Quyết định khen thưởng

Ngày ban hànhsắp xếp tăng dần
Quyết định số 517/QĐ-CTN ngày 12/4/2021 về việc tặng thưởng Huân chương Lao động Nhì cho ông Đinh Văn Vượng,Vụ trưởng Vụ Địa phương II và Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Mạnh Bính, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng Trung ương Đảng
12/04/2021 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 455/QĐ-CTN ngày 5/4/2021 về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho bà Hoàng Thị Ái Nhiên, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
05/04/2021 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 452/QĐ-CTN ngày 5/4/2021 về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường Tiểu học Tận Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
05/04/2021 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 447/QĐ-CTN ngày 1 tháng 4 năm 2021 về việc tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 3 Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 cá nhân thuộc Bộ Công thương
01/04/2021 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 412/QĐ-CTN ngày 31/03/2021 về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân của Bộ Giáo dục và Đào tạo
31/03/2021 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 02/QĐ-CTN ngày 4 tháng 1 năm 2021 về việc tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho 17 đại biểu Quốc hội chuyên trách Trung ương
04/01/2021 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1491/QĐ-CTN về việc tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
26/08/2020 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1489/QĐ-CTN về việc tặng 01 Huân chương Lao động hạng nhì và 09 Huân chương Lao động hạng ba cho 10 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Trị
25/08/2020 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1484/QĐ-CTN về việc tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình
24/08/2020 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1472/QĐ-CTN về việc tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên
21/08/2020 Tải xuống Chi tiết

Trang