Phong trào thi đua

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản thi đua phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm

TĐKT - Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, tranh thủ được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng trong quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển, năm qua, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong các giải pháp đồng bộ để phát triển Tập đoàn, công tác thi đua, khen thưởng luôn được quan tâm đúng mức, thực sự phát triển cả về chiều sâu cũng như bề rộng. Các đơn vị nhận Cờ thi đua của Bộ Công thương Năm 2017, TKV đã tạo được bứt phá ấn tượng trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Doanh thu toàn Tập đoàn đạt 107,8 ngàn tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, doanh thu sản xuất than: 56,1 ngàn tỷ đồng, tăng 6% cùng kỳ năm 2016; doanh thu khoáng sản: 12,71 ngàn tỷ đồng, tăng 72% cùng kỳ năm 2016 (trong đó Alumin bao gồm cả sản phẩm giai đoạn chạy thử đạt 8,6 ngàn tỷ đồng, tăng 105,7% so với năm 2016); doanh thu sản xuất điện: 12,21 ngàn tỷ đồng, tăng 24,5% cùng kỳ năm 2016; cơ khí đạt 2,2 ngàn tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch; vật liệu nổ công nghiệp: 4,45 ngàn tỷ đồng, bằng 104,7% kế hoạch, tăng 7,4% cùng kỳ năm 2016; kinh doanh thương mại khác đạt 23,1 ngàn tỷ đồng, bằng 100 % kế hoạch. Lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt 2,5 ngàn tỷ đồng, tăng 1,5 ngàn tỷ đồng so với năm 2016. Tất cả các khối kinh doanh trong Tập đoàn đều có lãi.  TKV đã nộp ngân sách Nhà nước 13,48 ngàn tỷ đồng, bằng 104% thực hiện năm 2016 (tăng 1000 tỷ đồng so với thực hiện năm 2016). Tổng số lao động theo danh sách đến 31/12/2017: 104,5 ngàn người, giảm được 6127 người so với đầu năm 2017. Tiền lương thực lĩnh bình quân của người lao động đạt 9,6 triệu đồng/ người/ tháng, tăng 5,8% thực hiện năm 2016; trong đó thu nhập trong lĩnh vực sản xuất than đạt 9,95 triệu đồng /người/ tháng, tăng 4,4% thực hiện năm 2016. Sở dĩ, TKV đạt được những thắng lợi trong sản xuất – kinh doanh như vậy, chính là kết quả của việc thực hiện đồng bộ các giải pháp của Tập đoàn về công tác tổ chức, công tác quản lý, điều hành một cách chi tiết, cụ thể, linh hoạt và quyết liệt. Bám sát kế hoạch, chủ trương, mục tiêu, giải pháp trong quản lý, điều hành đã đề ra, Tập đoàn đã chủ động triển khai bằng các phong trào thi đua với các mục tiêu, hình thức, biện pháp phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và ý chí quyết tâm của đông đảo người lao động trong mọi lĩnh vực, tạo sức mạnh đồng bộ và động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch của mỗi đơn vị và toàn Tập đoàn. Ngay từ ngày đầu năm, Tổng giám đốc, Ban thường vụ Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam đã phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động thi đua rộng rãi trong toàn Tập đoàn với chủ đề: “Phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm; đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2017 với mục tiêu: An toàn - Đổi mới - Phát triển”. Các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua được xây dựng và triển khai chi tiết. Các quy định cụ thể về thi đua, khen thưởng thường xuyên, theo từng chuyên đề được bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện phù hợp với cơ chế chính sách mới cũng như bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Tập đoàn. Song song với đó, các nội dung thi đua chủ yếu năm 2017 tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Thi đua hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh; thi đua đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng các công trình, dự án đầu tư quan trọng và đào lò xây dựng cơ bản; thi đua trong lĩnh vực áp dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, cơ giới hóa trong xây dựng và khai thác mỏ than hầm lò; thi đua ôn luyện lý thuyết và tay nghề, đạt