Kinh tế

Bộ Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

TĐKT - 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả nổi bật, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 5 tháng năm 2018 ước đạt 594 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6% dự toán, tăng 13,6% (so với cùng kỳ năm 2017). Trong đó, có 51/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 39%), 38 địa phương thu đạt trên 43% dự toán. 5 tháng, thu NSNN đạt 549 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6% dự toán năm, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017   Cụ thể, thu nội địa tháng 5 ước đạt 70 nghìn tỷ đồng, thấp hơn khoảng 25 nghìn tỷ đồng so với tháng trước, lũy kế thu 5 tháng đạt 442,77 nghìn tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán năm, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù, số thu nội địa ước đạt 342,47 nghìn tỷ đồng, bằng 39,5% dự toán năm, tăng 12,2% so cùng kỳ năm 2017. Thu từ dầu thô tháng 5 ước đạt 5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 600 tỷ đồng so tháng trước. Lũy kế 5 tháng thu ước đạt 23,7 nghìn tỷ đồng, bằng 66% dự toán năm, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2017. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 5 ước đạt 27 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 4 nghìn tỷ đồng so tháng trước; sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ, thu cân đối NSNN đạt gần 19,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu NSNN 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 594 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6% dự toán, tăng 13,6%. Trong đó, thu nội địa ước đạt 442,77 nghìn tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán, tăng 14,1%. Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù (thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), thu hồi vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp), số thu nội địa còn lại ước đạt 342,47 nghìn tỷ đồng, bằng 39,5% dự toán, tăng 12,2%. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, tiến độ các khoản thu không đồng đều, một số khoản thu tiến độ đạt khá so dự toán: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 41,7% dự toán, tăng 17,5%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 47,7% dự toán, tăng 19,7%; các khoản thu về nhà, đất đạt 53,5% dự toán, tăng 7,9%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 82,8% dự toán, tăng 25,5%... Bên cạnh đó, một số khoản thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán (dưới 40%), mặc dù tăng so với cùng kỳ năm trước: Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mới đạt 33,8% dự toán, tăng 2,6%; thu từ khu vực DNNN đạt 36,5% dự toán, tăng 9,7% (chủ yếu do hoạt động sản xuất - kinh doanh của một số ngành như sản xuất thuốc lá, khai thác than, viễn thông, sản xuất ô tô... tăng trưởng thấp; đồng thời, từ ngày 1/1/2018 toàn bộ số thu từ các doanh nghiệp cổ phần mà Nhà nước không nắm cổ phần chi phối được điều chỉnh hạch toán sang khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, làm giảm số thu của khu vực này); thu thuế bảo vệ môi trường đạt 36,9% dự toán, tăng 9,4%; thu phí, lệ phí đạt 39% dự toán, tăng 6,4%... Ước tính cả nước có 51/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 39%), trong đó có 38 địa phương thu đạt trên 43% dự toán; 52/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 11 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ. Thu về dầu thô 5 tháng ước đạt 23,7 nghìn tỷ đồng, bằng 66% dự toán, tăng 22%. Thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu (XNK) ước đạt 118,5 nghìn tỷ đồng, bằng 42% dự toán, tăng 0,4%. Theo Bộ Tài chính, hoạt động XNK 5 tháng tăng trưởng đạt khá với tổng giá trị kim ngạch XNK ước đạt 182,8 tỷ USD, tăng 11,9%. Tuy nhiên, việc thực hiện cam kết về khu vực kinh tế tự do ASEAN với trên 90% dòng hàng được cắt giảm thuế nhập khẩu về 0%, trong đó có một số mặt hàng có đóng góp số thu lớn cho ngân sách như ô tô nguyên chiếc và linh kiện, phụ tùng, sắt thép... đã làm cho số thu chỉ đạt xấp xỉ cùng kỳ năm trước. Về chi NSNN, tổng chi NSNN tháng 5 ước đạt 116,9 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 5 tháng đạt 526,6 nghìn tỷ đồng, bằng 34,6% dự toán. Trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 94,1 nghìn tỷ đồng, bằng 23,5% dự toán; chi trả nợ lãi đạt 50,7 nghìn tỷ đồng, bằng 45,1% dự toán, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nợ đến hạn theo cam kết; chi thường xuyên đạt 379 nghìn tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Với những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm, Bộ Tài chính xây dựng phương án điều hành NSNN và ngân sách trung ương quý III/2018. Ngành thuế, hải quan tiếp tục chỉ đạo Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế. Đồng thời, Bộ sẽ phân tích, nắm rõ tình hình thu NSNN, nợ thuế, nguyên nhân tăng, giảm tại các địa phương để có các giải pháp kịp thời; tiếp tục mở rộng việc ký kết nộp thuế điện tử với các ngân hàng thương mại và tiến hành đánh giá thực hiện 06 tháng triển khai Đề án nộp thuế 24/7... Hồng Thiết

Ngân hàng Nhà nước thi đua hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

