Phong trào thi đua

Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn

TĐKT - Ngày 15/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Tổng kết 5 năm phong trào “Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; sơ kết 2 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến của lực lượng CAND. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự, có: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và các gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân xuất sắc Ngày 11/3/1948 trong Thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu Sáu nội dung về "Tư cách người Công an cách mệnh". Đây là chuẩn mực về tư cách đạo đức, phương châm hành động, thái độ ứng xử, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an; luôn được Đảng, Nhà nước, cấp ủy lãnh đạo Công an các cấp quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, trở thành phong trào thi đua sôi nổi hiệu quả gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND qua các thời kỳ. Thời gian qua, việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy trong CAND đạt nhiều kết quả quan trọng; tạo động lực để cán bộ chiến sĩ Công an nỗ lực phấn đấu trong công tác, chiến đấu, lao động và học tập. Nhiều tập thể, cá nhân lập chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong 5 năm qua, có 47 đồng chí anh dũng hy sinh, gần 1.400 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ, hơn 600.000 lượt tập thể, cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Lực lượng Công an nhân dân cũng kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật; giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, trọng điểm, với phương châm “chủ động, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2018 - 2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị yêu cầu thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh giản biên chế, kiên quyết xử lý, đưa ra khỏi lực lượng những cán bộ suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa và vi phạm 6 điều Bác Hồ dạy. Tiếp tục triển khai lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với lực lượng CAND, nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm với những biểu hiện nhũng nhiễu, tệ quan liêu, tham nhũng, thiếu tinh thần trách nhiệm, vô cảm với nhân dân. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy chính là xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn và lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ. Thủ tướng Chính phủ đề nghị toàn lực lượng CAND cần xác định rõ, đây là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm đối với từng tổ chức, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ CAND, từ đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; siết chặt kỷ cương, kỷ luật và việc chấp hành Điều lệnh CAND. Song song với đó, kịp thời phát hiện, lựa chọn mô hình, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để tôn vinh, nhân rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng CAND và toàn xã hội.   Lãnh đạo Bộ Công an triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khẩn trương hoàn thiện dự thảo để trình Quốc hội thông qua Luật CAND (sửa đổi) và các văn bản pháp luật liên quan, làm cơ sở kiện toàn hệ thống tổ chức CAND từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã, đặc biệt là chủ trương củng cố hệ thống cấp huyện, cấp xã… Toàn ngành cần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm; đồng thời phải chủ động phòng, chống tiêu cực, tham nhũng ngay chính trong nội bộ ngành. Tập trung xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tăng cường đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật... để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Lãnh đạo Bộ Công an cần quan tâm hơn nữa đến chế độ chính sách, đời sống của cán bộ chiến sĩ; chú trọng thực hiện tốt chính sách người có công, chăm lo thân nhân, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, cán bộ hưu trí, mất sức. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện cơ chế thực hiện phương thức Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân, bảo đảm thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở… Nhân dịp này, tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho 12 cán bộ, chiến sĩ Công an, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân xuất sắc. Thượng tướng Tô Lâm tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho 15 tập thể cho thành tích xuất sắc trong phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013 - 2018. Nguyệt Hà  

Công đoàn Yên Mô (Ninh Bình): Sôi nổi các phong trào thi đua

TĐKT - Bám sát chức năng nhiệm vụ của mình, những năm qua, Công đoàn huyện Yên Mô đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, tích cực phối hợp chuyên môn thực hiện có hiệu quả các hoạt động, góp phần thiết thực bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn. Công nhân Nhà máy gạch Mai Sơn (Yên Mô) hăng hái lao động, sản xuất 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của Công đoàn huyện Yên Mô được triển khai thực hiện sôi nổi, trở thành phong trào thường xuyên của các cấp công đoàn, qua đó khơi dậy tinh thần chủ động, tự lực, phát huy tính sáng tạo của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Trong đó, tiêu biểu là các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc"; phong trào “Xanh- sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”... Các phong trào thi đua được gắn với thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Đặc biệt, phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” được các CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, tham gia.  Hàng năm, có trên 95% công đoàn cơ sở đăng ký thực hiện 20 đề tài và hàng nghìn sáng kiến kinh nghiệm. 5 năm qua đã có 3 công trình, sản phẩm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương. CNVCLĐ đã có 12 đề tài, 158 sáng kiến làm lợi trên 900 triệu đồng; 5 đoàn viên công đoàn được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; 38 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện và cán bộ Công đoàn các cấp được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”. Hàng năm, có trên 60% CNVCLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 10-15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp. Bên cạnh đó, phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH- HĐH) nông nghiệp và phát triển nông thôn”, xây dựng nông thôn mới đã được các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả. Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tích cực tham gia với Ban chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo tại địa phương. Đồng thời, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp để tuyên truyền phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với tuyên truyền Nghị quyết của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh về “Nâng cao chất lượng tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức và lao động”; tổ chức 195 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật… Tuyên truyền, vận động Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Toàn Thành trao tặng 10 xe môi trường trị giá 45 triệu đồng cho UBND xã Yên Nhân hưởng ứng Chương trình “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cùng với đó, các công đoàn cơ sở xã đã cùng với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, vận động hiến đất, góp công sức xây dựng cơ sở hạ tầng, tham gia làm đường giao thông, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, mở rộng ngành nghề, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho hộ gia đình, làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Với phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp để hội nhập và phát triển, các cấp Công đoàn đã tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chuyên môn, chủ sử dụng lao động tạo điều kiện cho công nhân, viên chức, lao động tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, bậc thợ, khuyến khích phát huy tài năng, nâng cao chất lượng nguồn lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Hàng năm, đã có trên 530 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị từ trung cấp đến đại học; trên 20% công nhân được học tập, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, bậc thợ. Có thể thấy, các phong trào thi đua yêu n­ước đã phát huy đư­ợc các nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo và ý chí tự lực, tự cư­ờng của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện thắng các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của huyện Yên Mô. Phát huy đ­ược tính năng động, sáng tạo, trình độ, năng lực, trí tuệ của mỗi ng­ười lao động để rèn luyện, cống hiến, làm giàu cho quê h­ương, đất nư­ớc. Qua đó khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn huyện Yên Mô trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Tùng Chi

Xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an Thủ đô

TĐKT - Hơn 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội luôn khắc sâu trong tâm khảm những lời huấn thị của Bác đối với lực lượng Công an nhân dân (CAND), trong đó có 6 điều Bác dạy, coi đây là chuẩn mực đạo đức phấn đấu tu dưỡng rèn luyện, là phương châm xử thế và là động lực tinh thần khơi nguồn sức mạnh, thôi thúc vượt qua mọi khó khăn, thách thức lập nên nhiều chiến công mới. Công an TP Hà Nội khen thưởng những điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018 Động lực xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Chỉ thị số 05, ngày 19/8/2013 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013 - 2018”, Công an TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú. Phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn lực lượng Công an Thủ đô, các lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố và bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã cần phải xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào và coi đây là nhiệm vụ công tác trọng tâm, xuyên suốt, lấy cái tốt để cảm hóa, ngăn chặn, đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh. Công tác triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc hiệu quả. Việc tổ chức phong trào được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị số 03 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ CHí Minh” và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc, phong trào thi đua yêu nước do thành phố phát động nên có nội dung phong phú, thiết thực, lôi cuốn được cán bộ, chiến sĩ tham gia. Quá trình triển khai, phong trào đã tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong cán bộ, chiến sĩ về đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng chống tự chuyển hóa, tự diễn biến; xây dựng lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của người chiến sĩ công an “Vì nước quên thân – vì dân phục vụ”. Tỏa ngát hương thơm cho đời Từ phong trào thi đua, đã có nhiều mô hình hiệu quả, cách làm hay được nhân rộng; xuất hiện nhiều gương mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh trấn áp tội phạm, nhiều cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, không ngại khó khăn, gian khổ, dũng cảm cứu người, tài sản của nhân dân. Tất cả đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an Thủ đô trong lòng nhân dân. Thiếu tá Phạm Thị Thùy Dương, Phó trưởng phòng An ninh kinh tế là một bông hoa đẹp trong vườn hoa người tốt, việc tốt của Công an thành phố. Sau 8 năm giữ vai trò trinh sát an ninh trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tháng 10/2013, chị được bổ nhiệm làm Phó Đội trưởng Đội Ngân hàng và chống tội phạm tiền giả, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư, sau đó, trở thành Đội trưởng Đội Tham mưu của đơn vị. Trên cương vị công tác, chị đã phá hàng loạt chuyên án giả mạo giấy tờ, những vụ việc thao túng giá chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động kinh doanh chứng khoán với những khoản lỗ lên tới hàng nghìn tỷ đồng; chuyên án mua bán hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền giao dịch trên 600 tỷ đồng; chuyên án lừa đảo xin việc với quy mô lớn… Chị chia sẻ: “Trải qua rất nhiều vụ án lớn, nhỏ, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ hàng nghìn tỷ đồng, khoảnh khắc khiến tôi vui sướng nhất đó là khi tìm ra nút thắt của vấn đề để có thể giải quyết được toàn bộ vụ án… Thử thách quan trọng nhất đối với một cán bộ trinh sát là sự khách quan, công tâm để nhìn nhận, đánh giá sự việc đúng bản chất.” Nói tới những chiến công của lực lượng Công an TP Hà Nội, không thể không nhắc tới sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ cảnh sát hình sự. Từ khi là một người lính đến khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Đội trưởng Đội 6 Phòng Cảnh sát hình sự, Trung tá Phan Quang Vinh đã cùng đồng đội tham gia khám phá hàng trăm vụ án trộm cắp lớn, nhỏ. Trong suốt những năm tháng lăn lộn với nghề, vụ án để lại nhiều ấn tượng nhất đối với Trung tá Phan Quang Vinh là vụ bắt đối tượng trộm xe ô tô chở vàng của hiệu vàng Phi Đoan, quận Hà Đông, Hà Nội. Anh cùng đồng đội sau khi nhận được tin báo về việc một xe ô tô chở vàng có tổng giá trị khoảng 15 tỷ đồng, đã tổ chức rà soát những các mối quan hệ, những người có liên quan... nhưng đều đi vào ngõ cụt. Lật lại từng chi tiết của vụ án, những điểm hoài nghi, những dấu vết để lại…, anh quyết tâm đưa tội phạm ra ánh sáng. Nhiều tháng ròng rã, anh cùng đồng đội rà soát các mối quan hệ của chủ sở hữu chiếc xe ô tô nghi vấn, qua đó phát hiện người thường xuyên sử dụng chiếc xe này là anh vợ của vị luật sư tên là Vũ Duy Kiên, 39 tuổi, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông. “Đối tượng này có nhiều bất minh về kinh tế, bất minh về các mối quan hệ, thêm nữa, những đặc điểm về Kiên trùng khớp với đặc điểm nhận dạng của đối tượng nghi vấn, chúng tôi xác định đây chính là thủ phạm lấy trộm xe ô tô vàng nên quyết định tập trung điều tra, phá án” – Anh kể. Bị triệu tập, ban đầu đối tượng quanh co chối tội. Song cuối cùng, trước những tài liệu kỳ công mà ban chuyên án đưa ra, kẻ gian đã hết đường chối cãi. Miệt mài theo từng chuyên án, biết phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, song với tinh thần kiên quyết đấu tranh, phòng, chống tội phạm, Trung tá Phan Quang Vinh và đồng đội vẫn đang hàng ngày, hàng giờ nỗ lực hết mình vì bình yên của Thủ đô. Những khó khăn, vất vả cùng những hy sinh, chiến công thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đã góp phần khắc họa, tô thắm thêm hình ảnh đẹp người chiến sĩ CAND Việt Nam suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì nước quên thân - vì dân phục vụ. Họ chính là những đóa hoa bình dị nhưng tỏa ngát hương thơm cho đời. Phương Thanh

