Phong trào thi đua

Tập trung phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ việc tham nhũng

TĐKT - Ngày 16/1, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành thanh tra năm 2018. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị Cùng dự, có: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng TTCP Lê Minh Khái, các Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh, Đặng Công Huẩn; đại diện lãnh đạo một số cơ quan trung ương, thanh tra các bộ, ngành và điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Năm 2017, toàn ngành đã triển khai 7.539 cuộc thanh tra hành chính và 237.284 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 67,7 nghìn tỷ đồng, hơn 17,5 nghìn ha đất, đã kiến nghị thu hồi hơn 43,3 nghìn tỷ đồng. Về thanh tra hành chính, TTCP tiến hành 54 cuộc thanh tra; ban hành kết luận 24 cuộc, phát hiện vi phạm số tiền hơn 25,7 nghìn tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 5,9 nghìn tỷ đồng; kiến nghị, xử lý khác hơn 19 nghìn tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý 08 vụ, 10 đối tượng. Thanh tra các bộ, ngành, địa phương triển khai 6.531 cuộc thanh tra, kết thúc và ban hành kết luận 5.228 cuộc; phát hiện vi phạm số tiền hơn 4,5 nghìn tỷ đồng, 4 nghìn ha đất; kiến nghị thu hồi 690 tỷ đồng. Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra các bộ, ngành trung ương và sở, ngành cấp tỉnh đã tiến hành 237.284 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 590.022 tổ chức, đơn vị, cá nhân trên các lĩnh vực. Qua thanh tra đã phát hiện 197.990 tổ chức, cá nhân có vi phạm, tổng số tiền vi phạm 35.957 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 33.561 tỷ đồng; ban hành 148.026 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 2.924 tỷ đồng. Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.546 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 856/1.358 tỷ đồng (đạt 63%), 4.126/4.179 ha đất (đạt 99%), đôn đốc xử lý 971 tập thể, 4.206 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 16 vụ, 29 đối tượng. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động cho các cá nhân tiêu biểu Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành thanh tra đã đạt được trong năm qua. Với nỗ lực, quyết tâm của mình, toàn ngành thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao. Trên các mặt công tác đều có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững kỷ cương, pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Năm 2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu ngành thanh tra cần cụ thể hóa Nghị quyết của Chính phủ thành hành động, chương trình cụ thể, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tập trung cao cho công tác xây dựng thể chế, phối hợp tốt các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và hoạt động ngành thanh tra; triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra gắn với thanh tra đột xuất khi phát hiện vi phạm. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quan tâm tiếp dân gắn với xem xét, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp với thực tế. Tiếp tục triển khai kế hoạch phối hợp, xử lý giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, đồng thời, tập trung phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ việc tham nhũng. Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng (PCTN). Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, thanh tra về việc thực hiện pháp luật về PCTN. Tăng cường quản lý nhà nước và hoàn thiện hệ thống thể chế trên các lĩnh vực thanh tra, khiếu nại, tố cáo, PCTN, nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, đầy đủ cho hoạt động của ngành thanh tra hiệu quả. Tăng cường phối hợp trong ngành, với các ngành liên quan, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc thực hiện kết luận và xác định các biện pháp xử lý. Phối hợp với Kiểm toán Nhà nước nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo hoạt động thanh tra. Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thanh tra, đặc biệt phải xây dựng đội ngũ thanh tra gương mẫu, đạo đức, chính trực, trung thành…. Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng thưởng cho nguyên Phó Tổng TTCP Nguyễn Đức Hạnh; Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương và Huân chương Lao động hạng Ba cho 6 cá nhân.   Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã trao Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cục Chống tham nhũng (Cục IV) và 4 cá nhân đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trang Lê

