kết, đồng lòng của người dân nơi đây. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên cho biết, phong trào xây dựng NTM vừa được xem là thách thức vừa là cơ hội lớn để địa phương thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn. Phổ Yên xác định, xây dựng NTM là quá trình lâu dài, xuyên suốt và có tính định hướng chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vì vậy cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, thường xuyên. Bởi vậy, thị xã đã đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, mục đích phong trào xây dựng NTM đến người dân. Đồng thời, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập. Thị xã cũng phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện các tiêu chí NTM; thành lập các câu lạc bộ “5 không 3 sạch”, tổ tự quản bảo vệ môi trường, qua đó thu hút sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và đông đảo người dân. Trên cơ sở rà soát thực tiễn ở từng địa phương, thị xã đã tập trung vào việc nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng cơ sở hạ tầng… Xác định xây dựng cơ sở hạ tầng là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, Phổ Yên đã tranh thủ các nguồn vốn, vận động nhân dân đóng góp để thực hiện nội dung này. Giai đoạn 2011 - 2018, tổng nguồn lực thị xã huy động để hoàn thành các tiêu chí NTM là trên 1.800 tỷ đồng; nhân dân hiến trên 57 ha đất các loại. Đến nay, thị xã đã hoàn thành 192 km đường trục xã (đạt 100%), 235 km đường trục xóm, ngõ xóm (đạt 65,8%); 68/68 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; xây mới 106 nhà văn hóa xóm, nâng cấp, sửa chữa 92 nhà văn hóa xóm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân; hệ thống kênh mương nội đồng ngày càng được hoàn thiện… Cùng với phát triển cơ sở hạ tầng, Phổ Yên đặc biệt quan tâm đến mục tiêu nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân. Thị xã đã xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp chuyển đổi theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, hệ thống kết cấu hạ tầng nhằm đạt hiệu quả cao trên một đơn vị diện tích gắn với xây dựng NTM.   Mô hình trồng rau thủy canh trong nhà lưới của gia đình anh Đỗ Văn Đông, xóm Ba Quanh, xã Minh Đức cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm Hiện thị xã đã từng bước hình thành vùng sản xuất chuyên canh tập trung như: Sản xuất rau an toàn tại các xã Tiên Phong, Đông Cao, Minh Đức; sản xuất lúa chất lượng cao đại trà tại các xã với quy mô trên 100 ha (Tiên Phong, Thuận Thành..); sản xuất trên 300 ha nhãn, bưởi Diễn; sản xuất chè xanh theo tiêu chuẩn VietGAP trên 100 ha tại xã Thành Công, Phúc Thuận, Minh Đức, Phúc Tân... Trong thời gian tới, dù còn nhiều việc phải thực hiện, song với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, thị xã Phổ Yên chắc chắn sẽ về đích theo đúng lộ trình, hướng đến mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng khang trang, kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Bảo Linh  

