Quyết định khen thưởng

Ngày ban hànhsắp xếp tăng dần
Quyết định số 1035/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho ông Trương Văn Phước, nguyên Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia
14/06/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1038/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba cho gia đình ông Nguyễn Văn Đạt và bà Ngô Thị Ngọ, quê quán: xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
14/06/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1027/QĐ-CTN về việc tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng nhất, 1 Huân chương Lao động hạng nhì, 1 Huân chương Lao động hạng ba cho 3 cá nhân thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương
13/06/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1011/QĐ-CTN về việc tặng thưởng 4 Huân chương Lao động hạng nhì và 8 Huân chương Lao động hạng ba cho 7 tập thể và 5 cá nhân thuộc Bộ Y tế
12/06/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1015/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Nguyễn Tiến Thịnh, nguyên Hàm Vụ trưởng vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương
12/06/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1002/QĐ-CTN về việc Truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 5 cá nhân thuộc tỉnh Nghệ An
11/06/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 990/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất cho ông Nguyễn Quốc Triệu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa X
11/06/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 979/QĐ-CTN về việc tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng nhất và 1 Huân chương Lao động hạng nhì cho 2 cá nhân thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
07/06/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 981/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
07/06/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 973/QĐ-CTN về việc tặng thưởng 6 Huân chương Lao động hạng nhì và 1 Huân chương Lao động hạng ba cho 7 cá nhân thuộc Bộ Nội vụ
06/06/2019 Tải xuống Chi tiết

Trang