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu vận tải thủy nội địa

TĐKT - Chiều 16/1, tại Hà Nội, Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Việt Nam đã tổ chức Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Nhật  dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật phát biểu tại Hội nghị Với sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, năm 2017, Cục ĐTNĐ Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đường thủy nội địa tiếp tục được tăng cường, phát huy ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, đặc biệt là công tác phối hợp với ban, ngành và các địa phương trong quản lý khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật tiếp tục được quan tâm. Năm 2017, Cục ĐTNĐ đã tham mưu và trình Bộ GTVT ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật. Cục cũng đã triển khai, thay thế 3875 đèn năng lượng mặt trời có gắn thiết bị giám sát từ xa tình trạng báo hiệu trên các tuyến ĐTNĐ quốc gia, lắp đặt 50 vị trí trạm đọc mực nước tự động, thí điểm lắp đặt camera đếm phương tiện tự động tại 5 vị trí, 55 trạm thu tín hiệu tự động nhận dạng AIS trên các tuyến... Công tác quản lý vận tải, bảo đảm TTATGT được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt đã góp phần nâng cao sản lượng vận tải hàng hóa, hành khách so với năm 2016, với 172,9 triệu hành khách, tăng 3,8%. Về luân chuyển đạt 3,2 tỷ HK.km, tăng 8,4%. Vận chuyển hàng hóa đạt 249,6 triệu tấn, tăng 7,5%. Vận tải sông, biển tăng 157% tương ứng tăng 8.962 lượt. Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được Cục quan tâm thực hiện hiệu quả. Đến nay, Cục đã triển khai 27 dịch vụ công cấp độ 3 và cấp độ 4, thường xuyên cập nhật dữ liệu chứng chỉ chuyên môn, thuyền viên… Xây dựng thêm các báo cáo tổng hợp hiện trạng cập nhật dữ liệu các phần mềm đã triển khai tại Cục, phân tích và thực hiện thông báo đến các đơn vị chậm cập nhật dữ liệu. Xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân Viwa Alert để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân trong hoạt động giao thông ĐTNĐ. Năm 2018, phát huy các kết quả đã đạt được, bên cạnh tập trung hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, đề án thuộc chương trình công tác, Cục tiếp tục thực hiện tái cơ cấu vận tải thủy nội địa theo quy định, phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng hải Việt nam, Cục Đường sắt, Tổng cục Đường bộ đề xuất các giải pháp tăng cường kết nối với các phương thức vận tải khác, đề xuất các cơ chế, chính sách để tăng thị phần ĐTNĐ, vận tải sông pha biển, vận tải container... Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước tại cảng, bến thủy nội địa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về phương tiện, thuyền viên và người lái, tải trọng phương tiện. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Sở GTVT, đôn đốc các chi cục, cảng vụ đẩy nhanh tiến độ rà soát cập nhật thông tin về cảng, bến thủy nội địa lên cơ sở dữ liệu của Cục làm cơ sở để theo dõi, quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa. Ngoài ra, Cục cũng sẽ kiến nghị Bộ GTVT cân đối bố trí nguồn vốn để tập trung giải quyết những nút thắt về hạ tầng trên các tuyến vận tải huyết mạch. Nhân dịp này, Cục ĐTNĐ Việt Nam tổ chức khai trương, nâng mức độ trực tuyến từ mức độ 3 lên mức 4 đối với hơn 20 dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đường thủy thuộc phạm vi giải quyết của Cục, chính thức cung ứng 27 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Mức độ này giúp người dân, doanh nghiệp làm thủ tục, nhận kết quả giải quyết hồ sơ qua môi trường mạng internet. Các đại biểu nhấn nút công bố dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 lĩnh vực ĐTNĐ Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong năm 2017. Đánh giá cao việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý cũng như việc xây dựng và triển khai 27 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4, Thứ trưởng yêu cầu Cục cần duy trì để hệ thống luôn hoạt động tốt, không để tình trạng hệ thống hoạt động nhanh và tốt khi khai trương còn khi người dân cần thì hệ thống lại không hoạt động. Bên cạnh đó, Cục ĐTNĐ cũng cần làm tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu để có thể đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông thủy nội địa theo hình thức PPP… Phương Thanh  

