Phong trào thi đua

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 6 tháng năm 2018

TĐKT - Trong 6 tháng đầu năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đều hoàn thành vượt mức từ 2 - 16% so với kế hoạch 6 tháng đề ra. Tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất, kinh doanh bình thường. Xác định các khó khăn phải đối mặt trong năm 2018, ngay từ tháng 12 năm 2017, Tập đoàn đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 với tinh thần cao nhất. Với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt, tập thể lãnh đạo Tập đoàn, sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt khó của người lao động dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 đề ra. Người lao động trên giàn PQP-HT Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu 6 tháng đầu năm đạt 12,44 triệu tấn, vượt 3,1% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 54,5% kế hoạch năm. Trong đó: Sản lượng khai thác dầu 6 tháng đầu năm đạt 7,13 triệu tấn, vượt 2,1% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 54% kế hoạch năm (trong đó: khai thác dầu ở trong nước đạt 6,18 triệu tấn, vượt 2,2% kế hoạch 6 tháng; ở nước ngoài đạt 0,95 triệu tấn, vượt 2,0% kế hoạch 6 tháng). Sản lượng khai thác khí 6 tháng đầu năm đạt 5,31 tỷ m3, vượt 4,3% kế hoạch 6 tháng và bằng 55,3% kế hoạch năm. Sản xuất điện 6 tháng đầu năm đạt 11,80 tỷ kWh, vượt 5,2% kế hoạch 6 tháng và bằng 54,7% kế hoạch năm. Sản xuất đạm 6 tháng đạt 823,8 nghìn tấn, vượt 3,8% kế hoạch 6 tháng và bằng 53,5% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 3,85 triệu tấn, vượt 9,2% kế hoạch 6 tháng và bằng 32,7% kế hoạch năm. Về các chỉ tiêu tài chính, 6 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 284,5 nghìn tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch 6 tháng. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 52,8 nghìn tỷ đồng, vượt 49% so với kế hoạch 6 tháng. Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra. Có 1 phát hiện dầu khí mới tại giếng Mèo Trắng Đông - 1X (lô 09-1, VSP); giếng khoan Bạch Hổ 1803 cho kết quả tốt. Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 1,5 triệu tấn quy dầu. Đưa mỏ Bunga Pakma - PM3CAA vào khai thác từ ngày 12/5/2018 (sớm hơn so với kế hoạch 1 tháng 19 ngày). Hoạt động khai thác dầu khí ở phần lớn các mỏ ở trong nước đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch 6 tháng đề ra. Các mỏ ở nước ngoài gồm Bir Seba (Algeria) và Nhenhexky cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đề ra: Bir Seba vượt 2,8% (đạt 163 nghìn tấn/159 nghìn tấn) và Nhenhexky vượt 2,2% (đạt 732 nghìn tấn/kế hoạch là 716 nghìn tấn). Về lĩnh vực khí, các hệ thống vận chuyển và xử lý khí của Tập đoàn hoạt động ổn định; công tác ấn định, điều độ khí linh hoạt, hiệu quả, cấp khí liên tục; công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, đột xuất và kiểm định hiệu chuẩn được triển khai theo đúng kế hoạch, đúng quy trình; ký kết và thực hiện nghiêm túc các hợp đồng mua bán khí. Trong lĩnh vực điện, các nhà máy điện của Tập đoàn được vận hành an toàn, hiệu quả. Công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện trong 6 tháng đầu năm 2018 đã cơ bản thực hiện tốt theo kế hoạch. Các nhà máy đạm Phú Mỹ, đạm Cà Mau, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đều vận hành ổn định, an toàn; sản lượng sản xuất đạm, xăng dầu đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đề ra. Đặc biệt, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã đạt mốc sẵn sàng khởi động (RFSU) vào ngày 28/2/2018 và đã sản xuất sản phẩm xăng A92 thành công ngày 1/5/2018. Sản lượng sản xuất tính đến hết 30/6/2018 đạt 381 nghìn tấn. Tính đến cuối tháng 6/2018, NSRP đã xuất bán 88 nghìn m3 xăng A95; 45 nghìn m3 A92 và 86,5 nghìn m3 dầu DO. Bên cạnh đó, Nhà máy xơ sợi Polyester Đình Vũ bắt đầu vận hành lại 3 dây chuyền kéo sợi từ ngày 20/4/2018. Hiện tại ba dây chuyền DTY đang vận hành ổn định, sản phẩm đầu ra đảm bảo chỉ tiêu chất lượng. Thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 sản xuất sợi đạt 440 tấn. Các đơn vị dịch vụ đã có các giải pháp tích cực để ứng phó với tình hình khối lượng công việc và giá dịch vụ tiếp tục duy trì ở mức thấp; doanh thu dịch vụ dầu khí toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2018 đạt 77,6 nghìn tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch 6 tháng và bằng 37% kế hoạch năm. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn được kiểm soát chặt chẽ. Tập đoàn thường xuyên báo cáo Bộ Công Thương tiến độ, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm dầu khí và các dự án điện cấp bách để Bộ Công Thương kịp thời có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ Tập đoàn thực hiện. Công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai tích cực, đã hoàn thành bán cổ phần lần đầu 03 đơn vị là PVOIl, PVPower và BSR, tổ chức thành công đại hội cổ đông lần đầu các đơn vị PVPower và BSR; công tác tái cấu trúc bộ máy Công ty mẹ - Tập đoàn được triển khai khẩn trương, mô hình quản trị của Công ty mẹ - Tập đoàn đã được tinh gọn, giảm bớt trung gian. Đã hoàn thành Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ở các đơn vị thành viên. Việc thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020 theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1182/TTg-ĐMDN ngày 11/8/2017 được triển khai tích cực. Các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai tích cực; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết. Hồng Thiết

