Phong trào thi đua

Hội Nông dân Việt Nam làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới

TĐKT – Ngày 23/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tới dự có đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. 5 năm qua, các cấp Hội nông dân đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân, góp phần ổn định tình hình khu vực nông thôn, tăng cường sự gắn kết giữa Đảng với nhân dân. Các cấp hội nông dân đã phát huy dân chủ, làm tốt chức năng đại diện cho hội viên, nông dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân. Công tác vận động nông dân được các cấp Hội thực hiện một cách thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả. Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị Phong trào “Dân vận khéo” đã được các cấp Hội triển khai sáng tạo, gắn với các phong trào thi đua yêu nước của nông dân, với các mô hình cụ thể, thiết thực, phù hợp với đời sống, lao động và sản xuất của hội viên, nông dân. Tiêu biểu: Mô hình “Con đường mang tên Hội Nông dân”, “Làm theo Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Chi hội xanh, sạch, đẹp”, “Mái ấm Hội Nông dân”… Việc kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông dân của Hội nông dân các cấp đã giúp nông dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, việc vận động nông dân tham gia vào tổ chức Hội đạt hiệu quả. Trong 5 năm các cấp Hội đã kết nạp được gần 2 triệu hội viên mới, đưa số hội viên của cả nước lên trên 10 triệu hội viên. Hội viên, nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bình quân hàng năm có 6,2 triệu hộ đăng ký phong trào Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó có 3,55 triệu hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, giúp 790 nghìn hộ nghèo về vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, tiêu thụ sản phẩm; tạo việc làm tại chỗ cho hơn 11 triệu lao động… Cùng với đó, các cấp Hội đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác nông vận; phối hợp tốt với các bộ, ngành, UBND các cấp và Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Hàng tháng, Hội Nông dân các cấp tham gia tiếp dân định kỳ tại các điểm tiếp công dân 122.000 cuộc, nghe phản ánh các nội dung khiếu nại, tố cáo của người dân, đồng thời phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo… Trong thời gian tới, Trung ương Hội Nông dân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục tăng cường vận dụng, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm và những giải pháp cơ bản đã nêu trong Nghị quyết 25-NQ/TW vào việc xác định chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội Nông dân các cấp trên cả 3 lĩnh vực: Xây dựng Hội; tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước của nông dân; tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc tăng cường công tác vận động cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Hội, thực hiện sơ, tổng kết đánh giá kết quả, làm rõ hạn chế, nguyên nhân, từ đó đề ra những giải pháp trong thực hiện Nghị quyết cho những năm tiếp theo. Thục Anh

TAND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành mọi nhiệm vụ

TĐKT - Tòa án nhân dân (TAND) huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thực hiện chức năng, nhiệm vụ xét xử và thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật. Những năm gần đây, đơn vị luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua cấp tỉnh, đã nhiều lần nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Cờ thi đua của TAND , Bằng khen của TAND , Cờ thi đua của Chính phủ, hàng năm đều được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Có được những kết quả này là nhờ lãnh đạo và tập thể TAND huyện Cẩm Xuyên đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành trong những năm qua. Lãnh đạo Tòa án huyện Cẩm Xuyên luôn thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết trong cải cách hành chính Tư pháp. Đơn vị đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên đưa ra xét xử hình sự 30 vụ án lưu động và 28 vụ án điểm theo tinh thần Nghị quyết số 08/2002/NQ-TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về công tác cải cách tư pháp, tạo điều kiện để những người tham gia tố tụng tranh luận công khai dân chủ tại phiên tòa, mọi phán quyết của Hội đồng xét xử chủ yếu căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa. Hàng quý, hàng năm Tòa án chủ động họp các cơ quan làm án để đánh giá quá trình phối hợp thực hiện của từng ngành trong khối tư pháp theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, khẳng định TAND là trung tâm, công tác xét xử trọng tâm theo yêu cầu của Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị. Các vụ việc đã giải quyết đều trong hạn luật định, đường lối xử lý đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự, ổn định tình hình tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, TAND huyện thường xuyên phát động phong trào phát huy sáng kiến, kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học và đề xuất giải pháp công tác mới, để ứng dụng vào thực tiễn hoạt động của đơn vị. Tiêu biểu như trong công tác xét xử lưu động, nếu trước năm 2015, khi thực hiện xét xử các vụ án lưu động, đơn vị ít chú ý đến thời gian và công việc, địa điểm xét xử, nhưng từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã kết hợp với các ngành làm án (Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện) để xác định án điểm và thống nhất đưa vụ án ra xét xử lưu động, trong đó đã chú trọng sắp xếp thời gian, địa điểm xét xử nên số lượng người tham gia phiên tòa rất đông. Cụ thể là: đối với các vùng đồng bằng sản xuất nông nghiệp thì thời gian xét xử được chọn vào những lúc nông nhàn, địa điểm xét xử gần trung tâm chợ và chọn những phiên chợ lớn, đồng thời tường thuật trực tiếp vụ án xét xử trên hệ thống truyền thông của xã. Các vụ án xét xử lưu động cũng được lựa chọn kỹ càng, là những vụ có tính chất phức tạp, gây ảnh hưởng xấu về trật tự an ninh trên địa bàn nhằm giáo dục, tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.  Đối với các vụ án ly hôn có tranh chấp về việc nuôi con ngoài các quy định của pháp luật, TAND huyện Cẩm Xuyên còn áp dụng phương pháp bốc thăm về việc nuôi con. Đây là phương pháp truyền thống mà dân gian thường áp dụng (hình thức này có sự tự nguyện của hai đương sự với điều kiện con phải dưới 7 tuổi và trên 3 tuổi). Với cách làm này, đơn vị đã hòa giải thành công nhiều vụ việc ly hôn có tranh chấp về việc nuôi con mà không phải đưa ra xét xử. Sau khi các Bộ luật có hiệu lực pháp luật, TAND huyện đã có công văn hướng dẫn cho UBND các xã, thị trấn trong huyện về quy trình lập hồ sơ vụ kiện, các tài liệu cần thiết trong hồ sơ vụ kiện giúp cho tư pháp xã xây dựng hồ sơ thu thập các tài liệu chứng cứ ban đầu tương đối đầy đủ. Vì vậy, khi hồ sơ vụ kiện đương sự nộp tại Tòa án thì các tài liệu trong hồ sơ đảm bảo các chứng cứ pháp lý. Tòa án nhận đơn và tiến hành thụ lý vụ án đảm bảo các quy trình pháp luật, giảm phiền hà cho đương sự, không phải đi lại nhiều lần. Đối với công tác ứng dụng công nghệ thông tin, các thư ký cũng như Thẩm phán đã áp dụng các văn bản, quy định trong soạn thảo các văn bản, các bản án và quyết định đúng với Thông tư số 01/TT-BNV ngày 19/11/2011 của Bộ Nội vụ về quy định thể thức văn bản. Song song với với việc tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị cũng được coi là nhiệm vụ, nội dung quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong những năm qua, lãnh đạo TAND huyện thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn bộ hệ thống Tòa án theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Kết luận số 83-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị “về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến”, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Hàng năm, lãnh đạo Tòa án chủ động xây dựng kế hoạch, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, kế hoạch thi đua của TAND tối cao, TAND tỉnh Hà Tĩnh và nhiệm vụ trọng tâm của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân địa phương đề ra... Cùng với việc thực hiện chủ đề thi đua xuyên suốt của ngành Tòa án là “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những phong trào thi đua tiêu biểu đã được cán bộ TAND huyện Cẩm Xuyên sôi nổi thực hiện là: “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, chủ động sáng tạo, đoàn kết hợp tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; thi đua cải tiến phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thực hiện phong trào “Tám giờ vàng”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; thi đua nâng cao chất lượng chuyên môn của các Thẩm phán với phong trào “Thẩm phán giỏi”, “Thẩm phán tiêu biểu” của ngành; thi đua nâng cao chất lượng chuyên môn của thư ký; thi đua đẩy mạnh phong trào “Hai luyện: luyện đức, luyện tài”, “Bốn không: Không có án xét xử, quyết định thi hành án hình sự quá hạn luật định; không xét xử oan sai do lỗi chủ quan của thẩm phán; không để lọt tội phạm; không có tiêu cực trong sinh hoạt, công tác”; và các phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí... Các phong trào thi đua của đơn vị còn gắn bó chặt chẽ với các phong trào thi đua của địa phương như phong trào xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua các phong trào thi đua này đã có nhiều tấm gương cán bộ tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng qua các hội nghị điển hình tiên tiến hàng năm và từng giai đoạn. Trong giai đoạn 2015 - 2020, đơn vị đã được vinh danh 2 điển hình tiên tiến là đồng chí Hoàng Xuân Huệ và Trần Thị Minh Tâm. Đội ngũ cán bộ Tòa án nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống để đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp. Với những kết quả đạt được, Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân Tối cao tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể cán bộ, công chức đơn vị. Đỗ Quyên

