Chính trị - Xã hội

Kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình

TĐKT - Tối 26/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Ninh Bình, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (1/4/1992 - 1/4/2017).  Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự có đại biểu lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương; các thế hệ lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng  Lao động, đại biểu chức sắc tôn giáo, các tầng lớp nhân dân tỉnh Ninh Bình.   Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Mặc dù xuất phát điểm thấp, cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, cơ sở vật chất nghèo nàn, hạ tầng đô thị lạc hậu, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, song sau 25 năm tái lập tỉnh, Ninh Bình đã nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế có bước phát triển nhanh, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 17,59% trong 25 năm qua. Năm 2016, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) gấp 52 lần so với năm 1992 (tính theo giá hiện hành); thu ngân sách, đạt 7.264 tỷ đồng - cao nhất từ trước tới nay, gấp 181 lần so với năm 1992; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD, gấp trên 400 lần so với năm đầu tái lập tỉnh. Du lịch có bước phát triển đột phá, với quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, mở ra cơ hội đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Năm 2016, Ninh Bình đã đón 6,5 triệu lượt khách, cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt gần 8.300 tỷ đồng; công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, đến nay toàn tỉnh có 60/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới, riêng Hoa Lư đã trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh và cũng là của cả nước theo tiêu chí mới. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện, đạt được nhiều kết quả tốt; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của tỉnh. Chủ tịch nước tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu, kết quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong 25 năm qua. Những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình đạt được đã từng bước làm thay đổi diện mạo của vùng đất thuần nông nghèo khó, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Đây là niềm tin, động lực to lớn, là cơ sở vững chắc để Ninh Bình tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tiếp theo. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình cần ra sức phát huy truyền thống cách mạng, nguồn lực văn hóa đặc sắc của quê hương, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trên tinh thần này, Ninh Bình cần tập trung khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển, chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, hiện đại trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sạch; chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, sản phẩm có hàm lượng trí tuệ, giá trị gia tăng cao... Phát triển ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng theo quy hoạch, bảo đảm hài hòa giữa khai thác, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gắn với bảo vệ cảnh quan, môi trường. Cần chú trọng phát triển du lịch bền vững, nhất là du lịch hướng về cội nguồn, sinh thái - nghỉ dưỡng gắn với phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Ninh Bình là một trong những trung tâm du lịch trọng điểm quốc gia. Quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản, các di tích lịch sử - văn hóa; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch gắn với phát triển văn hóa và tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, du lịch, bảo vệ cảnh quan, môi trường. Cùng với phát triển kinh tế, Ninh Bình cần chú trọng phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; xây dựng, triển khai các mô hình giảm nghèo bền vững, tăng thu nhập, chống tái nghèo. Phát huy đoàn kết lương giáo, định hướng, động viên các tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự. Tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sâu sát dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ninh Bình cũng cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp; phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng giàu đẹp… Hà Thanh

