Quyết định khen thưởng

Ngày ban hànhsắp xếp tăng dần
Quyết định số 2179/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân thuộc tỉnh Bình Phước
29/11/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1654/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể và 4 cá nhân thuộc tỉnh Thái Nguyên
29/11/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 2197/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Nguyễn Đình Quyền, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
29/11/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1638/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể thuộc thành phố Hải Phòng
28/11/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 2158/QĐ-CTN về việc tặng thưởng 3 Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 tập thể và 1 cá nhân thuộc tỉnh Cao Bằng
27/11/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1619/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
22/11/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1620/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể và 3 cá nhân thuộc Bộ Giao thông và Vận tải
22/11/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1625/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 7 tập thể và 26 cá nhân thuộc tỉnh Điện Biên
22/11/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 2153/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Công đoàn Công ty cổ phần Chế tạo máy
21/11/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1602/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể và 64 cá nhân thuộc thành phố Cần Thơ
20/11/2018 Tải xuống Chi tiết

Trang