6 tháng cuối năm Bộ Tài chính thi đua tăng thu vượt dự toán 5%

TĐKT- 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã bám sát Nghị quyết 01 của Chính phủ và đạt được nhiều kết quả khả quan, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 651,7 nghìn tỷ đồng, bằng 49,4% dự toán, tăng 14,3% so cùng kỳ năm 2017. Phát huy thành tích đã đạt được, 6 tháng cuối năm, Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh tăng thu, chống thất thu thuế; đẩy mạnh hóa đơn điện tử, kết nối online trong thanh toán và thi đua thu vượt dự toán 5%. Kết quả, thu nội địa lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt xấp xỉ 523,4 nghìn tỷ đồng, bằng 47,6% dự toán, tăng 5,5% so cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù (thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp), số thu nội địa ước đạt 402,5 nghìn tỷ đồng, bằng 46,4% dự toán, tăng 13% so cùng kỳ năm 2017. Cơ quan Thuế đã tích cực rà soát, kiểm tra, giám sát việc kê khai, quyết toán thuế của doanh nghiệp; đôn đốc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số phát sinh vào NSNN; đã thực hiện trên 22,6 nghìn cuộc thanh tra và kiểm tra thuế, kiến nghị xử lý thu vào NSNN 4,7 nghìn tỷ đồng (số đã nộp vào NSNN gần 2 nghìn tỷ đồng); thu hồi được 14,88 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế. Đồng thời, cơ quan Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kê khai, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử; tích cực triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn chính sách, pháp luật về thuế. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh 10 nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm Việc thực hiện cam kết về khu vực kinh tế tự do ASEAN (ATIGA), với trên 90% dòng hàng được cắt giảm thuế suất nhập khẩu về còn 0%, trong đó có một mặt hàng có đóng góp số thu lớn cho ngân sách như ô tô nguyên chiếc và linh kiện, phụ tùng, sắt thép... đã ảnh hưởng đến số thu ngân sách. Tổng chi NSNN 6 tháng đạt 649,2 nghìn tỷ đồng, bằng 42,6% dự toán, tăng 11,3% so cùng kỳ năm 2017. Trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 130 nghìn tỷ đồng, bằng 32,5% dự toán, tăng 42%; chi trả nợ lãi đạt 59,3 nghìn tỷ đồng, bằng 52,7% dự toán, tăng 6%, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ trả nợ đến hạn theo cam kết; chi thường xuyên đạt 455,8 nghìn tỷ đồng, bằng 48,5% dự toán, tăng 5%, theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Song song với đó, Bộ Tài chính đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng  cho biết: Phát huy thành tích đã đạt được,  với chủ đề "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả", Bộ Tài chính đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, thi đua đạt thành tích cao trong 6 tháng cuối năm. Thứ nhất, công tác xây dựng thể chế chính sách:   Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo các Nghị quyết của Chính phủ. Thứ hai, tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2018; quyết tâm thu đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định; phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN 3% so với dự toán Quốc hội giao. Thứ ba, tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2018.   Thứ tư, tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia, nợ của chính quyền địa phương: Thực hiện huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kiểm soát chặt chẽ bội chi NSNN trong phạm vi 3,7% GDP theo dự toán Quốc hội quyết định; đảm bảo dư nợ công, nợ Chính phủ và nợ nước ngoài của quốc gia trong phạm vi cho phép. Thứ năm, tăng cường công tác quản lý giá, thị trường; tiếp tục phát triển đồng bộ các loại hình thị trường tài chính: Tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá.         Thứ sáu, tiếp tục đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) không cần nắm giữ cổ phần hoặc cổ phần chi phối theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII): Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước khẩn trương xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt phương án tái cơ cấu các DNNN trực thuộc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thứ bảy, đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII): Tập trung xây dựng các nghị định về cơ chế tự chủ trong các lĩnh vực được giao; hoàn thành việc xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực quản lý… Thứ tám, đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, liêm chính, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).      Thứ chín, chủ động hợp tác, hội nhập tài chính quốc tế: Thực hiện đồng bộ các giải pháp hội nhập và hợp tác tài chính quốc tế. Tiếp tục thực hiện lộ trình cắt giảm thuế trong khuôn khổ các FTA đã ký. Chủ động đánh giá các tác động của các hiệp định thương mại tự do đến thu NSNN để chủ động giải pháp điều hành. Cuối cùng là phải chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2019 - 2021 sát thực tiễn, khả thi. Hồng Thiết