Gặp mặt báo chí Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX

TĐKT - Sáng 10/5, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt báo chí cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX (2018 - 2023). Đại tá Nguyễn Văn Tín, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (TCCT) chủ trì buổi gặp mặt. Ban Tổ chức thông tin về Đại hội tới các cơ quan báo chí Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 22 - 24/5, tại Hà Nội. Chào mừng Đại hội, Công đoàn Quân đội sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực: Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Bắc Sơn; báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong xây dựng tổ chức, hoạt động công đoàn cơ sở giai đoạn 2013 - 2018 và trao Quyết định hỗ trợ xây 10 nhà “Mái ấm công đoàn - Nghĩa tình đồng đội” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức đoàn đại biểu Công đoàn Quân đội dự Đại hội gặp mặt, báo cáo thành tích với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; trưng bày một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu của Công đoàn Quân đội và các công trình, sản phẩm, đề tài của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng trong lao động, sản xuất quốc phòng và phát triển kinh tế giai đoạn 2013 - 2018. Trong 5 năm qua, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội đã có bước phát triển mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp công đoàn quân đội đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; tập hợp, tuyên truyền và vận động công nhân viên chức (CNVC), lao động quốc phòng (LĐQP) thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các tổ chức công đoàn thường xuyên được củng cố, xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoạt động có hiệu quả, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào hành động cách mạng của CNVC, LĐQP, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Phong trào thi đua yêu nước trong CNVC, LĐQP 5 năm qua được duy trì thường xuyên và ngày càng phát triển rộng khắp ở các công đoàn cơ sở, đặc biệt đã triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “5 nhất - 3 không”, “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”, gắn với Phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân và các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Thông qua các phong trào thi đua của Công đoàn Quân đội, đã có hơn 3.000 công trình, sáng kiến và hơn 9.000 đề tài, sản phẩm có giá trị làm lợi gần 3.000 tỷ đồng. Trong thực hiện Chương trình “Mái ấm công đoàn- Nghĩa tình đồng đội”, từ năm 2013 đến năm 2017, các cấp công đoàn quân đội đã hỗ trợ xây mới 201 nhà, giá trị 60 - 70 triệu đồng/nhà; sửa chữa nâng cấp 60 nhà, giá trị 30 triệu đồng/nhà. Quỹ trợ vốn Công đoàn Quốc phòng với tổng số vốn 6,162 tỷ đồng, giải quyết cho 2.418 lượt gia đình đoàn viên công đoàn ở 30 đơn vị đầu mối vay phát triển kinh tế gia đình. Nguyệt Hà

Đẩy mạnh xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ vững mạnh xuất sắc trong toàn quân