Phụ nữ Lạc Vân tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường

TĐKT - Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới, thời gian qua Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Lạc Vân (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hội viên, phụ nữ thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày một xanh - sạch - đẹp. Hội viên phụ nữ Lạc Vân tham gia bảo vệ môi trường Bà Dương Thị Huế, Chủ tịch Hội LHPN xã Lạc Vân cho biết: Xác định tuyên truyền là nhiệm vụ then chốt, Hội LHPN xã đã chú trọng lồng ghép tuyên truyền các nội dung về bảo vệ môi trường ở các cơ sở hội. Hội viên đã nhanh chóng nắm bắt được tiêu chí, ý nghĩa của cuộc vận động tạo nên phong trào bảo vệ môi trường có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên và toàn thể nhân dân. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về môi trường, những phong trào phát động đều được người dân cũng như hội viên phụ nữ ở các cơ sở hội tích cực tham gia. 100% hội viên, phụ nữ đăng ký tham gia các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, Hội đã chỉ đạo các chi hội phổ biến nội dung và tiêu chí cuộc vận động; rà soát hộ gia đình chưa đạt để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Riêng năm 2018, Hội đã giúp 3 hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không 3 sạch”, nâng tổng số hộ đạt tiêu chí của xã lên 715/881, chiếm tỷ lệ trên 81%. Bên cạnh đó, mô hình “Đường hoa phụ nữ” được coi là một điểm nhấn  trong công tác bảo vệ môi trường của phụ nữ xã. Bà Huế cho biết: Hưởng ứng phong trào “Đường hoa phụ nữ”, chị em hội viên các chi hội thường xuyên tự nghiên cứu cách trồng và chăm sóc các giống hoa phù hợp với thổ nhưỡng tại địa phương. Mỗi người một việc, người trồng hoa, người dọn vệ sinh. Các tuyến đường hoa sặc sỡ sắc màu với nhiều loại hoa như cúc Vạn Thọ, hoa chiều tím, hoa sam đã góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường địa phương. Đến nay, phong trào trồng hoa và cây xanh đã lan tỏa khắp các thôn, xóm trên địa bàn xã với hơn 2 km đường hoa và cây xanh được hội viên, phụ nữ và nhân dân trồng dọc các tuyến đường liên thôn, xóm và trụ sở UBND. Đường làng, lối xóm dần thay đổi theo đúng phương châm “thôn, xóm xanh - sạch - đẹp”. Bên cạnh đó, mô hình “Thu gom và xử lý rác thải” được Hội triển khai có hiệu quả. Theo bà Huế, mô hình được xây dựng nhằm giúp người dân sử dụng hố rác theo đúng quy định, hình thành thói quen phân loại rác thải tại hộ gia đình, giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường. Để thực hiện tốt mô hình này, Hội đã phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp Lạc Sơn huy động nhân dân xây dựng 16 bể thu gom và xử lý rác thải tại các tuyến đường nội đồng. Cùng với đó, Hội phụ nữ xã và các chi, tổ hội phụ nữ đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền về tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống và sức khỏe con người; hướng dẫn nhân dân thu gom và phân loại rác tại hộ gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi. “Công tác tuyên truyền được thực hiện hiệu quả đã hình thành nếp nghĩ, thói quen sống thân thiện với môi trường trong cán bộ, hội viên. Ở gia đình, chị em chủ động tiết kiệm điện trong sinh hoạt, hạn chế sử dụng túi ni lông, xây dựng chuồng trại chăn nuôi có hệ thống xử lý chất thải, phân loại, thu gom và xử lý rác sinh hoạt đúng cách...” - bà Huế chia sẻ. Ngoài ra, Hội cũng duy trì hoạt động 10 tuyến đường “Tự quản về vệ sinh môi trường”, mô hình “Ngày thứ 7 sạch”; ra quân dọn vệ sinh, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy; phát quang hơn 5 km cây cối, bờ rào che khuất tầm nhìn, đảm bảo đường thông hè thoáng với hàng nghìn lượt hội viên, phụ nữ và nhân dân nhiệt tình tham gia, ủng hộ. Với sự phong phú về hình thức và đa dạng về nội dung trong công tác tuyên truyền, cùng với những hoạt động hiệu quả, thiết thực, Hội LHPN xã Lạc Vân đã tạo nên phong trào bảo vệ môi trường có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ và toàn thể nhân dân, thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng thiết thực. Các hoạt động không những giữ gìn môi trường sống, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường mà còn góp phần thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần thiết thực trong phong trào phụ nữ Lạc Vân chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Bảo Linh