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

TĐKT - Năm 2017 qua đi, ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) Phú Thọ đã ghi nhiều dấu ấn nổi bật và được ghi nhận bằng những thành tích rất đỗi tự hào, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của ngành. Viện KSND tỉnh vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua; 4 đơn vị trực thuộc được tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối; 2 tập thể, 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Viện KSND tối cao; 5 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” và 41 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đồng chí Đoàn Minh Hương, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2018 Phát huy những thành tích đã đạt được, ngành KSND Phú Thọ càng thêm quyết tâm, ra sức thi đua, hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh và ngành KSND toàn quốc. Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành về công tác thi đua, khen thưởng: “Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, nhằm khuyến khích, động viên kịp thời phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay”, Viện KSND Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của ngành kiểm sát tỉnh và tiến hành đăng ký thi đua, lập kế hoạch, đề ra các chỉ tiêu phấn đấu trên các lĩnh vực công tác. Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng thường trực Viện KSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho lãnh đạo Viện KSND tỉnh Phú Thọ Toàn ngành đã hưởng ứng, phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua: Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn II (2016 - 2020); thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm"; thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và Kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2018)... Gắn việc thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với phong trào học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; hướng trọng tâm các phong trào thi đua vào việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của ngành. Phối hợp với công đoàn tổ chức thi đua trở thành người công chức “Trung thành, sáng tạo, tân tụy, gương mẫu”, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong mỗi đợt thi đua, Viện đều đề ra mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thiết thực, phong phú phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua triển khai thực hiện kịp thời, chặt chẽ các đạo luật mới trong lĩnh vực tư pháp, những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện KSND; tăng cường trách nhiệm công tố, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh những vi phạm pháp luật, tội phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp; hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành và Quốc hội giao cho; xây dựng ngành Kiểm sát vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác khen thưởng nhằm khuyến khích, động viên kịp thời phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.Do đó kết quả của các phong trào thi đua được phát động trong toàn ngành đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác hàng năm, 100% cán bộ, công chức tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, hăng hái đăng ký thi đua với các danh hiệu cao. Với khí thế phấn khởi, quyết tâm thi đua sôi nổi, 100% các đơn vị trong ngành đăng ký, xác định các khâu công tác đột phá để phấn đấu đạt thành tích cao hơn so với cùng kỳ. Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Dân Mạc tặng hoa cho lãnh đạo Viện KSND tỉnh Phú Thọ Cùng với khí thế thi đua mạnh mẽ, toàn ngành kiểm sát Phú Thọ đã có bước chuyển biến tích cực trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm. Viện KSND tỉnh đã kiểm sát sớm hơn, chặt chẽ và hiệu quả hơn việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm ngay từ giai đoạn tiền khởi tố. Chất lượng kiểm sát việc bắt giữ được nâng lên, không có trường hợp nào bắt giữ oan sai. Theo báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng sáu tháng đầu năm, Viện Kiểm sát hai cấp tỉnh Phú Thọ đã thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết 901 tố giác, tin báo về tội phạm. Cơ quan điều tra đã xác minh giải quyết 652 tin, đạt tỷ lệ 72,36%, không có trường hợp quá hạn điều tra, truy tố; việc điều tra, truy tố đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát đã đề ra 576 yêu cầu điều tra. Đã thụ lý kiểm sát điều tra 719 vụ/1.538 bị can; cơ quan điều tra đã giải quyết 509 vụ/1.069 bị can. Trong đó: Đề nghị truy tố 450 vụ/1.046 bị can, đình chỉ 14 vụ/14 bị can, tạm đình chỉ 45 vụ/09 bị can; thụ lý, giải quyết 475 vụ/1.103 bị can, ra quyết định đình chỉ 08 vụ/09 bị can, quyết định truy tố 413 vụ/914 bị can.  Trong công tác thực hành quyền công tố, Viện Kiểm sát hai cấp đã kiểm sát xét xử sơ thẩm 523 vụ/1.115 bị cáo, Toà án đã xét xử 458 vụ/949 bị cáo, đình chỉ 01 vụ/02 bị cáo. Kiểm sát xét xử phúc thẩm 44 vụ/63 bị cáo.  Đáng chú ý, Viện kiểm sát hai cấp đã chủ động đề ra nhiều biện pháp thiết thực, cụ thể nhằm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, trọng tâm là nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng xây dựng 9 vụ án theo thủ tục rút gọn; giải quyết 12 vụ án trọng điểm; tổ chức 5 phiên tòa xét xử lưu động tại địa phương xảy ra tội phạm nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương; tổ chức 51 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, kỹ năng tranh tụng cho đội ngũ Kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát đã ban hành 9 kiến nghị đối với Tòa án nhân dân cấp huyện, tất cả các kiến nghị của Viện kiểm sát đều được Tòa án có công văn phúc đáp chấp nhận kiến nghị, tiếp thu sửa chữa. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đã đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Số lượng chất lượng các bản kháng nghị, kiến nghị tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ kháng nghị các loại án được Tòa án chấp nhận đạt tỷ lệ cao. 6 tháng đầu năm, Viện KSND hai cấp đã tiến hành kiểm sát cơ quan thi hành án hình sự 3 lần, Trại giam Tân Lập 1 lần và đều đã ban hành kết luận, đã ban hành 20 kiến nghị trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự; ban hành 8 kháng nghị, 8 kiến nghị yêu cầu cơ quan Thi án dân sự khắc phục vi phạm; ban hành 18 kiến nghị, 6 kháng nghị phúc thẩm trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính. Có thể khẳng định, thi đua đã tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy ngành kiểm sát Phú Thọ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sáu tháng đầu năm 2018. Thông qua thi đua, ngành cũng nở rộ những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu được đề nghị tặng thưởng: 1 tập thể được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 cá nhân được đề nghị tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ pháp chế năm 2018. Nguyễn Quân