thành tích cao trong Hội thi thợ giỏi TKV năm 2017; thi đua lao động sáng tạo, giành năng suất dẫn đầu Tập đoàn của các tổ/đội sản xuất; thi đua về công tác chăm sóc sức khoẻ, chăm lo điều kiện làm việc và sinh hoạt của người lao động, công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; thi đua dạy tốt học tốt trong các trường; thi đua đạt các mục tiêu đối với công tác An toàn - Bảo hộ lao động … 100% các đơn vị đã đăng ký hưởng ứng các phong trào thi đua do Tập đoàn phát động. Hàng trăm tổ/đội, công trường, phân xưởng đã đăng ký thi đua đạt năng suất dẫn đầu Tập đoàn. Hệ thống tổ chức, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng từ Tập đoàn, các công ty con và đơn vị trực thuộc TKV, đơn vị thành viên của các công ty con đến công trường, phân xưởng được củng cố, kiện toàn. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong Tập đoàn được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cũng như kỹ năng hoạt động thực tiễn. Các Cụm thi đua theo từng khu vực, Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp hoạt động tương đối nền nếp. Tất cả những yếu tố đó đã tạo nên sự thống nhất và là điều kiện quan trọng trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Tập đoàn. Cụ thể, phong trào thi đua giành năng suất dẫn đầu Tập đoàn đã tiếp tục được đổi mới phương thức phát động, tổ chức thực hiện và luôn được người lao động phấn khởi, tích cực hưởng ứng. Đây vẫn là một nội dung thi đua giữ vai trò chủ đạo, đem lại những hiệu quả to lớn và thiết thực ở các đơn vị. Do gặp nhiều khó khăn vì sản lượng khai thác của một số đơn vị phải điều chỉnh giảm để phù hợp với thị trường cũng như để bảo đảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh, theo đó kế hoạch giao cho các tổ, đội sản xuất, tổ xe máy cũng phải giảm, làm ảnh hưởng đến năng suất lao động. Song năm 2017 đã có 11 lò chợ, 14 tổ đào lò và 11 tổ xe máy đã giành vị trí dẫn đầu Tập đoàn về năng suất lao động. Công tác khen thưởng trong Tập đoàn đã có những đổi mới tích cực và đem lại hiệu quả thiết thực. Ngoài nguyên tắc khen thưởng đúng đối tượng, đúng mức độ thành tích, kịp thời và đảm bảo chất lượng, TKV vẫn luôn chú trọng và đặc biệt quan tâm ưu tiên khen thưởng cho các tập thể nhỏ là các tổ/đội/công trường sản xuất và những người lao động trực tiếp. Số lượng các tổ, đội, phân xưởng sản xuất, công nhân, nhân viên được khen thưởng các cấp chiếm tỷ lệ trên 70% tổng số đối tượng được khen thưởng. Hình thức, phương pháp tôn vinh, khen thưởng luôn được quan tâm đúng mức; không chỉ là thưởng cái gì, thưởng bao nhiêu, mà quan trọng là thưởng như thế nào. Từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên đã quán triệt thống nhất và luôn chú trọng vấn đề đó. Việc tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng người lao động được thực hiện trang trọng, đúng nghi thức trong không khí của ngày hội; thể hiện sự trân trọng, ghi nhận đối với công lao đã đóng góp của các tập thể và cá nhân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đơn vị và Tập đoàn; có tác dụng khích lệ, tạo sức lan tỏa và lôi cuốn mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong Tập đoàn ngày càng phát triển. Đây vẫn là nét nổi bật trong công tác khen thưởng của Tập đoàn đã được Bộ cũng như Hội đồng thi đua – khen thưởng trung ương đánh giá cao. Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của TKV trong năm 2017, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động cho 8 tập thể và cá nhân, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 39 tập thể và cá nhân. Bộ Công thương tặng Cờ thi đua cho 20 đơn vị, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 373 cá nhân; 529 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng. Ban lãnh đạo Tập đoàn cũng đã quyết định khen thưởng cho nhiều đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017 với tổng số tiền thưởng trên 7,5 tỷ đồng. Hồng Thiết    