Đổi mới và phát triển hình thức tổ chức sản xuất ở Dương Thành

TĐKT - Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất là một tiêu chí quan trọng, tạo điều kiện hoàn thành tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo và thu nhập trong xây dựng NTM. Bởi vậy, cán bộ xã Dương Thành (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đã tập trung, triển khai thực hiện có hiệu quả tiêu chí này. Hình thức sản xuất là một tiêu chí quan trọng, song cũng là một tiêu chí khó thực hiện. Nếu như với một số tiêu chí khác, bên cạnh yếu tố nội lực của địa phương, đòi hỏi cần sự đầu tư lớn của Nhà nước, thì ngược lại tiêu chí tổ chức sản xuất lại cần đến vai trò, sự chủ động và nỗ lực của chính quyền các địa phương.  Bởi vậy, theo ông Nguyễn Văn Tư, Chủ tịch UBND xã Dương Thành cho biết: Khi xây dựng Đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, xã Dương Thành đã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương như: Đồng đất, tập quán canh tác của người dân…để hình thành các vùng sản xuất tập trung, gắn với nhu cầu thị trường. Xã xác định thế mạnh của Dương Thành vẫn là sản xuất lúa, trồng cây mầu và chăn nuôi gia súc. HTX ngựa bạch ở xã Dương Thành là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao Hiện nay  xã có 2 hợp tác xã (HTX) là HTX ngựa bạch thành lập năm 2010 và HTX rau, củ, quả an toàn Dương Thành được thành lập từ năm 2017. Cả 2 HTX này đang hoạt động hiệu quả, từng bước thực hiện việc sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ. HTX ngựa bạch hiện có 54 xã viên. HTX cung cấp ra thị trường nhiều sản phẩm như: Cao ngựa bạch, ngựa giống, ngựa thương phẩm. Trong đó, tiêu thụ mạnh nhất vẫn là mặt hàng cao ngựa, với sản lượng 840 kg; khoảng 2 tấn ngựa thương phẩm và 100 con ngựa bạch giống. Đến nay, mỗi hộ xã viên thu lãi 60 - 70 triệu đồng/năm. Đặc biệt HTX rau, củ, quả an toàn Dương Thành mặc dù thành lập được hơn 2 năm nhưng hiệu quả mang lại thì rõ rệt. Các xã viên cùng bàn bạc, thống nhất trong việc lựa chọn cây trồng, thực hiện đồng loạt và hỗ trợ nhau trong việc chăm sóc, phòng bệnh cho cây trồng; ưu tiên việc chăm sóc cây trồng bằng phương pháp hữu cơ. Ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Hợp tác xã rau, củ, quả an toàn xã Dương Thành cho biết: Từ khi thành lập đến nay, HTX đã ký hợp đồng liên kết với các công ty, thương lái để tiêu thụ nông sản cho các xã viên. Nhờ đồng nhất các biện pháp, giá trị sản phẩm trên một diện tích canh tác được nâng lên đáng kể. Một sào ruộng, hộ xã viên thu lãi 8 triệu đồng/năm, cao hơn 5 triệu đồng so với trước khi vào HTX. Trồng dưa lưới trong nhà kính tại HTX rau, củ quả an toàn Dương Thành Hiện HTX có 7 mẫu đất. Để chủ động cho khâu sản xuất, HTX đã làm nhà màng trên diện tích 2.000 m2 đất sản xuất. Nhờ có diện tích nhà màng này mà trong vụ đông vừa qua các xã viên của HTX đã thu lãi được từ 10 - 35 triệu đồng/sào hoa cúc, lay ơn và hoa ly. Những hướng đi đúng đắn trong việc tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân đã đưa Dương Thành trở thành địa phương trọng điểm về chăn nuôi gia súc của huyện với quy mô 20 trang trại, gia trại. Trong đó có nhiều trang trại đạt tiêu chuẩn VietGap tham gia chuỗi liên kết với Công ty cổ phần thực phẩm Cầu Mây để cung cấp thịt lợn an toàn đến tay người tiêu dùng. Hiệu quả của các mô hình tổ chức sản xuất góp phần tích cực trong việc nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Tính đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã Dương Thành đạt 36,7 triệu đồng (tăng 23,7 triệu đồng so với năm 2011). Xã cũng vinh dự được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Để nâng cao hiệu quả từ các mô hình này, theo ông Tư, trong thời gian tới, xã sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi. Tin rằng với sự đồng sức, đồng lòng của cán bộ và nhân dân nơi đây Dương Thành sẽ giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí NTM. Tùng Chi  