Lý Nhân (Hà Nam): Lan tỏa các phong trào thi đua

TĐKT - Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước toàn huyện Lý Nhân (Hà Nam) đã được đẩy mạnh và đi vào thực chất, hiệu quả; tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần động viên, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Lý Nhân ngày càng vững mạnh. Nhân dân xã Đồng Lý xây dựng hệ thống tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp Phong trào thi đua phát triển kinh tế đã huy động sức mạnh tổng hợp của giai cấp nông dân và các thành phần kinh tế trong huyện, khai thác có hiệu quả tiềm năng, nội lực. Nhiều thành tựu khoa học được áp dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi.  Các cấp, các ngành đã phối kết hợp lồng ghép các phong trào thi đua yêu nước với nhiều phong trào lao động: “Sản xuất kinh doanh giỏi”,  phong trào “áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất ”, phong trào “Giúp nhau xoá đói giảm nghèo ”, phong trào “Lập thân, Lập nghiệp”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…,  tạo nên khí thế thi đua sôi nổi với mục tiêu đạt hiệu quả cao trong các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Giá trị sản phẩm nông nghiệp, thuỷ sản không ngừng tăng với tốc độ tăng bình quân đạt 5,25%/năm. Đến nay nhiều cánh đồng đã thực hiện được 4-5 vụ/năm, kết hợp lúa - rau - màu và cây công nghiệp. Kỹ thuật thâm canh được nâng cao với công nghệ tiên tiến được áp dụng: Công cụ xạ lúa thẳng hàng, công nghệ thâm canh các giống đặc sản, sử dụng chế phẩm sinh học để làm phân vi sinh chế biến từ rơm rạ, bèo tây, sử dụng phân bón NEB26... tạo ra nông sản an toàn cho người tiêu dùng và góp phần tích cực bảo vệ môi trường. Huyện cũng tích cực triển khai thực hiện các mô hình, đề án phát triển kinh tế trong nông nghiệp có gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm: Trồng nấm, khảo nghiệm giống lúa mới, cánh đồng mẫu... Bước đầu triển khai Dự án trồng rau - củ - quả sạch theo phương thức tích tụ tập trung ruộng đất, ứng dụng công nghệ cao tại xã Nhân Khang, Xuân Khê, Nhân Bình, trồng hoa tại xã Văn Lý. Đặc biệt phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) được huyện chỉ đạo quyết liệt, triển khai sâu rộng. Hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng và có sự phát triển vượt bậc. Toàn huyện đã làm được trên 570 km đường giao thông thôn, xóm; đắp 225 km/239 km đường trục chính; kiên cố hóa 65 km kênh cấp III; xây dựng mới, nâng cấp 517 phòng học và 123 nhà văn hóa thôn, xóm; xây dựng mới 7 nhà văn hóa xã và trụ sở làm việc của 5 xã... Do thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các hộ dân đều tự nguyện hiến đất, phá tường, chặt cây... để giải phóng mặt bằng mở rộng đường thôn, xóm mà không đòi hỏi tiền đền bù. Tổng diện tích đất người dân đã hiến để làm đường giao thông và các công trình phúc lợi là 167,5 ha, dịch gần 116.000 m tường xây, trên 25.500 m giậu cây, chặt gần 11.000 cây, di chuyển gần 700 công trình... Các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và đạt kết quả thiết thực. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm triển khai thực hiện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được đẩy mạnh. Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 83,5%, tỷ lệ làng văn hoá 271/345 đạt 78,55%. Phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục, thể thao có bước phát triển khá. Công tác chăm sóc sức khoẻ của nhân dân được quan tâm, mạng lưới y tế cơ sở được nâng cấp, đầu tư. Có 23/23 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 17/23 trạm y tế xã có bác sĩ, các thôn xóm có cán bộ y tế. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm từ 15,8% năm 2012 còn 11,6% năm 2017. Chất lượng giáo dục ngày được nâng lên: 100% số trẻ 6 tuổi vào lớp 1; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,8%... Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa ” được nhân dân hưởng ứng với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn ”, cả cộng đồng tham gia chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình liệt sĩ, thương binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình cách mạng, người có công, trợ giúp gia đình khó khăn, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp lễ tết. Trong 5 năm qua, huyện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị truy tặng và phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 190 mẹ; trong đó phong tặng 15 mẹ, truy tặng 175 mẹ. Đã tổ chức Lễ truy tặng, phong tặng danh hiệu đảm bảo trang trọng. Đưa các đối tượng chính sách đi điều dưỡng tại trung tâm điều dưỡng của tỉnh… “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ", lực lượng vũ trang huyện Lý Nhân đã tổ chức tốt phong trào thi đua Quyết thắng, góp phần tích cực xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lực lượng vũ trang huyện ngày một chính quy, toàn diện, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được triển khai đi vào chiều sâu. Các phong trào trong lực lượng công an nhân dân như “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được gắn kết, lồng ghép với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc", phong trào “Vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân" và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ" đã huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia góp phần đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, chính trị cơ sở ổn định. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Lý Nhân tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân ra sức học tập, lao động sản xuất, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tùng Chi

