Phong trào thi đua

Năm 2019 Tổng Cục Hải quan thi đua nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đổi mới để quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

TĐKT - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, trong năm 2018, Tổng cục Hải quan thực hiện tốt tất cả các lĩnh vực, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đổi mới để quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ngành Hải quan đạt được những kết quả xuất sắc trong năm 2018 là nhờ sự điều hành, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, sự nỗ lực của tất cả các đơn vị trong toàn ngành và của mỗi cán bộ, công chức, viên chức… Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn phát biểu tại Hội nghị trực tuyến ngành Hải quan chiều 8/1 Trong năm 2018, Tổng cục Hải quan tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) (cải cách thể chế; kiểm soát TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng công chức hải quan; đôn đốc các Bộ, ngành cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đối thoại với doanh nghiệp (DN); hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện; tiếp tục áp dụng các phương pháp quản lý hải quan hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin…) nhằm mục tiêu chính là rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ hải quan góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, tăng tính minh bạch, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về Hải quan, hiện thực hóa các mục tiêu trong Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2020. Đây là động lực để đẩy mạnh cải cách hành chính nằm trong chủ trương chung của Chính phủ. Trong công tác thu ngân sách Nhà nước (NSNN), hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018, ngay từ đầu năm, toàn ngành Hải quan tích cực thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách. Trong đó Tổng cục Hải quan đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt: Giao chỉ tiêu thu và đôn đốc thường xuyên công tác thu đối với từng Cục Hải quan tỉnh, thành phố; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách thuế; chủ động rà soát kiểm tra các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn, đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, kiểm tra nội bộ, chống gian lận thương mại trong khâu làm thủ tục hải quan... Nhờ đó, ngành Hải quan đã chống thất thu một cách hiệu quả. Theo đó, số thu ngân sách của Hải quan năm 2018 đạt 314.907 tỷ đồng, bằng 111,27% dự toán, bằng 107,5 % chỉ tiêu phấn đấu, tăng 6,0 % so với cùng kỳ 2017. Đây là một kết quả xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Hải quan. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã biểu dương một số mặt công tác quan trọng của ngành Hải quan đạt được trong năm 2018. Đồng thời, Bộ trưởng đánh giá, kết quả chung của ngành Tài chính đạt được trong năm 2018 vừa qua có sự đóng góp rất quan trọng của Tổng cục Hải quan. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng lưu ý, năm 2019 có ý nghĩa quan trọng, là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng, các Nghị quyết của Trung ương khoá XII; Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm 2016 – 2020. Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng khoảng 6,8%, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) dưới 4%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 8 - 10%, kiểm soát nhập siêu dưới 2%, tăng thu ngân sách khoảng 5% so với dự toán Quốc hội giao. Với mục tiêu nêu trên, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chỉ đạo, ngành Hải quan tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt tối thiểu 5% so với dự toán được giao. Để thực hiện mục tiêu thu ngân sách, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị ngành Hải quan bám sát những nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 01 năm 2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Nghị quyết của Ban cán sự Đảng và chương trình hành động của Bộ Tài chính về xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai ngay nhiệm vụ được giao từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019. Thứ hai, ngành Hải quan tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại và các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa để rút ngắn thời gian, chi phí thông quan hàng hóa... theo đúng mục tiêu, yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 02 năm 2019 về các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, Nghị quyết 139 năm 2018 của Chính phủ về chương trình hành động cắt giảm chi phí cho DN.... Thứ ba, làm tốt hơn công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần. Thứ tư, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong nội ngành và thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm toán, Ủy ban Kiểm tra Trung ương... Năm 2019 được dự báo có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, với bề dày truyền thống của mình, Bộ trưởng tin tưởng Tổng cục Hải quan và cơ quan Hải quan các cấp sẽ đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao, cùng với toàn ngành Tài chính thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 và những năm tiếp theo… Hồng Thiết

Tập đoàn Than - Khoáng sản thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