Ngành Xây dựng triển khai kế hoạch công tác năm 2018

TĐKT - Chiều 16/1, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Xây dựng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự, phát biểu chỉ đạo. Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Xây dựng Năm 2017, Bộ Xây dựng đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chương trình, kế hoạch hành động nhằm nỗ lực phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động xây dựng duy trì tăng trưởng khá cao, tăng 8,7% so với năm 2016, đóng góp 0,54 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung, đứng thứ ba trong số các ngành đóng góp điểm phần trăm vào mức tăng GDP cả nước. Tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 37,5%, tăng 0,9% so với năm 2016. Hiện cả nước có 813 đô thị, tăng 11 đô thị so với năm 2016. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%, quy hoạch phân khu đạt khoảng 77% (tăng 2% so với năm 2016), quy hoạch chi tiết đạt khoảng 38% (tăng 3% so với năm 2016); quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 99,4% (tăng 0,4% so với năm 2016). Một số chỉ tiêu khác như tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 84,5% tăng 1,0% so với 2016; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại đô thị đạt khoảng 85,5%, tăng 0,5% so với 2016; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm còn khoảng 23% giảm 0,5% so với 2016. Theo số liệu của Bộ Xây dựng, hiện nay diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 23,4 m2 sàn/người, tăng 0,6 m2 sàn/người so với 2016. Tổng sản lượng xi măng tiêu thụ khoảng 81 triệu tấn, tăng 7% so với năm 2016, đạt 100% kế hoạch năm. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, hoàn thiện công cụ quản lý nhà nước luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được Bộ tập trung chỉ đạo thực hiện. Tiêu biểu là việc bảo đảm tiến độ xây dựng 2 dự án Luật: Quản lý phát triển đô thị và Luật Kiến trúc, dự kiến trình Quốc hội thông qua trong năm 2018 và 2019; chủ động rà soát, hoàn thành hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị và đã được Chính phủ thông qua để đưa vào Đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh 2018… Trong năm 2017, Bộ đã sửa đổi, bổ sung 1.924 định mức kinh tế - kỹ thuật, ban hành suất đầu tư năm 2016; công bố 28 tiêu chuẩn và thẩm định 60 tiêu chuẩn xây dựng. Cùng với đó, quy trình, thủ tục, thời gian thực hiện cấp phép xây dựng đã được đơn giản và rút ngắn. Chất lượng công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng của các chủ thể được nâng lên rõ rệt, góp phần chống thất thoát, lãng phí. Công tác cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính được quan tâm đặc biệt, có chuyển biến mạnh mẽ. Bước vào năm 2018, Bộ Xây dựng đã đề ra 11 nhiệm vụ nhằm nỗ lực thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ được giao: Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng của ngành; tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế. Xây dựng hệ thống công cụ quản lý, đặc biệt là các công cụ để kiểm soát có hiệu quả các hoạt động xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, thị trường bất động sản, nhà ở và nhà ở xã hội, vật liệu xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch. Tập trung hướng dẫn, triển khai có hiệu quả các văn bản pháp luật thuộc các lĩnh vực của ngành mới được ban hành và tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện. Nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn. Tập trung thực hiện công tác cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và chúc mừng những kết quả đáng khích lệ ngành xây dựng đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, nhấn mạnh trong năm tới, ngành xây dựng cần rà soát lại xem nhiệm vụ nào chưa thực hiện được, tiếp tục tạo chuyển biến thực chất, rõ nét hơn nữa trong cơ cấu ngành xây dựng. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đề ra, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP ngành xây dựng là 9,2%. Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng được hầu hết các công trình thiết yếu đạt chất lượng, thẩm mỹ, có giá cả cạnh tranh. Hạn chế tối đa việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng. Bộ Xây dựng cần quan tâm chỉ đạo tăng tỷ trọng vốn đầu tư ngoài ngân sách. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại hơn nữa để nâng cao hiệu quả cuộc cách mạng 4.0. Trong quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng cần có bài toán để xử lý vấn đề tro xỉ thải trong các nhà máy nhiệt điện; có lộ trình dừng việc sử dụng amiang trắng; cổ phần hóa không để thất thoát vốn nhà nước. Bộ Xây dựng cần tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng thể chế, khẩn trương hoàn thiện để ban hành Luật Quản lý phát triển đô thị; hoàn thành Điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam; cần có tư duy mới về xây dựng để phát triển lâu dài; kiểm soát tốt hơn nữa tiến trình đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa, xây dựng đô thị gắn với phát triển hạ tầng xã hội. Bộ Xây dựng cùng các bộ, ngành tăng cường hướng dẫn để đầu tư theo quy hoạch, khắc phục tình trạng quy hoạch treo; sớm trình đề án xây dựng trụ sở làm việc các Bộ, ngành, trung ương. Các bộ, ngành đã có trụ sở mới, cần phải trả lại trụ sở cũ. Các chính sách của Bộ Xây dựng cần hướng đến mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho địa phương, các tỉnh, thành phố, tăng cường kiểm tra, giám sát trật tự đô thị, quan tâm thiết kế đô thị để quản lý có hiệu quả. Bên cạnh đó, Bộ cần đẩy mạnh công tác thanh tra, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm; quan tâm kiểm soát thị trường bất động sản; tiếp tục phát triển nhà ở xã hội; phấn đấu xuất khẩu xây dựng ra nước ngoài. Toàn ngành phải coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành xây dựng; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, chống nhũng nhiễu trong toàn ngành; tạo ra môi trường thông thoáng cho mọi thành phần kinh tế, sát với doanh nghiệp, địa phương… Phương Thanh