TĐKT - Ngay từ đầu năm 2018, Ngân hàng Nhà nước đã nỗ lực thi đua hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Mục tiêu đưa ra: Xác định chính sách tiền tệ (CSTT)  chủ động, thận trọng, linh hoạt phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra (bình quân khoảng 4%), ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý (6,7%)... Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu Kết quả, mặt bằng lãi suất trong những tháng đầu năm 2018 được giữ ổn định, lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên tiếp tục giảm, trong đó các Ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước và một số NHTM cổ phần đã giảm khoảng 0,5%/năm lãi suất cho vay đối với các khách hàng tốt. Lãi suất cho vay hiện nay phổ biến khoảng 6 - 9%/năm đối với ngắn hạn, khoảng 9 -11%/năm đối với trung - dài hạn; đối với khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, có mức tín nhiệm cao lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ khoảng 4-5%/năm. Trong những tháng đầu năm 2018, thị trường trong nước và quốc tế đan xen những thuận lợi, khó khăn. Trong bối cảnh đó, NHNN đã chủ động điều hành tỷ giá  trung tâm linh hoạt bám sát diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ. Nhờ đó, tỷ giá và thị trường ngoại tệ nhìn chung ổn định, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động trong xây dựng và triển khai sản xuất, kinh doanh, phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Đặc biệt, NHNN đã mua được lượng lớn ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối lên mức cao; niềm tin vào đồng Việt Nam được củng cố. Thị trường vàng tiếp tục diễn biển ổn định và tự điều tiết tốt. Song song với đó, tín dụng tăng trưởng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô. Cơ cấu tín dụng đã hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Cụ thể, dư nợ tín dụng tăng ngay từ những tháng đầu năm; đến ngày 31/5/2018, tín dụng tăng 6,16% so với cuối năm 2017. Bên cạnh đó, công tác cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, về cơ bản, các NHTM đã xây đựng xong phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, trình NHNN phê duyệt. Trong đó, các phương án tập trung chú trọng nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu; tăng cường năng lực tài chính, mở rộng quy mô, mạng lưới, phát triển các dịch vụ thanh toán, dịch vụ phi tín dụng khác... Công tác thanh tra, giám sát ngân hàng tiếp tục được tăng cường nhằm ngăn chặn, phát hiện, và xử lý kiên quyết các rủi ro, tồn tại và sai phạm của TCTD, thúc đẩy các TCTD triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”  ban hành kèm theo Quyết định số 1058/QĐ - TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đến cuối tháng 3/2018, tổng nợ xấu nội bảng của hệ thống TCTD chiếm 2,18% tổng dư nợ. Tính lũy kế từ 15/8/2017 đến cuối tháng 3/2018, toàn hệ thống đã xử lý được 100,5 nghìn tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42… Kiểm tra số liệu cùng kỳ 2017 từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tính đến 25/5/2017 so với đầu 2017, tăng trưởng tín dụng đạt tốc độ 6,53%, mức tăng cao nhất trong vòng 8 năm, kể từ 2010 (con số này tính đến hết tháng 5/2017 từ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia là 6,8%). Lý giải tốc độ tăng trưởng tín dụng chậm lại, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho rằng, việc điều hành tín dụng phải phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và kiểm soát chất lượng, đặc biệt là đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Ở một lĩnh vực khác là thanh toán, đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng cho hay, cùng với việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ quan này đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời, chỉ đạo hệ thống ứng dụng công nghệ vào phát triển hạ tầng kỹ thuật thanh toán và tăng cường an ninh, bảo mật, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Đến cuối tháng 3/2018, trên toàn quốc có 17.887 ATM và 278.768 POS đang hoạt động, chưa kể một số lượng lớn các giao dịch chấp nhận thẻ trực tuyến. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh thêm, việc thúc đẩy thị trường kinh doanh thương mại (TTKDTM) trong khu vực công hiện nay không ngừng được mở rộng. Công tác thông tin tuyên truyền về TTKDTM được chú trọng và phát huy hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết của khách hàng trong sử dụng các dịch vụ tài chính, đồng thời cảnh báo để nâng cao an ninh, an toàn trong thanh toán như phối hợp thực hiện các game show truyền hình “Tiền khéo, tiền khôn”, “Những đứa trẻ thông thái”. Đặc biệt, trong năm 2018, công tác cải cách hành chính của ngành Ngân hàng tiếp tục được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn vay cho doanh nghiệp và người dân. Theo công bố mới đây của Bộ Nội vụ, ngành Ngân hàng tiếp tục đứng đầu các bộ, ngành về chỉ số cải cách hành chính. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp ngành Ngân hàng đứng ở vị trí này. Với những thành tích đã đạt được, trong những tháng tiếp theo của năm 2018, NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, thận trọng, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý; bảo đảm thanh khoản của các tổ chức tín dụng, ổn định thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối. Hồng Thiết

Khai mạc “Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang tại Hà Nội năm 2018