Hải quan Hà Nội thi đua đạt thành tích cao trong 6 tháng đầu năm

TĐKT - Năm 2018, Cục Hải quan TP Hà Nội lấy chủ đề “Kỷ cương hành chính - Tinh gọn bộ máy” là nội dung xuyên suốt thực hiện nhiệm vụ, xây dựng 10 mục tiêu chất lượng và ban hành Quyết định 2068/QĐ-HQHN ngày 30/12/2017 giao 29 chỉ tiêu cho các đơn vị. Với sự nỗ lực không ngừng, Cục Hải quan TP Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cục Hải quan TP Hà Nội triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 Kết quả, tính tới tháng 7/2018, đơn vị đã tổ chức được 134 đoàn đi tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp (DN) và có 418 DN mới đã về làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan Hà Nội. Trong đó, ở cấp Tổng cục, trực tiếp Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường đã chủ trì một đoàn làm việc với DN; ở cấp Cục, đã có 20 đoàn do các phó cục trưởng phụ trách theo địa bàn chủ trì và cấp Chi cục đã tổ chức đi tiếp xúc với 113 DN có số thu nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) lớn nhất năm 2017 tại địa bàn Hà Nội. Với những nỗ lực cải cách, đồng hành cùng doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm,  Hải quan Hà Nội đã làm thủ tục cho 565.835 tờ khai (trong đó có 348.990 tờ khai nhập khẩu, 216.845 tờ khai xuất khẩu) (bằng 105,3 % cùng kỳ năm 2017). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 15,82 tỷ USD (bằng 101,8% cùng kỳ năm 2017). Thu NSNN đạt 9.978/23.550 tỷ đồng, đạt 42,4% chỉ tiêu (bằng 88,9% cùng kỳ năm 2017); đã tham vấn 968 tờ khai. Trong đó chấp nhận trị giá khai báo 512 tờ khai; bác bỏ trị giá khai báo 451 tờ khai; chuyển kiểm tra sau thông quan 5 tờ khai. Tổng số thuế truy thu qua công tác giá 16,16 tỷ đồng. Bên cạnh đó với nhiều giải pháp quyết liệt, công tác thu hồi nợ thuế cũng có được kết quả cao, số nợ thu được hơn 35 tỷ đồng, đạt 103,1% chỉ tiêu. Trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đạt được những kết quả nổi bật. Qua kiểm tra, rà soát đã phát hiện, xử lý 359 vụ vi phạm. Trong đó có 349 vụ vi phạm hành chính về hải quan với tổng số tiền phạt thu nộp ngân sách đạt 3,7tỷ đồng; 10 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp xử lý 5 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường chuyển phát nhanh. Cục Hải quan Hà Nội đã triển khai hiệu quả, kịp thời Quyết định 297/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan quy định cơ cấu tổ chức của các chi cục hải quan, chi cục kiểm tra sau thông quan, đội kiểm soát hải quan, đội kiểm soát phòng, chống ma túy, kết quả giảm 18 đội, 17 đội trưởng và 18 đội phó thôi chức vụ. Trong công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, Cục Hải quan Hà Nội đã niêm yết công khai, đầy đủ 127 thủ tục hành chính (TTHC).  Tổng số thủ tục hành chính giải quyết tại bộ phận 1 cửa: 81 hồ sơ. Trong đó, có 56 hồ sơ cấp phép nhập khẩu ô tô, xe máy phi mậu dịch; 25 hồ sơ chuyển nhượng đối với ôtô, xe máy tạm nhập miễn thuế chuyển đổi mục đích sử dụng. Đánh giá kết quả Cục Hải quan Hà Nội đạt được trong 6 tháng đầu năm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường cho rằng, đơn vị đã hoàn thành một số chỉ tiêu cơ bản. Trong đó, nổi bật là công tác cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho người dân, DN. Thu NSNN đã có những cố gắng. Công tác kiểm tra sau thông quan, thu hồi và xử lý nợ thuế đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại được đẩy mạnh, nhiều vụ việc đã kịp thời được phát hiện. Cục Hải quan Hà Nội đã đạt kết quả nổi bật trong công tác xây dựng lực lượng, khi là đơn vị đầu tiên trong toàn ngành hoàn thành việc rà soát, sắp xếp lại đội (tổ) thuộc Chi cục Hải quan và tương đương. Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm, Cục Hải quan Hà Nội cần chú trọng tập trung vào các nhiệm vụ: Về cải cách hiện đại hóa hải quan, Cục Hải quan Hà Nội cần chủ động rà soát các kết quả đạt được, vướng mắc trong quá trình triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động để phối hợp với các đơn vị Tổng cục Hải quan tổ chức sơ kết, đánh giá. Đối với triển khai các địa điểm kiểm tra tập trung, Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh Cục Hải quan Hà Nội cần rà soát thực tiễn hoạt động các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, địa điểm, đồng thời đánh giá hiệu quả triển khai Nghị định 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ để đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 68/2016/NĐ-CP sát với thực tiễn. Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh, nhiệm vụ thu là rất khó khăn, nan giải, tuy nhiên đơn vị bằng mọi giải pháp phấn đấu thu đạt chỉ tiêu được giao là 23.500 tỷ đồng. Ông Cường cho biết, những vướng mắc liên quan đến nhập khẩu ô tô, linh kiện ô tô, đã được Tổng cục Hải quan tháo gỡ. Đây là yếu tố tăng thu ngân sách mà đơn vị có thể tận dụng trong 6 tháng cuối năm. Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thu, ông Cường yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội quan tâm đến giải pháp chống thất thu qua thuế suất, trị giá và xuất xứ hàng hóa (C/O); thu hồi nợ thuế không để nợ mới phát sinh. Các chi cục hải quan (Vĩnh Phúc, Phú Thọ) đạt số thu cao vẫn phải tiếp tục phấn đấu để bù cho những chi cục đạt số thu thấp. Cục Hải quan Hà Nội cần tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thường xuyên phổ biến quy định, chính sách mới, trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp lớn để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, cũng như xử lý vấn đề phát sinh tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh; qua đó, thu hút doanh nghiệp có địa điểm, cơ sở sản xuất trên địa bàn về làm thủ tục, góp phần tăng thu NSNN… Hồng Thiết  

Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

TĐKT - Chiều 11/7, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành chủ trì Hội nghị. Lãnh đạo Bộ TN&MT chủ trì Hội nghị Trong 6 tháng đầu năm Bộ TN&MT đã theo sát tình hình thực tiễn, chủ động chỉ đạo triển khai các giải pháp phù hợp để tăng cường bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật. Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng nền hành chính kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, Bộ đã trình và được Quốc hội thông qua Luật đo đạc và bản đồ; tập trung xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về quy hoạch của Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường, Luật khoáng sản, Luật tài nguyên nước, Luật khí tượng thủy văn, Luật đa dạng sinh học, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương trình Bộ Chính trị báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XI và triển khai việc sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XI. Tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình thi hành và triển khai việc sửa đổi bổ sung Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường. Trình Chính phủ 4 Nghị định, 1 Đề xuất xây dựng Nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo 10 Quyết định, ban hành theo thẩm quyền 1 Thông tư... Bộ đã triển khai 42 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 56 tổ chức và 02 cuộc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo kế hoạch; tiếp 121 lượt công dân với tổng số 181 người, trong đó có 08 lượt đoàn đông người giảm 61 lượt, 341 người so với năm 2017. Công tác cải cách hành chính (CCHC) được tập trung chỉ đạo với 3 trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy và hiện đại hóa nền hành chính. Bộ TN&MT đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bãi bỏ một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực TN&MT, trong đó đề xuất bãi bỏ và đơn giản hóa 99/163 điều kiện đầu tư kinh doanh, chiếm khoảng 60% . Công bố phương án cắt giảm cắt giảm 38/74 hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành và bãi bỏ, đơn giản hóa 13/13 thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Cũng trong nửa đầu của năm 2018, Bộ TN&MT đã tiếp tục đẩy nhanh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý từng bước thực hiện giảm giấy tờ trong điều hành, hiện đại hóa nền hành chính. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 82 TTHC, trong đó có 67 dịch vụ công mức độ 3, 15 dịch vụ công mức độ 4 (có 11 TTHC kết nối với Cổng thông tin Một cửa quốc gia). Kết quả chỉ số CCHC của Bộ đã có những bước tiến đáng kể, kết quả xếp hạng năm 2017 là 10/19 trong tổng số các Bộ, cơ quan ngang Bộ (tăng 6 bậc so với năm 2016); xếp hạng về mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử năm 2017 đứng thứ 5 trong các Bộ, ngành... Trong 6 tháng cuối năm 2018, Bộ TN&MT sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung hoàn thành việc xây dựng trình các đề án, văn bản quy phạm pháp luật còn lại trong Chương trình công tác, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ. Rà soát điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2018 phù hợp với những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tập trung vào những vấn đề bức xúc của nhân dân, dư luận xã hội. Tập trung thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính để nâng cao chỉ số Par Index, PAPI, chỉ số về mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử; thực hiện cung cấp Dịch vụ công trực tuyến đối với tất các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, tiến độ giải ngân. Thực hiện gắn nghiên cứu với chuyển giao, thực hiện cơ chế đấu thầu đặt hàng để khoa học công nghệ đóng góp vào sự phát triển của ngành. Thúc đẩy, mở rộng các diễn đàn đối thoại chính sách, tham vấn các nhà đầu tư, tài trợ, phục vụ trao đổi thông tin pháp luật về TN&MT. Mở rộng các mối quan hệ song phương, đa phương và liên khu vực với các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài; chủ động hợp tác và hội nhập… Bình Nguyên

