Điển hình tiên tiến

Bộ Tham mưu Quân khu 2 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

TĐKT - Sáng 8/10, Bộ Tham mưu Quân khu 2 tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (19/10/1946 – 19/10/2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Tới dự có: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.       Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của đơn vị. 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tham mưu Quân khu 2 luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu, Khu ủy, Liên Khu ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng, củng cố lực lượng, chiến đấu chống giặc ngoại xâm, tiễu phỉ, bảo vệ nhân dân, giải phóng đất nước và tổ chức các đơn vị chủ lực, địa phương, cán bộ quân, dân chính Đảng sang giúp nước bạn Lào anh em. Đồng thời tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc; tích cực tham gia vận động và giúp nhân dân khắc phục thiên tai, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc… Với những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ Quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, Bộ Tham mưu Quân khu 2 đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng: Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhì trong thời kỳ đổi mới; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì… Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, Bộ Tham mưu Quân khu 2 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Võ Văn Tuấn đánh giá cao những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tham mưu Quân khu 2 trong suốt 70 năm qua. Đồng chí yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nâng cao năng lực tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nghiên cứu nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng dự báo, dự kiến chính xác tình huống không để bị động, bất ngờ về quốc phòng, an ninh. Cùng với đó, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật… Nguyên Hải

