Phong trào thi đua

Công đoàn Than - Khoáng sản tuyên dương thợ mỏ xuất sắc tiêu biểu năm 2016

TĐKT- Ngày 30/6, tại Hà Nội, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (1/7/1996-1/7/2016); tuyên dương thợ mỏ xuất sắc tiêu biểu năm 2016 và đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường tới dự. 20 năm qua, Công đoàn TKV đã luôn phát huy vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức tốt các phong trào thi đua, tham gia quản lý và coi đây là một mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng để tuyên truyền giáo dục, vận động và tập hợp công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và đoàn viên nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tự giác trong lao động, sản xuất và công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hằng năm. Hiện nay, thu nhập bình quân người lao động ngành than đạt 9 triệu đồng/tháng; điều kiện làm việc, các chế độ ăn, ở, đi lại, chăm sóc sức khỏe cho người lao động thường xuyên được quan tâm và không ngừng được cải thiện; quan hệ lao động  luôn có sự dân chủ, hài hòa, ổn định vì người lao động và vì sự phát triển của Tập đoàn. 81 công đoàn cơ sở trực thuộc, 1.461 công đoàn bộ phận, 6.988 tổ công đoàn và trên 121.000 đoàn viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường và đại diện lãnh đạo TKV tặng hoa và chứng nhận cho thợ mỏ tiêu biểu Công đoàn TKV đã khởi xướng và phối hợp cùng chuyên môn phát động những phong trào thi đua, thu hút đông đảo CNVCLĐ hưởng ứng nhiệt tình, góp phần đưa Tập đoàn TKV phát triển không ngừng. Các phong trào thi đua mang bản sắc riêng của ngành TKV: “Giành năng suất kỷ lục”; “Làm than chất lượng”; “Đào lò nhanh”; “Tiết kiệm chi phí - Đảm bảo an toàn”; “Lao động giỏi, thu nhập cao”; “Khu tập thể văn minh”... đến các phong trào thi đua chung của tổ chức Công đoàn: “Tháng công nhân”; “ Tháng Công đoàn”; “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”... đã được triển khai hiệu quả, rộng khắp trong toàn hệ thống Công đoàn TKV.   15 gia đình thợ lò tiêu biểu được khen thưởng tại buổi lễ Từ các phong trào thi đua đó, xuất hiện ngày càng nhiều những người thợ lò, thợ mỏ tiêu biểu xuất sắc trong lao động, sản xuất. Tại buổi lễ, 323 thợ mỏ xuất sắc và 61 gia đình là thợ lò tiêu biểu, đại diện cho trên 121 ngàn cán bộ, công nhân, viên chức, lao động đã được tuyên dương, khen thưởng. Tại buổi lễ, Công đoàn TKV đã được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015. Mai Thảo

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong quân đội

TĐKT - Sáng 30/6, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Bộ Quốc phòng họp phiên 6 tháng đầu năm 2016. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp. 6 tháng đầu năm 2016, công tác TĐKT và hoạt động thi đua trong toàn quân được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ. Phong trào Thi đua Quyết thắng được triển khai tổ chức gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước ở các cơ quan, địa phương; gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Các phong trào thi đua diễn ra liên tục, xuyên suốt trong hoạt động và đời sống của bộ đội; từ đó xuất hiện nhiều nhân tố mới, có sức lan tỏa sâu rộng toàn quân, toàn quốc. Công tác TĐKT và hoạt động thi đua trực tiếp góp phần xây dựng cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh, xuất sắc; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phiên họp 6 tháng đầu năm 2016 của Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng Trên cơ sở nhiệm vụ năm 2016, Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng thống nhất xác định 7 nội dung trọng tâm trong công tác TĐKT. Trước hết là tập trung thi đua học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác TĐKT. Cùng với đó, hoạt động thi đua 6 tháng cuối năm 2016 tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác, đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt “Một tập trung, ba khâu đột phá”; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh, xuất sắc. Đồng thời, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, tích cực luyện tập, nâng cao trình độ ứng phó thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, cứu hộ, cứu nạn...; nâng cao cảnh giác, nắm chắc tình hình, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc; góp phần đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; đẩy mạnh phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020... Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng thống nhất xác định: Thời gian tới, công tác khen thưởng phải tiếp tục được thực hiện đúng quy tình, đảm bảo thực chất, dân chủ, công khai, chính xác, kịp thời. Thực hiện triệt để chủ trương khen thưởng hướng về cơ sở, khen thưởng tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc đột xuất; khắc phục triệt để những hạn chế trong khen thưởng. Trang Lê