Hiệu quả sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 ở Yên Mô

TĐKT- Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Yên Mô (Ninh Bình); từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động. Thực hiện nghiêm túc Sau khi được học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị 05, các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch học tập, làm theo các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các tổ chức cơ sở Đảng và đơn vị đều xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, làm theo. Từ đó, cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu rèn đức, luyện tài, nâng cao hiệu quả công việc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Nội dung của Chỉ thị 05 được lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ của từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể Công tác tuyên truyền việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú: Tuyên truyền trực quan, tuyên truyền tại các hội nghị, các buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng, trên đài truyền thanh các cấp, trên bản tin, trang tin điện tử của huyện. Bà Đinh Thị Thúy Ngần, Bí thư Huyện ủy Yên Mô cho biết: Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, đoàn thể, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Từng cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng. Đây cũng là cơ sở để bình xét, đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm. Các cấp ủy Đảng, địa phương, đơn vị tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Hiện huyện có 100% đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị đã xây dựng, bổ sung quy định chuẩn mực đạo đức theo tinh thần Chỉ thị số 05 và in trên panô, treo trang trọng ở trụ sở cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa xã, thôn xóm. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô đã chỉ đạo lựa chọn một số khâu đột phát để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến thực sự trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu: Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể thực hiện thường xuyên, nghiêm túc việc tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân để phát hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; UBND huyện thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời, nhanh, gọn các giao dịch của nhân dân, doanh nghiệp... góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần được các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện và đi vào nền nếp. Tại buổi sinh hoạt, các cơ quan, đơn vị đã lựa chọn kể những câu chuyện về Bác do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng. Ngoài ra, tại buổi sinh hoạt này, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã triển khai nhanh một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần, trong tháng. Một số đơn vị đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện nền nếp, tác phong, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Đặc biệt các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã thực hiện tuyên dương các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đã cổ vũ, động viên tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, tạo không khí thi đua, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa nơi công sở. Xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp xã hội với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Các tầng lớp nhân dân đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động, sản xuất; góp công, góp của, hiến đất trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Thực hiện Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao như mô hình 4 vụ/năm ở xã Yên Thái; mô hình chạch sụn, phát triển vùng rau cần, rau rút an toàn ở xã Yên Hòa; mô hình trồng chuối kết hợp nuôi cá ở xã Yên Đồng, Yên Thái, Yên Từ, Yên Hòa; mô hình sản xuất nấm ở xã Yên Phong, xã Khánh Dương; mô hình HTX làm dịch vụ liên kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân của một số HTX nông nghiệp như HTX Liên Dương, xã Khánh Dương... Mô hình trồng chuối kết hợp nuôi thả cả ở Yên Đồng mang lại hiệu quả kinh tế cao Nói về định hướng trong thực hiện, triển khai Chỉ thị 05 thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Yên Mô Đinh Thị Thúy Ngần cho biết: Huyện ủy sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình địa phương, nhất là tập trung thực hiện tốt các chương trình đột phá, công trình trọng điểm. Cùng với đó, huyện sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn lệch lạc, bệnh thành tích; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tùng Chi

Phong trào “Sáng kiến, sáng tạo” – Chìa khóa để Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao thành công