Yên Khánh phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới

TĐKT - Phát huy tốt vai trò, chức năng của mình, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của địa phương. MTTQ huyện Yên Khánh đóng góp một phần quan trọng vào việc đưa huyện trở thành huyện NTM Thời gian qua, căn cứ tình hình thực tế, MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tập hợp, vận động nhân dân tích cực tham gia, ổn định sản xuất góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nhằm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, hội viên về chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp; xây dựng các mô hình kinh tế, giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho người dân. MTTQ huyện đã xây dựng và duy trì các mô hình sản xuất hiệu quả: Mô hình trồng nấm; trồng cây dược liệu; sản xuất lúa hữu cơ; nuôi vịt trời; áp dụng công nghệ cao trồng nông sản sạch xuất khẩu, cấy lúa hàng hóa; cải tạo vườn tạp trồng cây có giá trị kinh tế cao; mô hình “Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn”… Điểm nổi bật trong quá trình thực hiện xây dựng NTM của MTTQ các cấp huyện Yên Khánh là phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. MTTQ huyện cũng chủ trì tổ chức tốt việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã NTM, huyện NTM và phối hợp giám sát việc xây dựng NTM. Năm 2018, phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng huyện NTM tại 268/268 khu dân cư trên địa bàn huyện. Kết quả có 88,56% tổng số hộ tham gia ý kiến, trong đó có 80,47% tổng số hộ hài lòng cả 10 tiêu chí; 96% số hộ hài lòng tiêu chí số 10; các tiêu chí còn lại đạt trên 91,3% đến 96,7%. Bên cạnh đó, công tác vận động, giải ngân hỗ trợ Quỹ Vì người nghèo được MTTQ các cấp trong huyện triển khai thực hiện có hiệu quả. MTTQ các cấp trong huyện tích cực vận động và hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 134 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở; hỗ trợ vốn phát triển sản xuất cho 107 hộ với số tiền trên 100 triệu đồng; hỗ trợ 350 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Đồng thời, Hội Phụ nữ huyện nhận giúp đỡ hơn 100 hộ nghèo thoát nghèo bền vững; hỗ trợ xây dựng 11 nhà “Mái ấm tình thương”; tặng trên 309 triệu đồng cho gần 7.990 lượt học sinh nghèo vươn lên học tốt…, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đến nay xuống còn 2,7%. MTTQ huyện cũng tích cực vận động nhân dân hiến đất, góp công, góp tiền và vật tư tham gia xây dựng đường giao thông, thủy lợi nội đồng và các công trình phúc lợi công cộng. Tính đến năm 2018, nhân dân trên địa bàn huyện đã hiến hơn 122 ha đất, đóng góp hơn 1.235 tỷ đồng, hàng chục nghìn công lao động, làm mới, nâng cấp được 390,7 km đường bê tông nông thôn. MTTQ huyện cũng góp phần không nhỏ vào việc vận động các doanh nghiệp hỗ trợ 137 tỷ đồng cho xây dựng NTM. Con em quê hương đang sinh sống và công tác, làm việc trên mọi miền Tổ quốc đã ủng hộ trên 72 tỷ đồng để cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, sân vận động, trạm y tế, trường học, thủy lợi nội đồng. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng đời sống người dân, MTTQ huyện đã vận động nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, triển khai các dự án, chương trình đảm bảo môi trường, từng bước đưa chăn nuôi ra xa khu dân cư, xây dựng các mô hình điểm về tự quản bảo vệ môi trường. Mô hình “Đường hoa phụ nữ” ở huyện Yên Khánh MTTQ các cấp trong huyện đã hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường vào ngày 27 hàng tháng và ngày chủ nhật giữa tháng; duy trì, nhân rộng mô hình điểm “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường” tại thôn Bùi, xã Khánh An; xây dựng mô hình “Bảo vệ môi trường làng nghề” tại thị trấn Yên Ninh. MTTQ huyện triển khai xây dựng 19 mô hình điểm về “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp” tại 19 xã, thị trấn. Hội phụ nữ với phong trào “Đường hoa phụ nữ”; Hội Cựu chiến binh với mô hình “Dòng sông sạch”; Mô hình “thắp sáng đường quê” của Đoàn thanh niên; Hội nông dân với mô hình “Cánh đồng không có vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật” đã phát huy hiệu quả bảo vệ môi trường khu vực nông thôn... Từ những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của MTTQ huyện trong chương trình xây dựng NTM, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh đoàn kết của mọi tầng lớp trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần đưa huyện Yên Khánh trở thành huyện NTM. Tùng Chi  