Triển khai hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia

TĐKT - Chiều 24/3, Bộ Y tế tổ chức Lễ khai trương hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự. Sau hơn 30 năm triển khai, chương trình tiêm chủng mở rộng đã ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh ở nước ta và được người dân hưởng ứng, tham gia tích cực. Hơn 600 triệu liều vắc - xin đã được tiêm miễn phí cho trẻ em và phụ nữ. Thành công của công tác tiêm chủng mở rộng đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe trẻ em cũng như người dân Việt Nam, góp phần đạt mục tiêu thiên niên kỷ. Tuy nhiên, quá trình triển khai dịch vụ tiêm chủng đã gặp không ít khó khăn trong việc quản lý đối tượng do biến động dân số, người dân thay đổi chỗ ở. Việc theo dõi lịch sử tiêm chủng của con em mình, đặc biệt trong những năm gần đây khi mà mỗi đối tượng được tiêm nhiều loại vắc - xin trong suốt cuộc đời mình theo hình thức tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ. Những khó khăn này đã ảnh hưởng trực tiếp tới việc quản lý, thống kê, báo cáo và chỉ đạo điều hành công tác tiêm chủng. Nghi thức khai trương hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia Để khắc phục những khó khăn này, từ cuối năm 2015 đến nay, Bộ Y tế đã phối hợp với Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) xây dựng, triển khai áp dụng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia. Hiện nay, hệ thống này đã triển khai thí điểm ở 5 tỉnh, thành phố và sẽ được tiến hành nhân rộng trên toàn quốc vào tháng 6/2017. Hệ thống quản lý tiêm chủng với việc phân cấp quản lý, đảm bảo tính bảo mật cho hệ thống và người tham gia. Khi thực hiện quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia, các cán bộ y tế nắm được tình hình tiêm chủng trên phạm vi cả nước, từng tỉnh, huyện, xã phụ trách nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và triển khai hoạt động tiêm chủng một cách kịp thời, khoa học, hiệu quả. Thông qua hệ thống, lịch sử tiêm chủng người dân được theo dõi suốt đời. Đặc biệt, dù đối tượng tiêm chủng thay đổi chỗ ở vẫn được theo dõi trên hệ thống. Ngoài ra còn có các tiện ích cho người dân: chủ động khai báo thông tin, đăng ký tiêm chủng, hẹn lịch tiêm, nhận tin nhắn nhắc người dân đi tiêm chủng, tra cứu lịch sử tiêm chủng của đối tượng tiêm chủng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia này, đồng thời yêu cầu Bộ Y tế phối hợp các đơn vị liên quan để có thể lồng ghép quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân tại tuyến y tế cơ sở vào phần mềm. Hệ thống Quản lý thông tin Tiêm chủng Quốc gia được áp dụng chính thức từ 24/3, và áp dụng trên toàn quốc từ ngày 1/6/2017. Đến ngày 1/6/2018 sẽ không sử dụng giấy trong tiêm chủng trên 17.000 điểm tiêm chủng trong toàn quốc. Theo ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, việc áp dụng hệ thống sẽ giúp Hà Nội tiết kiệm được hơn 13.000 ngày công. Từ năm 2016 đến nay, hệ thống đã được triển khai thí điểm tại 5 tỉnh, thành phố với kết quả 100% xã, phường đã nhập thông tin của hơn 700.000 trẻ em trong 2 năm gần nhất, trên 1.400 đơn vị đã tham gia nhập liệu và sử dụng hệ thống. Ông Tống Viết Trung, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết: sự ra đời của hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia thêm một lần nữa khẳng định những bước tiến rất xa của ngành y tế trong việc đưa ứng dụng viễn thông và công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ của người dân. Mai Thảo

Hỗ trợ sàng lọc và điều trị ung thư cho người nghèo

TĐKT - Chiều 22/3, tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, Bệnh viện K, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec và Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm hỗ trợ sàng lọc và điều trị bệnh ung thư dành cho bệnh nhân nghèo.  Lễ ký kết hợp tác Theo đó, thông qua Quỹ Thiện Tâm và hệ thống y tế Vinmec, Tập đoàn Vingroup sẽ tài trợ hơn 10 tỷ đồng để triển khai các hoạt động tầm soát, sàng lọc và phát hiện sớm ung thư. Đồng thời, Bệnh viện K và Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tương sáng sẽ lựa chọn và gửi tới điều trị tại Vinmec hơn 300 ca bệnh ung thư và 130 ca ghép tạng (gan, thận). Với những bệnh nhân ung thư gan, phổi, vú, đường tiêu hóa và các ca ghép gan (dành cho bệnh ung thư gan chưa di căn)… có hoàn cảnh khó khăn sẽ được Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí điều trị. Mục tiêu của hợp tác 4 bên nhằm phát huy năng lực và thế mạnh của từng bên, tận dụng hiệu quả các tiềm năng về cơ sở vật chất, con người , chuyên môn trong việc hỗ trợ các bệnh nhân nghèo ung thư tiếp cận công nghệ điều trị tân tiến và tuyên truyền phòng, chống ung thư cho cộng đồng. Hồng Thiết