TĐKT - Năm 2018 là năm Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tạo bứt phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đến công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thợ mỏ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với các giải pháp đồng bộ, sự chỉ đạo quyết liệt linh hoạt của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, nỗ lực, tinh thần kỷ luật và đồng tâm của tất cả người lao động, công nhân cán bộ toàn Tập đoàn; Tập đoàn đã hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu năm 2018 sớm hơn một tháng so với kế hoạch đề ra đầu năm và đạt cao nhất tính từ 2012 trở lại đây. Tất cả các khối kinh doanh của Tập đoàn đều có lãi; đặc biệt các chỉ tiêu lợi nhuận, nộp Ngân sách Nhà nước, năng suất lao động và thu nhập người lao động vượt mục tiêu và về trước thời hạn 2 của năm Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ 2 đề ra. Cụ thể, doanh thu toàn Tập đoàn năm 2018 đạt 121,7 ngàn tỷ đồng bằng 107 % kế hoạch và tăng 13 % so năm 2017. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 780 triệu USD, tăng 36 % so với kế hoạch. Lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 2.000 tỷ đồng so với kế hoạch và tăng 1.000 tỷ so với thực hiện 2017. Nộp ngân sách Nhà nước: 16 ngàn tỷ đồng, tăng 1,2 ngàn tỷ đồng so với thực hiện năm 2017. Tổng tài sản năm 2018 là: 130 ngàn tỷ đồng. Tập đoàn và các công ty thành viên đã bảo toàn và phát triển được vốn kinh doanh. Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của TKV vào ngày 9/1 Cũng trong năm 2018, nhờ thực hiện có hiệu quả các chủ trương cơ giới hóa, tự động hóa và tin học hóa theo hướng cách mạng công nghiệp 4.0, năng suất lao động tính theo giá trị toàn Tập đoàn đạt 1,1 tỷ đồng/người/năm, tăng 15,8% so với thực hiện năm 2017. Năng suất lao động tính theo sản lượng than 635 tấn/người/năm, tăng 15,7% so với năm 2017. Để đạt được thành tích cao trong năm 2018, trước hết là công sức, là quyết tâm của tập thể công nhân, cán bộ toàn Tập đoàn cùng nhau phấn đấu, biến sức mạnh của tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” của thợ mỏ thành các phong trào thi đua lao động sản xuất. Trên thực tế, ngay từ khi triển khai nhiệm vụ đầu năm 2018, Tập đoàn đã đánh giá sát biến động của thị trường than – khoáng sản trong và ngoài nước, cũng như nhận diện những yếu tố bất lợi có thể tác động đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh như thời tiết bất thường; điều kiện khai thác than ngày càng khó khăn hơn… Từ đó, đề ra các giải pháp phù hợp. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, TKV yêu cầu các đơn vị bám sát những nhiệm vụ, xác định rõ các ngành, nghề, lĩnh vực, sản phẩm chính để tập trung phát triển, trọng tâm là nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và tái cơ cấu toàn diện, xây dựng TKV trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, có trình độ công nghệ, mô hình quản trị theo hướng hiện đại và chuyên môn hóa cao, cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, hợp lý… Đặc biệt, Tập đoàn và các đơn vị luôn chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, chuyển hướng sản xuất và tiêu thụ loại than có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ngay từ đầu năm, Tập đoàn đã tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp điều hành kế hoạch 2018. Cung cấp đủ than cho các hộ tiêu thụ theo hợp đồng đã ký kết, trên cơ sở khai thác tối đa sản lượng than theo giấy phép khai thác để đáp ứng nhu cầu về than cho một số hộ khách hàng đặc biệt là hộ điện; khối lượng than cấp cho hộ điện tăng 4 triệu tấn so với kế hoạch đầu năm và tăng 6,5 triệu tấn so với thực hiện 2017. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới quản trị doanh nghiệp, lao động tiền lương, chăm lo phát triển nguồn nhân lực. Hoàn thiện cơ chế quản trị tài chính doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý, quản trị chi phí, quản lý vật tư; quyết liệt trong tiết giảm chi phí. Đồng thời, năm 2018, TKV tập trung cao, ưu tiên đầu tư, ứng dụng khoa học – công nghệ vào tất các lĩnh vực sản xuất và công tác điều hành, quản lý; chú trọng cơ giới hoá; tin học hóa và thực hiện, sắp xếp tinh giản lao động nhằm nâng cao năng suất, giảm giá thành, tăng hiệu quả. Phát huy thành tích đã đạt được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV Lê Minh Chuẩn cho biết, với phương châm: An toàn – Đổi mới – Phát triển, năm 2019, TKV phấn đấu đưa sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 40 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 42 triệu tấn. Ngoài ra, các ngành khoáng sản, sản xuất và kinh doanh điện, vật liệu nổ, cơ khí phấn đấu mức tăng trưởng ổn định, vượt chỉ tiêu so với năm 2018. Doanh thu toàn Tập đoàn phấn đấu đạt 128.000 tỷ đồng, trong đó, riêng khối than hơn 68.000 tỷ đồng. Lợi nhuận phấn đấu đạt khoảng 3.000 tỷ đồng. Tiền lương bình quân của người lao động phấn đấu đạt 11,3 triệu đồng/người/tháng. TKV sẽ vừa tăng cường củng cố sức mạnh của cả hệ thống chính trị và kỷ luật điều hành từ Tập đoàn đến các đơn vị, vừa tăng cường phân cấp, phân công để tạo thế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao cho mỗi đơn vị, mỗi bộ phận. Đặc biệt, TKV tiếp tục đẩy mạnh việc đưa khoa học công nghệ vào tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh (từ khai thác, sàng tuyển, chế biến). Coi khoa học công nghệ là chìa khóa để tăng năng suất lao động. Tăng cường bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới, nâng cao chất lượng lao động để tiếp cận công nghệ mới, tiến tới vận hành quản lý nguồn nhân lực bằng tin học hóa. Đặc biệt là ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong khai thác than hầm lò; chú trọng việc triển khai nghiên cứu áp dụng cơ giới hoá hạng nhẹ, để tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, giảm nguy cơ mất an toàn. Năm 2019 phấn đấu đạt/vượt 15,5 % sản lượng than CGH/tổng sản lượng than hầm lò. Đối với sản xuất lộ thiên, đẩy mạnh sử dụng đồng bộ thiết bị công suất lớn (các máy xúc dung tích gầu xúc lớn 12 m3 kết hợp với các xe đại xa tải trọng lớn), tiếp tục nghiên cứu triển khai công nghệ vận tải liên hợp ôtô - băng tải; nghiên cứu triển khai các hệ thống điều khiển tự động tổ hợp vận tải mỏ; triển khai áp dụng đồng bộ các hệ thống cấp phát quản lý nhiên liệu tự động. Tập đoàn cũng sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống sàng tuyển, chế biến than tại các mỏ và nhà máy sàng tuyển để nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng hệ số thu hồi than, giảm chi phí vận chuyển than, đất đá thải. Tiếp tục triển khai đầu tư các dự án trọng điểm: Dự án Đầu tư khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV, dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo, dự án đầu tư khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -150 - Công ty than Mạo Khê, dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại (giai đoạn I), dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Vàng Danh...  Cùng với đó, TKV tiếp tục tăng cường công tác giám sát, quản trị nội bộ, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh và đảm bảo tiền lương, thu nhập cho người lao động theo quy định. Cũng trong năm 2019, TKV sẽ đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Thay vì tổ chức tuyên dương các điển hình tiên tiến xuất sắc vào dịp tháng 3 hàng năm, từ 2019 trở đi sẽ tổ chức vào dịp ngày truyền thống 12/11 để tăng cường giáo dục và khơi dậy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của thợ mỏ để nhân nên sức mạnh đoàn kết toàn Tập đoàn. Hồng Thiết

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đặt quyết tâm cao, tạo đột phá, tăng tốc phát triển