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh

TĐKT - Chiều 2/4, tại Hà Nội, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018. Tới dự có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa. Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018 của Tổng công ty Năm 2017, nhiệm vụ chính của Tổng công ty là tổ chức thực hiện các công trình, dự án thuộc các lĩnh vực chuyên ngành, chủ yếu là các hoạt động đo đạc bản đồ; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; điều tra, xử lý ô nhiễm môi trường; điều tra, thăm dò khoáng sản. Ngoài ra, Tổng công ty đã và đang phối hợp với một số đối tác để thực hiện các dự án đầu tư và đang tiến hành thực hiện các bước của một số mỏ nhỏ lẻ tại Lào Cai và một số địa phương khác. Với sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Ban lãnh đạo Tổng công ty, sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn của cán bộ, công nhân viên, về cơ bản Tổng công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đề ra. Năm qua, tổng giá trị sản lượng thực hiện của Tổng công ty đạt trên 697,4 tỷ đồng, đạt 128,2% so với năm 2016. Tổng doanh thu đạt trên 529,1 tỷ đồng, đạt 106,8% so với năm 2016, đạt 101,8% so với kế hoạch năm 2017. Tổng nộp ngân sách Nhà nước năm 2017 và các năm trước chưa nộp (do được giãn thuế) là trên 121,1 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt trên 8,8 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người 7,71 triệu đồng/người/tháng. Tổng công ty nhìn chung đã giữ vững được ổn định, duy trì được khối đoàn kết, động viên được cán bộ, công nhân viên, người lao động phấn khởi thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ở các lĩnh vực hoạt động truyền thống là đo đạc - bản đồ và địa chính, từ Tổng công ty cho đến các công ty cổ phần, các xí nghiệp trực thuộc đã phát huy được tính chủ động trong việc tìm kiếm và triển khai công việc sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động. Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, kế hoạch sản xuất, tài chính đã có chuyển biến rõ rệt, chất lượng các công trình được nâng cao. Công tác thi đua, khen thưởng đã kịp thời tạo được phong trào thi đua lao động, sản xuất và động viên các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. Việc xét thi đua, khen thưởng được tiến hành từ các đơn vị trực thuộc và Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của Tổng công ty đảm bảo theo đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các Thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành. Các phương hướng chủ đạo phát triển sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty năm 2018 được xác định: Duy trì doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước Công ty mẹ - Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Tập trung vào phát triển mảng dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành, tạo nguồn thu nhập thường xuyên và đảm bảo công ăn việc làm cho cán bộ, công nhân viên, người lao động. Đối với các mảng đầu tư khác như khai thác khoáng sản, bất động sản, tranh thủ lợi thế của Tổng công ty để tìm kiếm có chọn lọc và phối hợp với các đơn vị có năng lực thực sự để đầu tư. Cùng với đó, Tổng công ty sẽ tập trung triển khai các công việc xây dựng cơ sở dữ liệu theo hướng cấu trúc hạ tầng cơ sở dữ liệu quốc gia để sử dụng theo các mức khác nhau, phục vụ mục tiêu cung cấp dữ liệu chuyên ngành theo nhu cầu của xã hội. Tập trung vào công tác chuẩn bị các dự án, hoàn tất thủ tục, nghiên cứu công nghệ, xây dựng và thẩm định báo cáo đầu tư, tìm kiếm và lựa chọn đối tác. Chủ động tìm kiếm các công việc về dịch vụ dữ liệu cho các công ty trong và ngoài nước. Đẩy mạnh công tác giới thiệu sản phẩm tới đối tác nhằm mở rộng thị trường hoạt động và nâng cao giá trị của sản phẩm. Tổng công ty sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý, các Viện nghiên cứu, các doanh nghiệp trong cả nước để tham gia cùng nghiên cứu, đề xuất và xây dựng các dự án tăng cường năng lực kỹ thuật, năng lực điều tra thu thập, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý chuyên ngành... Phương Thanh  

Khối các bộ, ban, ngành nội chính Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2018

TĐKT - Chiều 30/3, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ban, ngành nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện các bộ, ban, ngành nội chính Trung ương. Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2018 Năm 2017, được sự quan tâm của cấp uỷ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trong Khối, công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực, thực sự là động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được chú trọng. Tất cả các đơn vị trong Khối đều phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, đơn vị. Hình thức tổ chức đa dạng, đổi mới, thiết thực. Một số bộ, ban, ngành đã chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm, xác định nội dung đột phá, tổ chức thi đua để tìm giải pháp thực hiện. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc được nêu gương; đặc biệt, qua phong trào thi đua, nhiều cán bộ, công chức, sĩ quan, chiến sĩ giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành, tận tuỵ với Tổ quốc, nhân dân, dám nghĩ, dám làm, hy sinh để bảo vệ chủ quyền đất nước, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Năm 2018, các bộ, ban, ngành trong Khối tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách cụ thể hoá các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; tăng cường tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức và các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, thu hút mọi cá nhân, tổ chức tham gia. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng các cấp. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được của Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính năm 2017. Đối với nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Trần Thị Hà đề nghị Khối tiếp tục quan tâm chỉ đạo 4 nội dung cụ thể, trong đó triển khai Chỉ thị 22 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tiếp tục triển khai 3 phong trào trọng tâm của Thủ tướng Chính phủ gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị mình… Công tác tuyên truyền cần tiếp tục được phát huy nhất là tuyên truyền lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng; tuyên truyền tấm gương điển hình tiên tiến, trong đó chú trọng việc xây dựng các tấm gương điển hình tiêu biểu. Quan tâm hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng ở các đơn vị trong Khối, củng cố kiện toàn hội đồng, phân công thành viên. Hội nghị đã tiến hành bình bầu, suy tôn đề nghị khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của Khối. Trong đó, đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Thanh tra Chính phủ và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Kiểm toán Nhà nước. Hội nghị cũng tiến hành biểu quyết đề cử đơn vị Khối trưởng Khối thi đua năm 2018 là Kiểm toán Nhà nước và Khối phó là Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Các đơn vị trong Khối đã tiến hành ký kết giao ước phát động phong trào thi đua năm 2018. Nguyệt Hà  