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 6 tháng năm 2018

TĐKT - Trong 6 tháng đầu năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đều hoàn thành vượt mức từ 2 - 16% so với kế hoạch 6 tháng đề ra. Tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất, kinh doanh bình thường. Xác định các khó khăn phải đối mặt trong năm 2018, ngay từ tháng 12 năm 2017, Tập đoàn đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 với tinh thần cao nhất. Với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt, tập thể lãnh đạo Tập đoàn, sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt khó của người lao động dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 đề ra. Người lao động trên giàn PQP-HT Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu 6 tháng đầu năm đạt 12,44 triệu tấn, vượt 3,1% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 54,5% kế hoạch năm. Trong đó: Sản lượng khai thác dầu 6 tháng đầu năm đạt 7,13 triệu tấn, vượt 2,1% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 54% kế hoạch năm (trong đó: khai thác dầu ở trong nước đạt 6,18 triệu tấn, vượt 2,2% kế hoạch 6 tháng; ở nước ngoài đạt 0,95 triệu tấn, vượt 2,0% kế hoạch 6 tháng). Sản lượng khai thác khí 6 tháng đầu năm đạt 5,31 tỷ m3, vượt 4,3% kế hoạch 6 tháng và bằng 55,3% kế hoạch năm. Sản xuất điện 6 tháng đầu năm đạt 11,80 tỷ kWh, vượt 5,2% kế hoạch 6 tháng và bằng 54,7% kế hoạch năm. Sản xuất đạm 6 tháng đạt 823,8 nghìn tấn, vượt 3,8% kế hoạch 6 tháng và bằng 53,5% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 3,85 triệu tấn, vượt 9,2% kế hoạch 6 tháng và bằng 32,7% kế hoạch năm. Về các chỉ tiêu tài chính, 6 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 284,5 nghìn tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch 6 tháng. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 52,8 nghìn tỷ đồng, vượt 49% so với kế hoạch 6 tháng. Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra. Có 1 phát hiện dầu khí mới tại giếng Mèo Trắng Đông - 1X (lô 09-1, VSP); giếng khoan Bạch Hổ 1803 cho kết quả tốt. Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 1,5 triệu tấn quy dầu. Đưa mỏ Bunga Pakma - PM3CAA vào khai thác từ ngày 12/5/2018 (sớm hơn so với kế hoạch 1 tháng 19 ngày). Hoạt động khai thác dầu khí ở phần lớn các mỏ ở trong nước đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch 6 tháng đề ra. Các mỏ ở nước ngoài gồm Bir Seba (Algeria) và Nhenhexky cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đề ra: Bir Seba vượt 2,8% (đạt 163 nghìn tấn/159 nghìn tấn) và Nhenhexky vượt 2,2% (đạt 732 nghìn tấn/kế hoạch là 716 nghìn tấn). Về lĩnh vực khí, các hệ thống vận chuyển và xử lý khí của Tập đoàn hoạt động ổn định; công tác ấn định, điều độ khí linh hoạt, hiệu quả, cấp khí liên tục; công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, đột xuất và kiểm định hiệu chuẩn được triển khai theo đúng kế hoạch, đúng quy trình; ký kết và thực hiện nghiêm túc các hợp đồng mua bán khí. Trong lĩnh vực điện, các nhà máy điện của Tập đoàn được vận hành an toàn, hiệu quả. Công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện trong 6 tháng đầu năm 2018 đã cơ bản thực hiện tốt theo kế hoạch. Các nhà máy đạm Phú Mỹ, đạm Cà Mau, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đều vận hành ổn định, an toàn; sản lượng sản xuất đạm, xăng dầu đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đề ra. Đặc biệt, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã đạt mốc sẵn sàng khởi động (RFSU) vào ngày 28/2/2018 và đã sản xuất sản phẩm xăng A92 thành công ngày 1/5/2018. Sản lượng sản xuất tính đến hết 30/6/2018 đạt 381 nghìn tấn. Tính đến cuối tháng 6/2018, NSRP đã xuất bán 88 nghìn m3 xăng A95; 45 nghìn m3 A92 và 86,5 nghìn m3 dầu DO. Bên cạnh đó, Nhà máy xơ sợi Polyester Đình Vũ bắt đầu vận hành lại 3 dây chuyền kéo sợi từ ngày 20/4/2018. Hiện tại ba dây chuyền DTY đang vận hành ổn định, sản phẩm đầu ra đảm bảo chỉ tiêu chất lượng. Thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 sản xuất sợi đạt 440 tấn. Các đơn vị dịch vụ đã có các giải pháp tích cực để ứng phó với tình hình khối lượng công việc và giá dịch vụ tiếp tục duy trì ở mức thấp; doanh thu dịch vụ dầu khí toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2018 đạt 77,6 nghìn tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch 6 tháng và bằng 37% kế hoạch năm. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn được kiểm soát chặt chẽ. Tập đoàn thường xuyên báo cáo Bộ Công Thương tiến độ, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm dầu khí và các dự án điện cấp bách để Bộ Công Thương kịp thời có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ Tập đoàn thực hiện. Công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai tích cực, đã hoàn thành bán cổ phần lần đầu 03 đơn vị là PVOIl, PVPower và BSR, tổ chức thành công đại hội cổ đông lần đầu các đơn vị PVPower và BSR; công tác tái cấu trúc bộ máy Công ty mẹ - Tập đoàn được triển khai khẩn trương, mô hình quản trị của Công ty mẹ - Tập đoàn đã được tinh gọn, giảm bớt trung gian. Đã hoàn thành Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ở các đơn vị thành viên. Việc thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020 theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1182/TTg-ĐMDN ngày 11/8/2017 được triển khai tích cực. Các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai tích cực; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết. Hồng Thiết