TĐKT - Sáng 8/1 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của ngành TN&MT. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chủ trì có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị Ngay từ năm đầu tiên bước vào thực hiện kế hoạch 2016 - 2021, mặc dù có nhiều thuận lợi, nhưng ngành TN&MT cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức to lớn. Nhiều vấn đề tồn tại tích tụ từ trước đây như cơ chế chính sách, mô hình tăng trưởng thiếu bền vững dựa vào tài nguyên, nhân lực giá rẻ, thâm dụng vào môi trường, suy thoái, lãng phí trong sử dụng tài nguyên, khiếu kiện liên quan đến đất đai diễn biến phức tạp. Sự cố môi trường biển gây hậu quả nghiêm trọng tại 4 tỉnh miền Trung đặt ra những thách thức to lớn về an ninh môi trường. Hạn hán diễn ra gay gắt tại các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, xâm nhập mặn nghiêm trọng chưa từng có ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong bối cảnh đó, toàn ngành đã bám sát phương châm chỉ đạo “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” của Thủ tướng Chính phủ, chủ động ứng phó, giải quyết một cách bài bản, khoa học với tinh thần trách nhiệm cao để từng bước chuyển hóa thách thức thành cơ hội, tập trung tháo gỡ các rào cản, giải phóng nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội; tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất trên các lĩnh vực. Chủ động chuẩn bị và tham mưu để Đảng và Nhà nước ban hành những chủ trương, chính sách lớn mang tầm chiến lược dài hạn cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đánh giá về tổng thể, toàn ngành đã đạt được những chỉ tiêu cơ bản đặt ra: Tháo gỡ những vướng mắc về thể chế để phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội tăng nguồn thu ngân sách; hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội giao về tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, nhiều chỉ tiêu khác về môi trường đều có chuyển biến tích cực; kiểm soát chặt chẽ các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao để đi vào vận hành, đóng góp cho tăng trưởng. Ngành TN&MT đã nâng cao độ chính xác trong công tác dự báo, giảm đáng kể thiệt hại về người và vật chất do thiên tai so với năm 2017. Các chỉ số đo lường mức độ hài lòng của người dân, chỉ số cải cách hành chính… đều tăng. Công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Công tác ứng phó với BĐKH đã huy động được toàn xã hội vào cuộc. Trong năm 2019, toàn ngành TN&MT sẽ đặt quyết tâm cao, quán triệt sâu sắc phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" để tạo đột phá, tăng tốc phát triển, thực hiện tốt các nội dung trọng tâm: Tạo đột phá trong thể chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT), quản lý tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết cơ bản các điểm nóng phát sinh về khiếu nại, tố cáo. Chuẩn bị hạ tầng phục vụ quản lý thông minh dựa trên nền tảng ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với đó, nâng cao chỉ số tiếp cận, sử dụng bền vững, phát huy hiệu quả các nguồn lực tài nguyên. Tạo chuyển biến căn bản trong công tác quản lý, hành động BVMT, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn. Đổi mới công tác dự báo, đa dạng hoá sản phẩm khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai; tăng cường điều phối liên vùng, tạo cơ chế tài chính, đầu tư, phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường năng lực cán bộ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng… Phát biểu tại Hội nghị, nhấn mạnh tài nguyên và môi trường là 1 trong 3 vấn đề trụ cột phát triển của đất nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cần nói thẳng vào các vấn đề: Làm sao để phát huy được nguồn lực; kinh tế tài chính trong ngành TNMT; công tác xã hội hóa ngành TNMT; những vướng mắc về thủ tục hành chính, vướng mắc giao quyền; đánh giá tác động môi trường ở các dự án là hình thức hay thực chất… Công tác cán bộ trong hệ thống ngành Tài nguyên và Môi trường rất quan trọng. Nhất là về phẩm chất, đạo đức, năng lực cán bộ như thế nào để đáp ứng nhiệm vụ được giao. Cũng như những bức xúc hiện hay về tài nguyên và môi trường cần phải có những giải pháp khắc phục. Đó là vấn đề các dòng sông chết; vấn đề hạ mực nước ngầm do khai thác bừa bãi; công tác quản lý và sử dụng đất đai nông lâm trường; công tác xã hội hóa nguồn lực phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường; việc chấm dứt khai thác cát bừa bãi… và những vấn đề về cơ chế, chính sách. Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh đến việc thảo luận về thể chế chính sách pháp luật để giải phóng, tạo điều kiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường phát triển; công tác chống quan liêu, tham nhũng tiêu cực của cả hệ thống phục vụ đất nước, bảo vệ môi trường... Phương Thanh

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh: Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ được giao

TĐKT - Chiều 5/1, tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Giao thông Vận tải) tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 và Hội nghị tổng kết công tác năm 2018. Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 Năm 2018, hưởng ứng chương trình phát động thi đua của ngành với mục tiêu "Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp", Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua cụ thể, thiết thực. Các phòng điều hành dự án có phong trào thi đua "Chất lượng, tiến độ, kỷ cương, hiệu quả". Các bộ phận tham mưu thi đua với chủ đề "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ được giao... Các phong trào thi đua đã tạo động lực mạnh mẽ cổ vũ, động viên công chức, viên chức, người lao động của Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ban đã phối hợp với các cơ quan tham mưu của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) báo cáo Chính phủ trình Quốc hội và được Quốc hội thông qua Đề án cao tốc Bắc - Nam, được Bộ GTVT giao thực hiện 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam là đoạn Cam Lộ - La Sơn và đoạn Nha Trang - Cam Lâm. Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, trình và được Bộ GTVT phê duyệt 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam dài 152 km (dự án Cam Lộ - La Sơn, dự án Nha Trang - Cam Lâm), trong đó, dự án Cam Lộ - La Sơn là một trong các dự án cao tốc được phê duyệt sớm nhất và phấn đấu khởi công xây dựng đầu tiên trong các dự án cao tốc Bắc - Nam. Hiện nay, dự án Cam Lộ - La Sơn đang triển khai thiết kế kỹ thuật, dự toán cắm cọc giải phóng mặt bằng, phấn đấu lựa chọn nhà thầu xây lắp trong Quý I/2019 và triển khai thi công vào Quý II/2019... Ban đã đẩy nhanh tiến độ thi công để cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng toàn bộ các dự án vốn dư lần 1 (6 dự án/84 km). Trong đó, đã nghiệm thu, bàn giao 3 dự án (tuyến tránh Ngân Sơn, tránh Nà Phặc; đường dẫn cầu Bình Ca; đoạn Chơn Thành - Đức Hòa), các dự án còn lại đang hoàn thiện các thủ tục để nghiệm thu, bàn giao trong Quý I/2019. Đặc biệt, các dự án đều được kiểm toán và trình quyết toán ngay sau khi hoàn thành. Ban đã khởi công và triển khai thi công dự án tuyến tránh Eadrăng, huyện Eahleo, tỉnh Đắk Lắk bằng vốn dư lần 2 của Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, phấn đấu hoàn thành dự án trước mùa mưa năm 2019. Cùng với đó, hoàn thành thông xe toàn bộ đoạn La Sơn - Hòa Liên (thuộc Dự án BT La Sơn - Túy Loan) theo đúng tiến độ; hoàn thành các thủ tục để triển khai hạng mục thảm tăng cường mặt đường dự án vốn trái phiếu Chính phủ Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định, phấn đấu hoàn thành trước Tết âm lịch 2019. Công tác quản lý chất lượng được quan tâm, chú trọng. Các dự án đang thi công được kiểm soát chất lượng nội bộ tốt và được các cơ quan quản lý chất lượng kiểm tra thường xuyên, đánh giá đảm bảo chất lượng yêu cầu. Năm 2018, Ban đã hoàn thành quyết toán 100% các dự án theo yêu cầu của Bộ GTVT, trình 4/4 dự án và trình toàn bộ quyết toán các nội dung điều chỉnh, bổ sung đối với các dự án đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, Bình Phước và Quốc lộ 1 qua Bình Định. Ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý dự án, công trình đường Hồ Chí Minh là 1 trong 8 công trình được vinh danh tại Chương trình "Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình"; nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp, các ngành khen thưởng.  Phương Thanh