TĐKT - Ngày 13/6, tại siêu thị Big C Thăng Long (Hà Nội), Sở Công thương tỉnh Bắc Giang, Sở Công thương Hà Nội phối hợp tổ chức Khai mạc “Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang tại Hà Nội năm 2018”. Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Giang cho biết, Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn – Bắc Giang là hoạt động thiết thực để vải thiều Lục Ngạn được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap với chất lượng cao được giới thiệu, quảng bá rộng rãi và khẳng định thương hiệu đến đông đảo người tiêu dùng Thủ đô.  Qua đó giúp đỡ, tạo điều kiện, giúp bà con nông dân huyện Lục Ngạn thuận lợi hơn trong khâu tiêu thụ vải.   “Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang tại Hà Nội năm 2018 sẽ kéo dài đến hết ngày 20/6. Sản phẩm vải thiều được bày bán tại Big C Thăng Long Tại Lễ khai mạc, bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội khẳng định: Sở Công thương Hà Nội sẵn sàng phối hợp với tỉnh Bắc Giang cũng như huyện Lục Ngạn trong công tác tiêu thụ vải thiều trên địa bàn thành phố Hà Nội, các tỉnh, thành khác và xuất khẩu ra nước ngoài. Hiện Sở đã yêu cầu các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội hỗ trợ, giúp bà con nông dân vùng vải Lục Ngạn tiêu thụ sản phẩm một cách tốt nhất; trong đó có hệ thống siêu thị Big C. Các sản phẩm được chế biến từ trái vải được giới thiệu đến người tiêu dùng Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang tại Hà Nội Hiện nay, diện tích trồng vải toàn huyện Lục Ngạn là 15.200 ha với tổng sản lượng thu hoạch hàng năm khoảng 100.000 tấn; trong đó diện tích vải sản xuất heo tiêu chuẩn VietGAP là 11.400 ha. Vải thiều Lục Ngạn được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hội nhãn hiệu tập thể; Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Vải thiều Lục Ngạn. Hiện, vải thiều Lục Ngạn được xuất khẩu sang thị trường trên 30 nước, trong đó có Trung Quốc, Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Dubai, Hà Lan, Thái Lan. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết: Năm nay là năm được mùa nhất từ trước đến nay, do thời tiết thuận lợi và bà con nông dân rất tích cực nên chất lượng vải thiều được đánh giá cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh sản lượng lớn, thị trường chưa có nhiều đổi mới so với mọi năm thì thị trường tiêu thụ cũng có một số khó khăn. Việc tổ chức xúc tiến thương mại vải thiều được tổ chức ngay từ đầu và triển khai thực hiện rất tốt, Tuần lễ vải thiều Bắc Giang tại Hà Nội chỉ là một hoạt động trong một chuỗi xúc tiến thương mại. Qua đây, tiếp tục phát triển thị trường có sẵn đồng thời tìm được một số thị trường mới. Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn chia sẻ với báo chí Mặc dù vậy, theo Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, việc tiêu thụ vải của huyện Lục Ngạn vẫn gặp một số khó khăn trong liên kết chuỗi sản xuất – thu mua – chế biến – tiêu thụ chưa bền vững, chưa có nhiều doanh nghiệp liên kết cùng với các hợp tác xã, bà con nông dân của huyện Lục Ngạn. UBND huyện Lục Ngạn mong muốn, trong thời gian tới Nhà nước sẽ có cơ chế riêng hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt liên kết chặt chẽ các chuỗi giữa hợp tác xã, người dân để khép kín từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ. Bên cạnh đó, sản phẩm nông sản là sản phẩm tươi, do đó thời gian bảo quản tự nhiên rất ngắn, đề nghị các cơ quan nhà nước có chính sách ưu tiên; tìm ra công nghệ bảo quản sau khu hoạch để bảo quản được vải thiều nói riêng và các hàng hóa nông sản khác nói chung để đưa sản phẩm đến được đến các địa phương xa vùng trồng như Mỹ, các nước châu Âu. Ngoài ra, hạ tầng giao thông cũng cũng là vấn đề còn nhiều hạn chế. Theo ông Bình, năm 2018, bình quân có 3 - 5 nghìn tấn vải thiều ra khỏi huyện trong một ngày, đây là số lượng lớn, trong khi đó hạ tầng giao thông rất chật hẹp và xuống cấp, thời gian chuyển sản phẩm ra khỏi địa bàn rất lâu, ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Do đó, UBND huyện mong rằng sẽ có đầu tư bài bản, hệ thống, hiện đại để từ khâu thu hoạch đến vận chuyển, chế biến một cách thông thoáng, giúp bà con nông dân tiêu thụ dễ dàng và nâng cao giá trị của sản phẩm. Mai Thảo - Phương Thanh

Gặp gỡ doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 4

TĐKT - Sáng 13/6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức buổi Gặp gỡ doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 4. Toàn cảnh buổi gặp gỡ Phát biểu khai mạc sự kiện, Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Chủ nhiệm – Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết: Tiếp nối thành công của các cuộc gặp gỡ, hội thảo trước đây giữa hai bên, buổi Gặp gỡ doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 4 diễn ra bên lề chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman. Đây là hoạt động góp phần hiện thực hóa chủ trương hợp tác quốc phòng đã được lãnh đạo Nhà nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Ấn Độ thống nhất; góp phần đẩy mạnh quan hệ quốc phòng song phương, đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp quốc phòng Ấn Độ và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Bộ Quốc phòng Việt Nam gặp gỡ, trao đổi, tăng cường niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau, tiến tới hợp tác cùng phát triển. Tại buổi gặp gỡ, hai bên cùng trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau về các nội dung: Hợp tác nghiên cứu; thiết kế, chế tạo; chuyển giao công nghệ; mua sắm hàng hóa quốc phòng; hợp tác công nghiệp quốc phòng và đào tạo nhân lực… Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn bày tỏ hy vọng buổi gặp gỡ sẽ mang đến nhiều thông tin cập nhật cụ thể, hữu ích cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hai nước về các nội dung hợp tác hai bên cùng quan tâm; mở ra các cơ hội đầu tư kinh doanh mới cho các doanh nghiệp; thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, trên cơ sở đó, hoạch định ra phương hướng và cách thức triển khai, hợp tác công nghiệp quốc phòng phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả giữa hai bên thời gian tới. Cuộc gặp góp phần tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phù hợp với lợi ích của hai bên vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Quan hệ quốc phòng Ấn Độ -Việt Nam được xây dựng trên nền tảng quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước nhiều năm qua. Bộ Quốc phòng hai nước đã có nhiều hoạt động hợp tác thực chất, có hiệu quả. Ông Rajib Kumar Sen, Cục trưởng Cục quản lý Công nghiệp quốc phòng Ấn Độ cho biết: Chính phủ Ấn Độ rất quan tâm đến ngành quản lý công nghiệp quốc phòng và có những khoản đầu tư rất lớn cho ngành này. Tại Ấn Độ, rất nhiều doanh nghiệp đã tham gia đầu tư, nghiên cứu lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Ông Rajib Kumar Sen hy vọng, buổi gặp gỡ là cơ hội kết nối các doanh nghiệp hai nước nhằm cùng nhau tìm kiếm và mở ra những hướng phát triển mới cho hợp tác công nghiệp quốc phòng hai nước. Tại sự kiện, 16 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ấn Độ đã giới thiệu các nghiên cứu nổi bật của mình nhằm đưa ra những lựa chọn và cơ hội hợp tác cho hai bên. Nguyệt Hà