Bộ Nội vụ triển khai hiệu quả các hoạt động

TĐKT- Ngày 29/6, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016. Đến dự, có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà và đại biểu các bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ Nội vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2016, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được đẩy mạnh triển khai có hiệu quả, nâng tổng số TTHC được đơn giản hóa theo quy định của Chính phủ lên 4.527/4.723 TTHC (đạt 95,85%). Hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã cung cấp đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4, theo yêu cầu của Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Bộ và ngành Nội vụ đã làm tốt việc thẩm định trình các cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức và thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Theo phân cấp quản lý, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tốt việc thi nâng ngạch công chức và áp dụng phương thức thi trên máy tính trong kỳ thi nâng ngạch: Hà Nội, Kiên Giang, Lạng Sơn, Thanh Hóa. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm thi trực tuyến trong công tác thi tuyển công chức được nhiều bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.  Toàn cảnh Hội nghị Vấn đề kỷ luật, kỷ cương, trong hoạt động công vụ tiếp tục được tăng cường, củng cố. Riêng các Vụ Tổ chức cán bộ đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp các cấp lãnh đạo thực hiện việc quản lý chặt chẽ cơ cấu tổ chức bộ máy của các bộ, ngành theo hướng tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, phục vụ tốt cải cách hành chính. Các Sở Nội vụ đã giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lại các cơ quan chuyên môn theo hướng tinh gọn, phù hợp với thực tế. Đặc biệt, lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua – khen thưởng đã trình Chính phủ ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2006 phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung giải quyết khen thưởng thành tích kháng chiến, phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã biểu dương kết quả mà các đơn vị đã đạt được. Bộ trưởng đề nghị 6 tháng cuối năm, các đơn vị tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và định hướng phát triển đất nước trong tương lai. Đồng thời, tập trung triển khai công tác cải cách hành chính theo hướng Chính phủ liêm chính, kiến tạo và phát triển. Tiếp tục hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng… Hồng Thiết