Hải quan Hà Nội thi đua đạt thành tích cao trong 6 tháng đầu năm

TĐKT - Năm 2018, Cục Hải quan TP Hà Nội lấy chủ đề “Kỷ cương hành chính - Tinh gọn bộ máy” là nội dung xuyên suốt thực hiện nhiệm vụ, xây dựng 10 mục tiêu chất lượng và ban hành Quyết định 2068/QĐ-HQHN ngày 30/12/2017 giao 29 chỉ tiêu cho các đơn vị. Với sự nỗ lực không ngừng, Cục Hải quan TP Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cục Hải quan TP Hà Nội triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 Kết quả, tính tới tháng 7/2018, đơn vị đã tổ chức được 134 đoàn đi tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp (DN) và có 418 DN mới đã về làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan Hà Nội. Trong đó, ở cấp Tổng cục, trực tiếp Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường đã chủ trì một đoàn làm việc với DN; ở cấp Cục, đã có 20 đoàn do các phó cục trưởng phụ trách theo địa bàn chủ trì và cấp Chi cục đã tổ chức đi tiếp xúc với 113 DN có số thu nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) lớn nhất năm 2017 tại địa bàn Hà Nội. Với những nỗ lực cải cách, đồng hành cùng doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm,  Hải quan Hà Nội đã làm thủ tục cho 565.835 tờ khai (trong đó có 348.990 tờ khai nhập khẩu, 216.845 tờ khai xuất khẩu) (bằng 105,3 % cùng kỳ năm 2017). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 15,82 tỷ USD (bằng 101,8% cùng kỳ năm 2017). Thu NSNN đạt 9.978/23.550 tỷ đồng, đạt 42,4% chỉ tiêu (bằng 88,9% cùng kỳ năm 2017); đã tham vấn 968 tờ khai. Trong đó chấp nhận trị giá khai báo 512 tờ khai; bác bỏ trị giá khai báo 451 tờ khai; chuyển kiểm tra sau thông quan 5 tờ khai. Tổng số thuế truy thu qua công tác giá 16,16 tỷ đồng. Bên cạnh đó với nhiều giải pháp quyết liệt, công tác thu hồi nợ thuế cũng có được kết quả cao, số nợ thu được hơn 35 tỷ đồng, đạt 103,1% chỉ tiêu. Trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đạt được những kết quả nổi bật. Qua kiểm tra, rà soát đã phát hiện, xử lý 359 vụ vi phạm. Trong đó có 349 vụ vi phạm hành chính về hải quan với tổng số tiền phạt thu nộp ngân sách đạt 3,7tỷ đồng; 10 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp xử lý 5 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường chuyển phát nhanh. Cục Hải quan Hà Nội đã triển khai hiệu quả, kịp thời Quyết định 297/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan quy định cơ cấu tổ chức của các chi cục hải quan, chi cục kiểm tra sau thông quan, đội kiểm soát hải quan, đội kiểm soát phòng, chống ma túy, kết quả giảm 18 đội, 17 đội trưởng và 18 đội phó thôi chức vụ. Trong công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, Cục Hải quan Hà Nội đã niêm yết công khai, đầy đủ 127 thủ tục hành chính (TTHC).  Tổng số thủ tục hành chính giải quyết tại bộ phận 1 cửa: 81 hồ sơ. Trong đó, có 56 hồ sơ cấp phép nhập khẩu ô tô, xe máy phi mậu dịch; 25 hồ sơ chuyển nhượng đối với ôtô, xe máy tạm nhập miễn thuế chuyển đổi mục đích sử dụng. Đánh giá kết quả Cục Hải quan Hà Nội đạt được trong 6 tháng đầu năm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường cho rằng, đơn vị đã hoàn thành một số chỉ tiêu cơ bản. Trong đó, nổi bật là công tác cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho người dân, DN. Thu NSNN đã có những cố gắng. Công tác kiểm tra sau thông quan, thu hồi và xử lý nợ thuế đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại được đẩy mạnh, nhiều vụ việc đã kịp thời được phát hiện. Cục Hải quan Hà Nội đã đạt kết quả nổi bật trong công tác xây dựng lực lượng, khi là đơn vị đầu tiên trong toàn ngành hoàn thành việc rà soát, sắp xếp lại đội (tổ) thuộc Chi cục Hải quan và tương đương. Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm, Cục Hải quan Hà Nội cần chú trọng tập trung vào các nhiệm vụ: Về cải cách hiện đại hóa hải quan, Cục Hải quan Hà Nội cần chủ động rà soát các kết quả đạt được, vướng mắc trong quá trình triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động để phối hợp với các đơn vị Tổng cục Hải quan tổ chức sơ kết, đánh giá. Đối với triển khai các địa điểm kiểm tra tập trung, Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh Cục Hải quan Hà Nội cần rà soát thực tiễn hoạt động các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, địa điểm, đồng thời đánh giá hiệu quả triển khai Nghị định 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ để đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 68/2016/NĐ-CP sát với thực tiễn. Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh, nhiệm vụ thu là rất khó khăn, nan giải, tuy nhiên đơn vị bằng mọi giải pháp phấn đấu thu đạt chỉ tiêu được giao là 23.500 tỷ đồng. Ông Cường cho biết, những vướng mắc liên quan đến nhập khẩu ô tô, linh kiện ô tô, đã được Tổng cục Hải quan tháo gỡ. Đây là yếu tố tăng thu ngân sách mà đơn vị có thể tận dụng trong 6 tháng cuối năm. Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thu, ông Cường yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội quan tâm đến giải pháp chống thất thu qua thuế suất, trị giá và xuất xứ hàng hóa (C/O); thu hồi nợ thuế không để nợ mới phát sinh. Các chi cục hải quan (Vĩnh Phúc, Phú Thọ) đạt số thu cao vẫn phải tiếp tục phấn đấu để bù cho những chi cục đạt số thu thấp. Cục Hải quan Hà Nội cần tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thường xuyên phổ biến quy định, chính sách mới, trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp lớn để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, cũng như xử lý vấn đề phát sinh tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh; qua đó, thu hút doanh nghiệp có địa điểm, cơ sở sản xuất trên địa bàn về làm thủ tục, góp phần tăng thu NSNN… Hồng Thiết  

Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

TĐKT - Chiều 11/7, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành chủ trì Hội nghị. Lãnh đạo Bộ TN&MT chủ trì Hội nghị Trong 6 tháng đầu năm Bộ TN&MT đã theo sát tình hình thực tiễn, chủ động chỉ đạo triển khai các giải pháp phù hợp để tăng cường bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật. Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng nền hành chính kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, Bộ đã trình và được Quốc hội thông qua Luật đo đạc và bản đồ; tập trung xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về quy hoạch của Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường, Luật khoáng sản, Luật tài nguyên nước, Luật khí tượng thủy văn, Luật đa dạng sinh học, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương trình Bộ Chính trị báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XI và triển khai việc sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XI. Tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình thi hành và triển khai việc sửa đổi bổ sung Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường. Trình Chính phủ 4 Nghị định, 1 Đề xuất xây dựng Nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo 10 Quyết định, ban hành theo thẩm quyền 1 Thông tư... Bộ đã triển khai 42 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 56 tổ chức và 02 cuộc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo kế hoạch; tiếp 121 lượt công dân với tổng số 181 người, trong đó có 08 lượt đoàn đông người giảm 61 lượt, 341 người so với năm 2017. Công tác cải cách hành chính (CCHC) được tập trung chỉ đạo với 3 trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy và hiện đại hóa nền hành chính. Bộ TN&MT đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bãi bỏ một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực TN&MT, trong đó đề xuất bãi bỏ và đơn giản hóa 99/163 điều kiện đầu tư kinh doanh, chiếm khoảng 60% . Công bố phương án cắt giảm cắt giảm 38/74 hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành và bãi bỏ, đơn giản hóa 13/13 thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Cũng trong nửa đầu của năm 2018, Bộ TN&MT đã tiếp tục đẩy nhanh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý từng bước thực hiện giảm giấy tờ trong điều hành, hiện đại hóa nền hành chính. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 82 TTHC, trong đó có 67 dịch vụ công mức độ 3, 15 dịch vụ công mức độ 4 (có 11 TTHC kết nối với Cổng thông tin Một cửa quốc gia). Kết quả chỉ số CCHC của Bộ đã có những bước tiến đáng kể, kết quả xếp hạng năm 2017 là 10/19 trong tổng số các Bộ, cơ quan ngang Bộ (tăng 6 bậc so với năm 2016); xếp hạng về mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử năm 2017 đứng thứ 5 trong các Bộ, ngành... Trong 6 tháng cuối năm 2018, Bộ TN&MT sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung hoàn thành việc xây dựng trình các đề án, văn bản quy phạm pháp luật còn lại trong Chương trình công tác, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ. Rà soát điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2018 phù hợp với những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tập trung vào những vấn đề bức xúc của nhân dân, dư luận xã hội. Tập trung thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính để nâng cao chỉ số Par Index, PAPI, chỉ số về mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử; thực hiện cung cấp Dịch vụ công trực tuyến đối với tất các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, tiến độ giải ngân. Thực hiện gắn nghiên cứu với chuyển giao, thực hiện cơ chế đấu thầu đặt hàng để khoa học công nghệ đóng góp vào sự phát triển của ngành. Thúc đẩy, mở rộng các diễn đàn đối thoại chính sách, tham vấn các nhà đầu tư, tài trợ, phục vụ trao đổi thông tin pháp luật về TN&MT. Mở rộng các mối quan hệ song phương, đa phương và liên khu vực với các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài; chủ động hợp tác và hội nhập… Bình Nguyên