TĐKT – “Sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất là chìa khóa giúp Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao phát triển ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm, đảm bảo môi trường, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động suốt nhiều năm qua” - Đó là lời khẳng định của người chèo lái con thuyền Supe Lâm Thao, Tổng Giám đốc Phạm Quang Tuyến tại Hội nghị sơ kết 5 năm phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2012 – 2017 do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức vừa qua. Ông Tuyến cho biết, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” luôn đóng góp vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp xuyên suốt toàn bộ quá trình lịch sử xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Sơ kết trong giai đoạn 5 năm (2012 - 2017), đã có 1.718 sáng kiến của 4.235 tác giả được công ty công nhận, với tổng giá trị làm lợi là 541 tỷ đồng; 309 người được nhận Danh hiệu Lao động giỏi, sáng tạo của công ty, 61 người được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Ông Nguyễn Quang Tuyến, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao chia sẻ kinh nghiệm triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tại đơn vị mình Chia sẻ về kinh nghiệm “gây dựng” thành công phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tại đơn vị mình, Tổng giám đốc Nguyễn Quang Tuyến cho biết: Ngay từ đầu mỗi năm,  Ban lãnh đạo Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Công đoàn xây dựng và phát động phong trào này với những nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho từng tập thể và người lao động làm căn cứ đăng ký phấn đấu thực hiện. Qua đó, tuyên truyền, hướng dẫn, động viên người lao động tích cực tham gia phong trào. Xác định rằng, mọi vấn đề nảy sinh, những khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất đều được phát hiện và giải quyết từ các ca, tổ sản xuất, công ty đã lựa chọn tổ sản xuất, ca sản xuất, tổ nghiệp vụ là những đối tượng tổ chức vận động và thực hiện phong trào. Tương ứng với đó sẽ là các sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong quá trình sản xuất bao gồm các giải pháp kỹ thuật, quản lý, nghiệp vụ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mang lại lợi ích thiết thực: Nâng cao chất lượng sản phẩm; giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ môi trường. Để đánh giá khách quan, chuẩn xác những sáng kiến, sáng tạo, công ty đã thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật sáng kiến tiết kiệm. Trước đây, Hội đồng này gồm các đồng chí trưởng các bộ phận chuyên môn, tiếp nhận các đề tài sáng kiến và tổ chức họp đánh giá chung theo từng đợt. Tuy nhiên, từ năm 2012, Hội đồng này đã được sắp xếp lại một cách hợp lý hơn, với 3 Tiểu ban: Tiểu ban Khoa học công nghệ; Tiểu ban Cơ khí điện tự động hóa và Tiểu ban Kinh tế – Quản lý. Theo đó, các sáng kiến sẽ được thường trực Hội đồng xem xét, tách ra theo từng mục và chuyển cho các Tiểu ban theo đúng chuyên môn. Việc tách các Tiểu ban đã giúp việc xem xét, đánh giá các đề tài, sáng kiến được chính xác và nhanh chóng hơn. Ông Tuyến nêu rõ: Về mặt chuyên môn, công ty xác định, lao động sáng tạo không nhất thiết đòi hỏi phải có trình độ cao mà đa phần đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn người lao động thường gặp trong quá trình sản xuất và công tác. Do vậy, lao động sáng tạo phải có tính quần chúng rộng rãi. Thực tế cho thấy những sáng kiến, đề tài công ty áp dụng đều xuất phát từ những yêu cầu thực tế của tình hình sản xuất, kinh doanh nên đã góp phần tháo gỡ những khó khăn, ách tắc trong quá trình sản xuất; khai thác tiềm năng và sử dụng có hiệu quả máy móc thiết bị, vật tư, gắn với đổi mới công nghệ, thiết bị; không ngừng cải tiến, đổi mới trong công tác quản lý để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành và cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, ông Tuyến cũng thẳng thắn chia sẻ rằng: Lúc đầu triển khai phong trào này tại công ty không đạt được nhiều kết quả như mong đợi do phần lớn người lao động đặc biệt là công nhân lao động trực tiếp vẫn có tâm lý e dè, ngại ngần. Nhớ lời Bác dạy phong trào thi đua phải kêu gọi được đông đảo các tầng lớp tham gia, không phân biệt đối tượng “bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua”, Ban lãnh đạo và Ban chấp hành công đoàn công ty đã quyết tâm tìm cách xóa bỏ tâm lý e ngại đó, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của toàn thể người lao động. Bên cạnh Hội đồng Khoa học kỹ thuật của công ty là nơi tiếp nhận và xét các đề xuất sáng kiến của người lao động, Công đoàn công ty đã chỉ đạo các công đoàn bộ phận phối hợp với chuyên môn tổ chức các nhóm hỗ trợ sáng kiến tại đơn vị, khích lệ người lao động đưa ra ý tưởng sáng tạo. Nhóm hỗ trợ sẽ giúp tác giả làm các thủ tục cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi để tác giả trình bày ý tưởng. Dù là sáng kiến lớn hay nhỏ, dù người đề xuất là kỹ sư hay công nhân đều được tôn trọng và khuyến khích. Mỗi ý tưởng, đề xuất khả thi đều được đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thử nghiệm trước khi đưa vào áp dụng thực tế. Với sự khích lệ và hỗ trợ như vậy, tất cả người lao động đã tự tin, mạnh dạn đưa ra các ý tưởng, đề xuất và điều đó tiếp thêm động lực cho những người xung quanh, tạo nên phong trào thi đua giữa tổ, ca này với tổ, ca khác, từ đơn vị này sang đơn vị khác, tạo cú hích mạnh mẽ, sự thay đổi trong tư duy của người lao động. Nhiều cá nhân thuộc Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao được trao tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Để phong trào lan tỏa rộng khắp, Ban chấp hành Công đoàn công ty chỉ đạo mỗi cán bộ công đoàn là một hạt nhân của phong trào, có trách nhiệm tìm ra các nhân tố tích cực, xây dựng làm nòng cốt để thúc đẩy phong trào lan toả sâu rộng. Để khuyến khích người lao động phát huy tính sáng tạo, chủ động đề xuất các ý tưởng sáng kiến, công ty gắn hoạt động lao động sáng tạo với các phong trào thi đua khác. Hoạt động lao động sáng tạo là một chỉ tiêu đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân, là một tiêu chí để xét khen thưởng hàng năm, nhất là đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Ngoài các vấn đề nêu trên, một yếu tố quan trọng đề phong trào thi đua Lao động sáng tạo phát triển mạnh, đó là các quyền lợi vật chất mà người lao động được hưởng khi có sáng kiến, sáng tạo. Công ty đã xây dựng Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và sáng kiến tiết kiệm của công ty, quy định mức khen thưởng cho các sáng kiến, sáng tạo. Đặc biệt, từ năm 2014 Ban lãnh đạo Công ty đã ban hành Quy chế tặng danh hiệu Lao động sáng tạo cấp công ty cho các cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho phong trào thi dua Lao động sáng tạo. Đây là điểm nhấn, khích lệ người lao động tham gia phong trào. Hàng năm, Ban lãnh đạo Công ty phối hợp Ban chấp hành Công đoàn Công ty phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khoa học kỹ thuật kết hợp tổng kết công tác công đoàn. Tại Hội nghị, bên cạnh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn còn có các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo được tôn vinh. Những chế độ đãi ngộ, những phần thưởng cả về vật chất và tinh thần đó đã khích lệ, là động lực phát huy sức sáng tạo của người lao động, từ cán bộ, kỹ sư đến công nhân lao động trực tiếp. Điều đó đã đem lại thành công cho phong trào thi đua Lao động sáng tạo của công ty nhiều năm qua. Tại công ty, đã có nhiều đề tài sáng tạo được nhận các giải thưởng cao tại các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, toàn quốc. Mai Thảo  