Điểm sáng trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” ở Thái Nguyên

TĐKT- Với khẩu hiệu “Hôm nay tôi tự hào về trường, ngày mai trường tự hào về tôi", hơn 40 năm qua, thầy và trò Trường THPT Chu Văn An (Thái Nguyên) luôn coi đây là phương châm hành động xuyên suốt của mình. Trường đã có những bước phát triển đầy tự hào và trở thành điểm sáng của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên. Trường THPT Chu Văn An là trường THPT đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên dạt chuẩn Quốc gia (năm 2003). Hiện tại, trường có cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tốt với 24 phòng học đầy đủ thiết bị hiện đại; khuôn viên đẹp thoáng mát. Trường được đánh giá là đơn vị đi đầu các trường THPT ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý và giảng dạy. Đặc biệt, việc sử dụng sổ điểm và sổ liên lạc điện tử trên mạng internet giúp cho học sinh và phụ huynh có thể theo dõi được quả trình dạy và học của trường công khai, minh bạch và hiện đại. Để có những bước thành công trong hoạt động giáo dục, ngay từ ngày đầu thành lập, Ban giám hiệu trường đã xác định điều kiện tiên quyết dẫn tới thành công đó là phải xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, luôn đoàn kết và hết lòng vì sự nghiệp “trồng người”. Bà Nguyễn Thị Quốc Hòa, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An cho biết: Phương châm đề ra cho giáo viên, nhân viên nhà trường về tình cảm phải coi học sinh như con em mình nhưng về công việc phải coi học sinh và gia đình học sinh là những khách hàng mà mình là người cung cấp dịch vụ giáo dục để có thái độ, ý thức trách nhiệm tận tụy và luôn tích cực học tập được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Bởi vậy, từ năm 2000 trường đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng cho giáo viên nhằm nâng cao trình độ tin học và ngoại ngữ. Trường cũng đi đầu ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học từ năm 2003, cử giáo viên đi học cao học từ những năm 1999, cử giáo viên Toán và Sinh học đi học tiếng Anh để hướng tới dạy môn khoa học bằng tiếng Anh, cử giáo viên ngoại ngữ đi thi chứng chỉ C1 theo tiêu chuẩn của Đề án 2020... Trường còn giao cho giáo viên làm chủ nhiệm 11 câu lạc bộ ngoài giờ chính khoá luân phiên. Hình thức này đã góp phần giúp cho giáo viên được thể hiện năng lực đa dạng hơn và có động lực, nhiệm vụ để hoàn thiện mình hơn. Cũng theo bà Hòa, định hướng duy trì các câu lạc bộ suốt 20 năm qua đã giúp công tác giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh trong trường. Chủ trương này hoàn toàn phù hợp với định hướng đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông sau năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi đưa vào chương trình mới những hoạt động trải nghiệm sáng tạo, những bộ môn tích hợp cho học sinh. Đến nay, trường có 70% giáo viên giỏi cấp tỉnh, 38,5% giáo viên trình độ thạc sĩ, 100% giáo viên sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong giảng dạy, nhiều thầy cô là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh, 4/6 giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn C1… Giảng dạy bằng phương pháp mới tại trường THPT Chu Văn An Thái Nguyên Bên cạnh đó phong trào “Học tập và rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được trường triển khai từ nhiều năm và tạo được không khí thi đua sôi nổi, là sân chơi lành mạnh, thân thiện cho học sinh. Với việc làm tốt phong trào “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, trường đã đạt những thành tích thực chất và bền vững. Tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi hàng năm đạt 88%. Tỷ lệ đạo đức khá, tốt đạt 99%. Nhiều học sinh đã đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Nhiều năm, trường có tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100% và là trường THPT không chuyên duy nhất của tỉnh nằm trong top 200 trường có điểm thi đại học tốt nhất toàn quốc… Từ phong trào thi đua xuất hiện nhiều điển hình: Tổ Toán – Tin học đã 2 lần được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen với 70 giải học sinh giỏi cấp tỉnh hàng năm và giảng dạy cho học sinh thi tốt nghiệp với điểm trung bình là 8 điểm; Em Mai Linh Chi, lớp 11A4 vừa là Lớp trưởng gương mẫu, vừa là cán bộ Đoàn sôi nổi, đạt Huy chương vàng Hội thi Giai điệu tuổi hồng toàn quốc, đạt danh hiệu Đại sứ Chu Van An năm 2015 và có thành tích xuất sắc khi đạt giải Ba môn Ngữ văn cấp Quốc gia năm học 2014-2015... Các thầy, cô giáo và các em học sinh có thành tích đều được nhà trường và các cơ quan, doanh nghiệp trao thưởng kịp thời với tổng giá trị phần thưởng hàng năm lên tới 200 triệu đồng. Với những thành tích đạt được, Trường THPT Chu Văn An đã được các cấp, các ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc Lập hạng Ba, Cờ thi đua của Chính phủ... Hiện nay, trường đang tích cực chuẩn bị lộ trình xây dựng trường THPT chất lượng cao và phấn đấu đạt danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Bảo Linh

Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong giữ gìn an ninh trật tự

TĐKT - Chiều 26/6, tại Hà Nội, Đoàn thanh niên Bộ Công an và Đoàn thanh niên các tỉnh, thành phố Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016, thực hiện chương trình phối hợp về hướng dẫn chỉ đạo tổ chức hoạt động thanh niên tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân dự và phát biểu.     Toàn cảnh Hội nghị 6 tháng qua, Đoàn thanh niên các đơn vị đã chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Việc tuyên truyền, vận động, cảm hóa thanh niên được tổ chức thông qua các buổi gặp mặt, giao lưu, chia sẻ với những tấm gương thanh niên tiêu biểu trong phong trào " Toàn dân bảo vệ ANQP", các mô hình câu lạc bộ hiệu quả " Bạn giúp bạn", "Thắp sáng niềm tin", "Thanh niên phòng chống ma túy"... Đồng thời, Đoàn thanh niên các đơn vị chủ động tổ chức phát động các phong trào thi đua, nhằm kêu gọi, tập hợp được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, nhất là các đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo. Tiêu biểu là các phong trào thành lập Câu lạc bộ thanh niên phòng chống tội phạm, mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", "Điểm cắt giao thông đường sắt an toàn". Đặc biệt, các hoạt động "hòm thư tố giác", "truy tìm địa chỉ đen" được chú trọng triển khai hiệu quả. Các hoạt động, phong trào thi đua đó đã góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh quốc gia, ANTT trên địa bàn. Ngoài ra, thanh niên công an và thanh niên các tỉnh tích cực phối hợp xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười đề nghị, thời gian tới, Đoàn thanh niên các đơn vị tiếp tục định hướng tốt cho thanh niên, tránh các mưu đồ xúi giục, lôi kéo của kẻ gian; phát huy vai trò của tuổi trẻ trong các vấn đề xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, biến đổi khí hậu, an toàn thực phẩm... góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn; tiếp tục phát triển hiệu quả các mô hình hay, cách làm tốt trong giữ gìn ANTT và phong trào Thanh niên công an làm theo 6 điều Bác Hồ dạy. Mai Thảo  

Ngành nông nghiệp hưởng ứng năm an toàn vệ sinh thực phẩm

TĐKT- Sáng 24/6, tại Hà Nội, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp tổ chức Lễ phát động cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành NN&PTNT hưởng ứng năm an toàn vệ sinh thực phẩm kết hợp khai mạc phiên chợ nông sản thực phẩm an toàn và vật tư nông nghiệp lần thứ 3. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn dự và phát biểu. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm triển khai kế hoạch hành động năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2016. Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn tích cực tham gia tuyên truyền về công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đến toàn thể cán bộ công nhân, viên chức lao động trong ngành nông nghiệp, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, nâng cao hiểu biết của người tiêu dùng về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người trong sử dụng thực phẩm. Từ đó, tạo thói quen không tiêu dùng thực phẩm không rõ nguồn gốc, thói quen sử dụng thực phẩm an toàn, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Đại diện Công đoàn NN&PTNT, công đoàn các khu công nghiệp và doanh nghiệp đã ký cam kết thực hiện quy định an toàn vệ sinh thực phẩm Tại buổi lễ, đại diện Công đoàn NN&PTNT đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động ngành NN&PTNT hãy nói không với thực phẩm bẩn: phấn đấu 100% các cấp công đoàn trong ngành tổ chức triển khai, quán triệt phong trào thi đua vì một nền nông nghiệp sạch; kiên quyết đấu tranh, bài trừ các hành vi buôn bán, lưu hành các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm không rõ nguồn gốc, phấn đấu mỗi cấp công đoàn trong ngành đều ký cam kết thi đua với chuyên môn đồng cấp nói không với thực phẩm bẩn; tăng cường phát hiện, cảnh báo rộng rãi các cơ sở sản xuất vi phạm; quảng bá những điển hình tốt trong đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, những nông sản an toàn, uy tín, những địa chỉ bán nông sản tin cậy... Tại buổi lễ, đại diện Công đoàn NN&PTNT, công đoàn các khu công nghiệp và doanh nghiệp đã ký cam kết thực hiện quy định an toàn vệ sinh thực phẩm trong việc chăm lo cho đời sống người lao động. Đồng thời, ban tổ chức đã cắt băng khai mạc phiên chợ nông sản thực phẩm an toàn và vật tư nông nghiệp lần thứ 3 với quy mô gần 100 gian hàng, tiếp tục giới thiệu đến người tiêu dùng những sản phẩm nông sản sạch, đảm bảo an toàn. Mai Thảo