Công bố Báo cáo Vietnam ICT Index 2016

TĐKT - Chiều 22/3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Tin học Việt Nam (VAIP) tổ chức lễ công bố Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT-TT)  Việt Nam năm 2016 (Vietnam ICT Index 2016) Báo cáo Vietnam ICT Index 2016 tiếp tục cung cấp các thông tin về thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT-TT, đồng thời đưa ra những đánh giá, xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT dựa trên cơ sở số liệu thu thập được từ các khối bộ, cơ quan ngang bộ; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tập đoàn kinh tế, tổng công ty và ngân hàng thương mại. Năm nay, báo cáo Vietnam ICT Index có sự tham gia xếp hạng của 24 bộ, ngành; 63 địa phương; 29 ngân hàng thương mại và 21 tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Đây là năm thứ 11, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với VAIP thực hiện báo cáo Vietnam ICT Index. Theo báo cáo, ở nhóm 20 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công, 2 vị trí dẫn đầu tiếp tục thuộc về Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo vươn lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng. Cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2016 còn có 4 bộ, cơ quan ngang bộ cũng tăng hạng so với năm 2015, gồm Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ  và Ủy ban Dân tộc. Trong nhóm 5 cơ quan thuộc Chính phủ, không có dịch vụ công, Đài Truyền hình Việt Nam dẫn đầu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2016; tiếp đó là Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Riêng Đài Tiếng nói Việt Nam do không có số liệu nên không tham gia xếp hạng. Đối với khối 63 địa phương, vị trí dẫn đầu bảng bảng xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT 2016 vẫn thuộc về Đà Nẵng, tiếp đến là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Với nhóm 29 ngân hàng thương mại, 5 vị trí dẫn đầu lần lượt là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội và Ngân hàng TMCP Nam Á. Ở nhóm 21 tập đoàn kinh tế, tổng công ty, 3 vị trí đầu bảng xếp hạng lần lượt thuộc về các Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị, Thép Việt Nam và Hàng không Việt Nam. Bình Nguyên

Tái sử dụng để biến nước thải thành tài nguyên

TĐKT - Ngày 22/3, tại TP Bắc Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ mít tinh Quốc gia hưởng ứng Ngày nước thế giới 22/3. Dự mít tinh có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến; đại diện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện các tổ chức quốc tế, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo học sinh trên địa bàn TP Bắc Ninh. Phát biểu tại lễ mít tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Theo Tổ chức Y tế thế giới, hiện đang có hơn 663 triệu người trên toàn cầu phải xếp hàng nhiều giờ, đi bộ cả chục cây số để lấy nước sinh hoạt, đó là chưa kể số người chịu ảnh hưởng tiêu cực do sử dụng nguồn nước nhiễm bẩn. Trong khi đó, phần lớn nước thải từ các hộ gia đình, các thành phố, các khu đô thị hiện nay trên phạm vi toàn cầu vẫn chưa được xử lý, thải thẳng vào môi trường, làm gia tăng ô nhiễm môi trường và nguồn nước sạch vốn đang ngày càng trở nên khan hiếm dưới tác động của biến đổi khí hậu. Giảm thiểu nước thải, tăng cường xử lý và tái sử dụng nước thải là góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, qua đó nâng cao chất lượng sống của người dân. Với ý nghĩa đó, năm 2017, Liên hợp quốc chọn “Nước thải” làm chủ đề cho Ngày nước thế giới nhằm ủng hộ mục tiêu phát triển bền vững về nâng cao chất lượng nước, giảm thiểu nước thải, tăng cường xử lý và tái sử dụng nước thải với thông điệp quan trọng nhất là giảm thiểu và tái sử dụng nước thải để tránh lãng phí, cải thiện nguồn nước cho các sinh vật sống. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ mít tinh Là quốc gia nằm ở cuối các lưu vực sông lớn, nguồn tài nguyên nước đang đứng trước rất nhiều thách thức, hơn 2/3 lượng nước trên các hệ thống sông của Việt Nam được hình thành từ ngoài lãnh thổ, phụ thuộc vào các quốc gia láng giềng. Theo đánh giá của Ngân hàng Châu Á, Việt Nam thuộc diện quốc gia thiếu nước. Tài nguyên nước nội địa Việt Nam chỉ đạt mức trung bình kém của thế giới, khoảng 3.600 m3/người/năm, thấp hơn mức bình quân toàn cầu là 4.000 m3/người/năm. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế, sức ép dân số và chất lượng cuộc sống liên tục gia tăng trong những thập kỷ qua dẫn đến tình trạng ô nhiễm, suy thoái và cạn kiệt nguồn nước. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ hiệu quả, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên nước gắn liền với công tác bảo vệ môi trường theo phương pháp tiếp cận quản lý tổng hợp tài nguyên nước đảm bảo tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị cộng đồng xã hội cùng chung tay hành động, nỗ lực để giải quyết những thách thức về môi trường nói chung, vấn đề nước thải nói riêng. Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh khẳng định: phát triển kinh tế sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu không gắn liền bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống con người, trong đó nước sạch là yếu tố hàng đầu để đảm bảo sức khỏe cho con người - đây không phải là nguồn tài nguyên vô hạn nhưng chắc chắn đó là tài nguyên có thể tái tạo. Trong thời gian tới, Bắc Ninh sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện; đồng thời tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức, hành vi của toàn xã hội về giảm thiểu ô nhiễm, tái sử dụng nước thải, sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm và hiệu quả, góp phần mang lại lợi ích kinh tế - xã hội to lớn đồng thời phát triển bền vững môi trường.     Bình Nguyên