Công bố Đơn vị phát triển Chính phủ điện tử tiêu biểu năm 2017

TĐKT – Tối 5/7, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG Việt Nam tổ chức Lễ công bố Đơn vị phát triển Chính phủ điện tử tiêu biểu năm 2017. Lễ công bố nằm trong khuôn khổ Hội nghị Quốc gia về Chính phủ điện tử 2018 và Hội nghị Quốc gia về Banking 2018. Bảo hiểm xã hội Việt Nam là một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng CNTT vào giải quyết thủ tục hành chính Buổi lễ được tổ chức nhằm tuyên dương những đơn vị đứng đầu trong các bảng xếp hạng được trình bày trong Báo cáo Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin  (CNTT) của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện. Qua đó, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử cả về chất lượng lẫn số lượng của các bộ, cơ quan và địa phương, đồng thời khuyến khích đẩy mạnh quá trình ứng dụng CNTT vào giải quyết thủ tục hành chính trên cả nước. Trong nhóm bộ và cơ quan ngang bộ, Bộ Tài chính là cơ quan đi đầu trong việc phát triển Chính phủ điện tử, với số lượng hồ sơ trực tuyến giải quyết trong năm là hơn 20 triệu hồ sơ, chiếm đại đa số tổng hồ sơ giải quyết. Ở nhóm các cơ quan thuộc Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xếp hạng nhất về hoạt động đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính, với hơn 166 triệu hồ sơ trực tuyến của dịch vụ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm 2017. Ở nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thừa Thiên - Huế vượt lên dẫn đầu cả nước về triển khai Chính phủ điện tử. Theo ngay sau đó là Đà Nẵng, Lâm Đồng, Quảng Ninh và TP Hồ Chí Minh. Việc xếp hạng hoạt động xây dựng và phát triển chính quyền điện tử ở các đơn vị dựa trên 6 tiêu chí: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan; trang/cổng thông tin điện tử (cung cấp, cập nhật thông tin; các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử); cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng CNTT; nhân lực cho ứng dụng CNTT. Ứng dụng Chính phủ điện tử một cách nghiêm túc sẽ giúp giao dịch của các cơ quan Chính phủ với công dân, với doanh nghiệp và các tổ chức sẽ được cải thiện, nâng cao chất lượng và đảm bảo công bằng trong các dịch vụ công. Việc này cũng đồng thời nâng cao hiệu lực và hiệu quả của các cơ quan Nhà nước, tăng cường quản lý Nhà nước với sự tham gia của cộng đồng.  Cùng với đó, Chính phủ điện tử cho phép thiết lập môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ và đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, khách hàng "trực tuyến" (online) chứ không phải "xếp hàng" (in-line). Chính phủ điện tử cho thấy rõ ràng tiềm năng cải thiện chất lượng, phạm vi và khả năng tiếp cận các dịch vụ. Ngoài ra, sự phát triển của Chính phủ điện tử cũng tạo ra các tiềm năng cho các dịch vụ mới. Cùng với khả năng kết hợp các dịch vụ hiện có, Chính phủ điện tử có thể đóng góp cho một thay đổi về chất trong cách công dân tương tác với Chính phủ và các biện pháp điều hành nền kinh tế và quản lý xã hội của Chính phủ. Phương Thanh

Huyện Hoài Đức tiếp tục gặt hái nhiều kết quả quan trọng

TĐKT - Chiều 3/7, tại Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, huyện Hoài Đức tiếp tục triển khai thực hiện nhiều hoạt động thi đua sôi nổi và gặt hái nhiều kết quả quan trọng. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh, 6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng: Các tiêu chí, kế hoạch đề ra đầu năm đều đạt 50% và trên 50% kế hoạch; tổng giá trị sản xuất trên tất cả các lĩnh vực đạt 10.010 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp ổn định, thị trường hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định; hoạt động sản xuất tại các làng nghề hiệu quả... Ông Nguyễn Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức thông tin tại Hội nghị Theo thống kê của Hoài Đức, toàn huyện có 52/54 làng có nghề, trong đó có 12 làng được công nhận làng nghề truyền thống. Đến tháng 6/2018, toàn huyện có 2.393 doanh nghiệp và gần 10.000 hộ sản xuất, kinh doanh. Lao động làm việc tại các làng nghề ước tính khoảng 44.000 lao động, chiếm 31,4% tổng số lao động toàn huyện (140 nghìn lao động). Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nói chung và các làng nghề nói riêng trong năm qua đã có những bước phát triển mạnh góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương và thu hút nhiều lao động ở các địa phương khác. Qua đó, từng bước ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, tăng thu nhập cho ngân sách địa phương và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tích cực: Tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng trong nông nghiệp. Thu nhập bình quân lao động làng nghề đạt mức khá, khoảng 45,2 triệu đồng/lao động/năm. Dù là vùng đất có nhiều làng nghề nhưng ý thức bảo vệ môi trường, xử lý chất thải trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực, với nhiều giải pháp được đưa ra: Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân, nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động tại làng nghề; khuyến khích các cơ sở thu gom, xử lý chất thải ngay tại cơ sở; sử dụng công nghệ sản xuất sạch, sạch hơn, giảm thiểu tối đa chất thải ra môi trường. Thường xuyên thông tin các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, các chế tài, biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm; duy trì vệ sinh môi trường vào ngày thứ 7 xanh – sạch – đẹp. Cùng với đó, huyện thường xuyên thanh tra, kiểm tra vệ sinh, môi trường... Huyện Hoài Đức là vùng đất tiềm năng, có nhiều lợi thế vì có nhiều ngành nghề truyền thống, nhân dân năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, có vị trí địa lý nằm sát liền kề với các quận nội thành và có các trục đường giao thông lớn chạy qua... Theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hoài Đức được quy hoạch là đô thị trung tâm. Đây sẽ là động lực để huyện tiếp tục phấn đấu, hoàn thiện, xứng đáng với kỳ vọng của thành phố và Chính phủ. Thục Anh