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2018

TĐKT – Chiều 27/3, tại Hà Nội, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Tới dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Năm 2017, các tổ chức thành viên trong khối đã thực hiện tốt 7 nội dung trọng tâm mà các tổ chức đã ký cam kết giao ước thi đua đầu năm, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức. Công tác thi đua, khen thưởng của Khối tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng với phương pháp, hình thức, nội dung thiết thực; có sự chỉ đạo đồng bộ, thống nhất giữa cấp ủy đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa tổ chức chuyên môn và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong việc tổ chức, triển khai thực hiện. Đại diện các đơn vị trong khối chia sẻ kinh nghiệm về triển khai công tác thi đua, khen thưởng. Bám sát 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, các đơn vị trong khối tổ chức các phong trào thi đua ngày càng hiệu quả, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có tính đột phá của tổ chức, cơ quan, đơn vị. Cụ thể: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động các phong trào thi đua với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn - 2017”; Hội Nông dân Việt Nam với chủ đề “Đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017” với 3 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII” và tập trung thực hiện có hiệu quả 4 trọng tâm ưu tiên năm 2017; Hội Cựu chiến binh Việt Nam với chủ đề: "Phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc, nhiệm kỳ 2017 - 2022... Đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong Khối, đã huy động được sức mạnh toàn dân tham gia, tạo nên hiệu quả và sức lan tỏa mạnh mẽ. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình tốt, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, quy mô lớn đã có tác dụng lôi cuốn và sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thu hút sự quan tâm, chú ý của toàn xã hội, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao. Công tác khen thưởng thực hiện đúng quy định, kịp thời, khách quan. Đặc biệt, việc phát hiện và khen thưởng kịp thời đối với tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp; những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác được tăng cường. Theo báo cáo của Khối, năm 2017, tỷ lệ khen thưởng cho hội viên, đoàn viên, cán bộ trực tiếp tại địa bàn, cán bộ không giữ chức vụ lãnh đạo đạt từ 40 - 48%. Đồng tình với 9 nhiệm vụ trọng tâm, 6 giải pháp đã đề ra trong năm 2018, đồng chí Trần Thị Hà đề nghị: Năm 2018, Khối tập trung vào tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến theo tinh thần Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị; thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Đồng thời quan tâm hơn công tác thông tin truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội; làm tốt công tác tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, tạo động lực lan tỏa thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng. Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2018 Đồng chí Trần Thị Hà tin tưởng: Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn, xây dựng và trách nhiệm cao, năm 2018, Khối sẽ có nhiều sáng tạo, sáng kiến, phối hợp hiệu quả thực chất hơn, đạt được những kết quả thiết thực hơn nữa, xứng đáng là khối điểm, toàn diện đi đầu cả nước. Hội nghị đã thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho hai đơn vị xuất sắc dẫn đầu Khối năm 2017 là Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các đơn vị còn lại trong Khối được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị cũng suy tôn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Khối trưởng Khối thi đua năm 2018, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm Khối phó. Tại Hội nghị, các đơn vị trong khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2018. Mai Thảo