Karofi giới thiệu bộ sản phẩm an tâm toàn diện 2018

TĐKT - Ngày 13/6, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Karofi Việt Nam tổ chức buổi giới thiệu bộ sản phẩm an tâm toàn diện 2018. Nổi bật trong bộ sản phẩm đó là máy lọc nước Optimus. Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển dựa trên sự hoà hợp giữa khoa học – thẩm mỹ - an toàn. Bộ sản phẩm mới ra mắt của Karofi Điểm cộng đầu tiên của Optimus phải kể đến là thiết kế tinh tế, tối giản. 2 gam màu đen trắng mang lại cho thị giác một cảm nhận sang trọng, phù hợp với nhiều không gian lắp đặt khác nhau. Sự tối giản còn nằm ở kích thước sản phẩm, so với một máy tủ đứng thông thường, máy lọc nước Optimus đã giảm 1/3 kích thước. Chiều cao của Optimus lại được đôn thêm giúp máy thanh thoát và thẩm mĩ hơn. Các chi tiết rườm rà như dây điện, dây dẫn bên trong máy đều được lược bỏ, các thao tác sử dụng máy, thay thế lõi lọc cũng trở nên dễ dàng. Yếu tố tinh tế ở sản phẩm còn được chú trọng ở những chi tiết nhỏ nhất: Lớp sơn phủ bề mặt chịu được thử nghiệm độ bám dính bằng cách test rạch ô quân cờ 1mm x 1mm (100 ô), ngay cả khi dùng xăng nhẹ, dung dịch cồn 90° lau nhẹ, bề mặt không bị bay màu, bay sơn, mất nét. Bên cạnh đó, các chi tiết linh kiện kim loại được sơn phủ hoặc mạ chống gỉ đảm bảo không phát sinh gỉ  trắng, gỉ vàng. Đồng thời, các dây dẫn điện trong sản phẩm được đấu nối chắc chắn, bó gọn gàng, các đầu giắc cắm kết nối với mạch điện được gắn giữ bằng keo nến đảm bảo không bị lỏng lẻo, rơi, tuột... khi thao tác vận chuyển, rung lắc nhẹ. Nằm trong chiến lược phát triển sản phẩm máy lọc nước tinh khiết tiết kiệm nước thải, Optimus cũng được Karofi trang bị màng lọc RO Aqualast thế hệ mới của tập đoàn Dow Chemical Hoa Kỳ. Nhờ màng lọc này, hiệu suất sử dụng của Optimus được nhân đôi với công suất lọc lên đến 20l/h và tiết kiệm đến 82% lượng nước thải so với máy lọc nước RO thông thường. Ngoài ra, tuổi thọ của màng lọc Auqualast cũng gấp 1,5 lần so với màng lọc RO trước đó trên thị trường. Ưu việt hơn, máy lọc nước Optimus có khả năng xử lý đa dạng nguồn nước như nước máy, nước giếng khoan, nước mưa… thậm chí nước có chỉ số TDS cao đặc biệt là nước lợ với chỉ số TDS lên đến 3000 ppm. Nhân dịp này, bên cạnh Optimus, Karofi Việt Nam cũng giới thiệu với người tiêu dùng các sản phẩm máy lọc nước khác: Máy lọc nước Spido S-s156, Topbox. Spido S-s156 được thiết kế dạng chân quỳ, để gầm, không bình áp nhằm giảm thiểu tối đa không gian lắp đặt. Nước được lọc trực tiếp khi vặn vòi, hạn chế tối đa khả năng tái nhiểm khuẩn sau màng RO. Spido được coi như dòng máy lọc nước bán công nghiệp thu nhỏ nhờ được trang bị màng lọc RO Dow Filmtec Hoa Kỳ công suất lớn 500GPD mang đến hiệu suất lọc gấp 8 lần máy lọc nước thông thường. Không giới hạn số lượng nước trong mỗi lần lấy. Tốc độ nước ra vòi luôn đạt xấp xỉ 1,3 lít/phút. Topbox là dòng máy lọc nước thông minh để bàn. Sản phẩm này đem tới những trải nghiệm trọn vẹn của dòng máy lọc nước cao cấp với kiểu dáng nhỏ gọn tinh tế cùng những tính năng thông minh ưu việt. Đây là một trong những sản phẩm được đánh giá là nhỏ gọn nhất trên thị trường hiện nay. Nước qua máy lọc nước Topbox đạt chuẩn tinh khiết nhờ bộ lõi lọc nhập khẩu Hàn Quốc đạt tiêu chuẩn chất lượng Quốc tế NSF, SGS. Bao bì được làm từ vật liệu thân thiện với môi trường, có độ bền và khả năng chịu lực kéo, lực nén và nhiệt cao giúp bảo vệ toàn vẹn cho sản phẩm. Chuyên biệt về máy lọc nước, đa dạng về kiểu dáng để đáp ứng mọi nhu cầu lọc nước khác nhau, Karofi cũng là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường – Bộ Y Tế cấp chứng nhận Chuẩn quốc gia đối với nước uống trực tiếp (QCVN06-1:2010/BYT) theo quy trình chuẩn của WHO và Unicef. Hiểu được những phân vân của người tiêu dùng khi chọn mua sản phẩm máy lọc nước, từ ngày 25/5 đến 25/6 Karofi tạo cơ hội cho khách hàng được trải nghiệm sản phẩm máy lọc nước Karofi Optimus bằng cách đăng ký dùng thử sản phẩm trong 30 ngày. Sau thời gian dùng thử, nếu khách hàng mua lại sản phẩm sẽ nhận được những ưu đãi hấp dẫn từ nhãn hàng: Giảm 15% cho sản phẩm đang sử dụng, tặng 2 năm thay lõi trị giá 1.080.000 đồng và gói bảo dưỡng trong vòng 1 năm trị giá 600.000 đồng. Phương Thanh