TĐKT - Ngày 9/5, tại Quân chủng Phòng không - Không quân (Hà Nội), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Phụ nữ Quân đội tổ chức Hội nghị sơ kết việc triển khai xây dựng điểm Hội Phụ nữ vững mạnh xuất sắc toàn quân giai đoạn 2016 - 2021. Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo Hội nghị Lữ đoàn Thông tin 26, Nhà máy A31 - Cục Kỹ thuật (Quân chủng Phòng không - Không quân) và Tổng công ty mạng lưới Viettel, Viettel Hà Nội (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội) là 4 đơn vị được chọn làm điểm xây dựng Hội Phụ nữ vững mạnh xuất sắc toàn quân. Sau 1 năm triển khai xây dựng điểm, cơ quan chính trị các đơn vị đã bám sát các nội dung, chỉ tiêu hướng dẫn của Ban Phụ nữ Quân đội để đề ra nội dung, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện cụ thể, sát với tình hình nhiệm vụ thực tế của đơn vị. 100% đơn vị trong toàn quân có Hội phụ nữ đã triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào Phụ nữ Quân đội đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" gắn với đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, hướng tới xây dựng người phụ nữ quân đội đạt tiêu chí "Bốn tốt". Từ các nội dung phong trào thi đua của Phụ nữ Quân đội, của đơn vị, Ban chấp hành Hội phụ nữ đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chỉ đạo xây dựng các mô hình phù hợp với đặc thù đơn vị và loại hình tổ chức Hội Phụ nữ. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, hỗ trợ về mọi mặt cho các hoạt động của hội phụ nữ; đồng thời, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với lao động nữ, quan tâm bồi dưỡng cán bộ nữ. Đội ngũ cán bộ Hội được tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hoạt động của tổ chức Hội ngày càng phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, thu hút được đông đảo hội viên tham gia. Đặc biệt, đã bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ hội tính năng động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất, xây dựng các mô hình, điển hình mới trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Kết quả triển khai xây dựng Hội Phụ nữ vững mạnh xuất sắc đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang. Sau 1 năm, 100% hội viên, phụ nữ đăng ký phấn đấu đạt các chỉ tiêu thi đua năm 2017; đã có 97,2% cán bộ, hội viên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào và đạt danh hiệu Hội viên tiên tiến, trong đó, 52,5% đạt danh hiệu Hội viên xuất sắc. 100% Hội phụ nữ trong toàn quân tiếp tục duy trì, mở rộng phong trào Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn, Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, Phụ nữ làm kinh tế giỏi. Tỷ lệ hội viên tham gia hoạt động tiết kiệm đạt hơn 90%, thu hút hơn 3000 đồng chí nam giới trong các đơn vị tham gia. Tính đến tháng 12/2017, tổng số tiền tiết kiệm được là 90 tỷ đồng, giúp đỡ được 27.790 lượt hội viên được vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới đã thu hút 92.525 hội viên phụ nữ tích cực tham gia, đóng góp hơn 14000 ngày công cải tạo môi trường và hệ thống đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, làm sạch môi trường sau bão, lũ, thiên tai..., xây dựng 39 Mái ấm tình thương cho phụ nữ khó khăn trên địa bàn... Qua bình xét, phân tích chất lượng tổ chức Hội trong toàn quân (từ tháng 3/2017 - 3/2018), đã có 92,5% Hội phụ nữ đạt Vững mạnh (vượt 2,5% so với chỉ tiêu đầu năm 2017), trong đó, 53% đạt Vững mạnh xuất sắc (vượt 3% so với chỉ tiêu đầu năm 2017). Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ghi nhận những kết quả nổi bật của Phụ nữ Quân đội và các đơn vị trong 1 năm triển khai xây dựng mô hình điểm. Đồng thời lưu ý thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ Quân đội cần rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, mục tiêu, biện pháp của chương trình, bổ sung cho hoàn chỉnh, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh xuất sắc, tiến tới triển khai nhân rộng trong toàn quân. Cùng với đó, Phụ nữ Quân đội cần làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trách nhiệm, đặc biệt tính gương mẫu của cán bộ Hội. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp triển khai, xây dựng mô hình hay, cách làm sáng tạo. Các phong trào thi đua được phát động phải thiết thực, bám nắm yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, có tính thời sự... Phương Thanh