Phụ nữ Trường Yên tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc

TĐKT - Những năm qua, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Trường Yên (Hoa Lư, Ninh Bình) đã hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” bằng nhiều việc làm, hoạt động thiết thực, cụ thể, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bám sát các nội dung của phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, Hội Phụ nữ xã Trường Yên đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, phù hợp với nguyện vọng nên đã thu hút, tập hợp được đông đảo chị em tham gia.  Hàng năm bình quân có 91,2% hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua, 88,4% hội viên đạt danh hiệu phụ nữ tiên tiến. Trong thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ, Hội đã coi trọng việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, kỷ niệm, gặp mặt, liên hoan văn nghệ… 5 năm qua, Hội Phụ nữ xã đã tổ chức được 375 buổi nói chuyện chuyên đề và sinh hoạt chi hội cho trên 19.200.000 lượt hội viên, phụ nữ. Các buổi tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao kiến thức và năng lực cho hội viên trên nhiều lĩnh vực, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, các quy ước, hương ước của thôn xóm, thúc đẩy phụ nữ tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà (trái ảnh) tặng hoa Đại hội Phụ nữ xã Trường Yên Những năm qua, Hội Phụ nữ xã đã chủ động phối hợp với chính quyền và các đoàn thể đẩy mạnh hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo nguồn vốn vay để giúp hội viên phát triển kinh tế. Nhiều gia đình hội viên đã xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả: mô hình lúa - cá của hội viên Trần Thị Lư (thôn Chi Phong), mô hình lúa - cá - vịt của hội viên Phạm Thị Doan (thôn Tụ An), mô hình chăn nuôi lợn của hội viên Nguyễn Thị Dân (thôn Tây), mô hình VAC của hội viên Nguyễn Thị Thu (thôn Trường Xuân)… Cùng với sản xuất nông nghiệp, dựa vào đặc thù của địa phương, phụ nữ trong xã còn tham gia làm nghề may công nghiệp, thêu ren, khâu chăn xuất khẩu, làm dịch vụ du lịch với gần 1.500 hội viên, phụ nữ tham gia, cho thu nhập ổn định. Đặc biệt, thực hiện khâu đột phá “tạo chuyển biến mới về chất lượng, tổ chức, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững”, 16/16 chi hội đã phát động hội viên tham gia ít nhất 1 loại hình tiết kiệm. Đến nay, toàn Hội có 1.672 hội viên tham gia thực hành tiết kiệm với số tiền 461 triệu đồng, cho 137 phụ nữ vay phát triển kinh tế. Toàn Hội đã giúp nhau cho vay không lấy lãi 291 triệu đồng, tặng quà gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn 11,5 triệu đồng, quyên góp hơn 7,4 triệu đồng, giúp 40 ngày công sửa chữa mái ấm tình thương cho hội viên nghèo… Nhờ đó, 5 năm qua toàn Hội đã có 85 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, 89 hộ vươn lên khá và giàu. Hiện toàn xã có 285 hộ gia đình hội viên phụ nữ có thu nhập bình quân từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 14,1% năm 2011 xuống còn 2,89% năm 2015.  Cùng với phát triển kinh tế, hội viên phụ nữ xã Trường Yên còn tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, tham gia vào các phong trào, hoạt động của địa phương. Những năm qua, Hội Phụ nữ xã đã vận động xây dựng mô hình “nhà sạch- vườn đẹp” tại thôn Tây; mô hình “tuyến đường tự quản” tại 16 chi hội; thành lập và duy trì sinh hoạt câu lạc bộ “Nói không với túi nilon”; duy trì lịch vệ sinh, quét dọn đường làng, ngõ xóm, sắm làn cho phụ nữ đi chợ… góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các gia đình hội viên phụ nữ trong xã đã đóng góp 3.200 ngày công, 215 triệu đồng tiền mặt và hiến 900 m2 đất để làm nhà văn hóa, đường giao thông thôn, xóm. Bên cạnh đó, hội viên phụ nữ đã thực hiện hiệu quả công tác đền ơn, đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện thông qua các việc làm thiết thực, ý nghĩa: thăm hỏi gia đình chính sách, tặng quà gia đình nghèo, trẻ mồ côi, tân binh lên đường nhập ngũ, quyên góp ủng hộ Quỹ “Chung sức vì biển đảo quê hương”… Ở trên địa bàn có Khu di tích lịch sử văn hoá Cố đô Hoa Lư, Khu du lịch sinh thái Tràng An, hội viên phụ nữ trong xã còn chú trọng tham gia các buổi tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng làm dịch vụ du lịch, nêu cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường, duy trì phong cách, thái độ giao tiếp văn minh, lịch sự, hiếu khách… Qua đó tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách, góp phần thu hút khách du lịch về địa phương ngày càng nhiều. Từ các hoạt động hiệu quả, Hội Phụ nữ xã Trường Yên đã thu hút được nhiều phụ nữ tham gia tổ chức Hội. 5 năm qua Hội đã kết nạp được 761 hội viên mới. Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” hàng năm, xã đã có 88,4% hội viên đạt danh hiệu “phụ nữ tiên tiến”, 197 hội viên đạt danh hiệu “phụ nữ xuất sắc”. Hà Thanh