Quyết liệt đấu tranh, trấn áp, truy nã tội phạm

TĐKT - Sáng 27/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác Công an Quý I và tổng kết cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị Thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác, tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp phù hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo đảm an ninh quốc gia; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán và các lễ hội Xuân 2017; góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng về mở cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai toàn diện các phương án, kế hoạch tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Nhờ đó, phạm pháp hình sự giảm; tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự, kết quả công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, ma túy và bắt truy nã đều đạt mức cao hơn so với cùng thời gian trước cao điểm và so với cao điểm năm 2017; góp phần tạo sự chuyển biến tích cực hơn về tình hình trật tự xã hội. Lực lượng công an đã điều tra, khám phá 9.624 vụ phạm pháp hình sự; bắt 22.529 đối tượng; triệt phá 566 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 2.967 vụ với 14.295 đối tượng đánh bạc; phát hiện 6.996 vụ, bắt 9.951 đối tượng, thu giữ 544,76 kg heroin, 198,65 kg và 557.762 viên ma túy tổng hợp, 1.008,45 kg cần sa...  Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ 247 đối tượng, thu 292 khẩu súng các loại, 225 viên đạn, 1.160 kíp nổ, 1.047 kg thuốc nổ, 2.874 vũ khí thô sơ, 2.754 công cụ hỗ trợ; phát hiện 2.211 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, bắt 2.654 đối tượng, thu 29.475,5 kg pháo... Tình hình trật tự, an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, không để ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại các địa bàn trọng điểm. Trong Quý I/2018, nhiều tấm gương dũng cảm, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; nhiều tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, dũng cảm hy sinh trong truy bắt tội phạm được lãnh đạo các cấp khen ngợi, đánh giá cao, dư luận xã hội và nhân dân đồng tình. Nổi bật: Đồng chí Lưu Minh Thức, cán bộ Công an huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang hy sinh khi khống chế đối tượng trong một vụ án giết người; đồng chí Lê Chí Phước, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi bị sóng cuốn mất tích trong khi nỗ lực cứu 2 người bị đuối nước tại khu vực biển thuộc huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; Công an TP Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi Thư khen, biểu dương chiến công xuất sắc sau 24 giờ đã điều tra, khám phá, bắt giữ hung thủ gây án sát hại 5 người trong một gia đình tại quận Bình Tân… Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng, những kết quả, thành tích, chiến công của lực lượng CAND đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời chỉ rõ tháng 4 và quý II/2018 diễn ra nhiều lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị lớn, yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đặt ra cho lực lượng CAND là hết sức nặng nề. Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ; mệnh lệnh chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an. Chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT trên từng địa bàn. Triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp, truy nã tội phạm, kịp thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề tội phạm phức tạp nổi lên ở từng địa phương; đấu tranh mạnh với tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm lừa đảo bằng hình thức kinh doanh đa cấp; tội phạm băng, nhóm, siết nợ, đòi nợ thuê, thanh toán, trả thù lẫn nhau, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao và truy nã tội phạm. Lãnh đạo chỉ huy các cấp cần gương mẫu, đề cao tinh thần trách nhiệm. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý cán bộ, giáo dục chính trị, tư tưởng, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, kỷ cương, kỷ luật.... Nguyệt Hà  

Huy động sức mạnh tổng hợp giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

TĐKT - Sáng 27/3, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khối cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018. Toàn cảnh Hội nghị Năm qua, Công an TP Hà Nội đã hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 07/CT - BCA - V28 ngày 15/8/2014 và Kế hoạch số 280/KH - BCA - V28 ngày 18/9/2014 của Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới". Nhiều mô hình, chuyên đề phong trào tiếp tục phát huy tốt hiệu quả, tác dụng trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, được các cơ quan, doanh nghiệp, trường học nhân rộng và đổi mới với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Hoạt động của các phong trào đã góp phần nâng cao ý thức, tinh thần bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Công tác tuyên truyền, phát động thi đua, động viên, khen thưởng đã được chú ý, quan tâm kịp thời, có tác dụng khích lệ phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của Thủ đô. Với những thành tích đã đạt được trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn TP Hà Nội đã được các cấp khen thưởng: Tặng Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội cho 1 tập thể, Bằng khen của Bộ Công an cho 3 tập thể, Bằng khen của UBND TP cho 4 tập thể, Giấy khen của Công an thành phố cho 46 tập thể và 65 cá nhân thuộc khối cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường và 3 tập thể, 6 cá nhân thuộc Phòng PA83. Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Lê Trọng Phúc, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an đánh giá cao các kết quả công tác của CATP Hà Nội trong phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường trên địa bàn. Đồng thời, nêu rõ: Trong thời gian tới, lực lượng Công an thành phố cần chủ động nắm tình hình, tham mưu với lãnh đạo các cấp thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Bộ Công an đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Giải quyết ngay từ đầu những mâu thuẫn, tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp thực hiện nghiêm các quy định, quy chế phối hợp. Xây dựng cơ quan, doanh nghiệp an toàn…. Phương Thanh

Phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

TĐKT - Ngày 23/3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Giáo dục Egroup cùng phối hợp tổ chức phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một hoạt động thiết thực của tuổi trẻ nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng để hiểu biết sâu sắc hơn về hệ thống phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, biểu dương các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, cá nhân đổi mới, sáng tạo thiết thực, hiệu quả trong dạy và học. Ban tổ chức ấn nút khởi động cuộc thi Nội dung cuộc thi được xoay quanh những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam. Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 32 năm đổi mới (1986 - 2018), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Về đối tượng tham gia cuộc thi, bảng A dành cho học sinh phổ thông (bao gồm học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên); bảng B dành cho sinh viên đang theo học tại các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm; đoàn viên thanh niên; cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ (dưới 35 tuổi); lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài. Về hình thức thi, Ban Tổ chức tiến hành ba vòng thi: Vòng thứ nhất thi trắc nghiệm, vòng thứ hai thi tự luận và vòng chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc. Ở vòng thi thứ nhất, thí sinh trả lời các câu hỏi ngẫu nhiên do hệ thống lựa chọn. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật vào website. Thời gian diễn ra vòng thi trắc nghiệm là 4 tuần: Từ 10 giờ ngày 23/3 đến 22 giờ ngày 22/4. Kết thúc vòng trắc nghiệm, ngày 26/4, Ban Tổ chức sẽ công bố danh sách 1.200 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng thi tự luận, là những thí sinh có điểm thi cao nhất và thời gian làm bài ngắn nhất. Ở vòng thi tự luận, thí sinh làm 1 bài tự luận lựa chọn chủ đề do Ban tổ chức đưa ra, khuyến khích các bài thi trình bày đẹp, có hình ảnh minh họa. Bài viết dài không quá 3 trang A4; hình ảnh minh họa không quá 2 trang A4; nhập bài thi trực tiếp trên website: http://hocvalamtheobac.vn/. Thời gian nhận bài thi từ ngày 27/4 đến 10/5. Ban Tổ chức sẽ tổng hợp điểm của thí sinh tham dự hai vòng trắc nghiệm và tự luận; từ đó, lựa chọn mỗi bảng 30 thí sinh tham dự Vòng chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc và tham dự lễ tổng kết, trao giải dự kiến vào ngày 9/6, tại TP Hồ Chí Minh. Được biết, Ban Tổ chức sẽ trao 180 giải cá nhân, tập thể với tổng số giải thưởng là 300 triệu đồng. Cuộc thi là cơ hội để các đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước nâng cao hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tìm hiểu sâu sắc những giá trị trong Di chúc của Người, tìm hiểu về Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam, giúp thế hệ trẻ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Thục Anh  

Khối các ngành khoa học - văn hoá - xã hội thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