Cựu chiến binh Gia Lai giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng

TĐKT - Câu lạc bộ (CLB) Cựu chiến binh (CCB) sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Gia Lai được thành lập ngày 3/8/2010, theo Quyết định số 511/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai. Từ đó đến nay, CLB không ngừng phát triển và lớn mạnh, cả về số lượng tổ chức CLB thành viên, hội viên và hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện giúp đỡ hội viên CCB giải quyết việc làm, ổn định đời sống, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp. Đồng chí Ngô Công Đoan, Chủ nhiệm CLB cùng đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Viện Công nghệ - Đại học Nông lâm Tây Nguyên hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho hội viên và nhân dân địa phương. Câu lạc bộ CCB sản xuất, kinh doanh giỏi Hội CCB tỉnh là một trong những CLB được ra đời sớm so với các CLB Hội CCB tỉnh, thành phố trong cả nước. Ban đầu chỉ thành lập ở cấp tỉnh, với hơn 300 hội viên CCB là chủ doanh nghiệp, chủ trang trại và chủ hộ sản xuất tham gia. Đến nay 17/17, hội CCB các huyện, thị, thành phố và một số xã, phường thị trấn đã thành lập CLB, có gần 900 hội viên tham gia, với 32 doanh nghiệp, 1.872 trang trại vừa và nhỏ. Đây chính là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng của hội viên Hội CCB và đồng bào địa phương trong tỉnh, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững mạnh ở địa phương. Ông Ngô Công Đoan, Chủ nhiệm CLB CCB sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Gia Lai cho biết: Ngay từ khi thành lập, CLB đã ban hành Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động, lựa chọn những đồng chí có tâm, tài bầu vào Ban chấp hành, Ban chủ nhiệm để điều hành hoạt động của CLB. Qua gần 10 năm hoạt động, các thành viên trong Ban chấp hành, Ban Chủ nhiệm cũng như các hội viên luôn chấp hành nghiêm túc Điều lệ, Quy chế, “Thượng tôn Pháp luật”, phát huy “Tâm, tài, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, sản xuất, kinh doanh giỏi, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước, góp phần tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh. Với bản lĩnh, nghị lực của “Bộ đội Cụ Hồ”, không khuất phục khó khăn, chấp nhận cảnh đói nghèo, các thành viên CLB CCB trong tỉnh đã năng động, sáng tạo, vận dụng nhiều hình thức sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao. Các mô hình kinh tế trang trại, tổ hợp và kinh doanh dịch vụ  được ra đời, đa dạng, nhiều màu sắc, phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có của từng vùng, điều kiện, tài năng sẵn có của từng hội viên. Đồng chí Nguyễn Văn Gát, hội viên CLB CCB sản xuất, kinh doanh giỏi xã Ia Phìn, huyện Chư Prông trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cà phê theo tiêu chuẩn VietGap Mô hình kinh tế trang trại là hướng phát triển chủ đạo của CLB. Tận dụng thế mạnh của một tỉnh Tây Nguyên, đất đỏ ba zan, trang trại không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.872 trang trại vừa và nhỏ của hội viên CLB, hàng năm thu nhập trung bình từ 400 triệu đến 2 tỷ đồng; đặc biệt có những trang trại thu nhập từ  4- 6 tỷ đồng... Điển hình là trang trại của CCB Ngô Công Đoan, Chủ nhiệm CLB sản xuất kinh, doanh giỏi tỉnh; trang trại CCB Hoàng Duy Hoàn, Chủ nhiệm CLB CCB huyện Phú Thiện; trang trại CCB Nguyễn Quang Chiến, Chủ nhiệm CLB CCB huyện Chư Pảh; trang trại của hội viên Nguyễn Việt Hùng thôn Mỹ Thạch 2, thị trấn Chư sê; trang trại hội viên CLB Nguyễn Anh Tuấn xã Ia Đrăng, trang trại hội viên Nguyễn Văn Gác xã Ia Phìn huyện Chư Prông… Bên cạnh đó, mô hình tổ hợp sản xuất của CLB mặc dù phát triển chưa mạnh, chưa rộng khắp, song đã có điển hình đáng ghi nhận. Đó là tổ hợp của hội viên Câu lạc bộ CCB Lưu Hữu Đạo xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, công việc chính là gia công đúc sẵn các loại ống cống thoát nước, ống giếng, ống hầm tự hoại, cột điện, cột rào… Mỗi năm tổ hợp đã sản xuất tới hàng ngàn vật dụng để phục vụ sản  xuất, đời sống của nhân dân các huyện trong khu vực. Với mô hình doanh nghiệp, đến nay, CLB đã có 32 doanh nghiệp, hoạt động đa lĩnh vực, ngành nghề, thường xuyên duy trì hoạt động ổn định, đạt doanh thu cao, thực hiện  đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước. Các thành viên CLB luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện phong trào “Hai xóa”, “Ba giúp” theo nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành hội CCB tỉnh và phong trào xây dựng nông thôn mới và các hoạt động thiện nguyện khác. Thực hiện phong trào "hai xóa" (xóa nghèo, xóa nhà dột nát), các hội viên CLB đã tập trung giúp đỡ nhau vươn lên thoát nghèo. Các hội viên CLB đã chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất theo hướng xanh, sạch, bền vững, hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó những năm qua, tỷ lệ hộ nghèo trong Hội CCB tỉnh giảm mạnh, từ 13% năm 2012, xuống còn 7,9% năm 2017 (theo tiêu chí mới), góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2011 đến nay, Hội viên CCB tỉnh đã quyên góp được trên 3,6 tỷ đồng, giúp 263 gia đình CCB xóa nhà dột, nát. Để đạt được kết quả ấy, có một phần quyên góp, tài trợ từ hội viên CLB, tiêu biểu như đồng chí chủ nhiệm CLB Ngô Công Đoan, ủng hộ 17 căn nhà.           Với phong trào "ba giúp" (giúp giống – vốn, giúp công sức, giúp việc làm), các cấp Hội CCB đã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ giải quyết việc làm… để giải quyết cho hàng chục nghìn lượt hộ hội viên vay. Riêng nguồn vốn từ Quỹ nội bộ tại các cơ sở hội và các chi hội đã trực tiếp giúp đỡ những gia đình hội viên nghèo bằng cách cho vay không tính lãi, hoặc lãi suất thấp. Cùng với sự phát triển của mô hình kinh tế trang trại, tổ hợp, kinh doanh dịch vụ của CLB đã tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm cho CCB, con em của họ, cũng như con em đồng bào địa phương với mức thu nhập ổn định từ 4,5 – 7 triệu đồng/ tháng; ngoài ra còn tạo công ăn việc làm theo thời vụ cho hàng ngàn lao động khác trong và ngoài tỉnh. Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi lần thứ IV 2011 – 2016 Với phương châm “Cựu chiến binh Gia Lai nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng nông thôn mới”, gắn với thực hiện phong trào “Cựu chiến binh tham gia thắp sáng đường quê, giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, những năm qua CLB đã tuyên truyền, vận động, kêu gọi hội viên, các mạnh thường quân trong CLB tích cực tham gia cùng hội viên Hội CCB tỉnh hiến hơn 30 ngàn m2 đất, đóng góp hàng chục tỷ đồng và hàng ngàn ngày công cùng với một số phương tiện máy móc để làm hơn 90 km đường giao thông nông thôn, hàng chục km kênh mương nội đồng; xây dựng  một số trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng…góp phần xây dựng nhiều địa phương đạt chuẩn “Nông thôn mới”. Điển hình như hội viên CCB Nguyễn Văn Gát (Chư Prông) đã ủng hộ địa phương xây dựng 2 trạm hạ thế nhỏ với số tiền 1,2 tỷ đồng, hỗ trợ cho 30 hộ người dân tộc thiểu số dùng điện không tính chi phí, và hỗ trợ 42 triệu đồng xây dựng hội trường thôn. Hội viên Câu lạc bộ CCB Nguyễn Anh Tuấn (Chư Prông) đầu tư 161 triệu đồng giúp địa phương làm 500 m đường nhựa liên thôn và hỗ trợ cho 5 hộ với số tiền 145 triệu đồng để kéo đường điện sinh hoạt cho gia đình… Ngoài ra, các hội viên CLB còn đóng góp hàng tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, trợ giúp những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống; phối hợp cùng với Hội CCB tỉnh ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh 140 triệu đồng để xây nhà giải độc... Không chỉ giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, được sự nhất trí của Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội CCB tỉnh, CLB đã tích cực tham gia công tác đối ngoại nhân dân với Hội CCB tỉnh Ratanakiri vương quốc Campuchia. CLB, trực tiếp là ông Ngô Công Đoan Chủ nhiệm CLB đã tham gia đoàn công tác của Tỉnh hội sang thăm và làm việc với Hội CCB bạn, giúp bạn triển khai làm thí điểm mô hình trang trại trồng hồ tiêu, cao su, cây ăn trái; hướng dẫn kỹ thuật làm đất, ủ phân sinh học… Thường xuyên qua lại, trao đổi qua điện thoại để thăm hỏi, động viên nhau trong cuộc sống, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh của CLB với Hội CCB bạn. Hiện tại các kỹ thuật, mô hình trang trại được chuyển giao cho bạn đều phát huy tốt tác dụng, góp phần giúp bạn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Năm 2017, CLB cùng Hội CCB tỉnh đầu tư 150 triệu, xây 3 nhà “Đoàn kết- Hữu nghị” tặng hội viên CCB bạn có khó khăn về nhà ở. Những suy nghĩ, việc làm, hành động cụ thể của CLB đã góp phần tăng cường mối đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, tình cảm láng giềng thân thiện gắn bó giữa hai Hội CCB, CLB và nhân dân hai tỉnh Gia Lai và Ratanakiri vương quốc Campuchia. Với những thành tích đã đạt được, thời gian qua, CLB đã được các cấp, các ngành trao tặng nhiều phần thưởng: Cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam (2013); Cờ thi đua của Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam (2016); danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (2016, 2017); Bằng khen của Chủ tịch Hội CCB Việt Nam (2014); Bằng khen của Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam  (2015); Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (2016, 2017)... Trang Lê

