Tăng cường công tác quản lý biển, hải đảo
30/06/2019 - 16:23

TĐKT – Ngày 28/6, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Quý Kiên dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Vũ Sỹ Tuấn, Phó Tổng cục trưởng và ông Nguyễn Thanh Tùng, Vụ trưởng Vụ Chính sách Pháp chế của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tích cực triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, đảm bảo hoạt động của Tổng cục, góp phần trong việc quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước.

Tổng cục đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thành, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác quản lý biển, hải đảo; tham mưu, trình ban hành các quy định quản lý, cấp phép, tổ chức thẩm định nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động quản lý đối với các hồ sơ cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam, hồ sơ đề nghị giao khu vực biển và hồ sơ xin cấp phép nhận chìm ở biển.

Bên cạnh đó, Tổng cục tiếp tục nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ xử lý các hồ sơ xin cấp phép tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục triển khai các nội dung của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch năm 2019 về thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; chủ động nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và đề nghị Tổng cục tích cực triển khai các nhiệm vụ liên quan đến các công tác xây dựng, tham mưu, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật cho Bộ Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực biển và hải đảo.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên lưu ý, trong 6 tháng cuối năm, Tổng cục tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức; siết chặt kỷ cương, nền nếp, nâng cao trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 36/NQ-TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam vì những thành tích trong công tác từ năm 2013 đến 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phương Thanh