Ra mắt mô hình mới về điều vận xe trực tuyến EMDDI

TĐKT – Chiều 12/6, tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo giới thiệu nền tảng và mô hình mới về điều vận xe trực tuyến EMDDI. Đây là hệ thống đầu tiên ở Việt Nam và thế giới được thiết kế để dùng đồng thời cho nhiều (có thể hàng ngàn) đơn vị vận tải trên cùng hệ thống mà không làm mất tính chủ động của các đơn vị vận tải. Hội thảo giới thiệu nền tảng và mô hình mới về điều vận xe trực tuyến EMDDI EMDDI là hệ thống đầu tiên ở Việt Nam và thế giới được thiết kế để dùng đồng thời cho nhiều (có thể hàng nghìn) đơn vị vận tải trên cùng hệ thống mà không làm mất tính chủ động của các đơn vị vận tải. Các đơn vị sử dụng EMDDI có thể tự cấu hình hệ thống một cách độc lập với các đơn vị khác như tự thiết lập các loại dịch vụ (xe máy, xe 4 chỗ, xe 7 chỗ, xe đường dài, taxi, giao hàng), chế độ tính cước, phương thức chọn đường đi, chính sách khuyến mại… Việc thiết lập cấu hình này chỉ mất dưới 10 phút cho một công ty. Đối với người dùng, điểm khác biệt của EMDDI so với các hệ thống khác đang dùng hiện nay là được sử dụng cho nhiều công ty nhưng người dân đi xe chỉ cần cài đặt một ứng dụng duy nhất. EMDDI có khả năng phân biệt chính xác địa giới hành chính. Ở địa phương nào, EMDDI sẽ tự động kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ vận tải ở đó. Trong trường hợp ở một địa phương có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải, EMDDI cho phép khách tự chọn hoặc để EMDDI tự động chọn xe phù hợp nhất. Với việc dùng một ứng dụng duy nhất cho tất cả các đơn vị vận tải hành khách trên phạm vi cả nước, EMDDI giúp người dân dễ dàng gọi xe địa phương nơi sinh sống. Việc sử dụng chung cộng đồng hành khách tạo ra sự cộng hưởng giữa các đơn vị vận tải, nâng cao sức mạnh cạnh tranh. Đặc biệt, EMDDI sử dụng công nghệ lõi tiên tiến, có sức chịu tải cao, khả năng kháng lỗi tốt, có thể hoạt động ngay cả khi mất kết nối 3G tạm thời hoặc ứng dụng bị ngắt đột ngột. EMDDI đã kết hợp với VNPAY (công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam) để tích hợp các chức năng thanh toán điện tử,cho phép khách hàng thanh toán rất đơn giản nếu không dùng tiền mặt. Ngoài ví EMDDI Pay, khách hàng còn có thể dùng ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng để thanh toán thông qua hình thức QR Pay - quét mã QR trên ứng dụng của lái xe. Sử dụng EMDDI, các đơn vị hoạt động taxi ngoài cách gọi và điều vận qua điện thoại truyền thống sẽ có thêm 3 cách điều vận: Dùng ứng dụng gọi xe của EMDDI; dùng EMDDI để điều xe trong trường hợp khách gọi qua điện thoại, đài viên khi nhận được điện thoại của khách, chỉ cần ấn định địa chỉ của khách trên bản đồ số, EMDDI sẽ chọn lái xe thích hợp nhất phục vụ. Phương pháp này tránh được sự thiên vị của đài viên, hạn chế tình trạng tranh giành khách của lái xe. Bên cạnh đó, có thể sử dụng đồng hồ điện tử của EMDDI khi lái xe bắt khách giữa đường. Ngoài ra, nhiều tiện ích khác được lồng ghép trong phần mềm, tạo điều kiện tốt nhất cho người dùng. Ví dụ, tìm kiếm địa danh sẽ ưu tiên theo địa phương; tính năng tranh thủ đón khách cùng đường khi lái xe di chuyển với mục đích riêng. Hiện nay, EMDDI đã được Bộ Giao thông Vận tải chính thức cấp phép tham gia thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý, kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng. Ứng dụng này được triển khai ở nhiều nơi bởi các đơn vị vận tải hành khách hàng đầu, đạt kết quả khả quan. Trong thời gian triển khai, hệ thống tỏ ra có khả năng chịu tải rất cao, hoạt động ổn định 24/7, chưa bao giờ hệ thống phải tạm ngừng do sự cố. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Đại học Quốc gia Hà Nội không theo đuổi mục tiêu kinh tế, mà mục tiêu phát triển kinh tế được tích hợp cùng với mục tiêu phát triển tri thức khoa học, hướng tới tạo ra một giá trị cộng hưởng thiết thực và hiệu quả hơn của các trường đại học cho xã hội. Việc phát triển các sản phẩm hoàn chỉnh, hướng đến người dùng trực tiếp, thương mại hóa trực tiếp, góp phần gia tăng giá trị được triển khai trong khuôn viên đại học không chỉ là một xu thế mà còn để tăng cường tự chủ đại học. Tuy nhiên, với Đại học Quốc gia Hà Nội còn có trách nhiệm phục vụ cộng đồng, trước hết là phục vụ trực tiếp địa phương, vùng – nơi đại học hoạt động, bao gồm cả việc cung cấp nguồn nhân lực, cả việc hợp tác chuyển giao tri thức, tăng nguồn thu từ cộng đồng và địa phương. Phương Thanh

Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác đầu tư và phát triển”

TĐKT - Ngày 17/6 tới, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội), UBND TP Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác đầu tư và phát triển”. Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị giao ban thông tin báo chí Thành ủy ngày 12/6. Hội nghị được tổ chức với mong muốn gặp mặt các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đại diện các Đại sứ quán, cơ quan tham tán thương mại, văn phòng đại diện của các nhà đầu tư nước ngoài, Hiệp hội, tổ chức Việt Nam và quốc tế, nhằm tăng cường thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài thông qua việc quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư của Thủ đô và các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô trên nguyên tắc hài hòa về lợi ích, trách nhiệm và bình đẳng. Ông Nguyễn Minh Khánh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thông tin về Hội nghị Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác đầu tư và phát triển” cũng là cơ hội thể hiện sự gắn kết giữa chính quyền TP Hà Nội, lãnh đạo các tỉnh, thành phố tham dự Hội nghị với các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng như với các đơn vị cầu nối, đưa nhà đầu tư, doanh nghiệp đến với thành phố. Tham dự Hội nghị dự kiến có trên 1500 đại biểu bao gồm có lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và TP Hà Nội; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư; cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước… Đáng chú ý, Hội nghị có sự tham dự của hàng trăm nhà đầu tư, doanh nghiệp (trong nước và nước ngoài) đề xuất, mong muốn đầu tư dự án trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở thông tin kết quả thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội năm 2016, 2017 và đến tháng 6/2018; kết quả hợp tác của Hà Nội với các tỉnh, thành phố giai đoạn 2016 - 2017, giới thiệu các mục tiêu trọng tâm và danh mục dự án dự kiến kêu gọi đầu tư giai đoạn 2018 - 2020 (của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác trong vùng), đại biểu lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương và doanh nghiệp sẽ cùng nhau trao đổi, đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư trên địa bàn Hà Nội, các dự án hợp tác, liên kết vùng, phát huy vai trò dẫn dắt và điều phối phát triển của Hà Nội đối với các vùng. Tại Hội nghị sẽ diễn ra Lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành, nhà đầu tư, doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực: Xây dựng thành phố thông minh, phát triển giáo dục đại học, nông nghiệp kỹ thuật cao, y tế, du lịch, môi trường…; Lễ trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các chương trình, dự án lớn, có tính chất thúc đẩy liên kết, phát triển vùng; khen thưởng, vinh danh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài có thành tích đóng góp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội và đóng góp tích cực thúc đẩy hợp tác, liên kết vùng. Với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan Trung ương và TP Hà Nội; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; đặc biệt các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” sẽ là thông điệp để TP Hà Nội tiếp tục khẳng định sẽ không ngừng tạo lập môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, minh bạch, phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư kinh doanh, làm ăn lâu dài tại Thủ đô cũng như tạo hướng liên kết với các vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô. Thục Anh

Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Thiên Lộc: 10 năm xây dựng và phát triển