Phát động cấp toàn quốc chiến dịch “Hãy làm sạch biển”

TĐKT – Ngày 19/6, tại Thanh Hóa, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức phát động cấp toàn quốc chiến dịch “Hãy làm sạch biển”. Tới dự có đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Chiến dịch chính thức được phát động và triển khai rộng khắp tại 28 tỉnh, thành phố ven biển Việt Nam từ tháng 6/2016 - 6/2019,  nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân về vai trò của biển đối với đời sống con người, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường biển bằng các hoạt động thiết thực; đồng thời tổ chức các hoạt động an sinh xã hội nhằm động viên ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh ven biển Việt Nam tiếp tục ra khơi bám biển, phát triển kinh tế. Đại diện các đơn vị bấm nút tượng trưng chính thức phát động cấp toàn quốc chiến dịch “Hãy làm sạch biển” Chiến dịch hướng tới có ít nhất 28.000 tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh tham gia trực tiếp làm sạch biển; thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường biển nòng cốt ở 28 tỉnh, thành phố; trang bị ít nhất 1.400 thùng rác tiêu chuẩn và bảng hiệu tuyên truyền tại 28 tỉnh, thành phố ven biển; tặng 14.000 suất quà cho ngư dân và con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại 28 tỉnh, thành phố ven biển; 100% các tình nguyện viên tham gia chiến dịch được trang bị trang phục, dụng cụ, bảo hộ lao động… Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong cho biết: Hàng năm, Ban tổ chức sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá định kỳ kết quả triển khai thực hiện chiến dịch, xây dựng phương án, kế hoạch cho năm tiếp theo phù hợp với điều kiện thực tế;  kịp thời tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch. Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng nhân dân hưởng ứng chiến dịch “Hãy làm sạch biển” Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” đã được triển khai thí điểm giai đoạn 1 tại 4 tỉnh ven biển miền Trung: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và đạt được những kết quả tich cực, được đông đảo nhân dân trên địa bàn ủng hộ. Trong thời gian 3 năm triển khai (từ tháng 6/2016 – 6/2019), Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines sẽ tài trợ và đồng hành cùng chiến dịch với một số hoạt động: Lễ ra quân tại một số tỉnh, thành ven biển; hành trình “Chiến dịch Hãy làm sạch biển”; cuộc thi “Ý tưởng bảo vệ môi trường biển”, hội thảo “Hãy làm sạch biển”… Tại buổi lễ, Tập đoàn FLC đã trao tặng 150 chiếc xe đạp, 150 ba lô cho các em học sinh là con em ngư dân có hoàn khó khăn với tổng trị giá 225 triệu đồng. Ngay sau lễ phát động, 2.000 đoàn viên, thanh niên và cư dân địa phương đã ra quân dọn rác tại các khu vực bãi biển xã Quảng Vinh (thị xã Sầm Sơn), xã Hải Tiến (huyện Hoằng Hoá), xã Hải Hòa (huyện Tĩnh Gia) của tỉnh Thanh Hóa. Cũng trong ngày 19/6/2016, đồng loạt từ 7h00 sáng, khoảng 28 ngàn đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện và bộ đội biên phòng đã ra quân hưởng ứng chiến dịch “Hãy làm sạch biển” tại 28 tỉnh, thành phố ven biển. Mai Thảo  

