Quyết định khen thưởng

Ngày ban hànhsắp xếp tăng dần
Quyết định 944/QĐ-TTg về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể thuộc Bộ Tài chính
31/07/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1360/QĐ-CTN về việc thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì cho bà Nguyễn Bạch Tuyết, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai
31/07/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 941/QĐ-TTg về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
31/07/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 945/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân thuộc tỉnh Bắc Giang
31/07/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 942/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 30 cá nhân thuộc tỉnh Thái Nguyên
31/07/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 946/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 20 cá nhân thuộc Tập đoàn Hóa chất
31/07/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 943/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 26 cá nhân thuộc tỉnh Nam Định
31/07/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 952/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể và 28 cá nhân thuộc tỉnh Kiên Giang
31/07/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 938/QĐ-TTg về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 2 tập thể thuộc Bộ Xây dựng
31/07/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1332/QĐ-CTN về việc tặng 1 Huân chương Lao động hạng nhất, 3 Huân chương Lao động hạng nhì và 4 Huân chương Lao động hạng Ba cho 8 cá nhân thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
30/07/2018 Tải xuống Chi tiết

Trang