Trường Đại học Chính trị - Điểm sáng trong phong trào thi đua Quyết thắng

TĐKT - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất", những năm qua, tập thể cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ Trường Đại học Chính trị (Sĩ quan Chính trị) - Bộ Quốc phòng đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng; góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường. Thủ trưởng Trường Đại học Chính trị trao Cờ thưởng cho các đơn vị tiêu  biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2009 - 2015 Để phong trào thi đua Quyết thắng đi vào chiều sâu và đạt được hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Chính trị đã quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và bền vững. Theo đó, các phòng, khoa, ban, đơn vị đã cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua Quyết thắng sát với yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình cụ thể; xác định đây là đòn bẩy để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Ở các cấp luôn coi trọng tổ chức giáo dục, quán triệt cho mọi cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa của công tác TĐKT và phong trào thi đua Quyết thắng; xây dựng ý chí quyết tâm, động cơ trách nhiệm thi đua; tạo động lực, khí thế hăng hái thi đua lập thành tích trên các lĩnh vực công tác. Đến nay, sau hơn 6 năm tái thành lập, Trường Đại học Chính trị đã có 6 Phó Giáo sư, 3 Nhà giáo Ưu tú, 22 Giảng viên Giỏi cấp Bộ Quốc phòng, đội ngũ giảng viên có trình độ sau đại học đạt tỷ lệ 49,63%. Với việc thực hiện tốt phương châm Đảng lãnh đạo, chỉ huy điều hành, cơ quan chính trị làm tham mưu, Hội đồng TĐKT là cơ quan thường trực, tổ chức duy trì hoạt động phong trào thi đua, cấp ủy các cấp ở Trường Đại học Chính trị đã thực sự phát huy vai trò lãnh đạo trong toàn bộ quá trình tổ chức, thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng. Từ khâu lãnh đạo, chỉ đạo xác định nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đến việc tổ chức phát động phong trào thi đua, đăng ký giao ước thi đua cho đến tiến hành kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến... đều được thực hiện có chất lượng. Đồng thời, việc đánh giá, xếp loại được tổ chức chặt chẽ, công bằng, chính xác đã tạo động lực thi đua mạnh mẽ, tích cực, lành mạnh, từng bước khắc phục bệnh thành tích trong thi đua. Do vậy, trong các năm học gần đây, phong trào thi đua Quyết thắng của nhà trường đã dần đi vào nền nếp, chất lượng ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, phong trào thi đua Quyết thắng ở Trường Đại học Chính trị đã thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị, tạo động lực đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều hình thức, nội dung thi đua phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị: "Thi đua tham mưu giỏi, bảo đảm phục vụ tốt, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện" ở khối các cơ quan; thi đua thực hành "Bài giảng mẫu", "Hội thi xây dựng giáo trình điện tử và giảng viên trẻ ứng dụng công nghệ thông tin" ở khối các khoa; thi đua "Đổi mới, nâng cao chất lượng tự học và tổ chức các hoạt động ngoại khóa" ở khối các đơn vị quản lý học viên... Từ năm 2008 đến nay, toàn trường đã triển khai nghiên cứu 4 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 30 đề tài cấp ngành; 36 đề tài và 11 sáng kiến cấp trường; 59 đề tài cấp phòng, khoa, ban, hệ, tiểu đoàn; 2.541 đề tài cá nhân; 1.579 đề tài, chuyên đề của học viên; lựa chọn 44 công trình tiêu biểu tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, có 5 giải Nhất, 7 giải Nhì, 12 giải Ba, 12 giải Khuyến khích; tổng kết 15 năm hoạt động Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, Nhà trường được Tổng cục Chính trị tặng Cờ đơn vị xuất sắc. Ngoài ra, trường đã tổ chức tốt 5 hội thảo theo chỉ đạo của Tổng cục Chính trị; 11 hội thảo cấp Trường và nhiều hội thảo cấp cơ sở; biên soạn 32 giáo trình, 25 sách tham khảo, 73 tập bài giảng và 24 tài liệu dạy, học. Website Đại học Chính trị đưa vào hoạt động, phản ánh kịp thời phong phú các mặt công tác của nhà trường... Một điểm nhấn quan trọng góp phần làm nên kết quả phong trào thi đua Quyết thắng ở Trường Đại học Chính trị trong những năm qua đó là công tác TĐKT và phong trào thi đua Quyết thắng thường xuyên được thực hiện gắn liền với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến được đổi mới mạnh mẽ ở tất cả các khâu, các bước và phát triển sâu rộng, ngày càng thực chất. Với cách làm này, nhiều mô hình hoạt động, câu lạc bộ ra đời khẳng định tính sáng tạo và hiệu quả thực tế, tiêu biểu: “Đoàn viên đẹp”, “Chi đoàn viết báo”, “Tổ chức đoàn không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên vi phạm kỷ luật”, “Tổ chức đoàn không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên hút thuốc lá”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Đôi bạn 15 điểm”, “Sinh viên 5 tốt”, “Câu lạc bộ ca khúc”, “Câu lạc bộ những người yêu thích Dân ca Quan họ Bắc Ninh”, “Câu lạc bộ Phụ nữ 3 đẹp”, “Câu lạc bộ Tìm hiểu pháp luật”, “Câu lạc bộ Tiếng Anh”... Từ đây, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích quan trọng: giải Nhất năm 2009, giải Nhì năm 2012, giải Nhất năm 2015 Hội thi Ô-lym-píc các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh toàn quân. Tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng Lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên lần thứ VII năm 2009, lần thứ VIII năm 2015, Liên hoan tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2015, Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2015, nhà trường được tặng Cờ xuất sắc; thi thợ giỏi ngành in toàn quân năm 2015 được tặng Giấy khen. Cùng với đó, nhà trường thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác chính sách và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Làm tốt công tác dân vận kết hợp với thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, tăng cường đoàn kết quân dân. Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Kết quả phân loại, đánh giá tổ chức Đảng và đảng viên năm sau cao hơn năm trước. Trung tướng Nguyễn Văn Đủ, Chính ủy Trường Đại học Chính trị cho biết: "Trên cơ sở tinh thần trách nhiệm, đoàn kết gắn với những nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, phong trào thi đua Quyết thắng luôn  là động lực cơ bản góp phần vào những kết quả chung của nhà trường, xứng đáng với truyền thống 40 năm xây dựng, trưởng thành của Trường Đại học Chính trị - Trung thành, sáng tạo, đoàn kết, vượt khó, dạy tốt, học tốt" Có thể thấy, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng những năm qua ở Trường Đại học Chính trịđã tạo luồng sinh khí mới trong từng cơ quan, đơn vị. Thông qua phong trào, giá trị và phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" ngày càng được tôn vinh, tỏa sáng; khẳng định rõ nét bản lĩnh, nhân cách người quân nhân cách mạng, không quản ngại gian khổ, hy sinh, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Đồng thời, phong trào thi đua Quyết thắng cũng đã thực sự trở thành đòn bẩy quan trọng giúp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2009 - 2014, Trường Đại học Chính trị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng trao tặng nhiều phần thưởng: Chủ tịch nước tặng Huân Chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (2010), Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua" (2013), Bộ Quốc phòng tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu Phong trào thi đua Quyết thắng" (2009, 2010, 2011)... Bên cạnh đó, phong trào còn góp phần làm chuyển biến những khâu yếu, điểm yếu trong từng phòng, khoa, ban, đơn vị; khích lệ cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ toàn trường tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ thực tiễn tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng ở Trường Đại học Chính trị những năm qua, có thể rút ra một số vấn đề có tính kinh nghiệm như sau: Một là, thường xuyên xây dựng sự thống nhất về nhận thức và quyết tâm cao trong cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp, phát huy vai trò tiền phong của đội ngũ cán bộ, coi đây là nhân tố quan trọng để đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác TĐKT và phong trào thi đua Quyết thắng. Hai là, chú trọng công tác giáo dục xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn cho các lực lượng, tạo điều kiện phát huy tiềm năng sáng tạo, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ, qua đó thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển. Ba là, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, bám sát thực tiễn, tích cực đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua; triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Bốn là, quan tâm đẩy mạnh, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, thông qua "người thực, việc thực, thành tích thực" thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng thực chất và phát triển sâu rộng". Năm là, kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng; kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng và đấu tranh phê bình, xử lý sai phạm để tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua không ngừng phát triển. Nguyễn Mạnh Cường - Nguyễn Danh Nhân