Sinh viên quân y tích cực nghiên cứu khoa học

TĐKT - Sáng 18/6, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016. Đây là một hoạt động thường niên của Học viện nhằm tạo điều kiện cho học viên, sinh viên vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn khám bệnh và điều trị. Tham gia báo cáo tại hội nghị năm nay có 70 đề tài nghiên cứu khoa học của hơn 360 học viên, sinh viên các hệ đào tạo trực thuộc Học viện với 6 chuyên ngành: y học cơ sở, ngoại, nội, sinh học phân tử, dược, khoa học xã hội và nhân văn, y học dự phòng... Các đề tài báo cáo trong hội nghị được Hội đồng giám khảo của Học viện đánh giá đạt chất lượng tốt, có giá trị khoa học, thể hiện rõ tính sáng tạo, có giá trị ứng dụng thực tiễn cao; phương pháp nghiên cứu phù hợp, hiện đại.  Hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những thế mạnh của Học viện Quân y nói chung và tuổi trẻ nói riêng. Trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ Học viện luôn đạt được những kết quả, thành tích nổi bật. Các công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ trẻ, học viên, sinh viên của học viện luôn được Hội đồng khoa học các cấp đánh giá cao. Trong 6 tháng đầu năm 2016, tuổi trẻ của học viện đã giành được nhiều giải thưởng và thành tích cao tại các cuộc thi khoa học: hội nghị các trường Đại học Y-Dược Việt Nam, giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội; đạt 1 giải xuất sắc, 5 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba, 1 giải khuyến khích tại cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật VIFOTEC”; đạt 3 giải nhất, 8 giải nhì, 1 giải ba cuộc thi olympic Vật lý, Hóa học toàn quốc. Minh Phương

Thanh niên Công an nhân dân tích cực học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