TĐKT - Ngày 23/3, tại Hà Nội, Khối Thi đua các ngành khoa học - văn hoá - xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phát động thi đua năm 2018. Đến dự, có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thương Trung ương Trần Thị Hà; Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Đinh Đăng Quang, đại diện đơn vị Khối trưởng; Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn, đại diện đơn vị Khối phó. Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phát động thi đua năm 2018 Phó Tổng Giám đốc TTXVN Đinh Đăng Quang, đại diện đơn vị Khối trưởng Khối thi đua cho biết: Năm 2017, các đơn vị trong Khối đã nghiên cứu Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 7/4/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật Thi đua, Khen thưởng. Các đơn vị đã nỗ lực và đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, có nhiều đổi mới trong hoạt động, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, với các hình thức thi đua đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa. Nội dung thi đua được gắn kết với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.” Theo Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn, công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của Khối đã đi vào nền nếp và ngày càng được nâng cao. Các phong trào thi đua được tổ chức khá đều, có hiệu quả, thiết thực với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Sự gắn kết, phối hợp giữa các đơn vị trong Khối ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. TTXVN được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ Trong công tác khen thưởng, các đơn vị đã có giải pháp để tăng tỷ lệ khen thưởng cho đơn vị cơ sở, nhân viên, người lao động trực tiếp, quan tâm khen thưởng những sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất. Thực hiện khen thưởng đúng đối tượng, tiêu chuẩn. Tiêu biểu: Năm 2017, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ với 1.830 công trình khoa học được công bố, trong đó có 688 công trình trên tạp chí quốc tế uy tín đạt tiêu chuẩn ISI (các tạp chí khoa học được công nhận bởi Viện Thông tin Khoa học, Hoa Kỳ). Viện đã phát hiện mới 68 loài động vật, thực vật; xuất bản 53 sách chuyên khảo, đăng ký 40 Bằng độc quyền phát minh sáng chế và Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Vận hành hoạt động ổn định VNREDSat-1 trên quỹ đạo để cung cấp hiệu quả ảnh vệ tinh phục vụ nghiên cứu khoa học và an ninh, quốc phòng; hoàn thành và đưa vào hoạt động dự án tăng cường mạng lưới trạm quan sát động đất phục vụ báo tin và cảnh báo sóng thần Việt Nam… Các đơn vị trong toàn ngành TTXVN đã hăng hái tham gia các phong trào thi đua do Tổng Giám đốc TTXVN phát động. Tiêu biểu: Khối thi đua các ban biên tập, trung tâm thông tin, báo chí đã phát động phong trào “Đảm bảo thông tin tuyệt đối chính xác, nhanh và kịp thời,” “Ảnh luôn đạt chất lượng cao.” Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, tham luận nhiều vấn đề liên quan đến công tác thi đua, các hình thức khen thưởng, việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, các quy định của Nghị định 122/2005/NĐ-CP về tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng… Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà đánh giá cao nền nếp hoạt động, chất lượng sinh hoạt của Khối ngày càng bài bản. Các đơn vị trong Khối đã kiện toàn tổ chức Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và bộ phận chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị, giúp cấp ủy, thủ trưởng đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua luôn gắn kết, thông qua đó phát hiện các điển hình tiên tiến, nhân tố mới. Cùng với chỉ đạo tốt các phong trào thi đua yêu nước, các ngành trong Khối đã quan tâm chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền; phát hiện và biểu dương gương người tốt, việc tốt; tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các cá nhân điển hình tiên tiến tạo sự cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích phấn đấu, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, có sức lan toả sâu trong toàn ngành và xã hội... Năm 2018 là năm kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), trên cơ sở kế hoạch của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, đồng chí Trần Thị Hà đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp tham mưu cấp ủy, lãnh đạo các ngành, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, trọng tâm là tổ chức lễ kỷ niệm, gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, anh hùng, chiến sĩ  thi đua toàn quốc dự kiến tổ chức vào ngày 10/6/2018. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các đơn vị trong Khối tăng cường công tác phối hợp, nhận thức rõ hơn về vai trò, tác dụng, vị trí của phong trào thi đua và công tác khen thưởng, khen đúng, khen trúng. Với những nỗ lực đã đạt được, theo kết quả bình xét, các đơn vị trong Khối đã thống nhất đề nghị tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ cho TTXVN, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam. Tại hội nghị, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được bầu làm Khối trưởng. Đài Truyền hình Việt Nam làm Khối phó Khối thi đua các ngành khoa học - văn hóa - xã hội năm 2018 và các lãnh đạo vụ, đơn vị trong Khối đã ký kết giao ước thi đua. Hồng Thiết  

Đại hội Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ V

TĐKT - Ngày 23/3, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Có 143 đại biểu chính thức dự Đại hội. Với phương châm "Đổi mới - Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm", Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong 5 năm tới. Đại hội Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, luôn hướng về cơ sở, vận động cán bộ, đoàn viên đi tiên phong trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, rộng khắp, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.    Công đoàn Tổng công ty đã triển khai sâu rộng nhiều phong trào thi đua: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Thực hành tiết kiệm”, phát động thi đua hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm, thi đua 90 ngày hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh quý IV… Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị, đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động.  Trong 5 năm qua, toàn Tổng công ty đã có 794 sáng kiến với giá trị làm lợi trên 65 tỷ đồng. Với khẩu hiệu hành động “Tiết kiệm từ những việc rất nhỏ sẽ đem lại hiệu quả rất lớn”, trong phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, đoàn viên các cấp công đoàn đã tiết kiệm được trên 217 tỷ đồng… Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đã tập hợp được đông đảo công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhiệt tình tham gia, góp phần nâng cao đời sống thể chất, tinh thần cho người lao động. Công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thông qua việc tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế liên quan đến người lao động; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động nên người lao động yên tâm gắn bó với đơn vị, với Tổng công ty. Công đoàn Tổng công ty còn dành gần 1,4 tỷ đồng cho 139 CNVCLĐ vay vốn phát triển kinh tế phụ gia đình như chăn nuôi, trồng trọt, không tính lãi, phần nào giảm bớt khó khăn cho người lao động. 5 năm qua, các cấp công đoàn Tổng công ty đã thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho 5.782 trường hợp với tổng số tiền 5,05 tỷ đồng. Cùng với đó, Công đoàn Tổng công ty còn tích cực triển khai hiệu quả công tác xã hội, từ thiện với các hoạt động cụ thể: Nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, vận động ủng hộ lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, ủng hộ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ...với tổng số tiền 74,80 tỷ đồng. Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đề ra mục tiêu hành động: Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao vai trò đại diện, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ; vận động CNVCLĐ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của đơn vị, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ phát triển toàn diện, đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển của đơn vị, của Tổng công ty và đất nước. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa V nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 21 đồng chí. Phương Thanh

Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc triển khai nhiệm vụ năm 2018

TĐKT - Sáng 22/3, tại tỉnh Tuyên Quang, Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc gồm: Bắc Kạn, Bắc Giang, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Các đồng chí: Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (đại diện đơn vị Cụm trưởng); Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình (đại diện đơn vị Cụm phó) chủ trì Hội nghị. Cùng dự, có các đại biểu Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo UBND, Sở Nội vụ và Ban Thi đua Khen thưởng của 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Toàn cảnh Hội nghị Năm 2017, việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác thi đua, khen thưởng của các tỉnh trong Cụm thi đua được thực hiện kịp thời, sát chỉ đạo của trung ương, phù hợp nhiệm vụ chính trị của từng tỉnh. Công tác thi đua, khen thưởng được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là vai trò của người đứng đầu đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả. Từng tỉnh trong Cụm thi đua đã có nhiều phong trào thi đua thiết thực, đa dạng về hình thức, cách thức thực hiện, nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua được coi trọng. Các phong trào thi đua đã tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của các tỉnh. Công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được triển khai thực hiện. Công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm. Công tác kiểm tra, theo dõi các phong trào thi đua ở cơ sở được tăng cường và tiến hành thường xuyên. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng quy định, chất lượng khen thưởng được nâng lên, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng đột xuất được tăng cường, các tỉnh đã quan tâm khen thưởng đối tượng là người trực tiếp lao động sản xuất, người làm chuyên môn nghiệp vụ; tập trung giải quyết tốt công tác khen thưởng thành tích kháng chiến, đề nghị tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ. Tại Hội nghị, lãnh đạo của 7 tỉnh cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời kiến nghị tiếp tục đổi mới công tác này theo hướng thực chất, hiệu quả, chú trọng khen thưởng, động viên những nơi khó khăn, người lao động trực tiếp. Thời gian tới các tỉnh cần tăng cường liên kết giữa các tỉnh trong cụm, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch… Các tỉnh cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các tỉnh thành viên Cụm thi đua và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận những kết quả tích cực các tỉnh Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đạt được trong năm vừa qua. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, đồng chí đề nghị Cụm thi đua tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thi đua yêu nước theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, hoạt động của Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc sẽ có nhiều đổi mới, sáng tạo hơn. Việc triển khai các phong trào thi đua các tỉnh cần quan tâm chỉ đạo phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, phong trào “Cả nước chung sức vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng trên các lĩnh vực gắn với việc “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của các tỉnh trong Cụm thi đua. Các tỉnh trong Cụm cần quan tâm đến công tác tổ chức bộ máy của Ban Thi đua - Khen thưởng và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng mỗi tỉnh cần được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để làm tốt công việc được giao. Các tỉnh trong Cụm ký giao ước thi đua năm 2018 Hội nghị đã bình xét, xếp loại thi đua năm 2017, kết quả: tỉnh Phú Thọ xếp thứ nhất, được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua; tỉnh Tuyên Quang xếp thứ nhì đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Nhân dịp này Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, đơn vị Cụm trưởng đã trao bằng khen cho 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2017. Hội nghị đã tổ chức ký giao ước thi đua giữa các địa phương trong Cụm và suy tôn tỉnh Hòa Bình là Cụm trưởng, tỉnh Yên Bái là Cụm phó Cụm thi đua năm 2018. Hoàng Huế

Trang