Làm hết việc, không làm hết giờ

TĐKT - Đó là phương châm trong công tác nhưng cũng là “bí quyết” giúp chị Nguyễn Thị Phượng, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Kế toán trưởng Học viện Chính trị khu vực IV luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp trên cũng như anh em trong đơn vị. Nhiều người nói vui rằng làm kế toán tức là gắn với những con số, tính tình dễ khô khan nhưng với chị Phượng thì ngược lại. Các phong trào, các hội thao, hội thi do đơn vị tổ chức luôn có sự tham gia, cổ vũ nhiệt tình của chị. Dường như với người phụ nữ này, được hòa mình vào các hoạt động đó có tác dụng kép: vừa đóng góp được chút công sức bé nhỏ của mình vào hoạt động chung, vừa là dịp để giải tỏa những căng thẳng trong công việc. Hai yếu tố đó tác động qua lại lẫn nhau để sau mỗi hoạt động vui tươi, sôi nổi ấy, chị lại lao vào công việc với tinh thần mới, quyết tâm mới.  Chị Nguyễn Thị Phượng, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Kế toán trưởng Học viện Chính trị khu vực IV Ở Phòng Kế hoạch - Tài vụ cũng như Học viện Chính trị khu vực IV, nhiều đồng nghiệp nói chị là người của công việc. Gánh nhiều trách nhiệm nặng nề: tổ chức điều hành, quản lý nhân sự phòng để thực hiện công tác kế toán đúng theo quy định của Bộ Tài chính và của cơ quan cấp trên; tổ chức hướng dẫn và kiểm tra các phần kế toán, quản lý tài chính; định hướng hoạt động của phòng theo hướng chuyên nghiệp hóa, nâng cao chuyên môn và cải tiến phương pháp làm việc một cách khoa học…chị đã xác định cho mình phương châm làm việc là “hết việc chứ không hết giờ”, dồn tâm huyết cho công việc, luôn tìm tòi, sáng tạo để đạt được hiệu quả cao nhất. Phát huy tinh thần trách nhiệm, chị luôn cố gắng chỉ đạo, điều hành công việc và tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện công việc một cách tốt nhất để đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và đầu tư cơ sở vật chất tại Học viện. Bên cạnh việc xây dựng cơ chế trích lập quỹ phúc lợi và quỹ đầu tư cơ sở vật chất, góp phần nâng cao đời sống cho công chức, viên chức, một trong các dấu ấn tiêu biểu của chị Phượng trong công tác chuyên môn đó là đem lại những đổi mới trong thanh, quyết toán các phần việc đề ra, giải quyết có hiệu quả bài toán có tên “nhiệm vụ phát sinh đột xuất” của đơn vị. Học viện Chính trị khu vực IV vốn được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4/2006. Bên cạnh những nhiệm vụ có trong dự toán ngân sách nhà nước, Học viện phải thực hiện thêm những nhiệm vụ phát sinh đột xuất hoặc nhiệm vụ thay đổi so với kế hoạch đề ra. Một trong những nội dung góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ này là phải có kinh phí và thanh, quyết toán đúng quy định của Bộ Tài chính và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Để tham mưu cho Ban Giám đốc giải quyết vấn đề này, chị Phượng đã chọn giải pháp “Giải ngân kinh phí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại Học viện Chính trị khu vực IV”. Để làm được việc này, một mặt chị Phượng phát huy tính chủ động, điện thoại trực tiếp hoặc liên hệ qua email với lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính, lãnh đạo bộ phận chuyên môn hoặc cán bộ làm công tác tại Vụ để trao đổi, xin ý kiến. Khi có sự chấp thuận của lãnh đạo Vụ, chị báo cáo lại kết quả làm việc với lãnh đạo Học viện để triển khai công việc. Song song với đó, chị lập dự toán bổ sung những nhiệm vụ phát sinh đột xuất hoặc báo cáo thay đổi kế hoạch; tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng công văn xin chủ trương và kèm theo dự toán gửi về cơ quan quản lý tài chính cấp trên. Khi công văn đã được gửi đi, chị không thụ động ngồi chờ mà chủ động liên hệ với cán bộ có thẩm quyền để sớm nhận được công văn hay quyết định của cấp trên; triển khai thực hiện công tác lập dự toán xin cơ quan quản lý tài chính cấp trên điều chỉnh dự toán năm; triển khai thực hiện nghiệp vụ kế toán, tiến hành nhận kinh phí, thanh toán, hạch toán và đưa vào quyết toán trong các báo cáo theo quy định. Những cố gắng trong công việc của chị đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần giúp Học viện Chính trị khu vực IV thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Các phần việc được triển khai đều được thanh quyết toán đúng quy định, không bị xuất toán chứng từ. Đặc biệt, đã tạo cho các kế toán viên của đơn vị có thêm kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Mối quan hệ công tác giữa Học viện với cơ quan quản lý tài chính và kho bạc địa phương ngày càng thuận lợi, hiệu quả hơn. Yêu nghề, tâm huyết với nghề, chị Phượng đã được đền đáp xứng  đáng khi nhiều năm liền là đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (từ  năm 2011- 2013), chiến sĩ thi đua cấp Bộ (năm 2013). Năm 2014, chị vinh dự được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu tổng hợp hành chính, hậu cần 5 năm (2009 - 2014). Hương Lan

