Cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm
10/07/2019 - 15:26

TĐKT - Ngày 8/7, tại tỉnh Sơn La, Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Sơn La và lãnh đạo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các tỉnh: Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn, Điện Biên, Lào Cai.

Hội nghị sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc

Với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, năm 2019 Cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc gồm các tỉnh Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn, Điện Biên, Lào Cai và Sơn La đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, kịp thời cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, đa dạng, phong phú, hiệu quả với sức lan tỏa lớn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội: từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn các tỉnh.

Nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng, trở thành phong trào quần chúng rộng khắp, như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Các hoạt động của Cụm thi đua được thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của trung ương, từ việc xây dựng kế hoạch hoạt động, ký kết giao ước thi đua, xây dựng tiêu chí thi đua, trao đổi, học tập kinh nghiệm tổ chức các phong trào thi đua…, góp phần quan trọng trong việc định hướng hoạt động cho công tác thi đua, khen thưởng của các tỉnh trong Cụm đạt hiệu quả cao.

Công tác khen thưởng được chỉ đạo chặt chẽ, bám sát tiêu chuẩn, đối tượng và đảm bảo trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định; khen thưởng đột xuất, chuyên đề ở các địa phương đã chủ động và kịp thời hơn; đối tượng khen thưởng là tập thể nhỏ, đơn vị sản xuất, kinh doanh trực tiếp, người lao động trực tiếp, hộ gia đình… đã được quan tâm nhiều hơn.

Các hoạt động tuyên truyền về phong trào thi đua, về gương điển hình tiên tiến được tăng cường thời lượng, đổi mới đa dạng về hình thức. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các tỉnh trong Cụm đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; công tác ban hành văn bản quản lý về thi đua, khen thưởng đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La mong muốn, trong 6 tháng cuối năm 2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng; tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, hướng các phong trào thi đua về cơ sở; đẩy mạnh nêu gương người tốt việc tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn các tỉnh trong Cụm.

Nguyệt Hà