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

TĐKT - Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) tiếp tục triển khai nhiều giải pháp công tác nhằm thực hiện tốt chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) theo đúng quy định của pháp luật. Với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, BHXH Việt Nam đã tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua trong toàn ngành hướng tới hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được Chính phủ giao và đạt được kết quả cao. Hội nghị trực tuyến Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho biết, xác định mục tiêu xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là một trong những chủ đề trọng tâm và xuyên suốt, năm 2018, toàn ngành BHXH tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi hợp pháp của người tham gia, hưởng chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Ước tính đến hết năm 2018, toàn quốc có 14,629 triệu người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ 30,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Số người tham gia BHTN khoảng 12,539 triệu người đạt tỷ lệ 25,9% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Số người tham gia BHYT khoảng 82,38 triệu người đạt đạt tỷ lệ 87,7% dân số (vượt 2,31% so với chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020). Kết quả, cùng với việc mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, số thu về quỹ BHXH, BHYT cũng không ngừng gia tăng với tổng số thu ước đạt trên 329.000 tỷ đồng. Quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT được bảo đảm với gần 180 triệu lượt người được chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT; trên 10 triệu lượt người được hưởng các chế độ BHXH, BHTN với tổng số tiền chi trả lên tới gần 300.000 tỷ đồng. Đặc biệt, chính sách BHXH, BHYT đã bảo đảm cuộc sống cho gần 3 triệu người nghỉ hưu cũng như tạo cơ hội được chăm sóc y tế cho hàng triệu người mắc các bệnh nan y, chi phí điều trị y tế của mỗi người lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí là hàng tỷ đồng mỗi năm. Trên 87% dân số tham gia BHYT, trên 14 triệu người lao động đang tham gia BHXH, các vấn đề của BHXH, BHYT đang ngày càng trở nên thiết thân với mỗi người, mỗi nhà. Bảo đảm quyền lợi BHXH, BHYT cho nhân dân vì vậy còn góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nhận thức được vấn đề này, ngành BHXH Việt Nam đã nỗ lực đổi mới, hiện đại hóa, đẩy nhanh công cuộc cải cách thủ tục hành chính; chuyển đổi mạnh mẽ tác phong làm việc từ hành chính công sang phục vụ. Tiến hành cấp mã định danh cho người tham gia BHXH, BHYT BHXH Việt Nam chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương quyết liệt tổ chức thực hiện kê khai, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trên toàn quốc cho hơn 92 triệu người với trên 24 triệu hộ gia đình. Sau khi rà soát, đến nay đã cơ bản hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, quản lý tập trung thống nhất trong cả nước. Thông qua việc cấp cho mỗi người tham gia một mã số BHXH duy nhất, ngành BHXH thực hiện tập trung cơ sở dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT toàn quốc, liên thông với cơ sở dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia BHYT, Hệ thống phần mềm giám định BHYT và giải quyết chế độ chính sách. Qua đó đã góp phần quản lý chặt chẽ, hiệu quả đối tượng tham gia, thụ hưởng các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN. Phát hiện và hạn chế tối đa tình trạng gian lận, vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN để kịp thời đôn đốc, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm; thực hiện cải cách thủ tục hành chính triệt để thông qua việc ban hành các quy trình, thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giao dịch điện tử và tiếp tục thực hiện cải cách trong lĩnh vực giải quyết chế độ chính sách, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, đem lại sự hài lòng cho tổ chức và cá nhân khi giao dịch với cơ quan BHXH. Bên cạnh đó, công tác hội nhập quốc tế trong lĩnh vực BHXH, BHYT cũng ghi nhiều dấu ấn quan trọng, đặc biệt là việc tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội lần thứ 35 và kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội đã để lại những dấu ấn quan trọng của BHXH Việt Nam với các tổ chức an sinh xã hội khu vực và quốc tế. Đồng thời, mở rộng diện bao phủ BHXH đến các năm 2021, 2025, 2030, tương ứng phải đạt bao phủ 35%, 45%, 60% lực lượng lao động tham gia BHXH, trong đó, yêu cầu phát triển BHXH tự nguyện với mục tiêu phải đạt từ 1%, 2,5%, 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; với BHTN phải đạt 28%, 35%; 45% lực lượng lao động tương ứng đến các năm 2021, 2025, 2030. Diện bao phủ BHYT tuy đạt được kết quả khả quan, nhưng yêu cầu duy trì sự tham gia bền vững vẫn cần có những giải pháp mới. Bên cạnh đó là yêu cầu ngày một phức tạp hơn với công tác quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT trong bối cảnh thực tiễn ngày một phát sinh nhiều áp lực khi thực hiện triệt để hơn lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHYT cần có những bước chuyển mạnh mẽ hơn và năm 2019 sẽ đóng vai trò là năm bản lề, triển khai các biện pháp, từng bước đạt được mục tiêu vào năm 2021. Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2019, BHXH Việt Nam sẽ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đột phá phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Đối với BHXH tự nguyện, BHXH các tỉnh sẽ thành lập Ban Chỉ đạo khai thác, phát triển đối tượng tham gia, với sự tham gia của Bưu điện. Trên cơ sở đó, tham mưu cho tỉnh giao chỉ tiêu cho UBND cấp huyện/xã; đề nghị HĐND tỉnh hỗ trợ một phần mức đóng cho người tham gia; phối hợp với Bưu điện tổ chức hội nghị trực tiếp như phương án đã được phê duyệt. Đồng thời, tổ chức rà soát, đối chiếu dữ liệu tham gia BHXH, BHYT với dữ liệu của ngành Thuế để có giải pháp thu đúng, thu đủ BHXH, BHYT; tổ chức thanh tra đột xuất chuyên ngành đóng BHXH đối với ít nhất 50% số đơn vị nợ BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên và áp dụng phương thức tự động ban hành quyết định thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đột xuất; kiên quyết xử lý hành chính và xử lý hình sự đối với đơn vị cố tình vi phạm theo quy định pháp luật. Hồng Thiết

Tập trung nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách ngành tài nguyên và môi trường