Hiệu quả sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 ở Yên Mô

TĐKT- Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Yên Mô (Ninh Bình); từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động. Thực hiện nghiêm túc Sau khi được học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị 05, các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch học tập, làm theo các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các tổ chức cơ sở Đảng và đơn vị đều xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, làm theo. Từ đó, cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu rèn đức, luyện tài, nâng cao hiệu quả công việc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Nội dung của Chỉ thị 05 được lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ của từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể Công tác tuyên truyền việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú: Tuyên truyền trực quan, tuyên truyền tại các hội nghị, các buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng, trên đài truyền thanh các cấp, trên bản tin, trang tin điện tử của huyện. Bà Đinh Thị Thúy Ngần, Bí thư Huyện ủy Yên Mô cho biết: Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, đoàn thể, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Từng cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng. Đây cũng là cơ sở để bình xét, đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm. Các cấp ủy Đảng, địa phương, đơn vị tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Hiện huyện có 100% đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị đã xây dựng, bổ sung quy định chuẩn mực đạo đức theo tinh thần Chỉ thị số 05 và in trên panô, treo trang trọng ở trụ sở cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa xã, thôn xóm. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô đã chỉ đạo lựa chọn một số khâu đột phát để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến thực sự trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu: Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể thực hiện thường xuyên, nghiêm túc việc tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân để phát hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; UBND huyện thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời, nhanh, gọn các giao dịch của nhân dân, doanh nghiệp... góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần được các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện và đi vào nền nếp. Tại buổi sinh hoạt, các cơ quan, đơn vị đã lựa chọn kể những câu chuyện về Bác do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng. Ngoài ra, tại buổi sinh hoạt này, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã triển khai nhanh một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần, trong tháng. Một số đơn vị đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện nền nếp, tác phong, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Đặc biệt các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã thực hiện tuyên dương các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đã cổ vũ, động viên tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, tạo không khí thi đua, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa nơi công sở. Xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp xã hội với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Các tầng lớp nhân dân đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động, sản xuất; góp công, góp của, hiến đất trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Thực hiện Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao như mô hình 4 vụ/năm ở xã Yên Thái; mô hình chạch sụn, phát triển vùng rau cần, rau rút an toàn ở xã Yên Hòa; mô hình trồng chuối kết hợp nuôi cá ở xã Yên Đồng, Yên Thái, Yên Từ, Yên Hòa; mô hình sản xuất nấm ở xã Yên Phong, xã Khánh Dương; mô hình HTX làm dịch vụ liên kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân của một số HTX nông nghiệp như HTX Liên Dương, xã Khánh Dương... Mô hình trồng chuối kết hợp nuôi thả cả ở Yên Đồng mang lại hiệu quả kinh tế cao Nói về định hướng trong thực hiện, triển khai Chỉ thị 05 thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Yên Mô Đinh Thị Thúy Ngần cho biết: Huyện ủy sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình địa phương, nhất là tập trung thực hiện tốt các chương trình đột phá, công trình trọng điểm. Cùng với đó, huyện sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn lệch lạc, bệnh thành tích; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tùng Chi

Phong trào “Sáng kiến, sáng tạo” – Chìa khóa để Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao thành công