TĐKT - Ngày 9/6, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Thiên Lộc đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển. Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Văn Trường, Tổng Giám đốc Công ty Thiên Lộc cho biết: Được thành lập ngày 9/6/2009, đến nay, công ty đã vươn lên, đánh dấu chặng đường phát triển hưng thịnh, với phương châm hoạt động: “Uy tín - Chất lượng - Hiệu quả”. Thiên Lộc hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp công trình, nhận thầu từ các chủ đầu tư. Từ ngày thành lập đến nay, công ty đã thực hiện nhiều công trình trải dài từ Nam ra Bắc. Đó là một số công trình tiêu biểu: Thi công, cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Cửa Ông- Mông Dương- Quảng Ninh; xây dựng trụ sở tòa nhà Công ty Cổ phần Hải Tiến, Bắc Thăng Long- Hà Nội; cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Viện Công nghệ mới số 8 Láng Hạ, Hà Nội. Ông Vũ Văn Trường - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Thiên Lộc phát biểu tại buổi lễ Cán bộ, công nhân viên của Thiên Lộc còn thiết kế, thi công công trình trạm xử lý nước sạch cho 6 xã của huyện Giao Thủy và Xuân Trường, Nam Định; thi công xây lắp chung cư cao tầng 250 Minh Khai, Hà Nội; thi công xây dựng nhà cơ sở nghiên cứu Viện Kỹ thuật Nhiệt đới 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội; thi công xây dựng công trình Khu nghỉ mát biển Thuận An - Thừa Thiên Huế... Thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2018 - 2022, Công ty Thiên Lộc triển khai các dự án lớn theo định hướng chuyển dần từ đơn vị thi công xây lắp, kinh doanh vật liệu xây dựng sang hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, kho vận, đảm bảo phát triển bền vững, nhằm tăng thu nhập cho cán bộ, công nhân viên trong công ty, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của đất nước… Với thế và lực không ngừng củng cố, từ 51 lên 110 cổ đông, từ 81 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng vốn điều lệ vào đầu năm 2018, Thiên Lộc tiếp tục chinh phục thị trường bất động sản. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, lãnh đạo Công ty còn chú trọng các hoạt động từ thiện xã hội. Thiên Lộc hàng năm trích một phần doanh thu để lập quỹ từ thiện; vào các ngày 27/7, lễ, tết, tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà cho nhiều đối tượng chính sách, nhất là các gia đình khó khăn ở địa bàn có dự án của công ty đang thi công nhằm chia sẻ, động viên họ tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Tại buổi lễ, lãnh đạo công ty đã trao kỷ niệm chương cho tập thể và cá nhân đồng hành cùng công ty; thực hiện nghi lễ chúc mừng 10 năm thành lập doanh nghiệp. Thục Anh

Doanh nghiệp nông nghiệp Việt trước xu thế Blockchain

TĐKT - Vượt ra khỏi phạm vi của những đồng tiền kỹ thuật số, Blockchain trở thành một xu hướng tất yếu trong nền kinh tế số, được áp dụng trong nhiều lĩnh vực đa dạng. Nông nghiệp không nằm ngoài cuộc chơi công nghệ 4.0 này. Ứng dụng blockchain trong nông nghiệp là một chủ đề lớn được thảo luận trong Diễn đàn Kinh tế Việt Nam chuyên đề Nông nghiệp tổ chức ngày 5/6 vừa qua. Diễn đàn Kinh tế Việt Nam chuyên đề Nông nghiệp Trong phiên thảo luận thứ nhất, ông Vũ Trường Ca - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Lina Network đã đưa ra kiến nghị về ngành nông nghiệp Việt Nam đến Thủ tướng Chính Phủ cho phép áp dụng các công nghệ blockchain để giải quyết các vấn đề hiện có và tạo ra các sản phẩm an toàn, chất lượng cao, tiêu chuẩn hóa và có thể truy xuất nguồn gốc triệt để. Mặc dù Chính phủ đã hỗ trợ mạnh mẽ cho ngành nông nghiệp và đã ban hành các chính sách để giúp nông dân, ngành vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu của thị trường. “Công nghệ blockchain đủ mạnh để thay đổi thế giới trong tương lai. Hiện tại nó đang ở giai đoạn đầu, tương tự như Internet 25 năm trước, vì vậy Việt Nam có khả năng khai thác công nghệ này và áp dụng nó trong lĩnh vực nông nghiệp” – Ông Vũ Trường Ca chia sẻ. Ông Vũ Trường Ca, Chủ tịch Tập đoàn Lina Netwwork chia sẻ tại diễn đàn Ông Terry Chan, Chủ tịch Hiệp hội chuỗi cung ứng thương mại điện tử Hong Kong (HKeCSC) chứng minh tính phổ biến của blockchain thông qua các trường hợp. Cụ thể, Tmall sử dụng blockchain để giám sát và kiểm tra việc nhập khẩu hàng hóa tại Trung Quốc. Một công ty khác ứng dụng blockchain trong kiểm soát toàn bộ quy trình mua bán lưu trữ kho gạo,… Theo TS. Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông thôn, một trong những thách thức lớn mà nông sản Việt phải đối mặt là thiếu sự minh bạch trong nguồn gốc xuất xứ. Blockchain được các chuyên gia nhận định như một giải pháp hiện đại và hữu hiệu giúp truy xuất nguồn gốc hàng hóa, minh bạch thông tin quy trình rõ ràng từ sản xuất tới phân phối đến người tiêu dùng. Sự minh bạch nguồn gốc xuất xứ mở ra cơ hội cho nông sản Việt khẳng định chất lượng, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Với mong muốn nhân rộng và phổ biến Blockchain, Lina Network là đơn vị cung cấp Blockchain tới các doanh nghiệp Việt Nam với giá 0 đồng. Đơn vị chỉ phải chia lại một phần nhỏ cho Lina Network sau khi bán được hàng hóa thay vì đầu tư tài chính để sở hữu ứng dụng Blockchain. Vừa qua Lina Network có những bước tiến quan trọng khi ký kết hợp đồng với ba tập đoàn nông nghiệp lớn trên thế giới gồm tập đoàn Chockchai, tập đoàn SAP Siam Food International Co. Thục Anh  

Thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng blockchain trong chiến lược phát triển nền kinh tế số

TĐKT - Ngày 8/6, tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp với Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức Diễn đàn Vietnam Blockchain Summit 2018 (VBS 2018) với chủ đề “Từ công nghệ tới chính sách”. Đây là sự kiện thường niên lớn nhất năm tại Việt Nam về xây dựng chính sách, nghiên cứu, phát triển, đào tạo và ứng dụng công nghệ blockchain. Sự kiện thu hút sự tham gia trực tiếp của trên 500 đại biểu và hàng nghìn người biết tới sự kiện trên môi trường trực tuyến. Khai mạc Diễn đàn VBS 2018 Nhiều nhà hoạch định chính sách, nghiên cứu, giảng dạy và kinh doanh hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế số, thương mại điện tử, công nghệ thông tin, tiêu chuẩn chất lượng, logistics, truy xuất nguồn gốc… đã tham gia trình bày và thảo luận tại Diễn đàn. Các diễn giả nhận định: Công nghệ blockchain sẽ góp phần quan trọng xây dựng nền kinh tế số, tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tạo ra công nghệ nền tảng tương tự như công nghệ TCP/IP đối với sự phát triển của Internet. Có thể hiểu blockchain được thiết kế để chống lại sự thay đổi dữ liệu, bởi lẽ thông tin trong blockchain không thể bị thay đổi và chỉ được bổ sung thêm khi có sự đồng thuận của tất cả các nút trong hệ thống. Ngay cả khi nếu một phần của hệ thống blockchain sụp đổ, những máy tính và nút khác sẽ tiếp tục hoạt động để bảo vệ thông tin. Theo khảo sát của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WWF), nhiều chuyên gia hàng đầu dự đoán tới năm 2025 có 10% GDP toàn cầu được lưu giữ nhờ công nghệ blockchain. Cũng vào năm đó sẽ có những chính phủ thu thuế thông qua công nghệ này.   Tuy nhiên, hiện nay, có rất nhiều khái niệm về Blockchain khác nhau và cách hiểu khác nhau về nó. Với 3 phiên thảo luận chính, VBS 2018 giúp nhiều tổ chức, cá nhân nhận định và hiểu rõ hơn bề blockchain cũng như những chính sách của nhà nước với công nghệ nổi bật này. Tại phiên thứ nhất, với chủ đề “Tổng quan về blockchain – nền tảng của nền kinh tế số”, các diễn giả chia sẻ tại sao blockchain sẽ tạo ra sự đột phá cho kinh tế - xã hội, những hoạt động liên quan tới giao dịch và dữ liệu cần tới tính minh bạch, chia sẻ và an toàn thông tin. Phiên 2 với chủ đề “Ứng dụng công nghệ blockchain trong một số lĩnh vực” sẽ cho thấy rõ một ứng dụng nổi bật của blockchain là tiền mã hóa (cryptocurrency) đã được nhiều cơ quan quản lý, doanh nghiệp và truyền thông quan tâm trong những năm gần đây. Các đại biểu cũng đã thảo luận về những thuận lợi và khó khăn khi ứng dụng công nghệ blockchain trong lĩnh vực logisitics; truy xuất nguồn gốc nông sản, thực phẩm; giới thiệu một số ứng dụng của blockchain trong các lĩnh vực khác như fintech, bảo hiểm, y tế, dịch vụ công… Sau khi thảo luận tình hình ứng dụng blockchain trong nhiều lĩnh vực có tác động lớn tới sự phát triển kinh tế số ở Việt Nam như logistics và hoàn tất đơn hàng, truy xuất nguồn gốc nông sản, VBS 2018 trao đổi các vấn đề xây dựng chính sách và pháp luật. Việt Nam đang đứng ở đâu và sẽ đứng ở thứ hạng nào trên thế giới trong việc ứng dụng hiệu quả công nghệ blockchain vào hoạt động kinh tế? Từ thực tiễn phát triển Internet có thể thấy thời gian để công nghệ này thâm nhập vào kinh tế xã hội khá dài và vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước có ý nghĩa to lớn. Các cơ quan xây dựng chính sách và pháp luật đã có sự chuẩn bị như thế nào để khai thác lợi thế của blockchain? Cần có sự phối hợp ra sao giữa các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại, công nghệ thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, đầu tư, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, thuế…?  Đó chính là nội dung của phiên thứ 3: “Chính sách thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain”. Nhân dịp này, tại Diễn đàn, VECOM đã tổ chức lễ ra mắt Chi hội Blockchain. Chi hội là nơi quy tụ các hội viên của VECOM cũng như mọi tổ chức, cá nhân quan tâm tới nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain. VECOM kỳ vọng trong ba năm, từ 2018 – 2020, Chi hội sẽ góp phần tích cực vào việc ứng dụng công nghệ blockchain vào nhiều lĩnh vực kinh tế. Phương Thanh

Trang