Nghị lực của thương binh đặc biệt Hoàng Đăng Thường

TĐKT - Trở về quê với những vết thương, ký ức của chiến trường ác liệt năm xưa, những mảnh đạn vẫn còn găm trong người, ngày đêm hành hạ nhưng bằng nghị lực của một người lính cụ Hồ, cựu chiến binh Hoàng Đăng Thường ở thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn (Hiệp Hòa, Bắc Giang) đã vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, trở thành một tấm gương sáng giữa quê hương. Tháng 9 năm 1971, theo tiếng gọi của Đảng, chàng trai trẻ Hoàng Đăng Thường, khi ấy vừa 19 tuổi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, gác lại ước mơ giảng đường đại học. Những ngày đầu quân ngũ, anh là chiến sĩ bộ binh tham gia nhiều trận đánh ác liệt tại chiến trường Quảng Trị. Đặc biệt tại cảng Cửa Việt, thuộc địa bàn huyện Gio Linh, Hoàng Đăng Thường đã cùng đồng đội ngoan cường chiến đấu, giành giật với quân thù từng tấc đất trong suốt 81 ngày đêm. Trong một trận đánh bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, anh nhận nhiệm vụ tại chốt để bảo vệ đồng đội vượt sông Thạch Hãn, nhiều đồng đội của anh đã hy sinh và anh cũng bị thương với 4 mảnh đạn của pháo tăng xuyên qua mũ, găm vào đầu. Do vết thương quá nặng, anh phải nằm bất động trong thời gian dài, rồi chuyển ra Trại điều dưỡng tỉnh Hà Bắc. Sau nhiều lần mổ, tháng 1/1984, Hoàng Đăng Thường được phục viên trở về địa phương với những mảnh pháo vẫn còn trong đầu, là thương binh hạng ¼, mất sức 81%. Mặc dù tham gia kháng chiến trong thời gian ngắn nhưng thương binh Hoàng Văn Thường đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và nhà nước: Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Giải phóng hạng Ba…   Cựu chiến binh Hoàng Đăng Thường chăm sóc vườn cây của gia đình Xuất ngũ trở về địa phương, không chịu đầu hàng trước số phận, lúc này ông Thường gánh vác trên vai trọng trách nuôi bố mẹ già, con nhỏ. Với tâm niệm và tự an ủi rằng mình còn may mắn hơn nhiều đồng đội khác, ông Thường cùng vợ con cần mẫn lao động, tiếp tục chiến đấu trên mặt trận kinh tế. Do sức khỏe yếu, vẫn còn một mảnh pháo không thể lấy ra, mỗi khi trái gió trở trời, ông thường xuyên bị chóng mặt, ngất, nên mọi việc đồng áng ông trông cậy vào vợ. Ở nhà, những lúc khỏe, ông không ngơi nghỉ việc nhà, nấu rượu, chăn nuôi lợn, gà tăng thêm thu nhập. Mấy năm gần đây, tuổi cao, ông chuyển sang chăn gà chọi đẻ trứng và trồng bưởi Diễn. Mày mò học kinh nghiệm chiết bưởi, ông nhân giống được gần 50 gốc tại vườn nhà. Được thâm canh, chăm sóc chu đáo, vườn cây phát triển tốt, bưởi đã cho thu hoạch, chất lượng ngon, mã đẹp, được khách hàng ưa chuộng. Mỗi vụ bưởi, gia đình ông thu hơn 30 triệu đồng. Ông tâm sự, mỗi khi vết thương tái phát, cơn đau hành hạ, ông thấy nhớ những đồng đội đã hy sinh, nhất là những đồng đội hy sinh ngay sau ngày ký hiệp định Pari hay ngã xuống ngay trước giờ chiến thắng. “Vì vậy, còn sức khỏe, mình còn cố gắng, không phải chỉ cho mình mà còn cho gia đình, bạn bè, cho đồng đội.” – Ông chia sẻ. Là một thương binh giàu nghị lực, ông Thường đã vượt qua những cơn đau, sống vui vẻ, làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu. Hằng năm, vào những dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ, ông vẫn tổ chức cùng đồng đội ôn lại quá khứ, thăm lại chiến trường xưa, thăm đồng đội đã ngã xuống tại Quảng Trị và động viên nhau vượt lên hoàn cảnh, sống gương mẫu. Hơn 40 năm vượt lên thương tật với quyết tâm xóa đói, giảm nghèo, ở tuổi 64, người thương binh ấy đã thỏa nguyện với cuộc sống hiện tại. Nghị lực vượt khó vươn lên của ông là tấm gương sáng thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thương binh tàn nhưng không phế”.  Phương Nhung

Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu

TĐKT - Ngày 6/10, tại Hà Nội, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy tổ chức gặp mặt, tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu có tổ chức công đoàn thuộc quận nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thanh cho biết: doanh nhân là lực lượng đóng góp vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế và hội nhập. Nhiều năm qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn quận Cầu Giấy đã nỗ lực phấn đấu, thi đua vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực cho hoạt động công đoàn nói riêng, góp phần to lớn vào sự phát triển văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của quận nói chung. Nhiều doanh nghiệp có tổ chức công đoàn hoạt động thực sự hiệu quả, góp phần làm cho phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động trên địa bàn quận luôn sôi động và thiết thực.     Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi lễ Ghi nhận những nỗ lực đó, nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam, Liên đoàn Lao động, Hội đồng Thi đua Khen thưởng quận Cầu Giấy đã khen thưởng 11 doanh nghiệp tiêu biểu. 11 doanh nghiệp tiêu biểu được tặng Giấy khen vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quận Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã gắn biển công trình Trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới CTM Palace  tại 131 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy (Hà Nội) – là công trình chào mừng 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô và chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận. Mai Thảo

Thông tin về Hội nghị biểu dương "Người tốt, việc tốt" và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2016

TĐKT - Chiều 4/10, tại cuộc họp giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Công Bằng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội đã thông tin về Hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2016. Hội nghị được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2016), nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" và biểu dương các gương điển hình tiên tiến năm 2016; đồng thời phát động phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2017 trên địa bàn TP Hà Nội. Ông Nguyễn Công Bằng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội thông tin về Hội nghị Ông Nguyễn Công Bằng cho biết: Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 10/10, biểu dương 931 gương người tốt, việc tốt và tôn vinh 9 công dân Thủ đô ưu tú năm 2016. Năm 2016 là năm thứ 24 Hà Nội tổ chức thực hiện và triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt". Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong học tập, lao động sáng tạo, đề xuất nhiều mô hình, giải pháp trong mọi lĩnh vực của đời sống, đem lại hiệu quả kinh tế cao, lợi ích xã hội to lớn. Đây cũng là năm thứ 7 Hà Nội tổ chức xét tặng và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú. Từ 22 cá nhân đại diện cho 10 lĩnh vực được các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, đơn vị giới thiệu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội căn cứ quy định về tiêu chuẩn và điều kiện xét tặng, trên cơ sở thành tích và quá trình cống hiến của cá nhân, đã lựa chọn tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú cho 9 cá nhân. Hiện tại, 9 cá nhân tiêu biểu trên đã được thông tin rộng rãi trên các báo và lấy ý kiến từ nhân dân. Mai Thảo

Biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII

TĐKT - Ngày 29/9, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII, giai đoạn 2014 - 2016. Dự Hội nghị có các đồng chí: Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các huyện, thành phố và hơn 100 hội viên nông dân tiêu biểu. Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tổ chức phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của tổ chức Hội, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân; gắn kết tình làng nghĩa xóm ở nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương… Giai đoạn 2014 - 2016, đã có 6.963 lượt hộ nông dân đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, ngoài việc phát triển sản xuất tạo thu nhập cao cho gia đình còn tạo việc làm mới và giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 13 hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi  Tại Hội nghị, 4 hộ gia đình được nhận Bằng chứng nhận hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương; 13 hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 - 2016 được nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 54 hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 - 2016. Mai Huê

Người lãnh đạo tâm huyết với nghề và dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu

TĐKT - Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất anh hùng xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, ngay từ bé Đại tá Võ Trọng Hải, giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã nguyện anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ hòa bình, độc lập tự do cho dân tộc. Gần 28 năm gắn bó với quân đội cũng là chừng ấy thời gian Đại tá Võ Trọng Hải chứng kiến bao đổi thay thăng trầm và nếm trải nhiều gian khó, hiểm nguy.       Đại tá Võ Trọng Hải (bên phải) tham gia đánh án ma túy Đại tá Võ Trọng Hải chia sẻ, ngay từ những ngày đầu khoác áo lính, anh luôn tự hào nêu cao tinh thần trách nhiệm, nguyện một lòng son sắt đi theo Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Trong quá trình công tác dù ở cương vị là Phó Đồn trưởng nghiệp vụ cửa khẩu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, hay giờ đây là Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh anh luôn là người gương mẫu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xác định việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự theo Luật Quốc phòng là hết sức quan trọng, anh luôn rèn luyện về mọi mặt đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mà cấp trên tin tưởng, giao phó. Anh đã trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo và tham mưu cho cấp trên nhiều chủ trương, biện pháp có hiệu quả về công tác bảo vệ biên giới, bờ biển, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị Việt – Lào; chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn đường biên, mốc giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức lực lượng đấu tranh chống các hoạt động tình báo, gián điệp, xâm nhập, các đối tượng hình sự; mở rộng quan hệ đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển với nước bạn Lào. Bên cạnh đó, anh thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu…     Đại tá Võ Trọng Hải đón nhận Huân chương Lao động của Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bằng ý chí, niềm tin, khát khao cống hiến, anh luôn nỗ lực hết mình, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần đáng kể vào thắng lợi chung trên trận tuyến biên phòng Hà Tĩnh. Để giữ vững ổn định an ninh trật tự cho các dự án lớn trọng điểm của tỉnh: khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo, khu kinh tế Vũng Áng, mỏ sắt Thạch Khê…, anh thường xuyên nắm bắt địa bàn, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con nhân dân để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Để quản lý, bảo vệ biên giới lãnh thổ một cách tốt nhất, anh luôn lấy công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ mũi nhọn. Do đó, trong những năm qua, với trách nhiệm của người chỉ huy, anh đã trực tiếp đến cơ sở, xây dựng mạng lưới, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; tổ chức hàng trăm đợt với hàng ngàn lượt người tuần tra, kiểm soát, bắt và xử lý hàng ngàn đối tượng vi phạm quy chế biên giới. Bằng tài trí sắc bén, anh đã đầu tư thời gian nghiên cứu âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các loại tội phạm, từ đó đề xuất các phương thức đánh án sáng tạo. Anh đã bố trí, sử dụng lực lượng một cách khoa học, trực tiếp chỉ đạo và tham gia đấu tranh và giành thắng lợi ở 112 chuyên án, vụ án, bắt 312 đối tượng, trong đó có 97 vụ, 152 đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy, 15 vụ, 14 đối tượng trấn cướp trên biên giới… thu 3,5 tấn tiền chất ma túy, 216 bánh hê- rô-in, 3.712 kg cần sa, hơn 5 triệu viên ma túy các loại… Mỗi chuyên án đều được anh nghiên cứu kỹ lưỡng khi đưa ra quyết định. Mục tiêu anh đưa ra ở mỗi chuyên án là không để cho cán bộ, chiến sĩ hy sinh nên anh luôn tỉ mỉ, cẩn thận lên kế hoạch rõ ràng, tránh sơ suất. Sau mỗi chuyên án, anh đều động viên tinh thần anh em và họp rút kinh nghiệm cho những chuyên án sau. Anh vấn nhớ như in các chuyên án 466-LV. Vào lúc 14h ngày 23/07/2015, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bô-ly-khăm-xây Lào phối hợp tổ chức triển khai lực lượng, tiến hành phá chuyên án này tại bản Bua Viêng Khăm, huyện Pạc Xăn. Kết quả, chuyên án đã bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ tang vật 5,5 tấn cần sa và tiền chất ma túy cùng nhiều tài liệu liên quan khác. Tiếp đó là chuyên án 469LV, ngày 03/01/2006, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bô-ly-khăm-xây  Lào đấu tranh thành công, bắt 5 đối tượng, thu giữ 91 bánh hê-rô-in, 35.800 viên ma túy tổng hợp, 4 xe ô tô và nhiều tài liệu liên quan khác. Trong trận bão lịch sử năm 2014, anh đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ có mặt đầu tiên ở những nơi nguy hiểm, bảo đảm an ninh trật tự, bắt giữ các đối tượng lợi dụng mưa lũ để trộm, cướp tài sản; làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ở 4 xã, thị trấn trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Khi đó, anh đã di chuyển hơn 370 người, hàng trăm con trâu bò; giằng néo gần 250 nhà khỏi bị lũ cuốn trôi, cấp cứu được 72 người, đưa về nơi an toàn 150 hành khách, trong đó có 15 người nước ngoài bị mắc kẹt ở cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Sau đó, anh đã phát động lễ quyên góp tại đơn vị và đặt thùng quyên góp tại cửa khẩu Cầu Treo, tổng số tiền và hàng cứu trợ mà anh kêu gọi và ủng hộ đồng bào nhân dân vũng lũ có trị giá gần 7 tỷ đồng. Bằng định hướng phát triển lâu dài, bền vững, Đại tá Võ Trọng Hải vừa là người chỉ huy tâm huyết, vừa là một người chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt – Lào anh em. Anh luôn là người chỉ huy đề ra nhiều chủ trương, biện pháp và thực hiện công tác biên phòng, nắm tình hình, đấu tranh chống tội phạm, tham mưu cho địa phương và Bộ Tư lệnh giải quyết tốt các vụ việc xảy ra. Với sự nỗ lực, phấn đấu hết mình trong học tập, rèn luyện và công tác, từ năm 2005 đến nay, Đại tá Võ Trọng Hải đã vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba về thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm; Huân chương Hữu nghị Việt – Lào; Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; 4 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 2 Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương; 15 Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban chỉ đạo 127 Trung ương; 15 Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; 11 Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh và 15 năm liên tục anh đã đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 3 danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân và Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Hồng Thiết