TĐKT – “Sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất là chìa khóa giúp Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao phát triển ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm, đảm bảo môi trường, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động suốt nhiều năm qua” - Đó là lời khẳng định của người chèo lái con thuyền Supe Lâm Thao, Tổng Giám đốc Phạm Quang Tuyến tại Hội nghị sơ kết 5 năm phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2012 – 2017 do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức vừa qua. Ông Tuyến cho biết, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” luôn đóng góp vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp xuyên suốt toàn bộ quá trình lịch sử xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Sơ kết trong giai đoạn 5 năm (2012 - 2017), đã có 1.718 sáng kiến của 4.235 tác giả được công ty công nhận, với tổng giá trị làm lợi là 541 tỷ đồng; 309 người được nhận Danh hiệu Lao động giỏi, sáng tạo của công ty, 61 người được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Ông Nguyễn Quang Tuyến, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao chia sẻ kinh nghiệm triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tại đơn vị mình Chia sẻ về kinh nghiệm “gây dựng” thành công phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tại đơn vị mình, Tổng giám đốc Nguyễn Quang Tuyến cho biết: Ngay từ đầu mỗi năm,  Ban lãnh đạo Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Công đoàn xây dựng và phát động phong trào này với những nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho từng tập thể và người lao động làm căn cứ đăng ký phấn đấu thực hiện. Qua đó, tuyên truyền, hướng dẫn, động viên người lao động tích cực tham gia phong trào. Xác định rằng, mọi vấn đề nảy sinh, những khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất đều được phát hiện và giải quyết từ các ca, tổ sản xuất, công ty đã lựa chọn tổ sản xuất, ca sản xuất, tổ nghiệp vụ là những đối tượng tổ chức vận động và thực hiện phong trào. Tương ứng với đó sẽ là các sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong quá trình sản xuất bao gồm các giải pháp kỹ thuật, quản lý, nghiệp vụ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mang lại lợi ích thiết thực: Nâng cao chất lượng sản phẩm; giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ môi trường. Để đánh giá khách quan, chuẩn xác những sáng kiến, sáng tạo, công ty đã thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật sáng kiến tiết kiệm. Trước đây, Hội đồng này gồm các đồng chí trưởng các bộ phận chuyên môn, tiếp nhận các đề tài sáng kiến và tổ chức họp đánh giá chung theo từng đợt. Tuy nhiên, từ năm 2012, Hội đồng này đã được sắp xếp lại một cách hợp lý hơn, với 3 Tiểu ban: Tiểu ban Khoa học công nghệ; Tiểu ban Cơ khí điện tự động hóa và Tiểu ban Kinh tế – Quản lý. Theo đó, các sáng kiến sẽ được thường trực Hội đồng xem xét, tách ra theo từng mục và chuyển cho các Tiểu ban theo đúng chuyên môn. Việc tách các Tiểu ban đã giúp việc xem xét, đánh giá các đề tài, sáng kiến được chính xác và nhanh chóng hơn. Ông Tuyến nêu rõ: Về mặt chuyên môn, công ty xác định, lao động sáng tạo không nhất thiết đòi hỏi phải có trình độ cao mà đa phần đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn người lao động thường gặp trong quá trình sản xuất và công tác. Do vậy, lao động sáng tạo phải có tính quần chúng rộng rãi. Thực tế cho thấy những sáng kiến, đề tài công ty áp dụng đều xuất phát từ những yêu cầu thực tế của tình hình sản xuất, kinh doanh nên đã góp phần tháo gỡ những khó khăn, ách tắc trong quá trình sản xuất; khai thác tiềm năng và sử dụng có hiệu quả máy móc thiết bị, vật tư, gắn với đổi mới công nghệ, thiết bị; không ngừng cải tiến, đổi mới trong công tác quản lý để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành và cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, ông Tuyến cũng thẳng thắn chia sẻ rằng: Lúc đầu triển khai phong trào này tại công ty không đạt được nhiều kết quả như mong đợi do phần lớn người lao động đặc biệt là công nhân lao động trực tiếp vẫn có tâm lý e dè, ngại ngần. Nhớ lời Bác dạy phong trào thi đua phải kêu gọi được đông đảo các tầng lớp tham gia, không phân biệt đối tượng “bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua”, Ban lãnh đạo và Ban chấp hành công đoàn công ty đã quyết tâm tìm cách xóa bỏ tâm lý e ngại đó, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của toàn thể người lao động. Bên cạnh Hội đồng Khoa học kỹ thuật của công ty là nơi tiếp nhận và xét các đề xuất sáng kiến của người lao động, Công đoàn công ty đã chỉ đạo các công đoàn bộ phận phối hợp với chuyên môn tổ chức các nhóm hỗ trợ sáng kiến tại đơn vị, khích lệ người lao động đưa ra ý tưởng sáng tạo. Nhóm hỗ trợ sẽ giúp tác giả làm các thủ tục cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi để tác giả trình bày ý tưởng. Dù là sáng kiến lớn hay nhỏ, dù người đề xuất là kỹ sư hay công nhân đều được tôn trọng và khuyến khích. Mỗi ý tưởng, đề xuất khả thi đều được đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thử nghiệm trước khi đưa vào áp dụng thực tế. Với sự khích lệ và hỗ trợ như vậy, tất cả người lao động đã tự tin, mạnh dạn đưa ra các ý tưởng, đề xuất và điều đó tiếp thêm động lực cho những người xung quanh, tạo nên phong trào thi đua giữa tổ, ca này với tổ, ca khác, từ đơn vị này sang đơn vị khác, tạo cú hích mạnh mẽ, sự thay đổi trong tư duy của người lao động. Nhiều cá nhân thuộc Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao được trao tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Để phong trào lan tỏa rộng khắp, Ban chấp hành Công đoàn công ty chỉ đạo mỗi cán bộ công đoàn là một hạt nhân của phong trào, có trách nhiệm tìm ra các nhân tố tích cực, xây dựng làm nòng cốt để thúc đẩy phong trào lan toả sâu rộng. Để khuyến khích người lao động phát huy tính sáng tạo, chủ động đề xuất các ý tưởng sáng kiến, công ty gắn hoạt động lao động sáng tạo với các phong trào thi đua khác. Hoạt động lao động sáng tạo là một chỉ tiêu đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân, là một tiêu chí để xét khen thưởng hàng năm, nhất là đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Ngoài các vấn đề nêu trên, một yếu tố quan trọng đề phong trào thi đua Lao động sáng tạo phát triển mạnh, đó là các quyền lợi vật chất mà người lao động được hưởng khi có sáng kiến, sáng tạo. Công ty đã xây dựng Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và sáng kiến tiết kiệm của công ty, quy định mức khen thưởng cho các sáng kiến, sáng tạo. Đặc biệt, từ năm 2014 Ban lãnh đạo Công ty đã ban hành Quy chế tặng danh hiệu Lao động sáng tạo cấp công ty cho các cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho phong trào thi dua Lao động sáng tạo. Đây là điểm nhấn, khích lệ người lao động tham gia phong trào. Hàng năm, Ban lãnh đạo Công ty phối hợp Ban chấp hành Công đoàn Công ty phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khoa học kỹ thuật kết hợp tổng kết công tác công đoàn. Tại Hội nghị, bên cạnh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn còn có các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo được tôn vinh. Những chế độ đãi ngộ, những phần thưởng cả về vật chất và tinh thần đó đã khích lệ, là động lực phát huy sức sáng tạo của người lao động, từ cán bộ, kỹ sư đến công nhân lao động trực tiếp. Điều đó đã đem lại thành công cho phong trào thi đua Lao động sáng tạo của công ty nhiều năm qua. Tại công ty, đã có nhiều đề tài sáng tạo được nhận các giải thưởng cao tại các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, toàn quốc. Mai Thảo  

Trang