Sức sống mới ở Ayun Pa

TĐKT - Từ khi thành lập đến nay, phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ và nhân dân thị xã Ayun Pa (Gia Lai) đã chung sức, chung lòng, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đưa thị xã phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều thành tựu to lớn, đáng tự hào. Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ thị xã Ayun Pa Trong nhiều năm qua, với chủ đề “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ayun Pa đã phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua thường xuyên, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực thúc đẩy các tầng lớp nhân dân hăng say học tập, lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiêu biểu là các phong trào: “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân sản xuất giỏi”, “Hũ gạo tình thương”, “Phụ nữ Gia Lai với phong trào 5 không 3 sạch”; “Thanh niên lập nghiệp”,  “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi”, “Quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc”; “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm”… Tùy theo đặc điểm tình hình riêng, các ngành, các cấp đã cụ thể hóa thành nhiều phong trào thi đua có nội dung thiết thực, hình thức phong phú, đạt hiệu quả cao. Nhờ đó, tình hình kinh tế xã hội của thị xã từng bước đi lên, đời sống của nhân dân được cải thiện, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn đạt và vượt kế hoạch giao. Giai đoạn 2007 – 2017, tốc độ tăng trưởng bình quân của thị xã tăng 1%. Tổng thu ngân sách năm 2016 đạt 200.796 triệu đồng (gấp 3,29 lần so với năm 2007), trong đó thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 51.820 triệu đồng, đạt 166,36% dự toán tỉnh giao và 158,71% HĐND thị xã giao.  Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt khoảng 20 triệu đồng/ năm (tăng 2,5 lần so với năm 2007). Cơ cấu kinh tế phát triển hợp lý, tốc độ phát triển đô thị nhanh, tiến độ xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng ở 4/4 xã. Tổng diện tích gieo trồng năm 2016 tăng 2,02 lần so với năm 2007. Chăn nuôi phát triển ổn định, công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm, nên trong những năm qua không xảy ra dịch lớn. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ trên địa bàn thị xã phát triển ổn định. Nhiều năm qua, việc hình thành, quy hoạch phát triển, chỉnh trang đô thị đã được thị xã Ayun Pa rất quan tâm chú trọng, từng bước tạo nên diện mạo của một đô thị trẻ năng động, văn minh, hiện đại. Cùng với đó, những năm qua, thị xã Ayun pa đã đón nhận, xây dựng hàng chục dự án lớn, nhỏ về sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, đường giao thông nông thôn, giao thông nội thị, bờ kè bảo vệ dòng sông, bảo vệ hành lang đô thị. Hàng loạt các công trình điện, đường, trường, trạm, công viên cây xanh, các công trình văn hóa thể thao giải trí, các trung tâm thương mại dịch vụ đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, xóa đói, giảm nghèo cho người dân. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được triển khai theo lộ trình đề ra, được cụ thể hóa bằng nhiều phong trào thi đua thiết thực: Xây dựng đường giao thông nông thôn, hiến đất xây dựng trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng… Lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở được duy trì, củng cố; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Xây dựng 5 trường đạt chuẩn quốc gia. 8/8 xã, phường đã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2016 giảm xuống còn 1,19%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2016 là 25%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được phát động, duy trì thường xuyên. Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng làng văn hóa được triển khai thực hiện có hiệu quả. Kết quả năm 2016, toàn thị xã có 54/55 đạt thôn, làng, tổ dân phố văn hóa chiếm 98,2% (tăng 60% thôn so với năm 2007), tỷ lệ gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 90% (tăng 50,03% so với năm 2007). Thị xã đã triển khai tốt các chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo, tổ chức tuyên truyền, khuyến khích các hộ nghèo chăm lo lao động, sản xuất. Qua 10 năm, đến nay theo chuẩn nghèo 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn thị xã là 12,87% (giảm 1,39% so với năm 2007). Các chính sách xã hội được triển khai chu đáo, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi… Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã được giữ vững. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động rộng rãi và thu được nhiều kết quả; công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, công tác tổ chức bộ máy được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đáp ứng tình hình, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, khăng khít, keo sơn, tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội. Những thành quả đạt được là tiền đề quan trọng để Ayun Pa vững tin bước vào chặng đường phát triển tiếp theo. Trong chặng đường mới, Đảng bộ và nhân dân thị xã Ayun Pa quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, phát huy nội lực, nắm bắt thời cơ và khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương, xây dựng thị xã Ayun Pa ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là vùng kinh tế động lực, một đô thị hạt nhân của khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, phát triển. Nguyệt Hà

