Quyết định khen thưởng

Ngày ban hànhsắp xếp tăng dần
Quyết định số 1214/QĐ-CTN về việc tặng thương Huân chương Lao động hạng nhì cho Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Đại Dương, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
19/07/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1215/QĐ-CTN về việc tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng nhì và 3 Huân chương Lao động hạng ba cho 5 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Ninh
19/07/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1216/QĐ-CTN về việc tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng nhì và 2 Huân chương Lao động hạng ba cho 3 cá nhân thuộc tỉnh Bắc Giang
19/07/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1178/QĐ-CTN về việc tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng nhất và 1 Huân chương Lao động hạng nhì cho 2 cá nhân thuộc tỉnh Lai Châu
18/07/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1179/QĐ-CTN về việc tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng nhất và 1 Huân chương Lao động hạng ba cho 2 tập thể và 1 cá nhân thuộc TP Hà Nội
18/07/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1180/QĐ-CTN về việc tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng nhất và 1 Huân chương Lao động hạng nhì và 4 Huân chương Lao động hạng ba cho 2 tập thể và 4 cá nhân thuộc Kiểm toán Nhà nước
18/07/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1177/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho ông Trần Ích Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Sơn, tỉnh Lào Cai
18/07/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1171/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho ông Nguyễn Ngọc Hiển, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao động
15/07/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1164/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì cho Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế
11/07/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1166/QĐ-CTN về việc tặng 1 Huân chương Độc lập hạng nhất và 1 Huân chương Độc lập hạng ba cho 1 tập thể và 1 cá nhân thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
11/07/2019 Tải xuống Chi tiết

Trang