TĐKT - Chiều 27/12, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Toàn cảnh Hội nghị Năm 2018 đánh dấu một năm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và Kế hoạch công tác năm của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (TNMT). Viện đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu khoa học, đề xuất xây dựng và trình các đề án, nhiệm vụ phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước của Bộ. Kết quả nổi bật là Viện đã hoàn thành 4 nhiệm vụ quan trọng: 2 đề án trình Chính phủ trong tháng 11/2018, Báo cáo "Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường" trình Ban Chỉ đạo Trung ương và "Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu Phát triển bền vững Việt Nam đến 2030 của ngành TNMT" được Bộ ký ban hành trong tháng 12/2018. Kết quả này có được là từ sự quyết tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Viện, sự đoàn kết, nhất trí và nỗ lực của toàn thể viên chức, người lao động trong Viện. Hoạt động nghiên cứu khoa học thực sự sôi động với số lượng lớn các nghiên cứu mới được triển khai. Kết quả thực hiện nhiệm vụ dự án, đề tài kết thúc đạt tiến độ và sản phẩm được giao nộp, tiếp nhận ở các đơn vị quản lý. Ngoài các báo cáo kết quả nghiên cứu, Viện có 8 ấn phẩm được phát hành, 27 bài báo được đăng tải trên các tạp chí trong và ngoài nước, 13 bài tham luận, báo cáo chuyên đề trình bày tại các Hội thảo trong và ngoài nước. Viện đang thực hiện 48 nhiệm vụ, bao gồm: 5 đề tài khoa học công nghệ (KHCN) cấp Quốc gia; 17 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ; 18 nhiện vụ cấp cơ sở và 8 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Ngoài ra, Viện quan tâm, chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khoa học, khuyến khích đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước. Những hoạt động chính và kết quả nổi bật của Viện trong năm được trình bày trong Báo cáo thường niên năm 2018. Đây cũng là lần đầu tiên Viện nỗ lực, quyết tâm xây dựng và ban hành Báo cáo thường niên nhằm truyền tải đến các đối tác trong nước và quốc tế những thông tin về thành tựu, kết quả của hoạt động nghiên cứu, xây dựng chính sách ngành TNMT, triển khai các dự án trong nước, hợp tác quốc tế và các hoạt động đào tạo, tư vấn và dịch vụ của Viện trong năm, để các cấp lãnh đạo, các đối tác, các bên liên quan nhận diện và đánh giá rõ hơn về các hoạt động của Viện trong bối cảnh Viện cần thúc đẩy thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay. Năm 2019, Viện tiếp tục triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, tập trung vào các vấn đề cấp thiết hiện nay trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (quy hoạch bảo vệ môi trường, lộ trình giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông và chất thải nhựa, các vấn đề liên quan đến quản ý đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu); tăng cường ứng dụng nghiên cứu định lượng trong các nghiên cứu của Viện; thực hiện các nghiên cứu về công cụ kinh tế trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phục vụ sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 2 đề án được giao; triển khai thực hiện 2 nhiệm vụ đã được Bộ giao; triển khai đánh giá, tổng hợp các vấn đề về TNMT phục vụ xây dựng Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020), kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) trình Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đối với việc thực thi các quy định về TNMT của các doanh nghiệp Việt Nam và đề xuất giải pháp thích ứng; xây dựng cơ sở đánh giá thực hiện các chỉ tiêu phát triển bền vững TNMT đến năm 2030...  Phương Thanh

Thi đua thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quản lý bảo hiểm xã hội

TĐKT - Cùng với việc thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH) được BHXH Việt Nam hết sức chú trọng. Hơn 87% người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), trên 14 triệu người tham gia BHXH, tiến tới thực hiện BHXH toàn dân theo tinh thần cải cách chính sách BHXH đã được Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 xác định, để nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và hưởng BHXH, BHYT, hơn lúc nào hết, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa BHXH đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Nguyễn Hoàng Phương Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) Nguyễn Hoàng Phương cho biết, trong mấy năm trở lại đây, công tác ứng dụng công nghệ thông tin được BHXH Việt Nam đặc biệt quan tâm, thể hiện qua việc xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành; hệ thống cấp số định danh quản lý người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được thống nhất trên phạm vi toàn quốc... Đến nay BHXH Việt Nam đã cung cấp được 28 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tổng số số hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử  gần 44 triệu hồ sơ điện tử giao dịch qua mạng. Hiện nay, toàn bộ ứng dụng CNTT ngành BHXH đã được triển khai theo