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản vượt chỉ tiêu đề ra

TĐKT - Ngày 16/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự hội nghị có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải; Chủ tịch Hội đồng Thành viên TKV Lê Minh Chuẩn. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Năm 2017, ngành than bị tác động bởi điều kiện thời tiết mưa, lũ bất thường, thủy điện được huy động tối đa công suất, giảm nhiệt điện than, dẫn đến sản lượng tiêu thụ than cho điện giảm 4 triệu tấn so với kế hoạch đầu năm. Cùng với đó, việc giá tính thuế tài nguyên được điều chỉnh tăng so giá bán ra trên thị trường; điều kiện khai thác ngày càng phải xuống sâu và đi xa hơn; nhu cầu sử dụng than sản xuất trong nước giảm cũng là những yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn. Tuy nhiên, TKV đã chủ động điều chỉnh sản xuất, kinh doanh cho phù hợp với tình hình thị trường. Các chỉ tiêu cơ bản đã đạt kế hoạch đề ra. Sản xuất than nguyên khai đạt 35 triệu tấn (đạt 100,4% so với kế hoạch điều chỉnh); than thương phẩm sản xuất đạt 32,25 triệu tấn; than tiêu thụ đạt 35,6 triệu tấn (riêng than bán cho hộ điện đạt 23,6 triệu tấn, giảm 2,5 triệu tấn so với thực hiện năm 2016), xuất khẩu đạt 1,5 triệu tấn, bằng 100% kế hoạch; nhập khẩu 97.000 tấn. Sản phẩm alumin (quy đổi) đạt 1,14 triệu tấn, đạt 116,7% kế hoạch năm, bằng 190% so cùng kỳ (trong đó, Nhà máy alumin Nhân Cơ năm đầu tiên đi vào sản xuất đạt sản lượng cao 501.000 tấn), tiêu thụ alumin đạt 1,10 triệu tấn, đạt 112,5% kế hoạch năm, bằng 169% so cùng kỳ. Các sản phẩm khoáng sản khác như đồng tấm, kẽm thỏi, quặng sắt, thiếc…; vật liệu nổ công nghiệp cũng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2017, sản lượng điện do TKV sản xuất đạt 9,38 tỷ kWh, bằng 100,4% kế hoạch năm và bằng 110,4% thực hiện năm 2016. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 109.200 tỷ đồng; lợi nhuận đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng so với thực hiện năm 2016. Trong năm qua, nhiều công trình trọng điểm có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia được khởi công và nhiều công trình tiếp tục được triển khai theo tiến độ, có những công trình đã thực hiện đạt và vượt kết hoạch. Tiêu biểu: Tổ hợp Bauxite - Nhôm Nhân Cơ năm đầu tiên đưa vào sản xuất đã đạt được sản lượng ở mức cao (501/650 ngàn tấn/năm). Dự án Tổ hợp Bauxite - Nhôm Lâm Đồng đã có lãi trước 1 năm so với dự án. Nhà máy sàng tuyển Vàng Danh II, công suất 2 triệu tấn/năm đã đưa vào vận hành từ cuối tháng 12/2017. Khánh thành hệ thống băng tải vận chuyển than giai đoạn I, từ Khe Ngát ra cảng Điền Công công suất 6 triệu tấn/năm… Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp được triển khai quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt. Lũy kế từ năm 1998 đến nay, TKV đã cổ phần hóa 61 doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn. Bình quân tỷ lệ phần vốn Nhà nước tại 61 doanh nghiệp là 45,3%, riêng các lĩnh vực ngành nghề chính TKV vẫn nắm giữ cổ phần chi phối. Đến nay, TKV đã giảm đầu mối các ban tham mưu từ 28 xuống còn 21, xây dựng mô hình phòng, ban, định biên thống nhất trong toàn Tập đoàn. Số lao động có mặt đến thời điểm 31/12/2017 đã giảm được trên 6.000 người so với đầu năm, năng suất lao động tăng 8,6% so với thực hiện năm 2016. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017 - 2020 tại Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12/12/2017. Các đơn vị ký kết giao ước thi đua Năm 2017, TKV cũng đã ưu tiên nguồn lực để thực hiện đúng tiến độ các công trình bảo vệ môi trường. Cùng với đó, các đơn vị khai thác đã thực hiện trồng cây phủ xanh nhanh 200 ha các khu vực bãi thải; xây dựng và triển khai chương trình bảo vệ môi trường toàn Tập đoàn giai đoạn 2017 - 2020, hoàn thành Đề án bảo đảm môi trường cấp bách ngành than trình UBND tỉnh Quảng Ninh… Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tập thể lãnh đạo, người lao động ngành than - khoáng sản trong việc đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thời kỳ 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra. Do đó, ngành than - khoáng sản cần đẩy mạnh tái cấu trúc toàn diện, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, ứng dụng khoa học, kỹ thuật để phát triển những lĩnh vực cốt lõi, xứng đáng vị thế của một trong những Tập đoàn trụ cột trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng phải đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, đầu tư, khai thác, nhất là đảm bảo an toàn trong khai thác hầm lò; bảo vệ môi trường trong khai thác, gắn bảo vệ với phục hồi môi trường sau khai thác; tăng cường trật tự, kỷ cương trong khai thác, mua bán than; chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động; chăm lo hỗ trợ cho người dân vùng dự án… Phó Thủ tướng tin rằng, TKV sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của những người thợ mỏ, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo, tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước. Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân đã phát động thi đua năm 2018. Tổng Giám đốc TKV, Chủ tịch Công đoàn TKV và lãnh đạo 16 đơn vị đại diện các Khối thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2018. Hồng Thiết

