Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp 6 tháng đầu năm 2019
30/06/2019 - 16:19

TĐKT - Sáng 28/6, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp 6 tháng đầu năm 2019. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp.

Cùng dự có: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng…

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế.

Phong trào thi đua Quyết thắng diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị Quyết Trung ương 4, khóa XII, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương.

Do đó, đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, giữ vững và phát huy bản chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, cảnh giác trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tăng cường đối ngoại quốc phòng và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, công tác thi đua, khen thưởng phải đi vào thực chất, đánh giá đúng đơn vị, đúng đối tượng, có thành tích thực sự nổi bật.

Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; quán triệt, học tập, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng, quản lý tư tưởng, chất lượng huấn luyện đào tạo, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, làm chủ vũ khí, trang bị; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội; tổ chức tốt các hoạt động thi đua trọng điểm…

Tại phiên họp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng đã xem xét, bỏ phiếu tín nhiệm thông qua đề nghị phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất đối với Tổng cục II.

Nguyễn Bằng