Quyết định khen thưởng

Ngày ban hànhsắp xếp tăng dần
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Lê Tấn Lai, Chánh Văn phòng tỉnh ủy Bình Thuận
02/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng Cờ Thi đua Chính phủ cho Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận và Sở Nội vụ Bình Thuận
02/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 18 tập thể và 44 cá nhân thuộc tỉnh An Giang.
16/09/2014 Tải xuống Chi tiết
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 37 tập thể và 88 cá nhân thuộc tỉnh Long An.
10/09/2014 Tải xuống Chi tiết
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân thuộc Bộ Xây dựng.
10/09/2014 Tải xuống Chi tiết
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 35 tập thể và 41 cá nhân thuộc thành phố Đà Nẵng
10/09/2014 Tải xuống Chi tiết

Trang