Vận động cộng đồng quan tâm chăm sóc răng miệng cho bản thân và trẻ em

TĐKT – Sáng 20/3, tại Hà Nội, Bệnh viện Răng Hàm Mặt (RHM) Trung ương Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Nha khoa tổ chức Lễ Mít tinh Ngày sức khỏe răng miệng thế giới, phát động tuần lễ khám răng miệng miến phí và tuần phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em khuyết tật khe hở môi và khe hở vòm miệng. GS,TS Trịnh Đình Hải, Giám đốc Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội, cho biết: ở nước ta hiện có hơn 90% dân số mắc các bệnh về răng miệng, phổ biến như sâu răng, viêm lợi, lệch lạc răng ở trẻ em, mất răng ở người lớn... Các bệnh răng miệng thường gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, sức khỏe, thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống. Nhiều bệnh răng miệng còn là ổ nhiễm khuẩn tiềm tàng trong khoang miệng và có thể còn là nguyên nhân của một số bệnh nội khoa như viêm cầu thận, viêm nội tâm mạc, viêm khớp... Do các bệnh này có tỉ lệ mắc khá cao trong cộng đồng nên việc chưa trị là rất tốn kém. Thực tế cho thấy không có nước nào có thể đáp ứng được nhu cầu điều trị các bệnh răng miệng cho cả cộng đồng và hầu hết các nước đều phải quan tâm tới phòng bệnh với các hoạt động dự phòng được thực hiện trong phạm vi cả nước. Thấy được các khó khăn khi mở rộng chương trình Nha học đường và flour hóa nước cấp, từ năm 2006, Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội đã cùng WHO triển khai kế hoạch đưa flour vào muối ăn cho cộng đồng để có thể trong một khoảng thời gian không lâu nữa, toàn bộ hơn 90 triệu người Việt Nam đều được dự phòng sâu răng bằng flour theo đường toàn thân (qua ăn, uống). Năm 2011, WHO đã công nhận Việt Nam là Quốc gia đầu tiên của khu vực châu Á sử dụng muối flour để dự phòng sâu răng cho cộng đồng ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Sau 5 năm thực hiện, cuối năm 2016, Hội đồng khoa học của Bộ Y tế đã có kết luận sử dụng muối flour dự phòng sâu răng cho cộng đồng ở Lào Cai là an toàn và hiệu quả. Nhân dịp này, ngành RHM sẽ tổ chức tuần lễ khám răng miệng và tư vấn miễn phí cho cộng đồng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước; khám và điều trị sâu răng cho trẻ em ở các trường tiểu học. Cùng với đó, Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội sẽ cùng Bệnh viện Mắt - RHM Cần Thơ tổ chức tuần lễ mổ nhân đạo cho trẻ em khuyết tật khe hở môi và khe hở vòm miệng. Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội cũng sẽ trao tặng các trang thiết bị, dụng cụ và vật liệu nha khoa cho các phòng nha học đường của 15 trường Tiểu học thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) và một số trường ở tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu để chăm sóc răng miệng toàn diện cho trẻ em học đường... Minh Phương

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2017

TĐKT – Từ ngày 21/3 - 22/3  tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2017 với chủ đề. Chương trình sẽ diễn ra với các hoạt động chính: Lễ Míttinh quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2017; Hội thảo khoa học với chủ đề “Xử lý an toàn, tái sử dụng nước thải – Giải pháp bảo vệ tài nguyên nước bền vững”; Trưng bày ảnh và sản phẩm công nghệ sử dụng tiết kiệm nước và một số hoạt động tuyên truyền khác được tổ chức song song. Ngày Nước thế giới được tổ chức vào ngày 22/3 hàng năm nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước và vận động chính sách về quản lý bền vững tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt.  Ngày Nước thế giới 2017 có chủ đề là “Nước thải” hướng đến tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của cả xã hội về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm và hiệu quả. Ngọc Bách

Công nghệ mới về nguồn – lưới điện, năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ năng lượng

