Quyết định khen thưởng

Ngày ban hànhsắp xếp tăng dần
Quyết định số 1334/QĐ-CTN về việc tặng Huân chương chương Lao động hạng ba cho Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Sóc Trăng
30/07/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1316/QĐ-CTN về việc tặng Huân chương chương Lao động hạng Nhì cho ông Đặng Ngọc Huỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
30/07/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 934/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 1 cá nhân thuộc tỉnh Văn phòng Quốc hội
30/07/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1330/QĐ-CTN về việc tặng 2 Huân chương Lao động hạng nhì và 1 Huân chương Lao động hạng Ba cho 3cá nhân thuộc Thông tấn xã Việt nam
30/07/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 927/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
28/07/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 924/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
28/07/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 928/QĐ-TTg về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
28/07/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 920/QĐ-TTg về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 6 tập thể thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
28/07/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 925/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 2 gia đình và 1 cá nhân thuộc tỉnh Hà Giang
28/07/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 929/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể và 32 cá nhân thuộc tỉnh Hòa Bình
28/07/2018 Tải xuống Chi tiết

Trang