Quyết định khen thưởng

Ngày ban hànhsắp xếp tăng dần
Quyết định số 1180/QĐ-CTN về việc tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng nhất và 1 Huân chương Lao động hạng nhì và 4 Huân chương Lao động hạng ba cho 2 tập thể và 4 cá nhân thuộc Kiểm toán Nhà nước
18/07/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1177/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho ông Trần Ích Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Sơn, tỉnh Lào Cai
18/07/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1178/QĐ-CTN về việc tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng nhất và 1 Huân chương Lao động hạng nhì cho 2 cá nhân thuộc tỉnh Lai Châu
18/07/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1179/QĐ-CTN về việc tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng nhất và 1 Huân chương Lao động hạng ba cho 2 tập thể và 1 cá nhân thuộc TP Hà Nội
18/07/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1171/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho ông Nguyễn Ngọc Hiển, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao động
15/07/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1164/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì cho Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế
11/07/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1166/QĐ-CTN về việc tặng 1 Huân chương Độc lập hạng nhất và 1 Huân chương Độc lập hạng ba cho 1 tập thể và 1 cá nhân thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
11/07/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1161/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho Nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh
05/07/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1143/QĐ-CTN về việc truy tặng 3 Huân chương Kháng chiến hạng nhất; 3 Huân chương Kháng chiến hạng nhì; 20 Huân chương Kháng chiến hạng ba cho 26 liệt sỹ thuộc tỉnh Quảng Ngãi
02/07/2019 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1073/QĐ-CTN về việc tặng thưởng 1 Huân chương Độc lập hạng nhì và 7 Huân chương Độc lập hạng ba cho 8 gia đình thuộc tỉnh Nam Định
17/06/2019 Tải xuống Chi tiết

Trang