Thủ khoa nghèo vượt khó

TĐKT - Dù gia cảnh nghèo khó nhưng Đinh Xuân Chung, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội luôn khát vọng vươn lên bằng chính năng lực, trí tuệ của mình, trở thành tấm gương sáng cho nhiều bạn học sinh, sinh viên khác học tập và noi theo. Năm 2016, Chung là một trong 100 thủ khoa xuất sắc tiêu biểu được TP Hà Nội tuyên dương, khen thưởng. Chung xuất thân trong một gia đình có đông anh chị em ở huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Bố Chung từng là một người lính tham gia cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Tuy may mắn sống sót trở về nhưng lại bị nhiễm chất độc da cam, nên sức khỏe của bố rất yếu, hay đau ốm, mọi gánh nặng kinh tế đều do mẹ của Chung cáng đáng. Nguồn thu nhập chính của gia đình chủ yếu là từ nông nghiệp. Vì vậy, được đến trường đối với mấy anh chị em Chung đã là sự may mắn lắm. Do đó, mấy anh chị em coi việc học là con đường để thực hiện mơ ước thoát nghèo, báo hiếu với bố mẹ. Khi anh trai của Chung đỗ đại học, các chị gái của Chung đã nghỉ học ở nhà giúp mẹ việc đồng áng, còn mẹ một mình lên Hà Nội làm giúp việc kiếm thêm tiền nuôi con ăn học. Chung chia sẻ: có lẽ quãng thời gian khó khăn nhất của gia đình em là lúc em thi đỗ vào chuyên toán của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  - Hòa Bình, phải đi học xa nhà. Gánh nặng lại đè lên đôi vai của mẹ nhiều hơn. Vì thương mẹ, em định chỉ theo học ở trường làng để giảm chi phí, thế nhưng chính mẹ là người đã động viên em theo học ở ngôi trường Chung mơ ước. Đinh Xuân Chung tốt nghiệp thủ khoa Đại học Kinh tế với điểm tổng kết 3,73 tính theo hệ tín chỉ Hoàn cảnh khó khăn là thế nhưng ý chí, nghị lực và trí tuệ của Chung làm nhiều bạn sinh viên phải nể phục. Ngay từ khi bước chân vào giảng đường đại học, Đinh Xuân Chung đã trở thành gương mặt quen thuộc với sinh viên các khóa của Đại học Kinh tế, bởi bảng thành tích đáng tự hào. Chung là một trong những “sinh viên 5 tốt” cấp trường, cấp thành phố và cấp Trung ương năm 2015 – 2016; gương mặt trẻ tiêu biểu của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016; và sở hữu nhiều giải thưởng cao trong công tác nghiên cứu khoa học. Không dừng lại ở đó, Chung còn sở hữu nhiều suất học bổng toàn phần học thạc sỹ hai năm tại trường Đại học Hàn Quốc (Seoul, Hàn Quốc) của quỹ Pony Chung; học bổng ShinnyoEn năm 2012, 2013; giải Nhì học bổng Tài năng Việt 2014 của tập đoàn IMG. Chung là một trong những sinh viên tiêu biểu được tham gia các chương trình: JENESYS 2.0 năm 2015 tại Nhật Bản, diễn đàn sinh viên châu Á GPAC 2015 tại Đài Loan, chương trình giao lưu sinh viên Đông Nam Á “The Art Festival 2014” tại Malaysia…  Chia sẻ về bí quyết trong học tập, chàng thủ khoa trường Đại học Kinh tế cho biết, một phần do hoàn cảnh gia đình khó khăn từ lúc nhỏ đã khiến Chung kiên cường hơn trước những khó khăn của cuộc sống. Với Chung hay mỗi bạn sinh viên, điều quan trọng nhất là đặt ra cho bản thân những mục tiêu cụ thể để phấn đấu và bản thân phải nỗ lực, kiên trì để thực hiện được mục tiêu đó. Với tất cả các môn học, Chung đều học ngay từ những ngày đầu mới làm quen thay vì đến ngày thi mới ôn tập. Trong suốt những năm ngồi trên giảng đường đại học, thời gian Chung ở thư viện nhiều hơn ở nhà, với Chung đó là một trong những góc học tập ưa thích. “Suốt 4 năm học đại học mục tiêu thường xuyên và lâu dài của em chính là chinh phục được những suất học bổng, bởi đó là cách Chung chia sẻ gánh nặng cho cha mẹ về chi phí học tập của mình” - Chung thổ lộ.  “Để có thể giành được nhiều học bổng em nghĩ rằng, mỗi bạn sinh viên nên nỗ lực học tập để đạt thành tích cao, bên cạnh đó thì nên tham gia các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện cũng như nghiên cứu khoa học. Bởi đây đều là những ưu tiên khi xét chọn sinh viên nhận học bổng. Đặc biệt là, các bạn sinh viên nên tham khảo trước yêu cầu của các học bổng và chuẩn bị cũng như phấn đấu để đạt được những yêu cầu đó. Đến lúc nộp hồ sơ xét chọn thì bạn đã có đầy đủ điều kiện cũng như một hồ sơ đẹp do đã chuẩn bị từ trước” - Chung nói. Chung còn rất đam mê nghiên cứu khoa học. Đây cũng là con đường Chung đã, đang và tiếp tục theo đuổi. Để có thể tham gia đề tài nghiên cứu khoa học mà không ảnh hưởng đến việc học Chung đã quản lý thời gian và phân bổ hợp lý. Chung cho rằng, sinh viên có quỹ thời gian tương đối lớn, nếu bản thân mỗi người biết cân bằng hợp lý thì quỹ thời gian dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ không hề thiếu. Sự sắp xếp và quản lý thời gian một cách hợp lý giúp Chung vừa học tập tốt, lại vẫn có thể tham gia làm gia sư dạy toán và tiếng Anh để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống. Ngoài học tập, Đinh Xuân Chung còn là người nhiệt tình với công tác đoàn, hội của lớp, của trường. Chung chia sẻ, những lần tham gia tình nguyện đem lại cho Chung rất nhiều kỉ niệm đẹp. Mang sức trẻ tình nguyện đến giúp đỡ bà con ở những vùng đất xa xôi còn nhiều khó khăn, Chung và các bạn tình nguyện viên cảm thấy trưởng thành hơn, đồng thời mỗi hoạt động tình nguyện làm cho tình cảm của con người với con người gắn kết với nhau.  Vừa qua, Chung đã sang Hàn Quốc học chương trình thạc sĩ ở trường Đại học Hàn Quốc theo chương trình học bổng toàn phần của quỹ Pony Chung. Hưng Vũ