Sơ kết phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” giai đoạn 2012 – 2017

TĐKT - Sáng 2/7, tại Hà Nội, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2012 - 2017. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương. Trong những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” được tổ chức, triển khai hiệu quả trong tầng lớp CNVCLĐ cả nước và trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường phát động phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn”  Đặc biệt, giai đoạn 2012 - 2017, phong trào tập trung vận động đông đảo cán bộ khoa học kỹ thuật, các nhà quản lý và CNVCLĐ hăng hái thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ mới vào sản xuất, kinh doanh, công tác, hướng tới mục tiêu khai thác tối đa các nguồn lực trong nước, trong đó có nguồn lực về khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, hạ giá thành sản phẩm, giữ vững thương hiệu hàng Việt Nam để cạnh tranh ngay trên thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường thế giới.  Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” luôn gắn chặt với quá trình nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, qua đó thúc đẩy phát triển một số ngành khoa học, công nghệ mũi nhọn của đất nước; đồng thời, đưa tiến bộ khoa học, công nghệ vào quá trình phát triển nông nghiệp và nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Để tổ chức tốt phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động: Phong trào Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học; Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Hội thi thợ giỏi ngành, nghề… Qua đó, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia và thực sự tạo động lực thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào trong sản xuất, kinh doanh và công tác. Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn đã coi trọng công tác nghiên cứu bổ sung, sửa đổi kịp thời đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng, nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng cho phù hợp với yêu cầu thực tế: Ban hành quy định sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn tặng Bằng Lao động sáng tạo phù hợp với thực tiễn. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể tiêu biểu Để phong trào này phát triển ngày càng sâu rộng và có hiệu quả, trong 5 năm qua, Tổng Liên đoàn đã phối hợp với các các bộ, ngành liên quan duy trì và phát triển nhiều hoạt động với hình thức đa dạng, phong phú: Đẩy mạnh hoạt động của các Quỹ hỗ trợ khoa học, công nghệ, Quỹ hỗ trợ tài năng sáng tạo nữ; phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan hữu quan tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 2 năm một lần và Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) hàng năm, Tổng Liên đoàn xem xét tặng thưởng Bằng Lao động sáng tạo cho các cá nhân là CNVCLĐ đoạt giải tại hội thi. Các cấp công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan hữu quan tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật của ngành, địa phương, hưởng ứng Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và tham gia Giải thưởng VIFOTEC. Kết quả, tính riêng từ năm 2012 – 2017, đã có 1.248.637 lượt cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân, lao động có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, hợp lý hoá sản xuất, trong đó: 77.753 đề tài nghiên cứu khoa học và 1.170.884 sáng kiến, làm lợi hàng trăm ngàn tỷ đồng; 596 giải pháp đề tài khoa học của CNVCLĐ được gửi tham dự Giải thưởng VIFOTEC và 239 giải pháp, đề tài khoa học đạt giải toàn quốc; 1800 giải pháp kỹ thuật gửi tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và 270 giải pháp kỹ thuật đạt giải. Tổng Liên đoàn đã xét và tặng thưởng Bằng Lao động sáng tạo cho trên 4.200 lượt CNVCLĐ với gần 6 tỷ đồng tiền thưởng. Ghi nhận kết quả phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong 5 năm qua, tại Hội nghị, Tổng Liên đoàn đã tặng Cờ thi đua cho 22 tập thể và tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 22 cá nhân. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” giai đoạn (2012 – 2017). Đồng chí khẳng định: Góp phần vào kết quả chung của cả nước có sự đóng góp không nhỏ của các phong trào thi đua yêu nước của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong đó có phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”. Từ phong trào đã đóng góp cho đất nước nhiều mô hình hay, điển hình tiêu biểu. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng liên tục đổi mới, có nhiều hình thức khen thưởng, kịp thời tôn vinh, biểu dương, động viên các tầng lớp CNVCLĐ tiếp tục đóng góp trí tuệ, sức sáng tạo. Tuy nhiên, để phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” tiếp tục phát huy hiệu quả tốt hơn nữa, theo Thứ trưởng Trần Thị Hà, thời gian tới, hệ thống công đoàn các cấp cần phối hợp chặt chẽ với Ban Thi đua - Khen thưởng và các cơ quan truyền thông, báo chí ở các địa phương tăng cường phát hiện, tuyên truyền, làm lan tỏa mạnh mẽ các mô hình, điển hình tiên tiến là công nhân, viên chức, người lao động. Cùng với đó, rà soát, điều chỉnh lại những tiêu chí thi đua cho phù hợp với tình hình giai đoạn hiện nay. Thứ trưởng Trần Thị Hà gợi ý cụ thể là cần nghiên cứu phát động mạnh mẽ hơn phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” với các tiêu chí thi đua phù hợp đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tránh hiệu ứng ngược trong thi đua là “người lao động càng có nhiều sáng kiến, sáng tạo thì càng bị chủ doanh nghiệp giao thêm nhiều chỉ tiêu, áp lực tăng năng suất lao động càng cao”. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng cho rằng, hiện nay tỷ lệ khen cho CNVCLĐ là người lao động trực tiếp vẫn còn ít. Thời gian tới, quy chế khen thưởng của công đoàn các cấp cần chuyển trọng tâm - từ giới thiệu điển hình, cộng dồn thành tích sang tích cực phát hiện, đề xuất khen thưởng các điển hình nhân tố mới thông qua phong trào thi đua. “Khen đúng, khen trúng sẽ là động lực to lớn góp phần động viên người lao động hăng say sáng tạo và lao động sản xuất”. Thứ trưởng Trần Thị Hà nhấn mạnh. Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã phát động phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn”. Mai Thảo  