Khởi sắc trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xóm Vinh Quang 2 (Thái Nguyên)

TĐKT - Đạt chuẩn xóm nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu từ tháng 4/2019, xóm Vinh Quang 2 (xã Vinh Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã có những bước chuyển mình thay đổi không chỉ qua vóc dáng bề thế của những khu biệt thự giữa làng quê mà còn là hệ thống hạ tầng được đầu tư bài bản, khang trang. Xóm Vinh Quang 2 được UBND TP Sông Công chọn làm điểm trong xây dựng NTM kiểu mẫu Sau khi được tỉnh phê duyệt đưa vào danh sách xóm xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2017 - 2018, Đảng bộ xóm Vinh Quang 2 đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai kế hoạch xây dựng xóm NTM kiểu mẫu. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban phát triển NTM của xóm phụ trách từng chỉ tiêu, tiêu chí. Sau 2 năm (2017 - 2018) thực hiện xây dựng xóm NTM kiểu mẫu, Vinh Quang 2 đã huy động tổng vốn số vốn đầu tư cho xây dựng xóm NTM kiểu mẫu gần 3,7 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng (chiếm 32,5%), doanh nghiệp 20 triệu đồng (chiếm 0,54%), nhân dân đóng gần 2,5 tỷ đồng (chiếm 66,96%). Đến nay 100% đường trục xóm, liên xóm và đường ngõ xóm đã được cứng hóa đạt chuẩn, cắm mốc lộ giới đầy đủ theo quy hoạch. Các tổ tự quản của xóm hoạt động hiệu quả, thường xuyên quản lý, duy tu, bảo dưỡng đường theo quy định. 100% hộ dân sử dụng điện thường xuyên và an toàn. Xóm cũng lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng qua khu dân cư với tổng chiều dài 2,4 km. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,6 triệu đồng/người/năm. Có 92/120 hộ đạt hộ gia đình NTM. Tỷ lệ nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy định đạt 100%. Hiện xã còn duy nhất 1 hộ nghèo thuộc diện hưởng bảo trợ xã hội. Mô hình cánh đồng một giống lúa sản xuất có hiệu quả. Nhiều hộ dân tham gia  mô hình hươu sinh sản, thực hiện chỉnh trang phát triển kinh tế vườn. Cùng với phát triển kinh tế, xã cũng coi trọng việc phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương; xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, dân chủ, đoàn kết. Từng hộ gia đình vận động các thành viên nghiêm túc thực hiện đúng các hương ước, quy ước, quy định của xóm; thực hiện tốt các quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; hình thành câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Hiện 93,3% hộ gia đình trên đạt chuẩn văn hóa. Nhà văn hoá xóm được xây dựng khang trang với diện tích là 117 m2, có tủ sách với trên 100 đầu sách. Khu thể thao của xóm với diện tích 480 m2, có các dụng cụ luyện tập thể dục đơn giản.  Thùng rác tái chế và không tái chế được đặt tại các hộ gia đình Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường được xóm quan tâm triển khai thực hiện. Việc thu gom rác thải tại địa bàn xóm cũng đã đi vào nền nếp. Ban phát triển NTM xóm đã tích cực tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, huy động nhân dân đóng góp kinh phí mua thùng đựng rác đặt tại các vị trí thuận lợi. Hiện 100% các hộ gia đình đều phân loại rác thải tại hộ, có thùng rác tái chế và không tái chế. Ngoài ra, tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào học THCS đạt 100%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98,2%, 111/120 hộ gia đình có tủ thuốc gia đình. 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 67,7% hộ có máy lọc nước. Trong thời gian tới, để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được, xóm Vinh Quang 2 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng xóm NTM kiểu mẫu và hộ gia đình NTM; duy trì hoạt động của tổ tự quản nhằm thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường theo quy định.. Đặc biệt xóm sẽ thành lập hợp tác xã chăn nuôi lợn, gà; tiếp tục vận động các hộ gia đình chỉnh trang nhà, sân, vườn, cổng ngõ xanh - sạch - đẹp; nâng cao hiệu quả kinh tế từ vườn; xây dựng mương thoát nước tại khu trung tâm xóm để xử lý tốt hơn về nước thải sinh hoạt và chăn nuôi. Bảo Linh    