kiến trúc Chính phủ điện tử được xây dựng theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Trung tâm Ðiều hành hệ thống CNTT của ngành BHXH được triển khai xây dựng và bắt đầu vận hành là kết quả tổng hợp từ một quãng thời gian dài hệ thống BHXH đồng thời phát triển hạ tầng kỹ thuật, nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng CNTT… Năm 2017, 2018 được coi là năm đột phá với nhiều hoạt động phục vụ định hướng hiện đại hóa ngành BHXH được triển khai quyết liệt và có hiệu quả: Hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử ngành BHXH để số hóa tài liệu lưu trữ của ngành; phần mềm giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, BHTN; hệ thống một cửa điện tử tập trung trên cơ sở phần mềm "Tiếp nhận và quản lý hồ sơ"; cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam là điểm truy cập duy nhất của BHXH Việt Nam trên môi trường Internet cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động, chủ trương, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, tiếp nhận các yêu cầu giao dịch điện tử, khai thác thông tin, dữ liệu về BHXH, BHYT của tổ chức, cá nhân. Nhất là việc đưa hệ thống thông tin giám định BHYT vào vận hành, kết nối gần 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT từ tuyến xã đến Trung ương trên phạm vi toàn quốc để thực hiện quản lý khám, chữa bệnh, giám định và thanh toán BHYT. Ðồng thời, ngành BHXH đã tạo lập xong cơ sở dữ liệu cho hộ gia đình tham gia BHYT với thông tin của 92,6 triệu dân tương ứng với 24,3 triệu hộ gia đình toàn quốc. Để phấn đấu hơn nữa về phát triển công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến, năm 2020, BHXH Việt Nam hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH trong phạm vi cả nước. Trong năm 2019, ngành tiếp tục triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, trong đó tiếp tục cập nhật mã số và đồng bộ thông tin định danh người tham gia; quản lý dữ liệu thu nộp BHXH, dữ liệu chi trả BHXH, quá trình hưởng và quá trình tham gia, thông tin đơn vị tham gia BHXH… Trên cơ sở đó, BHXH Việt Nam sẽ đề xuất các “hành lang” pháp lý cần thiết và tiến hành liên thông, cung cấp thông tin, dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhằm góp phần vào việc kiến tạo Chính phủ điện tử cả quốc gia Trên nền tảng ứng dụng CNTT những năm vừa qua, ngành BHXH đang khẩn trương xây dựng hệ sinh thái 4.0, phục vụ người dân và doanh nghiệp với các dịch vụ: Dịch vụ tin nhắn (SMS); dịch vụ thanh toán trực tuyến; ứng dụng BHXH trên thiết bị di động; hệ thống Chatbot hỗ trợ khách hàng (trả lời chính sách BHXH, BHYT tự động bằng trí tuệ nhân tạo, tăng tính tương tác cao với người tham gia, cung cấp thông tin đóng, hưởng BHXH, BHYT và dự tính mức hưởng nhằm phục vụ người dân tốt hơn); phân tích, khai thác được lượng dữ liệu rất lớn của ngành trên BIGDATA; thiết lập Fanpage truyền thông trên hệ thống mạng xã hội; cung cấp tất cả các dịch vụ công có thể lên cấp độ 4. Song song với đó, BHXH Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH liên thông, hiện đại với công nghệ mới nhất, hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho ngành BHXH trong việc quản lý, cung cấp dịch vụ theo hướng tập trung, nhanh chóng, chính xác; hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững. Cùng với đó, để đạt được những mục tiêu đã đề ra, toàn ngành BHXH sẽ tập trung triển khai bốn giải pháp: Thứ nhất, chú trọng việc cải cách hành chính song song với ứng dụng CNTT, tiếp tục rà soát và chuẩn hóa các các quy trình nghiệp vụ theo tiêu chí tích hợp và quản lý bằng công nghệ thông tin thay vì tin học hóa những quy trình thủ công đã có. Đây là cơ sở để ứng dụng CNTT có thể triển khai hiệu quả và tạo sự chuyển biến rõ rệt. Thứ hai, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo tính khả khi về nguồn lực triển khai; đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, đồng thời bám sát lộ trình, mục tiêu dài hạn về ứng dụng CNTT trong kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 - 2020 của ngành. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức triển khai tùy theo tình hình thực tế (thực hiện dưới hình thức dự án hoặc thuê dịch vụ CNTT theo quyết định 80/QĐ-TTg). Triển khai kiến trúc chính phủ điện tử của ngành phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử quốc gia Thứ ba, tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành về vai trò, lợi ích của việc ứng dụng CNTT, đồng thời nêu cao tinh thần sẵn sàng học hỏi nâng cao trình độ sử dụng CNTT; Đưa tiêu chí ứng dụng CNTT vào một trong những nội dung đánh giá kết quả hoàn thành công việc của các đơn vị, cán bộ trong ngành. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ứng dụng CNTT của ngành kết hợp với thuê dịch vụ quản lý vận hành. Thứ tư, tiếp tục rà soát và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đối với các hoạt động về ứng dụng CNTT của ngành: Liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; xác thực định danh điện tử; thẻ BHYT điện tử… Hồng Thiết