Ngành công thương cải cách mạnh mẽ, toàn diện

TĐKT – Sáng 15/1, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị Năm 2017, ngành công thương đã đạt nhiều thành tựu nổi bật. Sản xuất công nghiệp của Việt Nam tăng trưởng mạnh với chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 9,4%, cao hơn nhiều so với mức tăng 7,4% của năm 2016 và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đã được đặt ra từ đầu năm (tăng 7,1 - 8%). Lần đầu tiên, xuất khẩu của Việt Nam vượt mốc 200 tỷ USD, đạt 213,7 tỷ USD, tăng 21,1% so với năm 2016, vượt xa chỉ tiêu được Quốc hội và Chính phủ giao. Có tới 29 mặt hàng xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD. Thương mại nội địa tiếp tục giữ vững được đà tăng trưởng ở mức 2 con số (cả năm đạt 10,9%). Chỉ số lạm phát được kiểm soát tốt, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả nước năm 2017 ở mức dưới 4%. Theo tinh thần xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động, Bộ Công thương đã tiến hành những bước cải cách mạnh mẽ trên quan điểm toàn diện cải cách tổ chức bộ máy, thu gọn đầu mối từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị trực thuộc Bộ. Kết thúc năm 2017, Bộ đã cắt giảm 72 đơn vị cấp phòng, tương đương giảm 36,5% số phòng trong toàn bộ. Bộ cũng đã thực hiện lộ trình cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp (chiếm 55,3% tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương); cắt giảm và đơn giản hóa 183 trong tổng số 508 thủ tục hành chính của Bộ... Phát biểu tại Hội nghị, biểu dương thành tích mà ngành công thương đã đạt được thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra những tồn tại, yếu kém cần tập trung khắc phục như một số chiến lược, quy hoạch trong ngành công thương còn chậm bổ sung, sửa đổi để bảo đảm tính khoa học, phù hợp với bối cảnh đất nước. Tính chủ động trong nghiên cứu, triển khai thực hiện phát triển công nghiệp theo hướng cách mạng công nghiệp 4.0 còn hạn chế. Vẫn còn một số chính sách kìm hãm sự phát triển, chưa thoát ra được. Công tác thị trường và dự báo cung, cầu còn yếu, thiếu cơ chế hỗ trợ hiệu quả, chưa gây dựng được những hạt nhân dẫn dắt và cơ chế liên kết sản xuất với thị trường để giảm rủi ro. Một số sản phẩm công nghiệp khó cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu. Sản xuất và xuất khẩu ở Việt Nam chủ yếu vẫn tập trung ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhất là nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất để xuất khẩu vẫn còn phụ thuộc vào nhập khẩu. Về phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ của ngành công thương năm 2018, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh đến lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu và thương mại nội địa cần “có chiều sâu hơn nữa trong phát triển”; trong đó có việc thúc đẩy tái cơ cấu, đẩy mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phục vụ nông nghiệp. Bộ Công thương phải là đơn vị đi đầu trong hành động với phương châm: Đổi mới, đổi mới hơn nữa; quyết liệt, quyết liệt hơn nữa; sáng tạo, sáng tạo hơn; Hiệu quả, hiệu quả hơn nữa. Bộ Công thương, các cấp, các ngành phải “vượt qua tư duy nhiệm kỳ, tư duy e ngại, khó khăn”; “biến khó khăn thành cơ hội để đạt mục tiêu cao hơn”, Thủ tướng Chính phủ mong muốn. Bộ cần chuẩn bị tốt nguồn nhân lực đáp ứng thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; cụ thể hóa thể chế, chính sách, tiếp tục triển khai mạnh mẽ kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp. Cùng với đó, đẩy mạnh hơn nữa sản xuất, kinh doanh; tập trung phát triển thị trường trong nước, cân đối cung cầu của đất nước; đẩy mạnh xúc tiến thương mại; làm tốt công tác phối hợp, dự báo ổn định kinh tế vĩ mô… Trang Lê

Chủ động, sáng tạo, đổi mới toàn diện các mặt công tác Công an

TĐKT - Sáng 15/1, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Hội nghị nhằm tổng kết đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017; triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018 trong lực lượng công an nhân dân (CAND). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Cùng dự, có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Thượng tướng Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương. Năm 2017, lực lượng CAND đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về những vấn đề cơ bản, chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại, bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đặc biệt, lực lượng công an đã bảo vệ an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC được tổ chức tại Đà Nẵng, đóng góp vào thành công chung của Năm APEC 2017, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Công tác phòng, chống tội phạm, điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Do triển khai quyết liệt các biện pháp nên tội phạm được kiềm chế (giảm 3,02%); điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao (80,41%). Bên cạnh đó, lực lượng CAND đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý người nước ngoài; quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (giảm 6,32% số vụ, giảm 4,33% số người chết và giảm 10,81% số người bị thương so với năm 2016); công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn được tăng cường. Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh những thành tích đạt được trên các mặt công tác của Bộ Công an và lực lượng CAND trong năm qua đã đóng góp to lớn vào những thành tựu chung của đất nước. Tổng Bí thư nêu rõ: Năm 2018, tình hình trong nước và thế giới đặt ra cho lực lượng CAND nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi phải nỗ lực cao hơn nữa, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Trong bối cảnh đó, phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng công an, mọi hoạt động của lực lượng công an phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước. Toàn ngành cần nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội đã đề ra; thực hiện thật tốt các chiến lược, chương trình quốc gia về đấu tranh phòng, chống tội phạm. Công an phải là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an toàn cho cuộc sống của nhân dân, góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, an ninh, an toàn để đất nước phát triển nhanh và bền vững. Ngành công an cần nâng cao chất lượng công tác dự báo, phân tích tình hình; nhận diện rõ đối tác, đối tượng; phát hiện từ sớm các mối đe dọa đến lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội để chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp về chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, kiên quyết không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, triển khai các biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội theo tinh thần "giữ nước từ xa", "giữ nước từ khi nước chưa nguy", góp phần thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là các hoạt động lôi kéo, móc nối, tác động, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế. Chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; tham mưu, phối hợp giải quyết có hiệu quả hoạt động khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, không để hình thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự. Đồng thời, lực lượng Công an cần tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, không để gia tăng tội phạm. Nêu cao tinh thần "thượng tôn pháp luật", không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai... Cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Đảng bộ Công an Trung ương phải tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, khẩn trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tổng Bí thư tin tưởng và mong muốn, với những nỗ lực quyết tâm cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, với đội ngũ cán bộ trung thành, tận tụy, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực, lực lượng Công an nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/1. Chiều ngày 15/1 và ngày làm việc thứ 2, Hội nghị tiếp tục thảo luận và tiến hành Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc năm 2017" và phát động phong trào thi đua năm 2018. Nguyệt Hà