Nỗ lực duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở Lưu Phương

TĐKT - Về đích nông thôn mới (NTM) từ năm 2017, đảng bộ và nhân dân xã Lưu Phương (Kim Sơn, Ninh Bình) đang nỗ lực củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM để chuẩn bị bước sang giai đoạn xây dựng NTM kiểu mẫu. Người dân xã Lưu Phương ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới Xây dựng xã đạt chuẩn NTM đã khó, nâng cao và giữ vững các tiêu chí càng khó hơn. Bởi vậy xã Lưu Phương xem đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Ngay sau khi được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM, trên cơ sở phân tích, đánh giá những mặt được, mặt còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã đã xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Để hoàn thiện và nâng cao cơ sở hạ tầng, từ nguồn vốn từ đấu giá đất và đóng góp của nhân dân địa phương, trong năm 2018, xã Lưu Phương đã đầu tư gần 25 tỷ đồng để đổ bê tông 5 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 100% hệ thống kênh mương thủy lợi; cứng hóa tuyến đường ra bãi tập kết trung chuyển rác. Xã cũng đầu tư gần 3 tỷ đồng để sửa chữa trường học, mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa xã để đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện lớn của địa phương. Năm 2018, tổng mức đầu tư của xã Lưu Phương cho tất cả các hạng mục công trình là gần 30 tỷ đồng. Nhờ vậy, đến nay, các tuyến đường trong xã đang được triển khai gắn biển báo và chỉ dẫn, góp phần đảm bảo an toàn cho nhân dân tham gia giao thông. Bên cạnh đó, tiêu chí về môi trường cũng được xã đặc biệt quan tâm vì đây cũng là một tiêu chí khó giữ do phụ thuộc nhiều vào ý thức người dân. Xã đã xây dựng chương trình hành động, thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo vệ môi trường. Phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn thể đảm nhận các đoạn đường tự quản. Cùng với đó, UBND xã đã tích cực thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, các sự kiện quan trọng về chính trị, các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, của huyện và địa phương. Duy trì thường xuyên việc thu gom rác thải trong khu dân cư và tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn vào ngày 27 hàng tháng. Cuối năm 2018, UBND xã Lưu Phương xây dựng một điểm tập kết rác tại xóm 5 với diện tích hơn 200 m2, tổng kinh phí đầu tư gần 700 triệu đồng. Xã còn đầu tư mua mới thêm 8 xe thu gom rác thải, nâng tổng số xe thu gom hiện có lên 23 xe, kinh phí được UBND xã hỗ trợ 50%, còn lại là từ nguồn đóng góp của nhân dân. Hiện đội thu gom rác thải của xã đang hoạt động với số lượng 12 công nhân, tiến hành thu gom 10/14 xóm. Các khu dân cư xa trung tâm như khu vực Cửu Long do chưa có đội thu gom rác thải được xã vận động các hộ gia đình xây dựng bể chứa rác 2 ngăn. Trong thời gian tới, xã Lưu Phương tiếp tục đẩy mạnh cơ sở hạ tầng nông thôn, phấn đấu giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt là tập trung vào chuyển đổi hình thức sản xuất, nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Tập trung đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, chất thải sinh hoạt. Tập trung duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường, đảm bảo giao thông xanh - sạch - đẹp thuận tiện cho việc đi lại, giao lưu hàng hóa của nhân dân. Có thể thấy, những kết quả đạt được trong xây dựng NTM là tiền đề quan trọng để Lưu Phương vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bảo Linh  