Khẳng định vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trẻ trong sự phát triển của đất nước

TĐKT – Từ Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Việt Nam được thành lập năm 1993 với 15 thành viên ban đầu, đến nay mạng lưới tổ chức Hội Doanh nhân trẻ (DNT) Việt Nam đã được thành lập tại 63/63 tỉnh, thành phố và 4 ngành kinh tế với hơn 10 ngàn hội viên, trở thành tổ chức xã hội nghề nghiệp hàng đầu trên cả nước, có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Việt Nam, là cầu nối quan trọng đưa các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đoàn thanh niên đến với cộng đồng DNT Việt Nam. Các doanh nghiệp của hội viên đang tạo việc làm cho hơn 3 triệu lao động, tổng doanh thu hàng năm đạt trên 25 tỷ USD. Phong trào DNT Việt Nam qua từng giai đoạn đã hình thành một lớp doanh nhân trẻ tiêu biểu, nắm giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt trong các doanh nghiệp lớn của quốc gia. Họ đã và đang là những nhân tố góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế của đất nước. Trong 3 ngày 21 – 23/12, tại Hà Nội, Hội DNT Việt Nam tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm phong trào DNT Việt Nam, 15 năm giải thưởng Sao Vàng đất Việt và Lễ trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018. Đây là những hoạt động lớn và rất có ý nghĩa đối với cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân trẻ Việt Nam. Tọa đàm “Doanh nhân trẻ - 25 năm cùng khát vọng Việt Nam” Tọa đàm “Doanh nhân trẻ - 25 năm cùng khát vọng Việt Nam” được tổ chức chiều ngày 22/12/ 2018 có sự tham dự của gần 500 đại biểu doanh nhân trẻ là lãnh đạo doanh nhân trẻ Việt Nam các thời kỳ, lãnh đạo Hội DNT các tỉnh, thành, chuyên gia kinh tế và các doanh nghiệp hội viên Hội DNT Việt Nam. Các đại biểu chia sẻ tại Tọa đàm Tại tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi về tình hình kinh tế Việt Nam trong 30 năm đổi mới và vai trò của kinh tế tư nhân, vai trò của DNT Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế đất nước giai đoạn 2018 - 2038 cũng như xác định lại giá trị cốt lõi, tầm nhìn và trách nhiệm của một tổ chức đại diện cho tiếng nói của hàng trăm nghìn doanh nhân trẻ trong cả nước.  Sự có mặt, giao lưu của các anh/chị lãnh đạo Hội các thời kỳ: Trương Gia Bình, Phương Hữu Việt, Mai Hữu Tín, Bùi Văn Quân, Phạm Tấn Công, Vũ Văn Tiền…. như sự tiếp thêm sức mạnh, tinh thần đoàn kết, giữ vững niềm tin và giữ gìn ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi DNT Việt Nam hôm nay. GS.TS. Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, bên cạnh những đóng góp không nhỏ của Hội DNT Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp, DNT cần tiếp tục phát huy hết nội lực, khẳng định vai trò, vị trí cũng như sứ mệnh của mình trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. 25 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam Tối cùng ngày, Lễ kỷ niệm 25 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam được  tổ chức trang trọng với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Đây là dịp để các DNT nhìn lại những thành quả đạt được và những thực trạng đang tồn tại trong hoạt động và tổ chức Hội, từ đó xác định hướng đi mới cho phong trào DNT Việt Nam trên chặng đường sắp tới. Nghi thức truyền lửa cho phong trào DNT Việt Nam Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định: Trong suốt chiều dài xây dựng và phát triển, Hội DNT Việt Nam luôn tỏ rõ khát vọng đóng góp sức trẻ, trí tuệ, sức sáng tạo để làm giàu chính đáng cho quê hương, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu; đề nghị Hội DNT phấn đấu để thật sự trở thành cầu nối giữa DNT và chính quyền; luôn đổi mới để tập hợp, thu hút thêm nhiều tài năng trẻ tham gia Hội, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Cũng tại Lễ kỷ niệm, việc giới thiệu các tính năng ưu việt trong ứng dụng App Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam được coi là một điểm nhấn trong chương trình. Thông qua việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số như một vũ khí chiến lược, App “Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam” mang sứ mệnh tạo nên một Hệ sinh thái kinh doanh – nơi mọi thông tin về kinh doanh hiện lên trước mắt hội viên, bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực nhất, trở thành tính năng chính thống của App: Kêu gọi vốn, kết nối giao thương, tư vấn pháp lý và kiến thức quản trị. Mỗi tính năng đều thể hiện sự ưu việt trong việc mở rộng mạng lưới liên kết (net-working) của Hội viên, đồng thời, giữ vai trò chủ đạo trong việc kết nối giao thương nội địa và quốc tế. Dự kiến Phiên bản cập nhật mới nhất của APP sẽ xuất hiện trên tất cả nền tảng Android và IOS vào tháng 01/2019. Doanh nghiệp đăng ký tham gia theo mẫu tại địa chỉ  http://www.dntvn.org.vn/vn/dang-ky. Trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt Năm 2018, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt đánh dấu chặng đường 15 năm triển khai thành công để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và toàn xã hội. Ngày 23/12, Lễ kỷ niệm 15 năm giải thưởng Sao Vàng đất Việt và Lễ trao giải thưởng 2018 được tổ chức trang trọng tại Hà Nội, được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6, Đài truyền hình Việt Nam. Top 10 doanh nghiệp nhận Giải Sao Vàng Đất Việt 2018  Qua 15 năm triển khai, 11 lần tổ chức đã có hơn 6.000 lượt thương hiệu, sản phẩm đăng ký tham gia, trong đó 2.127 lượt thương hiệu, sản phẩm được tôn vinh trao giải. Nhiều doanh nghiệp, thương hiệu, sản phẩm Việt Nam được vinh danh từ Giải thưởng Sao Vàng đất Việt đã có mặt trong các bảng xếp hạng của khu vực, của thế giới, trở thành những doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng, dẫn dắt đối với nền kinh tế Việt Nam. Có thể nhắc tới các thương hiệu: Vingroup, FPT, Thaco, Hòa Phát, Việt Tiến, Gleleximco, Traphaco, Thiên Long, Trung Nguyên, Eurowindow, Viettinbank, TTC group… Năm 2018, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt được triển khai bình chọn và tôn vinh những doanh nghiệp có chỉ số kinh doanh tốt, phát triển ổn định, bền vững, duy trì số lao động, quan tâm đến trách nhiệm đối với người lao động và xã hội. Trong vòng 2 tháng triển khai, gần 400 thương hiệu được lựa chọn, đề cử từ các tỉnh, thành trên toàn quốc đã đăng ký tham gia giải thưởng. Quy trình bình chọn được tiến hành theo ba vòng: Sơ tuyển, Thẩm định thực tế và Chung tuyển. TOP200 thương hiệu Sao Vàng đất Việt 2018 tạo ra trên 912 ngàn tỷ đồng doanh thu, nộp ngân sách trên 72 ngàn tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 417 ngàn lao động. Các thương hiệu được bình chọn TOP10 Sao Vàng đất Việt 2018 đều thuộc các doanh nghiệp hàng đầu: VINGROUP, FPT, HÒA PHÁT, TTC, TRAPHACO, THIÊN LONG, XÂY DỰNG HÒA BÌNH, GỖ AN CƯỜNG, THỦY SẢN MINH PHÚ, CENLAND. Cùng trong đợt cao điểm kỷ niệm 25 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội DNT Việt Nam đã tổ chức một chuỗi các hoạt động thể thao chào mừng: Giải Bóng đá, giải Golf, giải Tennis Doanh nhân trẻ toàn quốc... tại Hà Nội trong ngày 21 - 22/12/2018. Mai Thảo  

Công tác thi đua, khen thưởng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong ngành Tài chính