Quận Thanh Xuân biểu dương 164 gương người tốt, việc tốt

TĐKT - Chiều 19/9, quận Thanh Xuân (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tại hội nghị, 164 cá nhân được tôn vinh là những người tốt, việc tốt tiêu biểu của quận trong năm 2016. Năm 2016, phong trào “Người tốt việc tốt” đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân quận Thanh Xuân, góp phần to lớn vào việc thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế quận. Ước tính trong 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt 5.092 tỷ đạt 150,19% kế hoạch thành phố giao. Công tác quản lý và phát triển đô thị, giải phóng mặt bằng, đất đai, tài nguyên và môi trường trên địa bàn quận được đẩy mạnh. Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, nổi bật lên với các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực: “Dạy tốt, học tốt”, phong trào đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các phong trào thiện nguyện “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”… Song song với đó, quận cũng chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thanh tra, tư pháp và giải quyết đơn thư. Đặc biệt, năm 2016, quận thực hiện tốt, nghiêm túc cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp… 10 cá nhân được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2016. Qua các phong trào thi đua, quận Thanh Xuân xuất hiện nhiều tấm gương sáng “Người tốt, việc tốt”. Điển hình là em Phan Duy Lê, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam. Là học sinh khuyết tật nhiễm chất độc da cam, bị bệnh suy tim và suy thận, bố bị bệnh tim đi viện thường xuyên nhưng em đã vượt qua mọi khó khăn để đạt được thành tích xuất sắc trong học tập, luôn được thầy cô và bạn bè quý mến. Ông Nguyễn Thành Thuyên, nguyên cán bộ sĩ quan hậu cần trong lực lượng vũ trang, nay là hội viên Hội Cựu chiến binh. Tháng 3/2016, ông đã nhặt được chiếc ví có trên 10 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng, đã tìm và trả lại cho người đánh rơi, được chi bộ, tổ dân phố biểu dương. Đồng thời, ông tích cực tham gia công tác trong tổ bầu cử, tháng hoạt động hè 2016 cho các cháu thiếu niên nhi đồng trong tổ dân phố.  Bà Đào Thị Hoa là Chi hội trưởng người cao tuổi, Chi hội phó phụ nữ, Tổ phó tổ dân phố phường Khương Đình. Hàng năm, bà đã động viên các học sinh, sinh viên đi hiến máu nhân đạo cứu người với phương châm “giọt máu nghĩa tình”, làm tốt công tác thiện nguyện như “bát cháo tình thương, bát cơm tình nghĩa”. Năm 2016, bà đã vận động ủng hộ được 30 triệu đồng cho các cháu bị bệnh ung thư ở Bệnh viện K Hà Nội. Trong đợt kỷ niệm 55 ngày thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam, bà đã vận động ủng hộ 10 triệu đồng góp phần nhỏ vào hội cùng chung tay xoa dịu nỗi đau chất độc da cam… Những cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” quận Thanh Xuân năm 2016 Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu cho biết: với mục tiêu khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành toàn diện với mức cao nhất các nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng từ nay đến cuối năm 2016 và năm 2017, phong trào “Người tốt, việc tốt” quận Thanh Xuân tiếp tục được phát động trong các tầng lớp nhân dân. Gắn phong trào với các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; từng đơn vị rà soát nhiệm vụ, phân công rõ người đảm nhiệm từng nội dung, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm chỉ tiêu quan trọng để bình xét thi đua cả năm 2016. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, tích cực việc sản xuất, công tác, học tập, làm nhiều việc tốt, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận. Mai Thảo

Trang