MEDLATEC tiếp tục thi đua, phát triển chuyên sâu trong công tác xây dựng Đảng

TĐKT - Với chặng đường hình thành và phát triển gần 10 năm, MEDLATEC luôn thể hiện bản lĩnh chính trị và hoạt động chuyên sâu trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trên hai lĩnh vực y tế và văn hóa. Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ MEDLATEC Theo Tổng Giám đốc, Bí thư Chi ủy MEDLATEC, ThS Nguyễn Trí Anh, năm 2009, Bộ Y tế cấp phép công nhận MEDLATEC là bệnh viện nội khoa. Cũng trong năm 2009, Chi bộ MEDLATEC chính thức được thành lập, đánh dấu bước tiến vượt bậc trong công tác chính trị, tư tưởng dành cho cán bộ nhân viên thuộc các doanh nghiệp tư nhân lúc bấy giờ và còn nguyên giá trị đến hôm nay. Tám năm liền Chi bộ đều đạt “Trong sạch vững mạnh”, trong đó có 4 năm liên tiếp (năm 2014 đến năm 2017) được Đảng bộ khối Doanh nghiệp trao tặng bằng khen “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Chi bộ MEDLATEC lúc mới thành lập có 3 đảng viên, sau quá trình phát triển không ngừng, đến tháng 3/2018, tổng số Đảng viên trong Chi bộ đã lên đến 40, trong đó 38 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị. Hàng năm, chi bộ kết nạp 3 - 5 quần chúng ưu tú vào Đảng. Tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi ủy MEDLATEC đã được củng cố thêm sức mạnh khi số thành viên trong cấp ủy tăng từ 3 lên 5 đồng chí, trong đó đồng chí tân Bí thư đồng thời là chủ doanh nghiệp.         Sau 8 năm dưới sự lãnh đạo của tập thể cấp ủy, Chi bộ MEDLATEC đã đồng lòng cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty lãnh đạo, chỉ đạo sát sao mọi hoạt động của Công ty và cùng tập thể cán bộ nhân viên hoạt động hiệu quả trong hai lĩnh vực y tế và văn hóa, cụ thể: Về lĩnh vực y tế, với đội ngũ giáo sư, bác sĩ có trình độ chuyên môn sâu giàu kinh nghiệm cùng cơ sở vật chất khang trang và hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, thương hiệu chăm sóc sức khỏe cộng đồng của MEDLATEC không ngừng được khách hàng biết tới và tin tưởng sử dụng dịch vụ. Năm 2017 ghi nhận dấu mốc kỷ lục phục vụ hơn 1 triệu lượt khách hàng và đặc biệt có những thời điểm MEDLATEC phục vụ được 5000 khách hàng/ngày. Với mong muốn phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân trên toàn địa bàn TP Hà Nội cũng như người dân khắp mọi miền tổ quốc, MEDLATEC đã không ngừng mở rộng các cơ sở, văn phòng rộng khắp tại Hà Nội và các tỉnh thành như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thanh Hóa, TP  Hồ Chí Minh, Huế... Kết quả, đã cung cấp dịch vụ được 23/63 tỉnh thành. Theo đà phát triển, MEDLATEC sẽ phủ toàn bộ 63 tỉnh, thành phố vào năm 2020. Về lĩnh vực văn hóa, Trung tâm Di sản Các nhà khoa học Việt Nam (HERITIST) và  Công viên di sản các Nhà khoa học Việt Nam (HERITIST PARK) đã đạt được nhiều thành tích nổi bật: Sưu tầm được 13 vạn tài liệu, hiện vật, trong đó có nhiều khối tài liệu, hiện vật của các nhà khoa học có giá trị. Mở rộng gặp gỡ với hơn 400 nhà khoa học. Phạm vi nghiên cứu sưu tầm không chỉ nằm trong địa bàn Hà Nội mà còn được mở rộng ra các tại các tỉnh thành khác như TP  Hồ Chí Minh, Hòa Bình. Công viên di sản các Nhà khoa học Việt Nam đã dần được hoàn thiện và đi vào hoạt động với tòa nhà lưu trữ di sản của các nhà khoa học, trở thành một địa điểm thu hút người dân đến tham quan. Tính riêng năm 2017, Công viên di sản đã thu hút hơn 100.000 lượt người tham quan với nhiều chương trình mang lại giá trị nhân văn. Theo Tổng Giám đốc MEDLATEC Nguyễn Trí Anh, từ năm 2018 - 2022, MEDLATEC sẽ tiến lên mô hình tập đoàn MEDLATEC Group để hoạt động hiệu quả hơn, tăng tính đồng bộ và thống nhất của toàn hệ thống các công ty. Về lĩnh vực y tế, tiếp tục phát triển chuyên sâu các chuyên khoa, dịch vụ tại Bệnh viện, phòng khám. Triển khai thêm các dịch vụ mới chuyên sâu của chẩn đoán hình ảnh như chụp cộng hưởng từ, giảm đau, chẩn đoán hình ảnh can thiệp, siêu âm đàn hồi mô… Hồng Thiết