TĐKT - Chiều ngày 14/3, tại Hà Nội, Hội thảo quốc tế công nghệ mới về nguồn, lưới điện, năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ năng lượng đã kết thúc tốt đẹp sau một ngày làm việc. Hội thảo được Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA), Hiệp hội phát triển ngành công nghiệp ESS Hàn Quốc (KEIDA) phối hợp với một số doanh nghiệp năng lượng tại Việt Nam tổ chức. Đến dự, có: Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng; Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam Trần Viết Ngãi; Chủ tịch Hiệp hội Phát triển ngành công nghiệp ESS Hàn Quốc Chang Ho Choi và đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan bộ, ngành trung ương, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển ngành năng lượng tái tạo Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Do đó, việc thúc đẩy áp dụng công nghệ mới vào phát triển nguồn, lưới điện là rất cần thiết. Đặc biệt, trong điều kiện hệ thống điện Việt Nam đang được khuyến khích sử dụng nguồn điện từ năng lượng tái tạo ngày một nhiều hơn, điều này giảm bớt được nguồn điện hóa thạch, góp phần bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, vì một nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững. Ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, cho biết: Hàn Quốc là một đất nước công nghiệp phát triển có nền kinh tế đứng thứ ba khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là có quy mô phát triển ngành năng lượng, trong đó có ngành điện lực. Hàn Quốc đã đầu tư nhiều công nghệ mới phát huy hiệu quả rất cao trong công cuộc hiện đại hóa nền công nghiệp đất nước. Ông Ngãi cũng cho rằng hội thảo cũng là dịp để doanh nghiệp hai nước trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác; hỗ trợ nhau về mặt khoa học kỹ thuật, về chuyển giao công nghệ, tài trợ vốn... Mới đây, phía Công ty Điện lực Wongwang đã tài trợ khoảng 5 triệu USD cho phía Việt Nam để triển khai một số dự án năng lượng mặt trời.     Hội thảo quốc tế Công nghệ mới về nguồn - lưới điện, năng lượng, tái tạo và hệ thống lưu trữ năng lượng Hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) đã và đang trở thành một công nghệ cần thiết trong quản lý nhu cầu, năng lượng tái tạo, lưới điện thông minh, xe điện... và nhiều hình thức ứng dụng khác đang được phát triển để góp phần sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tại Hàn Quốc, công nghệ và hoạt động liên kết năng lượng tái tạo và ESS được Chính phủ nước này hỗ trợ ở cấp quốc gia nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Đến với Hội thảo này, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã chia sẻ về công nghệ lưu trữ năng lượng, các mô hình kinh doanh khác nhau và các ví dụ về các dự án đã được phát triển ở Hàn Quốc và nước ngoài. Theo ông Chang Ho Choi, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển ngành công nghiệp ESS Hàn Quốc, Hàn Quốc đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc quản lý nhu cầu năng lượng. Trong những năm gần đây, các công nghệ và ngành công nghiệp liên quan đến năng lượng như quản lý nhu cầu, năng lượng tái tạo, lưới điện thông minh, xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng đã được phát triển nhanh chóng thông qua ngành công nghiệp năng lượng mới được Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy và liên tục phát huy. Ông Chang Ho Choi hy vọng công nghệ năng lượng của Hàn Quốc sẽ được sử dụng trong chính sách của Chính phủ Việt Nam dựa trên tình hữu nghị và tin tưởng giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong kỷ nguyên năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính. Công nghệ này sẽ góp phần tạo việc làm, phát triển và xuất khẩu công nghiệp công nghệ năng lượng mới của Việt Nam. La Giang