Bệnh viện 108: Không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ

TĐKT - Sáng 13/1, tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2017. Lãnh đạo Bệnh viện trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào TĐQT tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT của Bệnh viện, năm 2017 Năm 2017, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT được Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện cùng cấp ủy, chỉ huy các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ; gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị với phong trào thi đua, các cuộc vận động và hoạt động của tổ chức quần chúng. Nhờ đó, phong trào thi đua có bước đổi mới mạnh mẽ, thúc đẩy hoàn thành tốt, toàn diện các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Bệnh viện đã có nhiều giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chất lượng chuyên môn, phục vụ; tích cực cải cách hành chính; tiếp tục mở mới khu vực phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu, nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ người bệnh. Năm 2017, lần đầu tiên số lượng khám bệnh ngoại trú của bệnh viện đạt gần 1 triệu người/năm (tăng 254 nghìn bệnh nhân so với năm 2016); cấp cứu 37 nghìn bệnh nhân (tăng 16 nghìn bệnh nhân). Tổng số phẫu thuật trên 28 nghìn ca, trong đó phẫu thuật đặc biệt và loại 1 trên 20 nghìn ca (chiếm 71,5%). Ngày điều trị khỏi trung bình 1 bệnh nhân là 8,9 ngày (rút ngắn 3,1 ngày). Mức độ hài lòng của bệnh nhân nội trú là 91%, bệnh nhân ngoại trú là 92%… Với những kết quả ấy, năm 2017, Bệnh viện được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua. Bệnh viện đã đón nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh cho Cụm công trình “Nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị ung thư gan nguyên phát và một số bệnh lý tiêu hóa, gan mật”. Nhiều lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng bằng khen, giấy khen và các danh hiệu thi đua các cấp... Nhân dịp này, 5 tập thể thuộc Bệnh viện đã được trao “Cờ dẫn đầu phong trào TĐQT” của Bệnh viện. 34 tập thể được trao danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị tiên tiến”. 238 cá nhân đón nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Năm 2018, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; giữ vững tiêu chí của bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân. Phương Thanh

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tổng kết công tác năm 2017

TĐKT - Sáng 12/1, tại Hà Nội, Ban Quản ký dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Giao thông Vận tải) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có: Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Lê Đình Thọ. Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ phát biểu tại Hội nghị Báo cáo tại Hội nghị, ông Lê Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GTVT, các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan và sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, khắc phục khó khăn của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành kế hoạch năm 2017 trên tất cả các mặt công tác. Năm 2017, Ban đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư 1 dự án và tiếp tục công tác chuẩn bị đầu tư 2 dự án. Cụ thể: Trình và được Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư tuyến tránh thị trấn Eadrăng, huyện Eahleo, tỉnh Đắk Lắk; tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án BOT Chơn Thành - Đức Hòa và dự án Cam Lộ - La Sơn. Ngoài ra, Ban tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan phục vụ các Đoàn giám sát của Quốc hội kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các dự án BOT đường Hồ Chí Minh; phối hợp các cơ quan của Bộ GTVT trình và giải trình để Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam. Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ trao danh hiệu cho 8 Tập thể Lao động xuất sắc Dù diễn biến thời tiết bất lợi, mưa lũ liên tiếp, kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công, với sự quyết tâm, cố gắng của tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động, Ban nỗ lực đẩy nhanh tiến độ của 7 dự án thành phần đang triển khai thi công, trong đó có 1 dự án BT và 6 dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên. Đối với các dự án đang thi công, Ban kiểm soát tốt chất lượng ở tất cả các khâu nên các dự án thành phần đều cơ bản đáp ứng các yêu cầu về chất lượng. Trong quá trình thi công, ngoài việc giám sát chất lượng của tư vấn giám sát, bộ phận kỹ thuật của Ban, các dự án còn được các cơ quan quản lý chất lượng (Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông) thường xuyên kiểm tra chất lượng và đều đánh giá đạt yêu cầu. Đối với các dự án đã bàn giao, đưa vào sử dụng nhưng đang trong thời gian bảo hành, Ban cũng thường xuyên kiểm tra, theo dõi chất lượng và kịp thời chỉ đạo các nhà thầu khắc phục các hư hỏng theo trách nhiệm bảo hành. Kết quả năm 2017, các dự án vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân được 2203 tỷ đồng, dự kiến đến hết tháng 1/2018 giải ngân được 2460 tỷ đồng. Dự án BT La Sơn - Túy Loan giải ngân được 2087 tỷ đồng. Các cá nhân được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT Ghi nhận những nỗ lực của công chức, viên chức, người lao động của Ban, Bộ trưởng Bộ GTVT đã quyết định trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 8 tập thể thuộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh; tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 4 cá nhân, danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành GTVT cho 2 cá nhân. Năm 2018, Ban xác định các nhiệm vụ chính: Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan để kêu gọi đầu tư xây dựng hệ thống đường ngang, điểm dừng, điểm nghỉ, xây dựng các cửa hàng xăng dầu và triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội dọc tuyến để phát huy hiệu quả tổng hợp của dự án. Hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ các dự án vốn dư lần thứ nhất và hoàn thành quyết toán các dự án này đúng tiến độ yêu cầu. Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án BT La Sơn - Túy Loan để cơ bản thông xe dự án vào năm 2018. Hoàn thành lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công đầu quý II/2018 tuyến tránh thị trấn Eadrăng, huyện Eahleo, Đắk Lắk. Hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư để sớm lựa chọn nhà đầu tư và khởi công xây dựng dự án BOT Chơn Thành - Đức Hòa. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam, trong đó tập trung ưu tiên dự án cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn, phấn đấu khởi công vào đầu năm 2019. Triển khai thi công và hoàn thành hạng mục tăng cường mặt đường dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định. Tiếp tục báo cáo Bộ GTVT kiến nghị Quốc hội, Chính phủ để ưu tiên bố trí vốn đầu tư các dự án trong danh mục nối thông toàn tuyến. Nghiên cứu, đề xuất kêu gọi đầu tư một số đoạn đường Hồ Chí Minh quy mô cao tốc để sớm hoàn thiện đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch. Ban phấn đấu năm 2018 giải ngân các dự án trái phiếu Chính phủ khoảng 1.230 tỷ đồng và vốn dự án BT khoảng 3000 tỷ đồng. Phương Thanh