TP Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

TĐKT - Sáng 7/4, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ công bố và đón nhận Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 8/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận TP Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018. Tới dự, có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia; Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương và đông đảo nhân dân trên địa bàn. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao Quyết định TP Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, phát huy nội lực thành phố, sau 8 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, TP Hòa Bình đã đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt: 100% các xã đạt tiêu chí giao thông, thủy lợi, 100% xã có hệ thống điện, hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn, đáp ứng yêu cầu của ngành điện, 100% xã có nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt yêu cầu, 86% trường học các cấp trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn quốc gia; 100% xã đạt tiêu chí về chợ nông thôn. 100% xã không còn nhà tạm dột nát trong đó có 91,96% hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định; 98,5% cư dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo quy định. Đời sống của người dân được cải thiện, thu nhập bình quân khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố đạt 39 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,05%; 90,3% người dân tham gia bảo hiểm y tế. 100% số hộ đạt chuẩn tiêu chí văn hóa theo quy định... Tới nay, toàn bộ 7/7 xã thuộc thành phố gồm Dân Chủ, Thống Nhất, Sủ Ngòi, Hòa Bình, Yên Mông, Thái Thịnh, Trung Minh đã được UBND tỉnh công nhận đạt danh hiệu xã đạt chuẩn NTM; trong đó có xã Thái Thịnh thuộc vùng hồ Hoà Bình đặc biệt khó khăn về cơ sở hạ tầng và không có đồng ruộng. Để đạt kết quả này, thành phố đã tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ khâu quy hoạch, thực hiện quy hoạch, huy động nguồn lực, đến thực hiện các tiêu chí, ưu tiên đầu tư cho các xã khó khăn, đặc biệt tập trung đầu tư xây dựng các công trình điện, đường, trường, trạm. Tổng nguồn vốn huy động đầu tư cho xây dựng NTM trên địa bàn thành phố trong 8 năm thực hiện trên 800 tỷ đồng; trong đó vốn huy động nhân dân gần 95 tỷ đồng với 51 tỷ tiền mặt, gần 20 tỷ đồng quy đổi từ ngày công lao động và trên 23 tỷ đồng quy đổi từ nhân dân hiến đất, vật liệu… Ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP Hòa Bình trong công cuộc xây dựng NTM, giai đoạn 2011 - 2018, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng bằng công nhận TP Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018. TP Hòa Bình là đơn vị cấp huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Giai đoạn 2019 - 2020, TP Hòa Bình đặt mục tiêu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM. Đến năm 2020 số xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao là 7/7 xã đạt 100%. Có ít nhất mỗi xã có từ 1 khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu trở lên và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (xã Yên Mông). Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng NTM của TP Hòa Bình giai đoạn 2011 - 2018 Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hòa Bình trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM có những cách làm sáng tạo, khơi dậy sức dân để về đích trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hòa Bình lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo động lực phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Tỉnh yêu cầu các xã sau khi đạt chuẩn nông thôn mới sẽ tiến hành xây dựng NTM nâng cao, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, có sản phẩm hàng hóa chủ lực có sức cạnh tranh cao. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể và 20 cá nhân của TP Hòa Bình đạt thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM. Tuyết Anh

Trang