Khối thi đua các cơ quan của Đảng ký kết giao ước thi đua năm 2018

TĐKT - Chiều  20/4, tại Hà Nội, Khối thi đua các cơ quan của Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự có: Vụ trưởng Vụ II, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Nguyễn Khắc Hà và lãnh đạo 6 đơn vị thuộc Khối. Năm 2017, chương trình công tác thi đua, khen thưởng của Khối được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, các đơn vị thuộc Khối đã tập trung chỉ đạo hoàn thành cơ bản nhiệm vụ chính trị được giao trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của mỗi đơn vị. Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Khối thi đua các cơ quan của Đảng. Các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng, có tác dụng động viên cán bộ công chức, viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ chính trị của bản thân và của đơn vị. Dựa trên những nội dung giao ước thi đua, các đơn vị trong Khối đã triển khai cụ thể hóa thành các tiêu chí thi đua phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị mình, tổ chức đăng ký thi đua và sơ kết công tác thi đua, bình chọn khen thưởng đúng quy định. Các tập thể được tặng Bằng khen của Tạp chí Cộng sản, Đơn vị Khối trưởng Khối thi đua năm 2017 Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của mình, các đơn vị đã các phát động phong trào cụ thể: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đột phá – Sáng tạo – Chất lượng – Hiệu quả”; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2017”.  Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xác định trọng tâm công tác là “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ khối và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Đảng bộ cơ quan chính- dân- đảng Trung ương”. Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ khối. Báo Nhân dân và Tạp chí Cộng sản tổ chức các giải thi viết về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2, giải “Ngọn lửa”… Đồng chí Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ II, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu ý kiến tại Hội nghị. Lãnh đạo Khối thi đua và các đơn vị đã nâng cao hơn nhận thức về vai trò của công tác thi đua, khen thưởng. Các đơn vị đều đồng lòng, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chung của Khối, tạo ra môi trường thi đua thuận lợi, đảm bảo sự công bằng cho các đối tượng tham gia thi đua. Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị đã tích cực tham mưu tổ chức các phong trào thi đua ở mỗi đơn vị, tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm đối với hoạt động chung của Khối. Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá, chấm điểm công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của 6 đơn vị trong Khối, lãnh đạo Khối đã thống nhất suy tôn và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối Thi đua các cơ quan của Đảng năm 2017 cho Báo Nhân Dân và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tạp chí Cộng sản. 6 đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2018 Năm 2018, từ 6 đơn vị, khối thi đua sẽ tăng lên thành 14 đơn vị (sáp nhập thêm 8 đơn vị của khối thi đua các ban Đảng), nên chắc chắn trong phương pháp tổ chức, quy định của Khối sẽ có nhiều thay đổi, lúng túng, cần được Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương bồi dưỡng, hướng dẫn thêm về nghiệp vụ và gợi ý những cách làm sáng tạo. Đó là ý kiến của nhiều đại biểu trong khối đưa ra tại Hội nghị. Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ II, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá: Từ thực tế hoạt động những năm vừa qua, nhất là trong năm 2017, Khối Thi đua các cơ quan của Đảng luôn chứng tỏ là một trong những khối hoạt động nghiêm túc, bài bản, khoa học, hiệu quả. Ông Nguyễn Khắc Hà cũng đề nghị Khối Thi đua các ban Đảng và các cơ quan của Đảng (Khối Thi đua mới) khẩn trương ổn định tổ chức, sớm ban hành các văn bản, quy định làm căn cứ cho hoạt động của Khối mới, thống nhất chương trình kế hoạch công tác năm 2018 để triển khai thực hiện. Trước mắt, tập trung tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hội nghị đã giới thiệu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia lãnh đạo Khối Thi đua các ban Đảng và các cơ quan của Đảng năm 2018. Đại diện lãnh đạo 6 cơ quan thành viên Khối đã ký Giao ước thi đua năm 2018. Thống nhất một số nội dung để báo cáo và đề nghị đưa vào kế hoạch công tác năm 2018 của Khối. Tại Hội nghị, 7 tập thể và 17 cá nhân của 6 cơ quan thành viên trong Khối đã được tặng thưởng Bằng khen của Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - đơn vị Khối trưởng Khối Thi đua các cơ quan của Đảng năm 2017. Mai Thảo

Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam nhiệm kỳ mới

TĐKT - Sáng 20/4, tại Hà Nội, Ban chấp hành Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã chính thức ra mắt với 39 đồng chí. Đồng chí Lê Thanh Xuân tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường. Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường chúc mừng những đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Than – Khoáng sản khóa mới.  Đồng chí Cường mong muốn Ban chấp hành khóa mới sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất và đổi mới, sáng tạo nhằm sớm hiện thực hóa các chương trình, kế hoạch, thực hiện thắng lợi các nghị quyết do Đại hội đề ra. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường và Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Than Khoáng sản Lê Minh Chuẩn tặng hoa cho Ban chấp hành Công đoàn khóa mới. Đồng chí Cường chỉ rõ, Việt Nam gia nhập TTP đặt ra nhiều yêu cầu đổi mới cho hệ thống công đoàn Việt Nam, trong đó có Ban chấp hành Công đoàn Than – Khoáng sản. Thời gian tới, Công đoàn Than – Khoáng sản cần đổi mới liên tục, nhằm chăm lo tốt hơn cho lợi ích đoàn viên, công đoàn về vật chất, tinh thần và bản lĩnh chính trị, coi đây là sợi dây kết nối bền chặt nhất giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững vàng chính trị, giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ công đoàn. Đồng thời, quan tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn; cùng với tập đoàn tổ chức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, với tinh thần mỗi  đoàn viên công đoàn phải thực sự là nhân tố tích cực góp sức trong sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp. Đồng chí Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Thay mặt ban chấp hành khóa mới, đồng chí Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng thời thể hiện quyết tâm: Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Ban chấp hành khóa mới quyết tâm "Đổi mới - Thiết thực - Hiệu quả", đặt ra mục tiêu chung là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, hướng hoạt động về cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, vì quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, khẳng định uy tín, vị thế của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập. Mai Thảo

Trang