TĐKT -  Sau 2 năm thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”  với chủ đề “Tuổi trẻ CAND  xung kích, tình nguyện vì an ninh Tổ quốc”, tuổi trẻ CAND đã triển khai hiệu quả các nội dung phong trào thi đua, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Gần 70 năm qua, việc học tập, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy đã trở thành một phong trào thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng, giúp lực lượng CAND không ngừng vươn lên, lớn mạnh về trí tuệ, phẩm chất cách mạng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập sâu rộng với quốc tế. Đặc biệt, tuổi trẻ CAND đã có nhiều biện pháp thiết thực đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Trước những khó khăn, thách thức và yêu cầu của nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT trong tình hình hiện nay, Tổng cục Chính trị CAND đã quan tâm, tập trung chỉ đạo phong trào với các nội dung xung kích, tình nguyện, cụ thể hoá sát với nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CAND. Công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, nhất là giáo dục về tư tưởng Hồ Chí Minh, về ý nghĩa cách mạng, khoa học và thực tiễn của 6 điều Bác Hồ dạy CAND được tổ chức tốt. Qua triển khai thực hiện phong trào, đoàn viên, thanh niên đã có sự trưởng thành về mọi mặt, nhất là về nhận thức chính trị, tư tưởng nghề nghiệp và ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đoàn viên luôn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, lập công trên mặt trận bảo vệ ANTT; từng bước xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người chiến sỹ CAND trong lòng nhân dân. Nhiều mô hình, cách làm mới phát huy tốt hiệu quả đã được Đoàn thanh niên các đơn vị, địa phương sáng tạo, áp dụng và triển khai thực hiện có hiệu quả; xuất hiện nhiều gương thanh niên tiêu biểu trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, lập nhiều thành tích, chiến công trên các mặt công tác công an. Giao lưu cựu cán bộ đoàn, đại diện tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Thanh niên CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Trong hai năm (2013-2015), các cấp bộ Đoàn trong CAND đã tổ chức triển khai có hiệu quả hơn 3.500 công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa; tổ chức cho trên 52.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các lớp học, lớp tập huấn nâng cao trình độ, tay nghề, kỹ năng, nghiệp vụ; tổ chức kết nạp Đảng cho trên 14.000 đoàn viên ưu tú; tổ chức có hiệu quả hơn 1000 lượt hoạt động tình nghĩa xã hội với tổng giá trị lên tới 30 tỷ đồng. Nhằm tiếp tục phát huy tính hiệu quả của phong trào, trong các ngày từ 8-11/6 vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh Tây Nam Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã chủ động tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; đồng thời biểu dương các nhân tố tích cực trong thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2015. Tại Hội nghị sơ kết phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” 2 năm (2013-2015) được tổ chức ngày 9/6 tại TP Hồ Chí Minh, 65 tập thể và gần 300 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào đã được Tổng cục Chính trị CAND biểu dương khen thưởng.   Đoàn tình nguyện của thanh niên công an tặng bình chứa nước cho bà con huyện Cần Giuộc, Long An Đồng thời, để tiếp tục khơi dậy tinh thần thi đua, xung kích đi đầu trong thực hiện các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, góp phần cùng tuổi trẻ cả nước thực hiện thành công chiến dịch Hè tình nguyện do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã phát động Lễ ra quân thực hiện chiến dịch tình nguyện hè 2016 với nhiều nội dung mang đậm bản sắc tuổi trẻ CAND: tiếp tục tổ chức có hiệu quả chiến dịch “Hành quân xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, các Câu lạc bộ Thanh niên xung kích, tình nguyện trong cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền phổ biến pháp luật… Ngay sau Lễ phát động, Đoàn thanh niên Bộ Công an đã nhanh chóng triển khai hai đội hình thanh niên CAND tình nguyện đi hoạt động tại hai tỉnh Cà Mau và Long An trong hai ngày liên tiếp 10-11/6/2016. Tại mỗi địa điểm, đoàn tình nguyện đã trao các suất quà ý nghĩa như máy lọc nước, dụng cụ chứa nước ngọt với giá trị trên 100 triệu đồng nhằm hỗ trợ cho nhân dân vùng bị nhiễm xâm nhập mặn và hạn hán nhằm giúp đỡ bà con khắc phục khó khăn, ổn định sinh hoạt. Có thể khẳng định rằng, trong 2 năm qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng cục Chính trị CAND, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã thực sự sáng tạo, thực hiện có bài bản  phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, tạo được hiệu quả cũng như sức lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng công an nhân dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới. Đây thực sự là điểm sáng trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng để các đơn vị khác trên cả nước học tập và noi theo. Mai Thảo

Trang