Tổng Cục Hải quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

TĐKT - Ngày 11/1, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 với 35 điểm cầu tại Hải quan các địa phương. Đến dự có: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai; Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn. Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn phát biểu tại hội nghị Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, năm 2017 Tổng cục Hải quan đã tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao: Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào nghiệp vụ hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; đẩy mạnh công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu và các biện pháp chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại; hoàn thiện tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính... Các lĩnh vực công tác của Tổng cục Hải quan đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong năm 2017, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành 16/16 đề án, đạt 100%. Trong đó hoàn thành 12/12 đề án, đạt 100% đề án, công tác trọng tâm trình Bộ. Hoàn thành 49/49 đề án, đạt 100% đề án, công tác trọng tâm trình Tổng cục. Từ 1/3/2017, Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đã được triển khai trên Cổng thông tin điện tử hải quan, nâng số lượng TTHC trong lĩnh vực hải quan được cung cấp DVCTT tối thiểu mức độ 3 lên 126/178 TTHC, tăng 46 TTHC so với năm 2016 và đạt 71% số lượng TTHC. Trong đó có 123 TTHC được cung cấp DVCTT mức độ 4. Tính đến 31/12/2017, Hệ thống đã tiếp nhận và xử lý hơn 73 nghìn bộ hồ sơ TTHC với sự tham gia của gần 11,8 nghìn cá nhân, doanh nghiệp. Năm 2017, đã có hơn 20.000 tờ khai được phân luồng kiểm tra qua máy soi, tương ứng khoảng 45.000 container. Sau khi kiểm tra qua máy soi, có hơn 11.000 container được mở kiểm tra thủ công, phát hiện vi phạm đối với gần 100 container. Đặc biệt, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất áp dụng 7 hệ thống máy soi ngầm đối với hành lý ký gửi của người nhập cảnh, tránh hiện tượng ách tắc, tạo môi trường thông thoáng. Có thể thấy, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ hải quan góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, tăng tính minh bạch, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về Hải quan, hiện thực hóa các mục tiêu trong Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2020. Trong công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN), năm 2017, một số mặt hàng chính, có số thu lớn có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, cùng với đó là giá dầu thô giảm, cắt giảm thuế khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do FTA đã gây ảnh hưởng giảm đến số thu NSNN của ngành Hải quan.  Để đạt chỉ tiêu thu ngân sách, Tổng cục Hải quan đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt: Giao chỉ tiêu thu và đôn đốc thường xuyên công tác thu đối với từng Cục Hải quan tỉnh, thành phố; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách thuế; chủ động rà soát kiểm tra các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn, đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, kiểm tra nội bộ, chống gian lận thương mại trong khâu làm thủ tục hải quan... Nhờ đó, ngành Hải quan đã chống thất thu một cách hiệu quả. Với sự nỗ lực không ngừng, số thu ngân sách của hải quan năm 2017 đạt 297.082 tỷ đồng, bằng 104,24% dự toán, bằng 102,44% chỉ tiêu phấn đấu do Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 100,71% chỉ tiêu do Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính giao (295.000 tỷ đồng), tăng 9,47% so với cùng kỳ 2016. Phát huy thành tích đã đạt được, năm 2018, Tổng Cục Hải quan tập trung vào 6 nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch… nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.  Quyết liệt triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018. Tiếp tục áp dụng các chuẩn mực quốc tế, quy trình quản lý hải quan hiện đại nhằm tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo giám sát, quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực: quản lý, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu; thu thuế xuất, nhập khẩu... Tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu và gian lận thương mại, công tác quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan; công tác thanh tra, kiểm tra góp phần tăng thu NSNN. Cuối cùng là xây dựng lực lượng Hải quan chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa Hải quan; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Hồng Thiết  