Công tác cải cách hành chính của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đạt nhiều kết quả đáng khích lệ

TĐKT - Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Để tạo thuận lợi hơn nữa cho các cá nhân, tổ chức khi tham gia BHXH, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác quản lý của ngành, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh yêu cầu tổ công tác cải cách TTHC của ngành, các đơn vị trực thuộc, BHXH các địa phương cần chủ động khắc phục những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục nghiên cứu cắt giảm, đơn giản các TTHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử; tích cực huy động dịch vụ công và nâng cao chất lượng thực thi đạo đức công vụ. Cải cách thủ tục hành chính một cửa Cụ thể, về công tác giao dịch điện tử, các đơn vị trực thuộc, BHXH các địa phương thực hiện đầy đủ các quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Nghị định 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ, Quyết định 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của BHXH Việt Nam và các văn bản liên quan khác.  Về công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, BHXH Việt Nam giao Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH chủ trì, Vụ Pháp chế phối hợp, thống nhất với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sớm tổ chức bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho nhân viên bưu điện, đáp ứng yêu cầu “một cửa” của cơ quan BHXH, thực hiện hiệu quả mục tiêu hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ), giảm tải công việc cho cơ quan BHXH. Ngoài ra, BHXH tăng cường kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác cải cách TTHC tại BHXH địa phương, khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH tại các đơn vị SDLĐ. Tham mưu cho Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác cải cách TTHC, kịp thời xử lý vi phạm và khen thưởng thành tích tập thể, cá nhân trong công tác cải cách TTHC. Hồng Thiết  

Khai mạc chung kết khu vực phía Bắc Hội thi “Thanh niên Công an học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”

TĐKT - Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của toàn lực lượng hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) (19/8/1945 – 19/8/2018), 13 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2018), sáng 29/6, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Khai mạc chung kết khu vực phía Bắc Hội thi “Thanh niên Công an học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Đây là hoạt động trọng tâm trong đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc trong tuổi trẻ CAND, là sân chơi trí tuệ, bổ ích, góp phần nâng cao nhận thức, hành động cách mạng cho mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND trong công tác học tập, công tác, chiến đấu, góp phần xây dựng người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ lưu niệm cho 10 đội thi Phát biểu tại Hội thi, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ rõ: Chặng đường mới của đất nước, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn phải đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách. Những nhân tố đe dọa đến ổn định chính trị, xã hội vẫn tiềm ẩn và có lúc diễn ra gay gắt trên nhiều lĩnh vực, công cuộc đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND tiếp tục đứng trước những nhiệm vụ nặng nề. “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND sẽ tiếp tục là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; là công việc tự giác của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên.” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định. Đồng chí mong muốn, thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy lực lượng Công an các cấp, tổ chức Đoàn và đoàn viên các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy ” trong tình hình mới. Đồng thời tiếp tục quan tâm, chăm lo đến thế hệ trẻ, đảm bảo cho các tổ chức Đoàn và Đoàn viên, thanh niên CAND đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; phát huy tính xung kích, sáng tạo của đoàn viên trong các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Hội thi lần này bao gồm 10 đội tuyển được lựa chọn từ vòng thi cấp Cụm: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Lạng Sơn, Phú Thọ, Ninh Bình, Hà Nam, Cà Mau; Công an tỉnh Hà Tĩnh, Yên Bái, Công an TP Hải Phòng. Các đội tuyển tham gia tranh tài tại 2 nội dung: Phần thi ghi hình giới thiệu về đội tuyển với tên gọi “Thanh niên Công an tự hào tiến bước” và phần thi sân khấu hóa. Chung kết khu vực phía Bắc Hội thi “Thanh niên Công an học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” diễn ra trong 1 ngày. Với những đổi mới về nội dung và hình thức thể hiện, Hội thi sẽ tạo ra một luồng gió mới trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc trong tuổi trẻ CAND là hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực, lan tỏa sâu rộng trong nhân dân và tuổi trẻ cả nước. Đợt sinh hoạt chính trị với các hoạt động trọng tâm: Hội trại “Tuổi trẻ CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” (tổ chức tại huyện Tân Yên, Bắc Giang và huyện Tân Biên, Tây Ninh); tuyên dương Thanh niên Công an tiêu biểu năm 2017; Hội thi “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” được tổ chức tại 12 Cụm thi đua trong tuổi trẻ toàn lực lượng; tổng kết chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành phố trên địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ về hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động thanh niên tham gia đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Mai Thảo  

Trang