TĐKT - Trong năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) của Bộ Tài chính đã được triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ. Công tác TĐKT từng bước đi vào nền nếp, đảm bảo chính xác, khách quan, đáp ứng được yêu cầu của lãnh đạo Bộ đề ra. Vụ trưởng Vụ TĐKT Bộ Tài chính Nguyễn Hùng Minh báo cáo kết quả công tác TĐKT năm 2018 Vụ trưởng Vụ TĐKT Nguyễn Hùng Minh cho biết, năm 2018 là năm thứ 4, toàn hệ thống đã triển khai có nền nếp việc đánh giá cán bộ với thi đua, bình xét khen thưởng, đặc biệt đã gắn trách nhiệm của người đứng đầu với chất lượng, cấp độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và gắn liền với cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác TĐKT. Trong thời gian qua, Vụ TĐKT cùng với một số đơn vị thuộc Bộ đã khảo sát thực trạng việc khai thác và sử dụng phần mềm quản lý TĐKT 2.0 tại 7 đơn vị (gồm Cơ quan Tổng cục Thuế, Thuế Hà Nội, Thuế Bắc Ninh, Kho bạc Bắc Ninh; Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Dự trữ Hà Bắc và Học viện Tài chính). Cuộc khảo sát đã giúp cho các cán bộ kỹ thuật, cán bộ làm công tác TĐKT nắm rõ được các hạn chế của phần mềm quản lý TĐKT 2.0 đang gặp phải hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp, các yêu cầu về nghiệp vụ TĐKT để chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm nhằm đáp ứng việc khai thác sử dụng. Nhờ được đẩy mạnh, công tác TĐKT đã mang lại hiệu quả thiết thực trong ngành tài chính. Kết quả, trong tháng 11, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện ước đạt 93,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng đạt 1.222,7 nghìn tỷ đồng, bằng 92,7% dự toán năm, bằng 90% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 11 ước đạt 70 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng đạt 975,4 nghìn tỷ đồng, bằng 88,7% dự toán, tăng 15,3% so cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản như thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế và thu chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước thì số thu nội địa còn lại ước đạt 742,9 nghìn tỷ đồng, bằng 85,6% dự toán năm, tăng khoảng 13% so cùng kỳ năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 đạt 83,5% dự toán năm, tăng 9,6%). Ước đến hết tháng 11/2018, có 48/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 92%) và hầu hết các địa phương thu đạt cao hơn so cùng kỳ năm 2017. Công tác quản lý thu nội địa 11 tháng đầu năm đã đạt nhiều tiến bộ. Tính đến ngày 26/11/2018, cơ quan Thuế đã thực hiện gần 78,6 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp và kiểm tra trên 424,96 nghìn hồ sơ tại trụ sở cơ quan Thuế, kiến nghị xử lý thu vào NSNN gần 15,4 nghìn tỷ đồng (số đã nộp vào NSNN 10,2 nghìn tỷ đồng); chống chuyển giá, giảm lỗ trên 25,1 nghìn tỷ đồng; thu hồi được 28,1 nghìn tỷ đồng nợ thuế. Trong tháng 12/2018, cơ quan Thuế các cấp tiếp tục triển khai quyết liệt công tác thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu đưa tổng số nợ thuế đến thời điểm 31/12/2018 không vượt quá 5% tổng thu NSNN như mục tiêu đề ra. Tính đến ngày 15/11/2018, cơ quan Hải quan đã thực hiện 6,5 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan, xử lý thu vào ngân sách 2.000 tỷ đồng; đôn đốc, xử lý thu hồi 1.333 tỷ đồng nợ thuế; phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 15,5 nghìn vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan, xử lý tăng thu cho ngân sách 306 tỷ đồng; cơ quan Hải quan đã khởi tố 62 vụ và chuyển các cơ quan khởi tố 99 vụ. Thu từ dầu thô thực hiện tháng 11 ước đạt 6,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 11 tháng đạt 57,9 nghìn tỷ đồng, bằng 161,4% dự toán năm, tăng 41,1% so cùng kỳ năm 2017. Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: Thực hiện tháng 11 ước đạt 28,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 11 tháng đạt 283,5 nghìn tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán năm, tăng 8,3% so cùng kỳ năm 2017. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (98,2 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN đạt 185,2 nghìn tỷ đồng, bằng 103,5% dự toán năm, tăng 7,6% so cùng kỳ năm 2017. Tổng chi NSNN tháng 11 ước đạt 105,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi NSNN 11 tháng đạt 1.210,6 nghìn tỷ đồng, bằng 79,5% dự toán năm, tăng 7,8% so cùng kỳ năm 2017, trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 239,6 nghìn tỷ đồng, đạt xấp xỉ 60% dự toán năm, tăng 6,7%; chi trả nợ lãi đạt 98,1 nghìn tỷ đồng, bằng 87,2% dự toán năm, tăng 13,4%, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nợ đến hạn theo cam kết; chi thường xuyên đạt 841,7 nghìn tỷ đồng, bằng 89,5% dự toán năm, tăng 4,3%, theo đúng dự toán và tiến độ thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách. Tính đến hết ngày 30/11/2018, lũy kế chi thường xuyên đã thực hiện kiểm soát qua hệ thống Kho bạc Nhà nước đạt 76,6% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện ước khoảng 14.105 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 35,2 tỷ đồng. Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Đến ngày 26/11/2018 đã thực hiện phát hành 148,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đáp ứng đủ nguồn để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán. Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, công tác TĐKT năm 2019 của Bộ Tài chính tập trung vào các nội dung: Tiếp tục tổ chức phát động và triển khai thực hiện thắng lợi phong trào thi đua toàn ngành ngay từ đầu năm 2019 với khẩu hiệu “Đẩy mạnh kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt, phối hợp đồng bộ, triển khai kịp thời, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019” với 6 nội dung thi đua và 4 biện pháp thực hiện. Cùng với đó, bám sát quá trình xét khen thưởng và tiến độ trình tại các Cơ quan Trung ương (Ban TĐKT Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước), đảm bảo sớm có kết quả khen thưởng thành tích năm 2018, chuẩn bị cho nội dung họp Hội nghị dân chủ tại Bộ và các đơn vị cấp Tổng cục. Đặc biệt, hướng tới Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vào năm 2020, Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác TĐKT, tập trung tuyên truyền các điển hình và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác TĐKT của ngành Tài chính. Với những thành tích đã đạt được về công tác khen thưởng năm 2018, Bộ Tài chính đã có 2.160 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, trong đó 137 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ. 19 tập thể đã được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. 3 cá nhân thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước được tặng Huân chương Lao động các hạng (1 Huân chương Lao động hạng Nhì; 2 Huân chương Lao động hạng Ba); 1 tập thể  và 40 cá nhân thuộc Tổng cục Hải quan được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Hồng Thiết

Chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng

TĐKT - Sáng 14/12, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp cuối năm 2018. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp. Cùng dự có Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại phiên họp Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá về kết quả tổ chức thực hiện công tác TĐKT Bộ Quốc phòng năm 2018. Công tác TĐKT năm 2018 đã được Quân ủy Trung ương, Bộ quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Phong trào Thi đua Quyết thắng ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu với nhiều cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và các cuộc vận động của các cấp, các ngành; luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Bên cạnh đó, toàn quân luôn giữ vững đoàn kết, kiên định niềm tin, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn và sự chống phá quyết liệt của kẻ thù; huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn; tăng cường đối ngoại quốc phòng và hội nhập quốc tế; kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, nêu cao ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Công tác khen thưởng được tiến hành công khai, minh bạch, kịp thời, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua. Qua đó, tạo động lực quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng các tổ chức, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Trong năm, toàn quân đã đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng khen thưởng hơn 51 nghìn lượt tập thể, cá nhân, tăng 45% so với năm 2017. Với tư tưởng chỉ đạo: "Giữ vững đoàn kết, không ngừng sáng tạo, tăng cường kỷ cương, đề cao nêu gương, thi đua quyết thắng", Hội đồng TĐKT quyết định chủ đề phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019 là "Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng". Theo đó, phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019, tập trung thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; giữ vững đoàn kết, tăng cường kỷ cương, đề cao nêu gương, thường xuyên chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tăng cường kỷ cương trong triển khai tổ chức thực hiện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện "Ba khâu đột phá" theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Phát biểu tại phiên họp, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương và đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất cao của các cơ quan, đơn vị toàn quân trong tổ chức thực hiện công tác TĐKT thời gian qua; đồng thời yêu cầu, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác TĐKT và phong trào Thi đua Quyết thắng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo động lực mới góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại… Nguyên Hải

Trang