Năm 2017: Hà Nội sẽ có thêm 250 nhà vệ sinh công cộng

TĐKT – Dự kiến, đến hết năm 2017, Hà Nội sẽ lắp đặt mới 250 nhà vệ sinh công cộng bằng nguồn xã hội hóa, phục vụ nhu cầu sử dụng của nhân dân và du khách đến Thủ đô, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại. Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 7/3. Hiện trên địa bàn TP Hà Nội có 371 nhà vệ sinh (NVS), trong đó có 113 NVS vỏ thép (inox) mới được đầu tư xây dựng từ năm 2003 đến 2010 và 258 NVS bằng gạch (hầu hết được xây trước năm 1990). Do đó, NVS công cộng trên địa bàn TP đang còn thiếu, nhất là tại khu vực công cộng như điểm đỗ xe buýt, các khu di tích, vườn hoa, công viên, khu vực chợ... Mẫu NVS công cộng mới đang lắp đặt trên địa bàn Hà Nội theo Dự án của công ty Vinasing Trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, UBND TP Hà Nội đã quyết định chủ trương đầu tư các NVS công cộng theo hình thức xã hội hóa và thống nhất để Công ty cổ phần Thương mại và truyền thông Vinasing tài trợ 1.000 NVS công cộng, 10 xe bồn chuyên dùng, 50 cây lọc nước tự động uống trực tiếp và 200 ghế gang phục vụ công ích cho TP Hà Nội. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 1 (quý I/2017), sẽ có 100 nhà vệ sinh đủ điều kiện vận hành được bàn giao tại các khu vực công cộng, vườn hoa, công viên, khu du lịch..., tập trung địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Tây Hồ, Hà Đông, Long Biên, Nam Từ Liêm và thị xã Sơn Tây. Trong giai đoạn II (đến hết năm 2017), Vinasing sẽ lắp đặt và hoàn thiện tiếp 150 NVS công cộng tại các vị trí đã khảo sát đủ điều kiện lắp đặt, tập trung địa bàn các quận, huyện, thị xã. Như vậy, đến hết năm 2017, Hà Nội sẽ có thêm khoảng 250 NVS công cộng dự kiến được lắp đặt, bàn giao và đưa vào vận hành. Tính đến nay, Công ty Vinasing đã thi công nền móng và lắp đặt được 64 NVS tại các quận Hoàn Kiếm (7 vị trí), Ba Đình (3 vị trí), Đống Đa (10 vị trí), Hai Bà Trưng (5 vị trí)... Trong đó, 10 NVS đã hoàn thiện lắp đặt điện, nước, đủ điều kiện vận hành, bàn giao cho Cty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội quản lý, duy trì từ ngày 21/2/2017. Ông Lê Minh Thơ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vinasing cho biết: những NVS công cộng được lắp đặt mới có kết cấu vững chắc, bảo đảm độ bền từ 15-20 năm sử dụng. Hệ thống trang thiết bị vệ sinh được trang bị đồng bộ, có tính năng thông minh tự động ngắt điện, nước, rất hiện đại, đáp ứng nhu cầu sử dụng tiện nghi, tiện ích của nhân dân và du khách. Mai Thảo

Ra mắt Cổng thông tin điện tử Thi hành án dân sự

TĐKT - Sáng 8/3, tại Hà Nội, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử THADS, được cài đặt và vận hành tại địa chỉ: http://thads.moj.gov.vn. Đây là địa chỉ đáng tin cậy cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan THADS, cung cấp văn bản quy phạm pháp luật, văn bản điều hành…, thiết thực phục vụ công tác quản lý, điều hành của Tổng cục THADS. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS, từ tháng 8/2016, Tổng cục THADS đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin triển khai thực hiện việc nâng cấp Trang thông tin điện tử THADS thành Cổng thông tin điện tử THADS. Trong quá trình chạy thử nghiệm từ tháng 8/2016 – 1/1/2017, đã có 270 bài viết được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, trung bình hàng tháng có khoảng 50 lượt bài viết được đăng tải, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc cập nhật, đăng tải danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành được thực hiện thường xuyên, theo quy định. Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử Thi hành án dân sự Ngoài ra, để tăng cường hỗ trợ, phục vụ người dân, doanh nghiệp trong khâu nộp hồ sơ thi hành án, Tổng cục THADS còn phối hợp với Cục Công nghệ thông tin nghiên cứu, xây dựng và triển khai thí điểm tính năng hỗ trợ trực tuyến yêu cầu THADS tích hợp trên Cổng thông tin điện tử và 12 trang thông tin điện tử của 12 Cục THADS thí điểm (TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Sơn La, Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang). Từ ngày 15/7/2016 tới nay, các cơ quan THADS đã tiếp nhận 87 lượt yêu cầu hỗ trợ trực tuyến; đã thực hiện hỗ trợ 111 lượt. Tính đến ngày 1/3/2017, tổng số lượt truy cập Cổng thông tin điện tử THADS là 774.845 lượt. Bên cạnh việc nâng cấp Trang thông tin điện tử THADS lên Cổng thông tin điện tử THADS, Tổng cục THADS đã đầu tư và hiện đang đưa vào sử dụng, khai thác hệ thống giao ban điện tử trực tuyến tại 63 điểm cầu địa phương và điểm cầu Tổng cục; tiếp tục chỉ đạo tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành, quản lý công việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp… Minh Phương

Trang