Lần đầu tiên lợi nhuận sau thuế của Vinataba đạt và vượt mốc 2000 tỷ đồng

TĐKT – Sáng 11/1, tại Hà Nội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2018. Năm 2017, trong bối cảnh vừa phải tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, vừa quyết liệt thực hiện công tác thoái vốn, cổ phần hóa theo chủ trương của Chính phủ, toàn Tổng công ty đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo toàn vốn, hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh chính của Tổng công ty đều có tăng trưởng và vượt so với kế hoạch. Trong đó, thị phần tiêu thụ thuốc lá nội địa của Tổng công ty tiếp tục tăng trưởng, chiếm trên 65% thị phần nội tiêu toàn ngành, tăng 4 điểm % so với năm 2016 với sản lượng nội tiêu đạt 2503 triệu bao, vượt gần 8% so với kế hoạch. Đặc biệt, lần đầu tiên, Tổng công ty đã đạt và vượt mức lợi nhuận 2000 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt khoảng 11.000 tỷ đồng. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinataba Vũ Văn Cường phát biểu tại Hội nghị Năm qua, Vinataba đã đạt nhiều thành tích hoạt động nổi bật: Phát triển mở rộng hệ thống phân phối Vinataba với hơn 100 nhà phân phối phủ khắp các tỉnh, thành phố; ký hợp đồng nguyên tắc với VnCommerce, đưa các sản phẩm của Vinataba tới người tiêu dùng trên cả nước theo một phương thức mới. Đây là bước ngoặt đánh dấu sự hoàn thiện, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại của Vinataba. Năm 2017 cũng ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Vinataba với việc hoàn thành cơ bản công tác cổ phần hóa với một khối lượng công việc rất lớn từ xác định giá trị doanh nghiệp, hoàn thiện thủ tục về đất đai, lao động… Công ty Thực phẩm miền Bắc đã được xử lý xong các tồn đọng về tài chính để chuyển sang hoạt động theo mô hình mới đầu năm 2018. Vinataba đã cơ bản hoàn thành công tác thoái vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp ngoài ngành sản xuất, kinh doanh chính. Đặc biệt, thoái 100% vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần thực phẩm Hữu nghị và Công ty Bánh kẹo Hải Hà, mang lại hiệu quả cao. Cùng với đó, ra mắt nhiều sản phẩm mới thành công, nổi bật là sản phẩm Cigar Hanoi – made by Vinataba, chính thức đưa Việt Nam vào “bản đồ” các nước sản xuất được xì gà chất lượng đẳng cấp thế giới. Bên cạnh đó, Tổng công ty tiếp tục chủ động, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân vùng sâu, vùng xa, xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững, với tổng số tiền gần 26 tỷ đồng. Đảm bảo công ăn, việc làm, quan tâm đến đời sống và chế độ, chính sách cho người lao động, mức thu nhập bình quân năm 2017 đạt 15 triệu đồng/người/tháng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Với quyết tâm phấn đấu duy trì sự phát triển bền vững, năm 2018, Vinataba tiếp tục phát huy vai trò của chủ đạo của Tổng công ty trong Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam và toàn ngành, đặc biệt trong công tác đấu tranh phòng, chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá bất hợp pháp và phối hợp với các ban, ngành trong công tác xây dựng, hoàn thiện các văn bản, chính sách, pháp luật quản lý sản xuất, kinh doanh ngành thuốc lá. Trong đó, tập trung vào các giải pháp chính: Tăng cường vai trò quản lý và định hướng của Tổng công ty trong công tác kiểm soát và phát triển thị trường, đồng thời phát huy vai trò của hệ thống phân phối chung Vinataba trong việc giữ vững và từng bước mở rộng thị phần nội địa của toàn tổ hợp. Phát triển hoạt động xuất, nhập khẩu theo hướng tập trung, hiệu quả và bền vững. Khôi phục vùng trồng nguyên liệu thuốc lá theo hướng bền vững. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm để sớm khai thác có hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh công tác khoa học – công nghệ, quản lý chất lượng, nghiên cứu phát triển sản phẩm. Hoàn thành công tác cổ phần hóa theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Công thương. Tiếp tục thực hiện hiệu quả thoái vốn ngoài ngành sản xuất, kinh doanh chính của Tổng công ty. Kiện toàn hệ thống quản trị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Công ty mẹ - Tổng công ty sau khi thực hiện công tác cổ phần hóa. Thực hiện tốt công tác đoàn thể, tích cực tham gia hoạt động an sinh – xã hội. Vinataba đề ra chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018: Tổng doanh thu đạt 24.712 tỷ đồng; nộp ngân sách 10.587 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 166 triệu USD. Phương Thanh

Trang